tartanak fenn az egyes kistérségekkel, önkormányzatokkal.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tartanak fenn az egyes kistérségekkel, önkormányzatokkal."

Átírás

1 Vasvári Újság Vasvár, március 2. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Szalagavató 2006 Március 15-re emlékezünk Február 24-én szalagavató ünnepélyt tartott a Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta-és Bankforgalmi Szakközépiskola, Kollégium 12. osztályos évfolyama. A Kardos László Általános Iskola tágas aulája volt ismét a helyszín, amely farsangi díszben pompázott. A szülõk, családok, meghívottak a földszinten és az emeleti karzaton foglaltak helyet. A szépen terített asztalok szinte roskadoztak a finom ételektõl, süteményektõl, szomjoltó és kedvhozó italoktól. A mûsor kezdete elõtt még A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara több alkalommal tartott már vidéki helyszíneken vezetõségi ülést, így Sárváron, Körmenden és Répcelakon. osztályképeket készített a két profi fényképész és a rengeteg házi, udvari fotós, videós. 18 órakor megkezdõdött a már nagyon várt ünnepély. A bevezetõ köszöntõben egy-egy szál virággal ajándékozták meg Kovács Tilda alpolgármester asszonyt és Hollósi László urat, a helyet adó iskola igazgatóját. Vangelis zenéjével kísérve felvonult, felsorakozott a két osztály. Tóth Erika, a 12.A osztályfõnöke Ódor Anna 12.B-s osztályfõnök nevében is köszöntõ beszédet tartott, amelyet lapunk 2. oldalán olvashatnak. Kamarai ülés Vasváron Február utolsó napján Vasvárra utazott a 14 fõs elnökség, melyben nagyvállalati vezérigazgatóktól (Falco, BWP) kezdve kézmûvesekig képviseltetik magukat a termékeket elõállítók és az azokkal kereskedõk. A kamara vezetõi vallják, hogy akkor tudnak eredményes érdekképviseletet ellátni, ha élõ kapcsolatot tartanak fenn az egyes kistérségekkel, önkormányzatokkal. A helyszínre kell menniük ahhoz, hogy a vállalkozások mindennapi életébe, gondjaiba és sikereik titkába bepillanthassanak. (Folytatás a 12. oldalon) A hagyományoknak megfelelõen március 15-én szerdán, este 7 órakor kezdõdik városunkban a fáklyás felvonulás. Az elõzõ évi gyakorlattól eltérõen nem az általános iskolától, hanem a Béke utcai óvodától indul a fáklyás menet a Március 15. térre kor a Városi Fúvós Zenekar adja a fogadó zenét, Németh Tamás pedig tárogatón korhû dalokat ad elõ kor Himnusz, majd Németh Zsolt országgyûlési képviselõ, Vasvár város polgármestere mond ünnepi beszédet. A koszorúzást követõen emlékmûsor, ehhez kapcsolódóan Toborzó táncot ad elõ a Kenderke Néptáncegyüttes, kísér a Kármentõ zenekar. Újdonsággal is kirukkolnak az ünnepi megemlékezés szervezõi: tõl a Zöldfa udvarán Kossuth-tábor és táncház várja a megemlékezõket. Meghívó A Fidesz városi szervezetének meghívására a vasvári születésû népszerû tornász, olimpiai érmes Makrai Katalin, valamint Gergely Éva énekmûvész és Németh Zsolt országgyûlési képviselõ lesznek vendégek azon a mûsoros beszélgetésen, melyre szeretettel várják az érdeklõdõket. A rendezvény helyszíne a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, idõpontja március 9., csütörtök óra.

2 2 VASVÁRI ÚJSÁG március 2. Szalagavató 2006 (folytatás az 1. oldalról) Tisztelt ünneplõ közönség, kedves szülõk, tanártársaim, kedves végzõs diákok! A mai napon életetek egyik legünnepélyesebb eseményét élitek át. Az ember életében meghatározó szerepe van az ünnepnek, hiszen arra szólít bennünket, hogy emlékezzünk, s emlékeinkbõl nyerjünk ösztönzõ erõt, találjunk új célokat, hiszen a múlt megbecsülésén visz az út a jelenig. Idézzük fel emlékezetünkben 2002 õszét, mikor a tanévnyitón 58 elsõs állt az iskola udvarán megilletõdve, félszegen, szorongva. Számotokra még ismeretlen, szokatlan, idegen volt a környezet, kerestétek helyeteket az új közösségben. Mára ez a kép megváltozott: otthonosan mozogtok az iskolában, tanáraitok, osztálytársaitok, évfolyam- és diáktársaitok ismerõs arcok. A szalagavató nemcsak az ünneplés, hanem a számvetés ideje is. Ha szimbolikus felnõtté avatásotok alkalmával válaszoltok régi éneteknek, értékelitek az elmúlt négy év munkáját, teljesítményét, vajon elégedettek lehetünk, lehettek-e? Ballagási tarisznyátokban lesz-e elég útravaló az elmegyek, elmegyek hosszú útjára? A külsõ változás szembetûnõ: a gyerekbõl felnõttekké váltatok, a kiskorúságból folyamatosan léptek át a nagykorúságba. A lelki, mentális fejlõdés azonban nem a természet objektív törvényei alapján következik be, hanem rengeteg, más természetû folyamat eredménye. Lelkileg felkészültetek-e az elõttetek álló feladatokra, az élet számtalan kihívásának meg tudtok-e felelni? Elvárják tõletek, hogy tanuljatok, nyelveket beszéljetek, a tõletek telhetõ legjobb teljesítményt nyújtsátok, sportoljatok, önbizalmat, magabiztosságot sugározzatok. Rohanó világunkban nem könnyû megfelelni az elvárásoknak. Ezért szükségetek lesz a biztos, belsõ kapaszkodókra, hiszen a Ti testi-lelki gyarapodásotok alatt a világ sem maradt változatlan. Gyermeki szívvel, ingatag lelkivilággal nehezen tudnátok boldogulni egy olyan világban, amely változékonyságával, lendületével elsodorja a gyengéket, a kapaszkodókat elvesztett embereket. Mégis hiszem, hogy a tudás, a becsület, a szorgalom és az akarat örök értékek maradnak, és az boldogul majd, akinek ez tulajdona. A szemünk elõtt cseperedtetek szertelen gyerekekbõl ifjakká. S bár visszatekintve ez csak egy pillanatnak tûnik, mindanynyian tudjuk, nem volt az ide vezetõ út mindig sima, gördülékeny. Mi, tanáraitok megpróbáltunk minél több ismeretet átadni nektek, felkészíteni benneteket az érettségi vizsgákra, a továbbtanulásra, és sokszor mindennapos problémáitok megoldásában is igyekeztünk segítségetekre lenni. Arra törekedtünk, hogy kellõ tudással, ismeretanyaggal rendelkezzetek, hogy elboldoguljatok a problémákkal teli világban, és olyan emberekké váljatok, akik számára a tudás, a becsület, a tisztesség az igazi érték. Bízom benne, hogy elõbb-utóbb felismeritek mindezek jelentõségét, s tanáraitok munkáját a maga valós értékeinek megfelelõen tudjátok majd értékelni. A néha túlzottnak tûnõ, érzett szigor mögött mindig ott volt a jobbító szándék, a szeretet. Azt szeretnénk, hogy mindannyian boldog emberek legyetek. A kis szalag, amit néhány perc múlva már magatokon viseltek, és a rajta feltüntetett két évszám jelzi, hogy kivettétek részeteket abból a folyamatból, melyet sokszor értelmetlennek, célszerûtlennek láttatok, pedig értelmes és célszerû, csak nehéz. A szalag jelentése tehát túlmutat önmagán: jel, jelzés, irányt mutató, útbaigazító életetek továb- bi szakaszára. Emlékeztessen benneteket a szalag az elõttetek álló feladatokra! Az iskolába jelentkezésetekkel vállaltátok az iskolát, azzal, hogy most itt álltok, idáig eljutottatok, most az iskola vállal benneteket, mind a 48-atokat. Nevek nélkül, de személyesen vállal benneteket azzal, hogy rátok ruházza jelzését, amit az így szorossá vált kapcsolat miatt viseljetek büszkén. A büszke viselettel így magatokra is büszkék lehettek, hiszen elértétek azt, amit annak idején elterveztetek. A felnõtté válás e perceiben pedig elõbb gondolatban, majd szóban köszönjétek meg szüleiteknek azt a szeretõ gondoskodást, azt a sok-sok munkát, amely nélkül nem állhatnátok ma itt. A legnagyobb és a legszebb köszönet azonban az lesz, ha látják boldogulásotokat, álmaitok, vágyaitok valóra váltását. Kedves Szülõk! Gratulálok, hogy gyermekeik életük e fontos szakaszához érkeztek, s tanártársaimmal Önökkel együtt örülünk sikereiknek. Köszönjük, hogy segítették, segítik munkánkat, s kívánjuk, hogy gyermekeik a sok aggódást, féltést, gondoskodást és szeretetet eredményeikkel igazolják. Kedves Tanítványaink! Az iskola tantestülete, a 12. évfolyam osztályfõnökei nevében kívánok nektek sok si-

3 2006. március 2. VASVÁRI ÚJSÁG 3 kert, a megvalósításhoz jó egészséget, az érettségihez sok erõt, kitartást. Kívánok nektek örömöt, boldogságot, békét, szeretetet. Életet, melyet érdemes élni. Ne úgy éljetek, hogy a világ álmod benneteket, hanem ti álmodjátok meg a világot. Ezután az osztályfõnökök feltûzték a szalagokat. Végül a diákok osztályfõnökeiknek, Bertók Gyöngyi igazgatónõnek és dr. Horváth Tiborné kollégiumvezetõnek tûzték fel a szalagot. A két osztály diákjai szép irodalmi összeállítással kedveskedtek szüleiknek, tanáraiknak, az összes meghívottnak. A változatos, mozgalmas, zenével, énekkel tûzdelt mûsorban minden diák szerepelt, megmutathatta képességeit. Számítógépes, projektoros kivetítéssel még iskolai, kirándulási élményeikrõl is áttekintést adtak. Szüleiknek, tanáraiknak egy-egy szál virággal fejezték ki hálájukat eddigi segítségükért. Meglepetésként nem megbeszélt, megható, zenés, égõ gyertyás mûsorblokkban adtak át egyenként egy szál vörös rózsát az osztályfõnöküknek a 12.B-sek. A másik osztály fiúi keringõztek egyet az osztályfõnökkel, majd egy szép csokorral köszöntötték. Tanároknak, szülõknek, felnõtteknek, gyerekekkel kapcsolatba kerülõ személyeknek a felelõsségét, a kapcsolat minõségét emeli ki Dorothy Law Holte : Egy élet a kezedben címû verse: Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulnak megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak szégyenlõsnek lenni. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, Megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, Megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltányosságban élnek, Megtanulják az igazságosságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerõsítve élnek, Megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálni a szeretetet a világban! A kissé hosszúra nyúlt, de tartalmas, értékes és érdekes, nagy tapsot kapott mûsor után az ünnepeltek felkérték keringõzni szüleiket, s kezdetét vette a bál. Természetesen koccintások, jókívánságok, gratulációk, beszélgetések, kóstolók is voltak. A helyi együttes (Universe) ismerte a legújabb slágereket is, jó hangulatot teremtett. Valóban univerzálisak. Mindenki táncra perdült. Elvégre szalagavató és még farsang van! Az alsóbb évesek közül néhányan önkéntes aktivistaként mûködtek közre az elõkészületekben, a rendezésben és az utómunkálatokban. Segítségük jólesett a végzõsöknek, másrészt tapasztalatokra tehettek szert. E tudósítás olvasásakor már böjt van és ismét tanulás Fiatalok, eredményes felkészülést! UJ Fotó: A Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Kollégium (9800 Vasvár, Járdányi út 13., tel.: 94/ , internet: FELVÉTELT HIRDET a 2006 szeptemberében induló négy féléves, felsõfokú BANKI SZAKÜGYINTÉZÕ és 1 éves középfokú EURÓPAI ÜZLETI ASSZISZTENS LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZÕ POSTAI ÜZLETI ASSZISZTENS szakképzésekre. Kollégiumi elhelyezést biztosítunk. Iskolánk ECDL vizsgaközpont. Felnõttoktatás A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Kollégium tanévre újra meghirdeti a gimnáziumi képzést, esti tagozaton. A jelentkezés feltétele: általános iskolai végzettség. A felnõttoktatás esti tagozaton folyik, heti 15, illetve 16 órában. A tanórai foglalkozásokat várhatóan három délután tartjuk. A négy év alatt (9 12. évfolyam) a gimnáziumi képzésre jelentkezõk az iskola helyi tanterve alapján tanulnak, majd érettségi vizsgát tesznek. Kérjük mindazokat, akik érdeklõdnek az esti tagozatos felnõttoktatás iránt, 2006 május 15-ig jelentkezzenek a 94/ es telefonszámon. A jelentkezõket folyamatosan regisztráljuk. Eperjes Károly Vasváron Az Igazat mondd, ne csak a valódit címmel EPERJES KÁROLY Kossuth-díjas színmûvész tolmácsolásában hallhatunk verseket a XX. század istenkeresõ költõitõl: Adytól, Babits Mihálytól, József Attilától és másoktól. Közremûködik Négyessy Katalin gordonkamûvész. A rendhagyó zenés irodalmi estre melynek megvalósulását Németh Zsolt országgyûlési képviselõ, valamint Hittig Gusztáv úr a Vadászudvar Kft. tulajdonosa támogatja minden kultúrát szeretõ városlakót várnak. Helye: a Kardos László Általános Iskola aulája, idõpontja: március 27., hétfõ óra. Jönnek a hírek Az utóbbi idõben megszaporodtak a város életével foglalkozó hírek a médiában. Csak az a bökkenõ, hogy ezek rendre sántítanak. Egyszer az derült ki, hogy a fedett fürdõt február elsõ hétvégéjének vasárnapján látogatók száma ellentétben az egyik szombathelyi rádióban világgá kürtölt hírrel nem több ezer, hanem sok száz volt. Hogy elõtte ez a média öntelten leminõsítette a megye összes honlapját, csak hab a tortán. Hogy honnan vették ehhez a kompetenciát, rejtély. Majd következett az on-line vonalon felröppentett hír, miszerint életveszélyes a domonkos kolostor, be kellett zárni, és így tovább. A többit olvashattuk a megyei sajtóban. És így tovább. A honnak polgára pedig kapkodja a fejét, mint jégverésben öreg székely a Hargitán. and Képviselõi lemondás Kedves Vasváriak! Tisztelettel tájékoztatom a város lakosságát, hogy lemondtam az önkormányzati képviselõtestületi tagságomról. Lemondásom oka az, hogy munkahelyet változtattam, és az új munkaköröm összeférhetetlen a képviselõséggel. Nagyon nehezen hoztam meg ezt a döntést, mert szerettem képviselõként tevékenykedni, érezni az emberek megbecsülését. Köszönöm mindenkinek az együttmûködést, köszönöm a rám leadott szavazatokban megnyilvánuló bizalmat. Az utánam következõ képviselõnek eredményes képviselõi munkát kívánok. Tisztelettel: Tóth Balázs

4 4 VASVÁRI ÚJSÁG március 2. Vasváron forgatott a Fõtér Kis szójátékkal a Magyar Televízió Fõtér stábja valóban a Fõtéren forgatott a vasvárin. A televíziósok a város mellett térségét is bejárták, valamint Celldömölkre és környékére is ellátogattak. Aki látta az egyórás mûsort, az szembesülhetett azzal, hogy milyen gondosan is készítették el a turisztikai kedvcsinálót a tévések az ötnapos forgatás alatt. Abban a kivételes helyzetben voltam, hogy az utolsó forgatási nap utolsó órájában jelen lehettem a felvételeken. Miért tartom ezt meghatározó emléknek? Azért, mert talán e nélkül nem kaphattam volna komplex, egész képet az eseményrõl, így csak az elkészített filmbõl vonhattam volna le a következtetéseimet. Mit gondoltam volna abból, ha csak a filmet látom? A látványban, szerkesztésben, koncepcióban gondos, lelkiismeretes összeállítást láthattam. Színes és kedvcsináló volt a Fõtér. Tudom magamról is, hogy milyen nehéz dolog a változatos, bõséges és jó anyagból megválni az idõ szorítása miatt lényegesektõl úgy, hogy mindennek sava, borsa, érdekessége megmaradhasson. Hát minden elismerésem a készítõké. Mértéktartással, tudván azt, hogy néha a több kevesebb, és hogy egy órájuk van a cél elérésére, olyan kínálati listát és étlapot tártak a közönség elé, ami valóban vonzóvá teszi a térséget. Olyan csomópontokat találtak és mutattak be, ami jól rögzõdhet az ország más tájegységein élõkben, és a filmben látottakat felkeresve, onnan tovább göngyölíthetik a turisztikai szálakat, és az erre látogatók elérnek mindenhova, amire nem volt idõ a mûsorban. Biztos mindannyiunkban felsejlett, hogy: de még ezt, meg azt is jó lett volna látni a filmben stb. Jó arányérzékkel és önuralommal egy ide öt napra látogató idegen szemével most 2006 februárjában ezeket a témákat és szereplõket látta bemutatásra érdemesnek egy közszolgálati, értékekre érzékeny stáb. Miért mondom, hogy értékekre érzékeny? Még mindig csak a látottakra és nem a személyes találkozásra apellálva: Az operatõr, pedig már mennyi érdekes vidéket láthatott, itt is érzékeny volt objektívjén keresztül a látványra, a hangulatokra, és ezeket elõszeretettel képileg is megjelenítette. De a rendezõ kreativitását is dicséri és magáért beszél, hogy a nekik felajánlott kínálati listán túl fogékonyak voltak spontán adódó, lényeges dolgokra Olyat mutattak például nekünk vasváriaknak Vasvárról, ami felfedezetlen volt eddig Mire gondolok? Egy kis apróságra. Egy véletlen találkozásban fedezte fel a stáb Kánya Lászlót, az ifjabbikat és hogy, hogy nem kiderült: tangóharmonikázni virtuózan tud? (Én, pedig második évtizede vagyok otthon a városban és közmûvelõdésben, errõl a vasvári értékrõl mégsem tudtam eddig. Õk két nap alatt a nyomára akadtak!) És a rendezõ álmodott nekünk egy új hangulatot a mi kis városunkban a záróképpel. Könnyed, francia stílusú kisvárosként mutatta meg új arcát Vasvár, ahogy Kánya Laci a falnak támaszkodva, virtuóz harmonikázásba kezdve elbúcsúztatta a Fõtér stábját és a házigazda Palcsó Brigittát. Vétek lenne ezek után, ha langyos nyári estéken nem találnánk meg a módját, hogy Lacit Fõtéri, szabadtéri harmonikázásra ne kérnénk fel kerthelyiséges, kiülõs, kávézós közösségi hangulatot teremtve ezzel Vasváron. Ez az aprónak tûnõ momentum számomra azt mutatta, hogy a rendezõnek valóban van tehetsége csírájában megmutatkozó dolgok felismerésére és a filmes anyag gazdagítására. És akkor még a mûsorvezetõrõl nem is beszéltünk. Palcsó Brigitta olyan házigazdája a Fõtérnek Vasváron, mintha mindig is itt élt volna. Otthonosan mozog a tájban, érdeklõdése valódi kíváncsiságot takar, természetesen kezeli a váratlan helyzeteket is, természetesen szólítja meg alanyait, a legszûkszavúbbakat is szóra bírja, a bõbeszédûeket pedig a lényeg megfogalmazására inspirálja észrevétlenül. És fáradhatatlan. A mûsor folyamán egyfolytában energiákkal, érdeklõdéssel fordul az attrakciók, emberek felé. A nézõ nem tudja megállapítani, hogy az adott jelenet az elsõ nap elsõ órájának frissességében vagy az ötödik forgatási nap záró órájának befejezésében történik-e. Ezt csak a feladat, a munka szeretetével lehet így végigcsinálni a stáb minden résztvevõje részérõl. Hiszen még nem említettem a hangmérnököt sem. Láthatatlan munkája nyomán minden lényeges hallatszik még a Fõtér szomszédságában is, amikor hatalmas kamionok robaja teszi néha megérhetetlenné hétköznap a beszédet. És a rendezõ asszisztense is pontosan dolgozott, hisz sok más mellett minden aláírás, megfogalmazás, név, helyszín aláiratozása pontos volt. Ez sem lehet egyszerû sok nap sok találkozásának sodrában. A rövid idejû találkozás alatt ennél jobban nem láttam át a feladatköröket. Biztos van, amit nem említettem, pedig szóra érdemes lett volna. Talán, ha több idõt tölthettem volna a csapattal. Egyszóval a szakma iránti szeretetet, alázatot, pontosságot, ugyanakkor a felvételeknél beleadott szívet, szeretetet tapasztaltam. Pedig nem lehet egyszerû, hisz nem ez volt az évben az egyetlen meglátogatott település. Háromhetente új és új forgatási helyszín következik. A mi stábunknak legközelebb Paks. Ezt láttam a filmbõl. És mit láttam a találkozásból? Egy összeszokott, koncentrált munkaközösséget. Ahol mindenkinek és mindennek megvan a pontos helye. Az egyes szakmahatárokat pontosan és egymást tisztelve betartják rendezõ, operatõr, hangmérnök, mûsorvezetõ, világosító, asszisztens. Mindenki beleadhatja a maga részét, és így áll össze az egész. Ötödik napon láttam õket. Koncentráltak voltak, unottságot egyáltalán nem, szakmai rutint pozitív értelemben viszont láttam. A filmezés különös logikájaként elõre kellett gondolkodni: Bár még csak utolsó elõtti napon volt, már a záró kép hangulatát, tartalmát kellett megjeleníteni úgy, hogy ez hiteles legyen majd a mûsorfolyam végén. És úgy is lett. Csak azt bántam, hogy több vasvári nem lehetett része a forgatásoknak idõ, alkalom és információ híján... Akkor többek számára is látható lett volna, hogy milyen szerves is volt a tévések ittléte, és mennyire közük lett öt nap alatt a városunkhoz, Vasvárhoz. A film mindenesetre bizonyíthatóan tanúságot tesz minderrõl. Pogács Mónika

5 2006. március 2. VASVÁRI ÚJSÁG 5 Életérzés mában, tegnapban Beszélgetés Palcsó Brigittával a Fõtér mûsorvezetõjével Elnézve a Fõtér címû mûsor kész adásait és most egy kicsit belelátva a forgatási munkákba, felmerül bennem a kérdés: hogy lehet az, hogy végig frissesség látszik a mûsor házigazdáin, az elkészült filmeken, és a nézõnek nem jut eszébe az, ami egyébként a háttérben van. Az, hogy öt nap megfeszített munkájának öröme, de fáradtsága is része a televíziós feladatnak. Szerintem ebben kicsit a gyakorlat is segít. Az jó, ha a nézõ nem veszi észre, milyen koncentrált munka elõzi meg ezeket az adásokat. Tulajdonképpen a Fõtér egy könnyû, laza turisztikai magazin, mely igyekszik kedvet csinálni mindenkinek, hogy jöjjön ide, kiránduljon ide, élje át õ is azt, amit a mûsorkészítõk. Mióta csatlakoztál munkatársként a Fõ térhez? Két éve vagyok a magazin egyik mûsorvezetõje. A vasvári ötnapos forgatás érdekes helyszínei, történései közül van-e valami, amit kiemelnél? Nagyon jó volt itt. Ez az, ami legközelebbi emlékként megmarad, hogy az ember olyan otthon érezte magát. Jó volt esténként hazatérni a panzióba otthonomként és ez kedves, szeretetteli érzéssel töltött el. Ha késõbb végiggondolom majd az öt napot, az egész olyan szép emlék lesz. Nagy szerencsém van a sorstól, hogy ilyen mûsort csinálhatok. Szám szerint tudod-e, hogy mennyi helyszínen jártál már? Nem számoltam össze, de terveim között szerepel egy könyv írása, összegyûjtve benne az emlékeket, összegyûjtve a praktikus dolgokat. Mi lesz ennek a kötetnek a tematikája? A tematika? Szerintem az is szívbõl fakad. Ami számomra a legkedvesebb, legemlékezetesebb volt egy helyrõl, embertõl. Minden, ami külsõ hatásként ért, vagy ami belül megérintett. A tematika a szeretet. Mi az, ami nehéz a magazinkészítésben? A nehézséget az idõjárás okozza, ez az egyetlen nehézség. Például a hideg, ha kimegyünk forgatni. Nehézség még, hogy a legváratlanabb helyzeteket gördülékenyen oldjuk meg úgy, hogy a nézõ ne vegyen mindebbõl semmit észre. Ha az ember sikeresen megoldja ezeket, ettõl elégedettebb, ettõl erõsebb, jókedvûbb lesz. Egyébként olyan elégedetlen ember vagyok. Mindig jobbat szeretnék csinálni. Mindig azt mondom magamnak: Ezt jobban is meg lehetett volna oldani. Ha valami elkészült, én képtelen vagyok rá, hogy akkor csak olyan elégedetten üljek. Nekem az a legjobb tanítómesterem, hogy megnézem a filmet és látom, hogy mit lehetett volna belõle másként kihozni. Ilyenkor elhatározom: legközelebb még jobban megcsinálom. Mi ad örömet a Fõtér forgatásában? Az emberek, az új és új helyzetek azok mindig elõre visznek. Nekem személy szerint mindig olyan gyönyörûséget okoz új és új emberekkel találkozni. Olyan kedves emberek élnek Magyarországon. Annyira összetartóak lehetnénk, ha hinnénk benne. Ez a hibánk, hogy ezt nem hisszük el a hétköznapokban magunkról. Csak ha baj van, akkor vagyunk igazán összetartóak. Meg kellene tanulni a mindennapokban kedvesnek lenni egymáshoz. Összetartani, segíteni. Vagy csak éppen egy mosolyt adni. Ez a mosoly aztán visszatér, visszakapjuk. Nem biztos, hogy attól, akinek adjuk, lehet hogy mástól. De ezt nem kell sajnálnunk. Szerintem áradni kell. Adni és aztán az majd visszatér. Ez ad örömet a Fõtér készítésében. Nagyon jó a mûsor. Nagyon jó csinálni. Szeretem. Azt gondolom, a Fõtér, bár speciális mûsoridõben, vasárnap delente van, ismert és szeretett mûsor széles körben. Egyfajta katalizátor szerepet is betölt, és tényleg kíváncsivá teszi az embereket a bemutatott települések irányában csakúgy, mint egymás iránt is? Érzékelitek-e ezt a szeretetet és érdeklõdést? Igen, érzékeljük. A Fõtér a Magyar Televízió egyik legnézettebb és legszeretettebb mûsora. Az általad említett katalizátor szerep a mûsor mellékterméke, aztán meg mégis fõ irányadója. Érzékeljük a szeretetet is. Elõször akkor, amikor elmegyünk forgatni és tárt karokkal fogadnak. Legszebb arcukat akarják megmutatni a települések. Másrészt, mikor lemegy adásban az általunk készített anyag, és visszajelzéseket kapunk róla. Itt jön vissza szerintem az a szeretet, amilyen szeretettel mi is csináljuk a mûsort. Hogy kapják az egyes települések a mûsorvezetõket? Véletlen ez, de mégsem, hisz szerintem nincsenek véletlenek. Általában véletlenszerûen alakul, hogy ki mit csinál, de van mindenkinek olyan települése, ami a szíve ügye. Például azért, mert ott született, vagy más kötõdései vannak. Ám így sem biztos, hogy minden esetben mindig azon a helyen forgat az illetõ, amihez köze van. De ez nem baj szerintem! Sõt! Amikor pedig én elmegyek a nekem kijelölt helyre, például most Vasvárra, akkor azt gondolom: nekem kellett ide eljönnöm, ez az én helyem. Kérek szépen egy kis pályaívet! Hogy is lett televíziós Palcsó Brigittából? Én kezdetben énekeltem a Magyar Rádió Gyermekkórusában kicsiként. Aztán Sík Olgánál, Falvai Veránál, Toldi Máriánál és az Expressz együttesben is. Párhuzamosan ezzel Kazinczy versenyeken is indultam, ahol különdíjat kaptam. Közben konferáltam is. Egyszer, egy ilyen alkalommal találkoztam Tamási Eszterrel, aki sajnos már nem él. Õ mondta, hogy gyönyörû a hangom, küldjek be jelentkezési lapot, pályázatot a televízióba. Én be is küldtem, csak évekkel késõbb. Nyolcvan emberbõl hatan, aztán vizsgák után hárman maradtunk. Így kerültem a tévéhez bemondóként. A bemondóságot két éve hagytam abba, és jöttem át a Fõtérhez. Amikor pedig elmegyek a nekem kijelölt helyre, most például Vasvárra, akkor azt gondolom: Nekem kellett ide jönnöm, ez az én helyem. Te hogy tekintettél a bemondói megbízatásra? Óriási koncentráltságot követel. Egykor percet kellett kitöltenünk élõ mûsorban. Koncentrált munka kell hozzá, ugyanis nem lehet javítani. Minden váratlan helyzetet meg kell oldani. Például egyszer szétdurrant egy lámpa a közelemben, és nekem zavartalanul kellett tovább mondanom a szövegemet. Amit máshol nem tudtam volna megtanulni, a nézõk elõtt élõben kellett elsajátítanom. Ez volt a legnagyobb iskolám. Iskola, tanulás. Végére lehet-e egyszer érni? Mekkora felelõssége van sok más mellett ebben egy televíziósnak? Aki tanulni szeretne, annak a sors az útjába hozza azt az embert, akitõl tud tanulni. Aki a televízióban szerepel, és látják az emberek, annak példát kell adnia, annak éreznie kell azt a felelõsséget, hogy óriási kincs van nála, és ha jól adja át, óriási értéket tud közvetíteni és pont azokhoz az emberekhez kerül, akik fogékonyak rá, akik értékelik. De bárkitõl lehet tanulni és bárkinek. Vasvár után mi lesz a következõ Fõteres állomás Neked és a stábnak? Paks lesz a következõ helyszín, illetve még csinálunk egy téli összefoglalót elõtte, melyben Vasvár is szerepel majd ismét. Pogács Mónika

6 6 VASVÁRI ÚJSÁG március 2. Keserveink, örömeink... Legutóbb tavaly nyolcvanadik születésnapján köszönthettük Bodor Miklóst. Viszonzásképpen vasvári kiállításával és JELI-ERDEI VARÁZSLAT címû gyönyörû könyvével örvendeztette meg szeretõ és értõ közönségét. Vidékünk értékeinek közkinccsé tételében sokat köszönhetünk neki. A hamarosan átadásra kerülõ arborétumi emlékházban harminc munkájával lesz jelen. A múltkor a televízióban találkozhattunk szívhez szóló gondolataival, március elsején pedig önálló tárlata nyílt a Szombathelyi Képtárban. Ez alkalommal váltottunk néhány szót a mûvésszel. A Kék szamárkenyér keservei-örömei címet kapta az életmûkiállítás. Miért? A kék szamárkenyér szimbolikus értelmet hordoz. Olyan motívum, ami kint az alföldi pusztákon megragadott, pályámat végigkísérte. Magaménak érzem, mert gyönyörû teremtménye a természetnek. Még kámi kertemben is meghonosítottam. A legmostohább körülmények közt is megél, ki tud teljesedni. Bugacon ezeket a növényeket az ostorral hajtott rohanó állatok mindig kikerülték. Rájöttem, hogy a bugák a lehetõ legtökéletesebben tudják hasznosítani a Napból jövõ és a kvarckristályok által szórt fényt. Ezt csak tökéletes szerkezetükkel tudják elérni. Magunkkal párhuzamot vonva, valahogy hasonlóan kemény életet éltünk mi is Zsófival. Ezért választottam jelképnek, mely hordozza a mi keserveinket, örömeinket is. Minden olyan örömet ad, amit a természetben találunk, s amit az egyszerû nép létrehozott. Szakrális emlékekre gondolok, út menti feszületekre, szobrokra. Aztán a házoromzatokra, kapukra, melyeket mint grafikus még megörökíthettem ott a helyszínen. Bejártuk értük a Jászságot a Homokhátságot. Ugyanakkor nagy keserûség volt látni, hogy ezek hogyan romlanak, pusztulnak. Mára már sok minden elpusztult belõlük. Grafikai munkássága tehát egyfajta néprajzi értékmentés is? Igen errõl a kiskunhalasi múzeum egy könyvet is megjelentetett néhány éve. De miután ide a Vasi Hegyhátra jöttünk lakni, itt is megragadtak a népi építészet remekei. Az Alföldön nagyon kemény, szikár élet van. Azon a sivár homokon, az ottani embereknek megélni nem egyszerû dolog. Ennek ellenére én ezt fiatalabb emberként még élveztem is. Nyilván az akkori munkáimban tükrözõdik ez a szikárság, keménység. Ahogy idõsebb lettem, szerettem volna könnyedebb, színesebb lenni. Megadta a sors, ezt már a Jeli arborétum- BODOR MIKLÓS 1925-ben született Nagykörûben. A szegedi tanárképzõ fõiskola rajzszakát elvégezve, elsõ önálló grafikai kiállítását 1963-ban, a Kiskun Múzeumban tartotta ban BNV-díjat kapott Szent István Koronázási Palástja címû halasi csipketervéért. Kiskunfélegyházán, Móricgáton, és Kiskunhalason élt és alkotott 1992-ig, ekkor költözött Kámba. Több mint húsz önálló, valamint számtalan társas tárlattal a háta mögött mára országszerte ismert mûvész. Vasvár közönsége három alkalommal találkozhatott munkáival. Korábbi alföldi korszakában elsõsorban grafikusként, Vas megyében, mint Jeli festõje szerzett nevet magának. Tavaly júniusban nyolcvanadik születésnapján munkássága elismeréseként megkapta Vas Megye Közgyûlése Elnökének emlékplakettjét. nak köszönhetem. Belül is oldódott a keménység, játékosabb is lettem. Terveim közt a Hegyhát szépségeinek további bemutatása szerepel. Örülök hát, hogy mindezt most egyben be tudom mutatni. Mit láthatunk a tárlaton? Akvarelleket Jelirõl, a kertépítõ Ambrózyról, hegyháti útmenti feszületekrõl. És hát a régi alföldi tárgyú grafikáimat is, valamint ex libriseket. Összesen száznál is több mûvemet. A megye legelismertebb kiállítóhelyén, önálló kiállítással megjelenni rangot jelent, melyet jelez az is, hogy Markó Péter úr, a megyei közgyûlés elnöke nyitotta meg a kiállítást... Valóban, ez jólesik. Nagy élményem volt tavaly, mikor a születésnapomon személyesen köszöntött az otthonomban, s hozta el nekem a magas megyei kitüntetést. Egy szép Batthyány-emlékérmet. Nagy örömet okozott, nem is vártam. aus Bodor Miklós kiállítása április 9-ig tekinthetõ meg a Szombathelyi Képtárban.

(Folytatás a 2. oldalon) hogy e kapcsolatnak elsõsorban a sport, a kultúra, kell a civil szervezetek közötti kapcsolatteremtést.

(Folytatás a 2. oldalon) hogy e kapcsolatnak elsõsorban a sport, a kultúra, kell a civil szervezetek közötti kapcsolatteremtést. Vasvári Újság Vasvár, 2005. május 26. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Sportöltözõt avattunk Május 1-jén délután sportöltözõt avattunk. Az eseményt a sportbarátok, a sportolók, a város

Részletesebben

Vasvári Újság. Fellobbant advent első lángja

Vasvári Újság. Fellobbant advent első lángja Vasvári Újság Vasvár, 2012. december 5. A Vasvári Önkormányzat lapja XXII. évfolyam 12. szám Fellobbant advent első lángja Immár öt esztendeje hoz fényt a kisvárosba, melegséget a szívekbe az a programsor,

Részletesebben

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom,

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom, A tartalomból Szerencsét hozó kéményseprõk >>> 2. oldal Iskolaérettség iskolára való alkalmasság >>> 5. oldal Advent vasárnapjain >>> 7. oldal XXIII. évfolyam 11. szám 100 éves Kisvárda sportja >>> 10.

Részletesebben

Vasvári Újság. Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése. megvalósulnak. Az adósság-elengedés

Vasvári Újság. Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése. megvalósulnak. Az adósság-elengedés Vasvári Újság Vasvár, 2014. január 8. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIV. évfolyam 1. szám Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése Vasvár polgármesterét arra

Részletesebben

Vasvári Újság. Indulhat a várt csatorna-beruházás

Vasvári Újság. Indulhat a várt csatorna-beruházás Vasvári Újság Vasvár, 2011. március 4. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Indulhat a várt csatorna-beruházás Január 31-én a városházán tartott sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a Környezet

Részletesebben

EGER TIBOR. A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig. Naptármelléklet. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

EGER TIBOR. A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig. Naptármelléklet. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu Naptármelléklet XXI. évfolyam 12. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2011. december Fotó:Pámerné Bükky Klára EGER TIBOR A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig vidáman mosolygó, cserfes,

Részletesebben

gyáregységbõl, s ekkor 250 fõre fogyatkozott

gyáregységbõl, s ekkor 250 fõre fogyatkozott Vasvári Újság Vasvár, 2003. július 14. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Styl-szerû sajtótájékoztató Tiltakozás a gyárbezárás ellen Németh Zsolt és Bebes István országgyûlési képviselõk

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

Sztárvendéggel emlékeztünk. Tisztelt Polgárok! Felhívás. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Sztárvendéggel emlékeztünk. Tisztelt Polgárok! Felhívás. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 43. szám 2005. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Sztárvendéggel emlékeztünk Tisztelt Polgárok! Erzsébet-napok Gödöllőn A magyarok kedvenc

Részletesebben

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én!

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én! 1 RÁKÓCZI Március 15. 2 2 Nemzeti dal, kokárda, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum Mindezekről egy

Részletesebben

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

MEGÚJULT A SZERENCSI RENDELŐINTÉZET

MEGÚJULT A SZERENCSI RENDELŐINTÉZET XXVii. év fo lyam 3. szám 2012. február 10. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu közéleti lap megjelenik kéthetente szerencsen és környékén MEGÚJULT A SZERENCSI RENDELŐINTÉZET Szócska Miklós és Koncz

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

A lap, ami rólunk, nekünk szól!

A lap, ami rólunk, nekünk szól! KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA MEGJELENIK HAVONTA 2012. JANUÁR II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM INGYENES KIADVÁNY A lap, ami rólunk, nekünk szól! A Keceli Hírek internetes változatát megtalálja a www.kecel.hu oldalon.

Részletesebben

Vasvári Újság. Új szoborral gazdagodott a város A Táncosnő a megye egyik legszebb köztéri alkotása

Vasvári Újság. Új szoborral gazdagodott a város A Táncosnő a megye egyik legszebb köztéri alkotása Vasvári Újság Vasvár, 2014. szeptember 3. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIV. évfolyam 9. szám Új szoborral gazdagodott a város A Táncosnő a megye egyik legszebb köztéri alkotása Felavatták Török Richárd:

Részletesebben

Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő

Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő 2007. május 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 5. szám 2007. május Ára: 150 Ft Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő Az abonyiak csak álmodozni mertek arról, hogy egyszer a helyi strandon

Részletesebben

Visszatekintő a 2012-es esztendőre!

Visszatekintő a 2012-es esztendőre! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 11. Visszatekintő a 2012-es esztendőre! Az elmúlt év sárvári eseményeit, programjait idézzük fel lapunk 6. oldalán

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Gergyéné Szakály Georgina vezetésével. A klub fellépésével egyben hidat is épített a város. (Folytatás a 7. oldalon)

Gergyéné Szakály Georgina vezetésével. A klub fellépésével egyben hidat is épített a város. (Folytatás a 7. oldalon) Vasvári Újság Vasvár, 2004. október 5. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM A 100. születésnap Nagy Ferencnét, az otthon lakóját köszöntöttük 100 év nagy idõ. Még végiggondolni is nehéz,

Részletesebben

Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19.

Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19. Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19. oldalon Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 24. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

275 éves a közoktatás Dunaföldváron

275 éves a közoktatás Dunaföldváron XI. évfolyam 12. szám, 2007. december 180 Ft Közéleti lap Minden Olvasónknak békés ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a Dunaföldvári Part-Oldalak szerkesztõsége! 275 éves a közoktatás Dunaföldváron

Részletesebben

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14.

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14. DECEMBERI KÉPESLAP Mindenki karácsonya, 2008. december 14. 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Élelmiszeradomány A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány jóvoltából élelmiszer adomány érkezett községünkbe. A száraztésztát,

Részletesebben

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám Vasvári Újság Vasvár, 2013. április 3. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám A forradalom emlékére A természet átírta a forgatókönyvet, ám a méltó ünnep nem maradt el Az 1848/49-es forradalom

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Antall Alapítvány. A kerületbe költözött az Antall József Alapítvány, amely legfőbb

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Antall Alapítvány. A kerületbe költözött az Antall József Alapítvány, amely legfőbb XVIII. ÉVF. 1. SZÁM KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az 2008. JANUÁR 9. WWW.UJBUDA.HU Boldog

Részletesebben

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük,

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük, Elfogadták a rendőrkapitányi beszámolót A márciusi képviselõ-testületi ülésén a város önkormányzata elõször a lejárt határidejû határozatokról hallgatott meg tájékoztatót szó esett a belterületi belvízrendezési

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember

XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember Tanévnyitó 2013/2014 Devecserben a tanévnyitó ünnepélyek az utóbbi években valami miatt rendhagyóak voltak. Idén

Részletesebben

Vasvári Újság. Elkezdődött a város történetének eddigi legnagyobb beruházása

Vasvári Újság. Elkezdődött a város történetének eddigi legnagyobb beruházása Vasvári Újság Vasvár, 2011. július 5. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Elkezdődött a város történetének eddigi legnagyobb beruházása Vasvár történetének legnagyobb, közel 1,5 milliárd

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben