ELŐTERJESZTÉS A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL"

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: /2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést megkapta: Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: máj. Meghívottak: Lackner Kristóf Általános Iskola alkalmazotti közössége Forrás Béla 1

2 A Közgyűlés az SZMSZ 42. (4) bek. a) pontja alapján zárt ülést tart, ha az érintett személy a nyilvános ülés tartásához nem járul hozzá. Előadó: Palotai György Tisztelt Közgyűlés! Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lackner Kristóf Általános Iskola magasabb vezetői állását februárjában hirdette meg. A pályázati felhívást a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 20/A (4) bekezdése értelmében a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kszk.gov.hu) február 28-án hivatalosan közzétettük. Ezen kívül a pályázati felhívás megjelent a Helyi Témában is. A március 30-ai beadási határidőig egy érvényes pályázat érkezett. Forrás Béla pályázata a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfelel. A pályázó pályamunkájából a Szakmai önéletrajz és az Összegzés fejezetet teljes terjedelmében idézzük. SZEMÉLYI ADATOK: Név: Forrás Béla Születési hely: Veszprém Születési idő: április 11. Lakcím: 9422 HARKA Gyopár u. 26. Munkahely: Lackner Kristóf Általános Iskola Beosztás: igazgató Végzettség: Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar Pécs Biológia testnevelés szak (1983.) Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatás vezetői szak (2003.) Nyugat-magyarországi Egyetem menedzser szakmérnök tanár szak ( ) végzős hallgató Házastárs: Forrás Valéria (Remete Valéria) 2

3 Foglalkozása: tanító Munkahelye: Deák Téri Általános Iskola Gyermekei: Bence (1989) Anna (1997) ÖNÉLETRAJZ Sopronban, az Orsolya Téri és a Petőfi Téri Általános Iskolában végeztem általános iskolai tanulmányaimat. Ezt a Veszprémi Vegyipari Szakközépiskolában folytattam. Érettségi után felvételt nyertem a Pécsi Janus Pannonius Tanárképző Főiskola biológia testnevelés szakára ban végeztem el a főiskolát. Veszprémben kaptam szerződéses állást a Báthory Általános Iskolában. Szerződésem lejárta után a Veszprémi 6. számú Általános Iskolába kerültem. Egy év után a testnevelés munkaközösség vezetője lettem. Közben behívtak katonának ben lakáshoz jutottam Sopronban, így lehetőségem volt arra, hogy hazaköltözzek ban megnősültem. Feleségem szintén pedagógus. Házasságomból született 1989-ben Bence fiam, és 1997-ben Anna lányom ben és 1999-ben megpályáztam a Lackner Kristóf Általános Iskola igazgatói állását, amit elnyertem. Tizenöt éve ennek az iskolának vagyok az igazgatója. Az igazgatói munkám során több tréningen, továbbképzésen vettem részt: 1995 Iskolai menedzseri tanfolyam 1996 Vezetői tréning 1996 kétéves tanulmányi lehetőség az EU-tól, amit elvégeztem Témája az integráció. Ebben a kétéves EU programban lehetőségem nyílt más oktatási rendszerek, módszerek megismerésére. Tapasztalatokat szereztem az olasz, német, osztrák, szlovák és cseh oktatási ismeretekről, véleményt cserélhettem az ott dolgozó kollégákkal. 3

4 Több kommunikációs és konfliktuskezelő továbbképzésen vettem részt ban végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás vezetői szakán, jeles diplomával. A diplomamunkámat iskolánk minőségbiztosítási rendszeréből írtam. Nyugat-magyarországi Egyetem menedzser szakmérnök tanár szak ( ) végzős hallgató Igazgatói ciklusaim alatt közös munkával elkészítettük az iskola új Szervezeti és Működési Szabályzatát, pedagógia programját, aminek a megvalósítása, használata folyamatban van. Megvalósítás alatt áll az iskola minőségbiztosítási rendszere. Többször pályáztunk iskolámmal városi, megyei és országos alapokra. Ebből kiemelném az EU által támogatott COMENIUS programokat, ami más iskolarendszerek megismerésére (osztrák, német, norvég, spanyol) ad lehetőséget. A harmadik ilyen projektben dolgozunk. A legnagyobb szakmai megújulást a HEFOP (Kompetencia alapú oktatás) pályázata jelentette, amely az egész iskola életére, szakmai munkájára kihatott. Ezzel úttörők vagyunk a térségben. Ennek tapasztalatait kihasználva részt veszünk a város által pályázott TÁMOP programban ig a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Igazgató Tanácsának tagja voltam től 2000-ig a Soproni TIT elnökségi tagja tól Sopron Megyei Jogú Város Oktatási és Sportbizottságának tagja, 1999-től a Gyermek és Ifjúsági Központ felügyelő-bizottsági tagja voltam től Sopron Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője voltam. A Szövetség Sopronért Egyesület frakcióját vezettem. Jelenlegi társadalmi megbízatásom, a HOLDING felügyelő bizottságának vagyok az alelnöke. 4

5 Összegzés LAKÓTELEPI ISKOLA AZ EURÓPAI TUDÁSÉRT! A HEFOP pályázatunk címe, mely iskolánk küldetés-nyilatkozata is. Tizenöt éve vezetem a Lackner Kristóf Általános Iskolát. A tizenöt év során folyamatosan kívánt iskolám megfelelni környezetünk elvárásainak, az iskolahasználók igényeinek. Az idáig elvégzett feladatainkat véleményem szerint jól végeztük. Nagyon fontosnak tartottam, tartom, hogy iskolám maradéktalanul megfeleljen a törvényi követelményeknek. Szakmai szempontból fejlődjön, ezért támogatok minden olyan kezdeményezést, ami az iskola szakmai megújulását segíti elő. Hiszem azt, hogy az iskolaválasztásnál fontos szerepet játszik az, hogy milyen szakmai programmal rendelkezik egy iskola, ezért nagy jelentőségnek tartom a HEFOP-ban megvalósuló új módszereket. Iskolánk életében új szint hozott, amely során több mint 20 kolléga képzését valósítottuk meg. Ennek a programnak szerintem az alapvető hozadéka a tanulók egyéni képességeinek a fejlesztése, problémamegoldó gondolkodás fejlődése, csoportban való együttdolgozás. A program során informatikai eszközeink is gyarapodtak. A pályázatomban leírtak nem csak az én gondolataim, hanem segítségül kértem a környezetemben lévő kollégáimat. Pályázatomban az ő gondolataik is megjelennek. A segítségért köszönet. Mint előzőekben írtam már, vezetői hitvallásomhoz tartozik, hogy csak közösen tudjuk megoldani feladatainkat. Hiszem azt, hogy jó irányba fejlődik iskolánk szakmai munkája. Iskolánk életében mindig kiemelkedőnek tartottam a hátrányos helyzetű, fejlesztésre szoruló, lemaradó tanulók megsegítését, ezért is foglalkoztam a pályázatomban nagyobb hangsúllyal e kérdéssel. Fontosnak tartom a jó iskolai légkört, hogy mind tanuló, mind tanár szívesen jöjjön iskolánkba. Igazgatóként alapvető feladatom biztosítani azokat a feltételeket, ami a munkájukhoz elengedhetetlen. A pályázatomban leírtakat, reálisnak, megvalósíthatónak tartom. 5

6 2009. január 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A (6) bekezdése előírja, hogy a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési jogkör gyakorlója a bizottság tagjává felkérte Sass Lászlót a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnökét, Földes Tamásné oktatási szakreferenst, Csuka Istvánnét az óvódavezetői munkaközösség vezetőjének helyettesét, Varga Alfrédot az általános iskolai munkaközösség vezetőjét. A bizottság megismerte a benyújtott pályázatot, meghallgatta a pályázót. Forrás Béla pályázatát minden részletre kiterjedőnek ítélte. Helyzetelemzése alapos. Sokrétű feladatot ellátó intézmény. A pályázó gazdag tapasztalatokkal rendelkezik, határozott jövőképe van. Elért eredményei alapján a bizottság vezetésre alkalmasnak találta a pályázót. A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség április 27-én tárgyalta a vezetői pályázatot. A nevelőtestületi értekezleten a pályázó szakmai programját a 42 fő szavazásra jogosult pedagógusok közül 41 fő támogatta, 1 fő nem támogatta. Az alkalmazotti értekezleten nyílt szavazáson a pályázó személyét az 59 fő szavazásra jogosult alkalmazottak közül 59 fő támogatta. A közgyűlési döntés előkészítése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működési rendjéről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet előírásai alapján történt. A benyújtott teljes pályázati dokumentáció a Humánszolgáltatási Osztályon munkaidőben a döntéshozók rendelkezésére áll. Az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem a t. Közgyűléstől. A fenti indokok alapján előterjesztem az SZMSZ 54. (1) bekezdése alapján titkos szavazás útján, az 53. (2) bekezdésének b) pontja alapján minősített többséggel meghozható H a t á r o z a t i j a v a s l a t o t Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lackner Kristóf Általános Iskola magasabb vezetői beosztásának ellátásával a augusztus 1. napjától július 31. napjáig terjedő határozott időre megbízza Forrás Bélát, az intézmény pedagógus munkakörbe határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját. 6

7 A Közgyűlés a magasabb vezetői megbízás idejére felmenti eredeti munkakörének ellátása alól, és vezetői pótlékát a pótlékalap 500 %-ában határozza meg. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: Határidő: július 31. Dr. Fodor Tamás polgármester Sopron, április 30. Abdai Géza alpolgármester 7

ELŐTERJESZTÉS A KIRÁLY JENŐ UTCAI ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A KIRÁLY JENŐ UTCAI ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61.339-2/2008. 61.340-2/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KIRÁLY JENŐ UTCAI ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A DEÁK TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A DEÁK TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60.153/2011. 60.042/2011. 60.233/2011. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A DEÁK TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat. köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat. köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására Győr,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére.napirendi pont Előterjesztő: Székely László polgármester Tárgy: Óvodavezetői pályázat kiírása

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 2012 Igazgatói pályázat K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZTATÓ: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ: Palatin

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ERZSÉBET KÓRHÁZ MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ERZSÉBET KÓRHÁZ MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 59110/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ERZSÉBET KÓRHÁZ MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

I N T É Z M É N Y V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T

I N T É Z M É N Y V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T I N T É Z M É N Y V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapjánhirdetett Bogyiszlói Általános Iskola Intézményvezető

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

Pályáztatási szabályzat

Pályáztatási szabályzat A szabályzatot a Szervezeti és Működési Szabályzat részeként kell kezelni Pályáztatási szabályzat A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Készítette: Szilasy László 2014. április Perkátai Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A HERMANN ALICE ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A HERMANN ALICE ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 62.686/2010. 63.725/2010. 62.685/2010. 62.684/2010. 63.556/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A HERMANN ALICE ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: Az Arany János Altalános Iskola magasabb vezetőjének,

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM oldal KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére... 281 Pályázati felhívás nevelési-oktatási

Részletesebben

25. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

25. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 624-25/2012. iktatószám 25. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

A Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. július Tartalomjegyzék Működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az intézmény neve, székhelye, telephelyei 2. Az intézmény alapítására

Részletesebben

PÁLYÁZÓ: BIRKÁS KRISZTINA

PÁLYÁZÓ: BIRKÁS KRISZTINA IGAZGATÓI PÁLYÁZAT A FEJÉR MEGYEI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZÓ: BIRKÁS KRISZTINA KELT: 2012. MÁJUS 16. TARTALOMJEGYZÉK SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ...3 VEZETŐI PRORGAM...6

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Családi állapot: Házas, egy gyermekem van, 12 éves Blanka nevű lányom

Szakmai önéletrajz. Családi állapot: Házas, egy gyermekem van, 12 éves Blanka nevű lányom Életrajzi adataim: Név: Csutiné Papp Orsolya Születés: Pápa, 1973. 05.30. Lakcím: 8500 Pápa, Hadnagy u. 25. Szakmai önéletrajz Tanulmányok: 1991-1994 Apáczai Csere J. Tanítóképző Főiskola, Győr, ált. iskolai

Részletesebben

Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei

Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei Szám: 02/91-3/2009. E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 23-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna Pályázat a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Szabóné Szél Julianna megbízott igazgató Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI NYILATKOZAT...3 Szakmai Önéletrajz...4

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,...

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbánya! Önkormányzat Képviselő-testület ülése lléjsfs plqll Budapest.,...

Részletesebben