A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja"

Átírás

1 Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja Javaslat az Integrált Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi valamint a Humán Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézményében 138 rehabilitációs férőhely van értelmi fogyatékkal élők számára. Lakóink egy része még beutaló határozattal érkezett az intézménybe, amely határozatlan időtartamra szólt. Más részük intézményi jogviszonyát határozott idejű megállapodás alapján az otthonvezető intézkedése keletkeztette. Sok lakó esetében a megállapodásban foglalt határidő (és a törvény által engedélyezett meghosszabbítás) lejárt, rehabilitációjuk azonban nem volt teljes, nem sikerült elhagyniuk az otthont, nem tudtak önálló életet kezdeni. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottsága megvizsgálta lakóinkat, és megállapította, hogy az érintett lakók továbbra is intézményi ellátásra szorulnak, állapotuk ápoló, gondozó célú lakóotthoni elhelyezést indokol. Az ISZI Hétszínvilág Otthonában (Szekszárd, Szentmiklósi u. 9.) jelenleg működő 40 férőhelyes rehabilitációs részleg egyik pavilonja az épület szerkezeti adottságának köszönhetően kis ráfordítással átalakítható lakóotthonokká. Az így kialakított két ápoló, gondozó célú lakóotthonban el lehet helyezni azokat a fiatalokat, akiknek rehabilitációs intézményi ellátására a továbbiakban nincs mód állapotuk és a jogszabályi előírások miatt. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Szoc. tv.) 92/B. (1) bekezdésének h) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása. Ennek megfelelően megkértük az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezetének véleményét az otthon jelenlegi profiljának megváltoztatásáról...(vélemény) A Hétszínvilág Otthon jelenleg 60 fő értelmi fogyatékkal élő számára ápoló, gondozó otthoni ellátást, 40 fő részére pedig rehabilitációs intézményi ellátást biztosít. A lakóotthonok kialakításával az ápoló, gondozó otthoni férőhelyek száma nem változik, a rehabilitációs férőhely azonban lecsökken 16-ra, a két lakóotthon

2 2 egyike 10, a másik 14 férőhelyes lesz, így összességében a férőhelyek száma nem fog változni. A lakóotthonok kialakítása szükségessé teszi az ISZI alapító okiratának módosítását, amelyben meg kell jelölni a székhelyintézményben az új ellátási formát. Az otthon ápoló, gondozó részlege kiskorúak ellátását is végzi. Az elmúlt években az itt elhelyezett gyermekek felnőttek, és egyre csökkenő tendenciát mutat a kiskorú férőhelyet kérvényezők száma. Az alapító okiratban 30 kiskorú és 30 nagykorú férőhely van megjelölve. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. számú mellékletének kiegészítő szabálya 3. pontja szerint ha az ápolást, gondozást nyújtó intézmény tanköteles korú, illetve annál fiatalabb fogyatékos személyeket is ellát, ezt a működési engedélyben - férőhelyszám meghatározása nélkül - minden esetben fel kell tüntetni. A kiskorúak számának állandó változása miatt célszerű az alapító okiratban is a létszámot úgy meghatározni, hogy a szükségletek változása miatt ne legyen szükség az alapító okirat módosítására. Ezért elegendő az ápoló, gondozó részleg férőhelyeinek számát meghatározni azzal a kikötéssel, hogy gyermekek ellátására is lehetőség van. A módosító okiratot a 1. számú, az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. számú melléklet tartalmazza. Kérem a Közgyűlést, hogy hagyja jóvá az ISZI alapító okiratának módosítását. Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés /2011. (IX. 30.) Közgyűlési határozata az Integrált Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye alapító okiratát október 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 2. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: Fogyatékossággal élők ápoló, gondozó célú lakóotthoni ellátása 3. Az alapító okirat 15. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: (Egyéb rendelkezések:) Az intézmény férőhelyeinek száma: a székhelyen: Hétszínvilág Otthon: 100 fő ebből: 60 fő értelmi fogyatékosok ápoló, gondozó otthona (felnőtt és kiskorú ellátottak részére)

3 3 16 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye 10 fő értelmi fogyatékosok ápoló, gondozó típusú lakóotthona 14 fő értelmi fogyatékosok ápoló, gondozó típusú lakóotthona 4. A Tolna Megyei Önkormányzat kezdeményezi a törzskönyvi nyilvántartást kezelő Magyar Államkincstárnál, hogy az alapító okirat módosítását október 1- jétől vezesse át a törzskönyvi nyilvántartáson. Határidő: Valamennyi pont vonatkozásában október 1. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Szekszárd, szeptember 12. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

4 1. sz. melléklet MÓDOSÍTÓ OKIRAT a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye alapító okiratának módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1) Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: Fogyatékossággal élők ápoló, gondozó célú lakóotthoni ellátása 2) Az alapító okirat 15. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: (Egyéb rendelkezések:) Az intézmény férőhelyeinek száma: a székhelyen: Hétszínvilág Otthon: 100 fő ebből: 60 fő értelmi fogyatékosok ápoló, gondozó otthona (felnőtt és kiskorú ellátottak részére) 16 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye 10 fő értelmi fogyatékosok ápoló, gondozó típusú lakóotthona 14 fő értelmi fogyatékosok ápoló, gondozó típusú lakóotthona 3) Az alapító okirat módosítása október 1-jén lép hatályba. Szekszárd, szeptember 30. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke dr. Bartos Georgina megyei főjegyző Záradék: Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése /2011. (IX. 30.) kgy. határozatával október 1-ei hatállyal jóváhagyta. Szekszárd, szeptember 30. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

5 2. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Rövidített neve: Integrált Szociális Intézmény 2. A költségvetési szerv székhelye: 7100, Szekszárd, Szentmiklósi út Létrehozásáról rendelkező határozat: A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2009 (IV. 24.) kgy. határozata, július 1- jei hatállyal 4. Közvetlen jogelődjeinek neve, székhelye: - Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona, Bonyhád, Schweitzertanya Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona, Tengelic, Alsótengelic Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Pálfa, Alkotmány u Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly, Majsapuszta

6 2 - Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthona, Szekszárd, Szentmiklósi u Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona, Belecska, Petőfi telep 2. - Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona, Dunaföldvár, Paksi u Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék, Bezerédj u Jogszabályban meghatározott közfeladata: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások Szakágazati besorolása: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 6. Alaptevékenysége: Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pszichiátriai betegek tartós ellátása - pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona; Szenvedélybetegek tartós ellátása - szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona; Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása - emeltszintű idősek otthoni ellátása Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - fogyatékos gyermekek bentlakásos ellátása; - felnőtt fogyatékosok bentlakásos ellátása; Fogyatékossággal élők ápoló, gondozó célú lakóotthoni ellátása Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményi ellátása Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében 7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet folytathat az alábbi tevékenységi körökben: Gőzellátás, légkondicionálás Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

7 Egyéb évelő növény termesztése Juh, kecske tenyésztése Sertéstenyésztés A vállalkozási tevékenység felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban, az összes kiadáshoz viszonyítva 15%. 8. Működési köre: Tolna megye 9. Irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7100 Szekszárd, Szent István tér Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 7100 Szekszárd, Szent István tér Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 11. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv.- ben, valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott munkakör mellett határozott időre bízza meg. 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. 13. Telephelyei, címei: 1. Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád, Schweitzertanya Csilla von Boeselager Otthon, Tengelic, Alsótengelic Dunaföldvári Idősek Otthona, Dunaföldvár, Paksi u Lakóotthon, Regöly, Rákóczi u Margaréta Otthon, Regöly, Majsapuszta 6. Mechwart András Otthon, Belecska, Petőfi telep Palánki Idősek Otthona, Szekszárd, Palánki u Sárpilisi Idősek Otthona, Sárpilis, Béke tér Szent András Otthon, Bölcske, Andráspuszta Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék, Bezerédj u Tölgyfa Otthon, Pálfa, Alkotmány u. 20.

8 4 14. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerinti vagyon használati joga illeti meg. A feladatellátást szolgáló ingatlanok az alábbiak: - Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. sz. 18/21 hrsz, - Bonyhád, Schweizertanya 51., 029/9 hrsz., 1 ha 7469 m 2 -Tengelic, Alsótengelic 14. sz helyrajzi számú ingatlan m 2 - Dunaföldvár, Paksi u hrsz. (8866m 2 ) - Regöly, Rákóczi u. 46. sz. 116/1 hrsz. - Regöly-Majsapuszta 0153/1 hrsz, - Belecska, Petőfi telep 2. O60/2 hrsz., 4 ha, 879 m 2 - Szekszárd, Palánki u /10 hrsz. ( m 2 ) - Sárpilis, Béke tér 5. 38/2 hrsz. (5772 m 2 ), illetve a mindenkori ingatlan kataszter és vagyonleltár szerint. - Bölcske, Szentandrás-puszta /2 hrsz. (6 ha 5553 m 2 ) - Bátaszék, Bezerédj u. 13. sz. 716/76. hrsz (5.623 m 2 ), valamint - Pálfa, Alkotmány u hrsz., 2 ha 8647 m 2 alapterületű ingatlan használati joga. 15. Egyéb rendelkezések: Az intézmény férőhelyeinek száma: a székhelyen: Hétszínvilág Otthon: 100 fő ebből: 60 fő értelmi fogyatékosok ápoló, gondozó otthona (felnőtt és kiskorú ellátottak részére) 16 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye 10 fő értelmi fogyatékosok ápoló, gondozó típusú lakóotthona 14 fő értelmi fogyatékosok ápoló, gondozó típusú lakóotthona a telephelyeken: Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád: 170 fő ebből: 100 fő értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona 70 fő pszichiátriai betegek ápoló gondozó otthona Csilla von Boeselager Otthon: 100 fő ebből: 40 fő szenvedélybetegek ápoló gondozó otthona 60 fő szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye

9 5 Dunaföldvári Idősek Otthona: 60 fő idősek ápoló gondozó otthona Lakóotthon, Regöly-Majsapuszta: 8 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs célú lakóotthona Margaréta Otthon, Regöly-Majsapuszta: 92 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye Mechwart András Otthon: 115 fő értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona Palánki Idősek Otthona: 56 fő idősek ápoló-gondozó otthona Sárpilisi Idősek Otthona: 70 fő idősek ápoló-gondozó otthona Szent András Pszichiátriai Betegek Otthona: 70 fő pszichiátriai betegek ápoló gondozó otthona Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék: 100 fő idősek ápoló gondozó otthona ebből 33 emelt szintű férőhely Tölgyfa Otthon, Pálfa: 150 fő értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona A költségvetési szerv gondoskodik továbbá a szociális továbbképzési feladatok ellátásáról. Szekszárd, február 18. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke dr. Bartos Georgina megyei főjegyző Záradék: Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése április 24-ei ülésén a 34/2009 (IV. 24.) kgy. határozata július 1-jei hatállyal, első módosítását az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával, a második módosítását a 18/2011. (II. 18.) kgy. határozatával, a harmadik módosítását /2011. (IX. 30.) kgy. határozatával október 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, szeptember 30. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

1. Általános és bevezető szabályok

1. Általános és bevezető szabályok 1 Tartalom 1. Általános és bevezető szabályok 3. old. 2. Az intézmény szervezete 10. old. 2.1 Az intézmény működésének rendje 10. old. 2.2 Szervezeti egységek közti kapcsolattartás módja 12. old. 2.3 Az

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17.

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17. Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: székhely

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szabó János igazgató JÓVÁHAGYTA: Szita Károly polgármester 2011. szeptember 22. Hatályos: 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. december 13. 11. szám H A T Á R O Z A T O K 729/2012. (XII.13.) közgyűlési hat. a 9; 10 és 11-es számú napirendeket zárt ülésen való tárgyalásáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben