Magyar Kultúra Napja az Eötvös József Művelődési Házban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Kultúra Napja az Eötvös József Művelődési Házban"

Átírás

1 feb issue.ver5_layout :34 Page 1 Eötvös József ( ) Mint politikus középhelyet foglal el Széchenyi és Kossuth között. Széchenyinél haladóbb és türelmetlenebb, de nem forradalmár, és ez választja el Kossuthtól előtt Eötvös körébe csoportosulnak azok a filozófiailag történettudományosan képzett, legműveltebb haladó férfiak, akik a polgári átalakulást tartják a legfontosabb következő lépésnek. műveltségükkel, töretlen polgárosító szándékukkal, demokratizmusukkal s ugyanakkor kifejezett forradalom- ellenességükkel sajátos és némileg elszigetelt kört képeztek a hazai politikai, szellemi életben. A kitörő forradalom első korszakában nem is álltak szemben az eseményekkel. Az első pillanatban Eötvös vállalta a forradalmat és az első kormányban a közoktatás minisztere lett. Amikor a forradalom a maga belső törvényszerűségei szerint tovább fejlődött, a szeptemberi fordulat után megtorpant. Közben azonban mégis reménykedik a kibontakozásban, és hisz pedagógiai elveiben. Hiszi, hogy az emberformálásban döntő jelentősége van a nevelésnek. Így halad az idő a kiegyezés felé. Eötvös Deákkal és Andrássyval törekszik a megegyezésre, és amikor az 1867-ben bekövetkezik, újra közoktatásügyi miniszter. De egyre elszigeteltebben áll a politikai életben. Az arisztokratáknak és az egyháznak túl haladó, a Kossuth nevével induló ellenzék pedig nem érzi a magáénak. Egészsége is romlik ben, ötvennyolc éves korában halt meg. Halála percében elhallgatott minden vád: a nemzet gyászba borult. Magyarország tudta, hogy egyik legnagyobb fiát vesztette el. Halálának 141. évfordulóján Ercsiben méltó tisztelettel, városi ünnepség keretében em- lékeztünk meg Eötvös Józsefről, beszédet mondott Miklós Dezső képviselő. Eötvös Józsefre saját versével emlékezünk. VÉGRENDELET. Ha majdan átfutottam Göröngyös útamat, S hova fáradtan érek, A sír nyugalmat ad: Márvány szobor helyébe, Ha fenmarad nevem, Eszméim győzedelme Legyen emlékjelem. S ha majd kijőtök néha S megálltok síromon, Zengjétek el a legszebb Dalt néma hantomon. Magyar dalt, lelkesítőt, Melynél a szív dobog, Tán halva is megértem, S keblem hevűlni fog. És sírjatok egy könnyet Barátotok felett: Dalt érdemelt, mert költő, Könnyet, mert szeretett Forrás: mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/irodtud/magyarir/html/eotvos.htm Magyar Kultúra Napja az Eötvös József Művelődési Házban Ebben az évben nem rendhagyó módon emlékeztünk meg Január 20-án a Magyar Kultúra Napjáról. A program két blokkból állt. Az első rész a pásztói Közkincs Kulturális és Művészeti Egyesület képzőművészeti tagozatához tartozó művészek kiállításának megnyitójával kezdődött. A kiállítást az egyik alkotó, Bottyán Katalin nyitotta meg, aki a művészek bemutatása után tárlatvezetést tartott a megjelent vendégeknek. Ezáltal nemcsak színessé, hanem mozgalmassá is tette a kiállítás megnyitóját. Az est második részében meglepetésben volt részük az idelátogatóknak. A rendhagyó színházi berendezés helyett kerek asztalok, gyertyafény, forró tea és teasütemény, igazi kávéházi hangulat fogadta a vendégeket. Az Egy vallomás a sok közül című lírai est előadója R. Kárpáti Péter volt, aki nem először látogatott el városunkba. Előadásával egy másik arcát ismerhettük meg a népszerű színésznek, aki Sztevanovity Dusán versei mellett, Horváth Attila, Presser Gábor és Demjén Ferenc dalszövegeiből is idézett. Érdekes élmény volt a jól ismert dalokat verses formában hallani, miközben fülünk- ben egyre hallottuk a megszokott dallamot. A pódium-est rólunk, síró-nevető emberekről szólt, a színművész szuggesztív tolmácsolásában. Sajnos újra le kellett vonnunk a konzekvenciát, hogy a város lakosságának csak igen kis hányada kíváncsi a nem kifejezetten szórakoztató jellegű, kulturális programokra. Pedig aki részt vett a megemlékezésen, igazi családi hangulatban tölthette az estét, s valódi esztétikai és irodalmi élményekkel gazdagodva távozott. Rendezők

2 feb issue.ver5_layout :34 Page 2 2. oldal Ercsi Híradó 2012.február Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.január 31-i ülésén 23 db napirendi pontot tárgyalt meg, és az alábbi döntéseket hozta: Ercsi Város Önkormányzat képviselőtestülete döntött a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás ügyében. A hulladékgyűjtést február 1-től új vállalkozó, a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. látja el, ennek megfelelően a testület módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004. (XII.3.) önkormányzati rendeletet. A továbbiakban lesznek olyan háztartások, ahol alvállalkozóként továbbra is a Dunanett Kft.végzi a hulladék begyűjtését és szállítását. Az Ercsi Naplemente Bt. köztemető üzemeltetésére beérkezett pályázatát Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta. Milyen lesz a járásunk? KÖZÉRDEKŰ HÍREK Lezárult a társadalmi egyeztetése a kormányhivatalok járási hivatalainak kialakításáról szóló munkaanyagnak, amelyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) január 10-én hozott nyilvánosságra. A társadalmi egyeztetés során több mint 600 javaslat érkezett, azoknak több mint a fele arra irányul, hogy egy adott település másik járáshoz tartozzon, harmaduk pedig eltérő járási székhely kialakítására. Az észrevételeket várhatóan február 10-ig dolgozzák fel, a parlamenti döntésre is ebben a hónapban számíthatunk, a kormányrendeletek pedig júniusban látnak majd napvilágot. (Forrás: Megyénkben 9 járást terveznek, és bár az eredeti tervezetben Ercsi nem szerepel a tervezett járásközpontok között, mégis van rá esélyünk, hogy városunk is egy járás vezető településévé váljon. Átlátva a környező települések és a magunk helyzetét is, Képviselő-testületünk (egyhangú döntéssel) azt javasolta, hogy a Fejér megye 4. számú (ún. Dunaújvárosi ) választókerületében két járás működjön, melyek központjai a választókerület két legnagyobb városában, Dunaújvárosban és Ercsiben legyenek. Közigazgatási, geopolitikai és infrastruktúrális szempontból alkalmasnak és felkészültnek tartjuk városunkat a járásközponti szereppel járó feladatok ellátására és minden tőlünk telhető módon arra igyekszünk, hogy erről meggyőzzük a döntéshozókat is! Dorkota Lajos kormánymegbízott úr és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr is alkalmasnak látják városunkat, Ercsit a járásközponti szerepre és támogatják törekvéseinket. Reméljük, hogy elnyerjük ezt a megtisztelő feladatot és a környező települések javára is működhetünk! Győri Máté alpolgármester Nekem tetszik! Nekem tetszik, hogy január 1-től hazámnak olyan alaptörvénye van, amely: így kezdődik: Isten áldd meg a magyart! hangot ad a nemzeti büszkeségnek a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásai felett, megfogalmazza a generációk egymás iránti felelősségét, ami olyan ország képét vetíti előre ahol a szülők védelmezik az utánuk jövő nemzedékek életfeltételeit és a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. védi a házasság intézményét férfi és nő között, és értékeli, védi a családokat, már a fogantatástól elismeri a magzat emberi méltóságát... Nekem tetszik, hogy olyan alaptörvényünk A testület döntést hozott arról, hogy az Ercsi Polgári Őrség rendkívüli önkormányzati támogatásban részesüljön. A képviselő-testület elfogadta a civil egyéb szervezetek évi pénzügyi elszámolását, a képviselő-testület bizottságainak évi ellenőrzési programjait, valamint a belső ellenőri tevékenység ellátásáról szóló megbízási szerződés meghosszabbítására irányuló javaslatot. A képviselő-testület hozzájárult a Dunaújvárosi Vízi Társulással való üzemeltetői szerződés megkötéséhez, az Ipari Park területén lévő 2826 hrsz-ú ingatlan megvásárlásához, valamint a Tehetséggondozó Programban történő továbbtanuláshoz. Tudomásul vette a testület a Polgármesteri Hivatal munkájáról, illetve a polgármesternek az elmúlt képviselő-testületi ülés óta végzett munkájáról szóló tájékoztatókat. Ercsi Város Önkormányzat képviselőtestülete elutasította a Trióda Kft. pénzügyi követeléséről, az Egészségügyi Központban fogszakorvosi illetmény kiegészítéséhez előirányzat biztosításáról, továbbá a közterületek nemdohányzóvá nyilvánításáról szóló javaslatokat. Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről szóló napirendet a képviselő-testület nem támogatta, viszont megbízta az önkormányzat Jogi Bizottságát a jelenleg hatályos állattartásról szóló önkormányzati rendelet, valamint az állattartásról szóló törvény áttanulmányozására, és azokra alappal egy lakossági tájékoztató anyag összeállítására. Zárt ülésén döntött a testület a évben az Ercsi Város Önkormányzat által alapított díjak és kitüntetések, illetve a Fejér Megyei Önkormányzat által alapított Vörösmarty-díj adományozására tett javaslatokról. A képviselő-testület elnapolta a 02,04/2 hrsz-ú telkek belterületbe vonásáról, illetve a tv műsor szerkesztésére közbeszerzési kiírásról szóló napirendek megtárgyalását. Ercsi, február 1. Tisztelettel: Szabó Tamás polgármester van, amit büszkén adok a gyermekeim kezébe és ami őszinte ámulatot vált ki külföldi barátaim között, mert olyan alapot fektet le amire felépülhet egy erős, egészségesen büszke, Európát és a világot is gazdagító nemzet és ország! Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok! (A Polgármesteri Hivatalban felállított Alaptörvény asztalánál elhelyezett nyomtatványt kitöltve Ön is igényelheti az Alaptörvény egy speciális, névreszóló példányát!) Győri Máté Tisztelt Ercsiek! Idén lehetőség nyílik uszadék,illetve elhalt fekfő fa gyűjtésére előre láthatólag április 15.-ig. A fa gyűjtésében azok vehetnek részt,akik igénybejelentéssel élnek és a rászorultságuk megállapításra kerül. Igényüket a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben tehetik meg. Azok az igénylők, akik fa gyűjtésére lehetőséget kapnak levélben értesítve lesznek. Pölöskey Zsuzsanna SzEF Bízottság elnök

3 feb issue.ver5_layout :34 Page 3 Ercsi Híradó február Lakossági fórum az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról 3. oldal Ercsi Város Önkormányzata január 5-én lakossági fórumot tartott az Eötvös József Művelődési Házban, melynek témája az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) bemutatása volt, amely dokumentum az Európai Uniós városfejlesztési források megszerzésének feltétele, valamint a pályázatok értékelésének alapja és kötelező melléklete. A stratégia készítése a végfázisba érkezett, így időszerűvé vált helyi bemutatása és a lakossági észrevételek meghallgatása. A fórum két nagyobb egységből állt: 1.Az Integrált Városfejlesztési Stratégia munkaközi változatának ismertetése 2.További, lakossági észrevételek meghallgatása, a fontosabb szempontoknak a dokumentumban való megjelentetése Az IVS egy középtávú (7-8 év) fejlesztési szemléletű dokumentum, amelynek célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása a városokban, a városrészekre vonatkozó célok meghatározása, és azok középtávú megvalósítása. Rédli László projektvezető részletesen bemutatta az Integrált Városfejlesztési Stratégia felépítését, amely az alábbi főbb fejezetekből áll: Város egészére vonatkozó helyzetértékelés Ercsi helye a településhálózatban, gazdaság, társadalom, környezet, közszolgáltatások Városrészek lehatárolása és területi megközelítésű elemzése Társadalom, gazdaság, intézmények, funkciók, lakásállomány, sajátságok beazonosítása Anti-szegregációs terv készítése Célok kitűzése (tematikus és városrészi célok), illeszkedés, környezeti hatások A helyzetelemzésre és a stratégiára támaszkodva akcióterületek kijelölése A stratégia megvalósíthatósága Ingatlangazdálkodási terv készítése a kijelölt akcióterületek vonatkozásában Egyéb nem fejlesztési jellegű tevékenységek ismertetése A stratégia megvalósíthatóságának monitoringja A prezentáció után több lakossági észrevétel is elhangzott, de egy idő után eltolódott inkább közmeghallgatás irányába. A fórum után rövid beszélgetést folytattunk Ercsiről, Rédli Lászlóval, az IVS készítőjével.. Milyen kapcsolata van Ercsivel? -Már gyerekkoromban megfogott a város hangulata, személyes kapcsolatok, barátságok, sokszor látogattunk el az ercsi búcsúba, és töltöttünk időt a Duna-parton. Milyen területeken, illetve milyen konkrét ügyekben lát Ercsi számára lehetőségeket? -Ercsi, mint dél Szentendréje működhetne, ehhez szükséges a turisztikai adottságainak fejlesztése, befektetői területek fejlesztése, ipari területek lehetőségeinek kihasználása. Dunakeszi és Százhalombatta a közelben legjobb eredményeket elért ipari területek, ezek mintájára fontos lenne a cukorgyári területek újjáélesztése és az ipari park fejlesztése. További lehetőségek Ercsi számára kikötő és városközpont kialakításában vannak, továbbá a volt laktanya nyújtotta lehetőségek kiaknázása, ami az ercsi polgárok számára is fontos. A Duna milyen lehetőségeket jelent? -Elsősorban turisztikai lehetőségeket, szabadidő és sport szempontjából, mint horgászat és vízisportok, valamint a vendéglátás továbbfejleszthető. A holtágban és az erdős részeken kirándulóhely, tanösvény kialakítására van lehetőség. Lát-e lehetőséget a cukorgyártás újjáélesztésében? Nem feltétlenül a gyár régi helyén. -A polgármester úr tárgyalt ez ügyben a szakminiszterrel, az újraindításnak több milliárdos költsége merült fel, jelenleg a cukorgyártás jövője bizonytalan, bár nincs veszve minden remény. Köszönjük a beszélgetést! Vegyszergyártó és Vegyszerraktározó épület kialakítása Újabb beruházás az Ipari Parkban A Feszo-Trade Kft ben jelentős pályázati támogatást nyert el egy új csarnok építéséhez. Ennek keretében az Ercsi Ipari park területén található telephelyén egy olyan csarnoképületet épített fel, amelyben a vállalkozás egyik fő tevékenységeként - fémfeldolgozás keretében - a fémek felületkezelését jelentő galvanizálási eljáráshoz szükséges vegyszereket kíván gyártani. Cégünk a legyártott vegyszereket felhasználás előtt a csarnokban fogja raktározni, illetve a csarnok egy kisebb szegletében - az alkalmazottak gyártási folyamatok végén történő kulturált, környezetbarát tisztálkodása érdekében - szociális helységeknek biztosít majd megfelelő helyet. A beruházás keretében a csarnoképület felépítésének befejezésére május 31-én került sor. A használatbavételi lejárás lefolytatásra került így a csarnok teljes üzembe helyezése megtörtént án Feszo-Trade Kft Budapest, Karolina út 18.

4 feb issue.ver5_layout :34 Page 4 4. oldal Ercsi Híradó 2012.február Horvát nyelvtanfolyam A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére és szervezésében januárban sikerült beindítani egy horvát nyelvtanfolyamot az érdeklődők számára. A tanfolyam 12 hallgatóját Pálmüller Béláné, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte. A tanfolyamot hetente egy alkalommal az általános iskola tantermében tartja a Budapestről érkező nyelvtanár, aki nem ismeretlen a tanfolyam hallgatói előtt, hiszen nem ez az első találkozásuk. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetéséből anyagilag is támogatja a nyelvtanulást, s igyekszik a tankönyveken kívül a tanuláshoz szükséges jegyzeteket, illetve munkafüzeteket is biztosítani. A nyelvtanfolyam mindenki részére ingyenes. A mellékelt fotó az első nyelvóra alkalmával készült. Péter Jánosné referens Helyreigazítás A januári számban megjelent csatornadíj-táblázathoz SZJA 1 % felajánlás Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával ez évben is támogassa a Honvéd Nyugállományúak Klubját. A felajánlásokból - az előző évekhez hasonlóan - kulturális és egészségmegőrző programokat fogunk szervezni. Az előző évek felajánlásait ez úton is tisztelettel megköszönjük. Honvéd Nyugállományúak Klubja, Ercsi Adószám: Köszönettel: Domine János nyá ddtbk Klub elnök Bajban van Európa, gondban van Ercsi Nap, mint nap olvasható, híradások állandó toplistáin szerepel, gondok között küszködik a vén földrész Európa. Mi magyarok sem mentesülhetünk e pénzügyi, költségvetési megszigorítások gondjaitól, nem tudunk megszabadulni azon illúziótól, nem baj, ha többet költünk, mint amennyi a bevételünk. Szűkebb világunk egy Duna-parti kisváros Ercsi sem élhet, mint sziget, a körülötte tapasztalható, és átalakuló, racionális költségvetési megszigorítások nélkül. Képviselői felelőségem, arra figyelmeztet, elkel gondolkodni azon szabad e tovább, úgy tervezni a város költségvetését, hogy felélve jövőnket, a működési és fenntartási kiadások folyamatos emelkedésével egyszer csak mínuszban lesz a város pénzügyi egyenlege. És ez most a 2012-es költségvetés tárgyalásánál, érintőlegesen elértük, gondban van a város pénzügyi egyensúlya. Drasztikus elvonásokat kellet megszavazni, az intézmények dolgozóival szemben, természetesen a város képviselőinek tisztelet díja sem lehetett kivétel. Amiben nem tudtunk megalkudni, több terhet, új adónemet, és drasztikus helyi adóemelést már nem tudna a város lakossága elviselni, ezért ez nem nyert támogatást. Maradt a megszigorított intézményi költség megtakarítás, és ésszerű gazdálkodás bevezetése. És nem csak mi vagyunk egyedül ezzel a problémával. A környező települések a társult Kistérségi Járóbeteg Egészségügyi Intézmény rá eső működési költségeit nem tudták fizetni. Működési pénzügyi zavar miatt egy önkormányzat testülete decemberben feloszlatta önmagát, mert nem tudta finanszírozni települését. A befizetési hiányokat Ercsi városának kellett pótolni, mivel a többségi tulajdonosra hárult a kifizetési és működési kötelezettség. Bonyolította a helyzetet, hogy a Kft tagi kölcsönt kapott az Ercsi önkormányzattól, az építkezés megkezdésekor számláinak finanszírozására, melyet szintén nem tudott viszszafizetni. És itt kel elgondolkodni azon, milyen beruházásokat, fejlesztéseket kellene a továbbiakban megszavazni és megvalósítani. Azon beruházások melyek létszámemelkedéssel, működési és fenntartási kiadásokkal Tisztelt Ercsi Polgárok! Városunk szépítése, értékeinek védelme, műemlékeink állagmegóvása közös feladatunk. Kérem Önöket adójuk 1%-val támogassák alapítványunkat ezen célok megvalósítása érdekében. Köszönettel: Dobi József az Ercsi Szépítése és Műemlékvédelme Alapítvány Kuratóriumának elnöke Adószámunk: elviselhetetlen terheket rónak a költségvetésre nem szabad megvalósítani. Mert ezek nem egyszeri, hanem állandóan emelkedő kiadási többlet terhet jelentenek a jövőre nézve. Könnyű megszavazni egy új épület beruházását, de annak több évtizedes működési és fenntartási költség fedezetét is meg kell teremteni, De Ercsi nem azon települések, közé tartozik, ahol a bevételek folyamatosan emelkednének, hanem éppen fordítva csökkenő tendenciát mutat. Nincs többletbevételi forrás, nem valósultak meg azon elképzelések, hogy működő tőkét idevonzva,

5 feb issue.ver5_layout :34 Page 5 Ercsi Híradó február olyan üzemek működnének, amely adóbevételt eredményezett volna. Fájdalom és nem elég hangoztatni, a megszűnt Cukorgyár adóbefizetésének hiánya, nem beszélve a munkahelyteremtésről, mekkora kárt okozott településünknek csak igazán most érzékeljük. Ercsi lakosság munkanélküli és szociális helyzetének problémája, óriási terheket ró az önkormányzatra, amely a környező településekhez viszonyítva elképesztő többletkiadást jelent. Miért írom e szomorú sorokat a rám szavazott polgártársaimnak, mert ígértünk jobb utakat, szebb környezetet, elviselhetőbb iskolarendszert, több támogatást Sport és civil szervezeteknek, és be kell vallani nem mindenben, lehet ezeket megvalósítani. Legalább is nem egyszerre, talán lépcsőzetesen, megtalálva azt a lehetőséget, mely többletforrást biztosít ezek megvalósítására. El kell kezdeni olyan ésszerű energia megtakarítások bevezetését pl, az intézmények Napelemes energia ellátásának megoldását, a világítás és fűtés korszerűsítések megvalósítását. Ebből a megtakarított pénzből lehetne a költségvetés egyensúlyát fenntartani, újabb kiadásokat finanszírozni. Van rá lehetőség erre is mert a Duna-part csúszás megakadályozásának beruházása, a város szennyvíztelepi rekonstrukció és Sinatelepi szennyvíz elvezetés befejezése után, olyan pénzösszegek maradnának, amelyek ezen beruházások önrésze felhasználható az energia megtakarítási elképzelések megvalósításához. Ezért azon leszek, hogy képviselőtársaimat meggyőzve, sikerüljön megtartani a pénzügyi egyensúlyt, és a költségvetési fegyelem betartásával, elkerüljük a szomszédos önkormányzatok felelőtlen gazdálkodási helyzetét. 5. oldal A képviselői felelősség nem csak a megválasztott időre érvényes, és ezt sajnos egyre többször bebizonyosodik, hanem a jövő időre még jobban igaz, mert egy esetleges rossz döntés hosszú időre befolyásolja az önkormányzat működését. Példa erre a hosszú idő óta elnézett Európai pénzügyi fegyelem megsértése, a költségvetési hiányok eltitkolása, a hitelek ésszerűtlen felvétele és elköltése, a földrész válságához vezetett. Úgy kell gazdálkodni a város pénzével, mint saját családom költségvetésével, mert ha rosszul gazdálkodom azt nekem, kell elviselnem, és később a hiányt helyrehoznom. Bízva a képviselőtársaim bölcsességében, bízva, hogy a 2012-es évben is meg tudjuk oldani városunk jelenének, és jövőjének feladatait, gondjait. Ercsi Wimmer Sándor képviselő Meghívó teadélutánra Mint már az előző Ercsi Híradóban is olvashatták, egyesületünk február 25-én délután 14 órától szeretettel várja Önöket egy kellemes teadélutánra a Művelődési Házban. Vendégeink a finom teák kóstolásán kívül gyönyörködhetnek majd különleges tea teríték kiállításban, ahol megtekinthetik nemzetek, korok míves teáskészleteit. Kérjük, hogy mindenki hozza magával kedvenc csészéjét, bögréjét, melyet megtölthetünk majd a finom teákkal. Készülünk egy totóval is, melyet a teázási szokásokból, és magáról a teáról állítottunk össze, zsűrink várja a kreatív tárgyakat és a süteményeket A pályázati tárgyakat február 20-ig, a versenyre készített süteményeket február 24-ig lehet leadni a Művelődési Házban. A kicsiknek külön gyerekasztalt állítunk, itt játszóház áll rendelkezésre, amíg a szülők, nagyszülők teáznak, beszélgetnek. Szeretettel várunk mindenkit! 1 % Ismét eltelt egy év, aktuálissá válik az adóbevallás. Kérjük, hogy adójuk 1 százalékával támogassák egyesületünket, segítsenek munkánk folytatásában, terveink megvalósításában. Adószámunk: Ercsi Egészséges Életmód Egyesület Egyúttal fontosnak tartom, hogy tájékoztassam támogatóinkat, akik az elmúlt évben nekünk adták az 1%-ot és az APEHtől levelet kaptak arról, hogy nem létező szervezetnek ajánlották a pénzt. Nem én Egészséges Életmód Egyesület hírei adtam meg rossz adószámot, hanem az volt a hiba, hogy az egyesület nem rendelkezett az 1% igénybevételéhez szükséges teljes 2 naptári év jogviszonnyal. Tehát az adóhivatal nem az alapítástól számított időszakot veszi figyelembe, hanem januártól-decemberig a teljes évet fogadja el, ettől az évtől már rendelkezünk a jogosultsággal. Támogatásukat előre is köszönjük. Egészséges Életmód Egyesület Kaposi Józsefné,,Jőjj pihenni, szabad perceidben, gépek, számok fáradt embere! A barátság meghitt otthonába hív a költő, - beszélgess vele." /Veress Ferenc/ Életfa Tükrös tavasz közeledik, fám fölülről fényesedik, madár szól a felső ágán, koronája szivárványán, első szava bimbót hajt ki, nekem se szabad hallgatni, másik szavára virágok nyílnak, sípolok virágot, harmadik szavára gyöngyöt, serkentünk zöldpihés gömböt, gyöngyöcskét gömbbé, gyümölccsé, mintha tél se lenne többé. (Ágh István) A következő Eötvös József Irodalmi Mosoly :) Az első osztályban a tanító néni megkérdezi: - Mit mond a tehén? - Múú. - Mit mond a macska? - Miáúúú. - Remek! És az egér? - Klikk! EÖTVÖS JÓZSEF IRODALMI KLUB Klub március órától az Ercsi Művelődési Ház könyvtárában lesz. Beszélgetünk de hallgathatsz is!, Ágh Istvánról, (eredeti név: Nagy István) (Iszkáz, március 24. ) József Attila-,. Kossuth-díjas költő, író, műfordító. Nagy László öccse. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja (1992). És tovább folytatjuk a játszunk együtt színházat programunkat. Hozdd el kedvenc versedet! Szabó Aida (Jampa drolma)

6 feb issue.ver5_layout :34 Page 6 6. oldal Ercsi Híradó 2012.február MINDEN NEMES GONDOLAT ÉRTÉKET HORDOZ Az Eötvös József Irodalmi Klub Mese-, vers- és prózaíró jeligés pályázatot hirdet több korosztályban, kötetlen témában Kategóriák: mese vers próza Korosztály: 10 évig évig évig 20 év felett Feltételek: A 4 formátum maximális terjedelem: versnél 2, prózánál 3 gépelt, vagy kézzel írott oldal jeligét, kategóriát és a korosztályt a pályaműveken fel kell tüntetni (a pályázó teljes nevét, a mű címét, és nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy a beküldött írás az ő kizárólagos, eredeti szellemi terméke, illetve a megjelenésre vonatkozó engedélyét a pályamű mellé csatoltan, lezárt borítékban kérjük feltüntetni, amit a zsűri elnöke az eredményhirdetéskor a közönség előtt bont fel. Minden borítékot el kell látni jeligével, kategória, ill. korosztály megjelölésével.) egy pályázó több műfajban, illetve több pályaművel is pályázhat, más-más jeligével. Ercsiben élők, Ercsiből származók Katolikus Krónika 2012 február Nevezési díj nincs. Határidő: június 30. Beküldési cím: postai úton: Szabó Aida 2451 Ercsi Dózsa György u. 56/a, illetve ugyanezen címen a postaládába bedobható leadható Ercsi Művelődési Ház Könyvtárába Zsűri elnöke: ifj. Bus István Zsűri tagjai: Balázsné Hornyák Edit Kaposi Eszter Kárász Tamás Kósa Márta Murzsa Renáta Szabó Aida A zsűri csak érvényes pályázatokat fogad el, amennyiben egy pályázat nem felel meg a fenti kritériumoknak, abban az esetben javításra és hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben a pályázat érvénytelennek minősül. A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy egy-egy kategóriában színvonal alatti pályaművet ne méltányoljon. A legjobbnak ítélt szerzők művei az eredményhirdetésen felolvasására kerülnek és az Ercsi Híradóban közzétesszük. Eredményhirdetés: az Eötvös József Irodalmi Klub második születésnapján szeptember 07-én, kerül megrendezésre. A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre az alábbi címen lehet érdeklődni: VIZITÚRA Hévizi Evezős Túra! Ercsi Vizisport Egyesület Március 16- án evezős vizitúrát szervez Hévizen. A tavalyi sikeres túra után ismét vízre szállunk a Héviz-patak csodálatos 17kmes szakaszán, melyet túra kenukkal és kajakokkal teljesítünk. A négy órás evezés után lehetőség nyílik megismerni a város nevezetességeit, vagy ellátogatni a világhírű Hévizi gyógyfürdőbe. A túra végén egy hangulatos vacsorára invitáljuk a résztvevőket, forraltbor és tea kíséretében. Részvételidíj: 4900 HUF, mely tartalmazza az utazás költségeit, a sporteszközök bérleti díját, illetve a vacsora költségeit. A túrára való jelentkezési igényüket korlátozott számban Március 5-ig van lehetőség leadni a telefonszámon vagy a címen. Naptár és miserend 1. szerda 8:00 Szentmise a Kegytemplomban 16:00 Bibliaóra és utána rózsafüzér társulat megbeszélése a Zárda Iskolában. 2. csütörtök: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep), Gyertyaszentelő boldogasszony 10:00 Öregek Otthona 17:00 Szentmise a Kegytemplomban 18:00 Énekkari próba a Zárda Iskolában 3. péntek: Szent Balázs, Szent Anszgár Oszkár 8:00 Első péntek. Szentmise a Kegytemplomban köszönet és hála a nyugdíjba vonulásért. Utána litánia és Balázs-áldás. 4. szombat: Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András 15:00 Ministráns foglalkozás a Kegytemplomban 17:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt szülőkért és élő családtagokért, litánia és Balázs-áldás 5. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP, Szent Ágota, Szent Adél 8:00 Szentmise a Cukorgyári Szent Erzsébet Kápolnában, litánia és Balázs-áldás 9:30 Szentmise a Kegytemplomban, litánia és Balázs-áldás 6. hétfő: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTA- NÚTÁRSAI, Szent Dorottya 7. kedd 8. szerda: Emiliáni Szent Jeromos 8:00 Szentmise a Kegytemplomban házasultakért 16:00 Prohászka imaszövetség találkozója a Zárda Iskolában 9. csütörtök 17:00 Szentmise a Cukorgyári Szent Erzsébet templomban és rózsafüzér megbeszélés 18:00 Énekkari próba a Zárda Iskolában 10. péntek: SZENT SKOLASZTIKA 8:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt Molnár családért. 20:00 Keresztény farsangi batyus bál a Művelődési Házban. 11. szombat: A lourdes i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek. Betegek világnapja. 17:00 Szentmise a Kegytemplomban A házasság hete! 12. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 8:00 Szentmise a Cukorgyári Szent Erzsébet Kápolnában 9:30 Szentmise a Kegytemplomban 13. hétfő18:00 Testületi ülés a Zárda Iskolában. 14. kedd: SZENT CIRILL ÉS METÓD, Európa társvédőszentjei (ünnep), Szent Bálint 15. szerda 8:00 Szentmise a Kegytemplomban 16. csütörtök: Szent Julianna 18:00: Énekkari próba a Zárda Iskolában 17. péntek: A szervita rend hét szent alapítója 8:00 Szentmise a Kegytemplomban hazánkért. 18. szombat: Boldog Fra Angelico 15:00 Kisgyermekek farsangja a Zárda Iskolában 17:00 Szentmise a Kegytemplomban 19. vasárnap: ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP 8:00 Szentmise a Cukorgyári Szent Erzsébet Kápolnában 9:30 Szentmise a Kegytemplomban. A Székesfehérvári Egyházmegye Kántorképző li-

7 feb issue.ver5_layout :34 Page 7 Ercsi Híradó február turgiai gyakorlatot tart a szentmisén énekeikkel és orgonával. 20. hétfő 18:00 Karitas megbeszélés a Zárda Iskolában. 21. kedd: Damiáni Szent Péter 22. szerda: HAMVAZÓSZERDA Szent Péter apostol székfoglalása. Nagyböjt kezdete. Szigorú böjt! 8:00 Szentmise a Kegytemplomban Nagyböjti időben minden pénteken 17:00 keresztúti ájtatosság a Kegytemplomban és minden csütörtökön 17:00 a Cukorgyári Szent Erzsébet Kápolnában. Iratkozzunk fel, hogy milyen célért, milyen szándékért ajánljuk fel a keresztutat. 23. csütörtök: Szent Polikárp 17:00 Keresztúti ájtatosság a Cukorgyári Szent Erzsébet Kápolnában 18:00 Énekkari próba a Zárda Iskolában 24. péntek: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep) 8:00 Szentmise a Kegytemplomban 17:00 Keresztúti ájtatosság a Kegytemplomban. 25. szombat 15:00 Ministráns foglalkozás a Kegytemplomban. 17:00 Szentmise a Kegytemplomban. Szentmisén hamvazkodás. 26. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁR- NAPJA. Gyűjtés a katolikus iskolák javára. 8:00 Szentmise a Cukorgyári Szent Erzsébet Kápolnában. Szentmisén hamvazkodás. 9:30 Szentmise a Kegytemplomban. Szentmisén hamvazkodás. 29. szerda 8:00 Szentmise a Kegytemplomban Brigitte Nővér, a Római Rendház Szerzetesnővérének búcsúzó szavai Zalavári Józsa Erzsébet Nővér temetésére 7. oldal Néhány napja már Zalavári Józsa, Erzsébet Nővér eltávozott közülünk, hogy az Úrhoz menjen. Önökre gondolok most, akik mellette álltak a legvégső időszakban is, és most fájdalmasan megélik hiányát. Az Úr fogadja Erzsébet Nővért, aki hűséges maradt hozzá mindvégig. Erzsébet nővér pedig közbenjár Önökért és értünk. Ő kicsike volt, de a szíve hatalmas! Valóban önmagát adta Nővérei ügyében a Szociális Otthonban (Szent Angéla Otthonban) Győrött. Úgy vélem nagyon jó hatást gyakorolt az ápolt személyekre. (Ő áldoztatta naponta azokat, akik ezt óhajtották.) Jó kapcsolatot tartott a kórházakkal is. Az utóbbi években nem láttam Őt, de Őrzöm gyengédséggel teli arcát és békességes mosolyát. Kérjük Őt, hogy segítsen nekünk ama Csillag után járni továbbra is akár örömök, akár gondok közepette. (Ez a Csillag vezet az Úrhoz minket) Mindannyiukat szeretettel ölelem Cecilia Anyával, Mariangela Nővérrel és a General Tanács többi tagjával együtt Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. (Lk. 1,47) A Szent Orsolya Rend Magyar Tartományának Nővérei, az Ercsi Római Katolikus Egyházközség és az elhunyt rokonsága az örök élet reményében tudatják, hogy ZALAVÁRI JÓZSA ERZSÉBET OSU Orsolyita Nővér életének 88., szerzetesi fogadalmának 64. évében december 21-én az örök hazába érkezett. Áldozatos, hűséges, apostoli életével tanúságot tett Szent Angéla karizmája mellett. Jutalmazza meg Őt Urunk az örök élet boldogságával! Jézusomnak Szívén megnyugodni jó! A Napfény Óvoda szakmai eredményei Évek óta igen tartalmas nevelőmunka folyik óvodánkban, amelynek gyümölcse napjainkban kezd beérni. Az elmúlt hónapokban több alkalommal jártak nálunk különböző települések óvodapedagógusai hospitáláson novemberében Sárkeresztúrról és Kálózról érkeztek vendégeink, a napokban pedig örömmel fogadtuk a szigethalmi óvoda kérését, ami a jó gyakorlataink bemutatását-, megvásárlását tartalmazta. Megtisztelő feladat számunkra, hogy bemutathatjuk nevelőmunkánkat, s nem csupán az óvodánkról, de egy kicsit Ercsiről is szerezhetnek ismereteket az idelátogatók. Az idáig vezető utat hosszadalmas és kitartó pedagógiai munka előzi meg: 2009-ben részt vettünk a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) pályázaton, ami során bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai nevelés. A pályázat során óvodapedagógusaink által készített intézményi innovációk: Bosnyák Istvánné: Egészséges életmód kialakításának lehetőségei a tevékenységekben, valamint A képességfejlesztés eszköztára című innovációk: Baczakó Judit: Pünkösd témahét, Briski Mihályné: Anyanyelvi nevelés témahét, Csapó Szilvia: Farsang témahét Varjas Andrea: Mozgás témahét a gyermeknap jegyében. Ugyanebben az évben, 2009-ben szintén sikeresen pályáztunk az IPR- ben (Integrált Peda gó-giai Rendszer) való részvételre, az óvodai fejlesztő program működtetésére ben megkaptuk az Előminősített Referencia Intézmény címet, melynek egyik feltétele legalább két jó gyakorlat feltöltése az Educatio honlapján szereplő kosár felületére. Mi is az a jó gyakorlat? Nem más, mint olyan gyakorlatban már kipróbált vagy kipróbálásra alkalmas hatékony program, amelyet a közoktatási intézmény jelenleg is alkalmaz, és amely újszerű módon járul hozzá a különböző kompetenciák valamelyikének fejlesztéséhez. Elkészült jó gyakorlataink: Bosnyák Istvánné: Hiányzol! A rendszeres óvodába járás érdekében az óvoda család kapcsolatrendszerének fejlesztése. Lakatos Gyöngyi: Fogadj el! A roma gyermekek, családok szocializációjának elősegítése az óvodában az advent projekt megvalósítása kapcsán. Milyen előnye van a jó gyakorlatnak? - Kiemelkedési lehetőség az intézmény számára. - Az intézmény bekapcsolódhat a régió, az ország referencia intézményi hálózatába. - Az intézmény, szolgáltatóként megjelenhet jó gyakorlatainak átadásával. - Az intézménynek bevételi lehetőség ben pályázatot nyújtottunk be a TÁMOP Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése" címmel kiírt pályázatra január közepén megkaptuk a sikeres döntésről szóló határozatot, miszerint elnyertük az óvodáknak adható maximális 3 millió forintos összeget. E pályázattal célunk a Minősített Referencia Intézmény oklevél elnyerése. Jelenleg (a Támogató Okirat aláírása után) az intézményi fejlesztési terv megvalósításának szakaszában vagyunk, amely tartal-

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15.

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. Hősök Napja Megemlékezés május 25-én (pénteken) 18 órakor az Emlékezés terén. (Cikkünk a 10. oldalon.) Várjuk

Részletesebben

vasárnapján, vagy az előző szombat esti szentmisén. Az adventi naptár eredeti jelentősége az volt, hogy elvezesse a karácsonyhoz a felnőtteket és a

vasárnapján, vagy az előző szombat esti szentmisén. Az adventi naptár eredeti jelentősége az volt, hogy elvezesse a karácsonyhoz a felnőtteket és a nov_layout 1 2012.11.12. 20:28 Page 1 www.ercsi.hu Advent Advent a Szent András ünnepéhez (november 30.) legközelebbi eső vasárnappal, illetve annak előestéjével kezdődik és négy hétből áll, a negyedik

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

Elhunyt Kalmár László

Elhunyt Kalmár László XXIV. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. szeptember Felszentelték a Szent István király kápolnát Megvalósult Udvardi Erzsébet festőművész utolsó álma, augusztus 23-án dr.

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS Fásítási program Pusztaszabolcson Folytatódik a nagyszabású fásítási program, amelyet

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. "Ember lenni mindig, minden körülményben." Kedves Pusztaszabolcsiak!

SZABOLCS HÍRADÓ. Ember lenni mindig, minden körülményben. Kedves Pusztaszabolcsiak! SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. NOVEMBER Ezzel a gyönyörű ősi ír karácsonyi áldással kívánunk Önöknek kegyelemben gazdag, áldott

Részletesebben

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Vecsési Tájékoztató 23. évfolyam 12. (278.) szám 2013 december a helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Van még időnk? A Kék Golyó utcában, az

Részletesebben

Kedves Nagyvenyimiek!

Kedves Nagyvenyimiek! 2013. december Tartalom Idősek Karácsonya 2. oldal Karácsonyi koncert 2. oldal A belvíz gondok enyhítésére 3. oldal Elismerés Nagyvenyimnek 3. oldal Csatorna: nagy erőkkel dolgozik a kivitelező 3. oldal

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft XXIII. évfolyam 7. szám Ára: 2014. július 200 Ft Ismét véget ért egy tanév A tanulók már nagyon számolták a napokat, sokuk örömére végre felkerültek a táblára a vakáció utolsó betûi is. Megkezdõdött a

Részletesebben

FORUM MARTINI. Közös útjaink. Várjuk Önöket. Megjelenik havonta XXII. évfolyam 7. szám 2013. július 15. (Cikkeink a 3. és a 12. oldalon.

FORUM MARTINI. Közös útjaink. Várjuk Önöket. Megjelenik havonta XXII. évfolyam 7. szám 2013. július 15. (Cikkeink a 3. és a 12. oldalon. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 7. szám 2013. július 15. Közös útjaink (Cikkeink a 3. és a 12. oldalon.) Várjuk Önöket július 17-én (szerdán) 17 órára a Segítő Szolgálat

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

Ercsi Híradó. lett, taníttatni tudja gyermekeit. Luxusra már nem is gondol. Luxus? Mi

Ercsi Híradó. lett, taníttatni tudja gyermekeit. Luxusra már nem is gondol. Luxus? Mi 2 Ercsi Híradó Mióta a világ világ, az emberek örvendeztek és megünnepelték a tavaszt, a természet megújulását. A keresztény ember számára a húsvét az egyik legnagyobb egyházi ünnep, de a vallást nem gyakorló

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Közhírré tétetik! Kedves Kisújszállási Lakosok!

Közhírré tétetik! Kedves Kisújszállási Lakosok! XVIII. évfolyam, 2010. december 18. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Artézi kút ismét lehet vinni a vizet alkalmanként legfeljebb 50 litert (5.

Részletesebben