tartanak fenn az egyes kistérségekkel, önkormányzatokkal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tartanak fenn az egyes kistérségekkel, önkormányzatokkal."

Átírás

1 Vasvári Újság Vasvár, március 2. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Szalagavató 2006 Március 15-re emlékezünk Február 24-én szalagavató ünnepélyt tartott a Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta-és Bankforgalmi Szakközépiskola, Kollégium 12. osztályos évfolyama. A Kardos László Általános Iskola tágas aulája volt ismét a helyszín, amely farsangi díszben pompázott. A szülõk, családok, meghívottak a földszinten és az emeleti karzaton foglaltak helyet. A szépen terített asztalok szinte roskadoztak a finom ételektõl, süteményektõl, szomjoltó és kedvhozó italoktól. A mûsor kezdete elõtt még A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara több alkalommal tartott már vidéki helyszíneken vezetõségi ülést, így Sárváron, Körmenden és Répcelakon. osztályképeket készített a két profi fényképész és a rengeteg házi, udvari fotós, videós. 18 órakor megkezdõdött a már nagyon várt ünnepély. A bevezetõ köszöntõben egy-egy szál virággal ajándékozták meg Kovács Tilda alpolgármester asszonyt és Hollósi László urat, a helyet adó iskola igazgatóját. Vangelis zenéjével kísérve felvonult, felsorakozott a két osztály. Tóth Erika, a 12.A osztályfõnöke Ódor Anna 12.B-s osztályfõnök nevében is köszöntõ beszédet tartott, amelyet lapunk 2. oldalán olvashatnak. Kamarai ülés Vasváron Február utolsó napján Vasvárra utazott a 14 fõs elnökség, melyben nagyvállalati vezérigazgatóktól (Falco, BWP) kezdve kézmûvesekig képviseltetik magukat a termékeket elõállítók és az azokkal kereskedõk. A kamara vezetõi vallják, hogy akkor tudnak eredményes érdekképviseletet ellátni, ha élõ kapcsolatot tartanak fenn az egyes kistérségekkel, önkormányzatokkal. A helyszínre kell menniük ahhoz, hogy a vállalkozások mindennapi életébe, gondjaiba és sikereik titkába bepillanthassanak. (Folytatás a 12. oldalon) A hagyományoknak megfelelõen március 15-én szerdán, este 7 órakor kezdõdik városunkban a fáklyás felvonulás. Az elõzõ évi gyakorlattól eltérõen nem az általános iskolától, hanem a Béke utcai óvodától indul a fáklyás menet a Március 15. térre kor a Városi Fúvós Zenekar adja a fogadó zenét, Németh Tamás pedig tárogatón korhû dalokat ad elõ kor Himnusz, majd Németh Zsolt országgyûlési képviselõ, Vasvár város polgármestere mond ünnepi beszédet. A koszorúzást követõen emlékmûsor, ehhez kapcsolódóan Toborzó táncot ad elõ a Kenderke Néptáncegyüttes, kísér a Kármentõ zenekar. Újdonsággal is kirukkolnak az ünnepi megemlékezés szervezõi: tõl a Zöldfa udvarán Kossuth-tábor és táncház várja a megemlékezõket. Meghívó A Fidesz városi szervezetének meghívására a vasvári születésû népszerû tornász, olimpiai érmes Makrai Katalin, valamint Gergely Éva énekmûvész és Németh Zsolt országgyûlési képviselõ lesznek vendégek azon a mûsoros beszélgetésen, melyre szeretettel várják az érdeklõdõket. A rendezvény helyszíne a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, idõpontja március 9., csütörtök óra.

2 2 VASVÁRI ÚJSÁG március 2. Szalagavató 2006 (folytatás az 1. oldalról) Tisztelt ünneplõ közönség, kedves szülõk, tanártársaim, kedves végzõs diákok! A mai napon életetek egyik legünnepélyesebb eseményét élitek át. Az ember életében meghatározó szerepe van az ünnepnek, hiszen arra szólít bennünket, hogy emlékezzünk, s emlékeinkbõl nyerjünk ösztönzõ erõt, találjunk új célokat, hiszen a múlt megbecsülésén visz az út a jelenig. Idézzük fel emlékezetünkben 2002 õszét, mikor a tanévnyitón 58 elsõs állt az iskola udvarán megilletõdve, félszegen, szorongva. Számotokra még ismeretlen, szokatlan, idegen volt a környezet, kerestétek helyeteket az új közösségben. Mára ez a kép megváltozott: otthonosan mozogtok az iskolában, tanáraitok, osztálytársaitok, évfolyam- és diáktársaitok ismerõs arcok. A szalagavató nemcsak az ünneplés, hanem a számvetés ideje is. Ha szimbolikus felnõtté avatásotok alkalmával válaszoltok régi éneteknek, értékelitek az elmúlt négy év munkáját, teljesítményét, vajon elégedettek lehetünk, lehettek-e? Ballagási tarisznyátokban lesz-e elég útravaló az elmegyek, elmegyek hosszú útjára? A külsõ változás szembetûnõ: a gyerekbõl felnõttekké váltatok, a kiskorúságból folyamatosan léptek át a nagykorúságba. A lelki, mentális fejlõdés azonban nem a természet objektív törvényei alapján következik be, hanem rengeteg, más természetû folyamat eredménye. Lelkileg felkészültetek-e az elõttetek álló feladatokra, az élet számtalan kihívásának meg tudtok-e felelni? Elvárják tõletek, hogy tanuljatok, nyelveket beszéljetek, a tõletek telhetõ legjobb teljesítményt nyújtsátok, sportoljatok, önbizalmat, magabiztosságot sugározzatok. Rohanó világunkban nem könnyû megfelelni az elvárásoknak. Ezért szükségetek lesz a biztos, belsõ kapaszkodókra, hiszen a Ti testi-lelki gyarapodásotok alatt a világ sem maradt változatlan. Gyermeki szívvel, ingatag lelkivilággal nehezen tudnátok boldogulni egy olyan világban, amely változékonyságával, lendületével elsodorja a gyengéket, a kapaszkodókat elvesztett embereket. Mégis hiszem, hogy a tudás, a becsület, a szorgalom és az akarat örök értékek maradnak, és az boldogul majd, akinek ez tulajdona. A szemünk elõtt cseperedtetek szertelen gyerekekbõl ifjakká. S bár visszatekintve ez csak egy pillanatnak tûnik, mindanynyian tudjuk, nem volt az ide vezetõ út mindig sima, gördülékeny. Mi, tanáraitok megpróbáltunk minél több ismeretet átadni nektek, felkészíteni benneteket az érettségi vizsgákra, a továbbtanulásra, és sokszor mindennapos problémáitok megoldásában is igyekeztünk segítségetekre lenni. Arra törekedtünk, hogy kellõ tudással, ismeretanyaggal rendelkezzetek, hogy elboldoguljatok a problémákkal teli világban, és olyan emberekké váljatok, akik számára a tudás, a becsület, a tisztesség az igazi érték. Bízom benne, hogy elõbb-utóbb felismeritek mindezek jelentõségét, s tanáraitok munkáját a maga valós értékeinek megfelelõen tudjátok majd értékelni. A néha túlzottnak tûnõ, érzett szigor mögött mindig ott volt a jobbító szándék, a szeretet. Azt szeretnénk, hogy mindannyian boldog emberek legyetek. A kis szalag, amit néhány perc múlva már magatokon viseltek, és a rajta feltüntetett két évszám jelzi, hogy kivettétek részeteket abból a folyamatból, melyet sokszor értelmetlennek, célszerûtlennek láttatok, pedig értelmes és célszerû, csak nehéz. A szalag jelentése tehát túlmutat önmagán: jel, jelzés, irányt mutató, útbaigazító életetek továb- bi szakaszára. Emlékeztessen benneteket a szalag az elõttetek álló feladatokra! Az iskolába jelentkezésetekkel vállaltátok az iskolát, azzal, hogy most itt álltok, idáig eljutottatok, most az iskola vállal benneteket, mind a 48-atokat. Nevek nélkül, de személyesen vállal benneteket azzal, hogy rátok ruházza jelzését, amit az így szorossá vált kapcsolat miatt viseljetek büszkén. A büszke viselettel így magatokra is büszkék lehettek, hiszen elértétek azt, amit annak idején elterveztetek. A felnõtté válás e perceiben pedig elõbb gondolatban, majd szóban köszönjétek meg szüleiteknek azt a szeretõ gondoskodást, azt a sok-sok munkát, amely nélkül nem állhatnátok ma itt. A legnagyobb és a legszebb köszönet azonban az lesz, ha látják boldogulásotokat, álmaitok, vágyaitok valóra váltását. Kedves Szülõk! Gratulálok, hogy gyermekeik életük e fontos szakaszához érkeztek, s tanártársaimmal Önökkel együtt örülünk sikereiknek. Köszönjük, hogy segítették, segítik munkánkat, s kívánjuk, hogy gyermekeik a sok aggódást, féltést, gondoskodást és szeretetet eredményeikkel igazolják. Kedves Tanítványaink! Az iskola tantestülete, a 12. évfolyam osztályfõnökei nevében kívánok nektek sok si-

3 2006. március 2. VASVÁRI ÚJSÁG 3 kert, a megvalósításhoz jó egészséget, az érettségihez sok erõt, kitartást. Kívánok nektek örömöt, boldogságot, békét, szeretetet. Életet, melyet érdemes élni. Ne úgy éljetek, hogy a világ álmod benneteket, hanem ti álmodjátok meg a világot. Ezután az osztályfõnökök feltûzték a szalagokat. Végül a diákok osztályfõnökeiknek, Bertók Gyöngyi igazgatónõnek és dr. Horváth Tiborné kollégiumvezetõnek tûzték fel a szalagot. A két osztály diákjai szép irodalmi összeállítással kedveskedtek szüleiknek, tanáraiknak, az összes meghívottnak. A változatos, mozgalmas, zenével, énekkel tûzdelt mûsorban minden diák szerepelt, megmutathatta képességeit. Számítógépes, projektoros kivetítéssel még iskolai, kirándulási élményeikrõl is áttekintést adtak. Szüleiknek, tanáraiknak egy-egy szál virággal fejezték ki hálájukat eddigi segítségükért. Meglepetésként nem megbeszélt, megható, zenés, égõ gyertyás mûsorblokkban adtak át egyenként egy szál vörös rózsát az osztályfõnöküknek a 12.B-sek. A másik osztály fiúi keringõztek egyet az osztályfõnökkel, majd egy szép csokorral köszöntötték. Tanároknak, szülõknek, felnõtteknek, gyerekekkel kapcsolatba kerülõ személyeknek a felelõsségét, a kapcsolat minõségét emeli ki Dorothy Law Holte : Egy élet a kezedben címû verse: Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulnak megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak szégyenlõsnek lenni. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, Megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, Megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltányosságban élnek, Megtanulják az igazságosságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerõsítve élnek, Megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálni a szeretetet a világban! A kissé hosszúra nyúlt, de tartalmas, értékes és érdekes, nagy tapsot kapott mûsor után az ünnepeltek felkérték keringõzni szüleiket, s kezdetét vette a bál. Természetesen koccintások, jókívánságok, gratulációk, beszélgetések, kóstolók is voltak. A helyi együttes (Universe) ismerte a legújabb slágereket is, jó hangulatot teremtett. Valóban univerzálisak. Mindenki táncra perdült. Elvégre szalagavató és még farsang van! Az alsóbb évesek közül néhányan önkéntes aktivistaként mûködtek közre az elõkészületekben, a rendezésben és az utómunkálatokban. Segítségük jólesett a végzõsöknek, másrészt tapasztalatokra tehettek szert. E tudósítás olvasásakor már böjt van és ismét tanulás Fiatalok, eredményes felkészülést! UJ Fotó: A Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Kollégium (9800 Vasvár, Járdányi út 13., tel.: 94/ , internet: FELVÉTELT HIRDET a 2006 szeptemberében induló négy féléves, felsõfokú BANKI SZAKÜGYINTÉZÕ és 1 éves középfokú EURÓPAI ÜZLETI ASSZISZTENS LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZÕ POSTAI ÜZLETI ASSZISZTENS szakképzésekre. Kollégiumi elhelyezést biztosítunk. Iskolánk ECDL vizsgaközpont. Felnõttoktatás A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Kollégium tanévre újra meghirdeti a gimnáziumi képzést, esti tagozaton. A jelentkezés feltétele: általános iskolai végzettség. A felnõttoktatás esti tagozaton folyik, heti 15, illetve 16 órában. A tanórai foglalkozásokat várhatóan három délután tartjuk. A négy év alatt (9 12. évfolyam) a gimnáziumi képzésre jelentkezõk az iskola helyi tanterve alapján tanulnak, majd érettségi vizsgát tesznek. Kérjük mindazokat, akik érdeklõdnek az esti tagozatos felnõttoktatás iránt, 2006 május 15-ig jelentkezzenek a 94/ es telefonszámon. A jelentkezõket folyamatosan regisztráljuk. Eperjes Károly Vasváron Az Igazat mondd, ne csak a valódit címmel EPERJES KÁROLY Kossuth-díjas színmûvész tolmácsolásában hallhatunk verseket a XX. század istenkeresõ költõitõl: Adytól, Babits Mihálytól, József Attilától és másoktól. Közremûködik Négyessy Katalin gordonkamûvész. A rendhagyó zenés irodalmi estre melynek megvalósulását Németh Zsolt országgyûlési képviselõ, valamint Hittig Gusztáv úr a Vadászudvar Kft. tulajdonosa támogatja minden kultúrát szeretõ városlakót várnak. Helye: a Kardos László Általános Iskola aulája, idõpontja: március 27., hétfõ óra. Jönnek a hírek Az utóbbi idõben megszaporodtak a város életével foglalkozó hírek a médiában. Csak az a bökkenõ, hogy ezek rendre sántítanak. Egyszer az derült ki, hogy a fedett fürdõt február elsõ hétvégéjének vasárnapján látogatók száma ellentétben az egyik szombathelyi rádióban világgá kürtölt hírrel nem több ezer, hanem sok száz volt. Hogy elõtte ez a média öntelten leminõsítette a megye összes honlapját, csak hab a tortán. Hogy honnan vették ehhez a kompetenciát, rejtély. Majd következett az on-line vonalon felröppentett hír, miszerint életveszélyes a domonkos kolostor, be kellett zárni, és így tovább. A többit olvashattuk a megyei sajtóban. És így tovább. A honnak polgára pedig kapkodja a fejét, mint jégverésben öreg székely a Hargitán. and Képviselõi lemondás Kedves Vasváriak! Tisztelettel tájékoztatom a város lakosságát, hogy lemondtam az önkormányzati képviselõtestületi tagságomról. Lemondásom oka az, hogy munkahelyet változtattam, és az új munkaköröm összeférhetetlen a képviselõséggel. Nagyon nehezen hoztam meg ezt a döntést, mert szerettem képviselõként tevékenykedni, érezni az emberek megbecsülését. Köszönöm mindenkinek az együttmûködést, köszönöm a rám leadott szavazatokban megnyilvánuló bizalmat. Az utánam következõ képviselõnek eredményes képviselõi munkát kívánok. Tisztelettel: Tóth Balázs

4 4 VASVÁRI ÚJSÁG március 2. Vasváron forgatott a Fõtér Kis szójátékkal a Magyar Televízió Fõtér stábja valóban a Fõtéren forgatott a vasvárin. A televíziósok a város mellett térségét is bejárták, valamint Celldömölkre és környékére is ellátogattak. Aki látta az egyórás mûsort, az szembesülhetett azzal, hogy milyen gondosan is készítették el a turisztikai kedvcsinálót a tévések az ötnapos forgatás alatt. Abban a kivételes helyzetben voltam, hogy az utolsó forgatási nap utolsó órájában jelen lehettem a felvételeken. Miért tartom ezt meghatározó emléknek? Azért, mert talán e nélkül nem kaphattam volna komplex, egész képet az eseményrõl, így csak az elkészített filmbõl vonhattam volna le a következtetéseimet. Mit gondoltam volna abból, ha csak a filmet látom? A látványban, szerkesztésben, koncepcióban gondos, lelkiismeretes összeállítást láthattam. Színes és kedvcsináló volt a Fõtér. Tudom magamról is, hogy milyen nehéz dolog a változatos, bõséges és jó anyagból megválni az idõ szorítása miatt lényegesektõl úgy, hogy mindennek sava, borsa, érdekessége megmaradhasson. Hát minden elismerésem a készítõké. Mértéktartással, tudván azt, hogy néha a több kevesebb, és hogy egy órájuk van a cél elérésére, olyan kínálati listát és étlapot tártak a közönség elé, ami valóban vonzóvá teszi a térséget. Olyan csomópontokat találtak és mutattak be, ami jól rögzõdhet az ország más tájegységein élõkben, és a filmben látottakat felkeresve, onnan tovább göngyölíthetik a turisztikai szálakat, és az erre látogatók elérnek mindenhova, amire nem volt idõ a mûsorban. Biztos mindannyiunkban felsejlett, hogy: de még ezt, meg azt is jó lett volna látni a filmben stb. Jó arányérzékkel és önuralommal egy ide öt napra látogató idegen szemével most 2006 februárjában ezeket a témákat és szereplõket látta bemutatásra érdemesnek egy közszolgálati, értékekre érzékeny stáb. Miért mondom, hogy értékekre érzékeny? Még mindig csak a látottakra és nem a személyes találkozásra apellálva: Az operatõr, pedig már mennyi érdekes vidéket láthatott, itt is érzékeny volt objektívjén keresztül a látványra, a hangulatokra, és ezeket elõszeretettel képileg is megjelenítette. De a rendezõ kreativitását is dicséri és magáért beszél, hogy a nekik felajánlott kínálati listán túl fogékonyak voltak spontán adódó, lényeges dolgokra Olyat mutattak például nekünk vasváriaknak Vasvárról, ami felfedezetlen volt eddig Mire gondolok? Egy kis apróságra. Egy véletlen találkozásban fedezte fel a stáb Kánya Lászlót, az ifjabbikat és hogy, hogy nem kiderült: tangóharmonikázni virtuózan tud? (Én, pedig második évtizede vagyok otthon a városban és közmûvelõdésben, errõl a vasvári értékrõl mégsem tudtam eddig. Õk két nap alatt a nyomára akadtak!) És a rendezõ álmodott nekünk egy új hangulatot a mi kis városunkban a záróképpel. Könnyed, francia stílusú kisvárosként mutatta meg új arcát Vasvár, ahogy Kánya Laci a falnak támaszkodva, virtuóz harmonikázásba kezdve elbúcsúztatta a Fõtér stábját és a házigazda Palcsó Brigittát. Vétek lenne ezek után, ha langyos nyári estéken nem találnánk meg a módját, hogy Lacit Fõtéri, szabadtéri harmonikázásra ne kérnénk fel kerthelyiséges, kiülõs, kávézós közösségi hangulatot teremtve ezzel Vasváron. Ez az aprónak tûnõ momentum számomra azt mutatta, hogy a rendezõnek valóban van tehetsége csírájában megmutatkozó dolgok felismerésére és a filmes anyag gazdagítására. És akkor még a mûsorvezetõrõl nem is beszéltünk. Palcsó Brigitta olyan házigazdája a Fõtérnek Vasváron, mintha mindig is itt élt volna. Otthonosan mozog a tájban, érdeklõdése valódi kíváncsiságot takar, természetesen kezeli a váratlan helyzeteket is, természetesen szólítja meg alanyait, a legszûkszavúbbakat is szóra bírja, a bõbeszédûeket pedig a lényeg megfogalmazására inspirálja észrevétlenül. És fáradhatatlan. A mûsor folyamán egyfolytában energiákkal, érdeklõdéssel fordul az attrakciók, emberek felé. A nézõ nem tudja megállapítani, hogy az adott jelenet az elsõ nap elsõ órájának frissességében vagy az ötödik forgatási nap záró órájának befejezésében történik-e. Ezt csak a feladat, a munka szeretetével lehet így végigcsinálni a stáb minden résztvevõje részérõl. Hiszen még nem említettem a hangmérnököt sem. Láthatatlan munkája nyomán minden lényeges hallatszik még a Fõtér szomszédságában is, amikor hatalmas kamionok robaja teszi néha megérhetetlenné hétköznap a beszédet. És a rendezõ asszisztense is pontosan dolgozott, hisz sok más mellett minden aláírás, megfogalmazás, név, helyszín aláiratozása pontos volt. Ez sem lehet egyszerû sok nap sok találkozásának sodrában. A rövid idejû találkozás alatt ennél jobban nem láttam át a feladatköröket. Biztos van, amit nem említettem, pedig szóra érdemes lett volna. Talán, ha több idõt tölthettem volna a csapattal. Egyszóval a szakma iránti szeretetet, alázatot, pontosságot, ugyanakkor a felvételeknél beleadott szívet, szeretetet tapasztaltam. Pedig nem lehet egyszerû, hisz nem ez volt az évben az egyetlen meglátogatott település. Háromhetente új és új forgatási helyszín következik. A mi stábunknak legközelebb Paks. Ezt láttam a filmbõl. És mit láttam a találkozásból? Egy összeszokott, koncentrált munkaközösséget. Ahol mindenkinek és mindennek megvan a pontos helye. Az egyes szakmahatárokat pontosan és egymást tisztelve betartják rendezõ, operatõr, hangmérnök, mûsorvezetõ, világosító, asszisztens. Mindenki beleadhatja a maga részét, és így áll össze az egész. Ötödik napon láttam õket. Koncentráltak voltak, unottságot egyáltalán nem, szakmai rutint pozitív értelemben viszont láttam. A filmezés különös logikájaként elõre kellett gondolkodni: Bár még csak utolsó elõtti napon volt, már a záró kép hangulatát, tartalmát kellett megjeleníteni úgy, hogy ez hiteles legyen majd a mûsorfolyam végén. És úgy is lett. Csak azt bántam, hogy több vasvári nem lehetett része a forgatásoknak idõ, alkalom és információ híján... Akkor többek számára is látható lett volna, hogy milyen szerves is volt a tévések ittléte, és mennyire közük lett öt nap alatt a városunkhoz, Vasvárhoz. A film mindenesetre bizonyíthatóan tanúságot tesz minderrõl. Pogács Mónika

5 2006. március 2. VASVÁRI ÚJSÁG 5 Életérzés mában, tegnapban Beszélgetés Palcsó Brigittával a Fõtér mûsorvezetõjével Elnézve a Fõtér címû mûsor kész adásait és most egy kicsit belelátva a forgatási munkákba, felmerül bennem a kérdés: hogy lehet az, hogy végig frissesség látszik a mûsor házigazdáin, az elkészült filmeken, és a nézõnek nem jut eszébe az, ami egyébként a háttérben van. Az, hogy öt nap megfeszített munkájának öröme, de fáradtsága is része a televíziós feladatnak. Szerintem ebben kicsit a gyakorlat is segít. Az jó, ha a nézõ nem veszi észre, milyen koncentrált munka elõzi meg ezeket az adásokat. Tulajdonképpen a Fõtér egy könnyû, laza turisztikai magazin, mely igyekszik kedvet csinálni mindenkinek, hogy jöjjön ide, kiránduljon ide, élje át õ is azt, amit a mûsorkészítõk. Mióta csatlakoztál munkatársként a Fõ térhez? Két éve vagyok a magazin egyik mûsorvezetõje. A vasvári ötnapos forgatás érdekes helyszínei, történései közül van-e valami, amit kiemelnél? Nagyon jó volt itt. Ez az, ami legközelebbi emlékként megmarad, hogy az ember olyan otthon érezte magát. Jó volt esténként hazatérni a panzióba otthonomként és ez kedves, szeretetteli érzéssel töltött el. Ha késõbb végiggondolom majd az öt napot, az egész olyan szép emlék lesz. Nagy szerencsém van a sorstól, hogy ilyen mûsort csinálhatok. Szám szerint tudod-e, hogy mennyi helyszínen jártál már? Nem számoltam össze, de terveim között szerepel egy könyv írása, összegyûjtve benne az emlékeket, összegyûjtve a praktikus dolgokat. Mi lesz ennek a kötetnek a tematikája? A tematika? Szerintem az is szívbõl fakad. Ami számomra a legkedvesebb, legemlékezetesebb volt egy helyrõl, embertõl. Minden, ami külsõ hatásként ért, vagy ami belül megérintett. A tematika a szeretet. Mi az, ami nehéz a magazinkészítésben? A nehézséget az idõjárás okozza, ez az egyetlen nehézség. Például a hideg, ha kimegyünk forgatni. Nehézség még, hogy a legváratlanabb helyzeteket gördülékenyen oldjuk meg úgy, hogy a nézõ ne vegyen mindebbõl semmit észre. Ha az ember sikeresen megoldja ezeket, ettõl elégedettebb, ettõl erõsebb, jókedvûbb lesz. Egyébként olyan elégedetlen ember vagyok. Mindig jobbat szeretnék csinálni. Mindig azt mondom magamnak: Ezt jobban is meg lehetett volna oldani. Ha valami elkészült, én képtelen vagyok rá, hogy akkor csak olyan elégedetten üljek. Nekem az a legjobb tanítómesterem, hogy megnézem a filmet és látom, hogy mit lehetett volna belõle másként kihozni. Ilyenkor elhatározom: legközelebb még jobban megcsinálom. Mi ad örömet a Fõtér forgatásában? Az emberek, az új és új helyzetek azok mindig elõre visznek. Nekem személy szerint mindig olyan gyönyörûséget okoz új és új emberekkel találkozni. Olyan kedves emberek élnek Magyarországon. Annyira összetartóak lehetnénk, ha hinnénk benne. Ez a hibánk, hogy ezt nem hisszük el a hétköznapokban magunkról. Csak ha baj van, akkor vagyunk igazán összetartóak. Meg kellene tanulni a mindennapokban kedvesnek lenni egymáshoz. Összetartani, segíteni. Vagy csak éppen egy mosolyt adni. Ez a mosoly aztán visszatér, visszakapjuk. Nem biztos, hogy attól, akinek adjuk, lehet hogy mástól. De ezt nem kell sajnálnunk. Szerintem áradni kell. Adni és aztán az majd visszatér. Ez ad örömet a Fõtér készítésében. Nagyon jó a mûsor. Nagyon jó csinálni. Szeretem. Azt gondolom, a Fõtér, bár speciális mûsoridõben, vasárnap delente van, ismert és szeretett mûsor széles körben. Egyfajta katalizátor szerepet is betölt, és tényleg kíváncsivá teszi az embereket a bemutatott települések irányában csakúgy, mint egymás iránt is? Érzékelitek-e ezt a szeretetet és érdeklõdést? Igen, érzékeljük. A Fõtér a Magyar Televízió egyik legnézettebb és legszeretettebb mûsora. Az általad említett katalizátor szerep a mûsor mellékterméke, aztán meg mégis fõ irányadója. Érzékeljük a szeretetet is. Elõször akkor, amikor elmegyünk forgatni és tárt karokkal fogadnak. Legszebb arcukat akarják megmutatni a települések. Másrészt, mikor lemegy adásban az általunk készített anyag, és visszajelzéseket kapunk róla. Itt jön vissza szerintem az a szeretet, amilyen szeretettel mi is csináljuk a mûsort. Hogy kapják az egyes települések a mûsorvezetõket? Véletlen ez, de mégsem, hisz szerintem nincsenek véletlenek. Általában véletlenszerûen alakul, hogy ki mit csinál, de van mindenkinek olyan települése, ami a szíve ügye. Például azért, mert ott született, vagy más kötõdései vannak. Ám így sem biztos, hogy minden esetben mindig azon a helyen forgat az illetõ, amihez köze van. De ez nem baj szerintem! Sõt! Amikor pedig én elmegyek a nekem kijelölt helyre, például most Vasvárra, akkor azt gondolom: nekem kellett ide eljönnöm, ez az én helyem. Kérek szépen egy kis pályaívet! Hogy is lett televíziós Palcsó Brigittából? Én kezdetben énekeltem a Magyar Rádió Gyermekkórusában kicsiként. Aztán Sík Olgánál, Falvai Veránál, Toldi Máriánál és az Expressz együttesben is. Párhuzamosan ezzel Kazinczy versenyeken is indultam, ahol különdíjat kaptam. Közben konferáltam is. Egyszer, egy ilyen alkalommal találkoztam Tamási Eszterrel, aki sajnos már nem él. Õ mondta, hogy gyönyörû a hangom, küldjek be jelentkezési lapot, pályázatot a televízióba. Én be is küldtem, csak évekkel késõbb. Nyolcvan emberbõl hatan, aztán vizsgák után hárman maradtunk. Így kerültem a tévéhez bemondóként. A bemondóságot két éve hagytam abba, és jöttem át a Fõtérhez. Amikor pedig elmegyek a nekem kijelölt helyre, most például Vasvárra, akkor azt gondolom: Nekem kellett ide jönnöm, ez az én helyem. Te hogy tekintettél a bemondói megbízatásra? Óriási koncentráltságot követel. Egykor percet kellett kitöltenünk élõ mûsorban. Koncentrált munka kell hozzá, ugyanis nem lehet javítani. Minden váratlan helyzetet meg kell oldani. Például egyszer szétdurrant egy lámpa a közelemben, és nekem zavartalanul kellett tovább mondanom a szövegemet. Amit máshol nem tudtam volna megtanulni, a nézõk elõtt élõben kellett elsajátítanom. Ez volt a legnagyobb iskolám. Iskola, tanulás. Végére lehet-e egyszer érni? Mekkora felelõssége van sok más mellett ebben egy televíziósnak? Aki tanulni szeretne, annak a sors az útjába hozza azt az embert, akitõl tud tanulni. Aki a televízióban szerepel, és látják az emberek, annak példát kell adnia, annak éreznie kell azt a felelõsséget, hogy óriási kincs van nála, és ha jól adja át, óriási értéket tud közvetíteni és pont azokhoz az emberekhez kerül, akik fogékonyak rá, akik értékelik. De bárkitõl lehet tanulni és bárkinek. Vasvár után mi lesz a következõ Fõteres állomás Neked és a stábnak? Paks lesz a következõ helyszín, illetve még csinálunk egy téli összefoglalót elõtte, melyben Vasvár is szerepel majd ismét. Pogács Mónika

6 6 VASVÁRI ÚJSÁG március 2. Keserveink, örömeink... Legutóbb tavaly nyolcvanadik születésnapján köszönthettük Bodor Miklóst. Viszonzásképpen vasvári kiállításával és JELI-ERDEI VARÁZSLAT címû gyönyörû könyvével örvendeztette meg szeretõ és értõ közönségét. Vidékünk értékeinek közkinccsé tételében sokat köszönhetünk neki. A hamarosan átadásra kerülõ arborétumi emlékházban harminc munkájával lesz jelen. A múltkor a televízióban találkozhattunk szívhez szóló gondolataival, március elsején pedig önálló tárlata nyílt a Szombathelyi Képtárban. Ez alkalommal váltottunk néhány szót a mûvésszel. A Kék szamárkenyér keservei-örömei címet kapta az életmûkiállítás. Miért? A kék szamárkenyér szimbolikus értelmet hordoz. Olyan motívum, ami kint az alföldi pusztákon megragadott, pályámat végigkísérte. Magaménak érzem, mert gyönyörû teremtménye a természetnek. Még kámi kertemben is meghonosítottam. A legmostohább körülmények közt is megél, ki tud teljesedni. Bugacon ezeket a növényeket az ostorral hajtott rohanó állatok mindig kikerülték. Rájöttem, hogy a bugák a lehetõ legtökéletesebben tudják hasznosítani a Napból jövõ és a kvarckristályok által szórt fényt. Ezt csak tökéletes szerkezetükkel tudják elérni. Magunkkal párhuzamot vonva, valahogy hasonlóan kemény életet éltünk mi is Zsófival. Ezért választottam jelképnek, mely hordozza a mi keserveinket, örömeinket is. Minden olyan örömet ad, amit a természetben találunk, s amit az egyszerû nép létrehozott. Szakrális emlékekre gondolok, út menti feszületekre, szobrokra. Aztán a házoromzatokra, kapukra, melyeket mint grafikus még megörökíthettem ott a helyszínen. Bejártuk értük a Jászságot a Homokhátságot. Ugyanakkor nagy keserûség volt látni, hogy ezek hogyan romlanak, pusztulnak. Mára már sok minden elpusztult belõlük. Grafikai munkássága tehát egyfajta néprajzi értékmentés is? Igen errõl a kiskunhalasi múzeum egy könyvet is megjelentetett néhány éve. De miután ide a Vasi Hegyhátra jöttünk lakni, itt is megragadtak a népi építészet remekei. Az Alföldön nagyon kemény, szikár élet van. Azon a sivár homokon, az ottani embereknek megélni nem egyszerû dolog. Ennek ellenére én ezt fiatalabb emberként még élveztem is. Nyilván az akkori munkáimban tükrözõdik ez a szikárság, keménység. Ahogy idõsebb lettem, szerettem volna könnyedebb, színesebb lenni. Megadta a sors, ezt már a Jeli arborétum- BODOR MIKLÓS 1925-ben született Nagykörûben. A szegedi tanárképzõ fõiskola rajzszakát elvégezve, elsõ önálló grafikai kiállítását 1963-ban, a Kiskun Múzeumban tartotta ban BNV-díjat kapott Szent István Koronázási Palástja címû halasi csipketervéért. Kiskunfélegyházán, Móricgáton, és Kiskunhalason élt és alkotott 1992-ig, ekkor költözött Kámba. Több mint húsz önálló, valamint számtalan társas tárlattal a háta mögött mára országszerte ismert mûvész. Vasvár közönsége három alkalommal találkozhatott munkáival. Korábbi alföldi korszakában elsõsorban grafikusként, Vas megyében, mint Jeli festõje szerzett nevet magának. Tavaly júniusban nyolcvanadik születésnapján munkássága elismeréseként megkapta Vas Megye Közgyûlése Elnökének emlékplakettjét. nak köszönhetem. Belül is oldódott a keménység, játékosabb is lettem. Terveim közt a Hegyhát szépségeinek további bemutatása szerepel. Örülök hát, hogy mindezt most egyben be tudom mutatni. Mit láthatunk a tárlaton? Akvarelleket Jelirõl, a kertépítõ Ambrózyról, hegyháti útmenti feszületekrõl. És hát a régi alföldi tárgyú grafikáimat is, valamint ex libriseket. Összesen száznál is több mûvemet. A megye legelismertebb kiállítóhelyén, önálló kiállítással megjelenni rangot jelent, melyet jelez az is, hogy Markó Péter úr, a megyei közgyûlés elnöke nyitotta meg a kiállítást... Valóban, ez jólesik. Nagy élményem volt tavaly, mikor a születésnapomon személyesen köszöntött az otthonomban, s hozta el nekem a magas megyei kitüntetést. Egy szép Batthyány-emlékérmet. Nagy örömet okozott, nem is vártam. aus Bodor Miklós kiállítása április 9-ig tekinthetõ meg a Szombathelyi Képtárban.

7 2006. március 2. Farsang Vasváron Az általános iskola aulája február elejétõl egészen a végéig jelmezbe öltözött. Felöltötte tarkabarka ruháit és díszeit. Az idei évben az iskolabállal kezdõdött a farsangi szezon február 4-én. A rockysok, társastáncosok mûsora, majd a néptáncosok bált megnyitó angolkeringõje után TIBO zenéjére ropta a közel 300 fõs vendégsereg a táncot. Éjfélkor aztán a legszerencsésebbek nyerhettek a sok értékes ajándék közül, melyet fõként a városban élõ vállalkozók, intézmények, magányszemélyek ajánlottak fel. Majd folytatódott a tánc kivilágos-kivirradatig. VASVÁRI ÚJSÁG 7 Következett 10-én az általános iskola felsõ tagozatosainak farsangja. Az osztályok elõre meghatározott feladatok alapján készültek fel az ünnepre. A mûsorokban találkozhattunk többek között Lucky Luck-kal, Somával és a többiekkel a Megasztárból, Gyõzikével, Gundel Takács Gáborral az Áll az alkuból, megelevenedtek a reklámok is elõttünk. Az osztályok bemutatói után a táncos produkciók következtek, majd pedig népszerû slágerekre buliztak a gyerekek. (E helyütt köszönjük a két anyukának, akik gondoskodtak a büfében innivalóról és ropogtatnivalóról.) 17-én következett a néptáncosok farsangi rendezvénye. A bõ egyórás mûsor után együtt szórakozhattak apukák-anyukákgyerekek. Pihenésképpen fehér asztal mellett olthatták szomjukat vagy éppen éhségüket az otthonról hozott finomságokból. Az est fénypontja a közös tánctanulás. Polgári táncokat roptak szülõk-gyerekek együtt. 17-én volt az általános iskolások legkisebbjeinek rendezvénye: a karnevál. A látványos mûsorok (rockysok, társastáncosok, néptáncosok, modern táncosok, iskolai csoportok sportbemutatói) és jelmezes felvonulás után ropták a picik és a kicsik. A rengeteg tombolatárgy közül majdnem mindenkinek jutott valami. A évi farsangi mulatozás a középiskola szalagavató báljával zárult. Örökségünk a Hegyháton Multimédiás CD a térségrõl Bár a múlt év elsõ harmadában lezárult az örökségvédelmi munka tíz hónapos gyûjtõ fázisa a Hegyháton, az információk rendszerezése sok tennivalót ad még a programban résztvevõk számára. Korábban már kikerült a nyomdából a gyûjtõmunka eredményeként kiadvány, mely elsõ kötete a Kistérségi Krónika sorozatnak. Egy multimédiás CD-rom is a nagyközönség és érdeklõdõk rendelkezésére áll már, mely a korábbi munkapéldány alapján készült, és szintén a gazdag gyûjtõmunka eredménye. A CD-rõl válogathatók az anyagok szöveg, kép és hang formátumban is. Kereshetõk információk települések szerint. Így a Hegyhát 22 falva és Vasvár kereshetõ egy kattintással, és indítható azonnali vetítés a változatos fotóanyagból, valamint olvashatók írott dokumentumok vagy hallhatók interjúk. Egy másik lehetõség a közel harminc személlyel készített interjúk sorozata, melyekbõl a legérdekesebb szemelvények meghallgathatók. A szerkesztõk szintén fotókat rendeltek ehhez a blokkhoz is. Témakörök válogatásában is megismerhetõ a CD. Itt 23 témában, egyebek mellett az egykori élet, népszokások, konyhamûvészet, szõlõhegyi élet, szõlõmûvelés, kenyérsütés, gyermekjátékok, aratás címszavak találhatók meg. A változatos, színes anyag valós keresztmetszetet ad a közel egyéves gyûjtõmunka eredményérõl és a Hegyhát évszázados múltjáról. A CD-romot pillanatnyilag sokszorosítják, mert az elsõ kiadás már elfogyott. A programgazdák ígérete szerint tavasszal ismét megvásárolható lesz a CD, a kistérségi irodán kívül teleházakba, közintézményekbe, önkormányzatokhoz kerül az anyagból, és a jövõben a Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás gesztorságával folyik majd a terjesztése. Rövid határidõvel vállalom régi és új cserépkályhák, kandallók építését, átrakását, karbantartását. Kaczor Csaba Andrásfa, Petõfi S. u. 13. Tel.: 94/ /

8 8 VASVÁRI ÚJSÁG március 2. AJÁNLÓ A Dr. Bendefy László Városi Könyvtár új szerzeményeibõl SZAKIRODALOM David-Neel: Mágusok között Tibetben Donhauser: Sütögetés lávakövön Döme: Személyiségzavarok Karácsony: Hatalom alá vetett ember Linn: Feng shui a lelki feltöltõdésért Pluta: 40 fölött sikeresen, boldogan Rücker-Vogler: Pezsdítõ mozgás - nyugtató lazítás SZÉPIRODALOM Bahrampour: Látni és visszatérni Egyszemélyes emigráció Follett: Vadmacskák Gyurkovics: Levelek Mandzsúriába Nagy Bandó: András II. könyve Pilcher: Közöttünk az óceán Smith: És megteremtette Harry Pottert... VIDEOKAZETTA Az 57-es utas Kapcsolat Mirõl álmodik a lány Showtime Titokzatos folyó Végszükség Vírus DVD Bevetési parancs Dilis randi Gyöngyvirágtól lombhullásig Kalózok Pogánytánc Szaffi Varázskalap CD-LEMEZ Bee Gees Desperado Hot Jazz Band Legendák Muzsikás és Sebestyén Márta VIVA Tel.: 94/ , Fax: IN MEMORIAM Pölöskey Horváth János ( ) Épp testületi ülésre készültünk, amikor érkezett a hír, hogy hosszú betegeskedést követõen elhunyt Pölöskey Horváth János, vagy ahogyan kollégái becézték, a Pölös. A testületi ülés szünetében nézzük az elsõ szabad választás után összeült vasvári képviselõ-testületrõl készült tablót az önkormányzat folyosóján. János, aki képviselõ is volt, farkasszemet néz velünk, és a kép rámáján kívül rekesztett világgal. Sajátságos mosolya maradt meg bennem és még sokunkban. S néhány mondása annak a férfinak, aki 45 évesen adta fejét újságírásra. Miért ilyen késõn? kérdeztem tõle egyszer. A mindenség mércéjén keresztül mihez képest késõ ez? kérdezett vissza. Mert mindig visszakérdezett. Feleselt, replikázott azzal a világgal, amelyrõl úgy hitte õ is sokunkkal együtt, hogy ez majd jobb lesz, s megnyílnak az esélyek a nagyvilág, és az elkoptatott Európa felé. Már tudjuk, hogy sok hibát vétettünk ebben a másfél évtizedben, s kár lenne áltatni magunkat. Hajdan kollégák voltunk, így nyugodtan mondhatom, János mindig ilyen visszakérdezõs, a szakmából napra kész, finom rezdülésû és kegyetlenül nagy munkabírású ember volt. Nem szerette az álságos és kétszínû dolgokat. Amikor magukról megfeledkezett politikusokkal, pláne tejfölös szájú, beképzelt kollégákkal került szembe (a kilencvenes években csak ilyenek voltak), póker arccal csak ennyit mondott: Azt gondolja, õ fújja a Paszszát-szelet. Majd elegánsan továbblépett. Ha nagyon túllõtt a célon az illetõ, csak halkan ennyit szokott mondani. Nem árultunk egy gyékényen. Az újságírást küldetésnek tekintette, s ezt a hivatást szakmai alázattal végezte. Amikor az év újságírójának választotta titkos szavazással a megyei lap a kilencvenes Kazinczy Szépkiejtési Verseny A Bendefy László Városi Könyvtár két korcsoportban 5 6. osztály, illetve 7 8. osztály rendezte meg a címben jelzett versenyt. Eredmények 5 6. osztály 1. Varga Adél Kardos László Általános Iskola, felkészítõ tanár Siposné Káldi Gyöngyi 2. Szatmári Krisztina Béri Balogh Ádám Általános Iskola Gyõrvár, felkészítõ tanár Szökrönné Sári Ibolya évek elején, csak ennyit mondott egy kávé mellett. Ez a díj azoké, akik megosztották velem bizalmukat. És Jánossal sokan osztották meg bizalmukat. Azzal a felnõtt férfival, aki erdész akart lenni, de pénz híján nem engedték el szülei Sopronba tanulni. Azzal az emberrel, aki gépésztechnikusként végzett Szombathelyen, majd három mûszakban dolgozott, céget vezetett Vasváron, késõbb pedig Pácsonyban a jármûjavító diszpécsere lett. János jól ismerte azt a világot, ahonnan maga is jött. S ezt soha nem felejtette el. Karakteres egyénisége tiszteletet parancsolt. Mindenre és mindenkire figyelt. Valamennyi írásunkat elolvasta, s ha nem értett valamit, akkor kérdezett. S mert leírni olyan tételt, miszerint legalább 15 év kell ahhoz, hogy elérjük az európai átlagot. Jó lenne megkérdezni az egykori vasvári képviselõtõl, az újságírótól, kollégától, hogy Kedves János. Megérjük mi ezt? De nem tehetjük, mert más dimenzióba léptél. Mi pedig botladozunk, hibát hibára halmozunk, kicsinyesek vagyunk, sõt pitiánerek. Olyan harsogó magyarok... Töredelmesen bevallom, nem volt erõm meglátogatni Téged, mert tudtam, nem szereted, ha nem úgy látnak, ahogyan Te szeretnéd. Évekkel ezelõtt, egy utcai találkozásunkkor beszélgettünk, s Te azt kérdezted: Még mindig korán kelsz? Azt válaszoltam mosolyogva: Van más választásom? Majd amikor azt kérdeztem, vállalod-e a komoly orvosi beavatkozást, egy finom fintor suhant át az arcodon. Olyan, amely szokatlan volt Tõled, s azt válaszoltad: Hát van más választásom? Közben statisztikáztál, olvastál, napra kész voltál. Ebben a villanásnyi emlékezõ írásban enynyire futja erõmbõl. Viszlát János! Viszlát Pölös! Majd odaát folytatjuk azt a félbeszakadt beszélgetést. És bizakodunk, hogy talán mégis, egyszer, megint megjön a magunkhoz való eszünk, ahogyan Te szoktad mondani. bodorkós 3. Sipos Lilla Kardos László Általános Iskola Vasvár, felkészítõ tanár Kecskés Mariann 7 8. osztály 1. Huszár Bianka Kardos László Általános Iskola Vasvár, felkészítõ tanár Gergely Eszter 2. Gombás Gréta Kardos László Általános Iskola Vasvár, felkészítõ tanár Bognár Éva 3. Nagy Júlia, Béri Balogh Ádám Általános Iskola Gyõrvár, felkészítõ tanár Szökrönné Sári Ibolya

9 2006. március 2. VASVÁRI ÚJSÁG 9 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Beszámoló és közmeghallgatás A Vasvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatással egybekötött februári ülését Kánya László elnök nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy sok nagycsaládos roma család él Vasváron, akiknek jobb lakhatási körülményeket szeretnének teremteni. Ösztönzésszerûen kérte a vasvári önkormányzatot szociális bérlakások építésére, azonkívül a meglévõ szociális lakások 1 szobásról 2 szobásra való átalakítására. Az ülésen jelen volt a vasvári önkormányzat alpolgármestere, Kovács Tilda, aki egyetértõen támogatta a kezdeményezést, és helyt adott a kérelemnek. Ezt követõen Kánya László, a kisebbségi önkormányzat elnöke a cigányok munkalehetõségeire tért ki, s meghívta a megyei Munkaügyi Központból Orsós Erikát, aki tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy Vasváron általában a férfiaknak van munkája, s a nõk azok, akik nagyrészt munka nélkül vannak. Nagyon Érdekes libikókajátékot játszom az idõvel és annak múlásával éven át. Mikor a télbõl tavaszodni kezd és hosszabbodnak a nappalok, egyre nagyobb levegõket veszek a frissülõ, éledõ, pezsdülõ természetbõl és tudatosan észlelem, hogy percrõl percre, napról napra egyre világosabb lesz. Szeretem ezt a bontakozást, a napok teljesedését. Öröm és csodálat tölt el a teremtés óramû-pontosságú, precíz változásai, törvényszerûségei és állandóságai miatt. Olyan végtelen a világegyetem, olyan sok az egymásra ható elem és változás, mégis a világórát lehet ehhez az univerzumhoz igazítani... Lenyûgözõ pontosság... Szóval örülök és élvezem a nappalok kiteljesedését és az éjszakák rövidülését. Aztán, mikor már a napforduló célegyenesébe, június végéhez közeledünk, mindig elõre erõt vesz rajtam egy kis szomorúság... Már csak néhány nap és megint rövidebbek lesznek a nappalok... pedig még nem is, de én már elõre tartok a sûrûsödõ sötétségtõl. Június negyedik hetének beköszöntével aztán a percek újra kezdenek visszavenni a nappalok hosszából. Lassan... szívósan... Azonban ezen a fordulóponton egy pillanat Libikóka fontosnak tartaná, ha a Vasváron élõ roma aszszonyok is munkát tudnának vállalni. Ezáltal fizetõképesebbé válnának a családok, javulna öneltartó képességük, s nagyobb, esetleg 2 szobás lakások bérletére is lehetõségük nyílna. Tárgyalást folytatott a megyei hivatal megjelent képviselõje az erdészettel, hogy csemeteültetésre, erdõgondozásra tudna embereket ajánlani Vasvár és környékérõl. Galambos István erdõmérnök úr ígéretet tett, hogy körülbelül 6 hónapos idõre, munkaügyi támogatással csemeteültetésre alkalmazni fogja a városban és annak környékén élõ romákat. Ennek a csekélyke foglalkoztatási lehetõségnek is örül a Vasvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat, mivel ebben a térségben nagyon nehéz munkát találni. A felszólalások elhangzása után a kérdésekre válaszolva az elnök megköszönte a megjelenteknek a részvételt és az ülést bezárta. alatt elmúlik a nyomasztó érzésem. A megnyúló árnyékokban, az egyre aranylóbb naplementékben, az estékben, a barátságosan világító otthon és melegség hangulatot üzenõ lakásokban látok csodát... Már jó érzésem van és ennek az idõszaknak az örömeit fedezem fel szintén a teremtésmû tökéletességét látva benne... Aztán a körforgás körbe ér. Elérkezik az év legtovább sötét napja és én érzem magamban azt a fellélegzést és felszabadultságot, hogy másnap már egy aztán két aztán sok perccel több világosság jut a hetek múlásával... A reggelek fénylõbbek, a naplementék energikusabbak lesznek Ebben ismét megújuló örömöt és szépséget lelek... Változatos élettér ez a mi kis bolygónk és jó élni rajta... Jó tudni, hogy mindez számunkra készített hely... Ez az öröm és a tudat, ez a felfedezés a hétköznapokból minden nap ünnepeket varázsolhat. Azt a biztos meggyõzõdést, hogy élni jó és ezért csak hálásak lehetünk Annak, aki az élettel, az élhetõ térrel megajándékozott bennünket nem egy, hanem az év 365 napján és akár a végtelenség kilátásával is... pam GOURMET PIZZÉRIA VASVÁR, Dr. Tretter u. 9. Telefon: 94/ , 30/ Kínálatunk: PIZZÁK SALÁTTATÁLAK GYROSTÁL FRISSENSÜLTEK ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK! MÉTERÁRU, LAKÁSTEXTIL, RÖVIDÁRU BOLT Fabók kereskedelmi Bt. Vasvár, Bartók B. u. 4/c Tel.: 94/ AJÁNLATOM Nõi kosztüm szövetek széles választékban Ft/m Elasztikus farmeranyagok csíkos és egyszínû változatban, kedvezõ áron Férfi öltönyszövetek Mintás kartonanyagok 460 Ft/m reklámáron! ÁRUKÉSZLETÜNKBEN TOVÁBBÁ MEGTALÁLHATÓK pamut ágynemûgarnitúrák, pamut sima és gumis lepedõk, paplanok, párnák, plédek, ágytakarók, falvédõk, törölközõk, fürdõlepedõk, terítõk, konyharuhák, ülõpárnák, darabolt szivacs fürdõszoba-szõnyeg, lábtörlõk, enyves vászon redõnygurtni varráshoz szükséges kellékek, számtalan apró cikk Vásárlóim figyelmébe ajánlom az egészségügyi pamut zoknikat minden méretben kaphatók! AKCIÓ!!! Dekor és sötétítõ anyagok 750 Ft/m és 800 Ft/m áron kaphatók! I. osztályú színes függönyök 180 cm-es magasságban 650, 900, 1100 és 1350 Ft/m áron. Maradék árut 50%-kal olcsóbban kínálunk. Árukészletünk hetente változik, kérjük válasszon!

10 10 VASVÁRI ÚJSÁG március 2. Mi folyik itt...!?... avagy: ki háborgatja a Csótón a halak álmát? ról, hogy aztán tavasszal ismét a halak után eredjen. Aki bírja a hideggel való viaskodást, és vére is hajtja, esetleg a jég hátán léket vágva várja a békés vagy rablóhalakat és remélem, eredménnyel várhatjuk majd ezután is! Mindenesetre most ez nem így látszik!!! Még decemberben munkások és gépek érkeztek a tavak partjára, és nekiláttak a vízháztartást szabályozni hivatott zsilipek és kifolyók kialakításának. Valószínûleg tervek alapján, máshogy ugyanis nem lehet! De ebben az esetben ahogy sok minden más is ezek a tervek sajnos az íróasztal mellett készültek. Nem vagyok szakember, ezért csak saját szemrevételezésem alapján mondok véleményt. Lehet, hogy a létrehozott rendszer a terveknek megfelelõ volt, és már szükség is megkívánta a rendes vízgazdálkodás szabályozását, de véleményem és sok horgásztársam szerint is, akikkel megvitattuk a helyzetet a jelenlegi formájában teljesen el lett rontva. Most nem felelõsöket keresek, hanem csupán a tavat, a benne élõ halakat és a természetet féltem. Ugyanis...! Az új kifolyócsõ decemberi lerakása után patakban folyt a víz a sebzett tóból a régi kifolyóárkon, amely mint egy patak rohant, meszszire víve a vizet. Ennek következményeképpen a vízállás órák alatt jó cm-t esett! Na már most nézzük csak: ez egy 3 4 m mélységû víznél még talán óvatosan azt mondhatjuk, hogy elmegy de a mi tavunk átlagmélysége kb. 160 cm. És ebbõl a kemény tél elõtt, mikor a halaknak nyugalomra lenne szüksége, szemvillanás alatt elfolyt 50 cm, maga mögött hagyva az alig több mint méteres vizet. Aki horgászik, vagy ismeri a vizek életét, a természetet, az érti felháborodásomat, és tudja, hogy ez mennyire megviseli a halakat. Ráadásul megérkezett a tél és a fagy, ahogy ennek rendje van, és még jó 20 cm jégpáncélt növesztett a víz. Csak remélni tudom, hogy bírták és bírni fogják szuflával és oxigénnel a beszûkült élettérben halaink. Igen, a mi halaink, és nemcsak azért, mert a mi pénzünkön (sokaknál a családi kasszát keményen megterhelve, összespórolt pénzükbõl) lettek telepítve, hanem azért is, magunkénak mondhatjuk, mert szeretjük õket, szeretjük a tavat. Itt elsõsorban a horgászatra, a halfogás élményére gondolok, és nem a csúnya szóval élve a halhúsra! Mert a gyomor megtelik és kiürül, de az élmény az megmarad! Ezért kell óvni õket, és nem kizsákmányolni a vizet. Ezért tartom jónak, ha a horgász a természetet és az élõvilágot óvva, a szükségletét meghaladó fogásait visszaengedi éltetõ elemébe, hadd okozzon másnak és esetleg újbóli horogra kerítésével saját magának is megújult élményt. És ezért dühít, hogy valaki játszik velük, esetleg kárt is tesz bennük bármilyen formában. Visszakanyarodva írásom kiváltó okához: amennyiben ez a horgászszezonban történik, garantált a lincshangulat, de így, hogy alig volt szem elõtt, szépen majd tavasszal tudatosul a dolog. Úgy gondolom, a nagyszámú, kétszázvalahány helyi horgász megérdemli a tájékoztatást. Azt is csak remélni tudom, hogy valahogy megoldódik a helyzet, (például a ludas kifolyócsõre felkerül egy könyékcsõ, megemelve ezzel a kifolyási szintet) mert ha még a nyári melegekben párolog is a vízbõl, akkor aztán tényleg csak a lábunkat áztathatjuk benne! És mint ha ez nem lenne elég! A napokban hallottam, hogy a másik, a 2-es (vagy más nevén a belsõ kicsi ) tóból is elszökött a víz a jég alól! Na, ennek fele sem tréfa, gondoltam, és utánajártam az eseménynek. Meglepõdve láttam, hogy a tavon a jégpáncél be van szakadva, nem bírva saját súlyát, ahogy elillant alóla a víz! Körben, a part mentén megmaradt jégbõl szépen látszik, hogy innen is hiányzik vagy fél méter! A készített fotókon ez nagyon jól látszik. A 2-es tó vízszintje a régi tóénál is alacsonyabb. Aztán a parton járva eljutottam a tóra szintén újonnan épített leeresztõ zsilipig (lehet, hogy nem ez a szakszerû elnevezés, de mint mondtam, ebben a témában laikus vagyok). A szûk csatornában még tartja Elõtte: nyári idill a régi tavon Télvíz idején, ahogy a természet rendje diktálja, téli álmot alszanak a vizek, és nagyrészt lakóik is. A kemény mínuszok lassan vastag jégpáncélt növesztenek a vízre, alatta a tavaszra váró halakkal. Nincs ez másképpen a helyi horgászok által a szezonban gyakran látogatott vasvári Csónakázótóval sem. Ahogy jönnek a hidegek, és a halak kapókedve csökken, úgy a pecások nagy része is elmarad a vizek partjá- Utána : téli (rém)álom a víz a stég aljáig ért! magát a jég, de itt is jól láthatóan alatta a vízig még jó 40 cm hiányzik a tóból. Mindkét tó esete számomra azt mondja, valami itt nagyon nem stimmel! Lehet magyarázni, terveket és papírokat mutogatni, de engem ez nem gyõz meg. A józan észre kell hallgatni, az pedig azt diktálja, hogy rakjuk rendbe a dolgokat, amíg nem késõ! Ha még szeretnénk a fárasztó munka után, vagy a jól megérdemelt nyugdíjas szabadidõben eredményesen és kulturáltan eltöltve szabadidõnket, regenerálódni, horgászni, ha egy kicsit is szívünkön viseljük a mi kis tavunk sorsát ami lehet, hogy kicsit sárgább, lehet hogy kicsit savanyúbb, de a MIÉNK! Mindenesetre nem lennék most télen hal a vasvári tóban! Dóka B.

11 2006. március 2. VASVÁRI ÚJSÁG 11 Védetté nyilvánítva Hosszú éveken keresztül senki sem foglalkozott a Római sánccal. Tudtuk, hogy van, tudtuk, hogy régi, és nem tudtuk, hogy menynyire értékes és milyen lehetõségeket rejt. A közelmúltban alkalom adódott a sánc egyetlen hivatalos átjárójának a Vaskapunak a korhû helyreállítására, valamint parkerdõ és történelmi tanösvény létrehozására. A közúton nagyméretû tábla jelzi a létezését. Számtalan ismeretterjesztõ anyag jelent meg, úgy tudományos, mint turisztikai körökben. A sánc hírnevet szerzett magának és Vasvárnak is. Ezért is kavart fel nagy port a hír, hogy Gyõrvár magasságában közlekedési céllal valaki, vagy valakik átjárót nyitottak a több száz éves földsáncon. A média minden csatornája megszellõztette a hírt, hozzátéve, hogy a sánc semmilyen védettséget nem élvez. Erre válaszul a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal lassan õrlõ malmai a következõket nyilvánította ki: Vasvár, Hegyhátszentpéter, Gyõrvár, Római sánc nevû területén található honfoglalás ill. kora Árpád-kori sánc és árok maradványait, (Vasvár 0151, 0158, 0159, 0166, 0167/2, 0181/1, 0181/2 és 0182; Hegyhátszentpéter 85-90, 92-98, 101, 102, 034/13, 036, 037/1038/1, 041/ /1-2; Gyõrvár 039/6, 039/7 helyrajzi számú ingatlanokat) a nemzeti kulturális örökség minisztere 28/2005. (XI.4.) NKÖM számú rendeletével A kulturális örökség védelmérõl szóló évi LXIV. Törvény 15 -a alapján kiemelten védett régészeti lelõhellyé nyilvánította. Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából az I. kategóriába sorolta. A rendelet megjelent a Magyar Közlöny évi 145. számában (2005. november oldal). Régészeti védõövezetnek a rendelet a Vasvár 0180/2-3, 4213, 4214/1-3, 4215/1-3, 4216, 4217 helyrajzi számú ingatlanokat jelölte ki. A védettségre vonatkozó jogszabályi és eljárási kötelezettségeket és jogokat a Kuövtv, valamint annak végrehajtásáról szóló 16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet határozza meg. A védett régészeti területet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Osztálya a lelõhely-azonosító számon tartja nyilván. Mivel a régészeti védelem célja a nagyrészt a föld felszíne alatt lévõ régészeti emlékek megõrzése, megóvása, ezért a terület jellegzetes állapotának, illetve mûvelési ágának megváltoztatásához, valamint bármilyen 30 cm mélységet meghaladó földmunka, építkezés, magas- és mélyépítés (beleértve légvezeték tartóoszlopának fölbeállítását), tuskóirtásos fakitermelés, fásítás elvégzéséhez, tereprendezéshez, fémkeresõ használatához a területileg illetékes Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága szakvéleménye alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elõzetes engedélye szükséges. A jövõben minden, a védett ingatlanokat érintõ, azok állapotát befolyásoló munka megkezdése elõtt szíveskedjék a Felügyeleti Igazgatóságot vagy a területileg illetékes Soproni Regionális Irodát (9400 Sopron, Kolostor u. 13.; tel.: 06-99/ ) megkeresni. A védetté nyilvánítással kapcsolatban esetlegesen felmerülõ kérdéseivel forduljon a fenti címen a Dokumentációs Igazgatósághoz. Bevallom, megnyugtat, hogy a közel ezer éves emlék tönkretételét, megsemmisülését az utókor nem vetheti a szemünkre. Idejében megtörtént a védetté nyilvánítás. Természetesen ennek érvényt szerezni, folyamatosan felügyelni a hatóságon kívül mindannyiunk közös feladata épp úgy, ahogy élvezni elõnyeit. Laki L január 01. napjától az Igazságügyi Hivatal feladatkörébe tartozó fõbb szakmai területek a következõk: 1. A pártfogó felügyelõi tevékenységek ellátása. 2. Jogi segítségnyújtási tevékenységek ellátása. 3. Áldozatsegítési tevékenységek ellátása. 4. Kárpótlási feladatok ellátása. A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal három szakmai területe, a pártfogó felügyelõi szolgálat, a jogi segítségnyújtó szolgálat és az áldozatsegítõ szolgálat, melybõl az elsõ kettõ szakmai tevékenységét folytatólagosan végzi. A hivatal új szakmai területe az áldozatsegítõ szolgálat, mely a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló évi CXXXV. tv alapján január 1. napjával jött létre. A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítõ Szolgálata Szombathelyen mûködik. A szolgálat bûncselekmény áldozatainak nyújt támogatást. Nemcsak az a személy jogosult a támogatásra, akinek sérelmére a bûncselekményt elkövették, hanem az is, aki a bûncselekmény közvetlen következményeként sérelmet szenvedett. A szolgálat támogatása jelent egyrészt egy áldozatsegítõ szolgáltatást, mely bármely bûncselekmény áldozatát megilleti. Tájékoztató A szolgáltatás a következõkbõl tevõdik össze: azonnali pénzügyi segély; A bûncselekmény elkövetését követõ három munkanapon belül igényelhetõ, lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint gyógyászati és kegyeleti jellegû rendkívüli kiadások fedezésére, amennyiben az áldozat a bûncselekmény következtében ezen kiadások megfizetésére nem képes. érdekérvényesítés elõsegítése; A szolgálat az áldozatot a szükségleteinek megfelelõ módon és mértékben hozzásegíti alapvetõ jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi és egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások igénybevételéhez. Az igényérvényesítés határideje a bûncselekmény elkövetésétõl számított hat hónap. szakjogászi segítségnyújtás; Amennyiben a bûncselekmény áldozatának a bûncselekménnyel okozott kár, illetve a bûncselekménnyel összefüggésben keletkezett jogvagy érdeksérelem elhárításához szükséges eljárás megindításához ügyvédi tanácsadásra vagy beadványszerkesztésre van szüksége. Az igényérvényesítés határideje a bûncselekmény elkövetésétõl számított hat hónap, további feltétele az anyagi rászorultság, az áldozat havi nettó, egy fõre esõ jövedelme évben nem haladhatja meg a forintot. A szolgálat támogatása másrészt az állami kárenyhítés igénybevételének a lehetõsége, mely kizárólag a szándékos, személy elleni erõszakos bûncselekmény sértettjét, illetve hozzátartozóját és eltartottját illeti meg. Az igényérvényesítés határideje a bûncselekmény elkövetését követõ három hónap. A kárenyhítés további feltételei: a sértett testi épsége és egészsége a bûncselekmény következtében súlyosan károsodott. a kérelmezõ rászoruló legyen, azaz havi nettó, egy fõre esõ jövedelme évben a forintot nem haladhatja meg. A támogatás iránti kérelmet az áldozatsegítõ szolgálatnál kell elõterjeszteni. A szolgálat eljárása díj- és illetékmentes. A szolgálat minden hozzáforduló ügyfelet teljes körûen tájékoztat a felmerült nehézségeik megoldása érdekében. A szolgálat címe: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 54. IV. emelet, Telefonszáma: 94/ dr. Bozzay Ágnes 94/ dr. Farkas Imre A szolgálat ügyfélfogadási rendje: hétfõ kedd szerda csütörtök

12 12 VASVÁRI ÚJSÁG március 2. Diabetes Klub hírei év utolsó klubfoglalkozását hangulatos, finom vacsorával fejeztük be, ahová támogatóinkat is meghívtuk. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki klubunkat segítette. Külön köszönet Rózsás Miklósnak, a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány ügyvezetõjének, hogy egész évben a klubfoglalkozás megtartásához biztosította a termet. Január 28-án Kovács Tilda alpolgármester asszony jóvoltából részt vettünk a Rajkó Zenekar fergeteges koncertjén. Köszönjük. Zalaegerszegen, a Hevesi Sándor Színházban 30-án pedig a Vörös bestia zenés bohózatot néztük meg. A februári klubfoglalkozás alkalmából dr. Nagy Éva rheumatológus-belgyógyász háziorvos csontritkulásról tartott értékes orvosi elõadását hallgattuk meg, amelyet diavetítéssel egybekötve mutatta, hogy hogyan alakul ki a csontritkulás. Megtudtuk, hogy zsírban szegény, rostban, kalciumban dús étkezéssel, mindennapi mozgással, sétával lehet késleltetni a csontritkulást. Továbbá megbeszéltük az egész évben tervezett programokat. Harczné Marika klubtag Mesemondóverseny Mesét mondani, hallgatni, gyönyörködtetõ, ünnepi élmény. A mese lényegében saját kalandja annak, aki átéli: aki költötte, aki elmondja, aki hallgatja. (Horváth Gabriella) Kedves Szülõk, Pedagógusok és Gyerekek! A vasvári gyermekkönyvtár április 6-án és 7-én mesemondóversenyt rendez. Ezúttal is szeretnénk alkalmat teremteni sok-sok mese bemutatásához, hiszen minél több mesét ismerünk, annál gazdagabbnak mondhatjuk magunkat. A mesék irodalmi értékek, alapvetõ mintául szolgálnak a gyerekkori álmodozáshoz, és a felnõttek számára is hordoznak mindig valami új jelentéstartalmat. Legyen hát egy mesés délutánunk! Várjuk a vállalkozó kedvû gyermekeket, akik kedvenc meséjüket elmondanák közönség elõtt is. A versenyt 1 2. valamint 3 4. osztályosoknak rendezzük április 6-án (csütörtökön) és április 7-én (pénteken) kor. Lehet nevezni népmesével, mûmesével is, de a produkció idõtartama nem lehet több négy percnél! Kedves Gyerekek! Kérjétek szüleitek, tanáraitok és a könyvtárosok segítségét a mese kiválasztásához és a felkészüléshez is! Jelentkezési lapokat az iskolában és a városi könyvtárban kérhettek. Jelentkezési határidõ: március 24. péntek A felkészüléshez sok sikert kívánunk, találkozzunk a versenyen! Kamarai ülés Vasváron (Folytatás az 1. oldalról) Ennek jegyében a városunkba látogató tekintélyes gazdasági szakemberek elõször a Richter Cipõ Kft.-nél tettek gyárlátogatást, majd a fedett fürdõ mûködésével ismerkedtek, a polgármester kalauzolásával. A program a városházán folytatódott, ahol is a meghívóban szereplõ napirendek szerinti tanácskozás megkezdõdött. Kovács Vince kamarai elnök felkérésére Németh Zsolt vetítettképes elõadásban mutatta be a várost, és annak gazdasági életét a jelenlévõ vendégeknek. Bevezetésképpen a rendszerváltás óta tönkrement volt állami vállalatok bútorüzem, Auras, Bábolna, s legutóbb a Styl bezárását követõ súlyos problémákat idézte fel. A város szinte magára maradt a magasra szökõ munkanélküliség égetõ gondjával, kitörési irányokat, megoldási lehetõségeket kellett keresni. Olyan feltételeket teremteni, melyek új munkahelyek létrehozását segítik elõ. Összközmûves iparterületet adni a befektetõknek, olcsón, akár ingyenesen, de mindig feltételekkel és garanciákkal. Így is több beruházni szándékozó befektetõ állt tovább az elmúlt években olyan szomszédos országokba, ahol nagyobb kormányzati kedvezmény vár rájuk. Mindennek ellenére a megszûnt cégek helyébe 25 új, 5 fõnél több dolgozót foglalkoztató gazdasági társaság lépett, melyek most félezernél is több embernek adnak munkát. A városiasodás révén létrejövõ új közintézményekben újabb közel kétszáz dolgozó tudott elhelyezkedni. Jelenleg több mint 1600 munkavállaló dolgozik a városban. A városvezetés nem elégedett e téren és továbbra is minden erejével új munkahelyek létrejöttét próbálja elõsegíteni. E munkával egyidejûleg települési és kistérségi értékleltár készült. A turisztikai fogadókészség növelése érdekében vonzerõfejlesztést igyekezett a város megvalósítani a helyi sajátosságokra építve. Németh Zsolt abbéli reményének adott hangot elõadása végén, hogy nagy értékké válhat a közeljövõben a város kedvezõ fekvése is az M8 M9-es utak tervezett közeli keresztezõdése révén. A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás alig egy esztendõs tevékenységét a hivatalos elfoglaltsága miatt távollévõ elnök helyett Gyetvai Gábor kistérségi megbízott mutatatta be. A kamarai elnökség kihelyezett ülésén a témák közt szerepelt még a megyei munkavédelmi ellenõrzések tapasztalatairól szóló tájékoztató, továbbá belsõ szervezeti ügyek megtárgyalása. Tapasztalataikat összegezve az elnökség tagjai elmondták, hogy örömmel jöttek Vasvárra, kedvezõ benyomásokat szereztek, és hasznosnak ítélték a város megismerésére fordított idõt. Tankatalógus Hétköznapi kultúra a köznek Az oszkói Hegypásztor Kör tankatalógus létrehozását tervezi. Az adatbázisként szolgáló kiadványba nem csak a kis, hegyháti településrõl, de a környezõ falvakból, Vasvárról és szomszédos kistérségekbõl is várnak jelentkezõket. A tankatalógus lényege, hogy segítségével feltérképezzék az úgynevezett hétköznapi kultúrát az egyes településeken bebizonyítva, hogy mindenütt van hozzáértés, tapasztalat és értékes tudás. Ezt szeretnék a katalógussal a közösségek számára megmutatni, elérhetõvé tenni szûkebb és tágabb környezetükben. Egy másik célja az egyesületnek a kiadvány létrehozásával, hogy az abba magukat regisztráltatók tudásukat bemutathassák, megoszthassák az érdeklõdõkkel. A tankatalógus abban lesz a közösségek, érdeklõdõk segítségére, hogy rendszerezve bemutatja: ki, hol, mit tanítana szívesen és mit szeretne elsajátítani. A kiadványban minden téma érdekes lehet, a fák metszése, oltása, a méhészet, a horgolás, fõzés, lábtörlõkészítés, kertészkedés, falutörténet, állattenyésztés és számtalan más téma, hasznos tudás is. A regisztrációt a hegyháti egyesület folyamatosan várja és végzi.

13 2006. március 2. Már csak néhány nap, és kezdõdnek a 2005/2006-os labdarúgó bajnokság tavaszi fordulói, a csapatok gõzerõvel készülnek a március 12-én esedékes bajnoki rajtra. A felkészülésrõl kérdeztük Horváth Levente felnõtt, majd Szijj Lászlót, az ifjúsági csapat edzõjét. Január 17-én kezdtük meg a tavaszi szezonra való nyolchetes felkészülésünket, heti 3 4 alkalommal edzés vagy edzõmérkõzés formájában. Február án részt vettünk a büki 32 csapatos teremtornán, ahol az elsõ napról továbbjutottunk, másnap a négy közé jutás viszont már nem sikerült, mivel ellenfeleink jobb játékerõt képviseltek, és komoly kis pályás gyakorlattal rendelkeztek. A felkészülésünkbe nagyon jól illeszkedett a torna, a csapat játékával pedig maximálisan elégedett voltam! Február 4-én a rossz pályaviszonyok ellenére a vezetõk jóvoltából a zalaegerszegi mûfüves pályán játszottunk edzõmeccset az NB III-as Bük csapatával, akik ellen 6:3-as vereséget szenvedtünk. Február 11-én szintén Zalaegerszegen a Csepreg volt az ellenfél, a végeredmény 3:3 lett. Ezt követõen Ausztriában egy ötöd osztályú csapat ellen játszottunk 5:5-ös döntetlent. A legutóbbi mérkõzésünk február 19-én a Körmend ellen volt, itt 2:2 lett az eredmény. A felkészülés elsõ hat hete véleményem szerint jól sikerült, az edzéslátogatottság kb. 80%-os volt, nagyobb sérülés sem zavarta a játékosokat a tavaszi szezonra való felkészülésben. A hátralévõ két hétben már a frissítések, technikai, taktikai feladatok szerepelnek, melyek elvégzése után biztos vagyok abban, hogy a Vép elleni szezonnyitón a vasvári csapat teljes erõbedobással fog küzdeni a GYÕ- ZELEMÉRT!!! A csapatunk némileg átalakult, távozott Hajmási Milán (Ausztria), Lõdi László (Egyházasrádóc), Polgár Csaba (Ausztria). A korábbi játékosok közül Catomio János Gersekarátra, Németh Attila pedig Rábahídvégre igazolt. VASVÁRI ÚJSÁG 13 A vasvári labdarúgók felkészülésérõl A következõ játékosok érkeztek a csapathoz: Varga Sándor, Unger József (Rábahídvég), Nagy Balázs(Rum), Szalai Zoltán (Honvéd-Savaria), valamint a csapat irányítója Döbör Zsolt is felépült a sérülésébõl. Szijj László, az ifjúsági csapat edzõje a következõket mondta el a felkészülés értékelésérõl: Mivel a csapat az elmúlt évben jelentõs fiatalításon esett át, komoly kihívást jelentett a verseny felvétele a javarészt idõsebbekbõl álló ellenfelekkel. Ez az évünk a csapatépítés jegyében telik, melynek oltárán sajnos fel kell áldoznunk a pillanatnyi eredményességet, a jövõ csapatának kialakítása érdekében. A tavaszi szezonra, amíg a szabadtéri pályákat nem tudjuk igénybe venni, heti két alkalommal készülünk. Kedden erõnléti edzés és az önkormányzat jóvoltából fürdés szerepelt a programban, míg csütörtökön a labdával végzett feladatoké volt a fõszerep. Az edzéseket a keret 70 80%-a látogatta rendszeresen, a fiatalok fegyelmezetten dolgozva készültek az idény második felére, mivel a jól elvégzett munka eredményeképp az õszi szezonban mutatottnál sikeresebben szeretnénk szerepelni. A csapathoz visszatért Bõsze Ádám és Ujhelyi Gábor, új igazolásként pedig Tóth Gá- bor került hozzánk Halogyról. Mindkét edzõ köszönetét fejezi ki az edzéseket változatossá tévõ fürdõlátogatási lehetõségért, melyet jól be tudtak illeszteni a felkészülés menetébe. A Sportegyesület vezetõi és sportolói pedig Pados József, Szûcs Lajos és Pintér Imre önzetlen segítségéért hálásak, ugyanis önzetlenül segítettek a labdarúgó öltözõben elfagyott csövek és radiátorok helyreállításában és pótlásában. Példamutató tett volt, jó példája a közösségi összefogásnak. Méltó folytatása lehet a Baráti Kör szervezõdése, mely február 3-án 18 órakor tartotta alakuló összejövetelét a Zeneiskola nagytermében. Minden segíteni akaró sportbarátot szeretettel vártunk. Az utánpótlásnál is biztatóan alakul a helyzet, minden korcsoport saját edzõt kapott, jelenleg a szakmai munka koordinálására fektetjük a legnagyobb hangsúlyt. Az utánpótlással kapcsolatos terveket, programtervezetet a következõ lapszámban fejtjük ki bõvebben. Várjuk a pályákra a tisztelt szurkolókat, legyünk egyre többen a mérkõzéseken, szurkoljunk a vasvári csapatok sikeréért. Hajrá Vasvár! Hirdetések 2006-ban 1. Lakossági apróhirdetés: 15 szóig Ft 15 szó felett szavanként 132 Ft 2. Kerettel kiemelt apróhirdetés: az 1. pontban foglaltak szerint, plusz Ft 3. Üzleti apróhirdetés vastag szedéssel: 132 Ft/szó 4. Hirdetési felületek: 3 x 5,5 cm Ft 8,0 x 5,5 cm Ft 11,5 x 6,0 cm Ft 11,5 x 11,5 cm Ft 5. Üzleti keretes, kiemelt hirdetések: oldalanként Ft 6. PR-anyag szerkesztése, írása, fotózása, imprimálva: Ft A fenti hirdetési díjak a 20%-os áfát nem tartalmazzák.

14 14 VASVÁRI ÚJSÁG március 2. A Vasvári KSE mérkõzései Február 26., GT Öregfiúk Vasvári KSE: (18 19, 17 13, 23 15, 19 12) Vasvári KSE: Halmosi Tamás (15/15), Szilvágyi Zsolt (10/6), Sipos-Tompa L. (8/6), Dóka Balázs (12), Szabó Zoltán (5); csere: Káldi Zoltán (2), Soós Dániel ( ), Szilvágyi Imre (7/3) A GT Öregfiúk legjobb dobói: Zátonyi (19/3), István (20/3), Poór (20/12), Kovács (16). A Vasvári KSE idény eleji formát mutatva, gyenge védekezést produkálva szalasztotta el a mérkõzést. Február 17., Vasvári KSE YAGEO: (12 14, 14 7, 20 7, 19 6) Vasvári KSE: Halmosi Tamás (10/6), Kulcsár András (7/3), Szilvágyi Imre (10/6), Dóka Balázs (18), Szabó Zoltán (12); csere: Káldi Zoltán ( ), Soós Dániel (6), Szilvágyi Zsolt (2), Szabó Ádám ( ), Bazsó Attila ( ) A YAGEO legjobb dobói: Dr. Nemény András (18/6), Németh Károly (10/6). Kiegyenlített elsõ félidõ után a VKSE remek védekezésre (második félidõ 13 kapott pont) és gyors indulásokra alapozva állva hagyta a vendégcsapatot. Február 22., Ice-Team Vasvári KSE: (20 6, 20 10, 18 18, 17 12) Vasvári KSE: Halmosi Tamás (7), Soós Dánel ( ), Szilvágyi Imre (10/6), Dóka Balázs (19), Szabó Zoltán (3); csere: Farkas Zoltán ( ), Káldi Zoltán (2), Borsos Norbert (5), Kulcsár András ( ) Az Ice-Team legjobb dobói: Fancsali András (29/15), Fazekas János (19/6), Teket Ádám (17). Idegenben, úgy látszik nem megy. A támadásoknál a csepregiek szokatlanul kicsi pályája, valamint a gyenge védekezés a VKSE nem tudta kikapcsolni a hazaiak két dobógépét együttesen okozták az Ice-Team elleni vereséget. Dokey AZ AUTÓS MOTOROS ISKOLA INTENZÍV SZEMÉLYGÉPKOCSI-, MOTOR- KERÉKPÁR- ÉS MOPED-VEZETÕI TANFOLYAMOKAT INDÍT folyamatosan VASVÁRON a Postaforgalmi Szakközépiskolában. 30% AZ SZJA-BÓL VISSZAIGÉNYELHETÕ! TÁJÉKOZTATÁS: 94/ Ny.sz: Alsz.: 0553 Elettronica Hungary Focikupa kilencéveseknek Vasváron Február utolsó hétvégéje adott harmadik ízben alkalmat az Elettronica Hungary Foci Kupa lebonyolítására Vasváron. Hat, kölyök korosztályú csapat találkozott egymással a program szombatján. A Vasvári VSE által szervezett fiesztát Sipos Sándor szakosztályvezetõ úgy összegezte, hogy ezen a találkozón csakúgy, mint a hasonló jellegûeknél nem a versengés a cél, hanem a játék öröme. A gyermekek ilyen alkalmakon is megtanulják felfedezni, megszeretni a sportot, a futballt, a saját képességeikkel is megismerkedve közben. A kölyökkupák adnak alkalmat továbbá a tehetséges futballistagyermekek felfedezésére is. Sipos Sanyi bácsi jólesõ büszkeséggel emlékezett vissza az elmúlt tíz évek során Vasvárról vezetõ futballcsapatokba került futballistákról. Ilyen sportemberek voltak Elekes Attila, Elekes Zoltán, Topor Antal, Molnár Sándor, Szabó 1. Zsolt. Volt olyan korszak, hogy egy idõben négyen Szivacskézilabda-torna Két kategóriában kilenc csapat mérkõzött Vasváron Igen sûrû volt a február Vasváron fiataloknak szóló sportprogramok és kupák tekintetében. A szivacskézilabda az igazi bevezetõje értelmezte laikusként az eddig még nem hallott sportnemet a cikk írója. Borbás József testnevelõ az általános iskola pedagógusa és a kupa egyik szervezõje elmondta minderrõl: Amellett, hogy csapatjátékra ugyanúgy módot ad a szivacskézilabda, a tehetségkutatásnak is jó alkalma. A körmérkõzések során pontosan látható már, hogy kinek van ehhez a sporthoz tehetsége, kit érdemes leendõ kézilabda bajnokcsapatok számára már idõben kiemelni. Idõben, hisz ez a bajnokság az 1996/97-ben születettek számára kínált programot. A 10 éves kislányok 2x10 perces körmérkõzések során mérték össze tudásukat. Az általános iskola sportpályáját három részre osztották, és szimultán folyhattak azokon a mérkõzések négy bíró közremûködésével. A vasvári Kardos László Általános Iskola a körmendi is játszottak Vasvárról NB-I-es csapatokban. Most egyébként 66 ifjú focistát edz Sanyi bácsi mellett még három edzõ. A szakember szerint, ha a labdarúgás mélypontjából ki akar kecmeregni az ország, itt kell elkezdeni, szinte már óvodás kortól. Végül Sipos Sándor azt is elmondta, hogy mindehhez sok társadalmi munkára van szükség, mert anyagi források korlátozott mértékben állnak rendelkezésre még akkor is, ha általában sikerül szponzorokat találni a programok szervezéséhez. pam DMTE kézilabda-szakosztályával karöltve rendezte meg ezt a bajnokságot. A kategóriában egyébként a Szombathelyi Sportiskola vitte el a pálmát. Második helyen végzett a nádasdi általános iskola, végül harmadikként a körmendi DMNTE csapata léphetett a dobogóra. A legjobb kapus a mérkõzések során Sipos Cintia volt Nádasdról, a legjobb játékosként Baksa Adrienn szerepelt Vasvárról. A gólkirálynõ címet a szombathelyi Szecsõdi Vivien vitte el. Legjobb körmendi játékosként Doktor Dorotit jegyezték. Az 1998-as születésûeknél három gárda szerepelt a körmérkõzésekben. Ezek közül Nádasd végzett az élen, második a körmendi DMTE, a harmadik a Kardos László Általános Iskola lett. Legjobb kapus a körmendi Horváth Edina, a gólkirálynõ a vasvári Lisztes Fruzsina, a legjobb hazai játékos Katona Kitti lett a szivacskézilabdabajnokságon Vasváron. pam

15 2006. március 2. VASVÁRI ÚJSÁG 15 Nõi kézilabda Elsõ helyrõl startolhatunk Vasárnap délután kor a Körmendi Dózsa MTE Büki TK összecsapással rajtol az NB II-es nõi kézilabda-bajnokság tavaszi sorozata. A Közút-Vasvár viszont Mosonmagyaróvárra látogat. A vasvári csapat kitûnõ õszt tudhat maga mögött. Fancsali Ferenc vezetõedzõ értékelõ összefoglalóját lapunk hasábjain mindenki megismerhette. A csapat 9 gyõzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel, 19 szerzett ponttal a tabella 1. helyén várja a tavaszi folytatást. A vezetõedzõ, mielõtt csapata téli pihenõre vonult, úgy fogalmazott, hogy a legnagyobb kihívást az elsõ hely megtartása jelenti, ám ehhez szerencse is kell, s jó lenne, ha a sérülések is elkerülnék õket. A téli felkészülési munkát, a kemény alapozást és a tornákon való részvételt is a sikeres tavaszi szereplés érdekében vállalták. Felkészülési tornák A felkészülési tornák és a téli alapozás jól szolgálta a tavaszi rajt elõtti formába hozást. Két tornán vett részt a Közút-Vasvár, a Szombathelyi Tanárképzõ által szervezett mérkõzéssorozaton csoportjukban a 3. helyen végeztek, majd a helyosztó mérkõzésen a Nagykanizsát legyõzve lett 5. a csapat. A felkészülés következõ állomása a Hévízen megrendezett torna volt, ahol már olajozottan mûködött a vasvári gépezet, s tornagyõzelemmel zártak. Köszönjük! Megköszönjük mindazok támogatását, akik évi személyi jövedelemadójuk 1%-át részünkre felajánlották. Kérjük Önöket, hogy az idei évben is támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával: a Vasvári Fúvószenekarért Alapítványt, adószáma: a Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítványt, adószáma: a Vasvár Városért Sportegyesületet, adószáma: a Dr. Bendefy László Városi Könyvtárat, adószáma: a Vasvári Gyermekekért Alapítványt, adószáma: a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítványt, adószáma: a Tûzoltó Egyesületet, adószáma: a Vasvár Városért Közalapítványt, adószáma: a Vasvár Városi Kórusegyesületet, adószáma: a Városi Kisdedóvó Egyesületet, adószáma: Sérülések, távozás, visszatérés Sajnos a tavaszi rajt elõtt három rossz hírrel kell kezdeni. A kiváló irányító, az örökmozgó Szondy Noémi sikeres szalagmûtéten esett át, pillanatnyilag nem áll a csapat rendelkezésére, miként a balátlövõ Németh Diána sem, aki a téli felkészülés során szenvedett szalagszakadást. A játékos gárdából a téli leállás idõszakában Szalai Marietta munkahelyváltás miatt távozott, abbahagyta a kézilabdázást, s a megyei sajtóban közzétett hírrel ellentétben tudtuk meg Fancsali Ferenc edzõtõl nem kényszerült klubcserére Marietta, s nem is folytatja Marcaliban. Jó hír viszont, hogy Kovács Katalin szülés után visszatért a Közút-Vasvárhoz. Tavaszi forduló ABLAK, AJTÓ VASVÁRON Gondoljon már most a jövõ téli takarékosabb fûtésre! Tegye hangulatosabbá otthonát az általunk kínált KANDALLÓKKAL, CSERÉPKÁLYHÁKKAL Válassza az általunk forgalmazott, modern 3 és 5 kamrás MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓKAT! TERVEZÉSTÕL A KIVITELEZÉSIG. TOVÁBBI AJÁNLATAINK VÁROM KEDVES MEGRENDELÕIMET! GOMBÁS ANDRÁS Tavaszi esélyek Fancsali Ferenc edzõ úgy véli, hogy kemény tavasz elé néznek. Sok múlik a sikeres tavaszi rajton. Ha a MOGAAC és a Gyõri VKLSE ellen gyõztesen fejezik be a mérkõzéseket, úgy bármi lehetséges. Az utóbbi csapat nem tûnik könnyû falatnak, ugyanis a rivális az õsz folyamán már kétszer fennakadt a vasvári csapat torkán. Tõlük a bajnokságban és a Magyar Kupában is vereséget szenvedtek. Ettõl függetlenül a Közút-Vasvár szeretné pozícióját, az elsõ helyet megtartani, s ehhez kéri a lelkes vasvári szurkolók biztatását is Fancsali Ferenc edzõ, és a kézilabda-szakosztály vezetõje, Nagy Ferenc is. sok Március Mosonmagyaróvár Közút-Vasvár Március Közút-Vasvár VKLSE Március Gyõr Közút-Vasvár Március Közút-Vasvár Celldömölk Április Ajka Közút-Vasvár Április Gyõrújbarát Közút-Vasvár Április Közút-Vasvár Alsóörs Április Büki TK Közút-Vasvár Április Vasvár Széchenyi Fõiskola Gyõr Május Körmend Közút-Vasvár Május Közút-Vasvár Tapolca minõségi fa nyílászárók tömör fa és mûanyag bejárati ajtók redõny, reluxa, szúnyogháló beltéri ajtók Hörmann garázskapuk Schiedel kéményrendszerek Generál kivitelezõ és szolgáltató egyéni vállalkozó Vasvár, Kossuth L. u. 17. Tel.: 94/ Mobil: 70/

16 16 VASVÁRI ÚJSÁG március 2. Anyakönyvi hírek Házasságkötés: Jene Ferenc és Dézsi Amália Gyöngyvér Haláleset: Horváth Jánosné sz. Horváth Katalin, Horváth Gyõzõ József, Koroknai Istvánné sz. Kardos Erzsébet, Szente Lászlóné sz. Kardos Irma Apróhirdetés Három szobás lakás garázzsal eladó, vagy kisebbre cserélhetõ. Elõnyben az I II. emeletiek, értékkülönbözettel. Tel.: 70/ Vasvár központjában elsõ emeleti összkomfortos lakás, irodai, üzleti célokra eladó. Érdeklõdni: 30/ Vasváron csendes környezetben 60 m²-es összkomfortos lakás eladó, garázzsal vagy anélkül. Érdeklõdni: 30/ JÁTÉKVÁSÁR Vasváron, a postával szemben Telefon: 94/ Húsvéti és szabadtéri játékok LEGO Playmobil Kreatív játékok Plüssök Bébi játékok Márciusban MINDEN JÁTÉK 10% kedvezménnyel kapható! ÍRÓKÉZ Papírbolt VASVÁR, Járdányi u.6. Telefon: 94/ muffinpapír mintás tortacsipke háztartási csomagolóanyagok... BUDMIL SPORTRUHÁZAT úszósapka úszószemüveg strandpapucs táska HÚSVÉTI ajándék- és dísztárgyak. Már most gondoljon a húsvétra, mert nálunk márciusban minden termék 10% kedvezménnyel! Új magánrendelés Vasváron! Belgyógyászati, ideggyógyászati, mozgásszervi, bõrgyógyászati kórképek, valamint asztma, allergia, fülzúgás, vizelettartás zavar, stressz kezelése BEMER 3000 magnetoterápiás készülékkel. Bejelentkezés: 30/ Helye: Vasvár, Szentmihályfalvi u. 2. I. emelet (labor helyén) Új helyen várjuk kedves régi és új vásárlóinkat! Vasvár, Járdányi u. 6. szám alatt változatlan árukészlet, arany- és ezüstékszerek széles választéka, ékszerjavítás. Ékszerüzlet Vasvár Vasvári Újság A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Vasvár Felelõs kiadó: Dr. Ódor Ildikó jegyzõ Felelõs szerkesztõ: BODORKÓS ANDRÁS Szerkesztõségi munkatársak: Baán Erika, Dóka Balázs, Laki László, Pogács Mónika, Sejberné Szabó Mariann, Szabó Zoltán, Tausz István, Unger József Készült: LINEA NYOMDA SZOMBATHELY ISSN

17 1 ÖNKORMÁNYZATI MELLÉKLET március 2. Önkormányzati ülés közmeghallgatással Közmeghallgatás pengeváltással, forráshiányos költségvetés, jó a köztisztaság helyzete, '56-os emlékmûvet állít a város A február 23-án megtartott, közmeghallgatással egybekötött képviselõ-testületi ülésen Németh Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a két ülés közti eseményeket ismertette a testülettel és a közmeghallgatásra megjelentekkel. A két ülés közti események sorából kiemelkedik az M8-as M9-es nyomvonaláról tartott egyeztetés, amelyre február 15-én került sor az UVATERV szakértõivel közösen. A várost érintõ vagy elkerülõ nyomvonal iránya még nem eldöntött, Vasvár mindent megtesz annak érdekében, hogy számára kedvezõ helyen lehessen rácsatlakozni ehhez az új úthoz, amely ha megépül, jelentõs fejlõdést hozhat a térség életében. A város rangját tekintve országosan is jó visszhangja volt a Fõtér címû turisztikai mûsornak az M1-es csatornán, amelynek csupán társbérleti szereplõje volt Celldömölk és a Vulkán-fürdõ. A Kistérségi társulás A 22 települést tömörítõ kistérségi társulást a Társulási Tanács vezeti, Fukszberger Imre elnök, valamint Pintyõke István és Németh Zsolt alelnökök irányításával mûködik. Németh Zsolt vasvári polgármester a közmeghallgatáson tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy tavaly csupán 31 millió forintot kaptak térségi feladatok ellátására, 2006-ban viszont 117 millió forintot. Ebbõl az összegbõl közösen látnak el szakfeladatokat, egészségügyi, szociális, közoktatási, mozgókönyvtári feladatot, s abból az összegbõl egy közös üzemeltetésû autóbuszt is vásárolnak 2006-ban. A Társulási Tanácsot a települések polgármesteri alkotják, akik lélekszám-arányos szavazati joggal rendelkeznek. Forráshiányos költségvetés Miként az elmúlt években, úgy 2006-ban is forráshiányos költségvetéssel kell számolnia Vasvárnak. Az állami normatívák elmaradása és a központi költségvetési hiány is nehezíti a hazai önkormányzatok helyzetét. Így van ez Vasváron is. Erre az évre a várható bevételek, fenntartási és felhalmozási kiadások függvényében a város évi költségvetését 1 milliárd 453 millió 318 ezer forint kiadási fõösszeggel, 1 milliárd 280 millió 280 ezer forint bevételi fõöszszeggel határozza meg, a várható költségvetési hiány 173 millió 280 ezer forint. E tételen belül jelentõs összeget költ a város mûködési kiadásokra. Intézményei fenntartására 833 millió 414 ezer forintot, a személyi jellegû kiadások 289 millió 275 forintot tesznek ki, ezek járulékaira pedig 121 millió 839 forintot kell áldozni. Az államháztartási tartalék 2 millió 304 forint. Ebben az évben beruházásra várhatóan 442 millió 26 ezer forint jut, felújításokra 70 millió 827 ezer forintot fordítanak. Hitel törlesztésére 80 millió 224 ezer forint kell, s 6 milliós fejlesztési tartalékkal számolnak. A város életében meghatározó szerepet betöltõ intézmények mûködtetése biztosított, de gondos gazda módjára odafigyel a képviselõ-testület a civil szervezetekre is. Pályázati forrásból pedig a város kitûnõ pályázó képességének és a nyertes projekteknek köszönhetõn több beruházás is zajlik 2006-ban, elsõsorban a domonkos kolostor történelmi városképi rehabilitációja, és mellette a közösségi ház és színházterem építése. Kõhalminé Major Judit könyvvizsgáló szakmai elemzésében elmondta, hogy a évi köl6tségvetési rendelet tervezete a jogszabályi kötelezettségeknek eleget tesz, a bevételek és kiadások alakulása, illetve a jelentkezõ hiány kezelése lévén a város önhibáján kívül forráshiányos kezelhetõ. Görgetett, évente növekvõ hitelállománya nincsen. A rendelettervezet szerkezete a korszerû pénzügyi, számvitelei követelményeknek megfelel. Az Interreg I II és a Phare-pályázatok önerõs illetve elõfinanszírozása is biztosított. Mivel a normatív állami támogatások köre szûkült, ez jelentõs önhibáján kívüli forráshiányt okoz a városnak. A város fejlesztése, jobbítása érdekében tett sikeres pályázati lépései Vasvárnak példa értékûek. A költségvetést kezelhetõnek és egyben elfogadásra alkalmasnak tatja. A bizottságok és a testület az elõirányzatot elfogadhatónak találta, bár mindenki érzi, hogy ez az év sem lesz könnyebb, mint a tavalyi (Melyik év könnyû a hazai önkormányzatoknak?). Közmeghallgatás, hozzászólások, pengeváltás Horváth Gábor a Vasút utca lakója azt kérdezte, hogy a szennyvízrendszer kiépítése mikor várható és a zsákutca kinyitását tervezik-e? Németh Zsolt polgármester válaszában elmondta, hogy a szennyvízrendszer kiépítése a pályázati prioritások függvénye is. Sajnos Vasvár a szakmai paraméterek és pályázati prioritások változtatása miatt állandóan hátrányos helyzetbe kerül. A címzett támogatáshoz a város önerõbõl nem tud 600 millió forintot elõteremteni, s a lakosságra sem lehet áthárítani a beruházás költségeit. Ám a következõ ciklusban esély mutatkozik ennek a problémának a megoldására. Az uniós pályázat kiírását a város térdelõ rajtban várja. Az utca kinyitása a rendezési tervben szerepel. A város szándéka ehhez adott. Ott új telkek kialakítása várható, ha a Vérmezõ utcai telkek már elfogytak. Kanizsai Béla, a Bendefy utca 27. szám alatti lakos véleménye A felszólaló miként azt már megszokhattuk szórólapjaiból mindent és szinte mindenkit kritizált. Úgy érezte, eljött annak az ideje, hogy érveit a közmeghallgatáson Németh Zsolt polgármesterre zúdítsa. Szomorú, hogy csak évente egyszer van közmeghallgatás, miként annak délutáni idõpontja sem jó, hisz sokan dolgoznak kezdte hozzászólását. Majd az újság következett, hogy abban nincsen tájékoztatás, s további kérdéseket intézett a testülethez és a város elsõ emberéhez. Miért nincsen városi televízió? A hirdetõ tábla látványa is szomorú képet fest, de a tartalmi része fõként. Ön a politikából él, mi pedig másból szólította meg indulatosan Németh Zsolt polgármestert a közmeghallgatás fõszereplõje. S az is szomorú, hogy a testületbõl van olyan képviselõ, aki még egyszer sem szólalt fel. Következett a vasvári zsömle, a Plusz Áruház kérdése utóbbiról úgy vélte a felszólaló, hogy a Pluszra szükség van, de nem most. A kemény konkurenciát pedig ránk szabadították. Azzal várhattak volna még pár évet! Önök voltak azok, és a Vasvári Újság, akik a dialógust nem keresték. Retorzió, hatalommal való visszaélés, kutyámat is megmérgezték hangzott a következõ vádpontsor. Ez volt az a pillanat, amikor Kovács Tilda alpolgármester félbeszakította Kanizsai Bélát. Ki mérgezte meg az ön kutyáját? Csak nem gondolja, hogy mi? Majd a felszólaló folytatta, s iratokat vett elõ, amelyben azt nehezményezte, hogy a január 20-án tartott cégvezetõi fórummal egy idõben rendelték be Szombathelyre, az APEH-ba. Célzottnak érezte ezt a sok véletlent. Meglátása szerint ebben is a hatalom keze van benn. A párom is sorra került, el kellett hagynia az iskolát. Majd következett az ingyen telkek kérdése. Miért a Vérmezõ utcában alakítottak ki telkeket? A közösségi ház terve gyönyörû, ám önök azt is kulcsos üzemeltetéssel képzelik el, s vélhetõen készül egy csínytevés is, miszerint egy új intézményt hoznak létre, s annak vezetõi álláshelyére pályázatot írnak majd ki, s kevesebb emberrel képzelik el a mûvelõdési ház mûködését. Miért olyan magas a polgármesteri illetmény? Amit Ön 1998-ban ígért, ahhoz képest most felemás a helyzet. A megemelt tiszteletdíjak, a polgármesteri illetmény törvénysértõ. Törvényt sértett a testület. Ön szokott Béla szakította félbe a polgármester. A személyeskedést rossz néven vette a felszólaló, mire a polgármester így reagált: Kedves Béla, akinek rinocérosz bõre van, annak ne legyen mimóza a lelke! Aszfaltút, vállalkozói összefogás, az utcát mi építettük, nem ön építtette! folytatta hozzászólását Kanizsai Béla. Az Ön pénzébõl épült? kérdezte erre a polgármester.

18 2006. március 2. ÖNKORMÁNYZATI MELLÉKLET 2 A járdát saját pénzbõl építettük, a Bendefyben, replikázott Kanizsai Béla. A 200 milliós fejlesztési tartalékkal zárt ciklust is nehezményezte, mondván, hogy a Domonkos kolostor kártalanításáért kapott pénzzel õ nem nagyon dicsekedne. Azon is el lehetne gondolkodnia, hogy a jövõben, mely színekben kíván indulni! zárta hozzászólását Kanizsai Béla. Németh Zsolt összegzése Tisztelt Béla Kanizsai, városunkban ideiglenesen állomásozó német állampolgár! kezdte válaszadását a polgármester. Az Ön pillanatnyi jogi státusza ez. Bár elviseltem, hogy országos politikai vizekre is evez, ám a Magyar Alkotmány erre Önnek nem ad jogot. Ön jelenleg egy másik ország szuverenitásába beleavatkozik, ugyanis Magyarországon Nemzeti Parlamenti Választás folyik. Ön egy másik országnak az állampolgára. Önnek választójoga, közügyek gyakorlási joga nincs. Önt, mint az Európai Unió állampolgárát megilletik azok a jogok, hogy az Európai Parlamenti választáson induljon, és az önkormányzati választásokon is ha bizonyos feltételeket teljesít, részt vegyen, és korlátozott jogával éljen. Ha kvalifikáltatja magát a versenyre, akkor természetesen ebbe a dologba is beszállhat. Ám jelenleg nem ez a helyzet. Én egyébként izgulok, hogy a magyar állampolgárságot megszerezze. Ezt Ön már régen megszerezhette volna. Tudja hogy hogyan? Benyújtja a kérelmét a BM-be, majd a köztársasági elnök úr honosítja, ezt követõen ide írnak egy levelet, eljön ide hozzánk, leül velem szemben, én megkérem, hogy álljon fel, és mondja utánam az állampolgársági esküt. Ha azt letette, ez remélem minél elõbb megtörténik, azután gyakorolhatja ezeket a jogokat. Németh Zsolt tõle szokatlan módon kérdéseket intézett Kanizsai Bélához. Kik állnak maga mögött? Ki az a mi? Nevezze meg azoknak a számát, akik maga mögött állnak. Tudom, hogy azok számát az egy kezemen meg tudnám számolni. El tudom képzelni, hogy ez idegesítõ. Ennyi idõn keresztül, két éve törölgeti a koszos lábát belém, és nem gyûlnek ezek az emberek. Olyanok persze sokan vannak, akik azt mondják, jó lenne ezen az ürgén (a polgármesteren) koptatni egy kicsit! Mit ugrabugrál ennyit ebben a városban? Olyan viszont kevés akad, aki Önt partnernek tekintené. És nem jönnek, nem gyûlnek az Önt támogató emberek. Én tudom, hogy hány választópolgár nevében beszélek, az itt ülõ képviselõ urak is tudják, mennyi választópolgár nevében beszélnek, Ön senki nevében beszél, ezért a fejedelmi többest tessék elhagyni megszólításaiból! Azt mondja, hogy a politikából élünk. Ön mibõl él? Mi a fészkes fenével foglalkozik? Ha abbahagyom a politikát ami kemény munka, mert rengeteg ember ügyével kell foglalkozni, többük mocskolódását elviselni, ami macerás, de én erre vállalkoztam. Ha viszont így lehet élni, miként Ön, akkor megkérdezem: Mibõl lehet így élni? Mert mondanak ezt-azt. Ha én is az Ön módszeréhez folyamodnék, s megkérdezném, amit mondanak az emberek, mit szólna ehhez? Nem állítanám, csak megkérdezném, hogy Ön nem kábítószer-kereskedõ? S bedobnék a köztudatba ilyen tenyérbe mászó kérdéseket, amiket Ön intéz hozzám irományaiban. Bár a közszereplõnek többet kell elviselnie, mint az átlag polgárnak, azért ezt nehéz elviselni. Majd Németh Zsolt polgármester tájékoztatta a megjelenteket azokról a törvényi kötelezettségekrõl, amelyek lehetõvé teszik a tiszteletdíjas emeléseket. Hogy Földhivatal létesült? Igen, mert már az elõzõ ciklusban errõl politikai döntés született. S az sem úgy mûködik, miként Ön gondolja, hogy csettintünk egyet, és ide jön a miniszter, s hozza a kívánt intézményt is. A munkahelyteremtésben én és a város is rengeteget tett, és tettünk. A vasvári önkormányzat adóbevallásában olyan gazdasági társaság, amelyik 5 fõnél több munkaerõt foglalkoztat 25 szerepel. Ezeknek négy éve még nyoma sem volt. A közszolgálatban pedig 172 olyan álláshely létesült, amelyek szintén nem voltak még ben. Ha Ön itt élt volna, láthatta és láthatná, hol van a munkanélküliség. Húsz évvel ezelõtt, amikor az Alkotmány utcán 5 autóbusz jött be naponta, tömve ingázókkal, akiket Szombathelyrõl hozott. Menjen ki, s nézze meg, ma hogy néz ki az Alkotmány utca! Jönnek ilyen buszok? Természetesen a munkalehetõségekkel mi sem vagyunk elégedettek. De ne mondja, hogy nincsen párbeszéd. Mondja azt, hogy kevés a párbeszéd. S cégek sorát is említhetném, akik ittlétében személyes szerepem van. A Pluszt meg hagyjuk! Ha normális vasváriakkal beszélne, errõl egészen mást mondanának Önnek. Körmend kétszer ekkora, s ötször ennyi szupermarket mûködik ott. Megmérgezték a kutyáját? Remélem, hogy nem rám gondol. Én még magát sem tudnám, nemhogy a kutyáját megmérgezni. APEH-ra válaszolva. Azt kikérem az APEH nevében is, hogy esetleg közremûködésemre hívták be! Hogy ilyen beleszólásom, befolyásom lenne? Ez paranoiás ötlet. Ez üldözési mánia. S legyen kicsit keményebb Béla! Ne legyen ilyen mimóza! Amikor azt mondja, hogy a mi adónkból költünk, akkor jó lenne, ha ezt kifejtené! Mi az, amit Ön mint adónem befizet? Súlyadót nem, mert külföldi rendszámú autóval jár. Kanizsai Béla visszakérdezett. Kíváncsi az adóra? Tavaly több mint 7 millió forint áfát fizettünk be! Ennek nagyon örülök válaszolta erre a polgármester. Akkor Önnek jól megy a vállalkozása. Mibõl is él? Én sem kérdezem meg, Ön mibõl él polgármester úr! vágott vissza Kanizsai Béla. De igen, ezt teszi évek óta, én is ezt tegyem, szórólapozzak? Amit a Gergye Rezsõ pályáztatásáról mondott, hogy trükk? Igen pályáztatunk. Én is pályázok négyévente. Kulcsos mûködés? Igen, nagy bizalommal a civil szervezetek esetleg kulcsos rendszerben használják majd a házat, s nem kell ott ülnie egész nap egy alkalmazottnak. Arról szó sincs, hogy kitesszük a kulcsot, s aki jön, leveszi és besétál oda. Majd Németh Zsolt sorra vette a felszólaló által problematikusnak nevezett városi beruházásokat, intézkedéseket, törvényességet. Ha a képviselõ-testület nem intézkedik a köztisztviselõi illetmény-alap emelésérõl, akkor a Közigazgatási Hivatal felhívja a jegyzõ figyelmét, hogy szüntesse meg a törvénytelenséget! Az elõzõ ciklus évszámait pedig ne keverjük ide! A vasvári testületnek szégyenkezni valója nincsen. És azzal is tisztában vagyok, hogy e város hogy nézett ki évtizedekkel ezelõtt. Amit fel tudunk mutatni eredményt, azt nem tekintem saját érdemnek. Ön viszont minden sikerben valami hibát kíván találni. A csõdközelben a város felszólítást pedig hagyja már! Csak maga mondja, amit mond. Ismeri a viccet? A rádió bemondja, hogy vigyázzanak, mert egy õrült jön szembe az autópályán. Ám õrültünket mindez nem zavarja. Magában mondogatja: Egy õrült? Ezrével jönnek szembe! S hogy nem vagyok tagja az MDF-nek? Kapaszkodjon meg, nem zártak ki, tagja vagyok. S drukkolok azért, hogy Ön magyar állampolgár lehessen, s induljon el a választásokon, s szembesüljön azzal a ténnyel, hogy ezzel a módszerrel nem lehet célba érni. Végül a polgármester Márai Sándortól olvasott fel. Az idézet az irigységrõl szólt... Frusztráltság, paraniai Kovács Tilda alpolgármester úgy vélekedett, hogy Kanizsai Béla mániákusan kíván a közszereplésben részt venni, s frusztráltságától nem képes megszabadulni. Mellesleg Ön leköpte a magyar állampolgárságát, majd visszasündörgött ide. Ha Önt ez a város ezzel a mentalitással elõnyben részesíti, akkor én gratulálok Önnek elsõként. Induljon el, mérettesse meg magát! Gergye Rezsõ hozzászólásában úgy vélekedett, hogy tanuljuk a demokráciát, s úgy gondolja, késõbb közös ügyekben képesek leszünk akár együtt is dolgozni. Németh Zsolt polgármester erre így reagált: Ez a fajta megnyilvánulás, amit Kanizsai úr két éve folytat, egy rosszindulatú koncepció. Fixl László képviselõ a költségvetéssel kapcsolatban kifejtette: Mint a polgármester szolgalelkû képviselõje, én meg fogom szavazni azt. Egyben jelezte, hogy ami itt ma zajlik, az nem arról szól, aminek egy közmeghallgatásnak szólnia kellene. Bizottsági igenek A bizottságok és a könyvvizsgálói szakvélemény alapján a képviselõ-testület elfogadta a évrõl szóló költségvetési rendeletet, amelynek kiadási fõösszege 1 milliárd 453 millió 318 ezer forint, bevételi fõösszege 1 milliárd 280 millió 38 ezer forint. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében az 1 milliárd 453 millió 318 ezer forintos bevétel teljesítéséhez 11 millió 18 ezer forint mûködési és 62 millió 262 ezer forint fejlesztési hitelt kell igénybe venni. A testület ezekkel a sarokszámokkal fogadta el a évi költségvetési rendeletet. sok

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

NTP-KKI számú pályázat. Kép a mustragáláról

NTP-KKI számú pályázat. Kép a mustragáláról NTP-KKI-16-0282 számú pályázat A Kép-tett-szó négyéves múltra visszatekintő tehetséggondozó műhelymunkáját honosítottuk meg idén a szentesi HMG-ben KÉP-TETT-SZÓ-MÉDIA címmel és tartalommal a Nemzeti Tehetségpont

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

2012. szeptember II. évfolyam 1. szám. Tartalom. Múlt-jöv... Egy keresztel nyomában. Tanévnyitó. (Iván Csilla) Miért jó...

2012. szeptember II. évfolyam 1. szám. Tartalom. Múlt-jöv... Egy keresztel nyomában. Tanévnyitó. (Iván Csilla) Miért jó... 2012. szeptember II. évfolyam 1. szám Tartalom Múlt-jöv...Egykeresztelnyomában Tanévnyitó (IvánCsilla) Miértjó... (VasárosAlexa) Szüretifelvonulásonjártunk (BalázsRóbert) Újraitt... (MarancsicsFanni) Megemlékezésszeptember20-ról

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

tematikus iskolai projekt Holokauszt Emléknapra ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

tematikus iskolai projekt Holokauszt Emléknapra ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tematikus iskolai projekt Holokauszt Emléknapra ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Gonda Zita gyakorlóiskolai vezetőtanár Holokauszt Emléknap: hivatalos iskolai emléknap a 2000-2001-es tanévtől Gothár

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Bedő Gábor Intézményi kommunikátor NML3ST 10NKOIKB A gyakorlat kezdete és főbb fázisai Én a 6 hetes kötelező

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Programunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Programunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben: SZAKMAI BESZÁMOLÓ A SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELYBEN VALAMINT A NAIV MŰVÉSZEK GYŰJTEMÉNYÉBEN ÉS KÖZÖS UDVARÁBAN A MÚZEUMI ÉJSZAKÁJÁN MEGRENDEZETT KIS EMBEREK BARÁTOCSKÁIM CÍMŰ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSHOZ

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter Kossuth Ház Hírlap - Newsletter rendkívüli kiadás ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI HÉTVÉGE A KOSSUTH HÁZBAN 2014. AUGUSZTUS 23. 24. Elnöki beszámoló Az augusztus 23. 24. Szent István napi ünnepünk

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ )

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ ) FMB-33/2011. (FMB-62/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. december 23-án, pénteken 9 óra 49 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Taní-tani míg van tanító

Taní-tani míg van tanító Viant Katalin Taní-tani míg van tanító A könyvkiadói szerkesztőképzésről 1 A RÓZSÁK ÉS A KERTÉSZEK Két évvel ezelőtt, e helyütt, arról beszéltem Önöknek, hogy orvosi szakkönyvkiadásunkat hogyan látom szerkesztői

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben