FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA"

Átírás

1 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA I. Fogalom meghatározások GS1 HU: A GS1 AISBL nemzetközi szervezetének magyarországi tagja és kizárólagos képviselője, azaz a GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1/B., cégjegyzékszám: ) SafeBrand alkalmazás: A GS1 HU által fejlesztett, az Android rendszerre optimalizált alkalmazás, amely a jelen felhasználási feltételekben meghatározottak szerint hozzáférést ad a GS1 HU által kezelt adatbázishoz, amelybe a márkatulajdonosok, illetőleg az élelmiszeripari vállalkozások termékadatokat töltenek fel az általuk forgalmazott, illetve gyártott termékekről. Felhasználó: A SafeBrand alkalmazást letöltő magánszemély, aki a jelen felhasználási feltételek elfogadásával jogosulttá válik a SafeBrand alkalmazás használatára. Google: Google Inc. Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég, székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. Termékadat: A termékadat feltöltője által meghatározott, egy adott termékre vonatkozó információ, amely jellemzően tartalmazza a termék nevét, gyártóját, összetételét, leírását és csomagolásának képi megjelenítését. Élelmiszeripari vállalkozás: Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK rendeletben, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvényben meghatározott fogalom; vagyis olyan nyereségérdekelt vagy nonprofit, köz- vagy magánvállalkozás, amely az élelmiszerek termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával összefüggő tevékenységet folytat. Márkatulajdonos: Olyan természetes vagy jogi személy, aki a terméket a saját neve, védjegye, valamint márkaneve alatt gyártja, illetve forgalmazza közvetlenül vagy leányvállalata, kapcsolt vállalkozása útján. Gyártó: Az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz. II. A SafeBrand alkalmazás bemutatása 1. A GS1 HU által fejlesztett SafeBrand alkalmazás lehetőséget nyújt a Felhasználónak arra, hogy hozzáférjen a márkatulajdonosok, az élelmiszeripari vállalkozások, illetőleg a gyártók által feltöltött termékadatokat tartalmazó adatbázist. 2. A GS1 HU FELHÍVJA A FELHASZNÁLÓ FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉKADATOK FELTÖLTÉSE ÍGY A FELTÖLTÖTT TERMÉKADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA IS A MÁRKATULAJDONOSOK ÉS/VAGY AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALKOZÁSOK, GYÁRTÓK FELELŐSSÉGE, A GS1 HU SEMMILYEN TERJEDELEMBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ADATBÁZISBA FELTÖLTÖTT TERMÉKADATOK VALÓSÁGTARTALMÁÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT ÉS TELJESKÖRŰSÉGÉÉRT. A GS1 HU SZOLGÁLTATÁSA KIZÁRÓLAG ARRA TERJED KI, HOGY A SAFEBRAND ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍTSON A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE A MÁRKATULAJDONOSOK ÉS AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALKOZÁSOK, GYÁRTÓK ÁLTAL FELTÖLTÖTT TERMÉKADATOKHOZ. A Végfelhasználó elfogadja, hogy a jelen felhasználási feltételekben foglalt ingyenesség megfelelően ellentételezi a jelen felhasználási feltételekben foglalt valamennyi felelősségkorlátozást, illetve felelősségkizárást, és a SafeBrand alkalmazást a felelősségkorlátozások, illetve felelősségkizárások teljes körű tudomásul vételével használja. III. A jelen felhasználási feltételek elfogadása 1

2 3. A SafeBrand alkalmazás letöltésével és használatával, vagy egyéb módon történő ráutaló magatartással kifejezi jelen felhasználási feltételek elfogadását, a Felhasználó elfogadja, hogy a SafeBrand alkalmazás vonatkozásában a jelen felhasználási feltételekhez kötve van. AMENNYIBEN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKEL NEM FOGADJA EL, ÚGY NE TÖLTSE LE A SAFEBRAND ALKALMAZÁST, ILLETVE NE HASZNÁLJA AZT, AZ ESETLEGESEN MÁR LETÖLTÖTT SAFEBRAND ALKALMAZÁST TÖRÖLJE KÉSZÜLÉKÉRŐL. 4. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával Végfelhasználói licensz megállapodás jön létre a Felhasználó, mint engedélyes és a GS1 HU, mint a SafeBrand alkalmazás szerzője, és mint engedélyező között. A Végfelhasználói licensz megállapodás a jelen felhasználási feltételek Felhasználó általi elfogadásának napján lép hatályba. 5. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy (i) nem tartózkodik olyan országban, amely az Amerikai Egyesült Államok kormánya embargója alatt áll, vagy amelyet az Amerikai Egyesült Államok kormánya terrorizmust támogató országnak minősített; (ii) nem szerepel az Amerikai Egyesült Államok kormánya által vezetett nyilvántartásban a tiltott vagy korlátozott személyekről; valamint (iii) jogosult az Amerikai Egyesült Államokból exportot fogadni. 6. A GS1 HU engedélyezőként és a Felhasználó engedélyesként a Végfelhasználói licensz megállapodás kizárólagos szerződő felei, ekként a GS1 HU és a Felhasználó együtt a továbbiakban, mint Felek szerepelnek. A Felek kifejezetten kölcsönösen elismerik, hogy a Végfelhasználói licensz megállapodás a GS1 HU és a Felhasználó nem pedig az Google Inc. [székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok] között jött létre. A Felek kölcsönösen elismerik, hogy a GS1 HU, és nem a Google, kizárólagosan felelős a SafeBrand alkalmazásért és annak tartalmáért (a jelen szerződésben rögzített korlátozásokkal és kizárásokkal). Azonban a Felek szintén kölcsönösen elismerik és elfogadják, hogy a Google és a Google leány- és kapcsolódó vállalatai a jelen Végfelhasználói licensz megállapodás vonatkozásában harmadik kedvezményezett félnek minősülnek, továbbá, hogy a jelen Végfelhasználói licensz megállapodás feltételeinek a végfelhasználó általi elfogadását követően a Google, mint harmadik kedvezményezett fél jogosult lesz (és úgy kell tekinteni, hogy e jogosultságát elfogadta) a jelen Végfelhasználói licensz megállapodás kikényszerítésére a végfelhasználóval szemben. 7. A Végfelhasználói licensz megállapodás értelmében a Felhasználó a SafeBrand alkalmazás telepítésére és használatára kap engedélyt a GS1 HU-tól. 8. A Felhasználó az Alkalmazással kapcsolatos bármely kérdés, panasz vagy igény esetén az alábbiakhoz fordulhat: név: GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. cím: H Budapest, Fáy utca 1/B., Magyarország telefonszám: cím: IV. Általános rendelkezések 9. Jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó csak a felhasználható SafeBrand alkalmazás jelen felhasználási feltételekben rögzített tartalommal, a jelen felhasználási feltételekben rögzített korlátozásokkal és kizárásokkal történő felhasználására szerez engedélyt, a felhasználható SafeBrand alkalmazás tulajdonjogát nem szerzi meg. A GS1 HU minden, a felhasználónak kifejezetten nem engedélyezett jogot fenntart magának. 2

3 10. A SafeBrand alkalmazás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy hozzáférjen a II.1. szerinti adatbázishoz (felhasználás célja). A felhasználás célja az egyetlen olyan cél, melyre a Felhasználó a SafeBrand alkalmazást jogszerűen használhatja. 11. A SafeBrand alkalmazás letöltése ingyenes. A Felhasználótól a GS1 HU a jelen felhasználási feltételek szerinti letöltésért és használatért nem számít fel díjazást. 12. A Felhasználó köteles betartani a SafeBrand alkalmazás használata során alkalmazandó, harmadik személyek által meghatározott felhasználási feltételeket is. Különösen köteles a Felhasználó az alkalmazás használata során küldött, illetőleg fogadott adatokra tekintettel a GS1 HU, illetőleg a Felhasználó és a meghatározott telekommunikációs szolgáltató között alkalmazandó felhasználási feltételeket, így különösen a díjkikötéseket betartani. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen felhasználási feltételek hatálya alatta a le- és feltölthető adatok mennyisége korlátozott lehet a telekommunikációs szolgáltató korlátozásaira tekintettel. E körben a Felhasználó kötelessége, hogy ellenőrizze, és folyamatosan figyelemmel kísérje a szolgáltatónál a vele kötött irányadó megállapodás tartalmát. V. A Felhasználó Google-lal szembeni igényeinek kizárása 13. A jelen felhasználási feltételek (amelyek egyben Végfelhasználói licensz megállapodásnak is minősülnek a III.4. pont értelmében) II. fejezetének rendelkezéseivel összhangban a Felhasználó elfogadja, és a Felek megállapodnak, hogy a Felhasználó nem léphet fel igénnyel a Google ellen az alábbiak egyike alapján sem. 14. A GS1 HU kizárólag a SafeBrand alkalmazásra vonatkozó üzemeltetési és támogatási szolgáltatások nyújtásáért felel a jelen felhasználási feltételekben meghatározott vagy a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező terjedelemben. A Felek kölcsönösen elismerik, hogy a Google-nak semmilyen kötelezettsége nincsen a SafeBrand alkalmazásra vonatkozó üzemeltetési és támogatási szolgáltatások nyújtására vonatkozóan. 15. A SafeBrand alkalmazás letöltését a GS1 HU a Google Play platformon teszi lehetővé. Felhasználó elfogadja, hogy a Google nem felelős olyan termékekért, amelyek a Google-től eltérő forrásból származnak, és tudomásul veszi, hogy ez a rendelkezés irányadó a SafeBrand alkalmazásra is. 16. A Felek kölcsönösen elismerik, hogy a GS1 HU, és nem a Google felelős a Felhasználó vagy harmadik személy olyan igényeiért, amelyek a SafeBrand alkalmazáshoz, az alkalmazás Felhasználó általi letöltéséhez, installálásához, birtoklásához és/vagy felhasználáshoz, illetőleg a Google Play használatához fűződnek, különösen, de nem kizárólagosan: (i) termékfelelősségi igények; (ii) bármely igény, amely abból adódik, hogy az alkalmazás nem felel meg az alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb előírásoknak; és (iii) fogyasztóvédelmi és hasonló igények. A jelen felhasználási feltételek nem eredményezik a GS1 HU vagy a Google Felhasználó felé fennálló felelősségének korlátozását a jogszabályok által engedélyezett körön túl. 17. Jelen felhasználási feltételek elfogadásával Felhasználó megerősíti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el a Google mindennemű alkalmazandó felhasználási feltételeit, illetőleg az abban foglalt korlátozásokat illetőleg kizárásokat. A Google általános felhasználási feltételei az alábbi linken érhetőek el: A Google Play Szolgáltatási feltételei az alábbi linken érhetőek el: 3

4 https://play.google.com/intl/en/about/play-terms.html A Google Play Üzleti és Program Politikája az alábbi linken érhető el: https://play.google.com/about/android-developer-policies.html VI. A licensz célja. Korlátozások 19. A Felhasználónak a jelen felhasználási feltételek szerint, a SafeBrand alkalmazásra vonatkozóan engedélyezett licensz egy nem átruházható felhasználási engedélyre korlátozódik a Google általános felhasználási feltételei szerint engedélyezetten a Felhasználható alkalmazás Android operációs rendszerű termékre történő telepítésére és használatára, amely Android operációs rendszerű termék a Felhasználó tulajdonában vagy egyéb módon a rendelkezésére áll. A Felhasználó nem jogosult a részére engedélyezett licensz értékesítésére vagy engedményezésére, továbbá nem jogosult a SafeBrand alkalmazást értékesíteni, engedményezni, átruházni, kölcsönbe adni, lízingelni, tovább értékesíteni, arra felhasználási engedély adni vagy azt allicenszbe adni. 20. A Felhasználónak a jelen felhasználási feltételek szerint, a SafeBrand alkalmazásra vonatkozó engedélyezett licensz időben nem korlátozott, azonban a licensz visszavonására a GS1 HU bármikor jogosult. A Felhasználónak a jelen felhasználási feltételek szerint engedélyezett licensz területileg korlátozott, miszerint az alkalmazás nem használható olyan országban, amit az USA kormánya embargóval sújt vagy terrorista-támogató országnak tart. 21. A jelen felhasználási feltételek alapján a SafeBrand alkalmazás vonatkozásában az Felhasználónak nyújtott licensz nem kizárólagos. 22. A Felhasználó nem jogosult a SafeBrand alkalmazást, illetőleg a Google Play-en elérhető bármely programot, vagy a SafeBrand alkalmazás, illetőleg a Google Play-en elérhető bármely porgram bármely részét lemásolni, visszafejteni, részeire bontani, kiegészíteni, módosítani, továbbfejleszteni vagy származtatott művet (különösen, de nem kizárólagosan bármely szoftver vagy adatbázis megoldást) létrehozni ez alapján. 23. A Felhasználó kizárólag a jelen felhasználási feltételek IV.10. pontjában meghatározott felhasználási célra jogosult felhasználni az alkalmazást. Így különösen, a SafeBrand alkalmazás a jelen felhasználási feltételek alapján nem használható fel az alábbi célokra és módokon: kereskedelmi, vállalkozási célra történő felhasználás; szállítmányozási vállalkozás, járműpark menedzsment, üzleti eszközök nyomon követése; jogellenes, különösen szerzői vagy szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogokat sértő, rágalmazó vagy egyébként sértő tartalmak közvetítése; lánclevelek vagy egyéb levélszemét továbbítása; nyilvánvalóan illegális tartalmak letöltése; kém és egyéb rosszindulatú kódok és programok, vírusok továbbítása; más nevében vagy a személyazonosságot egyéb módon meghamisítva történő használat; reklámtevékenység végzésére irányuló használat; az alkalmazás használata során jogellenes tevékenység végzéséhez információ szolgáltatása; jogellenes cselekedetre, különösen más személy vagy származás, vallás, rokkantság, nem, életkor, szexuális irányultság vagy bármely más vélt vagy valós körülmény vagy tulajdonság alapján képzett csoport ellen irányuló erőszakra irányuló felhívás közvetítése; 4

5 18 év alatti személyes adatainak kicsalása vagy 18 év alatti személy szexuális, illetve erőszakos módon, vagy bármely gyermek pornográfia elleni vagy egyébként a kiskorúak egészségét és jólétét célzó jogszabály megsértésével történő kihasználása; hálózati kapacitással történő visszaélést vagy annak megterhelését megvalósító használat; a SafeBrand alkalmazás által szolgáltatott adatokkal történő visszaélést vagy adathalászást megvalósító használat; életmentő célokra vagy vészhelyzetben történő használat; szexualitást vagy meztelenséget nyíltan ábrázoló tartalmat közvetítő használat; más felhasználókat fenyegető, őket zaklató vagy velük szemben zsarnokoskodó tartalmak közvetítésére irányuló használat, az erőszak indokolatlan ábrázolása sem megengedett; más személyek személyes vagy bizalmas információit nyilvánosságra hozó tartalom közvetítése, internetes fogadást megvalósító használat. 24. A Felhasználó a Felhasználható Alkalmazást a jelen szerződésben meghatározott licensz időtartama alatt tetszőleges alkalommal jogosult a Google Play -ről letölteni. A GS1 HU fenntartja a jogot arra, hogy a SafeBrand alkalmazást vagy annak bármely önálló funkcióját vagy jellemző tulajdonságát értesítés nélkül bármikor kiterjessze, kiemelje, bármely egyéb módon megváltoztassa vagy módosítsa, felfüggessze, eltávolítsa, vagy a hozzáférését megszüntesse. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a SafeBrand alkalmazás használata során a Google vagy a GS1 HU a SafeBrand alkalmazást bármely időpontban, bármilyen esetben és értesítés vagy felelősség nélkül jogosult határozatlan időre eltávolítani vagy visszavonni. A GS1 HU fenntartja a jogot, hogy a termékadatbázisban összegyűjtött termékadatok felhasználásával olyan bővített adattartalmú adatbázist, honlapot is létrehozzon és üzemeltessen, amelyhez a SafeBrand alkalmazás nem biztosít hozzáférést. VII. A licensz tartalma, felelősségi kérdések 25. A GS1 HU a Felhasználó részére felhasználási jogot biztosít a SafeBrand alkalmazás vonatkozásában, egyben az alkalmazáson keresztül hozzáférést biztosít a termékadatokat tartalmazó adatbázishoz. Az adatbázis a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján szerzői jogi védelem alatt áll. Az adatbázis létrehozását a GS1 HU saját elhatározása alapján, saját ráfordításokkal, saját nevében és kockázatára kezdeményezte. A GS1 HU minősül az adatbázis előállítójának. A GS1 HU az adatbázist nem hozta nyilvánosságra, és a jövőben sem kívánja ezt megtenni. 26. A GS1 HU a jelentési adatbázis előállítójaként kifejezetten kizárja azt, hogy Felhasználó vagy harmadik személyek az adatbázis tartalmának egészét vagy jelentős részét másolat készítése útján többszörözzék (kimásolás) vagy a nyilvánosság számára bármilyen módon hozzáférhetővé tegyék. A Felhasználó a jelen pontban rögzítettek megsértéséért teljes felelősséggel tartozik. 27. Az adatbázis tartalmához jogszerűen hozzáférő Felhasználó ismételten és rendszeresen is kimásolhatja az adatbázis jelentéktelen részét képező adatmennyiséget. A GS1 HU fenntartja a jogot, hogy az adatbázist vagy annak bármely önálló funkcióját vagy jellemző tulajdonságát értesítés nélkül bármikor megváltoztassa, felfüggessze, eltávolítsa, vagy a hozzáférhetőségét megszüntesse, amennyiben ez szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges. 28. A GS1 HU az adatbázis jogszerű használatáért a jelen felhasználási feltételek esetleges ilyen irányú módosításáig nem érvényesít díjazást a Felhasználóval szemben. 5

6 29. Az adatbázisban foglalt adatok elérhetőségéért a szolgáltatás fenntartása során a GS1 HU ésszerű erőfeszítéseket tesz. AZ ADATBÁZISBAN FOGLALT ADATOK HELYESSÉGÉÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT, JOGSZERŰSÉGÉÉRT ÉS TELJESKÖRŰSÉGÉÉRT [EGYÜTTESEN: MEGFELELŐSÉGÉÉRT] A GS1 HU NEM FELEL, TEKINTETTEL ARRA, HOGY AZ ADATOKAT AZ EGYES MÁRKATULAJDONOSOK, GYÁRTÓK ÉS ÉLELMISZERIPARI VÁLLALKOZÓK SZOLGÁLTATJÁK[lásd II.2. pont]. A GS1 HU által esetlegesen, műszaki-informatikai lehetőségei szerint végzett ellenőrzések kizárólagosan a termékadatok logikai és szabványszerűségi szempontból végzett vizsgálatára szorítkoznak azzal, hogy adatokat módosítani kizárólag az azokat feltöltő személy jogosult, ezekre tekintettel a GS1 HU bármely erőfeszítése mellett sem garantálja, szavatolja, igazolja, tanúsítja az adatbázisban foglalt adatok megfelelőségét, nem tesz semmilyen erre vonatkozó kijelentést, sem kifejezetten, sem az adatbázisban feltüntetés tényével, mint magatartással. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az adatbázisban foglalt adatok esetleges téves, hibás, hiányos, elégtelen, félrevezető vagy jogszerűtlen volta miatt igényt a GS1 HU-val szemben nem érvényesíthet. A GS1 HU nem szavatolja, hogy ilyen esetben a Végfelhasználó más személlyel szemben igényérvényesítésre jogosult. 30. A Felhasználó a részére engedélyezett felhasználási licensz alapján nem jogosult a SafeBrand alkalmazás, illetve a termékadatokat tartalmazó adatbázis bármilyen mértékű módosítására, forráskódjának visszafejtésére, allicenszbe adására. A jelen felhasználási feltételek alapján a Felhasználónak engedélyezett licensz alapján a Felhasználó kizárólag a SafeBrand alkalmazás felhasználására, illetve a termékadatokat tartalmazó adatbázis elérésére jogosult. A Felhasználó teljeskörű felelősséggel tartozik a jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegéséért. 31. A GS1 HU nem vállal kötelezettséget a SafeBrand alkalmazás verziókövetésére. A GS1 HU szintén nem vállal kötelezettséget a szolgáltatásának folytatására, ekként a kizárólag a GS1 HU jogosult meghatározni, hogy kívánja-e folytatni a szolgáltatás nyújtását, illetőleg, hogy mely időpontban kívánja azt módosítani vagy megszüntetni. VIII. A GS1 HU adatvédelmi rendelkezései a SafeBrand alkalmazás vonatkozásában (privacy policy) 32. A Felhasználó adatainak védelme fontos a GS1 HU számára. A SafeBrand alkalmazás Felhasználó általi használata során a GS1 HU köteles betartani a vonatkozó személyiség- és adatvédelmi jogszabályokat. A GS1 HU a technika jelen állásának megfelelő, ésszerűen elvárható mértékben megtesz minden adminisztratív, technikai és fizikai védelmi intézkedést a végfelhasználó személyes adatainak elvesztése, ellopása, illetve az azokkal való visszaélés, továbbá az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok közzététele, módosítása és megsemmisítése ellen. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, melynek segítségével egy adott természetes személy egyedileg azonosítható, illetve amely egy adott természetes személyhez köthető. 33. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait és egyéb információkat a jelen fejezetbe foglalt adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, jogszerű célból a GS1 HU felvegye, felhasználja és közzétegye. Az adatok tárolása és kezelése Magyarországon és külföldön történik. A Felhasználó az előbbiekre tekintettel külön kijelenti, hogy hozzájárul az adatainak mind Magyarországon, mind külföldön való kezeléséhez. 34. Az alkalmazás letöltése és használata során az alábbi, készülékre vonatkozó adatok gyűjthetők: egyedi készülékazonosító (GIAI és/vagy készülék sorozatszáma, amennyiben regisztrálásra kerül). A GS1 HU a készülékre vonatkozó további adatot nem vehet fel. 35. A GS1 HU a végfelhasználó személyes adatait vagy a készülékére vonatkozó adatokat kizárólag jogszerű célra használhatja fel, továbbá kizárólag a SafeBrand alkalmazás felhasználására közvetlenül vonatkozó szolgáltatások vagy funkciók biztosítása érdekében. A személyes adatok különösen a következő esetekben használhatók fel: 6

7 - a SafeBrand Felhasználó általi használatának figyelemmel kísérése és ellenőrzése érdekében, ideértve a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásának ellenőrzését, - a GS1 HU végfelhasználókhoz (így a Felhasználóhoz is) intézett fontos értesítéséinek továbbítása érdekében, - a felhasználási feltételek megszegése esetén a végfelhasználókkal (így a Felhasználóval is) szembeni igényérvényesítés céljából és annak folyamán, - olyan jellegű belső felhasználásra, mint a licencbe adott alkalmazás továbbfejlesztése érdekében végzett vizsgálat, adatelemzés és kutatás. A Felhasználó kifejezett hozzájárulása estén a GS1 HU jogosult arra, hogy a Felhasználó adatait átadja Élelmiszeripari vállalkozásnak, Gyártónak, illetve Forgalmazónak (ideértve a webkereskedőket is) azzal a céllal, hogy e személyek a Felhasználót a direkt marketing eszközeivel a Felhasználó egyedi igényeire szabott ajánlatokkal keresse meg. A Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén a GS1 HU az Alkalmazáson keresztül a Felhasználó számára elérhetővé teszi az Élelmiszeripari vállalkozások, Gyártók, illetve Forgalmazók (ideértve a webkereskedőket is) által összeállított kérdőívek kitöltését, és a kitöltött kérdőívek adattartalmának továbbítását e személyek részére. A GS1 HU kijelenti, hogy a kérdőívek összeállításában, tartalmának meghatározásában nem vesz részt, ekként az ezért való felelősség kizárólag a kérdőívet összeállító Élelmiszeripari vállalkozást, Gyártót, illetve Forgalmazót (ideértve a webkereskedőket is) terheli. Az adattovábbításon túl a GS1 HU a Felhasználó kérdőív kitöltésével elérhetővé tett adatait nem kezeli, nem tárolja és nem használja fel. A Felhasználó jelen pont szerinti hozzájárulásai bármikor megadhatóak és bármikor visszavonhatóak. 36. A Felhasználó személyes adatai harmadik személyek számára a következők szerint tehetőek közzé. Jogszabály, bírósági vagy más hatósági eljárás, a végfelhasználó lakóhelye szerinti országon belüli vagy azon kívüli állami vagy kormányzati hatósági szervek kérése alapján szükségessé válhat a végfelhasználó személyes adatainak felfedése. A GS1 HU úgyszintén jogosult a Felhasználó személyes adatait felfedni, amennyiben az a GS1 HU általános szerződési feltételeinek betartatása, illetőleg működése vagy ügyfelei védelmének érdekében ésszerűen szükségesnek mutatkozik. Továbbá átszervezés, egyesülés vagy eladás esetén a GS1 HU az általa felvett valamennyi személyes adatot jogosult az érintett harmadik személyek tudomására hozni. 37. Amennyiben a SafeBrand alkalmazás használata során a Felhasználó saját kezdeményezése alapján szolgáltat személyes adatot, különösen amennyiben felhasználó névként egyedi, személyes azonosításra alkalmas adatot ad meg, a Felhasználó ily módon szolgáltatott személyes adatai a SafeBrand adatbázisának valamennyi jogszerű használója számára hozzáférhetővé válhatnak. Az előbbiekre tekintettel a GS1 HU kéri a Felhasználót, hogy fordítson gondot saját személyes adatai megőrzésére. 38. A Felhasználó személyes adatait a GS1 HU a személyes adatok megőrzésére irányadó jogszabályokban kötelezően előírt időtartamig őrzi meg; vagy amennyiben az adatok hosszabb ideig történő megőrzését az alábbiakban rögzített jogszerű célok elérése indokolja (mint például igény érvényesítése a Felhasználó ellen), úgy a GS1 HU ezen hosszabb időtartamig őrzi meg. A Felhasználó személyes adatait a GS1 HU a jogszabályban meghatározott időtartam, vagy a fentiek szerinti hosszabb időtartam leteltét követően, illetőleg az időtartam elteltét követően kizárólag olyan aggregált formában őrzi, mely nem teszi lehetővé a természetes személy egyedi beazonosítását, illetőleg az adat természetes személlyel való kapcsolatba hozását. 39. A GS1 HU személyes adatnak nem minősülő adatot bármilyen jogos cél érdekében gyűjthet, használhat, továbbíthat vagy közzétehet. A Felhasználó készüléke adatainak gyűjtése, használata, továbbítása és közzététele a személyes adatok kezelésével esik egy tekintet alá. 7

8 40. A Felhasználó hozzájárulása visszavonható. A Felhasználó a jelen felhasználási feltételek itt szabályozott elfogadásával átadott adatok begyűjtéséhez, felhasználásához és megtartásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásakor a Felhasználó köteles erről az alábbi elérhetőségeken a GS1 HU-t tájékoztatni: név: GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. cím: H Budapest, Fáy utca 1/B., Magyarország telefonszám: cím: 41. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásakor a GS1 HU köteles azonnal megszüntetni a Felhasználó személyes adatainak begyűjtését, felhasználását, átruházását és megtartását, továbbá az ilyen adatokat a GS1 HU csak összesített formában tarthatja meg, amely egyedi azonosításra vagy egyéni természetes személlyel történő kapcsolatfelvételre alkalmatlan. A jelen rendelkezés nem alkalmazható, amennyiben a Felhasználó adatainak megtartását és kiszolgáltatását jogszabályi kötelezettség írja elő, az előírt mértékben; a jelen rendelkezés nem alkalmazható továbbá, amennyiben és amilyen mértékig a Felhasználó hozzájárulásának visszavonása joggal való visszaélést valósítana meg, így ha annak eredményeként a GS1 HU akadályozva lenne a jelen felhasználási feltételek megszegéséből fakadó jogszerű igényeinek érvényesítésében. A Felhasználó a hozzájárulásának visszavonását követően nem jogosult a SafeBrand alkalmazás használatára. 42. Amennyiben a Felhasználó tudomására jut bármely adatkezelési jogsérelem, adatszivárgás vagy a jelen Adatkezelési Politika megszegése, kérjük, haladéktalanul értesítse a GS1 HU-t a jelen felhasználási feltételekben rögzített kapcsolati elérhetőségeken. 43. A GS1 HU tájékoztatja a Felhasználót, hogy az alkalmazás használata során a Felhasználó saját döntése alapján, nem kötelezően megadott felhasználónevét és jelszavát a GS1 HU kezeli, ezen adatok kezelésének céljára és biztonságára a jelen fejezetben meghatározott adatkezelési szabályok megfelelően irányadóak azzal, hogy a GS1 HU a Felhasználó által megadott jelszót nyilvánosságra nem hozza, míg a Felhasználó által megadott felhasználónév az adatbázis valamennyi jogszerű használója számára hozzáférhetővé válhat. IX. A Google-lal történő együttműködésből fakadó korlátozások 44. A GS1 HU fenntartja a jogot arra, hogy a SafeBrand alkalmazást vagy annak bármely önálló funkcióját vagy jellemző tulajdonságát értesítés nélkül bármikor kiterjessze, feljavítsa, bármely egyéb módon megváltoztassa vagy módosítsa, felfüggessze, eltávolítsa, vagy a hozzáférését megszüntesse. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a SafeBrand alkalmazás használata során a Google vagy a GS1 HU az alkalmazást bármely időpontban, bármilyen esetben és értesítés vagy felelősség nélkül jogosult határozatlan időre eltávolítani vagy visszavonni. 45. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Google bármikor beszüntetheti a Google Play szolgáltatás nyújtását. A Felhasználó ezekben az esetekben semmilyen jogalapon nem jogosult kártérítést követelni, sem a Google-től, sem a GS1 HU-tól. 46. A Felek kölcsönösen elismerik, hogy a Google nem felelős semmilyen a Felhasználónál vagy harmadik személynél felmerülő veszteségért, kárért, vagy költségért, amely a szolgáltatás bármilyen módon történő felfüggesztéséből vagy folytonosságának megszakadásából, vagy az alkalmazás vagy az alkalmazás által igénybe vett más szolgáltatás módosításából ered vagy azzal összefüggésben keletkezik. 47. Amennyiben a GS1 HU és a Google Inc. között fennálló szerződés megszüntetésre kerülne, a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az alkalmazás, illetőleg annak egyes funkciói a 8

9 továbbiakban nem lesznek elérhetőek. A Felhasználó ebben az esetben semmilyen jogalapon nem jogosult kártérítést követelni. X. A szerződésszegésért való felelősség, a felelősség kizárása, szavatosság 48. A Felhasználó a SafeBrand alkalmazás jogosulatlan, illetve nem megfelelő felhasználásáért teljes és korlátlan felelősséggel tartozik. Jogosulatlan a SafeBrand alkalmazás felhasználása különösen akkor, ha a jelen felhasználási feltételek bármely okból nem minősülnek a Felhasználó által szabályosan elfogadottnak, továbbá a jelen felhasználási feltételek, illetve az abban hivatkozott egyéb dokumentumok által meghatározott felhasználási korlátokat a felhasználás túllépi, valamint, ha a felhasználás a jelen felhasználási feltételek, illetve az abban hivatkozott egyéb dokumentumok, valamint bármely alkalmazandó jogszabály vagy egyéb szabályozás rendelkezéseit sérti. 49. A Felhasználó teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik a GS1 HU felé a jelen felhasználási feltételek, valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti jogosulatlan, illetőleg nem megfelelő felhasználásért. Különösen, ha harmadik személy a Felhasználó jogosulatlan, illetőleg nem megfelelő felhasználásából fakadó, bármely jogalapon a GS1 HU-val szemben igényt érvényesít, Felhasználó köteles GS1 HU-t mentesíteni a tartozáselismerésre vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések szerint. 50. FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI ÉS KIFEJEZETTEN HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN AZ ENGEDÉLYEZETT ALKALMAZÁS ÉS AZ ADATBÁZIS, VALAMINT A GOOGLE PLAY FELHASZNÁLÁSA TELJES EGÉSZÉBEN A SAJÁT KOCKÁZATÁRA ÉS FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK, ÉS EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS MINDEN ADATVESZTÉSÉRT, VAGY A HASZNÁLT SZÁMÍTÓGÉPBEN VAGY MÁS ESZKÖZBEN TÖRTÉNT KÁROSODÁSÉRT. 51. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, A GS1 HU AZ ENGEDÉLYEZETT ALKALMAZÁST ÉS AZ ADATBÁZIST, A GOOGLE PEDIG A GOOGLE PLAY-T AZOK JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN NYÚJTJA, BELEÉRTVE AZ ESETLEGES HIBÁKAT IS, TOVÁBBÁ AZOKÉRT SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL; A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A LICENCBE ADÓ A LICENCBE ADOTT ALKALMAZÁS, MÍG A GOOGLE A GOOGLE PLAY VONATKOZÁSÁBAN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, BELEÉRTETT VAGY JOGSZABÁLYON ALAPULÓ SZAVATOSSÁGI FELELŐSSÉGET ÉS EGYÉB FELTÉTELT, IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZOK ÁLTALÁNOS VAGY KÜLÖNÖS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁÉRT, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGÉÉRT VÁLLALT SZAVATOSSÁGOT, TOVÁBBÁ HARMADIK SZEMÉLYT ÉRT ESETLEGES JOGSÉRELEMÉRT NEM SZAVATOL. 52. A LICENCBE ADÓ NEM SZAVATOL A LICENCBE ADOTT ALKALMAZÁS, MÍG A GOOGLE A GOOGLE PLAY ZAVARTALAN HASZNÁLATÁÉRT; VALAMINT AZÉRT, HOGY AZOK FUNKCIÓI VAGY AZ AZOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK A FELHASZNÁLÓ KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELNEK, AZOK MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN ÉS HIBAMENTES, A SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOS, A LICENCBE ADOTT ALKALMAZÁS HARMADIK SZEMÉLY SZOFTVERÉVEL, ALKALMAZÁSAIVAL, SZOLGÁLTATÁSÁVAL KOMPATIBILIS ÉS AZON FUTTATTHATÓ. A LIENCBE ADOTT ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE HARMADIK SZEMÉLY SZOFTVERÉRE, ALKALMAZÁSÁRA, SZOLGÁLTATÁSÁRA HATÁSSAL LEHET. GS1 HU az alkalmazás elérhetőségéért, az alkalmazás használata során letöltött vagy továbbított, illetve a jelentési adatbázisban kezelt adatok pontosságáért vagy folyamatos elérhetőségéért nem szavatol, valamint garanciát nem vállal. 53. A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI TOVÁBBÁ, HOGY A LICENCBE ADOTT ALKALMAZÁS OLYAN HELYZETBEN, ILLETVE KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA NEM ALKALMAS, MELY SORÁN A LICENCBE ADOTT ALKALMAZÁS ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT VAGY AZOK HASZNÁLATA FOLYAMÁN ELÉRHETŐ TARTALOM, ADAT VAGY INFORMÁCIÓ, ILLETŐLEG AZ ADATOK VAGY INFORMÁCIÓK TOVÁBBÍTÁSÁNAK VAGY TÁROLÁSÁNAK HIBÁJA, PONTATLANSÁGA VAGY AZOK KÉSEDELME 9

10 HALÁLHOZ, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ, SZEMÉLYI, ANYAGI, FIZIKAI, TULAJDONI VAGY KÖRNYEZETI KÁROKOZÁSHOZ VEZETHET, ÍGY KÜLÖNÖSEN DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉRE, LÉGIERŐ NAVIGÁCIÓS VAGY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSÉRE, LÉGI KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELETRE, ÉLETMENTÉSRE VAGY FEGYVERRENDSZEREK KÖRÉBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA. Felek megerősítik, hogy az alkalmazás egyetlen jogszerű felhasználási célja a jelen felhasználási feltételek IV./10. pontjában meghatározott cél. 54. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A LICENCBE ADÓ, A GOOGLE, AZ ELŐBBIEK LICENCBE ADÓI, VAGY SZOLGÁLTATÓI KIZÁRJÁK A FELELŐSSÉGÜKET BÁRMELY VÉLETLEN, EGYEDI, KÖZVETETT VAGY SZÜKSÉGSZERŰEN KÖVETKEZŐ KÁRÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT, AZ ADATOK MEGRONGÁLÓDÁSÁT VAGY ELVESZTÉSÉT, AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁBAN VAGY FOGADÁSÁBAN BEÁLLÓ HIBÁT, AZ ÜZLETMENETBEN BEÁLLÓ ZAVART VAGY EGYÉB KERESKEDELMI KÁRT, ILLETVE VESZTESÉGET, AMELY A LICENCBE ADOTT ALKALMAZÁS VAGY AZ ALKALMAZÁS BÁRMELY RÉSZE FELHASZNÁLÓ ÁLTALI, BÁRMELY JOGALAPON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁBÓL, HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, AZ ARRA TÖRTÉNŐ HAGYATKOZÁSBÓL, A HASZNÁLAT AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL, AZ ALKALMAZÁS VAGY BÁRMELY RÉSZE FELFÜGGESZTÉSÉBŐL, FELMONDÁSÁBÓL, VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN BÁRMELY JOGI ALAPON KELETKEZIK, KÜLÖNÖSEN DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN RENDSZERHIBÁNAK, HÁLÓZATI TÁMADÁSOKNAK, TERVEZETT VAGY NEM TERVEZETT KARBANTARTÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN. 55. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felelősség-kizárás nem vonatkozik a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre. 56. A Felek akként nyilatkoznak, valamint a Felhasználó hozzájárul és elfogadja, hogy a licencbe adott alkalmazás telepítésének, illetőleg felhasználásának ingyenessége a szerződésszegésért való felelősség kizárásával, illetve korlátozásával járó hátrányt kiegyenlíti. XI. A szerződés tartama, megszűnése 57. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával létrejött megállapodást a Felek megegyezésével vagy bármelyik fél rendes felmondásával megszüntethető. A felmondási idő 15 nap. 58. A GS1 HU jogosult a jelen felhasználási megállapodást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a SafeBrand alkalmazás használhatósága érdekében a Google-lal kötött szerződése bármilyen okból megszüntetésre kerülne, valamint abban a nem várt esetben is, amennyiben a végfelhasználó súlyos szerződésszegést követ el. 59. A jelen felhasználási megállapodás megszűnése vagy megszüntetése esetén a Felhasználó a SafeBrand alkalmazás felhasználását azonnal, rendes felmondás esetén a felmondási idő elteltét követően köteles megszüntetni, valamint az alkalmazást valamennyi elektronikus eszközéről törölni. Ilyen esetben Felhasználó kártérítésre semmilyen alapon sem jogosult. XII. Vegyes, záró rendelkezések 60. A Felek a SafeBrand felhasználására irányuló jogviszonyukra, a jelen felhasználási feltételekre és az annak alapján engedélyezett felhasználásra a magyar jogot rendelik alkalmazni, a vonatkozó kollíziós normák kizárásával. Amennyiben jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezése vagy része érvénytelenné válik, vagy egyéb okból a továbbiakban nem érvényesíthető, az érvénytelenséggel nem érintett rész a hatályában teljes egészében fennmarad. 61. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben közöttük jogvita alakulna ki, úgy azt elsődlegesen megkísérlik békés úton, egyeztetéssel rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy bármely vita eldöntésére, amely jelen felhasználási feltételekkel, illetve annak megszegésével, 10

11 megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének azzal, hogy a Választottbíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el. Az alkalmazandó jog a magyar jog, a nemzetközi magánjogi (kollíziós jogi) elvek és rendelkezések kizárásával. Az eljárás nyelve magyar. A választottbírák száma három. 62. A Felek megállapodnak, hogy a GS1 HU jogosult a jelen felhasználási feltételek egyoldalú módosítására vagy kiegészítésére, annak a következő weboldalon történő közzétételével: A jelen felhasználási feltételek módosítása vagy kiegészítése a Felhasználó kifejezett elfogadását nem igényli. A jelen felhasználási feltételek módosítása vagy kiegészítése a fenti közzétételt követő 15. napon lép hatályba. Amennyiben a Felhasználó a módosítást vagy kiegészítést nem fogadja el, jogosult felmondani a jelen Felhasználási feltételeket a felmondás X. fejezetben rögzített szabályai szerint. Ennek hiányában a módosítást vagy változtatást elfogadottnak kell tekinteni. A módosítás fent említett joga magában foglalja, de nem korlátozódik az alábbiakra: a GS1 HU saját, akár jogszabályi akár szerződéses kötelezettségeinek történő megfelelés érdekében elvégzett módosítások. A GS1 HU ugyanakkor nem jogosult az alkalmazás használatáért egyoldalúan díjfizetési kötelezettséget megállapítani, hacsak az ilyen módosítást a Felhasználó írásban el nem fogadja, a GS1 HU nem jogosult továbbá a licenszet (felhasználási engedélyt) visszamenőleges hatállyal visszavonni. 11

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA I. Fogalom meghatározások GS1 HU: A GS1 AISBL nemzetközi szervezetének magyarországi tagja és kizárólagos képviselője,

Részletesebben

I. A feltételek elfogadása

I. A feltételek elfogadása Felhasználási feltételek: Végfelhasználói licensz megállapodás a GS1 Logger for Staff alkalmazásra (2014. június 30-tól hatályos változat; változások dőlt betűvel jelölve) I. A feltételek elfogadása 1.

Részletesebben

Felhasználási feltételek: Végfelhasználói licensz megállapodás a GS1 Logger for Staff alkalmazásra [Android-kompatibilis verzió]

Felhasználási feltételek: Végfelhasználói licensz megállapodás a GS1 Logger for Staff alkalmazásra [Android-kompatibilis verzió] Felhasználási feltételek: Végfelhasználói licensz megállapodás a GS1 Logger for Staff alkalmazásra [Android-kompatibilis verzió] I. A feltételek elfogadása 1. A GS1 Logger for Staff Android-kompatibilis

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szoftver vásárlási feltételek 1. A Panda Számlázó szoftvert letöltötte és minden funkcióját kipróbálta. 2. Regisztrácó előtt tudomásul vette a szoftver licenc szerződést.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Yves Rocher mobil alkalmazás Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

www.lhsimulations.hu LHSimulations EULA (End-user Licence Agreement) Végfelhasználói licenc megállapodás

www.lhsimulations.hu LHSimulations EULA (End-user Licence Agreement) Végfelhasználói licenc megállapodás LHSimulations (End-user Licence Agreement) Végfelhasználói licenc megállapodás minden termékre érvényes (ingyenes és fizetős) Page: 1 / 5 Tartalomjegyzék Végfelhasználói licenc megállapodás ()... 3 Kapcsolat...

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a Maschinenring Magyarország Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

Végfelhasználói licenc szerződés ELLA ibanq

Végfelhasználói licenc szerződés ELLA ibanq Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

3. Az ÁFF elismerése szerződéses alapként / Az együttműködő partnerek ÁÜF-ei

3. Az ÁFF elismerése szerződéses alapként / Az együttműködő partnerek ÁÜF-ei Általános Felhasználási Feltételek 1. Érvényességi kör A következő ÁFF mindenkire vonatkozik, aki felhasználóként regisztráltatja magát a gregcopy.hu internetes oldalon ("Oldal ). A regisztráció egyben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tulajdonos, üzemeltető: cégnév: szélhely: 1097 Budapest, Óbester u. 13. 4. em. 16. cégjegyzékszám: 01-09-994949 adószám: 24193146-2-43 képviseletre jogosult: Csanda Viktor

Részletesebben

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-HU-EU Kyäni internetes adatkezelési irányelvek A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a DFL Systems Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Név: Pákh Tamás egyéni vállalkozó Székhely és levelezési cím: 4090 Polgár, Csokonai utca 43. Telefonszáma: +36 (20)

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete Kérjük, olvassa el figyelmesen az Intervet Hungária Kft. által a Kisállatorvos Facebook oldalon megrendezett Gazdi-kedvenc szelfiverseny elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit.

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

Felhasználási feltételek Shopmasters ingyenes webáruházakhoz

Felhasználási feltételek Shopmasters ingyenes webáruházakhoz Felhasználási feltételek Shopmasters ingyenes webáruházakhoz http://www.shopmasters.hu Shopmasters Ingyenes - 1 / 5 - A shopmasters.hu webhely (továbbiakban webhely ) használata, illetve a webhelyen kínált

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az SMB Management Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Hild Viktor utca 5., fióktelep: 1096 Budapest, Sobieski

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi

Részletesebben

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Karácsonyi videó kvíz! játék részvételi feltételei A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, http://www.tarsaster.hu oldalon elérhető

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Lechner Nonprofit Kft. által kínált E építési

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

JOGI NYILATKOZAT, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM

JOGI NYILATKOZAT, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM JOGI NYILATKOZAT, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM Jogi nyilatkozat Az m2mzona.hu honlapot a MŰSOR- HANG Zrt. üzemelteti. Az m2mzona.hu a MŰSOR- HANG Zrt. szellemi terméke, a honlap tartalma szerzői

Részletesebben

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése KAZÁN PONT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Webgépész Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Daru u. 22., cégjegyzékszám: 03-09-123975, nyilvántartó

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

DiBook karácsonyi nyereményjáték

DiBook karácsonyi nyereményjáték DiBook karácsonyi nyereményjáték 1. A nyereményjáték szervezője szervező: Markweb Kft. (a továbbiakban: Szervező) székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 9. cégjegyzékszáma: 01-09-920767 2. A nyereményjáték

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

Használati feltételek

Használati feltételek Page 1 of 10 https://www.amway.hu Nyomtatási dátum 2010-12-15, 21:43 Használati feltételek 1. Fogalmak 2. A Használati feltételek elfogadása 3. Reklamáció 4. Az Amway Online honlapjának látogatói 5. Az

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC SZERZŐDÉS AZ F-PROT ANTIVÍRUS - HOZ

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC SZERZŐDÉS AZ F-PROT ANTIVÍRUS - HOZ VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC SZERZŐDÉS AZ F-PROT ANTIVÍRUS - HOZ Ez egy kötelező érvényű -, törvényes szerződés a végfelhasználó ( licenc hasznosító ) és a Frisk Software International ( FSI ) között az F-Prot

Részletesebben

Az Én Színes Európám rajzverseny versenyszabályzata

Az Én Színes Európám rajzverseny versenyszabályzata Az Én Színes Európám rajzverseny versenyszabályzata 1.) A Versenyszabályzat a Verseny tekintetében jogi kötőerővel rendelkező megállapodás. A versenybe való jelentkezés előfeltétele a Versenyszabályzat

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT. A Viky Kft. által üzemeltetett honlapokhoz. Érvényes az alábbi oldalakon: www.viky.hu www.klimaprofi.hu www.profikonyha.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT. A Viky Kft. által üzemeltetett honlapokhoz. Érvényes az alábbi oldalakon: www.viky.hu www.klimaprofi.hu www.profikonyha. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A Viky Kft. által üzemeltetett honlapokhoz Érvényes az alábbi oldalakon: www.viky.hu www.klimaprofi.hu www.profikonyha.hu Viky Kft. info@viky.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei

Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a Zs + P Korlátolt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Eletkepesangol.hu Általános Szerződési Feltételek Nagymaros, 2015. február 3. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Baconsult Kft üzemeltető. által működtetett, domain néven és aldomain helyeken

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Baconsult Kft üzemeltető. által működtetett,  domain néven és aldomain helyeken ADATVÉDELEM ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Baconsult Kft üzemeltető által működtetett, http://dreamjo.bs domain néven és aldomain helyeken elérhető weboldalak és szolgáltatások

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelő Ferling Webline Szolgáltató Kft. Székhely 7621 Pécs, Mária u. 8. Adatkezelés megnevezése Adatkezelés nyilvántartási száma hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 1. oldal / 5 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT Adatok Jelen nyilatkozat és tájékoztató a divinamoda.hu weboldal adatkezeléséről. Ezt a weboldalt használva Ön elfogadja ezen adatvédelmi

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

Vodafone Sziget Riporter Játék a Facebook közösségi portálon

Vodafone Sziget Riporter Játék a Facebook közösségi portálon Vodafone Sziget Riporter Játék a Facebook közösségi portálon Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. Facebook közösségi portálon megrendezésre kerülő Vodafone Sziget

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2016/I.) 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A http://vipajanlat.hbo.hu honlap használati feltételei és adatkezelési szabályzata

A http://vipajanlat.hbo.hu honlap használati feltételei és adatkezelési szabályzata A http://vipajanlat.hbo.hu honlap használati feltételei és adatkezelési szabályzata Üdvözöljük a http://vipajanlat.hbo.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap ), melyet a Neo Interactive Kft. (székhely: H-1118

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001) keretében beszerzett házi komposztáló edényeknek a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a Boltinfo.eu (a továbbiakban Szolgáltató) és a tőle hirdetések megjelenítését megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek Felhasználási feltételek 1. Fogalmak Szolgáltató A Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.), székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-042582,

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben