ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet alapján kell teljesíteni. A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet értelmében rendszeres adatszolgáltatásra telephelyenként - a szállító kivételével - a hulladék kezelője, továbbá az a termelő kötelezett, amely esetben a gazdálkodó szervezetnél (nem a telephelyen!) foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett hulladékok összes mennyisége meghaladja a 164/2003. (X.18.) Korm. rendeletben megadott értékeket. A hulladék termelőjének nem kell adatot szolgáltatnia a különleges kezelést igénylő hulladékokról abban az esetben, ha azt szerződés alapján begyűjtő szervezetnek adja át, valamint azon hulladékról, amelyet hasznosítást koordináló szervezettel kötött szerződés alapján meghatározott kezelőnek ad át. Különleges kezelést igénylő hulladék az a hulladék, amelyre vonatkozóan a gyártói, forgalmazói felelősség érvényesítése érdekében a visszavételi kötelezettséget jogszabály állapítja meg. Jelen pillanatban ez csak a csomagolási hulladékok körét jelenti. A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség a szükséges adatlapok kitöltésével és a telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez történő eljuttatásával teljesíthető. Az adatszolgáltatás naptári évente, veszélyes hulladék - kezelésre történő - átvétele esetében naptári negyedévente kötelező. Ennek megfelelően az adatlapok beküldési határidői a következők: A keletkezett hulladékokról a tárgyévet (a bejelentés vonatkozási évét) követő év március 1., veszélyes hulladék kezelésre (begyűjtés, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) történő átvétele esetén a tárgynegyedévet követő 8. munkanap, nem veszélyes hulladék kezelésre történő átvétele esetén a tárgyévet követő év február 1. Az adatszolgáltatást a következő lépések szerint kell végrehajtani: Az első lépés a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok egyszeri bejelentése, amely a Környezetvédelmi Alapnyilvántartási Rendszer (KAR) számára szükséges adatlapok (KAR/ Ügyfél lap, illetve KAR/ Telephely lap) megfelelő rovatainak kitöltését és a kitöltött nyomtatványok megküldését jelenti az illetékes környezetvédelmi felügyelőség részére. A második lépés a hulladékokkal kapcsolatos rendszeres adatszolgáltatás, amely a hulladékok keletkezésével, előkezelésével, begyűjtésével, illetőleg hasznosításával/ ártalmatlanításával kapcsolatos bejelentőlapok kitöltésével és az illetékes környezetvédelmi felügyelőség számára történő megküldésével teljesíthető. I. A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet értelmében az adatszolgáltatásra kötelezetteknek a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül be kell jelentkezniük a Hulladék Információs Rendszerbe (továbbiakban HIR). A bejelentkezési kötelezettséget a hulladék termelője, birtokosa (a továbbiakban együtt: termelő) és kezelője - a szállító kivételével -

2 a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet 6. és 7. számú mellékleteinek kitöltésével és a gazdálkodó szervezet telephelyei szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőség(ek) részére történő beküldésével köteles teljesíteni. Külföldi székhelyű, magyar telephely(ekk)el rendelkező gazdálkodó szervezet esetén a bejelentési kötelezettség szintén a magyar telephelye(ke)t terheli. A környezetvédelmi ágazat egységes nyilvántartási rendje szerint a nyilvántartásba vétel során - minden adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet és minden telephely környezetvédelmi azonosítót kap (KÜJ, illetve KTJ). A továbbiakban az adatszolgáltatónak ezeket az azonosítókat kell minden környezetvédelmi adatszolgáltatás során használnia. A bejelentkezés módja A 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet, annak hatálybalépésének időpontjában már meglévő (működő, illetve engedéllyel rendelkező) bejelentési kötelezettség alá vont gazdálkodó szervezetekről és azok telephelyeiről alap bejelentési (továbbiakban első alapbejelentés) kötelezettséget ír elő, a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül. Az első alapbejelentést abban az esetben is kell teljesíteni, ha a más környezetvédelmi információs rendszer (pl. LAIR, FAVI) működtetése során a kötelezett már nyilvántartásba vételre került, tehát rendelkezik a nyilvántartás alapjául szolgáló környezetvédelmi azonosítókkal (KÜJ, KTJ). Ezeknek az azonosítóknak a magyarázatát a 2. fejezet tartalmazza. A 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet hatályba lépése után létrejött új telephely esetén amennyiben a telephely engedély köteles, akkor a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet szerinti telepengedéllyel együtt kell teljesítenie bejelentési kötelezettségét. Minden más esetben (a nem telephely engedély köteles telephelyek, vagy a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet hatályba lépése előtt kiadott telephely engedély esetén) a telephelyengedélytől függetlenül, de legkésőbb a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül, az adatszolgáltatási kötelezettség fennállásakor kell teljesíteni a bejelentési kötelezettségét. KÜJ, KTJ szám kérésének menete A gazdálkodó szervezet telephelyei a 6. és 7. mellékletek kitöltésével és a telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőség részére történő beküldésével teljesítik a bejelentési kötelezettséget. Az KAR/ügyfél és a KAR/telephely adatlapokat tehát telephelyenként kell kitölteni, és a KAR/ügyfél adatlapot is a telephely szerint illetékes felügyelőségre kell beküldeni. Ez azt is jelenti, hogy a KAR/ügyfél lapot is annyiszor kell kitölteni, ahány telephelye van egy gazdálkodó szervezetnek. Természetesen a gazdálkodó szervezet akkor is egy KÜJ számot kap, ha több telephelyről érkezik KAR/ügyfél lap. Abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet már rendelkezik KÜJ azonosítóval, akkor a KAR/ügyfél lapon elegendő csak a KÜJ szám és az ügyfélstátusz kitöltése. Amennyiben a gazdálkodó szervezet székhelye egyúttal a telephelye is, akkor mind a KÜJ mind pedig a KTJ számot meg kell kérnie a 6. és 7. számú mellékletek kitöltésével, és az illetékes felügyelőségnek történő megküldésével. Változásjelentést akkor kell készíteni és 30 napon belül megküldeni az illetékes környezetvédelmi felügyelőség részére, amikor a nyilvántartásba vett adatokban bármilyen változás következett be. A változásjelentés szintén a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet 6. és 7. számú mellékleteinek kitöltésével és megküldésével teljesíthető. A változásokat tartalmazó bejelentés alapján aktualizálásra kerülnek a nyilvántartott adatok, a már kiadott és a bejelentésen hivatkozott azonosítók alapján. A bejelentés alapján módosított adatokat az illetékes környezetvédelmi felügyelőség írásban igazolja vissza a bejelentőnek. A környezetvédelmi alapnyilvántartásban szereplő adatok módosulása esetén a bejelentési kötelezettség a mindenkori üzemeltetőt terheli. A környezetvédelmi azonosítókkal már rendelkező üzemeltető státuszának megváltozásakor (új üzemeltető) bejelentési kötelezettsége az új üzemeltetőnek van. Az üzemeltető (adatszolgáltató) megváltozása esetén az új üzemeltető új környezetvédelmi ügyfél azonosító jelet kap (KÜJ), amennyiben még nem rendelkezik KÜJ azonosítóval. 2

3 Javító adatokat tartalmazó jelentés a már nyilvántartásba vett adatokra teljesíthető. A javítás módját és az egyéb, ezzel összefüggő előírásokat tételesen a részletes kitöltési útmutató tartalmazza (lásd a későbbiekben). Az illetékes környezetvédelmi felügyelőség feladata: A bejelentések alapján az illetékes környezetvédelmi felügyelőség az adatokat - ha azok a környezetvédelmi alap-nyilvántartási rendszerben még nem szerepelnek - nyilvántartásba veszi és 15 naptári napon belül visszaigazolja az adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet számára a gazdálkodó szervezet környezetvédelmi ügyfél azonosítóját (KÜJ), valamint a bejelentett telephelyeinek környezetvédelmi azonosítóit. (KTJ). A környezetvédelmi alapnyilvántartásban már szereplő azonosítókhoz (KÜJ, KTJ) tartozó adatokban bekövetkezett változások átvezetését és a visszaigazolás megküldését szintén a bejelentő lapok felügyelőségen történő kézhezvételét követő 15 naptári napon belül kell végrehajtani. 2. ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK KAR: Környezetvédelmi Alapnyilvántartási Rendszer. A környezetvédelmi ágazat által egységesen használt alapnyilvántartási és azonosító rendszer. A KAR az egyes szakrendszerekben közösen használt alapadatokat (pl. telephely, ügyfél) tartalmazza. KÜJ: Környezetvédelmi Ügyfél Jel rövidítése. A KÜJ új, a környezetvédelmi adatszolgáltatások során kötelezően használandó azonosító, amely a különféle környezetvédelmi ügyekben a környezetvédelmi felügyelőséghez forduló ügyfelek egyszerű és egyértelmű azonosítását szolgálja. Az első alkalommal benyújtott alap- bejelentőlapok nyilvántartásba vétele során a környezetvédelmi felügyelőség a bejelentőlapon közölt azonosító adatokhoz rendelten megállapítja az adatszolgáltató KÜJ számát, s erről az adatszolgáltató ügyfelet értesíti. Ezt követően valamennyi adatszolgáltatáskor az ügyfél azonosítására ezt az azonosítót kell használni. KTJ: Környezetvédelmi Területi Jel rövidítése. A környezetvédelmi adatszolgáltatások során szintén kötelezően használandó azonosító. Az azonosítót az első adatszolgáltatás során a környezetvédelmi felügyelőség határozza meg. A KTJ - valamennyi tevékenységi hely (telephely) országosan és szakágazatilag is egységes, egyedi azonosítására szolgál. Az adatszolgáltató a telephelyet azonosító KTJről hivatalos értesítést kap a környezetvédelmi felügyelőségtől. Ezt követően valamennyi környezetvédelmi adatszolgáltatáskor a telephely azonosítására ezt az azonosítót kell használnia. KSH törzsszám: A KSH által kiadott, a gazdálkodók, vállalkozók statisztikai rendszerekben történő azonosítására szolgáló statisztikai szám első 15 jegye. Egyéni vállalkozók esetén az adószámot kell beírni. EOV koordináták: Térinformatikai azonosításra szolgálnak, az Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszer szerint. 3. ALKALMAZOTT FOGALMAK ÉS AZOK MAGYARÁZATA Az alábbiak néhány általános fogalom értelmezésére szolgálnak. Ezek a fogalmak az adatlapok belső tartalmának ismertetésénél az adott fogalom első megjelenéskor kerülnek csak részletesen és teljes körűen kifejtésre. A fogalom további előfordulása esetén arra csak hivatkozás történik. 3

4 Jelentés típusa: A bejelentett adatszolgáltatás típusára (vagyis a teljes adatlap kötegre) vonatkozó kód, az alapbejelentés, a változásjelentés és a javítójelentés valamelyikét azonosítja, az alábbiak szerint: A = Alapbejelentés új gazdálkodó szervezet/telephely bejelentése esetén, V = Változásjelentés a már nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változások bejelentése esetén, J = Javító jelentés a már nyilvántartásba vett, de hibás adatszolgáltatásból eredő adatok javítása esetén. Ez azt is jelenti, hogy egy adatszolgáltatáskor a különböző adatszolgáltatási típusok (A,V,J) közül csak ez egyik tölthető ki. Érvényességi időpont (év, hó, nap): Alapbejelentésnél: a KÜJ, KTJ szám kérésének menete pontban leírtak szerinti működési engedélyben szereplő időpont Változásjelentésnél: a ténylegesen nyilvántartott állapot, illetve az abban bekövetkezett változás időpontja, Javító jelentés esetén: az adatbejelentő által javítani kívánt alap-, vagy változásjelentés időpontja. A kitöltés dátuma: év hónap nap Minden esetben azt az időpontot kell megadni, amikor az adatszolgáltató befejezte az aktuális jelentés kitöltését, annak ellenőrzését és elküldi az adatszolgáltatást. Változás kód (tranzakciós kód): Műveleti utasítás, amely azt mondja meg, hogy az adott adattal, vagy adatcsoporttal mi a teendő, jelentése a következő: A kód jele Tartalma Értelmezése Üresen marad = új előzmény nélküli adat (új gazdálkodó szervezet/ telephely) felvitele a nyilvántartásba, illetve bekerülése az adatfeldolgozásba M = módosítás a nyilvántartásba vett tételek adat-tartalmának megváltoztatása és átvezetése az adatfeldolgozás során letárolt adatokban T = törlés a tévesen, hibásan jelentett adatok fizikai törlése (a nyilvántartásból véglegesen kikerül). Ez a változáskód csak JAVÍTÓ jelentés (jelentés típusa = J) esetén használható! S = megszüntetés a nyilvántartásba vett tételek megszüntetése a nyilvántartásban a megváltozott műszaki körülmények korrekt követése érdekében. (E tételek a megszüntetést követően az adatfeldolgozásban nem szerepelnek.) 4

5 Az engedélyezett változáskódok az egyes jelentés típusoknál: Jelentéstípus megnevezése Jelentéstípus jele Engedélyezett változás kód Alapbejelentés A Csak üres lehet Változásjelentés V Üres M S Javító jelentés J Üres M T S 5

6 4. A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES KAR TELEPHELY ÉS KAR/ÜGYFÉL LAPOK KITÖLTÉSÉNEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE Az ún. KAR adatlapok a tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, valamint a tevékenység helye, vagyis a telephely környezetvédelmi alapnyilvántartásához szükséges adatainak bejelentésére (illetve a változások nyomon követésére) szolgálnak. Mindkét adatlap két részből (oszlopból) áll. Az ügyfél jellemző és a környezetvédelmi alapnyilvántartás szempontjából kötelező adatait kell megadni a KAR/ÜGYFÉL adatlap jobb oldalán található Új, illetve a nyilvántartásban szereplő adatok változásai nevet viselő oszlopban. Az adatlap bal oldali részét üresen kell hagyni. 4.1 ÚJ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET, VALAMINT TELEPHELY BEJELENTÉSE Új gazdálkodó szervezet, valamint telephelyek bejelentése esetén legalább két adatlapot kell kitölteni. Az egyik adatlapon kell megadni a telephely üzemeltetőjének, illetve tulajdonosának adatait (KAR/ Ügyfél lap). és külön adatlapon a telephely (KAR/TELEPHELY lap) adatait. A KAR/ÜGYFÉL lapon szerepel az ún. Ügyfél státusz mező. Ebbe a mezőbe kell beírni az adott telephelyen bejelentett, vagy már nyilvántartásba vett Ügyfél státuszát. Az Ügyfél státusz mezőbe az adatszolgáltató üzemeltető adatainak megadásakor az Üzemeltető, a telephely tulajdonosa adatainak megadásakor a Tulajdonos megnevezésnek kell kerülnie. Amennyiben azonban egy telephelynek nem azonos a tulajdonosa és az üzemeltetője (pl. bérbeadáskor), akkor két KAR/Ügyféllap-ot kell tölteni, az egyiken a tulajdonos, a másikat az üzemeltető gazdálkodó szervezetről. A Jelentés típusa és az Érvényességi időpont mezőket az Általános tudnivalók -nál leírtak alapján kell kitölteni. A./ KAR/ Ügyfél lap (a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet 6. számú melléklete) A Jelentés típusa illetve az Érvényességi időpont mezők esetében lásd az Általános tudnivalók -nál leírtakat. Változáskód: Jele = üresen marad (ez jelenti azt, hogy új ügyfélről van szó) 1. KSH törzsszám (statisztikai számjel): A KSH által kiadott, a gazdálkodók, vállalkozók statisztikai rendszerekben történő azonosítására szolgáló statisztikai szám első 15 jegye. Egyéni vállalkozók esetén az adószámot kell beírni A mezőt üresen kell hagyni, ha az adatszolgáltató (üzemeltető), vagy a tulajdonos természetes személy, illetve külföldi (ez utóbbi esetben viszont kötelező az ország-jel megadása). 2. Ország jel: Csak külföldi adatszolgáltató (üzemeltető), vagy tulajdonos esetén kell kitölteni, a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott ország besorolás szerint 3. Rövid név: Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és elfogadott rövid név, (pl.: KvVM). 4. Teljes név: Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és elfogadott teljes név, (pl.: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium). 5. Település neve:

7 Magyarországi települések esetén az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni. Külföldi település esetén a külföldi nevet kell beírni. 6. Cím: Irányító szám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával. Külföldi település esetén üresen marad. Utca, út, tér stb.: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági végzésnek megfelelően. Külföldi település esetén a címet a külföldi irányítószám megadásával kell kezdeni és a négy kódkocka után, a tulajdonos országában használatos módon kell megadni. Házszám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell írni. 7. Ügyfél státusz: Üzemeltető esetén: az üzemeltető ; tulajdonos esetén: a Tulajdonos ; szöveget kell beírni a mezőbe. 8. Felelős vezető neve: A gazdálkodó szervezet cégszerű aláírásra jogosult felelős vezetőjének a neve. 9. Beosztása: (felelős vezető) A gazdasági társaság által használt módon. 10. Telefonszám: (felelős vezető) Körzetszám + helyi szám megadásával, mobil szám esetén a szokott módon (szolgáltató kód + sajátszám, pl. Westel rendszer esetén / ). 11. Fax szám: (felelős vezető) Körzetszám + helyi szám megadásával. Figyelem: amennyiben a tulajdonos felelős vezetője külföldön található, akkor a telefon és fax számot a következő módon kell megadni: országkód régiókód helyi szám (felelős vezető) Szabványos cím szerint, ha van. 13. A kitöltés dátuma: év hó nap Azt az időpontot kell megadni, amikor az adatszolgáltató befejezte a kitöltést. 7

8 B./ KAR/ Telephely lap (a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet 7. számú melléklete) A telephely jellemző és a környezetvédelmi alapnyilvántartás szempontjából kötelező adatait kell megadni a KAR/TELEPHELY adatlap jobb oldalán található Új, illetve a nyilvántartásban szereplő adatok változásai nevet viselő oszlopban. Az adatlap bal oldali részét üresen kell hagyni! A Jelentés típusa illetve az Érvényességi időpont mezők esetében lásd az Általános tudnivalók -nál leírtakat. Változáskód: Jele = üresen marad (ez azt jelenti, hogy új telephelyről van szó) 1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel): Üresen marad. A környezetvédelmi felügyelőség határozza meg. 2. Megnevezése (a telephely megnevezése): A rövid cégnév mellett a telephelyek megkülönböztetésére szolgáló megnevezés, amely a környezetvédelmi eljárások során a hivatalos dokumentumokon is meg fog jelenni. A cégbírósági végzésben szereplő megnevezést kell megadni, ha van. 3. Település neve: Az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni. 4. Cím: Irányító szám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával. Utca, út, tér stb. A cím adatcsoportokban szereplő adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági végzésnek megfelelően. Házszám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell írni. 5. Helyrajzi szám: A telephelyhez tartozó tulajdoni lap(ok)on szereplő helyrajzi szám(ok), a tulajdoni lapon szereplő formának megfelelően. 6. EOV koordináták [ (X:. (m), Y: (m)] Térinformatikai azonosításra szolgál az Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszer alapján. Az EOV koordináták a telephely legnagyobb (külön helyrajzi szám alatt bejegyzett) területrészének egy, a térképen bejelölt pontját határozzák meg. A pontot úgy kell meghatározni, hogy a pont köré a mérési pontosságnak megfelelő sugárral rajzolt kör teljes terjedelemében a telephely területén belül legyen. Az EOV koordinátákat a Földhivataltól lehet beszerezni. 7. Geometria típus: A környezetvédelem területén használatos objektumok (ilyen a telephely is) térinformatikai jellemzését meghatározó kód. Jelenleg ennek értéke =1. 8. Koordinátaforrás: Az EOV koordináta mérési/meghatározási pontosságát jelölő kód. A rovatba a következő kódok valamelyike kerül: 1 = jelenleg használaton kívüli kód 8

9 2 = ha a pontosság 1-5 méter közötti 3 = ha a pontosság 5 10 méter közötti. A meghatározás pontossága alatt azt kell érteni, hogy a koordinátákkal megjelölt pont, elméletileg a pont köré a kódoknak megfelelő sugárral megrajzolt körön belül lehet. A kör sugara 1-es pontossági kód esetén 5 m, 3-as esetén 10 m. Ez az információ az EOV koordinátákkal együtt szintén a Földhivataltól szerezhető be. 9. A kitöltés dátuma: év hó nap Azt az időpontot kell megadni, amikor az adatszolgáltató befejezte a kitöltést MEGLÉVŐ, MÁR NYILVÁNTARTÁSBA VETT ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE A gazdálkodó szervezet adataiban bekövetkezett változást a KAR/ Ügyfél lapon, a telephely adataiban történt módosulást a KAR/ Telephely lapon kell bejelenteni. A Jelentés típusa, illetve az Érvényességi időpont mezők kitöltése esetében lásd az Általános tudnivalók -nál leírtakat. A Változáskód: jelölései a következők lehetnek: M (módosítás) vagy S (megszűnt). Módosítás esetén az adatlapok bal oldali részének valamennyi mezője kötelezően kitöltendő az addigi alap nyilvántartás adataival, a korábbiakban leírtak szerint. A jobb oldali blokkban kell megadni azokat a megváltozott adatokat, amelynek módosítását kezdeményezi az adatszolgáltató gazdálkodó szervezet és/vagy telephely, de csak azokat, amelyek a bal oldali részhez képest módosultak! Megszűnés (változáskód = S) esetén a második blokk (jobb oldal) üresen marad. Figyelem! A KTJ szám nem módosítható, nem változtatható, így a jobb oldali blokk KTJ mezője KAR/Telephely lap esetén üresen marad. 4.3 MÁR NYILVÁNTARTÁSBA VETT ADATOK HIBÁS ADATSZOLGÁLTATÁSBÓL EREDŐ JAVÍTÁSA Mind az alapbejelentés, mind pedig a változásjelentés esetében előfordulhat, hogy az adatszolgáltató téves adatot közöl. A javítás az adatszolgáltatás egyik típusa, amely különbözik a többi adatszolgáltatási típustól. A nyilvántartásba vett hibás adatszolgáltatásból eredő adatok javításával kapcsolatos általános tudnivalók: Javítani csak a KAR/ Ügyfél és a KAR/ Telephely lapon lehet Javított adatok közlésekor a "Jelentés típusa"=j Javítás esetén a javítandó tétel előtt kötelező a "Változás kód"-ok (ld. a korábbiakban) egyikének megadása. Csak a módosított vagy javított adatokat kell bejelenteni, a korábbi adatszolgáltatáskor nyilvántartásba vett és az adott javító jelentés által nem érintett adatok változatlanul érvényesek. 9

10 II. A HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Egy bejelentési időszakra vonatkozóan minden adatszolgáltató telephely csak egy Borítólapot és a hozzá tartozó adatlapokat nyújthatja be. Amennyiben az adatszolgáltató telephely negyedéves bejelentésre (is) kötelezett, akkor minden tárgynegyedévben önálló bizonylat garnitúrát (Borítólap és HB, illetőleg HK lapok) kell kitöltenie és a környezetvédelmi felügyelőséghez eljuttatnia. Abban az esetben, ha az adatszolgáltató telephely bejelentési kötelezettsége kiterjed az éves adatszolgáltatásra is (pl. kezelő esetében másodlagos hulladék keletkezett a kezelési tevékenység végrehajtása során), akkor a tárgyévet követő évben meghatározott határidőkre kell önálló, a negyedéves adatszolgáltatástól független bejelentést tennie a másodlagosan keletkezett hulladékairól. Az adatszolgáltatás kizárólag az előírt nyomtatványokon, vagy elektronikus úton (WEB), vagy számítógépes adathordozón teljesíthető a következők szerint: jelen útmutató és a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet által meghatározott nyomtatványok a oldalon találhatóak, ahonnan letölthetőek és a szükséges példányszámban másolhatók, A KvVM adatszolgáltatási lehetőséget biztosít az elektronikus úton történő adatszolgáltatásra. A HIRADO elnevezésű adatszolgáltatásra alkalmas program szintén a web oldalon érhető el. A program mellett megtalálható a program használati útmutatója, az adatszolgáltatáshoz szükséges kitöltési útmutató. Az adatszolgáltatást az elektronikus aláírásról szóló 2001.évi XXXV. törvényben meghatározottak szerint kell végrehajtani, Az elektronikus adathordozón történő adatszolgáltatás a környezetvédelmi felügyelőség által feldolgozható formában, az előírt formátumban teljesíthető, amelyhez a minisztérium honlapjáról letölthető XML file formátumot kell alkalmazni (www.kvvm.hu/hir). Az elektronikus adathordozón benyújtott adatszolgáltatás hitelesítése a Borítólap nyomtatvány formában történő kitöltésével, aláírásával és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek történő megküldésével teljesíthető. A nyomtatványon történő adatszolgáltatás esetén a bejelentő lapokat egy példányban kell benyújtani a telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek. Az adatlapokon a környezetvédelmi felügyelőség által meghatározott környezetvédelmi azonosítók (KÜJ, KTJ) feltüntetése minden esetben kötelező! Az adatlapokat jól olvasható formában, nyomtatott nagybetűvel, tintával, vagy írógéppel kell kitölteni. A számokat tartalmazó mezőket, vezető nulla nélkül, a szöveges (karakteres) mezőket balra ütköztetve kell kitölteni. A mennyiségi adatokat minden esetben kg-ra kerekítve, a kódkockákban jobbra igazítva, értékhelyesen kell feltüntetni. A ki nem töltött adat és szöveges mezőknél áthúzással ( ) kell jelölni a kitöltetlenséget. Az adatlapokon (minden egyes) javítás csak úgy alkalmazható, hogy azt a kitöltő szignálja és pecséttel látja el. A Borító-lap kivételével amennyiben az egyes adatlapokon a rendelkezésre álló hely kevésnek bizonyul, szükség szerint további lapokon folytatható az adatszolgáltatás. Ekkor a fejléc azonos módon történő kötelező kitöltése mellett fel kell tüntetni az azonos kód(ok)on belüli oldalszámot is. A csatolt lapok oldalszámozásánál ügyelni kell arra, hogy azonos kód(ok)on belül a sorszám mindig 1-el kezdődjék, és folyamatosan növekvő legyen. Amennyiben folytató lapok alkalmazására került sor, akkor az összesítéseket az utolsó lapon kell szerepeltetni. Valamely telephely üzemeltetőjének (adatszolgáltatójának) megváltozása esetén a régi üzemeltető (adatszolgáltató) köteles az átadásig keletkezett minden adatszolgáltatás másolatát 10

11 az új üzemeltetőnek (adatszolgáltatónak) átadni. Az új üzemeltető (adatszolgáltató) minden adatszolgáltatásnál köteles a már kiadott KTJ számra hivatkozni. Tulajdonos vagy üzemeltető változás esetén az előző tulajdonosnak is alá kell írnia a bejelentőlapot, ha ez nem lehet, akkor mellékelni kell az adásvételi vagy bérleti szerződés másolatát. A Borítólap kivételével az egyes adatlapokon a kipontozott helyek általában a megnevezések feltüntetésére szolgálnak. Amennyiben a rendelkezésre álló hely kevésnek bizonyul, akkor rövidítéseket is lehet használni, mert ezek a megnevezések alapvetően a hozzájuk tartozó kódszámok szemrevételezéssel történő ellenőrzését hivatottak biztosítani, számítógépes feldolgozásra nem kerülnek. Az adatlapok kitöltésével összefüggően lényeges tudni, hogy a hulladék kód, illetőleg a TEAOR szám esetén csak főcsoport/csoport/alcsoport szintre lehet megadni az adatokat. Pl. a hulladék kódok esetén Nem elegendő a 01. főcsoport (Ásványok kutatásából, bányászatából, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladékok), vagy alcsoport (ásványok bányászatból származó hulladékok) kódok feltüntetése, ha fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladékról ( ) van szó. Pl. TEAOR szám esetén baromfitenyésztés (TEAOR=0124) esetén nem elegendő a 01 (mezőgazdaság, vadgazdálkodás) főcsoport, vagy a 012 (állattenyésztés) csoport megadása. 11

12 2. A HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS ADATLAPOK KITÖLTÉSÉNEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE 2.1. BORÍTÓLAP (a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet 2. számú melléklete) Az adatszolgáltató által a telephelyről teljesített konkrét adatszolgáltatást kísérő bizonylat. Ezt a borítólapot kell kitölteni és a jogszabályban előírt határidőre a telephely szerint illetékes felügyelőségnek a HT, HK, illetőleg HB lapokkal együtt megküldeni valamennyi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során, akár nyomtatványon, akár elektronikus úton, akár elektronikus adathordozón történik a bejelentés. Azoknak a termelőknek, akiknek a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet hatályba lépése után keletkezett adatszolgáltatási kötelezettségük, de a későbbi tárgyév(ek)ben nem esnek kötelezettség alá, Borítólapot mindenképpen ki kell tölteni és el kell küldeni a telephely szerint illetékes felügyelőségnek. Ebben az esetben természetesen HT bejelentő lapok csatolására nincs szükség. Amennyiben a termelőnek a korábbi jogszabály (102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet) szerint bejelentési kötelezettsége volt, azonban a jelenleg hatályos 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet szerint ez alól mentesül, nem kell Borítólapot kitöltenie. Amennyiben az adatszolgáltatónak mind a keletkezéssel, mind az (elő)kezeléssel kapcsolatosan bejelentési kötelezettsége van, tehát többfajta nyomtatványt csatol, akkor is elegendő a Borítólapot egy példányban megküldeni a csatolt lapok db-számának értelemszerű kitöltésével. Beszámolási időszak: Ebben a rovatban azt a naptári évet, illetőleg negyedéves adatszolgáltatás esetén azt a negyedévet kell megadni, amelyre az adatok vonatkoznak. Adatszolgáltató (ügyfél) adatai: Neve: Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és elfogadott név. Ez az adatlap (rovat) nem használható fel az adatszolgáltató nevének megváltoztatására. Amennyiben ilyen igény van, azt az ún. KAR/ Ügyfél lapon kell megtenni, az előzőekben leírt módon. Erre a lapra csak az aktuális és környezetvédelmi alapnyilvántartásban is szereplő ügyfél megnevezés írható. KÜJ (Környezetvédelmi ügyfél jel): Kitöltése kötelező a környezetvédelmi felügyelőség által hivatalosan megküldött értesítés alapján. KSH törzsszám (statisztikai számjel): A KSH által kiadott, a gazdálkodók, vállalkozók statisztikai rendszerekben történő azonosítására szolgáló statisztikai szám első 15 jegye. Egyéni vállalkozók esetén az adószámot kell beírni. A mezőt üresen kell hagyni, ha az adatszolgáltató (üzemeltető) természetes személy, vagy külföldi. Település azonosító: A KSH "Magyarország helységnévtár"-ban található 5 számjegyű kód. Külföldi település esetén üresen marad. A település azonosító elérhető a KSH területileg illetékes igazgatóságainak ügyfélszolgálati irodáiban. Cím: Irányító szám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával. Külföldi település esetén üresen marad. Település neve: Az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni. Külföldi település esetén a címet a külföldi irányítószám megadásával kell kezdeni. Utca, út, tér stb.: 12

13 A cím adatcsoportokban szereplő adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági végzésnek megfelelően. Házszám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell írni. Telephely adatai: Neve: A telephelyek megkülönböztetésére szolgáló megnevezés, ami a további környezetvédelmi eljárások során a hivatalos dokumentumokon is szerepelni fog. Ez az adatlap (rovat) nem használható fel az adatszolgáltató nevének megváltoztatására. Amennyiben ilyen igény van, azt az ún. KAR/ Telephely lapon kell megtenni, az előzőekben leírt módon. Erre a lapra csak az aktuális és környezetvédelmi alapnyilvántartásban is szereplő megnevezés írható. Típusa: A telephelyre környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) szempontból jellemző tevékenységet kell megadni a következők szerint: Termelő: T Előkezelő /Begyűjtő: B Ártalmatlanító-Hasznosító: K Termelő/Előkezelő: E Termelő/ Ártalmatlanító-Hasznosító: A Begyűjtő/ Ártalmatlanító-Hasznosító: R Amennyiben a telephely többféle típusba is sorolható, akkor az adatszolgáltató döntése alapján a jellemző típust kell megadni. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel) : Kitöltése kötelező a környezetvédelmi felügyelőség által hivatalosan megküldött értesítés alapján. Település azonosító: Az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő kód. A település azonosító elérhető a KSH területileg illetékes igazgatóságainak ügyfélszolgálati irodáiban. Cím: Irányító szám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával. Település neve: Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni. Utca, út, tér stb.: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági bejegyzésnek megfelelően. Külföldi település esetén a címet a külföldi irányítószám megadásával kell kezdeni. Házszám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell írni. 13

14 A telephelyen foglalkoztatottak létszáma szerinti kategorizálás: A kódkockákba a foglalkoztatottak létszáma alapján, a besorolásnak megfelelő 2 jegyű kódot kell beírni a következők szerint: kód Foglalkoztatottak száma (fő) A felelős személy neve: Ebbe a rovatba a telephely tevékenységéért felelős személy neve kerül. Beosztása: Ebbe a rovatba a telephely tevékenységéért felelős személy beosztása kerül. Adatszolgáltatás: Formája (nyomtatvány, számítógépes adathordozó, Internet): Az adatszolgáltatás formájának megjelölése az alábbi betűjelek használatával: N: ha a bejelentés nyomtatványon, adatlapon történik I: ha a bejelentés elektronikus úton (Internet) történik S: ha az adatszolgáltatást elektronikus adathordozón (pl. CD, floppy lemez) teljesítik. A bejelentőlapok részletezése: A csatolt keletkezési (HT lapok), előkezelési/begyűjtési (HB lapok), hasznosítási/ártalmatlanítási (HK lapok) száma rovatokba kell írni a telephelyen kitöltött lapok db számát, amely nem feltétlenül egyezik meg a bejelentett hulladékok, illetőleg kezelési tevékenységekre hulladékonként kitöltött lapok számával, mivel egy hulladékra, illetőleg kezelési tevékenységre vonatkozó bejelentés több oldalon is szerepelhet. Ide az összes csatolt oldal db számát kell írni (beleértve a folytató lapokat is). Amennyiben a termelőnek az adott évben nem volt adatszolgáltatási kötelezettsége, a csatolt lapok összesen rovatba nullát kell írni. Az adatszolgáltatásért felelős: Neve: Annak a személynek a neve, aki az adatszolgáltatás időpontjában felelős a teljes adatszolgáltatásért. Beosztása: 14

15 Annak a személynek a beosztása (a gazdasági társaság által használt módon), aki az adatszolgáltatás időpontjában felelős a teljes adatszolgáltatásért. Telefonszám: Körzetszám + helyi szám megadásával, mobil szám esetén a szokott módon (szolgáltató kód + sajátszám, pl. Westel rendszer esetén / ). Fax szám: Körzetszám + helyi szám megadásával. Szabványos cím szerint. A kitöltés dátuma: Azt az időpontot kell megadni, amikor az adatszolgáltató befejezte a kitöltést, annak ellenőrzését. A hónapok nevét is arab számmal kell írni (pl ) Borítólap aláírása: A borítólapot cégszerűen alá kell írni. 15

16 2.2. HULLADÉK KELETKEZÉS BEJELENTŐ (HT LAP, a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet 3. számú melléklete) A bejelentőlap alapvetően a termelési és szolgáltatási tevékenységekből keletkező hulladékok bejelentésére szolgál, de ezt az adatlapot kell kitölteni abban az esetben is, ha a telephelyen kezelési technológiából eredően (másodlagos) hulladék keletkezik. A hulladék keletkezésével járó tevékenységek minden, hulladék kóddal rendelkező hulladékáról egy-egy HT lapot kell kitölteni. Annyi HT lapot kell kitölteni, ahányféle hulladék keletkezett a telephelyen, kivéve, ha ugyanazon típusú hulladékok fizikai megjelenési formája eltér. Ebben az esetben külön lapon kell jelenteni a megegyező kódú, de különböző fizikai megjelenési formájú hulladékokat. A fejlécben szereplő adatok Az egyes adatlapok egyértelmű azonosíthatósága érdekében valamennyi adatlapon rögzíteni kell az adatszolgáltató azonosítását biztosító KÜJ és KTJ számokat, valamint a Borítólapon is szereplő évszámot, amelyre a bejelentés vonatkozik. Hulladék kódszám: a keletkezett hulladék kódszámát a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet A és B listája szerint kell megadni. Amennyiben a hulladék a B listán szerepel, a kódszám első kockájába V jelet kell írni, majd folytatólagosan az 5 számjegyet. Oldalszám: Az általános kitöltési szabályok szerint (ld. II/1.fejezet) Fizikai megjelenési forma: a keletkezett hulladék 20-ºC-on mutatott megjelenési formájának megfelelő betűjelzést kell írni a következők szerint: Szilárd: S Folyékony: F Iszapszerű anyag szárazanyag-tartalma alapján: Gáznemű: G Szárazanyag-tartalom: kód 1-5% % % % % % % % % 8 46% 9 Hulladék megnevezése: azt a megnevezést kell alkalmazni, amely a hulladék jegyzékben szerepel. Legfontosabb összetevők: Csak veszélyes hulladék esetén értelmezhető. Az adott veszélyes hulladékra jellemzőket kell feltüntetni a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában felsoroltak szerint, amennyiben a listában az adott összetevő megtalálható. Max. 2 db összetevő bejelölése lehetséges ugyanazon hulladék esetében. Amennyiben a veszélyes hulladék nem jellemezhető a megadott C számok egyikével sem, megadása nem kötelező. Legfontosabb veszélyességi jellemzők: Csak veszélyes hulladék esetén kell kitölteni! A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 2. számú melléklete szerinti jellemzők közül az adott veszélyes hulladék jellemzőit kell feltüntetni. Max. 3 db jellemző tulajdonság bejelölése lehetséges ugyanazon hulladék esetében. Legalább egy veszélyességi jellemzőt fel kell tüntetni. 16

17 A bejelentési év elején a telephelyen lévő tényleges mennyiség [kg]: az adott hulladékból a telephelyen lévő tényleges mennyiség, függetlenül attól, hogy melyik bejelentési időszakban keletkezett, illetőleg az előző években abból mennyit kezeltek. A rovat tartalma meg kell, hogy egyezzen a telephely előző évi zárókészletével. Speciális eset azonban, amikor egy termelő telephely úgy költözik új telephelyre, hogy a korábbi tulajdonostól/bérlőtől/üzemeltetőtől szerződés alapján átveszi az általa termelt hulladékot, tehát az adott hulladék birtokosává úgy válik, hogy az nem nála keletkezett. Ebben az esetben a tényleges nyitó készlete nem egyezik meg az előző évi záró készlettel, azonban mint a hulladék új birtokosa neki kell gondoskodnia az adott hulladék további sorsáról, tehát a nyitó készletében ezt szerepeltetnie kell. Visszavételezett mennyiség [kg]: ebbe a rovatba összesítve azt a mennyiséget kell beírni, amely az előkezelőnek, begyűjtőnek, kezelőnek történő átadás után a keletkezés helyére visszakerül pl. azért, mert a kezelő nem veszi át. Amennyiben az esetleges visszavételezésre ugyanabban az évben kerül sor, mint amikor a hulladék keletkezett, akkor a visszavételezés tényét nem kell rögzíteni. Ha azonban a bejelentés vonatkozási évét megelőző évben keletkezett hulladék a következő (bejelentési) évben kerül visszavételezésre, akkor szükséges beírni, mert ez a telephelyen a bejelentési év elején lévő tényleges (induló) mennyiségét növeli. Keletkezési adatok szakágazati (TEAOR), illetőleg másodlagos hulladék esetén kezelési kód szerint: Amennyiben a bejelentés elsődleges hulladékra vonatkozik a TEÁOR kódot, másodlagos hulladék esetén pedig a kezelési kód mezőt kell kitölteni. TEAOR: csak elsődleges hulladék esetén töltendő ki. A hulladékot eredményező tevékenység(ek) felsorolása, a KSH mindenkor érvényes gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszere (TEAOR) szerint. Kezelési kód: csak másodlagos hulladék esetén töltendő ki. A kezelési tevékenységből származó hulladék esetén annak a kezelésnek a kódja, amelyből a másodlagos hulladék keletkezett. A kezelési (hasznosítási/ártalmatlanítási) kódokat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény 3. és 4.mellékletei szerint kell megadni. Előkezelésből származó másodlagos hulladék esetén az alább felsorolt előkezelési kódokat kell használni. Biológiai kezelés P01-01 fertőtlenítés Fizikai-kémiai kezelés P02-01 desztillálás, - 02 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás, ülepítés), - 03 flotálás, - 04 szűrés, - 05 töményítés, - 06 aprítás, törés, - 07 tömörítés, bálázás - 08 válogatás Különböző hulladékok illetve hulladékok és más anyagok összekeverése P03-01 keverés, - 02 hígítás, - 03 homogenizálás, - 04 felitatás, - 05 fizikai befoglalás (pl. azbeszt por, szálak cementbe való beágyazása), 17

18 Kémiai kezelés P04-01 semlegesítés, - 02 oxidáció/redukció, - 03 kicsapás, - 04 kémiai befoglalás ("chemical fixation and solidification" értelemben) Ugyanazon hulladék esetén maximum háromféle előkezelési kód feltüntetése lehetséges. Amennyiben ez nem elegendő, akkor pótlapon lehet folytatni az adatszolgáltatást, a fejlécben szereplő adatok kötelező feltüntetésével. A telephelyen belüli előkezelések között csak a fentiek szerinti előkezeléssel kapcsolatos kódok szerepeltethetőek akár a telephely maga, akár a telephely területén más - engedéllyel rendelkező - telephely végzi azokat. A bejelentőlapon ugyanazon hulladék esetén 3 féle technológia (szakágazat/kezelési kód) feltüntetésére van lehetőség. Amennyiben ugyanazon fizikai megjelenési formáját tekintve is azonos hulladék 3-nál több tevékenységből keletkezik, akkor a bejelentést az azonos fejléc tartalommal kitöltött következő oldalon kell folytatni, értelemszerűen az oldalszám növelésével. Tevékenység megnevezése: a hulladékot eredményező tevékenységek TEAOR számhoz tartozó szöveges megnevezése a KSH Szakágazati jegyzéke szerint, illetőleg 2000.évi XLIII. törvény 3. és 4. (a hasznosítási/ártalmatlanítási műveletek) mellékletei szerint. A keletkezett mennyiség [kg]: az adott tevékenységből a bejelentési időszakban származó hulladék mennyisége tevékenységre összesítve. A keletkezett mennyiség összesen [kg]: az összes tevékenységből származó hulladék mennyisége. Előkezelőnek (E), Begyűjtőnek (B), Hasznosítónak/ártalmatlanítónak (K), exportra (P) történő átadás: Az(oka)t az előkezeléssel, begyűjtéssel, végső kezeléssel (hasznosítás, ártalmatlanítás) kapcsolatos kezelési adato(ka)t kell feltüntetni, amely(ek)et a telephely területén kívül más - engedéllyel rendelkező kezelővel - végeztetnek. A hulladék termelőjének tájékozódnia kell a kezelőtől ezen adatokra vonatkozóan. Kezelési kód: jelenti azt a kezelési kódot amellyel az átadott hulladékot a továbbiakban kezelni fogják. A kezelési kód azonosító számát a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 3. és 4. mellékletei szerint kell megadni. Egyazon hulladék esetén többféle kezelésre történő átadás is lehetséges. Előkezelésre történő átadás esetén az alább felsorolt előkezelési kódok használhatók. Biológiai kezelés P01-01 fertőtlenítés Fizikai-kémiai kezelés P02-01 desztillálás, - 02 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás, ülepítés), - 03 flotálás, - 04 szűrés, - 05 töményítés, - 06 aprítás, törés, - 07 tömörítés, bálázás - 08 válogatás 18

19 Különböző hulladékok illetve hulladékok és más anyagok összekeverése P03-01 keverés, - 02 hígítás, - 03 homogenizálás, - 04 felitatás, - 05 fizikai befoglalás (pl. azbeszt por, szálak cementbe való beágyazása), Kémiai kezelés P04-01 semlegesítés, - 02 oxidáció/redukció, - 03 kicsapás, - 04 kémiai befoglalás ("chemical fixation and solidification" értelemben) Kezelést végző KÜJ/KTJ száma: az előkezelést, begyűjtést, illetőleg hasznosítást/ártalmatlanítást (kezelést) - engedéllyel végző - telephely környezetvédelmi azonosítói. A kezelést végzőnek minden esetben rendelkeznie kell KÜJ és KTJ számmal. Amennyiben a hulladékot külföldre szállítják, akkor ezek a rovatok üresen maradhatnak, azonban a kezelési kód ebben az esetben csak hasznosítás (2000. évi XLIII. törvény 4.melléklete) lehet. Kezelést végző neve: az előkezelést, begyűjtést, illetőleg hasznosítást/ártalmatlanítást (kezelést) - engedéllyel végző - telephely megnevezése. Típus: A telephelyre környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) szempontból jellemző tevékenységet kell megadni a következők szerint: Előkezelő=E, Begyűjtő=B, Hasznosító/ártalmatlanító=K, Export=P Kezelésre átadott mennyiség [kg]: a bejelentés évében más telephelynek előkezelés, begyűjtés, illetőleg végső kezelés céljából átadott hulladék mennyiségét kezelési kódonként, azon belül kezelést végzőkre (kivéve export) összesítve kell megadni. A külföldre szállított hulladék mennyiséget kezelési kódra összesítve kell megadni. Előkezelésre történő átadás összesen [kg]: a bejelentés évében más telephelynek előkezelés céljából átadott hulladék mennyisége összesen. Begyűjtésre történő átadás összesen [kg]: a bejelentés évében más telephelynek begyűjtés céljából átadott hulladék mennyisége összesen. Hasznosításra/ártalmatlanításra történő átadás összesen [kg]: a bejelentés évében más telephelynek hasznosítás/ártalmatlanítás céljából átadott hulladék mennyisége összesen. Exportra történő átadás összesen [kg]: a bejelentés évében exportra átadott hulladék mennyisége összesen. A bejelentési év végén, a telephelyen lévő tényleges mennyiség [kg]: Az adott hulladékból (figyelembe véve a fizikai megjelenési formát is) a telephelyen lévő tényleges mennyiség. Ebben a rovatban kell szerepeltetni a telephelyi tároló(k)ban, valamint a gyűjtőhely(ek)en elhelyezett hulladék mennyiséget is. A tényleges mennyiség a speciális esetektől eltekintve - meg kell, hogy egyezzen a számított zárókészlettel: (nyitó + keletkezett + visszavételezett) (előkezelőnek/begyűjtőnek/hasznosítónak/ártalmatlanítónak/külföldre átadott) = záró.) 19

20 3. HULLADÉK BEGYŰJTÉS/ELŐKEZELÉS BEJELENTŐ (HB LAP, a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet 4. számú melléklete) A bejelentőlap a begyűjtés, valamint az előkezelés céljából átvett, majd a begyűjtés, illetőleg előkezelés után végső kezelésre, esetleg további előkezelésre/begyűjtésre továbbküldött hulladékok bejelentésére szolgál, jelen 164/2003. (X.18.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó begyűjtő és/vagy előkezelést végző telephelyekre vonatkozóan. Minden azonos hulladék kóddal rendelkező hulladékról fajtánként egy-egy HB lapot kell kitölteni, tehát annyi HB lapot kell kitölteni, ahányféle hulladék begyűjtése, illetőleg előkezelése történt a telephelyen, kivéve, ha ugyanazon típusú hulladékok fizikai megjelenési formája eltér. Ebben az esetben külön lapon kell jelenteni a megegyező kódszámú hulladékokat. A fejlécben szereplő adatok Az egyes adatlapok egyértelmű azonosíthatósága érdekében valamennyi adatlapon rögzíteni kell az adatszolgáltató azonosítását biztosító KÜJ és KTJ kódszámokat, valamint a Borítólapon is szereplő évszámot, amelyre a bejelentés vonatkozik. Hulladék kódszám: a begyűjtés/előkezelés céljából átvett hulladék kódszámát a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet A és B listája szerint kell megadni. Amennyiben a hulladék a B listán szerepel, a kódszám első kockájába V jelet kell írni, majd folytatólagosan az 5 számjegyet. Oldalszám: Az általános kitöltési szabályok szerint (ld. II/1.fejezet) Fizikai megjelenési forma: a keletkezett hulladék 20-ºC-on mutatott megjelenési formájának megfelelő betűjelzést kell írni a következők szerint: Szilárd: S Folyékony: F Iszapszerű anyag szárazanyag-tartalma alapján: Szárazanyag-tartalom: kód 1-5% % % % % % % % % 8 46% 9 Gáznemű: G Hulladék megnevezése: azt a megnevezést kell alkalmazni, amely a hulladék jegyzékben szerepel. Legfontosabb összetevők: az adott veszélyes hulladékra jellemzőket kell feltüntetni a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában felsoroltak szerint, amennyiben a listában az adott összetevő megtalálható. Max. 2 db összetevő bejelölése lehetséges ugyanazon hulladék esetében. Legfontosabb veszélyességi jellemzők: a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény a 2. számú melléklete szerinti jellemzők közül az adott veszélyes hulladék jellemzőit kell feltüntetni. Max. 3 db jellemző tulajdonság bejelölése lehetséges ugyanazon hulladék esetében. Legalább egy veszélyességi jellemzőt fel kell tüntetni. A bejelentési év elején a telephelyen lévő tényleges mennyiség [kg]: ebben a rovatban a fejlécben szereplő hulladékra vonatkozóan a bejelentési év elején rendelkezésre álló nyitó 20

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 1. ELŐZMÉNYEK A nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésének és kezelésének nyilvántartását,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz (VAL-, VÉL-lap) a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosított 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003 (X 18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvény (a továbbiakban: Hgt) 59 -ának

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez ADATOK Útmutató a Monitoring Információs Rendszer adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez 1 ADATOK Tartalomjegyzék Általános tudnivalók...3 információs rendszer célja...3 A környezethasználati

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Györgyi Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és egyéni cégek részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez ADATOK Útmutató a Monitoring Információs Rendszer adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez 1 Általános tudnivalók A felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

Részletesebben

a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához

a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához Oldalszám: 1/26 b ÚTMUTATÓ A TENYÉSZET TARTÓJA / ÜZEMELTETŐJE részére a () bizonylatainak használatához 2.9 verzió Érvényes 2009.04.01-től 2009. április Oldalszám: 2/26 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye A tábla célja A tábla a pénzügyi intézményeknek a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap Frissítve: 2014.10.02. Tartalomjegyzék Kinek kell beadnia?...

Részletesebben

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 3. pontjában

Részletesebben

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP 14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések 78/2007 (IV 24) Korm rendelet a környezeti anyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII törvény (a továbbiakban: Kvt) 110 (7) bekezdés r) pontjában kapott

Részletesebben

15T201CSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott civil szervezetek részére

15T201CSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott civil szervezetek részére 15T201CSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott civil szervezetek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti anyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap Frissítve: 2013.12.20. Kedves Ügyfelünk! A 14T1041-es adatlap

Részletesebben

Kitöltési útmutató a pénztárgép-, taxaméterszervizek adatszolgáltatásához rendszeresített PTGTAX adatlaphoz

Kitöltési útmutató a pénztárgép-, taxaméterszervizek adatszolgáltatásához rendszeresített PTGTAX adatlaphoz Kitöltési útmutató a pénztárgép-, taxaméterszervizek adatszolgáltatásához rendszeresített PTGTAX adatlaphoz Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a

Részletesebben