J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K ÖN Y V E"

Átírás

1 Iktatószám: 1653/1/2015 Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 30. napján 9.30 órakor megtartott soros ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.) Cigány NÖ. 2/2015.(I.30.) Cigány NÖ. 3/2015.(I.30.) Cigány NÖ. 4/2015.(I.30.) Cigány NÖ. 5/2015.(I.30.) Cigány NÖ. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása Napirend elfogadása Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevének módosítása CIGÁNY Nemzetiségi Önkormányzat névre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évi munkaterve Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 6/2015.(I.30.) Cigány NÖ. A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évi Cigány N.Ö. költségvetésnek elfogadása 7/2015.(I.30.) Cigány NÖ. 8/2015.(I.30.) Cigány NÖ. 9/2015.(I.30.) Cigány NÖ. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád Község Önkormányzatával megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata Pályázat benyújtásáról döntés

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Magyarcsanád Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának január 30-án 9.30 órakor megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés helye: Magyarcsanád Község önkormányzatának tárgyalóterme Jelen vannak: 1.) Berta Csaba János elnök 2.) Károly Judit elnökhelyettes Igazoltan távol: 1.) Kolompár Evelin képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: 1.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 2.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő Berta Csaba János elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 3 képviselőből 2 fő jelen van, Kolompár Evelin igazoltan távol, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Köszöntöm Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző asszonyt, Répa Renáta jegyzőkönyvvezetőt, illetve Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelőt. Javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek Károly Judit elnökhelyettes asszonyt. Károly Judit elnökhelyettes: A felkérést elfogadom. Berta Csaba János elnök: Kérem, szavazzuk meg. A képviselő-testület, 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 1/2015.(I.30.) Cigány NÖ. Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a január 30. napján tartandó képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Károly Judit elnökhelyettest megválasztotta. Berta Csaba János elnök: Javaslom, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg a mai ülésen. Megkérdezem van-e más napirendre javaslat. Nincs. Ismertetem a javaslatot. 1) Az önkormányzat évi munkatervének elfogadása 2) Az önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása 2

3 3) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád Község Önkormányzatával kötött megállapodásának felülvizsgálata 5) Előterjesztések Kérem, aki egyetért a napirenddel szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 2/2015. (I. 30.) Cigány NÖ. Tárgy: Napirend elfogadása Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a január 30. napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1) Az önkormányzat évi munkatervének elfogadása 2) Az önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása 3) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád Község Önkormányzatával kötött megállapodásának felülvizsgálata 5) Előterjesztések 3.) Károly Judit elnökhelyettes helyben Berta Csaba János elnök: Mielőtt a napirendi pontokat elkezdenénk, szeretném megkérdezni a jegyző-asszonyt, hogy a jegyzőkönyvbe román vagy cigány nemzetiségi önkormányzatként szerepeljünk. Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ezzel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy egyeztettem a Kormányhivatal Törvényességi osztályával. Mivel Roma Nemzetiségi Önkormányzatként alakultak meg, ez szerepel az alakuló ülés jegyzőkönyvében és a kincstári nyilvántartásban is, először egy határozatot kellene hozni róla, ha a továbbiakban Cigány Nemzetiségi Önkormányzatként kívánnak működni. A pályázatokat és minden más dokumentumot, ahova az alakuló ülés jegyzőkönyvét kérik, ezzel a határozattal együtt kell majd elküldeni, és ezzel tudják igazolni azt, hogy ezt a nevet akarják viselni. 3

4 Berta Csaba János elnök: Mi eredetileg is Cigány Nemzetiségi Önkormányzat akartunk lenni. Valami félreértés lehetett, hogy mégis Roma néven szerepeltünk eddig. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért azzal a módosítással, hogy a továbbiakban Cigány Nemzetiségi Önkormányzatként működjünk, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 3/2015.(I. 30.) Cigány NÖ. Tárgy: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevének módosítása CIGÁNY Nemzetiségi Önkormányzat névre A Magyarcsanádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a továbbiakban a Magyarcsanádi CIGÁNY Nemzetiségi Önkormányzat nevet használják. 1. napirendi pont A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évi munkatervének elfogadása Berta Csaba János elnök: Az első napirendi pontunk az Önkormányzat 2015 évi munkatervének a megvitatása. Ezt a munkatervet mi elkészítettük, a képviselő-testület elolvasta, előzetesen meg is tárgyaltuk. Véleményem szerint nincs olyan dolog, amivel ki kellene egészíteni. Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A tervezetben minden ülés napirendjén szerepel előterjesztések. Így tárgyalhat olyan előterjesztést is a képviselő-testület, amely nem szerepel a napirendi pontok között. Megkérdezem képviselő-társam van-e más napirendi javaslata. A napirendhez kapcsolódóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület a 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 4/2015. (I. 30.) Cigány NÖ. Tárgy: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évi munkaterve Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Berta Csaba János elnök Határidő: értelem szerint 4

5 2. napirendi pont Az önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása Berta Csaba János elnök: Második napirendi pontunk az önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása. A tavalyi évi költségvetést megkaptuk, ami Ft-nak felel meg, és a évi pénzmaradványból Ft, így összesen van Ft. A mellékelt táblázat mindent mutat, egyértelmű, nincs is egyéb dolog, amit hozzáfűznék. Két határozatot tartalmaz az előterjesztés. Az első az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeink három évre várható összegének meghatározása, a második pedig a költségvetésről szóló határozat. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban. Az elhangzottal kapcsolatosan hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Berta Csaba János elnök: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy elsőként fogadjuk el a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló határozati javaslatot. A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 5/2015. (I. 30.) Cigány NÖ. Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az alábbi táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja. Adatok e forintban Megnevezés sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgy évet követő 3 évben Összesen = ( ) Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

6 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 3 (11+ 17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lizing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 3 ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeztartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lizing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fieztési kötelezettség Fizetési kötelezettség (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) ) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő helyben 4.) Károly Judit és Kolompár Evelin helyben 5.) Irattár Berta Csaba János elnök: Kérem a testület tagjait, hozzunk határozatot a Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetéséről. A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 6/2015.(I.30.) Cigány NÖ. Tárgy: A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésnek elfogadása A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: (1) A nemzetiségi önkormányzat a évi költségvetési a) kiadási főösszegét 78 e forintban, b) bevételi főösszegét 78 e forintban állapítja meg. (2) A címrendet a költségvetési határozat 1. melléklete tartalmazza. 6

7 (3) A nemzetiségi önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a költségvetési határozat 2. melléklete tartalmazza. (4) A nemzetiségi önkormányzat címek szerinti működési kiadásait előirányzatonként a költségvetési határozat 3. melléklete tartalmazza. (5) A nemzetiségi önkormányzat évi költségvetési mérlegét a költségvetési határozat 4. melléklete tartalmazza. (6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok évi alakulását külön bemutató mérleget a költségvetési határozat 5. melléklete tartalmazza. (7) A nemzetiségi önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemtervét tájékoztató jelleggel a költségvetési határozat 6. melléklete tartalmazza. Felelős: Berta Csaba János elnök Határidő: értelem szerint 3.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő helyben 4.) Károly Judit és Kolompár Evelin helyben 5.) Irattár 3. napirendi pont Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Berta Csaba János elnök: Harmadik napirendi pontunk az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. A módosítás annyiban tér el az eredetitől, hogy a hivatal feladatait december 31-ig a Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal látta el, január 1. napjától pedig a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal. Van-e az előterjesztéshez kapcsolódó kérdés, hozzászólás? Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 7/2015. (I. 30.) Cigány NÖ. Tárgy: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát megtárgyalta, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Berta Csaba János elnök Határidő: értelem szerint 7

8 4) Irattár 4. napirendi pont A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád Község Önkormányzatával kötött megállapodásának felülvizsgálata Berta Csaba János elnök: A felülvizsgálat a jogszabályi előírások, illetve a hivatali váltás miatt vált szükségessé, de más módosítást nem tartalmaz. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy ha nincs más javaslat, fogadjuk el a határozati javaslatot, abban mint a többiben is természetesen az Önkormányzat nevének módosításával. Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 8/2015.(I.30.) Cigány NÖ. Tárgy: A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád Község Önkormányzatával megkötött Együttműködési Megállapodásának felülvizsgálata 5. napirendi pont Előterjesztések A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád Község Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodását felülvizsgálta és a Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: elnök, jegyző Határidő: azonnal Berta Csaba János elnök: Tájékoztatom a testületet, hogy különböző együttműködési megállapodások még folyamatban vannak, ezeket a következő ülésünkön szeretném részletesen megbeszélni. Egyeztetés van folyamatban a kulturális programokról Árgyelán Diána települési képviselővel, továbbá a Makói Rendőrkapitánysággal illetve a Makói Munkaügyi Kirendeltséggel. Van-e valami kiegészítés a testület részéről? Károly Judit elnökhelyettes: Mivel még nem tudjuk a feladatalapú támogatás összegét, így következő alkalommal szeretném, ha részletesebben tárgyalnánk a tiszteletdíjakról, mind az oktatóknak, mind nekünk, képviselőknek. 8

9 Berta Csaba János elnök: Költségvetésünk hiánya végett a tiszteletdíjat a mai napig nem vettük igénybe, de ha a költségvetés megengedi, igényt tartunk rá. A különböző programokon a táncoktató és a mesedélutánok lebonyolítójának szeretnénk tiszteletdíjat adni, mivel ők nem helybeliek. Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Előzetes egyeztetés során beszéltünk az Emberi Erőforrás támogatáskezelő pályázatról. Ez a pályázat beadásra került? Berta Csaba János elnök: A mai napon kerül beadásra. Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: A pályázat beadásának határideje tudomásom szerint január 29-én éjfél volt. Berta Csaba János elnök: Akkor ezt a lehetőséget elszalasztottuk, mert nincs is hosszabbítási lehetőség? Én úgy emlékszem, hogy a mai napon jár le a határidő. Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Ha valóban lehet még ma pályázni, akkor a képviselő-testületnek javaslom, hogy hozzon egy olyan határozatot, hogy a Ft-os pályázati díjat kifizeti, amennyiben a pályázat benyújtási határideje január 30.-a. Berta Csaba János elnök: Rendben, kérem a testület tagjait, ha egyetértenek, a javaslattal, kézfeltartással jelezzék. A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 9/2015. (I. 30.) Cigány NÖ. Tárgy: Pályázat benyújtásáról döntés Magyarcsanád Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett pályázatára a cigányság kulturális hagyományainak ápolására, folytatására, amennyiben a pályázat benyújtási határideje január 30. napja. Pályázat benyújtása esetén a 3.000,- Ft összegű pályázati díjat költségvetéséből biztosítja. Felelős: elnök, jegyző Határidő: azonnal 3.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő helyben 4.) Károly Judit és Kolompár Evelin helyben 5.) Irattár Berta Csaba János elnök: Megállapítom, hogy a kitűzött napirendet megtárgyaltuk. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. Mivel nincs több hozzászólás, megköszönöm a megjelenést, és az ülést 10 óra 10 perckor bezárom. Berta Csaba János elnök kmft. Károly Judit jegyzőkönyv hitelesítő 9

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1638/2/2015 Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.30 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok: 8/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/6/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. április 30. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 47/2015.(IV.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. február 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 15/2015.(II.25.)

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J e g y ző kö ny v. A testület 3 igen szavazattal egyhangúlag megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv-vezetéssel.

J e g y ző kö ny v. A testület 3 igen szavazattal egyhangúlag megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv-vezetéssel. Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 80.050- /2014. J e g y ző kö ny v Készült: Miskolc

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Iktatószám: 1634/10/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 59/2015.

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés DEUTSCHE MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG DUNAFALVA DUNAFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből

Részletesebben

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.056-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. szeptember 12. napján 09.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Képviselő-testülete 1 3/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. február 20-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 15-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 15-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. Ikt.szám: 42-18/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 15-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. Jelen vannak:, a testület e dr. Egyed

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-15/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Határozatok: 22/2014.(I.30.) 23/2014.(I.30.)

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 6/2014. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi

Részletesebben

Ügyszám: 246-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. február 5-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés kezdetekor jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.058-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. május 6. napján 16.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.09-én a Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Hégen András elnök köszönti a megjelenteket,

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben