Szentandrások találkozója Június 24

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentandrások találkozója Június 24"

Átírás

1 XIX. évfolyam. 6. szám * 2009 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft Szentandrások találkozója Június 24 RÁK HAVA Jankovics Marcell: Jelképkalendárium (részlet) Rák, A június 22/23-ával kezdődő csillagászati hónap névadója az Ikrek és az Oroszlán közötti jelentéktelen állatövi csillagkép, amely az időszámításunk előtti 2000 évben volt a nyári napforduló otthona. Az égi Rák (Cancer) mintájául nem a hosszúfarkú rák (Macrura) szolgált, amilyen a homár, a languszta vagy a mi folyami rákunk, hanem a rövidfarkú rákok körébe tartozó tarisznyarákok családjának (Cancridae) valamelyik tagja. ( ) Különösen figyelemre méltó a csillagkép asztrológiai urának, a Holdnak és a rákoknak hiedelmi összekapcsolása. A természettudósok számára ugyanis bebizonyosodott, hogy a szóban forgó rákfajok életciklusa, vándorlása és szaporodása egyrészt a napi árapály ingadozáshoz, másrészt a hónapos holdváltozáshoz igazodik. (folytatás a 4. oldalon) Borkóstolás a Lambardova-pincészetnél Jászszentandrás Önkormányzatának kezdeményezésére 1996 óta minden évben más-más érintett településen találkoznak a Szentandrás nevű települések önkormányzati képviselői. Idén Jászszentandrás fogadta Torna-, Hernád-, Rába-, Békés- és Nemesszentandrás delegáltjait. A találkozó alkalmat adott arra is, hogy szó essék közös gondjainkról, elért eredményekről. (folytatás a 3. oldalon)

2 2 Jász Szó Testületi ülés: A képviselők beszámolót hallhattak a temető működtetésével kapcsolatban. A szolgáltató és a tulajdonos önkormányzat megosztozik a feladatokon. A legnagyobb problémát talán még mindig a szemét elhelyezése jelenti. Hiszen amíg működött a szeméttelepünk az akkori polgármesterrel szóban megállapodtak annak odaszállításáról, de az előttünk álló rekultiváció miatt, ez ma már nem lehetséges. A kihelyezett csillék elszállítása alkalmanként több mint Ft-ba kerülnek. A feladat adott, közösen kell keresni a megoldást, bár az előre borítékolható, hogy nem lesz olcsóbb. A KO-BOR Hús Kft. felszámolás alá került. Az ezzel kapcsolatos intézkedéseket a Hivatal megtette, az egyéb tartozások rendezését a Pénzügyi Bizottságra bízta. A Közbeszerzési Bizottság kiválasztotta a kivitelezőt az Általános Iskola tetőterének átalakítására, a munkálatok június 22.-én megkezdődtek, az átadási határidő augusztus 15. Mivel az új tanyagondnoki autónkkal végezzük a szükséges feladatokat, a Ford Tranzitra immár nincs szükség. Ezért a testület úgy döntött, hogy az üzemeltetési jogát átadja a Jásziványi falugondnoki szolgálatnak. Sajnos a forint romlása már eddig is működési nehézségeket okozott, mert a televíziós műsorokat valutában kell megfizetni, az ÁFA emelkedése pedig tovább növeli a Netháló Kft. költségeit, ezért díjemelésre kerül sor július 1-től. A testület megkéri mindazokat, akik szolgáltató váltáson törik a fejüket, hogy az apró betűs részeket is olvassák el figyelmesen, a megkötendő szerződés előtt. Közérdekű A testület köszönetét fejezte ki két vállalkozónak. Éles Andor a Mártírok úton régebben kivágott fák tőkéjét távolította el és helyrehozta a megrongálódott járdát is. Túri Gyula Tarnamérai vállalkozó pedig az Általános Iskolában szedte szét és szállította el a régi szeméttárolót, mindezt térítés nélkül. Döntés született még a szelektív hulladéktároló áthelyezéséről, a volt mázsaház helyére. A feladat végrehajtására a sziget kialakítása után kerülhet sor. Az önkormányzat biztosítja az önerőt a beadott pályázatainkhoz, amely egyrészt az óvoda felújítására, másrészt pedig a Zrínyi és a Váci utak útalapjának felújítására, aszfaltozására vonatkozik. Banka Ferenc polgármester TÁJÉKOZTATJUK a 70 éven felüli egyedül élő lakosokat, hogy a évi I. félévi szemétszállítási díj támogatást júl. 15-től aug. 31-ig fizetjük. Kérjük, hogy a befizetést igazoló I. és II. negyed-évi postai feladóvevényüket hozzák magukkal és ügyfélfogadási időben : hétfő 8 12 kedd ,30-16 szerda 8-12 csütörtök nincs ügyfélfogadás péntek ig (a Polgármesteri Hivatalban a 4-es szobát szíveskedjenek felkeresni.) A támogatás összegét csak a meghatározott időtartam alatt tudjuk fizetni. Kérjük szíves megértésüket. Községi Önkormányzat Tisztelt jászszentandrási lakosok! A Netháló-9 Kft július 01-től a bekötési és szolgáltatási díjait az alábbiak szerint módosítja: Kábeltelevízió hálózat bekapcsolási díja: Ft. Internet csatlakozás kiépítésének díja: Ft. Mindkét szolgáltatás együttes bekötése: Ft. 15 csatornás kábeltelevízió havi díja: Ft. 40 csatornás kábeltelevízió havi díja: Ft. 1 Mb/s internet szolgáltatás havi díja: Ft. 2 Mb/s internet szolgáltatás havi díja: Ft. 4 Mb/s internet szolgáltatás havi díja: Ft. REMÉNY Öt Hat ember Öt Hat ministra Ki megszavazva megszavazta Maradjon a rang a koszorú Maradjon a posvány mily szomorú! A jövő megy ki-ki lábával szavazza meg Lábával mert szava nem hallik fent Cipelve terhét táskája súlyát Messziről nézve faluja tornyát! Vissza-visszanéz s bízik az időbe Változást remél a távoli jövőbe Múlik élte s marad reménye Biztos változik az Öt Hat véleménye! Mert van ki iskoláját máshol kezdi Tanítóját pedellusát nem felejti Nem felejti mért is tenné Ha a jelen nem is a jövő övé! Berg Man

3 Jász Szó 3 - Immár harmadik alkalommal került sor arra, hogy községünk látja vendégül a szentandrás nevű települések önkormányzati küldötteit. Azon túl, hogy az érkező vendégek összetétele évről évre változhat, jelent-e ez újat, mennyiben és miben más, mint hat évvel ezelőtt házigazdának lenni?- kérdezem Banka Ferenc polgármestert. - Minden településnek a saját értékeit kell megmutatnia, azt a szellemiségét, amely tovább tudja vinni az összetartozást és nem azt keresni, hogy mi a gátja az együttműködésnek. Egymás tapasztalataiból kell meríteni, az elért eredményekből és tanulni a mások hibáiból ennek szellemében került sor a Szentandrások 13. találkozójára. A települések előre jelzett képviselői létszámmal érkeztek és az önkormányzati küldöttségek a közös képviselőtestületi ülésen elemezték a kisebb és nagyobb települések gondjait, problémáit, amelyek egy közös konszenzusra utaltak, mégpedig, hogy a jelenleg kialakult helyzetben mindenki annyit vállaljon és oldjon meg amennyire képes, mert külső (állami) segítségre nem nagyon lehet számítani. - Tudjuk, hogy minden együttműködés ereje annak szellemiségében rejlik. Több mint egy évtized távlatából Önök hogyan értékelik, mennyire volt gyümölcsöző, építő az együttműködés a települések szemszögéből?- teszem fel a kérdést vendégeinknek. Szentandrások találkozója 2009.június Fialka István ök.képviselő-tornaszentandrás, Krajnyák Dénes polgármester- Tornaszentandrás, Balázs László ök.képviselő-rábaszentandrás, - A Szentandrások találkozója bemutatta a települések múltját, jelenét és előrevetíti jövőjüket is. Ez segít bennünket abban, hogy egymástól is tanulva szebbé, élhetőbbé tegyük saját lakóhelyünket. (Balázs László ök.képviselő) - Megismertük egymás problémáit, és kicsit csalódottak is vagyunk. Előzőleg gazdasági és kulturális téren gondoltuk az együttműködést. Az előbbit nem tudtuk megvalósítani. Gazdasági és üzleti szempontból nem lett hozadéka az együttműködésnek, nem tudott kiszélesedni úgy, ahogyan gondoltuk. - mondja Fialka István ök. képviselő. - Ez leginkább a települések földrajzi fekvéséből, településszerkezeti adottságainkból és gazdasági különbözőségeinkből adódik, - teszi hozzá Krajnyák Dénes polgármester, aki mindhárom alkalommal itt volt nálunk. - Többnyire polgármesteri, képviselői szinten találkoznak évente más-más helyszínen. Kívánják-e az együttműködést kiszélesíteni a kulturális szinten túl az oktatás területére, illetve a civil szervezetek (pl.: nyugdíjas klub, népdalkör, stb.) körére? - Erre nem gondoltunk, de mindenképpen érdemes vele foglalkozni. Sajnos a forráshiány, a pályázati lehetőségek hiánya akadálya annak, hogy a települési együttműködések ezen formái is teret nyerjenek. (Krajnyák Dénes p.m.) - Egymás megismerése, egyfajta szolidáris magatartás kialakítása különösen a fiatalok körében fontos szempont lehetne a kapcsolatápolásban. (Balázs László) - Tettünk rá kísérletet ben Békésszentandrás és Jászszentandrás részvételével Ifjúsági sportvetélkedőn vettünk részt Öregfiúk labdarúgó mérkőzésre is sor került, ahol nem az eredmény számított, ez most is felszínen van, továbbgondolásra érdemes, egyeztetés kérdése. Hernádszentandrással gyermekek kölcsönös táboroztatását terveztük, de a szülők megnövekedett anyagi terhei miatt ez sem valósult meg, pedig az önkormányzatok jelentős támogatást is nyújtottak volna a programhoz.

4 4 Jász Szó Úgy érzem, míg az ország, az önkormányzatok és az emberek nem érzik a stabilitást, a biztonságos életvitelt, át kell gondolnunk együttműködésünk értékeit, súlyát, jövőjét. (Banka Ferenc polgármester) - Minden együttműködés alapja a közös célok megfogalmazása. Évenként találkoznak, születik ilyenkor valami elhatározás, amit a települések közösen próbálnak megvalósítani? - Igen. Nemesszentandrás vetette fel a közös címer elkészítését, Ezt mindannyian támogattuk Az Egri levéltár segítségét kérjük ez ügyben. (Fialka István) - Megvan a közös zászlónk, ami a következő találkozó szervezőjénk a mai napon, búcsúzáskor kerül átadásra. (Balázs László) - És hogyan látják ma Jászszentandrást vendégeink? - Esztétikailag nagyot fejlődött. A köztéri alkotások (Szt. András apostol szobra, Trianoni emlékmű stb.) nevezetesebbé teszik. Jászközmű Szolgáltató Kft. tájékoztatója: Tisztelt Ügyfelünk! A 2009.évi XXV.törvény módosítja az áfatörvényt július 1-től a víziközmű szolgáltatások után felszámítandó általános forgalmi adó (ÁFA) mértéke 20%-ról 25%- ra változik. A szennyvízdíj számláinkban kiszámlázott és Ügyfeleink által befizetett általános forgalmi adó az állami költségvetésbe kerül befizetésre. Szennyvízelvezetés, tisztítás szolgáltatási nettó egységára (ÁFA nélküli) változatlan marad. Megértésüket köszönjük. Tisztelettel:Jászközmű Kft. De ott a strand a hatalmas csúszdával, mindenképp vonzó. Meglepett bennünket a tisztaság, ami nemcsak a kempingre jellemző, hanem az egész falura. Szívesen jövünk ide, bár még mindig nagyon kátyús a bekötő út, ennek ellenére mikor befordulunk a 31-es útról, megdobban a szívem. (Krajnyák Dénes pm.) - Nálunk sokkal korlátozottabbak a lehetőségek. Iskolásaink alig vannak. Irigykedtünk is kicsit a tiszteletünkre adott műsor kapcsán. Gratulálunk a műsort betanító tanárnőnek. Példaértékű, amilyen szeretettel gardírozta a gyerekeket. Nagyon tetszett a templomban tartott koncert. Szép dolog, hogy az önkormányzat felkarol ilyen nemes célt is, mint a kápolna megmentésében való közreműködés. (Balázs László ) - Azt gondolom, más képviselőtársaim nevében is, akik részt vettek az előkészítő, valamint a végrehajtó munkában, hogy lehetőségeinkhez képest kellő képet adhattunk településünkről az ide látogató szentandrásiaknak és legalább annyira hasznos volt a találkozó mások számára, mint ahogyan azt mi is gondoljuk - zárja a beszélgetést Banka Ferenc polgármester, házigazda. Útravaló a Lambardova pincészetből RÁK HAVA Jankovics Marcell: Jelképkalendárium Rák, (részlet) (első oldal folytatása) Egyiptomban csak a késői korban vált általánossá a csillagkép rák-ábrázolása, korábban inkább skarabeuszhoz hasonlították (a két állat sziluettje hasonlít egymásra). A szent skarabeusz kultusza épp arra vezethető vissza, hogy csillagképe adott helyet a napfordulónak. Kheprit, a ganajtúró bogarat már a korai időkben a kelő Nap megtestesülésének tekintették; úgymond, a napgolyó is úgy gördül végig az égen, ahogy a szkarabeusz a szamár gombócát gurigatja. Amint a napisten a napkoronggal, úgy volt egylényegű Khepri a galacsinnal, amibe a petéjét tojja, s amiből a világra jön. Olvasóink leveleiből ( ) Jászszentandrás község körzeti megbízottjai tisztelettel köszönjük a vállalkozóknak, magánszemélyeknek, intézményeknek, hogy segítséget nyújtottak a munkánk végzését segítő gépkocsi megvásárlásához. Az Önök anyagi támogatásával sikerült beszerezni egy Lada Niva típusú személygépkocsit, mely lehetővé teszi a tanyás területek gyakoribb ellenőrzését is. Handzó Róbert és Kimák László Körzeti megbízottak ( )Régebben lehetőség volt arra, hogy a szentandrási kistermelők bejöhettek a kemping területére gyümölcsöt árulni. Nem tudom ezt tiltja-e most valamilyen helyi rendelet, mindenesetre nekünk, kempinglakóknak nagyon jó volt, hogy délutánonként friss gyümölcshöz jutottunk. Most is szívesen vásárolnánk, így nemcsak mi, de a termelő is jól járna. ( ) SzFné

5 Jász Szó 5 XV. Jászok Világtalálkozója Alattyán adott otthont idén a Jászok Világtalálkozójának. A hét során sokat emlegettük őket, hiszen tudjuk mennyi szervezéssel, munkával jár egy ilyen nagy rendezvényt összeállítani. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a helyieket, de tisztességgel helytálltak ők is, mint minden jász település, ahol már megrendezésre került a találkozó ben a Jászok Világtalálkozójának helyszíne Jászágó település lesz. Jászszentandrást a szombati főműsorban a Jászszentandrási Kamara Kórus Egyesület képviselte. Bizton mondhatjuk méltón képviselték településünket, hiszen nagyon szép műsorszámot állítottak össze, mely mögött látszott a sok munka, gyakorlás. A nézőközönség tapsa mellett, mi is megköszönjük munkájukat! (bankaferi) Május végén örömmel értesült kórusunk, hogy mi képviselhetjük községünket a XV. Jász Világtalálkozón. Lelkesen készültünk a jeles eseményre. Június 27-én, szombat délután érkeztünk meg Alattyánra, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Fellépésünk, melyben a kétszólamú művek mellett népdalcsokor is szerepelt, nagy sikert aratott. A műsor végén a kórus megtekintette a helyi kiállításokat, valamint a templomot. Köszönjük, hogy ott lehettünk! (A.Á.;Tné) TÁJÉKOZTATÓ A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVATARTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL Könyvtárunk ezen a nyáron is szívesen látja, és szeretettel várja a településünkön nyaraló vendégeket is. Évek óta szívesen veszik igénybe a nyaralók mind a kölcsönzést, mind más egyéb szolgáltatásainkat pl. internetezés, helyben használat, fénymásolás. Ezúton szeretnék tájékoztatást nyújtani a használat feltételeiről: A könyvtári dokumentumok kölcsönzéshez beiratkozási díjat kell fizetni, melynek mértéke alkalmanként 100,-Ft Nyitva tartási időben (hétfőtől péntekig ) térítési díj ellenében igénybe vehető a fénymásolási és internethasználati szolgáltatásunk (2 db netcsatlakozással rendelkező számítógép áll rendelkezésre). Helyben használathoz folyóiratokat, megyei napilapot, asztali DVD lejátszó használati lehetőséget is biztosítunk. Szolgáltatási díjaink az ÁFA emelkedése miatt kismértékben növekedtek. Könyvtárunkban a évben is lesz teljes zárva tartás, mégpedig augusztus 3-tól szeptember 4-ig. Ezután újra a megszokott nyitva tartási időben várjuk minden kedves régi és új olvasónkat. Andréné Pataki Éva könyvtáros

6 6 Jász Szó Ismét lezárult egy tanév, ilyenkor gyerekek, szülők, pedagógusok értékelik a mögöttünk álló 181 tanítási napot. Az értékelés egyik feladata, hogy számba vegye az elért eredményeket, a javításra váró területeket és a következő évi célokat. Az eredmények tekintetében elmondhatom, hogy sikeres évet zárt a Kunráth Sándor Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Az eredményesség egyik mértéke, hogy bukásmentesen zártuk a tanévet, és 26 tanuló rendszeres munkájának eredményeként kitűnő bizonyítványt vihet haza. A másik mérce pedig az iskolán kívüli versenyeken való megmérettetés, hisz ez ad viszonyítási alapot a többi iskolához képest. Tanulóink sokféle és sok versenyben vettek részt. Ezek közül csak a legeredményesebbeket sorolom fel. Már az első osztályosok bekapcsolódtak a tanulmányi versenyekbe. Kóczián Kamilla a TEKI-TOTÓ Országos Matematika Levelező Versenyen első helyezést ért el, arany oklevelet kapott. Nagy Zita vers és mesemondásával emelkedett ki társai közül. Megmutatta tehetségét a településen kívül is. Tanító nénijük: Dr. Hoblyák Józsefné. A 2. A osztályosok közül a BENDEGÚZ Matematika Verseny országos döntőjén vett részt Csikós Angelika és Futó Ákos. Az ALMA-MÁTER Országos Levelezős Versenyben Kovács Laura irodalomból 2. helyezett lett, Nagy Ferenc matematikából 3. helyezést ért el. A reneszánsz éve alkalmából rendezett meseíró versenyen Futó Ákos 1. helyezést ért el. A NYELVÉSZ Anyanyelvi Verseny megyei döntőjén Nagy Ferenc 11. helyezett lett. Felkészítőtanáruk Mihályi Istvánné. Véget ért a tanév 2. B osztályból a BENDEGÚZ Matematika Versenyen arany fokozatot ért el Kiss Zoltán, természetismeretből Urbán Anna szintén arany fokozatot ért el. A KREATÍV KEZEK versenyén Gólya Zsanett 6. helyezett lett. Urbán Anna csengő énekhangjával, ügyes versmondásával, Dragony Máté mesemondásával, Cseh Gellért meseírásával, Kiss Zoltán rajzaival tűnt ki társai közül. A felkészülésben segítette őket Kovácsné Balla Éva és Kelemenné Dancz Ágnes tanító nénik. A 3. osztály tanulói is számos versenyen vettek részt. TEKI- TOTÓ, NYELVÉSZ, ZRÍNYI, és Ószőlői Matematika Verseny, helyesíró verseny. A legeredményesebb versenyzőnk Kókai Lilla, aki a NYELVÉSZ Anyanyelvi versenyen megyei 18. helyezést ért el, az Ószőlői Matematika Versenyen 20. helyezett lett. Felkészítő tanító nénijük: Nagyné Zsák Ilona. 4. osztályból a ZRÍNYI Matematika Versenyen 8 tanuló, a MATEKGURU Matematika csapatversenyben 3 csapattal 12 tanuló versenyzett. Az Ószőlői Matematika Versenyen 4 tanuló vett részt, a legeredményesebben Nagy Dominik szerepelt, aki 15. helyezést ért el. A Jánoshidai Helyesíró versenyen Budai Bianka érte el a legjobb helyezést iskolánkból. A Nutrikid által szervezett versenyben az egész osztály részt vett. Felkészítő tanára Szabó Lászlóné. Felső tagozatból az Ószőlői Matematika Versenyen a legeredményesebben Gyenes Zsófia 5. osztályos tanuló szerepelt, aki megyei 6. helyezést ért el. A hetedikesek versenyében Tősér Ádám szerepelt a legeredményesebben. Felkészítő tanáruk: Kordiszné Pintér Katalin. A ZRÍNYI Matematika Versenyen több száz tanuló méri össze tudását minden évfolyamon. Iskolánkból összesen 27 tanuló versenyzett alsó és felső tagozaton. A legeredményesebb versenyzőnk az idei tanévben Gyenes Zsófia 5. osztályos tanuló volt. Felkészítő tanára Kordiszné Pintér Katalin. MATEKGURU Kárpátmedencei Matematika Versenyen a nyíregyházi helyszíni döntőn 7. osztály 4 fős csapata a 17 csapatból 8. helyezést ért el. A csapat tagjai: Deli Dániel, Pető Márk, Tősér Ádám, Vajda Márk. Felkészítő tanáruk: Kordiszné Pintér Katalin. Országos Angol Nyelvi versenyen vett részt 6 tanulónk diák versenyzett 7-8. osztályban. Pető Márk 35. Bódis Henrietta, Budai Krisztina 42. Vajda Márk 46. Szarka Melitta és Cseh Fruzsina 47. helyezést érték el. Veresné Tóth Adél készítette fel a tanulókat. Az Apáczai Könyvkiadó által szervezett Komplex Természettudományos Versenyen 3 fős csapattal vettünk részt, megyei 6. helyezést értünk el. A csapat tagjai Szarka Melitta, Zsidei Gyula, Tősér Ádám. Felkészítő tanáraik a természettudományos tantárgyakat tanító kollégák: Oláhné Banka Katalin, Juhász Judit, Szabóné Tóth Erika. Zádor és Ágota Biológiatermészetismereti Versenyen 3 tanulónk versenyzett, a legeredményesebb Kóczián Vivien volt, aki 10. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Juhász Judit Kovács Mihály Megyei Történelmi Versenyen 8 tanuló vett részt, a legeredményesebb Szarka Melitta volt, aki 5. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Vajdáné Sajó Ágota A NYELVÉSZ versenyen a felső tagozatból Zsidei Gyula szerepelt a legeredményesebben,

7 Jász Szó 7 aki megyei 12. helyezést érte el. Felkészítőtanára: SerfőzőGyuláné volt. A tanulmányi versenyek mellett Polgárvédelmi Versenyen vett részt iskolánk képviseletében egy 7. osztályos csapat, akik az 6. helyezést szerezték meg. A csapat tagjai voltak: Hegyi Zoltán, Morvai Zoltán, Tősér Ádám, Pető Márk. Felkészítő tanáruk Budai Gyula. Részt vettünk Megyei Elsősegélynyújtó Versenyen, ahol csapatunk 2. helyezést ért el. A csapat tagjai: Bódis Henrietta, Budai Krisztina, Cseh Fruzsina, Szarka Melitta, Nagypál Barnabás, Tóth Bence. Felkészítőjük: Léhi Erzsébet, intézményünk védőnője. Ez úton is köszönjük a munkáját. Tűzoltócsapataink a Jászsági Tűzoltó Versenyen eredményesen Jászszentandráson 5 éve működik a néptánc oktatás. Jelenleg 3 korcsoportban táncolnak a gyerekek a Kunráth Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretein belül. Az iskola a tavalyi tanévben kiválóan minősült intézmény címet nyerte el táncművészeti ág néptánc tanszakán. A csoport jelenlegi létszáma 56 fő, amely nagyon jónak mondható községi szinten. Helyi rendezvények állandó és sikeres résztvevői. Kétszer jártak szerepeltek: 1. és 2. helyezést hoztak el a közelmúltban. Felkészítésükben nagy szerepet vállalt a felnőtt tűzoltócsapat, amelyet megköszönünk. Sportversenyekben is bővelkedtünk. Futóversenyeken, kézilabda és fociversenyeken, atlétikai próbákon mérték össze tudásukat tanulóink. Focistáink minden korosztályban megmutatták magukat a település színeiben, mind az iskolai mind pedig a Focisuli tagjaiként. Az idei év legkiemelkedőbb eredményei az atlétika terén születtek. Nagy Márta a megyei atlétika verseny 4 próba döntőjének első helyezettjeként részt vett az országos versenyen, ahol 123 versenyző közül a 48. helyezett lett összetett versenyben. Egyéni bejutóként a 19 megye Jubiláltak néptáncosaink már Lengyelországban, a testvértelepülésünkön Jaworzéban, ahol sikeresen vendégszerepeltek ben nagy lelkesedéssel indult a művészetoktatás. Az első évben Horti István vezette a táncoktatást, és segített neki akkori táncos párja Bakonyi Lilla. A következő évben átvette őket Szűcsné Urbán Mária, aki azóta is vezeti az együttest, s időnként Szűcs Gábor is besegít neki a szakmai munkába. A 2008/09- es tanévben kapcsolódott be az oktatói munkába Borics László is, aki a legkisebbeket oktatja. és a főváros viszonylatában a 11. helyet hozta el. Dósa Fruzsina fedett pályás Országos Atlétika Versenyen 3. helyezést ért el. Szép eredménnyel versenyzett Petrik Dávid, Csőke Anna is. Felkészítő tanáruk Kozma István. Az eredmények mögött kitartó, szorgalmas munka van. A versenyek által a gyermekeknek nem csak a tudásuk gyarapodik, hanem átélhetik a verseny izgalmát, amely a későbbiekben a különböző vizsgák helyzeteinek könnyebb átélését segítik. Hasonló rendszeres munka, szorgalom párosult a kitűnő és a jeles bizonyítványok mögött is. Gratulálok az eredményekhez a diákoknak és a felkészítő pedagógusoknak egyaránt. Szabóné Tóth Erika Intézményvezető A június 26-án megrendezett műsor az 5 éves jubileum jegyében zajlott, de egyben névadó ünnepség is volt. A táncosok választása alapján a BÚZAVIRÁG Táncegyüttes nevet vették fel. Ez egy csoport, csak különböző korosztályokban folyik az oktatás, melyet az APRÓ, vagy a KIS szóval különböztetnek meg. A csoportok között nincs merev határvonal, hanem jellemző az átmenet. - Apró Búzavirág Táncegyüttes - Kis Búzavirág - Búzavirág (Ané P.É.)

8 8 Jász Szó A helyi Napsugár Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény idén is megszervezte a már hagyománnyá vált öt napos nyári táborát. 34 gyermek volt egy héten át a tábor lakója, akik számára tanítóink megpróbáltak minél változatosabb programot összeállítani. Hírek a Waldorf suliból Halassy Csilla egyesületi elnök vezetésével a gyerekek agyagból készítettek szépen megmunkált és ötletes tárgyakat. Három alkalommal élvezték a helyi strand nyújtotta lehetőségeket. Bőrdíszműves irányításával készítettek a gyerekek pénztárcát, nyakláncot, karkötőt, állatfigurát, tanúbizonyságot téve kézügyességükről. A textilfestést is nagyon élvezték, szebbnél szebb rajzok keltek életre munkájuk nyomán. Természetesen nem maradhatott el az énektanulás sem. Az erdei túra az időjárás miatt igencsak próbára tett mindenkit. Két lovas kocsival járta körbe a falut a kis csapat, melyet Kóczián Sándor és Banka Béla biztosított számukra - köszönet érte. Novák Karcsi bácsi díszfaiskoláját tekintették meg, ahol a szíves fogadtatás és a szebbnél szebb növények látványa mellett Karcsi bácsi előadást tartott a növényekről. Köszönettel tartozunk érte, ahogyan Holló Ferencnek és nejének, akiknél a gyerekek a háziállatoknak, lovaknak és struccoknak örülhettek. A COOP napokra meghívást kaptak a tanulók, ahol furulyáztak az összegyűlt vásárlóknak, bemutatva többek között azt, hogy a művészetoktatás hangsúlyt kap iskolánkban. A tábor utolsó napján vidám vetélkedőre került sor, természetesen az egységes jutalom sem maradt el. A nyár folyamán az iskola épületében felújítások kezdődnek, hiszen újból indul egy osztály. Immár öt évfolyamon tanulhatnak a diákok az iskola falai között a gyermekközpontú waldorf - pedagógia oktatási módszerével. Csontos Magdolna iskolatitkár A waldorf oktatást folytató iskolákban hagyomány a gyakori intézményvezető váltás. A fenntartó egyesület kétévente váltja a vezetőt. Júliustól az intézmény vezetője Andrási Edit, aki már két éve az iskolánk pedagógusa, és szeptembertől waldorf tanári képesítéssel is rendelkezik. Eddigi iskolaképviselőnk, Nagyné Kelemen Erika az egyesülettől azt a megbízást kapta, hogy mint ötödikes osztálytanító egy waldorf szakértő segítségével építse fel az 5-8-osztály helyitantervét, óraadó szaktanárok segítségével. Első lépésként már a es tanévtől a két idegen nyelvet középiskolai tanár illetve nyelvtanító fogja az ötödik osztályosoknak tanítani. Induló első osztályunk révén tantestületünk ismét bővül egy fő főállású tanítóval, Kirják Zsolt személyében. Amire még büszkék vagyunk. Intézményünk néhány hónappal ezelőtt egy holland alapítványtól iskolabútorokat kapott ajándékba, egy bizonyos Ben Kleinburing nevű úr közbenjárásával, aki a Holland Magyarokért Alapítvány tagja, és Nagykőrös díszpolgára. Miután látogatást tett iskolánkban, annyira elnyerte tetszését, hogy tanári karunkat meghívta egy hollandiai látogatásra. Felajánlotta segítségét ahhoz, hogy egy holland Waldorf iskolával kapcsolatot alakíthassunk ki.

9 Jász Szó án vettünk részt Nyíregyházán ötfős csapattal a nyugdíjasoknak meghirdetett Otthonunk Európa vetélkedő régiós döntőjében. Három forduló után jutottunk be több száz csapat közül a régió öt legjobb csapata közé. Célunk volt a tisztes helytállás, melynek eleget tettünk és vittük kicsi falunk jó hírnevét. A négy városi csapat mellett mi voltunk egyedül, akik egy ilyen kis településről jutottak el a régiós döntőig, melyért elismerésüket fejezték ki a szervezők. Az első helyezett a helyi Nyíregyházi csapat lett 140 ponttal, mi 113 pontot értünk el. Az elismerő oklevél mellett két könyvet és két DVD-t nyertünk, továbbá minden csapattag kapott külön ajándékot. Úgy érzem, megérdemlik a csapat tagjai, akik a 10 témaköri kérdések után ilyen szép eredményt értek el, nevük megemlítését: Csoszor Béláné Csoszor Sándorné Csapó Istvánné Csontos Magdolna és Osztraticzky Ferencné. Klubélet én kirándult nyugdíjas klubunk, melyen 25 fő klubtag vett részt. Jászberényben megtekintettük a Jász Múzeumot, a Jászkapitány szobrot, részt vettünk a helytörténeti könyvbemutató megnyitó ünnepségén, majd a Lehel Hűtőgépgyárban elfogyasztott finom ebéd után az állatkertet és az arborétumot látogattuk meg. Az egész napos kirándulás jó hangulatban telt és kissé elfáradva, de élményekkel gazdagodva tértünk haza án tartottuk a közös névnapi rendezvényünket. Meghívtuk testvérklubunkat, a Jászkiséri Egyetértés Nyugdíjas klubot, akik nagy örömünkre 20 fővel képviselték közösségüket. A délután nagyon jó hangulatban telt el, mindkét klub tagjai rövid kis műsort adtak elő, a vacsora és a közös éneklés után a tombolahúzás következett, ahol sok hasznos tárgyat sorsoltunk ki. Csontos Magdolna Gyöngy Nyugdíjasklub vezető Fotó: csoni Csak egy ANYA? Egy nőtől - miközben jogosítványát újította meg egy önkormányzati hivatalban - egy adatfelvevő hölgy megkérdezte, hogy mi a jelenlegi foglalkozása. A megkérdezett egy ideig tétovázott. Bizonytalan volt, hová is sorolja magát. "Arra gondolok," magyarázta az adategyeztető, "hogy van-e munkája, vagy csak..?" "Természetesen van munkám!" - csattant fel a nő. "Anya vagyok." -"Nincs anya kategóriánk foglalkozásként. A háztartásbeli fedi le ezt." - mondta az adatfelvevő segítőkészen. Már el is felejtettem ezt a történetet, mígnem egyik nap ugyanilyen helyzetben találtam magam. A hivatalnok nyilvánvalóan egy karrierista nő volt. Magabiztosan, hatékonyan dolgozott, olyan jól csengő címet viselt, mint például "Hivatali kikérdező" vagy "adatfelvevő". Mi a foglalkozása? - kérdezte. Mi késztetett arra, hogy ezt mondjam? Nem tudom. A szavak egyszerűen kibuggyantak belőlem. "Gyermekfejlődési és emberi kapcsolatok területén dolgozom társkutatóként." A hivatalnok abbahagyta pillanatnyi munkáját, golyóstolla megállt a levegőben. Felnézett, mint, aki rosszul hallott. Megismételtem a titulust lassan, kihangsúlyozva a leglényegesebb szavakat. Aztán csodálkozva láttam, hogy ezt mind leírta nagy fekete betűkkel a hivatalos kérdőívre. "Megkérdezhetem" - mondta a nő érdeklődve -, "egész pontosan mit csinál ezen a területen?" Hűvösen, az izgalom legkisebb jele nélkül a hangomban, szinte kívülről hallottam, amint így válaszolok: "Folyamatos kutatási programban veszek részt (melyik anya nem) laboratóriumban és terepen is (normálisan azt mondtam volna kint és bent). Dolgozom a feletteseimnek (egész családomnak), és van már két kreditem is. (egy fiú, egy lány). (Folytatás a 10. oldalon)

10 10 Jász Szó Csak egy ANYA? (9. oldal folytatása) Természetesen a munkámhoz tartozó tevékenység igényli a legtöbb figyelmet az emberszakmákban (melyik anya tagadja?) és gyakran dolgozom 14 órát 1 nap (inkább 24-et). Ebben a munkában jóval több a kihívás, mint más, "átlagos" foglalkozásoknál. A jutalom inkább a megelégedettség, mint pusztán a pénz". Érzékelhetően folyamatosan nőtt az elismerés a hivatalnok hangjában, amint kitöltötte a nyomtatványt. Felállt és személyesen kísért az ajtóig. Miközben hazafelé vezettem, fényes új karrierem lebegett a szemem előtt. Otthon a fiam, lányom, a laborasszisztenseim üdvözöltek. Úgy éreztem, ütést mértem a bürokráciára. Hivatalos feljegyzés készült rólam egy, az emberek számára elfogadhatóbb foglalkozásról. "Egy újabb anya", vagy Anyaság" már nem hangzik elég jól. Micsoda pompás pálya! Különösen, ha van egy titulus is az ajtón. Netán ez teszi a nagymamákat "haladó" kutatási munkatárssá a gyermekfejlesztési és emberi kapcsolatok területén, a dédnagymamákat pedig a haladó kutatási munkatársak ellenőreivé? Szerintem igen! Még azt is gondolom, hogy a nagynénik kutatási munkatárs asszisztenssé léphetnének elő! Az alábbi cikket a neten olvastam, és nagyon megtetszett. Nekem is van hasonló projektem, de ebben már mint haladó kutatási munkatárs veszek részt. Nagymama vagyok. nsne- Június 19-én az Önkormányzat szervezésében gyönyörű orgona koncertnek lehettünk részesei. Varga Petra orgonaművész és Börzsök Zita énekes egy órás műsora elvarázsolta a hallgatóságot, akiknek számossága megtöltötte a templomot. Egyházi hírek Mint minden évben, az idén is pünkösd ünnepén - május 31-én - zarándok- csoport indult Mátraverebély-Szentkútra. Örömmel köszöntöttük egymást a kora reggeli órán és kértük a Gondviselést e napunkra. Az ünnepi szentmisét Udvardy György püspök atya mutatta be. Szentbeszédében a főbb emberi értékekről, a sarkalatos erényekről szólt: így az okosságról, igazságosságról, erősségről és a mértékletességről. Külön kiemelte az igazságosság erényét és az erősséget, amely segít a nehézségek közepette az igaz ügyért való harcban, amiért olykor az ember akár életét áldozza. Öröm volt látni, hogy egyre több fiatal vett részt a zarándoklaton. Az időjárás sajnos nem kedvezett a fiataloknak előre beígért hegymászáshoz, ugyanis egész nap esett, sőt azt is mondhatjuk szakadt az eső. Köszönettel tartozunk Jámbor Imrének a szervezésért és Bakosné Pannika néninek, aki szép-kora ellenére vezette a csoport ima- és énekrendjét. Június 14-én Krisztus szent testének és vérének ünnepe volt, azaz Úrnapja. Az úrnapi körmenet a szentségi Jézus diatalútját jelzi a monstranciával, a körmenet útján a négy égtáj felé állított sátrakkal és szentségi áldásosztással. Köszönet a sátor készítőknek és díszitőknek. Kóczián Gyné

11 Jász Szó 11 FOCISULI HÍREK Jól sikerült az idényzárás... Mozgalmas két hét van ifjú focistáink mögött. Május 29-én Jászkiséren a Pünkösdi Kupán vettek részt, ahol Besenyszög, Szolnok, és a házigazdák csapataival mérkőztek meg mindkét korosztályban. U-9-es csapatunk 2. helyezést ért el Szolnok csapata mögött, és a torna gólkirálya Csőke Anna lett. U-11-es csapatunk 1. helyezést ért el, és itt is mi adtuk a torna gólkirályát Pető Patrik személyében. Május 30-án Jászapátin vettek részt Gyereknapi Tornán, itt Jánoshida, Zagyvarékas, és Jászapáti csapatai ellen küzdöttek. U-9-es csapatunk veretlenül, kapott gól nélkül szerezte meg az 1. helyet. Ebben a korcsoportban két különdíjat is kaptak: Nagy Dániel a torna gólkirálya, Zsákai Levente pedig a torna legjobb kapusa lett. U-11-es csapatunk 3. helyezést szerzett, és tőlünk választották a torna legjobb játékosát Bata Maximiliam személyében. Június 5-én négy U-11-es játékosunk (Bata Bálint, Bata Maximiliam, Nagy Dominik, Petrik Dávid) meghívást kapott a Szajolban rendezett régió-válogatott csapatok tornájára, ahol ők Jászapáti és régiójának csapatát erősítették. Május 14-én mi rendeztünk egy Tanévzáró Tornát, mellyel próbáltuk viszonozni azt a sok tornameghívást, amelyeken részt vettünk. Jászapáti, Jászkisér és Jánoshida csapatait láttuk vendégül. U-9-es csapatunk veretlenül 1. helyezést ért el. A gólkirály ismét Csőke Anna lett. U-11-es korosztályban 20 gyerekünket két csapatra osztva játszattuk. Egyik csapatunk 3. másik csapatunk 4. helyezést ért el. Különdíjat tudtunk kiadni mindkét korosztályban felajánlás alapján a legjobb jászszentandrási játékosnak. A kisebbeknél Nagy Dániel kapta a díjat, amelyet Jámbor Lajos ajánlott fel. Az U -11-es korosztályból pedig Bata Bálint vihette haza a külön díjat, amelyet az erki székhelyű Zsaki Bau 2003 BT. ajánlott fel. Az eredményhirdetés után egy közös ebéddel, beszélgetéssel múlattuk az időt. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a tornánk megrendezéséhez: Apró Üzlet, Andréné Pataki Éva, Andrástermál Kft., Banka Béla, Bibók Béla és családja, Farkas Sándor, Fehér Attila és Fehérné Lestyák Anett, Fekete Sándor és Faragó Ildikó, Hegyi Géza, Kiss Ervin, Kozma István, Nagy Csaba, Önért Közért, Pető Géza, Ragó László és családja, Szántó Béla, Ter-raplan 2000 Bt., Tóth Sándor Nagy Ferenc és Zsákai Zsolt EMLÉKEZÉS KÓCZIÁN LÁSZLÓ halálának 1. évfordulójára. Mindenki Laci Papája Mi van öreg ühümm mondogatta ezt nekem, nem is oly régen, a konyhában ülve egy cigarettával a kezében. Sokat mesélt az élet dolgairól, melyeken jókat nevettünk, Vele mindig boldogok és vidámak lehettünk. Felültünk a lovaskocsira: Hé! Juci -mentünk kapálni, meleg nyári napokon a kertet munkálni. Boldogságban, szeretetben teltek a napok s évek, de emlékeim megmaradnak s ez a lényeg! Pár napja voltunk kint a földön, de már nem olyan vidáman, hisz Papa már nem mesélt olyan történeteket, mint korábban. Beteg lett, az akarata vitte előre, betegen sem magára gondolt, hanem családjára és a jövőre. Könnyes szemekkel és remegő kézzel írom tovább e verset, mert eszembe jutott a tegnap, amiről most megemlékezek. Tegnap kísértük el utolsó útjára, s belehelyeztük a föld virágokkal teli hasadékába. Könnyes a szemünk, nem hozhatjuk már vissza. Ott fent a Mennyben várja már Őt szerető Édesanyja és Édesapja. E zűrös világban már nem bánthat senki, ott fent majd vigyáz rád mindenki. Még arra az egyre kérünk Téged, onnan fentről vigyázz ránk és kísérd lépteinket! Szívünkben fogsz örökké élni, Egy Szerető Apa, Nagypapa, ki mindig megmutatta hogyan kell Élni! Szerető Lányod és Családja 50 éves a Kunráth Sándor Pávakör Idén július 25-én ünnepli a Pávakör megalakulásának 50. évfordulóját. Manapság ritkaságszámba megy, hogy egy civil szerveződés, jelen esetben az elsősorban magyar népdalokat éneklők közössége ilyen nagy múltra tekintsen vissza. Sajnos a Pávakör alapítója, Kunráth Sándor ének tanár, kántor, karnagy már nem ünnepelhet együtt a dalosokkal, ahogyan az alapító tagok közül még sokan. A FALUNAPPAL egybeeső jubileumi évfordulóra gazdag programmal készülnek. 11 órától fellépnek a szomszéd települések népdalkörei, majd 14 órától a Laonból érkező francia - és a helyi Kamara kórus szerepel. Mindenkit szeretettel vár a jubiláló Pávakör

12 12 Jász Szó - EMLÉKEZÉS BUSA SÁNDOR ( ) halálának 30. évfordulójára felesége és családja HALOTTAINK Kovácsné Honvári Ildikó Tajti Lajosné Tiliczki Rozália Tóth Béláné Kozma Erzsébet Pallagi László Csépán Istvánné Sós Katalin (Kistarcsa) Kovács Károly Hopka Sándorné Balázs Mária Nagypál István (Jászapáti) Balassa Elemérné Bordás Valéria Móczár József Kóczián Alajosné André Jolán Csáki Balázsné Góbor Mária (Környe) Bibók Sándor Kiss Gyuláné Tiliczki Erzsébet Jezsoviczki Lajosné Faragó Anna Juhász Sándor Mondi Ferenc Bordás Béláné Nagy Erzsébet Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, virágot csak sírodra tehetünk. Mikor könnycsepp gördül végig arcunkon, az azért van, mert hiányzol nagyon. 49 éves 79 éves 80 éves 54 éves 68 éves 89 éves 72 éves 76 éves 79 éves 55 éves 76 éves 58 éves 53 éves 84 éves 77 éves 77 éves 44 éves 87 éves JÁSZ-SZÓ FALUÚJSÁG Kiadja: Jász-Szó Alapítvány Felelős szerkesztő: Dávid Sándor Nyomdai munkát végzi: ARTANDER Ker. és Szolg. Kft. Jászberény Köszönetet mondunk mindazoknak, akik JUHÁSZ SÁNDOR gyászszertartásán megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal tiszteletüket fejezték ki, fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük Dr. Kolláth Bálint háziorvosnak, hogy odaadó munkájával segítette családtagunk JUHÁSZ SÁNDOR betegségének viselését könnyebbé tenni. - a gyászoló család - GYÖNGY KLUB június 18 Kedves Magdika! - akkor szólni sem tudtam. Most is beszéljen helyettem a fehér szegfűcsokor, amivel enyhítette bánatomat lányom halálára emlékezvén. Köszönöm őszinte részvétnyilvánítását, köszönöm mindenkinek, akik együttérzésüket fejezték ki bánatomban. T. Honvári Istvánné Az Ő szíve megpihent a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik Busa Béla életének 57. évében június 16-án elhunyt. Teste a nyíregyházi római katolikus temetőben nyugszik. Köszönjük mindenkinek, akik JEZSOVICZKI LAJOSNÉ sz.: Faragó Anna temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal és részvétnyilvánításaikkal gyászunkban velünk éreztek. - a gyászoló család -

2014-ben 25 éves a város

2014-ben 25 éves a város 2014-ben 25 éves a város NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA megjelenik havonta havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában XXIV. évfolyam 2014. június címlapon

Részletesebben

SZALMAFONÓ KATIKA ÚTJA VIETNÁMBA

SZALMAFONÓ KATIKA ÚTJA VIETNÁMBA XX. évfolyam. 8. szám * 2010 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft SZALMAFONÓ KATIKA ÚTJA VIETNÁMBA Itt van az ősz... Móra Ferencnek Itt van az ősz, itt van megint, széllel szólít, s megint megint: tanyás,vigyázz

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Köszöntjük a Pedagógusokat!

Alsónémedi Hírmondó. Köszöntjük a Pedagógusokat! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. Köszöntjük a Pedagógusokat! Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG

JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG XX. évfolyam 2. szám * 2010 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft TÉLUTÓ - víg reményekkel /Kosztolányinak ajánlom - aki l25 éves lenne Hökken végre a hó. A tél visszavonul, vert fagy-seregével. Figyelem

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu.

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 2. szám 2013. június 2 Hírek az óvodából Napról napra: óvodánk naplójából

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XIII. évfolyam 2. szám 2010. június Arany János: A rab gólya Árva gólya áll magában

Részletesebben

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft Adj szeretetet, adj jó szót, mosolyt! ez pénzbe sem kerül. Az érzés, hogy adhattál, boldoggá tesz, nemesít Adventbe léptünk.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő testülete meg tárgyalta és elfogadta a szóbeli előterjesztést, Tiszakürt Község Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben

a pohárba Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatos kérdés és válasz a Megkérdeztük a polgámestert c. rovatban a 2. oldalon található.

a pohárba Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatos kérdés és válasz a Megkérdeztük a polgámestert c. rovatban a 2. oldalon található. A Deszki Falunkért Egyesület lapja www.falunkert.hu XXIII. évfolyam 3. szám 2013. március Ünnepeltünk Március 14-én, csütörtök este 18 órakor került megrendezésre a nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1

hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1 hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1 hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 2 Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának

Részletesebben

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak!

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak! 2009. DECEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának tagjai a Teleház dolgozói és a Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet

Részletesebben

2008. SZEPTEMBER 9. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

2008. SZEPTEMBER 9. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja P O LG Á RM E ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2008. SZEPTEMBER 9.

Részletesebben

XVII. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2011. augusztus

XVII. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2011. augusztus XVII. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2011. augusztus Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának

Részletesebben

BIKA HAVA az április 21/22. és május 21. közötti időszak védjegye

BIKA HAVA az április 21/22. és május 21. közötti időszak védjegye XIX. évfolyam. 4. szám * 2009 * Jankovics Marcell: Jelképtár Bika, (részlet) A Bika (Taurus) a Zodiákus talán legszebb csillagképe. Az ókori magas-kultúrák felvirágzása kezdetén az évkezdő tavaszpont még

Részletesebben

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs!

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXVI. évfolyam 8. szám 2014. szeptember-október Ajánló választási tájékoztató Az újság hasábjain pontos információt kaphatnak arról, hogy kik indulnak az idei

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ vá l In f ó válinf ó III. évfolyam 3. szám 2012. május 15. Vál Község Önkormányzatának tájékoztatója POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Tisztelt Váliak! Bár rendkívüli testületi ülést többet is tartottunk február

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben