Általános szerződési feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szerződési feltételek"

Átírás

1 1 Általános szerződési feltételek 1. Az Általános szerződési feltételek hatálya Jelen ÁSZF a címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. 2. Érintett felek Szolgáltató: G-Build kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Alpár I. utca 60., cégjegyzékszáma: , adószáma: ) Üzemeltető: MakeItOnline kft. Székhely: 1061 Liszt Ferenc tér 10. I.em 8., cégjegyzékszáma: adószáma: Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy. Típusaik: 1. Megbízó Felhasználó (Reklámozó); 2. személy lehet. Megbízott Felhasználó (Reklámember) Felhasználó csak természetes 3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása, jogi feltételei A oldal marketinget közvetítő eszköz, amely hirdetések megjelenítéséhez, a hirdetők és a hirdetésben részt vevő reklámozó személyek közötti kapcsolatfelvételhez és együttműködéshez nyújt felületet. Az oldal Szolgáltatója a évi V.tv. (Polgári Törvénykönyv) 6:288.., mint közvetítői szerződés alapján a közvetítő megbízója és harmadik személy között szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet folytat. A Ptk. közvetítői szerződésben rögzített szabályain túl, az ott nem szabályozott kérdések tekintetében a megbízási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A Megbízó Reklámozó és a Megbízott Reklámember felhasználók között nem jön létre a évi I.tv-ben (Munka Törvénykönyve) foglalt munkaviszony, sem pedig az ugyanezen törvényben szabályozott egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony sem. A felek között egy atipikus megbízási jogviszony jön létre. A Ptk. 6:272.. rendelkezése alapján ebben a jogviszonyban a Megbízott a Megbízó által rábízott feladat ellátására, a Megbízó pedig megbízási díj megfizetésére köteles, jelen esetben a szolgáltatón keresztül. A megbízott felhasználó a lentebb szabályozott feltételek és kötelezettségek betartásával és vállalásával köteles az általa vállalt tevékenység ellátására. Az oldal Szolgáltatója és Üzemeltetője a fent hivatkozott Polgári Törvénykönyv 6: XVI. fejezetében foglalt és az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályait részletező előírások betartásával működteti a web-oldalt. Az oldal felhasználói tudomásul veszik, hogy a web-oldalon történő regisztrációval a Ptk. 6:XV. fejezetében foglalt Általános szerződési feltételekkel (ÁSZF) megkötött szerződés jön létre, s az itt a

2 2 jelen feltételek kapcsán nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései hatályosulnak. 4. Az Általános Szerződéses Feltételek módosítása A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az Általános Szerződéses Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Felhasználókat weboldalán az Általános Szerződéses Feltételek menüpontban tájékoztatja. Az oldal Üzemeltetője és Szolgáltatója a fentiek kapcsán betartja az elektronikus úton történő szerződéskötés fentebb hivatkozott különös szabályait (erre tekintettel hiteles módon dokumentálja az adott időpontban hatályos szerződési feltételeket). 5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, regisztráció Az oldal szolgáltatásait csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Regisztrálni, így a közösség tagjává válni csak természetes személyek jogosultak. A regisztrációs lapon *-al megjelölt adatokat kötelező megadni. A regisztrációt követően a Szolgáltató aktiváló linket küld a megadott címre. A regisztráció a linkre kattintással válik befejezetté. A weboldal Szolgáltatója és Üzemeltetője tiszteletben tartja a felhasználók személyiségi jogait. A felhasználó valamennyi személyére vonatkozó adat és információ az érintett hozzájárulásával kerül kezelésre, melyhez a regisztrációval egyidejűleg a Felhasználó hozzájárulást nyújt. Erre tekintettel az oldal Szolgáltatója és Üzemeltetője kizár mindennemű felelősséget a személyiségi jogok esetleges sérelme esetén (Ptk. 2:43. ), amit a felhasználó tudomásul vesz és elfogad. 6. Jelszó-használat, biztonság A felhasználó jelszava legalább hat karakter, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, erős jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli: Ha a jelszó nem a felhasználóra jellemző szó (pl. keresztnév, becenév), Ha a jelszó hat karakternél hosszabb, Ha a jelszó tartalmaz kis- és nagybetűt, számot, egyéb szimbólumot. A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette. Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az cím megadását, és a jelszó emlékeztető használatát követően a szolgáltató a regisztráció során megadott címre új jelszót küld.

3 3 7. A regisztráció törlése A Felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Erről egy értesítést kell küldjön regisztrált címéről a címre. Nincs lehetőség törlésre, ha azt jogszabály vagy az ÁSZF egyéb pontja kizárja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot hogy bármelyik Felhasználó regisztrációját értesítést követően indoklás nélkül törölje. 8. Az oldal szolgáltatásai A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a 4. pontban foglaltaknak megfelelően a szolgáltatások körét is módosítsa. Profil létrehozása: A Felhasználó szabadon hozhatja létre saját profilját, adhatja meg adatait asszerint hogy Megbízó vagy Megbízott kíván lenni. Ennek során az adatkezelésre az Adatkezelési szabályzat az irányadó. Kampány tervezés: Egy konfigurátor segítségével tervezhető egy pólóhordó kampány valamint egy online felületen megtervezhető a kampánypóló. Csak Megbízónak regisztrált Felhasználóknak elérhető funkció! Kampány management: 1. Az oldalon toborozhatóak és kiválaszthatóak a Reklámemberek 2. a Szolgáltató legyártatja és eljuttatja Megbízottaknak a Kampánypólókat 3. Megbízottak hordják a pólót, feltöltik a TeeAPES.com oldalára és megosztják a FACEBOOKON 4. Kampányoldalon Megbízó nyomon követheti a kampány státuszát, képfeltöltéseket, azok helyét térképen, kommunikálhat Megbízottakkal, továbboszthatja saját FACEBOOK oldalán 5. TeeAPES.com folyamatos rendszerüzenetekkel követi a kampányt, figyelmezteti a Megbízottat a képfeltöltésekre, státuszjelentéseket küld Felhasználóknak 6. Kampánystatisztikát küld Felhasználóknak 6. Figyeli a kampánycélok teljesülését kezeli a Felhasználók egyenlegeit Képfeltöltés: 1. A Felhasználó saját adatlapjára feltölthet fényképeket 2. A Megbízott felhasználó az adott Kampányoldalon képfeltöltésekkel igazolja a pólóhordás tényét. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a feltöltést feltételekhez kösse, különösen a fájlok méretét, formátumát illetően. Applikáció: Ios és androidos okostelefonokra letölthető applikációnk a weboldalról. Reklámember azon keresztül is tud fotót készíteni és feltölteni az oldalra. Egyenleg kezelés: Felhasználók tölthetik egyenlegeiket amiből kampányokat indíthatnak: Megbízóként a, számlára utalással b, bankkártyával c, PayPallal d, továbbajánlói jutalékkal Vagy pénzt kereshetnek: Megbízottként a, kampány végeztével a díjazás jóváíródik, b, továbbajánlói jutalékkal c, kifizetést igényelhetnek

4 4 Kommentelés: Az adott kampány valamennyi résztvevőjével egyszerre történő kommunikáció, jelzésekkel új bejegyzésekről Hírlevélküldés / Kampányüzenet-küldés: Hírlevelet kizárólag idöszakosan küldünk. Kampányüzeneteink automatikusan generálódnak a Felhasználók akcióinak illetve a Kampány státuszának függvényében Egyéb szolgáltatások: A szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a Felhasználók számára az oldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik valamint további szolgáltatásokat nyújt. Ennek érdekében az oldalt olyan szolgáltatásokkal próbája bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, egyszerű és informatív használatot. 9. A Felhasználók feladatai 9. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A Felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen: Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit; Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja; Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől; Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat; Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;

5 5 Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson; Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt függetlenül annak felhasználói minőségétől valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen: Tartózkodni kéretlen levelek ( spam ), vagy lánclevelek ( hoax ) küldésétől; Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói (például klubok esetében); Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat; Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen: Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától; Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul; Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz; Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti; Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul. A fentieken túl a szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja. A Felhasználók a szolgáltatás igénybevétele, illetve az általuk megvalósított reklámtevékenység végzése során betartják a 2008.évi XLVIII.tv. valamennyi előírását, mely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szól. A fenti törvényi rendelkezések megszegéséből eredő valamennyi kár vonatkozásában a szolgáltató és üzemeltető felelősségét kizárja. 10. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén

6 6 Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja. A szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a Felhasználási feltételekkel. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna. Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 11. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (ÁSZF, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért. A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére. A weboldal-szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a annak szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal, ilyen például a kampánytevékenység vagy a kampánypólók feliratainak, ábráinak (szerzői) jogi tisztasága.

7 7 12. A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapot összekapcsolja más, általa fenntartott honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A szolgáltató az összekapcsolásról, annak céljáról, a felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a felhasználókat megfelelően tájékoztatja. Az összekapcsolás kizárólag abból a célból történhet, hogy a szolgáltató a több honlapon regisztrált felhasználók számára többlet-szolgáltatásokat nyújtson. A többlet-szolgáltatások igénybe vétele a felhasználó kizárólagos döntésétől függ. A felhasználó egyes regisztrációinak összekapcsolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felhasználó a tájékoztatást követően kinyilvánítja ezen szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó egyértelmű szándékát, és az adatok összekapcsolására vonatkozó hozzájárulását. 13. Jogérvényesítés A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a Felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad. 14. A Teeapes.com oldalon közölt tartalmakról A Teeapes.com-n bármilyen feltöltést, interakciót csak regisztrált Felhasználó tehet meg; a regisztrált tagok elfogadják és betartják az alábbi szabályzatot, illetve elfogadják, hogy azok be nem tartása esetén a Teeapes.com Szolgáltatója a feltöltött tartalmat, a hozzászólást, vagy a regisztrációttörölhetik. 15. A tartalmi felelősség kérdése Minden kommentért, üzenetért, csatolásért (kép, hang, videó és egyéb média) a hozzászólás írója vállalja a teljes és kizárólagos felelősséget; a TeeApes.com üzemeltetői / moderátorai / munkatársai nem vállalnak felelősséget - saját hozzászólásaikon kívül - a fórumra / cikkekben elhelyezett üzenetekért, csatolásokért (kép, hang, videó és egyéb média). Az Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a Felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén,

8 8 trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. A Szolgáltató nem felel a Kampánypóló-tervezőn keresztül Felhasználó által létrehozott pólók feliratainak, feltöltött képeinek, logóinak, ábrás védjegyeinek jogtisztaságáért. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A Felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. Különösen tilos warez jellegű oldalak linkjeit, illetve warez tartalomra mutató direkt linket feltüntetni. 17. Szerzői jogok védelme Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a TeeAPES.com által tárhelyszolgáltatóként hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti, felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A Szolgáltató igyekszik az ilyen kérdéseknek a lehető legrövidebb időn belül eleget tenni, a jogosulttal a jogsértés megszüntetésében, orvoslásában együttműködni. A Megbízó Felhasználó a felelős valamennyi a Kampánypóló-tervezőn keresztül Felhasználó által létrehozott valamennyi póló feliratainak, feltöltött képeinek, logóinak, ábrás védjegyeinek jogtiszta használatáért. 18. IP cím megőrzésének feltételei A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat az üzemeltető hat napon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. 19. Jogsértő tartalom megszüntetése A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre az üzemeltető felvilágosítást ad.

9 9 20. Hírlevél és reklám A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető számára reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó t küldjön. 21. Adatfeldolgozás Az üzemeltető, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. 22. Az adatvédelmi biztos nyilvántartása Az adatkezelő az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-82157/2014. Kiadványozó: G-Build Kft. Frissítés dátuma: Helye: Nyíregyháza

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A www.gyomaendre.hu elnevezésű weboldalt üzemeltető Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat A jelen Adatkezelési Szabályzat az IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813) által üzemeltetett http://www.izinta.hu

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME BEVEZETŐ Köszönjük, hogy a www.omegacredit.hu oldalra látogatott. Jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek elfogadását jelenti még azon eset is, amennyiben Ön nem igénybe vevője az Omega Credit Pénzügyi

Részletesebben

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA I. A Tájékoztató célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a SCnetwork Magyarország Kft. (1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület I. lépcsőház, IV. emelet

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szolgáltatásaihoz emeltdíjas SMS számokat biztosítson.

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szolgáltatásaihoz emeltdíjas SMS számokat biztosítson. ÁSZF amely, létrejött egyrészről továbbiakban Megbízó, valamint a "MIT-MÉR" KFT. (1221 Budapest, Kiránduló utca 65.) továbbiakban Megbízott, illetve együttesen: Felek között. A megbízás tárgya A Megbízó

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz A [freemail] az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban "Origo")

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek Általános Felhasználási Feltételek Bevezetés Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.huniojob.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Definíciók. 2.1. személyes adat:

1. Bevezetés. 2. Definíciók. 2.1. személyes adat: 1. Bevezetés A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése

Részletesebben

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelési alapfogalmak Nyilvántartási szám: NAIH-55809/2012 Adatkezelési alapfogalmak személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT Preambulum Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Számalk Oktatási és Informatikai Zrt. (székhely:1119 Budapest, Mérnök u.

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tiszteletben tartja Ügyfeleinek személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait, Ügyfelei adatait bizalmasan

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Új Pajtakert Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az Új Pajtakert Kft. (8200 Veszprém, Fenyves u. 15.) (a továbbiakban Új Pajtakert Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben