Világhitel négy devizanemben. meghatározását, irányítani kívánják a havi törlesztôrészlet alakulását. Változtatható devizanemek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Világhitel négy devizanemben. meghatározását, irányítani kívánják a havi törlesztôrészlet alakulását. Változtatható devizanemek"

Átírás

1 Az OTP Bank ügyfélmagazinja XV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, OKTÓBER Világhitel négy devizanemben A hitelfelvételeknél Magyarországon is a jelzálog alapú hitelek dominálnak, ami növeli a bankrendszer, és ezen keresztül a betétesek biztonságát, hiszen a jelzáloghitelek esetében a fizetési hajlandóság lényegesen jobb, mint a fedezetlen hiteleknél. A jelzáloghitelek elônyeit a hitelfelvevôk is élvezik, ugyanis a törlesztési teher az alacsonyabb kamatszint, valamint a hosszabb futamidô miatt jóval kisebb, mint más kölcsönöknél. A jelzáloghitelezéssel kapcsolatban az utóbbi idôszak legfontosabb eseménye az egyesült államokbeli subprime válság. A hazai piacon ehhez hasonló esemény aligha képzelhetô el, a magyar és az amerikai jelzáloghitelezési rendszer markáns különbözôsége miatt. A kockázatok kisebbek, mint az Egyesült Államokban, ugyanis Magyarországon a jelzáloghitelek fedezettsége magasabb, mint az angolszász országokban. Itthon a hitelezésbe bevont lakások piaci értékének átlagosan százaléka banki kölcsön, míg az angolszász országokban az átlag is közelít a 100 százalékhoz. Hitel jen alapon is Az OTP Bank mindezen elônyök és kockázatok alapos mérlegelésével a hazai hitelpiacon egyedülálló terméket fejlesztett ki, amely kiemelkedôen kedvezô kamatokat és törlesztôrészleteket, valamint nagyfokú rugalmasságot biztosít. A Világhitel választásával a japán jen alapú Lakáshitel Termékcsomagot igénylô ügyfél most mindössze évi 1,75%-os ügyleti kamattal számolhat, amely 25 éves futamidejû 5 millió Ft nagyságú kölcsön esetében Ft induló törlesztôrészletet jelent (THM: 2,01%). A szeptember 3-tól igényelhetô Világhitelt lakáscélra és szabad felhasználásra egyaránt kínálja az OTP Bank. Mindazoknak ajánlhatóak ezek a konstrukciók, akiknek kiemelten fontos az alacsony havi törlesztôrészlet és akik a devizában történô hitelfelvételben rejlô kockázatot reálisan fel tudják mérni. Olyan hiteligénylôkre számít a legnagyobb hazai hitelintézet, akik a saját kezükben akarják tartani hitelük devizanemének meghatározását, irányítani kívánják a havi törlesztôrészlet alakulását. Változtatható devizanemek A Világhitel négy devizanemben forint, euró, svájci frank és japán jen érhetô el. A hitel különlegessége, hogy a futamidô alatt havonta költségmentesen, szerzôdésmódosítás nélkül változtatható a kölcsön devizaneme, ezzel alakítható a törlesztôrészlet nagysága. Az OTP Bank azzal segít a döntésben, hogy havonta SMS-t küld a hitelfelvevôknek a Világhitelen belül a legkedvezôbb törlesztôrészletet eredményezô devizanemrôl. A váltási szándékot az esedékességi idôpontot megelôzô napig kell jelezni. Kockázatok csökkentése A Világhitelhez az ügyfelek minden részletre kiterjedô tájékoztatása mellett kockázatfeltáró nyilatkozat kapcsolódik. Az ügyfél a többi devizahitelhez hasonlóan ennél a konstrukciónál is dönthet a forintban fix törlesztésû hitel mellett, amellyel kivédhetô az árfolyammozgás hatása a törlesztôrészletre. A Világhitel maximális öszszege 50 millió Ft lehet, és legfeljebb 35 éves futamidôre nyújtja az OTP Bank. A Világhitel választható alacsony törlesztésû lakástakarékpénztári konstrukcióban, illetve Termékcsomagban is, amivel 5 millió Ft nagyságú, 20 éves futamidejû lakáskölcsön esetén az elsô évben az átlagosan Ft-tal kedvezôbb havi törlesztôrészlet miatt mintegy Ft megtakarítás érhetô el az egyenletes törlesztésû változathoz képest. SMS értesítô az aktuálisan legalacsonyabb törlesztôrészlet devizanemérôl A legnagyobb hazai hitelintézet a Világhitel mellett további kedvezô változtatásokat is bevezetett a szeptember 3-ával kezdôdôen befogadott hitelekre: a Lakás és Jelzáloghitel Termékcsomagot forintban fix törlesztés mellett is elérhetôvé teszi, illetve az elôbbiek igénylése esetén egy éves OTP Bankhoz történô jövedelem átutalás helyett az ügyfél választhatja az egyszeri díjas Törlesztési Biztosítás megkötését is a svájci frank alapú ingatlanfedezetû úgynevezett jelzálog típusú Gyorshitelek körében a december 31-éig tartó akció keretében az éves ügyleti kamatot 1,25%- ponttal 5,99%-ra csökkenti, és vállalja, hogy az elsô ügyleti évben a kamat fix marad szintén december 31-éig, a svájci frank alapú szabad felhasználású jelzáloghitelek körében 0,25%-pontos kamatcsökkentéssel az éves ügyleti kamatot 4,95%-ra mérsékli, és vállalja, hogy az elsô ügyleti évben a kamat fix marad svájci frank alapú ingatlanfedezetû Gyors Lakáshitel esetén az éves ügyleti kamatot 1,25%-ponttal 5,99%-ra csökkenti, és vállalja, hogy az elsô ügyleti évben a kamat fix marad Nálunk menet közben is változtathat! Devizanem megváltoztatása (esedékességet megelôzôen) Mindig az aktuálisan legkedvezôbb törlesztôrészlet fizetése (a következô esedékességet követôen)

2 Százmilliárd forintot meghaladó profit Az OTP Bank 2007 második negyedévi konszolidált, IFRS szerinti adózott eredménye 50,7 milliárd forint volt. A konszolidált adózott eredmény 2007 elsô félévében így 101,2 milliárd forintot ért el, ami a 2006 elsô félévinél 8,9%-kal magasabb. A második negyedévben a hazai lakossági hitelfelvételben érvényesült a kisimító hatás: a jövedelmi pozíciókban bekövetkezô romlást kisebb megtakarítási hajlandóság és gyakorlatilag változatlan fogyasztási aktivitás kísérte. Kihasználva a forint további erôsödését a fôbb devizák vonatkozásában, mind a lakáshitelek, mind a fogyasztási hitelek döntô hányada deviza alapú volt, miközben változatlanul erôs maradt a korábban folyósított forint hitelek elôtörlesztése és devizában történô újrafelvétele. Megtakarítási oldalon elsôsorban azon akciók számíthattak sikerre, ahol a magas nominális kamatot ígérô betétgyûjtés valamilyen befektetési alaptermékkel párosult. A konszolidált mérlegfôösszeg június 30-án 7.592,1 milliárd forintot tett ki, ami 32,4%-os növekedés egy év alatt; a saját tôke az elsô félév végén 842,4 milliárd forint volt. A megtérülési mutatók közül a konszolidált eszközarányos nyereség (ROA) 2,76%, a sajáttôke-arányos megtérülés (ROE) 24,8% volt az elsô félévben. A hazai banki alaptevékenység (OTP Bank, OTP Jelzálogbank, OTP Lakástakarékpénztár) elsô féléves adózott eredménye 85 milliárd forint volt, 8,7%-kal nagyobb, mint a bázisidôszakban. Konszolidált szinten a bruttó hitelállomány 2006 elsô félévéhez képest 35,1%-kal bôvült, ami természetesen tartalmazza a 2006-ban akvirált bankok hozzájárulását. Forrásoldalon a betéti állomány 17,5%-kal bôvült, elsôsorban a Lakástakarék, a szlovákiai OBS és a bulgáriai DSK, illetve a montenegrói CKB jóvoltából. A bankcsoport bruttó hitelállománya 5,8%-kal, betétállománya 0,5%-kal nôtt a második negyedévben, mindennek következtében a hitel/betét mutató 114,2%-ra emelkedett. A nettó kamatbevétel 5,2%-kal csökkent, ezen belül a kamatbevételek 2%-kal mérséklôdtek, míg a kamatráfordítások 2,4%-kal emelkedtek. Az OTP Csoport fiókhálózata 42 fiókkal bôvült 2007 elsô félévében. A legtöbb, 13 fiókot Ukrajnában nyitotta a bank. Oroszországban az év eltelt idôszakában 4 új fiók kezdte meg mûködését, azonban megtörtént további hely ki- választása, ahol a fiókok megnyitása a következô hónapokban várható. Tovább bôvült a csoport ATM és POS hálózata, a kibocsátott kártyák száma az ukrajnai CJSC OTP Bank, a romániai OBR és a bulgáriai DSK esetében nôtt jelentôsebben. A bulgáriai DSK Csoport és a szerb leánybank több mint 33%-kal, a montenegrói CKB közel 28%-kal, a horvátországi OBH 10% fölött növelte eredményét az elôzô negyedévhez képest. A bankcsoporton belül tovább nôtt a külföldi leányvállalatok jelentôsége: az idôszaki mérlegés eredményszámok alapján a bankcsoport mérlegfôösszegének 39,4%-a, a hitelállomány 40,5%-a, a betétek 38,3%-a, az adózott eredmény 24%-a a külföldi leánycégektôl származott. MEGTAKARÍTÁS-ÖSZTÖNZÔ PROGRAM A mérsékelt megtakarítási hajlandósággal jellemezhetô idei elsô negyedéves trend folytatása volt tapasztalható az év második negyedévében is. Az OTP Bank június 30-án a közel milliárd forintos lakossági állomány alapján a több mint 30 szereplôs bankpiacon a magyarországi háztartások betéteinek mintegy 32%-át kezelte. A harmadik negyedévtôl a legnagyobb hazai hitelintézet intenzív megtakarítás-ösztönzô programot indított, melynek részeként a hagyományos és újszerû pénzügyi instrumentumokban augusztus végéig több mint 250 milliárd forintot helyeztek el a befektetôk. A legnagyobb magyarországi hitelintézet, tekintettel az erôsödô megtakarítási hajlandóságra, illetve a korábban forgalmazott OTP HozamDuó és HozamDuó Plusz Megtakarítási Csomagok iránti jelentôs érdeklôdésre, október 1-jétôl újabb kombinált terméket vezetett be OTP Hozam- Duó Extra Megtakarítási Csomag néven. A megtakarítási csomagban az érdeklôdôk két befektetési alap közül választhatnak. Az OTP Tiszta Energia és/vagy az OTP Reál I. Ingatlanpiaci Alap befektetési jegyeinek vásárlása mellett - a korábbi Hozamduó termékekhez hasonlóan lehetôségük nyílik 2 hónapos akciós betétlekötésre, ami összeghatártól függetlenül kiemelkedôen magas, fix 12%-os kamatot biztosít. A betétlekötés feltétele legalább 150 ezer forint névértékû befektetési jegy jegyzése, valamint az OTP Banknál elhelyezett megtakarítások szeptember 27-i állományának legalább 150 ezer forinttal történô növelése. A betétlekötés összege az elsô lekötés esetén minimum 150 ezer forint, a további betétlekötés esetén 50 ezer forint, de nem haladhatja meg a jegyzett befektetési jegyek össznévértékét. Az OTP HozamDuó Extra Megtakarítási Csomag október 1. és október 31. közötti idôszakban országszerte megvásárolható az OTP Bank több mint 230 értékpapír-forgalmazással foglalkozó fiókjában. Ugyancsak október 1-jétôl október 31-éig új 3 hónapos, fix kamatozású, idôben sávos lekötési lehetôséget vezet be az OTP Bank, a lakossági forintszámlákhoz kapcsolódóan akciós jelleggel. Az új termék olyan rulírozó betétlekötési lehetôséget kínál, amelyben nemcsak a lekötött betét nagyságától, hanem a futamidô hosszától függôen is magasabb kamatot lehet realizálni. Az új lekötési módozatban az 5 millió forint fölötti megtakarításokra a 3. hónapra 9,5%-os kamat érhetô el. A betétlekötésre lehetôség van az OTP Bank több mint 400 fiókból álló országos hálózatában, ahol az akciók részletes feltételeirôl is tájékoztatást kapnak az érdeklôdôk. Az egyösszegû bankbetét és a lakás-elôtakarékossági számla elônyeit egyesítve, egyedülálló kombinált betételhelyezési lehetôséget is kínál az OTP Bank. A BetétDuó elnevezésû konstrukcióval a hosszú távú megtakarításokat kívánja ösztönözni a hitelintézet. A fix címletû bankbetétben egy összegben elhelyezett forint, forint, forint vagy forint összeg 96 hónap alatt havi részletekben az OTP Lakástakaréknál nyitott lakás-elôtakarékossági számlára kerül, majd a 100. hónapban az állami támogatással és a kamatokkal növelten visszakerül a betétszámlára, amely jogfolytonosan lakossági megtakarítási számlává alakul át. A betét kamata a mindenkori jegybanki alapkamat mínusz 0,50%, az elôtakarékossági számla kamata pedig fix évi 3,00%. A lakás-elôtakarékossági számlára kerülô befektetéseknél 30%-os, legfeljebb évi forint állami támogatás vehetô igénybe, és a hozam ezen része után nem kell kamatadót fizetni. * * * A Takarékossági Világnapon, a Milánóban 1924 októberében rendezett nemzetközi pénzügyi konferencia állásfoglalására és ajánlására emlékeznek világszerte. Akkor a nemzetközi szakmai tanácskozás azzal a felhívással fordult a világ takarékpénztáraihoz, hogy október utolsó munkanapját a takarékosság világnapjaként ünnepeljék minden évben. Az Országos Takarékpénztár 1964-ben csatlakozott a tanácskozás alapelveihez, 1984-ben pedig a legnagyobb hazai hitelintézet emlékplakettet alapított a magyar takarékossági mozgalom megteremtôje Fáy András tiszteletére. 2

3 INTERJÚ Kapusy Pállal A vállalatok társadalmi felelôsségvállalásáért Kapusy Pál a Budapesti Mûszaki Egyetemen végzett mûszaki menedzser szakon. Tanult és dolgozott Dániában, Franciaországban és Olaszországban ben csatlakozott a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesülethez, majd másfél éves kitérô után ügyvezetô-igazgatóhelyettesként tért oda vissza. Idôközben elvégezte az ELTE bölcsészkarát filozófia és tanár szakon nyara óta ügyvezetô igazgatóként irányítja a vállalatok környezeti és társadalmi felelôsségének erôsítéséért tevékenykedô, kiemelten közhasznú szervezet munkáját. A szakember a vállalatok társadalmi felelôsségvállalásáról nyilatkozott. Egyre szélesebb körben foglalkoznak a vállalatok társadalmi felelôsségvállalásával, amelyet az eredeti angol nyelvû elnevezés (Corporate Social Responsibility) kezdôbetûivel CSR-nek hívnak. Mi a tartalma a CSR-nek? Vállalati felelôsségvállaláson azt a vezetési filozófiát és azokat a módszereket értjük, amelyek a környezeti és a társadalmi szempontok beépítését biztosítják a vállalatok mindennapi üzletmenetébe. Konkrétabban megfogalmazva úgy is mondhatjuk, hogy a vállalat az üzleti célok elérése során odafigyel a tevékenysége végzésekor keletkezô társadalmi és környezeti hatásokra. Nem elszigetelten mûködô profittermelô gépezetként, hanem társadalmi tényezôként fogja fel magát. Mikor, hol jelent meg a vállalatok társadalmi felelôsségvállalása? Erre nem könnyû válaszolni. Egyrészt mindig is létezett, hiszen mióta létezik emberi gazdálkodás, voltak olyan kereskedôk, iparosok, akik odafigyeltek környezetükre nyilván akkor a természeti környezettel kevesebb probléma adódott. A XX. században a CSR jelentôsége párhuzamosan növekedett a multinacionális vállalatok térnyerésével, valamint a környezeti problémák erôteljesebbé válásával, tehát nagyjából a hetvenesnyolcvanas évektôl foglalkoznak intenzívebben a vállalatok társadalmilag felelôs tevékenységével. Milyen társadalmi folyamatok kényszerítik ki a CSR-t, miért nô a jelentôsége? Nyugat-Európában jelentôs a civil nyomás annak érdekében, hogy a nagyvállalatok legyenek tekintettel a környezeti szempontokra, itthon egyelôre ez kevésbé jelentôs. Magyarországon elsôsorban a fejlett nyugati anyacégek fogalmazzák meg elvárásaikat itteni leányvállalataik felé, valamint a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesülethez hasonló szakmai szervezetek próbálják elômozdítani a felelôs társadalmi szerepvállalást, továbbá a tanácsadói szektor is kezd kiépülni. Összehasonlítva az egyes országok gazdaságának és a nagy multinacionális vállalatoknak a méretét, azt tapasztaljuk, hogy ma már a világ 100 legnagyobb gazdálkodó egysége között több a vállalat, mint a nemzetgazdaság. A növekvô piaci pozícióval pedig növekvô felelôsség párosul. Mi különbözteti meg a CSR-t a szponzorációtól és az adományozástól? A társadalmi felelôsségvállalás említése kapcsán a legtöbb embernek a vállalatok adományozói tevékenysége ugrik be elôször. A vállalati jótékonykodás és szponzoráció azonban csak egy a CSR számtalan területe közül. Amint korábban is említettem, a vállalati felelôsségvállalás nemcsak egy plusz tevékenység, hanem a vállalatok alaptevékenységével, termékeivel, szolgáltatásaival is összefügg. Miért érdeke a vállalatoknak a társadalmi felelôsségvállalás? Számos okot fel lehet hozni, hogy miért indokolt elmozdulni egy felelôsebb mûködés felé. Üzleti értelemben talán a legfontosabb a kockázatok csökkentése. Társadalmi területen ez azt jelenti, hogy a vállalat tevékenysége által érintett csoportokkal, felekkel, az úgynevezett stakeholderekkel aktív párbeszédet kell folytatni annak érdekében, hogy azok ne negatívan, hanem pozitívan befolyásolják a vállalati célmegvalósítást. Nyugaton gyakoriak például a különbözô bojkottok, amelyek megelôzése nyilvánvalóan kívánatos a vállalatok számára. Az érintettekkel folytatott dialógus ebben is segíthet. De megemlíthetem az etikus üzleti mûködést is, ami a befektetôk védelmét is szolgálja. A munkavállalókkal való felelôs bánásmód pedig növeli a lojalitást, a motivációt, és vonzóvá teszi a céget, így jobb minôségû munkaerô toborozható. A környezettudatos magatartás hogyan kapcsolható az üzleti tevékenységhez? A környezet iránti felelôsség terén bizonyos intézkedések azonnal üzleti elônyt is hoznak a cégnek, hiszen a mérsékeltebb anyag- és energiafelhasználás csökkenô költséget is jelent. Ugyanakkor sok olyan intézkedés is van, ami az úgynevezett öko-hatékonyabb mûködést segíti elô, és viszonylag rövid megtérülési idejû beruházással megvalósítható. Csak mi az elmúlt öt évben több mint 200 ilyen intézkedést gyûjtöttünk össze az Ablakon bedobott pénz címû programunk keretében, amelybôl a cégek inspirációt és ötletet meríthetnek, a legjobbakat pedig a Környezeti Megtakarítás Díjjal jutalmazzuk. Miként érvényesülhetnek az etikai szempontok a vállalati döntésekben? Valóban, eddig az üzleti elônyöket hangsúlyoztam. A CSR-nek azonban erkölcsi vonatkozása is van, még ha errôl manapság nem is divatos beszélni. Több módszerrel is kimutatták már, hogy az emberiség jelenlegi életvitele hosszabb távon nem fenntartható. Jelenlegi fogyasztási mintáink és gyakorlatunk fenntartásához ugyanis becslések szerint két földgolyó lenne szükséges. A túlzott fogyasztás egyik következménye a globális felmelegedés is, ami olyan súlyos, sürgetô problémákat vet fel, amelyek megoldásán mindenkinek munkálkodnia kell, nemcsak az államnak, a politikusoknak, hanem a menedzsereknek, az alkalmazottaknak, a befektetôknek és a fogyasztóknak is. Mi a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület célja, hogyan támogatják a CSR magyarországi elterjedését? Egyesületünknek a vállalati felelôsségvállalás iránt elkötelezett, sok esetben iparágukban élenjáró cégek a tagjai. Kiemelten közhasznú szervezetünk fô küldetése a CSR-hez kapcsolódó megoldások, menedzsment eszközök terjesztése, népszerûsítése. Hosszú távú célja a vállalatok fenntarthatóvá válásának segítése, így a környezetvédelem mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a cégek társadalmi és helyi gazdasági felelôsségére is. Az egyesület életében jelenleg 81 különbözô méretû és ágazatban tevékenykedô cég, valamint 23 társult tagszervezet (egyetemek, állami intézmények) vesz részt. A CSR Europe nevû brüsszeli székhelyû nemzetközi szervezet magyar partnereként egész Európából, az INEM (International Network for Environmental Management) révén pedig a világ minden tájáról törekszünk importálni a kívánatos megoldásokat. Milyen sajátosságai vannak a pénzügyi szolgáltató vállalatok társadalmi felelôsségvállalásának, mi a jellemzô gyakorlat? Gyakran a pénzügyi szolgáltatók az adományozással és a szponzorációval azonosítják a vállalati felelôsségvállalásukat. Ugyanakkor a felelôs vállalati magatartás körébe tartoznak például a mozgáskorlátozottak számára kialakított szolgáltatások, de a pénzmosás elleni küzdelem is. A fejlettebb országokban például egyre növekvô igény van az úgynevezett etikus befektetési lehetôségek iránt, amelyek lényege, hogy az ügyfél esetleg lemondva néhány százalék hozamról, biztos lehet benne, hogy a pénzébôl a fenntartható fejlôdést elôsegítô projekteket támogatnak. Milyen jövô vár a vállalatok társadalmi felelôsségvállalására? Egy dolog biztos: a felelôs vállalati mûködés és a tudatos vásárlói magatartás terjedni fog. Ezt mutatják a trendek és a kutatások is. Nagy kérdés, hogy a CSR megreked-e egy újabb hangzatos elnevezés, kezdeményezés szintjén, vagy valódi változásokat tud-e indukálni a társadalomban. 3

4 Akciók és bôvülô értékpapír szolgáltatások az interneten Az OTP Bank új, kibôvült internetes értékpapír szolgáltatásokkal jelentkezik, és ehhez kapcsolódóan rendkívüli díjelengedési akciókat hirdet meg. Az új, interneten keresztül is elérhetô szolgáltatásokról és az akciók részleteirôl kérdeztük Takács Andrást, az OTP Bank Befektetési Szolgáltatási Igazgatóságának ügyvezetô igazgatóját. Milyen új értékpapír szolgáltatások érhetôk el interneten keresztül az OTP Banknál? Szolgáltatásainkat az ügyfelek minél teljesebb körû, mégis gyors és kényelmes kiszolgálása szellemében fejlesztjük. Ügyfeleink ezért 2007 júliusától már interneten keresztül is megadhatják tôzsdei megbízásukat, vagyis lehetséges a BÉT-en elérhetô részvények on-line adásvétele. Kibôvült továbbá azon nyíltvégû, határozatlan futamidejû OTP Befektetési Alapok köre, melyekkel interneten keresztül is lehet kereskedni. A megvalósult fejlesztésekkel tehát a fiókhálózatban kínált értékpapír termékek szinte teljes köre befektetési alapok, állampapírok és részvények adásvétele elérhetô az interneten keresztül is. Szeptembertôl az ügyfeleink körében igen népszerû Nyugdíj Elôtakarékossági Számla felett is lehet már az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül rendelkezni. Milyen egyéb elônyei vannak az interneten keresztül történô bankolásnak? Minden nyíltvégû, határozatlan futamidejû OTP befektetési alapot a fióki díjaknál kedvezmé- nyesebben lehet megvásárolni és eladni. További elôny, hogy interneten keresztül az ügyfelek a direkt szolgáltatások számlakörébe bevont számláik egyenlegét és forgalmát bármikor, bárhol lekérdezhetik, és portfóliójukat folyamatosan nyomon követhetik a fô devizanemekben. Mely idôszakra és milyen díjelengedési akciókat hirdetett meg a bank? Azon ügyfelek számára, akik már rendelkeznek értékpapírszámlával, és szeptember 1. és október 31. között bevonják azt az OTPdirekt internetes szolgáltatás számlakörébe, a szolgáltatás havi alapdíját illetve amennyiben az ügyfél igénybe veszi, a kontroll moduldíjat 3 hónapra elengedi a bank. Azon ügyfelek számára, akik még nem rendelkeznek értékpapírszámlával, de az akció idôszakában nyitnak, és azt be is vonják a direktes számlakörbe, a fent említett kedvezményen felül elengedi a bank az értékpapír számlavezetési díjat is az év végéig. Így az ügyfelek nemcsak az egyszerû és kényelmes internetes ügyintézés elônyeit élvezhetik, de most havi díj mentesen kipróbálhatják az értékpapírokkal való kereskedést is. Külföldön terjeszkedik a Merkantil Az anyavállalat, az OTP Bank Nyrt. stratégiájának megfelelôen a hazai gépjármûfinanszírozásban piacvezetô Merkantil csoport nemzetközi piaci részesedésének növelése érdekében újabb sikeres külföldi akvizíciót hajtott végre. A Merkantil Csoport 2006-ban alapított leányvállalata, az OTP Leasing d.d., és az OTP Banka Hrvatska d.d. tárgyalásokat kezdeményezett az egyik legnagyobb horvát autókereskedôvel, az AutoZubak d.o.o.-val. Ennek eredményeként két elembôl álló tranzakció jött létre, egyrészt az AutoZubak a tulajdonában levô lízingcéget, a Z Plus Leasing d.o.o.-t értékesítette az OTP Leasing részére, másrészt a felek megállapodtak, hogy gépjármû-finanszírozás terén partnerként mûködnek együtt a jövôben. A Z Plus Leasing d.o.o. adásvételérôl szóló szerzôdést a korábbi tulajdonos, az Auto Zubak d.d. és az OTP Leasing d.d július 18-án írták alá, mely alapján a társaság az OTP Leasing d.d. 100%-os tulajdonába kerül. Az aláírás után megkezdôdött az engedélyezési folyamat, azaz a horvát pénzügyi felügyelet, valamint a magyarországi pénzügyi felügyelet jóváhagyásának beszerzése. A Z Plus Leasing portfoliójának összértéke december 31-én 14,8 millió euró volt. Ügyfelei elsôsorban kis- és középvállalkozók, valamint magánszemélyek. Az akvizíció célja a Z Plus Leasing jelenlegi portfoliójával az OTP Leasing jövedelmezôségének növelése, továbbá a közel ezer ügyfél megtartása és részükre keresztértékesítési tevékenység folytatása. Az AutoZubak az egyik legnagyobb autókereskedô a horvát piacon, az autóértékesítési szegmensben 6%-os piaci részesedéssel bír, továbbá széles értékesítési hálózattal rendelkezik, így kiváló partnernek számít az OTP Leasing stratégiája szempontjából. Az OTP Leasing 2006 októberében kezdte meg operatív mûködését a horvát lízingpiacon. Az üzleti tervében autófinanszírozás, hajó- és ingatlan-finanszírozás szerepel. Az együttmûködés legfontosabb célja, hogy az OTP Leasing erôs pozíciót érjen el a horvát autófinanszírozási szegmensben, 5 év alatt 8%-os piacrészesedés elérése és az elsô 7 lízingcég közé bejutás szerepel a társaság tervében. Mivel az AutóZubak számos tendert nyert meg korábban, az együttmûködés várhatóan megnyitja az OTP Leasing számára a kapukat a közés magánszféra fôbb beszerzési pályázataihoz, és jó minôségû ügyfeleket hoz az OTP Leasing számára. A horvát lízingpiac 2001 és 2004 között átlagosan 46%-kal növekedett évente. A lízing penetrációja az összberuházásokon belül is nôtt, a évi 5,1%-hoz képest, 2008-ra várhatóan már 23%-ot ér el. Magyarországon ez az érték jelenleg 26%. A horvát lízingpiac éves volumene 2006-ban millió euró volt beszerzési értékben, ami 56%-os növekedést jelentett az elôzô évhez képest. Az átlagos európai növekedés 2006-ban 13%, Magyarországon 7% volt, ami azt jelenti, hogy a horvát lízingpiac bôvülésének üteme meghaladja a magyar és európai átlag növekedési ütemét. A horvát lízingpiacon a gépjármû-finanszírozás piacrészesedése dominál, mely körülbelül 47%-ot tesz ki. Jelentôs az ingatlanlízing piaci részaránya is (31%), ami meghaladja a nyugateurópai 18%-os átlagértéket. Az ország földrajzi és turisztikai adottságainak köszönhetôen a horvát lízingpiac sajátossága a hajólízing, melynek 6%-os a lízingpiaci részaránya. A Merkantil Csoport mûködését meghatározza, hogy több mint tíz éve tagja az idôközben nemzetközi pénzügyi csoporttá fejlôdött OTP Csoportnak. A Merkantil Csoport akvizícióival következetesen kapcsolódik az OTP Bank Nyrt. regionális stratégiai célkitûzéseihez. Idôrendben elôször 2002-ben az OTP Leasing Slovensko a.s., szlovákiai lízingtársaság került megalapításra. A nemzetközi terjeszkedés következô lépése 2005-ben a bolgár DSK Leasing a.d. megalapítása volt, a DSK Bankkal közös társaságon keresztül második félévében alakult meg a horvátországi OTP Leasing d.d., 2007 augusztusától pedig a román OTP Leasing IFN S.A. finanszírozó cég kezdte meg tevékenységét. A tervek szerint az idei év második felében a szerb piacra is belép a Merkantil Csoport lízingcég megalapításával. 4

5 OTP Életjáradék Program Életre szóló szolgáltatás Egyre népszerûbb a 65 év felettiek körében az OTP Életjáradék Program, amely az OTP Csoport igazi sikertermékének számít. A program mind több idôs ember számára teszi lehetôvé céljaik megvalósítását vagy nyújt megoldást gondjaikra. Az OTP Életjáradék Zrt. eredményességét bizonyítja, hogy piaci részesedése elérte a 40%-ot 2007 elsô félévének végén. A magyar lakosság közel 20%-a 65 év feletti, akiknek 97%-a saját házban vagy öröklakásban él. Erôs ragaszkodásuk a lakókörnyezetükhöz a megszokottságon túl annak köszönhetô, hogy számukra a saját tulajdonú ingatlan az aktív élet eredményeit testesíti meg. Azonban az idôskorúak többségének a csökkenô bevételi források, a növekvô egészségügyi kiadások és a gazdasági helyzet következtében emelkedô lakásfenntartási költségek komoly gondot okoznak. Az OTP Életjáradék Program mindezekre a problémákra kínál megoldási lehetôséget, hiszen a programban résztvevôk anélkül jutnak állandó jövedelemhez, hogy megszokott életüket fel kellene adniuk. Kiemelkedô eredmények 2007 II. negyedévétôl havi egymilliárd forinttal nô az OTP Életjáradék Zrt. ingatlanállománya, túllépve a tízmilliárd forintos értékhatárt, amely a növekedés dinamikáját alapul véve várhatóan 2007 végére meghaladja a 15 milliárdot. Az OTP Életjáradék eddig mintegy ezer ügyféllel kötött szerzôdést, s több mint 3500 regisztrált érdeklôdôvel tartja a kapcsolatot, így az életjáradék program az OTP Csoport egyik sikertermékének tekinthetô. Az OTP Életjáradék Zrt.-t a legnagyobb hazai pénzügyi szolgáltató, az OTP Bank Nyrt. 100%- ban tulajdonolja és finanszírozza. Az országszerte elérhetô OTP Életjáradék Program a nyugdíjszabályozás és az emelkedô árak ellenére öngondoskodási lehetôséget biztosít, és anyagi biztonságot nyújt a 65 év feletti korosztály részére. A program elônyei A program keretében az idôsek ingatlanukért cserébe egyösszegû elôleget és inflációkövetô, havi járadékot kapnak, miközben az ingatlant tovább használhatják. A piacon egyedülálló módon az OTP Életjáradék Zrt. vállalja, hogy az ügyfél helyett a teljes közös költséget megfizeti, azaz ha a közös költség fogyasztástól függô költséget is tartalmaz, azt is átvállalja. Ezen kívül az ingatlanbiztosítást és az állagmegóvással kapcsolatos karbantartási munkák költségeit is megfizeti. A konstrukció további elônye a kedvezô személyi jövedelemadózás, az ügyfél OTP Banknál vezetett számlája fenntartási költségeinek átvállalása, a kedvezményes ingóságbiztosítás lehetôsége és az, hogy országszerte 604 településen vehetô igénybe. A programban azok vehetnek részt, akik betöltötték 65. életévüket, s a tulajdonukban lévô ingatlan minimális forgalmi értéke eléri vidéken az 5 millió, Budapesten a 6 millió forintot. Társas jelentkezés esetén mindkét fél szerzôdéskötésére szükség van. Az OTP életjáradék program után érdeklôdôk tájékoztatása és ügyfélkezelése az ügyfelek egyedi igényeit szem elôtt tartva személyre szabott, országszerte jelenlévô területi képviselôk segítségével. Az OTP Életjáradék Zrt. lehetôséget biztosít az ingatlant esetleg terhelô jelzálog kiváltására is. Nemcsak az OTP Bank, hanem bármely pénzügyi szolgáltató lehet a jelzáloghitel tulajdonosa. Ezt a konstrukciót az OTP Életjáradék Zrt. olyan ügyfeleknek ajánlja, akiknek jelentôs, 40-50%-os nagyságú jelzáloghitel terheli az ingatlanját, és a 33%-os egyösszegû elôlegbôl az ingatlan nem tehermentesíthetô. Ilyen esetben az OTP Életjáradék Zrt. átvállalja a jelzáloghitel törlesztését, fizeti a teljes közös költséget, az ingatlanbiztosítást, díjmentesen ellátja az állagmegóvással kapcsolatos karbantartási munkálatokat, és biztosítja a tulajdoni lapra is bejegyzett élethosszig tartó lakáshasználati és életjáradéki jogot. A jelzáloghitel visszafizetését követôen az ügyfél inflációkövetô, havi járadékban részesül. Egyedülálló szolgáltatások Az OTP Életjáradék Gondozási Csomag keretében az Életjáradék Programban résztvevôk rendkívül kedvezô áron juthatnak hozzá különbözô egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz. Az otthonápolási, gondozási és egyéb segítô szolgáltatást megbízható, felkészült szakemberek közremûködésével biztosítja az OTP Életjáradék Zrt. A szerzôdött ügyfelek a piaci árból egyedülállóan kapnak 40% kedvezményt. Emellett igazi újdonság szintén rendkívül kedvezô áron az OTP Életjáradék életvonal, az otthoni távjelzô szolgálat, amely a segítségnyújtás gyors és hatékony eszköze. A szociális távfelügyeleti rendszer számítógépes felügyeleti központból és az igénybevevô lakásán elhelyezett, vezetékes telefonhoz csatlakoztatott házi segítségnyújtó készülékbôl áll, amelyhez egy csuklóra erôsíthetô segélyhívó is tartozik. Vészhelyzet esetén a segélyhívó gomb megnyomása után a kezelô felveszi a kapcsolatot a bajba jutottal, majd a helyzettôl függôen értesíti az illetékeseket: a mentôket, a rendôrséget, a tûzoltókat vagy azokat a rokonokat, akiket a szerzôdés megkötésekor az ügyfél megjelöl. Az újdonságok közé tartozik az OTP Életjáradék Kártya szolgáltatás bôvítése, amellyel országszerte már nemcsak közel üzletben %-os kedvezménnyel vásárolhatnak az OTP Életjáradék szerzôdött ügyfelei, hanem egyes nyugdíjasbarát szálláshelyeken lehetôségük van kedvezményes üdülésre is. Az OTP Életjáradék Zrt. októberben számos nagyvárosban nyílt napot tart, és neves mûvészek kulturális programjával kiegészítve tájékoztatja az érdeklôdôket az OTP Életjáradék programjáról. A leendô ügyfelek részletes információkat kaphatnak, találkozhatnak jogi képviselôkkel, és megismerhetik olyan nyugdíjasok véleményét, akik már részt vesznek az OTP Életjáradék Programban, és élvezik annak elônyeit. Közép-Európa legnagyobb bankja A Deloitte, a világ egyik vezetô tanácsadó cége rangsorolta Közép- és Kelet-Európa 500 legnagyobb árbevételû vállalatát. A cég honlapján közzétett információ szerint a teljes vagyon tekintetében az OTP Bank lett Közép-Európa legnagyobb bankja. A regionális jelentôségû pénzügyi szolgáltató csoport eredményei a leányvállalatok adatait is tartalmazzák és a évi sikeres külföldi bankakvizíciók erôsítették a pozíciót. A 2007-es év elsô félévének trendjeit tekintve a cégek növekedése várhatóan tovább folytatódik kétszámjegyû mértékben, bár kissé visszafogottabb ütemben. A növekedés a kiskereskedelmi jelzálogkölcsönnek tudható majd be, mivel a hitelpiaci penetráció még mindig jelentôsen alacsonyabb Közép-Európában, mint Nyugat-Európában. A hasznok további csökkenése, a díjbevételek növekedésére helyezett nagyobb hangsúly és a fokozott költséghatékonyság szintén várható jelenségek. A Deloitte idén elôször állította össze a régió vállalati toplistáját. A felmérés 18 országra vonatkozik: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna vállalatait értékelték. A vizsgálat adatai alapján az 500 legnagyobb közép- és kelet-európai cég közül 183 (37%) lengyelországi székhelyû, 16 százalékuk (82 vállalat) csehországi illetôségû, 13 13% pedig Magyarországon és Ukrajnában található. Ez a négy ország 80%-os arányban ad otthont a régió legnagyobb vállalatainak. Csehország és Magyarország 10 milliós népességszámával arányaiban nagyobb részesedést élvez a rangsorban, annak ellenére, hogy sokkal kisebbek, mint Lengyelország (38 millió lakos) és Ukrajna (46 millió lakos). A cégeket az egyes vállalatok és a cégcsoport 2006-os pénzügyi adatai szerint rangsorolták áll a Deloitte közleményében. 5

6 Az amerikai jelzálogpiac Az MNB Pénzügyi stabilitás és Pénzügyi elemzések szakterülete augusztus végén tanulmányt tett közzé az amerikai subprime jelzálogpiaci válsággal kapcsolatban. A jelzálogpiaci válság által okozott kockázatok növekedését egyelôre mérsékeltnek értékelik a szakemberek. Bár a június végén kezdôdött válság elsôsorban az amerikai bankokat és alapokat érintette, egyes európai, ázsiai és ausztrál pénzintézetek és alapok egyaránt komoly veszteségeket könyveltek el. A subprime jelzáloghitelezés az 1990-es évek közepétôl indult gyors növekedésnek az Egyesült Államokban. A subprime jelzáloghitelek lényegében a kockázatosabb adósoknak nyújtott hiteleket takarják, amelyek a prime hiteleknél bázisponttal magasabb kamatozásúak. Ezen adósok jelentôs része vagy nem rendelkezik megfelelô hiteltörténettel vagy a múltban már voltak fizetési problémái. Emellett megkülönböztethetô az úgynevezett Alt-A kategória, amelybe azok az amúgy viszonylag jó adósok tartoznak, akik nem rendelkeznek megfelelô jövedelemigazolással vagy magas az adósságuk jövedelemhez viszonyított aránya elején az Egyesült Államok teljes jelzáloghitel állományának 15 százaléka tartozott a subprime, további 5 százaléka pedig az Alt-A kategóriába. Az értékpapírosított jelzáloghiteleken belül becslések szerint 14 százalék volt a subprime és 12 százalék az Alt-A kategóriájú hitelek aránya. A hazai bankok gyakorlatáról az MNB tanulmány megállapítja, hogy megfigyelhetô ugyan egyes hitelezési feltételek lazulása (például jövedelemigazolás nélküli hitelnyújtás), számos tényezô egy hasonló válság kialakulása ellen hat. A magyar piac biztonságos Aligha képzelhetôk el a hazai piacon olyan problémák, amelyek az amerikai jelzáloghitelezés gondjaihoz és a pénzügyi piacon kialakult bizonytalanságokhoz vezettek véli Vojnits Tamás, az OTP Bank Elemzési Központjának igazgatója. A magyar és az amerikai jelzáloghitelezési rendszernek ugyanis csak az alapjai hasonlóak, sok minden más különbözik. Magyarországon a kockázatok kisebbek, mint az Egyesült Államokban: ott a problémát részben a rossz adósoknak adott hitelek magas aránya okozza, ez a jelzáloghitelek 20 százalékát teszi ki. Itthon rossz adósnak nem, vagy csak alig adnak hitelt. Így amíg az Egyesült Államokban valós kockázat, hogy a kamatemelések nyomán egyre többen lesznek képtelenek fizetni a részleteket, addig ez Magyarországon jóval kisebb körét érinti a hitelezetteknek. Továbbá a magyar jelzáloghitelek jóval inkább fedezettek, mint az angolszász országokban. Itthon a hitelezésbe bevont lakások piaci értékének átlagosan százaléka banki kölcsön, a 60 százalékos finanszírozás már kiemelkedônek számít. A hitelezési feltételeket vizsgálva elmondható, hogy bár növekszik a 70 százalék feletti hitel/hitelbiztosítéki értékû hitelek aránya a jelzáloghitelezésen belül, az állomány átlagos hitel/hitelbiztosítéki értéke 50 százalék körüli. Emellett a subprime gyakorlattól eltérôen Magyarországon a KHR-listán szereplô adósok a bankokon keresztül nem és néhány bank által finanszírozott pénzügyi vállalakozásokon keresztül is csak kis számban és összességében kis összegben juthatnak hitelhez. Végül ugyancsak egy hasonló válság kialakulása ellen hat, hogy bár az adósságszolgálat rendelkezésre álló jövedelem aránya megegyezik az EU átlaggal, a jelzáloghitel GDP-hez viszonyított 10 százalékos aránya alacsonynak tekinthetô. Az angolszász országokban az átlag is közelít a 100 százalékhoz. Vagyis ha az adós ott nem fizet, akkor jóval nagyobb az esély, hogy a kényszerértékesítésen bukik a hitelezô is, míg itt ez a kockázat minimális. Vojnits Tamás szerint a pénzpiaci problémákhoz ráadásul inkább az a félelem vezetett, hogy a hitelbedôlések növekedése, és az ezen keletkezett hitelezôi veszteség tovagyûrûzô hatásokat válthat ki. Amerikában a jelzáloghitelek fedezetét jelentô jelzáloglevelek tulajdonképpen egybecsomagolt és újra értékesített hitelek csupán: a befektetôk közvetlenül viselik a kockázatot. Magyarországon nincs ilyen szoros kapcsolat, a bank viseli a kockázat jó részét. Ráadásul a tovagyûrûzô hatás sem közvetlen: itthon a jelzálogleveleket inkább külföldi szereplôk vásárolják, akik hosszabb távra rendezkednek be. Az amerikai problémák így csak áttételesen, a kockázatok felértékelése miatt jelentkeznek a magyar piacon. Az, hogy a befektetôk egyre inkább a biztosnak számító lehetôségeket keresik, és kevésbé hajlamosak kockáztatni, nemcsak a tôzsdéken okoz visszaesést, de a feltörekvô piacok értékét is rontja. Uniós pályázatok támogatása itthon és külföldön A II. Nemzeti Fejlesztési Terv as idôszakával nemcsak jelentôsen bôvülô uniós források, de új keretprogramok, jogszabályok, intézményrendszer és pályázati feltételek is együtt járnak. Az idei pályázatok jelentôs része már kiírásra került. A mintegy 8 ezer milliárd forintos fejlesztésre fordítható összeg elnyerése összetett feladat a pályázni kívánó hazai vállalkozások, önkormányzatok számára. Munkájukat aktívan támogatja az OTP Csoport által 2004 óta mûködtetett, az egész országot lefedô európai uniós referensi hálózat, valamint az OTP Hungaro-Projekt Kft., amely az európai uniós pályázati tanácsadási szolgáltatások teljes palettáját nyújtja ügyfeleinek. Az OTP Csoporthoz tartozó pályázatkészítô és projektmenedzsmentcég 2002 óta mûködik, és a pályázat teljes ciklusában segíti a projektkedvezményezetteket. A társaság európai uniós támogatású projektek fejlesztését és pályázatok kidolgozását végzi önkormányzatoknak, költségvetési szerveknek, közhasznú szervezeteknek és vállalkozásoknak. A projektmenedzsmentszolgáltatás mellett a társaság segítséget nyújt a potenciális kedvezményezetteknek projektjük finanszírozási struktúrájának kialakításában és megtervezésében, illetve az OTP Bankkal együttmûködésben közremûködik a projektek banki társfinanszírozásának megszervezésében. Ennek eredményeként az OTP Bank által finanszírozott projektek esetében az OTP Hungaro-Projekt Kft. kedvezményes áron nyújt tanácsadói szolgáltatást ügyfelei számára, így a komplex szolgáltatást igénybe vevô ügyfelek esetében a standard tanácsadói díj akár 25-40%-kal is alacsonyabb lehet. Idén nyáron megkezdte mûködését az OTP Hungaro-Projekt Kft. romániai, illetve bulgáriai leányvállalata, az OTP Consulting Romania, illetve a DSK Bul-Project. Mindkét tanácsadó cég esetében az OTP Bank bulgáriai, illetve romániai leánybankja a többségi tulajdonos, míg az OTP Hungaro-Projektnek kisebbségi tulajdonrésze van. A kft. formában mûködô társaságok elsô számú célja, hogy az OTP HP-hoz hasonlóan minél komplexebb tanácsadói szolgáltatásokat nyújtsanak az OTP Csoport romániai és bulgáriai ügyfeleinek elsôsorban az európai uniós projektek elôkészítésével és megvalósításával kapcsolatban. Ez a tevékenység mindkét társaság esetében a Magyarországról Romániába, illetve Bulgáriába befektetni kívánó vállalkozások részére üzleti tanácsadással is kiegészül. 6

7 Megújult a Törlesztési Biztosítás Az OTP Garancia Biztosító egy éve bevezetett szolgáltatása, a Törlesztési Biztosítás azon, az OTP Banknál lakás- vagy más jelzáloghitelt igénylô ügyfeleknek nyújt segítséget, akik szeretnék kivédeni a váratlan, nehéz helyzeteket, megvédve ezzel családjukat, szeretteiket az esetleges anyagi nehézségektôl. A szolgáltatás forint és deviza alapú jelzáloghitelekhez egyaránt igénybe vehetô. A Törlesztési Biztosítás négy különbözô kockázatra nyújthat fedezetet. A biztosított keresôképtelensége vagy munkanélkülisége esetén a biztosító átvállalja a hitel havi törlesztôrészletének fizetését. Haláleset, illetve teljes és végleges rokkantság esetén a biztosító a fennálló tôketartozást visszafizeti a banknak. Az ügyfelek a fenti kockázatokból összeállított különbözô biztosítási csomagok közül választhatják ki a számukra leginkább megfelelôt. A Komplex csomag mind a négy kockázatot tartalmazza, tehát keresôképtelenség, munkanélküliség, haláleset, teljes és végleges rokkantság esetén egyaránt anyagi segítséget nyújt. Azon ügyfeleknek érdemes ezt a csomagot választani, akik minél több nehéz helyzetre igyekeznek felkészülni, mert szeretnének gondoskodni saját maguk és szeretteik jövôjérôl a fennálló hiteltartozás tartama alatt. A Hiteltörlesztés átvállalására szóló csomag keresôképtelenség és munkanélküliség esetén nyújt szolgáltatást. A biztosító ezekben az esetekben átvállalja a havi törlesztôrészlet fizetését. A valamilyen más életbiztosítással már rendelkezô ügyfelek számára azért kedvezô ez a konstrukció, mert lehetôségük nyílik csak a törlesztô részletek fizetésére vonatkozóan megteremteni a többletbiztosítási védelmet. A Baleseti csomag munkanélküliség, balesetbôl eredô keresôképtelenség, baleseti halál és balesetbôl eredô teljes és végleges rokkantság esetén nyújt anyagi segítséget. Azoknak ajánlható, akik kedvezô díjak mellett egyszerûsített szolgáltatásra tartanak igényt, vagy a többi csomagot a vonatkozó egészségi követelmények miatt nem vehetik igénybe. A népszerû konstrukció 2007 szeptemberében megújult: míg eddig a biztosítás kizárólag az elsô öt évre szóló díj egyösszegû megfizetésével jöhetett létre, forint alapú jelzáloghitelek mellé mostantól már havi díjfizetés is választható. A havi díjas biztosítás mellett döntô ügyfelek ugyanazokból a kockázati csomagokból választhatnak, mint az egyszeri díjfizetés mellett döntôk, és természetesen a biztosító szolgáltatásai is ugyanazok mindkét fajta díjfizetés esetén. Az ügyfelek többsége számára a havi díjfizetés várhatóan kevésbé lesz megterhelô. A jelzáloghitel elôtörlesztése esetén a törlesztôrészletek csökkenésével arányosan csökken a biztosítás díja is. Az OTP Garancia Biztosító termékfejlesztéseivel folyamatosan meg kíván felelni az ügyfelek igényeinek, ezért már várhatóan a közeljövôben elérhetô lesz a deviza alapú jelzáloghitelekhez kapcsolódóan is a havi díjas Törlesztési Biztosítás. Erdei pihenôhelyek ajándékba Az OTP Bank törekszik arra, hogy színvonalas és teljes körû pénzügyi megoldásai mellett aktív társadalmi szerepet is vállaljon. Ennek szellemében lehetôségeihez mérten támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek a hátrányos helyzetûek esélyteremtését és a közösség építését szolgálják. Ezt a filozófiát a cég dolgozói nem csupán mindennapi munkájuk során, hanem a képzési programokban is fontosnak tartják. A bank marketing és értékesítési szakterülete munkatársainak szilvásváradi játszótérépítését követôen 2007 szeptemberében a bank Közép-magyarországi Régiójának vezetô beosztású dolgozói a kikapcsolódni vágyókat örvendeztették meg ajándékkal. Tréning keretében Budapesten, a II. kerület Adyliget Feketefej utca és Szép Juhászné utca közötti erdôs szakaszon a régió vezetôi két új pihenôszigetet létesítettek, kitisztították az ösvényeket és a túraútvonalak mentén padokat, hulladékkosarakat helyeztek el. A munkálatokat a Pilisi Parkerdô Budapesti Erdészetének szakértôi irányították. Az erdôs részen eddig egyetlen pihenôhely sem létesült annak ellenére, hogy a kirándulók és kutyát sétáltatók gyakran járnak át ezen a területen. Az újonnan kialakított pihenôszigetek új lehetôségeket adnak a látogatóknak, mivel igen jól felszerelt, csoportos programokra is alkalmas közösségi központként mûködhetnek. Bennük egyenként 2 asztal, 4 pad, 6 ülôtuskó, 1 nagy tûzrakó hely, 2 hulladékkosár és 1 erdei tájékoztató tábla került kihelyezésre, a túraútvonalak mentén pedig további 6 pad és 4 hulladékkosár kapott helyet. A tréning résztvevôi remélik, hogy az erdei kikapcsolódásra vágyók közkedvelt helyévé válnak a pihenôszigetek. 140 éves új szerzemény a Pénzügytörténeti Gyûjteményben A bank Pénzügytörténeti Gyûjteményének értékpapír kollekciója egy érdekes gazdaságtörténeti, értékes pénzügytörténeti részvénnyel gyarapodott, amelynek kibocsátója az 1866-ban 300 ezer forint alaptôkével alapított Budai Kereskedelmi és Iparbank a harmadik volt a hazai bankok sorában. A pénzügyi intézmény az alapítását követô két évben végrehajtott tôkeemelések után már az akkori viszonyok között jelentôsnek mondható 600 ezer forint alaptôkével mûködött. A Budán, január 1-jén kibocsátott 200 forint névértékû, névre szóló, 811. számú részvény három aláíróinak egyike a társaság elnöke, gróf Lónyay Menyhért ( ), aki a kiegyezéskor az Andrássy-kormány pénzügyminisztere lett. A bankot csakúgy, mint egész Közép- Európát hamarosan az évi tôzsdei krach és annak következményei sújtották. A meglévô osztalékszelvények tanúsága szerint Lakások a Népligetnél Az OTP Ingatlan Zrt. fejlesztéseként Budapest X. kerületében, a Népliget szomszédságában épül a Somfa-liget lakópark, a pénzintézet 1876-ban ugyan még fizetett osztalékot, három évvel korábban megpecsételôdött sorsát azonban nem kerülhette el. A pénzügyi és gazdasági élet válságos éveinek mintegy 50 bank esett áldozatul és ment csôdbe, köztük a Budai Kereskedelmi és Iparbank is. amelynek az elsô, 78 lakásos épületébe már beköltöztek az új tulajdonosok. A második ütemben megvalósuló 70 lakásos társasház kivitelezése a csendes Somfa utca és Balkán utca sarkán jelenleg is folyamatban van. Az épület átadása 2008 második negyedévében várható. A m 2 közötti, többségében erkélyes, kulcsrakész lakások beépített konyhabútorral és konyhagépekkel (kerámia fôzôlap, elektromos sütô, páraelszívó) kerülnek átadásra. A gépkocsik elhelyezésére teremgarázs épül, a lakók pihenését gondozott belsô pihenôkert szolgálja. A második ütem lakásai 280 ezer forintos négyzetméteráron kaphatók. 7

8 THOMAS FULLER IDÉZET 1 HÁLÓHE- LYET KÉSZÍT 14 PIPIBÔL LESZ BELSEJÉBE HELYEZ CSORDUL- TIG ÖSSZE, EGYÜVÉ 13 SZÁNTÓ- ESZKÖZ BILLEN, CSUKLIK ROBBANÓ KEVERÉK ROMLAT- LAN NÉVELÔ 2 FOGYASZ- TÁ OTÍLIA, BECÉZVE KUTYA RANGJELZÔ GOTOVAC OPERA- HÔSE ARZÉN JELE KATAFALK 1 Ó A Bankó idei hatfordulós pályázatában a hat keresztrejtvény számozott négyzeteinek betûibôl alkotott szavakból a megjelenés sorrendjében összeállítható mondat egy, az OTP Bankra utaló megállapítást tartalmaz. A megfejtôk az így összeállított mondatot január 23-ig küldhetik be címünkre. Az éves rejtvényt helyesen megfejtôk között 50 ezer forint értékû utazási utalványt sorsolunk ki. A keresztrejtvény fôsorainak megfejtôi között 5 db ajándékcsomagot sorsolunk ki. Az októberi megfejtés beküldésének határideje: november 23. A megfejtéseket a következô címre küldjék: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Médiakommunikációs Osztály. Augusztusi rejtvényünk helyes megoldása: Az ember élete az, amivé a gondolatai alakítják. Háromezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Pappné Völgyesi Mária, Miskolc; Csender Györgyné, Budapest XI. ker.; Fukk Lászlóné, Miskolc; Havasi Sándor, Csolnok; Mester Gyula, Cegléd. KUCKÓ, KIS HELY NYÍRNI KEZD! NÉMÁN ÁTAD! ÉS, NÉMETÜL 3 FÉMES ÁBRÁND BELSEJÉ- BE FÉNY- FORRÁS LENTI 5 ELSÜT, ELAD 11 A LITER JELE Az augusztusi LABIRINTUS feladványt helyesen megoldók közül ötezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Albert Kornél, Jánossomorja; Lukács Balázs, Celldömölk; Koltai Sándor, Sátoraljaújhely. Októberi feladványunk a REJTVÉNYVIRÁG. A virágok közepén találja a beírandó szavak összekevert betûit. Mindig a nyíltól induljon el, az óramutató járásával egyezôen! Melyik szó olvasható a középsô virágban? A megfejtést november 23-ig kérjük eljuttatni a szerkesztôségbe. A helyes megfejtést beküldôk között 3 nyertest sorsolunk ki. TALLÓZIK KENYÉR GYÜRKÉJE DEREGLYE KÖTET KÖZEPE! 8 VÍZELVE- ZETÔ CSÔ ELRIASZT FÜGGÔ- LEGES NEVÉRE IRAT 9 AMELY IDÔRE ETUS METSZÔ EJNYE 4 KULCS, ANGOLUL NÉZEGET 6 KINÉZ, KIOLVAS 10 ÜST RÉSZE! RÓMAI 50-ES FOLYAT (VIZET) REJTVÉNYVIRÁG DALOL OSZTRÁK AUTÓJEL SZÓNO- KOL, TIL- TAKOZIK 2 Y 7 OLASZ- ORSZÁG, ANGOLUL DEHOGY SÚLY- EGYSÉG, TÁJSZÓ- VAL FORDÍTVA: DÍSZ MAJDNEM JÓ! MAGAD HÁZ- BÉRLÔ A GRAMM RÖVIDÍ- TÉSE ÉLET 12 BANKÓ ÜGYFÉLMAGAZIN Ez a lap ajándék Önnek XV. évfolyam 5. szám, október Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Mûködô Részvénytársaság ügyfeleknek szóló ingyenes kiadványa. Megjelenik kéthavonta. Felelôs szerkesztô: Emôdi Anna Mária Szerkesztô: Horák Péter Szerkesztôség: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Telefon: Szerkeszti a szerkesztôbizottság Felelôs kiadó: OTP Bank Nyrt. Készült: az Artemis Kft. gondozásában az Offset Nyomda Zrt.-ben F.v.: Gerhard Stocker igazgató 8

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Tartalomjegyzék Fogyasztási hitelek... 3 11.1.1. Svájci frank alapú személyi kölcsön korábban

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. október 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.01-től) Tartalomjegyzék 11.2.1. HUF Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás)

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek -PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Ügyfél által fizetendő kamat Hitel teljes

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Sajtóközlemény. FŐGÁZ Kártyával a 6%-kal olcsóbb gázért! Hat százalék kedvezményt ad a FŐGÁZ fogyasztóinak a Budapest Bankkal közös FŐGÁZ Kártya!

Sajtóközlemény. FŐGÁZ Kártyával a 6%-kal olcsóbb gázért! Hat százalék kedvezményt ad a FŐGÁZ fogyasztóinak a Budapest Bankkal közös FŐGÁZ Kártya! Sajtóközlemény FŐGÁZ Kártyával a 6%-kal olcsóbb gázért! Hat százalék kedvezményt ad a FŐGÁZ fogyasztóinak a Budapest Bankkal közös FŐGÁZ Kártya! Budapest, 2009. június 10. A legnagyobb fővárosi gázszolgáltató

Részletesebben

H I R D E T M É N Y K I V O N A T

H I R D E T M É N Y K I V O N A T H I R D E T M É N Y K I V O N A T A KIFÜGGESZTÉS HELYÉN IGÉNYELHETŐ AZ OTP BANK NYRT ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN TERMÉKEINEK FELTÉTELEI hitel, és költség tételeiről Hatályos 2015. június

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül*

Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül* A Magyarországi Zrt. Hirdetménye a Lakossági Hitelekről Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci kamatozású lakáscélú

Részletesebben

lakáscélú előtakarékosság Tervezzen előre Lakásvásárlást tervez? Szeretné segíteni gyermekei otthonteremtését? Korszerűsítené meglévő házát, lakását?

lakáscélú előtakarékosság Tervezzen előre Lakásvásárlást tervez? Szeretné segíteni gyermekei otthonteremtését? Korszerűsítené meglévő házát, lakását? Tervezzen előre lakáscélú előtakarékosság Lakásvásárlást tervez? Szeretné segíteni gyermekei otthonteremtését? Korszerűsítené meglévő házát, lakását? A megtakarítások mellett állami támogatáshoz is juthat,

Részletesebben

I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4

I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4 TARTALOMJEGYZÉK I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4 UNICREDIT KOMFORT II. HITEL ÉS UNICREDIT SZEMÉLYI KÖLCSÖN (2003. MÁJUS 16. ELŐTT FOLYÓSÍTOTT)...

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Lekötési idő % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK előtakarékossági

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2015. november 01. Lekötési idő Kamat % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 0,40 Otthonteremtő betét 5 év 0,40

Részletesebben

Lakástakarék. válságálló megtakarítás mindenkinek 2010. Lakossági Igazgatóság

Lakástakarék. válságálló megtakarítás mindenkinek 2010. Lakossági Igazgatóság Lakástakarék válságálló megtakarítás mindenkinek 2010. Lakossági Igazgatóság Röviden a termékről A konstrukció pénzáramlása Szerződéses összeg (kiutalás) Betételhelyezés (49-96 hónap) Kölcsöntörlesztés

Részletesebben

Piaci összehasonlításban az üzemi eredmény továbbra is egyértelműen jobb

Piaci összehasonlításban az üzemi eredmény továbbra is egyértelműen jobb Oberbank / féléves eredmény 2014: A lehető legnagyobb mértékű ismételt eredmény-növekedés! Franz Gasselsberger, az Oberbank vezérigazgatója 2014 első félévére ismételten bankja kiemelkedő fejlődéséről

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra ill. Időnyerő kölcsön

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2008. december

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2014. április 2-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban 3 hónapra, fix kamatozással, folyamatos, kamattal

Részletesebben

Érvényes: 2014. február 1-től

Érvényes: 2014. február 1-től I. Akciós betétek I. 1. Bankon kívüli forrásból származó betétekre vagy új betét Az akciós ajánlat a 2014. február 1 -től újonnan megadott 2 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A takarékszövetkezet

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 A hirdetmény módosítás oka: Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra, a Bank@Work Prémium számlacsomag neve Prémium számlacsomagra módosul.

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása I. A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2005. december Az előzetes adatok

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra ill. Időnyerő kölcsön

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem - és ker.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y K I V O N A T

H I R D E T M É N Y K I V O N A T H I R D E T M É N Y K I V O N A T Az OTP BANK ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN TERMÉKEINEK feltételei, hitel, és költség tételeiről Hatályos 2015. március 1-től (A változások a szövegben dőlt,

Részletesebben

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2015. július 22. Lekötési idő Kamat % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y K I V O N A T

H I R D E T M É N Y K I V O N A T H I R D E T M É N Y K I V O N A T A KIFÜGGESZTÉS HELYÉN IGÉNYELHETŐ AZ OTP BANK NYRT ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN TERMÉKEINEK FELTÉTELEI hitel, és költség tételeiről Hatályos 2015. november

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók Betétek Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós Vállalati Forint

Részletesebben

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek!

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! Valami plusz csak Önnek Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! munkavállalói számára A munkáltatói kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele, hogy a munkáltatótól jövedelem érkezzen a munkáltatói

Részletesebben

3.1. Személyi kölcsön (Érvényes: 2015. MÁJUS 01-jétől)

3.1. Személyi kölcsön (Érvényes: 2015. MÁJUS 01-jétől) .1. Személyi kölcsön (Érvényes: 015. MÁJUS 01-jétől) 015. május 01-jét követően befogadott kérelmek Megnevezés EBH munkabérszámlás 1 / EBH munkabérszámlára ígéretet tett ügyfelek részére nyújtott forint

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

Jelentés 2009. január QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés 2009. január QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2009. január Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2009. január Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11.01-től) Tartalomjegyzék 11.3.1. HUF Piaci kamatozású lakáscélú hitelek (vásárlás,

Részletesebben

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek A. 1x1 termékcsalád III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek Érvényes: 2015. június 23-ától EUR és HUF MKB 1x1 Betétkamatláb bázisú hitelre vonatkozó kérelmet a Bank

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL*

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. május 11 -tól/től visszavonásig LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci

Részletesebben

Szabad felhasználású forint és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék

Szabad felhasználású forint és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék A Magyarországi Zrt. Hirdetménye a Lakossági Hitelekről Szabad felhasználású és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék Magánszemélyek részére A Magyarországi Zrt. 2011. november 23 -tól a jelen hirdetményben

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2008. augusztus 2 ÚJ, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS JELENT MEG A hazai vállalkozások körében népszerű,

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/a. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - nem jelzálogfedezetű hitelek -

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/a. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - nem jelzálogfedezetű hitelek - Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/a. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - nem jelzálogfedezetű hitelek - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben