45. Kisajátítások az autópálya onalán. Szilágyság/45. Bozóttüz. ezés csúcstalálkozója. ezdemény november 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "45. Kisajátítások az autópálya onalán. Szilágyság/45. www.hhrf.org/szilagysag/ Bozóttüz. ezés csúcstalálkozója. ezdemény. 2011. november 11."

Átírás

1 Szilágyság/ Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Bozóttüz zóttüzek Kisajátítások az autópálya nyomv omvonalán onalán A szabálysértõket lejtõl lejig terjedõ pénzbírsággal sújthatják. A polgármesteri hivatalok kijelölik a hét egy napját, amelyen a gazdaságokban el lehet égetni a száraz gallyakat, leveleket. Oktatás 4. oldalon Oktatási ügyek A hónap végén a Pedagógusok Napján fogják felavatni a tanfelügyelõség elõtti parkban az oktatók szobrát. A mintegy 3,5 méter magas szobor egy kapukeretben könyvet magasba emelõ nõalakot ábrázol. A szobor mintegy lejbe került, amelyre a pénzt a nemrégen 25%-os fizetéselvonással büntetett pedagógusok kellett összeadják. Az Észak-erdélyi autósztráda már-már legendává válik, nem tudni beteljesül-e? Mindenesetre a kormány újabb összegeket különített el az autópálya nyomvonalán fekvõ területek kisajátítására Márkaszék és Ipp község területén, illetve még négy Bihar megyei helységben a november 4-i Hivatalos Közlöny szerint. Ipp községben még 144 telket sajátítanak ki mintegy négyzetméternyi területen, Márkaszéken pedig még 50 telket négyzetméternyi területen. Lakatos Sándor, a Szilágy Megyei Kataszteri és Ingatlannyilvántartó Hivatal igazgatója szerint az autópálya Szilágy megyei nyomvonalának mintegy 82 km szakaszából 27,3 km-nyi szakaszon tisztázottak a telkek tulajdonjogai, és készen vannak a kisajátítási dokumentumok elsõsorban Márkaszék, Ipp, Szilágynagyfalu, Kraszna, és részben Bagos község területén. Ezekre a területekre már ban két kormányhatározat is született a kisajátításról. A kormány viszont a mai napig sem tudja, ki fogja megépíteni a Szilágy megyei szakaszt? A Bechtel céggel való szerzõdésbontás illetve megegyezés szerint ennek a szakasznak a megépítését újra meghirdetik versenytárgyalásra. Ez még nem történt meg, de az eddigi elõkészületek alapján kijelenthetjük, hogy most már nem hagyható ki ennek a szakasznak a megépítése. A Jelenleg a Bechtel cég feladata a megye területén mintegy 5 km-nyi autópálya-szakasz megépítése Porc falu mellett. Jelenleg ezen a szakaszon a cég 10 alkalmazottja dolgozik a domboldal megszilárdításán. Fekete Szabó András szenátor szerint a Szilágy megyei szakasz megépítésének nyílt versenytárgyalására hamarosan sor kerül. A 64 kilométernyi Berettyószéplak-Bors közötti szakaszt is átadják a forgalomnak legkésõbb a jövõ év novemberében. Egyelõre frissítik a Magyarnádas-Gyalu, illetve az Aranyosgyéres-Radnót közötti szakasz terveit, amelyek kivitelezési versenytárgyalását a jövõ év tavaszán hirdetik meg. A Bechtel céggel újratárgyalt szerzõdés szerint a cég az már megkezdett munkálatokat folytatja, a további hat szakaszt pedig újra versenytárgyalásra írják ki. Az általuk eddig megépített Barattyószéplak-Bors illetve Gyalu Aranyosgyéres szakasz összesen 118 km a tervezett 415 km-bõl. A megmaradt hat szakasz 297 km hosszú. Ezek megépítésére készül az új versenytárgyalás. J.L. Gazdaság 7. oldalon Vállakozói profil Azok, akik vállalkoznának, elsõsorban a jobb jövedelmi kilátásokat, a személyes függetlenséget jelölték meg motiváló tényezõként. A siker feltételeként a megkérdezettek elsõsorban az intelligenciát (33,8%) említették, a becsület, az õszinteség és az erkölcsösség a válaszadók 32,2%-a szerint elengedhetetlen. Értesítjük olvasóinkat, hogy részben rendezõdtek a DAMCO lapterjesztõvel keletkezett anyagi nézeteltéresek. A Szilágyságot egyelõre még megtalálják a cég újságárusainál. Közép-Európai Kez ezdemény deményezés ezés csúcstalálkozója november 4-én Borbély Károly államtitkár részt vett a Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) csúcstalálkozóján, melynek a KEK soros elnökségét betöltõ Szerbia fõvárosa, Belgrád adott otthont. Az Emil Boc miniszterelnök által vezetett román delegáció kétoldalú tárgyalásokat is folytatott Mirko Cvetkovic szerb miniszterelnökkel, melynek alkalmával a két ország gazdasági együttmûködésérõl, a kétoldalú kapcsolatokról és a jövõbeni közös projektekrõl is tárgyaltak. A KEK csúcs fõ témái a globális gazdasági válság és annak hatásai a különbözõ régiókra, a KEK-zóna országainak együttmûködése és versenyképessége, regionális együttmûködés, valamint az EU-n kívüli országok integrációja. Az RMDSZ államtitkára kifejtette, hogy Románia számára rendkívül fontos a KEKtagság, kiemelve azt is, hogy hazánk ben töltötte be elõször a soros elnöki tisztséget 1996-os csatlakozása óta. A Közép-Európai Kezdeményezés mostanra a térség legnagyobb kiterjedésû és hosszú múltra visszatekintõ, 18 országot magában foglaló együttmûködési keretévé vált. Tagjai közül kilenc az Európai Uniónak is tagállama. A szervezet kinyilvánított feladata a nem EU-tag nyugat-balkáni, illetve kelet-európai KEK-tagállamok euroatlanti integrációjának elõsegítése, az integrációs tapasztalatok átadása számukra. A tanácskozáson a tagországok miniszterelnökei mellett részt vettnek az Európai Fejlesztési Bank, az Európai Bizottság, az Európai Befektetési Bank, a Világbank képviselõi, valamint a regionális szervezetek, az Adriai-Jón Kezdeményezés, a Fekete-tengeri Gazdasági Együttmûködés és a Regionális Együttmûködési Tanács küldöttei. A belgrádi csúcstalálkozó végén Ukrajna veszi át a soros elnökséget. (Tájékoztató)

2 2. Közérdekû Szilágyság/45. Me ghívó III. SzIT K upár a Meghívó Kupár upára A Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács az egészséges életmódra való nevelés érdekében november 19-én, Sarmaságon és Szilágyperecsenben szervezi meg a III. SZIT Kupát, amelyen részt vehet minden olyan sportot kedvelõ ifjú, aki már betöltötte a 16-ik életévét, illetve aki még nem töltötte be a 36-ik életévét. A csapatok összetétele 5+1. A mérkõzések idõtartama 2 x 10 perc, kivételt képeznek az elõdöntõk és a döntõ, amelyek idõtartama 2 x 15 perc. Szilágyság Helyszín: Sarmasági Ipari Iskolacsoport tornaterme és a Szilágyperecseni Általános Iskola tornaterme. Jelentkezni kizárólag elektronikus formában lehetséges november 17., 16 óráig a weboldalon. A sorsolásra aznap 17 órakor kerül sor az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének székházában. Benevezési díj: 30 lej csapatonként 20 lej személyenként, amely egyben tartalmazza az esti vacsorához való hozzájárulást is. Program: 08:00 08:30 Érkezés, regisztráció 08:30-09:00 Ünnepélyes megnyitó 09:00-19:00 Mérkõzések lebonyolítása 19:00-19:30 Eredményhirdetés, díjkiosztás (Szilágyperecseni Általános Iskola tornaterme) 19:30 Vacsora a szilágyperecseni Martini étteremben Szeretettel várunk minden focizni és szurkolni szeretõ barátunkat! A SZIT elnöksége Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Kiadja a SZILÁGYSÁG KULTURÁLIS Zilah Kossuth u. 33. Telefon: Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, EGYESÜLET 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ igazgató. Fõmunkatársak és mûszaki szerkesztõk: Közéleti, közmûvelõdési hetilap ISSN MÁTÉ JÓZSEF és ANTAL CSILLA BEÁTA * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére, a szerkesztési alapelvekveknek megfelelõ átszerkesztésére, a cím megváltoztatására. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/45. Közéletünk 3. Egyre gyakoribb a bozóttûz Szilágy megyében. Csak hétfõn alig pár óra alatt négy helyen is a tûzoltók kellett megfékezzék a száraz növényzet felgyújtása miatt keletkezett lángokat. Lucian Jacodi, a tûzoltóság szóvivõjének adatai szerint ebben az évben eddig háromszor több tûzesethez kellett kivonuljanak, mint a teljes tavalyi évben. Eddig 155 õrizetlenül hagyott tarló- vagy aljnövényzet-égetést kellett megfékezzenek, mert a lángok már lakott területeket, erdõket veszélyeztettek. A szóvivõ újból felhívja a lakosság figyelmét a tûzvédelmi szabályok betartására. A szabálysértõket lejtõl lejig terjedõ pénzbírsággal sújthatják. A polgármesteri hivatalok kijelölik a hét egy napját, amelyen a gazdaságokban el lehet égetni a száraz gallyakat, leveleket. Természetesen csak teljes szélcsendben és Erdélyben mind a vállalkozói szándék, mind pedig a vállalkozói aktivitás magasabb az országos átlagnál, a válsággal felerõsödõ tõkehiány, a növekvõ adóterhek és a jogrendszer ellentmondásossága azonban nagyban nehezíti a kis- és középvállalkozói szektor fejlõdését - ez derül ki abból a felmérésbõl, amelyet azintegrált vállalkozásfejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban címû projekt keretében végeztek. A kutatással és a projekttel kapcsolatosan november 7-én, hétfõnt tartottak sajtótájékoztatót Sepsiszentgyörgyön. A Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) az idei év elején indította el azt a kétéves futamidejû, stratégiai humánerõforrás-fejlesztési projektet, amelynek célja az észak-nyugati, központi és nyugati régiókban élõk vállalkozói készségeinek fejlesztése, a vállalkozói szellem ösztönzése. Mindezt egy újszerû, integrált vállalkozásfejlesztési modell gyakorlatba ültetésével képzelik el, oly módon, hogy a projekt nem csupán új vállalkozások indítására irányul, hanem olyan vállalkozókat is célba vesz, akik már útjára indították, és mûködtetik saját vállalkozásukat, de akiknek képzésre és/ vagy szakemberek által nyújtott támogatásra van szükségük ahhoz, hogy sikeresebbé, versenyképesebbé váljanak. (...) Klárik Attila, a Központi Regionális Fejlesztési Központ felelõse elmondta, olyan partnereket sikerült ebbe a projektbe bevonni, akik mind a szakmai hátteret, mind a gyakorlati tapasztalatot biztosítani tudják. Gyakorlatilag egész Erdélyt lefedõ projektrõl van szó, 104 kisváros vesz részt benne. Célunk, hogy 540 személy vegyen részt képzéseinken, illetve legalább 54 új vállalkozás beindítása. A kézdivásárhelyi székhelyû Központi Regionális Központ hivatalos elindítására november végén kerül sor számolt be Klárik Attila. A LAM Alapítvány, amely a Központi Fejlesztési Régiót képviseli a projektben, lassan két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a képzések terén, tudtuk meg Klárik Attilától, aki azt is elmondta, hogy az alapítvány tevékenysége nyomán 7000 hallgató vett Bozóttüz zóttüzek ek a megfelelõ távolság betartásával lehet tüzet gyújtani, és a vízzel való teljes eloltásáig felügyelni kell a tüzet. részt különbözõ szakképzéseken, 30 millió dollár értékben folyósítottak mikrohiteleket és 280 új vállalkozás beindításához nyújtottak szakmai segítséget. Erdélyben ebben a témában, ilyen méretû és ilyen pontosságú felmérés még nem készült ismertette a két jelentés fontosságát Csata Zsombor szociológus, a kutatás vezetõje.a Potenciális vállalkozók lehetõségek és nehézségek és a Vállalkozók elvárások, lehetõségek és nehézségek címû kutatások fókuszcsoportos és kérdõíves vizsgálatok eredményeit dolgozzák fel, az adatfelvétel 2011 május-júniusában történt, a válaszadó nemzetiségének függvényében román és magyar nyelven. A terepmunka a három régió 101 kisvárosában zajlott, lebonyolítását az IRES Intézet munkatársai végezték, az EVK kutatóinak a tervei, szakmai irányítása és felügyelete mellett. Hátra van még egy kutatási fázis, amelynek során a visszajelzéseket is megvizsgálják tájékoztatott Csata Zsombor. A jelentések rámutatnak, hogy erdélyi viszonylatban továbbra is jelentõs hiány mutatkozik a professzionális szaktanácsadás és az intézményes vállalkozásfejlesztési programok tekintetében, ami az üzleti elképzelések esetlegességében, a stratégiai építkezés tudatosságát mellõzõ eseti megoldások alkalmazásában mutatkozik meg. Nemzetközi vizsgálatokkal történõ összehasonlításban szembeötlõ az üzleti együttmûködés társadalmi feltételeinek a hiánya a régióban: a személyközi és az intézményi bizalom szintje egyaránt rendkívül alacsony, a kooperációra való hajlam hiánya, az egyéni boldogulási stratégiákban kifejezõdõ útkeresés olyan komparatív hátrányt jelent, ami az egyre szélesedõ nemzetközi versenyben komolyan veszélyezteti a kis- és középvállalkozói szektor bõvülését és ezáltal a régió gazdaságának a fenntartható fejlõdését. Ennek orvoslásához egy olyan intézményi környezet megteremtésére és olyan programok ösztönzésére van szükség, amelyek hozzájárulnak a hálózati vagy klaszterszerû együttmûködésben rejlõ lehetõségek megfelelõ kiaknázásához Az a tény, hogy a tavalyihoz képest megháromszorozódott az ilyen tûzesetek száma, a lakosság nemtörõdömségére utal, amelyet az elkövetkezõ idõben szigorúan büntetni fog a tûzoltóság, ugyanakkor a helyi önkormányzatokat is fokozottan ellenõrzik a szabályok betartatásában. J.L. Kuta utatási tási jelentés az erdél délyi fejlesztési régiók kisvállalkozásainak helyz yzetérõl olvashatjuk ki a közvélemény-kutatás eredményeit ismertetõ jelentésekbõl. A projekt keretében sor kerül egy átfogó vállalkozói és menedzser felnõttképzésiprogramra, amely a fontosabb vállalkozói képzési igényeket hivatott kielégíteni és egy vállalkozás-fejlesztési tanácsadói programra, amely a fõbb vállalkozói szolgáltatási igényeket szeretné kielégíteni. A vállalkozásfejlesztési képzési és tanácsadói szolgáltatások kínálatának szakmai megalapozásához és felügyeletéhez egy átfogó szociológiai és közgazdaságtani vizsgálatra kerül sor, melyet az Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontjavégzett. Az elmúlt tíz hónapban az Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja által irányított kutatássorozat mellett a projekt keretében megvalósult két innovatív képzési program(felnõttképzési menedzser és vállalkozásfejlesztési tanácsadó) adaptációs fejlesztése, ezek alapján folyamatban van egy-egy mintaképzés 18 potenciális vállalkozó részvételével. A tanácsadással párhuzamosan jelenleg a képzési komponens szakmai elõkészítése zajlik, melynek során a szakértõk három vállalkozásfejlesztési és három menedzsment képzési program fejlesztésén és akkreditálásán dolgoznak. A 2012-ben induló ingyenes képzésekre összesen 540 résztvevõt várnak a projektmegvalósítók. A projektet a Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) valósítja meg az Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontjával (EVK), a LAM Alapítvánnyal, a Romániai Magyar Üzleti Egyesülettel, valamint a magyarországi Türr István Képzõ és Kutató Intézettel partneri együttmûködésben. A projektet az Európai Szociális Alap támogatja a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Programon keresztül. A projekt teljes költségvetése lej, melybõl lej vissza nem térítendõ támogatás. A két kutatás teljes anyagát letölthetik a honlapról, ugyanitt a projektrõl részletes leírást, sajtóanyagokat és a várható eseményeket is elérhetik, valamint hírlevélre is feliratkozhatnak. (Tájékoztató) Pályáza yázati ti lehetõség November 28 és január 13 között lehet pályázni a fiatal gazdák indulását támogató 112-es mezõgazdasági intézkedésre, tájékoztat Tánczos Barna vidékfejlesztési államtitkár kabinetje. Az intézkedés jóváhagyott útmutatója a minisztérium honlapján is elérhetõ. A PNDR módosítása kapcsán, a minisztérium szeptember óta dolgozik a fiatal gazdákat érintõ 112-es intézkedés egyszerûsítésén, hatékonyabbá tételén. Az Európai Bizottság mezõgazdasági igazgatóságához is eljuttatott módosítások közül a legfontosabb a támogatási összegek növelése: a legkevesebb 6 UDE méretû gazdaságok esetén a gazdák 10 ezer euró helyett 12 ezret kapnak, míg az eddigi legtöbb 25 ezer euró helyett 40 ezer euróra is lehet pályázni magyarázta az államtitkár. Elmondta, a szaktárca a végzettségi fokozati szinten is könnyít, vagyis, a kedvezményezetteknek ezen túl nem kell kötelezõ módon középiskolai szintû mezõgazdasági végzettséggel rendelkezniük. A módosítás értelmében, a gazdasági méret meghatározásánál a gombák és virágfajták nem haladhatják meg a gazdaság 50%-át, a virágültetvények pedig ennek az 50%-nak legtöbb a felét képezhetik. (Tájékoztató) Brüssz üsszeli felülvizsgála elülvizsgálat November között érkezik Romániába az Európai Számvevõszék a 2010-es területalapú támogatások kifizetéseinek ellenõrzése céljából, tájékoztat Tánczos Barna vidékfejlesztési államtitkár. A számvevõszék képviselõi helyszíni ellenõrzéseket tartanak majd, megyénként három-négy gazda földterületét látogatva meg. A terepen megtartott ellenõrzésekre olyan területeket választottak ki, amelyeket a Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) és az Országos Számvevõszék is elõzõleg már leellenõrzött tájékoztatott Tánczos Barna. Hozzátette, szigorú ellenõrzésekre kell számítani, rendellenességek esetén pedig a biztosok az APIA szabályzata alapján járnak el. Az Európai Számvevõszék képviselõi Hargita, Kovászna, Maros és Kolozs megyékben tartanak vizsgálatokat. Haschi András, a Hargita Megyei Mezõgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség igazgatója elmondta, ami õket illeti, biztosak abban, hogy a két évvel ezelõtti ellenõrzések során a hatályos jogszabályok szerint jártak el. Minden évben azt próbáljuk a gazdákkal megértetni, hogy a vizsgálatok során nem tudunk engedékenyek lenni, hisz rá két évre is lehet felülvizsgálatokra számítani, amelyek során, ha rendellenességek lépnek fel, a támogatásaik elvesztését kockáztatják fogalmazott Haschi. A brüsszeli számvevõszék évente hathét alkalommal tart hasonló ellenõrzéseket Romániában, 2007 óta elõször járnak a székelyföldi megyékben. (Tájékoztató)

4 4. Oktatás Szilágyság/45. Oktatási tási ügyek ek Tanár-szobor A hónap végén a Pedagógusok Napján fogják felavatni a tanfelügyelõség elõtti parkban az oktatók szobrát. A mintegy 3,5 méter magas szobor egy kapukeretben könyvet magasba emelõ nõalakot ábrázol. A szobor mintegy lejbe került, amelyre a pénzt a nemrégen 25%-os fizetéselvonással büntetett pedagógusok kellett összeadják. Ioan Abrudan fõtanfelügyelõ kijelentette, hogy az adományozás teljesen önkéntes alapon folyt, senkit nem kényszeríttetek arra, hogy pénzt adományozzon a szoborra. Egyesek szerint nemigen merték megtenni, hogy elutasítsák a felsõbb szervek önkéntes adományozásra vonatkozó felkérését. Számunkra kérdés marad, hogy a kezdõ tanár minimálbérébõl még lejt adjon a szoborra, vagy ezt az összeget az iskola a szülõbizottság által rendezvényekre, felszerelésekre összeszedett pénzébõl fizesse ki. Biztosan a szimbolikus politizálásra kell költeni a pénzt ilyen szûkös, megszorításos években? Talán jobb helye lenne ott, ahol több hasznot hoz az oktatás színvonalában, mint egyesek presztízs számlájára. Mert az oktatás színvonala talán jobban függ az oktatók bérezési szintjétõl, mint az újabb sarcból épített szobortól. Díjazások A fõtanfelügyelõ felkérte a magáncégeket, hogy adományozzanak a megye kitûnõ eredményeket elért diákjainak díjazására. Az eredmények függvényében lej lesz egy-egy diák borítékjában, aki a körzeti vagy országos tantárgyversenyeken kitûnõ eredményeket ért el. Nem ez az elsõ eset, hiszen a diákok díjazására a minisztérium vagy az önkormányzatok kereteibõl nemigen futja... A diákokat felkészítõ kitûnõ tanárok több hónapi, évi felkészítõ többletmunkáját még csak meg sem szokták köszönni. Igaz, fizetéselvonások és az ilyen önkéntes hozzájárulások után néhányan kaptak egy-egy kézfogást vagy egy papírt. Himlõjárvány Több mint 250 esetet diagnosztizálták a szilágysági iskolások körében, a himlõt. A mára már eltûntnek tekinthetõ betegség újra felütötte a fejét a diákok körében. Mihail Cheseli, az egészségügyi igazgatóság szóvivõje szerint nem beszélhetünk járványról. Mintegy tíz év alatt eddig összesen két esetet találtak ben kezdték a hónapos gyerekek kötelezõ oltását. Jelenleg csak azok betegedtek meg, akiket szüleik akkoriban nem vittek el oltani, ez leginkább a halmozottan hátrányos közösségekre volt jellemzõ. A betegeket elszigetelték, a már beoltott gyerekek nem veszélyeztettek. J.L. Október 29-én immár 17 alkalommal került sor a Vörösmarty Mihály szavalóverseny helyi szakaszára. 46 gyerek vett részt a versenyen, öt korcsoportba sorolva. Az V-VIII osztályos diákok, a szabadon választott vers mellett egy kötelezõ verssel is elõ kellett lépjenek. Idén József Attila költeményeibõl válogathattak a gyerekek. A verseny moderátora, Nagy Ágnes tanítónõ, megemlékezett arról, hogy a XX. század legjelentõsebb költõjének tekintjük, költészete nemcsak saját korát, hanem az egész század alapkérdéseit felöleli. Élmény volt a fiatal nemzedék szavalatait hallgatni, akik derûs és szívbemarkoló elõadásmódjukkal elkápráztatták a nézõket, valamint az õket felkészítõ, zsûrízõ pedagógusokat: Nagy Ágnes, Romocea Judith tanítónõk, Pap Izabella magyarszakos tanárnõ, Molnár Ilona és Iacob Ildikó óvónõk. Köszönet mindazoknak a kollégáknak, akik részt vállaltak a tanulók felkészítésében és jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, valamint a Versenykiírás Hiszem, hogy sok Szilágy megyei diák és pedagógus számára ismerõsen cseng már a Zrínyi Ilona Matematikaverseny neve, hiszen ebben a tanévben már negyedik alkalommal szervezzük meg. A verseny területi fordulóját február 17-én rendezzük a perecseni, illetve zoványi iskolákban. Azok számára, akik most elõször hallanak a versenyrõl, elmondanám, hogy a verseny kiírója, a kecskeméti székhelyû, a Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány. A Zrínyi Ilona kétfordulós (területi és országos) matematikaverseny, amelyet teszt formájában bonyolítanak le az alapítvány honlapján (www.mategye.hu) is olvasható szabályok szerint. A verseny célja a matematika népszerûsítése. Az összeállított feladatsorok elsõsorban a tanulók logikus gondolkodását mérik. Lehetõséget biztosítanak arra, hogy az iskolák 3-8. osztályos tanulói összemérhessék Szavalóv valóver erseny Zsibón Communitas Alapítvány, a Wesselényi Társaság és a helyi RMDSZ szervezeteinek, a verseny megszervezésében és lebonyolításában vállalt szerepükért. Komoly fejtörést okozott a versenyzõket megilletõ jutalmak odaítélése, melynek a költségeit a Communitas Alapítvány, az RMDSZ helyi szervezete és a Wesselényi Társaság fedezte. De ime a díjazottak névsora: Óvodások: I. díj - Mátyus Ingrid, Daróczi Eliza, Király Júlia II. díj - Kercsuly Erika, Bogdán Cynthia III. díj - Miklós Gergõ, Pop Brigitta Felkészítõ óvónõk: Molnár Ilona és Iacob Ildikó. I. II. osztályosok: I. díj - Molnár Zoltán-Tibor - felkészítõ Nagy Ágnes, Szekér Imola - felkészítõ Romocea Judith; II. díj - Rus Lorena - felkészítõ Nagy Ágnes, Molnár Anita - felkészítõ Romocea Judith, Talpos Tímea - felkészítõ Nagy Ágnes; III. díj - Szekér Kinga - felkészítõ Zrínyi Ilona Matema tematika tikaver erseny matematikai tudásukat. Egy iskolából tetszõleges számú versenyzõ indulhat. Nevezési díj: 8 lej (melyet minden regisztrált tanuló után ki kell fizetni, akkor is, ha valamilyen oknál fogva nem tud megjelenni a versenyen). Nevezési határidõ: november 25. ( A szerver túlterhelése miatt célszerû nem utolsó napra hagyni a nevezést.) Nevezési cím: Nevezni kizárólag az alapítvány számítógépes rendszerén keresztül lehet. Azok az iskolák, amelyek már részt vettek a versenyben az eddig is használt kóddal és jelszóval regisztrálhatnak. Az újonnan benevezõ iskolák pedig megkapják a saját kódjukat és jelszavukat. A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdés, kérés esetén a címen, illetve a telefonszámon vagyok elérhetõ. Versenyre fel! Várom a jelentkezõket! Vig-Szabó Andrea, a verseny Szilágy megyei szervezõje Romocea Judith, László Ingrid. Dícséretben részesültek: Boda Helga, Nagy Zoltán, Miklós Edina és Szekér Csongor. Különdíjat érdemelt Hochhauser Ronald Erik. III. IV. osztályosok: I. díj - Molnár Tímea - felkészítõ Romocea Judith, Molnár Rolland - felkészítõ Nagy Ágnes; II. díj - Bogdán Toni - felkészítõ Nagy Ágnes, Apai Norbert - felkészítõ Romocea Judith; III. díj - Antal Sebastian-David - felkészítõ Romocea Judith, Hunyadi Szilárd - felkészítõ Nagy Ágnes. V. VI. osztályosok: I. díj - Csatlós Sándor-Róbert - felkészítõ Pap Izabella; II. díj - Dobocan Erik - felkészítõ Pap Izabella; III. díj - Daróczi Róbert-Normen - felkészítõ Pap Izabella. VII. VIII. osztályosok: I. díj - Daróczi Klarissza - felkészítõ Pap Izabella; II: díj - Hunyadi Ivett - felkészítõ Pap Izabella; III. díj - Mátyus Csenge - felkészítõ Pap Izabella. Molnár Ilona Iskola olapénz A tanügyminisztérium honlapján nyilvánosságra hozták a líceumi támogatásra jogosult diákok jegyzékét. Szilágy megyébõl diák igényelte és kapta meg a havi 180 lejes támogatást. A szociális segélyre azok a líceumi diákok jogosultak, akik esetében a család egy fõre esõ jövedelme kevesebb mint 150 lej. A támogatást a mintegy diák visszamenõleg is meg fogja kapni azokra a hónapokra, amikor iskolába járt. Ugyanakkor a tavaly segélyben részesültek közül 123 diák elvesztette ezt a jogosultságát, mert túl sok igazolatlan hiányzást gyûjtött össze. A tavaly még diák kapta meg a támogatást, számuk mára jelentõsen csökkent részint az igazolatlan hiányzások, részint pedig a feltételek szigorodása miatt. A megyében a legtöbb igénylés a szilágycsehi líceumból érkezett (121), 107 jogosult kérelmezte a somlyói I. Maniu iskolaközpontból, mintegy 100 a zsibói O.Goga iskolaközpontból, és 102 a zialhi V. Gelu iskolából. J.L.

5 Szilágyság/45. Mûvelõdés 5. Szilágysági tánccal Prágában Aznap este még belefért a programba a prágai Vencel-tér megtekintése, körbejárása, a sorsfordulós 68-as Prágai Tavasz valamint a 89-es Bársonyos Forradalom helyszíne. A fesztiválon 18 ország, 54 csoportja vett részt, mondhatni egész Európából. A színes népviseletek és a táncok sokszínûsége a nézõk és résztvevõk számára egy felséges kavalkád látványát keltették. Mi szerencsés helyzetben voltunk, ugyanis a három magyarországi csoporttal a sok, lassan unalmassá váló balkáni körtáncok után egy fergeteges részt mondhattunk magunkénak, mely a közönséget is feldobdta. Kraszna- Berettyómenti táncunkkal nemcsak hazánkat, hanem a Szilágyságot is képviseltük e rangos fesztiválon. Romániából rajtunk kívül az apahidai Someºul román együttes vett részt. A magyarországi csoportokat ismerõs oktatók vezették, Klárika és Szilveszter, akik a szilágycsehi táborokban is oktatnak. Ugyanazon szállodában voltunk elszállásolva így az esti bulik, a rögtönzött táncházak is remek hangulatban teltek. Ez az elsõ alkalom, amikor egy európai nagy rendezvényen vettünk részt és derekasan helytálltunk. Remélem a jövõben még több hasonló rendezvényen lesz alkalmunk résztvenni. A négy nap élménye fárasztó volt ugyan, de felejthetetlen marad mindannyiunk számára. Matyi István A Meseº Néptáncegyüttes magyar tagozata, a Terbete, november 3-6. között a prágai VII. Nemzetközi Néptánc Fesztiválon vett részt. A szervezõk jóvoltából bõven volt idõnk szabad programokra. Prágában heteket lehetne eltölteni, de még akkor is hiányérzettel marad az ember a rengeteg látnivaló miatt. Minden szabad idõt maximálisan kihasználva igyekeztünk minél többet beletömöríteni a négy napba. Helyi idegenvezetõ jóvoltából megtekinthettük Prága nevezetes, történelmi eseményekben gazdag városrészeit. Így a prágai vár, a St. Vitus gótikus katedrális, az óvár, az óváros csodálatos középkori utcái, épületei, a világhírû asztrológiai órástorony (Orloj) játéka, a Károly-híd és a rengeteg látnivló lenyûgözõ élményt nyújtott számunkra. Egy egész napos séta következett Karlowy Vary-ban, Európa egyik leghíresebb fürdõhelyén. Itt a tizenkét gyógyforrás vizeit ízlelgetve, a tizenhét méter magas fedett gejzírt, a festõi völgyet megcsodálva, melyben a település található, a csodálatos üdülõházak, fürdõházak, paloták, parkok, sétányok valamint a híres Becherovka gyógylikõr múzeuma jelentették a felejthetetlen élményt. A Bánffyk fyk MEGHÍVÓ A Báthory István Alapítvány szeretettel hív mindenkit 2011 november 18-án, pénteken 17 órára a Szilágysomlyói Polgármesteri Hivatal dísztermébe LISZT FERENC-re emlékezni születésének 200 évfordulóján. Elõadást tart dr. Angi István zeneesztéta, zenekonzervatóriumi tanár,,liszt Ferenc utóromantikája címmel. Zongorán közremûködik Szép András Az elõadás után bemutatásra kerül Benkõ Levente Szárazajta c. könyve. Helység: Szilágynagyfalu (Szilágy megye). A kastély neve: Báró Bánffy kastély. Bemutatkozó: Csapatunk neve A Bánffyk, s mind a tízen Szilágynagyfaluban élünk. A Szilágysomlyói Simion Bãrnuþiu Fõgimnázium tanulói vagyunk. Kiindulva abból a gondolatból, hogy Aki a múltat nem ismeri, az a jövõt nem érdemli, elhatároztuk, hogy nemcsak felkutatjuk a Bánffy kastély múltját, hanem a jövõjével is foglalkozunk. A csapatunk tagjai olyan XI-XII.-es diákok akik már több hagyományápoló és néptánc táborban vettek részt, s így már régóta kapcsolatba kerültünk népünk hagyományaival, múltjával. Mint szilágynagyfalui diákok, lelkesedve jelentkeztünk be egy versenyre, ami arról szól, hogy a községünkben lévõ Bánffy-kastélyt bemutatjuk több internetes vetélkedõn. Több csapat jelentkezett a versenyre, mivel bíztató nyeremények várnak ránk. Csapattagok (az életkor megjelölésével): Kiss Anna, csapattag, 17 Benedek Gabriella, csapattag, 17 Szilágyi Levente, csapattag, 18 Király Rebeka, csapattag, 17 Kabai Ágota, csapattag, 17 Nagy Anett, csapattag, 17 Fazakas Ágota, csapattag, 17 Balázs Beáta, csapattag, 17 Bara Erika, csapattag, 17 Szabó Csaba, csapattag, 20 Részletek a oldalon!

6 6. Közérdekû Szilágyság/45. A hiúság vására Visszaigény isszaigényelhetjük az egyházi levéltár véltáraka akat t rendsz endszer erezésük ezésük elõtt Amikor az EMNT úgy döntött, hogy létrehozza az Erdélyi Magyar Nemzeti Mozgalmat, amelynek csupán vezetõ szerve marad errõl ugyebár mostanában már egyáltalán nem beszélünk, majd késõbb a bejegyzett szervezettel sem elégedtek meg, hanem megalakították az Erdélyi Magyar Néppártot, három fontos érvet állítottak az új párt mögé. Az elsõ: az EMNP képes lesz a választásokon azokat az erdélyi magyarokat is mozgósítani, akik az eltelt években lemorzsolódtak az RMDSZ szavazóbázisáról, és akik száma százezres nagyságrendekkel mérhetõ. A második: a romániai politikai élet magyar pártjai között jöhet létre az az új egység, amely felül`r minden eddigi széthúzást, és így születnek meg az eddig soha nem látott sikerek. A harmadik: az új párt példát mutat nyitottságból, demokratizmusból, átláthatóságból, a központosítás lebontásából, a vélemények sokszínûségébõl, azaz mindabból, aminek hiányával az RMDSZ-t az évek során megfontoltabb vagy indulatosabb szavakkal vádolták. A demokratizmus, a központosítás lebontása, a véleménykülönbségek elismerése, a nyílt eszmecsere végsõ soron azt jelenti, hogy nem egyetlen központból zuhognak alá a parancsszavak, hogy mikor mit ildomos cselekedni, hanem a sokat hangoztatott európai szubszidiarítás jegyében is a helyi szervezetek saját kezükbe vehetik a helyi kérdések kezelését. Márpedig Marosvásárhelyen ezt tette az EMNT helyi szervezete az EMNP helyi pártszervezeteinek a megalakulására ugyanis még nem került sor, amikor úgy döntött, hogy a helyi RMDSZ-szel közösen ugyanazt a jelöltet támogatják az alighanem csak jövõ év végén sorra kerülõ polgármesterválasztáson. A két marosvásárhelyi szervezetben tevékenykedõk megértették az idõk szavát: ahhoz, hogy a marosvásárhelyi magyar jelöltet már indulásból ne fosszák meg esélyeitõl azzal a valószínûleg újra induló Dorin Floreával szemben, aki nem akármilyen politikai ellenfélnek számít, össze kell fogni. Annál is inkább, mert hónapok óta errõl beszél az erdélyi közvélemény, sõt az EMNT és EMNP magyarországi támogatóinak a részérõl is hasonló sugallatok érkeztek. Csakhogy kiderült: a helyi kérdésekben mégsem a helyi szervezetek döntenek, hanem például az EMNT-központ, amely úgy tûnik hiúsági kérdést csinál abból, hogy a döntés kicsúszott a kezei közül, és valakik képesek a józan eszükre és saját demokratikus szabályaikra is hallgatni. Nagyvárad és Marosvásárhely között így elindultak az EMNT-közlemények: az elõzõ harsányabb, az utóbbi finomkodó és rendkívül diplomatikus hangvételû. De még így is elõször történik meg az EMNT életében, hogy valakik ellene mertek mondani a fentrõl jövõ utasításoknak. Következésképpen mindaz, ami a marosvásárhelyi polgármester-jelöltállítás körül zajlik, az EMNT és EMNP szempontjából ugyancsak érdekes: a demokráciáról csupán beszélnek, vagy gyakorolják is? (Székedi Ferenc, ÚMSZ) A ferencesek több mint 160 doboznyi gyûjteményüket kaphatják vissza. A kommunizmus idején elkobzott egyházi levéltárak visszaszolgáltatására, bizonyos feltételek mellett magánlevéltárak létrehozására kínál lehetõséget a 16/1996- os számú levéltári törvény módosítása, amelyet a képviselõház is elfogadott tájékoztatta lapunkat Máté András Levente. A törvény egyházi, levéltári anyagok visszaszolgáltatását is szabályozza a jogcím nélkül elkobzott levéltári anyagokat püspökségenként visszaigényelhetik az egyházak, a puszta jogot harminc napon belül megkapva. A természetbeli visszaszolgáltatás olyan arányban történik, amennyire a jogos visszaigénylõk biztosítani tudják a megfelelõ tárolást, karbantartást és hozzáférhetõséget. A módosítási javaslatot az RMDSZ képviselõházi frakciójának vezetõje, Kerekes Károly és Márton Árpád RMDSZ-es képviselõtársaival együtt kezdeményezte. Ha az ellenzék nem támadja meg a törvényt az Alkotmánybíróságon, és Traian Bãsescu államfõ kihirdeti, akkor az érvényesnek tekinthetõ. A törvény elõírásai szerint olyan magánlevéltárakat lehet létrehozni, amelyek a munkaviszonnyal kapcsolatos levéltári anyagokat kezelnek. Ezekhez azok a személyek fordulhatnak, akik a fizetésükkel, munkaviszonyukkal kapcsolatosan akarnak információkat és bizonylatokat megszerezni, egyebek mellett például annak érdekében, hogy kiszámítsák a nyugdíjukat. Arra voltunk kíváncsiak, a levéltárak Ha igazak a népszámlálásról nyilvánosságra hozott ideiglenes adatok (s amint különben a kolozsvári kisebbségkutató intézet becslései már korábban jelezték), akkor pár százalékkal kevésbé fogytunk, mint a többségiek, ami akár félszázezer plusz magyart is jelenthet. Mármint akkor, ha ugyanolyan mértékben (tíz százalék körül) fogyunk, mint az összlakosság. Ha azt is tudjuk, hogy a Vajdaságban és Felvidéken, ahol szintén számlálást tartottak ezekben a hetekben, a szerb és a szlovák többséghez viszonyítva inkább a magyarság nagyobb fogyásáról jönnek a hírek, akkor nincs okunk nagy szégyenkezésre. Legalábbis olyanra semmiképpen nem, mint amilyet a mostani pesti kormány magatartása tükröz felénk. Mármint azt, hogy Erdélyben (akár jelentõs anyaországi közpénzek támogatásával, amit egyszer majd számon kérnek a szavazó polgárok) sürgõsen egy Fidesz-függõ új párt kellett, mert az RMDSZ úgymond elrontotta a dolgokat, lepaktált a románokkal meg minden. Milyen jól tudják a pesti dunántúli urak, akik soha nem éltek Erdélyben és a Székelyföldre ma is jobbára csak kürtõskalácsot enni, köménymagost inni és zászlót lengetni járnak. Pedig ott nem annyira több zászlóra és himnuszra, hanem munkahelyteremtõ tõkére lenne szükség. A valóság és benne a népszámlálási adatok inkább azt bizonyítják, hogy a visszaszolgáltatását lehetõvé tevõ törvénymódosítás hírét hogyan fogadják az egyházak, amelyek régóta várnak erre a jogorvoslásra. Orbán Szabolcs, az erdélyi ferences rendtartomány vezetõje (minister provincialis) lapunknak elmondta: bár a törvény tartalmát még pontosan nem ismeri, de korábbi információi szerint a levéltári anyagok visszaszolgáltatása csak a feldolgozásukat követõen történhet meg. Az államosításkor a kolozsvári ferences kolostor középkori okiratokat is tartalmazó gyûjteményét, levéltárát elkobozták, egy része a Szekuritáté szûrõjében maradt, másik része pedig a Kolozsvári Állami Levéltárba került, és mindmáig nincs kutatható állapotban. (...) Flóra Ágnes történész, levéltáros, az Állami Levéltár kolozsvári fiókjának munkatársa, úgy tudja, a ferences kolostor gyûjteménye már töredékeiben, feldúlva, a Szekuritátétól való átmentés nyomán került az intézménybe. A 23 folyóméternyi, teljesen rendszertelen anyag (7 doboz körülbelül egy méter) feldolgozását tavaly kezdte el, de a munka nehézkessége miatt csekély részét sikerült csak rendeznie. Mint mondta, a törvény tartalmát még nem ismeri, de logikusnak tûnik, hogy visszaszolgáltatásuk elõtt a levéltári anyagokat azonosítsák. Máté András úgy tájékoztatott, a levéltári anyagok visszaszolgáltatásának nem feltétele azok rendszerezése. Ez a folyamat egyébként tovább tolhatná a visszaszolgáltatás idõpontját, hiszen a munka mennyisége és a szakemberek kis Csiklandós! tizennyolc évi Markó-uralom és vele a kormányzásban való részvétel inkább jobb együttmûködést és viszonylagos nyugalmat hozott az itteni magyarságnak, s ennek is köszönhetõ, hogy 90 márciusa óta nem voltak olyan durvaságok, amelyek tömeges kivándorlásra ösztönöztek volna. Ezért is vagyunk többen, mint reméltük. Az erdélyi magyarság kezdi megérteni, hogy csak akkor tudunk hatni a román parlamentre és a kormányra, s érhetünk el némi eredményt, ha ott vagyunk. Ha nem vagyunk ott, morzsát is alig kapunk. Nem mozdul Európa, pláne, hogy a román kormánynak nagyobb a nemzetközi tekintélye, mint a magyarnak! S Románia elsõ emberét Obama elnök is fogadja, a magyart egyelõre közelében sem akarja. Persze az új tanügyi törvény (hogy frissebb példát említsünk), Európa e részének leginkább kisebbségbarát jogszabálya, bár az autonómia számos elemét tartalmazza, még nem maga a területi autonómia. Ezt majd Szász Jenõ és Toró T. Tibor vívja ki. Õk mindenkinél jobban ismerik a receptet. Ha nem õk, akkor a fiaik és unokáik. Már ha bejutnak a román parlamentbe, ahol országnak-világnak megmutatják, hogyan lehet öt-hat százalékkal gyõzni kilencvenöt ellenében, s miként csiklandozza meg a szúnyog az elefánt talpát. Ezt a csiklandozást még megvárjuk. (Sike Lajos, ÚMSZ) létszáma miatt az alapos rendszerezés akár több évet is igényelne. Nagy László, az Erdélyi Unitárius Egyház fõjegyzõje szerint mindenképp üdvözlendõnek tartják a törvényt, amennyiben azt az erdélyi magyar történelmi egyházak igényeinek megfelelõen és javaslatainak figyelembevételével fogadták el. A jogszabály kedvezõ alkalmazása nagy lépés lehet a történelmi igazságszolgáltatások sorában nyilatkozta a fõjegyzõ. (...) Örvendünk, hogy mostanra körvonalazódik ennek az ügynek is a megoldása. Amikor 1996-ban Emil Constantinescu frissen megválasztott államfõ találkozott az egyházak képviselõivel, felvetettük neki az egyházaknak a visszaszolgáltatásra vonatkozó kérését. Erre az államfõ azt mondta, hogy amit 1948-ban egy tollvonással elvettek, azt most nehéz lesz visszaszereznünk. Az egyházi ingatlanok ügyében történt némi elõrehaladás, ám a levéltári anyagokra vonatkozólag nem. Az egyházaktól elkobzott dokumentumok többsége az egyház sajátos életvitelével kapcsolatos, azaz kimondottan egyházi dokumentumok. Az, hogy ezek több évszázadon át fennmaradtak, mind létezésünk bizonyítéka. Ezek a dokumentumok már nemzeti kincsekké váltak. A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség már képes biztosítani a legkorszerûbb tárolási és kezelési követelményeket összegzett Potyó Ferenc pápai káplán. (Szabadság) A gyûlölet mint áru Elsikkadt az a hír az erdélyi magyar sajtóban, amely az egyik országos magyarországi napilapban volt olvasható a múlt héten, és amely szerint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének és doktori iskolájának kutatócsoportja reprezentatív kutatást végzett a határon túli magyarok körében. Pedig a felmérés riasztó eredményt produkált: eszerint már nem is Orbán Viktor, hanem Vona Gábor lenne a külhoni magyarok kedvence egy olyan, ma szervezett magyarországi választáson, amelyen újdonsült magyar állampolgárokként az erdélyi, felvidéki, vajdasági stb. magyarok is részt vennének. (...) Kénytelen-kelletlen tudomásul kellett azt is venni, hogy a magyarországi szélsõjobboldali pártnak az Európai Parlamentbe bejutott alakulatként jogában áll EP-képviselõi irodákat nyitni Erdélyben, miközben katonai szárnya, a Magyar Gárda is külképviseletet hozhat létre itt, Székely Gárda névvel. A felmérés szerint már csak idõ kérdése tehát, hogy az erdélyi magyar szélsõjobb legitim képviseletet is szerezzen magának akár a magyar, akár a román parlamentben, akár mindkettõben. Hiszen ha valamire van vevõ, akkor hamarosan árus is kerül a politikai piactéren. Hogy ez az árus a Jobbikkal már egy jó ideje közös terveket szövögetõ Magyar Polgári Párt, az Árpád-sávos címerû Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az EMNT köpönyege alól kibújó, szárnyait javában bontogató Erdélyi Magyar Néppárt vagy másvalaki lesz záros határidõn belül erre a kérdésre is választ kapunk. (Salamon Márton László, ÚMSZ)

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

Tisztelt honfitársak, Romániában élõ magyarok

Tisztelt honfitársak, Romániában élõ magyarok Szilágyság/1. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. január 6. 1. 2012. január 6. 1. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon Autósok nehéz év elõtt Az államfõi kihirdetésre váró jogszabály

Részletesebben

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés Szilágyság/45. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. november 12. 1. 2010. november 12. 45. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon KÖZLEMÉNY A koalíciónak elemeznie kell az eddigi

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. 1. 2012. február 3. 5. Ára: 1,7 lej Elõfizetõknek 1,5 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Az erdél délyi magyar politizálás... Igaz, hogy 22 év

Részletesebben

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18.

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. 1. 2011. november 18. 46. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Felfüg elfüggesztették gesztették az ippi polgármester

Részletesebben

28. Van pénz, csak nehéz hozzájutni. Szilágyság/28. 2011. július 15. Szatmár miatt akadozunk

28. Van pénz, csak nehéz hozzájutni. Szilágyság/28. 2011. július 15. Szatmár miatt akadozunk Szilágyság/28. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. július 15. 1. 2011. július 15. 28. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Szatmár miatt akadozunk Egy megyei stratégia alapján

Részletesebben

A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton

A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton 1. 2008. október 31. 44. Ára: 1 lej A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton Több ezren vettek részt az RMDSZ országos kampányindító rendezvényén Együtt, tovább kell menni az úton: a romániai

Részletesebben

Kinyílt a világ a gyer. számára

Kinyílt a világ a gyer. számára www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 10. 1. 2012. február 10. 6. Ára: 1,7 lej Elõfizetõknek 1,5 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon Be kell vonni a fiatalokat! A helyhatósági választások ütemterve

Részletesebben

20. Etnikai tisztogatás. Szilágyság/20. Az összetartozás tudata. 2009. május 22. 7. oldalon 5. oldalon 3. oldalon 2. oldalon Baklövések kormányszinten

20. Etnikai tisztogatás. Szilágyság/20. Az összetartozás tudata. 2009. május 22. 7. oldalon 5. oldalon 3. oldalon 2. oldalon Baklövések kormányszinten Szilágyság/20. 1. 20. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Etnikai tisztogatás Országosan nagy felháborodást váltott ki az intézményvezetõk leváltása. A Szilágy megyei helyzetet kérésünkre Seres Dénes képviselõ,

Részletesebben

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács Szilágyság/27. 1. 27. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra van magyar alelnökünk Ma egy hete, pénteken délelõtt a Szakszervezetek Mûvelõdési Házának kis üléstermében sok érdeklõdõ vett részt a megyei tanács alakulóülésén.

Részletesebben

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat 1. 2011.május 13. 19. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej Vidékeink 4. oldalon Eg y Egy fesztivál mar gójár a margójár gójára Amikor vasárnap este megtudtuk az eredményt, ugráltunk az örömtõl, a zsûri Ezüst

Részletesebben

14. Reménység vagy reménytelenség? Szilágyság/14. 2009. április 10.

14. Reménység vagy reménytelenség? Szilágyság/14. 2009. április 10. Szilágyság/14. 1. 14. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Reménység vagy reménytelenség?,,ismét mondta nékik Jézus: Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya én is elküldtelek titeket (Jn 20-21),,Mert az

Részletesebben

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. 1. 2011. szeptember 23. 38. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Tudatosságunk meghatározza

Részletesebben

Ahol a bornak lelke van

Ahol a bornak lelke van Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 5. 1. 2010. február 5. 5. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ahol a bornak lelke van Borászati értekezlet A ballai borfesztivált nem kezdték

Részletesebben

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3.

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3. Szilágyság/14. 2011. április 8. 1. 14. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Költö öltözik a lõtér Seres Dénes törvénytervezetet készített a polgári lakosság védelmére,

Részletesebben

34. Szilágyság/34. Készülõdés a tanévre. 2010. augusztus 27. 3. oldalon 5. oldalon 7. oldalon 9. oldalon. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej

34. Szilágyság/34. Készülõdés a tanévre. 2010. augusztus 27. 3. oldalon 5. oldalon 7. oldalon 9. oldalon. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej Szilágyság/34. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. augusztus 27. 1. 2010. augusztus 27. 34. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Felmérõ vizsgálatok Szeptember 10-ig a tanfelügyelõk minden iskolában

Részletesebben

16. A szervezet újjáépítése. Szilágyság/16.

16. A szervezet újjáépítése. Szilágyság/16. Szilágyság/16. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. április 23. 1. 2010. április 23. 16. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL A szervezet újjáépítése Pénteken délután ülésezett az RMDSZ Szilágy megyei

Részletesebben

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet Szilágyság/50. 1. 50. A Szilágy megyeiek újra bizonyították, hogy a demokrácia elkötelezett hívei. Köszönjük minden választópolgárnak, aki elment szavazni vasárnap, és nem arra szavazott, aki kizárólag

Részletesebben

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra Szilágyság/32. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. augusztus 13. 1. 2010. augusztus 13. 32. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Youth Fest IV. A kutya sem látta? A korábbi évekhez képest idén majdnem

Részletesebben

23. Választott a megye. Szilágyság/23. 2008. június 6. 1. Meghívó. Közlemény. 2008. június 6. 3. oldalon 6. oldalon

23. Választott a megye. Szilágyság/23. 2008. június 6. 1. Meghívó. Közlemény. 2008. június 6. 3. oldalon 6. oldalon Szilágyság/23. 1. 23. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Választott a megye Meghívó Kétségtelenül durva kampány volt. A magyarság érdekvédelmi szövetsége csak úgy kapkodta a fejét, hogy honnan is jönnek az újabb

Részletesebben

27. Viharos Szilágy megye. Szilágyság/27. Év embere Kémeren 2009" Közös falunap. 2009. július 3. 3. Ma MAmoldalon. 3. oldalon 4.

27. Viharos Szilágy megye. Szilágyság/27. Év embere Kémeren 2009 Közös falunap. 2009. július 3. 3. Ma MAmoldalon. 3. oldalon 4. Szilágyság/27. 1. 27. 3. Ma MAmoldalon Ára: 1,1 lej Viharos Szilágy megye Szilágysomlyón Hétfõn este nyolc körül kataszrófafilmet lehetett volna forgatni Szilágysomlyón. Egy felhõszakadás epicentrumába

Részletesebben

Nyomot hagytunk. Szilágyság/7. Az Iskola Alapítvány sajtóközleménye. Meghívó. A kultúra felelõssége. Helyszínváltozás. 2010. február 19.

Nyomot hagytunk. Szilágyság/7. Az Iskola Alapítvány sajtóközleménye. Meghívó. A kultúra felelõssége. Helyszínváltozás. 2010. február 19. Szilágyság/7. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 19. 1. 2010. február 19. 7. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ünnepi istentisztelet keretében kezdõdött vasárnap az RMDSZ Szilágy megyei

Részletesebben

42. Szilágyság/42. Ady ünnepe Lompérton MEGHÍVÓ. 2008. október 17. A XII. Zilahi Szüreti Napok programja: 7. oldalon 5. oldalon 4. oldalon 6.

42. Szilágyság/42. Ady ünnepe Lompérton MEGHÍVÓ. 2008. október 17. A XII. Zilahi Szüreti Napok programja: 7. oldalon 5. oldalon 4. oldalon 6. Szilágyság/42. 1. 42. Elválaszthatatlan Ady Endre a Szilágyságtól, Lompérttól amelyet második hazájának nevezett és a templomtól. Ezekkel a szavakkal kezdte igehirdetését a margitai Fazakas László költõ-lelkipásztor

Részletesebben

45. Újra itthon a Turul. Mindenkire szükség van. Szilágyság/45. Fogadóórák. Désházai falunap 2008. november 09. 2008. november 7.

45. Újra itthon a Turul. Mindenkire szükség van. Szilágyság/45. Fogadóórák. Désházai falunap 2008. november 09. 2008. november 7. Szilágyság/45. 1. 45. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra itthon a Turul November 9-én, vasárnap délelõtt a zilahi belvárosi református templomban ünnepi istentisztelet után mutatják be a lebontott Turul-szobor

Részletesebben

új magyar szó 20 oldal Ára: 1,5 lej

új magyar szó 20 oldal Ára: 1,5 lej www.maszol.ro 2010. június 25., péntek új magyar szó 20 oldal Ára: 1,5 lej Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel VI. évfolyam, 121. (1186.) szám BNR-valutaárfolyamok 1

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS. Láthatár. Láthatár. Óvoda. Portré. Tanterem. Diákszemmel. Iskola és Kultúra. Óvoda. Láthatár. Magánterület.

MAGYAR KÖZOKTATÁS. Láthatár. Láthatár. Óvoda. Portré. Tanterem. Diákszemmel. Iskola és Kultúra. Óvoda. Láthatár. Magánterület. 2. 6. Láthatár Milyen nyelven tanuljon a gyermek? Péntek János írása Láthatár Veszélyben a magyar oktatás Csángóföldön Pap Melinda írása 4. 8. Óvoda Portré 1. Etnikai azonosságtudat és iskolaválasztás

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS 11. SZÁM. Iskola és kultúra. Térkép. Térkép. Portré. Diákszemmel. Magánterület. Tanterem. Fotóriport. Diákszemmel.

MAGYAR KÖZOKTATÁS 11. SZÁM. Iskola és kultúra. Térkép. Térkép. Portré. Diákszemmel. Magánterület. Tanterem. Fotóriport. Diákszemmel. 5. Iskola és kultúra 10. Vetélkedő versíróknak, versmondóknak Gyergyóalfaluban Térkép Az erdélyi magyar ifjúság röntgenképe 3. 6. Térkép Portré 1. Új kihívások előtt a szórvány ROMÁNIAI MAGYAR OKTATÁSI

Részletesebben

2012. február 20., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 34. (6201.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Csatószegen ülésezett a megyei tanács

2012. február 20., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 34. (6201.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Csatószegen ülésezett a megyei tanács 2012. február 20., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 34. (6201.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Kezdődik a próbaérettségi 2 Csatószegen ülésezett a megyei tanács 3 A disznóvisítástól 10 a bőségasztalig

Részletesebben