Makói KC. elnök. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makói KC. elnök. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Makói Kézilabda Club Makói KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Makó (út, utca) Csanád vezér tér (házszám) 6-10/A A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Makó (út, utca) Ráday ltp. (házszám) D/3 II.em.7 Telefon: Fax: Hivatalos honlap: makohandball.net A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Nagy György Sándor elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Nagy György Sándor cím: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Erdei János Városi Sportcsarnok Makó Város Önkormányzata Makó Városi Kulturális Közművelődési Nonprofit 16 Kft Makói Oktatási Központ Szakképzési Csongrád I. Kollégium Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat 5 felkészülés és versenyeztetés felkészülés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): - Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás MFt MFt 1 MFt 8 MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt 0.3 MFt MFt MFt 12 MFt 0.94 MFt 0.98 MFt 0.9 MFt összesen: MFt 9.71 MFt 14.2 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások MFt 3.83 MFt 4.2 MFt MFt MFt 4.65 MFt 4.49 MFt 4.35 MFt 4.2 MFt MFt MFt 0 MFt MFt MFt 1.23 MFt összesen: 8.3 MFt MFt MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) MFt 8.1 MFt 10 MFt MFt MFt 4.65 MFt

3 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Létesítmény feltételek: Makó városában egyetlen olyan sportcsarnok van, amely a kézilabda sportágnál szabványnak megfelelő, hitelesített. A makói általános és középiskolákban minden tornaterem kisméretű, szinte még edzésekre sem használható. A jövőben rendkívül szükséges lenne egy másik csarnok építése, mely kézilabdára illetve más sportágaknál használatos. A jelenlegi helyzetben, mivel egy megfelelő sportcsarnok van Makón, a helyi önkormányzat a jövőben méltánytalanul magas pályabérleti díjat alkalmaz az egyesület felé. A Makói Kézilabda Club az edzések és mérkőzések helyszínéül bérli a Makói sportcsarnokot, amely a Makói Önkormányzat tulajdonában áll, és a szintén Makói Önkormányzat tulajdonában álló nonprofit Kft. üzemelteti. A csarnok viszonylag újszerű, néhány éve épült, megfelel az Európai Uniós szabályoknak, felszereltségét és színvonalát tekintve év elején Makó Város Közgyűlése a sportcsarnok bérleti díját több mint a négyszeresére emelte a gazdasági helyzetre és a megnövekedett működési költségekre hivatkozva. Ez a döntés rendkívül nehéz helyzetet teremt egyesületünk életében, hiszen csak az éves pályabérleti díj több millió forint plusz kiadást jelent. Amennyiben a társasági adó támogatás lehetőséget ad a megnövekedett költségek finanszírozására, úgy az edzésidő csökkentése nélkül tudjuk használni a csarnokot a 2012/13-as bajnok évben, ellenkező esetben az edzések számát radikálisan csökkenteni kényszerülünk. A 2011/12. évre a társasági adóból kapott támogatás olyan szakmai munkát, felkészülést, és felszerelés vásárlást tett lehetővé mely gyakorlatilag alappillére egy sportegyesület működésének. Mind anyagilag, mind morálisan rendkívül pozitív hatással volt sportszervezetünk működésére, hosszabb távon az eredményességre. A sportszervezet és célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A Makói Kézilabda Club 1992-ben szerveződött újra és a hagyományoknak megfelelően napjainkig meghatározó szerepet tölt be Csongrád megye sportéletében. Ez a megállapítás vonatkozik a versenysportra, folyamatos utánpótlás nevelésre és a tömegsportra is. A Makói Kézilabda Club férfi csapatai folyamatosan szerepeltek az MKSZ által kiírt bajnokságokban, felnőtt, ifjúsági és serdülő szinten is. A Club felnőtt csapata minden évben részt vett és részt vesz a Magyar Kupa kiírt küzdelmeiben, több alkalommal a csapat sikeresen szerepelt. A Club minden évben elkészíti az éves stratégiai tervét, amit a vezetőség illetve a közgyűlés fogad el és hagyja jóvá. Jelenleg egy felnőtt (25 fő) és egy junior (30 fő) csapatot működtetünk. Az egyesületnél a szakmai háttér, személyi állomány az alábbiak szerint biztosított: Felnőtt edző 1 fő; Utánpótlás edző 1 fő; Gyúró 1 fő; Szertáros - adminisztrátor 1 fő; Makón jelen pillanatban hat általános iskola működik / Kálvin téri, Bartók Béla művészeti, Almási utcai, Széchenyi utcai, Deák téri, Szent István téri / Középiskola a városban négy van, / József A. gimnázium, Juhász Gy. szakközépiskola, Návay L. kereskedelmi szakközépiskola, és Galamb J. szakmunkásképző iskola. Az utánpótlás korú gyerekeknek a toborzását az utánpótlás szakágat vezető edzők / 2 fő / folyamatosan végzik az általános iskolákban, illetve a középiskolákban. Az iskolák testnevelő tanáraival napi kapcsolatot tartanak az edzőink, hogy a tehetséges gyerekeket mielőbb egyesületünkhöz irányítsák. Nagyon sikeres volt az elmúlt év szeptemberében a Nagy Sportág választó nap Makón, ahol rendkívüli érdeklődést tanúsítottak a fiatalok a kézilabdázás iránt. Megjegyezni kívánjuk, hogy egyesületünk felvette a kapcsolatot a Földeáki Návay Lajos általános iskolával, ahol a makóihoz hasonlóan edzőink több alkalommal nyílt napot tartanak. A Makói Kézilabda Club az elmúlt évben önkormányzati támogatásként 2,5 millió Ft-ot kapott, ami jelenleg egyre csökkenő tendenciát mutat, illetve teljesen megszűnik, mivel a civil szervezeteket a város nem tudja tovább támogatni. További bevételként a helyi iparűzési adóból 6 %-ot kapott az egyesület, amit a támogató cégek ajánlottak fel, ezeknek a cégeknek a száma között van, a támogatási összeg változó, az elmúlt időszakban 2011-ben az iparűzési támogatásból származó összeg 3 millió Ft felett volt. Bevételeink már az elmúlt évben is csökkenő volt, mivel Makón egyre kevesebb olyan cég, vállalkozó van, aki hathatósan tud segíteni, hogy az egyesület gazdasági helyzetét javítsa. Mivel az egyesület gazdasági helyzete nem stabil, így sok olyan szükséges dolgot kell nélkülöznünk, amit a pénzügyi helyzetünk nem enged meg. Vidéki mérkőzéseinken csak a távolabbi helyeken étkezünk, amikor szinte egész napos a rendezvény. Költségkímélés szempontjából sok tevékenységet rendezőink végeznek társadalmi munkában, ezzel is támogatják a clubot. A Makói Kézilabda Club sportfejlesztési programjának a további céljai, hogy mindenben előrébb lépjünk a kézilabdázás valamennyi területén. Így többek között a versenysportban, az általános iskolai és középiskolai sportban, az utánpótlás nevelés és a szabadidős kézilabdázás területén is, mindenkor MKSZ stratégiai céljaival megegyező módon. Programunk helyszíne Makó, Makó és környéke, kistérsége. Mivel a -es időszakban a Makói Kézilabda Club egy fiú csapatot indít az Országos Serdülő Bajnokságban /F csoport/. A serdülő csapat indítása azért vált szükségessé, mert úgy látjuk, hogy egyre több fiú kézilabdás áll rendelkezésre,és mindenkinek játéklehetőséget akarunk biztosítani. Alátámasztja a döntésünket az, hogy az általános iskolákkal és középiskolákkal megkötött együttműködési megállapodásaink most kezdenek eredményeket hozni gyereklétszámban. Létesítmény feltételek: Makó városában egyetlen olyan sportcsarnok van, amely a kézilabda sportágnál szabványnak megfelelő, hitelesített. A makói általános és középiskolákban minden tornaterem kisméretű, szinte még edzésekre sem használható. A jövőben rendkívül szükséges lenne egy másik csarnok építése, mely kézilabdára illetve más sportágaknál használatos. A jelenlegi helyzetben, mivel egy megfelelő sportcsarnok van Makón, a helyi önkormányzat a jövőben méltánytalanul magas pályabérleti díjat alkalmaz az egyesület felé. A Makói Kézilabda Club az edzések és mérkőzések helyszínéül bérli a Makói sportcsarnokot, amely a Makói Önkormányzat tulajdonában áll, és a szintén Makói Önkormányzat tulajdonában álló nonprofit Kft. üzemelteti. A csarnok viszonylag újszerű, néhány éve épült, megfelel az Európai Uniós szabályoknak, felszereltségét és színvonalát tekintve év elején Makó Város Közgyűlése a sportcsarnok bérleti díját több mint a négyszeresére emelte a gazdasági helyzetre és a megnövekedett működési költségekre hivatkozva. Ez a döntés rendkívül nehéz helyzetet teremt egyesületünk életében, hiszen csak az éves pályabérleti díj több millió forint plusz kiadást jelent. Amennyiben a társasági adó támogatás lehetőséget ad a megnövekedett költségek finanszírozására, úgy az edzésidő csökkentése nélkül tudjuk használni a csarnokot a 2012/13-as bajnok évben, ellenkező esetben az edzések számát radikálisan csökkenteni kényszerülünk. A 2011/12. évre a társasági adóból kapott támogatás olyan szakmai munkát, felkészülést, és felszerelés vásárlást tett lehetővé mely gyakorlatilag alappillére egy sportegyesület működésének. Mind anyagilag, mind morálisan rendkívül pozitív hatással volt sportszervezetünk működésére, hosszabb távon az eredményességre. A sportszervezet és célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A Makói Kézilabda Club 1992-ben szerveződött újra és a hagyományoknak megfelelően napjainkig meghatározó szerepet tölt be Csongrád megye sportéletében. Ez a megállapítás vonatkozik a versenysportra, folyamatos utánpótlás nevelésre és a tömegsportra is. A Makói Kézilabda Club férfi csapatai folyamatosan szerepeltek az MKSZ által kiírt bajnokságokban, felnőtt, ifjúsági és serdülő szinten is. A Club felnőtt csapata minden évben részt vett és részt vesz a Magyar Kupa kiírt küzdelmeiben, több alkalommal a csapat sikeresen szerepelt. A Club minden évben elkészíti az éves stratégiai tervét, amit a vezetőség illetve a közgyűlés fogad el és hagyja jóvá. Jelenleg egy felnőtt (25 fő) és egy junior (30 fő) csapatot működtetünk. Az egyesületnél a szakmai háttér, személyi állomány az alábbiak szerint biztosított: Felnőtt edző 1 fő; Utánpótlás edző 1 fő; Gyúró 1 fő; Szertáros - adminisztrátor 1 fő; Makón jelen pillanatban hat általános iskola működik / Kálvin téri, Bartók Béla művészeti, Almási utcai, Széchenyi utcai, Deák téri, Szent István téri / Középiskola a városban négy van, / József A. gimnázium, Juhász Gy. szakközépiskola, Návay L. kereskedelmi szakközépiskola, és Galamb J. szakmunkásképző iskola. Az utánpótlás korú gyerekeknek a toborzását az utánpótlás szakágat vezető edzők / 2 fő / folyamatosan végzik az általános iskolákban, illetve a középiskolákban. Az iskolák testnevelő tanáraival napi kapcsolatot tartanak az edzőink, hogy a tehetséges gyerekeket mielőbb egyesületünkhöz irányítsák. Nagyon sikeres volt az elmúlt év szeptemberében a Nagy Sportág választó nap Makón, ahol rendkívüli érdeklődést tanúsítottak a fiatalok a kézilabdázás iránt. Megjegyezni kívánjuk, hogy egyesületünk felvette a kapcsolatot a Földeáki Návay Lajos általános iskolával, ahol a makóihoz hasonlóan edzőink több alkalommal nyílt napot tartanak. A Makói Kézilabda Club az elmúlt évben önkormányzati támogatásként 2,5 millió Ft-ot kapott, ami jelenleg egyre csökkenő tendenciát mutat, illetve teljesen megszűnik, mivel a civil szervezeteket a város nem tudja tovább támogatni. További bevételként a helyi iparűzési adóból 6 %-ot kapott az egyesület, amit a támogató cégek ajánlottak fel, ezeknek a cégeknek a száma között van, a támogatási összeg változó, az elmúlt időszakban 2011-ben az iparűzési támogatásból származó összeg 3 millió Ft felett volt. Bevételeink már az elmúlt évben is csökkenő volt, mivel Makón egyre kevesebb olyan cég, vállalkozó van, aki hathatósan tud segíteni, hogy az egyesület gazdasági helyzetét javítsa. Mivel az egyesület gazdasági helyzete nem stabil, így sok olyan szükséges dolgot kell nélkülöznünk, amit a pénzügyi helyzetünk nem enged meg. Vidéki mérkőzéseinken csak a távolabbi helyeken étkezünk, amikor szinte egész napos a rendezvény. Költségkímélés szempontjából sok tevékenységet rendezőink végeznek társadalmi munkában, ezzel is támogatják a clubot. A Makói Kézilabda Club sportfejlesztési programjának a további céljai, hogy mindenben előrébb lépjünk a kézilabdázás valamennyi területén. Így többek között a versenysportban, az általános iskolai és középiskolai sportban, az utánpótlás nevelés és a szabadidős kézilabdázás területén is, mindenkor MKSZ stratégiai céljaival megegyező módon. Programunk helyszíne Makó, Makó és környéke, kistérsége. Mivel a -es időszakban a Makói Kézilabda Club egy fiú csapatot indít az Országos Serdülő Bajnokságban /F csoport/. A serdülő csapat indítása azért vált szükségessé, mert úgy látjuk, hogy egyre több fiú kézilabdás áll rendelkezésre,és mindenkinek játéklehetőséget akarunk biztosítani. Alátámasztja a döntésünket az, hogy az általános iskolákkal és középiskolákkal megkötött együttműködési megállapodásaink most kezdenek eredményeket hozni gyereklétszámban. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns Nem releváns Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Személyi jellegű költségek:

4 Tárgyi eszköz beruházás:2014. I. félév Sportfelszerelés, sporteszköz utánpótlás: I. félév Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök utánpótlás: I. félév Személyszállítási költségek: szeptembertől júniusig Rendezési, felkészítési, képzési költségek: szeptembertől júniusig Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés: A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai: Közreműködői költségek: Személyi jellegű költségek: Tárgyi eszköz beruházás:2014. I. félév Sportfelszerelés, sporteszköz utánpótlás: I. félév Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök utánpótlás: I. félév Személyszállítási költségek: szeptembertől júniusig Rendezési, felkészítési, képzési költségek: szeptembertől júniusig Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés: A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai: Közreműködői költségek: A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Szakmai célkitűzések: A Makói Kézilabda Club sportfejlesztési programja több ponton kapcsolódik a Magyar Kézilabda Szövetség Stratégiájához. Célunk első sorban az utánpótlás nevelés fejlesztése, de fontos számunkra, hogy a korábban NBI.B. felnőtt férfi csapatunk visszaszerezze régi dicsőségét. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.4 pontjához kapcsolódva folyamatosan szeretnénk javítani az utánpótlás korú gyerekekhez kapcsolódó humán infrastruktúrán. A sikeres működéshez meghatározásra kerül edzőink továbbképzéseinek feladata is. Szakembereink rendszeresen részt vesznek regionális és országos továbbképzéseken, bemutató edzéseken. Szeretnénk az utánpótlás korú gyerekek száma mellett az edzők számát is növelni. Az edzőknek minden évben meg van határozva, hogy feladataikat milyen célkitűzéseknek megfelelően, milyen eszközökkel végezzék, illetve milyen szakmai és milyen minőségi munkát lássanak el csapatainknál. Edzőink a mindenkori továbbképzéseken részt vesznek, így például / licence szerzés / A pályázat első évében beiskolázásra került az edzőképző iskolára egy fő, aki a 2012-es év második felében már az utánpótlás nevelésnél fogja a szakmai munkáját végezni. A 2012/ 2013-as szezonban további egy fő kerül beiskolázásra, ahol edzői képesítést szerez. Fontos számunkra, hogy az általunk kinevelt játékosokat motiváljuk arra, hogy edzőként maradjanak egyesületünknél, így egy életen át tartó kötődést tudunk biztosítani és vélelmezzük, hogy később az ő gyermekei ezt a sportot választják. A Makói Kézilabda Club jelenleg az NB.II-es férfi Délkeleti csoportban szerepel / 10 éves NB I.B-s tagság után / és célunk, hogy a szakember gárdát tovább erősítsük, csapatainkat megerősítsük, és az anyagi bázis javulása után a felnőtt csapat visszatérjen az NB I. B-s mezőnybe. Sportágfejlesztési stratégia pontjában megfogalmazottak szerint jelentősen javítani szeretnénk az edzéskörülményeken, biztosítani szeretnénk a felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges felszereléseket és eszközöket. Minden U korosztály számára vásárolnánk olyan sporteszközöket és felszerelést, amely az edzések megtartásában nyújtanak segítséget. Ezáltal a tömegbázisunkat bővítjük, illetve a kézilabda sport mindennapos művelését, elterjedését szorgalmazzuk. A labdás tornatermi edzéseken túl folyamatos kell, hogy legyen az általános erőfejlesztés, / ide tartozik a kondíció terem,és az úszás is/ A pénzügyi stabilitás érdekében további támogatókra, szponzorokra lesz szüksége az egyesületnek, ez azért is szükséges,mert a makói önkormányzat tovább nem támogatja egyesületünket, hivatkozva arra, hogy az egyesület pályázaton támogatást nyert. A Sportágfejlesztési Stratégia pontja alapján szponzoraink és szurkolóink irányába szeretnénk javítani az utánpótlás - nevelő munka kommunikációját. Szélesebb körben ismertetjük meg egyesületünknél folyó munkát és annak eredményeit, ezáltal közelebb hozhatjuk őket a klubhoz. Az önrész növelése érdekében pártoló tagjaink létszámát is jelentősen emelni kívánjuk. A második év tervei között szerepel a jelenlegi két fő licenccel rendelkező edző mellé még egy fő edző beállítása az edzőképző elvégzése után, hogy főleg az utánpótlás nevelés terén is jó eredményeket érjen el a club. Ez mind az utánpótlás,mind a felnőtt játékosok szempontjából stratégiai fontosságú. A Sportágfejlesztési Stratégia pontjához igazodva a sportegészségügyi vonalat is erősítjük. Makói Kézilabda Club a sportegészségügy terén továbbra is végzi a játékosok műszeres állapotfelméréseit. Csapataink mellett igény szerint sportorvos is rendelkezésre áll, bár csak heti egy alkalommal három órában. A sportorvos munkáját elősegíti egy fő gyúró, aki a junior és a felnőtt csapatnál is tevékenykedik. Szakembereink segítséget nyújtanak a megfelelő táplálkozásban, sportolók egészségügyi gondozásában, megteremtve ezzel a tiszta, doppingmentes sportolói környezetet. Játékosainknak úgy a felnőtt, mint junior szinten az előírtak alapján minden alkalommal megtörténnek az időszakos sportorvosi vizsgálatai. Egyesületünk továbbra is bevonja az egykori játékosainkat a szakmai munkába,így a fiatalabb korosztály elé példaképet állítunk. Így például: Szabó László 213-szoros magyar válogatott, Paku László, stb. Egykori játékosaink továbbra is részt vesznek az egyesületi rendezvényeken, így pl. élménybeszámolókon, díjátadásokon, stb. A Club vezetése fontosnak tartja,hogy az iskolai sportközösségekkel folyamatosan kapcsolatot tartson, és segítse a gyermek és az iskolai rendezvényeket is. Célok az utánpótlás nevelés terén: A Makói Kézilabda Club hagyományosan és sikeresen foglalkozik az utánpótlás bázisok megteremtésével Makón és környékén. Ennek eredménye, hogy a club és a közvetlen utánpótlást adó Makói Utánpótlás Kézilabda Club között folyamatos az együttműködés, ezt együttműködési megállapodás is alátámasztja. A két club a 2012 / 2013-as szezonban folyamatosan vonja be az iskolás korú fiatalokat a munkába, nyomon követi fejlődésüket és a tehetségeket kiválasztja, dokumentálja, versenyzési lehetőséget biztosít részükre. / Ilyen pl. a Kiszombori általános iskolával való együttműködés. A Makói Kézilabda Club a sikeres szakmai munka eredményeként a 2011/2012.-es szezonban az ifjúsági csapattal az alapszakaszban bronzérmes lett, majd a rájátszásban az első helyen végzett. A Makói Kézilabda Club felnőtt és junior szinten továbbra is kapcsolatokat ápol nemzetközi szinten is külföldi csapatokkal. / a szerb Ada, Törökkanizsa, a román Zsombolya, Temesvár,és Nagyszentmiklós csapatokkal. / A harmadik év végére tűztük ki az utánpótlás korosztálynál a létszám erőteljesebb további növelését. A negyedik év végére az NB.I.B-be való feljutás a cél, / több makói származású játékossal, / illetve az OSB-ben történő szereplés lesz meghatározva a serdülő korosztály tekintetében. A Makói Kézilabda Club mindenkori elnöke vezetőségi tagként részt vesz az utánpótlás klub vezetésében. Elsősorban cél, hogy a tehetséges makói fiatalok beépüljenek a felnőtt csapatba. Sportolóink egyetemi és főiskolai beiskolázását az egyesület tevékenyen segíti, bár Makón felsőfokú intézmények nincsenek. A szabadidős kézilabdázás területén céljaink a 2012 / 2013-as szezonban : A Club a heti edzésidejében továbbra is fogadja a sportolni vágyó amatőröket, akik kézilabdázni szeretnének. / heti két alkalom, kedd, csütörtök / A Club segíti a megyei bajnokságban szereplő makói férfi egyesületet is, játékosok átadásával, illetve szakmai segítséggel. A hagyományoknak megfelelően az elkövetkező időszakban a club részt vesz esetenként a területi kézilabda rendezvényeken, így például Bács-Kiskun megyében, Békés megyében. Kézilabda táborok szervezése. / bentlakásos / A Makói Kézilabda Club és a Makói Utánpótlás Kézilabda Club az elkövetkezendő időszakban is megszervezi közösen a serdülő és a junior korosztálynak a kézilabda tábort, szakedzők vezetésével, Makón, illetve más helyszíneken. A club fontosnak tartja a helyi sportszervezetek mérkőzéseinek szakmai támogatását, így játékvezetők biztosítása, felszerelések átadása. A Makói Kézilabda Club továbbra is támogatni fogja a fogyatékkal élőket, így mérkőzéseinket ingyen, kiemelt helyen látogathatják. Az elkövetkezendő bajnoki idényben kezdődobási lehetőséget adunk a fogyatékkal élő nézőinknek, mérkőzéseink kezdetekor. Ez a gesztus továbbra is folyamatosan szerepel terveinkben. Egyesületünk folyamatosan napi kapcsolatot tart fenn az MKSZ-el, megyei Szövetségekkel, stb. A Makói Kézilabda Club a korábbi hagyományoknak megfelelően fontos feladatának tartja, hogy a makói és a Makó környéki fiatalok minél többen megszeressék a kézilabdát, öregbítsék a makói kézilabda hírnevét folyamatosan. Szakmai célkitűzések: A Makói Kézilabda Club sportfejlesztési programja több ponton kapcsolódik a Magyar Kézilabda Szövetség Stratégiájához. Célunk első sorban az utánpótlás nevelés fejlesztése, de fontos számunkra, hogy a korábban NBI.B. felnőtt férfi csapatunk visszaszerezze régi dicsőségét. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.4 pontjához kapcsolódva folyamatosan szeretnénk javítani az utánpótlás korú gyerekekhez kapcsolódó humán infrastruktúrán. A sikeres működéshez meghatározásra kerül edzőink továbbképzéseinek feladata is. Szakembereink rendszeresen részt vesznek regionális és országos továbbképzéseken, bemutató edzéseken. Szeretnénk az utánpótlás korú gyerekek száma mellett az edzők számát is növelni. Az edzőknek minden évben meg van határozva, hogy feladataikat milyen célkitűzéseknek megfelelően, milyen eszközökkel végezzék, illetve milyen szakmai és milyen minőségi munkát lássanak el csapatainknál. Edzőink a mindenkori továbbképzéseken részt vesznek, így például / licence szerzés / A pályázat első évében beiskolázásra került az edzőképző iskolára egy fő, aki a 2012-es év második felében már az utánpótlás nevelésnél fogja a szakmai munkáját végezni. A 2012/ 2013-as szezonban további egy fő kerül beiskolázásra, ahol edzői képesítést szerez. Fontos számunkra, hogy az általunk kinevelt játékosokat motiváljuk arra, hogy edzőként maradjanak egyesületünknél, így egy életen át tartó kötődést tudunk biztosítani és vélelmezzük, hogy később az ő gyermekei ezt a sportot választják. A Makói Kézilabda Club jelenleg az NB.II-es férfi Délkeleti csoportban szerepel / 10 éves NB I.B-s tagság után / és célunk, hogy a szakember gárdát tovább erősítsük, csapatainkat megerősítsük, és az anyagi bázis javulása után a felnőtt csapat visszatérjen az NB I. B-s mezőnybe. Sportágfejlesztési stratégia pontjában megfogalmazottak szerint jelentősen javítani szeretnénk az edzéskörülményeken, biztosítani szeretnénk a felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges felszereléseket és eszközöket. Minden U korosztály számára vásárolnánk olyan sporteszközöket és felszerelést, amely az edzések megtartásában nyújtanak segítséget. Ezáltal a tömegbázisunkat bővítjük, illetve a kézilabda sport mindennapos művelését, elterjedését szorgalmazzuk. A labdás tornatermi edzéseken túl folyamatos kell, hogy legyen az általános erőfejlesztés, / ide tartozik a kondíció terem,és az úszás is/ A pénzügyi stabilitás érdekében további támogatókra, szponzorokra lesz szüksége az egyesületnek, ez azért is szükséges,mert a makói önkormányzat tovább nem támogatja egyesületünket, hivatkozva arra, hogy az egyesület pályázaton támogatást nyert. A Sportágfejlesztési Stratégia pontja alapján szponzoraink és szurkolóink irányába szeretnénk javítani az utánpótlás - nevelő munka kommunikációját. Szélesebb körben ismertetjük meg egyesületünknél folyó munkát és annak eredményeit, ezáltal közelebb hozhatjuk őket a klubhoz. Az önrész növelése érdekében pártoló tagjaink létszámát is jelentősen emelni kívánjuk. A második év tervei között szerepel a jelenlegi két fő licenccel rendelkező edző mellé még egy fő edző beállítása az edzőképző elvégzése után, hogy főleg az utánpótlás nevelés terén is jó eredményeket érjen el a club. Ez mind az utánpótlás,mind a felnőtt játékosok szempontjából stratégiai fontosságú. A Sportágfejlesztési Stratégia pontjához igazodva a sportegészségügyi vonalat is erősítjük. Makói Kézilabda Club a sportegészségügy terén továbbra is végzi a játékosok műszeres állapotfelméréseit. Csapataink mellett igény szerint sportorvos is rendelkezésre áll, bár csak heti egy alkalommal három órában. A sportorvos munkáját elősegíti egy fő gyúró, aki a junior és a felnőtt csapatnál is tevékenykedik. Szakembereink segítséget nyújtanak a megfelelő táplálkozásban, sportolók egészségügyi gondozásában, megteremtve ezzel a tiszta, doppingmentes sportolói környezetet. Játékosainknak úgy a felnőtt, mint junior szinten az előírtak alapján minden alkalommal megtörténnek az időszakos sportorvosi vizsgálatai. Egyesületünk továbbra is bevonja az egykori játékosainkat a szakmai munkába,így a fiatalabb korosztály elé példaképet állítunk. Így például: Szabó László 213-szoros magyar válogatott, Paku László, stb. Egykori játékosaink továbbra is részt vesznek az egyesületi rendezvényeken, így pl. élménybeszámolókon, díjátadásokon, stb. A Club vezetése fontosnak tartja,hogy az iskolai sportközösségekkel folyamatosan kapcsolatot tartson, és segítse a gyermek és az iskolai rendezvényeket is. Célok az utánpótlás nevelés terén: A Makói Kézilabda Club hagyományosan és sikeresen foglalkozik az utánpótlás bázisok megteremtésével Makón és környékén. Ennek eredménye, hogy a club és a közvetlen utánpótlást adó Makói Utánpótlás Kézilabda Club között folyamatos az együttműködés, ezt együttműködési megállapodás is alátámasztja. A két club a 2012 / 2013-as szezonban folyamatosan vonja be az iskolás korú fiatalokat a munkába, nyomon követi fejlődésüket és a tehetségeket kiválasztja, dokumentálja, versenyzési lehetőséget biztosít részükre. / Ilyen pl. a Kiszombori általános iskolával való együttműködés. A Makói Kézilabda Club a sikeres szakmai munka eredményeként a 2011/2012.-es szezonban az ifjúsági csapattal az alapszakaszban bronzérmes lett, majd a rájátszásban az első helyen végzett. A Makói Kézilabda Club felnőtt és junior szinten továbbra is kapcsolatokat ápol nemzetközi szinten is külföldi csapatokkal. / a szerb Ada, Törökkanizsa, a román Zsombolya, Temesvár,és Nagyszentmiklós csapatokkal. / A harmadik év végére tűztük ki az utánpótlás korosztálynál a létszám erőteljesebb további növelését. A negyedik év végére az NB.I.B-be való feljutás a cél, / több makói származású játékossal, / illetve az OSB-ben történő szereplés lesz meghatározva a serdülő korosztály tekintetében. A Makói Kézilabda Club mindenkori elnöke vezetőségi tagként részt vesz az utánpótlás klub vezetésében. Elsősorban cél, hogy a tehetséges makói fiatalok beépüljenek a felnőtt csapatba. Sportolóink egyetemi és főiskolai beiskolázását az egyesület tevékenyen segíti, bár Makón felsőfokú intézmények nincsenek. A szabadidős kézilabdázás területén céljaink a 2012 / 2013-as szezonban : A Club a heti edzésidejében továbbra is fogadja a sportolni vágyó amatőröket, akik kézilabdázni szeretnének. / heti két alkalom, kedd, csütörtök / A Club segíti a megyei bajnokságban szereplő makói férfi egyesületet is, játékosok átadásával, illetve szakmai segítséggel. A hagyományoknak megfelelően az elkövetkező időszakban a club részt vesz esetenként a területi kézilabda rendezvényeken, így például Bács-Kiskun megyében, Békés megyében. Kézilabda táborok szervezése. / bentlakásos / A Makói Kézilabda Club és a Makói Utánpótlás Kézilabda Club az elkövetkezendő időszakban is megszervezi közösen a serdülő és a junior

5 korosztálynak a kézilabda tábort, szakedzők vezetésével, Makón, illetve más helyszíneken. A club fontosnak tartja a helyi sportszervezetek mérkőzéseinek szakmai támogatását, így játékvezetők biztosítása, felszerelések átadása. A Makói Kézilabda Club továbbra is támogatni fogja a fogyatékkal élőket, így mérkőzéseinket ingyen, kiemelt helyen látogathatják. Az elkövetkezendő bajnoki idényben kezdődobási lehetőséget adunk a fogyatékkal élő nézőinknek, mérkőzéseink kezdetekor. Ez a gesztus továbbra is folyamatosan szerepel terveinkben. Egyesületünk folyamatosan napi kapcsolatot tart fenn az MKSZ-el, megyei Szövetségekkel, stb. A Makói Kézilabda Club a korábbi hagyományoknak megfelelően fontos feladatának tartja, hogy a makói és a Makó környéki fiatalok minél többen megszeressék a kézilabdát, öregbítsék a makói kézilabda hírnevét folyamatosan. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A sportfejlesztési program egyik fő célja, hogy a koncepció kidolgozása után rámutasson olyan anyagi hiányosságokra, melyek nélkül a célul kitűzött szakmai munka, eredményesség nem érhető el. Sportegyesületünk anyagi lehetőségei beszűkültek, főleg az önkormányzati támogatás elmaradása miatt. Nehezíti a helyzetet, hogy a sportolók és a szülők kisebb mértékben tudják támogatni anyagilag a kézilabdát az egyesületünknél. A felkészülés és versenyeztetés költségeit, / Vagy egy részét / sok szülő nem tudja vállalni, az egyesület pedig nem mindig képes az egyre növekvő költségeket finanszírozni. Ez a folyamat rövid távon is negatívan befolyásolhatja a kézilabda sport jövőjét. A tehetségeket kinevelő szakembereink anyagi érdeleltsége már részben megoldódott, bár egy fő edző még a munkáját társadalmi munkában végzi. Költségeink valós igényekre alapulnak, melyek összhangban vannak a minőségi fejlesztését előirányzó intézkedésekkel. A sportfejlesztési program társadalmi hatásai: a sport feladata az egészséges testi fejlődés biztosítása, egészség megvédése, teljesítőképesség támogatása, értékes tulajdonságok fejlesztése. A sport a műveltségünk alapjait biztosító kultúra szerves része, így a Makói KC-nál a sportfejlesztési koncepciónk elősegíti az egészséges életmódra nevelést, a fiatalok tartalmas és hasznos időtöltését, fizikai képességük fejlesztését, az erkölcsi és akarati tulajdonságokkal együtt.sok fiatalt szólítunk meg, számukra programot, aktív közösségi életet kínálunk. Társadalmi kockázatok: A kézilabda sport támogatásának elmaradása esetén megnő a mai modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozásaként és a gazdaság előremozdítására hatékony megoldásokat kínáló, sőt a hátrányos helyzetű csoportok és egyének felzárkóztatását, illetve minden ember életminőségének javulását is elősegítő, önbecsülés erősítő hatása. A kézilabda sport kiemelt szerepet játszik a fizikai és a mentális egészség megőrzésében, fenntartásában, valamint az egészségtudatos életmód és magatartás kialakításában. A sport többek között a nevelés egyik eszköze is, ami teret nyújt az illető önmegvalósításának, javítja az önértékelést és kitartóbbá, bátrabbá, magabiztosabbá tesz. Mindemellett nagymértékben hozzájárul az emberek szocializálásához, hiszen erősíti az egy társaságba, egy csoportba járó személyek közötti kapcsolatot, köteléket. Gazdasági hatások: A hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása nem kevés vendégéjszakát hozhat az adott város számára, valamint a megfelelő sporteszköz és sportruházat vásárlása, illetve a bérek után fizetendő járulék szintén az ágazati bevételeit növeli az államnak. Egy jól felszerelt csapat, mely a szakmai munkáját tekintve is eredményes sokkal vonzóbb lehet egy szponzor számára. Az eredményes csapatokkal a média is szívesen foglalkozik / Délvilág, Makói VTV. / ezért megnő a csapat reklámértéke, a szponzorálási díjakból származó bevételek, ezáltal további fejlesztések hajthatóak végre egyesületünknél. A kézilabda sport szorosan kapcsolódik az esélyegyenlőséghez, a társadalmi kohézióhoz, a munkahelyteremtéshez, turizmushoz, az oktatás neveléshez, egészségmegőrzéshez, melyekre a támogatás elmaradása komoly negatív befolyást jelent. A sportfejlesztési program egyik fő célja, hogy a koncepció kidolgozása után rámutasson olyan anyagi hiányosságokra, melyek nélkül a célul kitűzött szakmai munka, eredményesség nem érhető el. Sportegyesületünk anyagi lehetőségei beszűkültek, főleg az önkormányzati támogatás elmaradása miatt. Nehezíti a helyzetet, hogy a sportolók és a szülők kisebb mértékben tudják támogatni anyagilag a kézilabdát az egyesületünknél. A felkészülés és versenyeztetés költségeit, / Vagy egy részét / sok szülő nem tudja vállalni, az egyesület pedig nem mindig képes az egyre növekvő költségeket finanszírozni. Ez a folyamat rövid távon is negatívan befolyásolhatja a kézilabda sport jövőjét. A tehetségeket kinevelő szakembereink anyagi érdeleltsége már részben megoldódott, bár egy fő edző még a munkáját társadalmi munkában végzi. Költségeink valós igényekre alapulnak, melyek összhangban vannak a minőségi fejlesztését előirányzó intézkedésekkel. A sportfejlesztési program társadalmi hatásai: a sport feladata az egészséges testi fejlődés biztosítása, egészség megvédése, teljesítőképesség támogatása, értékes tulajdonságok fejlesztése. A sport a műveltségünk alapjait biztosító kultúra szerves része, így a Makói KC-nál a sportfejlesztési koncepciónk elősegíti az egészséges életmódra nevelést, a fiatalok tartalmas és hasznos időtöltését, fizikai képességük fejlesztését, az erkölcsi és akarati tulajdonságokkal együtt.sok fiatalt szólítunk meg, számukra programot, aktív közösségi életet kínálunk. Társadalmi kockázatok: A kézilabda sport támogatásának elmaradása esetén megnő a mai modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozásaként és a gazdaság előremozdítására hatékony megoldásokat kínáló, sőt a hátrányos helyzetű csoportok és egyének felzárkóztatását, illetve minden ember életminőségének javulását is elősegítő, önbecsülés erősítő hatása. A kézilabda sport kiemelt szerepet játszik a fizikai és a mentális egészség megőrzésében, fenntartásában, valamint az egészségtudatos életmód és magatartás kialakításában. A sport többek között a nevelés egyik eszköze is, ami teret nyújt az illető önmegvalósításának, javítja az önértékelést és kitartóbbá, bátrabbá, magabiztosabbá tesz. Mindemellett nagymértékben hozzájárul az emberek szocializálásához, hiszen erősíti az egy társaságba, egy csoportba járó személyek közötti kapcsolatot, köteléket. Gazdasági hatások: A hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása nem kevés vendégéjszakát hozhat az adott város számára, valamint a megfelelő sporteszköz és sportruházat vásárlása, illetve a bérek után fizetendő járulék szintén az ágazati bevételeit növeli az államnak. Egy jól felszerelt csapat, mely a szakmai munkáját tekintve is eredményes sokkal vonzóbb lehet egy szponzor számára. Az eredményes csapatokkal a média is szívesen foglalkozik / Délvilág, Makói VTV. / ezért megnő a csapat reklámértéke, a szponzorálási díjakból származó bevételek, ezáltal további fejlesztések hajthatóak végre egyesületünknél. A kézilabda sport szorosan kapcsolódik az esélyegyenlőséghez, a társadalmi kohézióhoz, a munkahelyteremtéshez, turizmushoz, az oktatás neveléshez, egészségmegőrzéshez, melyekre a támogatás elmaradása komoly negatív befolyást jelent. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

6 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz / megnevezé s Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Gera Norbert Edző C Nem Normál Ft Ft Ft Pádár László Egyéb gyúró Nem Normál Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

7 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés edzőpóló a sportfelszerelések elhasználódtak cseréjük vált szükségessé Nem Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Cipő a sportfelszerelések elhasználódtak cseréjük vált szükségessé Nem Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Kézilabda 3-as edzésre a sportfelszerelések elhasználódtak cseréjük vált szükségessé Nem Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Kézilabda 3-es mérkőzére a sportfelszerelések elhasználódtak cseréjük vált szükségessé Nem Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

8 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Országos Nincs Országos 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint

9 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória edzőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés Jelzőtrikó db Ft Ft Sportfelszerelés Törölköző nagy db Ft Ft Sportfelszerelés Cipő pár Ft Ft Sportfelszerelés Kézilabda 3-as edzésre db Ft Ft Sporteszköz Kézilabda 3-es mérkőzésre db Ft Ft Sporteszköz Vax db Ft Ft Pályatartozék Melegítő db Ft Ft Sportfelszerelés Izomlazító krém db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Fagyasztó db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Bemelegítő krémek db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Ragtapasz kötszer csomag Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Fájdalomcsillapító csomag Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Mez-nadrág-sportzokni db Ft Ft Sportfelszerelés Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves&nbspköltség Junior Junior Erdei János Makói Városi Sportcsarnok Ft Ft Makói Oktatási Központ Szakképzési I. Kollégium5 000 Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Gera Norbert Edző Nem Normál Ft Ft Ft Molnár János Edző Nem Normál Ft Ft Ft Pádár László Egyéb Nem Normál Ft Ft Ft Sárosi Gergő Egyéb Nem Normál Ft Ft Ft Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés 2 Fogl. kor. Gera Norbert C Molnár János D U14 Serdülő Ifjúsági Junior U14 Serdülő Ifjúsági Junior Pádár László Sárosi Gergő Gyúró technikai vezető U14 Serdülő Ifjúsági Junior U14 Serdülő Ifjúsági Junior Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Ft Ft

10 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

11 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ összesen: 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

12 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Személyi jellegű Tárgyi jellegű Utánpótlás nevelés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Maximum közrem. díj Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft 0 Ft

13 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Makó (helység), 2013 (év) 10 (hó) 28 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

14 Alulírott Nagy György Sándor, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Makó (helység), 2013 (év) 10 (hó) 28 (nap)

15 Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

16 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Kelt: Makó (helység), 2013 (év) 10 (hó) 28 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

17 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Egyéb indikátor: fő fő fő fő Ft db m2 fő % % % bruttó % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos sportolók száma: EREDMÉNY INDIKÁTOROK U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő % U14 fő % Ifi- serdülő fő % Junior fő % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos eredményesség változása: HATÁS INDIKÁTOROK U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 Nézőszám Egyéb indikátor: helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés Fő % % % % % % % % Junior helyezés % - -

18 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft

19

1 / 11 2014.12.18. 10:42

1 / 11 2014.12.18. 10:42 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Universitas Sport Club Szeged USC Szeged 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

2 / 3 2013.07.29. 14:27

2 / 3 2013.07.29. 14:27 2 / 3 2013.07.29. 14:27 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tóvárosi Általános Iskola TINI Diáksport Egyesület TINI DSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 / 10 2014.04.27. 12:37 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete TINI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GÖDÖLLŐI BOCSKAI SPORT EGYESÜLET GÖDÖLLŐI BOCSKAI SPORT EGYESÜLET 2 Gazdálkodási formakód: 3

Részletesebben

be/sfp-05061/2015/mkosz

be/sfp-05061/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület Kosárlabda szakosztálya A kérelmező szervezet rövidített neve HSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

1 of 10 2014.11.10. 12:56

1 of 10 2014.11.10. 12:56 1 of 10 2014.11.10. 12:56 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB

Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra 25 000 Ft Jogcímek Támogatás

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 16:02 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Törökbálinti Focisuli Egyesület Törökbálinti

Részletesebben

1. oldal, összesen: 11 oldal

1. oldal, összesen: 11 oldal 1. oldal, 11 oldal 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Veszprémi

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/9

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/9 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyömrő Városi Sportklub Gyömrő VSK 2 Gazdálkodási formakód: 322 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 15:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton FC

Részletesebben

1 / 11 2013.09.26. 8:38

1 / 11 2013.09.26. 8:38 1 / 11 2013.09.26. 8:38 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tiszavasvári Sport Klub TSK 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 11 2014.04.22. 12:21

1 / 11 2014.04.22. 12:21 1 / 11 2014.04.22. 12:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú

Részletesebben

MUKC. Nacsa Ferenc. elnök cím: Nacsa Ferenc cím:

MUKC. Nacsa Ferenc. elnök  cím: Nacsa Ferenc  cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Makói Utánpótlás Kézilabda Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima bajnokság

Részletesebben

1 / 11 2013.11.04. 18:48

1 / 11 2013.11.04. 18:48 1 / 11 2013.11.04. 18:48 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club

Részletesebben

1 / 11 2014.12.03. 12:48

1 / 11 2014.12.03. 12:48 ályázat 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Miklósi KékRókák Kosárlabda Egyesület Miklósi KékRókák 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 10 2013.11.25. 13:43

1 / 10 2013.11.25. 13:43 1 / 10 2013.11.25. 13:43 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Herkules Diáksport Egyesület HDSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Veszprém Kosárlabda Kft. Veszprém Kosárlabda Kft. 3 A szakszövetség

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 oldal

1. oldal, összesen: 10 oldal 1. oldal, 10 oldal 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1 / 10 2013.06.27. 16:43

1 / 10 2013.06.27. 16:43 1 / 10 2013.06.27. 16:43 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület Csákánydoroszlói

Részletesebben

KHTK. Dr. Sulyok Miklós. elnök E-mail cím: Árvai Zoltán E-mail cím:

KHTK. Dr. Sulyok Miklós. elnök E-mail cím: Árvai Zoltán E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 of 10 2014.08.05. 9:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 / 12 2012.10.12. 11:17

1 / 12 2012.10.12. 11:17 1 / 12 2012.10.12. 11:17 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Rinyamenti Kézilabda Club RKC 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kiskunlacházi Ifjú Kosarasok Köre KLIKK Zsiráfok SE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3.

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3. Magyar Kézilabda Szövetség 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3. Nemcsik Balázs főtitkár úr részére Tárgy: hiánypótlás a Csepel DSE sportszervezet 15. sorszámú pályázatához hivatkozási szám: SPT 15/211/1

Részletesebben

1 / :30

1 / :30 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Pityke Kosársuli Sportegyesület Pityke KSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben

1 / :42

1 / :42 1 / 10 2012.09.07. 15:42 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bödei Sportegyesület Bödei Sportegyesület 3

Részletesebben

1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club GEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

1 / 11 2014.11.26. 22:25

1 / 11 2014.11.26. 22:25 Pályázat 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Egri Városi Sportiskola EVSI 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 / 11 2014.12.18. 10:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Csátesz se. Ábel György. Elnök E-mail cím: Ábel György E-mail cím:

Csátesz se. Ábel György. Elnök E-mail cím: Ábel György E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Csávolyi Természetjáró és Szabadidősport Egyesület Csátesz se 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

1 of 11 2013.05.06. 10:13

1 of 11 2013.05.06. 10:13 1 of 11 2013.05.06. 10:13 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Motaxautó NKK. Zöldi Ferenc. Csapatvezető cím: Zöldi Ferenc cím:

Motaxautó NKK. Zöldi Ferenc. Csapatvezető  cím: Zöldi Ferenc  cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Motax Autó Női Kézilabda Klub Motaxautó NKK. 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 322 Megye

Részletesebben

2 / 11 2014.05.12. 14:29

2 / 11 2014.05.12. 14:29 1 / 11 2014.05.12. 14:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Műegyetemi Atlétikai és Football Club MAFC 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Miklós KC. Haspel András. elnök E-mail cím: Haspel András E-mail cím:

Miklós KC. Haspel András. elnök E-mail cím: Haspel András E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: MIKLÓS Kézilabda Club Miklós KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

1 / 11 2014.08.12. 15:36

1 / 11 2014.08.12. 15:36 1 / 11 2014.08.12. 15:36 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Zsombó SE. Mihálffy Zsolt. Telefon: 06-30-626-6855. Mihálffy Zsolt E-mail cím:

Zsombó SE. Mihálffy Zsolt. Telefon: 06-30-626-6855. Mihálffy Zsolt E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Zsombo Sport Egyesület Zsombó SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

Diáksport egyesület. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9 2 4 3. Dr. Molnár Sándor ügyvezető elnök. E mail cím: Végh László. Létesítmény üzemeltetője

Diáksport egyesület. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9 2 4 3. Dr. Molnár Sándor ügyvezető elnök. E mail cím: Végh László. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

SZESE. Elnök. Décsi Gábor. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

SZESE. Elnök. Décsi Gábor. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Utánpótlásnevelő Közhasznú Alapítvány

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Utánpótlásnevelő Közhasznú Alapítvány 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Utánpótlásnevelő Közhasznú Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: CSUKA 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSORVÁSI SK 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: FKSC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 / :54

1 / :54 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET ZUGLÓI SASOK SE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben

ASE. Vörösmarty Mihály. elnök E-mail cím: Csuhaj Ernő E-mail cím:

ASE. Vörösmarty Mihály. elnök E-mail cím: Csuhaj Ernő E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Alsóörsi Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Dr. Molnár Sándor Ügyvezető elnök. Tóth Tamara

Dr. Molnár Sándor Ügyvezető elnök. Tóth Tamara 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tigrisek SC 2Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Gruber Andrea. elnök E-mail cím: Cziráki Tamás E-mail cím:

Gruber Andrea. elnök E-mail cím: Cziráki Tamás E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Kalla Lea Zita elnök. Cziráki Tamás

Kalla Lea Zita elnök. Cziráki Tamás 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 19 2013.11.22. 12:07 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tigris Kosárlabda Klub Tigrisek 3 A szakszövetség

Részletesebben

elnök Cziráki Tamás Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

elnök Cziráki Tamás Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Esztergomi Kézilabda Utánpótlás Sportegyesület Esztergomi Kézilabda Utánpótlás Sportegyesület

Részletesebben

Cunder Kézisuli. Molnár Csaba. Alelnök E-mail cím: Erdei krisztián E-mail cím:

Cunder Kézisuli. Molnár Csaba. Alelnök E-mail cím: Erdei krisztián E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Cunder Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület Cunder Kézisuli 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Környei SE. Győző Csaba. elnök E-mail cím: Váradi Csaba E-mail cím:

Környei SE. Győző Csaba. elnök E-mail cím: Váradi Csaba E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Környei Sportegyesület Környei SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

Adószám: 1 8 4 5 0 6 5 1-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 2 8 2 9-2 8 2 1 1 5 7 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője

Adószám: 1 8 4 5 0 6 5 1-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 2 8 2 9-2 8 2 1 1 5 7 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Makói Kézilabda Club Makói KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra

Részletesebben

1 / 11 2012.12.21. 11:25

1 / 11 2012.12.21. 11:25 1 / 11 2012.12.21. 11:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Békéscsabai Kosárlabda Klub Közhasznú Egyesület

Részletesebben

1 / 18 2013.04.29. 9:41 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Onion City Kézilabdabarátok Egyesülete OCKE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Győri Kosárlabda Club GYKC 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 / 11 2014.10.06. 16:35 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Mosonszolnok S.E. elnök. Winkler Péter. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Mosonszolnok S.E. elnök. Winkler Péter. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mosonszolnoki Sportegyesület Mosonszolnok S.E. 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kántor Anikó Sportegyesület KASE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Tarján KSE. Straubinger András. elnök. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Tarján KSE. Straubinger András. elnök. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Községi Sportegyesület Tarján Tarján KSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Leány Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BLKSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

GYFKKA. Sej László. elnök E-mail cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

GYFKKA. Sej László. elnök E-mail cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány GYFKKA 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 15 2012.12.10. 11:10

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 15 2012.12.10. 11:10 1 / 15 2012.12.10. 11:10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Vértesi Erőmű Sportegyesület VESE 3 Tagsági

Részletesebben

TÚRKEVEI VSE TVSE. Adószám: 1 9 8 6 6 9 8 7-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 1 0 7-2 0 0 1 0 3 3 1-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője

TÚRKEVEI VSE TVSE. Adószám: 1 9 8 6 6 9 8 7-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 1 0 7-2 0 0 1 0 3 3 1-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: TÚRKEVEI VSE TVSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 114 NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Kovács Gábor elnök. Kovács Gábor

Kovács Gábor elnök. Kovács Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület Sárréti Gyöngyhalász GYSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

JUHÁSZ KÁROLY. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

JUHÁSZ KÁROLY. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GERLAI SPORTEGYESÜLET GERLAI SPORTEGYESÜLET 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

1 / 11 2014.10.02. 11:29

1 / 11 2014.10.02. 11:29 1 / 11 2014.10.02. 11:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár A kérelmező szervezet rövidített neve: BB SC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

Ábrók Zsolt. ügyvezető. Kovács Dóra

Ábrók Zsolt. ügyvezető. Kovács Dóra 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság DVSC Kézilabda KFT 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-1176/2013 Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633

Ügyiratszám: be/sfp-1176/2013 Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633 Iktatószám: ki/jh01-1176/2013 Bácsbasket Korlátolt Felelősségü Társaság Ügyiratszám: be/sfp-1176/2013 Pécs Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1

Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÖSSZESÍTŐ ADATLAP MAKÓI KÉZILABDA KLUB MAKÓI KC Gazdálkodási formakód 2 : 5

Részletesebben

1 / :01

1 / :01 Pályázat 1 / 11 2015.03.19. 9:01 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Nyíregyházi Kosárlabda Klub Korlátolt

Részletesebben

Sontra László elnök. Sontra László

Sontra László elnök. Sontra László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Sárospataki Rákóczi DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

Használat célja. felkészülés és versenyeztetés. felkészülés

Használat célja. felkészülés és versenyeztetés. felkészülés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Békéscsaba Diák Kézilabda Sportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Békéscsaba DKSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

1 / 17 2012.06.12. 14:03

1 / 17 2012.06.12. 14:03 1 / 17 2012.06.12. 14:03 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Kántor Anikó Sportegyesület KASE 3 A szakszövetség

Részletesebben

SKUSE HELL HENRIETTA. Forgó Erzsébet. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

SKUSE HELL HENRIETTA. Forgó Erzsébet. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: SOLTVADKERTI KÉZISULI UTÁNPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET SKUSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Klub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Klub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: CSKK 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 18 2012.08.28. 13:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Miskolci Jegesmedve Sportszervező Korlátolt

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:46 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Egri Vitézek Hockey Club EVHC 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 11 2013.11.19. 19:13

1 / 11 2013.11.19. 19:13 1 / 11 2013.11.19. 19:13 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Csenger Városi Kézilabda Club Csenger VKC 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp05-0196/2013. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve:

Ügyiratszám : be/sfphp05-0196/2013. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Ügyiratszám : be/sfphp05-0196/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szekszárdi Feket FGKC SZEKSZÁR 2Gazdálkodási formakód: 521

Részletesebben

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=1

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=1 1 / 18 2013.04.30. 16:05 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület II. negyedéves előrehaladási jelentése

Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület II. negyedéves előrehaladási jelentése Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: 2012/2013 II. negyedéves előrehaladási jelentés 1 Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület II. negyedéves előrehaladási jelentése

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2013.09.13. 11:35 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jászberényi Sportegyesület Labdarúgó Utánpótlás

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/admin?todo=show... / 20 2014.12.16. 9:39 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület KLKS 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

file:///c:/users/encsi/downloads/p%c3%a1ly%c3%a1zat%20k%c3%a9zi%20t%c3%a1bl%c3%a1zat.htm 1/8

file:///c:/users/encsi/downloads/p%c3%a1ly%c3%a1zat%20k%c3%a9zi%20t%c3%a1bl%c3%a1zat.htm 1/8 Kérem várjon! 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:bb Sport Club Balatonboglár A kérelmező szervezet rövidített neve:bb SC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 19 2012.08.28. 13:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jégkert Sportegyesület Jégkert SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub Sportegyesület BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SOLTVADKERTI KÉZIS A kérelmező szervezet rövidített neve: SKUSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

ügyvezető Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

ügyvezető Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kispályás Műfüves Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kispályás Műfüves Nonprofit

Részletesebben

1 / 18 2013.04.29. 14:33

1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Újszilvás Központi Sport Egyesület Újszilvás KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

FKC Hegykő. Horváth Ferencné. elnök E-mail cím: Dr. Jakab Zsolt E-mail cím:

FKC Hegykő. Horváth Ferencné. elnök E-mail cím: Dr. Jakab Zsolt E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő FKC Hegykő 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben