A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja"

Átírás

1 A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 9. évfolyam 3. szám június 30. TARTALOM - A Fehér Bot Alapítvány közhasznúsági jelentése - A Hajdúsági Sorstársak Egyesületének közhasznúsági jelentése - Kirándulás a Napkori Erdei Iskolába - Óda a fényhez irodalmi délután - Ézsiás László irodalmi délutánja K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány kuratóriuma a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 19. (1) bekezdése alapján az Alapítvány évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS- ét az alábbiak szerint állapítja meg: I. A S Z Á M V I T E L I B E S Z Á M O L Ó MEGNEVEZÉS ÉV ÉV 1. A MÉRLEG EGYEZŐ KÉT OLDALA: Eszközök (Aktívák) Összesen e Ft e Ft Források (Passzívák) Összesen e Ft e Ft 2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG: Közhasznú bevételek e Ft e Ft Közhasznú ráfordítás e Ft e Ft Közhasznú tevékenység e Ft e Ft eredménye 3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG Vállalkozási bevételek 0 Ft 0 Ft Vállalkozási ráfordítások 0 Ft 0 Ft

2 I I. A K Ö L T S É G V E T É S I T Á M O G A T Á S F E L H A S Z N Á L Á S A A Fehér Bot Alapítvány évben az állami költségvetésből közvetlenül támogatásban nem részesült. I I I. A V A G Y O N F E L H A S Z N Á L Á S Á V A L K A P C S O L A T O S K I M U T A T Á S Az alapítvány évben a bevételeiből képződő vagyonát az alábbiak szerint használta fel: a) Anyag jellegű kiadások: e Ft b) Személyi jellegű kiadások e Ft c) Értékcsökkenési leírás e Ft d) Egyéb ráfordítások e Ft e) Pénzügyi műveletek e Ft ÖSSZESEN: e Ft I V. A C É L S Z E R I N T I J U T T A T Á S O K K I M U T A T Á S A Az alapítvány évben pénzbeli juttatást az alábbi célokra biztosított: a) vak gyermekek szociális segélyezésére 446 e Ft b) egyéb szociális segélyezésre 120 e Ft Az alapítvány a Szja egy százaléka felajánlásából származó 457 e Ft bevételét a vak gyermekek segélyezésére és a segélyek postázására fordította. V. A É V B E N K A P O T T T Á M O G A T Á S O K K I M U T A T Á S A a) központi költségvetési szervtől e Ft (Magyar Állam Kincstár) b) az elkülönített állami pénzalaptól e Ft (munkaügyi központoktól) c) önkormányzatok társulásától (kistérségi társulás) e Ft d) egyéb támogatóktól: - Szociális és Munkaügyi Minisztérium 0 e Ft - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség e Ft (Sorstárssegítők a Szociális Szférában) e Ft (Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény végrehajtása e Ft - Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány e Ft - NCA Észak-alföldi Regionális Kollégiuma e Ft - Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium e Ft - Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány 130 e Ft Szja egy százaléka 457 e Ft 2

3 - Magánszemélyek, szervezetek adományai 913 e Ft V I. A K Ö Z H A S Z N Ú S Z E R V E Z E T V E Z E T Ő T I S Z T S É G V I S E L Ő I N E K N Y Ú J T O T T J U T T A T Á S O K É R T É K E Az alapítvány elnöke évben a Salva Vita Alapítvánnyal közösen megvalósított a Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása c. pályázatban való munkájáért 500 e Ft megbízási díjban részesült. Az alapítvány tisztségviselői évben, tiszteletdíjban vagy más hasonló juttatásban nem részesültek. V I I. A K Ö Z H A S Z N Ú T E V É K E N Y S É G R Ő L S Z Ó L Ó R Ö V I D T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó A Fehér Bot Alapítvány a évi tevékenységéről az alábbi beszámolót készítette: a) A támogató Szolgálatok működéséről: Az Alapítvány évben Hajdú- Bihar megyében négy, Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében egy támogató szolgálatot működtetett. Az Észak- Hajdúsági Támogató Szolgálat: Hajdúdorog és Hajdúnánás; a Vitalitás Támogató Szolgálat: Hajdúböszörmény, a Humanitás Támogató Szolgálat Hajdúhadház, Téglás és Bocskai kert; az Esély 2004 Támogató Szolgálat Debrecen, a Szabolcsi Támogató Szolgálat, pedig Nyíregyháza területén működött. A támogató szolgálatok az elmúlt évben több mint 800 fogyatékos személy részére biztosítottak személyi segítést vagy gépjárművel történő szállítást. A támogató szolgáltatásokat látássérültek, mozgáskorlátozottak, hallássérültek, értelmileg akadályozott valamint halmozottan sérült személyek egyaránt igénybe vették. Támogató szolgálataink munkáját jelentősen segítették a helyi polgármesteri hivatalok, a gondozási központok és a házi orvosok. b) A Rehabilitációs és Oktatási Központ működéséről: Az alapítvány évben tovább fejlesztette az általa létesített Komplex Rehabilitációs Központját, javította a négy tagintézmény működési feltételeit. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatásával a központ. Az egész Észak Alföldi Régióban biztosítja a vakok és gyengénlátók számára az elemi és foglalkozási rehabilitáció lehetőségét. Az elmúlt évben a rehabilitációs központ debreceni, hajdúdorogi, nyíregyházi és szolnoki intézményeiben több mint száz ügyfelünk volt. A látássérültek elemi és foglalkozási rehabilitációjának biztosítása érdekében végzett munkánkat továbbra is hatékony konzorciumi hálózat segíti. Partnereink közé tartoznak a régióban működő vakügyi egyesületek, a kórházak szemészeti osztályai, a regionális munkaügyi Központ és kirendeltségei, valamint több mint húsz támogató szolgálat. 3

4 A fogyatékos személyek foglalkozási rehabilitációjának kulcs szereplői a munkáltatók. Az elmúlt évben több mint 30 munkáltatóval tartottunk fenn hatékony együttműködést évben felkészültünk a szakmai felnőttképző tevékenység folytatására. Megszereztük a szükséges felnőttképzési intézményi akkreditációt. Terveink szerint már évben legalább három szakmában folytatunk felnőttképzési tevékenységet a látássérültek munkába állásának elősegítése érdekében. c) A kulturális tevékenységről: Az alapítvány évben is jelentős szervezőmunkát végzett a fogyatékos személyek kulturális és szabadidős tevékenységének elősegítése érdekében. Minden hónapban volt legalább egy rendezvényünk. A Farsangi- a Nőnapi- és a Fehérbot Napi rendezvényeinken már minden esetben több mint kettőszáz vendég ellátásáról gondoskodnak munkatársaink és az önkéntes segítők kulturális és szabadidős rendezvényeink minden esetben integráltan, tehát fogyatékos és nem fogyatékos személyek együttes részvételével valósulnak meg. d) A rehabilitációs foglalkoztatásról: Az alapítvány akkreditált foglalkoztatóként évben 41 megváltozott munkaképességű, többségükben fogyatékos dolgozót foglalkoztatott. A sorstársak szociálismunkásként, szociális gondozóként, frissítő masszőrként, rehabilitációs tanácsadóként, ügyintézőként, internetfigyelőként teljes értékű munkát végeztek. Összegezve a rövid beszámolót elmondhatjuk, hogy a Fehér Bot Alapítvány évben is sikeres évet zárt. 95 munkatársunk és kb. 15 önkéntes segítőnk mindent megtettek a sikeres működésért, a fogyatékos emberek magas színvonalú segítéséért. A év a évekre vonatkozó STRATÉGIAI TERV utolsó éve volt, ezért említést kell tennünk arról, hogy az alapítvány a középtávú tervét teljesítette, sőt nem remélt mértékben túl teljesítette. Az elmúlt öt évben az alapítvány egy közepes nagyságú kistérségi szervezetből egy erős regionális szervezetté vált. Tevékenysége országos ismertségre tett szert. A kuratórium köszönetét fejezi ki a munkatársaknak és az önkéntes segítőknek a végzett munkájukért; a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványnak, az önkormányzatoknak és intézményeiknek valamint más támogatóknak, pedig az alapítvány részére nyújtott segítségért. Dr. Szabó Miklós / az alapítvány elnöke KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Hajdúsági Sorstársak Egyesületének elnöksége a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 19. (1) bekezdése alapján az Egyesület évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS- ét az alábbiak szerint állapítja meg: 4

5 I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ év év 1.A MÉRLEG EGYEZŐ KÉT OLDALA: Eszközök (Aktívák) Összesen 278 e Ft 278 e Ft Források(Passzívák)összesen 278 e Ft 278 e Ft 2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG: Közhasznú bevételek e Ft 179 e Ft Közhasznú ráfordítás 918 e Ft 179 e Ft Közhasznú tevékenység eredménye 124 e Ft 0 e Ft 3.VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG Vállalkozási bevételek 0 Ft 0 Ft Vállalkozási ráfordítások 0 Ft 0 Ft II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A Hajdúsági Sorstársak egyesülete évben az állami költségvetésből közvetlenül támogatásban nem részesült. III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az Egyesület évben a bevételeiből képződő vagyonát az alábbiak szerint használta fel: a) Anyag jellegű kiadások: 112 e Ft b) Személyi jellegű kiadások 27 e Ft c) Értékcsökkenési leírás 40 e Ft d) Egyéb ráfordítások 0 e Ft e) Pénzügyi műveletek 0 e Ft f) Rendkívüli ráfordítások 0 e Ft ÖSSZESEN: 179 e Ft IV. A CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Az Egyesület évben pénzbeli juttatást nem biztosított. V. A ÉVBEN KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA a) központi költségvetési szervtől 0 e Ft b) az elkülönített állami pénzalaptól 0 e Ft (munkaügyi központoktól) c) a helyi önkormányzatoktól 0 e Ft d) önkormányzatok társulásától 0 e Ft e) egyéb támogatóktól: 5

6 -NCA Észak-alföldi Regionális Kollégiuma 150 e Ft f) tagdíjból származó bevétel 27 e Ft g, Magánszemély adománya 2 e Ft VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE Az egyesület tisztségviselői évben tiszteletdíjban vagy más hasonló juttatásban nem részesültek. Kovács Sándorné /az egyesület elnöke Kirándulás a Napkori Erdei Iskolába A Fehér Bot Alapítvány és a Szabolcsi Támogató Szolgálat kirándulást szervezett május 19-én Harangod Napkori Erdei Iskola pihenőhelyére az Esélyegyenlőségi Napok keretében. A nap programjában szerepelt a természet hangjai (madárdal), illatok a májusi erdőben, a tapintható természet (néhány termés megismerése felismertetése tapintás útján), háziállat simogatás (csacsi, kecske stb.), séta az erdei tanösvényen, ebéd, ügyességi vetélkedő. Az Erdei Iskola egyik munkatársa Domina Norbert erdész kalauzolt végig bennünket és beszélt az erdőgazdaságról, megalakulásukról, terveikről, fejlesztéseikről és természetesen a környezetvédelemről, környezetkultúráról. A gyerek csoportok mellett a miénkhez hasonló felnőtt csoportokat is fogadnak, annál is inkább, mert egy szabadidős tevékenység számára itt igazán szép környezet fogadja az ide látogatókat, nem beszélve a friss erdei levegőről. Délután játékos ügyességi vetélkedőn vehettek részt a vállalkozó szellemű csapattagok, mely megmozgatta az elfáradt végtagokat. Volt hullahoppozás, tekézés, célba dobás, lufi fújás és borotválás, kötélhajtás. A versengést követően baráti beszélgetésekre és jókedvű nótázásra is sor került. Kellemesen elfáradva, jó hangulatban utazott haza a közel 100 főnyi kiránduló azon tanakodva, hová is megyünk legközelebb? Pappné Karcagi Márta / művelődésszervező Óda a fényhez irodalmi délután május 22-én, a debreceni Újkerti Könyvtár rendhagyó irodalmi délutánt rendezett az Óda a fényhez látássérült szerzők antológiája tiszteletére, melyet Burai István grafikusművész tapintható kiállításának megnyitójával kötöttek össze. Szokatlan, de mégis érthető a két műfaj időbeni megjelenése, hiszen Burai István olyan művész, aki képi látásmódját, szemléletét, életfelfogását, gondolatait próbálta tapintható 6

7 módon is illusztrálni a látássérült embereknek, ugyanúgy, mint a látóknak. Színes formavilágában jól tükröződnek az emberi érzelmek, a természetszeretet, a mesés elemek (madarak, sárkányok stb.) megjelenítése. A kiállítás címe a sérültek világa egészséges szemmel. Nem lehet véletlen ez a címválasztás, hiszen az Újkerti Könyvtár Esélyegyenlőségi Hetek programsorozatának szerves része ez a kiállítás. Nem csak sík írásban, de Braille-ben is olvashatók a képek címei. Szilágyi Ildikó a könyvtár vezetője és munkatársai azt is megoldották, hogy akadálymentesen lehessen ezeket, az alkotásokat megközelíteni, így a polcok oldalaira helyezték el a képeket. Megnyitó beszédében Dr. Szabó Miklós a Fehér Bot Alapítvány elnöke is hangsúlyozta, hogy milyen jó is az, ha egy művészember nyitott szemmel és szívvel járva a világban, kész felvállalni olyan témát munkáiban, ami a fogyatékossággal élő emberekről szól. Mind ezt úgy, ahogy egy látó ember, ráadásul festőművész ember látja, és ami még ennél is fontosabb, olyan eljárást, technikát alkalmaz a festészet és grafika terén, ami igazán kézzel fogható, -tapintható. Az elnök úr Braille emlékplakettet adományozott Burai Istvánnak művészeti élményekhez való juttatásért a látássérült emberek számára, és Szilágyi Ildikónak a több éves együttműködés elismeréseként, hiszen a debreceni Újkerti Könyvtár évek óta otthont ad a látássérültek kulturális eseményeinek. A kiállítás megtekintése után Palásti Tibor harmonikaszóval invitálta a hallgatóságot az irodalmi délutánra. Szilágyi Ildikó a könyvtár vezetője bevezetőjében röviden ismertette az Óda a fényhez antológia születésének körülményeit. Örömmel köszöntötte körünkben a három alkotót (Dr. Baranyiné Miks Máriát Szolnokról, Lak Istvánt Budapestről és Rózsa Dezsőt Debrecenből), akik ezt a kötetet létrehozták. Ezekből, az alkotásokból szemezgetett a könyvtár vezetője és hívott meg látássérült előadókat (Ézsiás Lászlót, Deméné Szondi Anikót, Lakó Sándort, Geriné Jóna Ilonát, Palásti Tibort) illetve látó neves előadóművészeket (Szántó Valériát, Mohai Gábort, Régi Erzsébetet), hogy tolmácsolják a nézők és a hallgatók számára ezeket, az irodalmi gyöngyszemeket. Burai István kiállítása is el fog jutni minden olyan helyre, ahol alapítványunknak érdekeltsége van. Ezeken, a helyeken egy-két hétig lesznek megtekinthetők és tapinthatók a képek. Októberben a központi Fehérbot Nemzetközi Napja alkalmából rendezett hajdúdorogi rendezvényünkön kerülnek ismét kiállításra, ahol lehetőség lesz a megvásárlásukra. Nagy Margit / a hajdúdorogi Rehabilitációs és Oktatási Központ megbízott vezetője Ézsiás László irodalmi délutánja június 11-én délután három órakor a Fehér Bot Alapítvány Rehabilitációs és Oktatási Központjában Hajdúdorogon, irodalmi összeállítással kedveskedett Ézsiás László az intézmény dolgozóinak, barátoknak és a meghívott vendégeknek. Milyen apropóból? - kérdezhetné egy idegen. Nem meglepő, hogy 7

8 Hajdúdorogon látássérült költők, írók, előadóművészek ajándékozzák meg a nagyérdeműt előadásukkal. Így történt ez június 11-én is, amikor Ézsiás László vak költő és előadóművész olyan élményben részesítette a megjelent vendégeket, hogy bizton állíthatom, mindenki vitt haza a rendezvény hangulatából a lelkében valamit. A Rehabilitációs és Oktatási Központban az előadóművész egy héten keresztül tekinthetett be az itt folyó oktató munkába, és párjával együtt ismerkedhettek meg azokkal a tevékenységekkel, szolgáltatásokkal, amit minden látássérült és más fogyatékkal élő embernek felkínál a Fehér Bot Alapítvány. Az ezen a héten számukra nyújtott élményeket köszönte meg, nem mindennapi formában. Előadásában hallhatunk filozofikus, szerelmes, és saját költeményeket, amit fűszerezett saját paródiájával. A családias hangulatot színesítette a költemények előadásai közben Sándor Katinka és Pappné Karcagi Márta furulyajátéka. Felcsendültek Bach, Beethoven vidám hangulatú dallamai és magyar népdalok is. A délután humoros hangvételét Dr. Szabó Tamás Maksa Zoltán esküvői paródiajátékával emelte még felfokozottabb hangulatúvá. Dr. Szabó Miklós elnök úr miután megköszönte a kellemes délutánt Ézsiás Lászlónak, ígéretet tett a jelenlévőknek egy-egy műsoros CD ajándékozására. Balogh Gabriella /Rehabilitációs tanár Mutasd meg magad!... régiós kulturális seregszemle A Fehér Bot Alapítvány és a Humanitás Támogató Szolgálat szeptember 12-én (szombaton) Tégláson az Úttörő utcai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában rendezi meg régiós kulturális seregszemléjét. A kiállítás megnyitója 14 órakor, míg a kulturális seregszemle 15 óra 30 perctől kezdődik. A kiállításra képző- és iparművészeti, háziipari és egyéb kézműves alkotásokkal lehet jelentkezni. A kulturális seregszemlén versekkel, énekszámokkal, magyar nótákkal, táncos és színi előadásokkal vagy bármi más előadással lehet bemutatkozni a sorstársaknak. Jelentkezni a támogató szolgálatok és a rehabilitációs központok munkatársainál és az alapítvány művelődésszervezőjénél, Pappné Karcagi Mártánál (06-30/ ) lehet. A bál szervezése még folyamatban van. Mindenkit szeretettel várunk! A Fehér Bot Alapítvány tevékenységeiről bővebben a internetes oldalon tájékozódhatnak kedves olvasóink. H A J D Ú S Á G I S O R S T Á R S A K A szerkesztőség vezetője: Fodor Antalné A szerkesztőség és a kiadó címe: 4087 Hajdúdorog, Nánási u. 4. Fax: 06/ , Telefon: 06/ , Mobil telefon: 06/

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 3. szám 2007. AUGUSZTUS 15.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 3. szám 2007. AUGUSZTUS 15. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 3. szám 15. TARTALOM A HAJDÚSÁGI SORSTÁRSAK EGYESÜLETÉNEK 2006. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK: SZÜLETÉSNAPI ÜNNEPLÉS ÉZSIÁS

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 13. évfolyam 4. szám 2013. július 31.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 13. évfolyam 4. szám 2013. július 31. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 13. évfolyam 4. szám 31. TARTALOM - A Hajdúsági Sorstársak Egyesületének 2012. évi közhasznúsági jelentése - A Hajdú- Sansz Nonprofit Kft. 2012.évi közhasznúsági

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 25. TARTALOM - A Fehér Bot Alapítvány közhasznúsági jelentése - A Vakok és Gyengénlátók Jóléti Alapítvány közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 1. szám 2007. JÚNIUS 07. TARTALOM

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 1. szám 2007. JÚNIUS 07. TARTALOM A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 1. szám 07. TARTALOM A Hajdú-Sansz Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentése Hírek, Tudósítások: -Hatvan éves Ézsiás László - A látássérültek

Részletesebben

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb.

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Van Gogh 2011 1 Kiadja: a Fehér Bot Alapítvány 4087 Hajdúdorog, Nánási

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 3. szám 2012. július 13.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 3. szám 2012. július 13. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 3. szám 13. TARTALOM - Képes Hír-adó - Ézsiás László kettős sikere - Nőnapi bál Hajdúböszörményben - Regélő régió a Költészet napja alkalmából

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 8. évfolyam 4. szám 10. TARTALOM - Feszty-körkép Ópusztaszeren - a Vidék Napja Leader partnerség Avop-Leader+Program - Nemzetközi Kulturális Seregszemle

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 5. szám 2007. december 06. TARTALOM

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 5. szám 2007. december 06. TARTALOM A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 5. szám 2007. december 06. AZ ALAPÍTVÁNY EZEN KIADVÁNYA UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSSAL JELENIK MEG A LEADER PROGRAM KERETÉBEN. TARTALOM - KONFERENCIA

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 11. évfolyam 5. szám 2011. szeptember 06.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 11. évfolyam 5. szám 2011. szeptember 06. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 11. évfolyam 5. szám 06. 15 éves a Fehér Bot Alapítvány, 10 éves a Hajdúsági Sorstársak c. lap TARTALOM - Képes hír-adó - Elhunyt Bartha Zsuzsa újságíró

Részletesebben

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Székhely: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. Adószám: 18446373-1-05 K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Beszámolási időszak: 2011. január 01-2011. december

Részletesebben

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről

Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről Az egyesület szervezettsége: Taglétszámunk 2008. év január 1-én 4071 fő, 2007. december 31-én 3939 fő volt. Tagdíjfizetési arány: 88%. Munkavállalók

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Mozgássérültek Aktív Egyesülete 8200, Veszprém, Haszkovó u. 16/H. 6/18. Tel:06/209773550; E-mail: mozgasserultek@freemail.hu; Web: www.aktivegyesulet.hu Közhasznúsági jelentés a Mozgássérültek Aktív Egyesülete

Részletesebben

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10.

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. 1./ Általános tájékoztatás KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Vakok és Gyengénlátók

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

IX. évfolyam 2011/5. szám május

IX. évfolyam 2011/5. szám május IX. évfolyam 2011/5. szám május Köszöntő Tartalom A koldus és a menedzser... Egy szép májusi napon történt, a vak koldus üldögélt szokott helyén, egy forgalmas park szélén. Lábánál kalapja, és egy kartonlap,

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés 2006. év A) Számviteli beszámoló Adószám: 18828966-1-42 Alapítvány megnevezése: Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány Alapítvány címe: 1103., Bp.,

Részletesebben

Tartalom. Képes beszámoló. Brindza Fesztivál. 2 3 Civil Hírnök. Civil Hírnök

Tartalom. Képes beszámoló. Brindza Fesztivál. 2 3 Civil Hírnök. Civil Hírnök IX. évfolyam 2011/8. sz. szeptember - október Képes beszámoló Tartalom 2011. szeptember 4-én csakúgy, mint a korábbi tizenegy évben minden szeptember első hétvégén rendezték meg Kárpátalja egyik legnagyobb

Részletesebben

Ú Új SzemFüles. Főszerepben a vakvezető kutyák. Könyvjelző. Pünkösdi csokor. Jogi percek. Fej-törő. 4. szám, 2010. március-április

Ú Új SzemFüles. Főszerepben a vakvezető kutyák. Könyvjelző. Pünkösdi csokor. Jogi percek. Fej-törő. 4. szám, 2010. március-április Ú Új SzemFüles Főszerepben a vakvezető kutyák Humor-zsák Könyvjelző Pünkösdi csokor Jogi percek Fej-törő A Siketvakok Országos Egyesületének lapja Tartalomjegyzék Szerkesztői köszöntő 2 Házunk tája Egyesületi

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI NÉV : RÖVID NÉV : CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY :

Részletesebben

A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése

A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése 1 A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése Az egyesület közhasznúsági fokozata: "közhasznú". Bírósági

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű,

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2010.JANUÁR 1.-2010.DECEMBER 31.

BESZÁMOLÓ 2010.JANUÁR 1.-2010.DECEMBER 31. BESZÁMOLÓ 2010.JANUÁR 1.-2010.DECEMBER 31. Egyesületünk 2004.óta,9.Pk.60.205/2004.számú bírósági végzés alapján,mint kiemelkedően közhasznú szervezet végzi munkáját. Ellátja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete 2010 évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek

Részletesebben