A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 Istentol áldott, kellemes Karácsonyi Ünnepet és eredményekben gazdag, boldog Új Évet kívánunk Mindenkinek! KISHARANG A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA 2. évfolyam; 6. szám. Megjelenik háromhavonta, illetve nagy ünnepekhez kötodoen december 25. A bölcsekkel együtt Jézus születésének idejében Nagy Heródes uralkodott Júdeában, a Római Birodalom e távoli, szüntelenül lázongó provinciájában. Nagy Heródes kegyetlen uralkodó volt, aki betegesen féltette trónját. Senkit, akire a trón utáni vágyakozás gyanújának árnyéka vetült, nem turt meg maga mellett, hanem lelkiismeret-furdalás nélkül kivégeztetett. A saját családja sem jelentett kivételt. A Hasmoneusok királyi vérébol származó fiait, a Rómában nevelkedett Arisztobulost és Alexandert is megölette. Amikor Augustus római császár meghallotta a Heródes -fiúk kivégzését, lekicsinylo megjegyzéssel illette Heródest, mondván: szívesebben lennék Heródesnél disznó (görögül Hys), mint fiú (görögül Hyos). A napkeleti bölcsek ehhez az emberhez térnek be, hogy útbaigazítást kérjenek. Heródes elsápad, egy újszülött királyt keresnek nála, éppen nála, aki az ellenkirály gondolatától is gyilkos lázba jön. Összehívja udvari tanácsát, írástudókat, bölcseket, ördögi terveiben mellette állókat, huségeseket és félelembol engedelmeskedoket, mindenkit, aki bármilyen csekély információval rendelkezhet a napkeleti bölcsek által keresett személy hollétét illetoen. Elokerülnek a régi, szent iratok, tekercsek. Az istentelenség palotájában Ézsaiás több száz éves próféciái törik meg a feszült csendet. Hirtelen mindenki kíváncsi lett arra, hogy mit mondanak a régi iratok, hol is kell megszületnie az Isten által megígért Messiásnak. Furcsa és érdekes helyzet. Nagyon hasonlít késobbi korok Krisztuskereso eseményeihez. De milyen különbözo lehet a kereso lelkület és a cél... Amíg a bölcsek hódolni akarnak az Ég Királya elott, addig Heródes öldöklo, hatalomfélto szándékkal kutatja. Addig, amíg az egyik hittel hajol meg elotte, addig a másik hajbókolva, látszatból vallja nevét, amíg az egyik odaadja a lelkét a Krisztus egyházáért, addig a másik esetleg tétlen szemléloként véleményez... Egy különös templomi gyülekezet áll elottünk, ahol minden adva van egy csodálatos istentisztelethez. Papok, írásismerok és magyarázók, szent tekercsek, az Isten beszéde. Ott a gyülekezet is, mely kutatja, hallgatja az írások értelmét, csak egy valaki hiányzik. Az élo Jézus, a megszületendo gyermek. Nélküle egyetlen istentisztelet, egyetlen családi ünnep, egyetlen élet sem teljes, igaz és tiszta. Nagyon nehéz lehetett Heródesnek. Ahhoz, hogy valóban hírt kaphasson a Királyról, úgy kellett tennie, mintha tényleg szeretetbol keresné, azért, hogy tiszteletet tehessen elotte. O, az öntelt, magabiztos uralkodó, aki soha senki elott nem tartóztatta magát, akinek mindenki a lábai elott hevert, most egy még szinte meg sem született csecsemo nevének hallatára kínos, kétszínu mosollyal az ajkán, hódolatról, Istenrol, szeretetrol beszél. Nehéz neki, de megteszi, hatalmas erofeszítések árán, mert tudja, ez az egyetlen útja-módja annak, hogy hírt kaphasson a titokzatos ellenségrol. Így bocsátja el, az írástudók tanácsára Betlehem felé a napkeleti bölcseket, azzal a megbízással, hogy, amint tudnak valami biztosat Krisztusról, térjenek vissza és jelentsék neki, hogy elmehessen hozzá tiszteletet tenni. Megvolt a gonosz terv Jézus félreállítására. Mint oly sokszor már a történelem során... és talán ma is. Az Úr angyala azonban megintette a szent családot, de a napkeleti bölcseket is. Az Isten Szentlelke mindig megelozi a kétszínuséget és az istentelenséget. Hangja azonban csak akkor hallható, ha a bölcsek és nem a Heródes lelkületével keressük az Urat. Teltek-múltak a napok. A bölcsektol nem jött semmi hír. Heródes megdühödött. Érezte, hogy vesztett. Tudta, hogy bölcsek átlátták valódi, rejtett szándékait, és soha vissza nem térnek hozzá a várt hírekkel. Egy csecsemo, élete elso napjaiban már legyozte ot. Ezt nem turhette. Gyilkos ösztöne döntött, meg kell ölni minden újszülött fiúgyermeket. S a katonák elindultak, a vér folyt, hulltak a fejek egy orült elme akarata szerint. De nem gyozhetett. A gonoszság és istentelenség soha nem gyozhet a szeretet felett. Még akkor sem, ha a világban oly sok az erre utaló jel. Ezek a jelek csakis arra valók, hogy általuk meg és felismerheto legyen, hogy kik valóban Istennek fiai. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. A bölcsek így jutottak el a betlehemi jászolbölcsohöz, ahol megtalálták a Messiást. Útjuk során sok veszély leselkedett rájuk, elvesztették a csillag látását, betértek a gonosz udvarába, de nem adták fel. Útjuk, a mi életünk, hitük példa, célba érkezésük pedig az igazi karácsonyba vetett hitünk és reményünk. Jertek, tartsunk velük, s találjuk meg együtt életünk Királyát, aki már rég keres bennünket Jakabffy Zsolt Attila

2 2. oldal Az Ige tükrében! KISHARANG Karácsonyi honvágy Dávid királyról sok oszinte, emberközeli történetet jegyzett fel a Szentírás. Ezek között az egyik legmélyebb üzenetu az, amely a filiszteusok elol való elmenekülés idejébol származott. (I. Krónika 11, ) Nagyon nehéz idok voltak ezek, nemcsak a király számára, hanem a hadsereg, és a kiválasztott nép sorsában egyaránt. Ennek ellenére a szorultság ideje volt az, amelyben a legelevenebb érzések, a legáldozatosabb tettek és a legcsodálatosabb szavak megszülettek. A filiszteusok rabló hadai körülkerítették Betlehemet. Dávid szülovárosát elszigetelték az ország többi részétol. A királyi csapatok nagy veszteségek között igyekeztek talpra állni. Dávid idegenföldön, Adullám barlangjából haza vágyódott, kívánkozott a családtagok közé. Ebben a megszomorított állapotban eszébe jutott a város kapuja elott levo forrás, annak friss ajándéka. Szomjúságot érzett, és megfékezhetetlenül fakadt ki ajkán az óhaj egy kortynyi vízért. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen emlékek elevenedtek meg elotte, azt sem, hogy milyen hazai ízek, illatok kísértették talán még gyerme k- korából. Könnyen átérezhetjük ezt a lelkiállapotot. Igaz, csak nagyon ritkán merjük el is mondani emlékeinket, mert félünk az elérzékenyedéstol, attól ta r- tunk, hogy gyengének látnak bennünket. Pedig nekünk is jó lenne egyszer-máskor visszaérkezni térben és idoben a bölcsonkhöz, a házhoz, a kerthez, a szülokhöz és szomszédinkhoz. Mi is Adullám barlangokban élünk. Nem annyira azért, mert alkalmatlanok lennénk saját otthont teremteni, hanem mert felnott fejjel érzékeljük leginkább a fészek biztonságát veszélyezteto eroket, amelyektol hajdan szüleink megvédtek. Lehetnek ezek sziklából épített erosségek, mindentol megvédo magaslatok, akkor is a bennük meghúzódó lélek nyugtalan, mert hiányzik az otthon, és az abból fakadó biztonság. Nem szabad csodálkoznunk, ha gondjaink között gyakran támadnak hazavágyódó érzéseink, amikor felnottként is szeretnénk egy kicsit édesanyáink ölébe visszaülni. Jó lenne helyet foglalni az asztal sarkánál, és csak sült krumplit sózni, és a gozölgo falatokat egymással megosztani. Dávid gyötro szomjúságot érez, azonban a hazai forrásvíz hiánya még gyötrelmasebb. Számára az otthoni, a betlehemi családot jelenti, számunkra az otthoni már nem lehet családi csupán, hanem betlehemi is kell legyen, azaz Jézus Krisztusban érzékelheto. Mi Betlehem forrásvizét nem gyermeki emlékként kívánjuk, hanem a lélek osi szomjúságából. Betlehembol ered az élo víznek forrása. Dávid érezte, hogy egyedül a betlehemi víz olthatná szomjúságát, de még nem tudta, hogy onnan származik majd az, amelyiktol soha senki sem fog megszomjazni. Jézus Krisztus számunkra már megmutatta, hogy honnan fakad "az a víz s a drága vér." Mégis kevesen éltek vele, pedig sokan igyekeztek forrásra találni. Jeremiás korában egészen addig jutottak, hogy: ".kettos gonoszságot követett el az én népem: Elhagytak engem, az élo vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet." (2,13) Íme a teljes valóság, forrásainktól távol kerültünk. Ásott kútjaink repedtek, mérgezettek, vagy ihatatlanok. Karácsonykor a távolkerült ember után elindult Isten. Dávidhoz úgy érkezett el Adullám barlangjához, jóval az elso karácsony elott, hogy három igaz barátot állított mellé, akik a király meghatalmazása nélkül elindultak Betlehembe. Miután áttörték a filiszteusok ostromgyurujét, merítettek az áhított forrásból. Megmenekültek a leírhatatlan életveszélytol, és örömmel vitték a kívánatos vizet. Ez a megható, emberségrol tanúskodó történet alkalmas lehetoséget adhat a hosiesség leírásához, akár úgy is, hogy Jézus Krisztus áldozatát szemléltethetnénk. Azonban nézzünk szembe most azzal, amit kevésbé szoktunk megtenni. Tegyük fel a határozott, lehet hogy kellemetlen kérdést: van-e három igaz barátunk, ha igen, akkor mit tettek meg értünk. Ennek a kérdésnek létjogosultsága éppen Jézus Krisztus áldozatában van, mert ha az az áldozat valóban sokaknak életét megáldotta, akkor mindenképpen vannak ilyen barátok. Ellenben, ha a krisztusi tett csak érintolegesen, vagy hamisan jelenik meg a környezetünkben, akkor nincsenek barátaink, vagy csak olyanok, akiktol inkább menekülnünk kellene. Az irgalmas samaritánus történetében éppen azt kell értékelnünk, hogy megmutatkozik a Krisztusban eredményessé lett élet, amelynek kevésbé van szövege, sokkal inkább megoldásai, praktikus tettei. A barátok nem a királyt, hanem az embert látták. Nem a cím lett a hódolat tárgya, hanem a törékeny, barlangfogságba került ember. Az igazi barátság lépett életbe, amely nem a királyság restaurációjára számított, nem a hatalom tokéjére építette a folytatás a 3. oldalon

3 KISHARANG Az Ige tükrében! 3....És Isten azt mondta: Nem Megkértem Istent, hogy vegye el büszkeségemet, de O azt mondta: Nem. Azt mondta, hogy büszkeségemet nem O veszi el, hanem nekem kell feladnom azt. Kértem Istentol, hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges, de O az felelte: Nem. Azt mondta, hogy a lelke egészséges, a teste csak átmenet. Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de O azt felelte: Nem. Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke. Nem kapni, megszerezni kell. Kértem Istentol, hogy adjon nekem boldogságot, de O azt felelte: Nem. Azt mondta, csak áldását adhatja - a boldogság rajtam múlik, hogy miként fogadom azt. Kértem Istentol, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, de O azt felelte: Nem. A szenvedés eltávolít a világ hívságaitól, és közelebb visz Hozzá. Kértem Istentol, hogy adjon lelki fejlodést, de O azt felelte: Nem. Azt mondta, hogy a fejlodés az én dolgom, de hajlandó megmetszeni, hogy egészséges és szép legyen a gyümölcs. Karácsonyi honvágy folytatás a 2. oldalról jövot, hanem egyszeruen a megmagyarázhatatlan tisztele t- re. Érdekvadász világunkban az ilyen fajta kapcsolatot (ha egyáltalán van még ilyen ) könnyen romantikusnak, vagy egészségtelennek nyilvánítják. Életigenlo világunk irtózik a kockázatoktól. Állandóan túlbiztosítunk, és ezt meg is követeljük, akiktol ezt megtehetjük. Hamis az a kép, hogy életmento hosök között élünk, sokkal jobban igaz az, hogy gyáva harcosaink vannak, és az életvesztok között aránytalanul többen vannak, akik balesetben mennek el, kevés kivétellel nem a küzdoterekrol, hanem a fegyelmezetlenség és figyelmetlenség zónáiból. Nem szabad félreérteni az elobbi kemény mondatokat, nem akarnak Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni úgy, ahogy O szeret engem. Erre azt felelte: Látom, már kezded érteni... Kértem erot És adott Isten nehézségeket, melyek erossé tesznek. Kértem bölcsességet És adott problémákat, hogy megoldjam azokat. Kértem bátorságot És adott veszélyeket, hogy legyozzem oket. Kértem, adjon szeretetet És Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk. Kértem kegyelmeket És adott Isten lehetoségeket, kapcsolódni a kegyelemhez. Semmit sem kaptam, amit akartam. Megkaptam mindent, amire szükségem volt. És imáim meghallgatásra leltek. "Isten mindig is meghökkentette az embereket, mivel másképp hallgatta meg oket, mint azok várták. Mi is csalódunk benne egész életünkön át, mert valóban meg akar minket menteni, s ezért minduntalan keresztezi szökési kísérleteinket." L. Evely ezek senkit sem felelotlen vállalkozásokba sodorni, azonban ha van bátorságunk szembenézni szomorú valónkkal, akkor ki kellett mondanunk, hogy bajban vagyunk a barátsággal és az igazi Baráttal, azaz Jézus Krisztussal. Dávid nem fogadta el a halál árnyékából hozott vizet. Túl drágán hozták. O érdemtele n- nek érezte magát erre. Italáldozatként a földre öntötte. Úgy látszott, hogy nem értékelte a három barát áldozatát, pedig a legszebben nyilvánította ki ennek ellenkezojét, egyetlen cseppet sem tartott meg magának, hanem azt az Istennek ajánlotta. Valahol itt van a legnemesebb emberi tett. Minden embertol áradó szépet az Úrtól elfogadni, ugyanakkor Neki ajá n-...és Isten azt mondta: Igen Megkérdeztem Istent, könynyebb volna-e velem a dolga, ha nem akarnék mindig mindent én megoldani? És O azt felelte: Igen. Azt mondta: átengedni Neki a kezdeményezést a földi dolgokban nem a szabad akaratom feladását jelenti, hanem a mennyei távlatok elfogadását. Megkérdeztem Istent, jobban érteném-e, amit mondani akar, ha többet lennék Vele kettesben, csendben? És O azt felelte: Igen. Azt mondta: ami igazán fontos, az mindig csendben születik; gondolat, vers, zene, megharcolt döntések egyaránt. Megkérdeztem Istent, szeret-e O engem a buneimmel, nyomorúságaimmal együtt? És O azt felelte: Igen. Azt mondta: éppen azért szeret, hogy ne a buneimen, nyomorúságaimon keresztül lássam az életemet, hanem az O irgalmán keresztül; így lesz ugyanis erom harcolni buneim ellen és megküzdenem nyomorúságaimmal. Megkérdeztem Istent, jöhetek-e Hozzá máskor is ilyen furcsa kérdésekkel? És O azt felelte: Igen. Azt mondta: a kérdés már fél gyógyulás, ha Neki teszem fel a kérdéseimet, Tole remélhetem a válaszokat is. Nem kaptam választ életem összes kérdésére, de választ kaptam minden feltett kérdésemre! A párbeszéd folytatódik... (E.L.) lani. Ha vannak barátaim, és vannak jó cselekedetek, akkor azok az Úrtól vannak, és azokat vissza kell számlálni. Cseppet sem szabad megorizni, mert már maga az jutalom, hogy rajtam keresztül áramolhattak. De Isten nem hagyja az ilyen életet üresen. A közvetítot saját italából elégíti ki. Ez a megtartható rész. Jézus annak idején, örökre érvényesen ezt így mondta: E pohár amaz Újtestamentom, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Karácsony hadd szóljon valamennnyiünknek arról, hogy az élet árnyékából, a bölcso csodájából származik a megtartatásunkhoz és megmaradásunkhoz szükséges élo víz. Csury István - Nagyvárad

4 4. oldal Így írunk mi.. KISHARANG Leány középiskola elso osztályosa voltam, alig 12 éves. Minden hétfon, az osztályfonöki óra elso fele, diá k- ügyekkel, tanulmányi elomenetellel, osztály -programok szervezésével telt el. Az óra második felében ille mtant tanultunk, a barátok helyes megválasztásáról, a felnottek iránti kötelezo tiszteletadásról beszéltünk. Befejezésül mindig egy kedves intést kaptunk: próbálj meg e héten is valami jót cselekedni, zárjátok a napotokat egy jótettel. Legyen az bármilyen csekélység, a jövo órán majd beszélünk róla. Ugye beszámoltok róla? - s már ki is csengettek. Szeptembertol-decemberig öszszeállt bennünk egy kép egymásról, s jó barátként fogadtuk az elojövo kedves élményeket. December elején pedig kis csoportokra oszlottunk, 3-4 lány együtt. Elkezdtük lázasan összegyujteni kisebb testvéreink kinott ruháit, cipoit, játékait, mesekönyvekkel gazdagítva gyujteményünket, s elhatároztuk, hogy Karácsonyra szétosztjuk a rászorulók között, örömet szerezve ezzel valahol. Az utcánkban lakott egy nagyon szegény család, azaz egy anya, négy gyermekkel. Az apa két évvel korábban felakasztotta magát. Az aszszony mosóno volt, s reggeltol-estig dolgozott. Éjszaka fozött valamit a gyerekeknek, akikre napközben a 9 éves, legidosebb fiú vigyázott. O nem járt iskolába, mert nem volt cipoje. Nap mint nap látni lehetett oket, ahogy maszatos képükkel az ablakba kuporodva várták az este roskadozva hazaérkezo édesanyát. Mi négyen, lányok rájuk szavaztunk. Nekik szerzünk örömet Karácsonykor. Édesanyáinkkal megbeszéltük: süssenek kalácsot, beiglit, fozzenek aranyszínu húslevest vékonymetélttel, és töltött káposztát. Örömtol sugárzó szemmel ígérték meg, hogy segítenek megvalósítani tervünket. Karácsony szombatján, reggel meglestük, hogy mikor megy el a mama. Mikor elment, munkához Volt egy Karácsony láttunk. Egy pici szoba-konyhás lakásuk volt, amit gyönyöruen kitakarítottunk. Az ablakokat megpucoltuk, Luci barátnom anyukájától kapott kis függönyöket is aggatunk rá. Hagytuk kialudni a tüzet a kályhában, hogy utána jól kisuvickolhassuk. Igaz, hogy így hamar kihult a szoba is, de mégsem fáztunk, melegített a cél és a bennünk levo szeretet. Úgy szerettük ezen a napon az egész világot. Boldogságtól égett az arcunk. A szoba padlóját felsúroltuk, de nem ám akárhogy, hanem padlósárgítóval. Még most is látom magam elott, amint sárga kezekkel ültem asztalhoz azon a Szentestén. Már délután volt, mire a négy gyermeket is lefürösztöttük és a hozott ruhákba bújtattuk. Ekkor már ketten közülünk hordták az ételeket. Az anyukám fehér abroszt terített az asztalra és arra tettük az ételeket. Mikor minden kész lett az ablak alá, egy hokedlire egy kis feldíszített karácsonyfát tettek az anyukák. Kicsi volt, de egy nagyon szép, aranyhajú angyal volt a tetején. Piros alma, aranydió, színes papírlánc, gyertya, s angyalhaj borította. A pici szobát betöltötte a friss töltött káposzta és a fenyo keveredo illata. Kedves, meleg és otthonos lett egyszeriben a lakás. A gyermekek csak ámultak és megszeppenve figyeltek. Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy lehessetek emberek. Wass Albert Még délben megetettük oket az édesanyjuktól hagyott krumplilevessel, amit megtetéztünk egy karéj zsíros kenyérrel is, de ekkora már éhesen, epedve várták a finom illatú vacsorát. Mikor kész lettünk, leültünk és izgatottan vártuk haza az anyukát. Elmerengve bámultuk a sötét ablakban álló, csillogó fenyot. Négyen, négy külön világ. Soha nem beszéltünk többet arról az estérol és nem tudtam meg, hogy mi zajlott le mindegyikünk lelkében. Szótlanul, csillogó szemekkel vártuk a gyertyagyújtást, ami soha nem ragyogott nagyobb fénnyel, mint amit a szeretet fénysugarai szórtak szét akkor, abba a kis szobába. E fény, mindvégig elkísért. Megjött az anyuka, két karját nehéz súly húzta. Az egyikben egy köteg tuzifa volt, a másikban - gondolom - nehezen szerzett élelem. Mikor belépett, döbbenten engedte földre hullni terhét. Meglepodve, a látványtól megilletodve, az örömtol hol sírt, hol pedig nevetett. Nem tudott szólni. Most, 62 év távlatából is magam elott látom az arcát, amint valami glória -szeru fény ragyogta körül oly ragyogással, mely azóta is minden Szentestén ismét fellebeg elottem párosulva egy megfoghatatlan érzéssel, amit akkor, még gyermekfejjel nem értettem meg. Egész eddigi életemben, a legszentebb, legmeghittebb ünnepem az a gyermekkori Karácsony volt, ami bevéste lelkembe az ünnep valódi, szent varázsát. A szeretet fényét keresem azóta is minden fenyoágon. De jó volna a ma gyermekeinek az életébe egy-egy olyan osztályfonöki óra. Egy-egy apró jótett, még ha nem is számolnak be vele, de gyermek szívük mélyén gyökeret ver az ünnep valódi értelme úgy, hogy 62 év múlva sem felejtik el Maxim Ilonka

5 KISHARANG Iskolai hírmondó 5. oldal Hétvégi Magyar Iskolánkba, -gondolom azért, mert jók voltak a gyerekek, - az idén is eljött Mikulás apó. A kicsinyek énekkel, verssel és nagy izgalommal várták és kíváncsian lesték, mikor lebben a függöny, s jelenik meg a színpadon a várva-várt vendég. Mikor végre megérkezett nagy volt az öröm, s ez még csak nott, amikor elokerült a zsákból a sok finomság. Köszönjük Mikulás apónak, hogy az idén is eljött hozzánk, és köszönjük Gáspár Terikének és édesanyjának, Kovács Beszámoló a játékgyujtésrol Kedves Szülok és Gyerekek! A november során meghirdetett játékgyujtési akció szép részeredménnyel zárult. Az alábbiakban az adományozók listája olvasható: Alberti család - 1 zsák játék (autók, plüss egyéb) Bátori család - plüssfigurák (6 drb) Brezovay család - 1 zsák ( 10 drb) játék Fehér család - $20, logikai és elemes játékok Gáspár család - plüssmackók (6 drb), gyurma (9 drb.) Györkei Imre - ceruzák Jakabffy család - $20, plüss játékok, tanszerek Kovács Irénke - játékok, építokockák (5 doboz) Pazsitzky -Lorinc család - $150 Schaffer Anna - babák, kisautók, tanszerek, Hírek, események Etelkának, hogy segítettek a Mikulásnak összeállítani a csomagokat. Köszönjük Maxim Ilonkának a virgácsokat és természetesen köszönjük mindazok segítségét, akik e nap lebonyolításában részt vettek, úgymint: Alberti Melitta, Alberti Tilda, Bátori Gergo, Bátori Olga, Bicsák Gyöngy i, Csécsi Csilla, Fehér Csilla, Gáspár Terike, Hársoly Ildikó, Lorinc Lívia, Maxim Judit, Maxim Péter, Mikulás apó és segítoje, Palotay Márti. A háttérben Balogh Irénke idén is remekbe szabott, csodálatos és megragadó díszlete. Morrow Richard, Nagy Pisti, Péter Margit, Saccardi Ágnes, Vass Beáta, Wolf Éva. Köszönjük a Mikulás segítojének, Palotay Mártinak a közremuködést. Ahhoz pedig nem nagyon találunk szavakat, hogy megköszönjük Balogh Irénkének az idei, ha lehet, az mondani, hogy az eddigieknél is szebb és aprólékosabb színpadi díszletet. Isten áldja meg fáradozásáért. Köszönjük. Mikulás bácsi! Jövore visszavárunk! Jön a szánkó kirándulás! Újra itt van a gyermekek által várva várt szánkó kirándulás ideje. A Hétvégi Magyar Iskola szeretettel hív minden iskolás gyereket január 4- én, szombaton Big Bear-re. A találkozás reggel 9:30-kor lesz a következo címen: ALPINE SLIDE 800 WILD ROAD Telefon: (909) A kirándulás ideje alatt Vadas Rony és Krisztina házánál zsíros k enyér, tea és meleg leves várja majd az átfázott szánkózókat Cím: 440 Tennessee Lane Big Bear Lake Telefon: (310) Bovebb felvilágosítást ad a lelk i- pásztor. (818) (818) (otthon) Szeretettel várunk!!! ugrókötél, játék katonák Székely család - $ 20 Wolf család - $ 35 Zsigmond család - egy plüss elefánt (hintaló) NN - plüss mackó (1 drb) Ismeretlen adományozó - egy zsák játék Vadas Krisztina - 3 doboz és 2 zsák játék Többen jelezték és kérték, hogy hosszabbítsuk meg a gyujtést, mert a karácsonyi ünnep lejárta után még hoznának játékokat. A kérésnek eleget téve január hónapban még várjuk az adományokat. A célóvodákat leértesítjük, hogy ennyivel kitolódik a játékok elküldése is. A célóvodák egyébként a következok: Mezotelki, Erdély Nagydobrony, Kárpátalja Szabadka, Minden jókedvu adakozónak nagy szeretettel köszönjük a támogatást a fenti óvodák nevében is, mindaddig, amíg tolük meg nem érkeznek a köszönolevelek. Isten legyen minden jókedvu adakozóval.

6 6. oldal Múlt és jelen KISHARANG december 13-án reggel, az adventi istentiszteletre érkezo San Fernando Völgyi Magyar Református gyülekezetének tagjai szeretett templomuk helyén üszkös romokat, füstölgo, kormos épületmaradványokat találtak. Gonosz kezek, többszöri próbálkozás után úgy tunt, hogy elérték céljukat. Az Istenháza megszunt létezni. Mai napig nem tudni ki, vagy kik okozták a tüzet. Azt lehet sejteni, hogy miért. A cél nem lehetett más, mint a közösség felszámolása, a gyülekezet megszüntetése. Valamikor régen, Jeremiás korában a választott nép fogságba került. A gyermekeket és asszonyokat rabláncra fuzve vitték idegen országokba, a királyt, s gyermekeit megvakították, az országban a kutakat megmérgezték, még az élet csíráját is megpróbálták kiölni. Ekkor Jeremiás fogta magát, és ebben a lepusztult országban földet vásárolt Lángokból kikelo Fonix magának. Orültség, mondta mindenki. Lehet, hogy annak tunik, de Jeremiás tudta azt, amit pontosan ennek a tragédiának a kapcsán ez a gyülekezet is megtanult, hogy az élet és az életben maradás nem az épületekben, templomokban, kényelmes hajlékokban dol el, hanem a közösség lelkületében, szívében és hozzáállásában. Hogy is mondta a haza bölcse, Deák Ferenc: Amit az ero és a hatalom elvesz, azt az ido és a kedvezo szerencse visszahozhatja! De amirol a nemzet önmaga lemondott, annak a visszaszerzése mindig nehéz és kétséges. Azok, akiknek útjában volt ez a közösség nem ismerték Jeremiás prófétai tettét. Azok, akik a pusztulásba akarták taszítani ezt a gyülekezetet, nem gondolták, hogy a hit erosebb a lángoknál, s mint a bibliai Dániel, akár a tüzes kemencében is túl lehet élni. Azok, akik leírtak bennünket, nem gondolták, hogy a közösség valódi megtartó ereje nem az épület köveiben, hanem a Ti le lketekben, hit és nemzettudatotokban rejtozik. S azt onnét, semmilyen tuz, földindulás, gonosz cselekedet nem uzheti ki. Olyanná lett ez a gyülekezet, mint a lángokból kikelo fonixmadár. Csak egy, egyetlen ellenségünk van, amely legyozheti ezt. A minden emberben ott lakozó kicsinyesség, irigység, szeretetlenség, mely belso megosztottsághoz vezet. Mi elmondhatjuk Vörösmartyval, kissé átírva idézve ot: annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet (gyülekezet).. itt, ahol tíz éve üszkös romok felett zengte dalát a Kodály Kórus és hirdette az Ádvent örök üzenetét a lelkipásztor. Testvéreim! Legyen ez a szent emlékezés egy belso fogadalomtétel is. Nincs, nem lehet olyan emberi érdek és kényszer, ami megengedje a szeretetlenséget, a gonosz intrikát, mert ezek többet ártanak a lángoknál is. Tegyétek magatokévá Pál apostol tanítását: szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panasztok van, bocsássatok meg egymásnak, amint a Krisztus is megbocsátott tinéktek...és az Istennek békessége lakozzék Tibennetek. (Kolossé 3, 12-15) J.Zs.A. A szentélybol indították el a tüzet. Középen, a karfán egy kis csokor látható. Kukoró bácsi, akkor 92 éves egyháztagunk huségesen hozta minden áldott vasárnap a kis csokor virágját. December 13-án, már csak az üszkös karfára tudta tenni... Ennyi maradt a zongorából

7 KISHARANG Közérdeku 7. oldal Alkotmánymódosítás Semmi, ami emberi, nem lehet tökéletes. Mégis törekednünk kell rá, mert minden ilyen irányú lépés elobbre visz. Ilyen meggondolásból fogott hozzá a Presbitérium a már régóta esedékes Alkotmány módosí- A presbiteri csendes nap résztvevoi táshoz. Presbiteri csendes nap keretében foglalkoztunk a tervezett változtatásokkal, s alapos, megfontolt és termékeny vita nyomán készült el az új változat. A jövo év januári Közgyulés egyik napirendi pontja a módosítások megtárgyalása és elfogadása. Minden gyülekezeti tag, aki érdeklodik a módosítások iránt, bármelyik vasárnapi istentisztelet után átveheti egy példányát a módosított szövegnek, hogy tanulmányozhassa és véleményezhesse. Ezen a helyen néhány lényegesebb változtatásról szólnék, melyek gördülékenyebbé és átláthatóbbá teszik majd gyülekezeti életünket. Az egyik lényeges változtatás ami tulajdonképpen a korábbi Alkotmányban is benne volt, csak nem volt nevén nevezve a választói névjegyzék bevezetése. Ezt a Lelki Bizottság állítja össze, és a Presbitérium fogadja el minden év októberében. Erre azok a gyülekezeti tagok kerülnek fel, akik az Alkotmány tagságra vonatkozó kitétele i- nek eleget tesznek. A Közgyuléseken csak azok választhatók, illetve választhatnak, akik a választói névjegyzéken szerepelnek. Egy másik lényeges változtatás, tulajdonképpen hitvallásos alapon vált szükségessé. Egyházunk része a Krisztus Anyaszentegyházának, s mint ilyen a tagok mind az Egyház tagjai. Ugyanakkor ez a közösség, mint egy önálló Gyülekezet éli életét az egyetemes Egyházon belül. Ezért az Alkotmány a tagokat gyülekezeti tagnak nevezi. Ez azért fontos, mert az eddigi fegyelmi szabályzat megengedte szükség es e- tén az egyházból való kizárást. Ez pedig hitvallás-ellenes. Az egyházból ugyanis ember nem zárhat ki senkit, csak a gyülekezetbol. Lényeges változtatásnak számít az is, hogy az Egyház esetleges megszunése setén vagyonát kizárólag magyar, egyházi háttérrel rendelkezo intézmények kaphatják. S végül szólnunk kell arról is, hogy a Presbitérium elfogadott az Alkotmány módosítása mellett egy választási szabályzatot, mely a mindenkori közgyulési és presbiteri választásokat rendszerezi. J.ZS.A Amerikai-magyar Mikulás ruha Mezotelkiben (Erdély) Van egy kis falu valahol a Sebes- Körös mentén, nem messze Nagyváradtól, ahol mindössze 280 magyar lélek él. A román elnyomó hatalom nem adott lehetoséget magyar óvoda létrehozására és muködtetésére, Útra kész a Mikulás-ruha ezért az egyház lépett. Óvodát épített a parókia udvarán, miközben a régi egyházi iskolát az állam bitorolta. Az óvoda elkészült, s mind a mai napig muködik. Évrol-évre többen jöttek, annak ellenére, hogy önfenntartó lévén, a szülok áldozatos hozzájárulásából lehet csak muködtetni. Ennek a kis óvodának szerzett Noi Körünk nagy örömet egy Mikulás-ruha varrással és elküldéssel, mely idoben odaérkezett, s a Mikulás Mezotelkiben ebben az évben már viselte is. Köszönjük asszonytestvéreinknek a varrással töltött hosszú órákat és, hogy felvállalták ezt a missziót. A legjobb dolog másoknak, az Úr kicsinyeinek örömet szerezni. Köszönjük Palotay Márti és Jakabffy Rózsa nagytiszteletu asszony irányító szerepét. Isten áldása legyen velünk a továb- Megérkezett a Mikulás, és milyen szép új ruhája van...

8 8. oldal A lap riportja... KISHARANG GYERTYAFÉNYES ISTENTISZTELET December 22-én, vasárnap délután Isten kegyelmébol minden eddiginél többen gyultek össze hagyományos Gyertyafényes Istentiszteletünkre. A 4 órára behirdetett kezdés elott mintegy tíz perccel, már alig-alig volt ülohely a templomban, olyanynyira, hogy a karácsonyi musorban szereplo gyermekeknek fenntartott ülések egy részét is át kellett adjuk a szüntelenül érkezoknek. Szép volt ennyi embert Isten igéje és gyermekeink bizonyságtétele körül együtt látni. A Betlehemes és a gyermekek bevonulása után megkezdodött az istentisztelet. Az igehirdetés a Kris ztus számára helyet készíto, Krisztusnak mindenért hálát adó szívrol szólt. Mintegy feleletként a prédikációra csendült fel a Kodály Kórus eloadásában Mozart Hallelujája. A Kodály Kórus minden egyházi rendezvényünket megszépíti énekszámaival. Ezúton is köszönjük nekik, és a karvezetonek Érseki Emokének az áldozatos, szép mu n- kát. A Kodály Kórus énekszámát ezúttal is Maxim András zongoramuvész kísérte. Az istentisztelet végén került sor a Hétvégi Magyar Iskolások musorára. Csoportonként léptek fel, els o- ként az óvodások musora következett, majd a kezdo magyar csoport mondta el verseit. Az o szereplésüket külön kiemelném, tudván azt, hogy ezek a gyermekek még nem is, vagy csak alig-alig beszélik édes anyanyelvüket. Ennek ellenére verseiket érthetoen és szívbol jövoen szavalták. Ezután kis muvésznoink, Gáspár Emese és Melinda hegedujátékában gyönyörködhettünk. Oket a kis csoport követte, akik egy verses- zenés musorszámot mutattak be. Köszönjük az egyik apuka, Sípos Árpád közremuködését is. A nagy csoport, immár hagyományosan betlehemes játékkal készült. A mohácsi betlehemes szövege, mintegy 400 év távlatából nem kis megpróbáltatást jelentett a gyerekeknek, mégis megbirkóztak vele. A nagyok musorát Nagy Évike ihletett szavalata zárta. Végül az ifjúsági csoport, jól megtanult, szépen hangsúlyozott szava l a tait hallgathattuk meg. A musort egy közös énekszám zá r- ta, melyre minden gyermek az ideiglenes eme lvényre gyult, s dalban adta át karácsonyi üzenetét a gyülekezetnek: szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentol van A dal eloadásában énekkel közremuködött Mohai Emese, zongorán Maxim András zongora mu - vész, gitáron Jakabffy Zsolt lelkipásztor kísért. A gyermekek vastapssal jutalmazott musora után kialudtak a templomban a fények, s a Kodály Kórus a Csendes Éj-t énekelve repítette mennyei magaslatokba lelkünket. S az adventi koszorúról elindult a láng. Piciny pontok sugározták a karácsonyi melegséget, s mind több és több padsor telt meg fénnyel. Megható volt a gyertyaláng nyújtotta halovány fényben a tömeg áhítatos, könnyes, gondolkodó arcát látni. S a dal csak zengett és zengett, mint egykor az elso karácsonyi evangélium a puszták felett: - Kris z- A Kodály Kórus. Rendezvényeink állandó, huséges és lelkes résztvevoje. A karvezeto: Érseki Emoke. tus megszületett. Csodálatos érzés volt. Köszönjük mindenkinek, aki Az angyalok hozzák a karácsonyi örömhírt: született néktek a Megtartó osztozott velünk ebben a hangulatban. Legyen áldott a Karácsony mindannyiunk szívében!

9 KISHARANG A lap riportja oldal ÉS KARÁCSONYI MUSOR Köszönjük az Iskola tanárainak, Po lgár Kata, Szabó Ágota óvónéniknek, Katona Valéria, Jávori Sándor és Jakabffy Zsolt tanítóknak a musor összeállítását és betanítását. Külön köszönet Hársony Ildikónak és Jakabffy Rózsa nagytiszteletu A népes gyülekezet tagjai figyelik az ünnepi musort asszonynak, akik mind a szerkesztésben, mind a betanításban nagy A záróénekre minden szereplo az ideiglenes emelvényre jött.. szerepet vállaltak. Köszönjük a zenei anyag betanítását Brezovay Monika és Mohai Emese tanárnoknek. De nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik a kellékeket, ruhákat készítették elo. Köszönet Palotay Mártinak és Vémi Istvánnak, akik az angyalokat öltöztették, Gáspár Terikének, aki mosott, vasalt és varrt királyokra és pásztorokra egyaránt. A templomi ünnepély a Bethlen teremben folytatódott. Eloször Túri Ferenc, a Magyarok Világszövetsége Amerikai Országos Tanácsa ügyvezeto elnöke adta át a Kossuth-emlékzászlót gyülekezetünknek. Ezután Mohai Emese karácsonyi énekeket énekelt, zongorán Maxim András, gitáron Jakabffy Zsolt kísérte. Végül, de nem utolsó sorban a Rontó- Bontó jelent meg a táncparketten, s betlehemes tán cukkal fergeteges sikert arattak. Az ötletes és megkapó koreográfiáért, és a kiváló munkáért illesse köszönet Tóth Tibit és Lucyt, a csoport vezetoit. Míg a templomi ünnepély zajlott, Jézuska járt a Bethlen teremben, s a Gyülekezet és a Noi Kör jóvoltából Vémi István éppen angyalruhákat varr ajándékokat rejtett a karácsonyfa alá minden magyar iskolásnak, tanárnak-diáknak egyaránt, melyeket az ünnepség végén mindannyian átvehettek. E helyen szeretnénk minden Isten áldotta segíto kéznek megköszönni a tevékeny, aktív hozzáállást, ami nélkül ez a csodálatos este nem valósulhatott volna meg. Hálásan köszönjük Noi Körünk tagjainak, - Balogh Irénke, Bognár Amy, Csécsi Csilla, Fodor Éva, Gáspár Terike, Hársony Ildikó, Jakabffy Rózsa nagytiszteletu aszszony, Kékessy Gertrúd, Kovács Irénke, Maxim Ilonka, Maxim Judit, Palotay Júlia, Palotay Márti, Schaffer Anikó, Szoke Marika, Vémi Gyöngyi - az elokészítését és lebonyolítását. A Noi Kör tagjaival együtt értékes segítséget nyújtottak: Balogh Tamás, Bátori Mónika, Bátori Olga, Brezovay Monika, Csereklyei Judit, Gáspár Dani, Habran László, Máté Sándor, Saccardi Perry, Palotay Csaba, Szoke László, Tóth Mária, Vémi István. Köszönjük a nagytiszteletu asszonynak a karácsonyfára és az asztalokra készített mézeskalácsot, valamint a díszeket. Vadas Krisztinának is hálásak vagyunk a díszekért, melyeket hozott. Összességében, mint egy nagy család, úgy készültünk erre az ünnepre. Legyen áldott e család minden tagja, s ragyogja be életünket a betlehemi csillag kiolthatatlan fénye.

10 10. oldal Ez történt minálunk... KISHARANG Jött, játszott, gyozött! nagy sikeru Katalin bál egyházunknál Farkas András eloadómuvész valósággal berobbant évvégi rendezvényeink surüjébe. Nem terveztünk Katalin-bált. O jelezte, hogy jönne, így aztán sebtiben behirdettük a szerencsére üresen maradt harmadik novemberi szombatra. Hogy ennek a hirtelen jött ötletnek zsúfolásig telt ház és hatalmas siker lett a vége, az nem véletlen. Farkas András méltó képviseloje a ma már világszerte ismert és elismert korondi székelyeknek. A sokféle tehetséggel megáldott Korond népe a szorongató szükségbol messzire sugárzó erényt vajúdott ki magából. A meddo, agyagos föld, mely életet nem termett, arannyá változott az ügyes korongozó kezek alatt, a falu neve mára híres márkanév. A különbözo mesterségekben ugyancsak jeleskedo atyafiak szétrajzottak a nagy városokba, és szorgos kezük munkája tovább öregbítette hírnevüket. A tökéletességre való állandó törekvés tüze lobog bennük, hatalmas fáklyaként. Andrást tehetségkutató tanárok fedezték fel a zene számára, s még gyermekként a marosvásárhelyi zeneiskolába került, mint bentlakó diák. Ugyanaz a tuz, a mindig jobbra törekvés lángja hajtja ot is, immár világjáró muvészként. Rendkívüli igényességét példázza az is, hogy fellépése elott több mint egy órán keresztül próbálta a terem hangzását, míg végre megtalálta a legmegfelelobb beállítást. Hatalmas repertoárja felöleli a magyar szórakoztató zene minden ágát. Miközben járja a világ minden sarkába szétszóródott magyar közösségeket, félto gonddal orködik azon, hogy a szórakozó magyarok teljes dallamkincse megmaradjon, a legöregebb, már-már feledésbe merülo elso világháborús katonadaloktól, az újszeru ritmusokba bújtatott nótákon át, a cigánydalok pikantériájáig. Különleges figyelmet szentel népdalainknak, melyeknek csokrát, mint a legféltettebbet és legszebbet, megkülönböztetett érzékenységgel nyújtja át közönségének. Korond, a szülofalu fenyvesekkel övezett különleges aurája, Farkas András muzsikáján keresztül ragyogtatja a világban szétszórt magyarok zeneszereto lelkületét. Egy ember, egy hang, csökönyösen hirdeti immár 108 országban: figyeljetek, ezek is mi vagyunk! Maxim András Köszönjük a tombola tárgyakat Petrovay Szabolcsnak és Borikának, valamint Maxim Juditnak. A jó zene minden korosztályt a táncparkettre csalt Orbán Karolina és Péter Dénes

11 KISHARANG Ez történt minálunk oldal Ifjú szívekben élek Ady Endre emlékest 125 éve született a magyar irodalom egyik legkiemelkedobb költofejedelme, Ady Endre. A mai est folyamán neki, a lánglelku zseninek kívánunk emléket állítani, talán egy kicsit másképp, amint az szokás. Irodalmunk egyetlen alakja sem tunt fel még olyan országos botrányoktól kísérve, mint Ady. Talán nem túlzás Lukács Györggyel együtt mondani -,: ha Ady Endre nem volna, ki kellene találni. A Petofin, és Aranyon, a klasszikusokon nevelkedett magyar irodalomérto társadalom kimondhatatlan megütközéssel ellenállással fogadta az osmagyar fákat nyügeto új szelet, mely radikálisan támadta azokat az értékeket, melyeket a korabeli hivatalosság a legszentebbnek tartott. Hangja, a lelkiismeret hangja volt, fellépése lázadás, mert azt is támadni merte, amire a polgári Magyarország törekedett. Népet, faji magyarságot emlegetett a szocializmus és liberalizmus harcai közepette. Az út, amelyen elindult nem a költoé, hanem az újságíróé volt. Osi, kuruc ösztönével tökéletesen felmérte korának izzó eroit, s nem állhatott ellene nem kért készségének, hogy alakítsa a közvéleményt és, hogy beleszóljon a nemzet sorsát érinto vitákba. Ez egyébként a közírói tevékenység alapfeltétele. S o, mint közíró haladt az úton évesen, mint költo még szinte semmit sem mutatott fel, de publicistaként már ismert, és vitatott személyiség volt. Valójában Ady mindvégig, egész, gyorsan égo életében izzig-vérig újságíró maradt. Kényszerbol, de kedvtelésbol is amint Keresztúri Dezso mondta róla. Szüntelenül forrongó, igazságot kereso, ostorozó, parázs -lelke teszi, hogy költészetének nagyobbik, meghatározó fele publicisztikai ihletettség és célzatú. Ezt az Adyt, a népe sorsa felett vívódó, az élet-csatákban önmaga szárnyaló énje és betegsége közt orlodo újságíró-költot szeretnénk ma Önök elé állítani. Azt az embert, aki akaratlanul is korának vezére lett, aki valójában politikai gyakorlattal alig, komoly tapasztalatokkal is csak kis mértékben rendelkezett, tudása a naturalistáé volt, aki újságokon, folyóiratokon, beszélgetéseken s vitákon túl elsosorban a maga élményeibol és osi, hamisítatlan táltos-ösztönébol meríti mondanivalóját. Oly korban élt, amikor olyasmirol kellett beszélnie, amirol csak a költo szólhatott. Ma nem szólunk szerelmérol, hitérol, - de mégis, csak másképp. Mert amilyen lázasan szerette a szerelmet, az életet és amilyen hitetlenül, de mélyen és oszintén hitt az Élet és Halál Urában, éppoly kimondhatatlanul és teljes lényébol fakadóan szerette nemzetét és hazáját. Nagy és igaz szerelem volt ez, s az ebbol eredo féltés és profetikus jövolátás táplálta ezt a hatalmas szellemet, akit úgy hívunk: Ady Endre. Jakabffy Zsolt Attila (elhangzott az Ady Endre emlékest beköszöntojében, december 7-én.) Hálásan köszönjük az est megszervezése és lebonyolítása során nyújtott segítséget Antalfy Attilának, Balogh Tamásnak, Bereczki Tündének, Fodor Évának, Jakabffy Rózsának, Kékessy Gertrúdnak, Maxim Andrásnak és Juditnak, Palotay Júliának és Mártinak, Péter Manyikának, Szemethy Péternek és Máriának, Szoke Lászlónak és Marikának, Tóth Temiznek, valamint mindazoknak, akik hozzájárultak e musor sikeréhez. Köszönjük a süteményeket és a tortákat a B&K Bakery-nek. Köszönjük Undy Marikának a videofelvételt. Reményeink és terveink szerint az Irodalmi Kávéház jövore is két alkalommal fogja kitárni kapuját az irodalomra éhes vendégek elott... A szereplok: (balról-jobbra) Szemethy Péter, Vodnák Ildikó, Tóth Csaba, Tóth Attila, Szemethy Mária, Antalfy Attila, Jakabffy Zsolt Attila, Érseki Emoke, Szilas Imre

12 12. oldal Élo emlékezet... KISHARANG 115 éve született Áprily Lajos fogalmazta meg. Budapestre költözése után elégikus hangú költeményeiben - "Az aranymosó balladája", "A láthatatlan írás" - szüloföldjére emlékezett vissza ben visszavonult az irodalmi életbol, a háborús megpróbáltatásokat fájdalmas költeményekben fejezte ki után az "Ábel füstje" és a "Jelentés a völgybol" címu versesköteteiben elsosorban a természetrol és a benne élo ember tapasztalatairól írt. Kiváló mufordítói munkát végzett, ben megnyerte a Puskin Anyegin címu elbeszélo költeményének újrafordítására kiírt pályázatot. A mufordítás - Lermontov, Nyekraszov, Turgenyev és Janus Pannonius - ebben az idoben, az ötvenes években a "hallgató költo" megszólalása volt, különösen jelentos Puskin Anyeginjének és Ibsen Peer Gyntjének magyarra ültetése. Prózája - Fecskék, ozek, farkasok - természetszeretetét és hangulatteremto erejét bizonyítja. Esszéi, kritikái kötetben sajnos csak halála után Álom egy könyvtárról címmel 1981-ben jelentek meg. Református hitét közéleti szereppel is vállalta. Szerkesztette ban a Protestáns Szemlét, majd ban felelos szerkesztoje volt az Új Magyar Asszony címu református folyóiratnak - miközben a református konventben is állást vállalt és 1949 között a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Fia, Jékely Zoltán szintén jelentos költo. 115 éve, november 14-én született Áprily Lajos költo, mufordító. Erdélyi volt, civil neve szerint Jékely Lajosnak hívták. A kolozsvári egyetem magyarnémet szakán végzett 1909-ben, ezután a nagyenyedi Bethlenkollégium, majd a kolozsvári református kollégium tanára volt, között szerkesztette ez Erdélyi Helikon címu folyóiratot ben Budapestre költözött, ahol a Lónyai utcai református kollégiumban tanított, majd a Baár-Madas Református Leánynevelo Gimnázium igazgatója lett ban a Visegrád melletti Szentgyörgypusztán telepedett le augusztus 6-án halt meg Budapesten. Korai verseiben az erdélyi táj szépségeit mutatta be, az erdélyi hagyományok mellett tett hitet, az együtt élo népek testvériségét hirdette. Költoi nyelvére a századvég sötét érzülete és a "nyugatos" líra szimbolizmusa hatott. Természetélményét, amelyet elsosorban az erdélyi hegyek árnyékában leélt évtizedei határozták meg, kissé klasszic i- záló, impresszionisztikus lírában Teton Kós Károlynak Osz nem sodort még annyi lombot, annyi riadt szót: "Minden összeomlott." Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem, vasárnap reggel a hegyekre mentem. Ott lent sötét lombot sodort a katlan. Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan. Idokbe látó meztelen tetején tisztást vetett a bujdosó verofény. Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól. Itt fenn fehér sajttal kínált a pásztor. És békességes szót ejtett a szája, és békességgel várt az esztenája. Távol, hol már a hó királya hódít, az ég lengette örök lobogóit. Tekintetem szárnyat repesve bontott, átöleltem a hullám-horizontot. s tetoit, többet száznál és ezernéls titokzatos szót mondtam akkor: Erdély. (1923)

13 KISHARANG Ügyes-bajos dolgaink 13. oldal Egy éve együtt az úton Vasárnap volt, amikor egy lelkes kis csapat elindult megismerni Jézust és általa megtalálni az élet kisebb-nagyobb gondjaira az orvosságot. Vasárnap volt amikor Isten e szent küldetéssel megszólított és elhívott e szolgálatra és a gyermek istentiszteletek bevezetése által egy újabb szálon is egymásra bízott bennünket, gyermekeket és felnotteket. A munka elindításában nagyon nagy segítségemre volt Hársony Ildikó, akinek ezúton is köszönöm a folyamatos segítséget. Az otthoni gyülekezetekben többnyire a lelkész feleségek vállalják fel a gyülekezeti munkának ezt a részét. Két gyerekes anyaként, eloször sikertelenül - többnyire gyereksírással zavarva a vasárnapi istentiszteleteket - próbálkoztam, hogy a vasárnapi ige közelében legyünk, családi egységben. Ez, a kicsik miatt nem nagyon ment. Ekkor mutatta meg Isten, hogy az én helyem a gyerekek között van. Ezzel Isten nemcsak az én gondomat oldotta meg, hanem azoknak az anyáknak, szüloknek a gondját is, akik a gyerekek miatt nem tudták vasárnaponként nyugodtan az Isten igéjét hallgatni. Ez a lehetoség, egy ajándék, melybol a felnottek mellett leginkább a mi legdrágább kincseink, a gyermekek részesülnek. Azt mindenki érezte, hogy a felnottek számára készített üzenet nem igen tudott maradandó mondanivalót hordozni a gyerekek számára. Ezért mi elindultunk a saját utunkon, a saját kis lépéseinkkel, de Isten vezérlete alatt. És ez az út párhuzamosan haladt a felnottek útjával, olykor ugyanazokon a bibliai tájakon, feldolgozva ugyanazokat a történeteket, - természetesen gyerekszemmel - melyekrol a nagyoknak szólt a tanítás. Volt rá eset, hogy más korokban, más helyeken jártunk, de szinte mindig tematikailag azonos gondolatokat kaptunk, mint a felnottek. Végigjártuk Jézussal az O földi életútját a születéstol, a keresztig. Kétségbe estünk Máriával, amikor az Isten házában maradt gyermek Jézust elveszettnek hitte, és hallottuk Jézus válaszát: nekem az én Atyámnak házában kell lennem. És tolmácsoltuk ezt az üzenetet a szüleinknek és minden felnottnek: ne féljetek a gyerekeket templomba engedni, Jézus szavával mondva: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Ott voltunk Jézussal a viharban, és megtanultuk Tole, hogy legyenek bármekkorák a hullámok, életünk bárkája nem süllyed el, ha Jézust felengedtük rá. És mondtuk ezt a felnotteknek is, és kértük oket, hogy segítsenek Jézust kicsi életünk bárkájába hívni és ott tartani. Majd kimentünk Jézussal a pusztába, amikor a Sátán kísértette, és megtanultuk, hogy csak az ima, az Istenbe vetett rendületlen hit segíthet helytállni a kísértésekkel szemben. Gyermeki hittel vallottuk, hogy hiszünk az ima erejében. Ott voltunk Jézus minden csodatételénél és láttuk a meggyógyult embereket, a feltámadt halottakat, a csodálatos halfogást, és a megtért vámszedot. És újból kiálltunk a felnottek elé és mondtuk, hogy itt van Isten köztünk, segít, csak tanuljuk meg segítségül hívni ot. De nem csak a múltban kóboroltunk. Minden alkalommal egy-egy mai, modern történet is segített Jézus szeretetének felfedezésében és megismerésében. Megértettük, hogy a szeretetre vágyó kislány hiába díszíti fel nyáron, az angyal helyett a karácsonyfát, attól még nem költözik be a szeretet az otthonokba. A megoldás újból Jézusnál van. És a szuperhos barátra vágyó kisfiú, aki megkapta ajándékba a vágyva vágyott robotot, egy ido után ráébredt arra, hogy valójában menynyit ér egy gép-barát, aki nem fárad ugyan el soha, de aki nem szereti a téliszalámis zsömlét, és aki nem tud velünk együtt örülni, vagy sírni ha kedvenc kanárink meghal. És feltettük a kérdést, hogy valóban jóbarát-e az idot, szülot, baráti társaságot rabló számítógépes játék és Nintendo? Megtanultuk, mit jelent az Advent, a szent várakozását, és a különbséget a Télapó, Mikulás és Jézuska között. Együttléteinket a közös éneklés tette még színesebbé. Nem csak a gyerekek által nagyon kedvelt angolszász dallamú énekeket tanultuk, hanem régi magyar dalla mra írtakat is. Közben színeztünk, rajzoltunk, s szívünk zengte az énekeket Isten dicsoségére. Gyermek istentiszteleteinknek volt még egy meghitt, szép momentuma. Minden alkalommal közös imával kezdtük a foglalkozást, majd minden gyermek elmondta, hogy milyen jó és rossz dolgok történtek vele az elmúlt héten. Ezután a jóért hálát adtunk és kértük Istent, hogy oltalmazzon meg a rossztól. Köszönjük a Kékessy cs a- ládnak a gyermek istentiszteletekhez elengedhetetlen segédanyagokat, amelyeket Magyarországról szere z- tek be és hoztak el nekünk. A karácsonyi musorban elhangzott énekszámok nagy részét is ezekrol az kazettákról vettük. Most hálát adunk Istennek az elmúlt egy évért. Köszönjük a szüloknek, hogy nem fosztják meg felnövo csemetéiket az Isten igéjétol. Köszönjük a gyerekek szorgalmát, oszinteségét. Indulunk tovább Jézussal, minden nap. Áldott Karácsonyt kívánok! Jakabffy Rózsa

14 14. oldal Gyermek-és ifjúsági rovat KISHARANG GYERMEKEK LEVELEI ISTENHEZ Gyermekkoromban, már jóval Karácsony elott megírtam levélkémet Jézuskának, könyveloi pontossággal megfogalmazva mindazt, ami szívem vágya. A levelet édesanyám átvette tolem, és elküldte Jézuskának. A fa alatt ennek ellenére nem mindig azt találtam, amit kértem, de ez már csak így van ebben az életben. Meg kell tanulnunk lemondani is és elfogadni azt, amit Isten a legjobbnak ítél számunkra. Az alábbiakban belekukkantunk egy pár olyan levélkébe, melyet 7-10 éves gyermekek írtak az ünnepek, vagy a vallásórán tanult történetek kapcsán Istenhez és Jézuskához. - Kedves Isten! Ha vasárnap figyelsz a templomban, megmutatom az új cipomet. - Isten! 900 évig szeretnék élni, mint az a pasas a Bibliában. - Kedves Isten! Hogy vagy? Jól? Én is jól vagyok. Anyukámnak 5 lánya és egy fia van. Én vagyok az egyik. - Azt tanultuk az iskolában, hogy Edison csinálta a fényt. De a vallásórán azt mondták, hogy Te csináltad. Biztos vagyok benne, hogy ellopta az ötleted. - Fantasztikus, hogy a csillagok mindig jó helyre kerülnek. - Szerintem senki sem lenne jobb Isten, mint Te. Csak azt akartam, hogy tudd. Nem csak azért mondom, mert Te vagy Isten. - Nem gondoltam, hogy a narancssárga megy a lilával, amíg kedden nem láttam, a naplementét, amit te készítettél. Klassz volt. - Vallásórán meséltek, hogy mit csinálsz. Ki végzi a munkád, amikor szabadságra mész? - Honnan tudtad, hogy Te vagy Isten? - Istenkém! A jelmezbálon ördögnek fogok öltözni. Ugye nem baj? - Tényleg láthatatlan vagy, vagy ez csak egy trükk? - Ilyennek tervezted a zsiráfot, vagy csak véletlenül alakult így? - Ahelyett, hogy hagyod, hogy az emberek meghaljanak, és mindig újakat kelljen csinálni, miért nem tartod meg azokat, akik most vannak? - Az állatok is Téged használnak, vagy van nekik valaki más? - Elmentem egy esküvore, és képzeld, csókolóztak a templo mban. Ez O.K.? - Nekem a Miatyánk a kedvencem. Egybol megírtad vagy sokat kellett törnöd a fejed? Ha én írok valamit, mindig újra kell írnom. - Isten! Az rendben van, hogy több vallást teremtettél, de nem zavarodsz néha össze? - Te tudsz a dolgokról, mielott feltalálják oket? - Komolyan gondoltad, hogy csak azt szabad tenni másokkal, amit magunknak is szeretnénk? Ha igen, akkor megvigasztalom a kisöcsémet. - Nagypapa azt mondja, hogy Te már akkor is voltál, amikor o kisfiú volt. Milyen régi vagy? - Köszönöm a kistestvért, de én egy kiskutyáért imádkoztam. - A nyaralás alatt végig esett. Apa nagyon mérges volt, és olyan dolgokat mondott Rólad, amit nem szabad. Remélem nem fogod bántani. A barátod (nem mondom meg, ki vagyok) - Kérlek küldj nekem egy pónilovat. Eddig még sose kértem semmit. Utánanézhetsz. - Kedves Isten úr! Jobb lenne, ha az emberek nem jönnének szét olyan könnyen. Rajtam három öltés van, és kaptam injekciót is. - Hogy lehet, hogy régen annyi csodát muveltél, most pedig nincs egy se? - Ha nekem adod Aladdin lámpáját, bármit Neked adok, amit csak akarsz, kivéve a pénzem és a sakk- készletem. - Hogyhogy az utóbbi idoben nem találtál fel egy új állatot se? Csak a régiek vannak. - Kérlek, tegyél még egy ünnepet Karácsony és Húsvét közé. - Lehet, hogy Káin és Ábel nem ölte volna egymást, ha külön szobájuk lett volna. Nálunk ez muködik a bátyámmal. - Szeretném, ha pont olyan lennek, mint apu, csak egy kicsit kevesebb szorrel. - Szerintem a fozogép a legnagyobb találmányod. - Lefogadom, hogy nagyon nehéz neked mindenkit szeretni az egész világon. Mi csak négyen vagyunk a családban, és mégse megy.

15 KISHARANG Gyermek-és ifjúsági rovat 15. oldal A Karácsony oka és célja 1 Ú E Y Z R Y 49 A Karácsony oka megtalálható a vízszintes 1, függoleges 11, és vízszintes 35. sorokban. A Karácsony célját pedig a rejtvénybeli igevers folytatásaként olvasható, a János evangéliumában. Vízszintes 1. Idézet kezdete a János evangéliumából 11. Nem marad hatás nélkül...vagy: több, mint Messze levo 13. Római ketto 14. Finom leves, disznóhúsból 16. Például egy üdítos üveg Régi rang, forangú férfi 18. Álmunkban látjuk 19. CSUDÁT páros betui 20. Akarom mondani. 21. Jézus anyja 22. Perel eleje 23. Idegen muvészet 25. Egyesület résztvevoje 26. Itt viseli az ember a gyurut 28. Kellemes ital 29. Jövendomondó 30. Után 31. Eladandó készlet 33. Elod 37. Vissza: távirati ho 39. Gépet javít 40. Délután 44. Ugyanaz mint a 17-es 46 ORI Függoleges 2. Egy sakkvilágbajnok keresztneve 3. Vissza: kettos betu 4. Váltófutás 5. Végtelen zár 7. Villanymotor forgó része 8. Az általános iskola - régen 9. Kamionok jelzése (TIR) 10. Nem az enyém, nem az övé 15. Jézus neveloapja 16. Teve-rokon állat 19. Nem közös tulajdon 22. Nedvességgel teli levego 24. Részvénytársaság (RT) 26. Amerikai Egyesült Államok 27. Bibliai vidék 29. A kis Jézus bölcsoje 32. Istenünk (más szóval)

16 KISHARANG Hírek, programok 16. oldal December 29-én, vasárnap délelott 11 órakor kétnyelvu istentisztelet. December 31-én, Óév este 6 órakor hálaadó istentisztelet január 1-én, 2 órakor újévi hálaadó istentisztelet január 19-én, istentisztelet és ebéd után évi rendes Közgyulés. Fórum. Vendég: Simonyi András nagykövet február 22-én farsangi álarcos bál március 1-én Orgonahangverseny március 9-én Böjtfo vasárnapi úrvacsorás istentisztelet. Április 18-án, Nagypénteken este 7 órakor istentisztelet. Április 20-án, Húsvét elso napján úrvacsorás ünnepi istentisztelet. Május 4-én Majális és Tavaszi Fesztivál Június 7 én, Irodalmi Kávéház. Június 21-én 56-os Függetlenségi bál. Július 19-én, szombaton Ki Mit Tud? Augusztus 16-án, egész napos Sportszombat. Szeptember 20-án Orgonahangverseny. Október 18-án Szüreti Bál. November 22-én Irodalmi Kávéház. December 7-én Magyar Mikulásvárás. SAN FERNANDO VÖLGYI SZILVESZTER este 7 órától Zenél: Fornwald László MENÜ Eloétel: ínyenc falatok Meleg eloétel: Hortobágyi palacsinta Foétel: sertés rumsteak, pékné körettel Desszert: delikát pohárkrém Éjfél után: korhelyleves Hajnalban: kocsonya Pezsgo, kávékülönlegességek Az est folyamán: meglepetések, tombola (New York) PROGRAM 7 órától vacsora vacsora után tánczene közben: slágerkoktél énekel: Mohai Emese Éjfél elott: csárdás (kifulladásig) énekel: Varga Tibor Köszönto Éjfélkor: Himnusz Éjfél után: áll a bál! Jegyárak: a Bethlen teremben: $55, az elotérben: $40 Jegyrendelés: a (818) ös telefonon. from: Grace Hungarian Reformed Church Erwin Street, Reseda, CA to: KISHARANG - A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja. Foszerkeszto: Jakabffy Zsolt Attila lelkipásztor. Szerkeszto: Jakabffy Rózsa, Maxim András. Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására céladományokat örömmel elfogadunk. Meg nem rendelt kéziratokat nem orzünk meg és nem küldünk vissza. Az esetleges címváltozást kérjük szíveskedjenek a szerkesztoség címére küldeni. Köszönjük. Cím: Erwin Street, Reseda, CA Telefon: (818) Fax: (818) Példányszám: 250

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta.

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. 67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. Karácsonyi köszöntõ El sem hiszem, hogy megint itt van karácsony! Felfokozott várakozásban élünk, annak ellenére, hogy biztosra vesszük,

Részletesebben

csodálatos teremtménye az édesanya: a mindenes, az állandóan ügyeletes áll huszonnégyórás

csodálatos teremtménye az édesanya: a mindenes, az állandóan ügyeletes áll huszonnégyórás Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 5. szám. 2006 május Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej A mindig ügyeletesek Anyák napja minden kétséget kizáróan az egyik legmagasztosabb ünnepünk.

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben

Maglódi Református Egyházközség

Maglódi Református Egyházközség Maglódi Református Egyházközség *Magunkról Á L D Á S, B É K E S S É G! a reformátusok köszöntésével köszöntjük szeretettel a kedves olvasót a Maglódi Református Egyházközség nevében. Ezzel, Isten áldását

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

Áldott húsvétot és pünkösdöt kívánunk olvasóinknak!

Áldott húsvétot és pünkösdöt kívánunk olvasóinknak! Újfolyam 32. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. április Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta az apostoloknak, hogy Ô él, amikor megjelent elôttük, és beszélt az

Részletesebben

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat!

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Manna III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Anyáknapján Nincs szebb a boldog asszony-arcnál, Míg nézi gyermekét; S ha ráragyog a tiszta

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Budai Református Egyházközség Ad ve nt

Budai Református Egyházközség Ad ve nt Budai Református Egyházközség Ad ve nt 2014 Kedves Olvasó! Öröm nekünk, hogy kezedbe vetted Hírlevelünket. Szeretettel készítettük neked és szeretteidnek. Mivel fogsz itt találkozni? Mire lehet elég néhány

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám Velünk az Isten Karácsonyra készülve bizonyára sokan újraolvassák Máté vagy Lukács evangéliumának kezdetét, amelyekben Jézus Krisztus születéséről

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. április XX. évfolyam 2. szám Mai feltámadás Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. (Ef 2,1)

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA 1 TEMPLOM ÉS ISK LA www.refmateszalka.hu A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA IV. évfolyam 1. szám 2011. Tanévzáró GYÜLEKEZETI ÉLET

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Keresni és megtalálni!

Keresni és megtalálni! Amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe, azt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? (Mt 2,2) Ezt kérdezzük mi is. A napkeleti bölcsek példáján keressük az utat: hol van Jézus? Ma is

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 SPORT 23 KARÁCSONY 24 2 ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNÁSI FORRÁS

Részletesebben