Magyar Kultúra Napja az Eötvös József Művelődési Házban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Kultúra Napja az Eötvös József Művelődési Házban"

Átírás

1 feb issue.ver5_layout :34 Page 1 Eötvös József ( ) Mint politikus középhelyet foglal el Széchenyi és Kossuth között. Széchenyinél haladóbb és türelmetlenebb, de nem forradalmár, és ez választja el Kossuthtól előtt Eötvös körébe csoportosulnak azok a filozófiailag történettudományosan képzett, legműveltebb haladó férfiak, akik a polgári átalakulást tartják a legfontosabb következő lépésnek. műveltségükkel, töretlen polgárosító szándékukkal, demokratizmusukkal s ugyanakkor kifejezett forradalom- ellenességükkel sajátos és némileg elszigetelt kört képeztek a hazai politikai, szellemi életben. A kitörő forradalom első korszakában nem is álltak szemben az eseményekkel. Az első pillanatban Eötvös vállalta a forradalmat és az első kormányban a közoktatás minisztere lett. Amikor a forradalom a maga belső törvényszerűségei szerint tovább fejlődött, a szeptemberi fordulat után megtorpant. Közben azonban mégis reménykedik a kibontakozásban, és hisz pedagógiai elveiben. Hiszi, hogy az emberformálásban döntő jelentősége van a nevelésnek. Így halad az idő a kiegyezés felé. Eötvös Deákkal és Andrássyval törekszik a megegyezésre, és amikor az 1867-ben bekövetkezik, újra közoktatásügyi miniszter. De egyre elszigeteltebben áll a politikai életben. Az arisztokratáknak és az egyháznak túl haladó, a Kossuth nevével induló ellenzék pedig nem érzi a magáénak. Egészsége is romlik ben, ötvennyolc éves korában halt meg. Halála percében elhallgatott minden vád: a nemzet gyászba borult. Magyarország tudta, hogy egyik legnagyobb fiát vesztette el. Halálának 141. évfordulóján Ercsiben méltó tisztelettel, városi ünnepség keretében em- lékeztünk meg Eötvös Józsefről, beszédet mondott Miklós Dezső képviselő. Eötvös Józsefre saját versével emlékezünk. VÉGRENDELET. Ha majdan átfutottam Göröngyös útamat, S hova fáradtan érek, A sír nyugalmat ad: Márvány szobor helyébe, Ha fenmarad nevem, Eszméim győzedelme Legyen emlékjelem. S ha majd kijőtök néha S megálltok síromon, Zengjétek el a legszebb Dalt néma hantomon. Magyar dalt, lelkesítőt, Melynél a szív dobog, Tán halva is megértem, S keblem hevűlni fog. És sírjatok egy könnyet Barátotok felett: Dalt érdemelt, mert költő, Könnyet, mert szeretett Forrás: mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/irodtud/magyarir/html/eotvos.htm Magyar Kultúra Napja az Eötvös József Művelődési Házban Ebben az évben nem rendhagyó módon emlékeztünk meg Január 20-án a Magyar Kultúra Napjáról. A program két blokkból állt. Az első rész a pásztói Közkincs Kulturális és Művészeti Egyesület képzőművészeti tagozatához tartozó művészek kiállításának megnyitójával kezdődött. A kiállítást az egyik alkotó, Bottyán Katalin nyitotta meg, aki a művészek bemutatása után tárlatvezetést tartott a megjelent vendégeknek. Ezáltal nemcsak színessé, hanem mozgalmassá is tette a kiállítás megnyitóját. Az est második részében meglepetésben volt részük az idelátogatóknak. A rendhagyó színházi berendezés helyett kerek asztalok, gyertyafény, forró tea és teasütemény, igazi kávéházi hangulat fogadta a vendégeket. Az Egy vallomás a sok közül című lírai est előadója R. Kárpáti Péter volt, aki nem először látogatott el városunkba. Előadásával egy másik arcát ismerhettük meg a népszerű színésznek, aki Sztevanovity Dusán versei mellett, Horváth Attila, Presser Gábor és Demjén Ferenc dalszövegeiből is idézett. Érdekes élmény volt a jól ismert dalokat verses formában hallani, miközben fülünk- ben egyre hallottuk a megszokott dallamot. A pódium-est rólunk, síró-nevető emberekről szólt, a színművész szuggesztív tolmácsolásában. Sajnos újra le kellett vonnunk a konzekvenciát, hogy a város lakosságának csak igen kis hányada kíváncsi a nem kifejezetten szórakoztató jellegű, kulturális programokra. Pedig aki részt vett a megemlékezésen, igazi családi hangulatban tölthette az estét, s valódi esztétikai és irodalmi élményekkel gazdagodva távozott. Rendezők

2 feb issue.ver5_layout :34 Page 2 2. oldal Ercsi Híradó 2012.február Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.január 31-i ülésén 23 db napirendi pontot tárgyalt meg, és az alábbi döntéseket hozta: Ercsi Város Önkormányzat képviselőtestülete döntött a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás ügyében. A hulladékgyűjtést február 1-től új vállalkozó, a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. látja el, ennek megfelelően a testület módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004. (XII.3.) önkormányzati rendeletet. A továbbiakban lesznek olyan háztartások, ahol alvállalkozóként továbbra is a Dunanett Kft.végzi a hulladék begyűjtését és szállítását. Az Ercsi Naplemente Bt. köztemető üzemeltetésére beérkezett pályázatát Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta. Milyen lesz a járásunk? KÖZÉRDEKŰ HÍREK Lezárult a társadalmi egyeztetése a kormányhivatalok járási hivatalainak kialakításáról szóló munkaanyagnak, amelyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) január 10-én hozott nyilvánosságra. A társadalmi egyeztetés során több mint 600 javaslat érkezett, azoknak több mint a fele arra irányul, hogy egy adott település másik járáshoz tartozzon, harmaduk pedig eltérő járási székhely kialakítására. Az észrevételeket várhatóan február 10-ig dolgozzák fel, a parlamenti döntésre is ebben a hónapban számíthatunk, a kormányrendeletek pedig júniusban látnak majd napvilágot. (Forrás: Megyénkben 9 járást terveznek, és bár az eredeti tervezetben Ercsi nem szerepel a tervezett járásközpontok között, mégis van rá esélyünk, hogy városunk is egy járás vezető településévé váljon. Átlátva a környező települések és a magunk helyzetét is, Képviselő-testületünk (egyhangú döntéssel) azt javasolta, hogy a Fejér megye 4. számú (ún. Dunaújvárosi ) választókerületében két járás működjön, melyek központjai a választókerület két legnagyobb városában, Dunaújvárosban és Ercsiben legyenek. Közigazgatási, geopolitikai és infrastruktúrális szempontból alkalmasnak és felkészültnek tartjuk városunkat a járásközponti szereppel járó feladatok ellátására és minden tőlünk telhető módon arra igyekszünk, hogy erről meggyőzzük a döntéshozókat is! Dorkota Lajos kormánymegbízott úr és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr is alkalmasnak látják városunkat, Ercsit a járásközponti szerepre és támogatják törekvéseinket. Reméljük, hogy elnyerjük ezt a megtisztelő feladatot és a környező települések javára is működhetünk! Győri Máté alpolgármester Nekem tetszik! Nekem tetszik, hogy január 1-től hazámnak olyan alaptörvénye van, amely: így kezdődik: Isten áldd meg a magyart! hangot ad a nemzeti büszkeségnek a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásai felett, megfogalmazza a generációk egymás iránti felelősségét, ami olyan ország képét vetíti előre ahol a szülők védelmezik az utánuk jövő nemzedékek életfeltételeit és a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. védi a házasság intézményét férfi és nő között, és értékeli, védi a családokat, már a fogantatástól elismeri a magzat emberi méltóságát... Nekem tetszik, hogy olyan alaptörvényünk A testület döntést hozott arról, hogy az Ercsi Polgári Őrség rendkívüli önkormányzati támogatásban részesüljön. A képviselő-testület elfogadta a civil egyéb szervezetek évi pénzügyi elszámolását, a képviselő-testület bizottságainak évi ellenőrzési programjait, valamint a belső ellenőri tevékenység ellátásáról szóló megbízási szerződés meghosszabbítására irányuló javaslatot. A képviselő-testület hozzájárult a Dunaújvárosi Vízi Társulással való üzemeltetői szerződés megkötéséhez, az Ipari Park területén lévő 2826 hrsz-ú ingatlan megvásárlásához, valamint a Tehetséggondozó Programban történő továbbtanuláshoz. Tudomásul vette a testület a Polgármesteri Hivatal munkájáról, illetve a polgármesternek az elmúlt képviselő-testületi ülés óta végzett munkájáról szóló tájékoztatókat. Ercsi Város Önkormányzat képviselőtestülete elutasította a Trióda Kft. pénzügyi követeléséről, az Egészségügyi Központban fogszakorvosi illetmény kiegészítéséhez előirányzat biztosításáról, továbbá a közterületek nemdohányzóvá nyilvánításáról szóló javaslatokat. Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről szóló napirendet a képviselő-testület nem támogatta, viszont megbízta az önkormányzat Jogi Bizottságát a jelenleg hatályos állattartásról szóló önkormányzati rendelet, valamint az állattartásról szóló törvény áttanulmányozására, és azokra alappal egy lakossági tájékoztató anyag összeállítására. Zárt ülésén döntött a testület a évben az Ercsi Város Önkormányzat által alapított díjak és kitüntetések, illetve a Fejér Megyei Önkormányzat által alapított Vörösmarty-díj adományozására tett javaslatokról. A képviselő-testület elnapolta a 02,04/2 hrsz-ú telkek belterületbe vonásáról, illetve a tv műsor szerkesztésére közbeszerzési kiírásról szóló napirendek megtárgyalását. Ercsi, február 1. Tisztelettel: Szabó Tamás polgármester van, amit büszkén adok a gyermekeim kezébe és ami őszinte ámulatot vált ki külföldi barátaim között, mert olyan alapot fektet le amire felépülhet egy erős, egészségesen büszke, Európát és a világot is gazdagító nemzet és ország! Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok! (A Polgármesteri Hivatalban felállított Alaptörvény asztalánál elhelyezett nyomtatványt kitöltve Ön is igényelheti az Alaptörvény egy speciális, névreszóló példányát!) Győri Máté Tisztelt Ercsiek! Idén lehetőség nyílik uszadék,illetve elhalt fekfő fa gyűjtésére előre láthatólag április 15.-ig. A fa gyűjtésében azok vehetnek részt,akik igénybejelentéssel élnek és a rászorultságuk megállapításra kerül. Igényüket a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben tehetik meg. Azok az igénylők, akik fa gyűjtésére lehetőséget kapnak levélben értesítve lesznek. Pölöskey Zsuzsanna SzEF Bízottság elnök

3 feb issue.ver5_layout :34 Page 3 Ercsi Híradó február Lakossági fórum az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról 3. oldal Ercsi Város Önkormányzata január 5-én lakossági fórumot tartott az Eötvös József Művelődési Házban, melynek témája az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) bemutatása volt, amely dokumentum az Európai Uniós városfejlesztési források megszerzésének feltétele, valamint a pályázatok értékelésének alapja és kötelező melléklete. A stratégia készítése a végfázisba érkezett, így időszerűvé vált helyi bemutatása és a lakossági észrevételek meghallgatása. A fórum két nagyobb egységből állt: 1.Az Integrált Városfejlesztési Stratégia munkaközi változatának ismertetése 2.További, lakossági észrevételek meghallgatása, a fontosabb szempontoknak a dokumentumban való megjelentetése Az IVS egy középtávú (7-8 év) fejlesztési szemléletű dokumentum, amelynek célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása a városokban, a városrészekre vonatkozó célok meghatározása, és azok középtávú megvalósítása. Rédli László projektvezető részletesen bemutatta az Integrált Városfejlesztési Stratégia felépítését, amely az alábbi főbb fejezetekből áll: Város egészére vonatkozó helyzetértékelés Ercsi helye a településhálózatban, gazdaság, társadalom, környezet, közszolgáltatások Városrészek lehatárolása és területi megközelítésű elemzése Társadalom, gazdaság, intézmények, funkciók, lakásállomány, sajátságok beazonosítása Anti-szegregációs terv készítése Célok kitűzése (tematikus és városrészi célok), illeszkedés, környezeti hatások A helyzetelemzésre és a stratégiára támaszkodva akcióterületek kijelölése A stratégia megvalósíthatósága Ingatlangazdálkodási terv készítése a kijelölt akcióterületek vonatkozásában Egyéb nem fejlesztési jellegű tevékenységek ismertetése A stratégia megvalósíthatóságának monitoringja A prezentáció után több lakossági észrevétel is elhangzott, de egy idő után eltolódott inkább közmeghallgatás irányába. A fórum után rövid beszélgetést folytattunk Ercsiről, Rédli Lászlóval, az IVS készítőjével.. Milyen kapcsolata van Ercsivel? -Már gyerekkoromban megfogott a város hangulata, személyes kapcsolatok, barátságok, sokszor látogattunk el az ercsi búcsúba, és töltöttünk időt a Duna-parton. Milyen területeken, illetve milyen konkrét ügyekben lát Ercsi számára lehetőségeket? -Ercsi, mint dél Szentendréje működhetne, ehhez szükséges a turisztikai adottságainak fejlesztése, befektetői területek fejlesztése, ipari területek lehetőségeinek kihasználása. Dunakeszi és Százhalombatta a közelben legjobb eredményeket elért ipari területek, ezek mintájára fontos lenne a cukorgyári területek újjáélesztése és az ipari park fejlesztése. További lehetőségek Ercsi számára kikötő és városközpont kialakításában vannak, továbbá a volt laktanya nyújtotta lehetőségek kiaknázása, ami az ercsi polgárok számára is fontos. A Duna milyen lehetőségeket jelent? -Elsősorban turisztikai lehetőségeket, szabadidő és sport szempontjából, mint horgászat és vízisportok, valamint a vendéglátás továbbfejleszthető. A holtágban és az erdős részeken kirándulóhely, tanösvény kialakítására van lehetőség. Lát-e lehetőséget a cukorgyártás újjáélesztésében? Nem feltétlenül a gyár régi helyén. -A polgármester úr tárgyalt ez ügyben a szakminiszterrel, az újraindításnak több milliárdos költsége merült fel, jelenleg a cukorgyártás jövője bizonytalan, bár nincs veszve minden remény. Köszönjük a beszélgetést! Vegyszergyártó és Vegyszerraktározó épület kialakítása Újabb beruházás az Ipari Parkban A Feszo-Trade Kft ben jelentős pályázati támogatást nyert el egy új csarnok építéséhez. Ennek keretében az Ercsi Ipari park területén található telephelyén egy olyan csarnoképületet épített fel, amelyben a vállalkozás egyik fő tevékenységeként - fémfeldolgozás keretében - a fémek felületkezelését jelentő galvanizálási eljáráshoz szükséges vegyszereket kíván gyártani. Cégünk a legyártott vegyszereket felhasználás előtt a csarnokban fogja raktározni, illetve a csarnok egy kisebb szegletében - az alkalmazottak gyártási folyamatok végén történő kulturált, környezetbarát tisztálkodása érdekében - szociális helységeknek biztosít majd megfelelő helyet. A beruházás keretében a csarnoképület felépítésének befejezésére május 31-én került sor. A használatbavételi lejárás lefolytatásra került így a csarnok teljes üzembe helyezése megtörtént án Feszo-Trade Kft Budapest, Karolina út 18.

4 feb issue.ver5_layout :34 Page 4 4. oldal Ercsi Híradó 2012.február Horvát nyelvtanfolyam A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére és szervezésében januárban sikerült beindítani egy horvát nyelvtanfolyamot az érdeklődők számára. A tanfolyam 12 hallgatóját Pálmüller Béláné, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte. A tanfolyamot hetente egy alkalommal az általános iskola tantermében tartja a Budapestről érkező nyelvtanár, aki nem ismeretlen a tanfolyam hallgatói előtt, hiszen nem ez az első találkozásuk. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetéséből anyagilag is támogatja a nyelvtanulást, s igyekszik a tankönyveken kívül a tanuláshoz szükséges jegyzeteket, illetve munkafüzeteket is biztosítani. A nyelvtanfolyam mindenki részére ingyenes. A mellékelt fotó az első nyelvóra alkalmával készült. Péter Jánosné referens Helyreigazítás A januári számban megjelent csatornadíj-táblázathoz SZJA 1 % felajánlás Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával ez évben is támogassa a Honvéd Nyugállományúak Klubját. A felajánlásokból - az előző évekhez hasonlóan - kulturális és egészségmegőrző programokat fogunk szervezni. Az előző évek felajánlásait ez úton is tisztelettel megköszönjük. Honvéd Nyugállományúak Klubja, Ercsi Adószám: Köszönettel: Domine János nyá ddtbk Klub elnök Bajban van Európa, gondban van Ercsi Nap, mint nap olvasható, híradások állandó toplistáin szerepel, gondok között küszködik a vén földrész Európa. Mi magyarok sem mentesülhetünk e pénzügyi, költségvetési megszigorítások gondjaitól, nem tudunk megszabadulni azon illúziótól, nem baj, ha többet költünk, mint amennyi a bevételünk. Szűkebb világunk egy Duna-parti kisváros Ercsi sem élhet, mint sziget, a körülötte tapasztalható, és átalakuló, racionális költségvetési megszigorítások nélkül. Képviselői felelőségem, arra figyelmeztet, elkel gondolkodni azon szabad e tovább, úgy tervezni a város költségvetését, hogy felélve jövőnket, a működési és fenntartási kiadások folyamatos emelkedésével egyszer csak mínuszban lesz a város pénzügyi egyenlege. És ez most a 2012-es költségvetés tárgyalásánál, érintőlegesen elértük, gondban van a város pénzügyi egyensúlya. Drasztikus elvonásokat kellet megszavazni, az intézmények dolgozóival szemben, természetesen a város képviselőinek tisztelet díja sem lehetett kivétel. Amiben nem tudtunk megalkudni, több terhet, új adónemet, és drasztikus helyi adóemelést már nem tudna a város lakossága elviselni, ezért ez nem nyert támogatást. Maradt a megszigorított intézményi költség megtakarítás, és ésszerű gazdálkodás bevezetése. És nem csak mi vagyunk egyedül ezzel a problémával. A környező települések a társult Kistérségi Járóbeteg Egészségügyi Intézmény rá eső működési költségeit nem tudták fizetni. Működési pénzügyi zavar miatt egy önkormányzat testülete decemberben feloszlatta önmagát, mert nem tudta finanszírozni települését. A befizetési hiányokat Ercsi városának kellett pótolni, mivel a többségi tulajdonosra hárult a kifizetési és működési kötelezettség. Bonyolította a helyzetet, hogy a Kft tagi kölcsönt kapott az Ercsi önkormányzattól, az építkezés megkezdésekor számláinak finanszírozására, melyet szintén nem tudott viszszafizetni. És itt kel elgondolkodni azon, milyen beruházásokat, fejlesztéseket kellene a továbbiakban megszavazni és megvalósítani. Azon beruházások melyek létszámemelkedéssel, működési és fenntartási kiadásokkal Tisztelt Ercsi Polgárok! Városunk szépítése, értékeinek védelme, műemlékeink állagmegóvása közös feladatunk. Kérem Önöket adójuk 1%-val támogassák alapítványunkat ezen célok megvalósítása érdekében. Köszönettel: Dobi József az Ercsi Szépítése és Műemlékvédelme Alapítvány Kuratóriumának elnöke Adószámunk: elviselhetetlen terheket rónak a költségvetésre nem szabad megvalósítani. Mert ezek nem egyszeri, hanem állandóan emelkedő kiadási többlet terhet jelentenek a jövőre nézve. Könnyű megszavazni egy új épület beruházását, de annak több évtizedes működési és fenntartási költség fedezetét is meg kell teremteni, De Ercsi nem azon települések, közé tartozik, ahol a bevételek folyamatosan emelkednének, hanem éppen fordítva csökkenő tendenciát mutat. Nincs többletbevételi forrás, nem valósultak meg azon elképzelések, hogy működő tőkét idevonzva,

5 feb issue.ver5_layout :34 Page 5 Ercsi Híradó február olyan üzemek működnének, amely adóbevételt eredményezett volna. Fájdalom és nem elég hangoztatni, a megszűnt Cukorgyár adóbefizetésének hiánya, nem beszélve a munkahelyteremtésről, mekkora kárt okozott településünknek csak igazán most érzékeljük. Ercsi lakosság munkanélküli és szociális helyzetének problémája, óriási terheket ró az önkormányzatra, amely a környező településekhez viszonyítva elképesztő többletkiadást jelent. Miért írom e szomorú sorokat a rám szavazott polgártársaimnak, mert ígértünk jobb utakat, szebb környezetet, elviselhetőbb iskolarendszert, több támogatást Sport és civil szervezeteknek, és be kell vallani nem mindenben, lehet ezeket megvalósítani. Legalább is nem egyszerre, talán lépcsőzetesen, megtalálva azt a lehetőséget, mely többletforrást biztosít ezek megvalósítására. El kell kezdeni olyan ésszerű energia megtakarítások bevezetését pl, az intézmények Napelemes energia ellátásának megoldását, a világítás és fűtés korszerűsítések megvalósítását. Ebből a megtakarított pénzből lehetne a költségvetés egyensúlyát fenntartani, újabb kiadásokat finanszírozni. Van rá lehetőség erre is mert a Duna-part csúszás megakadályozásának beruházása, a város szennyvíztelepi rekonstrukció és Sinatelepi szennyvíz elvezetés befejezése után, olyan pénzösszegek maradnának, amelyek ezen beruházások önrésze felhasználható az energia megtakarítási elképzelések megvalósításához. Ezért azon leszek, hogy képviselőtársaimat meggyőzve, sikerüljön megtartani a pénzügyi egyensúlyt, és a költségvetési fegyelem betartásával, elkerüljük a szomszédos önkormányzatok felelőtlen gazdálkodási helyzetét. 5. oldal A képviselői felelősség nem csak a megválasztott időre érvényes, és ezt sajnos egyre többször bebizonyosodik, hanem a jövő időre még jobban igaz, mert egy esetleges rossz döntés hosszú időre befolyásolja az önkormányzat működését. Példa erre a hosszú idő óta elnézett Európai pénzügyi fegyelem megsértése, a költségvetési hiányok eltitkolása, a hitelek ésszerűtlen felvétele és elköltése, a földrész válságához vezetett. Úgy kell gazdálkodni a város pénzével, mint saját családom költségvetésével, mert ha rosszul gazdálkodom azt nekem, kell elviselnem, és később a hiányt helyrehoznom. Bízva a képviselőtársaim bölcsességében, bízva, hogy a 2012-es évben is meg tudjuk oldani városunk jelenének, és jövőjének feladatait, gondjait. Ercsi Wimmer Sándor képviselő Meghívó teadélutánra Mint már az előző Ercsi Híradóban is olvashatták, egyesületünk február 25-én délután 14 órától szeretettel várja Önöket egy kellemes teadélutánra a Művelődési Házban. Vendégeink a finom teák kóstolásán kívül gyönyörködhetnek majd különleges tea teríték kiállításban, ahol megtekinthetik nemzetek, korok míves teáskészleteit. Kérjük, hogy mindenki hozza magával kedvenc csészéjét, bögréjét, melyet megtölthetünk majd a finom teákkal. Készülünk egy totóval is, melyet a teázási szokásokból, és magáról a teáról állítottunk össze, zsűrink várja a kreatív tárgyakat és a süteményeket A pályázati tárgyakat február 20-ig, a versenyre készített süteményeket február 24-ig lehet leadni a Művelődési Házban. A kicsiknek külön gyerekasztalt állítunk, itt játszóház áll rendelkezésre, amíg a szülők, nagyszülők teáznak, beszélgetnek. Szeretettel várunk mindenkit! 1 % Ismét eltelt egy év, aktuálissá válik az adóbevallás. Kérjük, hogy adójuk 1 százalékával támogassák egyesületünket, segítsenek munkánk folytatásában, terveink megvalósításában. Adószámunk: Ercsi Egészséges Életmód Egyesület Egyúttal fontosnak tartom, hogy tájékoztassam támogatóinkat, akik az elmúlt évben nekünk adták az 1%-ot és az APEHtől levelet kaptak arról, hogy nem létező szervezetnek ajánlották a pénzt. Nem én Egészséges Életmód Egyesület hírei adtam meg rossz adószámot, hanem az volt a hiba, hogy az egyesület nem rendelkezett az 1% igénybevételéhez szükséges teljes 2 naptári év jogviszonnyal. Tehát az adóhivatal nem az alapítástól számított időszakot veszi figyelembe, hanem januártól-decemberig a teljes évet fogadja el, ettől az évtől már rendelkezünk a jogosultsággal. Támogatásukat előre is köszönjük. Egészséges Életmód Egyesület Kaposi Józsefné,,Jőjj pihenni, szabad perceidben, gépek, számok fáradt embere! A barátság meghitt otthonába hív a költő, - beszélgess vele." /Veress Ferenc/ Életfa Tükrös tavasz közeledik, fám fölülről fényesedik, madár szól a felső ágán, koronája szivárványán, első szava bimbót hajt ki, nekem se szabad hallgatni, másik szavára virágok nyílnak, sípolok virágot, harmadik szavára gyöngyöt, serkentünk zöldpihés gömböt, gyöngyöcskét gömbbé, gyümölccsé, mintha tél se lenne többé. (Ágh István) A következő Eötvös József Irodalmi Mosoly :) Az első osztályban a tanító néni megkérdezi: - Mit mond a tehén? - Múú. - Mit mond a macska? - Miáúúú. - Remek! És az egér? - Klikk! EÖTVÖS JÓZSEF IRODALMI KLUB Klub március órától az Ercsi Művelődési Ház könyvtárában lesz. Beszélgetünk de hallgathatsz is!, Ágh Istvánról, (eredeti név: Nagy István) (Iszkáz, március 24. ) József Attila-,. Kossuth-díjas költő, író, műfordító. Nagy László öccse. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja (1992). És tovább folytatjuk a játszunk együtt színházat programunkat. Hozdd el kedvenc versedet! Szabó Aida (Jampa drolma)

6 feb issue.ver5_layout :34 Page 6 6. oldal Ercsi Híradó 2012.február MINDEN NEMES GONDOLAT ÉRTÉKET HORDOZ Az Eötvös József Irodalmi Klub Mese-, vers- és prózaíró jeligés pályázatot hirdet több korosztályban, kötetlen témában Kategóriák: mese vers próza Korosztály: 10 évig évig évig 20 év felett Feltételek: A 4 formátum maximális terjedelem: versnél 2, prózánál 3 gépelt, vagy kézzel írott oldal jeligét, kategóriát és a korosztályt a pályaműveken fel kell tüntetni (a pályázó teljes nevét, a mű címét, és nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy a beküldött írás az ő kizárólagos, eredeti szellemi terméke, illetve a megjelenésre vonatkozó engedélyét a pályamű mellé csatoltan, lezárt borítékban kérjük feltüntetni, amit a zsűri elnöke az eredményhirdetéskor a közönség előtt bont fel. Minden borítékot el kell látni jeligével, kategória, ill. korosztály megjelölésével.) egy pályázó több műfajban, illetve több pályaművel is pályázhat, más-más jeligével. Ercsiben élők, Ercsiből származók Katolikus Krónika 2012 február Nevezési díj nincs. Határidő: június 30. Beküldési cím: postai úton: Szabó Aida 2451 Ercsi Dózsa György u. 56/a, illetve ugyanezen címen a postaládába bedobható leadható Ercsi Művelődési Ház Könyvtárába Zsűri elnöke: ifj. Bus István Zsűri tagjai: Balázsné Hornyák Edit Kaposi Eszter Kárász Tamás Kósa Márta Murzsa Renáta Szabó Aida A zsűri csak érvényes pályázatokat fogad el, amennyiben egy pályázat nem felel meg a fenti kritériumoknak, abban az esetben javításra és hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben a pályázat érvénytelennek minősül. A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy egy-egy kategóriában színvonal alatti pályaművet ne méltányoljon. A legjobbnak ítélt szerzők művei az eredményhirdetésen felolvasására kerülnek és az Ercsi Híradóban közzétesszük. Eredményhirdetés: az Eötvös József Irodalmi Klub második születésnapján szeptember 07-én, kerül megrendezésre. A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre az alábbi címen lehet érdeklődni: VIZITÚRA Hévizi Evezős Túra! Ercsi Vizisport Egyesület Március 16- án evezős vizitúrát szervez Hévizen. A tavalyi sikeres túra után ismét vízre szállunk a Héviz-patak csodálatos 17kmes szakaszán, melyet túra kenukkal és kajakokkal teljesítünk. A négy órás evezés után lehetőség nyílik megismerni a város nevezetességeit, vagy ellátogatni a világhírű Hévizi gyógyfürdőbe. A túra végén egy hangulatos vacsorára invitáljuk a résztvevőket, forraltbor és tea kíséretében. Részvételidíj: 4900 HUF, mely tartalmazza az utazás költségeit, a sporteszközök bérleti díját, illetve a vacsora költségeit. A túrára való jelentkezési igényüket korlátozott számban Március 5-ig van lehetőség leadni a telefonszámon vagy a címen. Naptár és miserend 1. szerda 8:00 Szentmise a Kegytemplomban 16:00 Bibliaóra és utána rózsafüzér társulat megbeszélése a Zárda Iskolában. 2. csütörtök: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep), Gyertyaszentelő boldogasszony 10:00 Öregek Otthona 17:00 Szentmise a Kegytemplomban 18:00 Énekkari próba a Zárda Iskolában 3. péntek: Szent Balázs, Szent Anszgár Oszkár 8:00 Első péntek. Szentmise a Kegytemplomban köszönet és hála a nyugdíjba vonulásért. Utána litánia és Balázs-áldás. 4. szombat: Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András 15:00 Ministráns foglalkozás a Kegytemplomban 17:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt szülőkért és élő családtagokért, litánia és Balázs-áldás 5. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP, Szent Ágota, Szent Adél 8:00 Szentmise a Cukorgyári Szent Erzsébet Kápolnában, litánia és Balázs-áldás 9:30 Szentmise a Kegytemplomban, litánia és Balázs-áldás 6. hétfő: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTA- NÚTÁRSAI, Szent Dorottya 7. kedd 8. szerda: Emiliáni Szent Jeromos 8:00 Szentmise a Kegytemplomban házasultakért 16:00 Prohászka imaszövetség találkozója a Zárda Iskolában 9. csütörtök 17:00 Szentmise a Cukorgyári Szent Erzsébet templomban és rózsafüzér megbeszélés 18:00 Énekkari próba a Zárda Iskolában 10. péntek: SZENT SKOLASZTIKA 8:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt Molnár családért. 20:00 Keresztény farsangi batyus bál a Művelődési Házban. 11. szombat: A lourdes i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek. Betegek világnapja. 17:00 Szentmise a Kegytemplomban A házasság hete! 12. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 8:00 Szentmise a Cukorgyári Szent Erzsébet Kápolnában 9:30 Szentmise a Kegytemplomban 13. hétfő18:00 Testületi ülés a Zárda Iskolában. 14. kedd: SZENT CIRILL ÉS METÓD, Európa társvédőszentjei (ünnep), Szent Bálint 15. szerda 8:00 Szentmise a Kegytemplomban 16. csütörtök: Szent Julianna 18:00: Énekkari próba a Zárda Iskolában 17. péntek: A szervita rend hét szent alapítója 8:00 Szentmise a Kegytemplomban hazánkért. 18. szombat: Boldog Fra Angelico 15:00 Kisgyermekek farsangja a Zárda Iskolában 17:00 Szentmise a Kegytemplomban 19. vasárnap: ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP 8:00 Szentmise a Cukorgyári Szent Erzsébet Kápolnában 9:30 Szentmise a Kegytemplomban. A Székesfehérvári Egyházmegye Kántorképző li-

7 feb issue.ver5_layout :34 Page 7 Ercsi Híradó február turgiai gyakorlatot tart a szentmisén énekeikkel és orgonával. 20. hétfő 18:00 Karitas megbeszélés a Zárda Iskolában. 21. kedd: Damiáni Szent Péter 22. szerda: HAMVAZÓSZERDA Szent Péter apostol székfoglalása. Nagyböjt kezdete. Szigorú böjt! 8:00 Szentmise a Kegytemplomban Nagyböjti időben minden pénteken 17:00 keresztúti ájtatosság a Kegytemplomban és minden csütörtökön 17:00 a Cukorgyári Szent Erzsébet Kápolnában. Iratkozzunk fel, hogy milyen célért, milyen szándékért ajánljuk fel a keresztutat. 23. csütörtök: Szent Polikárp 17:00 Keresztúti ájtatosság a Cukorgyári Szent Erzsébet Kápolnában 18:00 Énekkari próba a Zárda Iskolában 24. péntek: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep) 8:00 Szentmise a Kegytemplomban 17:00 Keresztúti ájtatosság a Kegytemplomban. 25. szombat 15:00 Ministráns foglalkozás a Kegytemplomban. 17:00 Szentmise a Kegytemplomban. Szentmisén hamvazkodás. 26. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁR- NAPJA. Gyűjtés a katolikus iskolák javára. 8:00 Szentmise a Cukorgyári Szent Erzsébet Kápolnában. Szentmisén hamvazkodás. 9:30 Szentmise a Kegytemplomban. Szentmisén hamvazkodás. 29. szerda 8:00 Szentmise a Kegytemplomban Brigitte Nővér, a Római Rendház Szerzetesnővérének búcsúzó szavai Zalavári Józsa Erzsébet Nővér temetésére 7. oldal Néhány napja már Zalavári Józsa, Erzsébet Nővér eltávozott közülünk, hogy az Úrhoz menjen. Önökre gondolok most, akik mellette álltak a legvégső időszakban is, és most fájdalmasan megélik hiányát. Az Úr fogadja Erzsébet Nővért, aki hűséges maradt hozzá mindvégig. Erzsébet nővér pedig közbenjár Önökért és értünk. Ő kicsike volt, de a szíve hatalmas! Valóban önmagát adta Nővérei ügyében a Szociális Otthonban (Szent Angéla Otthonban) Győrött. Úgy vélem nagyon jó hatást gyakorolt az ápolt személyekre. (Ő áldoztatta naponta azokat, akik ezt óhajtották.) Jó kapcsolatot tartott a kórházakkal is. Az utóbbi években nem láttam Őt, de Őrzöm gyengédséggel teli arcát és békességes mosolyát. Kérjük Őt, hogy segítsen nekünk ama Csillag után járni továbbra is akár örömök, akár gondok közepette. (Ez a Csillag vezet az Úrhoz minket) Mindannyiukat szeretettel ölelem Cecilia Anyával, Mariangela Nővérrel és a General Tanács többi tagjával együtt Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. (Lk. 1,47) A Szent Orsolya Rend Magyar Tartományának Nővérei, az Ercsi Római Katolikus Egyházközség és az elhunyt rokonsága az örök élet reményében tudatják, hogy ZALAVÁRI JÓZSA ERZSÉBET OSU Orsolyita Nővér életének 88., szerzetesi fogadalmának 64. évében december 21-én az örök hazába érkezett. Áldozatos, hűséges, apostoli életével tanúságot tett Szent Angéla karizmája mellett. Jutalmazza meg Őt Urunk az örök élet boldogságával! Jézusomnak Szívén megnyugodni jó! A Napfény Óvoda szakmai eredményei Évek óta igen tartalmas nevelőmunka folyik óvodánkban, amelynek gyümölcse napjainkban kezd beérni. Az elmúlt hónapokban több alkalommal jártak nálunk különböző települések óvodapedagógusai hospitáláson novemberében Sárkeresztúrról és Kálózról érkeztek vendégeink, a napokban pedig örömmel fogadtuk a szigethalmi óvoda kérését, ami a jó gyakorlataink bemutatását-, megvásárlását tartalmazta. Megtisztelő feladat számunkra, hogy bemutathatjuk nevelőmunkánkat, s nem csupán az óvodánkról, de egy kicsit Ercsiről is szerezhetnek ismereteket az idelátogatók. Az idáig vezető utat hosszadalmas és kitartó pedagógiai munka előzi meg: 2009-ben részt vettünk a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) pályázaton, ami során bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai nevelés. A pályázat során óvodapedagógusaink által készített intézményi innovációk: Bosnyák Istvánné: Egészséges életmód kialakításának lehetőségei a tevékenységekben, valamint A képességfejlesztés eszköztára című innovációk: Baczakó Judit: Pünkösd témahét, Briski Mihályné: Anyanyelvi nevelés témahét, Csapó Szilvia: Farsang témahét Varjas Andrea: Mozgás témahét a gyermeknap jegyében. Ugyanebben az évben, 2009-ben szintén sikeresen pályáztunk az IPR- ben (Integrált Peda gó-giai Rendszer) való részvételre, az óvodai fejlesztő program működtetésére ben megkaptuk az Előminősített Referencia Intézmény címet, melynek egyik feltétele legalább két jó gyakorlat feltöltése az Educatio honlapján szereplő kosár felületére. Mi is az a jó gyakorlat? Nem más, mint olyan gyakorlatban már kipróbált vagy kipróbálásra alkalmas hatékony program, amelyet a közoktatási intézmény jelenleg is alkalmaz, és amely újszerű módon járul hozzá a különböző kompetenciák valamelyikének fejlesztéséhez. Elkészült jó gyakorlataink: Bosnyák Istvánné: Hiányzol! A rendszeres óvodába járás érdekében az óvoda család kapcsolatrendszerének fejlesztése. Lakatos Gyöngyi: Fogadj el! A roma gyermekek, családok szocializációjának elősegítése az óvodában az advent projekt megvalósítása kapcsán. Milyen előnye van a jó gyakorlatnak? - Kiemelkedési lehetőség az intézmény számára. - Az intézmény bekapcsolódhat a régió, az ország referencia intézményi hálózatába. - Az intézmény, szolgáltatóként megjelenhet jó gyakorlatainak átadásával. - Az intézménynek bevételi lehetőség ben pályázatot nyújtottunk be a TÁMOP Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése" címmel kiírt pályázatra január közepén megkaptuk a sikeres döntésről szóló határozatot, miszerint elnyertük az óvodáknak adható maximális 3 millió forintos összeget. E pályázattal célunk a Minősített Referencia Intézmény oklevél elnyerése. Jelenleg (a Támogató Okirat aláírása után) az intézményi fejlesztési terv megvalósításának szakaszában vagyunk, amely tartal-

8 feb issue.ver5_layout :34 Page 8 Ercsi Híradó 2012.február 8. oldal mazza: a képzések, felkészítések fajtáit, a támogató- tanácsadó szolgáltatásokat, valamint a felkészülés intézményi kereteit, résztvevőinek körét, létszámát, ütemtervét novemberében óvodánk ismét pályázott, az ISK-HALO-11 című pályázaton 18 millió forint értékben óvodai programsorozatra, eszközökre, továbbképzésekre, melyek az esélyegyenlőség megteremtését szolgálják. A pályázat elbírálása folyamatban van. A fent vázoltak ismeretében, úgy érzem óvodánk alkalmazottai időt és energiát nem kímélve minden lehetőséget igyekeznek kihasználni a fejlődésre, az innováció iránti igényük töretlen. Mindez nem valósulhatna meg, ha nem ilyen lelkes, nagyfokú szakmai elhivatottsággal rendelkező nevelőtestület munkálkodna együtt. Lakatos Gyöngyi óvodapedagógus március 24.-én Veszprémben Bosnyák Istvánné óvodavezető ünnepélyes keretek között átvette az Elminősített Referencia Intézményről tanúsító oklevelet november 18.-án a sárkeresztúri, és kálózi óvodapedagógusok látogattak el hozzánk az IPR működését tanulmányozni január 27. Szigethalmi óvodapedagógusok hospitálása óvodánkban a jó gyakorlat átvételével kapcsolatban Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VISSZATEKINTŐ Karácsonyi játszóház, szervező pedagógus: Benedekné Szegedi Erika Vidáman és hasznosan telt el karácsonyi játszóházunk alsós diákjaink és a meghívott nagycsoportos ovisok részvételével. A program Táncházzal kezdődött, majd sok szép ajándékot készítettek a gyerekek. Köszönjük a közreműködő szülőknek a segítséget! Január 12. Színházlátogatás, szervező pedagógus: Dobiné Burlovits Irén Színházban voltunk Az alsó tagozatos tanulóknak színházlátogatást szerveztek Székesfehérvárra. A zenés mesejáték címe: Óz, a nagy varázsló. A műsor nagyon tetszett. A szereplők jó hangulatot varázsoltak nekünk. Sokat nevettünk, jól éreztük magunkat. Szívesen megnéznénk máskor is. 4.a osztály Január 25. Kistérségi történelemi vetélkedő, felkészítő pedagógus: Takács Katalin Siker az adonyi versenyen

9 feb issue.ver5_layout :34 Page 9 Ercsi Híradó február 9. oldal Az adonyi Szent István Általános Iskola -és AMI kistérségi csapatversenyt hirdetett általános iskola felső tagozatos diákjai számára az Árpád-kor történetéből. Iskolánkat a versenyen Ifjú Dalma, Lébár Anna, Propszt Rita, Szászik Eszter és Winkler Vivien képviselte. Január 25-én délután vette kezdetét az érdekes, sokszor igen nehéz feladatokból álló vetélkedés, melyet játékos, ügyességi feladatok tettek izgalmassá. Dicséret illeti a szervezőket a kedves fogadtatásért, a vendéglátásért és a kitűnően megszervezett és lebonyolított vetélkedőért. Iskolánk csapata az első helyezést érte el, megelőzve az adonyi és pusztaszabolcsi csapatokat. A gyerekeknek és felkészítő tanáruknak, -Takács Katalinnak- gratulálunk! Január 26. Játékos váltóverseny a 3. évfolyamon, szervező pedagógus: Oláh Brigitta Február 2. Iskolánk névadójára, Báró Eötvös Józsefre emlékeztünk halálának 141. évfordulóján. Február 10. FARSANG Február 13. Iskolaelőkészítő foglalkozás Beszédfejlődés, kommunikációs készség és az olvasás-írás elsajátításának összefüggései - Rackné Csepi Edit logopédus előadása. A gyerekekkel Tóbel Sándorné Julcsi néni, Adolfné Mátrai Katalin és Oláh Brigitta foglalkozott. A következő foglalkozás időpontja március 12., téma: Oldottság vagy szorongás? Siker vagy kudarc? A pszichésen érett gyermek dr. Pálfay Annamária és Bulath Jánosné előadása a lelki érettségről, figyelmeztető jelekről, tanulási és magatartási problémákról és a segítség lehetőségeiről. BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS JÓZSEF NYUGDÍJASKLUB ÉLETÉBŐL Kedves Olvasók! Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy az Ercsi Város és a közeli települések nyugdíjas szervezetei zenés rendezvényeire vendégeket hívnak meg a társszervezetektől. A Honvéd Nyugállományúak Klubja január 14-én tartotta ünnepi taggyűlését a Művházban. Az Eötvös József Nyugdíjasklubot öten képviseltük meghívottként. Volt jó műsor, zene, tánc, finom vacsora, tombola, ki-ki vérmérséklete szerint maradt, de aki ott volt, jól érezte magát, ezért köszönet a szívélyes vendéglátásért. Hosszú téli szünet után (4 hét) január 16-án hétfőn megvolt az idei első klubdélutánunk. Jó volt újra találkozni a tagtársainkkal, volt élménybeszámoló bőven, nem győztük elmesélni az ünnepek alatt történteket. Az aktivitást jellemezte, hogy kb. 50 fő jelent meg, sőt egy új taggal bővült egyesületünk. Szeretnénk, ha tagjaink továbbra is ilyen létszámmal vagy még többen jelennének meg rendezvényeinken január 23-án megtartottunk idei Közgyűlésünket. Vendégünk volt Szabó Tamás polgármester és Péter Jánosné Évike, aki elvállalta a jegyzőkönyvvezetést. Mári Imréné Jolika, egyesületünk vezetője megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 68 fő volt jelen. Ezután megtartotta éves beszámolóját. Egész évben számos programunk volt, a lehetőségeket maradéktalanul kihasználtuk. Méltatta azokat a támogatóinkat, akik ebben a nehéz gazdasági helyzetben is mellénk tudtak állni. Baczakó Erzsike, mint gazdasági vezető, a pénzügyi helyzetünket értékelte beszámolójában. A tagság mind a két beszámolót egyhangúlag elfogadta. Polgármesterünk, Szabó Tamás méltatta egyesületünk munkáját. Megköszönte, hogy részt vettünk parkjaink szépítésében, és a város tisztán tartásában is segítettük. Kiemelte az egyesületen belül működő Pávakör és a színjátszó csoport tevékenységét. Mindkettő nagy értéke egyesületünknek. Ígéretet kaptunk arra, hogy az Önkormányzat a lehetőségeiken belül támogatni fogja egyesületünket. A Pávakör és a színjátszó csoport megkezdte felkészülését a következő fellépésekre. A Pávakör három régi-új taggal bővült, így most már a csoportunk létszáma 11 főre bővült. Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a társulatainkhoz. HELYREIGAZÍTÁS! A decemberi beszámolóba sajnálatosan három hiba került! Zsigmondné Katikát kihagytam a Pávakör tagjainak felsorolásából, amit most szívesen pótolok. Bátoriné Ősi Magdika nevét roszszul, Őrinek írtam, Tokics Rolit pedig véletlenül átneveztem Takácsnak. A hibákért minden érintettől elnézést kérek! A beszámolót lejegyezte Kovács István (Kovi). Tél Szép nyarunk minden tarka színe mára már elveszett nem idézi felhőkkel takarózó ég réges-régi azúr nevetésedet míg várt rá remegve vacogva fel-fel ragyogott az idő rózsabokra most hogy itt terem sötét veremmé változott az alkony szelet jósol a pír lenn a Duna-parton tél hát körbevesz átoson hallgató kerteken arcomon szívemen jeges leheletét béklyóként viselem virágai e késő délutánnak még egy kis fényt napot koldulnának hogy vége már magam is tudom hideg napok elé egyedül nézek szorosra zárt homályos ablakon. Kósa Márta

10 feb issue.ver5_layout :34 Page 10 Ercsi Híradó 2012.február 10. oldal Ercsi Kinizsi Kézilabda csapat az 1980-as években. Balázs Péterné Ica tanító néni, osztályával az as tanévben. Bosnyák Sándor (Gerő) és felesége Modróczki Margit, az 1930-as években. 55 éve november 3-án, történelmi időben volt Szabó Rozália és Vuleta Pál ( ) esküvője Képek a múltból Közzéteszi a Szapáry Péter Honismereti Szakkör Az Ercsi Helyőrségi Klubban, március 9-én tartott közművelődési délutánon, a Súlyemelők kerekasztala beszélgetés vendégei, a BKV Előre sportolói voltak. Raj Tímea, Árkocsovics Zoltán, Baczakó Péter, a műsorvezető Egyedi Zoltán őrnagy, és Mernyó János, aki akkor itt volt katona. Baczakó Péter elhozta szülőföldjére olimpiai aranyérmét. Isten éltesse Schrőder Gyula címzetes esperest, a martonvásári Szent Anna plébánia, a gyúrói, ráckeresztúri és tordasi egyházközségek plébánosát, pappá szentelésének 60. évfordulója és gyémántmiséje alkalmából. Schrőder plébános Atya szentelte fel a ráckeresztúri hívek gyűjtéséből készült útmenti fakeresztet szeptember 21-én Ercsi határánál, a két település híveinek jelenlétében.

11 feb issue.ver5_layout :34 Page 11 Ercsi Híradó február 11. oldal Az ercsi táj szépségének varázsa, a dunai magaspart elbűvölő panorámája, a Csepelsziget és az Alföld kezdetének fenséges látványa a Bosztonból, hozzájárulhatott ahhoz, hogy voltak, vannak, és talán lesznek is pilótáink. A Borovszky család több tagja és Bátki Zoltán többször adja meg Ercsinek a tiszteletköröket a Duna-part és a templom felett. Legifjabb Germán Szilveszter a MIG- 21-es gépeken száguldott félelmetes magasságokban távoli tájakon. Jól ismerjük Baricza Lajos ( ) repülős hősi halott történetét, aki az 5/1. éjjeli vadászszázad őrvezetőjeként április 13-án a Budapest ellen támadó angolszász repülőkkel vívott légiharcban áldozta fel fiatal életét a hazáért. Sírja temetőnk fő útján van, örök mementóként, neve pedig a Duna-parti II. világháborús emlékművön olvasható. Van ott azonban egy másik repülős hősünk neve is, akiről még nem beszéltünk, pedig ifjúi éveiben közismert, szeretett és meghatározó egyéniség volt Ercsiben, Varga László. Az órásmester édesapa Varga László kölesdi kékfestő, Puskás Mária édesanya pedig faddi gyógykovács családból származott. Órás mesterségét Siófokon tanulta ki, majd egy meghirdetés útján került a család Ercsibe 1927-ben, üzletük a volt Fő (ma Bajcsy Zs.) utcában volt. Tehetségük révén hamar bekapcsolódtak Ercsi kulturális életébe, Laci bácsi hegedült az egyházi zenekarban, a virágvasárnapi Passióban övé volt a Júdás szerepe. Fiúk 1922-ben, Erzsébet 1928-ban és Gizella 1938-ban született. A fiúval szemben az édesapa túlzottan szigorú, maximalista volt, a legjobbat szerette volna kihozni belőle. Konfliktusaik forrása az volt, hogy Lacit különös módon gyermekkora óta a motorok, gépek érdekelték, a fizika órákon a kis gőzgépek elindítása. Az első motor birtoklásával ámulatba ejtette barátait, félelmet nem ismerve a battai vonati sorompó alatt is át akart menni eldőlve. Kiváló sportoló, magasugró, 100 m-es síkfutó volt, és filmsztár megjelenésű csinos külsejével, szép zongorajátékával a kedvesnővérek által rendezett színdarabok gyakori főszereplője. Zsolt Béla (Kollár) tanár úr kérte a szülőket a továbbtanulásra, de az órás mesterséget kellett kitanulnia. Igazi álmáról azonban nem mondott le. Katonai szolgálatra Fehérvárra vonult a helyőrséghez, titokban jelentkezett a Horthy Miklós Önkéntes Repülő Alaphoz, sikeresen vizsgázott és felvételt nyert. Megkezdődtek az oktatások gyakorló gépeken, Budapest, Börgönd és Veszprém térségében. A repülővizsgán a kormányzó Pilótának született Horthy Miklós is jelen volt, láthatta az ország a filmhíradóban. Ezek után már a szülők is beletörődtek a fiúk által választott elkerülhetetlenbe. Ő is megmutatta magát Ercsi felett gyakran persze nem hivatalosan brillírozva stuccolt a Fő utcai katonai parancsnokság felett, majdnem lekapva a Reisz mozi plakátját, billegtette gépét és sokan látták boldog mosolyát. De lerepült Faddra is megmutatva magát és gépét, szeretett nagyanyjának. Sok veszedelem, sok szerencse kísérte, egyszer 50 métert zuhant egy gyengécske iskolagépen, de megúszta. Szabadidejében, rendkívül jó kézügyességével csodálatos repülőgép típusokat felsorakoztató maketteket készített. A hadiesemények felgyorsulásával a keleti frontra vezényelték, ahol egységparancsnokának Kovács József századosnak volt állandó kísérője. Oroszországban egyszer volt kényszerleszállása, Vinyicában meg is sérült, barátját elfogták, akit azután átneveltek. Nagy Sándor többször jött vele Ercsibe, író, költő volt, versei a Magyar Szárnyakban jelent meg. Később egy egészen más típusú díjat kapott. Ekkor már sokan estek el közülük, családja is rettegett, fel is költöztette őket Kelenföldre a Budaörsi repülőtér közelébe. Pilótaszokás volt, hogy az elesett bajtárs holmiját tiszteletből szétosztották egymás között emlékül. Egy társa golyólyuggatott mellényét ő kapta meg, melyet édesapjának adott az udvari munkákhoz. Amikor Laci bácsit túlkoros lévén munkaszolgálatra vitték, a németek meglátva a mellényt levették róla, nem kímélve korát sem, inzultálták a ruha eredetével kapcsolatban. Bármi is történhetett volna, de valami csoda folytán Laci ment arra páncélozott gépkocsival, aki jól tudva németül kemény vitával utasította rendre a rekvirálókat és vitte édesapját orvoshoz. Családszerető jó fiú volt, az 500 pengő zsoldját mindig hazaadta, Erzsike húgát a Képzőművészeti Főiskolára szerette volna beíratni. A korabeli lányok rajongva szerették volna, de ő csak egyet szeretett, ott Ercsiben, aki mindig főszereplő volt a színpadon, aki a legszebb volt akkor, aki szintén Őt szerette. De mást akartak a szülők, mást a történelem és a szavak kimondatlanok maradtak. Laci elment, érzelmeit a felhők közé vitte, életének célja a haza védelme lett teljes odaadással. Sorra érkeztek a haditudósítások bevetéseikről, sikerekről és veszteségekről. Képeken láthatta az ország, hogy a keleti front egyik hadirepülőterén bensőséges ünnepléssel fogadták a 100. bevetésről hazatérő Kovács József százados, századparancsnokot és hűséges kísérőjét, Varga László szakaszvezetőt. A század elsőtisztje tolmácsolta a bajtársak jókívánságait, egészséget és további repülő-szerencsét a 200. jubileumig. Másnap már indultak a 101. bevetésre. Egy másik hír, 1943 decemberében, hogy Harkov repülőterén az önálló vadászszázad kötelékében a Bf.109 G-6 az 5/2. gépet Varga László repülte. Nagyon sok pilótáról, gépről olvashatunk Punka György, A Messzer Bf. 109-ek a Magyar Királyi Honvéd Légierőben című könyvben Mikulás napján volt otthon utoljára. Édesapja kérdésére, hogy: Fiam, mi lesz veled? Azt válaszolta, hogy reménykedünk, de ha minden elveszett én elmegyek. Kovács József (akkor már) őrnagynak sikerült Ausztráliába, neki a kísérőnek, a fedezőnek, a védőnek nem. Varga László Messerschmitt vadászpilóta szakaszvezető, aki igazolt 157 bevetésben, 3 légi győzelemben vett részt, és számos kitűntetésben részesült, december 11- én a Budakeszi-Telki térségben légiharc közben nyomtalanul eltűnt. Kitüntetései: Bronz-, Kis és Nagy Ezüst Vitézségi, I. Osztályú Tűzkereszt, II. Osztályú Vaskereszt voltak. A Budaörsön kívüli

12 feb issue.ver5_layout :34 Page oldal Ercsi Híradó 2012.február katonai temetőben jelképesen van számára egy sírhely, mert bajtársait már azonosították, Őt még nem. Családja Budaörsre került, szülei reményvesztetten már elmentek, de húgai 68 év távlatából sem tudják holttá nyilváníttatni. Ő az, aki élve és halva is örök ifjú marad minden ercsi, és hazáját szerető emlékezetében. Ő az, aki már a polgáriban megmondta, hogy pilóta lesz, és hitte is mindenki, mert a szentimentalizmustól mentes, kemény, határozott, céltudatos, hazájáért tenni akaró, egy nagy magyar érzelmű család fia tényleg annak született! Erzsike húga látogatja a sírhelyet és az ercsi emlékművet, de minden nap várja, hogy egyszer belép az ajtón, ezt írta emlékkönyvébe: Drága hazád védelmében hősként megvívtad harcaidat, és áldoztad ifjú életed. Sajnos hamvaid ismeretlen földben nyugszanak, de emléked szívemben örökre megmarad Szili Istvánné BÚCSÚZUNK SCHERFER OLIVÉR FESTŐMŰVÉSZTŐL Mi mindíg búcsuzunk Mondom néktek: mi mindíg búcsuzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, A színektől, ha szürke por belepte, A csöndtől, mikor hang zavarta fel, A hangtól, mikor csendbe halkul el, Minden szótól, amit kimond a szánk, Minden mosolytól, mely sugárzott ránk, Minden sebtől, mely fájt és égetett, Minden képtől, mely belénk mélyedett, Az álmainktól, mik nem teljesültek, A lángjainktól, mik lassan kihűltek, A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, A kemény rögtől, min megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz, Elfut a perc, az örök Idő várja, Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána, Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj. Hidegen hagy az elhagyott táj, - Hogy eltemettük: róla nem tudunk. És mégis mondom néktek: Valamitől mi mindíg búcsuzunk. (Reményik Sándor ) És most búcsúzunk Scherfer Olivér Kovásznán született, és Ercsiben több mint tizenöt évet élt, és alkotott festőművésztől, akinek a hangja Szentestén örökre elnémult. Szövődött az ember árnyból, fényből, színből, hangból ezernyi atomból, s hullott szét árnnyá, fénnyé, színné, hanggá ezernyi atommá. Ahogy Jung fogalmazta meg: A halál a lélek számára ugyanolyan fontos, mint a születés, s ugyanúgy, mint a születés integráns része az életnek." Elménk érti, de a tér mégis kong az ürességtől, és visszhangzik a lélek. A kérdések válasz nélkül lebegnek. A gyöngyöző emlékek forgatagát a jeges fájdalom tépi szét egy-egy felcsukló zokogásba fúlva, majd aléltan elcsendesül, aztán újból rázza a testet, szaggatja a lelket. Életútjának egy-egy mozzanata az Ercsi Híradó októberi számában a kiállítás után már megjelent. Írhatnám újra, mikor született, hova járt iskolába, de látjuk-e, és érezzük-e benne azt a hús-vér embert, akire emlékezzünk? Ezért úgy döntöttem, hogy életének utolsó időszakában történő ismeretségünkből azt a kevés morzsát elevenítem fel és osztom meg, amiben részem volt. Életem egyik ajándékának tartom, hogy találkoztam vele, Elszeszerné Sólyom Annának köszönhetően, aki összeismertetett minket, hogy közösen készüljünk a Könyvtárak összefogása a tudásért programsorozat keretében megrendezendő kiállításra október. 04.-re ő a festményeivel, én a hozzáírt háromsoros dalaimmal. Modern technikának köszönhetően igyekeztem előre felkészülni. Tóth László fotóművész munkáját dicséri You Tube-re 2009 januárjában feltett portréfilm ami Olivér bácsinak alkotása közben felvett pillanatait rögzíti, mialatt élete fő állomásairól nyilatkozik. Más összeállítás révén festményeit ízlelgethettem. Szeptember vége felé egy kora délelőtti órára beszéltük meg a találkozót. Az idő kegyes volt. A légben még ott lebegett a nyár zamata, hangulata. Várakozással telve léptem be az élősövény indái között megbújó kertkapun. Nagyon csendes, szerény embert fogadott. A falakon mindenhol a festményei függtek, mégsem volt nyomasztó, inkább könnyed, kellemes légkört árasztottak. A ház felsőszintjén az ablakkal szemben helyezkedett el az az asztal, ahol életre keltek a megálmodott képei. Itt is körbe-körbe az alkotások. Egymásután mesélt majdnem mindegyikről: mikor, hol készült és milyen élményei kapcsolódtak hozzá. Dicsekedve mutogatta mókusszőr ecsetjeit, festékeit azokban a napokban várta az újabb készleteket. A fehér, vastag Dunaújvárosból beszerzett papírt, amit vízbe merítése után, a felvitt festéket hagyni kell mondta, kicsit futtatni és összefolyatni, hogy színek keveredéséből előcsalogathassa a belülről látott és érzett képet. Megtudtam, hogy sok-sok festménye külföldön van. Somolyogva elevenített fel egy-egy érdekes vásárlást, vagy, hogy kinek, miért és melyik képét ajándékozta. Még azt is elárulta, hogy volt olyan festménye, amit ismételten meg kellett festenie, mert beleszerettek, pedig ezt a munkát nem kedvelte fűzte hozzá, vagy amiért majdnem megszakadt a szíve. Félt, hogy másnak is a mostani kedvencén akad meg a szeme, ezért, úgy döntött, ezen a kiállításon nem állítja ki. Kicsit kamaszos, félszeg mosollyal az ajkán kerítette elő a felesége, Kamilla által összegyűjtött albumot, mely egy-egy bemutatóját dokumentálta, és azoknak a festményeknek a fotóit is tartalmazta, amivel már nem rendelkezett. Hatalmas fotelében még apróbbnak tűnt törékeny alkata, szinte elveszett. Időnként eltűnődve valahol időzött, majd élénken folytatva anekdotázott Szász Bandiról osztálytársáról, aki, legényesen, rövid kis kabátkában fázósan dideregve egy szál

13 feb issue.ver5_layout :34 Page 13 Ercsi Híradó február füzettel járt iskolába. Az egyik órán rajtakapták, ahogy rajzolgatott, de a büntetés fontolgatása helyett a tanárban az ámulat vette át a helyét. Majd a külföldi találkozásukat említette. Beszélt Zsigmond Attila festőművészről, akivel szintén egy osztályba járt és jó barátságban voltak. Felidézte ifjúságának vidám kirándulásait, a gombaszedéseket. Minden gombafajtát ismert. Panaszkodott látására. Mondta, hogy fontolgatja a festés abbahagyását, aztán hirtelen tréfásan jegyezte meg: a papír szélét még látom! A nyurga perclábú idő gyorsan száguldott és majdnem a delet ütötte, mire a kapun kiléptem. Következő alkalommal, örömmel mutatta új alkotását. Majd kedvenc kortárs festőinek képeit nézegettük a neten. Szeretett bennük gyönyörködni, érdekelte, hogy milyen technikával készítették. Csodálta a portrékat, amiknek műfaja távolesett akvarelljeitől. Büszkén kalauzolt a kertbe két kutyájához, szívesen beszélt kópéságaikról. Sikerült nehezen barátkozó macskáját is megpillantanom, akinek szokásairól kedvtelve regélt. Szóbahozta, hogy délutánonként már nagyon várja a munkából hazatérő Kamillát. És még sok-sok apró momentumot, szokását amikből összeálltak napjai, az élete. Hasonlóan élt, mint mi, csak ő szárnyakat kapott fentről. Amíg mi bosszankodtunk az esős locs-pocsban, addig Olivér bácsi a színek tompaságát, visszfényét, a szél borzolta pocsolyát látta, és keltette életre ecsetjével. Papírra varázsolva átadta nekünk a levelek neszezését, a szél zúgását, a patakok csörgedezését, hogy szemünket, lelkünket gyönyörködtesse. Meg kell említenem, hogy nem volt szerencsém, mert a kiállításra tervezett festmények, amiket feleségével együtt kiválogattak, már nem voltak otthon. Előre jelezte, hogy azok nem abban a stílusban készültek, mint amiket láttam. Mással próbálkozott, kipróbálta magát. Így Tóthékhoz vitt az utam, ahol az alkotások már a keretezésre vártak. Mindig vágytam egy ilyen kihívásra. Fordított 13. oldal helyzetben már volt részem festőművésznő barátnőm által, amikor őt inspirálták a haikuim. Boldog voltam, hogy most megadatott ez az alkalom is. Mit mond a kép, mi az üzenete számomra, milyen érzések kelnek bennem életre, és mik fogalmazódnak meg és hogyan? Tetszeni fog-e, elfogadja-e majd Olivér-bácsi, amit írok? Előfordult: kép és a gondolat azonnal találkozott, de olyan is történt, hogy festmény bűvöletében keveselltem a szavakat, vagy egy-egy műnél több is született. Így megírt haikuimmal együtt újra bekopogtattam Olivér-bácsihoz. Megbeszéltük: a végleges döntés a képek felfüggesztése után fog megtörténni, Kamilla véleményét is figyelembe véve. A kiállításon úgy éreztem, boldog volt. Hirtelen elvesztése nem csak a családot rázta meg, hanem sok-sok barátját, ismerősét, akik utolsó tiszteletüket tették január 16.-i búcsúztatóján, a Katolikus Plébánián. Talán vigaszul szolgál, hogy a lélek hozzájut a teljességhez. Egy ember addig él, amíg emlékezünk rá. Scherfer Olivér nem itt született, de legtermékenyebb időszakát Ercsiben élte meg, itt alkotta festményeinek dandárját, és itt töltötte életének utolsó éveit legyünk büszkék rá! Akvarelljeinek témája között többször szerepelt Ercsi és a Duna partja. Búcsúznak és szeretettel emlékeznek Scherfer Olivérre, az ecset mesterére Ercsi város lakói és a Polgármesteri Hivatal dolgozói. A minap, ahogy felpillantottam az égre, Olivér bácsi egyik képének egét láttam tündökölni. Ringató (Kamillának) Arcod csapás ostorozza, lángba borítja fájó lelked; tudom nehéz, kínoz, perzsel kuvikszárnyú sötét árny. Hagy öleljem át a vállad, csicsí, csicsí, halkulj bánat hess el innen sötét szárny! Ne várd, engedd! ő már elment, fonalát vágta párka. Gyere, bújj karomba kedves, tedd a fejed az ölembe, ringatásom könnyű bárka, fájdalmadat elbódítja, sajgó szíved elcsitítja! Pillád rebben, könnyed cseppen, kincs ez, tisztít, tiszta forrás, drágakő! Nézd, már virradat jő: égbe hajlik hegytető, sarjad, zöldül zsenge tő, ismét fű nő, friss a lomb, szél is felkél, susog levél szakadj sóhaj, csitt, ne félj! Ringat karom, ringat dalom: megy az élet körbe-körbe, lesz pirkadat és lesz alkony, majd újra fennen pirkad, újra alkony ott a balkon fenn, és ő fénylő csillag, lágy futam a zongorán, lilaillat orgonán Szabó Aida (Jampa drolma) A magunk gyönyörűségére festett képek akkor válnak igazi értékké, ha mások is megcsodálják azokat. Legutóbb novemberében emlékeztem meg az Ercsi Híradóban Scherfer Olivér életútjáról és művészetéről, amikor a 80. születésnapján köszöntöttük Őt. Apró ajándékkal kedveskedtünk a korát meghazudtolóan fiatalos, jó humorú, az Erdélyből magával hozott ízes beszédű, a magyar nyelvet gyönyörűen beszélő kedves barátnak. Akkor arra kértük őt, hogy továbbra is folytassa a festést, s továbbra is jó egészségben örökítse meg környezete szépségét, lakóhelye legszebb részeit műveiben. Szerénységénél csak önzetlensége volt nagyobb, amikor egyik legkedvesebb festményét az őt köszöntő polgármesternek ajándékozta, s így fordult elő az a nem mindennapi eset, hogy az ünnepelt is megajándékozta az őt köszöntőket. A festmény a mai napig is a polgármester irodáját díszíti. A magunk gyönyörűségére festett képek akkor válnak igazi értékké, ha mások is megcsodálják azokat. Ez volt a mottója Scherfer Olivér festőművész első alkalommal 1995 augusztusában az Ercsi Helyőrségi Klubban megrendezett, Erdélyi képek című nagysikerű kiállításának. Festményeit az ország más városaiban is bemutatták, Vecsésen, majd Kunhegyesen és Szolnokon, de a főváros Derkovits termében is gyönyörködhettek műveiben a látogatók. Százhalombattán, a Barátság Művelődési Központ Emeleti Galériájában egy önálló, majd egy ercsi alkotókkal közösen megrendezett kiál-

14 feb issue.ver5_layout :34 Page oldal Ercsi Híradó 2012.február lításon mutathatta meg festményeit. Később szeptember 22-én az Eötvös József Művelődési Házban mutatta be műveit a város lakóinak, az Ercsiben élők alkotásai című kiállításon. Legutóbb az elmúlt év őszén, szintén az Eötvös József Művelődési Házban csodálhattuk meg gyönyörű képeit, amikor október 4-én az Öröklődő tudás címmel nyílt kiállítása. Akkor még nem gondoltuk, hogy életében ez lesz az utolsó. Sajnos, december végén kaptuk a megrendítő hírt: Olivér 85. életévében elhunyt, s örökre letette a festőecsetet. Több képet már nem fest sem a maga örömére, sem nekünk. Örülhetünk azonban annak, hogy festményeit megismerhettük, alkotásai valóban igazi értékké váltak azzal, hogy megcsodálhattuk azokat. Köszönjük neki, s köszönjük azt is, hogy alkotásainak katalógusát és teljes fotóanyagát annak idején önzetlenül átadta nekünk, ígérjük, gazdag hagyatékát gondosan megőrizzük. Olivértől január 16-án vehettünk végső búcsút az ercsi Nagyboldogasszony templomban, majd a Művelődési Házban családtagjaival egy kötetlen beszélgetésen emlékeztek a drága férjre és nevelőapára, a kedves rokonra és barátra, a jó szomszédra, az egyszerű emberre, a tehetséges festőművészre. Nyugodjon békében! Péter Jánosné Köszöntő Isten éltesse Ercsi Város legidősebb polgárát Huszka nénit (Margit néni), aki december 18-án ünnepelte családja körében a 99. életévét! Reménykedünk abban, hogy ebben az évben a 100. születésnapját is a család és város nagy örömben, egészsében valamint boldogságban tudja ünnepelni és köszöneteni ezen a csodálatos ünnepnapon! Köszöntöttem a Város nevében az Iváncsai Idősek házában Gedő Attila esperes plébános úrral! Szabó Tamás Olvasói levelek Tisztelt Szerkesztőség! Egy nagycsaládos anya vagyok,szeretnék köszönetet mondani annak a vállalkozónak és az Önkormányzatból Pölöskey Zsuzsának,hogy Karácsonyra gondolt a nehéz helyzetben élőkre és megleptek bennünket egy finom Karácsonyi ebéddel. Nagyon jól esik hogy ebben az elembertelenedett világban gondoltak ránk. KÖSZÖNJÜK! Magyarország történelmet csinál! Felejthetetlen pillanatokat éltünk át január 21 -én szombaton! Miért mondom ezt? Egyszerűen azért mert olyan még nem történt, hogy egy regnáló kormány mellett a saját hazájában ekkora tömeg demonstráljon! Óriási élmény volt ebben rész venni! A történet röviden: Civilek, hangsúlyozom civilek, január 21 -re békemenetet szerveztek Budapesten. Ezzel párhuzamosan, tőlük függetlenül az ország több helyén, a szomszéd országok magyar területein is, szolidaritási tüntetéseket rendeztek. Ercsiben is szerveződött a részvétel, és eddig szokatlan aktivitás alakult ki, gyakorlatilag a résztvevők megtöltöttek egy buszt. Így történt, hogy mi is részt vettünk ezen a fantasztikus, óriási demonstráción! Mire beérkeztünk az Andrássy útra azt már le zárták, így gyalog mentünk az út végéig, de csak eddig, mert a Hősök terére már nem lehetet beférni. Úgyhogy végül is a menet elején indulhattunk. Egy szó mint száz, elindultunk, menet közben is rengetegen csatlakoztak, sokan pedig már eleve a Kossuth téren gyülekeztek. Ennek az lett az eredménye hogy mi már a térre be sem jutottunk csak az Alkotmány utca feléig, de ekkor még a menet vége el sem indult a Hősök terétől, a közbeeső több mint 3 kilométeres útvonal pedig tömve volt emberekkel. Lehet számháborút vívni, de úgy érzem nincs értelme, a hivatalos bejelentés több mint 400 ezer embert említ, de azt hiszem mindenki el tudja képzelni ezt a hatalmas tömeget. Még néhány gondolat e megmozdulás előzményeiről: Történelmi pillanatokat, óriási változásokat élünk át hazánkban (ezért a nem szép, de provokatív cím), amelyek valószínűleg nem csak ránk, de a környező világra is hatással lesznek! Mire gondolok? Jelenleg a világban a nemzetközi, multinacionális tőke diktál, valljuk be már már világméretű diktatúrává vált az oly sokat emlegetett globalizáció ezen

15 feb issue.ver5_layout :34 Page 15 Ercsi Híradó február 15. oldal anyagias oldala! Magyarország pedig a rendszerváltás óra mint birka a nyájban, szépen ballag a vágóhíd felé, a nyugatot majmolva, a multikat híven szolgálva! Most azonban végre akadt egy kormány, mely nemet tudott, mondani és kimert állni hazája, népe érdekeiért a világgal szemben! Meg is történt a nagy ijedség a világ urai közt! Persze nem azért mert tőlünk a törpétől félnek, viszont a kicsik is mutathatnak példát, és akkor bekövetkezik a népi nagy igazság: sok lúd disznót győz! Ezért az a sok támadás amely mostanában az Orbán-kormányt éri, e miatt kellet most nekünk egyszerű polgároknak is megmutatni, hogy nem kell minket megvédeni az ország vezetőitől! Sőt tudjuk, hogy mindez értünk a magyar emberekért, a magyar nemzet jövőéért történik, és mi egyetértünk a meghozott döntésekkel. Ugyanakkor tiltakozunk a hazug vádak, aljas támadások ellen! Ezt az egyetértést és tiltakozást fejezte ki több mint négyszázezer ember békés demonstrációja ezen a téli délutánon Budapesten! Sandi József EGY RÉGI-RÉGI DAL NYOMÁBAN... Nagyanyó mesél, nagy a figyelem. Azt meséli, hogy mi a szerelem! És amint mesél, feltárul a múlt, Arca elborul, és a könnye hull. Kár lenne tagadni, hogy az én szemem is elhomályosult, amikor a negyvenes évek rég elfelejtett kis dala kihullott valamelyik könyvemből. Nyomában valóban feltárult a múlt, vele együtt mindaz, ami ifjú éveinket olyan széppé tette: Jött az első bál, első ideál,* Első kis levél, első rózsaszál -olvasom tovább. Első bál! Emlékszünk még rá? Ne gondoljon senki híres, divatos bálokra, csak egy egyszerű ercsi aratóbálra június 29-én, szüreti bálra szeptemberben, szilveszteri, farsangi batyubálra, iparos-és tűzoltóbálra... Nem öltöztünk hosszú ruhába, legyezőnk és táncrendünk sem volt, mégis minden ifjú hölgy bálkirálynőnek érezhette magát. A pálmát általában a tűzoltó-és az iparosbál vitték el. Ezek voltak a szezon legrangosabb rendezvényei. Legtöbbjüket a Gévay vendéglőben tartották, komoly előkészületek után. A lányos apák vagy az udvarlók asztalt is foglalhattak előre a családnak, a többiek a fal melletti székeken ültek. Minden lányt elkísértek. Ha egyik szülő sem tudott vele menni, akkor egy-egy idősebb nőrokon vette át a gardedám szerepét. Már a megérkezésünk is ünnepélyes volt. A rendező gárda csinos, udvarias fiatalemberei fogadtak, asztalunkhoz kísértek, vagy valahol leültettek bennünket. Aki udvarló nélkül érkezett, azt táncba is vitték, nehogy petrezselymet kelljen árulnia. /Így mondták, ha valakit nem kértek fel./ A község leghíresebb, népes cigányzenekara húzta egész éjjel a talp alá valót, szünetekben pedig az asztaloknál játszották, rendelésre, a kedvenc nótáinkat. Keringő, angol keringő, polka, fox-trott, tangó, csárdás voltak a legnépszerűbb táncok. A fiúk szerettek majomsziget -be tömörülni. Így neveztük azoknak a csoportját, akik tánc helyett csak bámultak és kritizáltak bennünket, keresve, ki is lehetne legméltóbb a felkérésükre. Általában reggel négy óráig tartott a mulatság. Hazafelé vidám nótaszó verte fel a falu csendjét, ébresztette a haragos kutyákat. Nem emlékszem rá, hogy részeg ember csak egyszer is megzavarta volna a bálokat. Nyáron tánciskola is működött, minden vasárnap este, össztánccal. Arra a tánciskolásokon kívül is bárki bemehetett. Remek, kulturált szórakozást biztosított a fiataloknak. Itt már nem cigányzenekar játszott, hanem tangóharmonika és egyéb kísérő hangszerek szóltak. Tiszta, szép barátságok szövődtek, nagyon családias hangulat alakult ki. A záró ünnepélyen jelmezes bemutatót tartottunk a vendégeknek. Ez volt a Koszorúcska. Tangót, tiroli táncot, magyar csárdást, bécsi keringőt jártak a párok, a hozzá illő öltözékben. Igen nagy sikerünk volt. A kedves dallamok még a fülünkben zsongtak hazaút közben, amíg az augusztusi égbolt millió csillagjában gyönyörködve bizonygattuk egymásnak, hogy ennél szebb este már nem is létezhet... Hogy ezt soha el nem fogjuk felejteni... Emlékszik-e még valaki erre az 1946-os nyárra? Vagy megint magam maradok csak az emlékeimmel? Hol vagytok Ti, régi társak? Ezt egyszer már megkérdeztem, de akkor nem válaszolt senki sem. Tudom, az égi mezők egyre jobban benépesülnek velük, táncosaim onnan már nem tudnak szólni. Nagyanyóként, mindnyájunk unokái számára idéztem fel a múltat. Túl szép,túl romantikus volt? - Lehet! De emléke elkísér bennünket egész életünkön át, megőrizve azt a szépséget, amit első szerelemként átéltünk Hajnal Józsefné Schlitter Adél *Korabeli szóhasználat, szívünk választottjára. Az Ercsi Cukorgyár története 12., Az utolsó üzem és a gyárbezárás Az utolsó kampány január hónapban a Magyar Cukor Rt az éves tervek elkészítésnél úgy számolt, hogy az Ercsi Cukorgyárnak ez az év lesz az utolsó kampánya. A hír meglepetést keltett, és megdöbbenést váltott ki a gyár minden dolgozójából. Nem Ercsi volt a cégcsoport legrosszabb üzeme, évek óta elegendő és jó minőségű répát biztosított a feldolgozáshoz, egyre jobb műszaki eredményeket mutatott fel, és nyereségesen dolgozott. A gyárvezetés szorgalmazta a cukorgyártás folytatását, de a részvénytársaság tulajdonosa és központi vezetése nem fogadta el érveiket. A Magyar Cukor Rt. elnökségének indoklása azon alapult, hogy a hazai tonnás cukorkvóta felosztáskor az Ötök gyárainak 27% jutott, ami tonna, és ezt a mennyiséget már három gyár üzemeltetésével is meg tudják termelni, tehát később újabb cukorgyár megszüntetését is tervezik. A gyárbezárást célszerű egy alacsony kapacitású üzemmel kezdeni, és a cégcsoport legkisebb üzeme Ercsi, mivel az országos kvótája 5,35%. Az a körülmény, hogy az Ercsi Cukorgyár az egész iparág számára nehéz, és küzdelmes években pozitív gazdasági eredményt mutatott fel kevésnek bizonyult, és így nem tudott fennmaradni a racionalizálást követelő gazdasági környezetben. Az utolsó üzemre való felkészülés mellett megkezdődtek a bezárással kapcsolatos egyeztetések és előkészületek. A részvénytársaság tulajdonosának - az ausztriai Agranának voltak tapasztalatai a gyárbezárás tekintetében, mivel a korábbi években a hét osztrák cukorgyárából négyet bezárt. A kedvezőtlen gazdaságpolitikai hangulat, és a

16 feb issue.ver5_layout :34 Page oldal Ercsi Híradó 2012.február dolgozók számára érthetetlen döntés enyhítésére, több engedményt tettek a tulajdonosok, ennek köszönhetően a gyárbezárás a szomorú tény ellenére humánusan zajlott le. A részvénytársaság vezetése egy évvel az üzem leállítása előtt bejelentette döntését, ezért mindenkinek volt ideje felkészülni és eldönteni, hogy hol akar dolgozni a jövőben. A dolgozók számára a kollektív szerződésen felül három hónap végkielégítést biztosított az Rt. Több szakmában (bolti eladó, vagyonőr, számítógép kezelés ) indult átképző tanfolyam a Fejér-megyei Munkaügyi Központ bevonásával és segítésével. A cukorgyár közel száz alkalmazottja kapott lehetőséget új szakma elsajátítására. Ezen kívül minden dolgozó megvehette az általa használt eszközöket, szerszámokat nyilvántartási értékük 20-30%- án. A gyári dolgozókból szerveződő kisvállalkozások számára a részvénytársaság kedvező áron biztosított munkaeszközt, műhely bérletet és munkát is a gyári berendezések egy részének leszerelésével. Így alakultak meg a Stipo, Delta Unitrade, Szer-Kev és a Rakszer 2000 Kft-k, egy vállalkozás kivételével ezek a cégek ma is működnek. Az utolsó kampány és annak előkészületei csendesen zajlottak, nem volt már beruházás, nem kellett új gépet beüzemelni, vagy technológiát változtatni. A termelésben sem volt cél a korábbi rekordok megdöntése, csak a biztonságos üzemmenet. Az utolsó kampányban 170 ezer tonna répa feldolgozásának eredményeként, a hetvenhat nap alatt tonna cukor került a raktárba (A napi 2250 tonna répafeldolgozás, elmaradt az előző évben elért tonnától, amely az Ercsi Cukorgyár történetének legjobb eredményét jelentette.) December közepén befejeződött az üzem, leálltak a gépek, utoljára szólaltatta meg Sevella Pista bácsi a gőzdudát. A szokásos turbina leütésekor elhangzott az igazgatói búcsúbeszéd, emlékezve az alapító atyákra, a korábbi törzsgárdára, a szép időkre és a nyolcvanhat küzdelmekkel teli üzemre. Novoth Gizi néni, aki a kereken ötven kampányban dolgozott és főzte a cukrot, megkapta a gyár leghűségesebb dolgozója címet, egy szerény pénzjutalommal együtt. Még volt egy hét karácsonyig, így jutott idő kigőzölni a cukorkavarókat, lemosni a berendezéseket, hogy mindenki rendben, tisztességesen hagyja el a munkahelyét. A kétszáznegyven cukorgyári dolgozó közül, csak egy-két munkatárs váltott munkahelyet a január elsejei gyárbezárás előtt. Csak azok, akiknek időközben sikerült biztos állást kapni, és nem akarták azt elszalasztani. A negyven munkatárs mehetett korengedményes nyugdíjba. Az alaptevékenységét befejező Ercsi Cukorgyárban év első felében még mintegy ötven dolgozó maradt, egyrészt a megtermelt cukor csomagolására és kiszállítására, másrészt az adminisztratív feladatok befejezésére valamint a terület őrzésére. A Magyar Cukor RT központjában mintegy tízen kaptak munkát, de a többieknek önállóan kellett munkahelyet keresni. Az átállás nem volt mindenkinek egyszerű. A szakmával rendelkezők közül sokan elhelyezkedtek Százhalombattán és Budapesten, ugyanakkor voltak olyanok, akik hosszabb munkanélküli segély után találtak megélhetési lehetőséget. A gyárbezárások okai A bezáráskor a tulajdonos Magyar Cukor Rt. elkészítette az Ercsi Cukorgyár tevékenységének felhagyását követő környezetvédelmi tanulmányát, kiszereltette a korszerű berendezéseket, és átszállította a társaság másik működő gyárába, vagy eladta azokat. Az M. C. Rt cukorgyárainak száma az ötről fél év alatt kettőre csökkent, mert Mezőhegyes még novemberben (az Ercsi Cukorgyár bezárása előtt) beszüntette tevékenységét, és a következő év elején a Sarkadi Cukorgyárra is lakat került. A francia csoport is megkezdte a gyárbezárást a Selypi Cukorgyár december. 15-én történő megszüntetésével. A gyors és drasztikus bezárási hullámnak voltak racionális gazdaságpolitikai oka. A rendszerváltás után ugyanis megszületett a kvótarendszer - hasonlóan az államosítás előtti időszakhoz - ami gyáranként, illetve részvénytársaságonként szabályozta az adott gazdasági évbe megtermelhető és értékesíthető cukor mennyiségét. A nyolcvanas kilencvenes évek beruházásainak, és kapacitásbővítésnek eredményeként a hazai cukoripar a 410 ezer tonnás kvótájának több mint másfélszeresét volt képes előállítani. A cukorfelesleget a korábbi években felvette az orosz (szovjet) export, illetve az illegálisan előállított kannás bor erjesztéséhez használták fel. Ezek a piaci források megszűntek, ugyanakkor életbe lépett a WTO (Világkereskedelmi Egyezmény) szervezetnek az algériai Marakesben megkötött GATT megállapodása. Ennek értelmében fokozatosan meg kellett szüntetni a belső piac által támogatott exportot, és le kellett bontani a védővámokat. Ezt a tételt részletesebben kifejtve: a piaci liberalizációt megelőzően az Európában megtermelt 17 millió tonna cukorból évente 5 millió tonna került a szabadpiacra. A világpiaci ár a nyugodt kereskedelmi időszakban 0,5 dollár/kg körül mozgott, az európai belső piaci átlagár megközelítette az egy dollárt. Ráfizetés nélkül csak úgy lehetett a cukrot külföldi piacokon értékesíteni, ha az exporton elszenvedett árveszteséget, a belföldi forgalomban egy megemelt cukorárral kompenzálják. A termelés-fogyasztás egyensúlyát azzal szabályozták, hogy szigorú kvótarendszert írtak elő mindem cukorgyári csoport számára. Túltermelés esetén csökkentet, un. B kvótás áron lehetett értékesíteni a cukrot. A gyárak ezért a répatermelő gazdaságok részére meghatározták a megtermelhető répa mennyiségét. A kormányok gondot fordítottak a belső piacvédelemre, és úgy óvták meg saját piacukat az olcsó nádcukor behozataltól, hogy az importot 220 %-os védővámmal sújtották. Ezt a szabad kereskedelmet gátló gyakorlatot számolta fel 1994-ben az un. marakesi forduló. A cukorgyári ipartelep utóélete A 21 hektáros gyártelep és a kb. 50 hektáros ipari szennyvíztározó értékesítését a tulajdonos Agrana a Möllendorf nevű osztrák cégre bízták. A területre két jelentkező volt, az egyik csupán el akarta bontani a gyárat, és értékesíteni a vasat és téglát. A másik - a BauMix Kft - a teljes területet hasznosítani kívánta. A raktárakban levő cukorkészlet értékesítése után 1998 őszén került sor az adásvételi szerződés aláírására a BauMix Építőipari és Kereskedelmi Kft-vel. A polisztirol csomagolási hulladék feldolgozásával és újrahasznosításával foglalkozó Kft-nek nagy terület kellett a hungarocell begyűjtéshez és tároláshoz. A ledarált és előkezelt őrleményt hőszigetelő betonként hasznosította, részben saját kivitelezésben, részben bel és külföldi értékesítés során ben egy polisztirol hőszigetelő lemezt előállító üzemet létesített, melybe Baucell néven hőszigetelő lemezt gyártott. Az üzem sajnos 2002-ben tűzeset következtében meg-

17 feb issue.ver5_layout :34 Page 17 Ercsi Híradó február semmisült. A cukorgyár bezárása után az ipartelepre bérlőként több cég települt, átlagosan között mozog a számuk. Ezek elsősorban kisebb hazai vállalkozások, akik megelégednek az, un. barnamezős ipari terület által nyújtott lehetőségekkel. Nagyobb cégek csak az M 5-ös autópálya építése idején választották a cukorgyári ingatlant telephelynek, az építési terület közelsége miatt. A Baumix Kft tulajdonosai 2004-ben a gyár öthektáros területét megtartották a polisztirol alapú Ökocell termékek tárolására és gyártására. Az ipartelep többi, mintegy 16 hektáros területének hasznosítására megalapították az ELKI 3000 Kft-t. Ez a cég gondozza ma is a volt cukorgyár területét, üzemelteti a közműveket, ellátja portaszolgálatot és igyekszik megőrizni a területen megmaradt ingatlanokat, eszközöket és értékeket. Épületbontás a cukorgyár területén a bezárást követő nyolc esztendeig nem történt. Miután 2003-ban az addig nem hasznosított gépeket és berendezéseket kiszerelték és roncsba bontották, több vállalkozás próbált a gyártócsarnokba beleálmodni egy új tevékenységet (szeszgyártás, üveggyár, filmstúdió,..) de ezek rendszerint a pénztőke hiányában meghiúsultak. A tulajdonos, Kft nem tudta tovább fizetni az évente tíz millió forintot meghaladó építmény adót és ban és a bontás mellett döntött. Ekkor az Ercsi Önkormányzat építési hatóságának engedélyével elbontásra került a gyárépület, a kazánház és a turbinatelep, a következő 17. oldal évben a mészkemence és a szeletszárító. Az irodák, műhelyek és raktárak ma is állnak. A cukorgyár Duna-parti vízművét a százhalombattai Távhő Kft vásárolta meg ban a Magyar Cukor Rt-től. A BauMix Kft 2001-ben átadta az Ercsi Önkormányzatnak a cukorgyári lakótelep közterületeit és közműveit, valamint az ipari szeméttelepet. A cukorgyári ipari víztározó tavakat és a régi vízművet 2001-ben a Sziltrade Kft vette meg, aki a tározók nagy részét rekultiválta, és halastavakat létesített a területén. A lakótelepi Szt. Erzsébet kápolna 2009-ban került jogos tulajdonosához, a megyei püspökséghez. Pólya Gyula TÁJÉKOZTATÓ Kedves Polgártársaim! Tisztelt Ercsiek! Ercsiben az elmúlt tizennyolc évben sikerült korszerű, környezettudatos és gondolom mindenki számára elfogadható jó színvonalú szilárd hulladékgyűjtést, szállítást és hulladékkezelést megteremteni: Ebben nagy segítségünkre volt kezdetben a BECKER- DUNA Kft., majd később a BIO-Pannónia Kft. Keszthelyi László ügyvezető igazgató úr vezetésével. A tényleges szolgáltatást a BIO-PANNÓNIA Kft. megbízásából, engedményezve a DUNANETT Kft. végezte el. Ercsi Önkormányzat 2003-ban 168 önkormányzattal közösen létrehozták a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, amelynek tagjaként, több kommunális hulladék gyűjtésével, szállításával, kezelésével kapcsolatos ügyet adtunk át a közös ügyintézésre a társulás ügyvezetésének. Közös feladatként lett megfogalmazva: - a régi, de engedély nélkül használt szilárd hulladék lerakók rekultivációja (Ercsiben 2010-ben kezdődött a rekultiváció); - a szilárd hulladék begyűjtésének, szállításának és elhelyezésének új és korszerűbb EU által is támogatott formáját kialakítani (ennek eredményhirdetése most történt meg 2011 decemberében, Ercsi esetében február 01-től, a Társulat tagjainál január 01-től van létjogosultsága a szolgáltatás ilyenfajta kötelező igénybevételének.); - korszerű szilárd hulladék lerakók építése illetve hulladékok energetikai hasznosítása, és megsemmisítése; - a szelektív gyűjtő szigetek és udvarok számának bővítése, újak építése, szelektív hulladék feldolgozók létesítése. Stb. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás közigazgatási területén az egységes hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, és a Társulás által KEOP pályázat keretében megvalósítandó létesítmények vagyonkezelési szerződés keretében tárgyú KÉ számú közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzés eredményesen zárult le, a Társulási Tanács a december 14-ei eredményhirdetésen a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Együttműködés elnevezésű Konzorciumot (amelynek tagja a Társaság is) nevezte meg az eljárás nyertesének. Ennek alapján december 28-án felek, az Önkormányzati Társulás és a Konzorcium tagjai Közszolgáltatási Szerződést kötöttek. A KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLA- DÉK GAZDÁLKODÁSI EGYÜTTMŰ- KÖDÉS" elnevezésű Konzorciumot től ig szóló időtartamra bízta meg. A KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLA- DÉKGAZDÁLKODÁSI EGYÜTTMŰ- KÖDÉS elnevezésű Konzorcium tagjai: - Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgál tató Zrt. (8154 Polgárdi, Battyány u. 132.) - Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szol gáltató Kft. (2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.) - Vertikál építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft (8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a.) - Várpalotai Közüzemi Kft (8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.) - VHG Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Kft (2481 Velence, Tópart u. 26.) - Remondis Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. (2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 59.) - BAKONY" Vállalkozási és Szolgáltató Kft (2884 Bakonyszombathely, Angella major) A Konzorcium tagjai a közszolgáltatási feladatokat a pályázati felhívásnak megfelelően egymás között felosztották, és a pályázatukban bemutatták. Az elfogadott pályázat alapján a hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési közszolgáltatási feladatokat a térségben így Ercsi Városában a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató ZRt. látja el. A tényleges szolgáltatóban változást nem fognak Ercsi lakói érzékelni, mivel a DU- NANETT Kft. személyzete és gépei fogják továbbra is a szemetet gyűjteni a kukás autóval február 01-től. Ebben az esetben is engedményezéssel végzi a tevékenységét a Kft.. A számla kibocsájtó, az ügyeket rendező és a reklamációkat fogadó vállalkozás a VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Kft. (8154. Polgárdi Bocskai u. 39. sz. Tel.: 06-22/ ; ; Fax.: 06-22/ ; http//www.vertikalzrt.hu) február 01-től. Az ügyek gördülékenységét és a lakossági kapcsolatokat továbbra is szeretnénk Ercsiben megtartani és végeztetni. (Pontos cím és elérhetőséget következő számunkban adunk!) A sikeresebb feladat ellátásban részt vesz a DÉLSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft. szervezete is. (2457 Adony Dózsa György út 64. Tel/Fax: 06-25/ ;

18 feb issue.ver5_layout :34 Page oldal Ercsi Híradó 2012.február Mint Önök előtt is ismert a lakossági szilárd hulladékok gyűjtése és kezelése kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás. A díj összeállítása a jelenleg hatályos évi XLIII. sz. Hulladékgazdálkodási törvény, illetve a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet alapján, a hazai és az európai uniós jogszabályokban meghatározott követelmények teljesítése és a szakszerű, hatékony és gazdaságos működés figyelembevételével történt. A fent megnevezett jogszabályokban meghatározottak értelmében a közszolgálati díj az alábbi költségtételeket tartalmazza: -ömlesztett hulladék begyűjtési, szállítási költsége; -szelektív hulladék begyűjtési, szállítási és kezelési költsége; -hulladék ártalmatlanítási/ kezelési/ hasznosítási költsége; -a hulladékkezelő létesítményeknek, eszközöknek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége; -céltartalék képzés utógondozásra, monitoringra és rekultivációra. Ercsi Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004. (XII.3.) Kt.sz. rendelete alapján a települési hulladékkezelési közszolgáltatás díja kéttényezős, melynek elemei a lakossági hulladékszállítási alapdíjra, illetve a további nem kötelező ürítések díjára oszlik évben a város fenntartja a kéttényezős díjszabást, 2012.december 31- ig, de 2013.január 01-től nagy valószínűséggel visszatérünk a Közszolgáltatási Szerződésben is megfogalmazott egytényezős díjszabásra, mivel ezt kell követnünk 2043-ig. Az új szolgáltató február 01-től, december 31-ig az alábbi közszolgáltatási díjakat fogja alkalmazni Ercsi Város Önkormányzat 2012.január 31-én megtartott ülésén hozott döntés alapján, amely az előző évi meghatározott díjak befagyasztásán alapul: Kéttényezős közszolgáltatás díj: tartalmazza az alapdíjat, amely minden ingatlan tulajdonost érint, ezen túl a kötelező ürítési, és további ürítési díjakat, amely a hulladékkeletkezésével arányos: - Nem lakott ingatlanok esetében a tulajdonos az alapdíjat fizeti, ennek tényének igazolása az Önkormányzat feladata. - Nem lakott az ingatlan amennyiben legalább 30 napja senki nem tartózkodik az ingatlanban, továbbá a beépítetlen felek, amin nem termelődik hulladék. A közszolgáltatás teljes körű ellátásához Ercsi Város Önkormányzata biztosítja az új szolgáltató részére a településen működő hulladékudvar üzemeltetését, valamint a településen hulladékgyűjtést végző, és az Önkormányzat tulajdonában lévő hulladékgyűjtő gépjármű üzemeltetését és annak használatának biztosítását. Ercsi, február 04. Tisztelettel: Szabó Tamás polgármester Szakrendelések február

19 feb issue.ver5_layout :34 Page 19 Ercsi Híradó február 19. oldal Ercsi Város Önkormányzatának havonta megjelenő lapja Kiadja: Képviselő-testület, Ercsi Felelős szerkesztő: Kaposi Eszter Nyomdai szerkesztés, tördelés: Kaposi Eszter A szerkesztőség címe: 2451 Ercsi, Fő u. 20 Elérhetőség: lapzárta: minden hónap elseje Nyilvántartási szám: 3.4.1/139/2/1999. Azonosító szám: ISSN Készült a TYPO SZOLG Hungária Kft. nyomdában (2451 Ercsi, Lejtő sor 19.) 3300 példányban. Házasságkötésük alkalmából szívből gratulálunk Mocsár Istvánnak és Debreczeni Annamáriának!

20 feb issue.ver5_layout :34 Page oldal Ercsi Híradó 2012.február Szívküldi Köszöntjük Ercsi Újszülött Polgárát! Sípos Réka Nikoletta Sinatelep Mátyás Király u. 24 Nem dobog már a szív, mely jóság tükre volt, Ajka sem szól többé, mert lezárt, holt, Megállott a kéz, mely csak adott, Soha semmit nem kért, és el nem fogadott Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Molnár Józsefnét anyósomat, nagymamánkat, dédmamánkat utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család Szeretettel köszöntjük Nagy Józsefet és feleségét, Gulyás Gizellát, Ercsiben, a Béke utca 13-ban, akik február 17-én ünneplik 50. házassági évfordulójukat! Ez alkalomból sok boldogságot, erőt-egészséget kívánnak nekik gyermekeik, vejeik és unokáik! Hirdetések Tiszti lakótelepen kétszobás lakás albérletbe kiadó. Tel.: Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is. Hibabejelentés ingyenes zöldszámon: 06-80/ ; 06-20/ Klímaszerelés. TELEK ELADÓ! Ercsiben a Battai úton korlátozottan beépíthető, vállalkozársa alkalmas telek eladó (724m2). Érdeklődni: 06-20/ Számítógép doktor olcsón, gyorsan otthonában! Fiatal programozó hívásra házhoz megy! Mobil: 06-20/ Győrffy István villanyszerelő mester vállalja: társasházak, családi házak javítását, régi lakások felújítását, villanybojlerek tisztítását, hőtárolós kályhák javítását garanciával! Tel.: ; Mobil: 06-20/ Eladó Ercsiben a Tiszti lakótelepen téglaépületben II. emeleti 56m2-es, két szobás, erkélyes lakás. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 06-70/ Karsai József villanyszerelő vállalja: hagyományos mosógépek és centrifugák felújítását, villanybojlerek vízkőtelenítését, automata mosógépek javítását. Tel.: ; Mobil: 06-70/ ELADÓ Tiszti lakótelepen téglaépületben egy felújítás alatt álló 56m2-es 2 szobás lakás. Irányár: 7 millió ft. Tel.: 30/ Építészeti és statikai tervek, valamint szakvélemény készítése. Agárdi László okl. építészmérnök, tervező, építésügyi szakértő. Tel.: Okleveles kineziológus és gyógykozmetikus várja kliensei bejelentkezését. Kartaly-Fodor Zsuzsanna, Tel.: 06-20/ K I A D Ó ERCSI-ÉRT Szövetkezettől bérelhető az Ercsi, Eötvös u. 2. sz alatti ingatlan a postával szemben volt étterem Ercsi, Rákóczi út 42. sz alatti belterületen lévő garázs Tercsike presszó mögött E L A D Ó Ercsi, Dózsa György tér 1. szám alatti ÁFÉSZ Iroda ABC mögötti telek Érdeklődni lehet :Szövetkezet Irodájában, Ercsi, Dózsa György tér l. sz. Telefon:

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Kőbánya az én városom címmel.

Kőbánya az én városom címmel. Kőbánya az én városom P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Szülőföld Könyvkiadó (továbbiakban: Kiíró)

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Csikja Sándorné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-539/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. november 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: József Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben