Garay Jánosra emlékezett a város Kétszáz éve Szekszárdon született kora ünnepelt költõje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Garay Jánosra emlékezett a város Kétszáz éve Szekszárdon született kora ünnepelt költõje"

Átírás

1 XXII. évfolyam, 37. szám Lapunk olvasható a honlapon is október 14. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Garay Jánosra emlékezett a város Kétszáz éve Szekszárdon született kora ünnepelt költõje A bicentenáriumhoz méltó módon, színes és színvonalas rendezvényekkel emlékezett Szekszárd városa híres szülöttére, Garay Jánosra. A kétszáz esztendeje született költõújságíró munkássága elõtt születésnapján, október 10-én egész napos programmal adózott a megyeszékhely. A nevét viselõ általános iskolában és gimnáziumban ünnepi irodalmi mûsorral és elõadásokkal, az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban és a polgármesteri hivatalban kiállításokkal, este pedig hangversenyekkel emlékeztek a város híres szülöttére. A köztudatban Garay János mint Az obsitos költõje, Háry János alakjának megteremtõje maradt halhatatlan. Mint az a Garay család síremléke elõtti keddi ünnepségen elhangzott, a legméltóbb tisztelgés a költõ elõtt, ismerni családja történetét, és a költõvé lett sarj életmûvét. Az emlékhét eseményeinek beszámolóit a 3-5. oldalon találják. FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Kedden az alsóvárosi temetõben a Garay család sírkertjénél fiatalok és idõsebbek egyaránt lerótták kegyeletüket Játékosan ismerkedtek a szelektív gyûjtéssel FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES A teret megtöltõ gyerekek játékosan tanultak a szelektív gyûjtésrõl Az idõjárás is kedvezett csütörtökön az Állj be a körbe! címû rendezvénynek, amely az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség szelektív gyûjtést népszerûsítõ roadshow-jának 19. állomása volt. A Luther téri szelektív forgatagra kisiskolásokat és óvodásokat hívtak meg, akik válogatott vidámságok közepette ügyességüket is összemérhették. Az ugrálóvárba a helyesen válogatott hulladék volt a belépõ, a célbadobálónál pedig megtudhatták az iskolások, hogy a települési hulladék kétharmada újrahasznosítható lenne. Más játékok mellett délelõtt a Lim-lom címû tanulságos mesejátékot, délután pedig az Alma zenekar koncertjét nézhették, hallgathatták meg a gyerekek.

2 október 14. HÉTRŐL-HÉTRE Takarékoskodtak, átcsoportosítanak A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén többek között a Szekszárd város üzemeltetését érintõ évi költségvetését tekintette át. Kõvári László elnök a napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy a tételek idõarányosan teljesültek, azonban a takarékos gazdálkodásnak köszönhetõen átcsoportosításra nyílt lehetõség. Pontosan ezért minden képviselõ a körzetében egy kisebb volumenû felújítási munkával járó észrevételt jelezhetett a bizottság felé. Továbbá a takarékos gazdálkodás eredménye volt az újvárosi temetõ parkolójának és az idei évben már elvégzett 900 folyóméter járda felújítása a megyeszékhely területén. Utóbbival kapcsolatosan Kõvári László még elmondta, hogy a bizottság tisztában van azzal, hogy ezen a téren még sok elmaradása van, a jövõben ezt igyekeznek pótolni. Egy másik napirendi pont keretében a bizottság megszavazott egy 10 millió forintos nagyságrendû forrásfedezetet, vízelvezetést szolgáló átereszek, víznyelõk tisztítására. Csatornapályázat: év végéig nyitva Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a közcsatornára történõ rákötés 2012 címmel kiírt önkormányzati pályázat benyújtási határidejét Szekszárd MJV Önkormányzatának Közgyûlése december 31-ig meghosszabbította. A támogatás igénybevételére jogosultak köre azon Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén élõ magánszemélyek, akiknek a belterületi ingatlanjuk elõtt kiépített közcsatorna-vezeték húzódik és ingatlanjuk mûszakilag ráköthetõ a hálózatra. A pályázati tájékoztató és adatlap letölthetõ Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján a címen a digitális ügyfélszolgálat/ környezetvédelem menüpont alatt, valamint átvehetõ a polgármesteri hivatal városigazgatási és rendészeti osztályán. Mindkét fél érdekét nézi a képviselõ Horváth István véleményezte a kisajátításról szóló törvényjavaslatot Azt követõen, hogy a parlament mezõgazdasági bizottsága tárgyalta a kisajátításról szóló törvényt és egyes kapcsolódó törvény módosításait, a múlt héten az Országgyûlés elé került a január 1-el hatályba lépett intézkedés. A T/8286. számú törvényjavaslatot Horváth István, a mezõgazdasági bizottság alelnöke véleményezte. A képviselõ felszólalásában kiemelte, hogy alapvetõen és megfelelõen szolgálja a közérdekû beruházásokhoz szükséges kisajátítási eljárásokat, valamint garantálja a törvényes rendet. Mindemellett az elmúlt évek során számos olyan mûködési tapasztalat halmozódott fel, amelyekbõl világossá vált, hogy a törvényi környezetet javítani szükséges az eljárások még hatékonyabb lefolytathatósága érdekében, tette hozzá Horváth István. A jelenleg indítványozott módosító javaslatok, a véleményezõ képviselõ szerint, többnyire egyszerûsítõ, gyorsító szabályok, melyek nemcsak a beruházások megvalósítása Köszönet a szabadság hõseinek! Városi ünnepség az 1956-os forradalom évfordulóján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Tolna Megyei Szervezete és a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza tisztelettel meghívja Önt, hozzátartozóit és ismerõseit október 23-án (kedden) az 1956-os forradalom 56. évfordulója alkalmából rendezendõ városi emlékünnepprogramjaira. ÜNNEPI PROGRAM óra A POFOSZ Tolna Megyei Szervezetének rendezvénye a polgármesteri hivatal dísztermében. Az 1956-os emléktábla koszorúzása a polgármesteri hivatal aulájában óra Térzene a Szent István téren az céljából, a kisajátítási eljárást kezdeményezõ állam és önkormányzatok érdekében szükséges, hanem a másik oldalon álló fél, a tulajdonosok, és egyéb jogosultak szempontjából is. A törvényjavaslat a módosítások mellett tartalmaz új elemeket, melyek kapcsolódnak a mezõgazdasági bizottság szakterületéhez. Ilyen a Natura 2000 területeket érintõ kisajátítási lehetõség, folytatta Horváth István, aki személy szerint, illetve a bizottságban dolgozó több társával Alisca Brass Band közremûködésével. Karnagy: Kovács Zsolt aggódik e kisajátítási forma miatt. A Natura 2000-es besorolás a magyarországi termõföldek több mint 20 százalékát érintik. A bizottság tagjainak többségi véleménye szerint a törvényjavaslat kissé túlzottan avatkozik be, a védelem céljával nem megfelelõ gazdálkodásra hivatkozva, így veszélyezteti az üzemszerû gazdálkodást. Többek között ezért is szeretne a bizottság alelnöke a jövõben módosító javaslatot tenni a törvényjavaslathoz. A mezõgazdasági bizottság többségi véleménye szerint, a Natura 2000-es területeket kivéve, a törvényjavaslatban alkalmazott módosítások egyértelmûen szolgálják a jelenleg hatályban lévõ, kisajátításról szóló törvény jobbá tételét. Felszólalása végén Horváth István elmondta, hogy a évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/8286. számú törvényjavaslatot 10 igen és 6 nem szavazattal általános vitára alkalmasnak találta a parlament mezõgazdasági bizottsága óra Ünnepi mûsor és koszorúzás az 1956-os emlékmûnél. Díszõrség és a történelmi zászlók bevonulása Himnusz Ünnepi beszédet mond: Horváth István, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere Az én 1956-om - irodalmi öszszeállítás Buda Ferenc verseibõl az I. Béla Gimnázium diákjainak elõadásában A mûsort összeállította és rendezte: Kis Pál István Egyházak ünnepi áldása Koszorúzás Szózat Közremûködik: a Magyar Nemzetõrség Tolna Megyei Szervezete és a 608. sz. Schola Caritatis Cserkészcsapat. (Az ünnepi megemlékezés esõhelyszíne a Garay János Gimnázium díszterme.) A Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi hangversenye a Régi Vármegyeháza dísztermében. Mûvészeti vezetõ: Földesi Lajos. Koszorúzási felhívás! Szekszárd Város Önkormányzata idén is méltóképpen kíván megemlékezni az 1956-os októberi forradalom eseményeirõl. Kérjük, hogy a koszorúzási szándékot október 19-én (péntek) 12 óráig szíveskedjenek jelezni a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza információján (tel: 74/ ). A koszorúkat kérjük közvetlenül az ünnepség helyszínére szállítani.

3 2012. október GARAY 200 Kétszáz éve született Garay János Háry János alakjának megteremtõjérõl teret neveztek el 1881-ben Garay János édesapja, a bátaszéki származású kereskedõ 1806-ban kísérte oltár elé szíve választottját, Walter Zsuzsannát a tûzvész után újonnan épült katolikus templomban. Házasságukból tizenkét gyermek - hét leány és öt fiú - született, de mindössze hatan érték meg a felnõttkort. Garay János a legidõsebb volt a gyermekek között, október 10-én született. Mint ahogy az Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái címû könyvében áll, elemi iskoláit és az elsõ latin osztályt szülõhelyén, a többi osztályokat Pécsett végezte, majd bölcseleti tudományt hallgatott a pesti egyetemen. Ezután nagyobbrészt irodalommal foglalkozott. A versek, novellák, drámák, eposzok mellett újságíróként írt történeti cikkeket, híreket, színibírálatot, még rejtvényeket is. A Magyar Tudományos Akadémia ben levelezõ tagjai közé választotta, 1842-ben pedig a Kisfaludy Társaság tisztelte meg tagsággal. Az 1840 és 1848 között erõteljesen pezsgõ nemzeti élet és a politikai mozgalmak lelkesítõ ereje õt is felvillanyozta, hazafias költeményei híven szolgálták a politikai és nemzeti célokat. A szabadságharc leverése után - bár tevõlegesen nem vett részt benne - bíróság elé idézték, csak nagy nehezen kerülte el a büntetést. Fóton keresett menedéket, majd kinevezték könyvtártisztnek az egyetemen, ám egészsége hamarosan megromlott, és 1853-ban, 41 évesen meghalt. A Kerepesi temetõben helyezték örök nyugalomra. Halála után, 1881-ben került emléktábla szülõházának falára, amit aztán a 20. század elején lebontottak, hogy helyén felépüljön a napjainkban pénzintézeteknek és kisebb üzleteknek helyet adó Diczenty ház. Az emléktáblát 1905-ben áthelyezték az új épület falára. Ugyancsak 1881-ben nevezték el a város fõterét a költõrõl. Elõtte Zöldkút térnek hívták, régi nevét arról kútról kapta, aminek helyén ma a költõ szobra áll. A szobor alkotója Szárnovszky Ferenc, aki Barabás Miklós rajzát használta fel a költõ alakjának megmintázásához. Az öntés Párizsban készült a Gruet-cégnél, a talapzatot Hector d'espona mûépítész tervezte. A babérágat nyújtó nõalak Köllõ Miklós alkotása. A szobor nyugati oldalán lévõ relief Háry János egyik történetét ábrázolja. A talapzat két oldalára Garay legismertebb verseinek címét vésték. Garay János Szegszárdi bordal Már ha aztán bor: legyen bor, Hegyi bor, ne szilvalé! Még a vízbõl is csak az a jó, Mely hegyekbõl zúg elé! A lapályra béka menjen, Igya meg a bûzös tavát; Hegyre hág fel a szegszárdi, Onnan hozza tûzborát. Mint a legszebb kék leányszem, Mint a nyájas, õszi ég, A szegszárdi szõlõfürtnek Szeme olyan tiszta kék; S hogyha már szõlõkorában Ily varázsjátékot ûz: Hogy ne volna hát borában Hogy ne volna égi tûz! Töltsd pohárba, és csodát látsz! Színe mint a bikavér, S mégis a gyöngy, mely belõle Fölragyog, mint hó, fehér. És a tõke, melyen termett Nemde, oly zöld, mint a rét? Hol leled föl szebben együtt Szép hazánk háromszínét? Ha sûrûn tölt a szegszárdi, Hát ne bánja senki se! Mert hazája színeivel Honszerelmét szíjja be! Ha szegszárdi borral élne Minden ember, mint te s én; Nem rágódnék annyi hernyó Nemzetünk szent törzsökén. Garay János szülõháza (balról), az emléktábla Várady Antal disztichonjával és a Zöld kút tér egy 1881-es rajzon (1846, részlet) Érdekességek Garay János életébõl A gimnázium diákjainak október 10- i irodalmi mûsorát követõen Kaczián János tartott elõadást Garay János és kora címmel. A nyugalmazott levéltáros a költõ-újságíró életének meghatározó állomásait, s korának eseményeit elevenítette fel. Elõadásában többek között arra az érdekességre világított rá, hogy a költõ Az obsitos címû mûvének van valóságalapja, hiszen élt Szekszárdon egy fazekasmester, akit Háry Jánosnak hívtak, s aki nem szakmájának magas szintû mûvelésével, sokkal inkább történeteivel vált népszerûvé az egykori Fekete Elefánt fogadóban. Garay édesanyját igen szerették a helyiek, mert maga köré gyûjtötte a gyermekeket, és meséivel elkápráztatta kicsiny hallgatóságát. Kaczián János arra is rávilágított, a költõ Szeresd magyar hazádat címû költeményének ritmusa, témája hallatán Kölcsey Himnusza juthat eszünkbe. Petõfivel nehezen indult barátsága, mert a nemzet költõje álnéven akarta négy versét megjelentetni a Regélõ címû lapban, ám az ott segédszerkesztõként dolgozó Garay annyira jónak tartotta a költeményeket, hogy Petõfi valódi nevén hozta le azokat. A kor híres színésznõje, Laborfalvy Róza színházi elõadásokat szervezett a már betegeskedõ Garay és családja megsegítésére. Az aradi várban a szabadságharc foglyai Garaynak 61 pengõ forintot és két krajcárt gyûjtöttek össze. Arany János gyakran megszállt Pestre érkezvén Garayéknál. A költõt 1839-ben a Magyar Tudós Társaság (az Akadémia elõdje) levelezõ tagjává választotta, 1842-ben pedig a Kisfaludy Társaság is soraiba hívta. Özvegye még jelen volt a költõ szekszárdi szobrának avatásán (képünkön), július 5-én. Gy. L.

4 október 14. GARAY 200 Irodalmi mûsor, kiállítások és A kétszáz éve Szekszárdon született költõ budapesti sírjánál Megannyi értékes, tartalmas programot tartogatott az érdeklődők számára a Garay János emlékhét. Október 8-án Budapesten, a Fiumei úti sírkertben tartottak megemlékezést a költõ tisztelõi. A népes szekszárdi küldöttségben képviseltette magát az önkormányzat, a Garay nevét viselõ általános és középiskola, a megyei könyvtár és a múzeum is. Az obeliszken elhelyezte az emlékezés virágait a Magyar Újságírók Közösségének képviseletében dr. Kelényi István, a Garays Öregdiákoktól Milotai Júlia és Író Lajos, valamint a fóti Garay János Általános Iskola delegációja. A költõ síremléke felett Csillagné Szánthó Polixéna mondott emlékbeszédet. Szekszárd város Humán Bizottságának elnöke így fogalmazott: Ha azt kérnék tõlünk, csak egyetlen szóval jellemezzük Garay Jánost, vajon gazdag szótárunkból melyik lenne a kiválasztott, az egyetlen szó. Én a hûséget választanám.... Állandó, tudatos szeretettel való ragaszkodás, a hûség jellemezte õt. Hûség Istenhez, hazához, szülõvároshoz, hûség a családhoz, a természethez, hazája történelméhez, s benne õseihez, hûség a költészethez, az irodalomhoz.... Most, születésének 200. évfordulóján megidézzük alakját, kézbe vesszük írásait, gyakrabban, mint máskor. Mi szekszárdiak... magunkénak tekintjük õt, mint Babits Mihályt, Baka Istvánt, Mészöly Miklóst. Miénk õ, ahogy õ is magáénak vallotta városát. Nemzedékek nõnek fel a Megemlékezõk csoportja a Kerepesi temetõben, Garay sírjánál róla elnevezett intézményekben úgy, hogy tudják, ki volt névadójuk. A hétfõi budapesti koszorúzást kedden a szekszárdi alsóvárosi temetõben tartott megemlékezés követte. A Garay család sírkertje mellett Kaczián János nyugalmazott levéltáros, az Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöke mondott beszédet, majd a résztvevõk elhelyezték virágaikat a közelmúltban felújított emlékhelyen. Ember és hû honfi Október 10-én, szerdán, a költõ születésnapján igazán gazdag program várta a résztvevõket. Délelõtt a gimnázium dísztermében Garay János az ember és hû honfi címmel az iskola diákjainak zenés irodalmi mûsorát láthatták, hallhatták az érdeklõdõk. A gimnázium tanára, Báló Mariann által rendezett - Anducska Adrienn, dr. Gesztesi Enikõ és Lányi Péter szerkesztésében megvalósult - mûsorban közremûködött Nádasi Lili, Vétek Bence, Miklós Patrik, Deák Norbert, Takács Noémi, Huszárik Márton, Pacheco Ana Esther, Kiss Norbert, Loboda Lilla, Pravetz Diána, Barsi Orsolya, Szanyó Veronika, Elblinger Zsuzsanna, Pató Lili, Márton Balázs, Kiss Norbert, Malustyik Brigitta, Pap Péter, Márton Balázs és Lányi Péter. Az összeállítást követõen Heilmann Józsefné igazgató és Horváth István polgármester köszöntötte az emlékezõket, majd Kaczián János és Rigó Béla író elõadásait hallgathatta meg a közönség. A gimnázium diákjai késõbb a Garay általános iskola tanulóinak is elõadták mûsorukat. Lerajzolták Garay mûveit Háromszáz pályamunka érkezett be a Garay általános iskola rajzpályázatára, amelyet a költõ születésének kétszázadik évfordulójára hirdettek meg. A legjobb kétszáz alkotásból összeállított kiállítás szerdán délután nyílt meg a polgármesteri hivatalban. A rajzokat a megye általános iskoláiból, és a szekszárdin kívül az ország egyetlen Garay János Általános Iskolájából, Fótról küldték be a Matókné Misóczki Mária, a Garay iskola igazgatója Szentes Árminnak gratulál FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES

5 2012. október 14. hangversenyek idézték meg Garay Jánost virágokkal emlékeztek az obsitos alakjának megteremtõjére A Garay gimi diákjai az iskolásoknak is elõadták mûsorukat gyerekek. A fóti garaysok mintegy harminc rajzzal neveztek, és a három díjazott alsó tagozatos kisdiák mellett az iskola küldöttsége is részt vett a megnyitón. Mint azt Domokos Éva, a fóti iskola Garay bicentenáriumi programfelelõse elmondta, névadójuk elõtt tisztelegve részt vettek a Kerepesi temetõben tartott koszorúzási ünnepségen, és jönnek majd a novemberi szavalóversenyre is. A szekszárdi Garay iskolásokat jövõ márciusi programjaikra várják vissza. A rajzpályázatra beérkezett munkákat - melyeket Adorjáni Endre és Kovács Ferenc zsûrizett - Tápai Kovács Anna mûvésztanár értékelte. Összesen 31 munkát díjaztak, kilenc különdíjat ítéltek oda. A díjazottak között - a már említett fóti gyerekek mellett - voltak szekszárdi, bonyhádi, sióagárdi és szedresi tanulók is. A színpompás munkákat október 26-ig láthatja a közönség. Az emléknap délutánján Garay 200 címmel kiállítás nyílt a megyei könyvtárban. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum anyagából a tárlatot Lovas Csilla és Frankné Sági Apollónia rendezte. A Babits- és Liszt-kiállítás után ez a harmadik tárlat, amelyet a megyei könyvtár egy évig utaztat a megyében. Az értékes anyagot Németh Judit könyvtárés Ódor János múzeumigazgatók ajánlották az érdeklõdõk figyelmébe, a megnyitón közremûködött Mikola Péter zeneszerzõ és Nemes András. Este hat órakor a Garay gimnázium dísztermében ünnepi hangverseny kezdõdött a Garay általános iskola Liszt Ferenc zeneiskolájának tanárai GARAY 200 és az Ungaresca Consort együttes fellépésével. A nívós zenei élményt nyújtó esten közönség elé lépett még Orbán György elõadómûvész és Huszárik Márton egy verbunkossal. Koszorúzás az esõben Egy órával késõbb az esõ áztatta Garay téren gyülekeztek a költõ emléke elõtt tisztelgõk, és Szekszárd város kiemelt mûvészeti együttesei közül több kórus is. A Garay emléknap zárásaként a fáklyák fényében Csillagné Szánthó Polixéna, a város Humán Bizottságának elnöke, Majnay Gábor, a közoktatási, mûvelõdési és sportosztály vezetõje, valamint a pécsi ciszterci Nagy Lajos Gimnázium képviseletében Antal Emília koszorúzta meg Garay János szobrát. A 5 Viszonlátás Szegszárdon címû verset Csötönyi László elõadásában hallgathatták meg a résztvevõk, majd sorban a Gagliarda Kamarakórus, a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, a Szekszárdi Madrigálkórus és a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes énekelt egy-egy mûvet. Az esernyõk alól felcsendült többek között Petõfi: Ha én kedvesemrõl gondolkodom Gyöngyösi Levente zenéjével, de egy szép áldást is hallhattunk a Gárdonyi együttestõl, Naszladi Judit vezényletével.,,kárpátoktól Adriáig / Zengjen hát az ének: // Adjon isten szebb jövendõt / Árpád nemzetének! - énekelte zárásként az összkar Garay: Hymnus címû költeményét Mikola Péter zenéjével, Simon Péter karnagy vezényletével. V. M. - Gy. L. Az emléknap zárása: összkar az esõ áztatta Garay téren

6 október 14. MOZAIK A Polcz Alaine-hiány Kilencven éve született és öt esztendeje nincs közöttünk a Hospice mozgalom alapítója Október 4-én a Petőfi Irodalmi Múzeum adott otthont annak a rendezvénynek, amelyen a résztvevők - köztük a Szekszárd várost képviselő Csillagné Szánthó Polixéna, a humán bizottság elnöke és Pócs Margit, a közművelődési és civil kapcsolatok referense, valamint Ódor János és dr. Gaál Zsuzsanna, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója és helyettese - együtt emlékeztek a 90 éve született POLCZ ALAINRE. Aradi tizenhárom - Világosnál kialudott a fény Az öt esztendõvel ezelõtt elhunyt Polcz Alaine számunkra nemcsak azért kedves, mert férje, a város díszpolgára, Mészöly Miklós hagyatékával ajándékozott meg bennünket (Szekszárdon az õ indíttatására indult el a Mészöly-kultusz), hanem azért is, mert varázslatos lényével, sugárzó derûjével sokaknak nyújtott reményt és vigasztalást. Sok kisgyerek halálos ágyánál tejesített önzetlen szolgálatot, mint a Hospice mozgalom megalapítója és kiteljesítõje, emellett önálló írói munkássága is jelentõs érték. Az emlékezõket a Polcz Alaine Alapítvány nevében Träger Gábor köszöntötte, majd a 2006-ban Alaine-ról készült riportfilm - Tarr Bence László és Karácsony Sándor alkotása - vetítése után egy nemrégen megtalált, 1981-ben a munkája közben felvett kisfilm õsbemutatóját is láthatta a szép számú közönség. A vetítést követõen a Mészáros Sándor által vezetett kerekasztal beszélgetésen volt munkakapcsolatai, jó ismerõsei - köztük Kocsis Imre Antal, Szekszárd korábbi polgármestere - idézték fel Alaine alakját, kiemelve a kívülállók számára eddig ismeretlen jellemzõket. Tizenhárom magyar honvéd tábornokot végeztetett ki október 6-án, Aradon a Habsburg uralkodóház, figyelmeztetve a magyar népet: ne próbálja meg újból kivívni függetlenségét. Pesten ugyanezen a napon az elsõ magyar kormány miniszterelnökére, Batthyány Lajosra is halálbüntetés várt. A gyalázatos esemény, amely az 1848/49- es magyar forradalom és szabadságharc végét jelentette, 163 éve történt. Batthyányihoz hasonlóan Lázár Vilmos fõtisztet, valamint gróf Dessewfy Arisztid, Kiss Ernõ és Schweidel József tábornokokat golyó, míg a többi tábornokot, Török Ignácot, Pöltenberg Ernõt, Lahner Györgyöt, Knezich Károlyt, Nagysándor Józsefet, gróf Leiningen- Westerburg Károlyt, Aulich Lajost, Damjanich Jánost és gróf Vécsey Károlyt kötél általi halálra ítélték. Szekszárdon, a Béla király téren október 5-én délelõtt emlékeztek meg a szabadságharc vértanúiról. Az emlékmûsort a Babits Mihály Általános Iskola tanulói adták. Repülj madár, repülj, menaságra repülj, édes galambomnak gyenge vállára ülj ( ) - énekelte az ismert csíkmenasági népdalt az iskola 3-8. osztályos tanulóiból álló kórus, Talán kevesen tudják, hogy sokat tett a kórházban ápolt súlyosan beteg gyermekek magányosságának feloldásáért. Kiharcolta a mindennapos beteglátogatást, ugyanis 1970-ig csak heti egy látogatást engedélyeztek, ami ma már elképzelhetetlen lenne. A világ nemcsak anyagi, hanem spirituális is, ezért az emberek halálát gondozni szükséges - mondta. Lényének elválaszthatatlan része volt a segíteni akarás, a töretlen életkedv, a másik ember személyisége iránti odaadó figyelem. Jó volt õt munka közben látni a régi filmen, hiszen az általa akkor kimondott dolgok ma már önálló életet élnek, és megvalósult részei annak, amit reánk hagyott. Egész életében tabukat döntögetett. Vallotta, hogy minden napunk egy önálló új kis élet, amit tegyünk széppé amelyet Naszladi Judit vezényelt. Mit faragsz, ács, mit faragsz itt késõ éjjelen? Akasztófát faragok A kérdés és a válasz is többször elhangzott Tóth Kálmán: Mikor az akasztófákat faragták címû költeményébõl, miközben a diákok a tizenhárom vértanú képét körbehordozva sorolták azok neveit és kiváló emberi tulajdonságaikat. Kerecseny János: Az aradi tizenhárom címû verse drámaiságával méltóképpen zárta le az emlékezés perceit: Mint pokolból szabadult szörnyû rém: Sötétség lett úrrá e szent hazán, Mert Világosnál kialudott a fény. Egy egymás számára! Jó lenne megtanulni mindenkinek azt a könnyedséget, amitõl a drámai helyzetek is átfogalmazódnak, és ezáltal derûsebben telnek a nehéz napok is. Sajátos különcsége, egyéni hozzáállása a dolgokhoz nagyon is emberi, mondhatjuk normális, így kellene nekünk is élni. Amikor új helyzetekkel, vagy új emberekkel találkozott, mindig feltételezte, hogy csakis valami jó dologról lehet szó. Nemcsak várta, hanem tette is a jót, megvalósítva élete mindennapjaiban a nõi teljességet. Választékosan és szépen beszélt, olyan dolgokról is, amit mások még nem mertek vállalni. Kiváló stílusérzéke és finom eleganciája maradandó nyomot hagyott mindenkiben, akivel találkozott. Mi a tõle jövõ igazi örökség? Az élet feltétel nélküli igenlése, és az elfogadó, mindenen gyõzedelmeskedõ szeretet megélése és közvetítése. Élete értelmét jól visszaadja a filmbeli mondat: Örömmel, szeretettel élni, és törekedni arra, hogy naponta teremtsünk valamit! Ezen az estén sokan együtt örültünk annak, hogy ismerhettük Õt. K. Á. jajszó sikoltott a honfiszájon - Az Aradi Tizenhárom! Az ünnepi mûsort - melyet Babosné Csapó Erika, Péri Györgyi, Naszladi Judit és Varga Ágnes állított össze - követõen az 1848-as emlékmûnél helyezték el a tisztelet és emlékezés koszorúikat a város intézményeinek, társadalmi és civil szervezeteinek képviselõi. Az önkormányzat nevében Csillagné Szánthó Polixéna, a humán bizottság elnöke, dr. Göttlinger István aljegyzõ és Majnay Gábor, a város mûvelõdési, közoktatási és sport osztályának vezetõje rótta le kegyeletét. Gyimóthy Levente Szurdik-túra Októberben az Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület közös túrát szervez a Rotary Clubbal, melyre szeretettel hívják tagtársaikat, barátaikat, ismerõseiket. A hatodik szurdik-túra október 20-án (szombat) 10 órakor indul a Baranya völgyi buszfordulótól. Pihenõ a Márkvárt tanyánál, szalonnasütés Faluhelyen, a Lepke tónál. Túravezetõ: Lengyel Péter. A túra hossza: km. Újra Békemenet A Civilek Közössége felhívja a szekszárdi és környékbeli honfitársak figyelmét, hogy akik szeretnének részt venni az október 23-án 14 órakor, Budapesten tartandó Békemeneten, azok jelentkezzenek a 74/ as telefonszámon, vagy írjanak a címre! Nevet, elérhetõséget és a résztvevõk számát kérnénk az érdeklõdõktõl az utazás szervezése miatt.

7 2012. október 14. MOZAIK 7 Méregtelenítés, immunerõsítés Prof. Dr. Dávid Tamás rákkutató a Léleképítõn Zenés áhítat, jótékony céllal Az október 8-i Léleképítõn az Echo Tv népszerû RáKérdés és Pulzus címû mûsoraiból ismert dr. Dávid Tamás, nemzetközi békedíjjal kitüntetett rákkutató professzor tartott elõadást. A házigazda, dr. Tóth Csaba Attila bevezetõje után a professzor nem rejtette véka alá véleményét arról, hogy manapság az emberek, a becsületes orvosok, s a hazájukba visszatelepült kutatók szembekerülnek a mindent behálózó gyógyszerlobbival, amely nem a betegek érdekeit képviseli. Kitért arra is, hogy a rákellenes küzdelemben a szervezetre méregként ható kemoterápia világcsõdje már harminc éve beigazolódott. Õ és több külföldi professzor 1983-ban olyan módszert kezdtek el kidolgozni, amely a sejtek építõköveinek talpra állítására fókuszálva gyógyítja meg a beteget az áttétes rákból. Az ortomolekuláris rákterápia alapja, hogy azokat az anyagokat adagolják a szervezetnek, amelyek kicsiny építõköveibõl hiánya van, valamint, hogy az emberi szervezet mûködéséhez szükséges vitaminokat, nyomelemeket, s ásványi anyagokat megfelelõ koncentrációban adják a betegnek. A kutatócsoport egy gyógynövényekbõl álló teakeveréket (CoD TM tea) hozott létre, amely a hozzá tartozó étrendkiegészítõvel együtt már több 100 ezer rákos ember életét mentette meg, megállítva a rákos sejtek burjánzását, talpra állítva az immunrendszert és elindítva az öngyógyító folyamatot. A kezeléssel ez idáig mintegy 30 ezer áttétes rákos beteget hoztak vissza a reménytelen állapotból. A teakeverék nem csodaszer, de eddig világszerte százalékban megszüntette a betegek rákos áttéteit. A tüdõrák áttét gyógyítása tekintetében világelsõ a team, de a petefészek-, a prosztata-, a máj- és a gégerák kezelésében is az egyik legeredményesebb módszer. Méregtelenítés, lúgosítás, immunerõsítés és a C-vitamin mega dózisban történõ adagolása a kulcs, no és nem utolsó sorban a lelki erõ megerõsítése. Az egészséges táplálkozás alapját, s a krónikus, degeneratív betegségek megelõzését - a dohányzás és alkohol elhagyása mellett - a gyulladásgócokat rejtõ, gyökérkezelt fogak eltávolítása, rengeteg nyers zöldség és gyümölcs, szárnyasok és halételek fogyasztása, sok folyadékbevitel, valamint a C-vitamin gyakori szedése jelentheti. Gyimóthy Levente A Környei gitártrió Lemle Zoltán református lelkipásztorral Segítséget kérni, cserébe szépet hallani, átélni hívta meg a Szekszárdi Református Egyházközség Presbitériuma az érdeklõdõket az elmúlt vasárnap délutánjára a gyülekezet templomába. A zene általi gazdagodás helyszínérõl Csillagné Szánthó Polixéna presbiter köszöntõjében kiemelte, hogy rendkívüli jelentõsége van, hiszen a résztvevõk Isten jelenlétét, közelségét is érzik. Az áhítatot mondó Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály alkotó-díjas református lelkipásztor hangsúlyozta: aki énekel, muzsikál az Urának, az duplán magasztalja. A gyönyört adó zenei élményt a Környei gitártrió biztosította jól szerkesztett mûsorával. A saját szerzeményeit is bemutató gitármûvész édesapa, Környei Miklós Pál, valamint a nemzetközi és hazai sikereket elérõ Környei fiúk, Miklós és Attila egyaránt profi játékával kápráztatta el a közönséget. Azután összeült remekelni a trió is, hogy elõadja Propper Pál Manók táncát Környei Miklós Pál átiratában, majd ugyancsak az õ értõ feldolgozását dicsérte a két mohácsi népdal, szerzõi talentumát pedig a Mese címû zenemûve. A zenés áhítatot Mozart Polonézével zárták. A fellépõk az adományokat az egyházközség Bezerédj utcai közösségi házának felújítására ajánlották fel. V. S. Elõadások és kiállítás a Lelki Egészség Világnapján Szerdán, a Lelki Egészség Világnapján kiállítással egybekötött rendezvényt tartottak a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve tanácstermében. Az érkezõket a pszichiátriai osztály páciensei - természetesen szakemberek útmutatása alapján - által készített csodaszép kiállítás fogadta. Faliképek, lakásdíszek, adventi és karácsonyi dekoráció, nagy tál szaloncukor is sorakozott a tárgyak között. Egy tálon gusztusos varrott sütemények serkentették a nyálelválasztást, küllemükben megtévesztõen hasonlítottak az igazi csokis, cukros finomságokra. Késõbb mindezekbõl vásárlással egybekötött nyilvános kiállítást is tartanak. Az ünnepélyes megnyitót követõen elõadások hangzottak el elsõsorban a depresszióról, a megelõzési és a gyógyítási lehetõségekrõl. Mint ismeretes, az egész világon, s így hazánkban is erõteljesen növekszik a depreszszióban szenvedõk száma. Egy kutatási adat szerint a világon 350 millió depressziós beteget tartanak számon. Felismerésérõl, Dr. Kertész Ágnes megelõzésérõl, esetleges következményeirõl kérdeztem dr. Kertész Ágnest, a Balassa János kórház pszichiátriai osztályának vezetõ fõorvosát. A fõorvos elmondta, hogy a világ számos országában húsz éve, hazánkban 1994 óta tartják A Lelki Egészség Világnapját. A népegészségügy és a kórházi osztály közös rendezvényén - ami egy most induló sorozat elsõ állomása - az együttmûködõ társszervek, civilszervezetek is részt vettek. A fõorvos hangsúlyozta, hogy õ maga igen fontosnak tartja a csoportfoglalkozásokat, hiszen a kreatív energia az egyénen át a kapcsolati rendszert is mozgósítja, s a kiállított tárgyakon, majdani elkészítésükön keresztül az osztályon ápolt betegek családjai is bekapcsolódhatnak odahaza a közös munkálkodásba. Dr. Kertész Ágnes leszögezte, hogy a depressziós, szorongásos betegek száma mellett 2008 óta a befejezett öngyilkosságok száma is emelkedik. Tolna megye - a korábbi sereghajtók egyike - országos viszonylatban egy ideje a középmezõnybe lépett elõre. - A depressziós megbetegedéssel nagyon késõn fordulnak orvoshoz, pszichiáterhez. Az emberek ma nagyon keveset tudnak errõl a betegségrõl, szemben a kilencvenes évekkel, amikor a média sokat foglalkozott a témával. Ami a depresszió felismerését nehezíti, hogy a hangulatingadozás mellett igen sok testi tünet is jelentkezik. Gyakran az utóbbiak kivizsgálásával kezdõdik a hosszú folyamat, s csak késõbb derül ki, hogy a szóban forgó tünetek eredõje a depresszió. Az is jellemzõ, hogy a beteg egyetlen tünettel, például alvászavarral keresi fel a háziorvost, aki erre ad gyógyszert - magyarázta a fõorvos asszony, majd a genetika szerepérõl és a család felelõsségérõl is szólt. - Mi magyarok genetikailag is érintettek vagyunk, s nem csupán az öngyilkosságra, hanem a bipolaritásra gondolok. A család? A fáradtság, a levertség, a közönyösség nem mindenki számára jelenti az esetleges depressziót, hanem lustasággal bélyegzik meg a beteget. A lényeg, ha minél korábban történik a depreszszió felismerése, s minél együttmûködõbb a beteg, annál több esélye van a gyógyulásra. V. H.M.

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193.. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Majnay Gábor Osztályvezető úr részére Tárgy: Szakmai beszámoló 2015.évről

Majnay Gábor Osztályvezető úr részére Tárgy: Szakmai beszámoló 2015.évről SZEKSZÁRD MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Szekszárd Béla tér Tárgy: Szakmai beszámoló 2015.évről Kérésére az alábbiakban beszámolok a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Kiemelkedő Művészeti Együttes

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Tisztelt Osztályvezető Úr! SZMJV Önkormányzata Művelődési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezető Úr részére Tisztelt Osztályvezető Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Kérésére az alábbiakban beszámolok a Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 2014-ben végzett szakmai munkájáról.

Kérésére az alábbiakban beszámolok a Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 2014-ben végzett szakmai munkájáról. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Humán Osztály Majnay Gábor Osztályvezető úr részére Tárgy: Szakmai beszámoló 2014. évről Tisztelt Osztályvezető úr! Kérésére az alábbiakban beszámolok

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. XXIV. KIHÍVÁS NAPJA Szekszárd 2015. május 20. Részletes program Sportcsarnok Szekszárdi Sportközpont NKft. 2015. május 20-án, szerdán, 00:00 órától: 00.00 óra Ünnepélyes megnyitó 0.30 óra Kézilabda és

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2017. évi

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 747-14/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2014.12.09-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Kortalanul XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Szeptember 29., 14.00 KORTALANUL XIV. IDŐSEK HÓNAPJA RENDEZVÉNYSOROZAT ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA Október 1., 13.00-14.00

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28.

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. 1. A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása A társaság neve: Székhelye: Besorolása: A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben