BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Nemzetközi marketing szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Nemzetközi marketing szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Nemzetközi marketing szakirány FÜRDŐZŐ FŐVÁROSUNK Készítette: Fekete Anikó Budapest,

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 A GYÓGYFÜRDŐ SZOLGÁLTATÁSI KÖRNYEZET MAKROTÉNYEZŐINEK ELEMZÉSE (STEEP ANALÍZIS)... 3 TÁRSADALMI (SOCIAL) KÖRNYEZET... 3 A magyarországi fürdőzés rövid története... 4 Megváltoznak a szokások... 5 Demográfiai tényezők... 6 POLITIKAI-JOGI (POLITICAL, LEGAL) KÖRNYEZET... 7 TERMÉSZETI (ENVIRONMENTAL) KÖRNYEZET... 9 TECHNOLÓGIAI (TECHNOLOGICAL) KÖRNYEZET GAZDASÁGI (ECONOMIC) KÖRNYEZET Gazdaság fejlettsége, állapota GKI prognózis 2009-re a GDP alakulásáról A Bajnai-csomag Lakosság jövedelmi és vagyoni helyzete Munkaviszonyhoz kapcsolódó tényezők...15 Válság: Vajon a fürdők túlélik? ágazati jellemzők Magyar Turizmus Zrt. tevékenysége egészségturizmus területen A GYÓGYFÜRDŐ SZOLGÁLTATÁS PIAC- ÉS VERSENYELEMZÉSE PIAC MÉRETE ÉS NÖVEKEDÉSI ÜTEME Termékpiaci tényezők A PIACI VERSENY, ERŐSSÉGE, TÍPUSA, VÁLTOZÁSA AZ ÚJ BELÉPŐK TÁMADÁSA HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK TÁMADÁSA A VEVŐK ALKUPOZÍCIÓJA A SZÁLLÍTÓK ALKUPOZÍCIÓJA A GYÓGYFÜRDŐZŐK FOGYASZTÓI IGÉNYÉNEK ELEMZÉSE A PRIMER KUTATÁSRÓL ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN Kvalitatív kutatás A gyógyfürdőzők fogyasztói magatartásáról A fogyasztást befolyásoló tényezők Kvantitatív kutatás A minta jellemzői A GYÓGYFÜRDŐZŐK DÖNTÉSI FOLYAMATA Elégedettség vizsgálat a gyógyfürdőzők körében Kutatási hipotézisek vizsgálata A SZÉCHENYI FÜRDŐ GYAKORLATI TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA PIACI STRATÉGIA TERMÉKPOLITIKA ÁRPOLITIKA ÉRTÉKESÍTÉSI POLITIKA PIACBEFOLYÁSOLÁS FIZIKAI KÖRNYEZET...68 EMBERI TÉNYEZŐ FOLYAMAT ÖSSZEGZÉS IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK

3 Bevezetés Kevés olyan természeti erőforrása van hazánknak, mellyel kiemelkedne a világ többi országa közül, és abszolút előnyét gazdasági irányba fordítva nagyhatalomként működhetne. A magas ásványianyag-tartalommal rendelkező gyógyvizek viszonylatában Japán, Izland, Olaszország, Franciaország után az ötödik leggazdagabb nemzetnek mondhatjuk magunkat. Adottságainkat kihasználva Magyarország nemcsak jövedelmezőségi szempontból kerülhetne jobb, stabilabb helyzetbe, hanem egyúttal olyan pozitív hozzáállást is el tudna érni, mely hosszú évtizedek óta várat magára mind a magyar, mind a külföldi emberek szemszögéből nézve. A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából, az Ogilvy reklámügynökség által 2003-ban készített egészségturisztikai kampány szlogenje, az Egészségesebbé tesszük a világot! tökéletesen tükrözi a fenti kettősség lényegét. A téma rendkívül aktuális, mert óta az ágazat nem kap kitüntetett figyelmet, nem használjuk ki a tényezőben rejlő hatalmas lehetőségeket, ami különösen érthetetlen Magyarország mostanra kialakult gazdasági helyzetében. Dolgozatomban a terület makrokörnyezeti elemzése során összefoglaltam a kérdéskört érintő társadalmi, technológiai, gazdasági, természeti és politikai-jogi ismérveket. Második lépésként megvizsgáltam Budapest versenykörnyezetét gyógyfürdő piac szempontjából, valamint primer kutatást végeztem a gyógyfürdőzők igénybevevői magatartásáról. Legfőbb célom volt, hogy kiderüljenek szokásaik, jellemzőik, motivációik. Az utolsó fejezetben a Széchenyi fürdő marketingstratégiájának elemzésére vállalkozom, és azt vizsgálom, hogy mennyire illeszkedik a saját kutatásom eredményeként meghatározott tulajdonságokhoz, valamint helyenként javaslattétellel is élek az eredményesebb működés érdekében. A gyógyfürdő szolgáltatási környezet makrotényezőinek elemzése (STEEP analízis) Társadalmi (social) környezet A fürdőzés kultusza az emberi civilizáció közös kincse. Talán egyetlen olyan jelentős kultúra sem létezett, melyben a víz élvezetének, a fürdőzéssel való megnyugvásnak és gyógyulásnak ne lennének meg a jegyei. 3

4 A magyarországi fürdőzés rövid története Az európai, így a magyar társadalom fürdőzéssel kapcsolatos gyökerei is az ókori görögökig nyúlnak vissza. Görögország az emberi szépség klasszikus hazája, s ez főleg annak volt tulajdonítható, hogy a görögök testüknek fürdők használatával való tisztántartására és edzésére igen nagy súlyt helyeztek. A görögök fürdőkultúrája a rómaiak mindennapjaiban tovább élt, és hazánk Dunántúli területén, a Római Birodalom egykori Pannónia tartományának fővárosában, Aquincumban (mai Óbuda területe) eddig 11 katonai és polgári köz- és magánfürdő maradványait tárták fel. A honfoglaló magyarok is áhítattal tisztelték a természet erőit, a vizeket, de feljegyzések szerint nem használták fürdésre, csupán lovaik ápolására. Időrendben a következő gyógyvizekkel kapcsolatos történelmi emlék 1178-ból származik. Ebben az időszakban már kifejezetten gyógyászati szempontból hasznosították a feltörő hévizeket, a johannita lovagok több Rudas fürdő Budapest (1. kép) kórházat építettek Budán, amelyek a mai Császár, Gellért és Lukács fürdők vizét adó források kincsét hasznosították. Nemzetközi hírnevet a magyar fürdők Zsigmond király uralkodása alatt szereztek először. Ennek legfőbb oka, hogy ekkoriban a Német-Római Császárság székhelye is Buda volt, így számos külföldi utazó megfordult Zsigmond udvarában. Mátyás király idején szintén virágzott a fürdőkultúra és számos leírás maradt fenn, amelyek hatalmas fürdőpalotákról és kisebb fürdőkről egyaránt beszámolnak. A török kori Magyarországon a fürdőélet bámulatosan fejlett volt. A budai törökfürdők közül négy (Rudas, Király, Császár és Rácfürdő) ma is üzemel. A törökök kivonulása után a fürdők fejlődése megrekedt, az álszemérmes felfogást csak a XVIII. század végén kezdte legyőzni a tudományok fejlődése, ekkor kezdtek kialakulni a vidéki gyógyközpontok ban foglaltatta kőbe az akkori tihanyi apát a "füredi savanyúvizet" szolgáltató forrást, majd nem sokkal később fürdőt emeltetett fölé ben Tognio Lajos pesti orvosprofesszor megkezdte Magyarország gyógyvizeinek összeírását és vegyi meghatározását. 4

5 A XIX. század elején kibontakozó hazafias eszmék terjedésének is színteréül szolgáltak a fürdőhelyek, majd a kiegyezés után kibontakozó polgárosodás újabb lendületet adott a fürdők fejlődésének. A modern gyógymódok gyökerei is erre a korra tehetők. Napjaink legnagyobb budapesti fürdője, a Széchenyi Gyógyfürdő története is ekkoriban, június 4-én vette kezdetét, amikor Zsigmondy Vilmos bányamérnök a Városligeti-tó közelében lévő fúrásból gyógyvizet hozott a felszínre. A fürdőügy kiemelt jelentőségét mutatja, hogy 1891-ben megalakult az Országos Balneológiai Egyesület. Az első világháború a korábban virágzó vidéki fürdőhelyek életében jelentős visszaeséssel járt, a magyar fürdőélet központja Budapest lett, azonban az ország fürdőkultúrájának elismeréseképpen 1937-ben a Nemzetközi Gyógyfürdőhelyi Klimatológiai és Tengergyógyászati Egyesület Budapestet választotta székhelyéül. Megváltoznak a szokások A XX. században a fürdők száma mellett kínálatuk is szélesedett és már nemcsak a gyógyulni vágyók, hanem a kikapcsolódást igénylők is kezdték látogatni őket. Megváltoztak a szokások és a társadalmi összetétel is. Míg XIX. század végéig a fürdők látogatása inkább az előkelők szokása volt, akik gyakran egy egész idényt is eltöltöttek egy-egy gyógyhelyen, a XX. század második felében a fürdőzés tömegjelenséggé és mindenki számára elérhetővé vált. A XXI. század elején újabb lendületet kapott a fürdőkultúra Magyarországon; a turizmus fejlesztésének egyik kiemelt ágazata lett. Számos fürdőt kibővítettek, korszerűsítettek, néhány helyen új fürdőkomplexumok épültek-épülnek, és megkezdődött a műemlékfürdők felújítása is. Ezt a trendet az is erősíti, hogy mai felgyorsult világunkban egyre inkább előtérbe kerül az egészség megőrzése, illetve természetes úton történő visszaszerzése, amelyben kulcsszerepet játszhatnak a fürdők. Az egészséges életmód gondolata ilyen formában a magyar társadalom számára a rendszerváltozás utáni korszakban jelent meg. Igaz, kezdetben még mindenki a McDonald s-ban akart hamburgert és sült krumplit enni, mert az nyugati dolog, és nagyon menő volt. Nem ismertük a reklámok változatos arzenálját sem, elhittünk mindent, amit például a postaládánkba érkezett, személyre szóló levél megírt nekünk. A tanulópénzt megfizetve a magyar népesség idővel kiokosodott. Manapság az emberek többsége ismeri az új rendszerben saját lehetőségeit, illetve több információhoz juthat életére, életmódjára vonatkozó egészséges és káros hatásokkal kapcsolatban. A fiatalabb generáció tudását és egészséges életmódra való 5

6 igényét feltétlenül ki kellene használni hazai gyógyfürdőink fejlesztése során és a meglévő egygenerációs, idősebb korosztályra alapozó modellt érdemes lenne kibővíteni több korosztály számára. A munka-magánélet területére anyagi szempontból viszont leginkább az azért dolgozom, hogy éljek típusú gondolkodásmód jellemző. A gyógyfürdők és szolgáltatásaik szempontjából főként az elkölthető jövedelem nagyságát és magát a jövedelem-eloszlást tekintve meghatározó. Pillanatnyi helyzetet vizsgálva egyre nagyobbak a különbségek az emberek között, egyre több az elszegényedett, eladósodott ember Magyarországon, akik nem vagy csak nagyon olcsó szolgáltatásokra költenek. Demográfiai tényezők A Tárki és a GfK november végén ismertetett fogyasztói magatartás alapján kialakított szegmentációs 1 modellje a legfrissebb metodika a magyar társadalom fogyasztói csoportjairól. A két piackutató cég munkájának célja az volt, hogy Magyarország mai fogyasztói társadalmára érvényes célcsoportokat állapítsanak meg, mert a külföldi cégek által behozott modellek nem adaptálhatók egyértelműen a magyar piacra. A több mint 3000 fős, a éves magyar népességre reprezentatív mintán alapuló felmérésben a kutatók az életstílus-csoportokat a fogyasztói magatartás alapján alakították ki, ügyelve arra, hogy vágyak helyett kemény adatokat, tényleges fogyasztói szokásokat térképezzenek fel, tehát nem azt, hogy a fogyasztók mit szeretnének tenni, hanem hogy konkrétan mit tesznek. A fél évig tartó vizsgálat eredményeképpen nyolc, egymástól markánsan különböző csoport jött létre, amelyekkel a kutatók szerint adekvát módon írható le a magyar fogyasztói társadalom egésze. A magyar társadalom fogyasztói szegmensei és szociodemográfiai jellemzőik: Felső plusz (4%): Fogyasztásuk és jövedelmi helyzetük alapján is kimagasló helyzetben vannak, minden fogyasztási területen, főleg a változatos és szolgáltatásközpontú étkezés (étterembe-járás) területén emelkednek ki. Felső klasszik (2%): ez a csoport a fogyasztói felső réteg egy speciális szegmense, többek között a változatos élelmiszer- és ruhafogyasztás, valamint a költséges és magaskultúra tekintetében is kimagasló a fogyasztásuk. A 1 6

7 legjellegzetesebb sajátosságuk azonban, hogy a műgyűjtés területén átlagon feletti a fogyasztásuk. Befutott értelmiségiek (14%): Fogyasztási szokásaikat tekintve a költséges és magaskultúra-fogyasztásuk közvetlenül a felső plusz után következik és ők azok, akik az egyszerű és könnyen hozzáférhető kultúrából a legkevesebbet fogyasztják. Hedonista fiatalok (17%): ők átlagos anyagi fogyasztással jellemezhetőek, és mindemellett szintén átlag feletti IT, költséges és magaskultúra, illetve változatos ruha- és élelmiszerfogyasztás jellemzi őket. Ennek azonban megvan az ára is, hiszen egyben ők állnak az alapvető élelmiszer és ruhafogyasztás, valamint az egyszerű és könnyen hozzáférhető kultúra fogyasztása terén is az első helyen. Városi alsó-közép réteg (7%): Fogyasztásukat tekintve jóval átlag feletti változatos élelmiszer és ruhavásárlási szokások, az egyszerű és könnyen hozzáférhető kultúra kedvelése, valamint az átlagosnál magasabb lakásminőség jellemzik őket. Szegény nyugdíjas (25%): napi háromszori és otthonközpontú étkezés esetében listavezetők, a változatos és szolgáltatásközpontú étkezés esetében pedig sereghajtók. A költséges és magaskultúra, illetve az IT területén is jóval az átlag alatt fogyasztanak. Szegény munkásréteg (13%): nekik már az élelmiszerek tekintetében is megszorításokat kell alkalmazniuk, jobbára egyszerű és olcsó ételeket fogyasztanak. A lakásminőség szempontjából is jóval az átlag alatt vannak. Underclass (18%): Az alacsony szintű jövedelem a fogyasztásuk minden területét jellemzi. Az ide tartozók 20 százaléka nem tud rendszeresen megfelelő mennyiséget költeni az alapvető élelmiszerekre. Politikai-jogi (political, legal) környezet A politikai környezet stabilitásáról nem beszélhetünk, hosszabb távon nem kiszámítható szinte semmi sem. Nehezíti a helyzetet, hogy amit megígérnek, azt nem tartják be pl.: helyi adók megszüntetése, továbbá, hogy a korábbi kormányzat sikeres munkáit berekesztik, valószínűleg politikai okból. A Fidesz-kormány Széchenyi tervének abszolút nyertese a magyar turizmus volt, de a következő évben jeleskedő új kormány megszüntette támogatásukat, ráadásul az Európai Uniós pénzforrásokat jelentő a NFT- 7

8 ből is kihagyták a gyógyturizmust. Legutóbbi időben viszont, augusztusi hír 2 szerint négy kiemelt gyógyfürdő-beruházás indul állami támogatással. A környező országokhoz képest túladóztatás, óriási méretű közterhek jellemzik hazánk adózási politikáját, ami kedvezőtlen versenytényező. Az éven belüli változtatások itt is nehézséget okoznak. Az Európai Uniós tagság előnyös, mert segíti a kereskedelmet, könnyű a beszerzés és az eladás is ennek a piacnak. Egészségügyi szabályozási szempontból kicsit kedvezőbb a helyzet, itt zömében szakmai érdekek szerint születnek döntések. A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII.25.) EüM rendeletben került meghatározásra részletes szabályozás és a pontos tudnivalók, mely kitér az Állami Népegészségügyi Szolgálat (ÁNTSZ) szervezetében működő Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság (OGYFI) hatáskörére, feladataira. Önszabályozás tekintetében kiemelt szerepe van a Magyar Fürdőszövetségnek, mely önálló, független szakmai társadalmi szervezet, melynek céljai: fürdők szakmai érdekképviselete és érdekvédelme belföldön és külföldön, a fürdők helyi és regionális fejlesztésének és működtetésének elősegítése, szakmai tanácsadás. A környezet védelméről szóló évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény alapján a 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet gondoskodik a felszín alatti vizek jó állapotának szabályozásáról. A rendelet célja a felszín alatti vizek jó állapotának biztosításával, fenntartásával, szennyezésének fokozatos csökkentésével és megelőzésével, hasznosítható készleteinek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználattal összefüggő feladatok, jogok és kötelezettségek megállapítása. A rendelet hatálya kiterjed a felszín alatti vízre, a földtani közegre és a szennyező anyagra; a felszín alatti vizek és a földtani közeg állapotát érintő tevékenységekre. Jó tudni, hogy a terület illetékesei tiszteletben tartják a fenntartható fejlődés eszméjét, melyet már az indiai politikus és spirituális vezető, Mahatma Gandhi már a századforduló környékén hirdetett: A világ erőforrásai elegendőek, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de arra már nem, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. Fogyasztóvédelmi szempontból fontos a gyógyfürdők vízminősége. A minősítési rendszer jelenleg a Magyar Fürdőszövetség 3 keretein belül önkéntes jelleggel működik. Elsősorban a szempontrendszer alapján - a meglévő jogszabályok figyelembe vétele mellett - a fürdő szolgáltatásainak választékára, az ott elvárható minőségre nyújt a vendég számára

9 jellemző képet január 1. óta a közfürdők medencéi csak vízforgató berendezés üzemeltetésével működtethetők. (121/1996. (VII. 24.) Korm. Rendelet) Töltő-ürítő rendszerű medence a fenti időpont óta csak akkor üzemeltethető, ha a 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet szerint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága egyedi felmentést ad a vízforgató berendezés létesítése és üzemeltetése alól. A 2008-as eredmények alapján a vízforgató berendezés jelentősen tisztább vizet eredményez bakteriológiai szempontból a töltő-ürítő rendszerű megoldáshoz képest, azonban ezzel a műszaki megoldással a gyógyvíz alapvető kincse, a gyógyító hatás veszne el. Természeti (environmental) környezet A termálvíz fogalmát a hétköznapokban gyakran helytelenül azonosítják a gyógyvíz fogalmával. Gyógyvíznek azokat az ásványvizeket nevezzük, amelyek fizikai tulajdonságai, vagy kémiai összetétele miatt gyógyító hatásúak, és számukra rendelet alapján az ásványvíz, vagy gyógyvíz megnevezést engedélyezték. A gyógyfürdő olyan gyógyintézmény, amely gyógyvíz, gyógyiszap vagy egyéb természetes gyógytényező (például gázelőfordulás) felhasználásával balneoterápiás fürdőkezelést nyújt. A gyógyfürdők teljes körű fizioterápiás ellátást biztosítanak, amelybe a fürdőkezelés mellett az elismert ásványvíz, termálvíz, illetve melegített közműhálózati víz felhasználásával végzett kezelések és egyéb fizikai gyógymódok alkalmazása is beletartozik. A gyógyfürdőkkel a balneológia (gyógyfürdőtan) tudománya foglalkozik. Budapest 4 Közép-Európa egyetlen olyan fővárosa, amely hőforrásokkal rendelkezik. Városunkban 80 termálvizes és ásványvizes, valamint több mint 400 keserűvizes forrás található, hőfokuk C között váltakozik, összesen napi 70 millió liter hozammal. Földtani oka egyszerűen az, hogy a Pannon-medencében a földkéreg vékonyabb a világátlagnál, mindössze km vastag, így a forró magma a felszínhez közelebb van. A hévizek kialakulásához továbbá szükség van a vizet tároló és azt leadni képes kőzetekre, képződményekre, melyeket vízadóknak nevezünk. Gyakorlatilag nincs olyan része Magyarországnak, ahol a felszín alatt ne fordulnának elő ilyen jó vízadó tulajdonságú képződmények, mondhatnánk akár, hogy egy gyógyvizű tenger van alattunk. A legolcsóbb, leginkább gazdaságos megújuló energiaforrások egyike a geotermikus energia. A Föld mélyéből felfelé áradó hőenergia tekintetében a budapesti fürdők szempontjából megközelítve számos gyakorlati példát 4 9

10 láthatunk, hiszen számos fürdő ilyen hőforrásra épülve nyújtja szolgáltatásait. Sőt, a Király-fürdőt évszázadok óta a Lukács fürdő környékén található források vize táplálja, míg a Dagály fürdő melegvizes részlegéhez pedig a Széchenyiből érkezik vezetéken a föld mélyének kincse. Technológiai (technological) környezet A fürdőket rendeltetésük szempontjából két csoportra kell osztani: közfürdőkre és saját használatú fürdőkre. A közfürdők zárt területen nyilvános fürdési lehetőséget biztosító fürdőhelyek, ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe. A szolgáltatások jellege szerint lehetnek strandfürdők, élményfürdők, sportolásra alkalmas fürdők, gyógyfürdők, egészségügyi fürdők, tisztasági fürdők. A vízzel való gazdálkodás korunk egyik legkiemelkedőbb környezetvédelmi feladata közé tartozik. A tiszta, szennyeződésektől mentes, természetből kinyert, egészségügyi szolgáltatásra kezelés nélkül felhasználható víz egyre ritkább és egyre kisebb mennyiségben áll rendelkezésre. A fürdők üzemeltetése azonban jelentős vízfelhasználással jár, így fontos része a vízgazdálkodásnak. Gyógyfürdők esetében, ahogy a jogi környezet ismertetése során már írtam, töltő-ürítő rendszerű medencéket használnak, hiszen a gyógyászati szempontból értékes biológiailag aktív alkotórészeit a vízvisszaforgatás károsítja. A töltő-ürítő rendszer 5 esetén a folyamatosan bevezetett pótvíz a medence teljes víztérfogatát holtterektől mentesen át kell, hogy öblítse és a rendszert ötévenként felül kell vizsgálni. Gyógyvíz esetében a leggyakrabban szükséges technológiai beavatkozások a következők: Magas metángáz tartalmú vizek esetében a robbanásveszély megszüntetése gáztalanítással. Magas/alacsony kútvízhőmérséklet esetén a víz hűtése/fűtése a medencevíz üzemi hőmérsékletére. Fertőtlenítőszer adagolása ott, ahol azt a medencehidraulika lehetővé teszi. A fertőtlenítőszert vagy a fertőtlenítő berendezést mindig úgy kell megválasztani, hogy a fertőtlenítés hatására a gyógyvízben egészségre káros vegyületek ne keletkezzenek. A vízkezeléssel kapcsolatos összes technológiai beavatkozásnál az alkalmazott technológiára vonatkozó műszaki előírásokat és szabványokat be kell tartani. A gyógyfürdők világban nem túl gyors az eszközök, szolgáltatások avulási sebessége és egy komolyabb beruházás évtizedekig működtethető, nincsen szükség újabb és újabb, 5 10

11 magas összegű beruházásra. Speciális gyógyfürdős szolgáltatások, modern kezelések esetében viszont a fejlődés gyors, de a technológia-transzfer sebességét itthon nem tudják tartani meglévő fürdőink, ami az új szolgáltatások bevezetése szempontjából kedvezőtlen. Ugyanakkor hazánk a gyógyfürdőzés szakmai területén magas színvonalú és nagy mennyiségű tudást halmozott fel. Ha rendelkezésre állna megfelelő mennyiségű pénz, akkor tapasztalatunkra, kreativitásunkra építve rengeteg újítást valósíthatnánk meg. Vagy adott esetben a máshol bevezetett újdonságokat gyorsan és hatékonyan tudnánk implementálni. Jellemzően nem használjuk ki lehetőségeinket, az ország gyógyfürdőinek technológiai fejlettségi szintje vegyes képet mutat. Pozitívumként említhető, hogy a Széchenyi fürdő gyógy- és úszómedence teljes építészeti és gépészeti kivitelezését a hazai Tempero Rt. 6 végezte az általuk kifejlesztett, és mintaoltalommal védett vákuum-szűrős vízforgató berendezésekkel. Ilyen berendezés működik a Palatinus strandfürdő ülőmedencéiben is. Gazdasági (Economic) környezet Gazdaság fejlettsége, állapota Szakdolgozatom nem politikai nézeteim, véleményem bemutatásáról szól, azonban a mai Magyarországon lehetetlen felhangok nélkül minősítést írni a gazdasági környezetről. A tényekből kiderül, hogy az ország jelenlegi felelős kormánya milyen felelőtlen módon gazdálkodott az utóbbi néhány évben, ellehetetlenítve a kis-és középméretű gazdálkodó szervezetek működését, megtörve az emberek bizalmát és hitét, egyúttal sárba tiporva a magyar értékrendet. Mindezek következményeként a napokban próbál egy olyan gazdaságpolitikai csomagot lenyomni az emberek torkán, amely a korábbi évek felelős munkájával elkerülhető lett volna. Március 31-én 7 a Standard & Poor's BBB-ről BBB mínuszra, április 1-én pedig a Moody's A3-ról Baa1-re rontotta Magyarország hosszú lejáratú szuverén adósságának besorolását. A hitelminősítő szerint a magyar államadósság 2010-ben a bruttó hazai termék (GDP) 83 százaléka lesz, szemben a tavalyi 73 százalékkal. A leminősítésnek komoly tőkepiaci és makrogazdasági következményei lennének, ha az ország adósbesorolása a befektetőknek ajánlott kategóriából átkerülne a befektetőknek nem ajánlott kategóriába. Ha az S&P egy lépessel tovább rontja a magyar adósosztályzatot, akkor Magyarország

12 átkerülne a befektetésre ajánlott sávból a spekulatív, magas hozamú "BB" kategóriába, azaz a magyar állampapírok bóvlikötvényekké (spekulációs fokozatú, nagy haszon lehetőségét, nagy kockázattal hordozó kötvényekké) válnának. Kevesebben fektetnek az ország pénzügyi eszközeibe, így az egyes gyógyfürdőket érintő beruházásokba is, és többen vonják ki belőlük a pénzüket. Ennek hatására gyengül az ország nemzeti valutája, csökken az értékpapírok árfolyama, emelkedik a kamatszint. A magas kamatszint miatt rendkívül nehéz a hitelekhez való hozzájutás, ami gyógyfürdő beruházás és üzemeltetés szempontjából szintén kedvezőtlen hatású, hiszen költségnövekedést jelent. A nemzeti valuta folyamatos gyengülésének hatására felpörög az infláció, csökken a jövedelmek és a vagyonok reálértéke. Mivel az új államkötvények csak magasabb kamat mellett bocsáthatóak ki ilyenkor, ezért ilyen helyzetben nőnek az állam kamatkiadásai. Jelenleg Magyarországon ez csak korlátozottan érvényesül, a magyar állam ugyanis tavaly október óta gyakorlatilag nem bocsát ki állampapírokat, az adókból nem fedezhető kiadásait és a lejáró adósság megújítását az IMF-hitelből finanszírozza. További probléma, hogy a devizahitelek is drágák, mert a nemzetközi piacon hullámzó forint árfolyamkockázata magasabb. GKI prognózis 2009-re a GDP alakulásáról Látványosan javul a külső egyensúly, ugyanakkor 4-5 százalékkal esik vissza a gazdaság teljesítménye a GKI Gazdaságkutató Zrt. 8 április eleji prognózisa szerint. (Március elején még 3,5 százalékos GDP-csökkenéssel számoltak 2009-re.) A gazdaságkutató cég azt várja, hogy a reálkeresetek 2-3 százalékkal, a vásárolt fogyasztás 5 százalékkal csökken az idén. Az elemzés szerint jelenleg mintegy milliárd forint bevételi kiesés prognosztizálható a költségvetési törvényhez képest. Az áfa és a jövedéki adók emelése után is alacsony, 3,5 százalék körüli infláció, valamint a kereslet visszaesése következtében jelentősen csökken a vállalkozások nyeresége, s ezzel a költségvetésbe folyó nyereségadó is. A Bajnai-csomag Az index.hu internetes hírportál szerint Bajnai Gordon csomagja 9 lehet az első lépés a jó irányba. Április 6-i cikkük szerint, ha a csomag úgy valósul meg, ahogyan a kiszivárgott dokumentumban olvasható, azt pozitívan fogadnák a piacok, ugyanakkor szó sincs

13 benne semmilyen adóváltozásról, a munkát terhelő járulékok csökkentéséről. Enélkül viszont aligha lehet növelni a foglalkoztatást, enyhíteni a válság következményeit, a recessziót. Egy gazdaságpolitikai programnak három célt kell egyszerre szolgálnia ahhoz, hogy azt mondhassuk, minden rendben van vele, mondja Duronelly Péter, a Budapest Alapkezelő befektetési igazgatója. A rövidtávú hetekben, hónapokban mérhető időtávú cél ebben a helyzetben a forint stabilizálása. Erre a kormánynak csak közvetett hatása van, csak úgy tudja a hazai valutát segíteni, ha intézkedései középtávon hitelesek a piac szemében. Ez a középtávú cél pillanatnyilag az, hogy az adósságpályánk fenntartható legyen. Ha nem változna semmi, úgy erős a kockázata, hogy az állam a korábbinál nagyobb reálkamatokért tudja csak finanszírozni magát. Ez mostani gyenge potenciális növekedési ütemünkkel és költségvetési egyenlegünkkel együtt Duronelly szerint azt jelenti, hogy bizony az államadósságot illetően komoly fenntarthatósági aggályok fogalmazódhatnak meg. Ezekkel a gondokkal az eddig ismert részletek alapján a Bajnai-csomag valamennyire megbirkózik. A hosszú távú célt azonban, vagyis a potenciális növekedési ütem javítását nem tudja teljesíteni. Ezt csak olyan összehangolt programmal lehetne érzékelhetően javítani, amelyik nemcsak az inaktívak juttatásait szűkíti jelentősen, hanem oktatási és egészségügyi intézkedéseket is tartalmaz, ráadásul adólépéseivel a munkavállalást is ösztönzi. Szerinte a potenciális növekedést nemcsak egyféleképpen lehet emelni, több átfogó csomaggal is lehet javítani, és hogy az aktuális kormányzat melyiket választja, az értékrend, ideológia kérdése. Ezért a hosszú távú célt egy szakértői kormány nem tudja szolgálni, csak egy olyan kabinet, amely egy vagy több pártra támaszkodik. Hasonlóképpen nyilatkozott a HVG-nek Járai Zsigmond 10, az Orbán-kormány első pénzügyminisztere. Az első lépés a gazdaság rendbetétele kell, hogy legyen: az adócsökkentés, a bürokrácia és a korrupció visszaszorítása. Azt kell elérni, hogy versenyképesek legyenek a magyar vállalatok, hogy tudjanak munkát adni az embereknek, hogy el tudják adni a termékeiket, és akkor több lesz a költségvetés bevétele is. Tehát olyan lefaragó lépéseket kell tenni, amik nem fogják vissza a gazdaságot, és nem élezik tovább a szociális feszültséget. Ezért azt mondom, hogy a "haveroktól" kell most elvenni, hivatalokat kell megszüntetni, a felesleges beruházásokat le kell állítani és ezzel együtt adót kell csökkenteni. Én így képzelem a kiutat a válságból. Kiadást persze kell csökkenteni, de azért, hogy aztán adót lehessen csökkenteni. Most is csak a kiadáscsökkentésről beszél az új kormány és a Reformszövetség programjában is az

14 szerepel csupán, hogy később majd kell gazdaságélénkítő lépéseket is tenni. De nem ez a sorrend. Hiszen, ha levágják a költségvetési kiadásokat, attól még kevesebb lesz a bevétel, és ettől még jobban csökken a gazdaság. Tehát igaz: ez egy csapda. Lakosság jövedelmi és vagyoni helyzete Sem az üzleti szféra, sem a lakosság nem volt még soha olyan pesszimista, mint 2009 márciusában. A GKI konjunktúraindex 11 szezonális hatásoktól megtisztított értéke az 1996 óta folyó felmérések újabb történelmi mélypontjára, mínusz 46,1 pontra esett a februári mínusz 43 pontról - áll a GKI Gazdaságkutató Zrt.-nek az Európai Unió támogatásával készített felmérésében. Az üzleti bizalmi index mínusz 34 pontról mínusz 37,7 pontra, míg a fogyasztói bizalmi mutató értéke mínusz 68,5 pontról mínusz 70 pontra csökkent. A GKI fogyasztói bizalmi index értékét a 2008 októberében tapasztalt hirtelen zuhanás óta folyamatos visszaesés jellemzi. Márciusban a legnagyobb visszaesés a lakosság saját pénzügyi helyzetére vonatkozó 12 havi várakozásaiban volt tapasztalható, de romlott a rövidtávú megtakarítási képesség megítélése is. Tovább erősödött a munkanélküliségtől való félelem. A GKI korábban említett prognózisa szerint a vártnál alacsonyabb bértömeg és a mintegy 5 százalékkal visszaeső vásárolt fogyasztás is bevételkiesést okoz. Az üzleti szférában 1-2 százalékkal, a közszférában 6-7 százalékkal esnek a reálbérek, valószínű a szürke jövedelmek enyhe növekedése is. A lakosság reáljövedelme 1,5-2 százalékkal csökkenhet az idén - áll az elemzésben. Az intézet szerint a fogyasztók megtakarítási hajlandósága látványosan emelkedik. Ez részben a kényszer következménye a növekvő hiteltörlesztés, a hitelek nehéz hozzáférhetősége és költségesebbé válása miatt, részben pedig az érdekeltségé, mivel a betéti kamatok magasak, a hitelfelvételhez szükséges önrész nő, s ennek összegyűjtéséhez időre van szükség. Továbbra is népszerűségnek örvend, ha egy bank akciós betéttel rukkol elő. A betéti akciókra vonatkozó ajánlatok aktivizálták az ügyfeleket, a Budapest Bank szakértői szerint még azokat is, akik eddig nem ezt a megtakarítási formát részesítették előnyben. Az idei év első két hónapjában az OTP tapasztalatai szerint is nagyobb az érdeklődés a kockázatmentes megtakarítási formák iránt. A húsvét is megérzi a válságot 12, és csak a családok fele bízik abban, hogy idén is tud legalább annyit költeni húsvét előtt és az ünnepek alatt, mint a korábbiakban. Ugyanakkor a háztartások egyharmada óvatos, ebben az évben a megszokottnál

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON Készítette: Tatár Csilla

Részletesebben

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TURISZTIKAI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia A stratégia elkészítésben részt vevő szakértők Aquaprofit

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SOMOGY MEGYEI GYERMEKTÁBOR MARKETING STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2011. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Budapest, 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY

Budapest, 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY AZ INDIAI AYURVEDA SZEREPE A BUDAPESTI WELLNESS-KONCEPCIÓBAN: ÚJ

Részletesebben

TDK DOLGOZAT. Készítette: Szita Balázs Gábor

TDK DOLGOZAT. Készítette: Szita Balázs Gábor TDK DOLGOZAT Készítette: Szita Balázs Gábor 2007 A HAZAI FÜRDŐK GAZDASÁGOSSÁGI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA RUGALMAS TERVKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSSAL THE PROMOTION OF THE ECONOMIC SITUATION OF THE BATH OF HUNGARY WITH

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEGZÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK JELLEMZŐI... 5 2.1. VILÁGTURISZTIKAI TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK... 5 2.2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JELLEMZŐI, LEHETŐSÉGEI... 7 2.3. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE BOROS SZILVIA- MONDOK ANITA- VÁRHELYI TAMÁS AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE Szolnoki Főiskola 2012 AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE Szerkesztette: Dr.Kóródi Márta,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS levelező tagozat AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZEREPE A REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ (SÁRVÁR) PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

A VERSENYELŐNYT BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK MEGJELENÉSE A DANUBIUS THERMAL HOTEL MARGITSZIGETNÉL

A VERSENYELŐNYT BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK MEGJELENÉSE A DANUBIUS THERMAL HOTEL MARGITSZIGETNÉL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK (NMTQM) Nappali tagozat Szolgáltatás és non-profit szakirány A VERSENYELŐNYT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

A Szentes kistérség turisztikai koncepciója

A Szentes kistérség turisztikai koncepciója Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2012. november 21. A Szentes kistérség turisztikai koncepciója The concept of tourism in Szentes subregion Készítette:

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 T E R V E Z E T Budapest, 2009. szeptember 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 T E R V E Z E T Budapest, 2009. szeptember 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 T E R V E Z E T Budapest, 2009. szeptember 28. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 14 2. Helyzetelemzés... 16 2.1. Nemzetközi trendek... 16 2.2. Magyarország turizmusának

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT JUHÁSZ NÓRA TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK

SZAKDOLGOZAT JUHÁSZ NÓRA TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK Kodolányi János Főiskola SZAKDOLGOZAT JUHÁSZ NÓRA TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK Budapest 2012 1 Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék Az orosz turisták egészségturisztikai kereslete Magyarországon Konzulens:

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Megrendelő Káli Sándor polgármester. Készítették:

Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Megrendelő Káli Sándor polgármester. Készítették: Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelő Káli Sándor polgármester Készítették: Bodonyi Csaba DLA építész, generál tervező Bodonyi Építész Kft. Huszti Gábor területfejlesztési szakértő,

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26.

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. VITAANYAG 3. VERZIÓ TÁRSADALMI EGYEZTETÉS E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. Készítette az Országos Idegenforgalmi Bizottság Stratégiai

Részletesebben

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012.

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012. Szakdolgozat Topfer Éva 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Balatonboglár helye és szerepe a balatoni turizmus történetében Belső konzulens: Dr. Urbán László Tudományos főmunkatárs

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketing kommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketing kommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketing kommunikáció szakirány A MARKETING ÉS AZ ÉRTÉKESÍTÉS KAPCSOLATA A NESTLÉ HUNGÁRIA KFT.-BEN

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Hajdúszoboszló és az egészségturizmus

Hajdúszoboszló és az egészségturizmus Hajdúszoboszló és az egészségturizmus Központi Statisztikai Hivatal 2011. március Tartalom Bevezető...2 Összefoglaló...2 1. A gyógyfürdőhely története...3 2. A szoboszlói gyógyvíz jellemzői, hatásai...4

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös 2015. május 28. Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 Turisztikai trendek... 4 Heves megye

Részletesebben

Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024. Erőt adó Magyarország

Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024. Erőt adó Magyarország Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024 Erőt adó Magyarország A versenyképes turizmus koncepciója Stratégiai tervdokumentum Készítette: A Nemzetgazdasági Minisztérium Turizmusért felelős Helyettes

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

netlab_ Partnerschaft für den arbeitsmarkt in der region Partnerség a munkaerőpiacért a régióban

netlab_ Partnerschaft für den arbeitsmarkt in der region Partnerség a munkaerőpiacért a régióban CROSSING BORDERS network for Labourmarket cooperation in the Border region AT-HU netlab_ Partnerschaft für den arbeitsmarkt in der region Partnerség a munkaerőpiacért a régióban konferencia kiadvány 2.

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

A tatai Fényes-fürdő fejlesztésének előzetes turisztikai megvalósíthatósági tanulmánya

A tatai Fényes-fürdő fejlesztésének előzetes turisztikai megvalósíthatósági tanulmánya Pannon Egyetem Turizmus Tanszék A tatai Fényes-fürdő fejlesztésének előzetes turisztikai megvalósíthatósági tanulmánya Készült Tata Város Önkormányzatának megbízásából Veszprém 2010 A tatai Fényes-fürdő

Részletesebben