A MAGYAR POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYESÜLET TÖRTÉNETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYESÜLET TÖRTÉNETE"

Átírás

1 A MAGYAR POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYESÜLET TÖRTÉNETE 1995 Szeptember 23. December POLGÁRI GONDOLA(t). Hajóút a Dunán mintegy 80 résztvevővel, köztük számos egyesület, klub, kör képviselőjével. Nemeskürty István, Andorka Rudolf, Martonyi János előadása. A tanácskozás résztvevői nyilatkozatot írtak alá, amelyben kezdeményezték a polgári értékeket valló szerveződések országos összefogását. Munkamegbeszélés a Pilvax kávéházban, polgári egyesületek képviselőinek részvételével. Tellér Gyula bevezető előadása alapján felvázolták a megalakítandó országos egyesület programját, megvitatták az alapszabály és alapító nyilatkozat tervezetét. Február 25. Március 16. Április 4. Április 27. Május 4. Május 14. Május 16. Június 27. Kilenc egyesület és 131 magánszemély akaratából megalakult a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület (MPEE). Megválasztották a 19 tagú elnökséget. Elnök: Mádl Ferenc akadémikus, főtitkár: Weszelovszky Zoltán. Elfogadták az alapszabályt és az alapító nyilatkozatot. Az eseménynek jelentős sajtóvisszhangja volt. A megalakulás teljes anyagával megjelent a POLGÁR '96/1. füzete. Az ügyvezető elnökség a március 15-e alkalmával tapasztalt cinikus, félrevezető, illetve demagóg, szélsőséges megnyilvánulásokat sajtónyilatkozatban ítélte el. Elnökségi ülés. Tagdíj megállapítása (200/2000 Ft), tagfelvétel, '96. évi tervek. Egészoldalas interjú főtitkárunkkal a Magyar Nemzetben. Másodközlése a POLGÁR '96/3. füzetben. Konferencia a magyar oktatás holnapjáért, 195 regisztrált résztvevővel, jelentős TV és sajtóérdeklődés mellett. A konferencia teljes anyaga a POLGÁR '96 különkiadásaként megjelent és széles körben szétosztottuk. Szemelvények találhatók a '96/3. füzetben. Ugyanott a tagegyesületek programjai egy teljes oldalt töltenek meg. A Fővárosi Bíróság az MPEE-t sorszám alatt nyilvántartásba vette. Felhívás mintegy 2800 hazai és több tucat határontúli magyar iskolához a "Honfoglalás diákszemmel" irodalmi és képzőművészeti pályázaton való részvételre. Elnökségi ülés. Az Egyesület pecsét (logo) tervének elfogadása. Tagfelvétel: létszámunk 12 jogi és 177 magánszemély. Augusztus 20. Székesfehérvárott a Püspökség és az Önkormányzat ünnepségén az Országalmánál Mádl Ferenc elnökünk mondott köszöntőt. Délután a "Honfoglalás diákszemmel" pályázat díjkiosztása a Szépművészeti Múzeumban, mintegy 150 résztvevővel. Több mint ezer pályázat érkezett be, 37-en kaptak jelentős pénzjutalmat, köztük kilenc határon túli diák. A díjnyertesek névsora a POLGÁR '96/6. füzetben található. Szeptember 29. "POLGÁRI GONDOLA(t) II." Hajóút a Dunán 108 regisztrált résztvevővel, köztük az első hajóút nyilatkozatának 32 aláírójával. Wekerle Sándorról Gergely András és Rabár Ferenc emlékezett meg, majd vendégünk, Orbán Viktor "Magyarország ma. És holnap?" címmel tartott előadást és válaszolt a kérdésekre. Október Ünnepi közgyűlés a februári megalakulás színhelyén, mintegy 270 résztvevővel, Sinkovits Imre, Kováts Kolos és Mansfeld László közreműködésével. Az elhangzott "börtönvers" a POLGÁR '96/7., Mádl Ferenc elnöki megnyitója és Gergely András ünnepi beszéde a '96/8. füzetben jelent meg. Október 26. November 25. December 7. December A mosonmagyaróváriak hetedik alkalommal emlékeztek az 1956-os ÁVO-s vérengzés áldozataira. A Gyász-téren az MPEE koszorúját Mádl Ferenc elnök és Laczay István titkár helyezte el. Elnökségi ülés, 16 új tag felvételével. Konferencia a Püspöki Kar körleveléről és a FIDESZ vitairatáról a Kaffka Margit gimnáziumban, 420 regisztrált résztvevővel. Előadók voltak Gyulay Endre Szeged-csanádi megyéspüspök, Orbán Viktor, a FIDESZ elnöke, Bolberitz Pál, Martonyi János alelnökünk, Nemeskürty István, Becker Pál, elnökségünk tagjai és Jávor Béla. A teljes szöveg megjelent a POLGÁR '96 különkiadásában, 1000 példányban. A Magyar Nemzetben egészoldalas karácsonyi interjú jelent meg Mádl Ferenc elnökünkkel "Törékeny játékunk, a remény" címmel. Másodközlése megtalálható a POLGÁR '97/l. füzetben. Január 25. A magyar kultúra napja tiszteletére, "Kultúránk esélyei" címmel ünnepség a Kaffka Gimnázium zsúfolásig megtelt dísztermében. Dobos László, a Magyarok Világszövetsége Kárpát-medencei régiójának elnöke, Kodolányi Gyula elnökségünk tagja, a Magyar Szemle főszerkesztője és Jankovics Marcell filmrendező tartott előadást. Az ünnepi műsorban közreműködött Bánffy György, Császár

2 Angéla színművészek, Lantos István zongoraművész, a Zeneakadémia rektora, Szabados György zongoraművész, Oberfrank Géza, Az Operaház főzeneigazgatója, Kováts Kolos és Zemplényi Mária, az Operaház magánénekesei. Febuár 8. Konferencia "Alkotó ember, emelkedő nemzet" címmel a Kaffka Margit gimnáziumban, mintegy 500 résztvevővel, a korábbiakhoz hasonló jelentős média visszhanggal. Előadást tartott Szabó Iván, a Magyar Demokrata Néppárt elnöke, Andorka Rudolf, a Közgazdaságtudományi Egyetem rektora, Pokorni Zoltán, a FIDESZ alelnöke, Bolberitz Pál, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára és Rabár Ferenc egyetemi tanár, elnökségünk tagja. A konferencia teljes szövegét a POLGÁR '97. sorozat különkiadásában adtuk közre. Február 25. Elnökségi ülés. Egyéni tagdíj 1997-ben 500 Ft. Antall György lemondott alelnöki tisztéről, helyére az elnökség Mádl Ferenc távollétében ügyvezetői megbízással Gergely Andrást választotta. Március 15. A Budavári Önkormányzat és az MPEE közös ünnepi megemlékezése a Várban. Az általunk Petőfi alakja köré szervezett műsorban fellépett Bitskey Tibor, Götz Anna, Seress Zoltán, Tolcsvay Béla és a Zurgó-együttes. Ünnepi beszédet mondott Orbán Viktor, a FIDESZ elnöke. Részleteket lásd a POLGÁR '97/3. füzetben. Április 17. Elnökségi ülés. Két jogi és hét magánszemély tagfelvétele. Programok megbeszélése. Szakmai tagozatok megalakításának előkészítése. Április 30. Megemlékezést tartottak Paloznakon Antall Józsefről és a faluház április 30-i avatásáról. Az emléktáblát az MPEE nevében Mádl Ferenc elnök koszorúzta meg. Bod Péter Ákos nagyívű emlékbeszéde a POLGÁR '97/4. füzetében olvasható. Április 30. Weszelovszky Zoltán főtitkár Szombathelyen résztvett a Polgári Egyesülés Szombathelyért Egyesület alakuló ülésén és köszöntötte az új "rokon" szervezetet. Május 3. Konferencia a Kaffka Gimnáziumban "Erkölcs és társadalom" címmel, 270 regisztrált résztvevővel, jelentős TV és sajtó érdeklődés mellett. Előadást tartott Jelenits István, Bod Péter Ákos, Debreczeni József és Kozma Imre. A konferencia teljes szövege megjelent a POLGÁR '97 sorozat különkiadásában. Május 22. A Zuglóért Polgári Egylet a POLGÁR '97/4. füzetben megkezdte a tagegyesületeink bemutatkozására tervezett sorozatot. Június 26. Elnökségi ülés. Program-megbeszélés, új tagok felvétele. Vita és határozat "Az Egyesület helye és szerepe a közeljövő társadalmi/ politikai mozgásterében" témában. Július 26. Mádl Ferenc elnök és Weszelovszky Zoltán főtitkár Lillafüreden résztvett a "Polgárok Miskolcért és a Július 31. Nemzetért Egyesület" megalakulását bejelentő "polgári bálon". Tagegyesületünk, a Fiatalok Kulturális és Szabadidő Egyesülete nagyszabású Európa-napot rendezett Hollókőn, ahol felszólalt Mádl Ferenc elnökünk. Augusztus 16. Nagysikerű Szent István-napi megemlékezés a Nemzeti Múzeum dísztermében. Beszédet mondott Nemeskürty István, elnökségünk tagja és Pápai Lajos győri megyéspüspök. Az ünnepi műsorban közreműködött Kováts Kolos, az Operaház örökös tagja, Horváth Sándor színművész és Hegedűs Endre zongoraművész. A beszédekről a POLGÁR '97 sorozatban különkiadás készült. Szeptember 27. Polgári Gondola(t) III. Hagyományos, harmadik őszi hajóút a Dunán. "Polgár és politika" témakörben gondolatébresztőt tartott Granasztói György és Tellér Gyula, elnökségünk tagjai. Együtt gondolkodott Kálna Tibor (lásd: POLGÁR '97/7) Turáról, Monostori Attila Zuglóból és Veczán Pál Miskolcról. Október 23. Ünnepi est az URÁNIA filmszínházban, zsúfolt nézőtérrel, őszinte, meleg sikerrel és jelentős sajtóvisszhanggal. '56-ra emlékezett Balás-Piri László (POLGÁR '97/7), Mansfeld László, Mádl Ferenc, Orbán Viktor és Varga László. Balás-Piri, Mádl és Orbán beszéde megjelent a Magyar Nemzetben. Október 26. A mosonmagyaróvári gyászünnepségen az Egyesület koszorúját Gergely András ügyvezető alelnök és Laczay István titkár helyezte el. Október 31. Tagegyesületünk, a Nyugodt Jövőért Klub "Belvárosi Széchenyi Napok" kiállítást rendezett az V.ker. Önkormányzat dísztermében (Széchenyi-bélyegek, képeslapok és egyéb emlékek). November 5. December 6. December 17. Elnökségi ülés. Program-megbeszélés, tagfelvétel. "A polgári Magyarország felé". Konferencia a Kaffka gimnáziumban, a Batthyány Alapítvánnyal közös rendezésben. Bevezetőt mondott Tar Pál, az Alapítvány elnöke, majd Martonyi János alelnökünk, Matolcsy György, a Privatizációs Kutatóintézet igazgatója és Rabár Ferenc, elnökségünk tagja tartott nagysikerű előadást (Európa gazdaság föld). Elhangzott kilenc jelentős hozzászólás. Elkészült és többszáz példányban sokszorosították a december 6-i konferencia POLGÁR különkiadását. Megkapták a közreműködők, tagegyesületek, vidéki tagok. December 29. Tagsági díj befizetés 1997-ben: Ft. Támogatás: Ft. Bankbetét az év végén: Ft. Taglétszám: 15 tagegyesület és 238 magánszemély Január 12. Elnökségi ülés. Program megbeszélés, tagfelvétel. 2

3 Február 28. KÖZGYŰLÉS. Beszámolók, felmentések, hozzászólások, tisztikar megválasztása. Ünnepi megemlékezés: A továbbélő (Szabad György). Április 26. ez a kérdés, válasszatok! Konferencia a Szent Margit Gimnáziumban. Előadók: Mádl Ferenc, Nemeskürty István, Martonyi János, Bod Péter Ákos, Kodolányi Gyula, Pápai Lajos, Solymosi Frigyes. Május 19. Felhívás a Magyar Nemzetben a választásokon a mérsékelt konzervatív erők támogatására Május 21. Felhívás a Magyar Nemzetben a baloldali félelemkeltés, az eldurvuló kampány-hang ellen. Június 2. Elnökségi ülés. Június 20. Hogyan tovább, Magyarország? Konferencia a Gellért-Szállóban. Mádl Ferenc, Martonyi János, Rabár Ferenc, Bod Péter Ákos, Tar Pál előadása. Augusztus 25. Elnökségi ülés. Program megbeszélés, tagfelvétel. Szeptember 19. IV. Polgári Gondola. Polgári kormány, demokratikus önkormányzatok. Orbán Viktor, Latorcai János, Granasztói György előadása. A hajóúton bemutattuk és 400 példányban szétosztottuk A polgári Magyarország felé című vaskos kötetet, ami szeptember június között bemutatja az MPEE életét, működését, konferenciáinak anyagát. Október 26. Az 1956-os mosonmagyaróvári vérengzés 8. évfordulóján tartott Városi Gyásznapon az MPE nevében ifj. Fasang Árpád elnökségi tag koszorúzott. Október 28. Elnökségi ülés. Martonyi János és Gergely András kinevezése miatt lemondott alelnöki tisztéről. December 12. A felemelkedés a mi felelősségünk. Konferencia a Szent Margit Gimnáziumban. Nemeskürty István, Harrach Péter, Bod Péter Ákos előadása. December 15. Elnökségi ülés. Évzárás, program megbeszélés, tagfelvétel. December 24. Karácsonyi nagyinterjú Mádl Ferenccel a Magyar Nemzetben Január 23. Hivatás és Hitvallás. Könyvbemutató a Magyar Kultúra Alapítvány székházában a Budai Várban. 117 magyar mérnök, orvos, természettudós írásai, Fasang Árpád és Fodor András szerkesztésében. Méltatták: Mádl Ferenc, Németh Ágnes, Kende Péter, Freund Tamás, Hámori József. Kitörés a kiábrándultságból (A magyar művészeti élet és az ezredforduló kihívásai). Kulin Ferenc, Makovecz Imre, Csengery Adrienne, Tóthpál József, Grendel Lajos, Némethy László, Jankovics Marcell referátuma. Február 4. Az ország állapotáról. Orbán Viktor beszéde az MPEE felkérésére a Pesti Vigadóban, az MTV 1 élő adásában. Február 16. Elnökségi ülés. Tagfelvétel, kizárások tagdíj nemfizetés miatt. Március 15. Mádl Ferenc, egyesületünk elnöke Széchenyi díjas! Március 23. Elnökségi ülés. Program megbeszélés, tagfelvétel. Április 1. Április 12. Április 22. Május 5. Május 15. Június 10. Június 12. Június 16. Szeptember 7. Szeptember 10. Szeptember 22. Október 10. Október 28. November 16. December 10. Foglalkozáspolitikai fórum Békéscsabán tagegyesületünk, a Kőrösvidéki Polgári Kör szervezésében A média és a rendszerváltozás. Konferencia a Szent Imre Gimnáziumban. Bárány Anzelm, Debreczeni József, Gróh Gáspár, Körmendy-Ékes Judit, Pokol Béla, Wéber János előadása. Kerekasztal beszélgetések Elek István vezetésével Városkonferencia Mosonmagyaróváron, Hídverés Városunk az új évezred küszöbén címmel, tagegyesületünk, a Polgári Kerekasztal szervezésében. A társadalom újratermelésének stratégiai kérdéseiről. Konferencia a Református Egyetemen a Miniszterelnöki Hivatalban készült tanulmányról. Stumpf István, Dudits Dénes, Papp Sándor, Kopp Mária előadása és számos hozzászólás. On our Association. Elkészült az MPEE angol nyelvű ismertetője, 12 oldalon. A MAGYAR NAPLÓ májusi száma az Egyesületek a kultúráért rovatban egy teljes oldalon közli az MPEE megalakulásának, munkájának, konferenciáinak történetét. Program megbeszélés, tagfelvétel Közép-európai távlataink Magyarország euroatlanti csatlakozása után. Konferencia a Gellért- Szállóban. Martonyi János, Botos Máté, Erhard Busek, Granasztói György, James Sherr előadása. A Moszkva tér jövőjéért. Sza kértői megbeszélés a Magyar Urbanisztikai Társasággal közösen. Elnökségi ülés. Program megbeszélés, tagfelvétel Útnak indult az MPEE első hirlevele, Budapestre, vidékre és külföldre. Mádl Ferenc, egyesületünk elnöke a francia nagykövettől átvette a Becsületrend lovagi fokozatát. V. Polgári Gondola(t). Hajóút 420 résztvevővel. A téma: Törvényhozás a millenniumi években. Előadók: Áder János, Dávid Iboly, Nemeskürty István. A Moszkva tér jövőjéért. 2. tanácskozás. Memorandum a főpolgármesterhez és az illetékes állami vezetőkhöz. Elnökségi ülés. Program megbeszélés, tagfelvétel. Évezred zárás, Karácsony várás. Évzáró összejövetel a Gellért szállóban, Bánffy György, Hegedüs Endre, Jelenits István, Molnár András közreműködésével. 3

4 December A műsor után a Vakok Batthyány László Gyermekotthona javára Ft adomány gyűlt össze, amit Mádl Ferenc elnök az Otthon december 18-i karácsonyi ünnepélyén személyesen adott át. Elhúnyt Rabár Ferenc, Egyesületünk alapításától volt elnökségi tagja. Január 21-én a farkasréti temetőben sokan elkísértük utolsó útjára. Január 2. Ifj. Fasang Árpád, az MPEE elnökségi tagja Magyarország új UNESCO nagykövete. Barsiné Pataky Etelka alapító tagunk Magyarország Bécsben akkreditált új nagykövete. Február 3. Az ország állapotáról. Orbán Viktor miniszterelnök hagyományos TV- és rádióbeszéde a Pesti Vigadóban, az MPEE felkérésére. A beszédet követő baráti összejövetelen a Mozgássérültek Országos Szövetsége gyermektámogatottjai javára kereken félmillió Ft adomány gyűlt össze. Február 4. Rendezvényeink közreműködője, tagtársunk Hegedűs Endre zongoraművész teltházas hangversenyt adott a Zeneakadémia nagytermében a Millennium tiszteletére, a Piarista Gimnázium javára. Február 5. Konferencia Békéscsabán Civil kurázsi 2000 címmel, tagegyesületünk a Kőrösvidéki Polgári Kör rendezésében. Február 15. Elnökségi ülés. Tagfelvétel, program megbeszélés. Február 18. Felhívás polgári együttműködésre a Tiszáért. Az MPEE elnökségének felhívása. Megjelent a Magyar Nemzetben és a Napi Magyarországban. Február 18. Nyilatkozat a Budapest Világörökségéért Programról. Az MPEE sajtónyilatkozata. Megjelent a Magyar Nemzetben. Február 25. Polgári mozgalom a Tiszáért. Sajtókonferencia és nyilatkozat. Március 4. Polgári Együttműködés a Tiszáért.. Nyitó konferencia a szegedi Városháza dísztermében. Bartha László szegedi polgármester, Balogh János ökológus akadémikus, Bruhács János jogász professzor előadása, hat korreferátum és Gönczy János kormánybiztos zárszava. A konferencia után megalakult a Polgári Együttműködés a Tiszáért Egyesület. Március 17. Több mint 120 címre útnak indult az MPEE 17. hírlevele. Május 3. Elnökségünk több tagja résztvett a Batthyány Lajos Alapítvány vacsoráján, ahol civil szervezetek mintegy 50 képviselője Stumpf István kancelláriaminiszterrel találkozott. Május 29. Elnökségi ülés. A közgyűlés előkészítése, javaslatok az új tisztikarra, tagfelvétel Június 6. Az országgyűlés Mádl Ferencet, az MPE elnökét köztársasági elnökké megválasztotta. Június 25. Közgyűlés. Az egyesületnek 19 tagegyesülete és 343 egyéni tagja van. Az új elnök dr. Granasztói György egyetemi tanár, a Teleki Intézet főigazgatója. Alelnökök: Bod Péter Ákos, Mészáros László, Tordáné dr. Petneházy Ildikó. Főtitkár: Weszelovszky Zoltán. Augusztus 4. Mádl Ferencet, Egyesületünk alapító elnökét beiktatták a Magyar Köztársaság elnöki tisztségébe. Augusztus 20. Szabad György akadémikus, az Egyesület elnökségi tagja a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje kitüntetésben részesült. Szeptember 12. Elnökségi ülés, tagfelvétel Szeptember 30. Mitől sikeres a magyar gazdaság? Konferencia a VI. Polgári Gondolán. Martonyi János, Sugár András, Molnár Ferenc, Bod Péter Ákos előadása. Október 26. A 11. Mosonmagyaróvári gyásznapon tartott megemlékezésen Jávor Béla elnökségi tag helyezte el az Egyesület koszorúját. December 2. Megemlékezés Vörösmarty Mihály születésének 200. évfordulójáról a Szent Margit (Kaffka) Gimnáziumban. Taxner Ernő és Szegedy-Maszák Mihály előadása. Közreműködött Bajcsay Mária, Blaskó Péter és Kassai István zongoraművész December 17. Egyesületi Karácsony a Hélia-szállóban. Vendégünk volt Benkő Dániel, Illés Sándor, Jelenits István, Sztankay István és a Sturcz quartett Január 1. Január 9. Február 1. Március 24. Április 4. Május 17. Június 30. Augusztus 20. Mádl Ferenc köztársasági elnök, Egyesületünk alapító elnökének újévi köszöntője. Elnökségi ülés. Program megbeszélés, tagfelvétel. Az ország állapotáról. Orbán Viktor miniszterelnök immár hagyományos évértékelő TV-beszéde a Pesti Vigadó nagytermében. Magyarország és a globalizáció. Granasztói György, Bogsch Erik, Bod Péter Ákos, Kodolányi Gyula, Martonyi János előadása. Az MPEE hírlevelének 50. száma jutott el több, mint 200 olvasójához, Amerikától Finnországig. Internetes honlapunkra eddig 1000 érdeklődő kattintott rá. Az MPEE felhívása a Keleti Kárpátok tudományosan megalapozott integrált területfejlesztése és -rendezése, vízszabályozása, valamint a vízgyűjtő erdősítése érdekében. (Sajtóközlemény és sajtótájékoztató) "EGYÉN ÉS TÁRSADALOM". Az MPEE konferenciája a Szent Imre gimnáziumban. Előadók: Kopp Mária, Pokorni Zoltán, Rónai László, Tornai József A Magyar Köztársaság elnöke az MPEE tagjainak az alábbi kitüntetéseket adományozta: 4

5 NEMESKÜRTY ISTVÁN millenniumi kormánybiztosnak a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét, BODA DOMOKOS Széchenyi-díjas orvosprofesszornak és TELLÉR GYULA szociológusnak a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, IVÁN LÁSZLÓ orvosprofesszornak és MESTERHÁZI ZSUZSANNA főiskolai tanárnak a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, RUBOVSZKY ANDRÁSnak, az Országos Idegenforgalmi Bizottság alelnökének a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. Szeptember 4. Az MPEE nyilatkozata a FIDESZ-MPP és az MDF választási szövetségéről. Szeptember 22. MAGYARNAK LENNI, MOST VII. Polgári Gondola. Nemeskürty István, Oplatka András, Elek István előadása. December 13. A jövő elkezdődött című vitairat bemutatása az MPEE rendezésében. Előadók: Benkő Ágota, Iván László, Pokorni Zoltán, December 15. Az MPEE évzáró karácsonyi összejövetele a Gellért-szállóban Január 19. Január 23. Február 7. Február 15. Február 21. Február 28. Március 27. Április 9. Április 18. Május 22. Május 30. Június 9. Július 2. Július 6. Július 10. Október 6. Október 20. November 30. December 8. December 21. Karcag A KEDVEZMÉNYTÖRVÉNYRŐL. Kormánytájékoztató a térség polgári egyesületeinek, az MPEE szervezésében. Előadók: Martonyi János külügyminiszter, Glattfelder Béla politikai államtitkár. Meghívott vendég Duray Miklós. A jelenlevők elfogadták a Karcagi nyilatkozatot. Az MPEE elnökségi nyilatkozata Horn Gyula leveléről, a katolikus Egyház vezetőihez. Az ország állapotáról. Orbán Viktor miniszterelnök hagyományos TV-beszéde a Pesti Vigadóban. Internetes honlapunk 3300-ik látogatóját fogadta Nyilatkozat és sajtó tájékozató a választások előtt. Nemzet és Európa. Az MPEE rendezvénye a Millenáris Teátrumban, Orbán Viktor és Silvio Berlusconi részvételével. Előadók Pokorni Zoltán és Stumpf István. A Nemzetiszalag mozgalom meghirdetése. Magyarország többet érdemel. Nyilatkozat az olimpia megrendezéséről. Megjelent az MPEE hirlevele. Az MPEE nyilatkozata a Nemzetiszalag Mozgalom lezárásáról. Granasztói György leköszönő elnök levele az MPEE tagjaihoz Megjelent és a tagság megkapta a POLGÁR füzetek 02/1. számát. Internetes honlapunkat eddig látogató kereste meg, február óta kereken tízezren! Az Egyesületnek 135 tagegyesülete és 510 egyéni tagja van. Tisztújító közgyűlés. Az új elnök Martonyi János, alelnökök Bod Péter Ákos, Hankiss Ágnes, Mészáros László és Tordáné Petneházy Judit. Főtitkár Weszelovszky Zoltán. A közgyűlés jegyzőkönyve felkerült a honlapra és POLGÁR füzetben is hozzáférhető. Az MPEE számos tagegyesülete a Belga Nagykövetséghez intézett levélben és egyéb módon tiltakozott az ellen, hogy II. Albert király a Korona Érdemrend Nagykeresztjét adományozta Medgyessy Péternek, a D-209-es ügynöknek. Önkormányzat és jogállam. Az MPEE konferenciája a Szent Margit Gimnáziumban. Előadók: Gergely András és Jávor Béla. A megjelenteket köszöntötte Schmitt Pál főpolgármester-jelölt Az MPEE sajtónyilatkozata a Millenáris KHT. volt igazgatójának őrizetbe vételénél tanúsított eljárás ellen. Mintegy 330 előfizetőjéhez jutott el az MPEE hirlevele. Internetes honlapunknak eddig látogatója volt. Térkép csata után. Az MPEE konferenciája a Szent Margit Gimnáziumban. Előadók: Blanckenstein Miklós, Spéder Zsolt, Stumpf István. Az MPEE hirlevele MARTONYI JÁNOS beszédével a Fidesz - Magyar Polgári Párt XVI. Kongresszusán Az MPEE hagyományos karácsonyi összejövetele a Gellért szállóban Február 6. Február 23. Március 22. Április 6. Orbán Viktor hagyományos országértékelő beszéde a Pesti Vigadóban, az MPEE felkérésére és rendezésében. Az MPEE sajtónyilatkozata a Terror Háza születésének első évfordulóján EURÓPA! Vélemény vita válasz. Az MPEE konferenciája a csatlakozási népszavazás előtt. Előadók: Bod Péter Ákos, Granasztói György, Martonyi János, Pálinkás József Hazatérünk Európába. Az MPEE és a Budapest Társaság konferenciája a Hélia szállóban. Előadók: Bod Péter Ákos, Finta József, Jókai Anna, Kasler Miklós, Zlinszky János. Közreműködött Bitskey 5

6 Április 20. Május 9. Szeptember Szept.27. Nov. 8. Nov. 29. Dec. 20. Tibor és Varga Miklós. Az MPEE internetes honlapja látogatóját fogadta. Több mint 370 előfizető kapta meg az MPEE hírlevelének 175. számát Az MPEE állásfoglalása az u.n. Teller-levél és a legfőbb ügyész elleni támadások ügyében IX. Polgári Gondola - Mi történt a gazdasággal? Előadók: Bod Péter Ákos, Fodor István, Gémesi György, Matolcsy György ISKOLA ÉS NEMZET Konferencia a Szt. Margit Gimnáziumban. Előadók: Tellér Gyula, Hoffmann Rózsa, Kerekes Barnabás, Kaposi József, Horváth zsuzsa, Kerpen Gábor. A MODERN KONZERVATIVIZMUS Konferencia a Szt. Margit Gimnáziumban. Előadók:Schöpflin György, Lánczi András, Horkay Hörcher Ferenc, Kulin Ferenc Az MPEE hagyományos karácsonyi összejövetele a Gellért-szállóban Febr. 10. Március-április Júl. 4. Július 18. Július 21. Szeptember 26. December 11. December 19. December Február 16. Május 13. Május 23. Szeptember 10. Október 10. November 26. December Január 29. Március 25. Orbán Viktor hagyományos évértékelő beszéde az MPE rendezvényén Konferenciák az oktatási törvényről Székesfehérváron és a Pécsett Az Egyesületnek 614 egyéni tagja és 147 tagegyesülete van. A 200. MPE hírlevél jutott el az olvasókhoz. Közgyűlés. Jelenlevők Martonyi Jánost elnöknek ujraválasztották. Az MPEE elnöksége sajtónyilatkozatot tett közzé a jogállam és a sajtószabadság védelmében, az újságírók elleni bírósági eljárások miatt X. Polgári Gondola. Félelmek és szorongások a magyar társadalomban. Előadók Kopp Mária és Tőkéczki László. A polgár és egészsége konferencia a Szent Margit Gimnázium dísztermében. Előadók Géher Pál, Jávor András, Kerpel-Fronius Sándor és Szollár András professzorok. Az MPEE hagyományos karácsonyi összejövetele Az MPEE elnökségének nyilatkozata a Heti Válaszban a határon túliak állampolgárságáról szóló népszavazás szomorú eredményéről Orbán Viktor hagyományos évértékelő beszéde az MPEE meghívására. Az MPEE felhívása az árvizek károsultjainak megsegítésére Az MPEE elnökségének közleménye megköszöni Mádl Ferenc munkáját és Sólyom Lászlót javasolja köztársasági elnöknek Az MPEE elnökségének nyilatkozata a Rádióban és annak kuratóriumában kialakult helyzetről XI. Polgári Gondola A közigazgatás válsága Stumpf István és Navracsics Tibor előadásával (Ki)robbanó költségvetés. Konferencia a Szent Margit Gimnázium dísztermében, Bod Péter Ákos, Cséfalvay Zoltán és Varga Mihály előadásával. Az MPEE hagyományos karácsonyi összejövetele a Gellért szállóban Orbán Viktor hagyományos évértékelése az MPEE meghívására Az MPEE 10 éve. Konferencia a Szent Margit Gimnázium dísztermében a három elnök, Mádl Ferenc, Granasztói György és Martonyi János előadásával 6

POLGÁR 01 1. füzet. A Magyar Polgári Együttműködés lapja. 2001. március Honlap: www.mpee.hu

POLGÁR 01 1. füzet. A Magyar Polgári Együttműködés lapja. 2001. március Honlap: www.mpee.hu POLGÁR 01 1. füzet A Magyar Polgári Együttműködés lapja 2001. március Honlap: www.mpee.hu Karácsony est, 2000. december 16. A Magyar Polgári Együttműködés karácsonyestjén, a Hélia szálló báltermében mintegy

Részletesebben

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett.

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett. NAPLÓ 1992. Január 10. A Rákóczi Szövetség elnökségi ülése. Január 13. Duray Miklós az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke előadást tartott az MDF Akadémia keretében "A szlovákiai magyarság jelene és

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

1988. November 9. Dr. Vígh Károly "A csehszlovákiai magyarság helyzete az első respublikában" címmel előadást tartott a Rajk László Szakkollégiumban.

1988. November 9. Dr. Vígh Károly A csehszlovákiai magyarság helyzete az első respublikában címmel előadást tartott a Rajk László Szakkollégiumban. 1988. Október 7. A Rákóczi Szövetség megalakítását előkészítő első megbeszélés, amelyen részt vettek: B. Kiss Tamás, Bodnár Mónika, Czenthe Miklós, Dobossy László, Firon András, Fried István, Garai István,

Részletesebben

N A P L Ó 1997 Január 8. Január 9. Január 14.

N A P L Ó 1997 Január 8. Január 9. Január 14. 1 N A P L Ó 1997 Január 8. dr. Selmeczi Eleknek, a Rákóczi Szövetség alelnökének temetése a Farkasréti temetőben. Az elhunyttól a Rákóczi Szövetség nevében dr. Vigh Károly alelnök és Stelczer Elemér, az

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

NAPLÓ 2011. Január 16.

NAPLÓ 2011. Január 16. NAPLÓ 2011. Január 6. Halzl József az OTP Bank Központjában találkozott Nagy Zoltán Péter marketing igazgatóval. Köszönetet mondott a Banknak a Rákóczi Szövetség részére múlt évben nyújtott támogatásért

Részletesebben

január 9. A Duna Televízióban éjszaka levetítették Kőbányai János Ámos Imre, az apokalipszis képköltője című filmjét.

január 9. A Duna Televízióban éjszaka levetítették Kőbányai János Ámos Imre, az apokalipszis képköltője című filmjét. Eseménytár a 2007. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 4. Jeruzsálemben, a Herzl hegyen temették el a Balaton-felvidéken született Teddy (Teodor) Kolleket, aki 2007. január 2-án 95 éves

Részletesebben

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást.

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást. Eseménytár az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 5. Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek hivatalos magyarországi látogatásra

Részletesebben

NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL

NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL A Rákóczi Szövetség Lapja NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL Majk Sátoraljaújhely Gloria Victis Lédec Kassa Komárom Baja Budapest Szentendre Esztergom Gyõr Tarpa Oroszlány 21. évfolyam 3. szám 2011. november

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG Az ENSZ Társaságok Világszövetségének tagja UNITED NATIONS ASSOCIATION OF HUNGARY Member of the World Federation of UN Associations (WFUNA) Street address: H-1062 Budapest, Andrássy

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2010.

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2010. Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2010. I. Önkormányzat, közigazgatás December 31. január 1. A szekszárdiak a zuhogó eső ellenére a városi Örömünnepen forralt borral, szép szavakkal, jókívánságokkal

Részletesebben

Örökségünk. 2013. 1-2. szám

Örökségünk. 2013. 1-2. szám Örökségünk 2013. 1-2. szám Budapest 2013 Megjelenik a Nagy Imre Alapítvány támogatásával Felelős szerkesztő: Szántó László Szerkesztőbizottság: Balahó Zoltán elnök, Haas Péter, Fodor Fanni, Kovácsné Somi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013.

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. I. Önkormányzat, közigazgatás Január 5. A Szent István-házzal szemközti parkos területen felavatták a 2. világháború után városunkban és a megyében letelepült

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo. A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet. 2014. I. szám. 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja

Rákóczi Hírvivo. A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet. 2014. I. szám. 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo SIKERES A BEIRATKOZÁSI PROGRAM 4897 elsős, 182 helyszínen GLORIA VICTIS Történelem, irodalom, ünnepség RÁKÓCZI SZÖVETSÉG, 2013

Részletesebben

1. szám 2006. január A TARTALOMBÓL: 2. HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN CÍMŰ ELŐADÁS- ÉS VITASOROZAT.. 3. oldal

1. szám 2006. január A TARTALOMBÓL: 2. HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN CÍMŰ ELŐADÁS- ÉS VITASOROZAT.. 3. oldal 1. szám 2006. január A TARTALOMBÓL: 1. 2006. ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ.....2. oldal 2. HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN CÍMŰ ELŐADÁS- ÉS VITASOROZAT.. 3. oldal 3. A 2005. ÁPRILISI HÍRLEVÉL MEGJELENÉSE

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi beszámolója

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi beszámolója BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD NARODOWOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1173. Budapest, XVII., Pesti út 165. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2014. I. Önkormányzat, közigazgatás

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2014. I. Önkormányzat, közigazgatás Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2014. I. Önkormányzat, közigazgatás Január 1. Több ezren voltak kíváncsiak a szekszárdi örömünnepre, amely a megújult Béla király téren zajlott. A Tücsök Zenés Színpad

Részletesebben

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Március 11. NATO konferencia Tíz éves a magyar NATO tagság érvek és ellenérvek a tapasztalatok tükrében címmel. Előadók Szenes Zoltán volt vezérkari főnők,

Részletesebben

SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR

SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR RÁKÓCZI SZÖVETSÉG SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255 Budapest, Pf. 23. Telefon: (+36 1) 201 3067, (+36 1) 212 3854 Fax: (+36 1) 212

Részletesebben

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2012 ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A TARTALOMBÓL: A MEGÚJULÁS ÚTJÁN ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ SZENTMÁRTONI JÁNOSSAL SZABAD-E

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGE A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGE TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2 BESZÁMOLÓ 4 1. SZERVEZETI ÉLET 4 2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 6 3. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG INNOVÁCIÓS RENDEZVÉNYEI 11

Részletesebben

Krónika. Január 17-19. A "Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban" Január 16.

Krónika. Január 17-19. A Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban Január 16. Krónika Akadémián hazai és külföldi szakemberek részvételével. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán A Foresee Kutatócsoport szervezésében megvalósult együttműködési megállapodást írt alá dr.

Részletesebben

101. szám 2011. június 絆 きずな KIZUNA. A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele

101. szám 2011. június 絆 きずな KIZUNA. A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele 絆 きずな KIZUNA A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele A mostani számunktól kezdve lapunk címét megváltoztattuk. A KIZUNA szó japánul baráti szálak, baráti kötelék jelentésű szó, amely tartalmát tekintve

Részletesebben

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek MLECSENKOV LÁSZLÓ A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek Kronológia, 2005 2005. január 5. Molnár Márton, a MNEKK igazgatója levélben tájékoztatta a kisebbségi lapok kiadóit, hogy az érintett sajtótermékek

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 1 0. á p r i l i s Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 12 A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi differenciált

Részletesebben