A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL. Szerkesztette: 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL. Szerkesztette: 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981"

Átírás

1

2 T Á J É K O Z T A T Ó A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL Szerkesztette: T Ö R Ö K G Á B O R 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981

3 TARTALOMJEGYZÉK KIADJA SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA A V I S S Z A P I L L A N T Á S /1981. június 1 - szeptember 15./ 1. JELENTŐSEBB TANÁCSKOZÁSOK ÉS ÉRTEKEZLETEK NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI 9 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK, TAPASZTALATCSERÉK lo A FŐISKOLAI SPORTÉLET HÍREI S Z E R V E Z E T I E G Y É B H Í R E I E G Y S É G E I N K 1. AZ MSZMP FŐISKOLAI SZERVEZETÉNEK RENDEZVÉNYEI A FŐISKOLAI KISZ-BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYEI EGYÉB ESEMÉNYEK A K Ö Z E L J Ö V Ő E S E M É N Y E I /1981. szeptember október 3o./ 2o - 24 P O N T O S A B B U J J O G S Z A B Á L Y O K S Z E M É L Y I H Í R E K A T Á J É K O Z T A T Ó M E L L É K L E T E VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEIBŐL Készült a SZTF sokszorosító részlegében 120 példányban Felelős kiadó: Szalay László főigazgató Felelős vezető: Török Dezső Törzsszám: 823/1981. Terjedelem: 6,0 /A/5/iv

4 V I S S Z A P I L L A N T Á S /1981. június 1 - szeptember 15. / 1. JELENTŐSEBB TANÁCSKOZÁSOK ÉS ÉRTEKEZLETEK Augusztus A Népművelési Oktatók és Kutatok Pécsett rendezett XII. tanácskozásán intézményünket a Közművelődési Tanszék 4 oktatója képviselte. Horváth Margit főigazgatóhelyettes egyik résztvevője volt a képzés korszerűsítéséről rendezett kerekasztal-beszélgetésnek. Június 14. Felsőszölnökön a Nemzetiségi Nagygyűlésen Szalay László főigazgató mondott ünnepi beszédet. Június 18. A Művelődési és Sportházban tartotta főiskolánk a diplomaosztó tanácsülését. A nappali és levelező tagozaton összesen 438 tanító-, tanár-, népművelő-, illetve könyvtár szakos hallgató vet te át diplomáját Szalay László főigazgatótól. Katona Attila nép művelés-történelem szakos hallgató vörös diplomát kapott, Váradi Ildikó tanító szakos hallgató pedig a főiskola történetének diplomáját vette át. Július 7-9. A HNF Országos Elnöksége és az Országos Műemléki Felügyelőség meghívására Kovács József és Rácskay Jenő II. éves népműveléstörténelem szakos hallgatók honismereti speciálkollégiumuk képviseletében részt vettek a Műemléki Albizottságok kecskeméti országos konferenciáján. Július A Szolnokon megrendezett Honismereti Akadémián Szabó Ildikó I. éves népművelés-történelem szakos hallgató képviselte intézményünket, illetve a honismereti speciálkollégiumot. Augusztus Nagy László főiskolai tanársegéd részt vett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Kaposváron megrendezett vándorgyűlésén. Augusztus A Főigazgatói Kollégium munkájában az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán részt vett dr. Orosz Sándor főigazgatóhelyettes. Augusztus 28. A Főigazgatói Tanács kibővített ülést tartott, melynek témája az új tanév beindításával kapcsolatos feladatok megbeszélése volt. Megtartotta első értekezletét az új tanév feladatairól a csoportfelelős tanárok munkabizottsága. Augusztus Az 1981/82. oktatási év feladatairól minden tanszéki kollektíva megbeszélést tartott. Szeptember 1. A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola megtartotta tanévnyitó ünnepélyét.

5 Szeptember NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK A Közművelődési Tanszék és a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ közös rendezésében lebonyolításra került a gyakorlatokat irányító oktatók és a külső gyakorlatvezetők megbeszélése. Az értekezleten megvitatták az 198o/81» tanév gyakorlati képzésének tapasztalatait, az új tanév főbb célkitűzéseit és szó e- sett az elmúlt évben bevezetett kísérletek eredményeiről. Megtörtént az őszi egyhetes gyakorlatok előkészítése is. Németh István tanszékvezető főiskolai docens vezetésével megbeszélést tartott az Iskolai Gyakorlatokat Irányító Bizottság az 1981/82-es tanév programjárói a tantárgypedagógiát oktató tanárok, a gyakorló iskolai szakvezetők és a külső szakvezetők rész vételével. Szeptember 9-lo. A Marxizmus-leninizmus Tanszékek vezetőinek országos tanácskozá sán képviselte főiskolánkat dr. Konkoli Alajosné tanszékvezető főiskolai docens. Szeptember 11. A tudományos szocializmust oktatók országos konferenciáján főiskolánkról dr. Ágoston Magdolna főiskolai tanársegéd, Jáki Tibor főiskolai adjunktus és Mészáros Gábor főiskolai adjunktus vett részt. Szeptember 15. A TIT Történelmi Választmányának országos értekezletén vett részt Jáki Tibor főiskolai adjunktus. Június 23 -.Július lo. Krajczár Károly főiskolai adjunktus a Maribori Pedagógiai Akadémia nyelvi továbbképzésén vett részt. Június 27. Befejeződött a Burgenlandban élő magyar tanárok nyelvi és irodalmi előkészítő tanfolyama. A Művelődési Minisztérium és a Magyarok Világszövetsége támogatásával megszervezett tanfolyam munkájában jelentős feladatokat vállaltak a Közművelődési-, a Magyar Irodalmi- és a Magyar Nyelvi Tanszék oktatói. A tanfolyamot elvégző 15 osztrák állampolgárnak Szalay László főigazgató látogatási bizonyítványt nyújtott át» Június 29 - július 6. A Leningrádi Krupszkaja Kulturális Főiskola 2o tagú delegációja főiskolánk vendégeként szakmai gyakorlatát töltötte hazánkban. Változatos programok keretében előadásokat hallgattak a népmuvélőképzésről, közművelődési intézményeket látogattak és tevékenységüket elemezték, kirándulást tettek Nyugat-Dunántúl több városában és végül budapesti művészeti programokon vettek részt. Július 13-tól augusztus 5-ig Csider Sándor főiskolai tanársegéd és Lakatos Lajos főiskolai adjunktus vezetésével lo tagú népművelő szakos hallgatói csoport vett részt leningrádi népművelési gyakorlaton.

6 Júnjug 23. i 3. A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI Békefi Antal tanszékvezető főiskolai tanár az 1981/82. tanévre ismét megbízást kapott a Grazi Tanárképző Főiskolán tanítási órák ellátására. Július Dr. Gadányi Károly tanszékvezető főiskolai- docens részt vett a ljubljanai egyetem továbbképzésén. Augusztus 3o január III. és II. éves hallgató orosz nyelvi részképzésre utazott a Szovjetunióba dr. Erdei Mihály tanszékvezető főiskolai tanár vezetésével. Szeptember Dr. Simon Péter főiskolai adjunktus részt vett és előadást tartott a Salzburgban és Sindelfingenben tartott tudományos ülésszakon. Szeptember A hónap második felében a Magyar Nyelvi Tanszék oktatói képviselték intézményünket az MTA Nyelvtudományi Intézete által rendezett munkaértekezleten. Szeptember Dr. Orosz Sándor főigazgatóhelyettes részt vett és előadást tartott a litván fővárosban, Vilniuszban rendezett pedagógiai tanácskozáson, melyet a Szovremennaja Vüszsaja Skola /Korszerű Felsőoktatási Intézmények/ c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsága szervezett. Július 26 - augusztus 9. Négy helyszínen - köztük a főiskolán - tartották meg a XV. Nemzetközi Bartók Szeminárium rendezvényeit. Intézményünk adott helyet az ünnepélyes megnyitónak, számos nyilvános jellegű koncertnek és az oktatói kurzusok némely szakágának. Augusztus Az országos kutatási pályázatra Horváth Margit főigazgatóhelyettes és dr. Orosz Sándor főigazgatóhelyettes irányításával benyújtott két kutatási tervezetet a Művelődési Minisztérium elfogadta. Az egyik kutatási téma: az oktatás és közművelődés kapcsolatrendszerének és összefüggéseinek kísérletekkel igazolt feltárása, a másik a tanár- és tanítóképzés integrálását vállaló modellkísérlet elvégzése. Augusztus lo-l6. Főiskolánk adott otthont a XIV. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem rendezvényeinek. Szeptember 14. Gál László tanszékvezető főiskolai docens Pécsett, a II. Nemzetközi Testnevelési Tudományos Konferencia előkészítésén vett részt, amely várhatóan március 9-lo-ig kerül megrendezésre Szombathelyen.

7 - lo TOVÁBBKÉPZÉSEK. TANFOLYAMOK. TAPASZTALATCSERÉK Július 21 - augusztus 29. Június Dr. Ágoston Magdolna főiskolai tanársegéd orosz nyelvi tanfolyamon vett részt Kijevben, a Sevcsenkó Egyetemen. A Politikai Főiskola kéthetes tanfolyamán vett részt a Marxizmus-Leninizmus Tanszék két oktatója: Major Elekné főiskolai tanársegéd és dr. Tar István főiskolai docens. Június - augusztus Szeptember 1. Nagy László főiskolai tanársegéd az 1981/82. tanévtől kezdődően az ELTE által indított kétéves információs szakképzésben vesz részt. Az OSZK-nál, a különböző egyetemi-, főiskolai szak-, valamint a közművelődési könyvtárakban 42 könyvtár szakos hallgató vett részt könyvtári gyakorlaton. Június 25. Szeptember 7-9. A Politikai Gazdaságtan Oktatók Továbbképzési Központja 3 napos továbbképzésén vett részt Szabó István és dr. Tar István főiskolai docens. Szántó Imréné főiskolai tanársegéd Szombathelyen a Pedagógus Továbbképző Kabinetben "A VI. osztályos új tantervvel kapcsolatos módszertani, és a magyar történelemmel kapcsolatos szakmai problémák" cimmel tartott előadást. Július 7. Ferenczi Zsuzsa főiskolai adjunktus előadást tartott a Miskolci Megyei Könyvtár által könyvtárszakosoknak szervezett nyári továbbképző tanfolyamon. Az előadás címe: "A tájékoztató munka helyzete a közművelődési könyvtárakban". Szeptember A Kazinczy szép kiejtési verseny középiskolai szekciójának előkészítő tanfolyamán előadásokat tartott és foglalkozásokat vezetett Batki Jenőné dr. főiskolai docens, dr. Molnár Zoltán főiskolai adjunktus és dr. Szabó Géza kandidátus, tanszékvezető főiskolai tanár. Július Bokkon László főiskolai tanársegéd képviselte a Neveléstudományi Tanszéket a képességfejlesztés, tehetséggondozás témájával foglalkozó Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetemen.

8 A FŐISKOLAI SPORTÉLET HÍREI Június 4. Megyei Testnevelési és Sporthivatal* a Megyei Tanács Művelődési Osztálya és a Vas megyei Torna Szövetség képviselőivel. Napirenden volt a torna sportág fejlesztési, utánpótlás-nevelési terve. Szalay László főigazgató házi ünnepségen köszöntötte a főiskola sportolóit, a Testnevelési Tanszék oktatóit és az edzői kollektívát az 198o/8l. tanévben elért sportsikerekért. A legjobb sportolók jutalomban részesültek. Augusztus Szeptember 8. A Testnevelési Tanszék oktatói közössége nyilvános tanszéki érti kezletet tartott, melyen - a hagyományoknak megfelelően - talál< koztak az I. éves testnevelés szakos hallgatókkal, bemutatták a tanszéket, tájékoztatást adtak a főiskola sportéletéről. A női és férfi kézilabda szakosztály edzőtábort szervezett, mely az őszi NB Il-es versenyprogram felkészülését szolgálta. Az edzőtábor ideje alatt edzőmérkőzéseket is játszottak a csapatok a Győr-Sopron megyei vetélytársakkal. Augusztus 23. A férfi röplabda szakosztály első alkalommal rendezte meg az "UNIVERSITAS KUPÁT". A versenyen résztvett a Nagykanizsai Vizmu 7, a Spartacus-Styl és a Szombathelyi Tanárképző csapata. A "Jó tanuló - jó sportoló" mozgalom 198o/81-es tanévi eredmény hirdetése a tanévnyitó ünnepély keretében zajlott le. A díjakat Szalay László főigazgató adta át. I. Bárki_Andrea tájfutó Testnevelés-népművelés II. 32o p. II. Gy_urcsák_Éva kosárlabdázó Matematika-testnevelés IV. 31o p. III. Kovács Tamás labdarugó Matematika-testnevelés III. 29o p. Szeptember lo-13. Augusztus 3o. A férfi NB Il-es röplabda csapat Nagykanizsán felkészülési tornán vett részt. Augusztus 25 - szeptember 7. A Szombathely melletti Vépen rendezték a mozgássérült sportolók nemzetközi versenyét, a IV. Savaria Kupát. A versenyen Bősze László főiskolai docens vezetésével 8 főiskolás hallgató immár negyedik alkalommal tevékeny részt vállalat^ a versenyek lebonyolításában. A férfi kosárlabda szakosztály edzőtábort az NB II-es bajnokságra való felkészülés céljából. tartott Szombathelyen Szeptember 4. Az UNIVERSITAS Sportegyesület vezetői megbeszélést tartottak a

9 S Z E R V E Z E T I E G Y S É G E I N K E G Y É B H Í R E I 1. AZ MSZMP FŐISKOLAI SZERVEZETÉNEK RENDEZVÉNYEI A/?ártvezet6ségi_ülések: Szeptember 8. 1/ A főiskolai pártalapszervezetek politikai feladatai az 1981/82-es tanévben. Október 5. Előadó: Sulyok László főiskolai docens, az MSZMP főiskol a i vezetőségének titkára 1/ A főiskolai Szakszervezeti Bizottság beszámolója a szakszervezeti munka aktuális kérdéseiről. Előadó; Dr. Gadányi Károly SZB-titkár, főiskolai 2/ Tájékoztató a főiskolai KISZ-munka beindulásáról. docens Előadó; Stipkovits Ferenc főiskolai adjunktus, a KISZ- Bizottság titkára B/ Alapszervezeti_vezetőségi_ülések; 1/ Szeptember^14.^/IIX.sz. gyakorló iskolai alapszervezet/ a/ Az éves munkaterv megbeszélése, a munka felosztása. Felelős; Buray Sándorné gyak. isk. tanár b/ A taggyűlés előkészítése, a csapat nyári munkájának értékelése. Felelős; Németh Istvánná gyak. isk. tanár 2/ Október 12. /II. sz. alapszervezet/ a/ Közös feladataink a KISZ ágazati vezetőségével, b/ Tagfelvételek előkészítése, c/ Titkári tájékoztató. 3/ Október 14./I. sz. alapszervezet/ a/ A tanszéki oktató-nevelő munka fejlesztésének feladatai az alapszervezetekhez tartozó tanszékeken. Előadó: Dr.Nagy István tanszékvezető főiskolai tanár b/ Az 1981/82-es tanév I. félévi munkaprogramjának megbeszélése. Felelős; Bozóki József főiskolai docens c/ Az ideológiai továbbképzési terv megbeszélése. Felelős; Ferenczi Zsuzsa főiskolai adjunktus 4/ Október 19. /III. sz. gyakorló iskolai alapszervezet/ a/ Politikai ideológiai terv megbeszélése, előadók f e l kérése. Felelős; Dr.Magassy László gyak. isk. igazgatóhelyette b/ Világnézeti nevelés terén hogyan segítik a gyakorló iskola párttag nevelői és párton kívüliek a hallgatói gondolkodásmódot? Felelős; Harkány Tiborné gyak. isk. tanár C/ Alapszervezeti_ta^ 1/ Augusztus 31. /III. sz. alapszervezet/ a/ Az iskolai év előkészítése, a munkaterv ismertetése, megvitatása, elfogadása. Előadó; Horváth Lajos gyak. isk. igazgató

10 b/ Az alapszervezet munkatervének jóváhagyása. Felelős: Buray Sándorné gyak. isk. tanár Másutt KISZ tag: Nem KISZ-tag: lo fő 33 fő c/ A csapat nyári tevékenységének értékelése. Felelős: Tompek Sándorné gyak. isk. tanár 2/ Szeptember 28. /II. sz. alapszervezet/ b/ KISZ-rendezvények: Szeptember 9. a/ A hallgatók gyakorlati képzésének tapasztalatai. A gyakorló iskola és a tanszékek kapcsolata. Előadó: Dr. Magassy László gyak. isk, igazgatóhelyette b/ Az I. félév munkaprogramjának megbeszélése és elfogadása. Előadó: Csuti Sándor főiskolai docens 3/ Október-^ 28. /I. sz. alapszervezet/ a/ Az oktató-nevelő munka fejlesztésének feladatai az alapszervezetekhez Előadó: Dr.Nagy tartozó tanszékek munkájában. István tanszékvezető főiskolai tanár b/ Az új tanév legfontosabb politikai-ideológiai feladatai. Előadó; Dr.Konkoli docens A FŐISKOLAI KISZ-BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYEI Alajosné tanszékvezető főiskolai a/ A KISZ tagjainak száma szeptember 15-én: közművelődés szak: 431 fő tanító-tanár szak: 460 fő dolgozói alapszervezet: 34 fő 16 órakor a KILÁTÓ c. kiadvány szerkesztőségi megbeszélése Ój vezető: Gerebenics Tamás N-M/II. U.i tag: Milley Annamária N-M/I. Szeptember órakor KISZ-Bizottsági ülés Napirend: 1/ Az 1981/82-es mozgalmi évre szóló akcióprogram és ülésterv. 2/ A felkészítő tábor programja, ügyeleti rendje Szeptember lo-14. KISZ-vezetőképző tábor Balatonedericsen. A főiskola 81 KISZ-vezetőjét tájékoztatták a következő mozgalmi év feladatairól. Szeptember 17-2o. Egerben, a pedagógusképző intézmények KlSZ^yezetői értekezletén vett részt a KISZ-Bizottság 2 tagja. Szeptember 25. A KISZ-Bizottság titkára meghívást kapott Budapestre a tanárképző főiskolák főigazgatói és KISZ-titkárai részére tartott értekezletre. Összesen: 925 fő

11 Szeptember 21 - október 19. Ezen időpontban tartják alapszervezeteink taggyűléseiket. Napirendi pontok: 1/ Akcióprogram az 1981/82-es mozgalmi évre /egyéni vállalások/. 2/ Az ösztöndíjakkal kapcsolatos új utasítások megvitatása. 3/ A felsőoktatás korszerűsítésének f e l adatai. 4/ Küldöttek választása a főiskolai diákparlamentre. Október 19-én a fiatal oktatók és dolgozók, 26-án a hallgatók ifjúsági parlamentjének megrendezésére kerül sor. 3. EGYÉB ESEMÉNYEK Június 1-7. Az Ünnepi Könyvhéten a főiskolai hallgatók látták el a könyvárusi feladatokat a főtéri könyvsátraknál. Július 11. Az 1976-ban /elsőként/ végzett könyvtár-matematika szakos hallgatók 5 éves találkozójára került sor főiskolánkon. Augusztus Horváth Sándor főiskolai adjunktus Zamárdiban, a SZOT Gyermeküdülőben vezetőhelyettesként tevékenykedett. Augusztus 31 - szeptember 7. Az I. évesek előkészítő tanfolyamán a hallgatók tájékoztatást kaptak a főiskolai élet alapvető kérdéseiről, gazdag kulturál i s programokon vettek részt és jelentős társadalmi munkát végeztek Bérbaltaváron és a szombathelyi szabadidő központban. Szeptember A főiskolai hallgatók évfolyamonkénti bontásban őszi mezőgazdasági munkát végeznek a bérbaltavári Hunyady MgTSz-ben. A gazdaság szüretelési munkájához jelentős segitséget nyújtanak hallgatóink. Július A főiskola és a Gyakorló Altalános Iskola szakszervezetének tagjai a nyár folyamán 6.000,- Ft-ot fizettek be a Vas megye Tanácsa VB. által a rokkantak és mozgássérültek támogatására nyitott számlára. Július A főiskola Rajz Tanszéke Horváth János főiskolai docens vezetésével Szalafőn rendezte meg a rajz szakos hallgatók önkéntes nyári alkotótáborát.

12 _ 2o Jk K Ö Z E L J Ö V Ő E S E M É N Y E I /1981. szeptember október 3o. / Szeptember 29«Az Országos Oktatási Központ továbbképzési tanfolyamán Pálvölgyi Mihály főiskolai tanársegéd tart előadást "Az AV-dokumentumok al kalmazási lehetőségei a könyvtárakban" cimmel. Szeptember 17. Október /folyamatos/ Ezen a napon indul az osztályfőnökök egyéves szakmai-módszertani tanfolyama a Vas megyei Pedagógus Továbbképző Kabinet szervezésében, a Neveléstudományi Tanszék oktatóinak közreműködésével. Bevezető előadást tart: Bokkon László főiskolai tanársegéd. Szeptember 2o. Hétfőn és pénteken az I éves hallgatók bemutatkozó szakestjel. Október - december /folyamatos/ Újságíró stúdió a KILÁTÓ és a JELENTKEZÜNK c. periodikák főiskolás aktivistái részére. /Minden második pénteken./ Vezeti: Pósfai H. János, a Vas Népe főszerkesztő-helyettese. Tuzrendészeti és balesetmegelőzési oktatás a dolgozók részére. Október - december /folyamatos/ Szeptember A magdeburgi Erich Weinert Pedagógiai Főiskolán tapasztalatcsere látogatáson vesz részt Bozóki József főiskolai docens, Gál László tanszékvezető főiskolai docens, dr. Kiss Gyula főiskolai docens és dr. Varsányi Péter tanszékvezető főiskolai docens. Szeptember 25. Kovács Mária főiskolai adjunktus a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár szervezésében, öt megye részvételével megrendezésre kerülő gyermekkönyvtárosi továbbképzésen "Az új tantervekből adódó tájékoztatási feladatok a gyermekkönyvtárakban" címmel tart előadást. Szeptember 25. A levelező tagozat hallgatóinak beiratkozása és konzultáció a közös tárgyakból. Szerdai napokon a "Hangosfilm első évtizedei" c. filmsorozat előadásai a Filmklub programjában. Október - december /folyamatos/ Keddi napokon JAZZ- és ROCK-klub rendezvényei hetenkénti váltásokkal. Október 2-4. Főiskolánk képviselői részt vesznek a Történelmi Tudományos Diákkörök Szegeden megrendezésre kerülő X. találkozóján. Október 4-lo. Főiskolánk lesz a házigazdája az UNESCO-konferenciának, melynek témája: Technika a tanárképzés szolgálatában.

13 Október 8. Vas megye felfedezése sorozat II. évf./l. sz. Téma: Szombathely középkori és újkori története Előadó: Dorner Mária muzeológus Október 15. PORTRÉK c. sorozat rendezvénye. Vendégünk: Kalász Márton, József Attila Október 19. dijas költő. Október Fiatal oktatók - dolgozók parlamentje. Békefi Antal tanszékvezető főiskolai tanár a svédországi Sigtunában tart előadást az Európai Zeneiskolai Unió kongresszusán. Október 9. Október Dr. Tóth Gyula tanszékvezető főiskolai docens képviseli főiskolánkat a Szocialista Országok Felsőfokú Intézeteinek Varsóban megrendezésre kerülő tanácskozásán. A SZABADOS TRIÓ JAZZ-KONCERTJE az MMIK-ban. /A főiskola Közművelődési Bizottságának és az MMIK-nak közös rendezvénye./ Október 2o-22. Dr.Gadányi Károly Pécsett országos nyelvészeti konferencián A hódmezővásárhelyi Monográfia Bizottság műhelyvitát rendez dr. Varsányi Péter tanszékvezető főiskolai docens "A város és lakói ben" c.fejezetéről. vesz részt. Október 22. Okt-óber lo-2o. ÉLETUTAK c. sorzat rendezvénye. Az ELTE Tudományos Szocializmus Információs és Továbbképző Intézetének nemzetiségi tanszékközi munkacsoportja vitát rendez dr. Zielbauer György főiskolai adjunktus "Adatok a több nemzetiségű Elek község történetéhez 192o-1949 között" c. tanulmányáról. Október 13. COUNTRY - zene Vendégünk a 100 FOLK CELSIUS Együttes. Vendégünk: Horváth Teri, Kossuth dijas érdemes művész. Október 26. Főiskolánk párt-, KISZ- és állami vezetése megrendezi az intézményi szintű ifjúsági parlamentet. Október 27. Petőcz Károly Tóthfalussy Kiss Miklós dijas tipográfus munkáinak kiállitása.

14 Október 27-3o. P O N T O S A B B Ú j J O G S Z A B Á L Y O K Szalay László főigazgató és Bödey Imre főtitkár képviseli tézményünket a Főigazgatói Kollégium soros ülésén. Október Á levelező tagozatos hallgatók konzultációi. November 6. A NOSZF tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezés. A művelődési miniszter 5/1981. /IV.23./ MM számú rendelete egyes felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak intézményen kivül szervezett szakmai gyakorlatát irányító szakmai gyakorlatvezetők díjazásáról. - Művelődési Közlöny sz p. Az évi 4. számú trv.. a 12/1981. /IV. 27./ MT. számú rendelet, az lor8/1981. /IV.23./ Mt.h.-SZOT számú együttes határozat, az lol3. /1981. /IV.27./ Mt.h. számú határozat és a 3/1981. /IV.27./ MüM számú rendelet. = Művelődési Közlöny lo. sz. 47o-473. p. A fenti jogszabályok tartalmazzák a Munka Törvénykönyve heti munkaidőre vonatkozó módosítását és az ötnapos munkahét bevezetésével összefüggő nagyon jelentős részkérdéseket. Az lo44/198./xi.18./ Mt.h.-SZOT-KISZ KB számú határozat, a 15.o21/198o. /IPK 1/1981./ ÁÍB számú határozat és az 5/198o. /IPK. 1/1981./ ÁIB számú irányelv. II. irányelv a művelődési terület évi ifjúsági parlamentjeinek megrendezéséhez. = Művelődési Közlöny M.sz. 469.p., 5o2-5o8. p. A fenti határozatok és irányelvek az ifjúsági parlamentek megrendezésének egyes kérdéseit szabályozzák. Felsőoktatási intézményekben szeptember 1 - október 31. között kell a parlamentet megtartani. A művelődési miniszter 116/1981. /M.K.ll./ MM számú utasítása a főiskolák /.../ tanulmányi és vizsgaszabályzatával kapcsolatos kérdések rendezéséről. = Művelődési Közlöny sz. 5ol-5o2. p. Az új rendelkezés értelmében megváltozik az oklevél minősítésé-

15 nek módja és minimális mértékben ugyan, de az államvizsga számonkérésének formája is./a vizsga továbbra is az ismeretek komplex számonkéréséből áll, de a vizsgázóknak a jövőben háron témakörből kell számot adniuk, tehát a szakmai jelleg jobban érvényesül./ UJ KINEVEZÉSEK S Z E M É L Y I /1981. július 1-től/ H Í R E K A művelődési miniszter 117/1981. /M.K.ll./ MM. számú utasítása a felsőoktatási intézményekben folyó testnevelés és sport egyes kérdéseiről szóló 122/1974. /M.K.24./ OM. számú utasítás módosításáról. = Művelődési Közlöny sz. 5o2. p. Az utasítás értelmében az áj tanévtől tanár szakos hallgatók részére - ahol a feltételek adottak - a harmadik évfolyamon is be kell vezetni a heti két óra testnevelést. Megfelelő,feltételek esetén a magasabb évfolyamok hallgatóinak a fakultatív testnevelést is lehetővé kell tenni. Docensi kinevezések; Batki Jenőné dr. Benke Éva Adjunktusi kinevezések: Hajnikné Bálint Julianna Dr.Molnár Zoltán Nagy Zoltán UJ FŐISKOLAI OKTATÓK Antalné Kolláth Anna főiskolai tanársegéd Magyar Nyelvi Tanszék /augusztus l - t Doncsecz Ibolya főiskolai tanársegéd /október 1-től/ Szlovén Tanszéki Csoport Dr.Gutter József főiskolai adjunktus /szeptember 1-től/ Marxizmus-Leninizmus Tanszék Murányi Péter főiskolai tanársegéd / augusztus 1-től/ Könyvtári Tanszék Polgár Tibor főiskolai tanársegéd /július 16-tól/ Testnevelési Tanszék Sipos Zsuzsanna főiskolai tanársegéd /augusztus 1-től/ Testnevelési Tanszék Tihanyi Tibor főiskolai tanársegéd /szeptember 1-től/ Neveléstudományi Tanszék Török Gábor főiskolai tanársegéd /szeptember 1-től/ Közművelődési Tanszék Wlasits Györgyné főiskolai tanársegéd /augusztus 1-től/ Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék

16 Új GYAKORLÓ ISKOLA.I OKTATÓ évi jubileumi jutalmak: Lakotár Katalin biológia-földrajz szakos tanár /augusztus 16-tól/ UJ TECHNIKAI DOLGOZÓK 4o éves szolgálati idő: Domby Vilmosné gyakorló iskolai tanár Nátkay Józsefné gyakorló iskolai tanár Szivás János tanszékvezető főiskolai tanár Bokor János szakmunkás Czeglédy Valéria adminisztrátor Grastyán Józsefné takaritónő Palkó Jánosné takarítónő Sóti Lászlóné adminisztrátor /április 1-től/ /június 8-tól/ /július 1-től/ /augusztus 16-tól/ /szeptember 1-től/ ELTÁVOZTAK INTÉZMÉNYÜNKBŐL ás munkahelyre: Farkas László gyakorló iskolai hivatalsegéd /Július lo-től/ Mórocz Gábor technikus /augusztus 26-tól/ Nádori Géza főiskolai tanársegéd /augusztus 1-től/ Németh Endréné gyak. iskolai tanár /augusztus 16-tól/ Szabóné Molnár Anna főiskolai tanársegéd /szeptember 1-től/ Varga Béláné adminisztrátor /május 31-től/ Dr.Wacha Balázs főiskolai adjunktus /augusztus 1-től/ Nyugdijba vonult: Antalovics Józsefné mosónő /június 3o-tól/ Dombi Vilmosné gyak. iskolai tanár /augusztus 31-től/ Farkas Jánosné takarítónő /szeptember 7-től/ Gombás Józsefné takarítónő /augusztus 15-től/ Kondor Jánosné portás /július 3o-tól/ Nátkay Józsefné gyak. iskolai tanár /augusztus 31-től/ Rosta Györgyné takarítónő /június 3o-tól/ 25 éves szolgálati idő: Batki Jenőné dr. főiskolai docens Benke Éva főiskolai docens Borosné Für Éva főiskolai adjunktus Csáki Pál főiskolai adjunktus Cseri Józsefné gyakorló iskolai tanár Gombás Józsefné takarítónő Horváth Ferencné cukrász Horváth Rezső főiskolai docens Imre István gazdasági igazgató Dr.Jáger Józsefné főiskolai docens Kajtár Dezsőné gondnok Sümeg Istvánné portás évi "TÖRZSGÁRDA" CÍMEK 2o éves szolgálati idő: Balogh Emma főiskolai docens Horváth Rezső főiskolai docens Németh István I. tanszékvezető főiskolai Szakály Ferencné takarítónő Takács Lajosné dr. főiskolai docens lo éves szolgálati idő: Csonka Imréné konyhai dolgozó Csuti Sándor főiskolai docens docens

17 - 3o Horváth Tiborné adminisztrátor Horváth Zsigmondné konyhai dolgozó Dr.Jáger Józsefné főiskolai docens Kutrovics Lászlóné konyhai dolgozó Németh Józsefné I. portás /kollégium/ Poór Józsefné II. takarítónő /kollégium/ Sulyok László főiskolai docens Szivás János tanszékvezető főiskolai tanár KITÜNTETÉSEK AZ ÉVI PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL Szivás János tanszékvezető főiskolai tanárnak a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa születésnapja és nyugállományba vonulása alkalmából - a Munka Érdemrend Ezüst fokozat kitüntetést adományozta. Egyéb kitüntetések: Pálvölgyi Pihály főiskolai tanársegéd augusztus 2o. alkalmából "Érdemes Társadalmi Munkás" kitüntetésben részesült. "KIVÁLÓ MUNKÁÉRT" Böcskei Perencné általános iskolai tanár /Gyakorló iskola/ Dr. Molnár Károly főiskolai docens Dr. Szabó Géza kandidátus, tanszékvezető főiskolai tanár Dr. Tar István főiskolai docens "PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM" Domby Vilmosné általános iskolai tanár /Gyakorló iskola/ Nátkay Józsefné általános iskolai tanár /Gyakorló iskola/ "MINISZTERI DICSÉRET" Illés Károly főiskolai adjunktus Kondor Jánosné portás Szakály Perencné takaritónő Tulok Perencné adminisztrátor MHSZ "KIVÁLÓ MUNKÁÉRT" ÉREM ARANY EOKOZAT Bősze László főiskolai docens Horváth Margit főigazgatóhelyettes, főiskolai tanár EZÜST EOKOZAT Iker János főiskolai adjunktus Kajtár Dezsőné gondnok Csider Sándor főiskolai tanársegéd az Uj Tükör klub élén kifejtett 5 éves eredményes munkájáért a Lapkiadó Vállalattól egyéni díjban részesült. Dr. Kiss Gyula főiskolai docens több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként "A magyar műemlékvédelemért" plakettet vehette át az építési és városfejlesztési minisztertől. Egyéb vonatkozású személyi hírek: Dr. Bécsy Tamás egyetemi tanár /ELTE/ a Közművelődési Tanszéken szeptember 1-től óraadóként a Művészeti nevelés módszertana c. tárgyat oktatja főiskolánkon. Hafner Judit matematika-orosz szakos oktatót szeptember 1-től tanársegédként 3 évre szóló szerződéssel alkalmazza a főiskola Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéke. Dr. Poór Perenc. az 00K tudományos főmunkatársa mellékfoglalkozásban szeptember 1-től a Neveléstudományi Tanszéken didaktika szemináriumokat vezet. Dr. Vörös Ottó főiskolai adjunktus maribori megbizatása lejárt, az áj lektor a Maribori Főiskolán dr. Guttmann Miklós főiskolai adjunktus lett.

18 Dr. Landgraf Jánosé dr. főiskolai adjunktus szeptember 1-től aspiranturára felvételt nyert. /Szabadsága alatt dr. Tóth István ókortörténész és dr. Bakay Kornél múzeumigazgató lát el óraadói feladatokat./ Nagy Aroádné főiskolai docens j únius 6 án az ELTE-n az irodalmi /görög filológiai/ tudományban summa cum laude minősítéssel doktori címet szerzett. A T Á J É K O Z I A T 0 l.sz. X.?. L l E K 1, E T E VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁR Új SZERZEMÉNYEIBŐL /1981. április augusztus 31. Összeállította Dr.Tóthné Király könyvtárvezető Katalin

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet NYME-SEK-MNSK-TI Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon 94-504-300 Prof. Dr. Gadányi

Részletesebben

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN 1971. Pécsi Tanárképző Főiskola Szombathelyi Kihelyezett 30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN Szombathelyi Tanárképző Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola 2001. Berzsenyi Dániel

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 ISSN 0133-2333 A szerkesztő bizottság vezetője: DR. BÁRC2Y PÁL egyetemi docens, a Tudományos és Nemzetközi Osztály vezetője A szerkesztő bizottság

Részletesebben

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 4. szám TARTALOM Gránit díszoklevél 1 2014. 08. 30. 10 ÓRA Gyémánt díszoklevelek 2 Arany díszoklevelek

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja IX. évfolyam 7. szám 2014. július HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Maros-völgyi LEADER Egyesület Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve NymE-PRESS a Nyugat-magyarországi Egyetem kiadója 2012. Nyugat-magyarországi Egyetem :: Nyugat-magyarországi Egyetem :: Nyugat-magyarországi

Részletesebben

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 5 Bizottságok 6 Központi hírek

Részletesebben

1970 2 Március 11. Alakuló összejövetel az Állami Gorkij Könyvtár (ÁGK) Gorkij fasori helyiségében. A vezetőség megválasztása.

1970 2 Március 11. Alakuló összejövetel az Állami Gorkij Könyvtár (ÁGK) Gorkij fasori helyiségében. A vezetőség megválasztása. Zenei Szekció kronológia 1 1 1970 2 Március 11. Alakuló összejövetel az Állami Gorkij Könyvtár (ÁGK) Gorkij fasori helyiségében. A vezetőség megválasztása. Május 14-15. Tapasztalatcsere Kiskunhalason Június

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305. Havi hírek Sajtótájékoztató

2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305. Havi hírek Sajtótájékoztató 2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305 Havi hírek Sajtótájékoztató A főiskola havi sajtótájékoztatójának az Amerikai Kuckó adott otthont. A főiskola szokásos havi sajtótájékoztatója ezúttal

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat 22. szám * 2008 Szerkesztőbizottság Dr. Búzás László Dr. Kutas Ferenc Dr. Lipcsei Imre Dr. Marjai Gyula Dr. Molitorisz Pál Dr. Reszkető Péter Szerkesztőségi

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010 BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE Veszprém, 2010 Szerkesztő Varga Béla Fotók Archív, Pardiné Mórocz Magdolna, Palkóné Jády Melitta A borító elején

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart.

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. A Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

Pedagógusnap a BMF-en

Pedagógusnap a BMF-en 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 1. oldal Pedagógusnap a BMF-en A június hónap rendezvényeinek hosszú sorából minden évben kiemelkedik a Pedagógusnap. Ezen az ünnepen a fõiskola

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának kiadványai 7. Szerkeszti: Szabóné Szávay Judit Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Documents to the History of the Hungarian

Részletesebben

Faller Gusztáv (1930-2000)

Faller Gusztáv (1930-2000) Faller Gusztáv (1930-2000) 57 Dr.h.c, Dr. Faller Gusztáv (1930-2000) élete és munkássága Amikor Faller Gusztávra emlékezünk, vissza kell tekintenünk a régebbi történelmi múltba, felidézve egy neves család

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április.

Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április. Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április A FÖLD NAPJA április 22. Tartalomjegyzék Magunkról Újbudai Pedagógiai Napok Szakmai programok Versenyek Föld napja Versenyeredmények

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben