TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK július 4. de. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2003. július 4. de. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 1. Ókori kereskedelem TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK július 4. de. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az alábbi táblázat az ókori kereskedelem fontosabb áruit mutatja be. Öt áru rossz helyen szerepel. Ezek nevét húzza ki, és írja be a táblázat megfelelő cellájába! Kivitel Behozatal Fönícia gabona, szőlő, olajfa, füge, - libanoni tölgy, fémeszközök, üvegáru, gyapot, cédrus, hajók, India selyem, hajók, gyapot arany Kína porcelán, cédrus, selyem üveg, lovak, tevék Görög gyarmatvárosok szövet, olaj, bor, fegyver, rabszolga, kerámia fém, szőrme, kerámia Fönícia árui: gabona, szőlő, olajfa, füge, cédrus, libanoni tölgy, hajók, fémeszközök, üvegáru, fémeszközök ki Száray I. 39.o. (40.o.) India: gyapot ki; arany be Száray I. 46.o. (47.o.) Kína: selyem, porcelán ki; üveg, lovak, tevék be Száray I. 47.o. (48-50.o.) Görög gyarmatvárosok: szövet, kerámia, olaj, bor, fegyver ki; fém, szőrme, rabszolga be Száray I. 56.o. (59.o.) 5 pont [Minden helyesbített (megtalált, és jó cellába beírt) elem 1-1 pont] 2. Milyen katonai események fűződnek az alábbi évszámokhoz? a) Kr. e b) Kr. e c) Kr. e. 48. d) Kr. e. 42. e) a) A khairóneai csata (melyben II. Philipposz makedón uralkodó legyőzi a görög államok egyesült seregét) Gyapay-Ritoók I. 101.o. b) A Cannae melletti csata (melyben a rómaiak egyik legnagyobb vereségüket szenvedik el Hannibáltól) Gyapay-Ritoók I. 128.o. c) A pharszaloszi csata (melyben Iulius Caesar legyőzte Pompeiust) Gyapay-Ritoók I. 148.o. d) A Philippinél lefolyt csata (melyben Antonius és Octavianus döntően megverték Brutus és Cassius seregeit) Gyapay-Ritoók I. 154.o. e) A catalaunumi csata (melyben megállították a hunok előrenyomulását) Gyapay-Ritoók I. 191.o.

2 3. Marius hadseregreformja Egészítse ki az alábbi szöveget, amely Marius hadseregreformját foglalja össze! Marius consulsága idején megreformálta a római hadsereget: nem a (a) birtokos parasztok, hanem a (b) proletárok közül toborozta a hadseregét, amelynek tagjai (c) zsoldot kaptak, szolgálati idejük leteltével pedig mint kiszolgált (d) katonákat/veteránokat, földhöz juttatta őket. Reformjai megteremtették az (e) állandó, jól képzett hadsereget. Gyapay-Ritoók I. 141.o. 5 pont (elemenként 1-1 pont) 4. Dinasztiák A középkor politikai életében fontos szerepet töltöttek be a dinasztiák. Párosítsa a megfelelő dinasztiákat a megfelelő uralkodókkal! a) Plantagenet A) II. Ottokár cseh király b) Capeting B) IV. Károly német császár c) Premyśl C) II. Henrik angol király d) Luxemburg D) VI. Fülöp francia király e) Valois E) II. Fülöp Ágost francia király a - C Walter II. 42.o. (64.o.); Száray II. 22.o. b - E Walter II. 44.o. (67.o.) c - A Walter II. 52.o. (76.o.) d - B Walter II. 33.o. (14.o.); Száray II. 79.o. e - D Walter II. 47.o. (70.o.); Száray II. 73.o. 5 pont (páronként 1-1 pont) 5. Városok a magyar történelemben Melyik mai ország területén találhatók az alábbi, a középkori magyar történelemben szerepet kapó városok, települések? a) Raguza b) Kolozsmonostor c) Várna d) Rozgony e) Trau (Trogir) a) Horvátország (Dalmácia) Walter II. 107.o. (110.o.) b) Románia (Erdély) Walter II. 115.o. (118.o);Száray II. 103.o. c) Bulgária Walter II. 119.o. (121.o.);Száray II.105.o. d) Szlovákia Walter II. 100, 101.o. (101., 103.o.); Száray II. 92.o. e) Horvátország (Dalmácia) Walter II. 95.o. (57.o.); Száray II. 60.o. 2

3 6. A harmincéves háború a) Kinek a vezetésével b) és mikor [év] jött létre az ún. Katolikus Liga? c) Mi adta a közvetlen okot a háború kitörésére? d) Mikor [év, hó, nap] került sor a fehérhegyi csatára? e) Mely béke és mikor [év] zárta le a harmincéves háborút? a) Miksa bajor herceg Walter II o. (184.o.) b) 1609 Walter II o. (184.o.) c) a cseh királyság utódlásának kérdése Walter II o. (184.o.);Száray II. 142.o. d) november 8-án Walter II o. (185.o.) e) vesztfáliai béke, 1648 Walter II o. (187.o.); Száray II. 143.o. [Az d) és e) kérdésre csak valamennyi elem helyessége esetén adható meg a teljes pont] 7. Milyen államformák váltották egymást Franciaországban 1791 és 1852 között? a) 1791 b) 1792 c) 1804 d) 1814 e) a) királyság (alkotmányos monarchia) Závodszky III. 41.o. b) köztársaság Závodszky III. 47.o. c) császárság Závodszky III. 53.o. d) királyság (alkotmányos monarchia) Závodszky III. 56.o. e) köztársaság Závodszky III. 82.o. 8. A reformkori Magyarország Kiknek a nevéhez fűződnek az alábbi művek, sajtótermékek (teljes nevet kérünk!) a) Hitel b) Országgyűlési Tudósítások c) Kelet Népe d) Törvényhatósági Tudósítások e) Balítéletek a) Széchenyi István Závodszky III o. b) Kossuth Lajos Závodszky III o. c) Széchenyi István Závodszky III o. d) Kossuth Lajos Závodszky III o. e) Wesselényi Miklós Závodszky III o. 3

4 9. A német egység Az alábbi kérdések a német egység kialakulására vonatkoznak! a) Mit jelentett az ún nagynémet egység? b) Mit jelentett az ún. kisnémet egység? c) Mikor nevezte ki a porosz király Otto von Bismarckot miniszterelnökké? d) Hogy hívták az egységes Németország első államalakulatát? e) Mikor kiáltották ki a német császárságot [év, hó, nap]? a) A Német Szövetség valamennyi államát magába foglaló államalakulat Závodszky III o. b) Az Ausztria kizárásával létrejövő egység Závodszky III o. c) szeptember Závodszky III o. d) Északnémet Szövetség Závodszky III o. e) január 18. Závodszky III o. [Az c) és e) kérdésre csak valamennyi elem helyessége esetén adható meg a teljes pont] 10. Magyar miniszterelnökök a dualizmus időszakában A betűknek a számok mellé írásával párosítsa össze a megadott személyeket megbízatási idejük dátumaival! 1) Bánffy Dezső a) ) Szapáry Gyula b) ) Tisza Kálmán c) ) Wekerle Sándor d) ) Fejérváry Géza (darabont-kormány) e) e Závodszky III o. 2-a Závodszky III o. 3-b Závodszky III o. 4-c Závodszky III o. 5-d Závodszky III. 256., 271. o. 5 pont (páronként 1-1 pont) 11. Gyarmatok a századfordulón Melyik európai állam gyarmata volt a századfordulón? a) Nigéria b) Egyiptom c) Angola d) Algéria e) Líbia a) Nagy-Britannia b) Nagy-Britannia c) Portugália d) Franciaország e) Olaszország Závodszky III. 216.o. 4

5 12. Közép-Európa sorsát a húszas években irányító politikusok. Kik voltak ők? a) Piłsudski b) Curzon c) Masaryk d) Pašić e) Brătianu a) Szociáldemokratából lett marsall, a húszas években Lengyelország államfője. Salamon IV. 47. o. (50.o.) b) Brit külügyminiszter, aki tervezetet készített a lengyel-szovjet határvonalra, mely a nemzetiségi határt próbálta követni. Elképzelése 1921-ben nem valósult meg. Salamon IV. 48. o. (51.o.) c) Cseh emigráns az első világháború alatt, majd Csehszlovákia első elnöke. Salamon IV. 56. o. (61.o.) d) Szerb miniszterelnök, Jugoszlávia egyik megalkotója. Salamon IV. 58. o. (63.o.) e) Románia háború alatti, majd a kormányválságok utáni miniszterelnöke. Salamon IV. 57. o. (62.o.) 5 pont (válaszonként 1-1 pont) 13. Gömbös Gyula nemzeti munkaterve Soroljon fel öt jellemző célkitűzést a munkatervből! a nemzet minden tagja számára elérhető erkölcsi és anyagi jólét 2. titkos választójog általánossá tétele 3. jobb és olcsóbb közigazgatás megteremtése 4. a kapitalizmus káros kinövéseinek lenyesése 5. a termelés és a fogyasztás összhangba hozása 6. a munkanélküliség leküzdése 7. egészségesebb földbirtokmegoszlás kialakítása 8. a szövetkezeti mozgalom fejlesztése Salamon IV o. (110.o.) 5 pont (elemenként 1-1 pont) 14. Nyugat-Európa a II. világháború után a) Ki volt az a francia külügyminiszter aki az egységes Európa úttörőjeként elkészítette a róla elnevezett tervet? [kereszt- és vezetéknév] b) Melyik évben történt ez? c) Ki volt az a nyugat-német politikus, aki 1946-ban kijelentette: Híve vagyok a Németország és Franciaország közötti megbeszélésnek. [kereszt- és vezetéknév] d) és e) Mely pártok választási győzelme után alakíthatott kormányt utóbbi politikus1949- ben? [teljes magyar nevek] (a) Robert Schumann Salamon IV. 174.o. (188.o.) (b) 1950 Salamon IV. 174.o. (188.o.) (c) Konrad Adenauer Salamon IV. 186.o. (201.o.) (d) Kereszténydemokrata Unió Salamon IV. 186.o. (201.o.) (e) Keresztényszociális Unió Salamon IV. 186.o. (201.o.) 5 pont (elemenként 1-1 pont) 5

6 ESSZÉKÉRDÉSEK 1. A római köztársaság államszervezetének kialakulása a Kr.e. IV. század végéig (Mutassa be az állam fő intézményeit, tisztviselőit, működését! Mi volt az egyes intézmények feladata? Hogyan biztosították a patríciusok a maguk számára a politikai hatalom kézben tartását? Hogyan érvényesítették a plebejusok politikai érdekeiket?) A megoldás az alábbi elemeket tartalmazza: A királyság megdöntése után az államot a patríciusok érdekeinek megfelelően rendezték be. Az állam élén két consul állt. A consulokat választották, megbízatásuk egy évre szólt, és a két hivatalnok egymást is ellenőrizte, hogy megakadályozzák a királyság helyreállítását. A consulok hívták össze a szenátust és a népgyűlést, vezették ezek tárgyalásait, és hajtották végre a határozatokat. Bíráskodtak, háborúban pedig ők voltak a hadsereg vezetői. Csak rendkívül nagy veszély esetén választottak különleges hatalommal felruházott diktátort, de ez a katonai megbízatás csak hat hónapra szólt. A hivatalokat csak patríciusok tölthették be, és a szenátus tagjai is közülük kerültek ki. A szenátus eleinte 300, majd 600 tagból állt. Ez ellenőrizte az állam vagyonát, irányította a külügyeket, törvényeket javasolt, és jóváhagyta a népgyűlés határozatait. A gazdagodó plebejusok szerettek volna a politikai hatalomból részesülni: állami hivatalokat szerezni, bejutni a szenátusba, ezért létrehozták a plebejus népgyűléseket. Kr.e. 494-ben a plebejusok mozgalmának hatására a patríciusok beleegyeztek, hogy a plebejusok néptribunusokat (eleinte kettőt majd tízet) válasszanak, akik személyükben sérthetetlenek voltak, és érvényteleníthették a patrícius hivatalnokok rendelkezéseit(vétójog). A katonai rendszer alapja a vagyon lett, a katonai beosztás a politikai jogokat is meghatározta, ezért kialakult a centuriák szerinti népgyűlés. Ennek hatásköre folyamatosan bővült, és később ez választotta a főhivatalnokokat. A patríciusok a plebejusok politikai előretörését egy új, csak a patríciusoknak fenntartott hivatallal igyekeztek ellensúlyozni. A censorok feladata az volt, hogy ötévenként felbecsüljék az állampolgárok vagyonát, és ez alapján besorolják őket osztályokba, ők állították össze a szenátus névjegyzékét, és ők voltak az államháztartás őrei. 366-tól az egyik consul plebejus volt. Vesd össze: Gyapay-Ritoók I , 121., 122., 124. o. Helyes válasz esetén 10 pont 2. Kelet-Közép-Európa a XVI-XVII. században, a lengyel fejlődés sajátosságai (Nyugat- és Kelet-Európa fejlődése a XV. század végéig. Milyen hatással volt a térségre a mezőgazdasági árrobbanás, s ez miként befolyásolta a társadalmi viszonyokat, illetőleg Lengyelország fejlődését? Milyen volt a lengyel jobbágyság és polgárság helyzete? Mi jellemezte és milyen következményei voltak a nemesi köztársaság kialakulásának?) A megoldás az alábbi elemeket tartalmazza: A XV. század végéig Nyugat- és Kelet-Európa gazdasági és társadalmi színvonalának bizonyos közeledése figyelhető meg. A paraszti árutermelés kibontakozása, városiasodás. A jobbágyok a robot helyett pénzjáradékot fizetnek, kivívják a költözködési szabadságot. Az árforradalom sajátságos helyzetbe hozta Kelet-Közép-Európát. A nemzetközi kereskedelembe bekapcsolódva kivitele élelmiszerből és ipari nyersanyagból állt, míg textiláruk felvevő piaca lesz. A mezőgazdasági termékek árának emelkedése arra sarkallta a földbirtokosokat, hogy bekapcsolódjanak az agrártermények kereskedelmébe. Emiatt ismét fokozottan vették igénybe jobbágyaik terményjáradékait, saját kezelés alatt álló gazdaságaik 6

7 területét kiterjesztették, és egyre több robotszolgáltatást igényeltek. Mindez az ún. második jobbágyság kialakulásához vezetett. A lengyel gazdaságban a mezőgazdaságé lett a döntő szerep, a kereskedelem és a kézművesség hanyatlásnak indult. A nemesség a városok rovására a XVI. században elnyerte a gabonakereskedelem monopóliumát. A gabonatermelés fokozására kiterjesztették a termőterületeket és egyre több robotmunkát vettek igénybe, amelynek mértéke a heti 4-5 napot is elérhette. A parasztságon belül is egy rétegződés alakult ki: a tehetősebbek földjeiket a zsellérekkel műveltették, robotkötelezettségüket pedig pénzen megváltották. Az 1620-as években azonban csökkent a kereslet a lengyel gabona iránt, aminek a hatására a módosabbak is elszegényedtek, s egyre erősebbé vált a gazdaságon kívüli kényszer alkalmazása. A XVI. századi lengyel városok némelyike a bányászat révén és manufaktúrák kialakításával fejlődésnek indult a gabonakereskedelem monopolizálása azonban erős hanyatlásnak indította a városokat ben kihalt a Jagelló-ház férfi ága. A köznemesség által királlyá választott Valois Henrik kiváltságlevelével nemesi köztársasággá nyilvánította Lengyelországot. A választott király kezét teljesen megkötötték, a szejmben egyetlen nemes vétója megakadályozhatta a határozathozatalt. Báthory István ( ) uralkodása idején Lengyelország győztes hadjáratokat folytat, de halála után rendi anarchiába süllyed. Vesd össze: Walter II o. ( o.); Száray II o. Helyes válasz esetén 10 pont adható 3. Tekintse át Vietnam függetlenségi harcát és a vietnami háború menetét! (Vietnam helyzete a második világháború alatt. Vietnam szocialista átalakítása, kapcsolata a francia gyarmattartókkal. A kettészakadt ország fejlődése és kapcsolata egymással. A vietnami háború fontosabb eseményei és lezárása) A megoldás az alábbi elemeket tartalmazza: 1940-ben a vietnami francia gyarmati közigazgatás a németekkel együttműködő vichy-i kormány mellé állt és japán csapatokat engedett az országba. A győztes hatalmak abban állapodtak meg, hogy a megszálló japánokat a déli országrészben Nagy-Britannia, az északiban pedig a Kínai Köztársaság csapatai fegyverzik le. E megállapodás értelmében a brit-indiai csapatok bevonultak Saigonba, Csang Kaj-sek katonái pedig Hanoiba. A francia kormány azonban lépéseket tett egykori gyarmata visszaszerzésére, s előbb a britek, majd a kínaiak is beleegyeztek, hogy csapataikat a franciák váltsák fel. Közben már kibontakozott Ho Si Minh és a kommunisták vezetésével a vietnami ellenállási mozgalom. Elűzték a japánokkal együttműködő császárt, 1945 szeptemberében pedig kikiáltották a Vietnami Demokratikus Köztársaságot, s Ho Si Minh vezetésével megalakult a kormány, amely megkezdte a szocialista átalakítást. Ho Si Minh tárgyalásokat kezdett a franciákkal, s megállapodást kötött a francia csapatok jelenlétéről. A kommunista kormányzást ellenző vietnamiak azonban a francia katonaság támogatásával ideiglenes kormányt hoztak létre, melynek csapatai francia segítséggel Ho Si Minh kormányát az északi területekre szorították vissza ben a Szovjetunió és Kína felvette a diplomáciai kapcsolatokat a Ho Si Minh kormánnyal, s minden lehető katonai és anyagi segítséget megadott neki. Ugyanakkor az Egyesült Államok a franciákat és a délieket kezdte fegyverszállításokkal segélyezni, mert Amerikában sokan úgy vélekedtek, hogy inkább a kolonializmus, mintsem a kommunizmus ig folyt a harc, végül is a franciák Dien Bien Phu erődjénél vereséget szenvedtek. Ezt követően aláírták az Indokína-szerződést, amelyben elismerték Indokína azaz Vietnam, Kambodzsa és Laosz függetlenségét. Ugyanakkor a szerződés a 17. szélességi foknál 7

8 Vietnamban ideiglenes demarkációs vonalat létesített, amelytől délre az Egyesült Államok segítségével berendezkedett egy új vietnami rendszer. E kettéosztás vált a későbbiekben a vietnami háború kiindulópontjává. A genfi megállapodás után 1955-ben az ország déli részén kikiáltották a Vietnami Köztársaságot. Kemény kézzel visszaszorították a kommunistákat és elodázták az egész Vietnamra kiterjedő, 1956-ra tervezett választást. Az északra, illetve illegalitásba szorult kommunisták Ho Si Minh vezetésével harcot kezdtek a dél-vietnami kormány ellen, amelynek élén gyakran váltották egymást az Egyesült Államok támogatását élvező politikusok, egyre több amerikai katonával a hátuk mögött nyarán dél-vietnámi hadihajók a Tonkini-öbölben támadást intéztek két Észak-Vietnam fennhatósága alatt álló sziget ellen. Az akciót két amerikai hadihajó fedezte, amelyekre tüzet nyitottak az észak-vietnami egységek. Erre Johnson elnök elrendelte Észak-Vietnam bombázását. A vietnami háború amely 1975-ig tartott nemcsak az amerikai-szovjet viszont terhelte meg, de a nemzetközi kapcsolatok egyik méregfogává vált. Ugyanakkor Észak-Vietnam a háború alatt egyre közelebb került a Szovjetunióhoz, mint legerősebb támogatójához. Moszkva ezzel újabb szövetségest szerzett Kína hátában. Az 1969 januárjában hivatalba lépő Nixon amerikai elnök tett még egy sikertelen kísérletet, hogy elvágja a dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front északra vezető utánpótlási vonalait. A dzsungelháborúban, a gerillaharcmodorral szemben alig érvényesült az amerikai hadsereg technikai fölénye. A dél-vietnami kommunista erők jelentős szovjet és észak-vietnami segítséggel kiterjesztették hatalmukat, és 1969-ben saját kormányt alakítottak az Egyesült Államok által támogatott saigoni vezetéssel szemben. A háború szörnyűségei, a napalmbombáktól felperzselt területek látványa a tévénézők millióit hangolta a háború ellen. Ráadásul az Egyesült Államok 150 milliárd dollárt költött és 50 ezer katonát vesztett Vietnamban. Meglódult a dollár inflációja, s az ország külkereskedelmi mérlege csaknem 100 év óta először ismét hiányt mutatott. Mindennek hatására 750 ezer sorköteles amerikai tagadta meg a katonai behívóparancsot, s egyre hevesebb bírálatok érték az amerikai külpolitikát. Nixon és nemzetbiztonsági főtanácsadója, majd külügyminisztere, Henry Kissinger belátták, hogy a háborút be kell fejezni. Fokozatosan kivonták az amerikai csapatokat Vietnamból és hosszas tárgyalás után 1973 januárjában Párizsban aláírták a fegyverszüneti megállapodást. A Szovjetunió azonban folytatta Élszak-Vietnam katonai támogatását, s olyan nagy mennyiségű korszerű fegyverrel látta el, hogy 1975 tavaszán le tudta rohanni a magára maradt Dél-Vietnamot. Ezzel egész Vietnam a kommunisták kezébe került, s a térség legerősebb katonai hatalma lett. Vesd össze: Salamon IV , 248, o. Magyar IV o. Helyes válasz esetén 10 pont 8

TÖRTÉNELEM "J" PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT 2004

TÖRTÉNELEM J PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT 2004 TÖRTÉNELEM "J" PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT 2004 2004. július 2. A történelem tárgyból az írásbeli felvételi vizsgához 180 perc áll rendelkezésre, ezt az időt a jelölt saját belátása szerint osztja meg

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

A nemzetközi viszonyok alakulása a II. vh. végétõl 4.rész

A nemzetközi viszonyok alakulása a II. vh. végétõl 4.rész A nemzetközi viszonyok alakulása a II. vh. végétõl 4.rész Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Történelem tétel Negyedik szakasz: Angola, Mozambik, Zöld-foki-szigetek - felszabadulása - Portugália

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Az athéni demokrácia intézményei és működése

Az athéni demokrácia intézményei és működése 2. Az athéni demokrácia intézményei és működése; A római köztársaság virágkora és válsága; A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás; Az athéni demokrácia intézményei és működése - Kr. e II. évezred

Részletesebben

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal Kr.e. 326 adósrabszolgaság Kr.e.510 eltörlése etruszk uralom és a királyság vége Kr.e. 494 éptribunusi hivatal Kr.e.367 icinius földtörvény Kr.e.753 Róma alapítása MI TÖRTÉNT EKKOR? Ellenőrizd a túloldalra

Részletesebben

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság,

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, 3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, illetve a hadsereg válságára! Soronként csak egy elemet

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 MEGOLDÁSOK Tesztkérdések:. Drakón 5, 9 Szolón, 3 Peiszisztratosz 4, 0 Kleiszthenész 2, 8 Egyik sem 6, 7 Helyes válaszonként 0,5 2. Uralkodásának jellemzője

Részletesebben

60 éves a kommunizmus Kínában

60 éves a kommunizmus Kínában 2009 október 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hatvan évvel ezelőtt, 1949. október 1-én kiáltották ki a Kínai Népköztársaságot, amelynek alapjait egy ádáz

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2014 2015. 1. forduló, 2. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

VIETNAM TEGNAP ÉS MA. Kína árnyékában

VIETNAM TEGNAP ÉS MA. Kína árnyékában VIETNAM TEGNAP ÉS MA Kína árnyékában INDOKÍNA Tágabb értelmezés: (Konrad Malte-Brun dán térképész) Vietnam Laosz Kambodzsa Malajzia szárazföldi része (Maláj-félsziget) Mianmar (a volt Burma) Thaiföld

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Italicus Livius Kr. e. 753 Tarentum Latin Aeneas 510 Szüraküszai Szabell Polübiosz 494 Magna Graecia Szabin Hannibál 451-450 Latium etruszk Cornelius Scipio 366

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( )

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( ) A TENGELYHATALMAK SIKEREI (1939-41) 1. A furcsa háború (1939 ősze 1940 tavasza) Anglia és Franciaország a lengyelek lerohanása után ígéretükhöz híven hadat üzentek Hitlernek. A hadüzenetet azonban nem

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között

Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között IZABELLA MAIN Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között A tanulmány a lengyel kommunista állam és a római katolikus egyház között a nemzeti ünnepek

Részletesebben

TestLine - Osztályozó vizsga/6 félév Minta feladatsor

TestLine - Osztályozó vizsga/6 félév Minta feladatsor Párosítsd az eseményeket az évszám: (1) 1514, (2) 1521, (3) 1526, (4) 1541 1. évszámukkal! 2:50 Nehéz évszám uda elfoglalása /az ország három részre szakadása/ Mohácsi sata ózsa yörgy parasztháborúja Nándorfehérvárt

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.)

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Diktátorok 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Született Vladimir Iljics Uljanov, később veszi fel a Lenin nevet. 1906-ban bekerül az Orosz szociáldemokrata Párt elnökségébe.

Részletesebben

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus .. Feladatsor 1. Az ókor kultúrája Párosítsa a képekhez a meghatározásokat és az építmények nevét! Írja a táblázatba a meghatározások betűjelét, illetve az építmények sorszámát! 1. 2... A Római templom,

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22.

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. 1. A kenyér és cirkusz politika az ókori Rómában Megszerkesztettség, A diák a római szórakoztatás ír, kiemelve azok a politikában betöltött jelentőségét.

Részletesebben

TestLine - annafarkasdy tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - annafarkasdy tesztje-01 Minta feladatsor Test Érettségi felkészítő jellegű kérdéseket tartalmaz Történelem tantárgyból. kérdések Ókor, Középkor Kora Újkor és Újkor témájával foglalkoznak főképpen. Sok sikert, és jó játékot! Szentszövetség megalakulásának

Részletesebben

MAGYARORSZAG TÖRTENETE

MAGYARORSZAG TÖRTENETE Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő MAGYARORSZAG TÖRTENETE Előidőktől 2000-ig RMNONÍCK KIADÓ TARTALOM 683 Tartalom ELŐIDŐK (1000-IG) A néppé válás évezredei (Kr. e. 6000-Kr. u. 855 körül) 5 Nyelvrokonság,

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat 1. ÉVSZÁM, ESEMÉNY, SZEMÉLY - KERESİ Az alábbi feladat az ókor és a kora középkor jelentıs eseményeire vonatkozik. Töltse ki a táblázat üresen maradt részeit! ( elemenként 1 pont ) Évszám Esemény Személy

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Hazánk a Habsburg Birodalomban Kinek a nevéhez köthető a Pragmatica Sanctio? III. Károly. Mettől-meddig uralkodott? 1711-1740. Mit tett lehetővé a Pragmatica Sanctio elfogadása? A

Részletesebben

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Ez a sorozat két kötetben és négy részben követi végig az egyetemes és a magyar történelem f? sodrásait. A levezetések a történelmi ismeretek úgymond esszenciáját adják,

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ!

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. Ki mondhatta magáról: A Nagy Enciklopédia főszerkesztője voltam? 1. Montesquieu 2. Diderot X. John Locke 2. Miről rendelkezett a Ratio Educationis? 1. egészségügy

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Választójog mint kampánytéma a dualizmus időszakában. Glied Viktor

Választójog mint kampánytéma a dualizmus időszakában. Glied Viktor Választójog mint kampánytéma a dualizmus időszakában Glied Viktor További kutatási lehetőségek (helyi viszonyok feltárása) Választójogi törvények a dualizmus időszakában A magyar politikai elit és a választójog

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben