Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1"

Átírás

1 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÖSSZESÍTŐ ADATLAP MAKÓI KÉZILABDA KLUB MAKÓI KC Gazdálkodási formakód 2 : A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása 3 : Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: 6 9 MAKÓ Diáksport egyesület: Sportiskola CSANÁD VEZR TÉR 6. 1/A. (házszám) A kérelmező szervezet levelezési címe: 6 9 MAKÓ RÁDAI LTP. (út, utca) Telefon: ; A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: D/3.II/7.(házszám) Fax: NAGY GYÖRGY SÁNDOR A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ELNÖK Mobiltelefonszám: ; cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: NAGY GYÖRGY SÁNDOR Mobiltelefonszám: ; Pótlapok száma az eredeti nyomtatványhoz 4 : 6 cím: 1 A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2 Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. 4 A dokumentum bármelyik táblázata pótlapon bővíthető, ha több támogatási időszakra vonatkozik a kérelem, vagy ha az adott táblázat oszlopai vagy sorai nem elegendőek! 1/27 oldal Dátum:

2 2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 21. évi gazdálkodásának és 211. év tervadatainak főbb mutatói 5 : adatok eft-ban Megnevezés 21. évi tényadatok évi tervadatok Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték) 752 Összbevétel Költségek, ráfordítások ebből: személyi jellegű ráfordítások Saját tőke Mérleg szerinti eredmény Mérlegfőösszeg A sportszervezet sportfejlesztési programja, ami tartalmazza a 17/211. (VI. 3.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). Egyesületünk sportfejlesztési programjának a célja, hogy előre lépjünk a kézilabdázás valamennyi területén: többek között a verseny sportban, az iskolai sportban, az utánpótlás nevelés- és a szabadidős kézilabdázás területén is az MKSZ stratégiai céljaival megegyező módon. Programunk helyszíne Makó. Az alábbiakban programunkat az egyes támogatói jogcímekhez igazítva mutatjuk be. 1. Személyi jellegű ráfordítások: Személyi jellegű ráfordításaink szakmai céljaink megvalósítását szolgálják. A versenyeztetés területén a felnőtt csapatot illetően magasabb osztályba kerülését céloztuk meg, így szükség van egy gyúróra, illetve egy szertáros-adminisztrátorra, aki a sporteszközökért és az adminisztratív munkáért felel. Egy felnőtt játékos részére útiköltség térítést fizetünk, mely az edzésre járáshoz szükséges. Felnőtt edzőnk ebben a szezonban társadalmi munkában látja el, mind az edzői, mind az elnöki teendőket, feladata a támogatók felkutatása mellett a kommunikáció és a pénzügyi stabilitás biztosítása. 5 Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja. 6 Amennyiben a 21. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett. 2/27 oldal Dátum:

3 2. Tárgyi eszköz beruházások, fejlesztések Tárgyi eszköz beszerzéseink célja, hogy a megfelelő szakmai munkához a szükséges tárgyi feltételeket biztosítsuk. Az új idényben egységes mezben tervezünk pályára lépni, ez nem csak a csapathoz tartozás érzésének erősítését szolgálja, de kommunikációs céljaink megvalósításának is eszköze. A sporteszközök és a kiegészítő felszerelések alapvetően fontosak a mindennapi életünkhöz, ezeknél fontosnak tarjuk, hogy segítségükkel a modern edzéselméleti alapokon nyugvó munkát végezhessük el. 3. Utánpótlás nevelés, fejlesztés 4. Versenyeztetés, felkészülés Az utánpótlás nevelés és fejlesztés egyesületünk kiemelt céljai között szerepel: erre alapozva tervezzük megvalósítani szinte valamennyi szakmai célunkat. Csapatokat indítunk a következő korosztályokban: felnőtt és junior, utóbbiban ráadásul a megyei bajnokságban is lehetőséget biztosítunk a versenyzésre a kézilabdázás tömegesítése céljából. Az eredményes sportoláshoz és megfelelő fejlődéshez szükséges önálló, csak a csapatra koncentráló edzőt alkalmaznunk a junior korosztályban. Az utánpótlás nevelés területén célunk az egyesületünk eredményeinek fenntartása és folyamatos javítása. Ennek érdekében együttműködünk a Makói Utánpótlás Klubbal, valamint a területünkön lévő iskolákkal egyaránt. A színvonalas hazai eseménynek rendezése mellett szükségesnek tarjuk más egyesületek által rendezett korosztályos versenyeken való részvételt is. Költségvetésünket ezekhez a tervekhez igazítottuk ideértve az előkészítéshez, megvalósításhoz, ellenőrzéshez szükséges színvonalas közreműködői feladatok ellátásához szükséges tételeket is. A sportszakmai munka és eredményesség egyik nagyon fontos eleme az edzőtábor és a felkészülés. A csapatszellem és közös munkára való felkészülés, összetartozás érzése komoly kovácsoló erőt jelent egy egy edzőtábor alkalmával. A labdás termi edzések mellett a felkészülés terén fontosnak ítéljük a fizikai képességet erősítő uszodai edzéseket is. 3/27 oldal Dátum:

4 Kérelem 3 A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI 3.1. Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott időszaka: 211/12-es támogatási időszak 212/13-as támogatási időszak 213/14-es támogatási időszak 214/15-es támogatási időszak 3.2. Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 4, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!) Szakmai célkitűzések: A Makói Kézilabda Club 1992-ben szerveződött újra és a hagyományoknak megfelelően napjainkig meghatározó szerepet tölt be Csongrád megye sportéletében. Ez a megállapítás vonatkozik a versenysportra, folyamatos utánpótlás nevelésre és a tömegsportra is. A Makói Kézilabda Club férfi csapatai folyamatosan szerepeltek az MKSZ által kiírt bajnokságokban, felnőtt, ifjúsági és serdülő szinten is. A Club felnőtt csapata minden évben részt vett és részt vesz a Magyar Kupa kiírt küzdelmeiben, több alkalommal a csapat sikeresen szerepelt. A Club minden évben elkészíti az éves stratégiai tervét, amit a vezetőség illetve a közgyűlés szokott elfogadni. A sikeres működéshez meghatározásra kerül a szakembereink továbbképzésének feladatai is. Az edzőink felé pontosítva van a terveink alapján az éves feladatok meghatározása, hogy milyen szakmai és minőségi munkát végezzenek a csapatainknál. A sikeres szakmai munka elérésének érdekében az edzőink továbbképzéseken vesznek részt, így például : edzői továbbképzés / licenc szerzés/ a négyéves terminus alatt tervezzük,hogy egy főt beiskolázunk edzőképzői iskolára. A Makói Kézilabda Club jelenleg az NB.II-es mezőnyben szerepel, /tíz éves NB.I.B.-s tagság után/ és célunk, hogy a szakember gárdát tovább erősítsük, csapatainkat megerősítsük, és az anyagi bázis javulása után a Club csapata visszatérjen az NB.I.B.-s mezőnybe. Sportágfejlesztési stratégiánk első évében legfontosabb célunk, hogy az elhasználódott és hiányos sportruházatainkat, sporteszközeinket minőségi termékkel tudjuk pótolni, amelyek több évre lesznek képesek a versenyeztetéssel és edzésekkel támasztott minőségi követelményeknek megfelelni ezáltal a tömegbázisunkat emelni tudjuk és a kézilabda mindennapos művelését, elterjedését szorgalmazzuk. További cél, hogy a labdás termi edzéseken túl megvalósíthassuk a kondicionális általános erőfejlesztő edzéslehetőségeinket is. A pénzügyi stabilitás érdekében a szponzori kört bővítjük éves szinten kb. 5-1 %-al. A második év tervei között szerepel a jelenlegi két fő licenccel rendelkező edző mellé további egy fő szakképzett edző beállítása, hogy főleg az utánpótlás nevelés terén is jó eredményeket érjen el a Club. Az edzőképzés, edzőtovábbképzés színvonalának és rendszerességének fokozása stratégiai fontosságú 4/27 oldal Dátum:

5 mind az utánpótlás, mind a felnőtt játékosok fejlődése szempontjából. A Makói Kézilabda Club a sportegészségügy terén jelenleg is végzi a játékosok műszeres állapotfelméréseit, a csapatok mellett igény szerint sportorvos is rendelkezésre áll a jövőben is. A sportorvos munkáját elősegíti egy fő gyúró tevékenysége is. Játékosainknak úgy a felnőtt és ifjúsági szinten az előírtak alapján minden alkalommal megtörténnek a sportorvosi vizsgálatok. A Club folyamatosan bevonja az egykori játékosokat a szakmai munkába, ezzel is példaképet állítva a fiatal korosztály elé. / például: Szabó László 213-szoros Magyar Válogatott, Paku László,stb./Egykori játékosaink részt vesznek díjátadásokon, élménybeszámolókon, stb. A Club az iskolai sportközösségekkel folyamatosan kapcsolatot tart, segíti a gyermek-és iskolai rendezvényeket is. Célok az utánpótlás nevelés terén: A Club hagyományosan és sikeresen foglalkozik az utánpótlás bázisok megteremtésével Makón és környékén. Ennek érdekében a Makói Kézilabda Club és a közvetlen utánpótlást adó Makói Utánpótlás Kézilabda Club között folyamatos az együttműködés,és ezt együttműködési megállapodás is alátámasztja. A két Club folyamatosan vonja be az iskolás korú fiatalokat a munkába, nyomon követi fejlődésüket,és a tehetségeket kiválasztja, dokumentálja, versenyzési lehetőséget biztosít részükre. Az utánpótlás szakmai munkáját jelenleg és az elkövetkezendő négy évben is szakedzőink irányítják. Edzőink napi kapcsolatot tartanak az utánpótlás clubbal, a középiskolák és általános iskolák testnevelőivel is. A Makói Kézilabda Club a sikeres szakmai munka eredményeként az ifjúsági csapattal bronzérmes lett az NB.II.-es bajnokságban. A fiatal sportolóknál a Club folyamatosan műszeres állapotfelmérést végeztet, illetve a sportorvosi vizsgálatok eredményeit nyomon követi. A Makói Kézilabda Club felnőtt és junior szinten is szoros kapcsolatot ápol nemzetközi szinten is külföldi csapatokkal, így például a román Nagyszentmiklós, Temesvár, Zsombolya, a szerb Ada, és Törökkanizsa csapataival felkészülési mérkőzéseket játszanak. A harmadik év végére célul tűztük ki az utánpótlás korosztálynál a létszám 5%-kal történő növelését. Az egyesületi létszám folyamatos növelésével, minőségi szakmai munka és megfelelő felszerelés biztosításával a negyedik évé végére az NB.I.B-be való feljutás a cél, illetve az OSB-ben történő szerepelés a serdülő korosztály tekintetében. Átfogó cél, hogy a felnőtt csapatba a tehetséges junior korú játékosokat folyamatosan beépítsük. Mivel a Makói Kézilabda Club felnőtt és junior csapattal rendelkezik, tevékenyen részt vesz a Makói Utánpótlás Kézilabda Club munkájában, így példaként a Makói KC mindenkori elnöke is vezetőségi tagként vesz részt az utánpótlás klub vezetésében. Sportolóink főiskolai, egyetemi beiskolázását az egyesület tevékenyen segíti, bár Makón felsőfokú intézmények nincsenek. A szabadidős kézilabdázás területén céljaink: A Makói Kézilabda Club a heti edzésidejében rendszeresen fogad sportolni vágyó amatőröket, akik szabadidőben kézilabdázni szeretnének. A Club segíti a szenior illetve a megyei bajnokságban szereplő makói férfi egyesületet / ONION CITY /például játékosok átadása, illetve szakmai segítség. A hagyományoknak megfelelően az elkövetkezendő négy évben a Club részt vesz esetenként a területi kézilabda bajnokságokban is. Kézilabda táborok szervezése: / bentlakásos/a Makói Kézilabda Club és A Makói Utánpótlás Kézilabda Club az elmúlt időszakban és a következő években is közösen megszervezi a serdülő és junior korosztálynak a bentlakásos /egy hetes/ kézilabda tábort szakedzők vezetésével. A Club kiemelt feladata a helyi sportszervezetek mérkőzéseinek szakmai támogatása. Így játékvezetők biztosítása, felszerelések átadása / iskolák, munkahelyi csapatok/ A Makói Kézilabda Club továbbra is támogatja a fogyatékkal élőket, mérkőzéseinket ingyen, kiemelt helyen látogathatják. Minden idényben az elkövetkező négy évben kezdődobási lehetőséget adunk a fogyatékkal élő nézőinknek, mérkőzéseink kezdetekor. 5/27 oldal Dátum:

6 A Makói Kézilabda Club folyamatosan továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn az MKSZ.-el, Megyei Szövetségekkel, Nemzeti Spotszövetséggel,stb. A Makói Kézilabda Club a hagyományoknak megfelelően fontos feladatának tartja, hogy a makói és Makó környéki fiatalok minél többen megszeressék a kézilabdát, öregbítsék a makói kézilabda hírnevét az elkövetkezendő négy évben Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát! A sportfejlesztési program egyik fő célja, hogy a koncepció kidolgozása után rámutasson olyan anyagi hiányosságokra, melyek nélkül a célul kitűzött szakmai munka és eredményesség nem érhető el. Nem titok, hogy a sportegyesületek anyagi lehetőségei beszűkültek, valamint az elmúlt évek gazdasági eseményei olyan helyzetet teremtettek, amelyek okán az egyesületek jó része alulfinanszírozottá és forráshiányossá vált. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a sportolók és a szülők sem tudják olyan mértékben támogatni a kézilabdát, mely az alapvető sporteszközök és sportruházat meglétét biztosítják. A felkészülés és versenyeztetés költségeit sok szülő nem tudja vállalni, az egyesület pedig nem képes az egyre növekvő költségeket finanszírozni. Ez a folyamat rövid távon is negatívan befolyásolja a kézilabdasport jövőjét. További probléma, hogy a tehetségeket kinevelő klubok szakembereinek anyagi érdekeltsége nincs megoldva, az edzők jó része társadalmi munkában végzi tevékenységét pusztán a kézilabdasport és a gyerekek iráni önzetlen szeretettől vezérelve. Költségink valós igényekre alapulnak, melyek összhangban vannak a minőségi fejlesztését előirányzó intézkedésekkel Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével! A sportfejlesztési program társadalmi hatásai: A sport feladata az egészséges testi fejlődés biztosítása, egészség megvédése, megszilárdítása, teljesítőképesség támogatása, értékes tulajdonságok fejlesztése. A sport a műveltségünk alapjait biztosító kultúra szerves része, így a Makói KC-nél a sportfejlesztési koncepciónk elősegíti az egészséges életmódra nevelést, a fiatalok tartalmas és hasznos időtöltését, fizikai képességük fejlesztését, valamint az erkölcsi, akarati tulajdonságok fejlesztését. Társadalmi kockázatok: A kézilabdasport támogatásának elmaradása esetén megnő a mai a modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozásaként és a gazdaság előremozdítására hatékony megoldásokat kínáló, sőt a hátrányos helyzetű csoportok és egyének felzárkóztatását, illetve minden ember életminőségének javulását is elősegítő, önbecsülés erősítő hatása. Akézilabda sport kiemelt szerepet játszik a fizikai és a mentális egészség megőrzésében, fenntartásában, valamint az egészségtudatos életmód és magatartás kialakításában. A sport többek között a nevelés egyik eszköze is, ami teret nyújt az illető önmegvalósításának, javítja az önértékelést és kitartóbbá, bátrabbá, magabiztosabbá tesz. Mindemellett nagy mértékben hozzájárul az emberek szocializálódásához, hiszen erősíti az egy társaságba, egy csoportba járó személyek közötti kapcsolatot, köteléket. Gazdasági hatások: a hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása nem kevés vendégéjszakát hoz az adott város számára, valamint a 6/27 oldal Dátum:

7 megfelelő sporteszköz és sportruházat vásárlása, illetve a bérek után fizetendő járulék szintén ágazati bevételeit növeli az államnak. Egy jól fölszerelt csapat, mely a szakmai munkáját tekintve is eredményes sokkal vonzóbb egy szponzor számára. Az eredményes csaptokkal a média is szívesen foglalkozik, ezért megnő a csapat reklámértéke, a szponzorációs díjakból származó bevételek, ezáltal további fejlesztések hajthatóak végre egyesületünknél. A kézilabdasport szorosan kapcsolódik az esélyegyenlőséghez, a társadalmi kohézióhoz, a munkahelyteremtéshez, a turizmushoz, az oktatás-neveléshez és az egészségmegőrzéshez, melyekre a támogatás elmaradása komoly negatív befolyást jelent. 7/27 oldal Dátum:

8 4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése 4.1. Személyi jellegű ráfordítások 7 (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) Támogatási időszak Támogatott pozíció(k) megnevezése 8 Újonnan létrehozott-e a pozíció? (I / N) Hány fő lesz ilyen pozícióban? Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 9 211/12 gyúró I /12 szertáros I adminisztrátor 211/12 útiköltség térítés Összesen: 75 Ft Ft Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. gyúró Pozíció megnevezése szertáros adminisztrátor útiköltség térítés Indoklás A pozíciót eddig társadalmi munkában látta el egy szakember, tehát a pozíció gyakorlatilag nem új, de anyagi lehetőségeink miatt eddig nem tudtunk áldozni rá. A pozíciót eddig társadalmi munkában látta el egy szakember, tehát a pozíció gyakorlatilag nem új, de anyagi lehetőségeink miatt eddig nem tudtunk áldozni rá. Egy játékos részére kívánunk útiköltséget elszámolni, mely az edzésre járás költségeit fedezi. Tervezett összes személyi költség alakulása a 211. és 214. közötti időszakban 211/12-es támogatási időszak 212/13-as támogatási időszak Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) Összesen (Ft) Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltűntetni, figyelemmel a 17/211. (VI. 3.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára. 8 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül. 9 Az egyes sorokon jelölttámogatási időszakra számítva. 8/27 oldal Dátum:

9 Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft) Önrész (Ft) Igényelt támogatás Összesen (Ft) (Ft) 213/14-es támogatási időszak 214/15-ös támogatási időszak Összesen: /27 oldal Dátum:

10 4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás =TEB/TEF, biztonságtechnikai célú infrastruktúrafejlesztés = BTI) 1 Megjegyzés: Kérjük, csatolja a beruházás összefoglaló költségvetését (csatolandó dokumentumok listáját lásd a 6. pontban)! Támogatá si időszak Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Indoka, célja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 211/12 Melegítő A sportfelszereléseink nagyon elhasználódtak nem egységesek. 211/12 edzőpóló A sportfelszereléseink nagyon elhasználódtak nem egységesek. 211/12 jelzőtrikó A sportfelszereléseink nagyon elhasználódtak nem egységesek. 211/12 cipő A sportfelszereléseink nagyon elhasználódtak nem egységesek. 211/12 labda Sporteszközök kis volumenben és nem megfelelő minőségben vannak. 211/12 padlótisztító gép A bérelt csarnokban nincsen ilyen berendezés, pedig sok egyesület bérli, használja. Fontos a pálya megfelelő karbantartása, ápolása céljából. 211/12 főrendezői költség versenyek alkalmával a biztonságtechnikai, rendezői feladatokat látja el Összesen: Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltűntetni. 1/27 oldal Dátum:

11 Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 211. és 214. közötti időszakban: Összes tárgyi eszköz (Ft) Önrész (Ft) Igényelt támogatás Összesen (Ft) (Ft) 211/12-es támogatási időszak /13-as támogatási időszak 213/14-es támogatási időszak 214/15-ös támogatási időszak Összesen: /27 oldal Dátum:

12 4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő) Versenyeztetés, foglalkoztatás Egyes korosztályok /12-es évadra 12 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) U12 1 fő Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése U12 1 fő U12 1 fő U12 1 fő U12 1 fő U12 1 fő U12 1 fő U12 1 fő U12 1 fő U12 1 fő Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek 13 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 14 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 15 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 17/211. (V.3.) Korm.rendelet 2. (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 12 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12/27 oldal Dátum:

13 Egyes korosztályok /12-es évadra 17 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) U13 2 fő Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése U13 2 fő U13 2 fő U13 2 fő U13 2 fő U13 2 fő U13 2 fő U13 2 fő U13 2 fő U13 2 fő Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek 18 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 19 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 2 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: Egyes korosztályok /12-es évadra 22 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) U14 2 fő Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése U14 2 fő Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 17/211. (V.3.) Korm.rendelet 2. (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 17 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 21 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 17/211. (V.3.) Korm.rendelet 2. (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 22 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 13/27 oldal Dátum:

14 Egyes korosztályok /12-es évadra 22 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) U14 2 fő Személyszállítási költségek U14 2 fő U14 2 fő U14 2 fő U14 2 fő U14 2 fő U14 2 fő U14 2 fő Nevezési költségek 23 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 24 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 25 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: Egyes korosztályok /12-es évadra 27 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) U15 2 fő Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése U15 2 fő U15 2 fő U15 2 fő U15 2 fő Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek 28 Rendezési, felkészítési, képzési költségek Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 26 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 17/211. (V.3.) Korm.rendelet 2. (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 27 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! /27 oldal Dátum:

15 Egyes korosztályok /12-es évadra 27 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) U15 2 fő Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 3 U15 2 fő Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja U15 2 fő U15 2 fő U15 2 fő Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: Egyes korosztályok /12-es évadra 32 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) U16 4 fő Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése U16 4 fő U16 4 fő U16 4 fő U16 4 fő U16 4 fő U16 4 fő Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek 33 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 34 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 35 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 31 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 17/211. (V.3.) Korm.rendelet 2. (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 32 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 15/27 oldal Dátum:

16 Egyes korosztályok /12-es évadra 32 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) U16 4 fő Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 15 5 U16 4 fő U16 4 fő A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: Egyes korosztályok /12-es évadra 37 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) U17 7 fő Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése U17 7 fő U17 7 fő U17 7 fő U17 7 fő U17 7 fő U17 7 fő U17 7 fő U17 7 fő Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek 38 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 39 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 4 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 17/211. (V.3.) Korm.rendelet 2. (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 37 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 16/27 oldal Dátum:

Adószám: 1 8 4 5 0 6 5 1-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 2 8 2 9-2 8 2 1 1 5 7 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője

Adószám: 1 8 4 5 0 6 5 1-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 2 8 2 9-2 8 2 1 1 5 7 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Makói Kézilabda Club Makói KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet rövidített neve:

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet rövidített neve: Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: EGRI KÉK OROSZLÁNOK UTÁNPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET... A kérelmező szervezet rövidített neve: EGRI KOK

Részletesebben

KIJAVÍTOTT ÖSSZESÍTŐ ADATLAP

KIJAVÍTOTT ÖSSZESÍTŐ ADATLAP Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : KIJAVÍTOTT ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gödi Sportegyesület. Vízilabda Szakosztály... A kérelmező szervezet rövidített neve: GSE...

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP OFKSE

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP OFKSE Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Orosházi Férfi Kézilabda Sport Egyesület OFKSE Gazdálkodási

Részletesebben

Diáksport egyesület. 5 7 0 0 Gyula. Szabó Andrea

Diáksport egyesület. 5 7 0 0 Gyula. Szabó Andrea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Gyulasport Sportlétesítményeket MűködtetőUtánpótlás Nevelő SportiskolaS

Részletesebben

Diáksport egyesület. 4 4 8 4 Ibrány. Móré Zoltán elnök. Gégény Tibor

Diáksport egyesület. 4 4 8 4 Ibrány. Móré Zoltán elnök. Gégény Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Ibrány Sportegyesület Ibrány SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://www.kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=1

http://www.kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=1 1 / 16 2011.11.22. 10:25 1 Ügyiratszám : T-2011/171 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Békéscsabai Kosárlabda Klub Közhasznú Egyesület

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15 1 / 19 2011.11.23. 14:58 1Ügyiratszám : T-2011/15 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB GYŐRI ETO HC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 19 2012.08.28. 11:09 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Vasas Sport Club Vasas SC 3 A szakszövetség

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:47 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Sportország SC Sportclub Sportszolgáltató Közhasznú

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=39

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=39 1 / 19 2011.11.23. 18:44 1Ügyiratszám : T-2011/39 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sportország SC Sportclub Sportszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 20 2012.08.28. 13:16 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató

Részletesebben

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. A kérelmezı szervezet székhelye: 1 1 3 9 Budapest (irányítószám, helység) Rozsnyai (út, utca) 4. (házszám)

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. A kérelmezı szervezet székhelye: 1 1 3 9 Budapest (irányítószám, helység) Rozsnyai (út, utca) 4. (házszám) Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTİ ADATLAP 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület A kérelmezı szervezet rövidített neve: ASI DSE Gazdálkodási

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Mocsa Községi Sportegyesület. Községi Sportegyesület. Fax: 06-34-349-375. egyesületi elnök. jordan.jeno@tonline.hu 06-30-343-1239

Mocsa Községi Sportegyesület. Községi Sportegyesület. Fax: 06-34-349-375. egyesületi elnök. jordan.jeno@tonline.hu 06-30-343-1239 1 1 Ügyiratszám : T-2011/53 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mocsa Községi Sportegyesület Községi Sportegyesület 2 Gazdálkodási

Részletesebben

Pudics Zsolt egyesületi elnök. Pudics Zsolt

Pudics Zsolt egyesületi elnök. Pudics Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Ceglédi Kék Cápák Sport Egyesület Ceglédi Kék Cápák SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

DVSI. Ruffing Péter. igazgató E-mail cím: Ruffing Péter E-mail cím:

DVSI. Ruffing Péter. igazgató E-mail cím: Ruffing Péter E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunaújvárosi Városi Sportiskola 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 000 Erima bajnokság

Részletesebben

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím:

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Kézilabda Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4-2 2 1 1 4 7 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4-2 2 1 1 4 7 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BKV Előre SC A kérelmező szervezet rövidített neve: BKV Előre SC Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1

Részletesebben

KOVÁCS LÁSZLÓ. ELNÖK E-mail cím: KRENKÓ JÓZSEF E-mail cím:

KOVÁCS LÁSZLÓ. ELNÖK E-mail cím: KRENKÓ JÓZSEF E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: INÁRCS-ÖRKÉNY KÉZILABDA CKLUB EGYESÜLET INÁRCS-ÖRKÉNY KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

http://mlszkerelem.webpont.com/kerelem/print?w=1

http://mlszkerelem.webpont.com/kerelem/print?w=1 1 1 Ügyiratszám : T-2011/466 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Főnix Gold Futball Club Utánpótlásnevelő

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 23 2012.08.28. 10:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület nincs 3 A szakszövetség

Részletesebben