1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, 1.3.HVS intézkedés leírása: Olyan helyi igényeknek megfelelő,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, 1.3.HVS intézkedés leírása: Olyan helyi igényeknek megfelelő,"

Átírás

1 LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1 Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, fejlesztése, hozzátartozó eszközbeszerzés a közbiztonság-javítás érdekében 1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi életminőség javítása 1.3.HVS intézkedés leírása: Olyan helyi igényeknek megfelelő, költséghatékony programok támogathatók, amely a térfigyelő kamerarendszerek kiépítése mellett a polgárőrség aktiválására és/vagy ifjúságvédelmi programelemre törekszik Támogatási kritériumok: Térfigyelő kamerarendszerek kiépítése érdekében eszközbeszerzésre, illetve ehhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésre vehető igénybe támogatás Egy pályázó egy intézkedésre csak egy pályázatot nyújthat be. A projekttel kapcsolatosan a támogatható költségek korlátozottak, csak építési, gépbeszerzés, eszközbeszerzés és a 23/2007 (IV.17) FVM Rendelet 31. szerinti egyéb költségek támogathatóak. Almáskamarás; Battonya; Dombegyház; Dombiratos; Kaszaper; Kevermes; Kisdombegyház; Kunágota; Magyarbánhegyes; Magyardombegyház; Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Mezőkovácsháza; Nagybánhegyes; Nagykamarás; Pusztaottlaka; Végegyháza településeken megvalósuló fejlesztés esetén a pályázónak a projekt adatlap benyújtásával egyidőben vállalnia kell, hogy a térfigyelő kamerák jeleit eljuttatja a Mezőkovácsházi Rendőr Kapitánysághoz. Utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a pályázó és a rendőrség között megkötött együttműködési megállapodást a térfigyelő kamerarendszer működtetésére Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés

2 1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 1.7. Ügyfélkör: Önkormányzat, önkormányzati társulás, illetve 100%-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság. 1.8.Támogatható települések köre: Almáskamarás;Battonya;Dombegyház;Dombiratos;Kaszaper;Kevermes;Kisdombegy ház; Kunágota; Magyarbánhegyes; Magyardombegyház; Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Mezőkovácsháza; Nagybánhegyes; Nagykamarás; Pusztaottlaka; Szabadkígyós; Újkígyós; Végegyháza 1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát; b) nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot; c) Építés tevékenység esetén a pályázathoz csatolni kell a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet d) Amennyiben releváns, jogcímrendeletnek megfelelő együttműködési megállapodás e) Minden építési résztevékenység vonatkozásában mellékelni kell egyszerű másolatban: ea) építési engedélyköteles beruházás esetén eaa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és eab) az ügyfél nevére szóló a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket); eb) nem építési engedélyköteles beruházás esetén eba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és ebb) az ügyfél nevére szóló a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat,

3 metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat; ec) Beruházás helyszínére vonatkozó, a projekt adatlap benyújtásakor érvényes tulajdoni viszonyokat bemutató tulajdoni lap egyszerű másolatát ed) ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni ef) Építés tevékenység esetén a projetk adatlaphoz csatolni kell a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet f) Amennyiben releváns, a beruházásban érintett árajánlatos tételeket alátámasztó árajánlatok, a jogcímrendelet által előírt formai kellékekkel

4 2 számú intézkedés 2.1. HVS intézkedés megnevezése: Az intézkedés célja LEADER támogatásból megvalósított térfigyelő kamerarendszerek központjának kiépítése a Rendőrségen 2.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi életminőség javítása 2.3.HVS intézkedés leírása: LEADER támogatásból már kiépített, illetve kiépítésre kerülő települési térfigyelő kamerarendszerek jeleit fogadó központ kiépítése a mezőkovácsházi rendőrkapitányságon. A központ az Akciócsoport 17 településéről lesz képes fogadni, feldolgozni és megjeleníteni a térfigyelő rendszer képeit. A térségben a pályázat elkészítéséhez, fenntartásához, finanszírozásához szükséges kompetenciákkal bíró szervezet a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület. Jelen jogszabályok alapján a térfigyelő kamerák képeit élőben csak a rendőrség figyelheti meg. A kiépített térfigyelő rendszerek képei a megtörtént bűnesetekben használhatók fel bizonyítékként, a központ kiépítésével a rendőrség képes lesz megelőző tevékenységre, bűncselekmény észlelése esetén azonnali reagálásra. A központ alkalmas lesz a HACS területén megvalósuló, kiemelt jelentőségű rendezvények biztosítására is. 2.4.Támogatási kritériumok: Pályázatot kizárólag a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület nyújthat be, a helyi

5 igényeknek, a Rendőrség elvárásainak megfelelően, a költséghatékonyság elve mentén. A központot úgy kell kiépíteni, hogy alkalmas legyen a településekről beküldött jelek, képek fogadására, megjelenítésére, és alkalmassá tegye a rendőrséget a kiemelt ügyek, rendezvények fokozott nyomonkövetésére, a szükséges beavatkozások megtételére, és biztosítható legyen a fenntarthatósága a projektnek. Egy pályázó egy intézkedésre csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásához szükséges együttműködési megállapodás megkötése a rendőrséggel, amely alátámasztja a pályázat megvalósíthatóságát. A térfigyelő központ kiépítéséhez szükséges műszaki eszközök, berendezések eszközbeszerzésként támogathatók, feltéve, hogy az ár munkadíjat és/vagy telepítési költséget nem tartalmaz. A projekttel kapcsolatosan a támogatható költségek korlátozottak, csak eszközbeszerzés és a 23/2007 (IV.17) FVM Rendelet 31. szerinti egyéb költségek támogathatóak Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés 2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 2.7.Ügyfélkör: Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 2.8.Támogatható települések köre: Mezőkovácsháza 2.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: a) nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot; b) Amennyiben releváns, jogcímrendeletnek megfelelő együttműködési megállapodás c) Amennyiben releváns, a beruházásban érintett árajánlatos tételeket alátámasztó árajánlatok, a jogcímrendelet által előírt formai kellékekkel

6 3 számú intézkedés 3.1. HVS intézkedés megnevezése: Már meglévő közösségi terek felújítása 3.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi életminőség javítása 3.3.HVS intézkedés leírása: A non-profit szervezetek eredményes működését elősegítő, már meglévő külső és belső közösségi terek felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint a szervezetek tevékenységének megfelelő infrastrukturális fejlesztése, ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés, építmény támogatható, a helyi igényeknek megfelelően, a költséghatékonyság elve mentén. 3.4.Támogatási kritériumok: Támogatás nem igényelhető olyan helyrajzi számra, amelyre Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér jogcímen támogatást vettek igénybe. Nem városi rangú településről támogatás nem igényelhető olyan tevékenységre, amely falufejlesztés, illetve vidéki örökség megőrzése jogcímből támogatható volt. Az elkülönítés érdekében, városi ranggal nem bíró településekről benyújtott pályázatok esetén kötelező az alábbi feltételek közül kettőnek megfelelni: - a fejlesztés keretében felújítandó közösségi teret legalább kettő másik civil szervezettel közösen használja, és ezt a pályázatban együttműködési megállapodással hitelt érdemlően alátámasztja - a fejlesztés kizárólag eszközbeszerzést tartalmaz, és a 23/2007 (IV.17) FVM Rendelet 31. szerinti egyéb költséget a pályázó nem kíván elszámolni - a pályázó igazolja, hogy a fejlesztés helyi közösségi igényeket elégít ki, azaz a fejlesztés elszámolható költségeinek 10%-t elérő értékű, a fejlesztéssel összefüggésbe hozható jellegű adomány felajánlását alátámasztja a pályázat benyújtásakor, és a felajánlott adományt a pályázati költségvetésben nem szerepelteti. Az adomány felajánlója a pályázattal kapcsolatosan költséget nem számolhat el semmilyen formában! - A pályázó igazolja a közösségi tér jelleget fényképpel, emlékeztetővel és jegyzői nyilatkozattal igazolja, hogy 2012 évben volt olyan, a közösségi tér működésével

7 kapcsolatos rendezvény a közösségi térben, ahol legalább 50 fő jelen volt A projekttel kapcsolatosan a támogatható költségek korlátozottak, csak építési, gépbeszerzés, eszközbeszerzés és a 23/2007 (IV.17) FVM Rendelet 31. szerinti egyéb költségek támogathatóak. Támogatást csak azon pályázó nyújthat be, amely a pályázatához csatol legalább három, a LEADER HACS területén székhellyel/telephellyel rendelkező civil szervezet támogató nyilatkozatát. Egy pályázó egy intézkedésre csak egy pályázatot nyújthat be. Támogatás csak meglévő közösségi terek felújításához, bővítéséhez, átalakításához, korszerűsítéséhez vehető igénybe. Amennyiben a beruházás helyszíne nem 1/1 önkormányzati tulajdonú, és non-profit szervezet nyújtja be a pályázatot, a beruházás helyszíne szerinti illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolás szükséges, hogy az adott helyrajzi számon a pályázó szervezet legalább egy éve szakmai programot valósít meg, a szakmai program megfelel a közösségi tér definíciónak és a közösségi tér tervezett felújítása a helyi közösség érdekét szolgálja Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés 3.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 3.7.Ügyfélkör: Önkormányzat, önkormányzati társulás; Non-profit szervezetek; Egyházak 3.8.Támogatható települések köre: Almáskamarás;Battonya;Dombegyház;Dombiratos;Kaszaper;Kevermes;Kisdombegy ház; Kunágota; Magyarbánhegyes; Magyardombegyház; Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Mezőkovácsháza; Nagybánhegyes; Nagykamarás; Pusztaottlaka; Szabadkígyós; Újkígyós; Végegyháza 3.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát; b) nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot; c) az egyház, belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági

8 bizonyítványt, vagy a belső egyházi jogi személy jogi személyiségét igazoló egyházi igazolást, amelyet az egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki; d) Jogcímrendeletnek megfelelő együttműködési megállapodás e) Minden építési résztevékenység vonatkozásában mellékelni kell egyszerű másolatban: ea) építési engedélyköteles beruházás esetén eaa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és eab) az ügyfél nevére szóló a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket); eb) nem építési engedélyköteles beruházás esetén eba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és ebb) az ügyfél nevére szóló a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat; ec) Beruházás helyszínére vonatkozó, a projekt adatlap benyújtásakor érvényes tulajdoni viszonyokat bemutató tulajdoni lap egyszerű másolatát ed) ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni ef) Építés tevékenység esetén a projetk adatlaphoz csatolni kell a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet f) támogató nyilatkozat g) Amennyiben releváns, a beruházásban érintett árajánlatos tételeket alátámasztó árajánlatok, a jogcímrendelet által előírt formai kellékekkel h) jegyzői igazolás

9 4 számú intézkedés 4.1. HVS intézkedés megnevezése: Időskorúak távfelügyeleti rendszerének kísérleti kiépítése 4.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi életminőség javítása 4.3.HVS intézkedés leírása: Az intézkedés célja idősek távfelügyeleti rendszerének kiépítése- távfelügyeleti eszközök és felügyeleti központ kiépítése. A normatív alapon finanszírozott jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszer szociális alapon vizsgálja, hogy kiknek biztosítja szolgáltatásait, emiatt sok idős, illetve egyéb igénylő nem fér hozzá a szolgáltatáshoz. 4.4.Támogatási kritériumok: - Pályázatot benyújtani csak a helyi önkormányzat támogató nyilatkozatával együtt lehetséges. - A támogatásból megvásárlásra kerülő eszközök kizárólag az Akciócsoport területén kerülhetnek kihelyezésre - Kizárólag költséghatékony, a helyi igényeknek megfelelő projekt támogatható. Megvásárolt eszközök szociálisan rászorulók számára nem helyezhetők ki. Szociális rászorulónak tekintendő: aki egyedül él és életkora 65 év felett van, aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, aki 2 személyes háztartásban él, 65 éven felüli vagy súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, ha egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát - Egy pályázó egy intézkedésre csak egy pályázatot nyújthat be - A pályázónak a projekt adatlapon be kell mutatnia, hogy kiknek, hogyan fogja kihelyezni az eszközöket, és ki fogja a központot működtetni

10 szakmai és pénzügyi szempontból, annak alapján, hogy a pályázatban működési költségek nem elszámolhatók - A projekttel kapcsolatosan a támogatható költségek korlátozottak, csak eszközbeszerzés költségei támogathatóak Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés 4.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 4.7.Ügyfélkör: Önkormányzat, non-profit szervezet (kizárólag 100 % önkormányzati tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaság) 4.8.Támogatható települések köre: Almáskamarás;Battonya;Dombegyház;Dombiratos;Kaszaper;Kevermes;Kisdombegy ház; Kunágota; Magyarbánhegyes; Magyardombegyház; Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Mezőkovácsháza; Nagybánhegyes; Nagykamarás; Pusztaottlaka; Szabadkígyós; Újkígyós; Végegyháza 4.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát; b) nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot; c) Amennyiben releváns, a beruházásban érintett árajánlatos tételeket alátámasztó árajánlatok, a jogcímrendelet által előírt formai kellékekkel

11 5 számú intézkedés 5.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek eszközbeszerzésének a támogatása 5.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi életminőség javítása 5.3.HVS intézkedés leírása: A HACS területén működő civil szervezetek helyi igényeket kielégítő, költséghatékony eszközbeszerzések támogatása 5.4.Támogatási kritériumok: - Eszközvásárlásként támogatható épületgépészeti beszerzés (kazán, napkollektor-rendszer), vagyonvédelmi rendszer kiépítése, használati térelemek (beleértve a kihelyezett pad-asztalt, szemetest, mobil tárolót, árnyékolót is) beszerzése, amennyiben munka- és beépítési költséget nem tartalmaz. - Egy pályázó egy intézkedésre csak egy pályázatot nyújthat be. - A fejlesztéssel kapcsolatosan a támogatható költségek korlátozottak, csak gépbeszerzés (MVH-s gépkatalógusban szereplő tételek esetén) és eszközbeszerzés (MVH-s gépkatalógusban nem szereplő tételek) támogatható Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés 5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 5.7.Ügyfélkör: Non-profit szervezetek

12 5.8.Támogatható települések köre: Almáskamarás;Battonya;Dombegyház;Dombiratos;Kaszaper;Kevermes;Kisdombegy ház; Kunágota; Magyarbánhegyes; Magyardombegyház; Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Mezőkovácsháza; Nagybánhegyes; Nagykamarás; Pusztaottlaka; Szabadkígyós; Újkígyós; Végegyháza 5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: a) nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot; b) A beruházásban érintett árajánlatos tételeket alátámasztó árajánlatok, a jogcímrendelet által előírt formai kellékekkel

13 6 számú intézkedés 6.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése 6.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: 6.3.HVS intézkedés leírása: Helyi mezőgazdasági termékek (gabona, zöldség-gyümölcs, hús, tej) volumenének fenntartásának, feldolgozottsági fokának növelése, piacra jutásának segítése Olyan, térségen belüli együttműködésre és helyi igényekre épülő, költséghatékony beruházások támogathatók, amelyek építési beruházást és gépvásárlást egyaránt tartalmaznak és a helyben előállított mezőgazdasági termékek feldolgozottsági fokát emelik. 6.4.Támogatási kritériumok: - Egy pályázó egy intézkedésre csak egy pályázatot nyújthat be. - Non-profit szervezetek közül kizárólag 1/1 önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság nyújthat be pályázatot - Kizárólag hozzáadott érték növelő beruházásra nyújtható be pályázat. - Kizárólag helyi termék (a medgyesi dinnyéhez palánta, bánhegyesi paprika, vetőmag-előállítás, aszalt gyümölcs, gyümölcslekvár, őröltpaprika, tejtermékek, savanyítás, városi rangú településen pálinkafőzés, bánkúti búza) feldolgozásával kapcsolatos együttműködési projektre nyújthat be pályázatot, a HVS fő célkitűzéseinek a megvalósítása érdekében (foglalkoztatás növelése, helyi termékek hozzáadott értékének a növelése, kisméretű feldolgozóipari egységek kialakítása) - A pályázat csak együttműködésben valósítható meg, legalább 5 regisztrációs számmal rendelkező őstermelővel/egyéni vállalkozóval kötött együttműködési megállapodás csatolása kötelező. - Legalább egy olyan együttműködési megállapodás csatolása is kötelező, amelyben helyi önkormányzat és/vagy non-profit szervezet számára szociális jellegű és/vagy foglalkoztatást elősegítő felajánlást vállal a pályázó (pl palánta, vetőmag felajánlása közmunka-programhoz, termény felajánlása közétkeztetésre, hátrányos helyzetű munkavállalók

14 foglalkoztatásának vállalása stb), minimum az igényelt támogatás 2%-át elérő értékben. - A projekt eredményekről kötelező évente legalább egy nyilvános rendezvényen beszámolni. - Kizárólag építési vagy eszközbeszertést tartalmazó projekt nem támogatható. - Az építési tevékenységekre igényelt támogatás el kell, hogy érje a projekt összes igényelt támogatásának a 20 %-át. - Pálinkafőzéssel kapcsolatos projektet kizárólag Battonya, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Újkígyós településről lehet benyújtani. Kizárólag olyan gépvásárlás támogatható, amely az alábbi gépcsoportokba besorolható: 10. Gabonaipari feldolgozás gépei, technológiái Gabona feldolgozás gépei Malomipari technológiák és gépek Egyéb gabonaipari gépek 11. Tejfeldolgozás és tejtermékgyártás gépei, technológiái Tejfeldolgozás gépei Tejtermék gyártás gépei, technológiai gépsorai Tejipari melléktermékek feldolgozásának gépei Egyéb tejipari gépek 12. Zöldség és gyümölcsfeldolgozás gépei és technológiai berendezései Zöldség- és gyömölcs konzerv gyártás gépei Mélyhűtött és fagyasztott termékek előállításának gépei Savanyítással történő tartósítás berendezései Zöldség- és gyümölcslé gyártásának gépei, gépsorai A zöldség- és gyümölcs aszalás, szárítás gépei Zöldség- és gyümölcs feldolgozás egyéb gépei 14. Húsfeldolgozás, húsipari termék előállítás gépei, technológiái Húsfeldolgozás és húsipari termékek gyártásának gépei, technológiai berendezései Marha vágás gépei, vágóhídi berendezései Sertés, juh és kecske vágás gépei, vágóhídi berendezései Baromfi, vízi szárnyas és pulyka vágás, ill. húsfeldolgozás gépei, berendezései 1450.Baromfihúsból előállított húsipari termékek gyártásának gépei, technológiai berendezései 1480.Vágóhídi és húsipari melléktermékek feldolgozásának gépei és technológiái Egyéb húsipari gépek, berendezések 15. Tartósított félkész- és készétel gyártás technológiai berendezései, gépei Ételgyártás technológiái, gépei Félkész- és készételek kiszerelésének gépei berendezései (panírozott

15 termékek kivételével Ételgyártás egyéb eszközei 16. Fűszerkeverék- és ételízesítő gyártás gépei, technológiái Fűszernövények feldolgozásának gépei Fűszerkeverékek, előállításának gépei, technológiái A fűszergyártás egyéb gépei 18. Pálinkagyártás gépei Pálinka főzés, lepárlás és finomítás gépei A pálinka készítés egyéb gépei, berendezései 19. Ipari keveréktakarmány gyártás gépei, technológiai berendezései Takarmány alapanyag előkészítő és feldolgozó gépek Targoncák, tereptargoncák Keveréktakarmány gyártás gépei, berendezései 1930.Takarmány-kiegészítők, koncentrátumok (premixek) előállításának gépei és technológiai berendezései A takarmányok kiszerelésének gépei, berendezései Az ipari takarmánygyártás egyéb gépei 20. Általános rendeltetésű élelmiszeripari gépek, berendezések Élelmiszeripari tároló tartályok Élelmiszeripari szivattyúk 2030.Élelmiszeripari anyagmozgatás általános gépei, berendezései (csigás szállítók, szalagok stb.) Többcélúan alkalmazható csomagoló és kiszerelő gépek, gépsorok Rakatképzők, fóliázók, zsáktöltők Élelmiszeripari hűtők, hűtve tárolás gépei, berendezései Hő- és gőztermelő, ill. hőhasznosító berendezések Egyéb élelmiszeripari gépek 21. Laboratóriumi berendezések, mérőeszközök, vizsgáló mérőműszerek Élelmiszer-vizsgáló laboratóriumi berendezések, eszközök Mérlegek Mérőeszközök, műszerek Egyéb laboratóriumi berendezések 22. Folyamatvezérlő, számítástechnika és informatikai eszközök A termelési folyamatok irányítására és vezérlésére szolgáló berendezések A termelést és a piacra jutást segítő számítástechnikai eszközök A termelés informatikai berendezései 23. Élelmiszeripari, környezetvédelmi technológiák gépei, berendezései Mosó, tisztító és fertőtlenítő berendezések Víztisztító berendezések Szennyvíz kezelők és tisztító berendezések Levegő tisztítás és pormentesítés berendezései Hulladékok ártalmatlanításának eszközei

16 2390. Egyéb környezetvédelmi berendezések és eszközök 24. Vágópontok Vágás eszközei, berendezései Higiéniai eszközök Hűtés, hűtve tárolás berendezései Hulladék és szennyvízkezelés berendezései Egyéb vágóponti berendezések 25. Mobil vágóhidak Mobil vágóhidak 32. Szállítóberendezések Szállítószalagok Láncos szállítók Szállítócsigák Serleges felhordók Beépített fogadógaratok Mobil fogadógaratok Anyagmozgatók kiegészítő eszközei Egyéb szállítóberendezések 33. Tisztító, osztályozó, szárító, feldolgozó, csomagoló gépek Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók Finomtisztítók, vetőmag osztályozók Hengerrosták Triőrök Szeparátorok Egyéb magtisztítók és tartozékaik Burgonya tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek Zöldség tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek Gyümölcs tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek Szőlőfeldolgozás gépei Egyéb termékek tisztítását, osztályozását, feldolgozását végző gépek Burgonya, zöldség- és gyümölcsszárítók Egyéb terményszárítók 39. Egyéb mezőgazdasági, élelmiszeripari gépek Burgonya, zöldség és gyümölcs tárolók speciális gépei, berendezései Darálók, roppantók, terményaprítók Keverők, prések, takarmányhűtők, morzsázók Egyéb takarmány előkészítő és feldolgozó gépek Ködképző gépek 41. Egyéb tejfeldolgozás gépei Tejtartályok Tejszivattyúk Fölöző és pasztőröző gépek Tejhűtők, hűtőtárolók

17 51. Szivattyúk, mérlegek, tisztítógépek, mosóberendezések, kazánok Vízszivattyúk, vízellátó rendszerek pl. hidrofor Szennyvízszivattyúk Egyéb szivattyúk, szivattyú részegységek Hideg és melegvizes mosók, gőzborotvák Seprűgépek, porszívók Kazánok nem biomassza tüzelésre Hídmérlegek, járműmérlegek Magtári raktári általános mérlegek Egyéb mérlegek 59. Műszerek, laboratóriumi berendezések Műszerek, laboratóriumi berendezések 62. Energia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései Biomassza hő termelő berendezések és ezek kiegészítői Biogáz előállítás és hasznosítás gépei, berendezései Napenergia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései - A projekttel kapcsolatosan a támogatható költségek korlátozottak, csak építési, gépbeszerzés, eszközbeszerzés és a 23/2007 (IV.17) FVM Rendelet 31. szerinti egyéb költségek támogathatóak 6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés 6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 6.7.Ügyfélkör: mikro-kis-közép vállalkozás; egyéni vállalkozó; őstermelő; magánszemély, non-profit szervezet (kizárólag 100 % önkormányzati tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaság) 6.8.Támogatható települések köre: Almáskamarás;Battonya;Dombegyház;Dombiratos;Kaszaper;Kevermes;Kisdombegy ház; Kunágota; Magyarbánhegyes; Magyardombegyház; Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Mezőkovácsháza; Nagybánhegyes; Nagykamarás; Pusztaottlaka; Szabadkígyós; Újkígyós; Végegyháza 6.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: a) nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot;

18 b) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát; c) Építés tevékenység esetén a pályázathoz csatolni kell a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet d) Jogcímrendeletnek megfelelő együttműködési megállapodások e) Minden építési résztevékenység vonatkozásában mellékelni kell egyszerű másolatban: ea) építési engedélyköteles beruházás esetén eaa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és eab) az ügyfél nevére szóló a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket); eb) nem építési engedélyköteles beruházás esetén eba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és ebb) az ügyfél nevére szóló a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat; ec) Beruházás helyszínére vonatkozó, a projekt adatlap benyújtásakor érvényes tulajdoni viszonyokat bemutató tulajdoni lap egyszerű másolatát ed) ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni ef) Építés tevékenység esetén a projetk adatlaphoz csatolni kell a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet f) Amennyiben releváns, a beruházásban érintett árajánlatos tételeket alátámasztó árajánlatok, a jogcímrendelet által előírt formai kellékekkel

19 7 számú intézkedés 7.1. HVS intézkedés megnevezése: Kertészeti, állattartó őstermelők eszközbeszerzésének támogatása 7.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi mezőgazdasági termékek (gabona, zöldség-gyümölcs, hús, tej) volumenének fenntartásának, feldolgozottsági fokának növelése, piacra jutásának segítése 7.3.HVS intézkedés leírása: Támogatást nyújthat be minden, kertészeti vagy állattartó tevékenységet bizonyítható módon végző őstermelő a kertészeti vagy állattartó tevékenyégével összefüggésbe hozható eszközbeszerzéseire. 7.4.Támogatási kritériumok: - Eszközvásárlásként támogatható épületgépészeti beszerzés (kazán, napkollektor-rendszer), vagyonvédelmi rendszer kiépítése, használati térelemek (beleértve a kihelyezett szemetest, mobil tárolót is), fóliasátorra kertészeti folia vásárlása is, amennyiben munka- és beépítési költséget nem tartalmaz. - Egyéni vállalkozó csak akkor nyújthat be pályázatot, ha 2012 évi árbevételének több, mint 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. - Egy pályázó egy intézkedésre csak egy pályázatot nyújthat be. - A Kertészeti, állattartó őstermelők együttműködésre épülő eszközbeszerzésének támogatása intézkedésre benyújtott pályázatban együttműködő partnerként, pályázóként részt vevő ügyfél erre az intézkedésre pályázatot nem nyújthat be - A pályázónak a HACS területén állandó lakhellyel kell rendelkeznie ét megelőzően - A kertészeti és/vagy állattartó tevékenységet kötelező számla vagy felvásárlói jegy egyszerű másolatával alátámasztani, amelyből kitűnik, hogy kertészeti vagy állattartó tevékenységből 2012 évben árbevétele keletkezett. - A fejlesztéssel kapcsolatosan a támogatható költségek korlátozottak, csak gépbeszerzés (MVH-s gépkatalógusban szereplő tételek esetén) és

20 eszközbeszerzés (MVH-s gépkatalógusban nem szereplő tételek) támogatható Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés 7.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 7.7.Ügyfélkör: Őstermelő, egyéni vállalkozó 7.8.Támogatható települések köre: Almáskamarás;Battonya;Dombegyház;Dombiratos;Kaszaper;Kevermes;Kisdombegy ház; Kunágota; Magyarbánhegyes; Magyardombegyház; Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Mezőkovácsháza; Nagybánhegyes; Nagykamarás; Pusztaottlaka; Szabadkígyós; Újkígyós; Végegyháza 7.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: a) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát; b) Amennyiben releváns, a beruházásban érintett árajánlatos tételeket alátámasztó árajánlatok, a jogcímrendelet által előírt formai kellékekkel c) őstermelőiigazolvány d) 2012 teljesítésű számla/felvásárló jegy, amely igazolja, hogy a pályázó 2012 évben kertészeti terméket/ állatot/ állati eredetű terméket értékesített

1 Számú intézkedés. Helyi életminőség javítása. Kapcsolódó HVS célkitűzés. eszközbeszerzés a közbiztonság-javítás érdekében.

1 Számú intézkedés. Helyi életminőség javítása. Kapcsolódó HVS célkitűzés. eszközbeszerzés a közbiztonság-javítás érdekében. LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1 Számú intézkedés Kapcsolódó HVS célkitűzés Helyi

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása A helyi mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelését,

Részletesebben

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET LEADER HÍRLEVELE (2011 Augusztus 31)

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET LEADER HÍRLEVELE (2011 Augusztus 31) KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET LEADER HÍRLEVELE (2011 Augusztus 31) MEGJELENTEK A LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK! A HÍRLEVÉL A PÁLYÁZATOT SZABÁLYOZÓ 76/2011 VM RENDELET ÉS A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 7 906 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 7 906 eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:26 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 2 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Dunamellék Felső-Kiskunság Homokhátság Sárköz LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

Check lista. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Check lista. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére Check lista A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére A jogszabályok alapján előre kell készülni a pályázat beadására. Nagyon fontos a jogszabályi háttér ismerete: 2007 évi. XVII törvény (MVH

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása 2013. Évi LEADER pályázat benyújtás I. forduló: Projekt adatlap benyújtás Benyújtás a HVS LEADER intézkedési terve

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:36 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 37 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: A kistermelői

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 6 29.9.22. 8:2 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 97 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Vállalkozások

Részletesebben

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 013 241 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: I. Fogalom magyarázat KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Rendezvény Hagyományőrző, helyi identitást erősítő

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

Célterület adatlap. Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység. 1 / 6 29.9.22. 8:28 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 937 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Környezettudatos gondolkodás

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület LEADER 2013

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület LEADER 2013 A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület LEADER 2013 Jogszabályi háttér 2007 évi XVII tv. - MVH törvény 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet Vhr.../2013. (V. rendelet.) VM rendelet - Leader Összefoglaló

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 13 258 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: I. Fogalom magyarázat KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Vállalkozási alapú fejlesztés A kistermelői élelmiszer-termelés,

Részletesebben

Célterület adatlap. Képzések szervezése, megvalósítása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

Célterület adatlap. Képzések szervezése, megvalósítása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység. 1 / 29.9.22. 8:3 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 99 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Képzés Célterület megnevezése: Munkanélküliek, és a számára munkaerőpiacra

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység.

Célterület adatlap. Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység. 1 / 2009.09.22. 8:17 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 006 890 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Célterület megnevezése: Hagyományőrző, helyi identitást erősítő rendezvények,

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térségi vállalkozások eszközfejlesztésének

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:34 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 982 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Bio- és

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása Célterület azonosító: 1023329 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése I. Fogalom magyarázat A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa. LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KÖTŐDŐ NYERTES PÁLYÁZATOK

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KÖTŐDŐ NYERTES PÁLYÁZATOK Ottlakai Kertészpartner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Wood Plussz Hungary Fűrészárugyártó Kft. Garusi Hungary Tanácsadó Kft. Szervíz-Bodzás Szolgáltató Kft. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 6 29.9.22. 8:2 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 944 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Célterület megnevezése: Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 7 1 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása.

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Állattartó telepek A támogatás célja: A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott

Részletesebben

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER Intézkedési Terv Intézkedések az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása Célterület azonosítója: 1 019 28 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés 6. Tervek, tanulmányok

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

LEADER Program 3. pályázat benyújtási kör. Gyakran ismételt kérdések 2. rész

LEADER Program 3. pályázat benyújtási kör. Gyakran ismételt kérdések 2. rész LEADER Program 3. pályázat benyújtási kör Gyakran ismételt kérdések 2. rész Általános tájékoztató: A LEADER Program 3. pályázati körével kapcsolatban megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához

PROJEKT ADATLAP. A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához PROJEKT ADATLAP A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 1. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Gipsz Jakab Képviseletre jogosult

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória Az új LEADER (TK3) koncepciója dr. Illés Viktória Struktúra LEADER rendelet HVS (LEADER terv) 2 Az Egyszerűsítés fő irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Gépkatalógus kódjegyzék

Gépkatalógus kódjegyzék Mezőgazdasági gépkatalógus 1 ERŐGÉPEK Gépkatalógus kódjegyzék 11 Traktorok 111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok 1111 Kerekes traktorok 1112 Lánctalpas traktorok 1113 Gumihevederes traktorok

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 12. szám június 3.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 12. szám június 3. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 12. szám 2008. június 3. Tartalomjegyzék A halászati rendszerek építésének és korszerűsítésének támogatása (AVOP)...2 Lezárult támogatási

Részletesebben

Mezőgazdasági gépkatalógus

Mezőgazdasági gépkatalógus Mezőgazdasági gépkatalógus 1 ERŐGÉPEK 11 Traktorok 111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok 1111 Kerekes traktorok 1112 Lánctalpas traktorok 1113 Gumihevederes traktorok 112 Különleges traktorok

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A Dél-Mátra

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Páliné Keller Csilla, Csontos Kornélia Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület Fertőd, 2016. december 1. 1 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése LEADER Intézkedési Terv Intézkedések az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre

A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe

Részletesebben

104/2013. (XI.14.)VM rendelet a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2013-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 2013.11.21.

104/2013. (XI.14.)VM rendelet a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2013-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 2013.11.21. 104/2013. (XI.14.)VM rendelet a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2013-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről FÓRUM Lébény 2013.11.21. Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület 104/2013. (XI.14.)VM

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

10. célterület. Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai

10. célterület. Célterület neve: Kell egy hely- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai 10. célterület Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai Vonatkozó HPME azonosítója 670a10 Célterület azonosítója 1018284 Jogcím Közösségi

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2013. (X.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2013. (X.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2013. (X.18.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtáshoz nyújtandó támogatások

Részletesebben

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000 Célterület azonosítója: 1 019 230 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6.

Részletesebben

1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése

1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Pályázatok és általános információk gazdálkodók részére HBF Hungaricum Kft. Az előadás tartalma Vidékfejlesztési Program (VP) támogatási lehetőségek 2020 Közeljövőben várható VP

Részletesebben

Kertészeti gépek - Tartalomjegyzék

Kertészeti gépek - Tartalomjegyzék Kertészeti gépek - Tartalomjegyzék Gép főcsoport Megnevezés Oldal szám 1111 Kerekes traktorok 1 1112 Lánctalpas traktorok 71 1113 Gumikerekes traktorok 74 1121 Eszközhordók 74 1122 Hidas traktorok 77 1129

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat összeállításhoz szükséges formanyomtatványok kitöltéséhez.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat összeállításhoz szükséges formanyomtatványok kitöltéséhez. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat összeállításhoz szükséges formanyomtatványok kitöltéséhez. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3 D0061-03 Gépkatalógus felvételi/módosítási

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel portfólió Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A pályázat célja Az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének,

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. március Alapfogalmak LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) =

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Szabadidős

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 2013-ban pályázható intézkedések 1 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 11297 IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A B 1 Pénzügyi terv összesen: 2 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max.

Részletesebben

A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai

A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai Vanyúrné Szanyi Judit beruházási rendszerfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02. 1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (továbbiakban: HVS) időszakos felülvizsgálatát az 1698/2005/EK tanácsi rendelet írja elő a programozási

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben