Egyházközségi képviselőtestületi választás jelöltlista

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyházközségi képviselőtestületi választás jelöltlista"

Átírás

1 Újpest, Kertvárosi Szent István Plébánia 1046 Budapest Rákóczi tér 4 8. XIV. évfolyam Választási melléklet Egyházközségi képviselőtestületi választás jelöltlista (honlapunkon is elérhető: A választás április 19-én vasárnap a szentmisék után a hittanteremben lesz megtartva. Választójoggal rendelkeznek az előírások ajánlása alapján: azok a 18 évnél idősebb katolikusok, akik legalább egy éve a plébániához kapcsolódnak. A választó jogosultságot a választási bizottság által kijelölt személyek ellenőrzik, ők adják át a választónak a szavazólapot, melynek átvételét rögzítik. Mindenki csak egy szavazatot adhat le és csak a saját nevében szavazhat. A szavazólapon legfeljebb 19 nevet lehet megjelölni. A szavazatokat urnában gyűjtjük, melyet a bizottság összesít. A választás végeredményét a bizottság a plébános útján felterjeszti jóváhagyásra a püspök atyához és megjelenteti a Kertvárosi Krónikában. A megújult testületi tagok szentmise keretében ígéretet tesznek, hogy mindig és mindenben az Egyház apostoli célját és az egyházközség jogos érdekeit fogják képviselni.

2 Arnold Ákos 1986-ban születtem Budapesten. Jelenleg a Műegyetem végzős villamosmérnök hallgatója vagyok ben kerültem Újpestre, kis hittanos koromban ismerkedtem meg a plébániával. Azóta szüleimmel Rákospalotára költöztem, de az ifjúsági közösség tagjaként továbbra is ehhez a plébániához kötődöm óta vagyok ministránsvezető, és tagja vagyok a gitáros és a Laudate kórusnak is. A ministránsok és az ifjúság körében táborok, kirándulások, plébániai események és programok szervezésében és lebonyolításában vettem és veszek részt. Úgy gondolom, az itt szerzett tapasztalataim az egész plébániai közösség hasznára is válhatnának. Szeretném, ha plébániánk nem különálló csoportokból, hanem együttműködő, együtt szolgáló, együtt kikapcsolódó közösségekből állna. Belakovics Ottóné április 20-án születtem Alagon. Könyvtár-népművelés szakon szereztem képesítést, 8 évig műszaki könyvtárosként tevékenykedtem, majd 35 évig a Magyar Szabadalmi Hivatal Iparjogvédelmi Szakkönyvtárának munkatársa majd, vezetője lettem. Ehhez felsőfokú iparjogvédelmi szakképzést kellett szereznem. Három éve nyugdíjas vagyok ben kötöttem házasságot, férjem villamosmérnök és közgazda, szabadalmi elbíráló volt. Házasságunk 20-ik évében, súlyos betegségben elhunyt. Kislányunk akkor 12 éves volt, ma boldog házasságban élő kétgyermekes anyuka. 18 éve özvegyen, egyedül, de soha nem magányosan élek. Gyakorlatilag a templom felépítése óta tagja vagyok az egyházközségnek, 1952-ben itt voltam első áldozó és ban itt bérmálkoztam. A lányom és a férje ugyancsak az egyházközség tagjai. 18 éve aktív tagja vagyok a Laudate kórusnak. Évek óta, de különösen nyugdíjbavonulásomat követően, szolgálok a Plébánia Boldog Gizella Karitász csoportjában, ahol sokrétű és változatos feladatok elvégzésére nyílik lehetőség. Szakképzettségem predesztinált arra, hogy könyvtárkész állapotba feldolgozzam a hívek könyvadományait, és hogy - kórusvezetői segítséggel - számítógépen kutatható kottatár alapjait fektessem le. Szívesen írok cikket (Kertvárosi Krónika) és egyformán lelkes résztvevője vagyok a Plébánia liturgiához kapcsolódó és világi ihletettségű rendezvényeinek. Képességeim és a közösségi munkához való hozzáállásom fentiekből úgy gondolom egyértelműen kiderül. A jövőben ebben a szellemben, de új feladatok előtt nyitottan kívánom a Plébánia közösségét szolgálni, akár képveselőtestületi tagként, akár egyszerűen csak az egyházközség híveként. 2

3 Csambalik László 1980-ban születtem Budapesten. Okleveles Kertészmérnök végzettségemmel a Budapesti Corvinus Egyetemen dolgozom, mint tanszéki mérnök, kutató és oktató, valamint PhD tanulmányaimat is itt folytatom. Feleségemmel 2008-ban kötöttünk házasságot az Úr színe előtt, Újpesten élünk. Gyermek hittanra még János atyához jártam, Elsőáldozó is plébániánkon voltam. A plébánia aktív tagja 1999 óta vagyok, ministrálok, 2000-től kezdve pedig ministránsvezető vagyok, részt véve a ministráns élet újraélesztésében és újraszervezésében plébániánkon. A ministráns táborok és rendezvények szervezésében és a ministránsok szertartásokra való felkészítésében a kezdetektől fogva kiveszem a részem a többi vezetőhöz hasonlóan. Az online Ministráns Fórum adminisztrátora és moderátora vagyok. A plébánia hivatalos honlapjának amatőr szerkesztője, fenntartója vagyok 2005 óta. A Laudate kórus tenor szólamának tagja 1999-től vagyok. Ifjúsági programok, bálok szervezésében és kivitelezésében eleddig is tevékenyen közreműködtem és szükség esetén továbbra is részt veszek. A plébánia körüli munkákban is készséggel tevékenykedem, akár karácsonyfa-díszítésről, orgona alkatrészeinek kipakolásáról, vagy a homokozó megépítéséről van szó :) A továbbiakban a fenti tevékenységeim folytatását tervezem. Csambalikné Simon Hajnalka 1983-ban születtem Budapesten. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán végeztem, mint óvodapedagógus. Jelenleg a Szent Anna Katolikus Óvodában dolgozom. Férjemmel 2008-ban kötöttünk házasságot az Úr színe előtt, Újpesten élünk. Immáron hét éve vagyok a plébánia aktív tagja. Először a gitáros kórusban kezdtem énekelni a szoprán szólamban, majd később a Laudate kórus tagja is lettem. Több alkalommal szerveztem fiatalokkal a templomi pásztorjátékot, valamint férjemmel együtt vándorbetlehemezést. Több báli eseménynek voltam a szervezője, segítője, melyeket a Katolikus Kultúrházban, illetve a plébániánkon rendeztünk meg. Több gyermekprogram megvalósításában vettem részt, gyermeknapokat, gyermekfarsangokat szerveztem, a homokozó megálmodója és egyik kivitelezője is én voltam. A plébánia körüli munkákban is szívesen segédkezem, akár a templom búcsújáról, vagy templomtakarításról legyen is szó. Kedd esténként óvodásoknak tartok hittant, mert célom, hogy a kisgyermekek is megismerkedjenek hitünk alapjaival. Négy éve vezetem előimádkozóként a szombat esti zsolozsmát. További terveim között szerepel a plébániai gyermekek számára szóló programok szervezésében és lebonyolításában való részvétel, illetve a fenti tevékenységek folytatása. 3

4 Czermann Tamás án születtem Újpesten. Autotechnikus vagyok és 1990 óta vállalkozóként működtetem Újpesten az autóelektronikai műhelyem. Feleségemmel 1985 óta vagyunk házasok. Két gyermekünk van. Móni 22 éves, Kriszti 19. Kertvárosi közösségnek gyermekkorom óta tagja vagyok. Képviselőtestület munkájában édesapám halála után, 1990 óta veszek részt tól templom gondnoki feladatait látom el. dr. Faragó István Születési hely, idő: Budapest, május 27. Fogorvosként dolgozom ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hittanári diplomát szereztem. Feleségemmel 22 éve vagyunk házasok és három gyermeket nevelünk. Családom tagjaival együtt közel húsz éve aktívan tevékenykedem a plébániai közösség életében (ministrálás, hittan táborok, városmisszió). Horváth Jánosné Katival közösen szervezzük havi rendszerességgel a Felnőtt Katekézis előadásait, továbbá 2006 óta Pályi atya felkérésére lelkipásztori kisegítőként is szolgálok. Írásaim rendszeresen jelennek meg a Kertvárosi Krónikában. Eddigi tevékenységeim folytatásával továbbra is szeretném szolgálni a plébániai közösséget. 4 dr. Gerber Gábor Budapesten születtem 1960-ban ban kaptam fogorvos doktori diplomát ben szereztem meg az orvostudomány kandidátusa tudományos címet. A Semmelweis Egyetem Anatómiai Intézetében dolgozok igazgatóhelyettesként és docensi rangban oktatok, idegrendszeri kutatásokat végzek, valamint magánrendelőmben fogorvosként praktizálok. Az Újpest Kertvárosi Szent István plébániatemplomban voltam elsőáldozó ben kötöttem házasságot feleségemmel,

5 Farkas Zsuzsával. Azóta élünk a Kertvárosban és veszünk részt a plébániánk közösségének életében, négy gyermekünkkel együtt őszén indítottuk el a Kertvárosi Krónikát, melynek szerkesztését tanulmányutam miatt átadtuk édesapámnak dr. Gerber Alajosnak, aki azóta is az újság szerkesztője. Két részletben, közel hét esztendőt töltöttünk az Egyesült Államokban. Ott is igyekeztünk aktív tagjai lenni a katolikus közösségnek: én hitoktattam, feleségem egyike volt a plébános által kijelölt áldoztatóknak, és együtt szerveztük a vasárnapi szentmiséket követő, közösségépítő kávézásokat. Hazatérésünk után a évi Budapesten rendezett Taize Találkozó kertvárosi programját a fiataljainkkal karöltve szerveztük meg. Ugyanebben az esztendőben indítottuk feleségemmel, havi rendszerességgel plébániánk házaspárjai számára a Családakadémia beszélgetéseit. Ennek folytatásaként tartjuk jelenleg a Házasranid találkozókat ban Pályi László atya megtisztelő felkérésére lettem a képviselőtestület tagja, mely világi elnökévé választott. A képviselőtestülettel feldolgoztuk az egyházmegyei zsinat anyagát. Erre építve szerveztük meg a plébániai missziós hetet és nagytábort, vettünk részt a városmisszióban, és ennek szellemében szervezem a jelen képviselőtestületi választást. Természetesen, a templomunk és környezetének fizikai megújításában is támogattuk László atyát a képviselő társaimmal, a költségvetési javaslatok megtételével, megvitatásával és a költségvetés megszavazásával. Nagy örömömre szolgál, hogy családommal ebben a lelkes közösségben épülhetünk és építhetjük Isten országát. A plébánia a hívek közössége, a közösségek közössége. Szeretném további munkámmal ennek épülését elősegíteni és infrastrukturális hátterét fejleszteni. Gerber Zsófia december 14-én születtem Budapesten. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szereztem fuvolatanári diplomát 1988-ban. Jelenleg a pestlőrinci zeneiskolában tanítok ben kötöttem házasságot Tajti Róberttel és 2000 között 5 fiú gyermekünk született. A kertvárosi plébániának 20 éve vagyunk tagjai, fiaink lelkes ministránsok. Kezdetben a nyári hittanos táborokban vettem részt aktív segítőként. A Sapientia Hittudományi Főiskolán 2004-ben képesítést szereztem a családi éltre nevelés témájában. Családommal együtt indítottuk el a 9 órai szentmisék utáni agapékat, kötetlen találkozókat, amit szeretnénk a jövőben is folytatni. Sokak biztatására és örömére az egész napos szentségimádások szervezését továbbra is vállalom. A kertvárosi ill. a közös nagy újpesti városmisszió valamint a plébániai nagytáborunk megvalósításában aktívan részt vettünk. Szeretném az elindított közösségépítő lelki programokat a jövőben is folytatni és segíteni a hasznos új kezdeményezéseket. 5

6 Gerber Zsuzsa január 1-én születtem Budapesten. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen programozó matematikusként végeztem. Mivel életem fontos részét képezik a társas kapcsolatok fejlesztése, gazdagítása, ezért a Semmelweis Egyetemen mentálhigiénés szakember diplomát szereztem és személyiségfejlesztő trénerként dolgozom ben kötöttem házasságot Dr. Gerber Gáborral, aki a Semmelweis Egyetem Anatómia Intézetének igazgató helyettese. 25 éve vagyunk tagjai négy gyermekünkkel együtt -- az Újpest- Kertvárosi Szent István Plébániának, ahonnan lelkileg töltekezünk és ahol mi is szeretnénk másokat tölteni. Ezért férjemmel együtt mi is tevékenyen részt vállalunk a közösség építésében: 1996-ban indítottuk el a Kertvárosi Krónikát ben a Budapest Taize Találkozó helyi szervezését fogtuk össze. Ugyanebben az évben indítottunk házaspárok számára beszélgetős esteket a Családakadémia meghívott előadóival. Ezeket a havi találkozókat idén a Házasrandi vezetésével váltottuk fel. Aktív szervezői voltunk a Városmisszónak és a 3 ével ezelőtti Plébániai Nagytábornak. Nő-vekedő néven elindítottam egy női személyiség-fejlesztő csoportot, akikkel már 10. éve összejárunk. A Szent Mónika Kört tavaly óta koordinálom. Nyaranta besegítek a leánytáborok programjaiba között a Fiatalok az Élet Küszöbén programot vezettem helyi ifjúságunk számára. Ezekhez a találkozókhoz sok segítséget adott a Sapientia Főiskola Családpedagógiai Intézete által indított családi életre nevelés (CSÉN) képzés, ahol CSÉN tanácsadó képesítést szereztem. Jelenleg családterápiát tanulok. Fontosnak tartom, hogy a család mint legkisebb közösség hiteles képviselője legyen Krisztus Testének. Ezért jövőbeni terveink között szerepel egy Jegyesrandi sorozat elindítása. 6 Gersei Tamás Gersei Tamás vagyok, 1973-ban születtem Újpesten. A kertvárosi szülői ház tetőtér beépítése lehetővé tette, hogy a kis családomat is itt alapíthattam. Feleségemmel Katával és lánykáinkkal Csengével, Tündével, Enikővel és Lucával színesítjük szüleim nyugdíjas éveit ben végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, 1995-től dolgozom informatikusként. A Kertvárosi Plébánián kereszteltek és kisiskolásként nyagymamánk hozott minket Öcsémmel rendszeresen misére. A padsorokból hamarosan a szentmise szolgálatába kerültünk ministránsként. Örömmel és hálás szívvel emlékszem vissza János atya hittan óráira, a ministráns kirándulásokra és a plébánia körül szervezett egyéb programokra. Középiskolásként már a Laudate kórust erősíthettem körül, kórusvezetőnk, Márta unszolására, egy akkor 800 Ft-os gitárral kezdtünk neki a gitáros énekkar megalapításának. Ezidőtájt ismertem meg feleségemet is, akinek áldásos munkája révén a gitáros énekkar sok értékes, lelkes és tehetséges taggal bővült. Számos helyen vendégszerepelhettünk, esküvőkön, lelki gyakorlatokon, ünnepi miséken énekelhettünk, zenélhettünk ben házasodtunk,

7 az akkor felállványozott templomban. Úgy éreztük Katával, nekünk itt kell esküdnünk, még akkor is ha az állványok között bujkálva végeztük a szertartást László atyával. Hogy miért? Mert EZ a mi templomunk. Gyermekeink születésével kicsit kiestünk a plébánia pörgő életéből, de mindig is bíztunk benne, hogy hamarosan velük együtt térhetünk vissza a templom szolgálatába. Csenge már a Schola tagja és reméljük, a többi leány is megtalálja helyét a plébánián. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a plébánia fiataljai, korunkbelijei és a nálunk tapasztaltabb tagjai közül is sokan tekintenek ránk szeretettel, barátsággal. Képviselőtestületi tagként szeretném ezt a széles ismerettséget felhasználva minél több ember nézőpontját megérteni, érdekét képviselni. Hirmann László József, Budapesten, pontosabban Angyalföldön születtem, október 26-án. Itt jártam általános iskolába, majd között a Könyves Kálmán Gimnáziumban tanultam, ahol érettségi vizsgát tettem ben elektroműszerész szakvizsga után a Tungsram Váci úti gyárában kezdtem dolgozni a fejlesztő gyáregységben ban megnősültem. Feleségem Fellner Mária, akivel házasságkötésünk a Kertvárosi Templomban volt. Brunáry kanonok úr esketett össze bennünket. Azóta is boldog házasságban élünk, három gyermekünk született ben Mária és László, ikrek, valamint 1970-ben Zoltán. Munka mellett végeztem el a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolát, ahol villamosmérnöki oklevelet szereztem. A Tungsramban több munkakört is betöltöttem, felelősségteljes beosztásokat kaptam. Különösen fontos volt számomra a műszaki vevőszolgálatnál eltöltött több, mint évtizednyi időszak ben mentem nyugdíjba, 42 évi munkaviszony után, amit folyamatosan ugyanannál a cégnél töltöttem el óta vagyok tagja a képviselőtestületnek, ahol kezdetben a templomgondnoki tisztséget viseltem. Részese lehettem azoknak a változásoknak, amelyek templomunk életében az évtizedek alatt bekövetkeztek. Csak a legfontosabbakat említve: - Plébánia építés - A templom fűtési rendszerének kiépítése - Az elektromos hálózat felújítása - A templom belső festése - A világítás korszerűsítése - A templomtér világításának kiépítése - Orgona építése között a képviselőtestület elnöki címét is viseltem. Úgy gondolom, hogy ameddig lehetséges, egészségem lehetővé teszi és a Jó Isten engedi, részt szeretnék venni a képviselőtestület munkájában. Bízom benne, hogy tapasztalataim és ismereteim alapján tanácsaimmal tudom szolgálni templomunk javát. 7

8 dr. Hollósy Ferenc Születési hely, idő: Budapest július 9. Képzettség: 1991-ig Okleveles biológia-kémia szakos tanár; Munka: ig kutató biológus, PhD tudományos fokozat; jelenleg, klinikai kutatási vizsgálat-vezető; Családi állapot: nőtlen Mióta vagy tagja az Újpest-kertvárosi Plébánia közösségének? Születésemtől fogva itt élek Újpest-Kertvárosban és a kertvárosi plébániai közösségnek kora gyermekkorom óta tagja vagyok; ide jártam hittanra; Néhai Brunáry Ferenc plébános úr keresztelt, nála voltam elsőáldozó; Dr Molnár János plébánossága idején bérmálkoztam. Mely tevékenységekkel járultál hozzá a közösség építéséhez? Gyermekkoromtól kezdve egyetemista koromig rendszeresen ministráltam a kertvárosi templomban; Hittan- és ministránsversenyben vettem részt; Édesapám 1998-ban bekövetkezett halála után én vettem át helyét az egyházközségi képviselő testületben Melyek azok a képességek, talentumok, amelyeket a képviselőtestületben tudsz kamatoztatni? Betegekkel való törődés, Kompromisszum képesség, hittudományi ismeretek, Képviselőtestületi tagként hogyan szeretnéd a közösséget szolgálni a következő években? Előadások tartása egészségügyi, biológiai témákban (rákkutatás, őssejtek, biotechnológia, gyógynövények stb. témakörökben) Aktuális bioetikai kérdések megvitatása 8 Horváth János A Kertvárosban nőttem fel, itt voltam első áldozó és bérmálkozó. A hatvanas évek végén, hetvenes évek elején aktív tagja voltam az akkori ministráns generációnak. 49 éves vagyok. Végzettségeim: általános gépész üzemmérnök, valamint hegesztő és környezetvédelmi szaküzemmérnök. Hobbym gyakorlatilag minden, ami árammal működik, de főként a számítógép. Tíz évet fémipari anyagvizsgálóként dolgoztam, jelenleg az Újpesti cérnagyárban vagyok karbantartás vezető ben megnősültem, ben és ban született két lányunk: Enikő és Adrienn. Feleségem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai levelező főiskolai karán elvégezte a Hitoktatói Szakot. Bár hitbuzgóságban van még mit fejlődnöm, igyekszem az egyházközösségnek hasznára lenni - főként kertészkedésben és szakmámnak megfelelő tevékenységekben.

9 Horváth Jánosné Budán, majd Újpalotán nőttem fel, ahonnan ben költöztem el, amikor férjemmel, Horváth Jánossal összeházasodtunk. 2 gyermekünk született: Enikő (20) és Adrienn (16). Újpestre ben költöztünk férjem Édesanyjához. A gimnázium érettségi után dolgozni kezdtem és emellett végeztem el a külkereskedelmi ügyintézői, majd a vámkezelői szaktanfolyamot ban kaptam meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a hitoktatói diplomámat. Jelenleg a Vám és Pénzügyőrségen dolgozom, ahol irattáros vagyok. A lehetőségeimhez mérten igyekszem az Egyház közösségében szerepet vállalni. Jakabné Kovács Márta dec. 22-én születtem Újpesten. Zenetanárként dolgozom Rákospalotán. 34 éve élünk Péterrel házasságban, 5 gyermekünk született és hála Istennek már van egy édes unokánk is. 25 éve vezetem templomunk kórusát. Jelölésemet nagy megtiszteltetésnek tartom. A plébánia életében igyekszem aktívan résztvenni, Ebben családom is támogat és részben követ. / Vagy én követem Őket? /. Örülök, ha a közösség hasznára lehetek. dr. Keszthelyi Attila 1967 május 14-én születtem. A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán 1991-ben végeztem, majd dolgoztam mentőorvosként, sebészként, urológusként, Jelenleg a Semmelweis Egyetemen, az Urológiai Klinikán dolgozom osztályvezető egyetemi adjunktusként. Nős vagyok 16 éve. A Jóisten idén márciusban áldotta meg a házasságunkat a 6. gyermekkel. Az Újpest-Kertvárosi Templomban kereszteltek, itt voltam elsőáldozó, bérmálkozó. Az esküvőm is ehhez a templomhoz köt. Mind én, mind a gyermekeim gyakran jövünk ide. A gyerekek ide járnak hittanra, a plébánia rendezvényeire. Úgy gondolom egyetemi kapcsolataimat sikeresen tudnám kamatoztatni a közösség javára. 9

10 dr. Keszthelyi László dec. 16-án születtem Budapesten. Jelenleg az Újpesti Szakorvosirendelőben nyugdíjas urológus szakfőorvosként dolgozom. Immár 36 éve gyógyítom az Újpestieket. 42 éve vagyok házas, feleségem dr. Horváth Ágnes, ő csaknem 40 évig fogorvosként dolgozott kerületünkben. Jelenleg nyugdíjas. 5 gyermekünk van Attila urológus, Ilona szemorvos, László sebész, Emma fogorvos, Alajos bíró és 13 unokánk. Kisgyerek korom óta járok az Újpest-Kertvárosi templomba. Itt voltam elsőáldozó, itt bérmálkoztam, esküvőnket is itt tartottuk. 12 éve feleségemmel Loyolai Szt. Ignác szellemiségében a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi ünnepekre felkészítő imakurzusokat tartunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy segíthetünk másokat mélyebb Istenkapcsolatra. Miközben együtt imádkozzuk a Szentírást, megbeszéljük imaélményeinket, igazi közösséget alkotunk. Úgy gondolom egész életemet emberekkel foglalkozva éltem emberismeretem nagy segítséget jelenthet a képviselőtestületi munkában. Imaiskolánk pedig a leglényegesebb vonatkozásban jelent szolgálatot. dr. Kőrös András Születési hely, idő: Budapest, március 19. Képzettség, munka: bíró, tanácselnök, Legfelsőbb Bíróság Családi állapot: nős Mióta vagy tagja az Újpest-Kertvárosi Plébánia közösségének? 1982 Mely tevékenységekkel járultál hozzá a közösség építéséhez? A képviselőtestület jegyzője és jogi tanácsadója Melyek azok a képességek, talentumok, amelyeket a képviselőtestületben tudsz kamatoztatni? szervezőkészség, jogi ismeretek Képviselőtestületi tagként hogyan szeretnéd a közösséget szolgálni a következő években? Az elmúlt huszonhét évben teljesített szolgálat szerint, legjobb képességeimnek megfelelően Lukács Márta Karola A két Bolyai szülővárosában, Marosvásárhelyen, Erdélyben láttam meg a napvilágot 1959 januárjában. Itt voltam elsőáldozó, majd később ugyanitt részesültem a bérmálkozás szentségében Márton Áron Püspök Úr által. Boldog házasságban élek férjemmel, több mint 25 éve, egy lányunk van. Vegyésztechnikusi végzettségem van, de jelenleg menedzserasszisztensként dolgozom egy újpesti gyógyszergyárban. Az Újpest, Kertvárosi Szent István Plébániára járunk hét éve. Tagja vagyok a Mihály Péter által vezetett Szülői Fórumnak, lányunk 5 éve énekel a Schola kórusban, ami talán a mi 10

11 szülői érdemünk is. Rendszeresen részt vettem kis családommal a Plébánia által szervezett kirándulásokon, amikről beszámolót írtam a Kertvárosi Krónikába. Mindkét papnövendékünk beöltözésén jelen voltam, és elkísértem, elkísértük a Laudate kórust Esztergomba, amikor koncertet adott a Bazilikában. Határon túli gyerekeket fogadtunk templomunk búcsújakor, és ott voltunk a szurdokpüspöki táborban is. Tagja vagyok annak a baráti kőrnek, aki létrehozta a templomkertben a Wass Albert emlékparkot, a szoborral és az emlékkővel. Szívesen hozzájárulok az elkövetkezendőkben, a Kertvárosi Krónika tartalmassá tételében, valamint minden olyan munkában részt kívánok venni, amire az Isten és a közösség meghív. Különösen olyan tevékenységekre gondolok, ami a fiataljaink hitre, erkölcsre és hazaszeretetre való nevelésére irányul. Képviselőtestületi tagságom megválasztása esetén alázatos szívvel és buzgósággal kívánom szolgálni a közösséget. Reményemet a jóságos mennyei Atya irgalmába, Jézus Krisztus érdemeibe, a Szentlélek kegyelmébe, és a boldogságos Szűz Mária szeretetteljes szívébe helyezem. Márfiné Rétfalvi Noémi ( Pimpa ) Budapesten születtem január 19-én és azóta élek itt Újpest kertvárosban. Ebben a templomban voltam elsőáldozó és bérmálkozó. Itt kötöttünk házasságot öt éve Márfi Ferenccel, aki jelenleg a kántorunk. Egy gyermekünk született 2006-ban, Cili és 2009 júniusára várjuk a másodikat. Gyermekeink születése előtt aranyművesként dolgoztam Káposztásmegyeren. Mindig igyekeztem részt venni a kertvárosi közösség kisebb- nagyobb rendezvényein, sokszor szervezőként. Jakab Ferivel együtt vezettük Gitáros kórusunkat,a rendszeres miseszolgálaton, anyák napi, Mikulásműsor fellépésen kívül velük sikerült megszólaltatni Sillye Jenő Jézus anyja,mária c. oratóriumát is. Szeretettel emlékezem arra is, hogy zenélhettünk a taizé-i találkozón templomunk imaóráin. Fontosnak tartom, hogy bármit teszek, azt Istenért tegyem és közösségem épüléséért, s mindezt ne langyos keresztény módjára, hanem lelkesen úgy, hogy az előre vigyen mindenkit tettekben és lélekben is. Ez motívált, amikor kórust vezettem, és ez irányít most is, amikor a baba-mama klubot vezetem Beával, ahol nem kis örömömre fő az átlag létszám, és elmondhatom, hogy 46 mama fordult már meg nálunk a két év alatt. Részt vettem a Missziós napokon a Baba-mama sátor szervezésében. Jelenleg szervezek még kézműves foglalkozást is Karácsonykor és Húsvétkor. 16 éve működik irányításom alatt karácsonykor a házalós Betlehemezés, amellyel templomot látogatni nem tudó, ágyban fekvő időseket, és kisgyermekes családokat örvendeztetünk meg. Őszintén remélem, hogy a jövőben is építő jelleggel tudok részt venni közösségünk életének építésében. 11

12 Molnár András szeptember 21-én születtem Újpesten. Végzettségem mélyépítő üzemmérnök, munkahelyem Magnus Müller Kft-nél van. Itt építőipari tervezéssel, ajánlatkészítéssel, építés előkészítéssel foglalkozom. Nős, két leány és egy fiú gyermek édesapja vagyok. Az Újpest- Kertvárosi Plébánia közösségéhez 1977 óta tartozom. Gyermekeim itt voltak megkeresztelve, itt voltak elsőáldozók és bérmálkozók. A képviselő testület tagjává 1983-ban választottak. Testvérem, Molnár János plébánossága idején a plébánia és a templom épületével kapcsolatos építőipari munkák műszaki ellenőrzésében segítettem. Az utóbbi években, munkahelyi és családi elfoglaltságom miatt, a képviselő testület munkájában kevésbé tudtam résztvenni. Remélem, hogy esetleges újraválasztásom esetén a nyugdíjas kort elérve a képviselő testület aktívabb tagja lehetek. Molnár Orsolya 1983.nov.18-án születtem Budapesten. Több végzettségem mellett Óvodapedagógus diplomát is szereztem. Jelenleg óvónőként és pénzügyi tanácsadóként dolgozom. Családom még nincs. A plébániára közel 25 éve, születésem óta járok. Jelenleg a fiatalok és a gyerekek közösségi életéért munkálkodom itt a plébánián. Tevékenységeim, céljaim között szerepel az ifi hittan fellendítése,a közösségi élet megújítása,elmélyítése,programok szervezése,rendezvényeken való gyermekek foglalkoztatása. A képviselő testületbe való bekerülésem esetén kamatoztatni tudom a plébániánk fejlődését segítő gondolataimat,szervező képességemet,közvetíteni tudom a fiatalság elképzeléseit,igényeit,szolgálni tudom közösségünk életét. 12 dr.ozsváth Gyuláné Lili Budapesten születtem,1951. április 4-én.(!) Ez a dátum nálunk nem a felszabadulást, hanem idős szüleimnek a harmadik, meglepetésként érkezett gyermeket jelentette. Főorvos édesapám

13 a rendszer ellenségének számított - ennek szellemében nevelkedtünk, de mindig hitvallóként. Az egri tanárképző főiskola könyvtárszakán szereztem diplomát, és német nyelvből vizsgát. Olyan hivatást választottam, amit félre tudtam tenni a családom miatt, 14 évig neveltem otthon a három gyermekemet. Férjem, - dr. Ozsváth Gyula, akit Újpest és Rákospalota betegeinek nagy része ismer, hiszen a kerület radiológiai főorvosa - megteremtette ennek a lehetőséget, támogatott és immár lassan harminc éves házasságunkban mindenben társam volt. A gyes után kerületem a Patrona Hungariae Gimnáziumba, ahol életem következő gyönyörű időszaka következett. Tavaly júliusban mentem nyugdíjba, s bár visszajárok dolgozni, a megnőtt szabadidőmet unokák még nem töltik ki. A káposztásmegyerei közösségnek csaknem az alapítói voltunk, innét jöttünk át a kertvárosiba 2006 ősszén. Mit tettem és mit szeretnék tenni a közösség érdekében? Mindent, ami a keresztény kultúrába tartozik. Mint aktív közéleti ember, részt vettem az újpesti polgári körök szervezésében a templom-kertben felállított Wass Albert szobor megvalósításában. Az úrnapi körmenet virágdíszítésének felelevenítésében. Almavásárt szerveztem. Fölélesztettük az újpesti jótékonysági polgári bálozást - az első alkalommal az Szent János Apostol Iskola javára rendeztük meg, sikerült több mint ötszázezer forintot összegyűjteni. Horváthné Katalinnal megbeszélve, most szerveztem meg dr. Puskely Mária szerzetes tanár-író meghívását, aki az életéről, a magyar szentekről, a szerzetesség mai létéről tart előadást. Az eddigiekből talán kiderül, hogy a szervezés az egyik "tálentumom", ennek révén szeretném minden közösségemet szebbé, emberibbé, keresztényibbé tenni. Parizán Tamás 1968 március 9.-én születtem Budapesten. Nagy családban nevelkedtem, öten vagyunk testvérek. Szüleim részéről a katolikus tanítás és erkölcsi szempontok meghatározóak voltak a nevelés szempontjából. Középiskolai tanulmányaimat először a Rippl-Rónai Közlekedésgépészeti Szakközép Iskolában érettségiig nappalin, majd a katonaság után a Kozma Lajos Szakközép Iskolában technikus minősítőig levelezőn folytattam. Ez után művészeti karokra felvételiztem öt évig. A Soproni Egyetem Bútortervező Karára sikeres felvételit tettem, de itt végül mégsem kezdtem meg tanulmányaimat. Főképpen Isten és a katolikus vallás iránti tisztelet és érdeklődés okán iratkoztam be a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre és végeztem el a hittanári szakot. A végzés dátuma: 2004 június 11. Tizennyolc éven keresztül a faipari szakmában dolgoztam. Az utóbbi négy évben pedig szakoktatóként a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában dolgozom. Jelenleg is tanulok az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szociálpedagógus szakon. Ez feljogosít a gyermekvédelem és a szociális ellátás több területén szakmai feladatok ellátására. Tanítói munkám mellett megterhelő a felkészülés a vizsgákra. Gyermekkoromban örömmel jártam Dr. Molnár János Plébános Atya hittanfoglalkozásaira. A középiskoláig rendszeresen, utána alkalomszerűen ministráltam Ezek a foglalkozások a középiskolában megszakadtak. Részben miattam, részben mert János Atya főként-én úgy érzem- a kisebb korosztályra koncentrált. A húszas-harmincas éveimben két-három évig Kozma Imre Atyához jártam fel Zugligetbe. Barátaim is ide jártak, ő miattuk is. A katolikus szempontú társkeresés is 13

14 szerepet játszott ebben. Ezt követően több éven keresztül a Főplébániára Visnyei Plébános Atya és Megyeren Tarjányi Ferenc atya felnőtt hittanjaira jártam. Barátságot ápolok és azt mondhatom, hogy lelki vezetőm Tercsi Zoltán Atya, aki jelenleg a Vekerle telepi plébános. Apám halála után azonban sajnos beszélgetéseink megritkultak. A Szent István Plébánián apróbb alkalomszerű munkákat végzek. Egyszer egyszer elmegyek a felnőtt katekézisekre is. A plébánia híveivel, de inkább az egyes emberekkel személyes kapcsolataim vannak. dr. Szilvácsku Zsolt szeptember 2-án születtem Vácott. Feleségemmel, Erikával, aki újpesti, 10 éve élünk Újpesten két gyermekünkkel, 3 éves Lillával és 6 éves Marcival. Tájépítész és jogász végzettséggel rendelkezem. Dolgoztam közigazgatásban, civilszervezetnél, vállalkozásban. Jelenleg hatásvizsgálatokkal, tájvédelemmel, stratégiai értékelésekkel, tréningek tartásával foglalkozom egy tanácsadó cégnél, és egyetemen tanítok. Mióta itt élek Újpesten érdeklődéssel figyelem a Plébánia életét és a környező plébániák közösségeit. Plébániánk életében apróbb tevékenységekben vettem eddig részt: határon túli magyar gyerekek befogadása, liturgikus eseményeken való részvétel, mézeskalács készítés az adventi készület során, segítség a missziós hét sportprogramjában, 9-es mise igeliturgiája alatt kisgyermekekkel való foglalkozás megszervezésében, honlapra összefoglaló készítése a legutóbbi MKPK körlevélről stb. Szándékaim és képességeim szerint a közösségfejlesztésében tudom segíteni a plébániát, mind a felnőtt, családos, mind a gyermek korosztály tekintetében. A kecskeméti piarista gimnáziumot követően az egyetem mellett, a 90-es évek elején két és féléves közösségvezetői képzésen (Hajszoló!) vettem részt, ahol teológusok és közösségvezetésben jártas kiváló emberek képeztek bennünket. Emellett Gordon-tréneri végzettségem van. A 90-es években részt vettem a Szentjánosbogár Mozgalom életében, mint vezető, Tereza Worowska és Sajgó Szabolcs mellett, amiért hálát adok Istennek, mivel rengeteget fejlődtem, tanultam tőlük és a Szentjánosbogár sok-sok tagjától. Számos tábor, vezetőképző, bál, akadályverseny, métabajnokság van mögöttem. Újpestre költözésem előtt folyamatosan vezettem közösséget Dunakeszin a Szt. Mihály Plébánián. A plébánia életét az elkövetkező időszakban a közösségfejlesztés terén tudom szolgálni. Fontosnak tartom, hogy minden korosztály megtalálja a bekapcsolódási lehetőséget a plébániai életbe. Fontos lenne a korábbi és jelenlegi kezdeményezésekre, eredményekre építve a fiatalok, gyermekek, házaspárok, felnőttek számára közösségek kialakításában életképes megoldásokat kialakítani. 14

15 Szlatényi György Születési hely, idő : Budapest (Újpest), Képzettség: Magyar Testnevelési Főiskola ( ) sportszervezői szak, BKE Államigazgatási Főiskola ( ) környezetigazgatási szak óta dolgozom sportszervezőként a diákok sportjáért, előtte sportklubokban voltam aktív sportoló majd sportmunkatárs óta tagja vagyok a Budapesti Diáksport Szövetség elnökségének, 1993-tól a Magyar Diáksport Szövetség elnökségének majd 1997-től az országos szövetség főtitkára vagyok. Számos tisztség mellett 2004 óta tagja vagyok a Nemzetközi Iskolasport Szövetség technikai bizottságának valamint 2000-től a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának. Házas vagyok, feleségemmel Bajcseva Sznezsankával 1983 augusztus 12-én kötöttünk szentségi házasságot az Újpest-Kertvárosi templomban. Két gyermekünk született, Miklós (1985) és Laura (1987), akiket igyekeztünk vallásosan nevelni.miklós ma is ministrál illetve a kisebb ministránsok segítője ben költöztünk Dél-Budáról (vissza) Újpestre, azóta járunk rendszeren a kertvárosi templomba és először elsősorban gyermekeink keresztény nevelése kapcsán kerültem szorosabb kapcsolatba az itteni hívekkel, hitoktatókkal, atyákkal. Közösség építő munkámat eddig, elsősorban az Újpesti Kolping Egyesületben végeztem, melyben próbálunk évi kéthárom alkalommal aktív és keresztényi programokat szervezni. Szervezési munkában talán tudnék segíteni, ebben van némi gyakorlatom. Kapcsolatépítésben az emberek közös célokért való összefogásában, rendszerszemléletű gondolkodásban, munkabírásban, munkamegosztásban. Kiemelt helyet szentelnék plébániaközösség fiataljainak programjaira, gondozására, új fiatalok idevonzására és ezzel a közösség erősítésére. Játékos, a hit talaján álló programok, indítása a 6-10 éves korosztályban, tudásalapú, ismeretterjesztő programok az időseb korosztályokban. Rendszeres túraprogramok, egyházi találkozókon való részvétel. Önsegítő jellegű szolgáltatások kialakítása - mesteremberek, jogi, banki tanácsadás, idősgondozói hálózat - a KÖZÖSSÉG folyamatos építése és összetartozás erősítése az Úrjézus támogató segítségével. Tajti Róbert október 16-án születtem Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szereztem diplomát 1990-ben. Jelenleg a Magyar Katolikus Rádiónál dolgozom informatikusként ben kötöttem házasságot Gerber Zsófiával és 2000 között 5 fiú gyermekünk született. A kertvárosi plébániának 20 éve vagyunk tagjai, a fiúk rendszeresen ministrálnak. Az utóbbi években részt vettünk a plébánia nagyobb rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában (nagytábor, városmisszió) valamint gondoztuk a vasárnap délelőtti agapékat és a szentségimádási napokat. Hang- és videófelvételekkel is igyekeztem emlékezetessé tenni plébániánk tagjai számára az eseményeket. Remélem, hogy a jövőben képességeimmel és tapasztalataimmal a plébániai képviselő testület munkáját is segíthetem. 15

16 Vágvölgyi Gergely Szombathelyen, a nyugat királynője címmel illetett városban születtem 1988 karácsonyán, de már kisgyermekként Budapestre kerültem. Másfél évtized után költöztem szüleimmel együtt a szomszédos Dunakeszire, de plébániai közösségem ma is (és immár öt éve) a kertvárosi közösség. Két éve érettségiztem az angyalföldi Ady Endre Gimnáziumban, jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának politológia szakos hallgatója vagyok, valamint a szüleimmel közösen alapított vállalkozásunkban igyekszem helyt állni. Lehetőségeim szerint társadalmi munkákban is szolgálok: a Mária Rádió önkéntes műsorvezetője és a jurta.eu közösségi oldal szerkesztőjeként tevékenykedem. Barátaimmal közösen zarándoklatokat szervezek, melyeken elsősorban szeretett Hazánkért imádkozunk. Tagja és egy esztendeje egyik vezetője is vagyok a plébánia ministránsközösségének, szívügyemnek tekintem a Ministránsgárda sorsát és az ifjúság evangelizációját. Emellett részben én látom el a plébániai honlap hírszerkesztési feladatait. Úgy vélem, fiatal korom ellenére jó szervezőkészségem van, e téren sok tapasztalatot szereztem korábban középiskolám Diákönkormányzatában, ahol az elnöki teendőket láttam el, de nagyon sokat tanultam a rádiós munkák során, illetve újságírói szolgálataimban is (középiskolai lap, Keresztény Élet, Szent Kereszt Magazin). Könnyedén és jól kommunikálok, szívesen beszélgetek és létesítek új kapcsolatokat. Amennyiben erre a testvérek felhatalmaznak, talentumaimat a képviselőtestületben szeretném elsősorban az ifjúság képviseletére felhasználni, természetesen nem elfeledkezve idősebb testvéreinkről sem. Aktív és dinamikus életet élek, így szeretnék részt venni az egyházközség képviselőtestületének munkájában is a következő esztendőkben. Tisztségük alapján a képviselőtestület tagjai (rájuk nem kell szavazni) Käfer György (iskola igazgató) Budapest Rákospalotán születtem január 5-én. Életem folyamán Rákospalotán (14 év), a Belvárosban (14 év), Káposztásmegyeren (13 év) 2002 óta pedig Újpest kertvárosában, a plébánia területén élek feleségemmel és négy gyermekemmel óta vagyok a kertvárosi közösség tagja, 1997 óta a képviselőtestület tagja. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi tagozatán klarinét művész-tanári diplomát szereztem, 1983 óta az Operaház zenekarának klarinétművésze vagyok 2000 májusa óta Frányó Tamásné halála óta a kertvárosi képviselőtestület és Pályi László plébános Úr ajánlása alapján vagyok az újpesti Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola igazgatója. 16

17 2004-ben második diplomát szereztem, a BME Közoktatásvezetői Szakán óta vagyok a kertvárosi képviselőtestület tagja. Az eltelt időben a hivatalos testületi üléseken való felelősségteljes munkán kívül kezdetben részt vettem kirándulások, zarándoklatok megszervezésében, a liturgikus események aktív résztvevője voltam, 2002 óta, mint áldoztató és lelkipásztori kisegítő segítem az atyák munkáját. Mint iskolaigazgató, a Taize-i találkozó megszervezésében is részt vettem, valamint koordinálom az iskola és a plébánia mint az iskola közvetlen egyházmegyei patronusa közötti kapcsolat építését, ápolását. Eddigi tevékenységeimet a jövőben is már a tapasztalatok birtokában egyre nagyobb aktivitással szeretném folytatni. Mint zeneművész, szakmai tudásommal, illetve szervezői tapasztalataimmal szívesen segíteném az egyházközséget a jövőkben, valamint az iskola és az egyházközség kapcsolatainak bővítését is szeretném a továbbiakban szorgalmazni. Segíteni tudnánk például a plébánián időnként felmerülő helyhiány orvoslásában, a templomban tartott közös iskolai szentmiséken kívül egyéb alkalmakon is örömmel részt vehetnének diákjaink (előadások, hangversenyek stb.). Az iskola udvarán már két alkalommal megrendezett Újpesti Plébániák Napja rendezvényhez hasonlóan az egyházközség és az iskola is rendezhetne közös lelki eseményeket. A Jóisten kegyelmében bízva szeretném az Ő dicsőségét hirdetni és minél több embertársunkat nyájába hozni! Lovász Judit (karitász vezető) Lovász Judit Újpest, április 2. Képzettségem gyors-gépírás, magyar szakos tanár, kiadványszerkesztő. Harmincnyolc éven át középiskolai pedagógusként, az utolsó 12 évben középiskolai igazgatóhelyettesként dolgoztam. Férjezett, kétgyermekes családanya vagyok; 1980 óta az Újpest-Kertvárosi Plébánia közösségéhez tartozom. Tíz éven át családommal együtt a Laudáte Kórus tagja voltam től kisebbik leányom, Sauermann Erika révén segítőként kapcsolódtam be a plébániai karitászmunkába. Az évek során egyre szorosabb munkakapcsolatba kerültem a karitász akkori vezetőjével, közösségünk jelenlegi helyettesével Ossó Jánosné, Eta nénivel január 1- jével Eta néni a további vezetést átadta nekem, amit a plébános úr elfogadott. Ezt a 2006-os karitászkiadványban megjelent lemondólevéléből tudhatták meg a kedves hívek. Azóta az évente egyszer megjelenő karitászkiadványban, az idén a Kertvárosi Krónika március-áprilisi számából értesülhettek a kedves testvérek a plébániai karitászközösség tevékenységéről. E tevékenységek rámutatnak azokra a képességekre, talentumokra, amelyekkel közösségünk (8 fő) és az időközönként segítők rendelkeznek a Szeretteim, legyetek az Igének cselekvői és nem csupán hallgatói. (Jak. 1,22) követésében. Eszerint szolgálnám a jövőben is a közösséget, a plébániai közösségek közti kapcsolat szorosabbá tételével. Állapotbeli kötelességünket szem előtt tartva köszönjük házastársunknak, családunknak, hogy támogatják a szeretetszolgálatban történő részvételünket. 17

18 Márfi Ferenc (kántor) Nagykanizsán születtem szeptember 25-én. Az általános iskola első felét Kőszegen a MÁV. nevelőotthonban végeztem ahol a fiúkórusban éltem át első énekkari élményeimet fellépések alkalmával. Az ötödik osztálytól otthon, Zákánytelepen tanultam, lettem elsőáldozó, sekrestyés majd a szomszédos falu kántora tanított először harmóniumon játszani. A középiskolát Újpesten végeztem a Budapesti Kántorképzővel párhuzamosan. Az újpesti Főplébánia papjai fogadtak be 1986 tavaszától ahol ministráltam, bérmálkoztam és Katona József kántor atya tanítása által szereztem meg tapasztalataimat a liturgiában. Itt lettem sekrestyés majd kántor. A Budapesti Kántorképző Tanfolyamot Július 27-én fejeztem be okleveles kántorként. Kántorkodás mellett a szakmámban öt évig dolgoztam a Gyógyászati Segédeszközök Gyárában, mint ortopéd műszerész. Az érettségi megszerzése után a BKV Villamos járművezetője lettem, majd kocsiszín diszpécsere. Jelenleg a villamos járművezetők beosztáskészítője vagyok. Az Újpesti Főplébániáról pünkösdjétől jöttem át Kertvárosba kántornak. Ugyan ez év szeptemberében feleségül vettem Rétfalvi Noémit az akkori gitáros kórus vezetőjét. Egy gyermekünk született Cecília és idén nyárra várjuk a második babát. A kántorkodást hivatásként élem meg ezért fontosnak tartom, hogy minél szebb legyen a liturgia. Változatos, a liturgiához szorosan hozzákapcsolódó énekekkel szeretem a szertartásokat szebbé tenni. Megpróbálom a lehetséges eszközökkel elérni a hívek bekapcsolódását az éneklésbe. Szeretném elérni azt amit tanultam a kántorképzőben, A kántor dolga vezetni és kísérni orgonával a hívek éneklését a szertartásokon, és megtanítani a még nem ismert szükséges énekekre. Mihály Péter (hitoktatók képviselője) 1943-ban születtem Újpesten. Iskoláimat is itt végeztem (Erzsébet utcai Ált. Iskola 1958, Könyves Kálmán Gimnázium 1962). A Szent István templomban voltam elsőáldozó (1950), majd bérmálkozó (1955). 41 évet dolgoztam a nyomdász (térképész) szakmában. Régészettel is foglalkozom, több tanulmányom jelent meg többek közt a kaptárkő témakörben ban kötöttem házasságot Lóránt Ritával, két lányunk született húsvétján vesztettük el nagyobbik lányunkat, Ritát. A Jóistennek és őáltala Molnár János plébánosatyának köszönhető, hogy igyekeztük elfogadni az Úr akaratát, és az ő felkérésére kezdtem a hitoktatást között szereztem hitoktatói képesítést a Ward Mária Hitoktatóképző Intézetben és Pályi László plébánosatya támogatásával 15 éve vagyok hitoktató a Szent István Plébánián óta pedig képviselőtestületi tag. Feleségemmel vezetjük az Idősebbek teadélutánját és havonta tartok szülői fórumot a hittanosok szüleinek ban mentem nyugdíjba, és még ugyanebben az évben kaptam áldoztatási engedélyt. Lányom 2005-ben férjhez ment és azóta 3 unoka boldog nagypapája vagyok. 18

19 Sergőné Egedi Katalin (óvoda igazgató) A Szent Anna Katolikus Óvoda vezetője vagyok 2004 januárja óta.1955 augusztus 12.én születtem Kunszentmártonban. Óvódapedagógusi oklevelemet 1977-ben szereztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán,azóta dolgozom óvónőként. 20 éve kezdtem el az óvodás korosztállyal a hitoktatást a Kövi Szűz Mária plébánián.időközben elvégeztem a Hitoktatóképzőt.Tanítottam általános iskolás korú gyerekeket,plébániákon és a szentendrei Szent András Katolikus iskolában.több évig az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Katekétáinak továbbképzését is vezettem tőbbedmagammal.szentendrén élek családommal.négy gyermekünk van,virág 31 éves,andris27,márton18,sára14.két aranyos unokánk gyarapítja még a családunkat.mindannyiunknak van lelki közössége,úgymint Regnum,Antiochia vagy a felnőtteknek a plébániai családos közösség. Az óvoda vezetőjeként számomra nagyon fontos feladatot látok el kollégáimmal együtt.a gyerekeket és rajtuk keresztül a családokat megismertetni Kereszténységünk szépségeivel,értékeivel.fontosnak tartom hogy minden család befogadó közösségre találjon az Egyházközösségben. 19

20 A képviselőtestület tiszteletbeli tagjai: dr. Gerber Alajos Kertész József Kozma Mihályné dr. Mikuss Judit Ossóné Szabó Etelka 20

Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei

Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei Bakkné Kecskés Ágnes vagyok, húsz éve élek Mátészalkán. Ifjúkori éveimet egy kis erdőháti faluban, Gacsályban töltöttem. Fehérgyarmaton a Közgazdasági

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. október XVII. évfolyam 5. szám Református szentek (a Reformáció ünnepére) A Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Plébániánk levele - 2010 Templombúcsú. Egyháztörténelem alulnézetből.

Plébániánk levele - 2010 Templombúcsú. Egyháztörténelem alulnézetből. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2010 Egyháztörténelem alulnézetből. Ebben a tanévben egy egyháztörténeti sorozatot szeretnék indítani a felnőttek számára tartott előadásaimon. Talán kissé

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor VI. évfolyam 5. szám 2003. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Nyári miserend: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és

Részletesebben

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny!

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny! Onga új övezeténél nagy telken, 3 szintes családi ház 70%-os készültséggel áron alul eladó. Érd.: 46/439-304 Pálinkáspoharak gyűjtése! Az Ongai Kulturális Egyesület a Dravas Közösségi Ház és Múzeum egyik

Részletesebben

Mécses Extra. Egyházközségünk (Szent Anna Plébánia) 2009. március 29-én, vasárnap új egyháztanácsot választ.

Mécses Extra. Egyházközségünk (Szent Anna Plébánia) 2009. március 29-én, vasárnap új egyháztanácsot választ. Mécses Extra Egyházközségünk (Szent Anna Plébánia) 2009. március 29-én, vasárnap új egyháztanácsot választ. Március 15-től, a legalább két jelölő szelvényt kapott és a jelöltséget elvállaló személyek nevei,

Részletesebben

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január LELKISÉG Uram, a Te Egyházadban minden olyan öregnek látszik! Benne a régi többet ér, sokkal, sokkal többet, mint az új. A még

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása 2014. Püspök Steinbach József Isten Lelke elvezet minket minden igazságra, eszünkbe juttatja mindazt,

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

Tököli Tükör válsztási melléklete

Tököli Tükör válsztási melléklete Választási melléklet Tököli Tükör válsztási melléklete Tisztelt választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Kedves Tátiak! Tisztelt Választópolgár!

Kedves Tátiak! Tisztelt Választópolgár! TÁT TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1191 2002 2002. október KÖZÉLETI LAPJA XIII. évf. 2. szám Kedves Tátiak! A leköszönő képviselőtestület és a magam nevében megköszönöm az elmúlt ciklus során az Önöktől

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek

Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek A Helyi Választási Bizottság különkiadása 2006. szeptember Tisztelt Választópolgárok! Ismét választ az ország. A helyhatósági választással a helyi képviselőket, valamint az

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban.

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban. 2 Kertvárosi Krónika 2014. július-augusztus SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÚJ PLÉBÁNOS ATYÁNKAT Erdő Péter bíboros úr elfogadva Pályi László plébános atyánk bejelentését nyugdíjba vonulásáról, utódjául Plébániánk

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. nyárutó

HÍRLEVELE 2014. nyárutó A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. nyárutó Mire van szükségünk Nemrégiben eszembe jutott egy régi humoros írás. Az volt a lényege, hogy az Úr leküldte az angyalát a földre, hogy

Részletesebben

Bajor Antal ny. iskolaigazgató. Antus Gyula ny. APEH-igazgató, okleveles könyvvizsgáló

Bajor Antal ny. iskolaigazgató. Antus Gyula ny. APEH-igazgató, okleveles könyvvizsgáló Antus Gyula ny. APEH-igazgató, okleveles könyvvizsgáló Az 1968. évben került az akkor alakult Vállalati és Szövetkezeti Adóhivatal megyei szervezetéhez, mint hivatalvezető. A hivatal több átszervezésen

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Új plébános Gödön: bemutatkozik Marton Zsolt atya

Új plébános Gödön: bemutatkozik Marton Zsolt atya A gödi evangélikus, katolikus és református egyházközségek, a Kolping család, valamint a Búzaszem Iskola lapja 2008. IV. évf., 1 szám Új plébános Gödön: bemutatkozik Marton Zsolt atya Budapesten születtem,

Részletesebben

Szükség van a szolgálatra!

Szükség van a szolgálatra! Szükség van a szolgálatra! Önkéntesek a betegekért 10 éves a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2. Vác 2015 Szükség van a szolgálatra!...3 Dr. Faragó Artúr Örökségtől kiscsoportig, azaz sokszínű

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben