Napelemek. Bársony István, Gyulai József, Lábadi Zoltán. MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MTA MFA)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napelemek. Bársony István, Gyulai József, Lábadi Zoltán. MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MTA MFA)"

Átírás

1 Napelemek Bársony István, Gyulai József, Lábadi Zoltán MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MTA MFA) 1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út A Föld erőforrásainak fokozódó és felelőtlen felélése miatt egyre égetőbb fontosságú olyan technológiák és módszerek kidolgozása, amik a természettel harmóniában és fenntartható módon szolgálják ki az emberiség folyamatosan növekvő energiaigényét. Az ilyen, megújulónak nevezett energiaforrások közül egyik legígéretesebb megoldásnak a napelemek tűnnek. Napelemek alatt a nap fényét valósidejű módon elektromos árammá alakító fényelektromos eszközöket értjük, bár a köznyelvben - helytelenül - a napsugárzást hővé alakító napkollektorokat is ide sorolják. A fotoelektromos jelenség Alexandre Edmond Becquerel általi 1839-es első megfigyelésétől és Albert Einstein 1904-es, Nobel díjat érő fizikai magyarázatától kezdve a fényt elektromos energiává alakító napelemek technológiai fejlődése töretlen. Az elmúlt évtizedekben a kutatások eredményei nemcsak a tömegtermelésben jelentek meg, de egymással versengő, újabb és újabb megoldások megjelenését is eredményezték a rohamosan táguló piacon. A különböző megoldások és technológiák abban közösek, hogy a szerkezet alapvetően két kontaktus közötti pn átmenetből állnak, azaz a fotogenerált töltéshordozó párok szétválasztását célzó beépített elektromos erőtérre épülnek. Amikor egy megfelelő energiájú foton a pn átmenet közelében elnyelődik, a zárórétegen át felépülő térerő által szétválasztott töltéshordozók a megfelelő kontaktusokon át elvezetve elektromos áramot hoznak létre. Igazi nagy előnye ennek a módszernek az, hogy a fény elektromos árammá történő átalakítása mozgó alkatrész nélkül, közvetlen módon történik, ráadásul a napelemek addig működnek, amíg fény éri a szerkezetet. Tartósságuk igazi bizonyítéka, hogy a legtöbb gyártó eleve 30 év garanciát vállal termékére, de a legtöbb esetben nem ismert olyan degradációs mechanizmus, ami a cellák későbbi romlására engedne következtetni.

2 Napelemek fajtái A fentebb vázolt egyszerű elv sokféle megvalósítást tesz lehetővé, melyeket két nagy csoportba szokás sorolni. Az 1 a. ábrán megfigyelhető első generációs, tömbi napelemszerkezet igazi nagy különbsége a 1 b. ábrán látható második generációs vékonyréteg, pl. réz-indium-diszelenid (CIGS) vékonyréteg szerkezethez képest, hogy az előbbiben a napelemet tömbi anyagban, a hagyományos IC gyártás költségesebb lépéseivel alakítják ki, míg az utóbbiban különálló vékonyrétegek egymásra építésével alakítják hozzák létre a fényelektromos konvertáló szerkezetet. a. b. 1. ábra: Első generációs egykristályos Si (a) és második generációs CIGS (b) napelemek vázlata Első generációs napelemet egykristályos és multikristályos Si (szilicium), GaAs (gallium-arzenid) és Ge (germánium) alapanyagokból állítanak elő.

3 Egykristályos és polikristályos szilicium: A Si alapanyag igazi előnye, hogy nagy mennyiségben áll (oxid formájában) rendelkezésre, és az IC gyártáshoz előállított egykristályos alapanyag selejtjét is képes polikristályos alapanyag előállítására hasznosítani, ami az amúgy igen magas gyártási költségeket csökkenti. A termelés volumenének drasztikus megnövekedése miatt azonban ez a hulladék mára már nem képes fedezni az ún.multikristályos napelemgyártás igényeit, ami új, olcsó alapanyagelőállítási technológiák kifejlesztését tette szükségessé. Mindazonáltal egyelőre ez a technológia a legkiforrottabb és ezáltal az uralkodó is a piacon. A világon üzembe állított napelemek több, mint 80%-a tömbi Si technológiával készült. Egy átlagos multikristályos fotovillamos cella (2. ábra) hatásfoka 15% fölött is lehet. 2. ábra: Multikristályos Si cella GaAs és Ge: A GaAs és a Ge napelemek többnyire az igen magas hatásfokot igénylő alkalmazásokban kapnak szerepet. Tipikus felhasználási területük az űrkutatás, ahol az előállítás költsége kisebb súllyal esik latba, mint a napelem hatásfoka. Ezeket a kisméretű cellákat ún. koncentrátorral kombinálják (3. ábra), ami mind az energiasűrűség növelése, mind a költséghatékonyság szempontjából előnyös. Lényege, hogy a nap fényét lencsékkel, illetve tükrökkel a cella tényleges méretének sokszorosát kitevő felületről gyűjtik össze, így a drága és kifinomult technológiával készült kicsiny cellából lényegesen kevesebb szükséges. A koncentrált sugárzás tovább növeli a cellák amúgy is magas, nem ritkán 30% fölötti hatásfokát is, bár ilyen alkalmazásoknál az aktív hűtés elengedhetetlen. 3. ábra: koncentrátoros napelemmodul Második generációs, vagy vékonyréteg napelemeket leginkább amorf és mikrokristályos Si, CdTe (kadmium-tellurid) és réz-indium-diszelenid (CIGS) alapanyagokból állítanak elő. Igazi előnyük a kis alapanyagigény mellett, hogy nagy felületen olcsón állíthatók elő, valamint, hogy hordozójuk közönséges

4 ablaküvegen kívül hajlékony polimer vagy fémfólia is lehet (4. ábra), ami a gyártás optimalizálás mellett a sokoldalú alkalmazhatóságot növeli. 4. ábra: Flexibilis hordozóra leválasztott vékonyréteg napelem Amorf és mikrokristályos szilicium: Az olcsó és hozzáférhető alapanyag és gyártástechnológia mellett az amorf és mikrokristályos Si cellák hátránya, hogy amúgy is alacsony, 7-8% körüli hatásfokuk idővel némiképp romlik. Egyes gyártók ezt a degradációt már elhanyagolható szintre csökkentették egyebek közt az amorf aktív réteg mikrokristályosításával. CdTe: Az új technológiák közül az egyik, nagy reményekkel kecsegtető a CdTe vékonyréteg napelem szerkezet. Olcsó gyártási költségek mellett magas, 10% körüli hatásfokot lehet elérni. Robbanásszerű elterjedésnek némiképp gátat szab az alapanyagok és technológiák környezetre káros volta, amit viszont a gyártó az elhasznált napelemek visszavásárlásával és központi kármentesítéssel kompenzál. CIGS: A CdTe cellák nagy riválisa a környezetbarát CIGS napelemcsalád. Alapanyagaik sokfélesége és változatossága miatt ez a technológia óriási potenciállal rendelkezik a kutatók számára. A jelenlegi igen magas, 12% körüli hatásfok további fejlesztéssel akár még 18% fölé is növelhető. Pillanatnyilag hátránya a magasabb gyártási költség, melynek egyes gyártók a drasztikus csökkentését ígérik a forradalmi újításoknak köszönhetően. A vékonyéteg napelemek az iparág dinamikusan növekvő szegmensét alkotják. Piaci résesedésük a 2007-es 10%-ról 2009-re már 19%-ra nőtt.

5 Harmadik generációs napelemek fejlesztése a jövő ígérete Az első generációs tömbi, valamint a második generációs vékonyréteg technológiák ipari alkalmazása mellett világszerte folynak kutatások új elveken és konstrukciókon alapuló napelemek technológiai fejlesztésére. Ezek elsősorban nanoszerkezetek és polimerek, ún. nanokompozitok felhasználásán alapulnak. Nanokristályos napelemek: Ezeket az eszközöket kompozitok (több fázist tartalmazó szilárd anyagok) felhasználásával alakítják ki. Nanokompozit anyagról akkor beszélhetünk, ha legalább az egyik fázis mérete olyan, hogy valamely dimenzióban kisebb 100 nanométernél azaz a molekuláris és a makroszkopikus méretek között helyezkedik el. Az ilyen anyagokat komponenseikhez képest új tulajdonságok speciális kvantumhatások és a nagy fajlagos felület miatt létrejövő új jelenségek jellemzik. A nanokompozit anyagok lehetnek kerámia, fém vagy polimer hordozóban (mátrixban) diszpergálva. Morfológiailag lehetnek nano-csövek, -szálak és -részecskék formájában kialakítva. Előállításukra is számos különféle (nedves kémiai, gőzfázisú, elektrokémiai valamit vákuumporlasztásos) technológiát alkalmaznak. A számtalan kutatási szakaszban lévő napelemkonstrukció közül az 5. ábra példaképpen egy nanopórusos titándioxiot tartalmazó, szerves festékanyaggal érzékenyített napelemcellát mutat be. A struktúra leglényegesebb eleme az, hogy az elektrolit és a nanopórusos TiO 2 határfelülete a beeső fény 80%át abszorbeálja. 5. ábra: Nanopórusos titándioxiot tartalmazó, szerves festékanyaggal érzékenyített napelemcella (az ún. Grätzel-cella) keresztmetszete (forrás:

6 Polimer alapú (szerves) napelemek: A szerves polimer alapú napelemeket jellemzően nanokompozit vékonyréteg formájában készítik. Lényeges előnyük az, hogy alacsony költséggel állíthatók elő, valamint az, hogy az ismert nyomtatási eljárásokkal (pl. tintasugaras nyomtatás) merev és flexibilis felületekre egyaránt felhordhatók. Ugyanakkor számos problémát is felvetnek, elsősorban a fotokémiai degradáció jelenségét, valamint azt hogy hatásfokuk jelenleg még jóval 10% alatt jár. Napelemek kutatása az MTA MFA-ban Az MTA MFA-ban egy 2007 nyarán zárult NKFP projekt keretében megépült egy kísérleti integrált vákuumtechnikai rétegleválasztó berendezés CIGS napelem rétegszerkezet kialakítására30x30cm 2 -es üveg szubsztrát felületén. A rendszert az Energosolar Rt. tervezte és építette meg. A berendezést és a leválasztott rétegszerkezet elvi keresztmetszeti rajzát a 6. ábrán láthatjuk. 6. ábra Integrált vákuumrendszer CuInGaSe 2 vékonyréteg napelem előállítására az MTA MFA-ban és az előállított rétegszerkezet keresztmetszete.

7 A Napból érkező energia nagyságrendje Az Európai Bizottság Egyesített kutatóközpontjának adatai szerint (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/) Magyarország területén a napsugárzás átlagos teljesítménye (7. ábra) (horizontálisan elhelyezett mérőfelületen) 1200 kwh/m 2 /év (ez az adat mérési eredményekből képzett átlag, figyelembe veszi az éghajlati és domborzati tényezőket is.) 7. ábra: Magyarország területén mért éves napsugárzási (inszolációs) teljesítmény (Forrás: European Commission Joint Research Center, Figyelembe véve, hogy a km 2 területű Magyarország éves elektromosenergia-fogyasztása 40 TWh, megállapítható, hogy a Napból érkező energia kb szorosa a teljes elektromosenergia-igényünknek! (8. ábra) 8. ábra: A Napból érkező sugárzási energia havi átlagértékei Magyarországon

8 Magyarországon tehát nincsenek meteorológiai okokból eredő gazdasági korlátai a napelemek alkalmazásának, bár kétségtelen, hogy a Napból éves viszonylatban beérkező sugárzási energia az egyenlítőhöz közelebb nagyobb, mint a sarkok felé. Viszonylag kedvezőtlen földrajzi elhelyezkedése ellenére a világ egyik leginkább fejlődő napelempiaca Németország, melynek még a legdélibb területeire érkező sugárzási energia sincs annyi, mint hazánk legrosszabb mutatóval rendelkező vidékein (9. ábra). Így a hazai felhasználásnak mindenképpen van reális lehetősége. 9. ábra: Európa területén mért éves napsugárzási teljesítmény

9 A napelemes rendszereket a felhasználás szempontjából is érdemes különválasztani szigetüzemű és a hálózatra kapcsolt rendszerekre. A hálózatra kapcsolt rendszer komoly előnye, hogy elhanyagolható veszteséggel, töltéstárolók költségei nélkül telepíthető, de kizárólag olyan helyen, ahol hálózati áramellátás már rendelkezésre áll. Ezek a rendszerek aztán a hálózatra kapcsolt háztartási méretű kiserőműként (<50kW) egy oda-vissza mérő villanyóra segítségével az elektromos hálózatra dolgoznak. Ahol erre nincsen mód, ott a megtermelt energiát tárolni kell, aminek plusz költségei és környezeti terhelése van. Azokban az esetekben viszont, amikor nem lehet a hálózatra kapcsolódni, sokszor ez az egyetlen lehetőség áramhoz jutni. A napelemes rendszerek széleskörű felhasználására néhány példa: villamos hálózattól távol eső lakóházak, hétvégi házak, üdülők, turistaházak, tanyák, gazdasági épületek, létesítmények áramellátása, vízszivattyúzás energiaellátása, biztonsági, illetve vagyonvédelmi rendszerek áramellátása, közvilágítás biztosítása, közúti jelzőrendszerek áramellátása. A 10. ábra a világ energiaellátása elsődleges forrásainak összetételét mutatja, a főbb megújuló források részletezésével. Amint az ábrán látható, 2008-ban a megújuló energiaforrások a világ összes energiaellátásából ( TWh) már 19%-kal részesedtek, ezen belül pedig meghatározó szerepe egyelőre a biomasszából előállított tüzelőanyagoknak (13%) és a vízi energiának (3,2%) van. 10. ábra: Megújuló energiaforrások részeesedése a világ energiatermeléséből 2008-ban (Forrás: Renewables 2010 Global status report, REN21 Renewable energy policy network for the 21st century)

10 Habár a napenergia felhasználása egyelőre még világméretekben nem meghatározó, ennek ellenére ez a szektor mutatja a legdinamikusabb növekedést. Jól érzékelteti ezt az a két adat, hogy a 2004 és 2009 közötti öt éves időszakban a hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek kapacitásának éves növekedési üteme 60%, az erőművi méretekben folyatott napelemes energiatermelés éves növekedése pedig 100% felett volt! (Ugyanez az adat szélenergia esetében 27%, bioetanolnál pedig 20%). Ezen értékek összevetése jól mutatja azt, hogy a napenergia kihasználása dinamikus növekedést mutat és a folyamatnak még csak a kezdetén tartunk. A napelemek igazi előnye az alábbiakban foglalható össze: 1. Tetszőleges méretű rendszereket lehet kialakítani Szemben a szél és vízerőművekkel, a napelemes rendszerek az egészen kis energiaigényű berendezések áramellátásától az erőműi méretekig tetszőlegesen méretezhetőek. 2. Forgó alkatrész nélkül működnek A mozgó és forgó alkatrészeket tartalmazó berendezések meghibásodási lehetősége radikálisan nagyobb, mint az azokat nélkülözőké. Ez kritikus szempont egy olyan rendszer esetében, melynek működését több, mint 30 évre tervezik. 3. Karbantartást szinte nem igényelnek Eltekintve az évenkénti néhányszori tisztítástól, melyet sok esetben a csapadék is megfelelően biztosít, a napelemek gyakorlatilag nem igényelnek karbantartást. 4. Élettartamuk szinte korlátlan A napelemek működési elvéből adódóan nem ismeretes olyan fizikai folyamat, amely hatására a napelemek lemerülhetnek. 5. Hangtalanul működnek Szemben a víz és szélerőművekkel a napelemek mechanikai áttétel nélkül, direkt módon alakítják a fényt elektromos árammá, ami a teljesen hangtalan működést teszi lehetővé. 6. Építészetileg könnyen integrálható rendszerek Tekintve, hogy a napelemek alapjaiban véve nem robosztus szerkezetek, könnyen szerelhetők tetőre, de új épületek tervezésénél modern és dekoratív megjelenésük révén az épület integráns részét képezhetik.

Magyar fotovillamos (napenergia technológiai) kutatás-fejlesztési stratégiai terv (2009-2020) Ajánlás

Magyar fotovillamos (napenergia technológiai) kutatás-fejlesztési stratégiai terv (2009-2020) Ajánlás Magyar fotovillamos (napenergia technológiai) kutatás-fejlesztési stratégiai terv (2009-2020) Ajánlás Készítette a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal megbízásából az Integrált Mikro/Nanorendszerek

Részletesebben

Az alternatív energiahordozók és felhasználásuk

Az alternatív energiahordozók és felhasználásuk Az alternatív energiahordozók és felhasználásuk Tartalomjegyzék 1.Az alternatív energiahordozókról...1 1.1.Energiahordozók napjainkig...1 1.2.Új energiarendszer születőben...1 1.2.1.Atomenergia...2 1.2.2.Fúziós

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

A NAPENERGIA ÉS SZÉLENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN

A NAPENERGIA ÉS SZÉLENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Kasza Anett Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem anett.kasza@gmail.com Készült a Somos Alapítvány támogatásával A NAPENERGIA ÉS SZÉLENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEINEK

Részletesebben

A napenergia és felhasználási lehetőségei

A napenergia és felhasználási lehetőségei A napenergia és felhasználási lehetőségei Írta: Kecskés Iván 1 A napenergia fizikája A Nap energiája nagy méretben egyelőre csak az évmilliók alatt felgyűlt fosszilis tüzelőanyagok, a biomassza vagy közvetlenebb

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Ökorégió Alapítvány A Fenntartható Fejlõdésért A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Kiadta: Ökorégió Ala pít vány, 8977 Dötk, Fõ u. 39. Tel./fax: 83/376-178 E-mail:

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

SOLTRAIN G04 eladás Napelem technológiák és jellemzik. G04 eladás*

SOLTRAIN G04 eladás Napelem technológiák és jellemzik. G04 eladás* G04 eladás* Armin Räuber PSE Projektgesellschaft Solare Energiesysteme mbh, Christaweg 40, D-79114 Freiburg Tel: +49-(0)761-47914-17, E-mail: raeuber@pse.de 1 Bevezetés A fotovillamos elem vagy napelem

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS:

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: ALTERNATÍV ENERGIA, AUTONÓM KISKÖZÖSSÉGI ENERGIAELLÁTÁS - 1 - Bevezete s Az emberiség környezetszennyező és energia pazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

Energiatudatos Építészet

Energiatudatos Építészet Energiatudatos Építészet Aktív szoláris energia Pongrácz Balázs RJYJ4R 2013. április 15. Megú júló energia, napenergia A hagyományos (pl. fosszilis, nukleáris) energiaforrások kiváltása régóta foglalkoztatja

Részletesebben

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN 1. BEVEZETÉS Mint ismeretes, az életminőség szubjektív kategória, azonban a szubjektum (egyén) általános törekvése, igénye a viszonylagos

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv A NAPENERGIA Vágvölgyi Gusztáv Fogalma A Napban lejátszódó magfúziós folyamatok során keletkező energia. Ennek az energiának egy része 3,8 x 10 26 J s -1 sugárzási teljesítménnyel szétsugárzódik a Napot

Részletesebben

Napelemes energia és környezet

Napelemes energia és környezet Napelemes energia és környezet A napelemes energiatermelés komplex feltételrendszere Magyarországon, a magyar horvát határtérségben, és leckék a globális térből Napelemes energia és környezet A napelemes

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

1. Beadandó Feladat. Budapest, 2009. október 3.

1. Beadandó Feladat. Budapest, 2009. október 3. 1. Beadandó Feladat Az alternatív energia felhasználása Budapest, 2009. október 3. 2. oldal Az alternatív energia felhasználása Tartalomjegyzék: AZ ALTERNATÍV ENERGIA... 3 NAPENERGIA... 3 A NAPELEM...

Részletesebben

Megújuló energia Horváth, Róbert

Megújuló energia Horváth, Róbert Megújuló energia Horváth, Róbert Megújuló energia Horváth, Róbert Tartalom 1. A megújuló energiaforrások felhasználása az EU-ban és Magyarországon... 1 1. 1.1. Megújuló energiaforrás alapú villamos-energia

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

NAPENERGIA az energiaválságból kivezető út. Kisbér, 2015.03.04. Előadó: Lazók Zoltán, ügyvezető Greenenergie Kft.

NAPENERGIA az energiaválságból kivezető út. Kisbér, 2015.03.04. Előadó: Lazók Zoltán, ügyvezető Greenenergie Kft. NAPENERGIA az energiaválságból kivezető út Kisbér, 2015.03.04. Előadó: Lazók Zoltán, ügyvezető Greenenergie Kft. Az előadás felépítése 1. Globális napenergia potenciál 2. Európai és hazai napenergia potenciál

Részletesebben

SZÉLERŐMŰVEK. NÉMETH BÁLINT BME VET VM csoport Ph.D. hallgatója

SZÉLERŐMŰVEK. NÉMETH BÁLINT BME VET VM csoport Ph.D. hallgatója SZÉLERŐMŰVEK NÉMETH BÁLINT BME VET VM csoport Ph.D. hallgatója BUDAPEST, 2005 1. Bevezetés Világ Energia Trend Bármit teszünk is, mindig energiát használunk. Ha utazunk, ha dolgozunk, ha pihenünk, ha szórakozunk.

Részletesebben

VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS

VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS A Föld megújuló természetforrásai közül a szélenergia- és napenergia-technológiák alkalmazása adnak lehetőséget arra is, hogy az ember saját maga állítsa elő villamos energiájának,

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK

KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK PD 71685 A környezettudatosság összetevői és mérési lehetőségeik 2008-2011 Kutatásvezető: Dr. Berényi László KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK ALTERNATÍV ENERGIAELLÁTÁS Tumik Tamás esettanulmány Miskolci Egyetem

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS,

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, avagy a megújuló

Részletesebben