JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület január 20-án megtartott közmeghallgatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. január 20-án megtartott közmeghallgatásról"

Átírás

1 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület január 20-án megtartott közmeghallgatásról Határozat száma: -

2 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: a képviselő-testület január 20-án 18 órakor megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház konferencia terme Jelen vannak: Varga Ferencné alpolgármester Besesek Béla alpolgármester Csertő István Mucsi László Nyerges Zoltán Rácz Izabella képviselők Vincze Jánosné jegyző Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető kb. 50 fő községi állampolgár Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, Tóth Mátyás képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyerges Zoltán és Mucsi László képviselőket javasolta. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Ezután javaslatot tett a közmeghallgatás napirendjére. A meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását javasolta. Más javaslat nem hangzott el. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: NAPIREND 1. Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről Előadó: 2. Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásáról Előadó: 3. Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetésének tervezéséről Előadó: 4. Egyéb kérdések - Tájékoztató a választás előkészületeiről - Tájékoztató az ebek összeírásáról 2

3 1. Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről Előadó: Köszöntötte urat. Felkérte, hogy tájékoztassa a lakosságot a közbiztonság helyzetéről. Elmondta, és megköszönte, hogy országos szinten Szank élen jár a bűnmegelőzésben. Nincs még egy település, ahol ennyit áldoznának a közbiztonságra (üzemanyag támogatás, túlóradíj biztosítása, szolgálati lakás felújítása, hatékony kamerarendszer kiépítése). Ennek köszönhetően érezhetően csökkent a bűncselekmények száma, első helyen áll az ittas vezetés. Ez Bács-Kiskun megyében is probléma. Két körzeti megbízott dolgozik Szankon, az év második felében kevesebbet voltak itt, decembertől újra helyben teljesítenek szolgálatot. Szankon nagyon sok a lakatlan és ritkán látogatott tanya, a tulajdonosok későn fedezik fel a betörést, ilyen esetben nagyon nehéz a bűncselekmény felderítése. A helyi rendőröknek nem az a céljuk, hogy a helyi lakosságot indokolatlanul zaklassák, de a baleset megelőzést szolgáló szabályok betartását szigorúan veszik, így a nem megfelelő műszaki állapotú gépjármű esetén figyelmeztetés után büntetni fognak. Szigorúak lesznek a gyermekülés, biztonsági öv használatát illetően is. Szankon sok a rendezvény. Nem szokott olyan bűncselekmény lenni, ami veszélyeztetné a közbiztonságot, de fel kell készülni, több rendőrt vezényel ki. A rendőrség együttműködik a polgárőrökkel, településőrökkel, megköszönte a munkájukat. Az a cél, hogy minél hamarabb meg tudják oldani a problémákat. Az elmúlt időszakban az önkormányzat valóban sokat tett a közbiztonság növelése érdekében. Úgy látja, szükség van az önkormányzat támogatására, a rendőrség anyagi lehetőségei szűkösek. Probléma esetén, időben felismerve azt, közösen tudtunk cselekedni. Megköszönte őrsparancsnok úrnak, körzeti megbízottaknak, településőröknek és a polgárőröknek a munkáját. Önkormányzatunk lehetőség szerint ebben az évben is támogatja a rendőrséget. Kovács Tibor Halasi u. 11. Elmondta, hogy feltörték autóját, meglett a tettes, véget ért az eljárás, lezárult az ügy, kártérítési igénye lett volna, de nem értesítették. A tettesek meglétét jelezni kellett volna a károsultnak. Ha 5 éven belüli az ügy és még nem évült el, akkor még lehet intézkedni. Rávai Dezső Petőfi S. u. 70. Falopás ügyben felháborítónak tartja, hogy csak egy része lett meg az ellopott fának, és csak azt lehetett az egyébként elfogott tettesekre rábizonyítani, a többit nem. Csak azért lehetett elítélni az elkövetőt, amit rá tudtak bizonyítani. Nagyon nehéz a bizonyítás, hiába tudják, hogy ki volt a tettes, azt be is kell bizonyítani. A jogrendünk olyan, hogy azok kerülnek bíróság elé, akiknek 100 %-ban bizonyítható a bűnösségük. Ezért fontos, hogy mielőbb megkezdődjön a nyomozás, mert ha sok idő telik el az elkövetés és az észlelés között, akkor nagyon nehéz ügy a bizonyítás. Ha nem is abban az időpillanatban, de kicsit később a bűnelkövetők megkapják büntetésüket. Bízik abban, hogy kevés probléma lesz a jövőben, a megoldást a körzeti megbízottaktól, a rendőrségtől kérjük. Megköszönte az együttműködést, jó munkát kívánt. 3

4 2. Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásáról Előadó: Többen olvashattak összefoglalva a Kisbíróban mindazt, hogy mi minden valósult meg évben. Tájékoztatott, hogy a Kisbírót minden szanki lakos megkapja a postaládájába térítésmentesen. Az önkormányzat kötelessége és érdeke is a tájékoztatás. Indokként említette, hogy sajnálatosan több esetben történt meg, hogy szanki lakosok nem kellő információ birtokában mondtak véleményt. Ha megvásárolták volna az újságot, vagy az ingyenes interneten megjelent tájékoztatót elolvasták volna, mindez elkerülhető lett volna. Az internet teljes körűvé válásáig viszont a mindenkori költségvetési lehetőségek figyelembevételével szükségesnek tartotta a Képviselő-testület az ingyenes helyi információs kiadvány biztosítását. A 2013-as évben jelentős változás volt az önkormányzati rendszer átalakulása, az önkormányzati gazdálkodás megváltozása, a feladatfinanszírozás. Az állami támogatást csak arra lehet fordítani, amire biztosította az állami költségvetés. A saját bevételek egyre csökkennek, 6 millió forint volt a gépjárműadó bevétel, amely néhány éve még 20 millió forint volt, azóta jelentősen lecsökkent az adó összege is, valamint a bevétel 60 %-a a központi költségvetést illeti meg. Az iparűzési adó bevétel 116 millió forint volt, amelynek alakulása nagyon ingadozó. Öt évre visszamenőleges önrevíziót hajtott végre több adófizetőnk, ennek következményeként tavaly 21,3 millió forint iparűzési adó visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Sikerült 17 millió forint állami támogatást kapni a visszafizetés rendezéséhez. Pozitívummal zártuk az évet, nincs hitelállományunk, emellett fontos feladatokat meg tudtunk valósítani. Ilyen például az orvosi rendelő felújítása, részben pályázati pénzből az Ízek Háza (régi gyógyszertár) épületének felújítása, csoki üzem beindítása, csillagászati távcső beszerzése. Jelentős esemény volt a Szank története című kiadvány megjelentetése saját erőből és szponzori támogatással. Pályázati forrásból hat tanyának megvalósult a villamosítása napelemes rendszer felszerelésével. Sok rendezvény volt tavaly, ebben az évben kettő jelentősebbet tervezünk, a Méz- és meggyfesztivált és a SZAFT-ot. Településmarketing tekintetében kiemelkedő a Méz- és meggyfesztivál. Az önkormányzat évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 477 millió forint. A bevételek 62 %-a működési célú bevétel, 38 %-a pedig felhalmozási célú bevétel. A kiadásokat tekintve 58 % működési célú, 42 % felhalmozási célú kiadás volt. Az önkormányzat és a hivatal 2013-ban összesen 58 főt foglalkoztatott, ebből 35 fő foglalkoztatása a Munkaügyi Központ támogatásával valósult meg, foglalkoztatásukhoz ,-Ft-ot kaptunk, amelyhez az önkormányzati saját erő ,-Ft. Közmunkásokkal is lehet értéket teremteni. Ezáltal is elősegítjük az emberek visszavezetését a munka világába. Az önkormányzat vagyona nőtt. Az érettséginek feltétele, hogy a fiataloknak 50 óra önkéntes munkát kell vállalniuk. Az önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy helyben le lehessen dolgozni az 50 órát. A meglévő nem kötelező feladatokat fenntartani nagyon nehéz, a kisebb önkormányzatoknak meghaladja az erejét. Jó döntés volt a szociális ellátó rendszer és az oktatási intézmény egyházi fenntartásba adása. Társak vagyunk az egyházzal a feladatellátásban, így továbbra is működhet például az idősek nappali klubja, amely nem kötelező feladat. 4

5 3. Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetésének tervezéséről Előadó: 2014-ben tervezzük napelempark létrehozását, az önkormányzati intézmények tetejére napelemek létesítését. Megújuló energiára épülő üvegházat szeretnénk megvalósítani. Továbbra is célunk a kamerarendszer fejlesztése. Fent kell tartani továbbra is a településőri rendszert. Folytatni kell a START közmunkaprogramot mely értékteremtő program. Ennek keretei között újulna meg a községháza homlokzata, a kerítés, a hivatali udvar. Tervezzük továbbá az óvoda udvarára árnyékoló kiépítését, festést, karbantartást. Pályázati forrásból, civil szervezetek, egyéni vállalkozó bevonásával tervezzük a tekepálya tetején 30 fő számára ifjúsági szállás kialakítását, valamint a Gondozási Központ tetőterének beépítésével további szálláshelyek létrehozását. A lőtér melletti területre kalandparkot szeretnénk kialakítani. Az ivóvízminőség-javítás EU-s támogatásból július 30-ig meg fog valósulni. 11 önkormányzat fogott össze és létrehozta a Tiszta víz Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást, amely megpályázta az önerőt is, így az önkormányzatnak a fejlesztés nem kerül pénzébe. Az arzén mennyisége Szankon az ivóvízben az egészségügyi határérték alatt van, az ammónium és vas tekintetében kialakításra kerül egy új tisztítóberendezés. Meg fog valósulni a vízmű területén egy új 70 m 2 es épület, az ivóvízvezeték a Béke utcán az óvodától a Rózsa utcáig kicserélésre kerül, emiatt fel lesz túrva a kerékpárút, a lakosság türelmét kéri. Tolózárak, tűzcsapok kerülnek beszerelésre, szakaszolhatóvá teszik a rendszert. Felújítás után meg fog történni a meglévő csövek mechanikai tisztítása is. Pályázati forrást nyertünk Települési Értéktár létrehozására, 2014-ben megkezdődik a munka. A gyerekek kirándulási lehetőségein próbálunk változtatni. Tavaly támogattuk az Erzsébet táborokban a részvételt. Megpróbáljuk rendbe tenni a régi problémákat is, ahol eddig út volt, út maradhasson. A lődombi erdőtől a horgásztóig járt utat hivatalos úttá tesszük. Elő kell készíteni a as ciklust, fontos a vállalkozók segítése pályázatokkal évben választások lesznek. Bízik benne, hogy a településen kialakult normális hangnem nem változik. Mucsi László képviselő Megkérdezte, hogy a felújítás keretében az összes azbeszt cső kicserélése megtörténik-e. A felújítási programban 906 méter vezeték cseréje van benne, annak ellenére, hogy a program kezdetben egyáltalán nem támogatta a vezetékcserét. Végül sikerült elérni, hogy a költségek 20 %-ának mértékéig támogatja a pályázat a meglévő vezetékek cseréjét. Az ivóvíz szolgáltatónak kell tervet készítenie az elkövetkező időkben és megvalósítania a régi, elavult vezetékek cseréjét. A vízdíjból lesz megvalósítható a teljes szakaszon a felújítás. Ettől is függ, hogy mennyi lesz a vízdíj összege, hiszen amortizációs alapból kell a felújításokat, cseréket megvalósítani, visszapótolni. A vizünk alapvetően jó, a felújítás után még jobb minőségű lesz. A hulladékgazdálkodás tekintetében megváltozik a jelenlegi szolgáltatói rendszer. Többségében önkormányzati vagy állami tulajdonú szervezetnek van jogosultsága közszolgáltatást végezni. Több önkormányzat alapított egy Kft-t, amely önkormányzati tulajdonban van, a törvénynek megfelel, majd átveszi a feladatellátást a kiskunhalasi cégtől. A közbeszerzési eljárás lefolytatásáig a jelenlegi Kft. végzi továbbra is a feladatot. A képviselőtestület nem kötelezte a lakosságot- eltérően más településektől -, hogy a 80 literes gyűtjőedényt, 110 literesre cserélje le. A lakosság költségei nem nőttek ennek köszönhetően. Patyi Péter Kisasszonyd. 39. Elmondta, hogy amelyik házban nem laknak, és nincs kijelentve, kiküldik a számlát. 5

6 Ha nem lakott a ház, minden évben decemberben be kell jelenteni, ha ezt elmulasztja a tulajdonos, akkor a bejelentést követő hónaptól nem kell fizetni, de az addig eltelt időre a szolgáltatási díjat be kell fizetni. Dr. Garai István országgyűlési képviselő Elismerését fejezte ki a háziorvosi rendelő felújításáért. Beszélt az elmúlt időszakban az egészségügyi ellátásban bekövetkezett változásokról, a kiskunfélegyházi kórházról, a kiskunmajsai rendelőintézetről, a Leader közösségek működésének eredményeiről, a kisvasút turisztikai jelentőségéről. Lippai Imréné Arany J. u. 27. A nemzet elöregszik. Megkérdezte, hogy községünkben hogyan alakul az élve születések és a halálozások száma. Mindenkinek megköszönte a ravatalozó felújítását, amely példás összefogás eredményeként valósult meg. Nagyon köszönte, hogy mindenki ingyen megkapja a Kisbírót. Kérte, hogy a Kisbíróban a választásokkal kapcsolatban legyenek információk. Az ünnepi kivilágítás annyira szép és megható volt, mint még soha, az adventi koszorú és az ünnepségek miatt elismerést és köszönetet mondott mindenkinek. Szankon 2013-ban 15-en születtek és 40-en haltak meg, sajnos nagyon rossz az arány. Megköszönte az elismerő szavakat. Akik tesznek a településért, nem azért teszik, hogy megköszönjék, de jól esik. Elmondta, hogy jövőre még szebb lesz az ünnepi kivilágítás. Heródek János Arany J. u. 91. Kiskunmajsán a Rendelőintézetben 3-4 hónapot kell várni egyik kezelés után a másikra. Ezen nem lehet változtatni? Kovács Tibor Halasi u. 11. Hiba van a rendszerben, mert sokat küldözik a betegeket a kórház és a járóbeteg szakellátó között. Rávai Dezső Petőfi S. u. 70. Ugyanazt a műtétet az egyik kórházban 3 hónap múlva tudják elvégezni, a másik kórházban pedig csak 3 napot kell várni. Látjuk, hogy várólisták vannak. A járóbeteg szakellátó működésére sokkal nagyobb igény van, mint ahogy azt előzetesen tervezték. Az OEP-pel kellene szerződést módosítani, hogy szükség szerint finanszírozzák az ellátást. Jelenleg az önkormányzatoknak kell kiegészíteni az OEP finanszírozást. Vannak finanszírozási kvóták, amelyet az orvosoknak be kell tartani. Jelezni fogjuk taggyűlésen, hogy a várólisták csökkenjenek. Kósa István Béke u. 43. A Református Egyházközség nevében köszönetet mondott az önkormányzatnak, a polgárőröknek, akik reggelente a gyerekeket irányítják, az egyházi intézmények rendezvényeinél segítenek. Megköszönte a pedagógusok munkáját, az óvodai dolgozók munkáját, akiket a Presbitérium dicséretben részesített. Bazsa Mihály Irinyi J. u. 17. Felidézte, hogyan indult el az adománygyűjtés a ravatalozó felújítására egy évvel ezelőtt. Köszönetet mondott az önkormányzatnak és mindazoknak, akik adománnyal, munkával segítettek. Elmondta, hogy a temető kapui február 1-jétől éjjel zárva lesznek, csak a Zsigmondy V. utca felőli kapu lesz nyitva, ami be lesz kamerázva. A temető üzemeltetőjével módosítani fogják a szerződést. A ravatalozó felújítása mindenkinek az érdeke volt, méltatlanok voltak a körülmények. 6

7 4. Egyéb kérdések - Tájékoztató a választás előkészületeiről Vincze Jánosné jegyző Tájékoztatta a lakosságot, hogy évben 4 választás lebonyolítására kerül sor 3 időpontban. Az országgyűlési képviselők választása április 6-án lesz. Szankon két választási körzet van, az I. választási körzetben lakóknak korábban az általános iskolában volt kialakítva szavazó helyiség. Az iskola a Református Egyház fenntartásában van, egyházi fenntartású épületben pedig nem lehet szavazóhelyiséget kialakítani. Ezért az I. választási körzetbe tartozók a Közösségi Házban szavazhatnak. Tehát aki eddig az iskolához ment szavazni, annak a Közösségi Házba kell mennie. A korábbi gyakorlatnak megfelelően mindenki értesítőt fog kapni, azon rajta lesz a szavazás helye is. A II. választási körzetben lakók a Művelődési Házban szavazhatnak, itt nincs változás. A következő az európai parlamenti választás lesz május 25-én. A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására októberben kerül sor, egy időben a nemzetiségi önkormányzati választással. Ismertette a Választási Iroda tagjait. - Tájékoztató az ebek összeírásáról Vincze Jánosné jegyző Az állatvédelmi törvény előírja, hogy az ebeket 3 évente össze kell írni. Az összeírás most folyik. Minden ebről ki kell tölteni egy regisztrációs adatlapot. Az adatlapokat többféleképpen a lakosság rendelkezésére bocsátottuk. A kitöltött adatlapokat a lakosság folyamatosan visszajuttatja, megköszönte az együttműködést. Kevesebb a bejelentés, nincs sok kóbor kutya. Arra kérte a lakosságot, ha mégis látnak kutyákat szabadon kóborolni, azt jelezzék a polgármesteri hivatalban. A begyűjtött kóbor ebeket Kiskunfélegyházára a gyepmesteri telepre szállítjuk. A legfontosabb azonban a felelős állattartói magatartás! Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte mindenkinek a megjelenést és 20 óra 50 perckor bezárta az ülést. K. m. f. Patkós Zsolt polgármester Vincze Jánosné jegyző Nyerges Zoltán jkv. hitelesítő Mucsi László jkv. hitelesítő 7

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. január 12-én megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. január 12-én megtartott közmeghallgatásáról SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. január 12-én megtartott közmeghallgatásáról Határozat száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-32/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 7-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 7-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 26-4/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 7-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 34, 35, 36, 37, 38, 39/2014. (II. 7.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-16. 1 TARTALOMJEGYZÉK 10/2015.(III.17.)

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról. Jelen vannak: 1) Farkas Imre polgármester, 2) Magyari

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth L. u. 128.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket.

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket. Jegyzőkönyv amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 15 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 53-4/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 32, 33/2013. (II. 8.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 18-án Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 18-án Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 18-án Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének közmeghallgatási ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Kiss Gábor

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben