Fekete Melinda: Az átélt trauma után közvetlenül jelentkeznek a tünetek Az átélt trauma után csak bizonyos idő elteltével jelentkeznek a tünetek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fekete Melinda: Az átélt trauma után közvetlenül jelentkeznek a tünetek Az átélt trauma után csak bizonyos idő elteltével jelentkeznek a tünetek."

Átírás

1 Fekete Melinda: A poszttraumatikus stressz-zavarok kialakulása, felismerése, esetleges megelőzése és kezelése Bár a harctéri pszichikai összeomlás jelensége már nagyon régen ismeretes, mégis a XIX. század végéig ezekhez a jelenségekhez az emberek hozzáállása nagyon negatív volt. Ha egy katona a harcok során félelmet mutatott, vagy a harcok után lehangolttá, esetleg aggodalmaskodóvá vált, akkor őt gyenge jelleműnek titulálták és azt hangoztatták, hogy az illető gyenge férfi, gyáva ember. Gyakran meg is büntették az ilyen tüneteket mutató katonát. A szakemberek 1952-ben új, diagnosztikus kategóriát vezettek be nagy stresszreakció néven, ami azt jelentette, hogy elismerték a pszichikai zavar létét. A DSM-I ben így fogalmaz: Nagy stresszreakció: egy intenzív és szokatlan stresszhatás, amelynek során a normális személy nem tud a megszokott módon reagálni, hogy leküzdhesse megnövekedett félelmét. Ezt a diagnózist normális emberek esetében kell használni, akik olyan stresszt éltek át, amit nem lehet elviselni. Ebből a definícióból kiderül, hogy itt tulajdonképpen pszichésen egészséges, normális emberekről van szó. Ami nem normális, a normálistól sokkal erősebb, az maga az esemény, amit átélt. Az a helyzet, aminek ki volt téve. Ez új volt a korábbi felfogáshoz képest, miszerint ilyen reakció kizárólag gyenge pszichés alkat következményeként jelenhet meg. A XIX. század második felében összegyűjtötték és feldolgozták a háborús körülmények között pszichés bántalmakat szenvedett emberek tapasztalatait, tüneteit. Azt találták, hogy azok az emberek, akik a civil életben éltek át erős traumát, például súlyos közúti balesetet szenvedtek, tűzvész pusztított a lakóhelyükön, vagy bármiféle erőszakot követtek el rajtuk, hasonló pszichés tüneteket mutattak. A DSM-IV ben így fogalmaz: Pszichikai összeomláshoz nem a gyávaság vagy gyenge pszichés alkat vezet el, hanem leggyakrabban az olyan stresszhatásnak kitett állapot, ahol a traumatizált személy élete és testi integritása közvetlenül került veszélybe, vagy az egyén tanúja volt egy másik személy szenvedésének, tudomást szerzett közvetlen hozzátartozójának hirtelen vagy erőszakos haláláról, esetleg szenvedéséről, és erre az eseményre erős félelem, tehetetlenség vagy fenyegetettség érzésével reagált. Azt is megállapították, hogy el kell különíteni a következőt: Az átélt trauma után közvetlenül jelentkeznek a tünetek Az átélt trauma után csak bizonyos idő elteltével jelentkeznek a tünetek. Így az eredeti nagy stresszreakció diagnózist is két elkülönülő diagnosztikus kategóriára osztották: Akut stressz zavarok. ( a feszültségek olyan csoportja, amelyek a stressz folyamán vagy közvetlenül utána jelentkeznek, legalább két napig, legfeljebb négy hétig tartanak és jelentős funkciózavart okoznak)

2 2 Poszttraumatikus stressz-zavarok. ( Post Traumatic Stress Disorder PTSD, a pszichikai sérülés az átélt trauma után, csak egy bizonyos idő elteltével jelentkezik) Manapság elmondhatjuk, hogy rengeteg stresszhatás ér minket nap mint nap, és az is elmondható, hogy minden ember reagál valahogyan az őt ért stresszhatásra. Ha traumatikus stresszorokról beszélünk, azokra az eseményekre gondolunk, amik az átlag ember számára fenyegetőek, félelemkeltőek, megrázóak. Ezek a traumatikus stresszorok az életet veszélyeztető helyzetek, a félelem, a tehetetlenségérzés, amikor azt érezzük, hogy nem tudunk ellene semmit sem tenni, a rettegés. Mitől függ az, hogy mindezekre hogyan reagálunk? A reagálás módja egyénenként változik. Előfordulhat, hogy amikor bizonyos stresszhatás a többség számára jelentéktelen, lényegtelen, bizonyos emberek mégis érzékenyen reagálnak rá. Érzékenyekké váltak ezzel a stresszorral szemben az előzetes tapasztalatok és jellegzetességek speciális összefüggései miatt. Olyan is előfordulhat, hogy egy bizonyos személy egy stresszorral szemben teljesen közömbös, míg a többség érzékenyen reagá arral. Emiatt a stresszorok meghatározásánál figyelembe kell venni Az objektív körülményeket - hogy a stresszt kiváltó esemény valóban megtörtént-e? A szubjektív közülményeket pszichésen hogy élték át az eseményt, milyennek ítélték azt, milyen érzelmeket váltott ki belőlük, látták-e az eseményt, vagy közvetlenül részesei voltak-e? A közvetlenül átélt események az alábbiak lehetnek: Harci bevetésekben való személyes részvétel. Bármilyen, a személy ellen irányuló erőszak ( szexuális erőszak, kínzás, fizikai támadás, stb.). Túszállapot (hadifogságba kerülő személyek, bankrablás esetén túszként tartják fogva) Rablás, terrorista támadások. Természeti katasztrófák ( árvíz, földrengés, pusztító szélviharok, tűzvészek, stb.) Súlyos közúti balesetek. Életveszélyes betegségek. Hirtelen haláleset a családban, vagy közeli hozzátartozó súlyos, esetleg végzetes betegsége). A stresszhatás erőssége is szerepet játszik annyiban, hogy minél erősebb, minél tovább tart, minél közelebb van a személyhez, annál nagyobb lesz a pszichés zavarok valószínűsége.

3 3 A horvát hadseregben egy 1719 főre kiterjedő reprezentatív felmérést végeztek, amely a következőket mutatta: Katonáikra az alábbi stresszorok hatottak: 1. mások sebesülésének látványa 2. olyan összeütközések, amelyekben az ellenség katonáit ölték meg 3. a sebesültek mentése és ellátása 4. ellenséges katonák halálának a látványa 5. azok a szituációk, amikor úgy érezték, hogy most meghalnak, megölik őket 6. megcsonkolt emberi testek látványa. A horvát katonák számára a legtraumatikusabb stresszor az volt, ha fogságba estek, mégpedig amiatt, mert általában fogságban antihumánusan bántak velük. Második helyen az állt, ha a katonatársát látta meghalni és ez lényegesen megrázóbb volt számukra, mint a saját sebesülésük. Keresve ennek a magyarázatát beszélgettek azokkal a katonákkal, akik nem sebesültek meg, azonban tanúja voltak társaik, esetleg barátaik halálának. Az elbeszélések után jelentős különbségeket véltek felfedezni abban, hogy a katona hogyan viselkedett a traumatikus esemény alatt és utána hogyan reagálta azt le, hiszen mindkettőnek jelentős a hatása a stresszélmény feldolgozásában. Azt találták, hogy a belső feldolgozás könnyebb vagy nehezebb aszerint, hogy milyen események kísérik a traumát, és ami még fontos, hogy mi következik közvetlenül utána. Például nem mindegy, hogy ha a katonatársa meghal valakinek, tud-e erről valakivel beszélni? Mert ha igen, akkor az segíti a feldolgozást. Az sem mindegy, hogy folytatódik-e a harcszíntéren való tartózkodás, ahol újabb haláleseteknek lesz szemtanúja, vagy befejeződik. Ha biztonságos területre kerül a katona, segíti a kritikus esemény integrációját. Nagyon gyakran kialakul a bűntudat, és fontos, hogy erről tudjon beszélni, ha lehet, akkor szakemberrel. Ezzel elkerülhető az, hogy a saját magáról alkotott pozitív kép negatívvá váljon, elégedetlen legyen magával. Látható, hogy a traumatikus élmény átélése utáni történések, eljárások mérsékelhetik a következményeket, sőt meg is akadályozhatják a poszttraumatikus zavarok kifejlődését. Hogyan lehet felismerni a poszttraumatikus stressz-zavarokat? A stresszesemény erősen megterhelheti az egészséges pszichikumú emberek lelkét is, erős érzelmi, tudati és fiziológiai reakciókat válthat ki. Mindez jelentős és néha tartós magatartászavarhoz is vezethet. A megjelenő érzelmi reakciók: intenzív félelem tehetetlenség érzése kétségbeesés

4 4 aggódás elkeseredettség harag ahogy múlik az idő, kialakulhat depresszió kialakulhat a reménytelenség és pesszimizmus az önsajnálat, illetve a saját fájdalmunkba való beletemetkezés kialakulhat a bűntudat. A tudat szintjén megjelenő reakciók: tagadás (tagadjuk a valós eseményt, elzárkózunk az eseménnyel való szembenézéstől) az események kiforgatása ( hibásan ítéljük meg a helyzetet és a helyzetben elfoglalt saját szerepünket) az eseményt csak saját felelősségünk szemszögéből látjuk koncentráció csökkenés a traumára való emlékezés nehezített, különösen az egyes részletekre vonatkozóan egyes erkölcsi kérdés tekintetében megváltozik a vélemény ( pld. sebezhetőség, igazságosság, emberek közötti egyenlőség) Fiziológiai reakciók, amelyek az intenzív félelemérzést kísérik : izzadás remegés hevesebb szívműködés fejfájás has tájékon, szív tájékon megjelenő fájdalmak A klinikai gyakorlatban a PTSD-t bizonyos tünetek alapján diagnosztizálják. A BNO-10 (1998 )így fogalmaz: Egy (el)halasztott vagy késői válasz egy kifejezetten veszélyeztető helyzetre vagy katasztrófára, ami mindenkiben erős distresszt váltana ki. Hajlamosító tényezők, mint a személyiségjegyek (kényszeres, astheniás) vagy korábbi neurózis, növelhetik a kialakulás valószínűségét, vagy súlyosbíthatja a lefolyását, de önmagukban nem szükségesek és nem is elégségesek a kialakulásért. A jellegzetes tünetek közé tartozik a trauma újraélése az előtörő emlékekben, álmokban vagy rémálmokban, előfordul annak ellenére, hogy a pillanatnyi környezet nem ad rá okot. Előfordulhat a környezet elhanyagolása, anhedonia, a traumára emlékeztető cselekedetek és helyzetek kerülése. Állandó készenlét és figyelem, felerősödött félelmi reakciók és alvászavar. Szorongás és depresszió gyakran társul a fenti tünetekhez, és öngyilkossági gondolatok sem ritkák. A traumát követően hetekkel, hónapokkal kezdődik. Kis százalékban krónikus lefolyásúvá alakul át, és személyiségváltozáshoz vezethet. A DSM-IV. (2001) szerint jelölendő, ha a poszttraumás stressz zavar: Akut: a tünetek fennállása kevesebb, mint 3 hónap. Krónikus: a tünetek fennállása 3 hónapnál több. Késleltetett kezdetű: a tünetek legalább 6 hónappal a trauma után kezdődnek.

5 5 Megjelenik az utólagos átélés, mindent, amit átéltünk, szeretnénk elfelejteni, de képtelenek vagyunk rá, folyamatosan felidéződik az átélt esemény, vagy annak egyes részletei, a kínzó és kényszerítő visszaemlékezés uralkodik rajtunk. Nem akarjuk, mégis akaratunk ellenére az álmainkban újra átéljük a traumát. Kerülni szeretnénk a traumatikus eseménnyel kapcsolatos bármilyen gondolatot, de az ettől való menekülés sikertelen. Ez a folyamatos menekülés eredményezi az érzelmi kapcsolatok megszakadását, az érdeklődés hiányát, pesszimizmust, akarathiányt. A szabadjára engedett agresszivitás, a váratlan hangokra való megriadás, idegeskedés, a visszaemlékezés során megjelenő fiziológiai reakciók mind a fokozott érzékenység mutatói. Próbáljuk és ismét próbáljuk a felszínre törő kínzó emlékképeket elkerülni, de minden kísérletünk eredménytelen. A következmény, hogy idegesek leszünk, feszültek, kimerültnek érezzük magunkat, erőt vesz rajtunk a reménytelenség, a pesszimizmus és a depresszió tünetei is megjelenhetnek. A poszttraumatikus zavarok kezelése a krónikus fázisban szakmai beavatkozást követel, mert bár a PTSD-ben szenvedő ember megtanul élni ezekkel a tünetekkel és nehézségekkel, de megszabadulni csak nehezen tud tőlük. A poszttraumatikus tüneteket produkáló háborús veteránoknál megfigyelték az öngyógyszerezést. A megnyugvás és ellazulás érdekében saját belátásuk szerint különböző gyógyszereket vettek be. Sajnos nem vették figyelembe, vagy nem is tudták, hogy a gyógyszerek kontroll nélküli használata esetleg függőséghez vezethet. Megnyugvást kerestek az alkoholban, drogokban is, amelyek szintén veszélyesek a függőség szempontjából. A PTSD-ben szenvedőket az alkohol tompulttá teszi. Ilyenkor elfelejtik a kellemetlen gondolataikat, érzéseiket, azonban ez a hatás csak rövid ideig tart. Sajnos a következmény egyre nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztása, melynek következménye az alkohol-függőség kialakulása. Ugyanez vonatkozik a gyógyszerekre is. A lelki, fizikai egészség tovább romlik. Ha a poszttraumatikus bántalmak, tünetek évekig elhúzódnak, tartós személyiségváltozást is előidézhetnek. Ilyen esetben az tapasztalható, hogy a személy a környezete iránt bizalmatlanná válik beleértve a szűkebb környezetet is -, ellenségesen viszonyul az őt körülvevő emberekhez. Állandósulhat a reménytelenség, a céltalanság, a személy érdektelenné válhat. A legnagyobb veszélyt az jelentheti, hogy mindezek az érzések felidézhetik az öngyilkosság lehetőségét. Az öngyilkosság látszik az egyedüli kiútnak a szenvedésekből. Jóllehet, hogy ennek pusztán jelzésértéke van, mintegy cry for help, segítségkérés a környezettől, mégis komolyan kell venni. Ily módon próbálja felhívni a környezete figyelmét arra, hogy segítsetek rajtam, mert nem bírom tovább ezt a szenvedést! A PTSD kezelése, esetleges megelőzése: A PTSD terápiás kezelésének két csoportja van:

6 6 A farmakoterápia gyógyszeres kezelést jelent, azonban csak azokban az esetekben ajánlott, ha a személy tünetei olyan mértékűek, hogy a tünetek mérséklése feltétlenül szükséges a pszichoterápiás kezelés érdekében. Csupán gyógyszeres kezeléssel a poszttraumatikus zavarokat nehéz megszüntetni. A pszichoterápia a PTSD tüneteit hordozó személy és a pszichoterapeuta többfordulós beszélgetéséből áll. Az első szakaszban a pszichoterápiás kapcsolat kiépítésén, valamint a legmarkánsabb tünetek mérséklésén van a hangsúly. A második szakaszban kerül sor a traumatikus esemény szakember segítségével történő újbóli átélésére, feldolgozására. Azt kell elérni, hogy a személy értelmi alapon fogadja el az események következményeit. A befejező szakaszban a figyelem a jelenre korlátozódik, meg kell erősíteni a személy családjához, barátaihoz fűződő viszonyait. A csoportos terápiák nagyon hatékonyak lehetnek a bizalmatlanság, a magányosság érzés, valamint a tehetetlenség érzés feloldásában. A családterápia keretében be lehet vonni a házastársakat, a barátokat, esetleg munkatársakat a megromlott szociális kapcsolatok újjáépítése céljából. A megelőzésben nagy szerepe van a prevenciós előadásoknak, hogy a PTSD tüneteit ismerve hatékonyan és gyorsan tudjunk segíteni a traumát elszenvedett embertársainkon. FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Katonapszichológia II. kötet, Zrínyi Kiadó, Budapest, Tringer László: A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest, Szőnyi Gábor, Füredi János: A pszichoterápia tankönyve. Medicina könyvkiadó RT., Budapeswt, DSM-I. 5. DSM-IV. Text Revision, Animula Egyesület, Budapest, BNO-10 zsebkönyv, Animula Egyesület, Budapest, Világháló

Back up the children Állj mellette!

Back up the children Állj mellette! Back up the children Állj mellette! A traumatizált gyermekek támogatásának alapjai Segédanyag az oktatófilmhez Nemzetközi projekt az Európai Unió Fundamental támogatásával, amely a poszttraumás sztressz

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés (tervezet)

Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes 2015. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes A stressz-rezisztencia

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 KÉZIKÖNYV az ESZTER Közhasznú Alapítvány Személyes gondoskodást végzők kompetenciafejlesztése az erőszakcselekmények következtében

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA A FIZIKAI TELJESÍTŐKÉPESSÉG SZEREPE A TRAUMÁT KÖVETŐ PATOLÓGIÁS ÁLLAPOTOK KIALAKULÁSI VALÓSZÍNŰSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSÉBEN Napjaink komplex és bejósolhatatlan körülmények között zajló katonai műveletei egyre

Részletesebben

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA PROF. DR. BOLGÁR JUDIT

Részletesebben

XXII. évfolyam 2012. 1. szám. Dr. Hornyacsek Júlia

XXII. évfolyam 2012. 1. szám. Dr. Hornyacsek Júlia XXII. évfolyam 2012. 1. szám Dr. Hornyacsek Júlia A TÖMEGKATASZTRÓFÁK PSZICHÉS HATÁSA A BEAVATKOZÓ ÁLLOMÁNYRA AZ ALAPVETŐ KORAI ÉS KÉSŐI PSZICHÉS JELENSÉGEK, VALAMINT A NEGATÍV KÖVETKEZMÉNYEK ELKERÜLÉSÉNEK

Részletesebben

Az elõzetesen letartóztatottak pszichés problémái, különös tekintettel a deprivációkra

Az elõzetesen letartóztatottak pszichés problémái, különös tekintettel a deprivációkra Lebujos Imre Az elõzetesen letartóztatottak pszichés problémái, különös tekintettel a deprivációkra Az általános erkölcs színe alatt minden osztálynak, minden mesterségnek megvan a maga külön erkölcse.

Részletesebben

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 2. A PROBLÉMA SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 2.1. Az orvosi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 1. A STRESSZ BIOLÓGIÁJA...11 1.1. A rugalmasan reagáló szervezet...11 1.2. A veszély...12 1.3. A karmester...13

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

A kóros elmeállapot partikuláris kérdéseiről: személyiségzavar, pánikbetegség, fóbiák

A kóros elmeállapot partikuláris kérdéseiről: személyiségzavar, pánikbetegség, fóbiák Szabó Eszter Szimonetta joghallgató (PTE ÁJK), az ÓNSZ bűnügyi tagozatának tagja A kóros elmeállapot partikuláris kérdéseiről: személyiségzavar, pánikbetegség, fóbiák Büntetőjogi tanulmányaim kezdete óta

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK A XXI. SZÁZAD NÉPBETEGSÉGE:

Részletesebben

Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996.

Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996. Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996. A könyv elsősorban családorvosok és háziorvosok számára készült, de a kötet iránt széleskörű nem szakmai érdeklődést

Részletesebben

Borderline 1. A tünetek összefoglalása Identitászavarok: Hangulati zavarok: Észlelési zavarok: Viselkedési zavarok: 8)

Borderline 1. A tünetek összefoglalása Identitászavarok: Hangulati zavarok: Észlelési zavarok: Viselkedési zavarok: 8) 1 Borderline 1. A borderline fogalmát a pszichoanalitikus Adolf Stern használta először 1938-ban a betegek egy olyan csoportjának jellemzésére, akik betegebbnek tűntek, mint a neurotikusok, de kevésbé

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR. hallgató NAGYKŐRÖS

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR. hallgató NAGYKŐRÖS KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁT US EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR DIAKÓNIAI INTÉZET FALAK NÉLKÜLI LABIRINTUS SZORONGÁS - SZENVEDÉLYBETEGSÉG - KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA Témavezető: VÁRINÉ FERÓ MÁRIA Főiskolai

Részletesebben

Röviden a visszaesés-megelőzésről: tudományos modellek

Röviden a visszaesés-megelőzésről: tudományos modellek Röviden a visszaesés-megelőzésről: tudományos modellek Mi a visszaesés? A visszaesés-megelőzés célja, hogy megakadályozza a kémiai függőségből való felépülés során az újbóli szerhasználatot, illetve hogy

Részletesebben

Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a. gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére. Dr. Kovácsné Dr.

Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a. gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére. Dr. Kovácsné Dr. Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére Dr. Kovácsné Dr. Török Zsuzsanna Témavezetők: Dr. Pék Győző Dr. Szeverényi Péter 1 Rövidítések jegyzéke...

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.c-11/1-2011-0003 Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában Létem, ha végleg lemerült, ki rettenti el a

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Nemeskéri Zsolt - Pankász Balázs MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 2015 Készült az IPA

Részletesebben

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN F. LASSÚ ZSUZSA GLAUBER ANNA HAJDU KRISZTINA KOLOSAI NEDDA RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKO Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban KÉZIKÖNYV PEDAGÓGUSOKNAK ELTE EÖTVÖS

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet

GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet Dr. Gádoros Júlia GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet I. A gyermek- és serdülőkor pszichiátriai epidemiológiája A gyermek és serdülőkorban a pszichiátriai betegségek és zavarok előfordulásának gyakorisága

Részletesebben

Miért. marad??????? A családon belüli erõszak: a feleség- és gyermekbántalmazás Hogyan segíthetünk?

Miért. marad??????? A családon belüli erõszak: a feleség- és gyermekbántalmazás Hogyan segíthetünk? Miért? marad??????? A családon belüli erõszak: a feleség- és gyermekbántalmazás Hogyan segíthetünk? NANE Egyesület, 1999 A kiadványt a Szociális és Családügyi Minisztérium Nõképviseleti Titkársága támogatta

Részletesebben

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Szerző: Szelindi

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS)

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS) ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827 2011 TÁMOP 5.6.1.c 11/1 2011 0003 PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES

Részletesebben

No. 25-30. (2002 2002.) "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Bevezetés. Tisztelt olvasó!

No. 25-30. (2002 2002.) Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Bevezetés. Tisztelt olvasó! No. 25-30. (2002 2002.) "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés A 200l. évi statisztikánk Cikkek, tanulmányok a Délkeleti Régió Hírleveléből Beszámolók konferenciákról Tanulmányok

Részletesebben