A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 Istentol áldott, kellemes Karácsonyi Ünnepet és eredményekben gazdag, boldog Új Évet kívánunk Mindenkinek! KISHARANG A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA 2. évfolyam; 6. szám. Megjelenik háromhavonta, illetve nagy ünnepekhez kötodoen december 25. A bölcsekkel együtt Jézus születésének idejében Nagy Heródes uralkodott Júdeában, a Római Birodalom e távoli, szüntelenül lázongó provinciájában. Nagy Heródes kegyetlen uralkodó volt, aki betegesen féltette trónját. Senkit, akire a trón utáni vágyakozás gyanújának árnyéka vetült, nem turt meg maga mellett, hanem lelkiismeret-furdalás nélkül kivégeztetett. A saját családja sem jelentett kivételt. A Hasmoneusok királyi vérébol származó fiait, a Rómában nevelkedett Arisztobulost és Alexandert is megölette. Amikor Augustus római császár meghallotta a Heródes -fiúk kivégzését, lekicsinylo megjegyzéssel illette Heródest, mondván: szívesebben lennék Heródesnél disznó (görögül Hys), mint fiú (görögül Hyos). A napkeleti bölcsek ehhez az emberhez térnek be, hogy útbaigazítást kérjenek. Heródes elsápad, egy újszülött királyt keresnek nála, éppen nála, aki az ellenkirály gondolatától is gyilkos lázba jön. Összehívja udvari tanácsát, írástudókat, bölcseket, ördögi terveiben mellette állókat, huségeseket és félelembol engedelmeskedoket, mindenkit, aki bármilyen csekély információval rendelkezhet a napkeleti bölcsek által keresett személy hollétét illetoen. Elokerülnek a régi, szent iratok, tekercsek. Az istentelenség palotájában Ézsaiás több száz éves próféciái törik meg a feszült csendet. Hirtelen mindenki kíváncsi lett arra, hogy mit mondanak a régi iratok, hol is kell megszületnie az Isten által megígért Messiásnak. Furcsa és érdekes helyzet. Nagyon hasonlít késobbi korok Krisztuskereso eseményeihez. De milyen különbözo lehet a kereso lelkület és a cél... Amíg a bölcsek hódolni akarnak az Ég Királya elott, addig Heródes öldöklo, hatalomfélto szándékkal kutatja. Addig, amíg az egyik hittel hajol meg elotte, addig a másik hajbókolva, látszatból vallja nevét, amíg az egyik odaadja a lelkét a Krisztus egyházáért, addig a másik esetleg tétlen szemléloként véleményez... Egy különös templomi gyülekezet áll elottünk, ahol minden adva van egy csodálatos istentisztelethez. Papok, írásismerok és magyarázók, szent tekercsek, az Isten beszéde. Ott a gyülekezet is, mely kutatja, hallgatja az írások értelmét, csak egy valaki hiányzik. Az élo Jézus, a megszületendo gyermek. Nélküle egyetlen istentisztelet, egyetlen családi ünnep, egyetlen élet sem teljes, igaz és tiszta. Nagyon nehéz lehetett Heródesnek. Ahhoz, hogy valóban hírt kaphasson a Királyról, úgy kellett tennie, mintha tényleg szeretetbol keresné, azért, hogy tiszteletet tehessen elotte. O, az öntelt, magabiztos uralkodó, aki soha senki elott nem tartóztatta magát, akinek mindenki a lábai elott hevert, most egy még szinte meg sem született csecsemo nevének hallatára kínos, kétszínu mosollyal az ajkán, hódolatról, Istenrol, szeretetrol beszél. Nehéz neki, de megteszi, hatalmas erofeszítések árán, mert tudja, ez az egyetlen útja-módja annak, hogy hírt kaphasson a titokzatos ellenségrol. Így bocsátja el, az írástudók tanácsára Betlehem felé a napkeleti bölcseket, azzal a megbízással, hogy, amint tudnak valami biztosat Krisztusról, térjenek vissza és jelentsék neki, hogy elmehessen hozzá tiszteletet tenni. Megvolt a gonosz terv Jézus félreállítására. Mint oly sokszor már a történelem során... és talán ma is. Az Úr angyala azonban megintette a szent családot, de a napkeleti bölcseket is. Az Isten Szentlelke mindig megelozi a kétszínuséget és az istentelenséget. Hangja azonban csak akkor hallható, ha a bölcsek és nem a Heródes lelkületével keressük az Urat. Teltek-múltak a napok. A bölcsektol nem jött semmi hír. Heródes megdühödött. Érezte, hogy vesztett. Tudta, hogy bölcsek átlátták valódi, rejtett szándékait, és soha vissza nem térnek hozzá a várt hírekkel. Egy csecsemo, élete elso napjaiban már legyozte ot. Ezt nem turhette. Gyilkos ösztöne döntött, meg kell ölni minden újszülött fiúgyermeket. S a katonák elindultak, a vér folyt, hulltak a fejek egy orült elme akarata szerint. De nem gyozhetett. A gonoszság és istentelenség soha nem gyozhet a szeretet felett. Még akkor sem, ha a világban oly sok az erre utaló jel. Ezek a jelek csakis arra valók, hogy általuk meg és felismerheto legyen, hogy kik valóban Istennek fiai. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. A bölcsek így jutottak el a betlehemi jászolbölcsohöz, ahol megtalálták a Messiást. Útjuk során sok veszély leselkedett rájuk, elvesztették a csillag látását, betértek a gonosz udvarába, de nem adták fel. Útjuk, a mi életünk, hitük példa, célba érkezésük pedig az igazi karácsonyba vetett hitünk és reményünk. Jertek, tartsunk velük, s találjuk meg együtt életünk Királyát, aki már rég keres bennünket Jakabffy Zsolt Attila

2 2. oldal Az Ige tükrében! KISHARANG Karácsonyi honvágy Dávid királyról sok oszinte, emberközeli történetet jegyzett fel a Szentírás. Ezek között az egyik legmélyebb üzenetu az, amely a filiszteusok elol való elmenekülés idejébol származott. (I. Krónika 11, ) Nagyon nehéz idok voltak ezek, nemcsak a király számára, hanem a hadsereg, és a kiválasztott nép sorsában egyaránt. Ennek ellenére a szorultság ideje volt az, amelyben a legelevenebb érzések, a legáldozatosabb tettek és a legcsodálatosabb szavak megszülettek. A filiszteusok rabló hadai körülkerítették Betlehemet. Dávid szülovárosát elszigetelték az ország többi részétol. A királyi csapatok nagy veszteségek között igyekeztek talpra állni. Dávid idegenföldön, Adullám barlangjából haza vágyódott, kívánkozott a családtagok közé. Ebben a megszomorított állapotban eszébe jutott a város kapuja elott levo forrás, annak friss ajándéka. Szomjúságot érzett, és megfékezhetetlenül fakadt ki ajkán az óhaj egy kortynyi vízért. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen emlékek elevenedtek meg elotte, azt sem, hogy milyen hazai ízek, illatok kísértették talán még gyerme k- korából. Könnyen átérezhetjük ezt a lelkiállapotot. Igaz, csak nagyon ritkán merjük el is mondani emlékeinket, mert félünk az elérzékenyedéstol, attól ta r- tunk, hogy gyengének látnak bennünket. Pedig nekünk is jó lenne egyszer-máskor visszaérkezni térben és idoben a bölcsonkhöz, a házhoz, a kerthez, a szülokhöz és szomszédinkhoz. Mi is Adullám barlangokban élünk. Nem annyira azért, mert alkalmatlanok lennénk saját otthont teremteni, hanem mert felnott fejjel érzékeljük leginkább a fészek biztonságát veszélyezteto eroket, amelyektol hajdan szüleink megvédtek. Lehetnek ezek sziklából épített erosségek, mindentol megvédo magaslatok, akkor is a bennük meghúzódó lélek nyugtalan, mert hiányzik az otthon, és az abból fakadó biztonság. Nem szabad csodálkoznunk, ha gondjaink között gyakran támadnak hazavágyódó érzéseink, amikor felnottként is szeretnénk egy kicsit édesanyáink ölébe visszaülni. Jó lenne helyet foglalni az asztal sarkánál, és csak sült krumplit sózni, és a gozölgo falatokat egymással megosztani. Dávid gyötro szomjúságot érez, azonban a hazai forrásvíz hiánya még gyötrelmasebb. Számára az otthoni, a betlehemi családot jelenti, számunkra az otthoni már nem lehet családi csupán, hanem betlehemi is kell legyen, azaz Jézus Krisztusban érzékelheto. Mi Betlehem forrásvizét nem gyermeki emlékként kívánjuk, hanem a lélek osi szomjúságából. Betlehembol ered az élo víznek forrása. Dávid érezte, hogy egyedül a betlehemi víz olthatná szomjúságát, de még nem tudta, hogy onnan származik majd az, amelyiktol soha senki sem fog megszomjazni. Jézus Krisztus számunkra már megmutatta, hogy honnan fakad "az a víz s a drága vér." Mégis kevesen éltek vele, pedig sokan igyekeztek forrásra találni. Jeremiás korában egészen addig jutottak, hogy: ".kettos gonoszságot követett el az én népem: Elhagytak engem, az élo vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet." (2,13) Íme a teljes valóság, forrásainktól távol kerültünk. Ásott kútjaink repedtek, mérgezettek, vagy ihatatlanok. Karácsonykor a távolkerült ember után elindult Isten. Dávidhoz úgy érkezett el Adullám barlangjához, jóval az elso karácsony elott, hogy három igaz barátot állított mellé, akik a király meghatalmazása nélkül elindultak Betlehembe. Miután áttörték a filiszteusok ostromgyurujét, merítettek az áhított forrásból. Megmenekültek a leírhatatlan életveszélytol, és örömmel vitték a kívánatos vizet. Ez a megható, emberségrol tanúskodó történet alkalmas lehetoséget adhat a hosiesség leírásához, akár úgy is, hogy Jézus Krisztus áldozatát szemléltethetnénk. Azonban nézzünk szembe most azzal, amit kevésbé szoktunk megtenni. Tegyük fel a határozott, lehet hogy kellemetlen kérdést: van-e három igaz barátunk, ha igen, akkor mit tettek meg értünk. Ennek a kérdésnek létjogosultsága éppen Jézus Krisztus áldozatában van, mert ha az az áldozat valóban sokaknak életét megáldotta, akkor mindenképpen vannak ilyen barátok. Ellenben, ha a krisztusi tett csak érintolegesen, vagy hamisan jelenik meg a környezetünkben, akkor nincsenek barátaink, vagy csak olyanok, akiktol inkább menekülnünk kellene. Az irgalmas samaritánus történetében éppen azt kell értékelnünk, hogy megmutatkozik a Krisztusban eredményessé lett élet, amelynek kevésbé van szövege, sokkal inkább megoldásai, praktikus tettei. A barátok nem a királyt, hanem az embert látták. Nem a cím lett a hódolat tárgya, hanem a törékeny, barlangfogságba került ember. Az igazi barátság lépett életbe, amely nem a királyság restaurációjára számított, nem a hatalom tokéjére építette a folytatás a 3. oldalon

3 KISHARANG Az Ige tükrében! 3....És Isten azt mondta: Nem Megkértem Istent, hogy vegye el büszkeségemet, de O azt mondta: Nem. Azt mondta, hogy büszkeségemet nem O veszi el, hanem nekem kell feladnom azt. Kértem Istentol, hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges, de O az felelte: Nem. Azt mondta, hogy a lelke egészséges, a teste csak átmenet. Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de O azt felelte: Nem. Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke. Nem kapni, megszerezni kell. Kértem Istentol, hogy adjon nekem boldogságot, de O azt felelte: Nem. Azt mondta, csak áldását adhatja - a boldogság rajtam múlik, hogy miként fogadom azt. Kértem Istentol, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, de O azt felelte: Nem. A szenvedés eltávolít a világ hívságaitól, és közelebb visz Hozzá. Kértem Istentol, hogy adjon lelki fejlodést, de O azt felelte: Nem. Azt mondta, hogy a fejlodés az én dolgom, de hajlandó megmetszeni, hogy egészséges és szép legyen a gyümölcs. Karácsonyi honvágy folytatás a 2. oldalról jövot, hanem egyszeruen a megmagyarázhatatlan tisztele t- re. Érdekvadász világunkban az ilyen fajta kapcsolatot (ha egyáltalán van még ilyen ) könnyen romantikusnak, vagy egészségtelennek nyilvánítják. Életigenlo világunk irtózik a kockázatoktól. Állandóan túlbiztosítunk, és ezt meg is követeljük, akiktol ezt megtehetjük. Hamis az a kép, hogy életmento hosök között élünk, sokkal jobban igaz az, hogy gyáva harcosaink vannak, és az életvesztok között aránytalanul többen vannak, akik balesetben mennek el, kevés kivétellel nem a küzdoterekrol, hanem a fegyelmezetlenség és figyelmetlenség zónáiból. Nem szabad félreérteni az elobbi kemény mondatokat, nem akarnak Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni úgy, ahogy O szeret engem. Erre azt felelte: Látom, már kezded érteni... Kértem erot És adott Isten nehézségeket, melyek erossé tesznek. Kértem bölcsességet És adott problémákat, hogy megoldjam azokat. Kértem bátorságot És adott veszélyeket, hogy legyozzem oket. Kértem, adjon szeretetet És Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk. Kértem kegyelmeket És adott Isten lehetoségeket, kapcsolódni a kegyelemhez. Semmit sem kaptam, amit akartam. Megkaptam mindent, amire szükségem volt. És imáim meghallgatásra leltek. "Isten mindig is meghökkentette az embereket, mivel másképp hallgatta meg oket, mint azok várták. Mi is csalódunk benne egész életünkön át, mert valóban meg akar minket menteni, s ezért minduntalan keresztezi szökési kísérleteinket." L. Evely ezek senkit sem felelotlen vállalkozásokba sodorni, azonban ha van bátorságunk szembenézni szomorú valónkkal, akkor ki kellett mondanunk, hogy bajban vagyunk a barátsággal és az igazi Baráttal, azaz Jézus Krisztussal. Dávid nem fogadta el a halál árnyékából hozott vizet. Túl drágán hozták. O érdemtele n- nek érezte magát erre. Italáldozatként a földre öntötte. Úgy látszott, hogy nem értékelte a három barát áldozatát, pedig a legszebben nyilvánította ki ennek ellenkezojét, egyetlen cseppet sem tartott meg magának, hanem azt az Istennek ajánlotta. Valahol itt van a legnemesebb emberi tett. Minden embertol áradó szépet az Úrtól elfogadni, ugyanakkor Neki ajá n-...és Isten azt mondta: Igen Megkérdeztem Istent, könynyebb volna-e velem a dolga, ha nem akarnék mindig mindent én megoldani? És O azt felelte: Igen. Azt mondta: átengedni Neki a kezdeményezést a földi dolgokban nem a szabad akaratom feladását jelenti, hanem a mennyei távlatok elfogadását. Megkérdeztem Istent, jobban érteném-e, amit mondani akar, ha többet lennék Vele kettesben, csendben? És O azt felelte: Igen. Azt mondta: ami igazán fontos, az mindig csendben születik; gondolat, vers, zene, megharcolt döntések egyaránt. Megkérdeztem Istent, szeret-e O engem a buneimmel, nyomorúságaimmal együtt? És O azt felelte: Igen. Azt mondta: éppen azért szeret, hogy ne a buneimen, nyomorúságaimon keresztül lássam az életemet, hanem az O irgalmán keresztül; így lesz ugyanis erom harcolni buneim ellen és megküzdenem nyomorúságaimmal. Megkérdeztem Istent, jöhetek-e Hozzá máskor is ilyen furcsa kérdésekkel? És O azt felelte: Igen. Azt mondta: a kérdés már fél gyógyulás, ha Neki teszem fel a kérdéseimet, Tole remélhetem a válaszokat is. Nem kaptam választ életem összes kérdésére, de választ kaptam minden feltett kérdésemre! A párbeszéd folytatódik... (E.L.) lani. Ha vannak barátaim, és vannak jó cselekedetek, akkor azok az Úrtól vannak, és azokat vissza kell számlálni. Cseppet sem szabad megorizni, mert már maga az jutalom, hogy rajtam keresztül áramolhattak. De Isten nem hagyja az ilyen életet üresen. A közvetítot saját italából elégíti ki. Ez a megtartható rész. Jézus annak idején, örökre érvényesen ezt így mondta: E pohár amaz Újtestamentom, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Karácsony hadd szóljon valamennnyiünknek arról, hogy az élet árnyékából, a bölcso csodájából származik a megtartatásunkhoz és megmaradásunkhoz szükséges élo víz. Csury István - Nagyvárad

4 4. oldal Így írunk mi.. KISHARANG Leány középiskola elso osztályosa voltam, alig 12 éves. Minden hétfon, az osztályfonöki óra elso fele, diá k- ügyekkel, tanulmányi elomenetellel, osztály -programok szervezésével telt el. Az óra második felében ille mtant tanultunk, a barátok helyes megválasztásáról, a felnottek iránti kötelezo tiszteletadásról beszéltünk. Befejezésül mindig egy kedves intést kaptunk: próbálj meg e héten is valami jót cselekedni, zárjátok a napotokat egy jótettel. Legyen az bármilyen csekélység, a jövo órán majd beszélünk róla. Ugye beszámoltok róla? - s már ki is csengettek. Szeptembertol-decemberig öszszeállt bennünk egy kép egymásról, s jó barátként fogadtuk az elojövo kedves élményeket. December elején pedig kis csoportokra oszlottunk, 3-4 lány együtt. Elkezdtük lázasan összegyujteni kisebb testvéreink kinott ruháit, cipoit, játékait, mesekönyvekkel gazdagítva gyujteményünket, s elhatároztuk, hogy Karácsonyra szétosztjuk a rászorulók között, örömet szerezve ezzel valahol. Az utcánkban lakott egy nagyon szegény család, azaz egy anya, négy gyermekkel. Az apa két évvel korábban felakasztotta magát. Az aszszony mosóno volt, s reggeltol-estig dolgozott. Éjszaka fozött valamit a gyerekeknek, akikre napközben a 9 éves, legidosebb fiú vigyázott. O nem járt iskolába, mert nem volt cipoje. Nap mint nap látni lehetett oket, ahogy maszatos képükkel az ablakba kuporodva várták az este roskadozva hazaérkezo édesanyát. Mi négyen, lányok rájuk szavaztunk. Nekik szerzünk örömet Karácsonykor. Édesanyáinkkal megbeszéltük: süssenek kalácsot, beiglit, fozzenek aranyszínu húslevest vékonymetélttel, és töltött káposztát. Örömtol sugárzó szemmel ígérték meg, hogy segítenek megvalósítani tervünket. Karácsony szombatján, reggel meglestük, hogy mikor megy el a mama. Mikor elment, munkához Volt egy Karácsony láttunk. Egy pici szoba-konyhás lakásuk volt, amit gyönyöruen kitakarítottunk. Az ablakokat megpucoltuk, Luci barátnom anyukájától kapott kis függönyöket is aggatunk rá. Hagytuk kialudni a tüzet a kályhában, hogy utána jól kisuvickolhassuk. Igaz, hogy így hamar kihult a szoba is, de mégsem fáztunk, melegített a cél és a bennünk levo szeretet. Úgy szerettük ezen a napon az egész világot. Boldogságtól égett az arcunk. A szoba padlóját felsúroltuk, de nem ám akárhogy, hanem padlósárgítóval. Még most is látom magam elott, amint sárga kezekkel ültem asztalhoz azon a Szentestén. Már délután volt, mire a négy gyermeket is lefürösztöttük és a hozott ruhákba bújtattuk. Ekkor már ketten közülünk hordták az ételeket. Az anyukám fehér abroszt terített az asztalra és arra tettük az ételeket. Mikor minden kész lett az ablak alá, egy hokedlire egy kis feldíszített karácsonyfát tettek az anyukák. Kicsi volt, de egy nagyon szép, aranyhajú angyal volt a tetején. Piros alma, aranydió, színes papírlánc, gyertya, s angyalhaj borította. A pici szobát betöltötte a friss töltött káposzta és a fenyo keveredo illata. Kedves, meleg és otthonos lett egyszeriben a lakás. A gyermekek csak ámultak és megszeppenve figyeltek. Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy lehessetek emberek. Wass Albert Még délben megetettük oket az édesanyjuktól hagyott krumplilevessel, amit megtetéztünk egy karéj zsíros kenyérrel is, de ekkora már éhesen, epedve várták a finom illatú vacsorát. Mikor kész lettünk, leültünk és izgatottan vártuk haza az anyukát. Elmerengve bámultuk a sötét ablakban álló, csillogó fenyot. Négyen, négy külön világ. Soha nem beszéltünk többet arról az estérol és nem tudtam meg, hogy mi zajlott le mindegyikünk lelkében. Szótlanul, csillogó szemekkel vártuk a gyertyagyújtást, ami soha nem ragyogott nagyobb fénnyel, mint amit a szeretet fénysugarai szórtak szét akkor, abba a kis szobába. E fény, mindvégig elkísért. Megjött az anyuka, két karját nehéz súly húzta. Az egyikben egy köteg tuzifa volt, a másikban - gondolom - nehezen szerzett élelem. Mikor belépett, döbbenten engedte földre hullni terhét. Meglepodve, a látványtól megilletodve, az örömtol hol sírt, hol pedig nevetett. Nem tudott szólni. Most, 62 év távlatából is magam elott látom az arcát, amint valami glória -szeru fény ragyogta körül oly ragyogással, mely azóta is minden Szentestén ismét fellebeg elottem párosulva egy megfoghatatlan érzéssel, amit akkor, még gyermekfejjel nem értettem meg. Egész eddigi életemben, a legszentebb, legmeghittebb ünnepem az a gyermekkori Karácsony volt, ami bevéste lelkembe az ünnep valódi, szent varázsát. A szeretet fényét keresem azóta is minden fenyoágon. De jó volna a ma gyermekeinek az életébe egy-egy olyan osztályfonöki óra. Egy-egy apró jótett, még ha nem is számolnak be vele, de gyermek szívük mélyén gyökeret ver az ünnep valódi értelme úgy, hogy 62 év múlva sem felejtik el Maxim Ilonka

5 KISHARANG Iskolai hírmondó 5. oldal Hétvégi Magyar Iskolánkba, -gondolom azért, mert jók voltak a gyerekek, - az idén is eljött Mikulás apó. A kicsinyek énekkel, verssel és nagy izgalommal várták és kíváncsian lesték, mikor lebben a függöny, s jelenik meg a színpadon a várva-várt vendég. Mikor végre megérkezett nagy volt az öröm, s ez még csak nott, amikor elokerült a zsákból a sok finomság. Köszönjük Mikulás apónak, hogy az idén is eljött hozzánk, és köszönjük Gáspár Terikének és édesanyjának, Kovács Beszámoló a játékgyujtésrol Kedves Szülok és Gyerekek! A november során meghirdetett játékgyujtési akció szép részeredménnyel zárult. Az alábbiakban az adományozók listája olvasható: Alberti család - 1 zsák játék (autók, plüss egyéb) Bátori család - plüssfigurák (6 drb) Brezovay család - 1 zsák ( 10 drb) játék Fehér család - $20, logikai és elemes játékok Gáspár család - plüssmackók (6 drb), gyurma (9 drb.) Györkei Imre - ceruzák Jakabffy család - $20, plüss játékok, tanszerek Kovács Irénke - játékok, építokockák (5 doboz) Pazsitzky -Lorinc család - $150 Schaffer Anna - babák, kisautók, tanszerek, Hírek, események Etelkának, hogy segítettek a Mikulásnak összeállítani a csomagokat. Köszönjük Maxim Ilonkának a virgácsokat és természetesen köszönjük mindazok segítségét, akik e nap lebonyolításában részt vettek, úgymint: Alberti Melitta, Alberti Tilda, Bátori Gergo, Bátori Olga, Bicsák Gyöngy i, Csécsi Csilla, Fehér Csilla, Gáspár Terike, Hársoly Ildikó, Lorinc Lívia, Maxim Judit, Maxim Péter, Mikulás apó és segítoje, Palotay Márti. A háttérben Balogh Irénke idén is remekbe szabott, csodálatos és megragadó díszlete. Morrow Richard, Nagy Pisti, Péter Margit, Saccardi Ágnes, Vass Beáta, Wolf Éva. Köszönjük a Mikulás segítojének, Palotay Mártinak a közremuködést. Ahhoz pedig nem nagyon találunk szavakat, hogy megköszönjük Balogh Irénkének az idei, ha lehet, az mondani, hogy az eddigieknél is szebb és aprólékosabb színpadi díszletet. Isten áldja meg fáradozásáért. Köszönjük. Mikulás bácsi! Jövore visszavárunk! Jön a szánkó kirándulás! Újra itt van a gyermekek által várva várt szánkó kirándulás ideje. A Hétvégi Magyar Iskola szeretettel hív minden iskolás gyereket január 4- én, szombaton Big Bear-re. A találkozás reggel 9:30-kor lesz a következo címen: ALPINE SLIDE 800 WILD ROAD Telefon: (909) A kirándulás ideje alatt Vadas Rony és Krisztina házánál zsíros k enyér, tea és meleg leves várja majd az átfázott szánkózókat Cím: 440 Tennessee Lane Big Bear Lake Telefon: (310) Bovebb felvilágosítást ad a lelk i- pásztor. (818) (818) (otthon) Szeretettel várunk!!! ugrókötél, játék katonák Székely család - $ 20 Wolf család - $ 35 Zsigmond család - egy plüss elefánt (hintaló) NN - plüss mackó (1 drb) Ismeretlen adományozó - egy zsák játék Vadas Krisztina - 3 doboz és 2 zsák játék Többen jelezték és kérték, hogy hosszabbítsuk meg a gyujtést, mert a karácsonyi ünnep lejárta után még hoznának játékokat. A kérésnek eleget téve január hónapban még várjuk az adományokat. A célóvodákat leértesítjük, hogy ennyivel kitolódik a játékok elküldése is. A célóvodák egyébként a következok: Mezotelki, Erdély Nagydobrony, Kárpátalja Szabadka, Minden jókedvu adakozónak nagy szeretettel köszönjük a támogatást a fenti óvodák nevében is, mindaddig, amíg tolük meg nem érkeznek a köszönolevelek. Isten legyen minden jókedvu adakozóval.

6 6. oldal Múlt és jelen KISHARANG december 13-án reggel, az adventi istentiszteletre érkezo San Fernando Völgyi Magyar Református gyülekezetének tagjai szeretett templomuk helyén üszkös romokat, füstölgo, kormos épületmaradványokat találtak. Gonosz kezek, többszöri próbálkozás után úgy tunt, hogy elérték céljukat. Az Istenháza megszunt létezni. Mai napig nem tudni ki, vagy kik okozták a tüzet. Azt lehet sejteni, hogy miért. A cél nem lehetett más, mint a közösség felszámolása, a gyülekezet megszüntetése. Valamikor régen, Jeremiás korában a választott nép fogságba került. A gyermekeket és asszonyokat rabláncra fuzve vitték idegen országokba, a királyt, s gyermekeit megvakították, az országban a kutakat megmérgezték, még az élet csíráját is megpróbálták kiölni. Ekkor Jeremiás fogta magát, és ebben a lepusztult országban földet vásárolt Lángokból kikelo Fonix magának. Orültség, mondta mindenki. Lehet, hogy annak tunik, de Jeremiás tudta azt, amit pontosan ennek a tragédiának a kapcsán ez a gyülekezet is megtanult, hogy az élet és az életben maradás nem az épületekben, templomokban, kényelmes hajlékokban dol el, hanem a közösség lelkületében, szívében és hozzáállásában. Hogy is mondta a haza bölcse, Deák Ferenc: Amit az ero és a hatalom elvesz, azt az ido és a kedvezo szerencse visszahozhatja! De amirol a nemzet önmaga lemondott, annak a visszaszerzése mindig nehéz és kétséges. Azok, akiknek útjában volt ez a közösség nem ismerték Jeremiás prófétai tettét. Azok, akik a pusztulásba akarták taszítani ezt a gyülekezetet, nem gondolták, hogy a hit erosebb a lángoknál, s mint a bibliai Dániel, akár a tüzes kemencében is túl lehet élni. Azok, akik leírtak bennünket, nem gondolták, hogy a közösség valódi megtartó ereje nem az épület köveiben, hanem a Ti le lketekben, hit és nemzettudatotokban rejtozik. S azt onnét, semmilyen tuz, földindulás, gonosz cselekedet nem uzheti ki. Olyanná lett ez a gyülekezet, mint a lángokból kikelo fonixmadár. Csak egy, egyetlen ellenségünk van, amely legyozheti ezt. A minden emberben ott lakozó kicsinyesség, irigység, szeretetlenség, mely belso megosztottsághoz vezet. Mi elmondhatjuk Vörösmartyval, kissé átírva idézve ot: annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet (gyülekezet).. itt, ahol tíz éve üszkös romok felett zengte dalát a Kodály Kórus és hirdette az Ádvent örök üzenetét a lelkipásztor. Testvéreim! Legyen ez a szent emlékezés egy belso fogadalomtétel is. Nincs, nem lehet olyan emberi érdek és kényszer, ami megengedje a szeretetlenséget, a gonosz intrikát, mert ezek többet ártanak a lángoknál is. Tegyétek magatokévá Pál apostol tanítását: szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panasztok van, bocsássatok meg egymásnak, amint a Krisztus is megbocsátott tinéktek...és az Istennek békessége lakozzék Tibennetek. (Kolossé 3, 12-15) J.Zs.A. A szentélybol indították el a tüzet. Középen, a karfán egy kis csokor látható. Kukoró bácsi, akkor 92 éves egyháztagunk huségesen hozta minden áldott vasárnap a kis csokor virágját. December 13-án, már csak az üszkös karfára tudta tenni... Ennyi maradt a zongorából

7 KISHARANG Közérdeku 7. oldal Alkotmánymódosítás Semmi, ami emberi, nem lehet tökéletes. Mégis törekednünk kell rá, mert minden ilyen irányú lépés elobbre visz. Ilyen meggondolásból fogott hozzá a Presbitérium a már régóta esedékes Alkotmány módosí- A presbiteri csendes nap résztvevoi táshoz. Presbiteri csendes nap keretében foglalkoztunk a tervezett változtatásokkal, s alapos, megfontolt és termékeny vita nyomán készült el az új változat. A jövo év januári Közgyulés egyik napirendi pontja a módosítások megtárgyalása és elfogadása. Minden gyülekezeti tag, aki érdeklodik a módosítások iránt, bármelyik vasárnapi istentisztelet után átveheti egy példányát a módosított szövegnek, hogy tanulmányozhassa és véleményezhesse. Ezen a helyen néhány lényegesebb változtatásról szólnék, melyek gördülékenyebbé és átláthatóbbá teszik majd gyülekezeti életünket. Az egyik lényeges változtatás ami tulajdonképpen a korábbi Alkotmányban is benne volt, csak nem volt nevén nevezve a választói névjegyzék bevezetése. Ezt a Lelki Bizottság állítja össze, és a Presbitérium fogadja el minden év októberében. Erre azok a gyülekezeti tagok kerülnek fel, akik az Alkotmány tagságra vonatkozó kitétele i- nek eleget tesznek. A Közgyuléseken csak azok választhatók, illetve választhatnak, akik a választói névjegyzéken szerepelnek. Egy másik lényeges változtatás, tulajdonképpen hitvallásos alapon vált szükségessé. Egyházunk része a Krisztus Anyaszentegyházának, s mint ilyen a tagok mind az Egyház tagjai. Ugyanakkor ez a közösség, mint egy önálló Gyülekezet éli életét az egyetemes Egyházon belül. Ezért az Alkotmány a tagokat gyülekezeti tagnak nevezi. Ez azért fontos, mert az eddigi fegyelmi szabályzat megengedte szükség es e- tén az egyházból való kizárást. Ez pedig hitvallás-ellenes. Az egyházból ugyanis ember nem zárhat ki senkit, csak a gyülekezetbol. Lényeges változtatásnak számít az is, hogy az Egyház esetleges megszunése setén vagyonát kizárólag magyar, egyházi háttérrel rendelkezo intézmények kaphatják. S végül szólnunk kell arról is, hogy a Presbitérium elfogadott az Alkotmány módosítása mellett egy választási szabályzatot, mely a mindenkori közgyulési és presbiteri választásokat rendszerezi. J.ZS.A Amerikai-magyar Mikulás ruha Mezotelkiben (Erdély) Van egy kis falu valahol a Sebes- Körös mentén, nem messze Nagyváradtól, ahol mindössze 280 magyar lélek él. A román elnyomó hatalom nem adott lehetoséget magyar óvoda létrehozására és muködtetésére, Útra kész a Mikulás-ruha ezért az egyház lépett. Óvodát épített a parókia udvarán, miközben a régi egyházi iskolát az állam bitorolta. Az óvoda elkészült, s mind a mai napig muködik. Évrol-évre többen jöttek, annak ellenére, hogy önfenntartó lévén, a szülok áldozatos hozzájárulásából lehet csak muködtetni. Ennek a kis óvodának szerzett Noi Körünk nagy örömet egy Mikulás-ruha varrással és elküldéssel, mely idoben odaérkezett, s a Mikulás Mezotelkiben ebben az évben már viselte is. Köszönjük asszonytestvéreinknek a varrással töltött hosszú órákat és, hogy felvállalták ezt a missziót. A legjobb dolog másoknak, az Úr kicsinyeinek örömet szerezni. Köszönjük Palotay Márti és Jakabffy Rózsa nagytiszteletu asszony irányító szerepét. Isten áldása legyen velünk a továb- Megérkezett a Mikulás, és milyen szép új ruhája van...

8 8. oldal A lap riportja... KISHARANG GYERTYAFÉNYES ISTENTISZTELET December 22-én, vasárnap délután Isten kegyelmébol minden eddiginél többen gyultek össze hagyományos Gyertyafényes Istentiszteletünkre. A 4 órára behirdetett kezdés elott mintegy tíz perccel, már alig-alig volt ülohely a templomban, olyanynyira, hogy a karácsonyi musorban szereplo gyermekeknek fenntartott ülések egy részét is át kellett adjuk a szüntelenül érkezoknek. Szép volt ennyi embert Isten igéje és gyermekeink bizonyságtétele körül együtt látni. A Betlehemes és a gyermekek bevonulása után megkezdodött az istentisztelet. Az igehirdetés a Kris ztus számára helyet készíto, Krisztusnak mindenért hálát adó szívrol szólt. Mintegy feleletként a prédikációra csendült fel a Kodály Kórus eloadásában Mozart Hallelujája. A Kodály Kórus minden egyházi rendezvényünket megszépíti énekszámaival. Ezúton is köszönjük nekik, és a karvezetonek Érseki Emokének az áldozatos, szép mu n- kát. A Kodály Kórus énekszámát ezúttal is Maxim András zongoramuvész kísérte. Az istentisztelet végén került sor a Hétvégi Magyar Iskolások musorára. Csoportonként léptek fel, els o- ként az óvodások musora következett, majd a kezdo magyar csoport mondta el verseit. Az o szereplésüket külön kiemelném, tudván azt, hogy ezek a gyermekek még nem is, vagy csak alig-alig beszélik édes anyanyelvüket. Ennek ellenére verseiket érthetoen és szívbol jövoen szavalták. Ezután kis muvésznoink, Gáspár Emese és Melinda hegedujátékában gyönyörködhettünk. Oket a kis csoport követte, akik egy verses- zenés musorszámot mutattak be. Köszönjük az egyik apuka, Sípos Árpád közremuködését is. A nagy csoport, immár hagyományosan betlehemes játékkal készült. A mohácsi betlehemes szövege, mintegy 400 év távlatából nem kis megpróbáltatást jelentett a gyerekeknek, mégis megbirkóztak vele. A nagyok musorát Nagy Évike ihletett szavalata zárta. Végül az ifjúsági csoport, jól megtanult, szépen hangsúlyozott szava l a tait hallgathattuk meg. A musort egy közös énekszám zá r- ta, melyre minden gyermek az ideiglenes eme lvényre gyult, s dalban adta át karácsonyi üzenetét a gyülekezetnek: szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentol van A dal eloadásában énekkel közremuködött Mohai Emese, zongorán Maxim András zongora mu - vész, gitáron Jakabffy Zsolt lelkipásztor kísért. A gyermekek vastapssal jutalmazott musora után kialudtak a templomban a fények, s a Kodály Kórus a Csendes Éj-t énekelve repítette mennyei magaslatokba lelkünket. S az adventi koszorúról elindult a láng. Piciny pontok sugározták a karácsonyi melegséget, s mind több és több padsor telt meg fénnyel. Megható volt a gyertyaláng nyújtotta halovány fényben a tömeg áhítatos, könnyes, gondolkodó arcát látni. S a dal csak zengett és zengett, mint egykor az elso karácsonyi evangélium a puszták felett: - Kris z- A Kodály Kórus. Rendezvényeink állandó, huséges és lelkes résztvevoje. A karvezeto: Érseki Emoke. tus megszületett. Csodálatos érzés volt. Köszönjük mindenkinek, aki Az angyalok hozzák a karácsonyi örömhírt: született néktek a Megtartó osztozott velünk ebben a hangulatban. Legyen áldott a Karácsony mindannyiunk szívében!

9 KISHARANG A lap riportja oldal ÉS KARÁCSONYI MUSOR Köszönjük az Iskola tanárainak, Po lgár Kata, Szabó Ágota óvónéniknek, Katona Valéria, Jávori Sándor és Jakabffy Zsolt tanítóknak a musor összeállítását és betanítását. Külön köszönet Hársony Ildikónak és Jakabffy Rózsa nagytiszteletu A népes gyülekezet tagjai figyelik az ünnepi musort asszonynak, akik mind a szerkesztésben, mind a betanításban nagy A záróénekre minden szereplo az ideiglenes emelvényre jött.. szerepet vállaltak. Köszönjük a zenei anyag betanítását Brezovay Monika és Mohai Emese tanárnoknek. De nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik a kellékeket, ruhákat készítették elo. Köszönet Palotay Mártinak és Vémi Istvánnak, akik az angyalokat öltöztették, Gáspár Terikének, aki mosott, vasalt és varrt királyokra és pásztorokra egyaránt. A templomi ünnepély a Bethlen teremben folytatódott. Eloször Túri Ferenc, a Magyarok Világszövetsége Amerikai Országos Tanácsa ügyvezeto elnöke adta át a Kossuth-emlékzászlót gyülekezetünknek. Ezután Mohai Emese karácsonyi énekeket énekelt, zongorán Maxim András, gitáron Jakabffy Zsolt kísérte. Végül, de nem utolsó sorban a Rontó- Bontó jelent meg a táncparketten, s betlehemes tán cukkal fergeteges sikert arattak. Az ötletes és megkapó koreográfiáért, és a kiváló munkáért illesse köszönet Tóth Tibit és Lucyt, a csoport vezetoit. Míg a templomi ünnepély zajlott, Jézuska járt a Bethlen teremben, s a Gyülekezet és a Noi Kör jóvoltából Vémi István éppen angyalruhákat varr ajándékokat rejtett a karácsonyfa alá minden magyar iskolásnak, tanárnak-diáknak egyaránt, melyeket az ünnepség végén mindannyian átvehettek. E helyen szeretnénk minden Isten áldotta segíto kéznek megköszönni a tevékeny, aktív hozzáállást, ami nélkül ez a csodálatos este nem valósulhatott volna meg. Hálásan köszönjük Noi Körünk tagjainak, - Balogh Irénke, Bognár Amy, Csécsi Csilla, Fodor Éva, Gáspár Terike, Hársony Ildikó, Jakabffy Rózsa nagytiszteletu aszszony, Kékessy Gertrúd, Kovács Irénke, Maxim Ilonka, Maxim Judit, Palotay Júlia, Palotay Márti, Schaffer Anikó, Szoke Marika, Vémi Gyöngyi - az elokészítését és lebonyolítását. A Noi Kör tagjaival együtt értékes segítséget nyújtottak: Balogh Tamás, Bátori Mónika, Bátori Olga, Brezovay Monika, Csereklyei Judit, Gáspár Dani, Habran László, Máté Sándor, Saccardi Perry, Palotay Csaba, Szoke László, Tóth Mária, Vémi István. Köszönjük a nagytiszteletu asszonynak a karácsonyfára és az asztalokra készített mézeskalácsot, valamint a díszeket. Vadas Krisztinának is hálásak vagyunk a díszekért, melyeket hozott. Összességében, mint egy nagy család, úgy készültünk erre az ünnepre. Legyen áldott e család minden tagja, s ragyogja be életünket a betlehemi csillag kiolthatatlan fénye.

10 10. oldal Ez történt minálunk... KISHARANG Jött, játszott, gyozött! nagy sikeru Katalin bál egyházunknál Farkas András eloadómuvész valósággal berobbant évvégi rendezvényeink surüjébe. Nem terveztünk Katalin-bált. O jelezte, hogy jönne, így aztán sebtiben behirdettük a szerencsére üresen maradt harmadik novemberi szombatra. Hogy ennek a hirtelen jött ötletnek zsúfolásig telt ház és hatalmas siker lett a vége, az nem véletlen. Farkas András méltó képviseloje a ma már világszerte ismert és elismert korondi székelyeknek. A sokféle tehetséggel megáldott Korond népe a szorongató szükségbol messzire sugárzó erényt vajúdott ki magából. A meddo, agyagos föld, mely életet nem termett, arannyá változott az ügyes korongozó kezek alatt, a falu neve mára híres márkanév. A különbözo mesterségekben ugyancsak jeleskedo atyafiak szétrajzottak a nagy városokba, és szorgos kezük munkája tovább öregbítette hírnevüket. A tökéletességre való állandó törekvés tüze lobog bennük, hatalmas fáklyaként. Andrást tehetségkutató tanárok fedezték fel a zene számára, s még gyermekként a marosvásárhelyi zeneiskolába került, mint bentlakó diák. Ugyanaz a tuz, a mindig jobbra törekvés lángja hajtja ot is, immár világjáró muvészként. Rendkívüli igényességét példázza az is, hogy fellépése elott több mint egy órán keresztül próbálta a terem hangzását, míg végre megtalálta a legmegfelelobb beállítást. Hatalmas repertoárja felöleli a magyar szórakoztató zene minden ágát. Miközben járja a világ minden sarkába szétszóródott magyar közösségeket, félto gonddal orködik azon, hogy a szórakozó magyarok teljes dallamkincse megmaradjon, a legöregebb, már-már feledésbe merülo elso világháborús katonadaloktól, az újszeru ritmusokba bújtatott nótákon át, a cigánydalok pikantériájáig. Különleges figyelmet szentel népdalainknak, melyeknek csokrát, mint a legféltettebbet és legszebbet, megkülönböztetett érzékenységgel nyújtja át közönségének. Korond, a szülofalu fenyvesekkel övezett különleges aurája, Farkas András muzsikáján keresztül ragyogtatja a világban szétszórt magyarok zeneszereto lelkületét. Egy ember, egy hang, csökönyösen hirdeti immár 108 országban: figyeljetek, ezek is mi vagyunk! Maxim András Köszönjük a tombola tárgyakat Petrovay Szabolcsnak és Borikának, valamint Maxim Juditnak. A jó zene minden korosztályt a táncparkettre csalt Orbán Karolina és Péter Dénes

11 KISHARANG Ez történt minálunk oldal Ifjú szívekben élek Ady Endre emlékest 125 éve született a magyar irodalom egyik legkiemelkedobb költofejedelme, Ady Endre. A mai est folyamán neki, a lánglelku zseninek kívánunk emléket állítani, talán egy kicsit másképp, amint az szokás. Irodalmunk egyetlen alakja sem tunt fel még olyan országos botrányoktól kísérve, mint Ady. Talán nem túlzás Lukács Györggyel együtt mondani -,: ha Ady Endre nem volna, ki kellene találni. A Petofin, és Aranyon, a klasszikusokon nevelkedett magyar irodalomérto társadalom kimondhatatlan megütközéssel ellenállással fogadta az osmagyar fákat nyügeto új szelet, mely radikálisan támadta azokat az értékeket, melyeket a korabeli hivatalosság a legszentebbnek tartott. Hangja, a lelkiismeret hangja volt, fellépése lázadás, mert azt is támadni merte, amire a polgári Magyarország törekedett. Népet, faji magyarságot emlegetett a szocializmus és liberalizmus harcai közepette. Az út, amelyen elindult nem a költoé, hanem az újságíróé volt. Osi, kuruc ösztönével tökéletesen felmérte korának izzó eroit, s nem állhatott ellene nem kért készségének, hogy alakítsa a közvéleményt és, hogy beleszóljon a nemzet sorsát érinto vitákba. Ez egyébként a közírói tevékenység alapfeltétele. S o, mint közíró haladt az úton évesen, mint költo még szinte semmit sem mutatott fel, de publicistaként már ismert, és vitatott személyiség volt. Valójában Ady mindvégig, egész, gyorsan égo életében izzig-vérig újságíró maradt. Kényszerbol, de kedvtelésbol is amint Keresztúri Dezso mondta róla. Szüntelenül forrongó, igazságot kereso, ostorozó, parázs -lelke teszi, hogy költészetének nagyobbik, meghatározó fele publicisztikai ihletettség és célzatú. Ezt az Adyt, a népe sorsa felett vívódó, az élet-csatákban önmaga szárnyaló énje és betegsége közt orlodo újságíró-költot szeretnénk ma Önök elé állítani. Azt az embert, aki akaratlanul is korának vezére lett, aki valójában politikai gyakorlattal alig, komoly tapasztalatokkal is csak kis mértékben rendelkezett, tudása a naturalistáé volt, aki újságokon, folyóiratokon, beszélgetéseken s vitákon túl elsosorban a maga élményeibol és osi, hamisítatlan táltos-ösztönébol meríti mondanivalóját. Oly korban élt, amikor olyasmirol kellett beszélnie, amirol csak a költo szólhatott. Ma nem szólunk szerelmérol, hitérol, - de mégis, csak másképp. Mert amilyen lázasan szerette a szerelmet, az életet és amilyen hitetlenül, de mélyen és oszintén hitt az Élet és Halál Urában, éppoly kimondhatatlanul és teljes lényébol fakadóan szerette nemzetét és hazáját. Nagy és igaz szerelem volt ez, s az ebbol eredo féltés és profetikus jövolátás táplálta ezt a hatalmas szellemet, akit úgy hívunk: Ady Endre. Jakabffy Zsolt Attila (elhangzott az Ady Endre emlékest beköszöntojében, december 7-én.) Hálásan köszönjük az est megszervezése és lebonyolítása során nyújtott segítséget Antalfy Attilának, Balogh Tamásnak, Bereczki Tündének, Fodor Évának, Jakabffy Rózsának, Kékessy Gertrúdnak, Maxim Andrásnak és Juditnak, Palotay Júliának és Mártinak, Péter Manyikának, Szemethy Péternek és Máriának, Szoke Lászlónak és Marikának, Tóth Temiznek, valamint mindazoknak, akik hozzájárultak e musor sikeréhez. Köszönjük a süteményeket és a tortákat a B&K Bakery-nek. Köszönjük Undy Marikának a videofelvételt. Reményeink és terveink szerint az Irodalmi Kávéház jövore is két alkalommal fogja kitárni kapuját az irodalomra éhes vendégek elott... A szereplok: (balról-jobbra) Szemethy Péter, Vodnák Ildikó, Tóth Csaba, Tóth Attila, Szemethy Mária, Antalfy Attila, Jakabffy Zsolt Attila, Érseki Emoke, Szilas Imre

12 12. oldal Élo emlékezet... KISHARANG 115 éve született Áprily Lajos fogalmazta meg. Budapestre költözése után elégikus hangú költeményeiben - "Az aranymosó balladája", "A láthatatlan írás" - szüloföldjére emlékezett vissza ben visszavonult az irodalmi életbol, a háborús megpróbáltatásokat fájdalmas költeményekben fejezte ki után az "Ábel füstje" és a "Jelentés a völgybol" címu versesköteteiben elsosorban a természetrol és a benne élo ember tapasztalatairól írt. Kiváló mufordítói munkát végzett, ben megnyerte a Puskin Anyegin címu elbeszélo költeményének újrafordítására kiírt pályázatot. A mufordítás - Lermontov, Nyekraszov, Turgenyev és Janus Pannonius - ebben az idoben, az ötvenes években a "hallgató költo" megszólalása volt, különösen jelentos Puskin Anyeginjének és Ibsen Peer Gyntjének magyarra ültetése. Prózája - Fecskék, ozek, farkasok - természetszeretetét és hangulatteremto erejét bizonyítja. Esszéi, kritikái kötetben sajnos csak halála után Álom egy könyvtárról címmel 1981-ben jelentek meg. Református hitét közéleti szereppel is vállalta. Szerkesztette ban a Protestáns Szemlét, majd ban felelos szerkesztoje volt az Új Magyar Asszony címu református folyóiratnak - miközben a református konventben is állást vállalt és 1949 között a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Fia, Jékely Zoltán szintén jelentos költo. 115 éve, november 14-én született Áprily Lajos költo, mufordító. Erdélyi volt, civil neve szerint Jékely Lajosnak hívták. A kolozsvári egyetem magyarnémet szakán végzett 1909-ben, ezután a nagyenyedi Bethlenkollégium, majd a kolozsvári református kollégium tanára volt, között szerkesztette ez Erdélyi Helikon címu folyóiratot ben Budapestre költözött, ahol a Lónyai utcai református kollégiumban tanított, majd a Baár-Madas Református Leánynevelo Gimnázium igazgatója lett ban a Visegrád melletti Szentgyörgypusztán telepedett le augusztus 6-án halt meg Budapesten. Korai verseiben az erdélyi táj szépségeit mutatta be, az erdélyi hagyományok mellett tett hitet, az együtt élo népek testvériségét hirdette. Költoi nyelvére a századvég sötét érzülete és a "nyugatos" líra szimbolizmusa hatott. Természetélményét, amelyet elsosorban az erdélyi hegyek árnyékában leélt évtizedei határozták meg, kissé klasszic i- záló, impresszionisztikus lírában Teton Kós Károlynak Osz nem sodort még annyi lombot, annyi riadt szót: "Minden összeomlott." Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem, vasárnap reggel a hegyekre mentem. Ott lent sötét lombot sodort a katlan. Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan. Idokbe látó meztelen tetején tisztást vetett a bujdosó verofény. Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól. Itt fenn fehér sajttal kínált a pásztor. És békességes szót ejtett a szája, és békességgel várt az esztenája. Távol, hol már a hó királya hódít, az ég lengette örök lobogóit. Tekintetem szárnyat repesve bontott, átöleltem a hullám-horizontot. s tetoit, többet száznál és ezernéls titokzatos szót mondtam akkor: Erdély. (1923)

13 KISHARANG Ügyes-bajos dolgaink 13. oldal Egy éve együtt az úton Vasárnap volt, amikor egy lelkes kis csapat elindult megismerni Jézust és általa megtalálni az élet kisebb-nagyobb gondjaira az orvosságot. Vasárnap volt amikor Isten e szent küldetéssel megszólított és elhívott e szolgálatra és a gyermek istentiszteletek bevezetése által egy újabb szálon is egymásra bízott bennünket, gyermekeket és felnotteket. A munka elindításában nagyon nagy segítségemre volt Hársony Ildikó, akinek ezúton is köszönöm a folyamatos segítséget. Az otthoni gyülekezetekben többnyire a lelkész feleségek vállalják fel a gyülekezeti munkának ezt a részét. Két gyerekes anyaként, eloször sikertelenül - többnyire gyereksírással zavarva a vasárnapi istentiszteleteket - próbálkoztam, hogy a vasárnapi ige közelében legyünk, családi egységben. Ez, a kicsik miatt nem nagyon ment. Ekkor mutatta meg Isten, hogy az én helyem a gyerekek között van. Ezzel Isten nemcsak az én gondomat oldotta meg, hanem azoknak az anyáknak, szüloknek a gondját is, akik a gyerekek miatt nem tudták vasárnaponként nyugodtan az Isten igéjét hallgatni. Ez a lehetoség, egy ajándék, melybol a felnottek mellett leginkább a mi legdrágább kincseink, a gyermekek részesülnek. Azt mindenki érezte, hogy a felnottek számára készített üzenet nem igen tudott maradandó mondanivalót hordozni a gyerekek számára. Ezért mi elindultunk a saját utunkon, a saját kis lépéseinkkel, de Isten vezérlete alatt. És ez az út párhuzamosan haladt a felnottek útjával, olykor ugyanazokon a bibliai tájakon, feldolgozva ugyanazokat a történeteket, - természetesen gyerekszemmel - melyekrol a nagyoknak szólt a tanítás. Volt rá eset, hogy más korokban, más helyeken jártunk, de szinte mindig tematikailag azonos gondolatokat kaptunk, mint a felnottek. Végigjártuk Jézussal az O földi életútját a születéstol, a keresztig. Kétségbe estünk Máriával, amikor az Isten házában maradt gyermek Jézust elveszettnek hitte, és hallottuk Jézus válaszát: nekem az én Atyámnak házában kell lennem. És tolmácsoltuk ezt az üzenetet a szüleinknek és minden felnottnek: ne féljetek a gyerekeket templomba engedni, Jézus szavával mondva: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Ott voltunk Jézussal a viharban, és megtanultuk Tole, hogy legyenek bármekkorák a hullámok, életünk bárkája nem süllyed el, ha Jézust felengedtük rá. És mondtuk ezt a felnotteknek is, és kértük oket, hogy segítsenek Jézust kicsi életünk bárkájába hívni és ott tartani. Majd kimentünk Jézussal a pusztába, amikor a Sátán kísértette, és megtanultuk, hogy csak az ima, az Istenbe vetett rendületlen hit segíthet helytállni a kísértésekkel szemben. Gyermeki hittel vallottuk, hogy hiszünk az ima erejében. Ott voltunk Jézus minden csodatételénél és láttuk a meggyógyult embereket, a feltámadt halottakat, a csodálatos halfogást, és a megtért vámszedot. És újból kiálltunk a felnottek elé és mondtuk, hogy itt van Isten köztünk, segít, csak tanuljuk meg segítségül hívni ot. De nem csak a múltban kóboroltunk. Minden alkalommal egy-egy mai, modern történet is segített Jézus szeretetének felfedezésében és megismerésében. Megértettük, hogy a szeretetre vágyó kislány hiába díszíti fel nyáron, az angyal helyett a karácsonyfát, attól még nem költözik be a szeretet az otthonokba. A megoldás újból Jézusnál van. És a szuperhos barátra vágyó kisfiú, aki megkapta ajándékba a vágyva vágyott robotot, egy ido után ráébredt arra, hogy valójában menynyit ér egy gép-barát, aki nem fárad ugyan el soha, de aki nem szereti a téliszalámis zsömlét, és aki nem tud velünk együtt örülni, vagy sírni ha kedvenc kanárink meghal. És feltettük a kérdést, hogy valóban jóbarát-e az idot, szülot, baráti társaságot rabló számítógépes játék és Nintendo? Megtanultuk, mit jelent az Advent, a szent várakozását, és a különbséget a Télapó, Mikulás és Jézuska között. Együttléteinket a közös éneklés tette még színesebbé. Nem csak a gyerekek által nagyon kedvelt angolszász dallamú énekeket tanultuk, hanem régi magyar dalla mra írtakat is. Közben színeztünk, rajzoltunk, s szívünk zengte az énekeket Isten dicsoségére. Gyermek istentiszteleteinknek volt még egy meghitt, szép momentuma. Minden alkalommal közös imával kezdtük a foglalkozást, majd minden gyermek elmondta, hogy milyen jó és rossz dolgok történtek vele az elmúlt héten. Ezután a jóért hálát adtunk és kértük Istent, hogy oltalmazzon meg a rossztól. Köszönjük a Kékessy cs a- ládnak a gyermek istentiszteletekhez elengedhetetlen segédanyagokat, amelyeket Magyarországról szere z- tek be és hoztak el nekünk. A karácsonyi musorban elhangzott énekszámok nagy részét is ezekrol az kazettákról vettük. Most hálát adunk Istennek az elmúlt egy évért. Köszönjük a szüloknek, hogy nem fosztják meg felnövo csemetéiket az Isten igéjétol. Köszönjük a gyerekek szorgalmát, oszinteségét. Indulunk tovább Jézussal, minden nap. Áldott Karácsonyt kívánok! Jakabffy Rózsa

14 14. oldal Gyermek-és ifjúsági rovat KISHARANG GYERMEKEK LEVELEI ISTENHEZ Gyermekkoromban, már jóval Karácsony elott megírtam levélkémet Jézuskának, könyveloi pontossággal megfogalmazva mindazt, ami szívem vágya. A levelet édesanyám átvette tolem, és elküldte Jézuskának. A fa alatt ennek ellenére nem mindig azt találtam, amit kértem, de ez már csak így van ebben az életben. Meg kell tanulnunk lemondani is és elfogadni azt, amit Isten a legjobbnak ítél számunkra. Az alábbiakban belekukkantunk egy pár olyan levélkébe, melyet 7-10 éves gyermekek írtak az ünnepek, vagy a vallásórán tanult történetek kapcsán Istenhez és Jézuskához. - Kedves Isten! Ha vasárnap figyelsz a templomban, megmutatom az új cipomet. - Isten! 900 évig szeretnék élni, mint az a pasas a Bibliában. - Kedves Isten! Hogy vagy? Jól? Én is jól vagyok. Anyukámnak 5 lánya és egy fia van. Én vagyok az egyik. - Azt tanultuk az iskolában, hogy Edison csinálta a fényt. De a vallásórán azt mondták, hogy Te csináltad. Biztos vagyok benne, hogy ellopta az ötleted. - Fantasztikus, hogy a csillagok mindig jó helyre kerülnek. - Szerintem senki sem lenne jobb Isten, mint Te. Csak azt akartam, hogy tudd. Nem csak azért mondom, mert Te vagy Isten. - Nem gondoltam, hogy a narancssárga megy a lilával, amíg kedden nem láttam, a naplementét, amit te készítettél. Klassz volt. - Vallásórán meséltek, hogy mit csinálsz. Ki végzi a munkád, amikor szabadságra mész? - Honnan tudtad, hogy Te vagy Isten? - Istenkém! A jelmezbálon ördögnek fogok öltözni. Ugye nem baj? - Tényleg láthatatlan vagy, vagy ez csak egy trükk? - Ilyennek tervezted a zsiráfot, vagy csak véletlenül alakult így? - Ahelyett, hogy hagyod, hogy az emberek meghaljanak, és mindig újakat kelljen csinálni, miért nem tartod meg azokat, akik most vannak? - Az állatok is Téged használnak, vagy van nekik valaki más? - Elmentem egy esküvore, és képzeld, csókolóztak a templo mban. Ez O.K.? - Nekem a Miatyánk a kedvencem. Egybol megírtad vagy sokat kellett törnöd a fejed? Ha én írok valamit, mindig újra kell írnom. - Isten! Az rendben van, hogy több vallást teremtettél, de nem zavarodsz néha össze? - Te tudsz a dolgokról, mielott feltalálják oket? - Komolyan gondoltad, hogy csak azt szabad tenni másokkal, amit magunknak is szeretnénk? Ha igen, akkor megvigasztalom a kisöcsémet. - Nagypapa azt mondja, hogy Te már akkor is voltál, amikor o kisfiú volt. Milyen régi vagy? - Köszönöm a kistestvért, de én egy kiskutyáért imádkoztam. - A nyaralás alatt végig esett. Apa nagyon mérges volt, és olyan dolgokat mondott Rólad, amit nem szabad. Remélem nem fogod bántani. A barátod (nem mondom meg, ki vagyok) - Kérlek küldj nekem egy pónilovat. Eddig még sose kértem semmit. Utánanézhetsz. - Kedves Isten úr! Jobb lenne, ha az emberek nem jönnének szét olyan könnyen. Rajtam három öltés van, és kaptam injekciót is. - Hogy lehet, hogy régen annyi csodát muveltél, most pedig nincs egy se? - Ha nekem adod Aladdin lámpáját, bármit Neked adok, amit csak akarsz, kivéve a pénzem és a sakk- készletem. - Hogyhogy az utóbbi idoben nem találtál fel egy új állatot se? Csak a régiek vannak. - Kérlek, tegyél még egy ünnepet Karácsony és Húsvét közé. - Lehet, hogy Káin és Ábel nem ölte volna egymást, ha külön szobájuk lett volna. Nálunk ez muködik a bátyámmal. - Szeretném, ha pont olyan lennek, mint apu, csak egy kicsit kevesebb szorrel. - Szerintem a fozogép a legnagyobb találmányod. - Lefogadom, hogy nagyon nehéz neked mindenkit szeretni az egész világon. Mi csak négyen vagyunk a családban, és mégse megy.

15 KISHARANG Gyermek-és ifjúsági rovat 15. oldal A Karácsony oka és célja 1 Ú E Y Z R Y 49 A Karácsony oka megtalálható a vízszintes 1, függoleges 11, és vízszintes 35. sorokban. A Karácsony célját pedig a rejtvénybeli igevers folytatásaként olvasható, a János evangéliumában. Vízszintes 1. Idézet kezdete a János evangéliumából 11. Nem marad hatás nélkül...vagy: több, mint Messze levo 13. Római ketto 14. Finom leves, disznóhúsból 16. Például egy üdítos üveg Régi rang, forangú férfi 18. Álmunkban látjuk 19. CSUDÁT páros betui 20. Akarom mondani. 21. Jézus anyja 22. Perel eleje 23. Idegen muvészet 25. Egyesület résztvevoje 26. Itt viseli az ember a gyurut 28. Kellemes ital 29. Jövendomondó 30. Után 31. Eladandó készlet 33. Elod 37. Vissza: távirati ho 39. Gépet javít 40. Délután 44. Ugyanaz mint a 17-es 46 ORI Függoleges 2. Egy sakkvilágbajnok keresztneve 3. Vissza: kettos betu 4. Váltófutás 5. Végtelen zár 7. Villanymotor forgó része 8. Az általános iskola - régen 9. Kamionok jelzése (TIR) 10. Nem az enyém, nem az övé 15. Jézus neveloapja 16. Teve-rokon állat 19. Nem közös tulajdon 22. Nedvességgel teli levego 24. Részvénytársaság (RT) 26. Amerikai Egyesült Államok 27. Bibliai vidék 29. A kis Jézus bölcsoje 32. Istenünk (más szóval)

16 KISHARANG Hírek, programok 16. oldal December 29-én, vasárnap délelott 11 órakor kétnyelvu istentisztelet. December 31-én, Óév este 6 órakor hálaadó istentisztelet január 1-én, 2 órakor újévi hálaadó istentisztelet január 19-én, istentisztelet és ebéd után évi rendes Közgyulés. Fórum. Vendég: Simonyi András nagykövet február 22-én farsangi álarcos bál március 1-én Orgonahangverseny március 9-én Böjtfo vasárnapi úrvacsorás istentisztelet. Április 18-án, Nagypénteken este 7 órakor istentisztelet. Április 20-án, Húsvét elso napján úrvacsorás ünnepi istentisztelet. Május 4-én Majális és Tavaszi Fesztivál Június 7 én, Irodalmi Kávéház. Június 21-én 56-os Függetlenségi bál. Július 19-én, szombaton Ki Mit Tud? Augusztus 16-án, egész napos Sportszombat. Szeptember 20-án Orgonahangverseny. Október 18-án Szüreti Bál. November 22-én Irodalmi Kávéház. December 7-én Magyar Mikulásvárás. SAN FERNANDO VÖLGYI SZILVESZTER este 7 órától Zenél: Fornwald László MENÜ Eloétel: ínyenc falatok Meleg eloétel: Hortobágyi palacsinta Foétel: sertés rumsteak, pékné körettel Desszert: delikát pohárkrém Éjfél után: korhelyleves Hajnalban: kocsonya Pezsgo, kávékülönlegességek Az est folyamán: meglepetések, tombola (New York) PROGRAM 7 órától vacsora vacsora után tánczene közben: slágerkoktél énekel: Mohai Emese Éjfél elott: csárdás (kifulladásig) énekel: Varga Tibor Köszönto Éjfélkor: Himnusz Éjfél után: áll a bál! Jegyárak: a Bethlen teremben: $55, az elotérben: $40 Jegyrendelés: a (818) ös telefonon. from: Grace Hungarian Reformed Church Erwin Street, Reseda, CA to: KISHARANG - A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja. Foszerkeszto: Jakabffy Zsolt Attila lelkipásztor. Szerkeszto: Jakabffy Rózsa, Maxim András. Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására céladományokat örömmel elfogadunk. Meg nem rendelt kéziratokat nem orzünk meg és nem küldünk vissza. Az esetleges címváltozást kérjük szíveskedjenek a szerkesztoség címére küldeni. Köszönjük. Cím: Erwin Street, Reseda, CA Telefon: (818) Fax: (818) Példányszám: 250

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland KÉPES MESEKINCSTÁR roland 3 Tartalomjegyzék Aladdin és a csodalámpa...6 Hófehérke és a hét törpe...12 Az élet vize...22 Hamupipőke...30 A méhkirálynő...38 Pöttöm Panna...46 A palackba zárt szellem...56

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

XVIII. évfolyam XII. szám

XVIII. évfolyam XII. szám XVIII. évfolyam XII. szám Az IPA világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása,

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben