Szentandrások találkozója Június 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentandrások találkozója Június 24"

Átírás

1 XIX. évfolyam. 6. szám * 2009 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft Szentandrások találkozója Június 24 RÁK HAVA Jankovics Marcell: Jelképkalendárium (részlet) Rák, A június 22/23-ával kezdődő csillagászati hónap névadója az Ikrek és az Oroszlán közötti jelentéktelen állatövi csillagkép, amely az időszámításunk előtti 2000 évben volt a nyári napforduló otthona. Az égi Rák (Cancer) mintájául nem a hosszúfarkú rák (Macrura) szolgált, amilyen a homár, a languszta vagy a mi folyami rákunk, hanem a rövidfarkú rákok körébe tartozó tarisznyarákok családjának (Cancridae) valamelyik tagja. ( ) Különösen figyelemre méltó a csillagkép asztrológiai urának, a Holdnak és a rákoknak hiedelmi összekapcsolása. A természettudósok számára ugyanis bebizonyosodott, hogy a szóban forgó rákfajok életciklusa, vándorlása és szaporodása egyrészt a napi árapály ingadozáshoz, másrészt a hónapos holdváltozáshoz igazodik. (folytatás a 4. oldalon) Borkóstolás a Lambardova-pincészetnél Jászszentandrás Önkormányzatának kezdeményezésére 1996 óta minden évben más-más érintett településen találkoznak a Szentandrás nevű települések önkormányzati képviselői. Idén Jászszentandrás fogadta Torna-, Hernád-, Rába-, Békés- és Nemesszentandrás delegáltjait. A találkozó alkalmat adott arra is, hogy szó essék közös gondjainkról, elért eredményekről. (folytatás a 3. oldalon)

2 2 Jász Szó Testületi ülés: A képviselők beszámolót hallhattak a temető működtetésével kapcsolatban. A szolgáltató és a tulajdonos önkormányzat megosztozik a feladatokon. A legnagyobb problémát talán még mindig a szemét elhelyezése jelenti. Hiszen amíg működött a szeméttelepünk az akkori polgármesterrel szóban megállapodtak annak odaszállításáról, de az előttünk álló rekultiváció miatt, ez ma már nem lehetséges. A kihelyezett csillék elszállítása alkalmanként több mint Ft-ba kerülnek. A feladat adott, közösen kell keresni a megoldást, bár az előre borítékolható, hogy nem lesz olcsóbb. A KO-BOR Hús Kft. felszámolás alá került. Az ezzel kapcsolatos intézkedéseket a Hivatal megtette, az egyéb tartozások rendezését a Pénzügyi Bizottságra bízta. A Közbeszerzési Bizottság kiválasztotta a kivitelezőt az Általános Iskola tetőterének átalakítására, a munkálatok június 22.-én megkezdődtek, az átadási határidő augusztus 15. Mivel az új tanyagondnoki autónkkal végezzük a szükséges feladatokat, a Ford Tranzitra immár nincs szükség. Ezért a testület úgy döntött, hogy az üzemeltetési jogát átadja a Jásziványi falugondnoki szolgálatnak. Sajnos a forint romlása már eddig is működési nehézségeket okozott, mert a televíziós műsorokat valutában kell megfizetni, az ÁFA emelkedése pedig tovább növeli a Netháló Kft. költségeit, ezért díjemelésre kerül sor július 1-től. A testület megkéri mindazokat, akik szolgáltató váltáson törik a fejüket, hogy az apró betűs részeket is olvassák el figyelmesen, a megkötendő szerződés előtt. Közérdekű A testület köszönetét fejezte ki két vállalkozónak. Éles Andor a Mártírok úton régebben kivágott fák tőkéjét távolította el és helyrehozta a megrongálódott járdát is. Túri Gyula Tarnamérai vállalkozó pedig az Általános Iskolában szedte szét és szállította el a régi szeméttárolót, mindezt térítés nélkül. Döntés született még a szelektív hulladéktároló áthelyezéséről, a volt mázsaház helyére. A feladat végrehajtására a sziget kialakítása után kerülhet sor. Az önkormányzat biztosítja az önerőt a beadott pályázatainkhoz, amely egyrészt az óvoda felújítására, másrészt pedig a Zrínyi és a Váci utak útalapjának felújítására, aszfaltozására vonatkozik. Banka Ferenc polgármester TÁJÉKOZTATJUK a 70 éven felüli egyedül élő lakosokat, hogy a évi I. félévi szemétszállítási díj támogatást júl. 15-től aug. 31-ig fizetjük. Kérjük, hogy a befizetést igazoló I. és II. negyed-évi postai feladóvevényüket hozzák magukkal és ügyfélfogadási időben : hétfő 8 12 kedd ,30-16 szerda 8-12 csütörtök nincs ügyfélfogadás péntek ig (a Polgármesteri Hivatalban a 4-es szobát szíveskedjenek felkeresni.) A támogatás összegét csak a meghatározott időtartam alatt tudjuk fizetni. Kérjük szíves megértésüket. Községi Önkormányzat Tisztelt jászszentandrási lakosok! A Netháló-9 Kft július 01-től a bekötési és szolgáltatási díjait az alábbiak szerint módosítja: Kábeltelevízió hálózat bekapcsolási díja: Ft. Internet csatlakozás kiépítésének díja: Ft. Mindkét szolgáltatás együttes bekötése: Ft. 15 csatornás kábeltelevízió havi díja: Ft. 40 csatornás kábeltelevízió havi díja: Ft. 1 Mb/s internet szolgáltatás havi díja: Ft. 2 Mb/s internet szolgáltatás havi díja: Ft. 4 Mb/s internet szolgáltatás havi díja: Ft. REMÉNY Öt Hat ember Öt Hat ministra Ki megszavazva megszavazta Maradjon a rang a koszorú Maradjon a posvány mily szomorú! A jövő megy ki-ki lábával szavazza meg Lábával mert szava nem hallik fent Cipelve terhét táskája súlyát Messziről nézve faluja tornyát! Vissza-visszanéz s bízik az időbe Változást remél a távoli jövőbe Múlik élte s marad reménye Biztos változik az Öt Hat véleménye! Mert van ki iskoláját máshol kezdi Tanítóját pedellusát nem felejti Nem felejti mért is tenné Ha a jelen nem is a jövő övé! Berg Man

3 Jász Szó 3 - Immár harmadik alkalommal került sor arra, hogy községünk látja vendégül a szentandrás nevű települések önkormányzati küldötteit. Azon túl, hogy az érkező vendégek összetétele évről évre változhat, jelent-e ez újat, mennyiben és miben más, mint hat évvel ezelőtt házigazdának lenni?- kérdezem Banka Ferenc polgármestert. - Minden településnek a saját értékeit kell megmutatnia, azt a szellemiségét, amely tovább tudja vinni az összetartozást és nem azt keresni, hogy mi a gátja az együttműködésnek. Egymás tapasztalataiból kell meríteni, az elért eredményekből és tanulni a mások hibáiból ennek szellemében került sor a Szentandrások 13. találkozójára. A települések előre jelzett képviselői létszámmal érkeztek és az önkormányzati küldöttségek a közös képviselőtestületi ülésen elemezték a kisebb és nagyobb települések gondjait, problémáit, amelyek egy közös konszenzusra utaltak, mégpedig, hogy a jelenleg kialakult helyzetben mindenki annyit vállaljon és oldjon meg amennyire képes, mert külső (állami) segítségre nem nagyon lehet számítani. - Tudjuk, hogy minden együttműködés ereje annak szellemiségében rejlik. Több mint egy évtized távlatából Önök hogyan értékelik, mennyire volt gyümölcsöző, építő az együttműködés a települések szemszögéből?- teszem fel a kérdést vendégeinknek. Szentandrások találkozója 2009.június Fialka István ök.képviselő-tornaszentandrás, Krajnyák Dénes polgármester- Tornaszentandrás, Balázs László ök.képviselő-rábaszentandrás, - A Szentandrások találkozója bemutatta a települések múltját, jelenét és előrevetíti jövőjüket is. Ez segít bennünket abban, hogy egymástól is tanulva szebbé, élhetőbbé tegyük saját lakóhelyünket. (Balázs László ök.képviselő) - Megismertük egymás problémáit, és kicsit csalódottak is vagyunk. Előzőleg gazdasági és kulturális téren gondoltuk az együttműködést. Az előbbit nem tudtuk megvalósítani. Gazdasági és üzleti szempontból nem lett hozadéka az együttműködésnek, nem tudott kiszélesedni úgy, ahogyan gondoltuk. - mondja Fialka István ök. képviselő. - Ez leginkább a települések földrajzi fekvéséből, településszerkezeti adottságainkból és gazdasági különbözőségeinkből adódik, - teszi hozzá Krajnyák Dénes polgármester, aki mindhárom alkalommal itt volt nálunk. - Többnyire polgármesteri, képviselői szinten találkoznak évente más-más helyszínen. Kívánják-e az együttműködést kiszélesíteni a kulturális szinten túl az oktatás területére, illetve a civil szervezetek (pl.: nyugdíjas klub, népdalkör, stb.) körére? - Erre nem gondoltunk, de mindenképpen érdemes vele foglalkozni. Sajnos a forráshiány, a pályázati lehetőségek hiánya akadálya annak, hogy a települési együttműködések ezen formái is teret nyerjenek. (Krajnyák Dénes p.m.) - Egymás megismerése, egyfajta szolidáris magatartás kialakítása különösen a fiatalok körében fontos szempont lehetne a kapcsolatápolásban. (Balázs László) - Tettünk rá kísérletet ben Békésszentandrás és Jászszentandrás részvételével Ifjúsági sportvetélkedőn vettünk részt Öregfiúk labdarúgó mérkőzésre is sor került, ahol nem az eredmény számított, ez most is felszínen van, továbbgondolásra érdemes, egyeztetés kérdése. Hernádszentandrással gyermekek kölcsönös táboroztatását terveztük, de a szülők megnövekedett anyagi terhei miatt ez sem valósult meg, pedig az önkormányzatok jelentős támogatást is nyújtottak volna a programhoz.

4 4 Jász Szó Úgy érzem, míg az ország, az önkormányzatok és az emberek nem érzik a stabilitást, a biztonságos életvitelt, át kell gondolnunk együttműködésünk értékeit, súlyát, jövőjét. (Banka Ferenc polgármester) - Minden együttműködés alapja a közös célok megfogalmazása. Évenként találkoznak, születik ilyenkor valami elhatározás, amit a települések közösen próbálnak megvalósítani? - Igen. Nemesszentandrás vetette fel a közös címer elkészítését, Ezt mindannyian támogattuk Az Egri levéltár segítségét kérjük ez ügyben. (Fialka István) - Megvan a közös zászlónk, ami a következő találkozó szervezőjénk a mai napon, búcsúzáskor kerül átadásra. (Balázs László) - És hogyan látják ma Jászszentandrást vendégeink? - Esztétikailag nagyot fejlődött. A köztéri alkotások (Szt. András apostol szobra, Trianoni emlékmű stb.) nevezetesebbé teszik. Jászközmű Szolgáltató Kft. tájékoztatója: Tisztelt Ügyfelünk! A 2009.évi XXV.törvény módosítja az áfatörvényt július 1-től a víziközmű szolgáltatások után felszámítandó általános forgalmi adó (ÁFA) mértéke 20%-ról 25%- ra változik. A szennyvízdíj számláinkban kiszámlázott és Ügyfeleink által befizetett általános forgalmi adó az állami költségvetésbe kerül befizetésre. Szennyvízelvezetés, tisztítás szolgáltatási nettó egységára (ÁFA nélküli) változatlan marad. Megértésüket köszönjük. Tisztelettel:Jászközmű Kft. De ott a strand a hatalmas csúszdával, mindenképp vonzó. Meglepett bennünket a tisztaság, ami nemcsak a kempingre jellemző, hanem az egész falura. Szívesen jövünk ide, bár még mindig nagyon kátyús a bekötő út, ennek ellenére mikor befordulunk a 31-es útról, megdobban a szívem. (Krajnyák Dénes pm.) - Nálunk sokkal korlátozottabbak a lehetőségek. Iskolásaink alig vannak. Irigykedtünk is kicsit a tiszteletünkre adott műsor kapcsán. Gratulálunk a műsort betanító tanárnőnek. Példaértékű, amilyen szeretettel gardírozta a gyerekeket. Nagyon tetszett a templomban tartott koncert. Szép dolog, hogy az önkormányzat felkarol ilyen nemes célt is, mint a kápolna megmentésében való közreműködés. (Balázs László ) - Azt gondolom, más képviselőtársaim nevében is, akik részt vettek az előkészítő, valamint a végrehajtó munkában, hogy lehetőségeinkhez képest kellő képet adhattunk településünkről az ide látogató szentandrásiaknak és legalább annyira hasznos volt a találkozó mások számára, mint ahogyan azt mi is gondoljuk - zárja a beszélgetést Banka Ferenc polgármester, házigazda. Útravaló a Lambardova pincészetből RÁK HAVA Jankovics Marcell: Jelképkalendárium Rák, (részlet) (első oldal folytatása) Egyiptomban csak a késői korban vált általánossá a csillagkép rák-ábrázolása, korábban inkább skarabeuszhoz hasonlították (a két állat sziluettje hasonlít egymásra). A szent skarabeusz kultusza épp arra vezethető vissza, hogy csillagképe adott helyet a napfordulónak. Kheprit, a ganajtúró bogarat már a korai időkben a kelő Nap megtestesülésének tekintették; úgymond, a napgolyó is úgy gördül végig az égen, ahogy a szkarabeusz a szamár gombócát gurigatja. Amint a napisten a napkoronggal, úgy volt egylényegű Khepri a galacsinnal, amibe a petéjét tojja, s amiből a világra jön. Olvasóink leveleiből ( ) Jászszentandrás község körzeti megbízottjai tisztelettel köszönjük a vállalkozóknak, magánszemélyeknek, intézményeknek, hogy segítséget nyújtottak a munkánk végzését segítő gépkocsi megvásárlásához. Az Önök anyagi támogatásával sikerült beszerezni egy Lada Niva típusú személygépkocsit, mely lehetővé teszi a tanyás területek gyakoribb ellenőrzését is. Handzó Róbert és Kimák László Körzeti megbízottak ( )Régebben lehetőség volt arra, hogy a szentandrási kistermelők bejöhettek a kemping területére gyümölcsöt árulni. Nem tudom ezt tiltja-e most valamilyen helyi rendelet, mindenesetre nekünk, kempinglakóknak nagyon jó volt, hogy délutánonként friss gyümölcshöz jutottunk. Most is szívesen vásárolnánk, így nemcsak mi, de a termelő is jól járna. ( ) SzFné

5 Jász Szó 5 XV. Jászok Világtalálkozója Alattyán adott otthont idén a Jászok Világtalálkozójának. A hét során sokat emlegettük őket, hiszen tudjuk mennyi szervezéssel, munkával jár egy ilyen nagy rendezvényt összeállítani. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a helyieket, de tisztességgel helytálltak ők is, mint minden jász település, ahol már megrendezésre került a találkozó ben a Jászok Világtalálkozójának helyszíne Jászágó település lesz. Jászszentandrást a szombati főműsorban a Jászszentandrási Kamara Kórus Egyesület képviselte. Bizton mondhatjuk méltón képviselték településünket, hiszen nagyon szép műsorszámot állítottak össze, mely mögött látszott a sok munka, gyakorlás. A nézőközönség tapsa mellett, mi is megköszönjük munkájukat! (bankaferi) Május végén örömmel értesült kórusunk, hogy mi képviselhetjük községünket a XV. Jász Világtalálkozón. Lelkesen készültünk a jeles eseményre. Június 27-én, szombat délután érkeztünk meg Alattyánra, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Fellépésünk, melyben a kétszólamú művek mellett népdalcsokor is szerepelt, nagy sikert aratott. A műsor végén a kórus megtekintette a helyi kiállításokat, valamint a templomot. Köszönjük, hogy ott lehettünk! (A.Á.;Tné) TÁJÉKOZTATÓ A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVATARTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL Könyvtárunk ezen a nyáron is szívesen látja, és szeretettel várja a településünkön nyaraló vendégeket is. Évek óta szívesen veszik igénybe a nyaralók mind a kölcsönzést, mind más egyéb szolgáltatásainkat pl. internetezés, helyben használat, fénymásolás. Ezúton szeretnék tájékoztatást nyújtani a használat feltételeiről: A könyvtári dokumentumok kölcsönzéshez beiratkozási díjat kell fizetni, melynek mértéke alkalmanként 100,-Ft Nyitva tartási időben (hétfőtől péntekig ) térítési díj ellenében igénybe vehető a fénymásolási és internethasználati szolgáltatásunk (2 db netcsatlakozással rendelkező számítógép áll rendelkezésre). Helyben használathoz folyóiratokat, megyei napilapot, asztali DVD lejátszó használati lehetőséget is biztosítunk. Szolgáltatási díjaink az ÁFA emelkedése miatt kismértékben növekedtek. Könyvtárunkban a évben is lesz teljes zárva tartás, mégpedig augusztus 3-tól szeptember 4-ig. Ezután újra a megszokott nyitva tartási időben várjuk minden kedves régi és új olvasónkat. Andréné Pataki Éva könyvtáros

6 6 Jász Szó Ismét lezárult egy tanév, ilyenkor gyerekek, szülők, pedagógusok értékelik a mögöttünk álló 181 tanítási napot. Az értékelés egyik feladata, hogy számba vegye az elért eredményeket, a javításra váró területeket és a következő évi célokat. Az eredmények tekintetében elmondhatom, hogy sikeres évet zárt a Kunráth Sándor Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Az eredményesség egyik mértéke, hogy bukásmentesen zártuk a tanévet, és 26 tanuló rendszeres munkájának eredményeként kitűnő bizonyítványt vihet haza. A másik mérce pedig az iskolán kívüli versenyeken való megmérettetés, hisz ez ad viszonyítási alapot a többi iskolához képest. Tanulóink sokféle és sok versenyben vettek részt. Ezek közül csak a legeredményesebbeket sorolom fel. Már az első osztályosok bekapcsolódtak a tanulmányi versenyekbe. Kóczián Kamilla a TEKI-TOTÓ Országos Matematika Levelező Versenyen első helyezést ért el, arany oklevelet kapott. Nagy Zita vers és mesemondásával emelkedett ki társai közül. Megmutatta tehetségét a településen kívül is. Tanító nénijük: Dr. Hoblyák Józsefné. A 2. A osztályosok közül a BENDEGÚZ Matematika Verseny országos döntőjén vett részt Csikós Angelika és Futó Ákos. Az ALMA-MÁTER Országos Levelezős Versenyben Kovács Laura irodalomból 2. helyezett lett, Nagy Ferenc matematikából 3. helyezést ért el. A reneszánsz éve alkalmából rendezett meseíró versenyen Futó Ákos 1. helyezést ért el. A NYELVÉSZ Anyanyelvi Verseny megyei döntőjén Nagy Ferenc 11. helyezett lett. Felkészítőtanáruk Mihályi Istvánné. Véget ért a tanév 2. B osztályból a BENDEGÚZ Matematika Versenyen arany fokozatot ért el Kiss Zoltán, természetismeretből Urbán Anna szintén arany fokozatot ért el. A KREATÍV KEZEK versenyén Gólya Zsanett 6. helyezett lett. Urbán Anna csengő énekhangjával, ügyes versmondásával, Dragony Máté mesemondásával, Cseh Gellért meseírásával, Kiss Zoltán rajzaival tűnt ki társai közül. A felkészülésben segítette őket Kovácsné Balla Éva és Kelemenné Dancz Ágnes tanító nénik. A 3. osztály tanulói is számos versenyen vettek részt. TEKI- TOTÓ, NYELVÉSZ, ZRÍNYI, és Ószőlői Matematika Verseny, helyesíró verseny. A legeredményesebb versenyzőnk Kókai Lilla, aki a NYELVÉSZ Anyanyelvi versenyen megyei 18. helyezést ért el, az Ószőlői Matematika Versenyen 20. helyezett lett. Felkészítő tanító nénijük: Nagyné Zsák Ilona. 4. osztályból a ZRÍNYI Matematika Versenyen 8 tanuló, a MATEKGURU Matematika csapatversenyben 3 csapattal 12 tanuló versenyzett. Az Ószőlői Matematika Versenyen 4 tanuló vett részt, a legeredményesebben Nagy Dominik szerepelt, aki 15. helyezést ért el. A Jánoshidai Helyesíró versenyen Budai Bianka érte el a legjobb helyezést iskolánkból. A Nutrikid által szervezett versenyben az egész osztály részt vett. Felkészítő tanára Szabó Lászlóné. Felső tagozatból az Ószőlői Matematika Versenyen a legeredményesebben Gyenes Zsófia 5. osztályos tanuló szerepelt, aki megyei 6. helyezést ért el. A hetedikesek versenyében Tősér Ádám szerepelt a legeredményesebben. Felkészítő tanáruk: Kordiszné Pintér Katalin. A ZRÍNYI Matematika Versenyen több száz tanuló méri össze tudását minden évfolyamon. Iskolánkból összesen 27 tanuló versenyzett alsó és felső tagozaton. A legeredményesebb versenyzőnk az idei tanévben Gyenes Zsófia 5. osztályos tanuló volt. Felkészítő tanára Kordiszné Pintér Katalin. MATEKGURU Kárpátmedencei Matematika Versenyen a nyíregyházi helyszíni döntőn 7. osztály 4 fős csapata a 17 csapatból 8. helyezést ért el. A csapat tagjai: Deli Dániel, Pető Márk, Tősér Ádám, Vajda Márk. Felkészítő tanáruk: Kordiszné Pintér Katalin. Országos Angol Nyelvi versenyen vett részt 6 tanulónk diák versenyzett 7-8. osztályban. Pető Márk 35. Bódis Henrietta, Budai Krisztina 42. Vajda Márk 46. Szarka Melitta és Cseh Fruzsina 47. helyezést érték el. Veresné Tóth Adél készítette fel a tanulókat. Az Apáczai Könyvkiadó által szervezett Komplex Természettudományos Versenyen 3 fős csapattal vettünk részt, megyei 6. helyezést értünk el. A csapat tagjai Szarka Melitta, Zsidei Gyula, Tősér Ádám. Felkészítő tanáraik a természettudományos tantárgyakat tanító kollégák: Oláhné Banka Katalin, Juhász Judit, Szabóné Tóth Erika. Zádor és Ágota Biológiatermészetismereti Versenyen 3 tanulónk versenyzett, a legeredményesebb Kóczián Vivien volt, aki 10. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Juhász Judit Kovács Mihály Megyei Történelmi Versenyen 8 tanuló vett részt, a legeredményesebb Szarka Melitta volt, aki 5. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Vajdáné Sajó Ágota A NYELVÉSZ versenyen a felső tagozatból Zsidei Gyula szerepelt a legeredményesebben,

7 Jász Szó 7 aki megyei 12. helyezést érte el. Felkészítőtanára: SerfőzőGyuláné volt. A tanulmányi versenyek mellett Polgárvédelmi Versenyen vett részt iskolánk képviseletében egy 7. osztályos csapat, akik az 6. helyezést szerezték meg. A csapat tagjai voltak: Hegyi Zoltán, Morvai Zoltán, Tősér Ádám, Pető Márk. Felkészítő tanáruk Budai Gyula. Részt vettünk Megyei Elsősegélynyújtó Versenyen, ahol csapatunk 2. helyezést ért el. A csapat tagjai: Bódis Henrietta, Budai Krisztina, Cseh Fruzsina, Szarka Melitta, Nagypál Barnabás, Tóth Bence. Felkészítőjük: Léhi Erzsébet, intézményünk védőnője. Ez úton is köszönjük a munkáját. Tűzoltócsapataink a Jászsági Tűzoltó Versenyen eredményesen Jászszentandráson 5 éve működik a néptánc oktatás. Jelenleg 3 korcsoportban táncolnak a gyerekek a Kunráth Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretein belül. Az iskola a tavalyi tanévben kiválóan minősült intézmény címet nyerte el táncművészeti ág néptánc tanszakán. A csoport jelenlegi létszáma 56 fő, amely nagyon jónak mondható községi szinten. Helyi rendezvények állandó és sikeres résztvevői. Kétszer jártak szerepeltek: 1. és 2. helyezést hoztak el a közelmúltban. Felkészítésükben nagy szerepet vállalt a felnőtt tűzoltócsapat, amelyet megköszönünk. Sportversenyekben is bővelkedtünk. Futóversenyeken, kézilabda és fociversenyeken, atlétikai próbákon mérték össze tudásukat tanulóink. Focistáink minden korosztályban megmutatták magukat a település színeiben, mind az iskolai mind pedig a Focisuli tagjaiként. Az idei év legkiemelkedőbb eredményei az atlétika terén születtek. Nagy Márta a megyei atlétika verseny 4 próba döntőjének első helyezettjeként részt vett az országos versenyen, ahol 123 versenyző közül a 48. helyezett lett összetett versenyben. Egyéni bejutóként a 19 megye Jubiláltak néptáncosaink már Lengyelországban, a testvértelepülésünkön Jaworzéban, ahol sikeresen vendégszerepeltek ben nagy lelkesedéssel indult a művészetoktatás. Az első évben Horti István vezette a táncoktatást, és segített neki akkori táncos párja Bakonyi Lilla. A következő évben átvette őket Szűcsné Urbán Mária, aki azóta is vezeti az együttest, s időnként Szűcs Gábor is besegít neki a szakmai munkába. A 2008/09- es tanévben kapcsolódott be az oktatói munkába Borics László is, aki a legkisebbeket oktatja. és a főváros viszonylatában a 11. helyet hozta el. Dósa Fruzsina fedett pályás Országos Atlétika Versenyen 3. helyezést ért el. Szép eredménnyel versenyzett Petrik Dávid, Csőke Anna is. Felkészítő tanáruk Kozma István. Az eredmények mögött kitartó, szorgalmas munka van. A versenyek által a gyermekeknek nem csak a tudásuk gyarapodik, hanem átélhetik a verseny izgalmát, amely a későbbiekben a különböző vizsgák helyzeteinek könnyebb átélését segítik. Hasonló rendszeres munka, szorgalom párosult a kitűnő és a jeles bizonyítványok mögött is. Gratulálok az eredményekhez a diákoknak és a felkészítő pedagógusoknak egyaránt. Szabóné Tóth Erika Intézményvezető A június 26-án megrendezett műsor az 5 éves jubileum jegyében zajlott, de egyben névadó ünnepség is volt. A táncosok választása alapján a BÚZAVIRÁG Táncegyüttes nevet vették fel. Ez egy csoport, csak különböző korosztályokban folyik az oktatás, melyet az APRÓ, vagy a KIS szóval különböztetnek meg. A csoportok között nincs merev határvonal, hanem jellemző az átmenet. - Apró Búzavirág Táncegyüttes - Kis Búzavirág - Búzavirág (Ané P.É.)

8 8 Jász Szó A helyi Napsugár Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény idén is megszervezte a már hagyománnyá vált öt napos nyári táborát. 34 gyermek volt egy héten át a tábor lakója, akik számára tanítóink megpróbáltak minél változatosabb programot összeállítani. Hírek a Waldorf suliból Halassy Csilla egyesületi elnök vezetésével a gyerekek agyagból készítettek szépen megmunkált és ötletes tárgyakat. Három alkalommal élvezték a helyi strand nyújtotta lehetőségeket. Bőrdíszműves irányításával készítettek a gyerekek pénztárcát, nyakláncot, karkötőt, állatfigurát, tanúbizonyságot téve kézügyességükről. A textilfestést is nagyon élvezték, szebbnél szebb rajzok keltek életre munkájuk nyomán. Természetesen nem maradhatott el az énektanulás sem. Az erdei túra az időjárás miatt igencsak próbára tett mindenkit. Két lovas kocsival járta körbe a falut a kis csapat, melyet Kóczián Sándor és Banka Béla biztosított számukra - köszönet érte. Novák Karcsi bácsi díszfaiskoláját tekintették meg, ahol a szíves fogadtatás és a szebbnél szebb növények látványa mellett Karcsi bácsi előadást tartott a növényekről. Köszönettel tartozunk érte, ahogyan Holló Ferencnek és nejének, akiknél a gyerekek a háziállatoknak, lovaknak és struccoknak örülhettek. A COOP napokra meghívást kaptak a tanulók, ahol furulyáztak az összegyűlt vásárlóknak, bemutatva többek között azt, hogy a művészetoktatás hangsúlyt kap iskolánkban. A tábor utolsó napján vidám vetélkedőre került sor, természetesen az egységes jutalom sem maradt el. A nyár folyamán az iskola épületében felújítások kezdődnek, hiszen újból indul egy osztály. Immár öt évfolyamon tanulhatnak a diákok az iskola falai között a gyermekközpontú waldorf - pedagógia oktatási módszerével. Csontos Magdolna iskolatitkár A waldorf oktatást folytató iskolákban hagyomány a gyakori intézményvezető váltás. A fenntartó egyesület kétévente váltja a vezetőt. Júliustól az intézmény vezetője Andrási Edit, aki már két éve az iskolánk pedagógusa, és szeptembertől waldorf tanári képesítéssel is rendelkezik. Eddigi iskolaképviselőnk, Nagyné Kelemen Erika az egyesülettől azt a megbízást kapta, hogy mint ötödikes osztálytanító egy waldorf szakértő segítségével építse fel az 5-8-osztály helyitantervét, óraadó szaktanárok segítségével. Első lépésként már a es tanévtől a két idegen nyelvet középiskolai tanár illetve nyelvtanító fogja az ötödik osztályosoknak tanítani. Induló első osztályunk révén tantestületünk ismét bővül egy fő főállású tanítóval, Kirják Zsolt személyében. Amire még büszkék vagyunk. Intézményünk néhány hónappal ezelőtt egy holland alapítványtól iskolabútorokat kapott ajándékba, egy bizonyos Ben Kleinburing nevű úr közbenjárásával, aki a Holland Magyarokért Alapítvány tagja, és Nagykőrös díszpolgára. Miután látogatást tett iskolánkban, annyira elnyerte tetszését, hogy tanári karunkat meghívta egy hollandiai látogatásra. Felajánlotta segítségét ahhoz, hogy egy holland Waldorf iskolával kapcsolatot alakíthassunk ki.

9 Jász Szó án vettünk részt Nyíregyházán ötfős csapattal a nyugdíjasoknak meghirdetett Otthonunk Európa vetélkedő régiós döntőjében. Három forduló után jutottunk be több száz csapat közül a régió öt legjobb csapata közé. Célunk volt a tisztes helytállás, melynek eleget tettünk és vittük kicsi falunk jó hírnevét. A négy városi csapat mellett mi voltunk egyedül, akik egy ilyen kis településről jutottak el a régiós döntőig, melyért elismerésüket fejezték ki a szervezők. Az első helyezett a helyi Nyíregyházi csapat lett 140 ponttal, mi 113 pontot értünk el. Az elismerő oklevél mellett két könyvet és két DVD-t nyertünk, továbbá minden csapattag kapott külön ajándékot. Úgy érzem, megérdemlik a csapat tagjai, akik a 10 témaköri kérdések után ilyen szép eredményt értek el, nevük megemlítését: Csoszor Béláné Csoszor Sándorné Csapó Istvánné Csontos Magdolna és Osztraticzky Ferencné. Klubélet én kirándult nyugdíjas klubunk, melyen 25 fő klubtag vett részt. Jászberényben megtekintettük a Jász Múzeumot, a Jászkapitány szobrot, részt vettünk a helytörténeti könyvbemutató megnyitó ünnepségén, majd a Lehel Hűtőgépgyárban elfogyasztott finom ebéd után az állatkertet és az arborétumot látogattuk meg. Az egész napos kirándulás jó hangulatban telt és kissé elfáradva, de élményekkel gazdagodva tértünk haza án tartottuk a közös névnapi rendezvényünket. Meghívtuk testvérklubunkat, a Jászkiséri Egyetértés Nyugdíjas klubot, akik nagy örömünkre 20 fővel képviselték közösségüket. A délután nagyon jó hangulatban telt el, mindkét klub tagjai rövid kis műsort adtak elő, a vacsora és a közös éneklés után a tombolahúzás következett, ahol sok hasznos tárgyat sorsoltunk ki. Csontos Magdolna Gyöngy Nyugdíjasklub vezető Fotó: csoni Csak egy ANYA? Egy nőtől - miközben jogosítványát újította meg egy önkormányzati hivatalban - egy adatfelvevő hölgy megkérdezte, hogy mi a jelenlegi foglalkozása. A megkérdezett egy ideig tétovázott. Bizonytalan volt, hová is sorolja magát. "Arra gondolok," magyarázta az adategyeztető, "hogy van-e munkája, vagy csak..?" "Természetesen van munkám!" - csattant fel a nő. "Anya vagyok." -"Nincs anya kategóriánk foglalkozásként. A háztartásbeli fedi le ezt." - mondta az adatfelvevő segítőkészen. Már el is felejtettem ezt a történetet, mígnem egyik nap ugyanilyen helyzetben találtam magam. A hivatalnok nyilvánvalóan egy karrierista nő volt. Magabiztosan, hatékonyan dolgozott, olyan jól csengő címet viselt, mint például "Hivatali kikérdező" vagy "adatfelvevő". Mi a foglalkozása? - kérdezte. Mi késztetett arra, hogy ezt mondjam? Nem tudom. A szavak egyszerűen kibuggyantak belőlem. "Gyermekfejlődési és emberi kapcsolatok területén dolgozom társkutatóként." A hivatalnok abbahagyta pillanatnyi munkáját, golyóstolla megállt a levegőben. Felnézett, mint, aki rosszul hallott. Megismételtem a titulust lassan, kihangsúlyozva a leglényegesebb szavakat. Aztán csodálkozva láttam, hogy ezt mind leírta nagy fekete betűkkel a hivatalos kérdőívre. "Megkérdezhetem" - mondta a nő érdeklődve -, "egész pontosan mit csinál ezen a területen?" Hűvösen, az izgalom legkisebb jele nélkül a hangomban, szinte kívülről hallottam, amint így válaszolok: "Folyamatos kutatási programban veszek részt (melyik anya nem) laboratóriumban és terepen is (normálisan azt mondtam volna kint és bent). Dolgozom a feletteseimnek (egész családomnak), és van már két kreditem is. (egy fiú, egy lány). (Folytatás a 10. oldalon)

10 10 Jász Szó Csak egy ANYA? (9. oldal folytatása) Természetesen a munkámhoz tartozó tevékenység igényli a legtöbb figyelmet az emberszakmákban (melyik anya tagadja?) és gyakran dolgozom 14 órát 1 nap (inkább 24-et). Ebben a munkában jóval több a kihívás, mint más, "átlagos" foglalkozásoknál. A jutalom inkább a megelégedettség, mint pusztán a pénz". Érzékelhetően folyamatosan nőtt az elismerés a hivatalnok hangjában, amint kitöltötte a nyomtatványt. Felállt és személyesen kísért az ajtóig. Miközben hazafelé vezettem, fényes új karrierem lebegett a szemem előtt. Otthon a fiam, lányom, a laborasszisztenseim üdvözöltek. Úgy éreztem, ütést mértem a bürokráciára. Hivatalos feljegyzés készült rólam egy, az emberek számára elfogadhatóbb foglalkozásról. "Egy újabb anya", vagy Anyaság" már nem hangzik elég jól. Micsoda pompás pálya! Különösen, ha van egy titulus is az ajtón. Netán ez teszi a nagymamákat "haladó" kutatási munkatárssá a gyermekfejlesztési és emberi kapcsolatok területén, a dédnagymamákat pedig a haladó kutatási munkatársak ellenőreivé? Szerintem igen! Még azt is gondolom, hogy a nagynénik kutatási munkatárs asszisztenssé léphetnének elő! Az alábbi cikket a neten olvastam, és nagyon megtetszett. Nekem is van hasonló projektem, de ebben már mint haladó kutatási munkatárs veszek részt. Nagymama vagyok. nsne- Június 19-én az Önkormányzat szervezésében gyönyörű orgona koncertnek lehettünk részesei. Varga Petra orgonaművész és Börzsök Zita énekes egy órás műsora elvarázsolta a hallgatóságot, akiknek számossága megtöltötte a templomot. Egyházi hírek Mint minden évben, az idén is pünkösd ünnepén - május 31-én - zarándok- csoport indult Mátraverebély-Szentkútra. Örömmel köszöntöttük egymást a kora reggeli órán és kértük a Gondviselést e napunkra. Az ünnepi szentmisét Udvardy György püspök atya mutatta be. Szentbeszédében a főbb emberi értékekről, a sarkalatos erényekről szólt: így az okosságról, igazságosságról, erősségről és a mértékletességről. Külön kiemelte az igazságosság erényét és az erősséget, amely segít a nehézségek közepette az igaz ügyért való harcban, amiért olykor az ember akár életét áldozza. Öröm volt látni, hogy egyre több fiatal vett részt a zarándoklaton. Az időjárás sajnos nem kedvezett a fiataloknak előre beígért hegymászáshoz, ugyanis egész nap esett, sőt azt is mondhatjuk szakadt az eső. Köszönettel tartozunk Jámbor Imrének a szervezésért és Bakosné Pannika néninek, aki szép-kora ellenére vezette a csoport ima- és énekrendjét. Június 14-én Krisztus szent testének és vérének ünnepe volt, azaz Úrnapja. Az úrnapi körmenet a szentségi Jézus diatalútját jelzi a monstranciával, a körmenet útján a négy égtáj felé állított sátrakkal és szentségi áldásosztással. Köszönet a sátor készítőknek és díszitőknek. Kóczián Gyné

11 Jász Szó 11 FOCISULI HÍREK Jól sikerült az idényzárás... Mozgalmas két hét van ifjú focistáink mögött. Május 29-én Jászkiséren a Pünkösdi Kupán vettek részt, ahol Besenyszög, Szolnok, és a házigazdák csapataival mérkőztek meg mindkét korosztályban. U-9-es csapatunk 2. helyezést ért el Szolnok csapata mögött, és a torna gólkirálya Csőke Anna lett. U-11-es csapatunk 1. helyezést ért el, és itt is mi adtuk a torna gólkirályát Pető Patrik személyében. Május 30-án Jászapátin vettek részt Gyereknapi Tornán, itt Jánoshida, Zagyvarékas, és Jászapáti csapatai ellen küzdöttek. U-9-es csapatunk veretlenül, kapott gól nélkül szerezte meg az 1. helyet. Ebben a korcsoportban két különdíjat is kaptak: Nagy Dániel a torna gólkirálya, Zsákai Levente pedig a torna legjobb kapusa lett. U-11-es csapatunk 3. helyezést szerzett, és tőlünk választották a torna legjobb játékosát Bata Maximiliam személyében. Június 5-én négy U-11-es játékosunk (Bata Bálint, Bata Maximiliam, Nagy Dominik, Petrik Dávid) meghívást kapott a Szajolban rendezett régió-válogatott csapatok tornájára, ahol ők Jászapáti és régiójának csapatát erősítették. Május 14-én mi rendeztünk egy Tanévzáró Tornát, mellyel próbáltuk viszonozni azt a sok tornameghívást, amelyeken részt vettünk. Jászapáti, Jászkisér és Jánoshida csapatait láttuk vendégül. U-9-es csapatunk veretlenül 1. helyezést ért el. A gólkirály ismét Csőke Anna lett. U-11-es korosztályban 20 gyerekünket két csapatra osztva játszattuk. Egyik csapatunk 3. másik csapatunk 4. helyezést ért el. Különdíjat tudtunk kiadni mindkét korosztályban felajánlás alapján a legjobb jászszentandrási játékosnak. A kisebbeknél Nagy Dániel kapta a díjat, amelyet Jámbor Lajos ajánlott fel. Az U -11-es korosztályból pedig Bata Bálint vihette haza a külön díjat, amelyet az erki székhelyű Zsaki Bau 2003 BT. ajánlott fel. Az eredményhirdetés után egy közös ebéddel, beszélgetéssel múlattuk az időt. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a tornánk megrendezéséhez: Apró Üzlet, Andréné Pataki Éva, Andrástermál Kft., Banka Béla, Bibók Béla és családja, Farkas Sándor, Fehér Attila és Fehérné Lestyák Anett, Fekete Sándor és Faragó Ildikó, Hegyi Géza, Kiss Ervin, Kozma István, Nagy Csaba, Önért Közért, Pető Géza, Ragó László és családja, Szántó Béla, Ter-raplan 2000 Bt., Tóth Sándor Nagy Ferenc és Zsákai Zsolt EMLÉKEZÉS KÓCZIÁN LÁSZLÓ halálának 1. évfordulójára. Mindenki Laci Papája Mi van öreg ühümm mondogatta ezt nekem, nem is oly régen, a konyhában ülve egy cigarettával a kezében. Sokat mesélt az élet dolgairól, melyeken jókat nevettünk, Vele mindig boldogok és vidámak lehettünk. Felültünk a lovaskocsira: Hé! Juci -mentünk kapálni, meleg nyári napokon a kertet munkálni. Boldogságban, szeretetben teltek a napok s évek, de emlékeim megmaradnak s ez a lényeg! Pár napja voltunk kint a földön, de már nem olyan vidáman, hisz Papa már nem mesélt olyan történeteket, mint korábban. Beteg lett, az akarata vitte előre, betegen sem magára gondolt, hanem családjára és a jövőre. Könnyes szemekkel és remegő kézzel írom tovább e verset, mert eszembe jutott a tegnap, amiről most megemlékezek. Tegnap kísértük el utolsó útjára, s belehelyeztük a föld virágokkal teli hasadékába. Könnyes a szemünk, nem hozhatjuk már vissza. Ott fent a Mennyben várja már Őt szerető Édesanyja és Édesapja. E zűrös világban már nem bánthat senki, ott fent majd vigyáz rád mindenki. Még arra az egyre kérünk Téged, onnan fentről vigyázz ránk és kísérd lépteinket! Szívünkben fogsz örökké élni, Egy Szerető Apa, Nagypapa, ki mindig megmutatta hogyan kell Élni! Szerető Lányod és Családja 50 éves a Kunráth Sándor Pávakör Idén július 25-én ünnepli a Pávakör megalakulásának 50. évfordulóját. Manapság ritkaságszámba megy, hogy egy civil szerveződés, jelen esetben az elsősorban magyar népdalokat éneklők közössége ilyen nagy múltra tekintsen vissza. Sajnos a Pávakör alapítója, Kunráth Sándor ének tanár, kántor, karnagy már nem ünnepelhet együtt a dalosokkal, ahogyan az alapító tagok közül még sokan. A FALUNAPPAL egybeeső jubileumi évfordulóra gazdag programmal készülnek. 11 órától fellépnek a szomszéd települések népdalkörei, majd 14 órától a Laonból érkező francia - és a helyi Kamara kórus szerepel. Mindenkit szeretettel vár a jubiláló Pávakör

12 12 Jász Szó - EMLÉKEZÉS BUSA SÁNDOR ( ) halálának 30. évfordulójára felesége és családja HALOTTAINK Kovácsné Honvári Ildikó Tajti Lajosné Tiliczki Rozália Tóth Béláné Kozma Erzsébet Pallagi László Csépán Istvánné Sós Katalin (Kistarcsa) Kovács Károly Hopka Sándorné Balázs Mária Nagypál István (Jászapáti) Balassa Elemérné Bordás Valéria Móczár József Kóczián Alajosné André Jolán Csáki Balázsné Góbor Mária (Környe) Bibók Sándor Kiss Gyuláné Tiliczki Erzsébet Jezsoviczki Lajosné Faragó Anna Juhász Sándor Mondi Ferenc Bordás Béláné Nagy Erzsébet Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, virágot csak sírodra tehetünk. Mikor könnycsepp gördül végig arcunkon, az azért van, mert hiányzol nagyon. 49 éves 79 éves 80 éves 54 éves 68 éves 89 éves 72 éves 76 éves 79 éves 55 éves 76 éves 58 éves 53 éves 84 éves 77 éves 77 éves 44 éves 87 éves JÁSZ-SZÓ FALUÚJSÁG Kiadja: Jász-Szó Alapítvány Felelős szerkesztő: Dávid Sándor Nyomdai munkát végzi: ARTANDER Ker. és Szolg. Kft. Jászberény Köszönetet mondunk mindazoknak, akik JUHÁSZ SÁNDOR gyászszertartásán megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal tiszteletüket fejezték ki, fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük Dr. Kolláth Bálint háziorvosnak, hogy odaadó munkájával segítette családtagunk JUHÁSZ SÁNDOR betegségének viselését könnyebbé tenni. - a gyászoló család - GYÖNGY KLUB június 18 Kedves Magdika! - akkor szólni sem tudtam. Most is beszéljen helyettem a fehér szegfűcsokor, amivel enyhítette bánatomat lányom halálára emlékezvén. Köszönöm őszinte részvétnyilvánítását, köszönöm mindenkinek, akik együttérzésüket fejezték ki bánatomban. T. Honvári Istvánné Az Ő szíve megpihent a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik Busa Béla életének 57. évében június 16-án elhunyt. Teste a nyíregyházi római katolikus temetőben nyugszik. Köszönjük mindenkinek, akik JEZSOVICZKI LAJOSNÉ sz.: Faragó Anna temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal és részvétnyilvánításaikkal gyászunkban velünk éreztek. - a gyászoló család -

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27. Tel.: 96/470-043, 06/20/468-56-16

Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27. Tel.: 96/470-043, 06/20/468-56-16 Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27. Tel.: 96/470-043, 06/20/468-56-16 E-mail: titkarsag@pannonhalmaiskola.hu ÉVZÁRÓ LEVÉL 2013/2014.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I.

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I. Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában 2016/2017-es tanév I. félév Alsó tagozat I. évfolyam Első évfolyamos tanulóink két versenyen vettek részt az első félévben

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eseménynaptár 2016/2017 SZEPTEMBER 01. Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév

Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév Idő Verseny - versenyző Helyezés Felkészítő 1. 2014.09.26. Papírgyűjtés / alsó/ 3.o. 2. 2014.09.26. Papírgyűjtés /felső/ 8.o. Ress Brigitta 3. 2014.11.06.

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

Iskolai/ kerületi/ fővárosi

Iskolai/ kerületi/ fővárosi 3. a Felkészítő pedagógus Borbély Szabina mesemondó Iskolai I. Sebők Erika Nagy Bálint mesemondó Iskolai II. Sebők Erika Baranyi Szilvia mesemondó Iskolai III. Sebők Erika Novák Zsófia szavaló Iskolai

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Újra testvértelepülésünkön jártunk

Újra testvértelepülésünkön jártunk Dunaszentmiklós 2015. nyár Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római-Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 34. szám A tartalomból:

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Lássuk az eredményeket!

Lássuk az eredményeket! 2012. április 28-29. között került megrendezésre az idei évi Ifjúsági, Junior, Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokság, Jánoshalmán. 3 héttel a Fekvenyomó Világbajnokság előtt, sokaknak ez volt az utolsó verseny,

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Kaán Károly Verseny. Szépkiejtési verseny

Kaán Károly Verseny. Szépkiejtési verseny Kaán Károly Verseny 2012. április 13-án Tápiószelén megrendezésre került a XX. Kaán Károly megyei Természet és környezetismereti verseny. Diákjaink elért eredményei: 19. hely Hidy Gábor 6.c 26. hely Illés

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

Honismereti Tanulmányi Verseny

Honismereti Tanulmányi Verseny Honismereti Tanulmányi Verseny A háromfordulós versenyben a tanulóknak fordulónként 19 feladatot kellett megoldaniuk egyénileg interneten. A 38 nevezett tanulónk közül 10 diák megoldásai lettek hibátlanok:

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Olvasóverseny. Olvasóverseny

Olvasóverseny. Olvasóverseny Olvasóverseny Az Oxford által meghirdetett angol nyelvű olvasóversenyen, országosan két legjobb helyezést is begyűjthettünk. A legeredményesebb tanuló: Szittya Dániel 5.a osztályos tanulónk míg a legtöbb

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

1.a. A verseny szintje / helyezés, fokozat. osztály. Bosnyák Boglárka 1.a Helyes Márton 1.a bendegúz nyelvész Zákány Laura 1.a 1.

1.a. A verseny szintje / helyezés, fokozat. osztály. Bosnyák Boglárka 1.a Helyes Márton 1.a bendegúz nyelvész Zákány Laura 1.a 1. Versillusztráció Bosnyák Boglárka a Helyes Márton a bendegúz nyelvész Zákány Laura a 3. Gömöri Kende a Szépolvasási Szilágyi Máté a Erdei Krisztina a 3. Bosnyák Boglárka a meseillusztráció Szabó Fanny

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. TANÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. TANÉV ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK VERSENY NEVE MATEMATIKA Területi fordulón részt vevő tanulók Megyei fordulón részt vevő tanulók Országos döntőn részt vevő tanulók és Szorobán Kalmár László Zrínyi Ilona Hodur

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

Városi Városi Kispályás Labdarúgó Verseny, Szlovák Kupa 3.helyezés 11 fő 8. 5 fő Danyis János Kovács Richárd Gyulafalvi Máté Csaba Máté József Gyula

Városi Városi Kispályás Labdarúgó Verseny, Szlovák Kupa 3.helyezés 11 fő 8. 5 fő Danyis János Kovács Richárd Gyulafalvi Máté Csaba Máté József Gyula Verseny eredmények: Iskolai Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai fordulója 8. 4 fő Magyar Beatrix Naszvadi Regina Greguss Beatrix Klaudia Duhaj Bernadett 7.b 1 fő Kukuják Martina(80%

Részletesebben

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám SZIGLIGETI HARSONA 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám Kettős ünnepre, faültetésre és névadóra gyűltünk öszsze április 23-án, szombaton délelőtt. Erre az

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Versenyek és eredmények a 2009/2010-es tanévben

Versenyek és eredmények a 2009/2010-es tanévben 1. Egyéni eredmények Városi helyezések 1-10-ig Megyei és területi helyezések 1-20-ig Országos helyezések Versenyek és eredmények a 2009/2010-es tanévben Tantárgy Forduló A verseny megnevezése Eredmény

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion ,, borongós idő egy híján 500 célba érkező! DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, 2013. március 13. Városi Stadion Kemény, de futható 1000m-es kör fogadta a Diákolimpia Városi Mezei bajnokságán induló

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Bolyai Természettudományi Csapatverseny

Bolyai Természettudományi Csapatverseny Bolyai Természettudományi Csapatverseny 2016. február 5 én rendezték meg a Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulóit. Iskolánkból a 7. évfolyamról két csapat, a 8. évfolyamról pedig hat

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2010-2011. Városi bajnokság keretében lezajlott sportversenyen iskolánk

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2010-2011. Városi bajnokság keretében lezajlott sportversenyen iskolánk AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2010-2011. Városi bajnokság keretében lezajlott sportversenyen iskolánk Csapattagok: Albert Alexa Minich Melinda Fazekas Máté Novák Dávid Czaltig Dániel Illés Eszter Pál Lili Schneider

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8.

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8. Összefoglaló a TÁMOP 2.1.2 projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről 2014. május 8. Készítette: Vári Barbara TÁMOP 2.1.2 kommunikációs munkatárs 1 A Intézet TÁMOP 2.1.2 projektirodája

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Rendezvényterv tanév

Rendezvényterv tanév Rendezvényterv 2011-2012 tanév SZEPTEMBER - Tanmenetek átdolgozás, munkatervek, foglalkozási tervek összeállítása Felelős: Kun Gáborné Kovácsné Adorján Ildikó - Szept. 29.: hulladékgyűjtés Felelős: Pusztai

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben