A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám június 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25."

Átírás

1 A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 25. TARTALOM - A Fehér Bot Alapítvány közhasznúsági jelentése - A Vakok és Gyengénlátók Jóléti Alapítvány közhasznúsági jelentése - A Hajdúsági Sorstársak Egyesületének közhasznúsági jelentése - Közérdekű közlemény KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A Fehér Bot Alapítvány évi mérlegéhez Az alapítvány közgyűlése a közhasznúsági mellékletet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. Törvény 29. (6) és (7) bekezdései alapján a következők szerint állapítja meg illetve hagyja jóvá: 1. A szervezet által végzett közhasznú tevékenységek, ezen tevékenységek fő célcsoportjai és eredményei: A Fehér Bot Alapítvány évben ünnepelte fennállásának tizenötödik évfordulóját. Az Alapítvány az elmúlt évek során arra törekedett, hogy az Észak-alföldi Régióban minél komplexebb formában nyújtson segítséget a fogyatékos személyek számára. A évben a komplex szolgáltatás rendszerében az alábbi eredményeket érte el: a) A támogató szolgáltatások keretében minden fogyatékossági csoport számára: személyi segítés, személyszállítás biztosítása 3 támogató szolgálat útján. Az Észak- Hajdúsági Támogató Szolgálat Hajdúböszörmény, Hajdúdorog és Hajdúnánás területén, A Humanitás Támogató Szolgálat Debrecenben, Bocskai kertben, Hajdúhadházon és Tégláson a Szabolcsi Támogató Szolgálat Nyíregyházán és a Nagykállói kistérségben végezte feladatait. A szolgálatok együttesen több mint 500 fogyatékos személy számára nyújtottak harmincezer szolgáltatási órában segítséget. b) A látássérültek elemi rehabilitációja keretében vakok és gyengénlátók számára évben az Európai Unió által támogatott Esély az önálló életvitelre című TÁMOP és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által támogatott Fszk41171 számú projekt keretében funkcionális látásvizsgálat és látástréning, tájékozódás és közlekedés tanítás, a Braille írás oktatása, a mindennapos tevékenységek újratanítása, kommunikációs és számítástechnikai eszközök 1

2 használatának oktatása, valamint a pszichoszociális szolgáltatások, a társadalmi reintegráció elősegítése történt a debreceni, a hajdúdorogi és a nyíregyházi intézményeinkben. Az elmúlt évben 149 látássérült részére szolgáltatási órában nyújtottunk elemi rehabilitációs szolgáltatást. c) A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációja keretében évben: munkaerő-piaci tanácsadás, képzési- jogi tanácsadás, a munkavállalásra történő felkészítés, az önálló álláskeresést segítő tréningek szervezése, egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások, tréningek szervezése, munkaközvetítés, munkahelyi beillesztés, utánkövetés történt három projekt keretében - a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által támogatott Lépésről lépésre munkába/képzésbe című AMSZ-2010 projektben 40 látássérült számára, - az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozása mellett megvalósított Trambulin Komplex Fejlesztői Program az Esélyegyenlőségért című TÁMOP projekt keretében a munkaerő piacon különösen hátrányos helyzetben lévő, alacsony képzettségű 50 személy számára, - Az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozása mellett megvalósult HELYT-ÁLLÁS Komplex esélyegyenlőségi program a fogyatékos személyek sikeres munkaerő-piaci integrációjáért című TÁMOP projekt keretében pedig 20 tanulási nehézségekkel küzdő valamint 20 siket és hallássérült személy számára biztosítottunk segítséget a munkaerő-piacra való visszatéréshez. d) A fogyatékos fiatalok KI-LÁTÓ Ifjúsági Információs Irodája keretében Debrecenben: komplex esélyegyenlőségi szolgáltatások rendszerét alakítottuk ki és biztosítjuk augusztus 31. napján az Európai Unió által támogatott TÁMOP projekt befejeződött, de a szolgáltatásokat továbbra is fenntartjuk augusztus 1. napján indult és július 31. napján zárult az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozása mellett megvalósult a TÁMOP Helen Keller tehetséggondozó programunk tehetséges fogyatékos fiatalok számára. A program keretében a régióban 50 fiatal számára nyújtottunk segítséget tehetsége továbbfejlesztéséhez. e) A felnőttképzés keretében: általános, és szakmai, valamint nyelvi képzések valósulnak meg az alapítványnál. Ügyfeleink számára évben 10 fő részvételével ECDL számítástechnikai képzés és 13 fő részvételével angol nyelvi tanfolyamot szerveztünk. Lebonyolítottuk: - a TÁMOP projektben 20 fő részére frissítő- és talpmasszőr tanfolyamot, 30 fő részére a számítógépes ECDL tanfolyamot, - a TÁMOP projektben 20 fő részére az élelmiszer és vegyi-árú bolti eladó, 20 fő részére az irodai asszisztens OKJ-s tanfolyamokat. f) A kulturális tevékenység körében: kulturális és szabadidős programok szervezése, a Hajdúsági Sorstársak című alapítványi folyóirat kiadása, alapítványi honlap fenntartása történik. Évek során már hagyománnyá vált alapítványunknál a Farsang, a Nőnap, a Költészet Napja, az Esélyegyenlőség napja, a Fehér Bot Napja, a Fogyatékosok Napja megünneplése. Ezen alkalmak évben is megünneplésre kerültek színvonalas rendezvényekkel. 2

3 Az elmúlt év legkiemelkedőbb kulturális eseménye a október 13. napján Debrecenben a Főnix Csarnokban szervezett Jubileumi és Jótékonysági Koncertünk volt. A koncerten kb személy vett részt. Az alapítvány fennállásának tizenötödik évfordulója alkalmából példányban jelentettük meg az alapítvány történetét és működését bemutató jubileumi kiadványunkat. Az elmúlt évben ünnepelhettük a Hajdúsági Sorstársak című folyóiratunk fennállásának 10. évfordulóját. Az évforduló alkalmából a folyóirat szerkesztősége ünnepi számot jelentetett meg. A évi kulturális programjaink közül az alábbi hagyományteremtő rendezvényeket kell külön is megemlítenünk: - Regélő régió címmel regionális vers és mesemondó verseny és a Kiemelkedő közéleti és művészeti tevékenységet végző személyek bemutatását szolgáló Szavamat adom címmel a debreceni Újkerti Könyvtárral és a Gábor József Kulturális Alapítvánnyal közösen szervezett rendezvények. - az Észak- hajdúsági Támogató Szolgálat által szervezett Fogyatékos Gyermekek és Fiatalok Északhajdúsági Találkozója - a Hajdúdorogi Rehabilitációs Központ által szervezett: Mozgasd meg magad címmel lebonyolított játékos sport nap. Kulturális és szabadidős rendezvényeink nyitottak, azokon bárki részt vehet! évben a tíz kulturális rendezvényünkön összesen több mint látogató volt. g) A rehabilitációs foglalkoztatás keretében: évben 57 fogyatékos és megváltozott munkaképességű személy részére képességeiknek megfelelő munkalehetőséget biztosítottunk. A komplex szolgáltatási tevékenységhez komplex intézményrendszer kapcsolódik. Az alapítvány a közvetlen ellátási területén az Észak- alföldi régióban Debrecenben, Nyíregyházán, Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon, Hajdúhadházon és Hajdúnánáson rendelkezik irodával illetve valamilyen szolgáltató intézménnyel. A Fehér Bot Alapítvány évben szolgáltatási tevékenységét és ügyviteli munkáját több mint 100 munkatárs foglalkoztatásával végezte. A Fehér Bot Alapítvány munkáját jelentős mértékben segíti a kiterjedt partnerhálózata. A partnerek között a komplex szolgáltatási rendszerhez illeszkedően: egészségügyi, elemi rehabilitációs, érdekképviseleti, foglalkozási rehabilitációs, foglalkoztató, munkáltató, munkaügyi, művelődési, oktatási, és felnőttképzési, szociális szolgáltató szervezetek egyaránt megtalálhatók. Az elmúlt évben is kiemelkedő jelentősége volt a régióban működő látássérültek egyesületei segítő munkájának. Az alapítvány a Látássérültek Észak- alföldi Regionális Egyesületével évben stratégiai együttműködési szerződést készített elő. 2. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges a Civil Tv 32. szerinti adatok, mutatók: A Civil Törvény 32. (1) bekezdése szerint: Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett - létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló - közhasznú tevékenységet végző civil szervezet, amely a társadalom és az egyén közös 3

4 szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. A Fehér Bot Alapítvány ezen követelményeknek megfelel, mivel: a) Az alapítvány mint közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, mert az előző évről szóló beszámoló ezen közhasznúsági melléklete célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. b) Megfelelő erőforrás áll az alapítvány rendelkezésére, mert az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában - az átlagos éves bevétele lényegesen meghaladja az elvárt egymillió forintot, és - a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. ÉV ÖSSZES BEVÉTEL Ft. SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁS Ft c) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az alapítványnál, mert az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában. ÉV ÖSSZES RÁFORDÍTÁS Ft. KÖZHASZNÚ RÁFORDÍTÁS Ft A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: Az alapítvány évben a bevételeiből képződő vagyonát az alábbiak szerint használta fel: a) Anyag jellegű kiadások: eft Anyagköltség eft Igénybe vett szolg. értéke eft Közvetített szolgáltatások eft Egyéb szolg. értéke eft Saját előáll. eszközök aktivált értéke - eft b) Személyi jellegű kiadások: eft Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifiz eft Bérjárulékok eft eft c) Értékcsökkenési leírás: eft d) Egyéb ráfordítások: eft 4

5 Szociális támogatás Értékesített tárgyi eszk. el nem számolt écs. Bírságok, késedelmi pótlék263.- eft Adók, illetékek, hozzájárulások Behajthatatlan követelés leírt összege Kerekítési különbözet e) Pénzügyi műveletek: eft Fizetett kamatok Hitelértékelés árfoly.vesztesége ÖSSZESEN: eft - eft eft 42.- eft - eft eft eft eFt 4. A közhasznú cél szerinti juttatások kimutatása Az alapítvány évben pénzbeli juttatást az alábbi célokra biztosított: 245.-eFt összegben: a) Vak gyermekek szociális segélyezésére 125.-eFt b) Felnőtt, halmozottan fogyatékos segélyezésre -eft c) Braille ösztöndíj (tehetséges látássérült fiatalok támogatása) 100.-eFt d) Civil szervezetek támogatása 20.-eFt Az alapítvány az Szja egy százalék felajánlásból származó 945.-eFt bevételét a vak gyermekek segélyezésére, valamint a felnőttképzési tevékenység fejlesztésére fordította. 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolása: Az alapítvány évben az alapítvány elnöke részére a különböző projektekben végzett projektvezetői és jogi munkájáért bruttó eFt megbízási díjat fizetett ki. Az alapítvány tisztségviselői évben tiszteletdíjban vagy más hasonló juttatásban nem részesültek. A kuratórium köszönetét fejezi ki az alapítvány munkatársainak és önkéntes segítőinek a végzett munkájukért; a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványnak, a Vakok Állami Intézetének, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központnak, a hajdúböszörményi, hajdúdorogi, hajdúnánási önkormányzatoknak és intézményeiknek, valamint mindenmás támogatónak és a partner szervezeteknek az alapítvány részére nyújtott segítségért. Dr. Szabó Miklós /az alapítvány elnöke KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Vakok és Gyengénlátók Jóléti Alapítvány kuratóriuma a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 19. (1) bekezdése alapján az Alapítvány évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS- ét az alábbiak szerint állapítja meg: I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ MEGNEVEZÉS ÉV ÉV 1.A MÉRLEG EGYEZŐ KÉT OLDALA: 5

6 Eszközök (Aktívák) Összesen 387 eft 170 eft Források(Passzívák)összesen 387 eft 170 eft 2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG: Közhasznú bevételek 423 eft 100 eft Közhasznú ráfordítás 289 eft 317 eft Közhasznú tevékenység eredménye 134 eft -217 eft 3.VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG Vállalkozási bevételek 0 Ft 0 Ft Vállalkozási ráfordítások 0 Ft 0 Ft II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A Vakok és Gyengénlátók Jóléti Alapítvány évben az állami költségvetésből közvetlenül támogatásban nem részesült. III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az alapítvány évben a vagyonát az alábbiak szerint használta fel: a) Anyag jellegű kiadások: Anyagköltség 151 eft Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke b) Személyi jellegű kiadások 156 eft 10 eft Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 eft c) Értékcsökkenési leírás 0 eft d) Egyéb ráfordítások 0 eft e) Pénzügyi műveletek 0 eft f) Rendkívüli ráfordítások 0 eft ÖSSZESEN: IV. A CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 317 eft Az alapítvány évben pénzbeli juttatást nem biztosított. V. A ÉVBEN KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA a) a helyi önkormányzattól/dmjv Polgm. Hiv. 0 eft b) egyéb támogatóktól: -NCA Észak-alföldi Regionális Kollégiuma 100 eft c, SZJA 1% 0 eft VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE Az alapítvány tisztségviselői évben-tiszteletdíjban vagy más hasonló juttatásban nem részesültek. 6

7 VII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Szervezetünk a látássérüléssel élő emberek esélyegyenlőségének növelését tűzte ki célul; melyet a szolgáltatásaink biztosításával valósítunk meg. Szolgáltatásaink elsősorban a célcsoport számára vehetők igénybe, de a "befogadó társadalom" elérését elősegítő tevékenységeink bárki számára elérhető, és igénybe vehető. Alapítványunk olyan szolgáltatás típusokat nyújt ügyfelei számára, melyek igénybevehetősége hozzájárul a látássérült sorstársak életminőségének emelkedéséhez. Ezek a tevékenységek mindig a célcsoport igényeinek megfelelően alakulnak. Igyekszünk közreműködni a felmerülő problémák konstruktív kezelésében évben az alábbi közhasznú tevékenységeket végezte: 1. rendezvényszervezés: jelen időszakban egy rendezvényünk került megrendezésre, mely a tehetséges fogyatékossággal élő fiatalok számára kínált értékes, és élvezetes szórakozást. Az alkalom célja az volt, hogy a valamilyen területen többletképességet mutató fogyatékos fiatalok kapcsolatba kerülhessenek egymással, és a közös élményszerzés, valamint kötetlen programok által konstruktív kapcsolatok szülessenek. 2. PR tevékenység, melynek során az alapítvány tevékenységét bemutató szórólapokat készítettünk 3. forrásfeltárás, forrásteremtés, melynek során a tevékenységeink folyamatos finanszírozását kívántuk megoldani, illetve új tevékenységek bevezetését 4. információnyújtás, mely a célcsoportunk számára a pályázati, ösztöndíj lehetőségekről, érintő hírekről tájékoztatást adunk. 5. adminisztrációs tevékenységek, melynek során segítséget nyújtunk fénymásolásban, adatlapok kitöltésében, pályázatok megírásában stb. 6. "érzékenyítő" programok szervezése a többségi társadalom részére. Rendszeresen tartunk fiatalok számára "Érzékenyítő" foglalkozásokat, ahol a látássérültek mindennapjaiba nyerhetnek bepillantást az érdeklődők. A cél az, hogy a ne a fogyatékosságuk alapján ítéljék meg a látássérült embereket, hanem a jellemző emberi tulajdonságaik alapján. A környezeti rendszerek megváltoztatásának való munka, valamint a speciális szükségletekkel bíró embere felkészítése teszi gördülékenyebbé. és kevésbé rémisztővé egyrészt ezt a világot másrészt a fogyatékos embert. 7. együttműködések, partnerségek kialakítása, fenntartása: Alapítványunk működési területén számtalan civil szervezet működik. Náluk jóval szűkebb kör, de még így is nagy, akik fogyatékossággal élőkkel foglalkoznak, és ezen belül még kevesebb, akik elsődleges célcsoportja a látássérült emberek. Kevés szervezet, de összefogás, együttműködés nélkül így is sok lenne, hiszen ugyan annak a viszonylag kis populációnak nagyon hasonló szolgáltatást lehet kínálni. A nagy szervezetek egymás közötti feladatmegosztását figyelembe véve, alapítványunk elsősorban a kulturális és szabadidős programok szervezését, valamint a tehetséges látássérült fiatalok segítését tűzte ki célul. Főállású dolgozó híján, az önkéntesekkel végzett tevékenységek nem tudnak annyira professzionálisak, lenni, mint ahol napi rendszerességgel több szakember dolgozik. Partnerségben a Fehér Bot Alapítvány, Hajdúsági Sorstársak Együtt Egymásért Közhasznú 7

8 Egyesülete, valamint a Gábor József Kulturális Egyesülettel állunk. Az utóbbiakkal konzorciumban pályáztunk a Fogyatékos Személyekért Közalapítvány által meghirdetett kistérségi szintű programpályázaton. A szervezetek egymás rendezvényein részt vesznek, egyeztetik az éves programjukat, az átfedések kiküszöbölése végett, valamint kölcsönösen segítik a másik szervezetet. A tárgyidőszakban szervezetünk képviselői részt vettek olyan konferencián, kerekasztal beszélgetésen, fórumon, amit civil szervezetek rendeznek, a civilség jelentéséről, annak sajátosságairól, valamint az együttműködési lehetőségekről. Fehér Ildikó /az alapítvány elnöke KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Hajdúsági Sorstársak Egyesületének elnöksége a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 19. (1) bekezdése alapján az Egyesület évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS- ét az alábbiak szerint állapítja meg: I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 1.A MÉRLEG EGYEZŐ KÉT OLDALA: Eszközök (Aktívák) Összesen 202 eft Források(Passzívák)összesen 202 eft 2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG: év év 46 eft 46 eft Közhasznú bevételek 201 eft 192 eft Közhasznú ráfordítás 221 eft 348 eft Közhasznú tevékenység eredménye -20 eft -156 eft 3.VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG Vállalkozási bevételek 0 Ft 0 Ft Vállalkozási ráfordítások 0 Ft 0 Ft II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A Hajdúsági Sorstársak egyesülete évben az állami költségvetésből közvetlenül támogatásban nem részesült. III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az Egyesület évben a bevételeiből képződő vagyonát az alábbiak szerint használta fel: 8

9 a) Anyag jellegű kiadások: Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke b) Személyi jellegű kiadások 259 eft 49 eft 40 eft Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 eft c) Értékcsökkenési leírás 0 eft d) Egyéb ráfordítások 0 eft e) Pénzügyi műveletek 0 eft f) Rendkívüli ráfordítások 0 eft ÖSSZESEN: 348 eft IV. A CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Az Egyesület évben pénzbeli juttatást nem biztosított. V. A ÉVBEN KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA a)szja 1%-a 6 eft b) az elkülönített állami pénzalaptól 0 eft (munkaügyi központoktól) c) a helyi önkormányzatoktól 0 eft d) önkormányzatok társulásától 0 eft e) egyéb támogatóktól: -NCA Észak-alföldi Regionális Kollégiuma150 eft f) tagdíjból származó bevétel 12 eft g) magánszemélyek adománya 24 eft Összesen: 192 eft VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE Az egyesület tisztségviselői évben tiszteletdíjban vagy más hasonló juttatásban nem részesültek. VII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A Hajdúsági Sorstársak Együtt Egymásért Közhasznú Egyesülete 2011 évben is fő céljának tekintette a Hajdú- Bihar megyében élő fogyatékos személyek habilitációját, rehabilitációját, művelődési és társadalmi integrációját. 9

10 Tagjaink aktívan vettek részt a kulturális programjaink megvalósításában. A szervezet szorosan működik együtt a Fehér Bot Alapítvánnyal és a Hajdú- Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft-vel. Az elmúlt évben több programban sikerült részt vennünk társszervezeteink segítségével, melyek az Észak-hajdúsági Támogató Szolgálat, Humanitás Támogató Szolgálat, Gábor József Kulturális Alapítvány és a Fehér Bot Alapítvány által létrehozott Rehabilitációs Központok. Programjainkat, mint minden évben a farsangi mulatsággal kezdtük Hajdúböszörményben, ahol az egyesület keretein belül alakult Mozaik Kultúrcsoport három bohózattal szórakoztatta a nézőközönséget. Bohózataik címe: Az Adóbevallás, a Mellékhatás és a Telefon. Májusban megrendezésre kerülő Esélyegyenlőségi Nap megszervezése az egyesület több éves hagyományának tekinthető. Nagy üstökben főztük meg a sertéspörköltöt, melyet a sorstársak és családtagjaik nagy örömmel fogyasztottak el. Ebéd után a Hajdúdorogi Szivárvány Hagyományőrző Egyesület néptánccsoportjának műsorának megtekintése, valamint vállalkozó sorstársak ajándék műsora, sorstársi beszélgetésekre került sor. Júliusban a Gyermeknapi majális keretei között adtuk elő a Mozaik Kultúrcsoport és az Észak-hajdúsági Támogató Szolgálat munkatársai által több héten át próbált Ludas Matyi című mesejátékot. A mesejáték nagyon tetszett a gyerekeknek, viszont a felnőttek is nagyokat derültek a mese fordulatain. Szeptemberben a Fehér Bot Alapítvány által megrendezett Mutasd meg magad! Régiós Kulturális seregszemle és kiállításon az Mozaik Kultúrcsoport tagjai is szórakoztatták a nézőközönséget rövid bohózataikkal. Az év végén a Karácsonyi műsorral kedveskedtek a kultúrcsoport tagjai a Kertész László Városi Könyvtárban megjelent vendégeknek Hajdúböszörményben. Ezen délutáni programot nagy lelkesedéssel fogadták tagjaink, melyre teltházas nézőközönség tette tiszteletét. Az egyesület vezetése és a kultúrcsoport tagjai közösen felvették, hogy a városban működő szociális 10

11 intézményekben lakóknak is elő lehetne adni rövid bohózataikat. A felvetést cselekedet követte, melynek eredménye, hogy fellépet a csoport a Emmaus Idősek Otthona Hajdúböszörményi Szeretetházban a Fazekas Gábor Idősek Otthonában az Idősek Napközi Otthonában és a városban működő nyugdíjas klubokban. Jövőbeli céljaik, hogy minél több intézményt keressenek meg előadásaikkal sorstársaik szórakoztatására. Egész évben tagjaink igénylik a változatos programokon való részvételt, melyre aktívan jelentkeznek önkéntes munkájukkal is. Összegezve a beszámolót elmondható, hogy a Hajdúsági Sorstársak Egyesülete évben igazán aktív és sikeres évet zárt le. Készülünk az új évben megrendezésre kerülő programjainkra, melyekhez mint több éves hagyományhoz ragaszkodnak tagjaink. Kovács Sándorné /az egyesület elnöke A Fehér Bot Alapítvány 1. és október 31. között valósítja meg a TÁMOP B-11/ azonosítószámú MÁS-KÉP a családi közösségekért című projektjét. A program megvalósításának célja a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció. A pályázat során a Hajdúböszörményi Kistérségben élő magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséggel, illetve fogyatékkal élő személyek és családtagjaik részére olyan integrált szolgáltatásokat nyújtunk, melyek elősegítik az információhoz való hozzájutást, a munkaerő-piaci kondíciók javítását és hozzájárulnak a társadalmi szerepvállalás erősítéséhez. További cél a fiatal gyermekes családok támogatása, valamint olyan közösségi kezdeményezések megvalósítása, amelyek erősítik társadalmi elfogadottságukat, önbizalmukat, ezáltal a helyi közösségben elfoglalt helyüket. Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk az érdeklődőket: Időszakos gyermekfelügyelet Tanácsadás: jogi, pszichológiai, szociális szakemberek közreműködésével 11

12 Információ szolgáltatása ellátásokkal, oktatással kapcsolatos kérdésekben; Előadások: logopédus, dietetikus, gasztroenterológus, pszichológus, genetikus, szociális szakemberek, helyi civil szervezetek közreműködésével Szabadidős programok Internet hozzáférés biztosítása Állásinterjúra felkészítő foglalkozás Kommunikációs és személyiségfejlesztő tréning Konfliktuskezelési és együttműködést kialakító tréning Álláskeresési tréning Közösségépítő programok: önsegítő csoportok szervezése; felelős párkapcsolati attitűd támogatása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. További információk: Fehér Ildikó projektmenedzser / Hajdúböszörmény, Téglási u. 44. Hajdúdorog, Nánási u. 4. Fehér Bot Alapítvány TÁMOP B-11/ MÁS-KÉP a családi közösségekért E- mail: Web: Aktuális HÍR a Fehér Bot alapítványnál Az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Esélyegyenlőségi Ház létesítése és működtetése egészségkárosodott személyek számára című, ÉAOP jelű pályázatunkat, az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője bruttó Ft. elszámolható összköltség mellett, a projektre vonatkozó 95 %-os átlagos támogatási intenzitással ítélte meg. A beruházást, az alapítvány tulajdonát képező, Hajdúdorog, Fogadó u sz. alatti ingatlanon valósítjuk meg. A projekt, az Európai Unió támogatásával valósulhat meg. Dr. Szabó Miklós /az alapítvány elnöke H A J D Ú S Á G I S O R S T Á R S A K A szerkesztőség vezetője: Fodor Antalné Szerkesztő: Karcagi Márta A szerkesztőség és a kiadó címe: 4087 Hajdúdorog, Nánási u. 4. Tel/Fax: 06/ , Mobil telefon: 06/

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10.

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. 1./ Általános tájékoztatás KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Vakok és Gyengénlátók

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 5. szám 2007. december 06. TARTALOM

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 5. szám 2007. december 06. TARTALOM A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 5. szám 2007. december 06. AZ ALAPÍTVÁNY EZEN KIADVÁNYA UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSSAL JELENIK MEG A LEADER PROGRAM KERETÉBEN. TARTALOM - KONFERENCIA

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember JELENTÉS a fogyatékos személyek támogatásában részt vevő nonprofit szervezeteknek nyújtott nem normatív állami támogatás és ingyenes állami vagyonjuttatás felhasználásának ellenőrzéséről 1024 2010. szeptember

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Tartalomjegyzék Bevezető, avagy a forrásfejlesztésről 3 Honnan tehetünk szert forrásokra? 5 Állami források 5 Magánszemélyek 6 Egyházak 9 A kistérség belső erőforrásainak számbavétele 10 A kistérség elhelyezkedése

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben