IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/"

Átírás

1 IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/ a.) Címereslevelek ,80 ifm; 37 r. e. (tasak) Raktári hely: Kutatóterem 20. szekrény b.) Egyéb oklevelek ,44 ifm; 19 r. e. (tasak) Raktári hely: Mester utca, 2. emelet, 21. állvány, 14. polc c.) Nemesi bizonyságlevelek ,11 ifm; 16 r. e. (tasak) Raktári hely: Mester utca, 2. emelet, 21. állvány, 14. polc Összesen: 1,35 ifm; 72 r. e. (tasak)

2 Fondismertető A Pest Megyei Levéltárban őrzött Mohács után oklevelek fondja gyűjteményes fond. Egyrészt a Levéltár különböző fondjaiból kiemelt, másrészt vásárlás útján szerzett oklevelekből tevődik össze. Az oklevelek nyelve latin, német és részben magyar. Az oklevelek néhánya restaurálásra szorul, de általában jó állapotban vannak. Többségük a másolatok a XVIII-XIX. században keletkeztek. A rendezés során külön állagba kerültek a címereslevelek (a) az egyéb, más témájú oklevelek (b) valamint a különböző vármegyékben kiadott nemesi bizonyságlevelek (c). Címereslevelek: Mohács után a nemesítés már nem birtokadományozás útján, hanem címereslevél (litterae armales) kiadásával történt. Ezekben a címereslevelekben megtalálható az adományos címerének színes, festett ke, valamint annak leírása is. Mivel a nemesség csak akkor volt érvényes, ha a címereslevelet abban a vármegyében, ahol annak szerzője birtokolt, kihirdették, ezekre az oklevelekre igazolásul megjegyzésként - rávezették a megyei kihirdetések helyét és időpontját is. A raktárjegyzékben az okleveleket dátum, kiadó és szerző alapján lehet keresni. Egyéb oklevelek: A különböző tárgyú oklevelek (káptalani jelentés iktatásról, átírás, megerősítés, királyi jog adományozása, familiárissá fogadás, Pest Pilis Solt vármegye pecsétadománya, honosítás, nemesi előnév használatának engedélyezése, mezővárosi privilégium, birtokadomány) a raktárjegyzékben időrendi sorrendben vannak feltüntetve, a kiadó, a szerző és az oklevél tárgyának megjelölésével. Nemesi bizonyságlevelek Ahhoz, hogy valamely nemes előjogaival élhessen, feltétlenül szükséges volt, hogy nemességét abban a megyében, ahol birtokolt, igazolja. Ezt egyrészt a címereslevelek kihirdetésével tették meg, másrészt, mivel a folyamatos háborúk miatt nagyon sok adománylevél elveszett vagy megsemmisült, vizsgálat útján szereztek az egyes megyékben igazolást. (A vizsgálat során vagy más jellegű okleveleikkel vagy emberi tanúbizonysággal igazolták nemességüket, a tősgyökeres és minden kétséget kizáróan nemes családoknak pedig vizsgálat nélkül is kiadták a bizonyságot). Amennyiben az adott család vagy annak egyes tagjai más megyébe költöztek, az előző megyében/megyékben kiadott bizonyságot átírták és újra megerősítették, sőt, erre akkor is sor került, ha az adott nemesnek új gyermeke született, akinek a neve természetesen nem szerepelt az előző igazolásokon. A raktárjegyzékben a bizonyságokat dátum, kiadó (megye) és szerző alapján lehet keresni.

3 PML IV a Címereslevelek R. e. Dátum Kibocsátó Szerző Pecsét Megjegyzés 1. Pozsony, II. Rudolf Dychke-i törött április 12. Kovách Mihály 2. Prága, február Bécs, augusztus Prága, Prága, január Alba Julia 1608, június Bécs, március Bécs, április Bécs, február Bécs, június Bécs, április Ratisbo, június Bécs, július 18. II. Rudolf II. Rudolf és nővére Wathai Mucsy Péter és Wathai Pelbárth Tamás Beczkó-i Kwharowycz vagy Litterátus Péter és leányai II. Rudolf Fyristh Pál törött, II. Rudolf Báthori Gábor II. Mátyás II. Mátyás Ench-i Szeél György és felesége Hidwegh-i Kunn György és felesége Moczer Mihály, felesége és gyermekei Suba András és Lietava-i Vlassits Márton és István és annak felesége Kapitány György, felesége és gyermekei Tóótth András, felesége és fivére Szentpétery János, felesége és fivérei Bencse György, fivérei és Anthal Péter törött,,, szakadt - másolat, papír, pecséttel, február 8. - másolat, papír,, pecséttel, január 15. címerk nélkül, papír,, szakadt

4 14. Bécs, február Bécs, június Bécs, július Bécs, január Bécs, november Prága, október Pozsony, október Bécs, július Pozsony, július Bécs, április Ebersdorf, Bécs, március Bécs, június Bécs, április 12. III. Ferdinánd III. Ferdinánd III. Ferdinánd III. Ferdinánd Énekes István és Száz Márton és fivérei: János és István Horváth Péter Propeckh Márton Mester Márton és testvére Barinai György, felesége és gyermekei I. Lipót Kisvárday alias Chizmadia János, felesége és fivére I. Lipót Ráczkevei Lencés Márton, felesége, gyermekei és fivérei I. Lipót Szalay István és - (egykorú?) másolat, papír, pecsét nélkül törött, hamis- Hunyadi Mátyás-féle sérült I. Lipót Dul Mihály I. Lipót Gáál vagy Tóót György és I. Lipót Tegzes Tamás, János és I. Lipót Vanyi István és I. Lipót Thóth vagy Kapitány Mihály és Mátyás sérült függő sérült sérült,,, mellette az oklevélről készült felvételek, Kiemelve 1931-ben, helyén őrjegy

5 28. Bécs, július Bécs, július Bécs, április március Bécs, december Bécs, augusztus Bécs, február Bécs, január Comotau, október Bécs, január 10. I. Lipót Vlassits Sándor és fia I. Lipót Básthi Mihály I. Lipót Liliai Vencel és felesége I. Lipót Vlassits Márton és felesége - másolat, papír, pecséttel május 15. másolat,, pecséttel február 25. sérült, kettős I. Lipót Mayer Péter III. Károly Szira György, III. Károly Schick János és fiai (restaurálandó), (német) másolat,,, pecséttel április 19. I. Ferenc Iványi László, I. Ferenc Tóth Pál, I. Ferenc József Schossberger Simon Vilmos és - másolat, papír,, pecséttel (magyar)

6 IV b Egyéb oklevelek R. e. Dátum Kibocsátó Szerző Tárgy Pecsét Megjegyzés 1. Buják, március 18. Báthori András Bernáldfalw a-i Bernát familiárissá fogadás és birtokrész adományozása (Heves vm. Halaas papír, április május június Bécs, augusztus május február Pozsony, június 18. Solti szék Székesfehérvári keresztes konvent jászói konvent garamszentbene -deki konvent I Werlein István János Weche-i Thethétleny Ferenc és cs. (Bernáldfal wa-i Bernát) (Cheby György) (Földváry család) Medgiessy Pál Geörg Wöber és Jans Ratk I. Lipót PPS vármegye székháza Kollonits Lipót hercegprímás Dicske-i Kovách István és cs. birtokban) felszólítás zálogos telek visszaadására (Solth birtok) jelentés iktatásról Halaaz birtokban (átírja a király október 23-i parancsát) jelentés iktatásról FelsewMera birtokban, új adomány alapján (átírja a király november 14- i parancsát) jelentés iktatásról Szeöczy, Oroszy birtokokban és Gyöngyös Halász birtokrészben új adomány alapján (átírja a nádor március 29-i parancsát) átírja és megerősíti a magyar nyelvű inscriptiót (1563. szept. 15.) Szmier Varallia birtokról és a királyi jogot adományozza bizonyságlevél házeladásról privilégium birtokadomány (3 nemesi kúria Dicskén) 3 pecsét töredéke sérült kissé sérült sérült rányomo tt, papír, német nyelvű papír

7 Bécs, december Bécs, március Bécs, december május Bécs, február Bécs, február Bécs, június 28. Honorius kremsmünsteri apát III. Károly gróf Heinrich Gotthard Schick János és fiai nemeslevél honosítás III. Károly PPS vm. pecsétadomány (felirat megváltoztatása) Mária Terézia néhai Cseithey Pál fiai: Antal, Pál és Imre I. Ferenc Zlinszky Mátyás I. Ferenc Zlinszky Mátyás I. Ferenc Zajgár Ferenc I. Ferenc Chillagh Pál (azelőtt Korpics vagy Tóth) gyermekei: Jozefa és Teréz magyar nyelvű oklevél, eladás átirata és megerősítése Rasztina, Köllös és Matiovics birtokokról és királyi jog adományozása birtokadomány (Roglaticza birtok negyedrésze) Roglaticza-i előnév adományozása és engedélyezése Zajgár Ferenc fia: György legitimizációja Chillagh előnév használatának engedélyezése V. Ferdinánd PPS vm. pecsétadomány megerősítése (ld. ott) V. Ferdinánd (Kiskun) Laczháza I. Ferenc Pilis mezőváros mezővárosi privilégium vásártartási privilégium pecsét nélkül, függő,, (benne a megye dátum nélküli értesítése az iktatásról, papíron, magyar nyelven),,,,

8 IV c Nemesi bizonyságlevelek Szám Dátum Kibocsátó Szerző Pecsét Megjegyzés július 5. Baranya megye Hernád-i István és testvérei pecsét nélkül másolat, papír 2. Komárom, április 5. Komárom megye Nagy család, december 1. Bars megye Vlassits család, papír december 11. Esztergom megye Vlassits család pecsét nélkül másolat, papír január 15. Nyitra megye Vlassits család, 6. Székesfehérvár, június 18. Fehér megye Bedő család, 7. Pécs, február 15. Baranya megye Koller György sérült 8. Komárom, február 19. Komárom megye Konkoly Thege József és fiai, 9. Révkomárom, augusztus 17. Komárom megye Szokolay János és István, 10. Aranyosmarót, június Nyitra február 12. Nyitra, február Nyitra, november Nyitra, december Nyitra, május Nyitra, július Esztergom, Budapest, június 22. Bars megye Kautz József fiai: József és János, Nyitra megye Vlassits család, Nyitra megye Vlassits család, Nyitra megye Bartha család, Nyitra megye Vlassits család, Nyitra megye Koncz család, Nyitra megye Koncz család Esztergom megye Túba család Ellenőrizte: Dr. Héjjas Pál Készítette: Kiss Anita Igazgató levéltáros

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA Megbízó: Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A BIATORBÁGY: SÁNDOR-METTERNICH-KASTÉLY ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA Készítette: Budapest Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI

BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI 1342-1800 IRATJEGYZÉK BEREG VARMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI 1342-1800 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai

Részletesebben

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE Értekezés a doktori (PhD) fokozat megszerzése érdekében a történelemtudomány tudományágban Írta: Merényi-Metzger Gábor okl. történelem szakos

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI

HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1629-1634 II/l Nyíregyháza, 1996. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 10. Sorozatszerkesztő: Nagy Ferenc

Részletesebben

CSALÁDBAN MARAD. digitális családfakutató folyóirat. 2009 Vágsellye

CSALÁDBAN MARAD. digitális családfakutató folyóirat. 2009 Vágsellye CSALÁDBAN MARAD digitális családfakutató folyóirat 2009 Vágsellye Családban marad - digitális családfakutató folyóirat I. évf. 1. szám megjelent: 2009-ben 30 példányban, 34 oldalon, 3 melléklettel és 1

Részletesebben

Téglagyártás Ipolypásztón és Vámosmikolán Menyhárt Miklós

Téglagyártás Ipolypásztón és Vámosmikolán Menyhárt Miklós Téglagyártás Ipolypásztón és Vámosmikolán Menyhárt Miklós Ipoly és a határ elválaszt, a történelem összeköt A két falu történetéről több kiváló tanulmány jelent meg. Jelen dolgozatban a téglaégetés és

Részletesebben

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 Csatáry György A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 1 2 A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig - 2 - Bodnár Tamás ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig Alsózsolca Község Önkormányzata, 2005 A kötet Alsózsolca

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÁLFFY GÉZA EGY SZLAVÓNIAI KÖZNEMESI FAMÍLIA KÉT ORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN: A BUDRÓCI BUDOR CSALÁD A XV XVIII. SZÁZADBAN *

TANULMÁNYOK PÁLFFY GÉZA EGY SZLAVÓNIAI KÖZNEMESI FAMÍLIA KÉT ORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN: A BUDRÓCI BUDOR CSALÁD A XV XVIII. SZÁZADBAN * TANULMÁNYOK PÁLFFY GÉZA EGY SZLAVÓNIAI KÖZNEMESI FAMÍLIA KÉT ORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN: A BUDRÓCI BUDOR CSALÁD A XV XVIII. SZÁZADBAN * Gecsényi Lajos 60. születésnapjára Bevezetés: egy különleges nemeslevél

Részletesebben

Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA

Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány R u d a b á n y a 2014 1 Szerkesztette: HADOBÁS SÁNDOR Az első borítón: Eger ostroma, 1552. Vízkelety Béla (1825-1864)

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

IV. évfolyam, 3. szám

IV. évfolyam, 3. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Pauler Gyula (1841 1903) történész, levéltáros, az MTA rendes tagja, a Magyar Országos Levéltár első főigazgatója Forrás: http://mnl.gov.hu/kozadat/tevekenyseg_mukodes/intezmenytortenet/foigazgatok/pauler_gyula.html

Részletesebben

Kosztolányi Világtalálkozó 2003. június 7.

Kosztolányi Világtalálkozó 2003. június 7. Kosztolányi Világtalálkozó 2003. június 7. Szerkesztette: Kosztolányi Zoltán, Budapest 2 Tartalomjegyzék I. Előzmények, meghívólevelek II. III. IV. Kosztolányi Zoltán (Auckland) - megnyitója Kosztolányi

Részletesebben

Csorba Noémi EGY PARTIUMI NEMESASSZONY, PETNEHÁZYNÉ KIRÁLY ANNA ÉLETÚTJA BEVEZETŐ SZÁRMAZÁSA, CSALÁDJA

Csorba Noémi EGY PARTIUMI NEMESASSZONY, PETNEHÁZYNÉ KIRÁLY ANNA ÉLETÚTJA BEVEZETŐ SZÁRMAZÁSA, CSALÁDJA Csorba Noémi BEVEZETŐ EGY PARTIUMI NEMESASSZONY, PETNEHÁZYNÉ KIRÁLY ANNA ÉLETÚTJA A tanulmány címében szereplő Petneházyné Király Anna nem ismeretlen a történettudományban. Személye akkor vált számunkra

Részletesebben

Kápolnásnyék, története

Kápolnásnyék, története Kupi László Kápolnásnyék, története Kápolnásnyék 2000. 1 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 1. Kápolnásnyék területe és természetrajza... 4 2. A község neve... 6 3. Mióta lakott a község területe?...

Részletesebben

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE 1533 1900 doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm

Részletesebben

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) FONS (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) XIX. évfolyam 2012. 4. szám Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) Lapinformációk Alapítás: A folyóiratot 1993-ban alapította a Levéltáros Hallgatók

Részletesebben

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester A borítón Nepomuki Szent Jánosnak a Budapesti út és Aradi utca

Részletesebben

A SZÉCHENYI- GYŰJTEMÉNY

A SZÉCHENYI- GYŰJTEMÉNY K D R M E I M D Y K l IMG A A SZÉCHENYI- GYŰJTEMÉNY K 1 6 3 - K 3 1 1 B U D A P E S T - 1 9 7 6 Körmendy Kinga A SZÉCHENYI- GYŰJTEMÉNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA KÉZIRATTÁRÁNAK KATALÓGUSAI

Részletesebben

OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN

OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN Módy György-P. Szalay Emőke A magyarországi múzeumok - a viszonylag olyan későn alapítottak is, mint a debreceni múzeum - a hagyományos múzeumi tudományágak

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL)

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) 15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) Cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 102. Telefon: (+36) 22/502-252; (+36) 22/502-253 Fax:

Részletesebben

Hasonlóan nem a köztörténet, bár azzal éppen egybeesı módon a hiteleshely középkori

Hasonlóan nem a köztörténet, bár azzal éppen egybeesı módon a hiteleshely középkori I.) Bevezetés Az Európában egyedülálló magyarországi közhitelő intézményrendszer, a hiteleshelyek (loca credibilia) történetének vizsgálata az utóbbi években felélénkült. A közel egy évszázada írt, és

Részletesebben

Kis Róbert. Kisújfalu. története a kezdetektõl 1900-ig

Kis Róbert. Kisújfalu. története a kezdetektõl 1900-ig ISBN: 80-968443-3-4 Kis Róbert Kisújfalu története a kezdetektõl 1900-ig Kis Róbert Kisújfalu története a kezdetektõl 1900-ig Kiadó: Cranium, s.r.o. Lektor: Dr. Liszka József Nyelvi szerkesztõ: Dr. Csanda

Részletesebben

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935. NYOMATOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

A bernáthfalvi Bernáth Család Története

A bernáthfalvi Bernáth Család Története BERNÁTH LÁSZLÓ Ifj. BERNÁTH LÁSZLÓ A bernáthfalvi Bernáth Család Története ~ 2 ~ A bernáthfalvi Bernáth Család Története Írta: Bernáth László és Ifj. Bernáth László A családtörténeti könyv harmadik, bővített

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben

Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke:

Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke: Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke: Az orosz hadsereg 1944. október 8-án vonult be Moholra. A bevonulását követően a községben eluralkodott az anarchia. Ezt kihasználva, a helyi szerbség, saját köreiből,

Részletesebben

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Hálával adózunk a hagyaték gondozásáért a mûvész fia, dr. Németh Gábor esztergomi

Részletesebben