geospheres geotechnikageotechnika geotechnológiageotechnológia geotermálisenergiageotermális energia geotermikus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "geospheres geotechnikageotechnika geotechnológiageotechnológia geotermálisenergiageotermális energia geotermikus"

Átírás

1 geokronológia 134 gépgyártás kozó, hálózatos v. szabálytalan térközű mintázás geokémiai adatainak (elemek, elemcsoportok) esetenként a földtani információkkal való együttes megjelenítési módja. geochemical map geokronológiageokronológia A földtani kor meghatározásával foglalkozó tudományterület. geochronology geológiageológia földtan geology geológiaitárológeológiai tároló A felszín közelében v. több száz méter mélységben létesített radioaktív hulladéktárolók közös elnevezése. geological disposal geomedicinageomedicina Azokat a multidiszciplináris vizsgálatokat jelenti, amelyek nagy területeken keresnek összefüggéseket a terület földtani felépítése, az ebből következő geokémiai jellegzetességek és egyes betegségek megjelenése között. geomedicine geomorfológiageomorfológia A természetföldrajznak a földfelszíni formákat vizsgáló tudományága. geomorphology geoökológiageoökológia A biológiai értelmezésű, hagyományos, a szünbiológia körébe sorolt ökológia szemléletének, irányzatának földrajzi kiszélesítése, az ember, embercsoportok, társadalom környezete összetevőinek és együttesüknek, kölcsönhatásaiknak vizsgálatára létrejött tudomány. Ökológiai szemléletű földtudományi ágazat. geoecology geoszférákgeoszférák A földrajzi burok alkotói, amelyek a Föld belső részét gömbhéjszerűen veszik körül. geospheres geotechnikageotechnika A földkéreg anyagaival kapcsolatos ismeretek beszerzése, értelmezése és tudományos, mérnöki igényű felhasználása építőmérnöki problémák megoldására. geotechnics geotechnológiageotechnológia A természeti erőforrások kiaknázására alkalmazott tudományos módszerek és műszaki megoldások. geotechnology geotermálisenergiageotermális energia geotermikus energia geothermal energy, geothermic energy geotermikusenergiageotermikus energia, geotermális energia 1. Tágabb értelemben a Föld belsejében keletkező, a földi hőáramban meghatározott szintig feljutó és ott a kőzetekben, ill. a pórusvízben tárolódó termikus energiamennyiség. 2. A Föld belső hőjének hasznosítása. Jelenleg egyetlen módja a termálvizek hőátadása útján történő hasznosítása. geothermal energy, geothermic energy geotermikusgradiensgeotermikus gradiens 100 m-re eső hőmérséklet-emelkedés a Föld belsejében (földkéregben). geothermal gradient gépgyártásgépgyártás Mechanikus szerkezetek készítése v. gyártása kereskedelmi v. ipari célokra: motorok, turbinák, liftek, szállítóeszközök, irodai berendezések és emelődaruk, ipari járművek. machine manufacture

2 gépjármű 135 globális egyezmény gépjárműgépjármű Az úthálózaton közlekedő és rendszerint belső égésű motorral hajtott közlekedési eszköz. motor vehicle gépjárműipargépjárműipar A gépjárművek és autók előállításával foglalkozó, hatalmas és nagy befolyással rendelkező iparág. motor vehicle industry gépjármű-kibocsátásgépjármű-kibocsátás Főként személygépkocsi, teherautó és busz működése során a levegőbe kerülő kipufogógázokban képződő gáz és szilárd halmazállapotú szennyező anyagok. motor vehicle emission gépjármű-kipufogógázgépjármű-kipufogógáz A belső égésű motorok működése során a levegőbe kerülő gáznemű anyag. motor vehicle exhaust gas gépjármű-szenyezésgépjármű-szennyezés A belső égésű motorok működése során a levegőbe kerülő gáznemű anyag okozta szennyezés. motor vehicle pollution gépkocsigépkocsi Szárazföldi közlekedésre használt négykerekű motorerejű jármű, amelyet legtöbbször benzinüzemű v. dízelüzemű belső égésű motor hajt. auto, automobile, autocar, car, tehergépkocsi: truck, lorry gerebgereb Szivattyútelepek, vízerőtelepek átfolyási szelvényébe épített, valamint víz- és szennyvíztisztító létesítményekben (rács) a vízben úszó durva szennyeződéseket leválasztó szűrőszerkezet. grid, grating, rack, screen gerinchálózatgerinchálózat, fővonal Nyomvonalas létesítmények központi gyűjtőágai. távbeszélő, vasút: trunk, trunk network, csatorna: mains gipszgipsz Színtelen v. fehér ásványi anyag, amelyet az építőiparban és a cement, gumi, papír és vakológipsz gyártásában használnak fel. gypsum ISIS földrajzi információs rendszer geographic information system, IS glaciológiaglaciológia A hó és jég, a szilárd halmazállapotú víz minden formájával foglalkozó tudomány, beleértve a jelenleg létező gleccsereket és jégtakarókat is. glaciology glecsergleccser, jégár Magas hegységekben a hóhatár feletti területeken összegyűlő, a nehézségi erő hatására a lejtőkön, völgyekben lassan lefelé mozgó sajátos szerkezetű jégtömeg. glacier glikolokglikolok Kétértékű alkoholok. glycols globáliséghajlatváltozásglobális éghajlatváltozás Az egész Földre kiterjedő éghajlatváltozás. global climate change globálisegyezményglobális egyezmény Nemzeti, politikai pártokból érkezett v. más szervezeteket képviselő küldöttek összejövetele az egész világról, ill. az ilyen összejövetel eredményeként létrejött megállapodás, amely

3 globális együttműködés 136 globális ózonmegfigyelő sokszor egy nemzetközi szerződés előfutára. global convention globálisegyütműködésglobális együttműködés A környezetvédelem és természetvédelem területén elsősorban a földi környezet állapotában bekövetkező változások megfigyelésére, elemzésére és előrejelzésére, a természeti és emberi eredetű globális környezeti hatások felismerésére és ellenőrzésére (megelőzésére, korlátozására, a káros hatások enyhítésére v. az alkalmazkodás elősegítésére) irányuló tevékenység. global cooperation globálisenergiapolitikaglobális energiapolitika Nemzetközi szervezetek által elsősorban az energetika környezeti-társadalmi-gazdasági hatásainak elemzése révén kidolgozott azon stratégiák összefoglaló elnevezése, amelyek a gazdasági és társadalmi fejlődés fenntarthatóságát célozzák a környezeti terhelés minimalizálása révén. global energy policy globálisfelmelegedésglobális felmelegedés A földfelszín hőmérsékletében bekövetkező változások, amelyeket a levegőbe bocsátott üvegházhatású gázok okozta fokozott üvegházhatás hoz létre. global warming globálisfelmelegedésipotenciálglobális felmelegedési potenciál WP global warming potential lobálishelymeghatározórendszerlobális Helymeghatározó Rendszer, PS Korszerű navigációs és geodéziai helymeghatározásra, sebességmérésre és időmeghatározásra egyaránt szolgáló műholdas rendszer, amelyet az USAban fejlesztettek ki. lobal Positioning System, PS Alap 1990-ben létrehozott nemzetközi szervezet, amelynek célja, hogy segítsen a kormányoknak környezetvédelmi célkitűzéseik elérésében. lobal Environment Facility problémák A földi környezet állapotára jelentős hatással lévő, természeti v. emberi tevékenységekkel összefüggő folyamatok. global environmental problems lobáliskörnyezetialaplobális Környezeti globáliskörnyezetiproblémákglobális környezeti globálislégszenyezetséglobális légszennyezettség globálismegfigyelőrendszerglobális megfigyelőrendszer, A kontinentális léptékű emissziók öszszeadódásából és terjedéséből kialakuló szennyezettség, amely napjainkban gyakorlatilag a Föld légkörében mindenütt kimutatható. global atmospheric pollution, global air pollution OS A globális változások és azok hatásai detektálása, okainak feltárása és a megfelelő beavatkozások kialakítása céljából létrehozott nemzetközi megfigyelőhálózat. lobal Observing System, OS globálismodelglobális modell A valóság különböző vetületeire alkalmazott olyan modellek, amelyek az egész bolygó szintjén alkalmazhatók. global model lobálisóceánmegfigyelőrendszerlobális Óceánmegfigyelő Rendszer OOS lobal Ocean Observing System globálisózonmegfigyelőglobális ózonmegfigyelő rendszer A Meteorológiai Világszervezet (World

4 globális szennyezés 137 gőzgyűjtő rendszer Meteorological Organisation, WMO) által üzemeltetett megfigyelőrendszer, amely a sztratoszféra ózonrétegének állapotát vizsgálja. lobal Ozone Observing System globáliszenyezésglobális szennyezés A Föld teljes egészére kiható, mind az élő, mind az élettelen alkotókat károsító gáznemű, folyékony és szilárd anyagok kibocsátása. global pollution lobálisvízügyitársuláslobális Vízügyi Társulás A Dublini és Riói Alapelveket követő, a tagok közötti együttműködést elősegítő szervezet. Feladata az országok támogatása a vízkészletek fenntarthatóságában. lobal Water Partnership, WP LOBELOBE Világ Törvényhozói az Egyensúlyban Tartott Környezetért 1989-ben az Európai Közösség és az USA törvényhozó szerveinek képviselői által létrehozott szervezet. lobal Legislators Organization for a Balance of Environment MOMO genetikailag módosított szervezet, transzgénikus szervezet Olyan szervezet, amelyben a génállomány génsebészeti beavatkozás eredményeként változott meg. genetically modified organism, MO mszmsz, MO, géntechnológiával módosított szervezet Közvetlen genetikai módszerek segítségével valamely új tulajdonsággal felruházott élő szervezet. genetically modified organism olf-áramlásolf-áramlás Az Atlanti-óceán északi felének legismertebb áramlása. ulf-stream gombafonalakgombafonalak A magasabb rendű növényeket (főleg fásszárúakat) segítő, gyökereiket behálózó mikroszkopikus gombasejtek föld alatti szövevénye. mycorrhiza, fungal hyphae gombaölőszerekgombaölő szerek, fungicidek yűjtőnév, amellyel a patogén gombákat (növényi, állati, emberi) elpusztító, különböző típusú vegyületeket jelöljük. fungicidal agents, fungicide gombelemgombelem Mikroelektronikai eszközökben alkalmazott apró, kerek elem. button-cell battery OSOOS lobális Óceánmegfigyelő Rendszer A globális megfigyelőrendszer része, amely nemzeti szervezetek és működő programok részvételével hoszszú távú, megbízható adatok globális értékelését és elérhetőségét célozza. lobal Ocean Observing System gördülésizajgördülési zaj, abroncszaj Leállított motorral, hajtás nélkül, szabadon gördülő gépjármű elhaladási zaja. rolling noise gőzgenerátorgőzgenerátor, gőzkazán Nyomás alatt álló rendszer, amelyben rendszerint fosszilis üzemanyag elégetésével magasabb hőmérsékletűre melegített forrásból átadott hővel a vizet gőz állapotba hozzák. steam generator, boiler gőzgyűjtőrendszergőzgyűjtő rendszer Üzemanyag felvétele során az üzemanyag gőzeit (pl. benzingőz) elszívják és visszavezetik a tárolótartályba. vapour recovery system

5 PS 138 WP PSPS lobális Helymeghatározó Rendszer lobal Positioning System graygray 1 y az elnyelt sugárdózis SI-mértékegysége. 1 y az a sugárdózis, amelyet 1 kg tömegű anyag elnyel, ha vele az ionizáló sugárzás 1 joule energiát közöl. 1 y = 1 J/kg. gray RIDRID globális erőforrások információs adatbázisa Az ENSZ Környezeti Programja által 1985-ben indított projekt fontos eleme a világméretű környezeti állapotfelmérési programnak, az Earthwatchnak. lobal Resources Information Database TOSTOS lobális Szárazföldi Megfigyelőrendszer A globális megfigyelőrendszer legfiatalabb tagja ban alakult meg azzal a céllal, hogy hosszú távú, integrált adatokat gyűjtsön a szárazföldi ökoszisztémák monitorozásával, és ezeket a felhasználók (döntéshozók, környezetgazdálkodók, kutatók) számára megfelelő módon szolgáltassa a változások detektálása, értelmezése és a szükséges intézkedések megtervezése érdekében. lobal Terrestrial Observing System gumigumi Bizonyos növények, különösen a gumifa nedvéből, a latexből szárítással és megalvasztással (koagulálás) készített rugalmas, krémszínű v. barna anyag. rubber gumiabroncs-huladékgumiabroncs-hulladék Eldobott, elhasznált autógumik újra hasznosítható anyaga. B scrap tyre, US scrap tire gumifeldolgozóipargumifeldolgozó ipar A gazdaság azon ága, amelyben üzleti vállalkozások egy csoportja természetes v. szintetikus gumi gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. rubber processing industry gumihuladékgumihulladék Szintetikus v. természetes gumiból készült bármely selejt v. nem kívánatos anyag, sokszor a gumigyártás mellékterméke. rubber waste gümőkórgümőkór, tüdővész, tbc, tébécé, tüdőbaj, tüdőgümőkór Nem megfelelő higiéniás viszonyok között fellépő, Mycobacteriumok okozta megbetegedés, amely elhanyagolása esetén halálos lehet. Régen komoly járványokat okozott, újabban ismét problémát jelent. tuberculosis, TB, pulmonary TB WPWP globális felmelegedési potenciál Az egyes gázok légköri tartózkodási idejének figyelembevételével kiszámított üvegházhatás. global warming potential

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A levegõszennyezés hatásainak megismerése annak érdekében szükséges, hogy fel tudjunk azokra készülni, de még inkább azért, hogy a helyes utat

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

A környezetet érő hatások jellemzői

A környezetet érő hatások jellemzői A környezetet érő hatások jellemzői Együtthatás: Az ember környezeti befolyása kezdetektől fogva megfigyelhető, de szemben az egykor elszigetelt, csak az egyes környezeti összetevőket, elemeket érintő

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS CÉLJA ÉS FELADATAI

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS CÉLJA ÉS FELADATAI V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Csépainé Széll Pálma szell.palma@zmne.hu A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS CÉLJA ÉS FELADATAI Absztrakt Jelen írásban a szerző bemutatja a települési környezetgazdálkodást,

Részletesebben

A környezeti számlák szerepe a fenntarthatóság mérésében

A környezeti számlák szerepe a fenntarthatóság mérésében A környezeti számlák szerepe a fenntarthatóság mérésében Bóday Pál, a KSH osztályvezetője E-mail: Pal.Boday@ksh.hu Szilágyi Gábor, a KSH főtanácsosa E-mail: Gabor.Szilagyi@ksh.hu A következetes politikai

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK I. rész

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK I. rész BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK Dr. Parti Mihály KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK I. rész Budapest 2006 Bevezetés A tantárgy célja bevezetni a

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI KÉZIKÖNYV

FENNTARTHATÓSÁGI KÉZIKÖNYV FENNTARTHATÓSÁGI KÉZIKÖNYV 5 FELELŐSSÉGÜNK A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN: FENNTARTHATÓSÁG MINDENEK ELŐTT! 6 Hogyan használjuk a kézikönyvet 8 A Grundfos értékrendje 10 Mit teszünk a jövőben 11 klíma és a környezet

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Külgazdasági szak. Nappali tagozat. Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Külgazdasági szak. Nappali tagozat. Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Logisztika szakirány A MAGYARORSZÁGI FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapest,

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és

Részletesebben

Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat

Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat Környezetmérnöki BSc szakos hallgatóknak Kocsis Dénes Elérhetőség E-mail: kocsis.denes@eng.unideb.hu Honlap: eng.undeb.hu/kocsisdenes Szoba: 310 Fogadóórák (2014

Részletesebben

Környezeti globalizáció és hazai leképezése

Környezeti globalizáció és hazai leképezése Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek VIII. évf. 2011 2 30-37 Tóthné Szita Klára Környezeti globalizáció és hazai leképezése A globalizáció radikális változásokat generál a gazdasági, társadalmi környezetben,

Részletesebben

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan Dr. Domokos, Endre Szerzői jog 2013 Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet Tartalom

Részletesebben

A KÖRNYEZET KÁROSODÁSA ÉS VÉDELME

A KÖRNYEZET KÁROSODÁSA ÉS VÉDELME A KÖRNYEZET KÁROSODÁSA ÉS VÉDELME Előadás dr. Barkács Katalin, Analitikai Kémiai Tanszék A tárgy tematikája: 1. A környezet, környezeti elemek, környezetszennyezés, környezetvédelem alapfogalmai. A környezetkárosodás

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE

A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE Új MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2007-2013 TANULMÁNY A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE VITAANYAG Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft, és

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS,

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, avagy a megújuló

Részletesebben

Földtan a társadalomért. 2015. június. További információ: www.foldtan.hu vagy www.geolsoc.org.uk/geology-for-society

Földtan a társadalomért. 2015. június. További információ: www.foldtan.hu vagy www.geolsoc.org.uk/geology-for-society Földtan a társadalomért 2015. június Miért fontos a geológia? A geológia a Föld felépítésével, szerkezetével és történetével foglalkozó tudomány. Ez a szakma tárja fel és kutatja a társadalom és az ipar

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL

EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL 2005. szeptember Tartalom Merre tart a világ? A fenntartható állomásai A magyar fenntartható stratégia Ökológiai láblenyomat Októberben záró pályázatok A fenntartható főbb indikátorai

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA Az európai környezetvédelmi jogrendszerének felépítése 2. 2. rész. 4. fejezet 1 II.2.1 A környezetvédelmi politika alapelvei A környezeti kár és káresemény A Polgári

Részletesebben