TÁJÉKOZTATÓ. a Pénzügyi Bizottság részére - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti lakóépület felújítási programjáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. a Pénzügyi Bizottság részére - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2001-2013 közötti lakóépület felújítási programjáról"

Átírás

1 NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGVONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLV 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám:VAGY/422-1/2014 Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Bizottság részére - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti lakóépület felújítási programjáról Tisztelt Bizottság! 2001 évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatására meghirdetett pályázathoz kapcsolódóan kidolgozta Lakóépület Felújítási Programját. A program közötti időszak vonatkozásában tartalmazta a városban jelentkező felújítási igény nagyságát, jellegét, valamint az önkormányzat beavatkozási lehetőségeit. A Lakóépület Felújítási Program kidolgozásakor Nyíregyházán az iparszerű technológiával épült lakóépületek száma 245 db, a lakások száma db volt, melyek életkora meghaladta a évet. Ezen épületek felújítása elengedhetetlenné vált. Az Önkormányzat 2002 évben a Széchenyi Terv Lakásprogramjához, 2003 évtől pedig a Kormány Lakóépületek Energia-megtakarítási Programjához kapcsolódva elkészítette az önkormányzati támogatás nyújtásának szabályozását célzó helyi rendeleteit, melyek az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatását szabályozták. Az első ilyen rendelet a 4/2002.(11.1) számú önkormányzati rendelet, mely alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdetett az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatására. A 2002 évi pályázat főbb elemei az alábbiak voltak: A pályázók köre: az iparosított technológiával épült társasházak, lakásszövetkezeti épületek lakástulajdonosai, illetve az önkormányzati bérházak, ahol a lakóépület legalább 10 lakást tartalmaz. A pályázat kétlépcsős: a pályázóknak első lépcsőben az Önkormányzathoz kellett benyújtani pályázatukat. Ezen pályázatokat az Önkormányzat elbírálta, majd a Közgyűlési határozatban döntött az önkormányzati támogatás mértékéről, valamint arról, hogy egyetért-e a pályázat Gazdasági Minisztériumba történő benyújtásával. A második lépcsőben az Önkormányzat a Közgyűlés jóváhagyását követően lakóépületenként nyújtotta be pályázatát a Gazdasági Minisztérium felé az állami támogatás elnyerésére. A pályázható munkák köre: 1. Utólagos hőszigetelési feladatok: - nyílászárók szigetelése, cseréje, tető, illetve pincefödém szigetelése, - homlokzatok hőszigetelése, 1

2 - épület északi falának hőszigetelése, - nyílászárók szigetelése, cseréje legalább 90%-ban, 2. Épületgépészeti rendszerek felújítása, korszerűsítése: meglévő fűtési berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, - hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, - épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréje, - felvonó korszerűsítése, illetve cseréje energia-megtakarítás esetén, - szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése Állami támogatás: a beruházási költség 1/3-a, lakásonként max Ft Önkormányzati támogatás: a beruházási költség min. 1/3-a Lakóközösség saját ereje: a beruházási költség min. 1/3-a, mely lehetett készpénz (az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása), illetve pénzintézeti kölcsön A támogatás szempontjából elismerhető beruházási költség tartalmazta a tervezési, engedélyezési költségeket, a lebonyolítás és beruházás egyéb költségeit, valamint az ÁFÁ-t. Támogatásból nem volt fedezhető a nem lakáscélú ingatlanok felújítása, korszerűsítése. Nem igényelhettek a lakóközösségek támogatást a pályázat benyújtása előtt beruházásokhoz. megkezdett Szerződéskötés: Az Önkormányzat eredményes pályázat esetén a Gazdasági Minisztérium által kijelölt pályázatkezelővel támogatási szerződést kötött, mely szerződés tartalmazta a központi támogatás folyósításának feltételrendszerét és annak ütemezését. Az Önkormányzat ezután kötött megállapodást a nyertes lakóközösségekkel. Az önkormányzati támogatási szerződés tartalmazta az állami és önkormányzati feltétel rendszert és a felújítási munkák ütemezését. A lakóépületek energiatakarékos felújítását az Önkormányzat bonyolította. A támogatás folyósítása: Az Önkormányzatnak az önkormányzati támogatás összegét a pályázat kedvező elbírálását követően kellett átutalnia az erre a célra elkülönített bankszámlára. Az állami támogatásnak szintén erre az elkülönített számlára kellett befolynia a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, a benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, illetve ezek ellenőrzése után. A lakóközösség a beruházás megkezdése előtt, a Minisztérium értesítését követő 8 napon belül köteles volt a saját önrészt az Önkormányzat elkülönített számlájára befizetni. Elszámolás, ellenőrzés rendje: A lakóközösség képviselője a kivitelezési munkák során köteles volt az önkormányzat megbízott jaival együttműködni, részükre a szükséges felvilágosításokat megadni, és a helyszín megtekintését biztosítani. A felújítási munkák (részmunkák) befejezése után a műszaki átadás-átvételi eljárást követően kerülhetett sor a támogatás folyósítására a kivitelezést végző vállalkozó által a társasház nevére kiállított, és teljesítés igazolást tartalmazó (rész) végszámla alapján. Az elvégzett munkákat minden esetben a Polgármesteri Hivatal megbízott jainak ellenőrizniük kellett. A végszámlán a teljesítést a lakóközösség képviselőjének is igazolnia kellett. Az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának támogatására vonatkozó keretösszeg az önkormányzat éves költségvetésében került meghatározásra. Amennyiben a beadási határidő előtt a keretösszeg kimerült, illetve az adott évben az Önkormányzat nem tudott fedezetet biztosítani a támogatási eljárást le kellett állítania. 2

3 A pályázatok beadási határideje: augusztus 31. A beérkezett pályázatok elbírálását követően 21 db épület 853 lakásának felújítását támogatta az önkormányzat eft összeggel. Az állami támogatás összege: eft évben a 21/2003 (V.5.) számú önkormányzati rendelet alapján írt ki Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatására. A rendelet és a pályázat két pontban került módosításra 2002 évhez képest: 1. A pályázható munkák köre módosult oly módon, hogy korábban valamennyi nyílászáró szigetelése illetve cseréje szerepelt a támogatott munkák között, míg 2003 évtől csak a külső nyílászáró cseréket illetve szigeteléseket támogatta a rendelet. 2. A szerződéskötés feltételei úgy változtak, hogy 2002 évben a második lépcsőről szóló döntés után 30 napon belül meg kellett kötni a pályázóval az önkormányzatnak a támogatási szerződést, míg 2003 évtől a döntésről szóló értesítést követő 1 évaszerződéskötésre nyitva álló határidő, ha ezen időn belül a pályázó hibájából nem került sor a szerződés megkötésére, a döntés érvényét vesztette. A pályázatok beadási határideje: augusztus 31. A beérkezett pályázatok elbírálását követően 54 db épület lakásának felújítását támogatta az önkormányzat eft összeggel. Az állami támogatás összege eft évben a 21/2003.(V.5}. számú önkormányzati rendelet annyiban változott, hogy a támogatott felújítási munkálatok részletezése átkerült a pályázati felhívásba, a rendelet csak összevontan nevesíti a támogatott munkákat az alábbiak szerint: I. Utólagos hőszigetelési feladatok II. Épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítása, korszerűsítése A 2004 évre vonatkozó pályázati felhívás a pályázható munkák körében az utólagos hőszigetelési feladatok vonatkozásában lehetőséget ad arra - az egyes munkák külön pontokba szedésével -, hogy a tető hő- és vízszigetelésére, a födémek hőszigetelésére, a végfalak szigetelésére önmagukban vagy más munkálatokkal összevonva - a lakóközösség döntésétől függően - is lehessen pályázni. A 2004 évi pályázati kiírásban a pályázati feltételek kiegészültek azzal, hogy csak a 3/2003.(1.25.} BM GKM -KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat és termékeket lehet csak felhasználni a felújítások során. A pályázat kétlépcsős maradt azzal a változással, hogy az Önkormányzat által támogatásra javasolt lakó közösségek az önkormányzat nevében készíttetik el a pályázatot az állami támogatás elnyerésére, míg korábban az önkormányzat saját maga adta be a pályázatot a Belügyminisztériumhoz. Az elbírálás szempontrendszere is változott, új pontozásos rendszer került bevezetésre. Magasabb pontszámot kaptak a - régebben épült lakóépületek - korszerűtlenebb építési technológiával épült épületek - felújítás teljességére törekvő társasházak - magasabb önerőt vállaló lakóközösségek - pontszám egyenlőség esetén a nagyobb lakásszámú épületek. A pályázat beadási határideje: szeptember 30. 3

4 A beérkezett pályázatok elbírálását követően 28 db épület 926 lakásának felújítását. támogatta az önkormányzat eft összeggel. Az állami támogatás összege: eft évben a 21/2003.(V.5) számú önkormányzati rendelet nem, csak a pályázati kiírás módosult. A pályázható munkák köre kiegészü lt a lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítésével, felújításával. Az elbírálás szempontrendszerébe városképi szempont szerinti értékelés is bekerült, bizonyos utcák magasabb pontszámot kaptak. A pályázatok beadási határideje: augusztus 15. A beérkezett pályázatok elbírálását követően 20 db épület lakásának felújítását támogatta az önkormányzat eft összeggel. Az állami támogatás összege eft évben a 21/2003.(V.s.) számú rendelet módosításra került, ezen időponttól a minimum 4 lakást tartalmazó lakóépületek is pályázhattak támogatásra. Módosult a rendelet abban is, hogy az Önkormányzat olyan pályázatot is benyújthatott állami támogatás elnyerésére, amelyhez az Önkormányzat nem biztosított támogatást, de a lakástulajdonosok vállalták a bekerülési költség legalább 2/3-ának biztosítását saját erőként. A pályázat i felhívásban szereplő pályázható munkák köre kiegészült a meglévő fűtési rendszerek lakásonkénti egyedi szabályozását és mérését lehetővé tevő fűtési hálózat átalakításával, hőleadó k (radiátorok), valamint csatlakozó szelepek korsze r ű termosztatikus szelepekre történő cseréjével, használati hideg- és melegvíz fogyasztás lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelésével. A pályázat kétlépcsős maradt, de 2006 évben önkormányzati támogatás nélkül csak állami támogatásra lehetett pályázni. A pályázatok beadásának határideje: augusztus 31. A beérkezett pályázatok elbírálását követően 9 db épület 350 lakásának felújítását támogatta az állam eft összeggel. Az önkormányzati támogatás összege : O Ft 2007 évben nem írt ki az Önkormányzat pályázatot iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására február 1. napján jelent meg az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Pályázati Felhívása a 2008 évi iparosított technológiájú épületek felújításának támogatására. A felhívás alapján szükségessé vált az Önkormányzat Lakóépület Felújítási Programjának kiegészítése, valamint mindezek alapján új önkormányzati rendelet megalkotása. A 19/2008. (IV.1.) számú rendelet - mely a jelenleg is hatályban lévő szabályozás - felhatalmazása alapján készült Pályázati felhívás lényeges változásokat tartalmazott a korábbi évek gyakorlatához képest. A támogatás célja továbbra is az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása volt. Pályázatot meghívás alapján a Lakóépület Felújítási Program 2008 évi mellékletében felsorolt társasházak és lakásszövetkezetek nyújthattak be, valamint a helyi önkormányzatok, Nyíregyháza közigazgatási területén elhelyezkedő saját tulajdonú bérházaik energia megtakarítást eredményező felújítására. 4

5 A támogatható tevékenységek köre: 1. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje 2. Homlokzatok és födémek hőszigetelése 3. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása 4. A megújuló energia-felhasználás növelése Kétlépcsős volt a pályázat, ha azt az Önkormányzat is támogatta. Első lépcsőben a társasházak az önkormányzat felé nyújtották be a pályázatot, ha vállalták a felújítás 50%-os saját erőből történő finanszírozását. Az Önkormányzati döntést követően a második lépcsőben az Önkormányzat által is támogatott pályázatokat - az Önkormányzat dokumentumaival kiegészítve - a pályázó társasházak, illetve lakásszövetkezetek továbbították az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felé. Egylépcsős volt abban az esetben a pályázat, ha a pályázó vállalta a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erőből történő finanszírozását, és pályázatát közvetlenül nyújtotta be a Minisztérium felé. Állami támogatás: a bekerülési költség 1/3-a, lakásonként max Ft Önkormányzati támogatás: a bekerülési költség max. 1/6-a, de lakásonként max Ft Tulajdonos lakóközösség saját ereje: a beruházási költség 50%-a, mely lehet készpénz (az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása), illetve pénzintézeti kölcsön. A pályázatot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Pályázati Útmutatójában közölteknek megfelelően, a pályázati formanyomtatványokat hiánytalanul kitöltve és az előírt dokumentumok csatolásával kellett benyújtani az Önkormányzathoz. Az Önkormányzat a pályázatokat formai szempontból nem minősítette, csak a támogatási javaslatról döntött. A lakóközösség csak az Önkormányzati Miniszter kedvező elbírálása esetén részesülhetett önkormányzati támogatásban, és csak ekkor kötötte meg vele az Önkormányzat a támogatási szerződést. Elszámolás, ellenőrzés rendje a korábbiakhoz képest nem változott: A lakóközösség képviselője a kivitelezési munkák során köteles volt az önkormányzat megbízott jaival együttműködni, részükre a szükséges felvilágosításokat megadni, és a helyszín megtekintését biztosítani. A felújítási munkák (részmunkák) befejezése után a műszaki átadás-átvételi eljárást követően kerülhetett sor a támogatás folyósítására a kivitelezést végző vállalkozó által a társasház nevére kiállított, és teljesítés-igazolást tartalmazó (rész) végszámla alapján. Az elvégzett munkákat minden esetben a Polgármesteri Hivatal megbízott jainak ellenőrizniük kellett. A végszámlán a teljesítést a lakóközösség képviselőjének is igazolnia kellett. Az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának támogatására vonatkozó keretösszeg az önkormányzat éves költségvetésében került meghatározásra. Amennyiben a beadási határidő előtt a keretösszeg kimerült, illetve az adott évben az Önkormányzat nem tudott fedezetet biztosítani a támogatási eljárást le kellett állítania. A beruházás befejezéséről Beszámolót kellett benyújtani - az állami támogatás kifizetésének igazolásával együtt. A beruházást a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül meg kellett valósítani, és a megvalósítás befejezését követően 10 évig a fenntartást biztosítani kellett. A évi pályázatok benyújtásának határideje: július 31. 5

6 Az Önkormányzati Miniszter elbírálását követően kétlépcsős pályázat keretében 77 db épület lakásának felújítását támogatta az önkormányzat. A 225j2008.(VII1.25.) számú közgyűlési határozat szerint megítélt támogatás összege eft volt. Az állam ezen pályázatokhoz kapcsolódóan eft-tal támogatta a évi panel-felújítási programot. A évi Miniszteri döntés alapján a felújítási munkálatok döntő hányada - 2 db lakóépület kivételével évre befejeződött, az önkormányzati támogatások az említett 2 társasház - Toldi u. 22. és Kert u összesen eft-os támogatásának kivételével kifizetésre kerültek évi egylépcsős pályázat keretében 11 db épület 418 lakásának felújítása történt meg eft összegű állami támogatás folyósításával augusztus 4.-én a Kormány a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Panel II ) keretében pályázati felhívást tett közzé az iparosított technológiával épült lakóépületek szén-dioxid kibocsátás csökkenést, és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének és felújításának támogatására, melynek főbb paraméterei a következők: 1. A támogatható tevékenységek köre a évi pályázati kiíráshoz képest az alábbiakkal bővült: Épületek nyári hővédelmének javítása árnyékolók vagy árnyékvető szerkezetek beépítése Épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására 2. A pályázatok lehettek egy ill. kétlépcsősek attól függően, hogy az önkormányzatok tudták-e támogatni a pályázatot. 3. Nem támogatta a program azon költségeket, melyek a pályázati cél megvalósításával nem voltak közvetlen kapcsolatban (pl: engedélyezési költségek, hálózatfejlesztési hozzájárulás, pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek), illetve a járulékos költségeket sem (pl: támogatott munkák teljessége érdekében szükséges helyreállítási munkák). 4. A támogatás formája utólagos, teljesítésarányos, vissza nem térítendő állami támogatás. 5. A költségmegosztás a következőképpen alakult: alaptámogatás: mértéke a bekerülési költség 1/3-a, lakásonként max 500 eft; klímabónusz támogatás: mértéke az előirányzott energetikai célkategóriától függően a bekerülési költség 1O-27%-a; önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje együtt: a bekerülési költség fennmaradó hányada; Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évben a Panel II programhoz kapcsolódóan nem írt ki pályázatot, így a nyíregyházi társasházak egy lépcsőben nyújtották be támogatási igényüket a lebonyolítással és szerződéskötéssel megbízott ÉMI Nonprofit Kft.-hez. A pályázatok benyújtásának határideje volt, azonban ezen pályázatok tartaléklistán szerepeltek szeptemberéig szeptember 19. és december 31. között 9 db nyíregyházi társasház esetén született kedvező Miniszteri döntés, így 271 db lakás részesült összesen eft összegű állami támogatásban a Panel II pályázat keretében. A tartaléklistán további 5 nyíregyházi pályázat szerepel, melyek esetén az igényelt állami támogatás összege eft. Az Alprogramban a döntéshozatal folyamatos, a program befejezéséhez szükséges forrás a Minisztériumban rendelkezésre áll, így bízunk benne, hogy az eddig még el nem bírált nyíregyházi pályázatok esetén is pozitív döntések születnek a közeljövőben. 6

7 években a lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának tárgyában Minisztériumok részéről nem került sor pályázati kiírásra augusztus 15.-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium téglaépítésű társasházak energia hatékonysági felújítása, fűtéskorszerűsítése és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése céljából lakossági pályázatot hirdetett. Az Új Széchenyi Terv Társasházak Energetikai Felújítása Alprogramban költségvetési forrásból rendelkezésre álló keretösszeg 834 millió Ft volt. A programra az érdeklődés olyan nagy volt, hogy augusztus 16.-án fel is kellett függeszteni a kiírást. A pályázaton az 1971 előtt, hagyományos technológiával, égetett tégla falazattal készült, legalább 20 lakásos társasházak vehettek részt. E kör számára most először indult állami forrásból támogatott, energetikai beruházásokra ösztönző kiírás. A pályázat keretében utólagos finanszírozással vehető igénybe támogatás a lakások külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje, az épületek nyári hővédelmének javítása árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével, a homlokzatok és födémek hőszigetelése, az épületgépészeti felújítás, az elektromos korszerűsítés és a megújuló energiafelhasználás növelése (pl. napkollektor, hőszivattyú stb.) céljából. A támogatás mértéke és intenzitása az energetikai jellemzőket javító elemek komplexitásának függvényében lakásonként maximum eft, illetve százalék között változott. A pályázat keretében november 8.-i Miniszteri döntés értelmében országos szinten 36 lakóépület részesült támogatásban, közöttük egy nyíregyházi társasház is. Az Északi krt 7-ll. szám alatti társasház energetikai felújítását összesen eft összegben támogatta a program. Az alábbi összefoglaló táblázatból láthatjuk, hogy 2001 évtől Nyíregyháza lakásállománya jelentősen megújult, hiszen 235 pályázat keretében közel lakás felújítása történt meg. A felújítások teljes beruházási költsége közel 9,9 milliárd Ft-ot tett ki, melynek megvalósításához az állam több mint 3,3 milliárd Ft-tal, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közel 2,2 milliárd Ft-tal, a lakóközösségek pedig közel 4,4 milliárd Ft-tal járultak hozzá. 7

8 Iparositott technológ'iával épült lakóépoletek energia-takarékosságot célzó felújitás~ra kiirt pályázatokon között nyertes nyíregyházi épületek ÉV Pályázat Lakásszám Teljes beruházási költség Állami támogatás Önkormányzati támogatás Lakossági saját erő OOO OOO OOO kétlépcsös egylépcsös Társasházak Energetikai Felújitása Alprogram keretében támogatásban részesült nyíregyházi épületek i' Teljes Lakás- Állami Önkormányzati Lakossági ÉV Pályázat beruházási szám támogatás támogatás saját erő költség A Kormány energia-takarékosságot célzó intézkedései az Új Széchenyi Terv keretében tovább folytatódtak, hiszen évtől a panelházak felújítására vonatkozó pályázati lehetőségek ugyan leálltak, de az alábbi táblázatban részletezett - szintén nagyon jelentős energia-megtakarítást eredményező - egyéb pályázati kiírásokra került sor években : Új Széchenyi Terv Pályázat kiírásának éve Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Program Energiahaté konysági Alprogram 2009 Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009 Mi otthonunk felújítási és új otthon építési Alprogram 2011 Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram 2010 Enegiatakarékos Izzócsere Alprogram 2010 Napkollektor Pályázat 2011 Egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatása 2011 Fűtési rendszerek korszer ű sítése 2012 Közösségi közlekedésben üzemeltetett gázüzemű (eng) autóbuszok beszerzését e l ősegítő Alprogram Társasházak Enegetikai Felújítása Alprogram

9 2013. év folyamán a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, illetve a Nyíregyházi Rendőrkapitányságtól egyaránt érkezett megkeresés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához a panelprogramban résztvevő társasházak energiatakarékos felújítási munkálataival kapcsolatban. Mindkét hatóság minden megkeresésre válaszoltunk, valamennyi kért dokumentumot és információt rendelkezésükre bocsátottunk, melyek az alábbiak voltak: Nemzeti Adó és Vámhivatal Adóalanyok Ellenőrzési Főosztálya Társas Vállalkozások Ellenőrzési Osztálya 2. A megkeresés tárgya: bevallások utólagos vizsgálatára irányuló adóellenőrzés Az átadott dokumentumok másolatai: - Miniszteri döntés az állami támogatásról - Bejelentési adatlap a beruházás megkezdéséről - Önkormányzati támogatási szerződés - Teljesítésigazolás - Jegyzőkönyv az Önkormányzat részéről történt záró ellenőrzésről - Kivitelezői műszaki megfelelőségi nyilatkozat - Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv - Jegyzőkönyv a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság véleményéről - Támogatási szerződés szerinti beruházás befejezéséről - Vállalkozási szerződés + költségvetés Nemzeti Adó és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága Kiemeit Ügyek Osztálya A megkeresés tárgya: költségvetési csalás vétségének megalapozott gyanúja ismeretlen tettes ellen indult eljárás Az átadott dokumentumok másolatai: - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának támogatására benyújtott pályázatok támogatásáról - Önkormányzati Miniszteri döntés a pályázat támogatásáról - Bejelentési adatlap a beruházás megkezdéséről - Banki igazolás elkülönített számla nyitásáról - Önkormányzati támogatási szerződés - Támogatási szerződés - Kimutatás a költségekről - Vállalkozói számla másolatok - Bankszámlakivonatok - Teljesítési gazolások - Jegyzőkönyv az Önkormányzat részéről történt záró ellenőrzéséről - Kivitelezői műszaki megfelelőségi nyilatkozat - Átadás-átvételi jegyzőkönyv - Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság véleménye - Bankszámlakivonat az önkormányzati támogatás kifizetéséről - Utalványrendelet a Panel plusz hitelprogram keretén belül a hitel folyósításáról; - Utalványrendelet az önkormányzati támogatás kifizetéséről - Beszámoló a beruházás befejezéséről - Bankszámlakivonat az önkormányzati támogatás kifizetéséről - Bankszámlakivonat az állami támogatás kifizetéséről 9

10 Nyíregyházi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály Gazdaságvédelmi Alosztály A megkeresés tárgya: nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indult eljárás Az átadott dokumentumok másolatai: - Miniszteri döntés az állami támogatásról - Vállalkozási szerződés - Bejelentési adatlap a beruházás megkezdéséről - Önkormányzati támogatási szerződés - Bankkal kötött kölcsönszerződés - Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés - Teljesítésigazolás + számlák és bankszámlakivonatok - Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv + kapcsolódó dokumentáció - Jegyzőkönyv az Önkormányzat részéről történt záró ellenőrzésről - Kivitelezői műszaki megfelelőségi nyilatkozat - Jegyzőkönyv a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság véleményéről - a támogatási szerződés szerinti beruházás befejezéséről - Bankszámlakivonat az állami támogatás kiutalásáról - Bankszámlakivonat az állami támogatás továbbutalásáról - Önkormányzati utalványrendelet az önkormányzati támogatás összegéről - Igazolás az önkormányzati támogatás átutalásáról - Közgyűlésen elfogadott határozatok közlése - Lakossági panasz bejelentése Ezen kívül több alkalommal magánszemélyek részére is lehetőséget biztosítottunk a társasházak panel pá Iyázata ival kapcsolatos ügyiratokba való betekintésre. Ezekben az esetekben természetesen előzetesen vizsgáltuk a kérelmező magánszemély jogosultságát, illetve felügyeltük az adatvédelmi szabályok betartását év szintén nagyon fontos év lesz a panel házak felújítása terén, hiszen a Kormány szándéka szerint indul a Panel III. program, melyet december lo.-én jelentett be a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. Magyarországon jelenleg az iparosított technológiával épült lakások száma 700 ezer, melyből eddig 320 ezer újult meg, a megmaradt 380 ezer lakás felújítását pedig 2020-ig kívánja elérni a Kormány. A program előzetes számítások szerint 500 milliárd forintba kerül, ennek egyharmada lesz vissza nem térítendő támogatás. A kétharmad rész megosztásáról még folynak a tárgya lások, önkormányzati támogatás és MFB-hitel is szerepel a források között. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogya tájékoztatót és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Nyíregyháza, április 22. \ ~" --\ "'., ~. ~1I.Is I,"''' / ~. f,,"= I I \ 'I;. r l' \ ~;~ Gllv:1", Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető W NYíREGYHÁZA 10

11 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Pénzügyi Bizottsága.../2014. (... ) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti lakóépület felújítási programjáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti lakóépület felújítási programjáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul veszi. Nyíregyháza, április... A határozatot kapják: 1./ Pénzügyi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I 2-334/2009. Tárgy: PANELPROGRAM Üi.: dr. Forgó Mária Melléklet: Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás Tevékenységi kör Pályázatírás - lakosság, társasházak és lakásszövetkezetek Közbeszerzés bonyolítása Kivitelezők pályáztatása, kiválasztása Kivitelezői

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 52/2005. (XII.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyergesújfalu Város Önkormányzata a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium meglévő lakóépületek felújítására és új energiatakarékos lakóházak

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-359

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének,

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-300 Iktatószám: I-1323-10/2008 Ügyintéző: Báthory István Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre.

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2008. (III. 28.) számú rendelete a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

42/2018. (III.29.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

42/2018. (III.29.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 42/2018. (III.29.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. 1. A pályázati

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

2. A monitoring szolgáltatás teljesítésének gyakorlati leírása

2. A monitoring szolgáltatás teljesítésének gyakorlati leírása ÚTMUTATÓ monitoring szolgáltatási kötelezettségéhez 1. A monitoring kötelezettség szabályozása 1.1 A monitoring adatok szolgáltatásának rendje Az ÉMI Nonprofit Kft. részére a beruházás megvalósulását és

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a 2008. évi Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA HELYI TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ az 55/2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004. (III.2.) Kt. számú rendelet módosítására

Részletesebben

I. A támogatás célja. A pályázók köre

I. A támogatás célja. A pályázók köre 1. melléklet Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve egyéb beruházásainak, felújításainak

Részletesebben

A pályázat keretösszege a tárgyévi költségvetésben meghatározott összeg. A támogatás mértéke a beruházás teljes költségvetésének maximum 30%-a.

A pályázat keretösszege a tárgyévi költségvetésben meghatározott összeg. A támogatás mértéke a beruházás teljes költségvetésének maximum 30%-a. Pályázati felhívás homlokzat és tetőhéjazat felújítására, valamint zárható lakossági hulladéktároló kialakítására Balatonfűzfő Város Önkormányzata pályázatot ír ki valamennyi, Balatonfűzfő város közigazgatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2003. (V. 5.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben 26/2004.(VIII.31.),

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Tapolca Város Önkormányzata az iparosított technológiával

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft.

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Lakáshitelek Lakástakarékpénztár Kamattámogatott lakáshitel Zöld hitelek Zöld hitel - K&H Energia takarékos finanszírozás Erste Ökohitel UniCredit Új Széchenyi-terv

Részletesebben

Otthon Melege Program ZFR-TÁV/2019 Pályázat feltételei

Otthon Melege Program ZFR-TÁV/2019 Pályázat feltételei KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Otthon Melege Program ZFR-TÁV/2019 Pályázat feltételei 2019.07.11. 61% Kecskeméti lakások fűtéskorszerűsítésének megoszlása 39% 1 500 db 5 500 db 4 500 db A nem fűtéskorszerűsített

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2003. (V. 5.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben 26/2004.(VIII.31.),

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 2019 TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATA 2019 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 2019 Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztések támogatása című, GINOP számú pályázatról

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztések támogatása című, GINOP számú pályázatról Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása című, GINOP-4.1.2-17 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I R D E T

N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I R D E T Melléklet P a k s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 1 2 / 2 0 0 6. ( I V. 2 8. ) s z á m ú r e n d e l e t e a l a p j á n N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez -

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez - Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. Tel: 44/501-361. Fax. 44/501-358. e-mail: polgarmester@mateszalka.hu száma: 559-7/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez - AZ IPAROSÍTOTT

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

I. NAGY ÉPÜLETEK, TÁRSASHÁZAK SZAKMAI NAP. Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelek

I. NAGY ÉPÜLETEK, TÁRSASHÁZAK SZAKMAI NAP. Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelek I. NAGY ÉPÜLETEK, TÁRSASHÁZAK SZAKMAI NAP Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelek 2017. március 29. 2 A lakástulajdonosok negyede tervez energiamegtakarítással

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-300 Iktatószám: 10-1323-5/2008. Ügyintéző: Báthory István Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Egységes szerkezetbe a 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete a településképet meghatározó ingatlanok

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2006. (V.4.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK UNIÓS FORRÁSBÓL

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK UNIÓS FORRÁSBÓL SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK UNIÓS FORRÁSBÓL Keretösszeg: 105,2 milliárd Ft Kölcsön összege: TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: minimum 500.000 forint,

Részletesebben

25/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e

25/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 25/2004. (VIII.31.) KGY r e n d e l e t e az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról szóló 44/2003. (VIII. 28.) számú rendelet

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e az iparosított technológiával épül lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és felújításának támogatásáról

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

.:~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (' N Y. Afl. ...r~~... Kósa Tímea alpolgármester. ...:.r... Ci ~lu!}tk REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

.:~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (' N Y. Afl. ...r~~... Kósa Tímea alpolgármester. ...:.r... Ci ~lu!}tk REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-521 ALPOLGÁRMESTERE E-MAIL: GAZDALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 11241/2013/14. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2009. (IX. 03.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázatához

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK KIHÍVÁSAI

A LAKOSSÁGI ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK KIHÍVÁSAI A LAKOSSÁGI ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK KIHÍVÁSAI Szabó Sándor - Igazgató Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Igazgatóság MFB Zrt. AZ MFB KIEMELT SZEREPET TÖLT BE AZ UNIÓS FORRÁSOK KIHELYEZÉSÉBEN

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a lakó-, és egyéb épületek, építmények felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG. 2009. OKTÓBER 15-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG. 2009. OKTÓBER 15-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 2009. OKTÓBER 15-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE Cím: Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Ügyiratszám:

Részletesebben

ELőTE RJ ESZTÉS. -a KözgyOléshez

ELőTE RJ ESZTÉS. -a KözgyOléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-585; FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: 10627/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita ELőTE RJ ESZTÉS -a KözgyOléshez a Nyírségi Többcélú Kistérségi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET. 1. A szervezet azonosító adatai ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET. 1. A szervezet azonosító adatai ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft 1 KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 1. A szervezet azonosító adatai név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft székhely: 2000 Szentendre, Dózsa Gy. U. 26. bejegyző határozat száma: nyilvántartási

Részletesebben

3. A monitoring adatlap és a kitöltést segítő dokumentumok elérhetősége

3. A monitoring adatlap és a kitöltést segítő dokumentumok elérhetősége ÚTMUTATÓ monitoring szolgáltatási kötelezettségéhez 1. A monitoring kötelezettség szabályozása 1.1 A monitoring adatok szolgáltatásának rendje Az ÉMI Nonprofit Kft. részére a beruházás megvalósulását és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP VÁROSI FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI PROGRAM TATABÁNYA

PÁLYÁZATI ADATLAP VÁROSI FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI PROGRAM TATABÁNYA PÁLYÁZATI ADATLAP VÁROSI FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI PROGRAM TATABÁNYA 2014. Távfűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. Tatabánya, 2013. november VÁROSI FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI PROGRAM TATABÁNYA 2014.

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2008. évi Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. 1. Előzmények a pályázat célja Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed a Gödöllő Város közigazgatási területén lévő lakásszövetkezetekre és társasházakra. Támogatási célok

A rendelet hatálya kiterjed a Gödöllő Város közigazgatási területén lévő lakásszövetkezetekre és társasházakra. Támogatási célok 17/2006.(VIII.7. ) számú önkormányzati rendelet az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és korszerűsítésének önkormányzati pályázati támogatása feltételeiről Gödöllő

Részletesebben

Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei.

Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei. Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei. Építők 105 Lakásszövetkezet 9024 Győr, Bartók B. út 44-56. Előadó:Csiszár Lajosné lakásszövetkezeti elnök Rudics András Lakásfenntartók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a panel, a közép-

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 23/2005. (VI.8.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 23/2005. (VI.8.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (VI.8.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

Támogatási feltételek

Támogatási feltételek Oroszlány Város Önkormányzatának 4/2010. (III.11.) Ör. rendelete A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 253-1/2003. (X.1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 253-1/2003. (X.1.) számú. h a t á r o z a t a 253-1/2003. (X.1.) számú a Lakóépület Felújítási Program mellékletének aktualizálásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat mellékletét a Lakóépület Felújítási Program 2.számú mellékleteként

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2007. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társasház felújítási támogatás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társasház felújítási támogatás 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társasház felújítási támogatás - 2019 Képviselőtestületének a kerületében lévő társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 41/2014. (XI. 28.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍLÁSZÁRÓK. Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése

NYÍLÁSZÁRÓK. Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése NYÍLÁSZÁRÓK Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése Főbb célkitűzéseink: A minőségi és környezetvédelmi követelményeknek folyamatos figyelemmel kísérése a feladatrendszer

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelte (továbbiakban: Rendelet) alapján kerületi

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012 Témafelelős: Dr. Kerekes Valéria Tárgy: Méltányossági kérelem MÁV Lakásszövetkezet Köztársaság u. 19-21. számú és Drahos

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

15/2008. (III.28.) rendelete

15/2008. (III.28.) rendelete 1 Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal K i s k u n f é l e g y h á z a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k 15/2008. (III.28.) rendelete az iparosított technológiával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról Előterjesztés 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról 1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE 1.1 Pályázat célja A pályázat alapvető célja

Részletesebben

Általános rendelkezés 1. 1

Általános rendelkezés 1. 1 Szekszárdi Önkormányzat 7/2002.(IV.29.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36) , Fax: (36) , R E N D E L E T T E R V E Z E T

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36) , Fax: (36) ,   R E N D E L E T T E R V E Z E T 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu 17. R E N D E L E T T E R V E Z E T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az iparosított technológiával

Részletesebben