A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL. Szerkesztette: 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL. Szerkesztette: 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981"

Átírás

1

2 T Á J É K O Z T A T Ó A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL Szerkesztette: T Ö R Ö K G Á B O R 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981

3 TARTALOMJEGYZÉK KIADJA SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA A V I S S Z A P I L L A N T Á S /1981. június 1 - szeptember 15./ 1. JELENTŐSEBB TANÁCSKOZÁSOK ÉS ÉRTEKEZLETEK NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI 9 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK, TAPASZTALATCSERÉK lo A FŐISKOLAI SPORTÉLET HÍREI S Z E R V E Z E T I E G Y É B H Í R E I E G Y S É G E I N K 1. AZ MSZMP FŐISKOLAI SZERVEZETÉNEK RENDEZVÉNYEI A FŐISKOLAI KISZ-BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYEI EGYÉB ESEMÉNYEK A K Ö Z E L J Ö V Ő E S E M É N Y E I /1981. szeptember október 3o./ 2o - 24 P O N T O S A B B U J J O G S Z A B Á L Y O K S Z E M É L Y I H Í R E K A T Á J É K O Z T A T Ó M E L L É K L E T E VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEIBŐL Készült a SZTF sokszorosító részlegében 120 példányban Felelős kiadó: Szalay László főigazgató Felelős vezető: Török Dezső Törzsszám: 823/1981. Terjedelem: 6,0 /A/5/iv

4 V I S S Z A P I L L A N T Á S /1981. június 1 - szeptember 15. / 1. JELENTŐSEBB TANÁCSKOZÁSOK ÉS ÉRTEKEZLETEK Augusztus A Népművelési Oktatók és Kutatok Pécsett rendezett XII. tanácskozásán intézményünket a Közművelődési Tanszék 4 oktatója képviselte. Horváth Margit főigazgatóhelyettes egyik résztvevője volt a képzés korszerűsítéséről rendezett kerekasztal-beszélgetésnek. Június 14. Felsőszölnökön a Nemzetiségi Nagygyűlésen Szalay László főigazgató mondott ünnepi beszédet. Június 18. A Művelődési és Sportházban tartotta főiskolánk a diplomaosztó tanácsülését. A nappali és levelező tagozaton összesen 438 tanító-, tanár-, népművelő-, illetve könyvtár szakos hallgató vet te át diplomáját Szalay László főigazgatótól. Katona Attila nép művelés-történelem szakos hallgató vörös diplomát kapott, Váradi Ildikó tanító szakos hallgató pedig a főiskola történetének diplomáját vette át. Július 7-9. A HNF Országos Elnöksége és az Országos Műemléki Felügyelőség meghívására Kovács József és Rácskay Jenő II. éves népműveléstörténelem szakos hallgatók honismereti speciálkollégiumuk képviseletében részt vettek a Műemléki Albizottságok kecskeméti országos konferenciáján. Július A Szolnokon megrendezett Honismereti Akadémián Szabó Ildikó I. éves népművelés-történelem szakos hallgató képviselte intézményünket, illetve a honismereti speciálkollégiumot. Augusztus Nagy László főiskolai tanársegéd részt vett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Kaposváron megrendezett vándorgyűlésén. Augusztus A Főigazgatói Kollégium munkájában az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán részt vett dr. Orosz Sándor főigazgatóhelyettes. Augusztus 28. A Főigazgatói Tanács kibővített ülést tartott, melynek témája az új tanév beindításával kapcsolatos feladatok megbeszélése volt. Megtartotta első értekezletét az új tanév feladatairól a csoportfelelős tanárok munkabizottsága. Augusztus Az 1981/82. oktatási év feladatairól minden tanszéki kollektíva megbeszélést tartott. Szeptember 1. A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola megtartotta tanévnyitó ünnepélyét.

5 Szeptember NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK A Közművelődési Tanszék és a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ közös rendezésében lebonyolításra került a gyakorlatokat irányító oktatók és a külső gyakorlatvezetők megbeszélése. Az értekezleten megvitatták az 198o/81» tanév gyakorlati képzésének tapasztalatait, az új tanév főbb célkitűzéseit és szó e- sett az elmúlt évben bevezetett kísérletek eredményeiről. Megtörtént az őszi egyhetes gyakorlatok előkészítése is. Németh István tanszékvezető főiskolai docens vezetésével megbeszélést tartott az Iskolai Gyakorlatokat Irányító Bizottság az 1981/82-es tanév programjárói a tantárgypedagógiát oktató tanárok, a gyakorló iskolai szakvezetők és a külső szakvezetők rész vételével. Szeptember 9-lo. A Marxizmus-leninizmus Tanszékek vezetőinek országos tanácskozá sán képviselte főiskolánkat dr. Konkoli Alajosné tanszékvezető főiskolai docens. Szeptember 11. A tudományos szocializmust oktatók országos konferenciáján főiskolánkról dr. Ágoston Magdolna főiskolai tanársegéd, Jáki Tibor főiskolai adjunktus és Mészáros Gábor főiskolai adjunktus vett részt. Szeptember 15. A TIT Történelmi Választmányának országos értekezletén vett részt Jáki Tibor főiskolai adjunktus. Június 23 -.Július lo. Krajczár Károly főiskolai adjunktus a Maribori Pedagógiai Akadémia nyelvi továbbképzésén vett részt. Június 27. Befejeződött a Burgenlandban élő magyar tanárok nyelvi és irodalmi előkészítő tanfolyama. A Művelődési Minisztérium és a Magyarok Világszövetsége támogatásával megszervezett tanfolyam munkájában jelentős feladatokat vállaltak a Közművelődési-, a Magyar Irodalmi- és a Magyar Nyelvi Tanszék oktatói. A tanfolyamot elvégző 15 osztrák állampolgárnak Szalay László főigazgató látogatási bizonyítványt nyújtott át» Június 29 - július 6. A Leningrádi Krupszkaja Kulturális Főiskola 2o tagú delegációja főiskolánk vendégeként szakmai gyakorlatát töltötte hazánkban. Változatos programok keretében előadásokat hallgattak a népmuvélőképzésről, közművelődési intézményeket látogattak és tevékenységüket elemezték, kirándulást tettek Nyugat-Dunántúl több városában és végül budapesti művészeti programokon vettek részt. Július 13-tól augusztus 5-ig Csider Sándor főiskolai tanársegéd és Lakatos Lajos főiskolai adjunktus vezetésével lo tagú népművelő szakos hallgatói csoport vett részt leningrádi népművelési gyakorlaton.

6 Júnjug 23. i 3. A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI Békefi Antal tanszékvezető főiskolai tanár az 1981/82. tanévre ismét megbízást kapott a Grazi Tanárképző Főiskolán tanítási órák ellátására. Július Dr. Gadányi Károly tanszékvezető főiskolai- docens részt vett a ljubljanai egyetem továbbképzésén. Augusztus 3o január III. és II. éves hallgató orosz nyelvi részképzésre utazott a Szovjetunióba dr. Erdei Mihály tanszékvezető főiskolai tanár vezetésével. Szeptember Dr. Simon Péter főiskolai adjunktus részt vett és előadást tartott a Salzburgban és Sindelfingenben tartott tudományos ülésszakon. Szeptember A hónap második felében a Magyar Nyelvi Tanszék oktatói képviselték intézményünket az MTA Nyelvtudományi Intézete által rendezett munkaértekezleten. Szeptember Dr. Orosz Sándor főigazgatóhelyettes részt vett és előadást tartott a litván fővárosban, Vilniuszban rendezett pedagógiai tanácskozáson, melyet a Szovremennaja Vüszsaja Skola /Korszerű Felsőoktatási Intézmények/ c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsága szervezett. Július 26 - augusztus 9. Négy helyszínen - köztük a főiskolán - tartották meg a XV. Nemzetközi Bartók Szeminárium rendezvényeit. Intézményünk adott helyet az ünnepélyes megnyitónak, számos nyilvános jellegű koncertnek és az oktatói kurzusok némely szakágának. Augusztus Az országos kutatási pályázatra Horváth Margit főigazgatóhelyettes és dr. Orosz Sándor főigazgatóhelyettes irányításával benyújtott két kutatási tervezetet a Művelődési Minisztérium elfogadta. Az egyik kutatási téma: az oktatás és közművelődés kapcsolatrendszerének és összefüggéseinek kísérletekkel igazolt feltárása, a másik a tanár- és tanítóképzés integrálását vállaló modellkísérlet elvégzése. Augusztus lo-l6. Főiskolánk adott otthont a XIV. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem rendezvényeinek. Szeptember 14. Gál László tanszékvezető főiskolai docens Pécsett, a II. Nemzetközi Testnevelési Tudományos Konferencia előkészítésén vett részt, amely várhatóan március 9-lo-ig kerül megrendezésre Szombathelyen.

7 - lo TOVÁBBKÉPZÉSEK. TANFOLYAMOK. TAPASZTALATCSERÉK Július 21 - augusztus 29. Június Dr. Ágoston Magdolna főiskolai tanársegéd orosz nyelvi tanfolyamon vett részt Kijevben, a Sevcsenkó Egyetemen. A Politikai Főiskola kéthetes tanfolyamán vett részt a Marxizmus-Leninizmus Tanszék két oktatója: Major Elekné főiskolai tanársegéd és dr. Tar István főiskolai docens. Június - augusztus Szeptember 1. Nagy László főiskolai tanársegéd az 1981/82. tanévtől kezdődően az ELTE által indított kétéves információs szakképzésben vesz részt. Az OSZK-nál, a különböző egyetemi-, főiskolai szak-, valamint a közművelődési könyvtárakban 42 könyvtár szakos hallgató vett részt könyvtári gyakorlaton. Június 25. Szeptember 7-9. A Politikai Gazdaságtan Oktatók Továbbképzési Központja 3 napos továbbképzésén vett részt Szabó István és dr. Tar István főiskolai docens. Szántó Imréné főiskolai tanársegéd Szombathelyen a Pedagógus Továbbképző Kabinetben "A VI. osztályos új tantervvel kapcsolatos módszertani, és a magyar történelemmel kapcsolatos szakmai problémák" cimmel tartott előadást. Július 7. Ferenczi Zsuzsa főiskolai adjunktus előadást tartott a Miskolci Megyei Könyvtár által könyvtárszakosoknak szervezett nyári továbbképző tanfolyamon. Az előadás címe: "A tájékoztató munka helyzete a közművelődési könyvtárakban". Szeptember A Kazinczy szép kiejtési verseny középiskolai szekciójának előkészítő tanfolyamán előadásokat tartott és foglalkozásokat vezetett Batki Jenőné dr. főiskolai docens, dr. Molnár Zoltán főiskolai adjunktus és dr. Szabó Géza kandidátus, tanszékvezető főiskolai tanár. Július Bokkon László főiskolai tanársegéd képviselte a Neveléstudományi Tanszéket a képességfejlesztés, tehetséggondozás témájával foglalkozó Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetemen.

8 A FŐISKOLAI SPORTÉLET HÍREI Június 4. Megyei Testnevelési és Sporthivatal* a Megyei Tanács Művelődési Osztálya és a Vas megyei Torna Szövetség képviselőivel. Napirenden volt a torna sportág fejlesztési, utánpótlás-nevelési terve. Szalay László főigazgató házi ünnepségen köszöntötte a főiskola sportolóit, a Testnevelési Tanszék oktatóit és az edzői kollektívát az 198o/8l. tanévben elért sportsikerekért. A legjobb sportolók jutalomban részesültek. Augusztus Szeptember 8. A Testnevelési Tanszék oktatói közössége nyilvános tanszéki érti kezletet tartott, melyen - a hagyományoknak megfelelően - talál< koztak az I. éves testnevelés szakos hallgatókkal, bemutatták a tanszéket, tájékoztatást adtak a főiskola sportéletéről. A női és férfi kézilabda szakosztály edzőtábort szervezett, mely az őszi NB Il-es versenyprogram felkészülését szolgálta. Az edzőtábor ideje alatt edzőmérkőzéseket is játszottak a csapatok a Győr-Sopron megyei vetélytársakkal. Augusztus 23. A férfi röplabda szakosztály első alkalommal rendezte meg az "UNIVERSITAS KUPÁT". A versenyen résztvett a Nagykanizsai Vizmu 7, a Spartacus-Styl és a Szombathelyi Tanárképző csapata. A "Jó tanuló - jó sportoló" mozgalom 198o/81-es tanévi eredmény hirdetése a tanévnyitó ünnepély keretében zajlott le. A díjakat Szalay László főigazgató adta át. I. Bárki_Andrea tájfutó Testnevelés-népművelés II. 32o p. II. Gy_urcsák_Éva kosárlabdázó Matematika-testnevelés IV. 31o p. III. Kovács Tamás labdarugó Matematika-testnevelés III. 29o p. Szeptember lo-13. Augusztus 3o. A férfi NB Il-es röplabda csapat Nagykanizsán felkészülési tornán vett részt. Augusztus 25 - szeptember 7. A Szombathely melletti Vépen rendezték a mozgássérült sportolók nemzetközi versenyét, a IV. Savaria Kupát. A versenyen Bősze László főiskolai docens vezetésével 8 főiskolás hallgató immár negyedik alkalommal tevékeny részt vállalat^ a versenyek lebonyolításában. A férfi kosárlabda szakosztály edzőtábort az NB II-es bajnokságra való felkészülés céljából. tartott Szombathelyen Szeptember 4. Az UNIVERSITAS Sportegyesület vezetői megbeszélést tartottak a

9 S Z E R V E Z E T I E G Y S É G E I N K E G Y É B H Í R E I 1. AZ MSZMP FŐISKOLAI SZERVEZETÉNEK RENDEZVÉNYEI A/?ártvezet6ségi_ülések: Szeptember 8. 1/ A főiskolai pártalapszervezetek politikai feladatai az 1981/82-es tanévben. Október 5. Előadó: Sulyok László főiskolai docens, az MSZMP főiskol a i vezetőségének titkára 1/ A főiskolai Szakszervezeti Bizottság beszámolója a szakszervezeti munka aktuális kérdéseiről. Előadó; Dr. Gadányi Károly SZB-titkár, főiskolai 2/ Tájékoztató a főiskolai KISZ-munka beindulásáról. docens Előadó; Stipkovits Ferenc főiskolai adjunktus, a KISZ- Bizottság titkára B/ Alapszervezeti_vezetőségi_ülések; 1/ Szeptember^14.^/IIX.sz. gyakorló iskolai alapszervezet/ a/ Az éves munkaterv megbeszélése, a munka felosztása. Felelős; Buray Sándorné gyak. isk. tanár b/ A taggyűlés előkészítése, a csapat nyári munkájának értékelése. Felelős; Németh Istvánná gyak. isk. tanár 2/ Október 12. /II. sz. alapszervezet/ a/ Közös feladataink a KISZ ágazati vezetőségével, b/ Tagfelvételek előkészítése, c/ Titkári tájékoztató. 3/ Október 14./I. sz. alapszervezet/ a/ A tanszéki oktató-nevelő munka fejlesztésének feladatai az alapszervezetekhez tartozó tanszékeken. Előadó: Dr.Nagy István tanszékvezető főiskolai tanár b/ Az 1981/82-es tanév I. félévi munkaprogramjának megbeszélése. Felelős; Bozóki József főiskolai docens c/ Az ideológiai továbbképzési terv megbeszélése. Felelős; Ferenczi Zsuzsa főiskolai adjunktus 4/ Október 19. /III. sz. gyakorló iskolai alapszervezet/ a/ Politikai ideológiai terv megbeszélése, előadók f e l kérése. Felelős; Dr.Magassy László gyak. isk. igazgatóhelyette b/ Világnézeti nevelés terén hogyan segítik a gyakorló iskola párttag nevelői és párton kívüliek a hallgatói gondolkodásmódot? Felelős; Harkány Tiborné gyak. isk. tanár C/ Alapszervezeti_ta^ 1/ Augusztus 31. /III. sz. alapszervezet/ a/ Az iskolai év előkészítése, a munkaterv ismertetése, megvitatása, elfogadása. Előadó; Horváth Lajos gyak. isk. igazgató

10 b/ Az alapszervezet munkatervének jóváhagyása. Felelős: Buray Sándorné gyak. isk. tanár Másutt KISZ tag: Nem KISZ-tag: lo fő 33 fő c/ A csapat nyári tevékenységének értékelése. Felelős: Tompek Sándorné gyak. isk. tanár 2/ Szeptember 28. /II. sz. alapszervezet/ b/ KISZ-rendezvények: Szeptember 9. a/ A hallgatók gyakorlati képzésének tapasztalatai. A gyakorló iskola és a tanszékek kapcsolata. Előadó: Dr. Magassy László gyak. isk, igazgatóhelyette b/ Az I. félév munkaprogramjának megbeszélése és elfogadása. Előadó: Csuti Sándor főiskolai docens 3/ Október-^ 28. /I. sz. alapszervezet/ a/ Az oktató-nevelő munka fejlesztésének feladatai az alapszervezetekhez Előadó: Dr.Nagy tartozó tanszékek munkájában. István tanszékvezető főiskolai tanár b/ Az új tanév legfontosabb politikai-ideológiai feladatai. Előadó; Dr.Konkoli docens A FŐISKOLAI KISZ-BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYEI Alajosné tanszékvezető főiskolai a/ A KISZ tagjainak száma szeptember 15-én: közművelődés szak: 431 fő tanító-tanár szak: 460 fő dolgozói alapszervezet: 34 fő 16 órakor a KILÁTÓ c. kiadvány szerkesztőségi megbeszélése Ój vezető: Gerebenics Tamás N-M/II. U.i tag: Milley Annamária N-M/I. Szeptember órakor KISZ-Bizottsági ülés Napirend: 1/ Az 1981/82-es mozgalmi évre szóló akcióprogram és ülésterv. 2/ A felkészítő tábor programja, ügyeleti rendje Szeptember lo-14. KISZ-vezetőképző tábor Balatonedericsen. A főiskola 81 KISZ-vezetőjét tájékoztatták a következő mozgalmi év feladatairól. Szeptember 17-2o. Egerben, a pedagógusképző intézmények KlSZ^yezetői értekezletén vett részt a KISZ-Bizottság 2 tagja. Szeptember 25. A KISZ-Bizottság titkára meghívást kapott Budapestre a tanárképző főiskolák főigazgatói és KISZ-titkárai részére tartott értekezletre. Összesen: 925 fő

11 Szeptember 21 - október 19. Ezen időpontban tartják alapszervezeteink taggyűléseiket. Napirendi pontok: 1/ Akcióprogram az 1981/82-es mozgalmi évre /egyéni vállalások/. 2/ Az ösztöndíjakkal kapcsolatos új utasítások megvitatása. 3/ A felsőoktatás korszerűsítésének f e l adatai. 4/ Küldöttek választása a főiskolai diákparlamentre. Október 19-én a fiatal oktatók és dolgozók, 26-án a hallgatók ifjúsági parlamentjének megrendezésére kerül sor. 3. EGYÉB ESEMÉNYEK Június 1-7. Az Ünnepi Könyvhéten a főiskolai hallgatók látták el a könyvárusi feladatokat a főtéri könyvsátraknál. Július 11. Az 1976-ban /elsőként/ végzett könyvtár-matematika szakos hallgatók 5 éves találkozójára került sor főiskolánkon. Augusztus Horváth Sándor főiskolai adjunktus Zamárdiban, a SZOT Gyermeküdülőben vezetőhelyettesként tevékenykedett. Augusztus 31 - szeptember 7. Az I. évesek előkészítő tanfolyamán a hallgatók tájékoztatást kaptak a főiskolai élet alapvető kérdéseiről, gazdag kulturál i s programokon vettek részt és jelentős társadalmi munkát végeztek Bérbaltaváron és a szombathelyi szabadidő központban. Szeptember A főiskolai hallgatók évfolyamonkénti bontásban őszi mezőgazdasági munkát végeznek a bérbaltavári Hunyady MgTSz-ben. A gazdaság szüretelési munkájához jelentős segitséget nyújtanak hallgatóink. Július A főiskola és a Gyakorló Altalános Iskola szakszervezetének tagjai a nyár folyamán 6.000,- Ft-ot fizettek be a Vas megye Tanácsa VB. által a rokkantak és mozgássérültek támogatására nyitott számlára. Július A főiskola Rajz Tanszéke Horváth János főiskolai docens vezetésével Szalafőn rendezte meg a rajz szakos hallgatók önkéntes nyári alkotótáborát.

12 _ 2o Jk K Ö Z E L J Ö V Ő E S E M É N Y E I /1981. szeptember október 3o. / Szeptember 29«Az Országos Oktatási Központ továbbképzési tanfolyamán Pálvölgyi Mihály főiskolai tanársegéd tart előadást "Az AV-dokumentumok al kalmazási lehetőségei a könyvtárakban" cimmel. Szeptember 17. Október /folyamatos/ Ezen a napon indul az osztályfőnökök egyéves szakmai-módszertani tanfolyama a Vas megyei Pedagógus Továbbképző Kabinet szervezésében, a Neveléstudományi Tanszék oktatóinak közreműködésével. Bevezető előadást tart: Bokkon László főiskolai tanársegéd. Szeptember 2o. Hétfőn és pénteken az I éves hallgatók bemutatkozó szakestjel. Október - december /folyamatos/ Újságíró stúdió a KILÁTÓ és a JELENTKEZÜNK c. periodikák főiskolás aktivistái részére. /Minden második pénteken./ Vezeti: Pósfai H. János, a Vas Népe főszerkesztő-helyettese. Tuzrendészeti és balesetmegelőzési oktatás a dolgozók részére. Október - december /folyamatos/ Szeptember A magdeburgi Erich Weinert Pedagógiai Főiskolán tapasztalatcsere látogatáson vesz részt Bozóki József főiskolai docens, Gál László tanszékvezető főiskolai docens, dr. Kiss Gyula főiskolai docens és dr. Varsányi Péter tanszékvezető főiskolai docens. Szeptember 25. Kovács Mária főiskolai adjunktus a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár szervezésében, öt megye részvételével megrendezésre kerülő gyermekkönyvtárosi továbbképzésen "Az új tantervekből adódó tájékoztatási feladatok a gyermekkönyvtárakban" címmel tart előadást. Szeptember 25. A levelező tagozat hallgatóinak beiratkozása és konzultáció a közös tárgyakból. Szerdai napokon a "Hangosfilm első évtizedei" c. filmsorozat előadásai a Filmklub programjában. Október - december /folyamatos/ Keddi napokon JAZZ- és ROCK-klub rendezvényei hetenkénti váltásokkal. Október 2-4. Főiskolánk képviselői részt vesznek a Történelmi Tudományos Diákkörök Szegeden megrendezésre kerülő X. találkozóján. Október 4-lo. Főiskolánk lesz a házigazdája az UNESCO-konferenciának, melynek témája: Technika a tanárképzés szolgálatában.

13 Október 8. Vas megye felfedezése sorozat II. évf./l. sz. Téma: Szombathely középkori és újkori története Előadó: Dorner Mária muzeológus Október 15. PORTRÉK c. sorozat rendezvénye. Vendégünk: Kalász Márton, József Attila Október 19. dijas költő. Október Fiatal oktatók - dolgozók parlamentje. Békefi Antal tanszékvezető főiskolai tanár a svédországi Sigtunában tart előadást az Európai Zeneiskolai Unió kongresszusán. Október 9. Október Dr. Tóth Gyula tanszékvezető főiskolai docens képviseli főiskolánkat a Szocialista Országok Felsőfokú Intézeteinek Varsóban megrendezésre kerülő tanácskozásán. A SZABADOS TRIÓ JAZZ-KONCERTJE az MMIK-ban. /A főiskola Közművelődési Bizottságának és az MMIK-nak közös rendezvénye./ Október 2o-22. Dr.Gadányi Károly Pécsett országos nyelvészeti konferencián A hódmezővásárhelyi Monográfia Bizottság műhelyvitát rendez dr. Varsányi Péter tanszékvezető főiskolai docens "A város és lakói ben" c.fejezetéről. vesz részt. Október 22. Okt-óber lo-2o. ÉLETUTAK c. sorzat rendezvénye. Az ELTE Tudományos Szocializmus Információs és Továbbképző Intézetének nemzetiségi tanszékközi munkacsoportja vitát rendez dr. Zielbauer György főiskolai adjunktus "Adatok a több nemzetiségű Elek község történetéhez 192o-1949 között" c. tanulmányáról. Október 13. COUNTRY - zene Vendégünk a 100 FOLK CELSIUS Együttes. Vendégünk: Horváth Teri, Kossuth dijas érdemes művész. Október 26. Főiskolánk párt-, KISZ- és állami vezetése megrendezi az intézményi szintű ifjúsági parlamentet. Október 27. Petőcz Károly Tóthfalussy Kiss Miklós dijas tipográfus munkáinak kiállitása.

14 Október 27-3o. P O N T O S A B B Ú j J O G S Z A B Á L Y O K Szalay László főigazgató és Bödey Imre főtitkár képviseli tézményünket a Főigazgatói Kollégium soros ülésén. Október Á levelező tagozatos hallgatók konzultációi. November 6. A NOSZF tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezés. A művelődési miniszter 5/1981. /IV.23./ MM számú rendelete egyes felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak intézményen kivül szervezett szakmai gyakorlatát irányító szakmai gyakorlatvezetők díjazásáról. - Művelődési Közlöny sz p. Az évi 4. számú trv.. a 12/1981. /IV. 27./ MT. számú rendelet, az lor8/1981. /IV.23./ Mt.h.-SZOT számú együttes határozat, az lol3. /1981. /IV.27./ Mt.h. számú határozat és a 3/1981. /IV.27./ MüM számú rendelet. = Művelődési Közlöny lo. sz. 47o-473. p. A fenti jogszabályok tartalmazzák a Munka Törvénykönyve heti munkaidőre vonatkozó módosítását és az ötnapos munkahét bevezetésével összefüggő nagyon jelentős részkérdéseket. Az lo44/198./xi.18./ Mt.h.-SZOT-KISZ KB számú határozat, a 15.o21/198o. /IPK 1/1981./ ÁÍB számú határozat és az 5/198o. /IPK. 1/1981./ ÁIB számú irányelv. II. irányelv a művelődési terület évi ifjúsági parlamentjeinek megrendezéséhez. = Művelődési Közlöny M.sz. 469.p., 5o2-5o8. p. A fenti határozatok és irányelvek az ifjúsági parlamentek megrendezésének egyes kérdéseit szabályozzák. Felsőoktatási intézményekben szeptember 1 - október 31. között kell a parlamentet megtartani. A művelődési miniszter 116/1981. /M.K.ll./ MM számú utasítása a főiskolák /.../ tanulmányi és vizsgaszabályzatával kapcsolatos kérdések rendezéséről. = Művelődési Közlöny sz. 5ol-5o2. p. Az új rendelkezés értelmében megváltozik az oklevél minősítésé-

15 nek módja és minimális mértékben ugyan, de az államvizsga számonkérésének formája is./a vizsga továbbra is az ismeretek komplex számonkéréséből áll, de a vizsgázóknak a jövőben háron témakörből kell számot adniuk, tehát a szakmai jelleg jobban érvényesül./ UJ KINEVEZÉSEK S Z E M É L Y I /1981. július 1-től/ H Í R E K A művelődési miniszter 117/1981. /M.K.ll./ MM. számú utasítása a felsőoktatási intézményekben folyó testnevelés és sport egyes kérdéseiről szóló 122/1974. /M.K.24./ OM. számú utasítás módosításáról. = Művelődési Közlöny sz. 5o2. p. Az utasítás értelmében az áj tanévtől tanár szakos hallgatók részére - ahol a feltételek adottak - a harmadik évfolyamon is be kell vezetni a heti két óra testnevelést. Megfelelő,feltételek esetén a magasabb évfolyamok hallgatóinak a fakultatív testnevelést is lehetővé kell tenni. Docensi kinevezések; Batki Jenőné dr. Benke Éva Adjunktusi kinevezések: Hajnikné Bálint Julianna Dr.Molnár Zoltán Nagy Zoltán UJ FŐISKOLAI OKTATÓK Antalné Kolláth Anna főiskolai tanársegéd Magyar Nyelvi Tanszék /augusztus l - t Doncsecz Ibolya főiskolai tanársegéd /október 1-től/ Szlovén Tanszéki Csoport Dr.Gutter József főiskolai adjunktus /szeptember 1-től/ Marxizmus-Leninizmus Tanszék Murányi Péter főiskolai tanársegéd / augusztus 1-től/ Könyvtári Tanszék Polgár Tibor főiskolai tanársegéd /július 16-tól/ Testnevelési Tanszék Sipos Zsuzsanna főiskolai tanársegéd /augusztus 1-től/ Testnevelési Tanszék Tihanyi Tibor főiskolai tanársegéd /szeptember 1-től/ Neveléstudományi Tanszék Török Gábor főiskolai tanársegéd /szeptember 1-től/ Közművelődési Tanszék Wlasits Györgyné főiskolai tanársegéd /augusztus 1-től/ Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék

16 Új GYAKORLÓ ISKOLA.I OKTATÓ évi jubileumi jutalmak: Lakotár Katalin biológia-földrajz szakos tanár /augusztus 16-tól/ UJ TECHNIKAI DOLGOZÓK 4o éves szolgálati idő: Domby Vilmosné gyakorló iskolai tanár Nátkay Józsefné gyakorló iskolai tanár Szivás János tanszékvezető főiskolai tanár Bokor János szakmunkás Czeglédy Valéria adminisztrátor Grastyán Józsefné takaritónő Palkó Jánosné takarítónő Sóti Lászlóné adminisztrátor /április 1-től/ /június 8-tól/ /július 1-től/ /augusztus 16-tól/ /szeptember 1-től/ ELTÁVOZTAK INTÉZMÉNYÜNKBŐL ás munkahelyre: Farkas László gyakorló iskolai hivatalsegéd /Július lo-től/ Mórocz Gábor technikus /augusztus 26-tól/ Nádori Géza főiskolai tanársegéd /augusztus 1-től/ Németh Endréné gyak. iskolai tanár /augusztus 16-tól/ Szabóné Molnár Anna főiskolai tanársegéd /szeptember 1-től/ Varga Béláné adminisztrátor /május 31-től/ Dr.Wacha Balázs főiskolai adjunktus /augusztus 1-től/ Nyugdijba vonult: Antalovics Józsefné mosónő /június 3o-tól/ Dombi Vilmosné gyak. iskolai tanár /augusztus 31-től/ Farkas Jánosné takarítónő /szeptember 7-től/ Gombás Józsefné takarítónő /augusztus 15-től/ Kondor Jánosné portás /július 3o-tól/ Nátkay Józsefné gyak. iskolai tanár /augusztus 31-től/ Rosta Györgyné takarítónő /június 3o-tól/ 25 éves szolgálati idő: Batki Jenőné dr. főiskolai docens Benke Éva főiskolai docens Borosné Für Éva főiskolai adjunktus Csáki Pál főiskolai adjunktus Cseri Józsefné gyakorló iskolai tanár Gombás Józsefné takarítónő Horváth Ferencné cukrász Horváth Rezső főiskolai docens Imre István gazdasági igazgató Dr.Jáger Józsefné főiskolai docens Kajtár Dezsőné gondnok Sümeg Istvánné portás évi "TÖRZSGÁRDA" CÍMEK 2o éves szolgálati idő: Balogh Emma főiskolai docens Horváth Rezső főiskolai docens Németh István I. tanszékvezető főiskolai Szakály Ferencné takarítónő Takács Lajosné dr. főiskolai docens lo éves szolgálati idő: Csonka Imréné konyhai dolgozó Csuti Sándor főiskolai docens docens

17 - 3o Horváth Tiborné adminisztrátor Horváth Zsigmondné konyhai dolgozó Dr.Jáger Józsefné főiskolai docens Kutrovics Lászlóné konyhai dolgozó Németh Józsefné I. portás /kollégium/ Poór Józsefné II. takarítónő /kollégium/ Sulyok László főiskolai docens Szivás János tanszékvezető főiskolai tanár KITÜNTETÉSEK AZ ÉVI PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL Szivás János tanszékvezető főiskolai tanárnak a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa születésnapja és nyugállományba vonulása alkalmából - a Munka Érdemrend Ezüst fokozat kitüntetést adományozta. Egyéb kitüntetések: Pálvölgyi Pihály főiskolai tanársegéd augusztus 2o. alkalmából "Érdemes Társadalmi Munkás" kitüntetésben részesült. "KIVÁLÓ MUNKÁÉRT" Böcskei Perencné általános iskolai tanár /Gyakorló iskola/ Dr. Molnár Károly főiskolai docens Dr. Szabó Géza kandidátus, tanszékvezető főiskolai tanár Dr. Tar István főiskolai docens "PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM" Domby Vilmosné általános iskolai tanár /Gyakorló iskola/ Nátkay Józsefné általános iskolai tanár /Gyakorló iskola/ "MINISZTERI DICSÉRET" Illés Károly főiskolai adjunktus Kondor Jánosné portás Szakály Perencné takaritónő Tulok Perencné adminisztrátor MHSZ "KIVÁLÓ MUNKÁÉRT" ÉREM ARANY EOKOZAT Bősze László főiskolai docens Horváth Margit főigazgatóhelyettes, főiskolai tanár EZÜST EOKOZAT Iker János főiskolai adjunktus Kajtár Dezsőné gondnok Csider Sándor főiskolai tanársegéd az Uj Tükör klub élén kifejtett 5 éves eredményes munkájáért a Lapkiadó Vállalattól egyéni díjban részesült. Dr. Kiss Gyula főiskolai docens több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként "A magyar műemlékvédelemért" plakettet vehette át az építési és városfejlesztési minisztertől. Egyéb vonatkozású személyi hírek: Dr. Bécsy Tamás egyetemi tanár /ELTE/ a Közművelődési Tanszéken szeptember 1-től óraadóként a Művészeti nevelés módszertana c. tárgyat oktatja főiskolánkon. Hafner Judit matematika-orosz szakos oktatót szeptember 1-től tanársegédként 3 évre szóló szerződéssel alkalmazza a főiskola Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéke. Dr. Poór Perenc. az 00K tudományos főmunkatársa mellékfoglalkozásban szeptember 1-től a Neveléstudományi Tanszéken didaktika szemináriumokat vezet. Dr. Vörös Ottó főiskolai adjunktus maribori megbizatása lejárt, az áj lektor a Maribori Főiskolán dr. Guttmann Miklós főiskolai adjunktus lett.

18 Dr. Landgraf Jánosé dr. főiskolai adjunktus szeptember 1-től aspiranturára felvételt nyert. /Szabadsága alatt dr. Tóth István ókortörténész és dr. Bakay Kornél múzeumigazgató lát el óraadói feladatokat./ Nagy Aroádné főiskolai docens j únius 6 án az ELTE-n az irodalmi /görög filológiai/ tudományban summa cum laude minősítéssel doktori címet szerzett. A T Á J É K O Z I A T 0 l.sz. X.?. L l E K 1, E T E VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁR Új SZERZEMÉNYEIBŐL /1981. április augusztus 31. Összeállította Dr.Tóthné Király könyvtárvezető Katalin

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A GYAKORLATI KÉPZÉS RENDJE. 2016/2017. tanév. II. félév

A GYAKORLATI KÉPZÉS RENDJE. 2016/2017. tanév. II. félév A GYAKORLATI KÉPZÉS RENDJE 2016/2017. tanév II. félév Készítette: Pusztai Judit (igh.) SZAKVEZETŐK A KAPOSVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBAN Tanító szakvezetők: 1. a Fornai Éva 2. a Richterné Somlyai

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 33. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 1/2015. (I.27.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2014/2015. tanév II. félév ülés- és munkatervéről

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV

A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV I. évfolyam (2. félév) Egyéni komplex gyakorlat II. (ANPETA 1712) Tartalma: a tájékozódás szakaszát a 2. félévben a célirányos, különböző pedagógiai

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A tantestület tagjai és feladataik

A tantestület tagjai és feladataik tantestület és feladatai Óraadóink Adminisztratív és technikai dolgozók Iskolaorvos, védőnő Kollégiumi nevelők Kollégium adminisztratív és technikai dolgozói A tantestület tagjai és feladataik Németh Zsolt

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Pedagógusaink: név: végzettség: szakképzettség: munkakör: megbízatás: fogadóóra 1. Bagóné Hatvani Ildikó

Pedagógusaink: név: végzettség: szakképzettség: munkakör: megbízatás: fogadóóra 1. Bagóné Hatvani Ildikó Pedagógusaink: név: végzettség: szakképzettség: munkakör: megbízatás: fogadóóra 1. Bagóné Hatvani Ildikó 2 Balog Zsigmondné egyetem gyógy magántanuló oktatása, nevelése, rehabilitációja -- péntek 4. óra

Részletesebben

JÁVORKA SÁNDOR MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2015 / TANÉV SZERVEZÉSI FELADATAI

JÁVORKA SÁNDOR MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2015 / TANÉV SZERVEZÉSI FELADATAI JÁVORKA SÁNDOR MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2015 / 2016. TANÉV SZERVEZÉSI FELADATAI Sor Hetek Tanítási szünet Rendezvények Egyéb sz 1. 09.01-04. 09.01. 80.00 órától Tanévnyitó

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKMACSOPORT MUNKATERVE OS TANÉV

ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKMACSOPORT MUNKATERVE OS TANÉV ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKMACSOPORT MUNKATERVE 2015-2016-OS TANÉV Összeállította: Szászi Zoltán Jóváhagyta: Csiszár Rudolf 1 Munkaterv 2015-2016 Munkaközösségünk előtt ebben a tanévben a nevelési és oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Évfolyamok Az intézmény művészeti tagozata 2007-ben kapta meg a: Kiválóra minősített

Részletesebben

Ipcsicsné Weinhoffer Csilla igazgató helyettes magyar, orosz szakos általános iskolai tanár Osztályfőnök 8.

Ipcsicsné Weinhoffer Csilla igazgató helyettes magyar, orosz szakos általános iskolai tanár Osztályfőnök 8. Gelencsérné Tarpál Mária Takácsné Husz Ildikó igazgató helyettes megbízott intézményvezető általános iskolai tanító, pedagógiai szakkollégium, közoktatási vezető és matematika, technika szakos általános

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eseménynaptár 2016/2017 SZEPTEMBER 01. Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV 2014/2015. tanév A 2014/2015. tanév munkarendje Tanévnyitó: Első tanítási nap: 2014. szeptember 01., 8 00 óra (felelős: Jakab Sándor - 7 30

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben