TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK július 4. de. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2003. július 4. de. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 1. Ókori kereskedelem TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK július 4. de. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az alábbi táblázat az ókori kereskedelem fontosabb áruit mutatja be. Öt áru rossz helyen szerepel. Ezek nevét húzza ki, és írja be a táblázat megfelelő cellájába! Kivitel Behozatal Fönícia gabona, szőlő, olajfa, füge, - libanoni tölgy, fémeszközök, üvegáru, gyapot, cédrus, hajók, India selyem, hajók, gyapot arany Kína porcelán, cédrus, selyem üveg, lovak, tevék Görög gyarmatvárosok szövet, olaj, bor, fegyver, rabszolga, kerámia fém, szőrme, kerámia Fönícia árui: gabona, szőlő, olajfa, füge, cédrus, libanoni tölgy, hajók, fémeszközök, üvegáru, fémeszközök ki Száray I. 39.o. (40.o.) India: gyapot ki; arany be Száray I. 46.o. (47.o.) Kína: selyem, porcelán ki; üveg, lovak, tevék be Száray I. 47.o. (48-50.o.) Görög gyarmatvárosok: szövet, kerámia, olaj, bor, fegyver ki; fém, szőrme, rabszolga be Száray I. 56.o. (59.o.) 5 pont [Minden helyesbített (megtalált, és jó cellába beírt) elem 1-1 pont] 2. Milyen katonai események fűződnek az alábbi évszámokhoz? a) Kr. e b) Kr. e c) Kr. e. 48. d) Kr. e. 42. e) a) A khairóneai csata (melyben II. Philipposz makedón uralkodó legyőzi a görög államok egyesült seregét) Gyapay-Ritoók I. 101.o. b) A Cannae melletti csata (melyben a rómaiak egyik legnagyobb vereségüket szenvedik el Hannibáltól) Gyapay-Ritoók I. 128.o. c) A pharszaloszi csata (melyben Iulius Caesar legyőzte Pompeiust) Gyapay-Ritoók I. 148.o. d) A Philippinél lefolyt csata (melyben Antonius és Octavianus döntően megverték Brutus és Cassius seregeit) Gyapay-Ritoók I. 154.o. e) A catalaunumi csata (melyben megállították a hunok előrenyomulását) Gyapay-Ritoók I. 191.o.

2 3. Marius hadseregreformja Egészítse ki az alábbi szöveget, amely Marius hadseregreformját foglalja össze! Marius consulsága idején megreformálta a római hadsereget: nem a (a) birtokos parasztok, hanem a (b) proletárok közül toborozta a hadseregét, amelynek tagjai (c) zsoldot kaptak, szolgálati idejük leteltével pedig mint kiszolgált (d) katonákat/veteránokat, földhöz juttatta őket. Reformjai megteremtették az (e) állandó, jól képzett hadsereget. Gyapay-Ritoók I. 141.o. 5 pont (elemenként 1-1 pont) 4. Dinasztiák A középkor politikai életében fontos szerepet töltöttek be a dinasztiák. Párosítsa a megfelelő dinasztiákat a megfelelő uralkodókkal! a) Plantagenet A) II. Ottokár cseh király b) Capeting B) IV. Károly német császár c) Premyśl C) II. Henrik angol király d) Luxemburg D) VI. Fülöp francia király e) Valois E) II. Fülöp Ágost francia király a - C Walter II. 42.o. (64.o.); Száray II. 22.o. b - E Walter II. 44.o. (67.o.) c - A Walter II. 52.o. (76.o.) d - B Walter II. 33.o. (14.o.); Száray II. 79.o. e - D Walter II. 47.o. (70.o.); Száray II. 73.o. 5 pont (páronként 1-1 pont) 5. Városok a magyar történelemben Melyik mai ország területén találhatók az alábbi, a középkori magyar történelemben szerepet kapó városok, települések? a) Raguza b) Kolozsmonostor c) Várna d) Rozgony e) Trau (Trogir) a) Horvátország (Dalmácia) Walter II. 107.o. (110.o.) b) Románia (Erdély) Walter II. 115.o. (118.o);Száray II. 103.o. c) Bulgária Walter II. 119.o. (121.o.);Száray II.105.o. d) Szlovákia Walter II. 100, 101.o. (101., 103.o.); Száray II. 92.o. e) Horvátország (Dalmácia) Walter II. 95.o. (57.o.); Száray II. 60.o. 2

3 6. A harmincéves háború a) Kinek a vezetésével b) és mikor [év] jött létre az ún. Katolikus Liga? c) Mi adta a közvetlen okot a háború kitörésére? d) Mikor [év, hó, nap] került sor a fehérhegyi csatára? e) Mely béke és mikor [év] zárta le a harmincéves háborút? a) Miksa bajor herceg Walter II o. (184.o.) b) 1609 Walter II o. (184.o.) c) a cseh királyság utódlásának kérdése Walter II o. (184.o.);Száray II. 142.o. d) november 8-án Walter II o. (185.o.) e) vesztfáliai béke, 1648 Walter II o. (187.o.); Száray II. 143.o. [Az d) és e) kérdésre csak valamennyi elem helyessége esetén adható meg a teljes pont] 7. Milyen államformák váltották egymást Franciaországban 1791 és 1852 között? a) 1791 b) 1792 c) 1804 d) 1814 e) a) királyság (alkotmányos monarchia) Závodszky III. 41.o. b) köztársaság Závodszky III. 47.o. c) császárság Závodszky III. 53.o. d) királyság (alkotmányos monarchia) Závodszky III. 56.o. e) köztársaság Závodszky III. 82.o. 8. A reformkori Magyarország Kiknek a nevéhez fűződnek az alábbi művek, sajtótermékek (teljes nevet kérünk!) a) Hitel b) Országgyűlési Tudósítások c) Kelet Népe d) Törvényhatósági Tudósítások e) Balítéletek a) Széchenyi István Závodszky III o. b) Kossuth Lajos Závodszky III o. c) Széchenyi István Závodszky III o. d) Kossuth Lajos Závodszky III o. e) Wesselényi Miklós Závodszky III o. 3

4 9. A német egység Az alábbi kérdések a német egység kialakulására vonatkoznak! a) Mit jelentett az ún nagynémet egység? b) Mit jelentett az ún. kisnémet egység? c) Mikor nevezte ki a porosz király Otto von Bismarckot miniszterelnökké? d) Hogy hívták az egységes Németország első államalakulatát? e) Mikor kiáltották ki a német császárságot [év, hó, nap]? a) A Német Szövetség valamennyi államát magába foglaló államalakulat Závodszky III o. b) Az Ausztria kizárásával létrejövő egység Závodszky III o. c) szeptember Závodszky III o. d) Északnémet Szövetség Závodszky III o. e) január 18. Závodszky III o. [Az c) és e) kérdésre csak valamennyi elem helyessége esetén adható meg a teljes pont] 10. Magyar miniszterelnökök a dualizmus időszakában A betűknek a számok mellé írásával párosítsa össze a megadott személyeket megbízatási idejük dátumaival! 1) Bánffy Dezső a) ) Szapáry Gyula b) ) Tisza Kálmán c) ) Wekerle Sándor d) ) Fejérváry Géza (darabont-kormány) e) e Závodszky III o. 2-a Závodszky III o. 3-b Závodszky III o. 4-c Závodszky III o. 5-d Závodszky III. 256., 271. o. 5 pont (páronként 1-1 pont) 11. Gyarmatok a századfordulón Melyik európai állam gyarmata volt a századfordulón? a) Nigéria b) Egyiptom c) Angola d) Algéria e) Líbia a) Nagy-Britannia b) Nagy-Britannia c) Portugália d) Franciaország e) Olaszország Závodszky III. 216.o. 4

5 12. Közép-Európa sorsát a húszas években irányító politikusok. Kik voltak ők? a) Piłsudski b) Curzon c) Masaryk d) Pašić e) Brătianu a) Szociáldemokratából lett marsall, a húszas években Lengyelország államfője. Salamon IV. 47. o. (50.o.) b) Brit külügyminiszter, aki tervezetet készített a lengyel-szovjet határvonalra, mely a nemzetiségi határt próbálta követni. Elképzelése 1921-ben nem valósult meg. Salamon IV. 48. o. (51.o.) c) Cseh emigráns az első világháború alatt, majd Csehszlovákia első elnöke. Salamon IV. 56. o. (61.o.) d) Szerb miniszterelnök, Jugoszlávia egyik megalkotója. Salamon IV. 58. o. (63.o.) e) Románia háború alatti, majd a kormányválságok utáni miniszterelnöke. Salamon IV. 57. o. (62.o.) 5 pont (válaszonként 1-1 pont) 13. Gömbös Gyula nemzeti munkaterve Soroljon fel öt jellemző célkitűzést a munkatervből! a nemzet minden tagja számára elérhető erkölcsi és anyagi jólét 2. titkos választójog általánossá tétele 3. jobb és olcsóbb közigazgatás megteremtése 4. a kapitalizmus káros kinövéseinek lenyesése 5. a termelés és a fogyasztás összhangba hozása 6. a munkanélküliség leküzdése 7. egészségesebb földbirtokmegoszlás kialakítása 8. a szövetkezeti mozgalom fejlesztése Salamon IV o. (110.o.) 5 pont (elemenként 1-1 pont) 14. Nyugat-Európa a II. világháború után a) Ki volt az a francia külügyminiszter aki az egységes Európa úttörőjeként elkészítette a róla elnevezett tervet? [kereszt- és vezetéknév] b) Melyik évben történt ez? c) Ki volt az a nyugat-német politikus, aki 1946-ban kijelentette: Híve vagyok a Németország és Franciaország közötti megbeszélésnek. [kereszt- és vezetéknév] d) és e) Mely pártok választási győzelme után alakíthatott kormányt utóbbi politikus1949- ben? [teljes magyar nevek] (a) Robert Schumann Salamon IV. 174.o. (188.o.) (b) 1950 Salamon IV. 174.o. (188.o.) (c) Konrad Adenauer Salamon IV. 186.o. (201.o.) (d) Kereszténydemokrata Unió Salamon IV. 186.o. (201.o.) (e) Keresztényszociális Unió Salamon IV. 186.o. (201.o.) 5 pont (elemenként 1-1 pont) 5

6 ESSZÉKÉRDÉSEK 1. A római köztársaság államszervezetének kialakulása a Kr.e. IV. század végéig (Mutassa be az állam fő intézményeit, tisztviselőit, működését! Mi volt az egyes intézmények feladata? Hogyan biztosították a patríciusok a maguk számára a politikai hatalom kézben tartását? Hogyan érvényesítették a plebejusok politikai érdekeiket?) A megoldás az alábbi elemeket tartalmazza: A királyság megdöntése után az államot a patríciusok érdekeinek megfelelően rendezték be. Az állam élén két consul állt. A consulokat választották, megbízatásuk egy évre szólt, és a két hivatalnok egymást is ellenőrizte, hogy megakadályozzák a királyság helyreállítását. A consulok hívták össze a szenátust és a népgyűlést, vezették ezek tárgyalásait, és hajtották végre a határozatokat. Bíráskodtak, háborúban pedig ők voltak a hadsereg vezetői. Csak rendkívül nagy veszély esetén választottak különleges hatalommal felruházott diktátort, de ez a katonai megbízatás csak hat hónapra szólt. A hivatalokat csak patríciusok tölthették be, és a szenátus tagjai is közülük kerültek ki. A szenátus eleinte 300, majd 600 tagból állt. Ez ellenőrizte az állam vagyonát, irányította a külügyeket, törvényeket javasolt, és jóváhagyta a népgyűlés határozatait. A gazdagodó plebejusok szerettek volna a politikai hatalomból részesülni: állami hivatalokat szerezni, bejutni a szenátusba, ezért létrehozták a plebejus népgyűléseket. Kr.e. 494-ben a plebejusok mozgalmának hatására a patríciusok beleegyeztek, hogy a plebejusok néptribunusokat (eleinte kettőt majd tízet) válasszanak, akik személyükben sérthetetlenek voltak, és érvényteleníthették a patrícius hivatalnokok rendelkezéseit(vétójog). A katonai rendszer alapja a vagyon lett, a katonai beosztás a politikai jogokat is meghatározta, ezért kialakult a centuriák szerinti népgyűlés. Ennek hatásköre folyamatosan bővült, és később ez választotta a főhivatalnokokat. A patríciusok a plebejusok politikai előretörését egy új, csak a patríciusoknak fenntartott hivatallal igyekeztek ellensúlyozni. A censorok feladata az volt, hogy ötévenként felbecsüljék az állampolgárok vagyonát, és ez alapján besorolják őket osztályokba, ők állították össze a szenátus névjegyzékét, és ők voltak az államháztartás őrei. 366-tól az egyik consul plebejus volt. Vesd össze: Gyapay-Ritoók I , 121., 122., 124. o. Helyes válasz esetén 10 pont 2. Kelet-Közép-Európa a XVI-XVII. században, a lengyel fejlődés sajátosságai (Nyugat- és Kelet-Európa fejlődése a XV. század végéig. Milyen hatással volt a térségre a mezőgazdasági árrobbanás, s ez miként befolyásolta a társadalmi viszonyokat, illetőleg Lengyelország fejlődését? Milyen volt a lengyel jobbágyság és polgárság helyzete? Mi jellemezte és milyen következményei voltak a nemesi köztársaság kialakulásának?) A megoldás az alábbi elemeket tartalmazza: A XV. század végéig Nyugat- és Kelet-Európa gazdasági és társadalmi színvonalának bizonyos közeledése figyelhető meg. A paraszti árutermelés kibontakozása, városiasodás. A jobbágyok a robot helyett pénzjáradékot fizetnek, kivívják a költözködési szabadságot. Az árforradalom sajátságos helyzetbe hozta Kelet-Közép-Európát. A nemzetközi kereskedelembe bekapcsolódva kivitele élelmiszerből és ipari nyersanyagból állt, míg textiláruk felvevő piaca lesz. A mezőgazdasági termékek árának emelkedése arra sarkallta a földbirtokosokat, hogy bekapcsolódjanak az agrártermények kereskedelmébe. Emiatt ismét fokozottan vették igénybe jobbágyaik terményjáradékait, saját kezelés alatt álló gazdaságaik 6

7 területét kiterjesztették, és egyre több robotszolgáltatást igényeltek. Mindez az ún. második jobbágyság kialakulásához vezetett. A lengyel gazdaságban a mezőgazdaságé lett a döntő szerep, a kereskedelem és a kézművesség hanyatlásnak indult. A nemesség a városok rovására a XVI. században elnyerte a gabonakereskedelem monopóliumát. A gabonatermelés fokozására kiterjesztették a termőterületeket és egyre több robotmunkát vettek igénybe, amelynek mértéke a heti 4-5 napot is elérhette. A parasztságon belül is egy rétegződés alakult ki: a tehetősebbek földjeiket a zsellérekkel műveltették, robotkötelezettségüket pedig pénzen megváltották. Az 1620-as években azonban csökkent a kereslet a lengyel gabona iránt, aminek a hatására a módosabbak is elszegényedtek, s egyre erősebbé vált a gazdaságon kívüli kényszer alkalmazása. A XVI. századi lengyel városok némelyike a bányászat révén és manufaktúrák kialakításával fejlődésnek indult a gabonakereskedelem monopolizálása azonban erős hanyatlásnak indította a városokat ben kihalt a Jagelló-ház férfi ága. A köznemesség által királlyá választott Valois Henrik kiváltságlevelével nemesi köztársasággá nyilvánította Lengyelországot. A választott király kezét teljesen megkötötték, a szejmben egyetlen nemes vétója megakadályozhatta a határozathozatalt. Báthory István ( ) uralkodása idején Lengyelország győztes hadjáratokat folytat, de halála után rendi anarchiába süllyed. Vesd össze: Walter II o. ( o.); Száray II o. Helyes válasz esetén 10 pont adható 3. Tekintse át Vietnam függetlenségi harcát és a vietnami háború menetét! (Vietnam helyzete a második világháború alatt. Vietnam szocialista átalakítása, kapcsolata a francia gyarmattartókkal. A kettészakadt ország fejlődése és kapcsolata egymással. A vietnami háború fontosabb eseményei és lezárása) A megoldás az alábbi elemeket tartalmazza: 1940-ben a vietnami francia gyarmati közigazgatás a németekkel együttműködő vichy-i kormány mellé állt és japán csapatokat engedett az országba. A győztes hatalmak abban állapodtak meg, hogy a megszálló japánokat a déli országrészben Nagy-Britannia, az északiban pedig a Kínai Köztársaság csapatai fegyverzik le. E megállapodás értelmében a brit-indiai csapatok bevonultak Saigonba, Csang Kaj-sek katonái pedig Hanoiba. A francia kormány azonban lépéseket tett egykori gyarmata visszaszerzésére, s előbb a britek, majd a kínaiak is beleegyeztek, hogy csapataikat a franciák váltsák fel. Közben már kibontakozott Ho Si Minh és a kommunisták vezetésével a vietnami ellenállási mozgalom. Elűzték a japánokkal együttműködő császárt, 1945 szeptemberében pedig kikiáltották a Vietnami Demokratikus Köztársaságot, s Ho Si Minh vezetésével megalakult a kormány, amely megkezdte a szocialista átalakítást. Ho Si Minh tárgyalásokat kezdett a franciákkal, s megállapodást kötött a francia csapatok jelenlétéről. A kommunista kormányzást ellenző vietnamiak azonban a francia katonaság támogatásával ideiglenes kormányt hoztak létre, melynek csapatai francia segítséggel Ho Si Minh kormányát az északi területekre szorították vissza ben a Szovjetunió és Kína felvette a diplomáciai kapcsolatokat a Ho Si Minh kormánnyal, s minden lehető katonai és anyagi segítséget megadott neki. Ugyanakkor az Egyesült Államok a franciákat és a délieket kezdte fegyverszállításokkal segélyezni, mert Amerikában sokan úgy vélekedtek, hogy inkább a kolonializmus, mintsem a kommunizmus ig folyt a harc, végül is a franciák Dien Bien Phu erődjénél vereséget szenvedtek. Ezt követően aláírták az Indokína-szerződést, amelyben elismerték Indokína azaz Vietnam, Kambodzsa és Laosz függetlenségét. Ugyanakkor a szerződés a 17. szélességi foknál 7

8 Vietnamban ideiglenes demarkációs vonalat létesített, amelytől délre az Egyesült Államok segítségével berendezkedett egy új vietnami rendszer. E kettéosztás vált a későbbiekben a vietnami háború kiindulópontjává. A genfi megállapodás után 1955-ben az ország déli részén kikiáltották a Vietnami Köztársaságot. Kemény kézzel visszaszorították a kommunistákat és elodázták az egész Vietnamra kiterjedő, 1956-ra tervezett választást. Az északra, illetve illegalitásba szorult kommunisták Ho Si Minh vezetésével harcot kezdtek a dél-vietnami kormány ellen, amelynek élén gyakran váltották egymást az Egyesült Államok támogatását élvező politikusok, egyre több amerikai katonával a hátuk mögött nyarán dél-vietnámi hadihajók a Tonkini-öbölben támadást intéztek két Észak-Vietnam fennhatósága alatt álló sziget ellen. Az akciót két amerikai hadihajó fedezte, amelyekre tüzet nyitottak az észak-vietnami egységek. Erre Johnson elnök elrendelte Észak-Vietnam bombázását. A vietnami háború amely 1975-ig tartott nemcsak az amerikai-szovjet viszont terhelte meg, de a nemzetközi kapcsolatok egyik méregfogává vált. Ugyanakkor Észak-Vietnam a háború alatt egyre közelebb került a Szovjetunióhoz, mint legerősebb támogatójához. Moszkva ezzel újabb szövetségest szerzett Kína hátában. Az 1969 januárjában hivatalba lépő Nixon amerikai elnök tett még egy sikertelen kísérletet, hogy elvágja a dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front északra vezető utánpótlási vonalait. A dzsungelháborúban, a gerillaharcmodorral szemben alig érvényesült az amerikai hadsereg technikai fölénye. A dél-vietnami kommunista erők jelentős szovjet és észak-vietnami segítséggel kiterjesztették hatalmukat, és 1969-ben saját kormányt alakítottak az Egyesült Államok által támogatott saigoni vezetéssel szemben. A háború szörnyűségei, a napalmbombáktól felperzselt területek látványa a tévénézők millióit hangolta a háború ellen. Ráadásul az Egyesült Államok 150 milliárd dollárt költött és 50 ezer katonát vesztett Vietnamban. Meglódult a dollár inflációja, s az ország külkereskedelmi mérlege csaknem 100 év óta először ismét hiányt mutatott. Mindennek hatására 750 ezer sorköteles amerikai tagadta meg a katonai behívóparancsot, s egyre hevesebb bírálatok érték az amerikai külpolitikát. Nixon és nemzetbiztonsági főtanácsadója, majd külügyminisztere, Henry Kissinger belátták, hogy a háborút be kell fejezni. Fokozatosan kivonták az amerikai csapatokat Vietnamból és hosszas tárgyalás után 1973 januárjában Párizsban aláírták a fegyverszüneti megállapodást. A Szovjetunió azonban folytatta Élszak-Vietnam katonai támogatását, s olyan nagy mennyiségű korszerű fegyverrel látta el, hogy 1975 tavaszán le tudta rohanni a magára maradt Dél-Vietnamot. Ezzel egész Vietnam a kommunisták kezébe került, s a térség legerősebb katonai hatalma lett. Vesd össze: Salamon IV , 248, o. Magyar IV o. Helyes válasz esetén 10 pont 8

TÖRTÉNELEM "J" PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT 2004

TÖRTÉNELEM J PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT 2004 TÖRTÉNELEM "J" PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT 2004 2004. július 2. A történelem tárgyból az írásbeli felvételi vizsgához 180 perc áll rendelkezésre, ezt az időt a jelölt saját belátása szerint osztja meg

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

Az athéni demokrácia intézményei és működése

Az athéni demokrácia intézményei és működése 2. Az athéni demokrácia intézményei és működése; A római köztársaság virágkora és válsága; A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás; Az athéni demokrácia intézményei és működése - Kr. e II. évezred

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

VIETNAM TEGNAP ÉS MA. Kína árnyékában

VIETNAM TEGNAP ÉS MA. Kína árnyékában VIETNAM TEGNAP ÉS MA Kína árnyékában INDOKÍNA Tágabb értelmezés: (Konrad Malte-Brun dán térképész) Vietnam Laosz Kambodzsa Malajzia szárazföldi része (Maláj-félsziget) Mianmar (a volt Burma) Thaiföld

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Italicus Livius Kr. e. 753 Tarentum Latin Aeneas 510 Szüraküszai Szabell Polübiosz 494 Magna Graecia Szabin Hannibál 451-450 Latium etruszk Cornelius Scipio 366

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 MEGOLDÁSOK Tesztkérdések:. Drakón 5, 9 Szolón, 3 Peiszisztratosz 4, 0 Kleiszthenész 2, 8 Egyik sem 6, 7 Helyes válaszonként 0,5 2. Uralkodásának jellemzője

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között

Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között IZABELLA MAIN Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között A tanulmány a lengyel kommunista állam és a római katolikus egyház között a nemzeti ünnepek

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.)

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Diktátorok 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Született Vladimir Iljics Uljanov, később veszi fel a Lenin nevet. 1906-ban bekerül az Orosz szociáldemokrata Párt elnökségébe.

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22.

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. 1. A kenyér és cirkusz politika az ókori Rómában Megszerkesztettség, A diák a római szórakoztatás ír, kiemelve azok a politikában betöltött jelentőségét.

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat 1. ÉVSZÁM, ESEMÉNY, SZEMÉLY - KERESİ Az alábbi feladat az ókor és a kora középkor jelentıs eseményeire vonatkozik. Töltse ki a táblázat üresen maradt részeit! ( elemenként 1 pont ) Évszám Esemény Személy

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus .. Feladatsor 1. Az ókor kultúrája Párosítsa a képekhez a meghatározásokat és az építmények nevét! Írja a táblázatba a meghatározások betűjelét, illetve az építmények sorszámát! 1. 2... A Római templom,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

Választójog mint kampánytéma a dualizmus időszakában. Glied Viktor

Választójog mint kampánytéma a dualizmus időszakában. Glied Viktor Választójog mint kampánytéma a dualizmus időszakában Glied Viktor További kutatási lehetőségek (helyi viszonyok feltárása) Választójogi törvények a dualizmus időszakában A magyar politikai elit és a választójog

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása 1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása A közigazgatás kialakulásának történelmi folyamatát az ókori társadalmak nemzetségi szervezetéből lehet levezetni. Ez olyan társadalmi

Részletesebben

Közigazgatási alapfogalmak

Közigazgatási alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Közigazgatási alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet (ideiglenes) dr. Bednay Dezső 2011 január Tartalomjegyzék I. Rész: A közigazgatás az állami szervek rendszerében

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A város alapításától a köztársaság fénykoráig

A város alapításától a köztársaság fénykoráig A város alapításától a köztársaság fénykoráig Itália elhelyezkedése: A Földközi-tenger medencéjében, az Appenninni-félszigeten. Tengerpartja tagolatlan, nem kedvez a kereskedelemnek, viszont kedvezőek

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

A lausanne-i szerződés 1932.07.09.

A lausanne-i szerződés 1932.07.09. A lausanne-i szerződés 1932.07.09. Az 1929 1933. évi világgazdasági válság egyéb okok mellett lehetetlenné tette a Young-terv végrehajtását. Hoover amerikai elnök 1931. június 20-án egy évre felfüggesztette

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 A világgazdaság fejlıdési szakaszai 1. Az ókor és középkor: merkantilizmus és korai gyarmatosítás (1492-1820)

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c.

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. 1. feladat: Memória a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. A képek felmutatása után mondjuk az első

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY FA/TR/EU/HR/hu 1 FA/TR/EU/HR/hu 2 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE 1. ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Vietnam gazdasági fejlődése és külkereskedelmi kapcsolatai Készítette: Pap Gábor Budapest 2003. 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 6 I. TÖRTÉNELEM AZ

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét 1. Az Az II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI TANÍTÁSA A 7. ÉVFOLYAMON Készítette: Kazsab Éva Dávidné Fekete Ildikó Kelemen Tamás A Lestár

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Az Európai Unió és a fiatalok Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen céllal jött létre az Unió? az európai államok egységességének ideája nem újszerű gondolat Kant világpolgár Victor Hugo Európai

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK: A FÖLDKÖZI-TENGER MEDENCÉJÉNEK MEGHÓDÍTÁSA. A PUN HÁBORÚK csak felsorolás szintjén kell tudni a pun háborúkat és kelet meghódítását

ELŐZMÉNYEK: A FÖLDKÖZI-TENGER MEDENCÉJÉNEK MEGHÓDÍTÁSA. A PUN HÁBORÚK csak felsorolás szintjén kell tudni a pun háborúkat és kelet meghódítását 11. A RÓMAI KÖZTÁRSASÁG VÁLSÁGA ELŐZMÉNYEK: A FÖLDKÖZI-TENGER MEDENCÉJÉNEK MEGHÓDÍTÁSA A PUN HÁBORÚK csak felsorolás szintjén kell tudni a pun háborúkat és kelet meghódítását Punok: a föníciaiak által

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között Franciország 2011.01.20-2011.01.20 (117/00084/2011) 8 fő Dr Hende Csaba Napidíj: 17 EUR (7.720 HUF), Repülőjegy:364.998 HUF Horvátország 2011.01.24-2011.01.24 (117/00117/2011) 11 fő Dr. Hende Csaba Napidíj:

Részletesebben

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Néha a közhely is lehet igaz, hiszen nagyon is igazuk van azoknak, akik történelminek minősítették a Csehországban 1996-ban tartott két szavazást, a parlament

Részletesebben

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban A témához mérten kis terjedelmű kötetben a hangsúly a rómaiakon és nem Augustus korán van. A mű ugyanis az Európa népei sorozat részeként jelent meg, minden bizonnyal terjedelmi

Részletesebben

Az első világháború (1914 1918)

Az első világháború (1914 1918) SZAMOSI LÓRÁNT Az első világháború (1914 1918) 1. Európa a XX. század elején A XVI. századtól kezdve Európa folyamatosan gyarapodott, s a XIX. század végére már azt hitte, hogy a világ kiválasztott kontinense,

Részletesebben

Bajor Tibor * HÁROM HATÁR, EGY KÉRDÉS

Bajor Tibor * HÁROM HATÁR, EGY KÉRDÉS Bajor Tibor * HÁROM HATÁR, EGY KÉRDÉS Az európai határok átrendezése a XX. század elején az I. világháború lezárásával 1920-ban kezdõdött, a II. világháborút lezáró Jaltai Megállapodással folytatódik és

Részletesebben

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben