Adatkezelési szabályzat. A személyes adatokat a Pensum Group Kft (Székhely:4400 Budapest Teréz krt 6 félemelet 7. Cégjegyzékszám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatkezelési szabályzat. A személyes adatokat a Pensum Group Kft (Székhely:4400 Budapest Teréz krt 6 félemelet 7. Cégjegyzékszám:"

Átírás

1 Adatkezelési szabályzat 1. Az Adatkezelő A személyes adatokat a Pensum Group Kft (Székhely:4400 Budapest Teréz krt 6 félemelet 7. Cégjegyzékszám: Adószám: Adatkezelő kezeli A Pensum Group Kft a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött, bejegyzett gazdasági társaság. A Pensum Group Kft a jogszabályok alapján önálló jogi személy. 2. Érintett Érintett minden olyan személy, aki pendol.pensum.hu weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Érintett továbbá minden olyan személy, aki a Pensum Group Kft. szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik, és ennek során az Pensum Group Kft. által közzétett felhívásra jelentkezik, a Pensum Group Kft.-vel szerződést köt, a Pensum Group Kft. részére adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja, a Pensum Group Kft. rendszerében regisztrál. 3. A szabályzat hatálya és módosítása Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat ) hatálya a Pensum Group Kft. adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki harmadik személyek így különösen a hirdetők, potenciális munkavállalók, a kiválasztásban közreműködő közvetítők adatkezeléseire, kivéve a Pensum Diákmunka Iskolaszövetkezetet ( 4031 Debrecen Angyalföld tér 7) A Szabályzat módosításának jogát a Pensum Group Kft. fenntartja. A Pensum Group Kft. kérésre tájékoztatja az érintetteket a korábbi módosításokról. A Pensum Group Kft. a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. 4. A Pensum Group Kft. tevékenysége A Pensum Group Kft. munkaerő piaci szolgáltatást nyújt mind munkáltatók, mind munkavállalók részére. A Pensum Group Kft. tevékenysége elsősorban a munkaerő- kölcsönzés,bel és külföldre és munkaerő toborzása., A Pensum Group Kft. személyes adatokat e szolgáltatásokkal összefüggésben kezel. 5. Irányadó jog

2 A Pensum Group Kft. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben a Pensum Group Kft. tevékenysége Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, a Pensum Group Kft. kiköti a magyar jog alkalmazását. Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, a Pensum Group Kft. kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát. Az adatok kezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. 6. Az adatkezelés főbb jellemzői, jogalapja és elvei A személyes adatok kezelője a Pensum Group Kft. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvény rendelkezése. A Pensum Group Kft. az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Szabályzat az irányadó; ezen túlmenően a Pensum Group Kft. jelen Szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek adataik megadásakor függetlenül az adatfelvétel módjától elfogadják a jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül. Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül. Amennyiben az érintett a Pensum Group Kft.-vel jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók. A jogszabályban elrendelt, vagy jogszabály által lehetővé tett adatkezelések jogalapja a jogszabály rendelkezése. Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Pensum Group Kft. az adatokat az érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, a Pensum Group Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Pensum Group Kft.-re vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll). A Pensum Group Kft. törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek: - személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;

3 - az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak, ide értve a kezelt adatkört is; - a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes; - az adatok pontosak, teljesek és időszerűek; - ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen; - az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek. 7. Az adatkezelés helye A személyes adatok kezelése a Pensum Group Kft. székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Pensum Group Kft. által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Pensum Group Kft. hozza meg. 8. Az adatkezelés célja A személyes adatok kezelésének célja a Pensum Group Kft. szolgáltatásainak nyújtása és fejlesztése. A Pensum Group Kft. az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli: 1. Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás; 2. Az érintett munkaviszony szempontjából jelentős képzettségének, adottságainak és Igényeinek a feltárása; 3. Az érintett részére képzettségének, adottságainak, és igényeinek figyelembe vételével megfelelő munkahely és munkakör felkutatása; 4.. Munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése; 5. Tagi jogviszony létrehozása a Pensum Diákmunka Iskolaszövetkezettel. 6. Az érintett szakmai fejlődésének nyomon követése és elősegítése; 7. Az érintett és a Pensum Group Kft. között, kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és

4 fenntartása; 8. A Pensum Group Kft.-t terhelő jogi kötelezettségek (pl. bevallás, adatszolgáltatás) teljesítése; 9. Amennyiben az érintett a pályázott munkakörre nem alkalmas, de adatait a Pensum Group Kft. kezeli, az adatkezelés célja a későbbi munkakör ajánlása. Az adatkezelés célja továbbá a Pensum Group Kft. és az érintett között esetlegesen létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. A rögzített technikai adatok kezelésének célja elemzések, statisztikák készítése. 9. A kezelt adatok köre A Pensum Group Kft. az érintett alábbi személyes adatait kezeli: - Az érintett természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, nem, családi állapot); - Az érintett személyazonosító kódjai, számai (adóazonosító jel, TAJ szám); - szükség esetén az érintett bankszámlaszáma, valamint személyes iratainak másolatai - Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (lakcím, levelezési cím, telefonszám, cím); - Az érintett iskolai végzettségére, egyéb képesítésére, nyelvtudására vonatkozó adatok; - Az érintett korábbi munkaviszonyaival, munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos adatok, szakmai pályára vonatkozó egyéb adatok; - Az érintett munkaviszonyával, munkakörével (ide értve a lehetséges munkaviszonyokat, munkaköröket is) kapcsolatos, felkészültségre, alkalmasságra vonatkozó adatok; - Munkavégzéssel kapcsolatos adatok; - Az érintett által a szakmai önéletrajzban, vagy más módon megadott egyéb adatok;

5 - Az egyes jogi kötelezettségekkel kapcsolatos adatok (bevallások, adatszolgáltatások). A weboldal látogatása esetén a Pensum Group Kft. rendszere automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben a számítógép beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Pensum Group Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az érintett gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el. 10. Az adatok felvétele A Pensum Group Kft. az alábbi forrásból származó adatokat kezeli: - Az érintett által megadott személyes adatok; - Az érintett által nyilvánosságra hozott adatok; - Az érintett által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához az érintett hozzájárult. A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon történhet: - A Pensum Group Kft. által közzétett (online vagy offline) hirdetés útján: a Pensum Group Kft. több portálon, újságban, állásbörzén hirdet, az érintettek a hirdetésre válaszolva adják meg személyes adataikat. - Ajánlás útján: amennyiben az érintett adatait (pl. önéletrajzát) harmadik személy küldi el, az adatokat az Pensum Group Kft kezeli, erről az érintettet tájékozatja (az érintett tiltakozása

6 esetén az adatokat a Pensum Group Kft törli). - Közvetlen regisztráció: az érintett regisztrálhat a pendo.pensum.hu weboldalon. - Fejvadászat : a Pensum Group Kft adatokat vesz át azokból a nyilvántartásokból, amelyekbe az érintett kifejezetten munkakeresés céljából, az átvétel tényének ismeretében adja át adatait. - Személyes adatfelvétel: az érintettnek lehetősége van a Pensum Group Kft helyiségében személyesen megadnia adatait. - Érintett önkéntes adatszolgáltatása: amennyiben az érintett adatait önként, felhívás nélkül adja át a Pensum Group Kft-nek munkakeresés során, az adatokat a Pensum Group Kft kezeli. - Interjúk: a Pensum Group Kft az érintettekkel folytatott interjú során felvett adatokat kezeli. A fentieken túlmenően a Pensum Group Kft kezeli az érintett által a későbbiekben megadott személyes adatokat, továbbá azon adatokat, amelyek a Pensum Group Kft és az érintett közötti kapcsolat során keletkeznek (pl. érintett munkavégzésével kapcsolatos adatok). 11. Az adatok tárolása A Pensum Group Kft az elektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszerében tárolja. Ennek során rögzítésre kerülnek egyes papíron megadott adatok is (pl. azonosító adatok, képzettségre vonatkozó adatok). A papíralapon keletkezett adatokat a Pensum Group Kft tárolja, az iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével. Amennyiben a pályázó érintett az adott munkakörre nem alkalmas, erről a Pensum Group Kft tájékoztatást ad. Ebben az esetben is sor kerül az adatok tárolására, annak érdekében, hogy az érintettnek a későbbiekben megfelelő munkakör ajánlása lehetséges legyen. Az érintett kérésére a Pensum Group Kft az adatokat törli. 12. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

7 Az adatokhoz a Pensum Group Kft érdekkörében eljáró azon személyek így különösen megbízottak, munkavállalók férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A kezelt adatokat a Pensum Group Kft csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli. Amennyiben az érintett meghatározott munkakörre jelentkezett, és arra alkalmas, az adatait a Pensum Group Kft továbbítja a munkáltató felé, kivéve, ha az érintett a munkáltató ismeretében ezt megtiltja. A Pensum Diákmunka Iskolaszövetkezettel tagi jogviszonyt létrehozni kívánók adatait a Pensum Group Kft jogosult a szövetkezet részére átadni, tekintettel arra, hogy a szövetkezet ezen adatojk birtokában tud törvényi kötelezettségeinek eleget tenni. Az átadáshoz az érintett Jelen Nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul. A Pensum Group Kft jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. 13. Adatfeldolgozó igénybe vétele A Pensum Group Kft az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak a Pensum Group Kft döntéseinek végrehajtására jogosult, a Pensum Group Kft utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele a Pensum Group Kft felelősségét nem érinti. A Pensum Group Kft az adatok archiválása céljára adatfeldolgozásra más külső adatfeldolgozónak nem adott megbízást. 14. Adatbiztonság A Pensum Group Kft minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Pensum Group Kft az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 15. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése Az érintett a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat a Pensum Group Kft. öt munkanapon belül törli. Amennyiben a

8 személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Pensum Group Kft. az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, a Pensum Group Kft re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Pensum Group Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll). A Pensum Group Kft a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével törli a személyes adatokat, ha az adatok felvételét követő hét év eltelt. A Pensum Group Kft bizonyos esetekben amennyiben a munkakör későbbi közvetítésére esély van a törlést megelőzően megkeresi az érintettet, és amennyiben az érintett a hozzájárulását megadja, a Pensum Group Kft. az adatait a későbbiekben is kezeli. Az adatkezelés hét éves időtartamát az a cél indokolja, hogy ezen időtartamon belül reális esély lehet az érintett számára munkakör felkutatására és ajánlására. A Pensum Group Kft a kötelező adatkezelések kivételével törli az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt, így különösen, ha az érintett részére megfelelő munkakört a Pensum Group Kft. nem tud ajánlani, és ennek jövőbeni esélye kizárható. A kötelező (jogszabályon alapuló) adatkezelések esetében az adatokat a Pensum Group Kft. a jogszabályban meghatározott ideig kezeli. Amennyiben az érintett és a Pensum Group Kft. között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben az érintett jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében a Pensum Group Kft. az adatokat kezelheti. A fentiek alapján a Pensum Group Kft. a megadott adatokat törli, ha: - azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli; - az érintett azt kéri; - az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi; - az adatkezelés célja megszűnt; - azt hatóság vagy bíróság elrendeli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

9 16. Az érintettek jogai Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Pensum Group Kft.-től kérje. Az érintett joga, hogy adatainak törlését a 15. pontban meghatározottak szerint kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, a tájékoztatást a Pensum Group Kft. 30 napon belül, közérthető formában adja meg. Az érintett kérheti a tájékoztatás, írásba foglalását. 17. Az érintett felelőssége Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása hozzájárulás hiányában jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Pensum Group Kft. az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében. 18. Kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó szabályok A Pensum Group Kft. mint munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó gazdasági társasággal kölcsönzésre irányuló munkaviszonyban álló munkavállalók adatainak kezelésére a munka törvénykönyve, valamint a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályok megfelelően irányadók. A Pensum Group Kft. a kölcsönvevőnél adatkezeléséért nem felel. A Pensum Group Kft. kezeli mindazon személyes adatokat, amelyek az érintett munkavégzésére, munkájának minőségére vonatkoznak. 19. Adatvédelmi nyilvántartás A Pensum Group Kft. az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-71849/ Jogérvényesítés Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Pensum Group Kft.-hez, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Pensum Group Kft. a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja. Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), emellett bírósági úton is érvényesítheti igényét.

10

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető A Fried Kastély Szálloda és Éttermet üzemeltető cég, a Danubetrade Kft. (1221 Budapest, Ady Endre út 133. Adószám: 12690907-2-43, a továbbiakban Szálloda)

Részletesebben

RETROAKTIV Követeléskezelő Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata

RETROAKTIV Követeléskezelő Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Hatályba lépés dátuma: 2014. május 30. Felülvizsgálat dátuma: 2015. május 30. Készítő: Bartus Zsolt adatvédelmi felelős Jóváhagyó: Steiner Bettina Katalin ügyvezető

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

B.N.M. Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

B.N.M. Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata B.N.M. Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a BioNaturalMedical Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített

Részletesebben

WEYLAND-YUTANI KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29.

WEYLAND-YUTANI KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29. A WEYLAND-YUTANI KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2012. november 29. oldal 1 / 17 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Weyland-Yutani Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) hogy meghatározza

Részletesebben

Okéfuvar Adatvévedmi Szabályzat

Okéfuvar Adatvévedmi Szabályzat Okéfuvar Adatvévedmi Szabályzat Jelen adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Adatvédelmi szabályzat) a Név: Okéfuvar Kft. Székhely: 8200 Veszprém, Rómer Flóris utca 6/A 2/11. Adószám: 24827067-1-19 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat EurópaTender Biztosítási Alkusz Kft. 2013. szeptember 12. 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy az Európa Tender Biztosítási Alkusz Kft-nél (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelési alapfogalmak Nyilvántartási szám: NAIH-55809/2012 Adatkezelési alapfogalmak személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat A jelen Adatkezelési Szabályzat az IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813) által üzemeltetett http://www.izinta.hu

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A www.gyomaendre.hu elnevezésű weboldalt üzemeltető Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató G 2000 Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.kataiparty.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a továbbiakban

Részletesebben

Dokumentum adatai Érvényes: 2014. október 9. Módosítva: 2014. október 9. V1.1 Online elérhetősége: http://www.irodacenter.com/download/avsz.

Dokumentum adatai Érvényes: 2014. október 9. Módosítva: 2014. október 9. V1.1 Online elérhetősége: http://www.irodacenter.com/download/avsz. Dokumentum adatai Érvényes: 2014. október 9. Módosítva: 2014. október 9. V1.1 Online elérhetősége: http://www.irodacenter.com/download/avsz.pdf Szolgáltató adatai Neve: CGSI Kft. Cégjegyzékszáma: 01-09-724599

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Vidra-Habony Krisztina egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.divatplaza.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon

Részletesebben

WorCare Kft. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. július 3.

WorCare Kft. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. július 3. 1. Bevezetés WorCare Kft. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. július 3. A WorCare Kft. (2133 Sződliget, Nyárfa köz 13., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

ALEXANDRA ONLINE ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ALEXANDRA ONLINE ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ALEXANDRA ONLINE ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Alexandra Online webáruház (www.alexandra.hu) üzemeltetője, a Könyvbazár Kft. (továbbiakban

Részletesebben

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!!

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!! ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.szivattyubolt.hu Mexbau Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szivattyubolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Előszállás Nagyközség Önkormányzata Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2013. november 4. 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy az Előszállási Önkormányzatnál (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A V-Detect Antivírus Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.virusirto.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárló (a továbbiakban

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Herpácsi Gábor e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.homokszertartas.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók

Részletesebben

DV INFO INFORMATIKAI KFT

DV INFO INFORMATIKAI KFT 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2012. október 12. 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés alapján az alábbi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.shop.ayurakellnekem.hu

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.shop.ayurakellnekem.hu ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.shop.ayurakellnekem.hu Cseh Attila EV(a továbbiakban: Szolgáltató) a www.shop.ayurakellnekem.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) webáruházat üzemeltet, amelynek során

Részletesebben

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzata Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: direkt marketing céljából kezeltadatbázis:

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben