Ajánlju t el.: éve s. korig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlju 8-99. t el.: éve s. korig"

Átírás

1 Ajnlju 8-99 év rig y a w g 0 S 2 l.: m l l r r l r l ma u ó r l d jna! l z S z ó d j n r c p c i ój é j

2 Sgway A gway Hévízn A mzg új frra! Mrafürd é Budap un immr Hévízn i lérhő a High-Tch Spr Bzina gydi zlglaa, a gwayúra. Ezzl a fanaziu zözzl a úrz fljhln élmény nyúj icin, nagyna, fiaalabbana, időbbn, prna, caldna, bari ragna gyarn. A alandra, élményr, iapclódra vgyó garanlan mgallj zmíua, ha vlün úrzna. Az rdi amriai gway pralan élmény nyúj. Nm i hinné, milyn gyzrű zlni! A zabadg é a rmézl való gyülé ulérhlnül flzabadíó érzéé, a mzgun rlaina lépéé gíi. Egyzrűn cd az élmény, amly vizaözön lmainban i. Ez mindnépp ll élni. Max. rhlhőég: 120 g. inf! A gway mr 8 év ról (úly min. ~27 g) haznlhaóa. A ibbn néhny hónap ról a i gway-zéréin ajnlju. A gwayzé lyan caldbar prgram, ahl az géz cald (igyr, nagy gyr, zülő, nagyzülő) garanlan jól érzhi mag. A zülő() a bizng gyrmunfuóban hzhaj magual úrzni a lgibb. mindn úrnhz igénylhő a gyrn gwayzér: 999 F /2 gyrm rézér (öz. rhlé max 0 g) Ajnlju 8-99 év rig

3 Sgwayúra ajnlaain TündérrózA gway Tréning flézíő réning pcilian ialaí gwayplyn. aó lal irnyí mnli é mzg réning, a high-ch jrgny mgimréé gíő gydi fjlzéű, é épíéű gyarlóplyn. Inf: indul a Bziról (Turinfrm irda) 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; f/fő (b prc) A rndívül dvzmény rú alapréning Hévízn az él frrna vrban a High-Tch Spr Bzia lal ialaí pcili plyn vrja a gwayzé irn érdlődő. frr gway TúrA Alapúra zdőn. aó lal vz alapúra, a réningn zrz imr alalmazza való úrarpn. Inf: indul a Bziról (Turinfrm irda) 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; f/fő (b. 1 óra, 5- m) Az alapúr azna ajnlju, ai a plyaréning rn mgbarza a gway ülönlg lhőégivl, é zívn vbbfjlzné udua. Az alapúra biz é mgalapz gwayzé z lhővé, immr való rpn. Ar 80 évn i iűnő zóraz, mr fiziai igénybvél nm, cupn figylm igényl. római dicvr gway TúrA fdzz fl Hévíz mindn zépégé gwayn. Ació: 9999 Kzdő úrnn az géz cald gyü baranglhaja b a i vr. A úr az időbb rzlyna i bran ajnlju. Inf: indul a Bziról (Turinfrm irda) 10.00; 12.00; 1.00 A úrn nm mulazju l érinni a cdla Hévízi-Tava, amlyr a nyüzgő élóucn é a Schulhf Vilm ényn juun l, m a aland ca ar zdődi, amir bbaranglju jrgnyunal a vadrgény Védrdő Par. Az adrnalin raml nm marad annyiban, a úra a fői örnyzbn allhaó Szn Magdlna Tmplmhz vz, ahl ú özbn mginhjü a Római ana írj, a Jézu zív mplm, valamin a Római ri rmr. római ArénA crvr vip Közp nhézégi fú, pcili prgramlm aralmazó úra özéphaladóna. aó lal flügyl úra, a flfdző, hőö é élignlő úrja. Inf: indul a Bziról (Turinfrm irda) 10.00; f/fő (b. 3 óra, m) Ez a crvr bépíi a Római úra flfdző jég, Hévíz mgimréé, d úl i mgy azn. A Fic-aély, a Balan, Kzhly pmpja é a vadrgény j adja nn a úrna az igazi zncij. Hévíz by night éjzaai úra FjlmPal Közp nhézégi fú úra özéphaladóna. aó lal flügyl úra, a bra, bvllalóa, a flfdző úrja. Inf: indul a Bziról (Turinfrm irda) un lőr gyz időpnban f/fő (b. 2-2,5 óra, m) időaram: (b. 2 óra, 10 m) TiPP! a Római dicvr é a Római aréna crvr VIP úrina igény én ól i lindíju. f/fő

4 lrms auó 100 % lrm AUTó ninc Az idi újdng, a vrnézé új flfdzé z a 2 zmély, 100 %-an lrm HiGH- TECH jrgny. A m vlgra lég nrgia gyran unölhő (30 prc!). A Balan é örnyéén flfdzé mr nm üözh aadlyba. A jrműv ar ajó nélül, cabrióén i lh haznlni, igaz, hgy jgívny züég hzz, mivl aznban mindn aumaa, nagyn önnyű zlni. Külön bérlhő ipad-ra lpí úravző alalmaz, mly nmca GPS-én, hanm zmélyi úravzőén gí a örnyé érdégin é nvzégin flfdzéébn. bnzinöltég! r: 9999 F/3 óra inf! F/2 óra rnault Twizy Trnd Az nrgia

5 lrms rllr inf! mr 1 év ról ajnlju. max. rhlhőég: 115 g r: 999 F/nap LTrm rllr Túr A 21. zzad finman hangl, mív ivilű é rzaaló jrgnya, a mdrn mbr rllr az -rllr. Ez a frmabnóan új, lrm rllr ivló pré özldéi zöz. Haznlhaju ún, jrdn, rpn, valamin rövid é hzú ua mgélér gyarn. Bérlé é üzmlé gyarn gazdag, hizn ar m mgélér i alalma, é m/h- béggl i ép haíani.

6 ó i c m i n f r N NAPj ) N E D N i n nüp z év M m A S lal Gl Al iz (Fg NT-f v P H / ő U D pr h c Túr Ai w w w.hb.h h g E: m / hi NliN b.c w w w.f l.: +3 ac H év íz 3 bziada T r IR ch PuRInFRm zi u. 2. c HigH-T ó R évíz, b.hu wb: h.hu h b : -mail f l: +3 88" in 11' , n 5.857" 7' 2 z z A: gp: A Lm A H TArT uóia b r A Túr ölcönzé,, friíő y A w A g przöz ab, üdíő zé, zyű, ő úrav a, bizí, i g rt n lé ch P zia 3 flzr débiz HigH-T özl gyéb védő b da é m IR urin FR ) hb.hu u.h b b.hu) h : 9 B ) in B 2 9 b v u d.h T z (H hb A für m Trégllm (+ rm A fa íh v (+ - n ö ú 59/A. Buz P T budaudap, Eöv 1121 B A in i B zis K: ): (H b 1 A -, é az f az z ér vény lm a a r 31- ig r a in. m r c iu

AKCIÓDUETT Ft/csomag

AKCIÓDUETT Ft/csomag ÉRVÉNYES: 05.22. CSÜTÖRTÖKTŐL 05.28. SZERDÁIG Kriálycuor 1 g 199 /g MINDEN CSÜTÖRTÖKTŐL ÉS VASÁRNAPTÓL ÚJ 219 hly 199 DUETT Még öbb ció zórólp 2-5. oldlán! 59 öbbfél cím /plc.22 05-33 % 119 hly Mfilm DVD*

Részletesebben

5. Előadás. Instabilitások A mikrorobbantásos fúzió Fúziós energia Lézerfúzió követelményei Lézerfúziós sémák I.

5. Előadás. Instabilitások A mikrorobbantásos fúzió Fúziós energia Lézerfúzió követelményei Lézerfúziós sémák I. 5. Előadás Insabiliás mirrbbanáss fúzió Fúziós nrgia Lézrfúzió övlményi Lézrfúziós sémá I. 1 Valódi lazmarfil flidézés Valódi lézrlazma ölcsönhaásr a sűrűségrfil valahgy így néz i. d hullámhsszú lézrr

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

folytonosan hátra pisl6g6k íekésik

folytonosan hátra pisl6g6k íekésik LEvÉL I1éé======== g11=======9é229-1= GONDOLATOK A EÖZBIZTONSÁGI INTÉZMÉNfÜNK UJRASZERVEZESEROL él mgrúll n örvny fjlödé hldáa hl dá uj gym ovo-v dln hou láncol; do é ho pd6 mbra hldá clj pdg mnél öélbbr

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában A ladához zmélyi igazolvány, lakcímkártya é adózám zükég! Alu tizta: 400 forint/kg, alu fttt: 300 forint/kg, alu öntvény: 300 forint/kg, alu italo doboz: 200 forint/kg, alu forgác: 200 forint/kg, alu hõhida:

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben