Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Debreceni Egyetem Postai cím: Egyetem tér 1. Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4032 Ország: HU Címzett: Dr. Paragh György egyetemi tanár, centrumelnök Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei xminisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek xegészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem

2 Szabadidő, kultúra és vallás xoktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés EM-448 DEOEC részére TIOP projekt keretén belül Telediagnosztikai rendszer kialakítása II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye NUTS-kód b) Árubeszerzés x Adásvétel x Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye 4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98 NUTS-kód HU321 c) Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

3 Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés- TIOP projekt keretén belül Telediagnosztikai rendszer kialakítása II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre x valamennyi részre II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) I. rész: (236/1) 1 db Vonalkód alapú mintakövetési modulrendszer pathológiai munkafolyamatra ( a jelenleg működő Glims laboratóriumi rendszer kiterjesztése) II. rész: (236/2) 1 db Automatizált mikroszkóp fény- és fluoreszcens preparátumok dokumentálására III. rész: (236/3) 1 db új generációs szekvenáló készülék IV. rész: Képalkotó diagnosztikai szerver archiváló és munkaállomás, mely áll: (235/1) 1 db Orvosi képi archiváló és kommunikáló rendszer kialakítása (235/2) 1 db 48 portos switch (234/1) 8 db diagnosztikai munkaállomás

4 V. rész: (237/1) 86 db egészségügyi tevékenységre tervezett tábla pc VI. rész: (237/2) WiFi rendszer kiépítése 5 db VII. rész: KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KOMPONENSEK : - ( 234/2) esetszámra telediagnosztikai licenc bővítés - (234/3) 3 db, a DEOEC-en működő erad rendszer szoftveres bővítése - (236/4) 1 db képalkotó diagnosztikai eszközök integrálása a kórházi rendszerbe. A felépítendő rendszer már meglevő vagy a jelen beszerzés során a rendszerbe kerülő elemeinek egységesítése. -(238) 1 db CR olvasó és kazetta a dokumentációban részletezettek szerint. Valamennyi rész esetében az árubeszerzés része a beszerelés és üzembe helyezés. A meghatározott gyártmány, típus megnevezése csak a beszerzési tárgyak egyértelmű meghatározása érdekében történtek., azokkal egyenértékű termékek is megajánlhatók (Kbt. 58. (7). Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (nap/hó/év) befejezés (nap/hó/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) - késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru szerződéses nettó árára vetítve a késedelmes napokra napi 0,5%/nap, az e feletti vállalást az Ajánlatkérő bírálati szempontként értékeli (3. bírálati szempont) - hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megrendelő a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését igényli, az igény bejelentésétől az Áru kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő idő alatt a Megrendelő fenti a) pontban meghatározott mértékű hibás teljesítési kötbér illeti meg.

5 - kötelező jótállás 12 hónap, az e feletti vállalást az Ajánlatkérő bírálati szempontként értékeli (2. bírálati szempont) III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozási díj kifizetésére szállítói finanszírozással- magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor. Az igazolt teljesítést követően a hatályos előírásoknak megfelelően kiállított számla kiegyenlítése a 4/2011(I.28.) Kormányrendelet szerint átutalással történik. A Kbt (3) szerinti kifizetés az Art. 36/A. hatálya alá tartozik. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben) Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet kizárásra kerül az eljárásból, amennyiben a Kbt. 60. (1) bekezdésében foglalt körülmények bármelyike fennáll. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet kizárásra kerül az eljárásból, amennyiben a Kbt. 62. (1) bekezdésében foglalt körülmények valamelyike fennáll. Ajánlattevő kizárásra kerül az eljárásból, amennyiben Ajánlattevővel, az igénybe venni kívánt alvállalkozóval vagy az erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a) c) pontjában foglalt körülmények valamelyike fennáll. Ajánlattevő, alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet kizárásra kerül az eljárásból, amennyiben a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet tekintetében fennállnak. Kizáró okok igazolásának módja: Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. (1)-(9) bek. szerint, a 70..(3) alapján az ajánlatban kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 63. (3) bek. alapján köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

6 Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja: Valamennyi rész tekintetében: P1. Az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban. közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatot. [Kbt. 66. (1) bekezdés c)]. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben P1. nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban a közbeszerzés tárgya szerinti forgalma összességében nem éri el a I. rész : laboratóriumi információs szoftverek szállitás és kiépítés esetén legalább a nettó 16 m Ft-ot, II. rész:mikroszkópok szállítása esetén legalább a nettó 20 m Ft-ot, III. rész: szekvenáló készülékek szállítása esetében legalább a nettó 20 m FT-ot. IV. rész: képalkotó diagnosztikai szerver, hálózati aktív eszközök szállítása esetében legalább a nettó 92 m FT-ot. V. rész: kliens eszközök (tábla PC) szállítása esetében legalább a nettó 28 m FT-ot. VI. rész: WiFi rendszer kiépítése esetében legalább a nettó 20 m FT-ot VII. rész : liecenc bővítés, képalkotó diagnosztikai eszközök integrálása esetében legalább a nettó 48 m FT-ot Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az P1. feltételnek együttesen kell megfelelnie,, továbbá az Ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója: I-VII. részek esetén M1. A Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit, tartalmazva az ellenszolgáltatás nettó összegét, a szállított mennyiséget, a szerződéskötő másik fél nevét, a szerződés tárgyát, időtartamát, a referenciát adó nevét és elérhetőségét. Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolását a Kbt. 68. (1) bekezdésében meghatározott módon köteles igazolni. II. és III. rész esetén : M2. A Kbt. 67. (1) bekezdés b) pontja alapján ismertesse a magyarországi szerviz ellátás biztosítását. IV., VI., VII. részek esetén : M3:Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,

7 szakmai önéletrajzzal, végzettséget igazoló irat másolatával és bejegyzéséről szóló határozattal vagy igazolással M1-M3: Ha az Ajánlattevő alkalmasságát a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt kívánja igazolni, a Kbt. 69. (8) bek. szerint kell eljárni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben: M1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban nem rendelkezik összesen -I. rész esetén - laboratóriumi információs szoftverek vagy rendszerek szállítására és kiépítésére vonatkozóan legalább 1 darab szállításáról szóló referenciával. -II. rész esetén mikroszkópok szállítására vonatkozóan 1 darab szállításáról szóló referenciával -III. rész esetén - szekvenáló készülékek szállítására vonatkozóan 1 darab szállításáról szóló referenciával -IV. rész esetén - Képalkotó diagnosztikai szerver és tároló eszközök vagy rendszerek szállítására vonatkozóan 1 darab szállításáról szóló, referenciával. - hálózati aktív eszközök szállítására vonatkozóan legalább 1 darab szállítási referenciával. -V. rész esetén - kliens eszközök (PC) szállítására vonatkozóan legalább 3 darab szállításáról szóló referenciával. -VI. rész esetén -legalább 2 db WiFi rendszer kiépítésére vonatkozó referenciával, melyek között kell lennie: minimum 1 legalább 50 AP-ot tartalmazó wireless rendszer, amelyben helymeghatározás szolgáltatás is bevezetésre került minimum 1 legalább 50 AP-ot tartalmazó wireless rendszer, amelyben VoW (Voice over Wireless) szolgáltatás is bevezetésre került szállítására vonatkozó referenciának -VII. rész esetén legalább minimum 1db felhasználós erad rendszer implementálása és illesztése medikai rendszerhez való referenciával. II. és III. rész esetén : M2. Alkalmatlan Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben nem rendelkezik magyarországi szervizzel. IV., VI., VII. részek esetén : M3. ha nem rendelkezik - legalább 3 fő szakemberrel, mérnök informatikus vagy villamosmérnök végzettséggel és legalább 3 éves szerverek rendszerintegrációs mérnöki területén szerzett szakmai tapasztalattal,

8 - legalább 3 fő, informatikus középfokú végzettségű szakemberrel, akik rendelkeznek kiszolgáló rendszerek kiépítése területén minimum 3 éves szakmai gyakorlattal, - legalább 3 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, akik rendelkeznek SAN és Storage rendszerek vagy azzal egyenértékű, rendszerintegrációs minősítéssel, (pl. IBM,vagy HP,vagy DELL stb. által kibocsátott bizonyítvánnyal) és legalább 3 éves adattároló hálózatok implementálásában és üzemeltetésében szerzett szakmai tapasztalattal. (A bemutatott szakemberek között átfedés lehetséges, azaz egy személy több ajánlatkérői elvárásnak is megfelelhet). III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt x Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?

9 IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok Szempont Súlyszám I. rész: (236/1) 1.Nettó ajánlati ár (HUF). 2. Jótállás időtartama kötelezően előírt 12 hónap felett, maximum 36 hónap (hó). 3. Késedelmi kötbér késedelmes teljesítéssel érintett áru szerződéses nettó árára vetített kötelezően előírt 0,5 %/nap felett, maximum 2,5 %/nap 4. Műszaki szempont Illeszthető patológiai készülékek száma 4.2 A telepített rendszer betanítása, paraméterezése igen/nem II. rész: (236/2) 1.Nettó ajánlati ár (HUF). 2. Jótállás időtartama kötelezően előírt 12 hónap felett, maximum 36 hónap (hó). 3. Késedelmi kötbér késedelmes teljesítéssel érintett áru szerződéses nettó árára vetített kötelezően előírt 0,5 %/nap felett, maximum 2,5 %/nap III. rész: (236/3)1.Nettó ajánlati ár (HUF). 2. Jótállás időtartama kötelezően előírt 12 hónap felett, maximum 36 hónap (hó). 3. Késedelmi kötbér késedelmes teljesítéssel érintett áru szerződéses nettó árára vetített kötelezően előírt 0,5 %/nap felett, maximum 2,5 %/nap Műszaki szempont 15 5

10 4.1Átlagos olvasási hossz Multiplexálhatóság mértéke 2 4.3Kapacitás (Mb futásonként) 2 4.4Szoftver ellátottság 1 IV. rész: (235/1, 235/2, 241/1)1.Nettó ajánlati ár (HUF). 2. Jótállás időtartama kötelezően előírt 12 hónap felett, maximum 36 hónap (hó). 3. Késedelmi kötbér késedelmes teljesítéssel érintett áru szerződéses nettó árára vetített kötelezően előírt 0,5 %/nap felett, maximum 2,5 %/nap V. rész: (237/1) 1.Nettó ajánlati ár (HUF). 2. Jótállás időtartama kötelezően előírt 12 hónap felett, maximum 36 hónap (hó). 3. Késedelmi kötbér késedelmes teljesítéssel érintett áru szerződéses nettó árára vetített kötelezően előírt 0,5 %/nap felett, maximum 2,5 %/nap VI. rész: (237/1) 1.Nettó ajánlati ár (HUF). 2. Jótállás időtartama kötelezően előírt 12 hónap felett, maximum 36 hónap (hó). 3. Késedelmi kötbér késedelmes teljesítéssel érintett áru szerződéses nettó árára vetített kötelezően előírt 0,5 %/nap felett, maximum 2,5 %/nap VII. rész: /234/2, 234/3, 236/4) 1.Nettó ajánlati ár (HUF). 2. Jótállás időtartama kötelezően előírt 12 hónap felett, maximum 36 hónap (hó). 3. Késedelmi kötbér késedelmes teljesítéssel érintett áru szerződéses nettó árára vetített kötelezően előírt 0,5 %/nap felett, maximum 2,5 %/nap 4.Műszaki szempont Képalkotó diagnosztikai komponensek (236/4)

11 4.1 A dokumentációban részletezett szűrt munkalisták a felhasználó elől rejtett paraméterek alapján is készíthetőek-e Igen/nem 4.2 Az adminisztrátor jogú felhasználó rendszerüzeneteket tud-e küldeni a felhasználóknak. Igen/nem 4.3 A megtekintő rendszer 1 installációja ne igényeljen informatikus jelenlétét (feltétel megléte.) (Az installáció bonyolultsága nem haladhatja meg az internetről letölthető átlagos felhasználói szoftver installációsbonyolultságát.). Igen/nem 4.4 Az ÉS kapcsolattal szűrt listák egymással, VAGY kapcsolatba hozhatók Igen/nem 4.5 Tetszőleges internetes eléréssel és megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználó legyen képes a megtekintő szoftvert a kórházi rendszerről letölteni. Igen/nem 4.6 A rendszer alkalmas VPN 2 kapcsolaton keresztüli letöltésre illetve működésre is Igen/nem 4.7 Windows adminisztrátori joggal rendelkező felhasználó számára a rendszer automatikusan le tudja tölteni az esetleges frissítéseket. 4.8 A képkiosztási protokollok esetében tetszőleges kombinációban legyenek összeláncolhatóak a megjelenített szériák együttes mozilejátszás céljából. Igen/nem 4.9 Képenként/szériánként közös ablakolási beállítások igen/nem 4.10 A képkiosztási protokollok részeként legyen kezelhető az esetleges posztprocesszing modulokhasználata igen/nem 4.11 Képkiosztási protokollok tetszőleges szekvenciái rendezhetőek és menthetőek legyenek. Igen/nem 4.12 Több felvétel egyszerre megnyitása esetén is működjön

12 a képkiosztási protokoll eszköz igen/nem 4.13 Opcionális posztprocesszing modulok lehetősége (teleradiológiai felhasználó számára is): 3Dmegjelenítés, Multimodalitásos fúzió, Kolonoszkópia. Igen/nem 4.14 CE olvasóhoz a Kazetták száma. 10 IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) EM-448 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2012/01/31 (nap/hó/év) Időpont: 11:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára nettó ár. Átutalás az EU-MED Tender Kft. K & H Bank Rt.-nél vezetett számú számlájára, mely minden rész esetében részenként azonos (40000+ÁFA) összeg. Közlemény rovatban kérjük feltüntetni "EM-448 TIOP Telediagnosztika. rész" IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 2012/01/31 (nap/hó/év) Időpont: 11:00 1

13 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hó/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2012/01/31 (nap/hó/év ) Időpont: 11:00 Hely (adott esetben): EU-MED Tender Kft Budapest, Szent László Út 174 fsz.3. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen Kbt.80. (2) bek. szerinti személyek VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Infrastruktúra Fejlesztés az Egészségpólusokban program TIOP /2F/ pályázat keretében megvalósuló Debreceni Egészség Központ Fejlesztési Projekt (DEK-FP) VI.3) További információk (adott esetben) 1.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: :00 2.) A szerződéskötés tervezett időpontja: ) Az ajánlat összeállításának formai követelményeit Ajánlatkérő a Kbt. 70/A (1) bek.. foglaltak szerint írja elő. Az ajánlatokat 1 eredeti+ 3 másolati példányban, valamint 1 db elektronikus adathordozón (CD-n) kell benyújtani. 4.) Ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció térítésmentesen megtekinthető az A melléklet szerinti címen, munkanapokon óra között. 5.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Elektronikus úton a dokumentáció az átutalásnak ( Ft+25% ÁFA) az EU-MED Tender Kft. bankszámlájára történő megérkezését követően az A melléklet II) pont szerinti címen kérhető meg, vagy igényelhető az 54..(6) szerint munkanapokon óra között, az ajánlattételi határidő lejárta napján 9-11 között. A dokumentáció igénylésekor meg kell adni az Ajánlattevő nevét,

14 számlázási címét,adószámát, kapcsolattartó nevét, telefon és faxszámát, valamint az címét. 6.) Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági feltételeket. 7.) Az ajánlatok értékelésekor kiosztható ponthatár : ) Értékelés valamennyi rész esetében az 1.részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszerével történik. Valamennyi rész 2,3 részszempont, valamint a műszaki szempontok értékelése egyenes arányosítás módszerével történik. A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat ehhez viszonyítva kap arányosan kevesebb pontszámot. Azoknál a szempontoknál ahol egy feltétel megléte az értékelés tárgya, a megléte IGEN=10 pont, a hiánya NEM=1 pontszámmal lesz értékelve. 9.) A részek esetében (I-VII.) feltüntetett számjelzés a TIOP /2F/ sz. projekt Támogatási Szerződés mellékletét képező gép-műszer listában szereplő, a Telediagnosztikai rendszer elemeinek a sorszáma ( ), melyek csak a beazonosítást szolgálják. 10.) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 71. (1) bek a)-d) pontjai, valamint 63. (3) bek. tekintetében 11.) Az ajánlatban nyilatkozni kell a kbt. 70. (2) tekintetében, továbbá az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát a dokumentációban kiadott minta alapján a harmadik személyek szerzői és iparjogvédelmi követeléseiért történő helytállás vállalásáról. 12.) Ajánlatkérő a Kbt szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 13.) Az ajánlatban eredeti vagy egyszerű másolatú aláírási címpéldányt, vagy aláírás-mintát, és 60 napnál nem régebbi cégkivonatot kell benyújtani, melyet ajánlattevő nem a kizáró okok, hanem egyéb körülmények vizsgálatára kíván felhasználni. 14.) Az ajánlatkérő helyszíni bejárást-konzultációt biztosít az ajánlati felhívás TED-en történő megjelenését követő 7. munkanapon 10 óra 30 perckor a DE OEC Műszaki Főosztályán. Cím:4032 Debrecen, Nagyerdei krt ) A közbeszerzési eljárás egyéb feltételeire az ajánlati felhívás feladásának napján hatályos Kbt. előírásai az irányadók. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt.85. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

15 Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.323. szerint VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt.85. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/14 (nap/hó/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: EU-MED Tender Kft Postai cím: Szent László út 174. fsz 3. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1131 Ország: HU Címzett: Somogyi Gábor ügyvezető igazgató Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők Hivatalos név: EU-MED Tender Kft Postai cím: Szent László út 174. fsz 3. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1131 Ország: HU

16 Címzett: Somogyi Gábor ügyvezető igazgató Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: EU-MED Tender Kft Postai cím: Szent László út 174. fsz 3. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1131 Ország: HU Címzett: Somogyi Gábor ügyvezető igazgató Telefon: Fax: Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás Vonalkód alapú mintakövetési modulrendszer 1) A rész meghatározása Képalkotó diagnosztikai komponensek- Vonalkód alapú mintakövetési modulrendszer 236/1 eképalkotó diagnosztikai komponensek 1 db Vonalkód alapú mintakövetési modulrendszer (a jelenleg működő Glims laboratóriumi rendszer kiterjesztése a pathológiai munkafolyamatra) 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség 1 db a dokumentációban részletezettek szerint A meghatározott gyártmány, típus megnevezése csak a beszerzési tárgyak egyértelmű meghatározása érdekében történtek., azokkal egyenértékű termékek is megajánlhatók (Kbt. 58. (7). Részek esetében feltüntetett számjelzés csak a beazonosítást szolgálják (a TIOP pályázat támogatási szerződésének mellékletét képező beszerzendő gép-műszer lista sorszámain szerepelnek a Telediagnosztikai rendszer elemei) Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: HUF VAGY: és között

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 70 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9.

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9. Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 58 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EURÓAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben