ELŐTERJESZTÉS A KIRÁLY JENŐ UTCAI ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A KIRÁLY JENŐ UTCAI ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL"

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: / /2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KIRÁLY JENŐ UTCAI ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Előterjeszt ő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést megkapta: Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: jún. Meghívottak: Király Jenő Utcai Óvoda alkalmazotti közössége Holló Andrásné Nagyné Csomós Andrea

2

3 A Közgyűlés az SZMSZ 42. (4) bek. a) pontja alapján zárt ülést tart, ha az érintett személy a nyilvános ülés tartásához nem járul hozzá. Előadó: Palotai György Tisztelt Közgyűlés! Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Király Jenő Utcai Óvoda magasabb vezetői állását márciusában hirdette meg. A pályázati felhívás az Oktatási Közlöny évi 11. számában jelent meg. A május 23-ai beadási határidőig két érvényes pályázat érkezett. Holló Andrásné és Nagyné Csomós Andrea pályázata a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfelel. A pályázók pályamunkájából a Szakmai önéletrajz és az Összegzés fejezetet teljes terjedelmében idézzük. Holló Andrásné pályamunkájának részletei: 2. Személyi adataim, szakmai önéletrajzom Név: Holló Andrásné Leánykori név: Horváth Bernadett Születési hely, idő: Sopron, augusztus 18. Anyja neve: Családi állapot: Schöll Erzsébet férjezett, Holló András termékmenedzser Saint Gobain Zrt. Gyermekeim: Holló Dániel (1987) főiskolai hallgató Holló Eszter (1989) jelenleg érettségizik Holló Csanád (1998) tanuló Lakcím: 9421 Fertőrákos, Pataki István utca 9. Munkahely: 1222 Budapest, Vöröskereszt u sz. Egyesített Óvoda Érdeklődési kör, hobbi: Vitorlázás, túrázás Telefonszám: 0630/ OpenOfficeContentTransformer-source doc 1

4 Iskoláim: 2008 BME Közoktatási Vezető szakirányú továbbképzés folyamatban, Budapest 2002 NyME BEPF Német nemzetiségi óvodapedagógus 1997 BEPF főiskolai képzés 1983 Óvónőképző Intézet, Sopron felsőfokú óvónői képesítés 1981 Zrínyi Ilona Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola, Győr Továbbképzések, tanfolyamok: 2003 Az óvodai nevelési program és gyakorlat összevetése, Lövő 2002 Nyelvi továbbképzés, Törökbálint 2002 Nyelvi továbbképzés, Deggendorf, Németország 1995 Nyelvi továbbképzés, Perchtolsdorf, Ausztria Szakmai életút 2006 Budapest XXII. Ker. 4.sz. Egyesített Óvoda, Vöröskereszt u. óvodapedagógus 2004 hivatásos anya A fertőrákosi napközi otthonos óvoda óvodapedagógusa Óvodavezetői feladatokkal megbízva Szot-Csepel üdülő programszervező OpenOfficeContentTransformer-source doc 2

5 sz. Óvodai Egység István bíró úti tagóvoda Módszertani kísérletek, publikációk: 1995 Egy személy egy nyelv módszer bevezetése a fertőrákosi óvodában német kolleganő közreműködésével, valamint hallgatói gyakorlatvezetés 2006 A család és az óvoda kapcsolata Horizont c. Budafok-Tétény XXII. Ker. Pedagógiai kabinet Szakmai kiadványa 7. Összegzés A vázolt vezetési program természetesen nem lehet teljes, nem lehet mindent előre megtervezni, a végrehajtás közben számos akadály merülhet fel. Ennek ellenére a vezetési koncepció és a pedagógiai program alapján lehetségesnek tartom egy olyan műhelylégkör kialakítását, ahol minden dolgozónak nem csak lehet és kell, de érdemes is dolgoznia. Az óvoda már rendelkezik értékekkel, melyeket meg kell őrizni, a kevésbé jól működő pontokat pedig folyamatosan javítani szükséges. Óvodánk nyitott legyen és vonzó a környezetünkben élő és dolgozó szülők számára. A közös munkában számítok minden óvónő munkájára, tapasztalataira, valamint a munkákat segítő dajkákra és konyhai dolgozókra egyaránt. Programom alapot ad arra, hogy a gyermekek jogainak világos ismeretében a szülők bizalommal hozzák óvodánkba gyermekeiket. Ahol a gyermekek jól szer-vezett-tervezett nevelői munka hatására az egyéni fejlesztési feladatok által a szülőkkel való együttnevelés eredményeként az iskolai életre alkalmassá válja-nak. A gyermekek életében ne csak egy rövid periódus legyen az óvodai élet, hanem egy élménygazdag időszak, melyre később is szeretettel emlékeznek majd. Pályázatom sikeres elbírálása mindenkor számonkérési alapot ad Sopron város Önkormányzatának, valamint az intézményben együtt dolgozó valamennyi munkatársamnak. OpenOfficeContentTransformer-source doc 3

6 Ha elképzelésemet reálisnak ítélik, bíznak szakmai felkészültségemben s annak megvalósításában segítséget nyújtanak, akkor joggal bízhatunk az előttünk álló sikeres feladatok megvalósításában. Gondolataimat Hermann Alice idézetével zárom, mely a gyermekek iránti hit-vallásomat tükrözi: A gyerekek a mienk is, az enyém is, a tied, mindannyiunké! Vagyis nemcsak az apa, az anya, a nagyszülő, a család felelős érte milyenné formálódik, nevelődik a gyerek. Nem hallgathatunk, ha látjuk, hogy másnak a fia, a lánya rossz irányba indul el, problémát okoz társainak, szüleinek. A ma gyermeke a holnap felnőttje a jövő évtizedek társadalmát építi majd -, ezért a gyermekek mindannyiunk felelőssége. Nagyné Csomós Andrea pályamunkájának részletei: II. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Nagyné Csomós Andrea Születési hely, idő: Sopron, június 12. Édesanyám neve:kovács Mária Családi állapot: Gyermekek száma: tanulói férjezett kettő Fanni és Virág (ikrek) 7 évesek a Deák téri Ált.Iskola Iskolai végzettség: NYME PFK, Közoktatási menedzser szak, Sopron Benedek Elek óvóképző Főiskola, Sopron Fáy András Közgazdasági Szakközépisk. Sopron Pedagógus szakvizsga: 2006 NYME PFK, Sopron Eddigi munkahelyek: Király Jenő Utcai Óvoda, Sopron Gárdonyi Géza Ált.Iskola, Sopron Pályán eltöltött idő szakmai történései: óvodapedagógus április 1.- óvodavezető-helyettes és óvodapedagógus és / Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős/ OpenOfficeContentTransformer-source doc 4

7 napközis tanító Szakképesítések: óvodapedagógus, közoktatási menedzser, Képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus Tanfolyamok: felkészítő Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöket tanfolyam Pedagógus személyiségfejlesztő tréning Beszélt idegen nyelv: német /alapdiplomához kötött iskolai nyelvvizsga/, társalgási szint 14 éve dolgozom a Király Jenő Utcai Óvodában óvodapedagógusként. Ezen időszakot megszakította az ikergyermekeimmel otthon töltött Gyes idő-tartama, miközben megtapasztalhattam szülőként is az óvodai nevelés családra ható varázsát. Ismerve a munkatársaimat, célkitűzéseit, alkotókedvüket, együttműködésüket, és gyermekszeretetüket, motivált arra, hogy még haszno-sabban töltsem el az otthon töltött éveket, szellemileg is. Így 2004-ben beiratkoztam az NYME PFK Gyermekintézmények szakmai fejlesztési programja, közoktatási menedzser szakára, ahol kitűnő minősítéssel végeztem2006-ban, és pedagógus szakvizsgát szereztem. Tudatosan készültem az óvodavezetői pályára melyhez segítséget adott nagyszerű oktatóim, tanáraim tudásanyaga, felkészítése, támogatása. Szakdolgozatomat Egy négycsoportos óvoda szervezetfejlesztésének kihívásai címmel, óvodámmal kapcsolatosan írtam, amihez kutatást végeztem munkatársaim között. Ez a kísérlet egy munkavállalói elégedettségvizsgálat volt, amiben őszinte képet kaptam az ösztönzési rendszereikről, munkakörülményeikről, problémáik-ról alkotott véleményükről. Ennek eredményét beépítettem jelen pályázatomba, mely segítségül szolgált jövőbeni elképzeléseim megfogalmazásánál. Sikeresnek tartom a munkatársaimmal együtt megalkotott Helyi Nevelési Programunkat és Minőségbiztosítási Programunkat is, melyekben megfogalma-zódnak mindazok a tevékenységek, célok, irányok amelyekkel azonosulva a jövőben is, a 3-7 éves korú gyermekek személyiségét, világról alkotott képét, tudását formálnánk, gazdagítanánk. Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen OpenOfficeContentTransformer-source doc 5

8 tulajdonképpen rosszabbá tesszük, de ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt amilyen lenne. /Goethe/ VII. Összegzés Záró gondolatok vezetési elképzeléseimről Álmodtam egy világot magamnak, Itt állok a kapui előtt, Adj erőt, hogy be tudjak lépni, Van hitem a magas falak előtt /Edda Művek/ Úgy gondolom, és vezető-helyettesi munkám során is tapasztalom, nem könnyű ma egy óvódavezető feladata, hiszen vezetőként, menedzserként legfőbb munkája az egyéni és a szervezeti érdekek koordinálása, az egyéni céloknak a szervezeti célokba való integrálása. Menedzselnie kell az intézmény pedagógiai arculatának kialakítását. Meg kell ismernie a nevelőtestület tagjai-nak céljait, törekvéseit és problémáit. Megfelelő munkahelyi légkört kell teremtenie és koordinálnia kell az együttes csapat munkát. Koncentrálni kell azokra a kérdésekre: - Intézményünk hová igyekszik? - Mi a célja? - Milyen kihívásoknak kell megfelelni? Óvodapedagógusként tudom, s eme intézményben munkatársaimmal együtt dolgozott 14 év alatt alkalmazott óvodai nevelésünk célja: az óvodás-korú (3-7 éves) gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki személyiség életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve. Mindez az óvodapedagógus és segítői (dajkák, külső szakemberek, stb.) összehangolt munkájával valósulhat meg. OpenOfficeContentTransformer-source doc 6

9 Teháet, eme jó csapat sikeres munkájának eredménye: a társadalmi-lag hasznos és egyénileg értékes neveltséget, készségeket, jártasságot és tudást birtokló gyerekek iskolába lépése. Mindehhez majdani vezetésemnek felkészültségével példát kell mutatni, professzionális szinten teljesíteni. Nem tartom szükségesnek, hogy a vezető mindent jobban tudjon beosztottjainál. Az egyes feladatokra igyekszem önmagamnál jobb szakembert specialistát alkalmazni, aki kiegészít a gyengébb területeken. Lehetőséget adok munkatársaimnak átadni a feladatok egy részét a hozzátartozó hatáskörrel és felelősséggel együtt. Ezáltal kvalifikáltabb, gya-korlottabb, és döntésképesebb munkaerővé válhatnak, mely gazdagítja személyiségüket, kreatív önállóságukat, és alkotói szabadságuk széles lehető-ségei bontakozhatnak ki. KÜLDETÉS-NYILATKOZAT Célom egy olyan munkahelyi alkotói légkör megteremtése, ahol mind a gyermek, mind a felnőtt jól érzi magát, ahol a nevelés a családdal együtt, azt kiegészítve, mindig a gyermek érdekeit szem előtt tartva történik. A sikeres, eredményes munkához elengedhetetlen elvárás a megfe-lelő összhang és a minőségi munkavégzés a nevelőtestület minden egyes tagja részéről. A múlt és a jövő legfontosabb vezetői célkitűzése számomra, hogy óvodánk sikeres legyen, teljesítményünk váltson ki elégedettséget vala-mennyi érdekelt félből. A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség június 10-én fogja tárgyalni a vezetői pályázatokat. Véleményüket, a szavazás eredményét a bizottsági ülésen és a Közgyűlésen ismertetjük. A közgyűlési döntés előkészítése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működési rendjéről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet előírásai alapján történt. A benyújtott teljes pályázati dokumentáció a Humánszolgáltatási Osztályon munkaidőben a döntéshozók rendelkezésére áll. Az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem a t. Közgyűléstől. A fenti indokok alapján előterjesztem az SZMSZ 54. (1) bekezdése alapján titkos szavazás útján, az 53. (2) bekezdésének b) pontja alapján minősített többséggel meghozható OpenOfficeContentTransformer-source doc 7

10 H a t á r o z a t i j a v a s l a t o k a t Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Király Jenő Utcai Óvoda pedagógus munkakörébe határozatlan időre kinevezi A változat: Holló Andrásné B változat: Nagyné Csomós Andrea pályázót és a magasabb vezetői beosztás ellátásával a szeptember 1. napjától július 31. napjáig terjedő határozott időre megbízza. A Közgyűlés a magasabb vezetői megbízás idejére felmenti eredeti munkakörének ellátása alól, és vezetői pótlékát a pótlékalap 230 %- ában határozza meg. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: augusztus 31. Sopron, június 3. Abdai Géza alpolgármester OpenOfficeContentTransformer-source doc 8

ELŐTERJESZTÉS A HERMANN ALICE ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A HERMANN ALICE ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 62.686/2010. 63.725/2010. 62.685/2010. 62.684/2010. 63.556/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A HERMANN ALICE ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK

Részletesebben

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 2012 Igazgatói pályázat K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZTATÓ: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ: Palatin

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

PÁLYÁZÓ: BIRKÁS KRISZTINA

PÁLYÁZÓ: BIRKÁS KRISZTINA IGAZGATÓI PÁLYÁZAT A FEJÉR MEGYEI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZÓ: BIRKÁS KRISZTINA KELT: 2012. MÁJUS 16. TARTALOMJEGYZÉK SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ...3 VEZETŐI PRORGAM...6

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja:PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Családi állapot: Házas, egy gyermekem van, 12 éves Blanka nevű lányom

Szakmai önéletrajz. Családi állapot: Házas, egy gyermekem van, 12 éves Blanka nevű lányom Életrajzi adataim: Név: Csutiné Papp Orsolya Születés: Pápa, 1973. 05.30. Lakcím: 8500 Pápa, Hadnagy u. 25. Szakmai önéletrajz Tanulmányok: 1991-1994 Apáczai Csere J. Tanítóképző Főiskola, Győr, ált. iskolai

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA 7623 PÉCS, Szabadság u. 23. Igazgató: Németh Eszter PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008. A pedagógiai programot a tantestület elfogadta 2008. június 30-án. A pedagógiai programot

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZA 2011. Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE

VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE Az elkövetkező évek óvodai gyakorlatát alapjaiban meghatározó új köznevelési törvény végrehajtására vonatkozó rendeletek, a pályázat írásakor már megjelentek.

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK

Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK I. ÖNÉLETRAJZ...2 II. SZAKMAI ÉLETRAJZ...4 III. CÉLOK MEGHATÁROZÁSA ÉS A MOTIVÁCIÓM...8 IV. HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben