PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 5. szám május 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 5. szám. 2014. május 14."

Átírás

1 Péceli Hírek május 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 5. szám május 14. A Gesztenyés Óvoda új épületében, biztonságban gyurmáznak már a kisfiúk Írás a 3. oldalon

2 2 Közügyek május 14. Péceli Hírek Képviselő-testületi ülés április 29. Ballagási ünnepség a Kossuth tér 7-ben Szombath Gabriella adócsoport-vezető kiegészítést fűz az előterjesztéshez. Napirenden szerepelt annak a pénzintézetnek a kiválasztása, amelytől a város hitelt vesz föl a Szent Imre körút 3. szám alatt található Katasztrófavédelmi Oktatási Központ megvásárlására. Az oktatási központ megvételéről, illetve arról, hogy a vételárat hitelből egyenlíti ki az önkormányzat már korábban döntöttek. A pénzintézetet egyelőre nem választották ki, erről lapzárta után, rendkívüli testületi ülésen határoznak a képviselők. A képviselő-testület tárgyalta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati, Házi Segítségnyújtás intézmény tavalyi munkájáról szóló beszámolót, terítékre került továbbá a városi könyvtár és a művelődési ház évi tevékenységének áttekintése. Elballagtak a Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium végzős diákjai április 30-án. Az intézmény aulája zsúfolásig megtelt a jól szervezett ünnepségre. KÖZMEGHALLGATÁS Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 19. napján (hétfő) órai kezdettel közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helye: PIOK Szemere Pál Általános Iskola aula (2119 Pécel, Kossuth tér 7.) A közmeghallgatás témái: a) polgármesteri beszámoló a várost érintő eseményekről, b) a vasúti felüljáró megépítésével kapcsolatos kérdések, c) válaszadás az előzetesen írásban benyújtott kérdésekre, d) a résztvevők közérdekű kérdései, javaslatai, e) válaszadás a helyben feltett kérdésekre, f) polgármesteri zárszó. Pécel Város lakossága a közmeghallgatást megelőzően közérdekű kérdéseit, javaslatait május 12-ig írásban is eljuttathatja a polgármesterhez (Péceli Polgármesteri Hivatal, 2119 Pécel, Kossuth tér 1. vagy a illetve a címre). A kérdésekre a polgármester, illetve a polgármester döntése alapján az alpolgármester, az illetékes bizottság elnöke, vagy a jegyző ad választ. Pécel, április 30. Szöllősi Ferenc s.k. polgármester

3 Péceli Hírek május 14. Vis major 3 Biztonságban a Gesztenyés Óvoda kicsinyei A tavaszi szünet után, április 28-án már új helyen, az Isaszegi út 3. szám alatti épületben fogadta a Gesztenyés Óvoda a gyerekeket. Kritikus helyzet április 16-án állt elő, akkor rogyott meg az épület tetőzete. A városvezetés döntése alapján a Ráday Pál Gimnázium egykori épületrészét bő egy hét alatt alkalmassá tették arra, hogy biztonságosan fogadhassa az óvodásokat. Április 16-án a pecel.hu portálon az alábbi tudósítás tájékoztatta a közvéleményt az életveszélyes helyzet megszüntetéséről. A Gesztenyés Óvoda tetőszerkezetének megrogyására hívta fel a Polgármesteri Hivatal illetékeseinek figyelmét egy szülői bejelentés. Pécel jegyzője azonnali hatállyal statikai vizsgálatot rendelt el az ingatlan-nyilvántartás szerint állami tulajdonban lévő létesítményben. A hírről értesülve Szöllősi Ferenc polgármester megszakította szabadságát és azonnal a helyszínre érkezett. Fölvette a kapcsolatot dr. Szűcs Lajossal, a körzet országgyűlési képviselőjével, a Pest Megyei Közgyűlés elnökével. Eközben a helyszínre érkezett a katasztrófavédelmi igazgatóság megyei képviselője is. A statikusi vizsgálat az épületet életveszélyesnek ítélte. Szöllősi Ferenc polgármester ennek nyomán azonnali hatállyal bezáratta az óvodát. A szülők a gyerekeket hazavitték. A kezdődő óvodai szünet idején az ügyeletes óvodás csoport a Szivárvány Óvodában fogadja azokat a gyerekeket, akiknek elhelyezését a szülők nem tudják megoldani. A krízishelyzet kialakulása után a Gesztenyés Óvoda 85 kisgyermekének elhelyezésére a polgármester azonnal intézkedési tervet dolgozott ki. A szünet végén átmenetileg az Isaszegi út 3. szám alatt kap helyet a Gesztenyés Óvoda 85 kisgyermeke. Az Isaszegi úti létesítményt két hét alatt átalakítják, hogy megfelelő környezet fogadhassa majd az óvodásokat. Szöllősi Ferenc elmondta, a Gesztenyés Óvoda épülete rendkívül rossz állapotban van, egyszerű tatarozással a problémát nem lehet orvosolni. A polgármester tárgyalásokat kezdett dr. Szűcs Lajossal, a Pest Megyei Közgyűlés elnökével és Tállai András államtitkárral a kritikus helyzet mielőbbi megnyugtató megoldásáról. A villámgyorsan kidolgozott intézkedési terv révén tizenkét nap alatt olyanná lehetett varázsolni a gimnázium egykori épületét, amely biztonságos átmeneti otthont jelent a Gesztenyés Óvoda lakóinak. A város abban reménykedik, hogy talán lesz mód, hogy a Gesztenyés Óvoda régi helyén a megroggyant épületet elbontva őszre egy új, korszerű gyermek intézmény nőjön ki a földből. Szöllősi Ferenc munkatársaival ezen dolgozik. *** A minap szomorú dolog történt. Valaki elvitte a Gesztenyés Óvoda elbontott tetőanyagát. Kérjük, sürgősen hozza vissza, ez több rászoruló péceli család téli tüzelőjét jelentheti. Az orvosi ügyelet új telefonszáma: Az orvosi ügyelet új telefonszáma május 15. (csütörtök) 18 órától: A bejelentést követően a budapesti mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembe vételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről. A szolgálatirányító a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére. Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő Pécel polgármestere, Szöllősi Ferenc jelenlétében április 24-én átveszi a Megbízólevelet Osztertágné Dr. Dobrovitz Magdolnától, Pest megye 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottságának elnökétől a választókerület központjában, a vecsési Polgármesteri Hivatal Dísztermében

4 4 Arcél május 14. Péceli Hírek Kuszák Róbert: Nem kenyerem a gyűlölködés! Arcél rovatunkban ezúttal dr. Kuszák Róbert, viával most várjuk negyedik gyermekün- a péceli képviselő-testület fideszes ket, Petikét. Mindhárom gyermekünk tagja vall önmagáról. Fogadják szeretettel gondolatait! Régi péceli család sarja vagyok. Gyermekkorom és apáim, nagyapáim gyermekkorának eseményei is Pécelen történtek. Ismerem városunk minden zegét-zugát. A település dombjain szánkóztam Isten áldását bírja minden tekintetben. Hitvallásom, hogy dolgaink a JÓ és a ROSSZ harcának vannak kiszolgáltatva. Katolikus család vagyunk, gyermekeinket a hitre és munkára neveljük. Kicsit a Jóisten munkatársainak érezzük magunkat, ahogy gyermekeinket terelgetjük. kisgyerekko- romban és még most is csúszkálnék kisgyerekeimmel, ha lenne hó. Itt bicikliztünk, kalandoztunk csapatostul, felderítettük az Ördög-árkot, barlangot véstünk a homokosba. Nagyobb koromban a Gesztenyés óvodába kerültem. Szomorúan hallom, hogy, ez az intézmény dőlt össze a napokban. Iskolám a régi Szemere, ahol mi még a forfába jártunk, és amely egy része lett a katolikus iskola. Megható érzés gyermekeimet azon termekben viszontlátni, amelyekbe mi fizika, A Kuszák család kémia, biológia órára jártunk. Kisgyermek korom óta péceli közösségben gondolkozom, hiszen szüleim, nagyszüleim is Pécelen dolgoztak. Örömmel gondolok az édesapám vezette forgácsoló üzemág kirándulásaira, ahol a közel negyven fős üzem családostól ünnepelte az eredményes évet. Szeretném, ha felnőtt korukban ők is jól sáfárkodnának a rájuk bízott talentumokkal és sokat tehetnének embertársaikért. Életem mindezidáig munkával, tanulással telt, több diplomával is rendelkezem. Ezek közül a jogi végzettséget Elmondhatom, hogy anyukám hasában tartom a legfontosabbnak. Édesapám tanultam a szakmát, hiszen terhessé- ge idején az akkori önkormányzatban gazdálkodással és adózással foglalkozott. keze alatt megtanultam, hogy mi a kemény munka. Tizennégy éves koromtól hétvégi munkavégzéssel kerestem zsebpénzemet. Abban az időben az adót még ki lehetett Tanulmányaimat is munka fizetni. Számomra fontos a közösség és a család. Szeretem, ha az emberek összetartanak, mindig sokra becsültem a nagycsaládokat. Büszke vagyok arra, hogy én is nagycsaládban élek, az élmények szeretetben való megosztása elengedhetetlen számomra a boldog élethez. Örömmel mondhatom el, hogy feleségemmel, Szil- mellett végeztem. Mindig többre tartottam a munkát, mint a szórakozást. A jog ismerete mindennapi életemben is sok segítséget nyújt. Nem gondoltam, hogy a doktorátusom megszerzését követő két éven belül az Alkotmánybírósághoz kell fordulnom a péceli törvénysértő adók miatt. Munkámat mindig nagyszerű emberek között végezhettem. Hálával gondolok azon polgármesterekre, akik megtanították, hogy a közösségért tenni milyen jó érzés. A politikát szükséges rossznak tartom, mivel a politika jelentéstartalma a mások kirekesztését is magában hordozza. Sokan nem is tartanak jó politikusnak, mivel a minden áron való gyűlölködés nem a kenyerem. Még akkor sem ha ellenzékről van szó. Vannak emlékeim, amikor 2002-ben a Miniszterelnöki Hivatalban dolgoztam, és néhány szavazat miatt bukott a jobboldal. Ebben az időszakban vártuk első kisgyermekünket. Reménytelennek tűnt a helyzetünk, a szocialisták győzelme a helyhatósági választásokra is kiterjedt. Az ez után következő évek sok mindenre megtanítottak. Például, hogy nem minden fekete és fehér s megtanultam, hogy legfontosabb az ember, mindenféle megkülönböztetés és előítélet nélkül. A évi helyhatósági vereség megmutatta, hogy eredményeket elérni csak összefogásban lehetséges, összefogásban városunk jövőjéért. Bízom benne, hogy a néhány hónap múlva bekövetkező helyhatósági választásban sikeresen fogunk szerepelni.

5 Péceli Hírek május 14. Közösen 5 Megalkuvás nélkül A parlamenti választások utáni első alkalom, hogy elmondhatom gondolataimat a Péceli Hírek hasábjain a választásokról. Az írás természetesen nem kezdődhet mással, mint köszönettel! Köszönettel azért a bizalomért, amelyet megható módon Pécel mind a tizenkét választási körzete megszavazott nekem, illetve a Fidesz-KDNP pártszövetség listájának. E bizalomnak különös értéket ad, hogy Pest Megye hetes számú választókerülete az összes magyarországi választókerülethez hasonlóan újjáalakított voksolási körzet. Az átalakító munkának sok más szempont mellett az adta az alapvető rendező elvét, hogy a választókerületek ne legyenek egymáshoz mérten aránytalan nagyságúak. A korábbi rendszerben előfordult, hogy mindössze háromezer választópolgár szavazatához kötődött egy mandátum, miközben másutt több tízezer szavazatra volt szükség a képviselő megválasztásához. Nyilvánvaló, hogy a kisebb kerületekben egy-egy választópolgári szavazat többet ért a népesebb választókerületben szavazókénál. Tavaly júliusban, a nagyszerűen sikerült Családi nap alkalmából beszéltem először a Péceli Hírek hasábjain, hogy én kaptam a felkérést arra, ismerkedjek meg e választókerület mindennapjaival, s ha később olyan döntés születik, akkor induljak el országgyűlési képviselőjelöltként ezen a vidéken. Aztán véglegessé vált, hogy én lehetek a 7. számú Pest megyei körzet képviselőjelöltje, s elindult a koncentrál munka a települések érdekében. A térség ugyanakkor nem új számomra, hiszen a választók bizalmából 1998 óta most szereztem meg az ötödik ciklusra szóló parlamenti mandátumot, s a közel két évtizedes tapasztalat szolgált számos lokális ismerettel. Továbbá 2006 óta a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökeként a napi munkám is a megye településeihez köt, így Pécelhez is. A fentebb jelzett cikkben a kérdés utalt arra, hogy a péceli önkormányzattal kialakított szoros kapcsolat a város fejlesztésében is megmutatkozik. Akkor is azt mondtam, amit most is tartok: Én is csak egy vagyok abban a fogaskerék-halmazban, amelynek működése révén a nagy mű megszülethet. Ha a gyarapodásban van részem, annak örülök. De természetesen nem azért dolgozom, hogy nekem bármiféle személyes előnyöm származzon a közös munkából. A város ütemes fejlődése azonban mind a tizenötezer péceli számára előnyös lehet. Az idő igazolta a tavaly nyári gondolatokat. Elég utalni talán csak a város adósságkonszolidációjára, amely révén Pécel idén februárban megszabadult hárommilliárd forint visszafizetésének kötelezettségétől. Közterhek nélkül pedig egyebek mellett könnyebben tekint a település városfejlesztési elképzeléseire is. Az ütemes fejlődés terén utalhatok továbbá a város főútvonalainak több évtizede várt megújulására, illetve a martaszfalt jelképes ellenértékért való helyben tartására, felhasználásával a lakossági összefogással történő péceli közútfejlesztésekre. Ezek olyan sikerek, amelyeket közösen értünk el a péceli városvezetéssel és a helyi emberekkel, akik a tények alapján mondhatom megértették: az összefogásunk valóban szép eredményeket hozhat. Milyen tényekre gondolok? Természetesen a választási eredményekre. Mint utaltam rá, Pécel tizenkét körzetéből kivétel nélkül mind a tizenkét körzet választópolgárainak többsége engem tisztelt meg bizalmával. Legnagyobb különbséggel, 140 szavazattal a 11-es körzetben, a Szent Imre körút 3. szám alatti Katasztrófavédelmi Központban lévő szavazóhelyen kerültem az élre. A legkisebb különbségű győzelem, 23 szavazattal a 9. körzetben, a Maglódi út 57. szám alatti Fáy András Iskola szavazókerületében született. S ugyancsak e két körzet volt az, ahol a Fidesz-KDNP kapta a legtöbb, illetve a legkevesebb szavazatot, de mindenütt többet annál, amennyit a politikai vetélytársak kaptak. Mindez a teljes Pest Megye 7. számú választókerületére nézve azt jelenti, hogy a 92 szavazókörből 91 esetében én végeztem az első helyen, s ugyanez az arány jellemzi a Fidesz-KD- NP-re adott szavazatok megoszlását is. A bölcs szerint Aki embertársai szeretetéért vezet háborút, le fogja győzni az ellenségeit. Háborúról, ellenségekről szerencsére nincs szó, de választási küzdelemről, politikai ellenfelekről annál inkább. A hangsúly természetesen az embertársak szeretetén van, amely az értük végzett képviseleti szolgálatban ölt leginkább testet. Számomra ez a választási eredmény azt jelenti: szavazóink többsége tudja, s a jövőre nézve is bízik benne, hogy jómagam és a mögöttem lévő pártszövetség a jövőben is a választók érdekeinek minél érezhetőbb szolgálatára koncentrál. Arra, hogy biztos támaszt keresve kölcsönösen egymásnak vethessük a hátunkat. Tudjuk, egyikünknek sem kell félni attól, hogy a másik nem állja a szavát, és a kritikus pillanatban elhúzza a hátát, a támaszt. Idén május 29-re esik Áldozócsütörtök, Krisztus mennybemenetelének napja. Négy nappal lesz azután, hogy megválasztottuk az Európai Parlament új képviselőit. Egy ilyen kis országnak, mint hazánk, nagyon fontos, hogy hatékony képviselői legyenek az Európai Parlamentben. Hogy a magyarság számára rendkívül fontos nemzetközi közösségben keresztényi alapokon, megalkuvás nélkül érvényesíteni lehessen a magyar emberek érdekeit. Segíts magadon, az Isten is megsegít! tartja a mondás. Az Európai Parlamentben önmagunk megsegítése a kormányzópárt erőinek támogatását jelenti. Hogy eljöhessen egyszer, s talán nem oly sokára a nemzet, a magyarság látványos virágzása, ha úgy tetszik mennybemenetele is. Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a Pest Megyei Önkormányzat elnöke

6 6 Fejlesztés május 14. Péceli Hírek Folyamatos a próbaüzem a szennyvíztisztító telepen Sikeresen pályáztak a péceli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által kiírt Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2014 pályázatára. A pályázat célja, hogy a kiíró 2014-re együttműködési megállapodást kössön partnerszervezetekkel. A megállapodás keretében a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől térítésmentesen átvett élelmiszereket a szerződő szervezetek ingyenes adomány formájában az általuk gondozott Ahogy arról korábban már beszámoltunk, február 8-án elkezdődött a szennyvíztisztító telep és a hozzá kapcsolódó létesítmények együttes próbaüzemi működése. Jelenleg már a teljes bejövő szennyvíz az új tisztítóműbe érkezik, a régi berendezések leürítésre kerültek, és a kivitelező ezeken is elvégzi a felújítást, majd ezt követően a régi és új berendezések együtt tisztítanak. A biológiai szennyvíztisztító berendezést a vonatkozó előírások, rendeletek és rendelkezések alapján lehet üzembe helyezni. A szennyvíztisztító berendezések végleges üzembe helyezése előtt a következő műveletek végrehajtása szükséges (a következő sorrendben): 1. a kivitelezési, szerelési munkák elkészítése; 2. próbaüzemet megelőző eljárások: megelőző műszaki vizsgálatok, munkavédelmi ellenőrzés, hatósági eljárások, mechanikus (forgatási) próbák, üzemi (komplex) próba; 3. műszaki átadás-átvétel és 4. próbaüzem. A próbaüzemet megelőző vizsgálatok célja annak a bebizonyítása, hogy az építési-, szerelési munka befejeztével a berendezés a próbaüzemeltetésre alkalmas. A berendezés üzembe helyezéséhez az illetékes KTVF a berendezés engedély-okiratában (alapokmányában), illetve a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott időtartamú sikeres próbaüzem után járul hozzá. A próbaüzem szigorúan szabályozott eljárásrend szerint zajlik: az Ideiglenes kezelési utasítás és próbaüzemi terv című dokumentumban foglaltak betartása minden projektben érintett részére kötelező iránymutatás. A próbaüzem minden jelentősebb eseményét, az összes vizsgálat eredményét számozott lapokból álló rászorulóknak juttatják el. Az élelmiszerbank az élelmiszeradományok mennyiségét folyamatosan igyekszik bővíteni. A szervezet folyamatosan arra törekszik, hogy az élelmiszeradományok elszállításában és szétosztásában rugalmasan együttműködni képes partnerszervezeti kör bővüljön. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak kitartó munkáját dicséri, hogy ez évtől már a városunkban élő rászoruló családok is részesülhetnek ebből az adományból. iratban rögzíteni kell. A próbaüzemi és üzemi napló, valamint a vizsgálati eredményeket nyilvántartó munkafüzet együttesen a próbaüzem dokumentumai. A projekt általános célja a szennyvízelvezetés és a tisztítás végleges megoldása Pécel Városában. A fejlesztés céljai összhangban vannak a lakossági ellátási követelményekkel és a lakossági igényekkel, valamint a környezetvédelmi és ökológiai elvárásokkal. A projekt további konkrét célja a hazai és az EU irányelvek előírásainak figyelembevételével a szennyvízelvezetési infrastruktúra komplex kiépítése és a környezetterhelés csökkentése. A péceli szennyvíztisztító telep korszerűsítésével kapcsolatos információk folyamatosan elérhetők a honlapon vagy a Péceli Polgármesteri Hivatalban. Pályázatot nyert a Családsegítő Pontosítás A márciusi számunkban Berecz Gábor önkormányzati képviselő önvallomásában egy félreérthető mondatot jelzett a szerző, kérve annak pontosítását. Az alábbiakban eleget teszünk Berecz Gábor kérésének. Beadványomra 3 millió forintot elengedett az önkormányzat a Szent Erzsébet Iskolának, ami a márciusi étkezési díj emeléséből keletkezett.

7 Péceli Hírek május 14. Nagyító 7 Nincsenek fejlesztések Pécelen...és azt hallotta, hogy a jelenlegi városvezetés közel négy év alatt semmilyen új fejlesztést nem kezdett a városban? A hír akár igaz is lehetne, eltekintve néhány apróságtól. A 2010-ben folyamatban lévő öt beruházás levezénylése a mai napig is komoly mennyiségű feladatot ad a teljes hivatali apparátusnak, így a városvezetésnek is. Folyamatosan a múlt hibáinak helyrehozatalán dolgozunk. Az elmúlt két évben közel 10 millió forint rég elköltött pályázati pénzt kellett visszafizetnünk a bölcsőde szabálytalan közbeszerzési eljárása és a városközpont-fejlesztés egyik résztvevő cégének szabálytalan kiválasztása miatt. A vasútállomásnál lévő P+R parkoló el nem készült információs táblái miatt épp most várjuk az esetleges büntetésről szóló döntést. A bölcsőde kivitelező cége az átadás után felszámolásra került, sem a főzőkonyha időközben kiderült hibáját, sem a tető komoly beázását, sem a meghibásodott tűzjelző rendszer kijavítását nem volt kivel elvégeztetni garancia keretében. Ezek mind-mind a városlakók Helypénz nélkül A képviselő-testület döntése értelmébena helyhasználat fejében a Piactéren nem kell napi helypénzt fizetni. befizetett adójából kerültek elhárításra. A Petőfi Iskola napkollektorai által termelt hőt nyáron uszoda híján nincs hová felhasználni, a pellet-kazánok az eredeti tervek utólagos módosítása miatt nem automata kivitelűek, a régi gázkazánokhoz hasonlóan 24 órás felügyelet mellett üzemelnek. Ehhez csak desszertként jönnek hozzá az egyes európai uniós pályázatoknál a plusz pontokért átgondolatlanul bevállalt egyéb feltételek (pl. a városközpontban működő vállalkozások számának emelkedése a fejlesztés hatására), ahol a kiinduló számadatok alátámasztása is rendszerint hiányzik, szinte lehetetlenné téve a teljesítés bizonyítását. Mert bizonyítani márpedig minden vállalást kell! Sőt, 5 év kötelező fenntartási időszak is tartozik a pályázatokhoz, ezen belül bármikor újra ellenőrizhetnek bármit. Meg is teszik rendszeresen, mi meg próbáljuk magyarázni a bizonyítványt, ha nem sikerül, jön a büntetés... Mindezek mellett végigvittük a víz- és csatornaszolgáltatás törvény szerinti regionalizálását. Felépítettük a várost és intézményeinket üzemeltető céget. Önkormányzati oldalról levezényeltük a főutak felújítását tavaly és tesszük idén nyáron is. Előkészítettük, pályáztatjuk és hamarosan Megjöttek az új buszok Az új, alacsonypadlós és akadálymentesített járművekkel elsőként Pécel, Rákoscsaba és Rákoskeresztúr lakói utazhatnak április 26-ától a 169E nappali és a 956-os éjszakai busz vonalán jelentette be Somodi László, a BKK vezérigazgató-helyettese április 25-én Pécelen, a Kastélyvendéglőben megtartott sajtótájékoztatón. Az eseményen részt vett Szöllősi Ferenc polgármester, illetve Egész Emil, a Volánbusz Zrt. általános vezérigazgató-helyettese. A Péceli Hírek főszerkesztője a sajtótájékoztatón megkérdezte, tartja-e a BKK azt a főváros által adott ígéretet, hogy az új buszok forgalomba állása semmiféle többletköltséggel nem jár sem az utasok, sem a települések számára. Somodi László elmondta, az utasokat a változás nyomán semmiféle többletköltség nem terheli. Ugyanezt nem tudta megerősíteni a települések tekintetében. Utalt rá, az új buszok forgalomba állítása többletköltséggel jár. Hogy ebből milyen hányadot viselnek az érintett települések, viselnek-e egyáltalán valamit, egyelőre nem tudta megmondani. Jelezte, erről jelenleg folynak a tárgyalások, így a kérdés ezen részére a tárgyalások lezárulta után tud majd pontos választ adni. megkezdjük a mellékutcák felújítását. Háromévnyi sorozatos tárgyalás eredményként a vasútfejlesztés részeként néhány éven belül megvalósulhat az északi városrész M0 felé való közvetlen kapcsolatát biztosító felüljáró, mellyel a Pesti út forgalma is jelentősen csökken. Megvásároljuk a Katasztrófavédelem épületét, gyarapítva a város vagyonát, méltó körülmények közé költöztetve az önkormányzatot és néhány intézményt. A lakosság magasabb szintű kiszolgálásáért lépve egyet a szolgáltató város kialakítása irányába szervezetfejlesztési programban veszünk részt. A fejlesztések megítélésénél nem csak a benyújtott és megnyert pályázatok száma a mérvadó. Ezen beruházásokat meg is kell valósítani, el is kell számolni a kapott támogatással és legalább a fenntartási időszak végéig sikeresen üzemeltetni is kell azokat. Az állam és az Európai Unió ezért adja a támogatást... Fazekas Barna alpolgármester Somodi László, a BKK vezérigazgató-helyettese, Szöllősi Ferenc polgármester és Egész Emil, a Volánbusz általános vezérigazgató-helyettese a sajtóreggelin a Club 11-ben

8 május 14. Péceli Hírek Esély Felüljáró épülhet a Rákóczi utca és a Pesti út között Lakossági tájékoztatón ismertette a Budapest-Hatvan vasúti vonalszakasz Pécelt is jelentősen érintő, az Európai Unió által finanszírozott fejlesztést Barta Endre, a Nemzeti Infrastuktúra Fejlesztő Zrt. képviselője, illetve Szöllősi Ferenc polgármester és Fazekas Barna alpolgármester a minap a PIOK Szemere Iskola aulájában. A fejlesztésre azért volna égető szükség, mert az Unió közötti hét éves pénzügyi ciklusában nagy hangsúlyt kap az agglomeráció és Budapest vasúti összeköttetésének és az Európából Kelet felé történő vasúti teherszállításnak a fejlesztése. A főváros és Gödöllő között megnövekszik a vasúti forgalom, ugyanakkor a Budapesttől távolabbi településeket a forgalomnövekedés már nem érinti. A fejlesztés révén a Rákóczi utca és a Pesti út között 230 méter hosszú felüljáró ívelne át a vasúti síneken, illetve a Rákos-patakon. A Pesti útba körforgalom segítségével sorolhatnának be a gépkocsik. Előnyei: közvetlen kapcsolat a Pesti út M0 felőli végével, a forgalom nem terheli a város központját. Van továbbépítési lehetőség az agglomerációs út későbbi beruházásában. Előny továbbá, hogy a felüljáró magas töltése beépítetlen területre esik. A városnak a fenntartási költségeket kell állnia a beruházás után. A fejlesztés során teljesen megújul a péceli vasútállomás is. Megváltozik majd a vasúti peronok megközelíthetősége: az egyik oldalról a másikra történő átjutás akadálymentesített, liftekkel ellátott aluljáróval valósulhat meg. Ezzel párhuzamosan a jelenlegi Rét utcai, szintbeli vasúti átjáró megszűnne. A A felüljáró leginkább valószínűsíthető nyomvonala a Damjanich utca mellől indulna és a Pécel végét jelző tábla előtt nem messzire kapcsolódna a Pesti útba (Grafika: pecelinfo.hu) beruházás megvalósítása a tervek szerint a közötti időszakban várható. Fölmerült az M0 melletti átjáró létesítése is, ám ennek költségeit (hosszabb híd szükséges, keresztezni kellene a Barátság kőolaj-vezetéket) jelenlegi ismereteink szerint már nem finanszírozná az Európai Unió, ráadásul a XVII. kerületet is be kellene vonni a fejlesztésbe. A lakossági tájékoztatón megjelent szép számú hallgatóság rendkívül aktív volt. Mindenki elmondta a véleményét. A beruházó, illetve a városvezetés minden javaslatra nyitott, a lakosság valamennyi észrevételét igyekszik beépíteni a tervekbe. Törekszik továbbá arra, hogy a felüljáró a péceliek érdekében feltétlenül megvalósuljon. A tizenegy fős képviselő-testület tíz igen szavazattal hozzájárult egy indikatív, a lakossági tájékoztatására alkalmas terv elkészítéséhez. A lakossági tájékoztatót követően a város képviselő-testülete tárgyalásokat kezd a Szondi-Damjanich utcák magasságában kiépítendő szabványos vasúti gyalogátkelőhely kiépítése érdekében. Hozzászólás a lakossági fórumon a PIOK Szemere Iskola aulában. Közösen keresték a legjobb megoldást, mindenki elmondta a véleményét.

9 Péceli Hírek május 14. Kitüntetés 9 Pannonhalmi Zsuzsa Magyarország Érdemes Művésze Nemzeti Ünnepünk alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Érdemes Művész díjat adott át Pannonhalmi Zsuzsa, Ferenczy Noémi-díjas keramikus iparművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének alelnöke, a Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány elnöke részére. Pannonhalmi Zsuzsa 1949-ben született Budapesten. Szakmai tanulmányait Mattioni Eszter, Kiss Roóz Ilona és Laborcz Ferenc irányítása alatt kezdte meg. A Magyar Iparművészeti Főiskolát ben végezte el, kerámia szakon, mestere Csekovszky Árpád volt. A diploma után az Iparművészeti Vállalat Kerámiaüzemének tervezője lett. Kis szériás prototípusokat tervezett. Alkalma volt porcelán, félporcelán alapanyagra különböző agyagmázakat, új máz és alapanyag kísérleteket végezni és azt gyakorlatban alkalmazni. Tervei között készletek, tárgyegyüttesek, növénytartók, építészeti burkolattervek szerepeltek. A feladatai közé tartozott a Török Pál utcai Művészeti Szakközépiskola esti tagozatán a kerámia szakos diákok tanítása től péceli műtermében önállóan dolgozik. Két terület fontos számára: az építészethez kapcsolódó plasztikai munkák, önálló teret meghatározó szobrok, építmények, és a finom, nagyon könynyed porcelánok, plasztikák, használati tárgyak stb. A kerámiaművészeti Mezőőrök kerestetnek Pécel Város Közterület-felügyelete pályázatot hirdet 2 fő mezőőr munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatási jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye 2119 Pécel közigazgatási területe. A munkakörhöz tartozó, illetve a megbízással járó feladatok: Pécel Város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények, felszerelések, eszközök védelme. A feladat ellátása hat havi munkaidőkeret megállapításával, a munkaidő ellenőrzése pedig nyomkövető rendszerrel történik. Együttműködés szükséges a gazdákkal, a rendőrséggel, a közterület-felügyelettel. Illetmény és juttatások: alkotótelepek munkájában rendszeresen részt vesz, így Siklóson a Kerámia a kertben című programban vett részt, Kecskeméten a Nemzetközi Kerámia Stúdióban legalább 10 alkalommal dolgozott ösztöndíjasként ban Hódmezővásárhelyen neki jutott az a feladat, hogy a Vásárhelyi Kerámia Szinpóziumot létrehozza. Hódmezővásárhelyen - ahol Közép-Európa legnagyobb kerámiaközpontja van - kiváló technológiai háttérrel 10 éve működik a szimpózium (150 művész, 8 országból). A vásárhelyi tapasztalat számára, mint művész számára nagyon jelentős, hiszen a programokban az aktív részvétel sok új információt, tudást jelent. Ez a technikai, régészeti, néprajzi, restaurátori, történelmi, művészettörténeti tudás beépül a művészeti munkájába, jelentősen gazdagítja azt ben a szimpózium megtartása mellett a 12 hónapon keresztül működő Hódmezővásárhelyi Kerámia Művésztelep és a Művészeti és Oktatási Központ Illetmény megállapítására az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról rendelkezései az irányadók Pályázati feltételek: 1. Szakmunkás végzettség 2. Magyar állampolgárság 3. Cselekvőképesség 4. Mezőőri végzettség 5. A és/vagy B kategóriás vezetői engedély A pályázati elbírálásnál előnyt jelent: 1. Mezőőri munkakörben szerzett gyakorlat 2. Helyszíni ismeret Pécel közigazgatási területén 3. Fegyvertartási engedély Elvárási kompetenciák: 1. Jó kommunikációs készség 2. Megbízhatóság 3. Terhelhetőség Balog Zoltán miniszter gratulál Pannonhalmi Zsuzsának indult el. Pannonhalmi Zsuzsának félszáz zsűrizett alkotása található közterületen általában iskoláknál és templomoknál és 7 magángyűjteményben. Pécelen található művei Életfa Petőfi Sándor Általános Iskola aula (1984), Viva la musica figurális fali dombormű, Zeneiskola hangversenyterme (1992), Pécel címere (1994), Paula díszkút, Pekáry-kastély, volt Művelődési Ház kertje (1996). Készül a művésznő Parnasszus Pegazus című szobra, melyet Pécelen a Kórház közben kívánnak felállítani a közeljövőben a Nemzeti Kultúrásik Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által meghirdetett felhívására. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata 2. Szakmai önéletrajz 3. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 4. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagokat az eljárásban résztvevők megismerhetik. A munkakör legkorábban június 2. napján tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: május 20. A pályázat elbírálásának határideje: május 26. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak Pécel Város Közterület-felügyelet címére történő megküldése ( cím: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.) A borítékra kérjük feltüntetni a pályázat adatbázisában szereplő számot KF/52/1/2014., valamint a munkakör megnevezését: mezőőr. Személyesen: Közterület-felügyelet Irodája 2119 Pécel, Isaszegi út 3. Hajnal József Közterület-felügyelet igazgató

10 10 Rendelet május 14. Péceli Hírek Tanári hangverseny Nagy érdeklődés kísérte a hagyományos tavaszi komolyzenei programot, a Pécel Városi Zeneiskola tanárainak koncertjét. Az előadók minden évben törekszenek a sokszínűségre és a hangulat fokozására. A hangverseny lehetőséget ad, hogy az érdeklődők megbizonyosodhassanak arról, hogy a Pécel Városi Zeneiskola tanárai nemcsak tanítják, de csinálják, azaz művelik hangszerükkel a zenét. Az idei év repertoárja Paul Dukas, Antonio Sacchini, Felix Mendelssohn, Villa-Lobos, Liszt Ferenc, Webber, Luois Vierne, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Moritz Moszkowski, Trad, valamint Lew Pollach műveiből állt össze. Szomszédünnep Egy évvel ezelőtt történt, hogy egyik délután különös levelet találtam a postaládámban: Kedves Utcabeli Lakótárs! Minden Szőlőhegy utcában lakót, kicsiket és nagyokat szeretettel látunk egy jó beszélgetésre, ismerkedésre zsíroskenyér és bodzaszörp mellett a 28. szám előtt a Szomszéd ünnep keretén belül június 1-jén 5 órakor. Akkor még nem hallottam a Szomszéd ünnepről, gyorsan utána néztem hát a neten. Megtudtam, hogy a Hungarofest Nonprofit Kft. hirdette meg ezt az ünnepet, mely azt hivatott elérni, hogy az egymás közelében élő emberek ne csak látásból ismerjék egymást. Köszönet a kezdeményezésért, a szervezésért Lénárd Jánosnak és feleségének, Évának! Városunkban eddig csak a Szőlőhegy utca csatlakozott a mozgalomhoz. Kedves Péceliek, közeledik június 1. Nyissunk egymás felé! De ezt bármikor meg lehet tenni, nemcsak június 1-jén. Lehoczkyné Gy. Ágnes A közterület-használati hozzájárulásról, s a házszámtábla-kihelyezés szabályairól Képviselői fogadóórák Szöllősi Ferenc polgármester (5. körzet képviselője) ügyfélfogadása: időpontkérés D. Nagyné Adriennél, telefon: +36 (28) Fazekas Barna alpolgármester (8. körzet képviselője) ügyfélfogadása: időpontkérés D. Nagyné Adriennél, telefon:+36 (28) Árva Anikó (3. körzet) telefon: +36 (20) , Podmaniczki József (2. körzet) telefon: +36 (20) , Zsadányi Zsolt (1. körzet) telefon: +36 (20) , A túloldal képviselői, Árva Anikó, Podmaniczki József és Zsadányi Zsolt minden hónap első hétfőjén, 18-tól 19 óráig tartják fogadóórájukat a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Előzetes egyeztetés alapján más időpontban és helyszínen is a lakók rendelkezésére állnak. Közterület-használati hozzájárulást kell kérelmeznie annak, aki a közterületet használni kívánja. A helyi rendelet alapján hozzájárulás szükséges építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, stb.) és építmények elhelyezéséhez, fennmaradásához, valamint konténer, építőanyag és törmelék tárolásához. A konténerelhelyezés közterület-használati díja: 450 Ft/db/nap, ezen felül a negyedik naptól 3000 Ft/ nap illetéki díj megfizetése is kötelező. A közterület-használati hozzájáruláshoz szükséges nyomtatvány a Péceli Polgármesteri Hivatal (2119 Pécel, Kossuth tér1.) Településfejlesztési és Építéshatósági Irodán szerezhető be ügyfélfogadási időben. Pécel Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy a lakóházakat, illetve ingatlanokat házszámmal kell jelölni. A házszámtábla kihelyezése a tulajdonos, illetve tulajdonosok feladata. Kérjük, hogy a hiányzó házszámtáblákat kihelyezni szíveskedjenek, segítve a mentők, tűzoltók, rendőrök, közszolgáltatók, postások munkáját. Aki a házszámtáblát nem helyezi ki, szabálysértést követ el. A hiányzó házszámtábláért a közterület-felügyelet 5000 Ft-tól Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. Karsai András (4. körzet) telefon: +36 (30) , Fogadóóra minden kedden 18-tól 19-ig a Ráday Gimnázium volt épületében, a II. tanteremben (Pécel, Isaszegi út 3.) Tóthné Szentandrássy Csilla (6. körzet) telefon: +36 (20) , pecel.hu. Fogadóóra minden hónap 2. keddjén óráig a Fáy András Szakközépiskolában előzetes bejelentkezéssel. Berecz Gábor telefon: +36 (20) , Dr. Kuszák Róbert telefon: +36 (70) , Kónya József telefon: +36 (20) , Sarlós Imre (7. körzet) telefon: +36 (20) , pecel.hu Fogadóóra minden hónap első keddjén 18 órától a Fáy András Szakközépiskolában előzetes bejelentkezéssel.

11 Péceli Hírek május Szemlélet Tavaszköszöntő a Nyitnikék Óvodában A TÁMOP pályázat által támogatott program segítségével a Nyitnikék Óvoda tavaszi háromhetes projekt keretében hívja fel az óvodások figyelmét a környezettudatosságra, illetve az egészséges életmód fontosságára. A program első hete a környezet védelméről szólt, ezen belül a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, az újrahasznosításról. A feladatokban műanyag palackok, papír felhasználásával különböző eszközöket is gyártottak a gyerekek műanyag palackok, papír felhasználásával. Az óvodai kirándulásokat is felhasználják arra, hogy bemutassák a környezettudatos életmód lényegét. A második héten előtérbe került az egészséges életmód. Ezen belül a mozgás fontossága, továbbá hogy mi az egészséges és mi nem az. Játékos formában, mesékkel, képekkel, zöldségek, gyümölcsök kóstoltatásával próbálják rávezetni a kicsiket és nagyokat az egészséges élet lényegére. Az április 21-ével indult héten rendezték meg az ovis futóversenyt a réten, amelyben a szülők is részt vettek. Hagyományteremtő céllal nagy ovis tornát is tartottak Pécel főterén. A szervezők nem titkolt szándéka, hogy jövőre a város összes óvodája csatlakozzon ehhez a programhoz, és a város főterén egy időben több száz gyermek tornázzon majd együtt. Az utolsó hét pedig az óvoda szépítésére fókuszált. Ilyenkor virágültetés, udvarrendezés kerül a középpontba. A háromhetes projekt zárásaként rendezték meg a Nyitnikék bált, amelynek a bevételét mindig az óvoda szépítésére fordítják. Az április 12-i óvodai bál bevételét és az Összefogás 2119 Egyesület által március 15-én rendezett jótékonysági bál bevételét összeadva udvarrendezés és nagyobb volumenű eszközvásárlás valósulhat meg. A Nyitnikék Óvoda szívből köszöni a segítő szándékú emberek támogatását. Futóverseny az egészséges életmód jegyében a réten Kirándulás Esztergomba, látogatás a Duna Múzeumban Zsadányi Zsolt az Összefogás 2119 Egyesület nevében, az egyesület elnöke, több tagja jelenlétében jelképesen átadja a márciusi bál bevételét Tűhegyi Ilonának, az óvoda vezetőjének

12 12 Oktatás-nevelés május 14. Péceli Hírek Vastaps a finn hangversenyen Siker a Spartacus utánpótlásnál Nagy érdeklődés kísérte a finn testvérvárosból, Iisalmiból érkező ifjúsági kamarazenekar hangversenyét a Ráday-kastély nagytermében május 1-jén. A koncertet Szöllősi Ferenc polgármester, valamint Tapani Lakaniemi, az Iisalmi Zeneiskola igazgatója nyitotta meg. Tapani Lakaniemi köszöntőjében elmondta, hogy Kelet-Finnország kilenc községéből érkeztek muzsikusok, amely Pécelen debütált először. A színvonalas műsorban közreműködtek az Alkat-RÉZ műhely tagjai, Fábián Tímea fuvolaművész növendékei és a Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus Szilágyiné Szalai Zsuzsanna karnagy vezetésével. Programajánló A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház programjaiból: 2119 Pécel, Isaszegi út 3. 06/ , A nyári szünet előtt utoljára! Családi kézműves délelőtt május 17-én, szombaton óráig A vakáció előtti utolsó foglalkozásunkon már a nyárra készülünk. A család apraját-nagyját várjuk ezen a vidám kézműves délelőttön és a kicsik egy arcfestést is kapnak ajándékba. A foglalkozást vezeti: a Dominika Kreatív Hobby csapata. NŐI KLUB nemcsak nőknek szeretettel meghívja Önöket egy beszélgetős kötetlen estre szerda 17:30 május 28. Művelődési Ház (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) TÉMÁK NYAKUNKON A NYÁR Mit kezdjek a GYEREKKEL? ELŐADÓK, KEZDÉS 17:30 Gerzsabek Andrea A belépés ingyenes! Az anyagigény és a létszám tervezése miatt előzetes jelentkezést kérünk május 15-ig! Véradás: Május 22-én, csütörtökön óráig ismét várunk mindenkit, aki szeretne segíteni! Amit hozni kell: - személyi igazolvány - lakcímkártya - eredeti TAJ-kártya (fénymásolat nem jó) Nyári előzetes! DuDance napközis tábor gyerekeknek 6 éves kortól június ig További információ: 06/ bőrápolási TANÁCSOK 18:15 Dr. Takács Györgyi családi orvos Árva Anikó és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében a Péceli Nők Esélyegyenlőségi csoport felelősei. Tapani Lakaniemi átadja az Iisalmiról szóló könyvajándékot Szöllősi Ferencnek május 31. A Bozsik program 2014 tavaszi torna 2. fordulójában Péteriben ismételten kiválóan játszottak az U11-es és az U9-es péceli utánpótlás focistáink Bíró István és Tutor Csaba vezetésével. Mindkét csapat sikeresen szerepelt az MLSZ által szervezett tavaszi mérkőzésen. Külön elismerést érdemelnek az U9-es csapat ifjú focistái, akik kapott gól nélkül nyertek meg minden meccset ebben a fordulóban Grillfesztivál és Gyereknap INGYENES GYEREKPROGRAMOK FŐZŐVERSENY ESTI PROGRAMOK A VERSENYZÉS TÁRGYA: szabadon választott 1 fogás elkészítése 4 főre. A verseny résztvevői: max. 3 fős csapat NEVEZÉS Az U 9-es csapat tagjai Az U 11 fiataljai Helyszín: Pécel, Városközpont, Kossuth tér E-DANCE DUDANCE P KABI.NET ZENEKAR PLANET KIDS SZIVÁRVÁNY OVI GESZTENYÉS OVI PIXIEDANCE-SENSDANCE TÁNCISKOLA FANTOM EGYÜTTES HEVESI TAMÁS KONCERT

13 Péceli Hírek május 14. Lélekgondozó 13 Felértékelés Vásárolunk. Sok mindent. Van eset, hogy szükségünk van rá, van, hogy nincs. Különösen vonzó a vásárlás, ha leértékelés van. Az áru sokszor mellékes, az ár dominál. Mert most olcsóbb... A kereskedelem már jól kitanulta az ilyen vásárlói magatartásokat. Hozzá is szoktatta a vásárlóerőt a varázsszóhoz. Kell-e ragaszkodnunk az olcsóbbhoz, akkor is, ha nem jó? Akkor is, ha nem kell? Az egyetlen értékmérő az ár? A leértékelés kapcsolódik ahhoz a nem igazán magyaros kifejezéshez, hogy: devalválódás. Ez a szó magyarul azt jelenti: süllyed, csökken, hanyatlik, értékét vagy jelentőségét veszti, összezsugorodik... És bizony világunkban bőven van példa az értékét vesztő dolgokra. Néhány egyház és a város összefogásával Felértékelés címmel egy egyhetes programsorozat kezdődik Pécelen. A programsorozat május 31-én a gyermeknappal kezdődik, és egy héten át tart az Isaszegi úton a korábbi Ráday Gimnázium helyén (ma: Lázár kert ) Mert felismertek két fontos szempontot a város és a benne élő emberek előmenetele érdekében: az ÉRTÉKET, és az ÖSSZEFOGÁST, helyesebben az ezekben rejlő lehetőségeket. Az összefogásról: A Bibliában, a prédikátor könyvében azt olvassuk:...jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki... Miért kellene idegenként élni ebben a városban? Nem hisszük, hogy csak az egyéni érvényesülés, a siker, a pénz megszerzése motiválhat bennünket. Nem hisszük, hogy a közömbösség, az egymás mellett való elrohanás, esetenként egymás lenyomása jó létforma. Ha szívünkben vannak közös értékek, miért kellene azokat magányosan képviselni? Az értékekről. Máté evangéliumában azt mondja Jézus:...A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat... Miért kellene csak a leértékelésben gondolkoznunk? Erkölcsi, szellemi értelemben kifejezetten nem kell. Szeretném világossá tenni, hogy a szervezők nem önmaguk jelentőségét, szerepét akarják felértékelni, hanem azokat az értékeket, amelyeket képviselnek és amelyekről várhatóan szó esik. És amelyekről azt gondoljuk, hogy sokan képviselik rajtunk kívül is. Néhány kiragadott példa a várható programokból: Városszépítés. (virágosítás Pécelen), Kezedben a jövőd (Karrierépítés), Párkapcsolatok (kettenegyutt.hu), Szabadulás a heroin fogságából (lecsúszott életből helyreállni), Önismeret, személyiségtípusok. (Mayers and Brits (MBT) teszt alapján!), Barátok nélkül? (tőlem függ egy jó barátság kialakulása és fenntartása), Online társadalom. (mennyire van összhangban a valós és online életünk?) Ezen kívül koncert, gyermek mozi, gyermekegészség expó, bábnap és sok minden vár a látogatókra. Mindez miért? Hogy közösségben és ne idegenként éljünk ebben a városban. Hogy tudjunk beszélgetni értékrendünkről, életünkről (ez az igazi valóság show). Jól tudom, hogy az értékes és értéktelen megítélése világnézettől függő kérdés. Nem az a célunk, hogy érzékenységeket sértsünk, de képviseljük azokat a Biblia szavaival élve kincseket, amelyekben hiszünk. Hogy az együttmunkálkodás a város jólétén valóságos (gyakorlati) formát öltsön. Ezért. Szeretettel hívunk és várunk minden kedves jóakaratú, a városért és az emberekért együttmunkálkodásra hajlandó polgárt, családot, fiatalt és időst, tegyük közösen élhetőbbé, barátságosabbá városunkat, Pécelt. Szeretettel: Prekopa Zoltán

14 14 Hirdetés május 14. Péceli Hírek Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Péceli Üzemegység 2119 Pécel, Petőfi Sándor u. 1. TISZTELT FOGYASZTÓINK! Havi óraállásaikat a továbbiakban is a 2119 Pécel, Petőfi Sándor utca 1. szám alatt tudják leadni személyesen, elektronikus úton pedig a és a hu Ügyfeleink menüpont alatt, vagy telefonon a 0628 / / 1. melléken. Továbbá felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a mérőállások diktálását minden hónap 25. és 30. napja között, az eddig szokásos módon: telefonon, személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, levélben, elektronikus levélben tudják megtenni. A fent említett időponton túli mérőállás bejelentéseket nem áll módunkban elfogadni. A számla a következő havi diktálásnál fog rendeződni. Tájékoztató A Csatári - Levendulás ivóvíz hálózatot Pécel Város Önkormányzata és a Víztársulat 2007-ben építette meg. A létesítményhez nem készült tározó csak szivattyús nyomásfokozó. A rendszer ugyan szabályozott, de nagy fogyasztás esetén a rendszer többlet vízmennyiséggel nem rendelkezik. Ezért fordul elő a reggeli és esti csúcsidőben nyomáscsökkenés illetve vízhiány. A DPMV Zrt ban saját beruházásában megkezdte a Hősök útján az új 600 m3-es tározó és nyomyásfokozó építését. A műszaki átadás - átvétele még ebben a hónapban befejeződik, és az üzembe helyezést május hónapban elvégezzük. Ezt követően a rendszerben rendelkezésre áll a szükséges mennyiségű ivóvíz az előírt nyomáson. Fel sem fogjuk azt, ami a kezünkben van, hogy mennyire is fontos a jó minőségű víz, ami teljesen bele épült a mindennapjainkba. Akármikor hozzá juthatunk, és talán soha nem fogjuk tudni megérteni azt, hogy milyen lehet úgy élni, hogy az életbenmaradás fő eleméért nap, mint nap küzdenünk kelljen. A tiszta ivóvíz, ha nem is gyógyszer, de az egészséges életmód legfontosabb eleme. A víz biológiai hatása a szervezetre Hivatalosan úgy mondják, hogy a testünk 70%-át víz alkotja, de ez életkorunk növekedésével csökken. Az újszülöttek testének valóban 70%-a víz, a felnőtteké 60, az időseké pedig csupán 50%. Az ember szervezete leginkább a vizet igényli. Míg étel nélkül akár napot is kibírunk, addig víz nélkül 4-5 napnál tovább nem bírja a szervezet. Egy felnőtt embernek naponta 2-3 liter vízre van szüksége, amit folyadék és étel formájában viszünk be szervezetünkbe. Ha megfelelő mennyiségü vizet fogyasztunk, az öregedési folyamatok lassulnak, nem tudnak lerakódni salakanyagok, a vér megfelelően híg marad, és a fizikailag megterhelő feladatokat is könnyebben fogjuk venni. Tények a vízről: Napjainkban 1,1 milliárd ember nem jut rendszeresen megfelelő mennyiségü vízhez.az előrejelzések szerinte ez a szám néhány évtizeden belül megsokszorozódhat, tehát 2025-ben a világ 60%-a nem fog elegendő mennyiségű vizhez jutni. Évente 5-8 millió ember hal meg kiszáradásban és naponta 5000 gyermek csak afrikában, fertőzött víztől okozott hasmenéstől, kiszáradástól. Az 5 év alatti gyermekek és a csecsemők a legveszélyeztettebbek. Vizhiányos területek A vízhiány leginkább szub-szahara Afrikában, a közel kelet országait fenyegeti.jelentések szerint afrika 15 országa került extrém magas kockázati kategóriába. A legveszélyeztetettebb Szomália, Szudán, Nigéria, Irak, Üzbegisztán, Pakisztán, Egyiptom, Türkmenisztán és Szíria. Napjainkban még nem, de az évszázad második felében Kínában a Sárga folyó és az indiai Ganges időszaki folyóvá válhat, ezálltal a rizsfőldek hozama 2050-re %-al csökkenhet. A súlyos kockázati helyeken feszültség tapasztalható a korlátozott vízkészlet miatt. Egyiptom szinte teljesen a Nílustól függ. Etiópiában egy gátat akarnak építeni a Nílusra, a víz egy részsének visszatartása érdekében, amit az egyiptomiak probálnak megakadályozni. A feszültség Üzbegisztán és Tádzsigisztán között is felfedezhető. Tádzsigisztán vízerőművet tervez arra a folyóra, ami Üzbegisztán vízkészletének nagy részét adja. Természetesen ez nem tetszik a szomszédos országnak, mivel barátságtalannak tartják, hogy a szomszédtól függ mennyi vízzel rendelkezhetnek. Víznyerés Afrikában százmillióan ú.n. Pumpás kutakból nyerik a vizet, aminek javítása 6 hónapig is eltarthat ha tönkremegy. Tavakból, folyókból esőzésből hátramaradt, szennyezett vizet isznak. A DPMV Zrt. Péceli Üzemegységénél továbbra is várjuk bejelentéseiket: Hibabejelentő telefon száma: 0628/ (éjjel- nappal hívható) Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12:00-16:00 Szerda: 08:00-20:00 Péntek: 08:00-12:00 Összeállította: Gebefügi Judit Pécel város honlapja Kövessék híreinket a Péceli Polgármesteri Hivatal és a Péceli Hírek Facebook oldalain is!

15 Péceli Hírek május 14. Hirdetés 15 Péceli fiatal gazda Ki gondolná, hogy Pécelen egy virágzó kisgazdaság épül a Kelő lakópark tetején? Megálmodója Berbekucz Brigitta, aki elmondta, hogy gyermekkora óta dédelgetett álma vált valóra a tanyagazdaság kiépítésével. Agrár diplomáját huszonévesen szerezte és mindig lenyűgözte a mezőgazdaság, állattartás és a környezetvédelem. Régóta vágyott arra, hogy maga által megtermelt egészséges, háztáji élelmiszert ehessen egész családja. Fontosnak tartja, hogy gyermekei tovább vigyék az általa megszerzett tudást, a mezőgazdaság, az állattartás szeretetét és hogy örömüket leljék az ebből fakadó munkákban. Ahogy gyűltek a bérelt és megvásárolt területek, úgy kezdett az álom valósággá válni. Vállalkozása elindításához az MVH által 2012-ben kiírt Fiatal gazda támogatás segítette hozzá, amikor tudomást szerzett a pályázatról úgy érezte, eljött a nagy lehetőség gazdasága bővítésére A támogatás célja, hogy hozzájáruljon a fiatal agrárszakemberek vállalkozásának elindításához, valamint a vidék népességmegtartó erejének növeléséhez. Mára felépült a tanya, valamint jól haladnak a tavaszi szántóföldi és kertészeti munkák. Folyamatosan növekszik a már most is 20 marhából, több lóból, háztáji állatokból álló állatállomány. Ahogy vállalkozás lendületet vett, az államtól további segítséget kapott egy kertészeti gépek beszerzésére irányuló pályázat keretében, szintén pályázaton nyerte el több hektár állami szántóföld haszonbérletét. Brigitta szerint a lehetőségek adottak a magyar mezőgazdaság fejlődéséhez, melyhez az állam minden támogatást megad, akár Uniós pályázatokról, akár állami támogatásokról legyen szó. Sok erőt és kitartást kíván minden gazdálkodónak, akik példáján felbuzdulva belevágnának egy mezőgazdasági vállalkozás kialakításába. LOVAGLÁSI LEHETŐSÉG A KISTÁLTOS PÓNIKLUBBAN Óvodások és kisiskolások lovagoltatása és lovas készségfejlesztése. Osztály- és tereplovaglás minden korosztálynak. Németh Magdolna 20/ Hovanyecz Veronika 20/ LOVASTÁBOR Pécelen a présház tanyánál! lovaglás, elméleti és gyakorlati oktatás, lovaskocsizás, állatsimogató Miklósy Ildikó ügyességi versenyek, kirándulás, kézműves foglalkozás, stb.

16 16 Hirdetés május 14. Péceli Hírek MEGNYITOTTUNK! Minden héten ÚJ AKCIÓVAL várjuk kedves vásárlóinkat! PÉCEL, BAROSS U. 4. ( Az üvegessel szemben) Vegyes árucikk Kozmetikum Játékok Édesség Illatszer Iparművészeti áruk Konyhafelszerelés NYITVA TARTÁS: Hétfő-péntek: Szombat: TV SZERVIZ LCD, PLAZMA és HAGYOMÁNYOS TELEVÍZIÓK, KAMERÁK, HIFI KÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZI RENDSZEREK JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL LG GRUNDIG SAMSUNG ORION THOMSON SZAKSZERVIZ P és P Szerviz Bt. Tel.: 06-70/ ; 06-30/ Angol, német NYELVI TÁBOR, kézműves és sport foglalkozásokkal 7-12 éveseknek tól

17 Péceli Hírek május 14. Hirdetés 17 Szolga és Marton Palackozott Italok Boltja Cím: Pécel, Szemere Pál utca 1. (volt lányok boltja) Isaszeg, Kossuth L. utca 142/A - Palackozott italok - Édesség - Kávé - Gasztronómiai borok széles választéka Nyitva a hét minden napján! F [ Fonbau Kft. ] Reklám- és grafikai szolgáltatások egy helyen A KÖZTERÜLETEKEN ELHELYEZETT HIRDETŐTÁBLA, AZ EGYIK LEGHATÉKONYABB HIRDETÉSI FELÜLET. Mivel a mérete miatt szembetűnő, akár messziről is! Egy jó helyen elhelyezett hirdetőtáblán való megjelenés, akár több 1000 járókelő figyelmét keltheti fel havonta. Tábláink PÉCEL TÖBB FREKVENTÁLT PONTJÁN kerülnek kihelyezésre, ezzel is garantálva a hirdetések hatékonyságát. [ ] Ha valaki nem költ reklámra azért, hogy pénzt spóroljon meg, az olyan mintha az óráját állítaná meg, hogy időt spóroljon. Henry Ford HIRDETÉSFELVÉTEL: Kiss Krisztina Tel.: 06-20/ gyermekruha üzlet és webáruház Pécelen Gyermekruháink os méretig kaphatók és bővültünk NŐI RUHA és BIZSU részleggel! MINDEN PIZSAMÁRA -10% KEDVEZMÉNY! További akciókért látogassanak el üzletünkbe! Üzletünk nyitva tartása: Hétfőtől Péntekig: Szombaton: Várjuk szeretettel üzletünkben és webáruházunkban! 2119 Pécel, Rákos utca 6. Tel.: 06-30/ Kövess minket a FACEBOOK-on is!!!

18 18 Hirdetés május 14. Péceli Hírek A Az Invitellel jó nyarad lesz Tévé, internet, telefon együtt négy hónapig akciós áron Minden csomag havi 1288 Ft Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel, és 4 hónapon át csupán 1288 Ft a havi díj! Az ötödik hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon! Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa Gy. út 1 3. Tel.: (06) Értékesítőnk: Szentesi Árpád Tel.: Az ajánlat május 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. IN_ _1288_PeceliHirek_184x260.indd 1 4/11/14 10:18 AM

19 Péceli Hírek május 14. Hirdetés 19 Számítógépek, notebookok, alkatrészek, kiegészítők Nyomtatók, eredeti és utángyártott patronok, tonerek NOD32 Antivírus forgalmazás, vírusirtás PC, notebook és játékkonzol javítás Hálózati eszközök forgalmazása Szünetmentes tápegységek, túlfeszültség védelem Digitális fénykép kidolgozás, 10x15 cm méretben, azonnal Pécel Város Önkormányzatának havilapja Kiadja az önkormányzat megbízásából a Fon-bau Kft. Főszerkesztő: Dr. Horváth K. József; ; Munkatársak: Cseri Katalin és Kiss Krisztina Tördelés: Bajnóczi Anna Nyomda: Királypapír Plusz Kft. Megjelenik: minden péceli háztartásban Hirdetésfelvétel: Kiss Krisztina Tel.: 06-20/ ; A Péceli Hírek következő száma június 13-án jelenik meg. A lapzárta időpontja: május 26. Nyomdába adás: június 04. Apróhirdetés Darusautóra gépkocsivezetőt keresünk isaszegi telephelyre. Érdeklődni lehet: Tel.: Mostanában INDULATOS VAGY FESZÜLT? ÉLETVEZETÉSI-, NEVELÉSI- és PÁLYAVÁLASZTÁSI tanácsadás; Család- és párkonzultáció; és egyéb lélektani problémák gyógyítása. Az első találkozás INGYENES! Pécelieknek 20% KEDVEZMÉNY! több mint 200 elégedett egyéni kliens 23 év segítői tapasztalat 7 különböző módszer Kovács Arnold, pszichológus m 2 -es HÁZ Pécelen eladó/kiadó. Irányár: 6,9 M Ft. Tel.: Pécel, Rákos u. 10. Tel./fax: 06-28/ Tel.: 06-70/ Pécelen, a Penny környékén garázst vagy gépkocsi tárolására alkalmas épületet vásárolnék vagy hosszú távra bérelnék! Érdeklődni: +3620/ éves műszerészeti tapasztalattal rendelkező szakember vállalja, elektromos háztartási gépek, varrógépek, szivattyúk, villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészek (láncélezés), kerti kapák JAVÍTÁSÁT! Lézernyomtató kazetták TÖLTÉSE, CSERÉJE! Tel: 06-20/ Tel: 06-20/

20 május 14. Péceli Hírek HAGYD MAGAD MÖGÖTT a KÖTÖTTSÉGEKET! CLUB11 - KASTÉLYVENDÉGLŐ 2119 Pécel, Maglódi út 12. NYITVA TARTÁS H-V étterem rendezvényhelyszín ételkiszállítás Próbálj ki korlátlan All-In tarifákat! 2 hónapig hűségnyilatkozat nélkül már 5990 Ft havidíjtól korlátlan beszélgetés hálózaton belül vagy belföldön Próbáld ki most, és dönts később! telenor.hu telenor próba VASÁRNAPI SVÉDASZTAL 1990 FT NAPI MENÜ 790 FT Telenor Partner 2119 Pécel, Rákos u. 6. Tel.: , Nyitva tartás: H-P: , Sz: Az ajánlat All-In M és L tarifákra vonatkozik; visszavonásig érvényes, új lakossági előfizetéssel, készülékvásárlás nélkül, e-komfort csomaggal. A Telenor Próba időszak lejárata után érvényes havidíjak és további részletek megtalálhatók a Telenor üzleteiben és honlapján. Telefonos Ügyfélszolgálat: facebook.com/telenorhungary CÉGES ÉS CSALÁDI RENDEZVÉNYEK PROGRAMOK AKCIÓK NYEREMÉNYJÁTÉKOK NYÁRON GRILLTERASZ PIZZA HAMBURGER KÁVÉK KOKTÉLOK

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

PÉceli hírek. Zsombori Balázs Pécel fiatal büszkesége. Írás a 8.-9. oldalon. Péceli Hírek 2014. július 11.

PÉceli hírek. Zsombori Balázs Pécel fiatal büszkesége. Írás a 8.-9. oldalon. Péceli Hírek 2014. július 11. Péceli Hírek 2014. július 11. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 7.szám. 2014. július 11. Zsombori Balázs Pécel fiatal büszkesége Írás a 8.-9. oldalon 2 Közügyek 2014. július

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. Életmentő készülék (defibrillátor) éjjel-nappal a Kenyérgyárban, a Rákos utca 26-ban A Péceli Kenyérgyár Kft.

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 2. szám. 2014. február 15.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 2. szám. 2014. február 15. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 2. szám. 2014. február 15. Szöllősi Ferenc polgármester, dr. Szűcs Lajos, a város országgyűlési képviselőjelöltje és dr. Navracsics Tibor

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 6.szám. 2014. június 13.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 6.szám. 2014. június 13. Péceli Hírek 2014. június 13. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 6.szám. 2014. június 13. Ismét közönségsikert aratott a gyermeknap és tárcsafesztivál közös rendezvénye

Részletesebben

Péceli Hírek 2014. november 14. 1. PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 11. szám. 2014. november 14.

Péceli Hírek 2014. november 14. 1. PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 11. szám. 2014. november 14. Péceli Hírek 2014. november 14. 1 PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 11. szám. 2014. november 14. Eskütétel a péceli képviselő-testület alakuló ülésén Az eskü szövegét előolvassa

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Péceli Hírek 2014. szeptember 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Milyen lecsót főztek a házigazdák? Felvételünkön: Szűcs Lajos országgyűlési

Részletesebben

Csatlakozzon Ön is! Városlakók, városveztők együtt futnak az ünnepség helyszínére.

Csatlakozzon Ön is! Városlakók, városveztők együtt futnak az ünnepség helyszínére. PÉCELI HÍREK Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVI. évfolyam 8. szám. 2013. augusztus 13. Schirilla György ünnepi futása Pécelen, augusztus 20-án az új kenyér tiszteletére! Csatlakozzon Ön is! Városlakók,

Részletesebben

,,Körbezárnak rég a falak

,,Körbezárnak rég a falak 2011. november Péceli Hírek 1 PÉceli Pécel Város Önkormányzatának havilapja 2011. novemberhírek A tartalomból Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden hónapban tart rendes ülést, melyen

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak 5. és 10. oldal Interjú Csömör országgyűlési képviselőjével, dr. Tuzson Bencével 8-9. oldal Egy nap a közterületfelügyelővel

Részletesebben

Gödöllõi Királyi Kastély

Gödöllõi Királyi Kastély PROGRAMAJÁNLÓ Dózsa György Mûvelôdési Otthon Isaszeg, Dózsa György. u. 2. tel: 28/582-055; fax: 28/582-056 isaszegmuvotthon@citromail.hu; web: www.dozsamuvotthon.atw.hu Május 7-10. Születés Hete 2008 nem

Részletesebben

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9.

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. 14.qxd 2009.04.15. 13:21 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. A magyar jazz kanizsai ünnepe A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány szervezésében a Magyar Jazz Ünnepét

Részletesebben

Városkép. 2014. május 21. XXIII. évfolyam 9. szám. A fővárosi programsorozat nyitó rendezvényét kerületünkben tartották Együtt szedtük Európával!

Városkép. 2014. május 21. XXIII. évfolyam 9. szám. A fővárosi programsorozat nyitó rendezvényét kerületünkben tartották Együtt szedtük Európával! Alacskai úti lakótelep p Almáskert p Belsőmajor p Bélatelep p Bókaytelep p Erdőskert p Erzsébettelep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganztelep p Gloriett-telep p Havannatelep Kossuth Ferenc-telep p Lakatostelep

Részletesebben

Napkollektor a nyugdíjasház tetején

Napkollektor a nyugdíjasház tetején XVI. évfolyam 13. szám Megjelenik kéthetente 2010. július 13. LSI Oktatási Park Óbudán Budapest egyik legátfogóbb képzési kínálattal rendelkezõ komplexumát, az LSI Oktatási Parkot építik Óbudán. 15 Pályázat

Részletesebben

10. 10. 12. 14. Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!

10. 10. 12. 14. Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon! Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának hivatalos lapja XXIII. évfolyam 23. szám Alapítva 1902-ben MEGJELENIK KÉTHETENTE ZENEBARÁTOK JÓTÉKONYSÁGI BÁL LAKCÍM NÉLKÜL A SEKRESTYÉS 10. 10. 12. 14. Amíg csak

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal Körkép Bár még néhány nap hátra van az esztendőből, talán időszerű volt a kérdés, milyen volt, mit hozott 2009? Politikusaink válaszait olvasva sem tisztult a kép, sokkal okosabbak nem lettünk. XXX. évfolyam

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. További kedvezmények a helyi telekadóban. Zöldhulladéknaptár. Csömöri arcok: Huszárik Kata színművésznő

Csömöri Hírmondó. További kedvezmények a helyi telekadóban. Zöldhulladéknaptár. Csömöri arcok: Huszárik Kata színművésznő Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap xxiii. évf. 4. szám 2015. április További kedvezmények a helyi telekadóban 6. oldal Zöldhulladéknaptár 7. oldal Százötvenen szedték a szemetet 7. oldal Nemzetközi

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROS PÁLYÁZAT Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képezõ, Jázmin utcában található 4057 hrsz-ú, 654 m 2 alapterületû ingatlan ékesítésére. Az ingatlan lakóövezetben

Részletesebben

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Futóverseny eredményhirdetése. Lovasbemutató a Deres Lovasudvarban

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Futóverseny eredményhirdetése. Lovasbemutató a Deres Lovasudvarban Kistarcsai Híradó Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 5. szám Lovasbemutató a Deres Lovasudvarban Futóverseny eredményhirdetése Solymosi Sándor polgármester megnyitja a rendezvényt

Részletesebben

Megújult az óvoda. Úton, útfélen. Mustra. Gyõzelem és továbbjutás

Megújult az óvoda. Úton, útfélen. Mustra. Gyõzelem és továbbjutás XXIII. évfolyam, 44. szám 2013. november 21. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 3 4 13 Segítõ szervezetek Gyógyszer és élelem van elegendõ, a szállással még gondok lehetnek. Mûszaki

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2010. március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA 1394-2015 XXII. évf. 4. szám 2015 április - május Ingyenes Az önkormányzat közéleti kiadványa Délelőtt 10:00 órától 2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA a tisztelettel hívja és várja a falu lakóit és minden érdeklődőt

Részletesebben

Mindszenty rendíthetetlen hite máig ható példa 1956. októbere a magyar erkölcs diadala

Mindszenty rendíthetetlen hite máig ható példa 1956. októbere a magyar erkölcs diadala 2008. október VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ XIX. évfolyam 10. sz. Mindszenty rendíthetetlen hite máig ható példa 1956. októbere a magyar erkölcs diadala Pásztó Város Önkormányzatának az 1956-os Forradalom

Részletesebben

Strandnyitás április 22. Ingyenes buszjárat közlekedik a Hősök tere és az Aquaworld között. Jövőre indul a vasútfejlesztési program

Strandnyitás április 22. Ingyenes buszjárat közlekedik a Hősök tere és az Aquaworld között. Jövőre indul a vasútfejlesztési program g VI. évfolyam 4. szám 2011. április TARTALOM A hónap témája Tegyünk rendet a természetben! Gazdaság Jövőre indul a vasútfejlesztési program Pályázatok Épül a csatorna, lassan kész a főtér Kistérségi oldal

Részletesebben