Jelentés. Megnevezés Előző év: Tárgyév:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés. Megnevezés Előző év: Tárgyév:"

Átírás

1 Jelentés A évi közhasznú tevékenységről Szervezet neve: Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete Szervezeti besorolás: közhasznú szervezet Nyilvántartási szám: 1977/2005 Tevékenységi kód: máshova nem sorolt, közösségi, társadalmi szolgáltatás Gazdálkodási kód: 529. Könyvvezetés: egyszeres könyvvitel Beszámolási mód: közhasznú, egyszerűsített, éves beszámoló. Eredménykimutatás: összköltség eljárás, A. típus. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ: 1 Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Eszközök (aktívák) Adatok: eft-ban Megnevezés Előző év: Tárgyév: A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök Készletek 2. Követelések 3. Értékpapírok 4. Pénzeszközök C. Aktív időbeni elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen: Források (passzívák) D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszúlejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeni elhatárolások Források (passzívák) összesen:

2 2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban Megnevezés Előző év: Tárgyév: A Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. Alapítótól b. Központi költségvetésből c. Helyi önkormányzattól d. Egyéb (SZJA 1 %-a) Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai - 8 Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítások (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A- D)

3 3. Tájékoztató adatok: A.) Személyi jellegű ráfordítások - 1. Bérköltség Ebből: Megbízási díjak - Tiszteletdíjak - 2. Egyéb személyi jellegű kifizetések - 3. Bérjárulékok - B.)A szervezet által nyújtott támogatások: 1. Célszerinti juttatások közgyűlés Étkezési költség 36 e Ft Azáleás-völgyi gyalogtúra Étkezési költség 18 e Ft Juniális, a fogyatékossági törvény végrehajtásáról Étkezési költség 66 e Ft Ajkai, Fekete István verseny Szállítási és étkezési költség 20 e Ft Honismereti kirándulás, Őrség Szállítási és étkezési költség 52 e Ft Jótékonysági gála Étkezési költség 75 e Ft 2. Kötelezettségként elszámolt és tovább adott támogatás nem volt. 4. Saját vagyon változása: én : 355 Bevételek összesen: 742 Kiadások összesen: 721 Saját vagyon értéke én: Kapott támogatások részletezése (Eredménykimutatás A1+2) Megyei szervezet által nyújtott támogatás - Zalaegerszeg város önkormányzat pályázati támogatása 75 Egyéb szervezetek által nyújtott támogatás Vezető tisztségviselőknek fizetett juttatások Az elmúlt évben ilyen kifizetés nem történt. 3

4 II. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi ismertetése Egyesületünk működési területén 360 látásfogyatékos személy él. Tevékenységünk e célcsoport érdekképviseletére irányul. Az egyesülethez való csatlakozás lehetősége mindenki számára biztosított, aki támogatja az Alapszabályban meghatározott célokat, s azt elfogadja. Közhasznú tevékenységünk körébe tartozik az egészségmegőrzés, a betegség megelőzés, egészségügyi rehabilitációs és szociális tevékenység, oktatás és képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése. Célunk, hogy ellássuk tagjaink egyéni és kollektív érdekvédelmét. Arra törekszünk, hogy feladatkörünkbe tartozó feladatoknak a tagság érdekeivel összhangban megfeleljünk. Egyesületünk irodájában heti egy alkalommal állunk sorstársaink rendelkezésére. Technika eszközeinket mindenki díjtalanul igénybe veheti. (internet, számítógép használat, másoló, hangos kiadványok készítése stb.) A korszerű technikai felszereltségünk segíti az érdekvédelmi munkát, jó színvonalon tudjuk a hozzánk fordulók igényeit kielégíteni. Telefonos elérhetőséggel folyamatos segítséget és információt biztosítunk az érdeklődők részére. Az év során 89 esetben adtunk érdemi segítséget tagjainknak. Az érdeklődők elsődlegesen a fogyatékossági támogatás igénylésével, foglalkoztatási lehetőségek, parkolási kérelmek, szociális támogatások igénylése céljából kerestek fel bennünket és kértek segítséget problémáik megoldásához. Az aktuális pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat, pl. telefon, üdülési csekk, segédeszköz támogatás). Tevékenységünk eredményességének biztosítása céljából, rendszeresen élünk a pályázati lehetőségekkel. Eredményesen pályáztunk a Nemzeti Civil Alap és a önkormányzati programjaink megvalósítására. Közhasznú tevékenységünk fontos része az egészségmegőrzés, betegség megelőzés. Rendszeres orvosi előadások szervezésével, egészségnap megrendezésével, valamint gyalogtúrák, gyógyfürdők meglátogatásával segítjük az egészségügyi rehabilitációt. A forgalomban lévő segédeszközök használatáról és beszerzéséről folyamatosan tájékoztatjuk sorstársainkat. Az év során jótékonysági kulturális gálaműsort szerveztünk a látásfogyatékosok életvitelének javítása céljából. A bevételeinket a szociálisan rászoruló tagjaink megsegítésére fogjuk fordítani.(szociális támogatás, segédeszköz vásárlás támogatása). A rendezvényt az önkormányzat 100 ezer Forinttal támogatta. 4

5 Aktíva hálózatunk segítségével folyamatosan figyelemmel kísérjük a tartósan beteg sorstársaink segítését. Részükre biztosítjuk a napi gondjaik megoldását, életvitelük javítását. (felolvasás, bevásárlás, orvoshoz kísérés, takarítás stb.) További önkéntesek bevonásával e munkánkat még szakszerűbbé akarjuk tenni. Keressük a további lehetőségeket, kérve az önkormányzatok segítségét is. A foglalkoztatás biztosítása érdekében felvettük a kapcsolatot a Budapesti Főkefe Szombathelyi gyáregységével (Savária Netpak) és sikerült 8 sorstársunknak bedolgozói munkát biztosítani. Ez jelentős előrelépés az előző évekhez képest, mert erőfeszítéseink ellenére korábban e téren nem történt változás. Kulturális és szabadidős programjaink szélesítésével erősödött tagjaink általános műveltsége, hozzájárult hazafias érzelmük fokozásához. Honismereti kirándulást szerveztünk az ország megismerésének igényével, az Őrség nevezetességeinek, természeti és kulturális értékeinek megismerésére. E rendezvényen16 sorstársunk vett részt, melyet az önkormányzat 50 ezer Forint-tal támogatott. Tizenkettedik alkalommal szerveztük meg a hagyományos juniális rendezvényt, amelyen részt vettek a megye látásfogyatékos egyesületeinek tagjai is. Vendégünk volt Balaicz Zoltán, alpolgármester. A résztvevők előadást halhattak a készülő civil törvényről és az ezzel kapcsolatos feladatokról. Részt vettünk az Ajkán megrendezett Fekete István emlékversenyen, melynek költségeit egyesületünk fizette. Az év során került megrendezésre Csík Ferenc sporttörténeti vetélkedő, melyen 3. helyezést szereztünk meg. Részesei voltunk a Keszthelyen megrendezett Keszthely és a Festeticsek vetélkedőnek is. Lakóhelyünk jobb megismerését szolgálta a város kulturális és történeti értékeit bemutató vetélkedőn, melyet egyesületünk szervezett. Ott voltunk a Keszthelyen megtartott nemzetközi sporttalálkozón, ahol sakk és lengőteke csapatunk eredményesen szerepelt. Az azáleás-völgyi gyalogtúra jól szolgálta az egészséges életmód kialakítását. Közhasznú besorolásunknak megfelelve, valamennyi rendezvényünk nyilvánossága biztosított volt. Rendezvénytervünk faliújságon és internetes honlapunkon megtalálható. Egyesületünk hatósági kötelezettségének, pályázatokon nyert támogatások elszámolásával minden esetben határidőre eleget tett. Közhasznú besorolásunk további biztosítása kötelezővé teszi erőforrásaink és támogatottságunk szélesítését. E cél megvalósítása érdekében jelentős mértékben sikerült újabb támogatókat megnyerni, melynek eredményeként 300 ezer Forint-tal bevételeink emelkedtek. 5

6 Egyesületünk életében első alkalommal részesültünk az adózók 1%-os felajánlásából, 25 ezer Forint értékben. Ezek az eredményeink nagy hatással vannak további elképzeléseink realizálásában. Kapcsolatunk a más fogyatékos és civil szervezetekkel megfelelő, a tartalmi kapcsolatok erősítése szükséges. Az önkormányzattal és osztályaival jó együttműködés alakult ki, támogatásuk működésünkben, programjaink megvalósításában meghatározó jelentőségűek. A média sokat segített egyesületünk népszerűsítésében, munkánk bemutatásával segítették elfogadottságunkat, mozgósítottak rendezvényeinkre. A nyilvánosság erősítésének köszönhetően egyre több nem tag látássérült személy keres meg bennünket, kér segítséget évi munkánk eredményes volt. Tovább erősödött a közös gondolkodás és tenniakarás, szélesedett támogatóink köre és egyesületünk elfogadottsága. Ezt a jelentést az egyesület március 2-án megtartott közgyűlés elfogadta.. Jelenics Ferenc elnök 6

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.6.19 11:29:43 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 Település: Hatvan Közterület neve: Kossuth Közterület jellege: tér Házszám: 2 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2013. január 20. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés KÁRPÁT EGYESÜLET 3300 EGER GALAGONYÁS ÚT 12/A. 2012 évi. Közhasznúsági jelentése Eger, 2013. április 30.. KÖVES GYULA elnök A Kárpát Egyesület, Eger 2012. évi Közhasznú jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET 21. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 211. május 31. Puskás-Vajda Zsuzsa elnök 1. A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület bemutatása. Általános adatok: A közhasznú szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben