SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága január 9-én /csütörtök/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje Nyilvános ülés A képviselő-testület január 23-i rendes ülésének előkészítése 1. A Nádasdy Ferenc Múzeum évi munkatervének jóváhagyása Meghívott: Takács Zoltán igazgató 2. A Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft-vel megkötött ingatlanhasználati szerződés módosítása 3. Simon Júdás vásárral kapcsolatos döntések a) A évi országos Simon-Júdás napi országos kirakodóvásárról szóló beszámoló jóváhagyása b) A vásártartás évi feltételeinek meghatározása 4. A Sárváron működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, szükség szerint módosítása 5. Egyebek Sárvár, január 2. / : Vinter István : / sk. a bizottság elnöke

2 1. napirendi pont A Nádasdy Ferenc Múzeum évi munkatervének jóváhagyása

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nádasdy Ferenc Múzeum évi munkatervét a tervezettel megegyező tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester, Takács Zoltán igazgató Sárvár, január 3. / : Kondora István : / polgármester

14 2. napirendi pont A Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft-vel megkötött ingatlanhasználati szerződés módosítása

15

16 3. napirendi pont Simon Júdás vásárral kapcsolatos döntések a) A évi országos Simon-Júdás napi országos kirakodóvásárról szóló beszámoló jóváhagyása A évi országos Simon-Júdás napi országos kirakodóvásárról szóló beszámoló jóváhagyása Határozati javaslat Sárvár város Önkormányzata a évi országos Simon-Júdás napi országos kirakodóvásárról szóló beszámolót tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal Kondora István polgármester Sárvár, december 19. / : Kondora István : / polgármester

17

18

19

20

21

22

23

24 3/b) napirendi pont A vásártartás évi feltételeinek meghatározása ELŐTERJESZTÉS A Simon-Júdás napi országos kirakodóvásár évi megrendezése feltételeinek meghatározása Tisztelt Képviselő-testület! A Simon-Júdás napi országos vásár több évszázad óta hagyomány városunkban. A 2012-ben a Képviselő-testület 57/2012. /III.22./ számú határozata alapján, 2013-ban a Képviselő-testület 112/2013. /IV. 25./ számú határozata alapján megkötött koncessziós szerződés szerint a TOFI Kft. (Képviseletében Tóvári Ervin György ügyvezető) rendezte és bonyolította. Az önkormányzat a vásár elnevezését, a tartás időpontját levédette. A szervezés joga egy vagyoni értékű jog, mivel a vásár szervezése nyereséges. A korábbi évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a várható nyereség kevesebb, mint ,- Ft. Mivel a becsült érték a közbeszerzésekre irányadó jogszabályok szerinti szolgáltatási koncesszióra vonatkozó ,- Ft-os nemzeti értékhatárt nem éri el, nem közbeszerzési kötelezettség nincs. Sárvár város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 15. -a értelmében tekintettel arra, hogy a beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatár 80%-át nem kötelező több ajánlatot kérni. Kimutatás az önkormányzatot terhelő költségekről (nettó Ft): Tétel: tényleges 2013 tervezett 2013 tényleges 2014 tervezett Vásár propagálása a , , , ,- médiában Forgalomkorlátozási , ,- 0,- (mivel a vásár ,- terv készítése területe az előző évhez képest nem változott) Lakosság előzetes ,- 0,- 0,- 0,- tájékoztatása Rendezvények utáni jogdíjak 50%-a , ,- n.a. (az artis jus felé bejelenteni köteles repertoárok még nem állnak teljes körűen rendelkezésre) 0,- (A Polgárőrség segítségével került megoldásra) ,- Autóbusz-állomás Nem merült fel Előzetesen nem 0,- telephelyéről a feladatként merült fel zavartalan ki- és feladatként behajtás biztosítása, kitáblázás Mindösszesen: , , , ,- Mindösszesen , , , ,- bruttó: A TOFI Kft. képviseletében Tóvári Ervin György ügyvezető a évi vásár megrendezésére is ajánlatot tett az Önkormányzat részére a 2012-es és 2013-as években vállalt feltételekkel. Az ajánlat a szerződéstervezet 1. számú mellékeltét képezi. A várható kiadások teljes körére fedezetet nyújtana a vállalt koncessziós díj. A szerződéstervezet ,- Ft +ÁFA koncessziós díj megfizetését irányozza elő a tavalyi feltételek szerint: október 15. napjáig ,- Ft, a fennmaradó összeget november 15-ig kerül megfizetésre. Az Önkormányzat bevétele 2012-ben és 2013-ban ,- Ft +ÁFA összeg volt. Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy évre vonatkozóan Simon-

25 Júdás napi országos kirakodóvásár szervezésének és rendezésének koncessziós jogát ajánlja fel a TOFI 2005 Kft. (9600 Sárvár, Mátyás Király u. 34., adószám: ), képviseli: Tóvári Ervin György ügyvezető) részére a határozati javaslat mellékeltét képező szerződéstervezet szerint. Határozati javaslat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a évre vonatkozóan a Sárváron évente október utolsó szombatján megrendezésre kerülő Simon-Júdás napi országos kirakodóvásár szervezésének és rendezésének koncessziós jogára a TOFI 2005 Kft. (9600 Sárvár, Mátyás Király u. 34., adószám: ), képviseli: Tóvári Ervin György ügyvezető) által tett ajánlatot elfogadja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott ajánlatnak megfelelő tartalmú, a határozat mellékletét képező szerződést aláírja. Határidő: a szerződéskötésre február 28. Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, december 20. / : Kondora István : / polgármester

26 KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS A évi Simon-Júdás napi országos vásár szervezésére amely Sárvár Város Önkormányzata székhelye: 9600 Sárvár, Várkerült 2-3. törzsszáma: adószáma: bankszámlaszáma: képviseli: Kondora István polgármester mint megrendelő /a továbbiakban: Megrendelő/ és a TOFI 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 9600 Mátyás király utca 34. cégjegyzékszáma: adószáma: bankszámlaszáma: képviseli: Tóvári Ervin György ügyvezető önállóan mint szolgáltató /a továbbiakban: Szolgáltató/ /Megrendelő és Szolgáltató együtt: Szerződő felek/ között jött létre alulírott helyen és a napon az alábbi feltételekkel: 1./ A Szerződő felek rögzítik, hogy Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete. képviselő-testületi határozata alapján, a Sárváron évente október utolsó szombatján megrendezésre kerülő Simon-Júdás napi országos vásár szervezési jogát és kötelezettségét a évi vásár tekintetében jelen szerződés aláírásával a Szolgáltató részére koncesszióba adja. 2./ A Szolgáltató elvégzi a október napján tartandó Simon-Júdás napi országos vásár szabadtéri, kulturális, vásári előkészítését, megszervezését, lebonyolítását. A Szolgáltató köteles a feladat ellátása során a tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokat maradéktalanul betartani. A Szolgáltató ebben az időszakban tartandó rendezvény teljes lebonyolításáért felel, az építkezéstől a bontásokig, a vásár területének előkészítésétől a terület takarításának befejezéséig. 3./ A 2./ pontban foglalt tevékenység ellátása során a Megrendelő az alábbi feladatok ellátására kötelezett: a vásár média propagálása az országos és a helyi médiában (újság, TV, rádió), a lakosság előzetes tájékoztatása, a forgalomkorlátozási terv elkészíttetése, viseli a rendezvények utáni jogdíjak költségének 50%-át, biztosítja az autóbusz-állomás telephelyéről a zavartalan ki- és behajtást az ehhez szükséges közlekedési táblák kihelyezéséről gondoskodik. A Megrendelő koncessziós díjat ennek megfelelően állapította meg.

27 4./ A Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során rendszeresen ellenőrzi a tevékenység ellátását, a Szolgáltatót beszámoltathatja. 5./ A 2./ pontban foglalt tevékenység ellátása során a Szolgáltató az alábbi feladatok ellátására kötelezett: A vásár teljes körű megszervezése és lebonyolítása. A vásár tartásához szükséges hatósági, szakhatósági, kezelői engedélyek, hozzájárulások megszerzése, bejelentések megtétele. Az Önkormányzat által elkészített forgalomkorlátozási terv engedélyeztetése a Magyar Közút illetékes szervénél és a közútkezelői hozzájárulás megszerzése Sárvár város Polgármesterétől, valamint a forgalomkorlátozás megvalósítása és az engedélyezett tervben foglaltak betartása és betartatása a vásár egész időtartama alatt. A forgalomkorlátozási tervhez beszerzi a Rendőrség, a Tűzoltóság, a Mentőszolgálat, a Vasi Volán Zrt. előzetes hozzájárulását. Tudomásul veszi, hogy a forgalomkorlátozási tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy ezek a szervezetek munkájukat maradéktalanul elláthassák, ennek érdekében az autóbusz útvonalak módosítását és az érintett megállóhelyek időleges megszüntetését is engedélyeztetni kell, valamint folyamatosan biztosítani a tűzoltóság, a rendőrség és a mentők telephelyeiről a zavartalan ki- és behajtás lehetőségét. Tudomásul veszi, hogy a közlekedés korlátozására legfeljebb az alábbi időtartamban kerülhet sor: október 24. péntek délután október 25. szombat Az érintett parkolók lezárására október 24. este tól kerülhet sor. Gondoskodik a vásári helyek előzetes, és a vásár napján történő kiosztásáról a rendelkezésre álló területek figyelembe vételével, a vásár ideje alatt a rend és közbiztonság maradéktalan fenntartásáról és biztosításáról. A vásár területén az Önkormányzattal egyeztetve kijelöl egy területet ahol a népi- ipar-, képzőművészeti vásározók kaphatnak helyet. A helyszínen lévő logisztikai feladatok és költségek: toalettek, biztonsági őrzés, takarítás, orvosi ügyelet, stb. a Szolgáltató terhelik. Biztosítja a szükséges számú nyilvános illemhelyeket, valamint az elsősegély nyújtási felügyeletet legalább három helyszínen, továbbá bevonja a rendőrséget és a tűzoltóságot a velük közösen meghatározott mértékben a rendvédelem és a tűzbiztonság biztosítása érdekében. Megszervezi a kísérő programokat (péntek esti szórakoztató és szombati kulturális programok). A rendezvény alatt rendelkezésre bocsátja a megfelelő mennyiségű hulladékgyűjtőt. Péntekről szombatra virradóan, szombat reggel 6.00 óráig megszervezi a takarítást, a hulladék összegyűjtését, ideértve a vásár területén lévő közterületi hulladéktárolók ürítését is. Szombat este és óra között megszervezi a takarítást, a hulladék összegyűjtését és elszállítását, ideértve a vásár területén lévő közterületi hulladéktárolók ürítését is, oly módon, hogy vásár területén az eredeti állapot legkésőbb október 25. szombat este órára helyre álljon. A hulladékot mindkét esetben a vásár területén kívül, az azzal határos közterületekről, különösen a Várpark, a Kossuth tér, a Hild park, a Posta tér, a Sylvester János utca, valamint a Lila udvar és a kisipari üzletsor közterületein is összegyűjti. A közterületekben, zöldterületekben okozott károkat felszámolja, és legkésőbb október 31. napjáig az eredeti állapotot helyreállítja. Elkészíti az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági és

28 tűzriadótervet. Ha a vásár biztonságát veszély fenyegeti, a köteles a vásár, piac működését felfüggeszteni. Tudomásul veszi és alkalmazza, hogy a biztonsági terv tartalmazza a vásár, helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét és az időjárás változásának folyamatos nyomon követésének kötelezettségét. Tudomásul veszi, hogy a biztonsági tervet Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának legkésőbb októberi ülésén jóvá kell hagynia. Köteles a rendezvényt az illetékes hatóságoknak a vonatkozó jogszabályokban megjelölt határidőig bejelenteni. Az Artisjusnak a bejelentést a Megrendelő teszi, a Szolgáltatót ez nem terheli, azonban Szolgáltatónak az ehhez szükséges adatokat teljes körűen rendelkezésre kell bocsátania. A jogdíjat a két fél fele-fele arányban fizeti. 6./ A Szolgáltató az 5./ pontban meghatározott feladatait teljes egészben saját költségén látja el. A Vásár tartásával kapcsolatban a 3./ pontban meghatározott feladatok kivételével semmilyen jellegű anyagi támogatásért, fedezetért nem folyamodhat a Megrendelőhöz. Szolgáltató a teljesítéshez alvállalkozókat igénybe vehet, akiknek a teljesítéséért úgy felel, mint a sajátjáért. 7./ A jelen szerződésből eredő feladatok ellátásához szükséges eszközöket, anyagokat és egyéb feltételeket a Szolgáltató köteles biztosítani a saját költségén, erre vonatkozóan a Megrendelő koncessziós díjat nem állapít meg. 8./ A koncessziós díj ,- Ft +ÁFA. A Szolgáltató a koncessziós díjat kettő részletben fizeti meg a következő megosztásban: bruttó ,- Ft-ot október 15. napjáig a fennmaradó összeget (bruttó ,- Ft) november 15. napjáig utal át a Megrendelőnek. 9./ A vásár szervezésére igénybe vehető területeket a 2. melléklet tartalmazza. A Megrendelő tulajdonában lévő közutak és közterületek vonatkozásában a Megrendelő a közterület-használati díj megfizetése alól mentességet ad. A rendelkezésre bocsátott közterületeken a kétoldali gyalogos közlekedést, az út tengelyében a standok között kétoldali gépjármű közlekedést lehetővé tevő területet a vásár teljes területén teljes hosszban biztosítani kell. A zöldterületeket, virágágyásokat jelölőszalaggal el kell keríteni azok parkolási, vásározási, közlekedési célra semmilyen módon nem vehetők igénybe. A Batthyány utcai körforgalmat védő burkolattal kell ellátni. 10./ A Szolgáltató a tevékenység ellátásról pénzügyi kimutatást készít, és azt a Megrendelő részére átadja. A pénzügyi kimutatás ellenőrzésére a Megrendelő részéről Kondora István polgármester jogosult. 11./ A tevékenység ellátása során a Szolgáltató köteles mindenben együttműködni a Megrendelővel, és annak utasításai alapján eljárni. A Szolgáltató felelős az általa végzett tevékenység szakszerűségéért, tovább azért, hogy a Megrendelő érdekeit maradéktalanul képviselje. 12./ A Szolgáltató köteles a feladat ellátása kapcsán birtokába jutott valamennyi információt üzleti titokként megőrizni. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat ellátásába bevont alkalmazottai tekintetében a titokvédelemért felel. 13./ A Szolgáltató bármely jogosan igénybe vett alvállalkozó és/vagy közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó és/vagy közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

29 14./ Amennyiben további feladatokra vonatkozó igény lép fel, vagy a feladatok/megbízói igények csökkennek, és ez alapján a költségek a Megrendelő írásos engedélyével változnak, úgy a koncessziós díj végösszege változhat. 15./ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a vásári területen résztvevő felektől jogosult a részvételi díjat szedni, melyeket a vásár költségeinek finanszírozására fordít. 16./ A jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartók: - a Megrendelő részéről: Kondora István polgármester - a Szolgáltató részéről: Tóvári Ervin György ügyvezető 17./ A Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a jelen szerződés 4./ pontjában foglalt ellenőrzési joga gyakorlása közben megállapítja, hogy a Szolgáltató a tevékenység ellátását nem a megfelelő gondossággal végzi és a 2./ pontban meghatározott tevékenység megvalósítása veszélybe került. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles az új koncessziós jogosult kiválasztásáig a feladatokat továbbra is a jelen szerződésnek megfelelően ellátni, illetve az eljáráshoz szükséges adatokat biztosítani. Amennyiben a Megrendelőt kár éri a kényszerű felmondás miatt, annak megtérítésére a Szolgáltató köteles. 18./ A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató által tett koncessziós árajánlat. /1. sz. melléklet./ 19./ A jelen szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése csak írásban, mindkét fél aláírásával érvényes. 20./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 21/ A jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége setén a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 22./ A szerződő felek jelen szerződést aláíró képviselői a szerződés aláírásával kijelentik, hogy a szerződés megkötésére jogosultak. Sárvár, Megrendelő Szolgáltató Pénzügyi ellenjegyző

30 1. melléklet a évi Simon-Júdás napi országos vásár szervezésére vonatkozó koncessziós szerződéshez Ajánlat

31

32 2. melléklet a évi Simon-Júdás napi országos vásár szervezésére vonatkozó koncessziós szerződéshez A vásár területe 1. Batthyány Lajos utca teljes területe, a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével, de beleértve a körforgalom közlekedés elől elzárt területét (Sárvár 98, 101, 104, 1524/1, 1572, 3081 hrsz-ú ingatlanok); 2. Kossuth térrel határos közterületek a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (Sárvár 99, 100, 102/1, 102/2, 103 hrsz); 3. Várkerület parkoló, Várkerület 84-es főút és a kapcsolódó közterületek és a Várkerület Vár bejárata előtti szakasz a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (Sárvár 2/1, 3, 587, 588 hrsz-ú ingatlanok); 4. Rákóczi Ferenc utca a Fekete-hídutcai útcsatlakozásig a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (589/2, 590, 1117, 1119 hrsz-k) 5. Ady Endre utca a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (164, 163, 193 hrsz-k) 6. Deák Ferenc utca az Ady Endre utcától a lámpás kereszteződésig a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (195/10, 510, 527/3 hrsz-k) 7. Hunyadi utca a Laktanya utca útcsatlakozásáig a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (3091/1, 3133 hrsz-k) 8. Árpád utca a parkoló útcsatlakozásáig (20 hrsz) 9. Posta-tér parkolóterület (182, 184, 192/1, 192/2 hrsz.-k)

33

34 4. napirendi pont A Sárváron működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, szükség szerint módosítása EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, másrészről a Sárvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között az alábbiak szerint: Az együttműködési megállapodás /továbbiakban: megállapodás/ A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény, Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. /XII.31./ Korm. rendelet, Az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/200. /XII.24./ Korm. rendelet alapján készült. A megállapodás alapvető célja, hogy az együttműködés hatékonyságát, eredményességét és a jogszabályi előírások betartását biztosítsa. A megállapodás részletesen tartalmazza Sárvár Város Önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat/ és a Sárvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat /továbbiakban: SLNÖ/, /továbbiakban: önkormányzat és SLNÖ együtt: együttműködő felek/ együttműködésére vonatkozó szabályokat, eljárási rendet, munkamegosztást és a felelősség rendszerét. Az együttműködés megállapodásban rögzített főbb területei: 1/ Az SLNÖ működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 2/ Költségvetés, gazdálkodás, beszámolás, vagyontárgyak kezelése, belső ellenőrzés. 3/ Az önkormányzat képviselete az SLNÖ ülésein. 4/ Egyéb rendelkezések. Részletes szabályok 1/ Az SLNÖ működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az önkormányzat: a/ Az SLNÖ részére havonta igény szerint /melyet az igénybevétel időpontját megelőzően lehetőleg 5 nappal korábban a aljegyzőnél kell bejelenteni/ a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény /továbbiakban: Njtv./ 80.. /1/ bekezdés a./ pontja rendelkezéseinek megfelelően biztosítja az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges ingyenes helyiséghasználatot az önkormányzati hivatal /továbbiakban: Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal/ épületében. b/ Biztosítja az SLNÖ képviselő-testülete, tisztségviselői, képviselői feladatainak ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket. c/ A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Irodája által gondoskodik az SLNÖ képviselő-testületi üléseinek előkészítéséről /meghívó, előterjesztések elkészítése,

35 sokszorosítása, postázása/ a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, az elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítő általi aláírásáról, a képviselő-testületi és tisztségviselői döntések, levelezés előkészítéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, iratkezelési, adminisztrációs feladatok ellátásáról. d/ Viseli az a-c. pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket /az SLNÖ tisztségviselői és a képviselők telefonhasználata költségei kivételével/, az ezt meghaladó feladatok ellátásának költségeit és az egyéb működési költségeket az SLNÖ viseli. 2/ Költségvetés, gazdálkodás, beszámolás, vagyontárgyak kezelése, belső ellenőrzés. a/ A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje. Az SLNÖ költségvetését önállóan alkotja meg és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat. Az SLNÖ költségvetési rendeletének előkészítésére, elfogadására Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./ 24. és ban foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az SLNÖ bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni. Az SLNÖ bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolás feladatok ellátásáról a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája gondoskodik térítésmentesen. A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője /jegyző/ által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az SLNÖ elnöke október 31-ig benyújtja az SLNÖ képviselő-testületének. A jegyző a költségvetési koncepciót a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, az SLNÖ képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételek és kiadások ismeretében, az SLNÖ elnökével történő egyeztetés után állítja össze. A jegyző a költségvetés-tervezetet a költségvetési koncepcióban meghatározott elvek szerint az SLNÖ elnökének segítségével készíti el és az SLNÖ elnöke terjeszti az SLNÖ képviselőtestülete elé, a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig. Az SLNÖ képviselő-testülete az elemi költségvetést önállóan határozatban állapítja meg, az önkormányzat költségvetésétől függetlenül. b/ A költségvetési előirányzatok módosítása. Az SLNÖ költségvetési határozatában megjelenő bevételek, kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az SLNÖ képviselő-testülete dönthet. Az SLNÖ elnöke a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az SLNÖ képviselő-testületét harminc napon belül tájékoztatja. Az SLNÖ képviselő-testülete az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetést.

36 c/ Költségvetési információ. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája a jóváhagyott költségvetést az SLNÖ képviselő-testülete elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott nyomtatványgarnitúra felhasználásával az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája elkészíti a vonatkozó kormányrendelet és a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója alapján az SLNÖ költségvetéséről készült költségvetési információt. d/ A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje. Az SLNÖ operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája az SLNÖ költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodás feladatait. e/ Kötelezettségvállalás rendje. Az SLNÖ kötelezettségvállalási rendjét Sárvár Város Polgármesterének és Sárvár Város Jegyzőjének 1/2012. számú együttes intézkedése az alábbiak szerint szabályozza: Az SLNÖ kiadási előirányzatainak terhére az SLNÖ elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet. /Áht.31. /1/ bekezdés/ Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként Ft-ot, azaz százezer forintot el nem érő, valamint olyan kifizetések esetében, melyek pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak. /Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. /XII.31./ Korm. rendelet /továbbiakban: Ávr./ /a, b/ pontja alapján./ Az SLNÖ nevében az SLNÖ kiadási előirányzatai terhére beszerzéssel, beruházással, felújítással és karbantartással kapcsolatos kötelezettség-vállalásra az SLNÖ elnöke jogosult./ávr /7/ bekezdés/ f/ Érvényesítés. A számla beérkezését követően, a szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet /a továbbiakban: államháztartási számviteli kormányrendelet/, valamint az Ávr. előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. /Ávr.58.. /1/ bekezdés/ Ha az érvényesítő a jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak.

37 Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. /Ávr /2/ bekezdés/ Az érvényestésnek tartalmazni kell az érvényestésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. /Ávr /3/ bekezdés/ Az érvényesítési feladattal megbízott személy e faladat keretében köteles meggyőződni arról, hogy a) a teljesítés kötelezettségvállalás alapján és annak megfelelően történt-e meg, b) jogszabály szerint jogos-e a követelés, c) a számla megfelel-e az alaki követelményeknek (kibocsátó, aláírás, bélyegző) d) a számla számszakilag helyes-e, e) a befektetett eszközök, készletek bevételezése megtörtént-e, f) az elvégzett munka, a szolgáltatás a megrendelő által történő átvétele megtörtént-e, g) a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e. Az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat az SLNÖ tekintetében a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája köztisztviselői látják el. g/ Utalványozás. A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. /Ávr /1/ bekezdés/ Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Az utalványozás külön írásbeli rendelkezéssel, utalványrendelettel történik, amely tartalmazza: a) az utalvány szót, b) a költségvetési évet, c) a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, e) a megterhelendő és a jóváírandó pénzforgalmi számla számát és megnevezését, f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, ha van ilyen g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, és az érvényesítő aláírását. /Ávr.59../1/-/3/ bekezdés./ A rövidített utalványon - készpénzes fizetési mód bizonylaton - a fentiekben meghatározott adatok közül az okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni. /Ávr /4/ bekezdés/ Nem kell külön utalványozni a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából - számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján - befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, valamint a pénzügyi szolgáltatások bevételeit és kiadásait. /Ávr /5/ bekezdés a-c/ pontjai/ Az SLNÖ nevében az SLNÖ kiadási előirányzatainak terhére az SLNÖ elnöke jogosult utalványozásra. /Ávr.59../1/ bekezdés/

38 h/ Pénzügyi ellenjegyzés. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzési feladattal megbízott köztisztviselő köteles meggyőződni arról, hogy a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll-e, a befolyt vagy a megtervezett és a várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. /Ávr. 54. /1/ bekezdés a-c/ pontjai/ Amennyiben a pénzügyi ellenjegyző szabálytalanságot állapít meg, köteles arról a kötelezettségvállalót, a kötelezettségvállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét írásban tájékoztatni. Ha a kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni, és e tényről haladéktalanul írásban értesíteni az irányító szerv vezetőjét. A vezető a tájékoztatást a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. /Ávr /3/, /4/ bekezdés/ Az Ávr. 55../2/ bekezdés a/ pontja alapján a kötelezettség-vállalás és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére a Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője jogosult. Távollétében a gazdasági vezető által írásban kijelölt köztisztviselő jogosult pénzügyi ellenjegyzésére, mind a kötelezettség-vállalás, mind az utalványozás tekintetésben. A szakmai teljesítés igazolására Sárvár Város Polgármesterének és Sárvár Város Jegyzőjének 1/2012. számú együttes intézkedésében szabályozott módon kerülhet sor az SLNÖ esetében. i/ Összeférhetetlenségi szabályok. Az Ávr /1/,/2/ bekezdése alapján a kötelezettségvállaló, utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettség-vállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítésigazolásra irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. j/ Pénzellátás, bankszámlarend. Az SLNÖ a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat az SLNÖ részére a Raiffeisen Bank Zrt.-nél megnyitott számú önálló bankszámláján bonyolítja. A bankszámla megnyitásról öt napon belül a Magyar Államkincstárt értesíteni kell. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás bejelentő kartonon bejelentett személyeket illeti meg. A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája biztosítja, hogy a számviteli és analitikus nyilvántartás során az SLNÖ bevétele, kiadása, pénzmaradványa elkülönítetten kimutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét. Az SLNÖ a készpénzellátáshoz külön házipénztárt vezet, amit bevételi és kiadási pénztárbizonylaton rögzít. A pénztárkezeléssel kapcsolatos részletes szabályozás a Pénzkezelési Szabályzatban kerül rögzítésre.

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 5.219/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

Ügyszám: 162-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. január 29-én,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére

MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére 1. számú melléklet a 4/2014. (I. 29.) határozathoz MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére A költségvetés,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: A Békés városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatok és Békés Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata dr. Farkas László

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.058-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. május 6. napján 16.00

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Nagyvázsony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Nagyvázsony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(IX.17.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (módosításokkal

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. a költségvetés, a gazdálkodás, és az ellenőrzés részletes szabályaira, és eljárási rendjére vonatkozóan

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. a költségvetés, a gazdálkodás, és az ellenőrzés részletes szabályaira, és eljárási rendjére vonatkozóan EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a költségvetés, a gazdálkodás, és az ellenőrzés részletes szabályaira, és eljárási rendjére vonatkozóan amely létrejött egyrészről: másrészről: Csanádpalota Város Önkormányzata

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYV

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYV BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1.,2.,3.,4., JEGYZŐKÖNYV Készült: Sajószentpéter

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben