SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága január 9-én /csütörtök/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje Nyilvános ülés A képviselő-testület január 23-i rendes ülésének előkészítése 1. A Nádasdy Ferenc Múzeum évi munkatervének jóváhagyása Meghívott: Takács Zoltán igazgató 2. A Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft-vel megkötött ingatlanhasználati szerződés módosítása 3. Simon Júdás vásárral kapcsolatos döntések a) A évi országos Simon-Júdás napi országos kirakodóvásárról szóló beszámoló jóváhagyása b) A vásártartás évi feltételeinek meghatározása 4. A Sárváron működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, szükség szerint módosítása 5. Egyebek Sárvár, január 2. / : Vinter István : / sk. a bizottság elnöke

2 1. napirendi pont A Nádasdy Ferenc Múzeum évi munkatervének jóváhagyása

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nádasdy Ferenc Múzeum évi munkatervét a tervezettel megegyező tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester, Takács Zoltán igazgató Sárvár, január 3. / : Kondora István : / polgármester

14 2. napirendi pont A Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft-vel megkötött ingatlanhasználati szerződés módosítása

15

16 3. napirendi pont Simon Júdás vásárral kapcsolatos döntések a) A évi országos Simon-Júdás napi országos kirakodóvásárról szóló beszámoló jóváhagyása A évi országos Simon-Júdás napi országos kirakodóvásárról szóló beszámoló jóváhagyása Határozati javaslat Sárvár város Önkormányzata a évi országos Simon-Júdás napi országos kirakodóvásárról szóló beszámolót tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal Kondora István polgármester Sárvár, december 19. / : Kondora István : / polgármester

17

18

19

20

21

22

23

24 3/b) napirendi pont A vásártartás évi feltételeinek meghatározása ELŐTERJESZTÉS A Simon-Júdás napi országos kirakodóvásár évi megrendezése feltételeinek meghatározása Tisztelt Képviselő-testület! A Simon-Júdás napi országos vásár több évszázad óta hagyomány városunkban. A 2012-ben a Képviselő-testület 57/2012. /III.22./ számú határozata alapján, 2013-ban a Képviselő-testület 112/2013. /IV. 25./ számú határozata alapján megkötött koncessziós szerződés szerint a TOFI Kft. (Képviseletében Tóvári Ervin György ügyvezető) rendezte és bonyolította. Az önkormányzat a vásár elnevezését, a tartás időpontját levédette. A szervezés joga egy vagyoni értékű jog, mivel a vásár szervezése nyereséges. A korábbi évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a várható nyereség kevesebb, mint ,- Ft. Mivel a becsült érték a közbeszerzésekre irányadó jogszabályok szerinti szolgáltatási koncesszióra vonatkozó ,- Ft-os nemzeti értékhatárt nem éri el, nem közbeszerzési kötelezettség nincs. Sárvár város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 15. -a értelmében tekintettel arra, hogy a beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatár 80%-át nem kötelező több ajánlatot kérni. Kimutatás az önkormányzatot terhelő költségekről (nettó Ft): Tétel: tényleges 2013 tervezett 2013 tényleges 2014 tervezett Vásár propagálása a , , , ,- médiában Forgalomkorlátozási , ,- 0,- (mivel a vásár ,- terv készítése területe az előző évhez képest nem változott) Lakosság előzetes ,- 0,- 0,- 0,- tájékoztatása Rendezvények utáni jogdíjak 50%-a , ,- n.a. (az artis jus felé bejelenteni köteles repertoárok még nem állnak teljes körűen rendelkezésre) 0,- (A Polgárőrség segítségével került megoldásra) ,- Autóbusz-állomás Nem merült fel Előzetesen nem 0,- telephelyéről a feladatként merült fel zavartalan ki- és feladatként behajtás biztosítása, kitáblázás Mindösszesen: , , , ,- Mindösszesen , , , ,- bruttó: A TOFI Kft. képviseletében Tóvári Ervin György ügyvezető a évi vásár megrendezésére is ajánlatot tett az Önkormányzat részére a 2012-es és 2013-as években vállalt feltételekkel. Az ajánlat a szerződéstervezet 1. számú mellékeltét képezi. A várható kiadások teljes körére fedezetet nyújtana a vállalt koncessziós díj. A szerződéstervezet ,- Ft +ÁFA koncessziós díj megfizetését irányozza elő a tavalyi feltételek szerint: október 15. napjáig ,- Ft, a fennmaradó összeget november 15-ig kerül megfizetésre. Az Önkormányzat bevétele 2012-ben és 2013-ban ,- Ft +ÁFA összeg volt. Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy évre vonatkozóan Simon-

25 Júdás napi országos kirakodóvásár szervezésének és rendezésének koncessziós jogát ajánlja fel a TOFI 2005 Kft. (9600 Sárvár, Mátyás Király u. 34., adószám: ), képviseli: Tóvári Ervin György ügyvezető) részére a határozati javaslat mellékeltét képező szerződéstervezet szerint. Határozati javaslat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a évre vonatkozóan a Sárváron évente október utolsó szombatján megrendezésre kerülő Simon-Júdás napi országos kirakodóvásár szervezésének és rendezésének koncessziós jogára a TOFI 2005 Kft. (9600 Sárvár, Mátyás Király u. 34., adószám: ), képviseli: Tóvári Ervin György ügyvezető) által tett ajánlatot elfogadja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott ajánlatnak megfelelő tartalmú, a határozat mellékletét képező szerződést aláírja. Határidő: a szerződéskötésre február 28. Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, december 20. / : Kondora István : / polgármester

26 KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS A évi Simon-Júdás napi országos vásár szervezésére amely Sárvár Város Önkormányzata székhelye: 9600 Sárvár, Várkerült 2-3. törzsszáma: adószáma: bankszámlaszáma: képviseli: Kondora István polgármester mint megrendelő /a továbbiakban: Megrendelő/ és a TOFI 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 9600 Mátyás király utca 34. cégjegyzékszáma: adószáma: bankszámlaszáma: képviseli: Tóvári Ervin György ügyvezető önállóan mint szolgáltató /a továbbiakban: Szolgáltató/ /Megrendelő és Szolgáltató együtt: Szerződő felek/ között jött létre alulírott helyen és a napon az alábbi feltételekkel: 1./ A Szerződő felek rögzítik, hogy Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete. képviselő-testületi határozata alapján, a Sárváron évente október utolsó szombatján megrendezésre kerülő Simon-Júdás napi országos vásár szervezési jogát és kötelezettségét a évi vásár tekintetében jelen szerződés aláírásával a Szolgáltató részére koncesszióba adja. 2./ A Szolgáltató elvégzi a október napján tartandó Simon-Júdás napi országos vásár szabadtéri, kulturális, vásári előkészítését, megszervezését, lebonyolítását. A Szolgáltató köteles a feladat ellátása során a tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokat maradéktalanul betartani. A Szolgáltató ebben az időszakban tartandó rendezvény teljes lebonyolításáért felel, az építkezéstől a bontásokig, a vásár területének előkészítésétől a terület takarításának befejezéséig. 3./ A 2./ pontban foglalt tevékenység ellátása során a Megrendelő az alábbi feladatok ellátására kötelezett: a vásár média propagálása az országos és a helyi médiában (újság, TV, rádió), a lakosság előzetes tájékoztatása, a forgalomkorlátozási terv elkészíttetése, viseli a rendezvények utáni jogdíjak költségének 50%-át, biztosítja az autóbusz-állomás telephelyéről a zavartalan ki- és behajtást az ehhez szükséges közlekedési táblák kihelyezéséről gondoskodik. A Megrendelő koncessziós díjat ennek megfelelően állapította meg.

27 4./ A Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során rendszeresen ellenőrzi a tevékenység ellátását, a Szolgáltatót beszámoltathatja. 5./ A 2./ pontban foglalt tevékenység ellátása során a Szolgáltató az alábbi feladatok ellátására kötelezett: A vásár teljes körű megszervezése és lebonyolítása. A vásár tartásához szükséges hatósági, szakhatósági, kezelői engedélyek, hozzájárulások megszerzése, bejelentések megtétele. Az Önkormányzat által elkészített forgalomkorlátozási terv engedélyeztetése a Magyar Közút illetékes szervénél és a közútkezelői hozzájárulás megszerzése Sárvár város Polgármesterétől, valamint a forgalomkorlátozás megvalósítása és az engedélyezett tervben foglaltak betartása és betartatása a vásár egész időtartama alatt. A forgalomkorlátozási tervhez beszerzi a Rendőrség, a Tűzoltóság, a Mentőszolgálat, a Vasi Volán Zrt. előzetes hozzájárulását. Tudomásul veszi, hogy a forgalomkorlátozási tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy ezek a szervezetek munkájukat maradéktalanul elláthassák, ennek érdekében az autóbusz útvonalak módosítását és az érintett megállóhelyek időleges megszüntetését is engedélyeztetni kell, valamint folyamatosan biztosítani a tűzoltóság, a rendőrség és a mentők telephelyeiről a zavartalan ki- és behajtás lehetőségét. Tudomásul veszi, hogy a közlekedés korlátozására legfeljebb az alábbi időtartamban kerülhet sor: október 24. péntek délután október 25. szombat Az érintett parkolók lezárására október 24. este tól kerülhet sor. Gondoskodik a vásári helyek előzetes, és a vásár napján történő kiosztásáról a rendelkezésre álló területek figyelembe vételével, a vásár ideje alatt a rend és közbiztonság maradéktalan fenntartásáról és biztosításáról. A vásár területén az Önkormányzattal egyeztetve kijelöl egy területet ahol a népi- ipar-, képzőművészeti vásározók kaphatnak helyet. A helyszínen lévő logisztikai feladatok és költségek: toalettek, biztonsági őrzés, takarítás, orvosi ügyelet, stb. a Szolgáltató terhelik. Biztosítja a szükséges számú nyilvános illemhelyeket, valamint az elsősegély nyújtási felügyeletet legalább három helyszínen, továbbá bevonja a rendőrséget és a tűzoltóságot a velük közösen meghatározott mértékben a rendvédelem és a tűzbiztonság biztosítása érdekében. Megszervezi a kísérő programokat (péntek esti szórakoztató és szombati kulturális programok). A rendezvény alatt rendelkezésre bocsátja a megfelelő mennyiségű hulladékgyűjtőt. Péntekről szombatra virradóan, szombat reggel 6.00 óráig megszervezi a takarítást, a hulladék összegyűjtését, ideértve a vásár területén lévő közterületi hulladéktárolók ürítését is. Szombat este és óra között megszervezi a takarítást, a hulladék összegyűjtését és elszállítását, ideértve a vásár területén lévő közterületi hulladéktárolók ürítését is, oly módon, hogy vásár területén az eredeti állapot legkésőbb október 25. szombat este órára helyre álljon. A hulladékot mindkét esetben a vásár területén kívül, az azzal határos közterületekről, különösen a Várpark, a Kossuth tér, a Hild park, a Posta tér, a Sylvester János utca, valamint a Lila udvar és a kisipari üzletsor közterületein is összegyűjti. A közterületekben, zöldterületekben okozott károkat felszámolja, és legkésőbb október 31. napjáig az eredeti állapotot helyreállítja. Elkészíti az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági és

28 tűzriadótervet. Ha a vásár biztonságát veszély fenyegeti, a köteles a vásár, piac működését felfüggeszteni. Tudomásul veszi és alkalmazza, hogy a biztonsági terv tartalmazza a vásár, helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét és az időjárás változásának folyamatos nyomon követésének kötelezettségét. Tudomásul veszi, hogy a biztonsági tervet Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának legkésőbb októberi ülésén jóvá kell hagynia. Köteles a rendezvényt az illetékes hatóságoknak a vonatkozó jogszabályokban megjelölt határidőig bejelenteni. Az Artisjusnak a bejelentést a Megrendelő teszi, a Szolgáltatót ez nem terheli, azonban Szolgáltatónak az ehhez szükséges adatokat teljes körűen rendelkezésre kell bocsátania. A jogdíjat a két fél fele-fele arányban fizeti. 6./ A Szolgáltató az 5./ pontban meghatározott feladatait teljes egészben saját költségén látja el. A Vásár tartásával kapcsolatban a 3./ pontban meghatározott feladatok kivételével semmilyen jellegű anyagi támogatásért, fedezetért nem folyamodhat a Megrendelőhöz. Szolgáltató a teljesítéshez alvállalkozókat igénybe vehet, akiknek a teljesítéséért úgy felel, mint a sajátjáért. 7./ A jelen szerződésből eredő feladatok ellátásához szükséges eszközöket, anyagokat és egyéb feltételeket a Szolgáltató köteles biztosítani a saját költségén, erre vonatkozóan a Megrendelő koncessziós díjat nem állapít meg. 8./ A koncessziós díj ,- Ft +ÁFA. A Szolgáltató a koncessziós díjat kettő részletben fizeti meg a következő megosztásban: bruttó ,- Ft-ot október 15. napjáig a fennmaradó összeget (bruttó ,- Ft) november 15. napjáig utal át a Megrendelőnek. 9./ A vásár szervezésére igénybe vehető területeket a 2. melléklet tartalmazza. A Megrendelő tulajdonában lévő közutak és közterületek vonatkozásában a Megrendelő a közterület-használati díj megfizetése alól mentességet ad. A rendelkezésre bocsátott közterületeken a kétoldali gyalogos közlekedést, az út tengelyében a standok között kétoldali gépjármű közlekedést lehetővé tevő területet a vásár teljes területén teljes hosszban biztosítani kell. A zöldterületeket, virágágyásokat jelölőszalaggal el kell keríteni azok parkolási, vásározási, közlekedési célra semmilyen módon nem vehetők igénybe. A Batthyány utcai körforgalmat védő burkolattal kell ellátni. 10./ A Szolgáltató a tevékenység ellátásról pénzügyi kimutatást készít, és azt a Megrendelő részére átadja. A pénzügyi kimutatás ellenőrzésére a Megrendelő részéről Kondora István polgármester jogosult. 11./ A tevékenység ellátása során a Szolgáltató köteles mindenben együttműködni a Megrendelővel, és annak utasításai alapján eljárni. A Szolgáltató felelős az általa végzett tevékenység szakszerűségéért, tovább azért, hogy a Megrendelő érdekeit maradéktalanul képviselje. 12./ A Szolgáltató köteles a feladat ellátása kapcsán birtokába jutott valamennyi információt üzleti titokként megőrizni. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat ellátásába bevont alkalmazottai tekintetében a titokvédelemért felel. 13./ A Szolgáltató bármely jogosan igénybe vett alvállalkozó és/vagy közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó és/vagy közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

29 14./ Amennyiben további feladatokra vonatkozó igény lép fel, vagy a feladatok/megbízói igények csökkennek, és ez alapján a költségek a Megrendelő írásos engedélyével változnak, úgy a koncessziós díj végösszege változhat. 15./ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a vásári területen résztvevő felektől jogosult a részvételi díjat szedni, melyeket a vásár költségeinek finanszírozására fordít. 16./ A jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartók: - a Megrendelő részéről: Kondora István polgármester - a Szolgáltató részéről: Tóvári Ervin György ügyvezető 17./ A Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a jelen szerződés 4./ pontjában foglalt ellenőrzési joga gyakorlása közben megállapítja, hogy a Szolgáltató a tevékenység ellátását nem a megfelelő gondossággal végzi és a 2./ pontban meghatározott tevékenység megvalósítása veszélybe került. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles az új koncessziós jogosult kiválasztásáig a feladatokat továbbra is a jelen szerződésnek megfelelően ellátni, illetve az eljáráshoz szükséges adatokat biztosítani. Amennyiben a Megrendelőt kár éri a kényszerű felmondás miatt, annak megtérítésére a Szolgáltató köteles. 18./ A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató által tett koncessziós árajánlat. /1. sz. melléklet./ 19./ A jelen szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése csak írásban, mindkét fél aláírásával érvényes. 20./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 21/ A jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége setén a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 22./ A szerződő felek jelen szerződést aláíró képviselői a szerződés aláírásával kijelentik, hogy a szerződés megkötésére jogosultak. Sárvár, Megrendelő Szolgáltató Pénzügyi ellenjegyző

30 1. melléklet a évi Simon-Júdás napi országos vásár szervezésére vonatkozó koncessziós szerződéshez Ajánlat

31

32 2. melléklet a évi Simon-Júdás napi országos vásár szervezésére vonatkozó koncessziós szerződéshez A vásár területe 1. Batthyány Lajos utca teljes területe, a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével, de beleértve a körforgalom közlekedés elől elzárt területét (Sárvár 98, 101, 104, 1524/1, 1572, 3081 hrsz-ú ingatlanok); 2. Kossuth térrel határos közterületek a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (Sárvár 99, 100, 102/1, 102/2, 103 hrsz); 3. Várkerület parkoló, Várkerület 84-es főút és a kapcsolódó közterületek és a Várkerület Vár bejárata előtti szakasz a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (Sárvár 2/1, 3, 587, 588 hrsz-ú ingatlanok); 4. Rákóczi Ferenc utca a Fekete-hídutcai útcsatlakozásig a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (589/2, 590, 1117, 1119 hrsz-k) 5. Ady Endre utca a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (164, 163, 193 hrsz-k) 6. Deák Ferenc utca az Ady Endre utcától a lámpás kereszteződésig a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (195/10, 510, 527/3 hrsz-k) 7. Hunyadi utca a Laktanya utca útcsatlakozásáig a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (3091/1, 3133 hrsz-k) 8. Árpád utca a parkoló útcsatlakozásáig (20 hrsz) 9. Posta-tér parkolóterület (182, 184, 192/1, 192/2 hrsz.-k)

33

34 4. napirendi pont A Sárváron működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, szükség szerint módosítása EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, másrészről a Sárvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között az alábbiak szerint: Az együttműködési megállapodás /továbbiakban: megállapodás/ A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény, Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. /XII.31./ Korm. rendelet, Az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/200. /XII.24./ Korm. rendelet alapján készült. A megállapodás alapvető célja, hogy az együttműködés hatékonyságát, eredményességét és a jogszabályi előírások betartását biztosítsa. A megállapodás részletesen tartalmazza Sárvár Város Önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat/ és a Sárvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat /továbbiakban: SLNÖ/, /továbbiakban: önkormányzat és SLNÖ együtt: együttműködő felek/ együttműködésére vonatkozó szabályokat, eljárási rendet, munkamegosztást és a felelősség rendszerét. Az együttműködés megállapodásban rögzített főbb területei: 1/ Az SLNÖ működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 2/ Költségvetés, gazdálkodás, beszámolás, vagyontárgyak kezelése, belső ellenőrzés. 3/ Az önkormányzat képviselete az SLNÖ ülésein. 4/ Egyéb rendelkezések. Részletes szabályok 1/ Az SLNÖ működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az önkormányzat: a/ Az SLNÖ részére havonta igény szerint /melyet az igénybevétel időpontját megelőzően lehetőleg 5 nappal korábban a aljegyzőnél kell bejelenteni/ a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény /továbbiakban: Njtv./ 80.. /1/ bekezdés a./ pontja rendelkezéseinek megfelelően biztosítja az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges ingyenes helyiséghasználatot az önkormányzati hivatal /továbbiakban: Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal/ épületében. b/ Biztosítja az SLNÖ képviselő-testülete, tisztségviselői, képviselői feladatainak ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket. c/ A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Irodája által gondoskodik az SLNÖ képviselő-testületi üléseinek előkészítéséről /meghívó, előterjesztések elkészítése,

35 sokszorosítása, postázása/ a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, az elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítő általi aláírásáról, a képviselő-testületi és tisztségviselői döntések, levelezés előkészítéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, iratkezelési, adminisztrációs feladatok ellátásáról. d/ Viseli az a-c. pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket /az SLNÖ tisztségviselői és a képviselők telefonhasználata költségei kivételével/, az ezt meghaladó feladatok ellátásának költségeit és az egyéb működési költségeket az SLNÖ viseli. 2/ Költségvetés, gazdálkodás, beszámolás, vagyontárgyak kezelése, belső ellenőrzés. a/ A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje. Az SLNÖ költségvetését önállóan alkotja meg és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat. Az SLNÖ költségvetési rendeletének előkészítésére, elfogadására Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./ 24. és ban foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az SLNÖ bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni. Az SLNÖ bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolás feladatok ellátásáról a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája gondoskodik térítésmentesen. A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője /jegyző/ által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az SLNÖ elnöke október 31-ig benyújtja az SLNÖ képviselő-testületének. A jegyző a költségvetési koncepciót a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, az SLNÖ képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételek és kiadások ismeretében, az SLNÖ elnökével történő egyeztetés után állítja össze. A jegyző a költségvetés-tervezetet a költségvetési koncepcióban meghatározott elvek szerint az SLNÖ elnökének segítségével készíti el és az SLNÖ elnöke terjeszti az SLNÖ képviselőtestülete elé, a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig. Az SLNÖ képviselő-testülete az elemi költségvetést önállóan határozatban állapítja meg, az önkormányzat költségvetésétől függetlenül. b/ A költségvetési előirányzatok módosítása. Az SLNÖ költségvetési határozatában megjelenő bevételek, kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az SLNÖ képviselő-testülete dönthet. Az SLNÖ elnöke a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az SLNÖ képviselő-testületét harminc napon belül tájékoztatja. Az SLNÖ képviselő-testülete az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetést.

36 c/ Költségvetési információ. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája a jóváhagyott költségvetést az SLNÖ képviselő-testülete elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott nyomtatványgarnitúra felhasználásával az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája elkészíti a vonatkozó kormányrendelet és a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója alapján az SLNÖ költségvetéséről készült költségvetési információt. d/ A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje. Az SLNÖ operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája az SLNÖ költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodás feladatait. e/ Kötelezettségvállalás rendje. Az SLNÖ kötelezettségvállalási rendjét Sárvár Város Polgármesterének és Sárvár Város Jegyzőjének 1/2012. számú együttes intézkedése az alábbiak szerint szabályozza: Az SLNÖ kiadási előirányzatainak terhére az SLNÖ elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet. /Áht.31. /1/ bekezdés/ Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként Ft-ot, azaz százezer forintot el nem érő, valamint olyan kifizetések esetében, melyek pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak. /Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. /XII.31./ Korm. rendelet /továbbiakban: Ávr./ /a, b/ pontja alapján./ Az SLNÖ nevében az SLNÖ kiadási előirányzatai terhére beszerzéssel, beruházással, felújítással és karbantartással kapcsolatos kötelezettség-vállalásra az SLNÖ elnöke jogosult./ávr /7/ bekezdés/ f/ Érvényesítés. A számla beérkezését követően, a szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet /a továbbiakban: államháztartási számviteli kormányrendelet/, valamint az Ávr. előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. /Ávr.58.. /1/ bekezdés/ Ha az érvényesítő a jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak.

37 Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. /Ávr /2/ bekezdés/ Az érvényestésnek tartalmazni kell az érvényestésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. /Ávr /3/ bekezdés/ Az érvényesítési feladattal megbízott személy e faladat keretében köteles meggyőződni arról, hogy a) a teljesítés kötelezettségvállalás alapján és annak megfelelően történt-e meg, b) jogszabály szerint jogos-e a követelés, c) a számla megfelel-e az alaki követelményeknek (kibocsátó, aláírás, bélyegző) d) a számla számszakilag helyes-e, e) a befektetett eszközök, készletek bevételezése megtörtént-e, f) az elvégzett munka, a szolgáltatás a megrendelő által történő átvétele megtörtént-e, g) a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e. Az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat az SLNÖ tekintetében a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája köztisztviselői látják el. g/ Utalványozás. A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. /Ávr /1/ bekezdés/ Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Az utalványozás külön írásbeli rendelkezéssel, utalványrendelettel történik, amely tartalmazza: a) az utalvány szót, b) a költségvetési évet, c) a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, e) a megterhelendő és a jóváírandó pénzforgalmi számla számát és megnevezését, f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, ha van ilyen g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, és az érvényesítő aláírását. /Ávr.59../1/-/3/ bekezdés./ A rövidített utalványon - készpénzes fizetési mód bizonylaton - a fentiekben meghatározott adatok közül az okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni. /Ávr /4/ bekezdés/ Nem kell külön utalványozni a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából - számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján - befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, valamint a pénzügyi szolgáltatások bevételeit és kiadásait. /Ávr /5/ bekezdés a-c/ pontjai/ Az SLNÖ nevében az SLNÖ kiadási előirányzatainak terhére az SLNÖ elnöke jogosult utalványozásra. /Ávr.59../1/ bekezdés/

38 h/ Pénzügyi ellenjegyzés. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzési feladattal megbízott köztisztviselő köteles meggyőződni arról, hogy a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll-e, a befolyt vagy a megtervezett és a várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. /Ávr. 54. /1/ bekezdés a-c/ pontjai/ Amennyiben a pénzügyi ellenjegyző szabálytalanságot állapít meg, köteles arról a kötelezettségvállalót, a kötelezettségvállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét írásban tájékoztatni. Ha a kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni, és e tényről haladéktalanul írásban értesíteni az irányító szerv vezetőjét. A vezető a tájékoztatást a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. /Ávr /3/, /4/ bekezdés/ Az Ávr. 55../2/ bekezdés a/ pontja alapján a kötelezettség-vállalás és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére a Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője jogosult. Távollétében a gazdasági vezető által írásban kijelölt köztisztviselő jogosult pénzügyi ellenjegyzésére, mind a kötelezettség-vállalás, mind az utalványozás tekintetésben. A szakmai teljesítés igazolására Sárvár Város Polgármesterének és Sárvár Város Jegyzőjének 1/2012. számú együttes intézkedésében szabályozott módon kerülhet sor az SLNÖ esetében. i/ Összeférhetetlenségi szabályok. Az Ávr /1/,/2/ bekezdése alapján a kötelezettségvállaló, utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettség-vállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítésigazolásra irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. j/ Pénzellátás, bankszámlarend. Az SLNÖ a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat az SLNÖ részére a Raiffeisen Bank Zrt.-nél megnyitott számú önálló bankszámláján bonyolítja. A bankszámla megnyitásról öt napon belül a Magyar Államkincstárt értesíteni kell. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás bejelentő kartonon bejelentett személyeket illeti meg. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája biztosítja, hogy a számviteli és analitikus nyilvántartás során az SLNÖ bevétele, kiadása, pénzmaradványa elkülönítetten kimutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét. Az SLNÖ a készpénzellátáshoz külön házipénztárt vezet, amit bevételi és kiadási pénztárbizonylaton rögzít. A pénztárkezeléssel kapcsolatos részletes szabályozás a Pénzkezelési Szabályzatban kerül rögzítésre.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Együttműködési megállapodás-tervezet

Együttműködési megállapodás-tervezet Együttműködési megállapodás-tervezet mely létrejött egyrészről Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2335 Taksony, Fő út 85., adószáma: 15730954.1.13, törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:12/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 7/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 30-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött

Részletesebben

E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet

E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet mely létrejött egyrészről a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) - képviseletében: Szólláth Tibor polgármester-,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Kötelezettségvállalási szabályzat (B-08) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Kerepes Nagyközség Önkormányzata (székhely:2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.; adószám: 15736118-2-13, törzsszám: 736118), képviseli Franka Tibor polgármester,

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 8/2016. (II. 11.) MÖK határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása

Részletesebben

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat)

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Együttműködési megállapodás mely létrejött: és Dombóvár Város Önkormányzata székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Dombóvári Horvát Nemzetiségi

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2014. november 19-i ülésére Tisztelt Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete! A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Erdőtarcsa

Részletesebben

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját,

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját, Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület november 27-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület november 27-én tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. november 27-én tartandó ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-13/2015. Tárgy: Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Nyírmada Város Önkormányzat, valamint Nyírmada Város

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülettel együttműködési

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a területi nemzetiségi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-24/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-i rendkívüli nyílt

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ / t t h

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ / t t h Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 t ti @ t h Iktsz: U-18384-6/2014. Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat 5. függelékének elfogadása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyfelől Szentendre Város Önkormányzata (adószáma: 15731292-2-13, székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3., képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester, a

Részletesebben

A jogszabályi változások és az eltelt egy év tapasztalatai miatt szükségessé vált a Megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.

A jogszabályi változások és az eltelt egy év tapasztalatai miatt szükségessé vált a Megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. 'j 1 1-i/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata, Nagyecsed, Árpád u. 32. (képviseli: Kovács Lajos, polgármester), másrészről a Nagyecsedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest XII., Böszörményi út 23-25.), képviseli: Pokorni Zoltán polgármester (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Előterjesztés Együttműködési megállapodás a település Nemzetiségi Önkormányzataival

Előterjesztés Együttműködési megállapodás a település Nemzetiségi Önkormányzataival Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Együttműködési megállapodás

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2011. május

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Varga Tibor jegyző

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Medgyesbodzás Község Román nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

2012.V.10. Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésére utólag felkerült napirendi pontok:

2012.V.10. Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésére utólag felkerült napirendi pontok: 2012.V.10. Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésére utólag felkerült napirendi pontok: 5/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. és a. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. és a. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA Magyarország Alaptörvénye, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 28. án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 28. án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. január 28. án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokról amely létrejött egyrészről másrészről Hatvan Város

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

Pásztói Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * Fax: (06-32) Javaslat

Pásztói Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * Fax: (06-32) Javaslat Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám:1-12 /2016. A határozat meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges Javaslat a Pásztó Városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 27-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. január

Részletesebben

Határozati javaslat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Határozati javaslat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Határozati javaslat /2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2016.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodása végrehajtásával összefüggő kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend. Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend. Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 12/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/65-11/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Javaslat. a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára

Javaslat. a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-188/2014. A határozat meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges Javaslat a Pásztó Városi

Részletesebben

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend együttműködési megállapodás Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Környe Község Önkormányzata, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe között 1 1. Általános szempontok Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a helyi

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-ai rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-ai rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmester@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.)

JOGSZABÁLYOK évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.) JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (új Áht.) 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.) 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 2011. évi CXCIV.

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére

MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére 1. számú melléklet a 4/2014. (I. 29.) határozathoz MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére A költségvetés,

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ../2015.(III.31.)Ökt.sz. határozathoz EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Monostorapáti község Önkormányzata (képviseli: Takács Péter polgármester, székhelye: 8296. Monostorapáti, Petőfi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Dr. Papp László polgármester -/2016. Simon Kitti Szilágyi Béla. Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Közgyűlés

E L Ő T E R J E S Z T É S. Dr. Papp László polgármester -/2016. Simon Kitti Szilágyi Béla. Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Közgyűlés E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Feladatot jelent: Véleményező bizottságok: Dr. Papp László polgármester A Debrecenben működő települési nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben