FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA"

Átírás

1 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA I. Fogalom meghatározások GS1 HU: A GS1 AISBL nemzetközi szervezetének magyarországi tagja és kizárólagos képviselője, azaz a GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1/B., cégjegyzékszám: ) SafeBrand alkalmazás: A GS1 HU által fejlesztett, az Android rendszerre optimalizált alkalmazás, amely a jelen felhasználási feltételekben meghatározottak szerint hozzáférést ad a GS1 HU által kezelt adatbázishoz, amelybe a márkatulajdonosok, illetőleg az élelmiszeripari vállalkozások termékadatokat töltenek fel az általuk forgalmazott, illetve gyártott termékekről. Felhasználó: A SafeBrand alkalmazást letöltő magánszemély, aki a jelen felhasználási feltételek elfogadásával jogosulttá válik a SafeBrand alkalmazás használatára. Google: Google Inc. Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég, székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. Termékadat: A termékadat feltöltője által meghatározott, egy adott termékre vonatkozó információ, amely jellemzően tartalmazza a termék nevét, gyártóját, összetételét, leírását és csomagolásának képi megjelenítését. Élelmiszeripari vállalkozás: Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK rendeletben, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvényben meghatározott fogalom; vagyis olyan nyereségérdekelt vagy nonprofit, köz- vagy magánvállalkozás, amely az élelmiszerek termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával összefüggő tevékenységet folytat. Márkatulajdonos: Olyan természetes vagy jogi személy, aki a terméket a saját neve, védjegye, valamint márkaneve alatt gyártja, illetve forgalmazza közvetlenül vagy leányvállalata, kapcsolt vállalkozása útján. Gyártó: Az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz. II. A SafeBrand alkalmazás bemutatása 1. A GS1 HU által fejlesztett SafeBrand alkalmazás lehetőséget nyújt a Felhasználónak arra, hogy hozzáférjen a márkatulajdonosok, az élelmiszeripari vállalkozások, illetőleg a gyártók által feltöltött termékadatokat tartalmazó adatbázist. 2. A GS1 HU FELHÍVJA A FELHASZNÁLÓ FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉKADATOK FELTÖLTÉSE ÍGY A FELTÖLTÖTT TERMÉKADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA IS A MÁRKATULAJDONOSOK ÉS/VAGY AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALKOZÁSOK, GYÁRTÓK FELELŐSSÉGE, A GS1 HU SEMMILYEN TERJEDELEMBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ADATBÁZISBA FELTÖLTÖTT TERMÉKADATOK VALÓSÁGTARTALMÁÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT ÉS TELJESKÖRŰSÉGÉÉRT. A GS1 HU SZOLGÁLTATÁSA KIZÁRÓLAG ARRA TERJED KI, HOGY A SAFEBRAND ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍTSON A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE A MÁRKATULAJDONOSOK ÉS AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALKOZÁSOK, GYÁRTÓK ÁLTAL FELTÖLTÖTT TERMÉKADATOKHOZ. A Végfelhasználó elfogadja, hogy a jelen felhasználási feltételekben foglalt ingyenesség megfelelően ellentételezi a jelen felhasználási feltételekben foglalt valamennyi felelősségkorlátozást, illetve felelősségkizárást, és a SafeBrand alkalmazást a felelősségkorlátozások, illetve felelősségkizárások teljes körű tudomásul vételével használja. III. A jelen felhasználási feltételek elfogadása 1

2 3. A SafeBrand alkalmazás letöltésével és használatával, vagy egyéb módon történő ráutaló magatartással kifejezi jelen felhasználási feltételek elfogadását, a Felhasználó elfogadja, hogy a SafeBrand alkalmazás vonatkozásában a jelen felhasználási feltételekhez kötve van. AMENNYIBEN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKEL NEM FOGADJA EL, ÚGY NE TÖLTSE LE A SAFEBRAND ALKALMAZÁST, ILLETVE NE HASZNÁLJA AZT, AZ ESETLEGESEN MÁR LETÖLTÖTT SAFEBRAND ALKALMAZÁST TÖRÖLJE KÉSZÜLÉKÉRŐL. 4. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával Végfelhasználói licensz megállapodás jön létre a Felhasználó, mint engedélyes és a GS1 HU, mint a SafeBrand alkalmazás szerzője, és mint engedélyező között. A Végfelhasználói licensz megállapodás a jelen felhasználási feltételek Felhasználó általi elfogadásának napján lép hatályba. 5. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy (i) nem tartózkodik olyan országban, amely az Amerikai Egyesült Államok kormánya embargója alatt áll, vagy amelyet az Amerikai Egyesült Államok kormánya terrorizmust támogató országnak minősített; (ii) nem szerepel az Amerikai Egyesült Államok kormánya által vezetett nyilvántartásban a tiltott vagy korlátozott személyekről; valamint (iii) jogosult az Amerikai Egyesült Államokból exportot fogadni. 6. A GS1 HU engedélyezőként és a Felhasználó engedélyesként a Végfelhasználói licensz megállapodás kizárólagos szerződő felei, ekként a GS1 HU és a Felhasználó együtt a továbbiakban, mint Felek szerepelnek. A Felek kifejezetten kölcsönösen elismerik, hogy a Végfelhasználói licensz megállapodás a GS1 HU és a Felhasználó nem pedig az Google Inc. [székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok] között jött létre. A Felek kölcsönösen elismerik, hogy a GS1 HU, és nem a Google, kizárólagosan felelős a SafeBrand alkalmazásért és annak tartalmáért (a jelen szerződésben rögzített korlátozásokkal és kizárásokkal). Azonban a Felek szintén kölcsönösen elismerik és elfogadják, hogy a Google és a Google leány- és kapcsolódó vállalatai a jelen Végfelhasználói licensz megállapodás vonatkozásában harmadik kedvezményezett félnek minősülnek, továbbá, hogy a jelen Végfelhasználói licensz megállapodás feltételeinek a végfelhasználó általi elfogadását követően a Google, mint harmadik kedvezményezett fél jogosult lesz (és úgy kell tekinteni, hogy e jogosultságát elfogadta) a jelen Végfelhasználói licensz megállapodás kikényszerítésére a végfelhasználóval szemben. 7. A Végfelhasználói licensz megállapodás értelmében a Felhasználó a SafeBrand alkalmazás telepítésére és használatára kap engedélyt a GS1 HU-tól. 8. A Felhasználó az Alkalmazással kapcsolatos bármely kérdés, panasz vagy igény esetén az alábbiakhoz fordulhat: név: GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. cím: H Budapest, Fáy utca 1/B., Magyarország telefonszám: cím: IV. Általános rendelkezések 9. Jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó csak a felhasználható SafeBrand alkalmazás jelen felhasználási feltételekben rögzített tartalommal, a jelen felhasználási feltételekben rögzített korlátozásokkal és kizárásokkal történő felhasználására szerez engedélyt, a felhasználható SafeBrand alkalmazás tulajdonjogát nem szerzi meg. A GS1 HU minden, a felhasználónak kifejezetten nem engedélyezett jogot fenntart magának. 2

3 10. A SafeBrand alkalmazás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy hozzáférjen a II.1. szerinti adatbázishoz (felhasználás célja). A felhasználás célja az egyetlen olyan cél, melyre a Felhasználó a SafeBrand alkalmazást jogszerűen használhatja. 11. A SafeBrand alkalmazás letöltése ingyenes. A Felhasználótól a GS1 HU a jelen felhasználási feltételek szerinti letöltésért és használatért nem számít fel díjazást. 12. A Felhasználó köteles betartani a SafeBrand alkalmazás használata során alkalmazandó, harmadik személyek által meghatározott felhasználási feltételeket is. Különösen köteles a Felhasználó az alkalmazás használata során küldött, illetőleg fogadott adatokra tekintettel a GS1 HU, illetőleg a Felhasználó és a meghatározott telekommunikációs szolgáltató között alkalmazandó felhasználási feltételeket, így különösen a díjkikötéseket betartani. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen felhasználási feltételek hatálya alatta a le- és feltölthető adatok mennyisége korlátozott lehet a telekommunikációs szolgáltató korlátozásaira tekintettel. E körben a Felhasználó kötelessége, hogy ellenőrizze, és folyamatosan figyelemmel kísérje a szolgáltatónál a vele kötött irányadó megállapodás tartalmát. V. A Felhasználó Google-lal szembeni igényeinek kizárása 13. A jelen felhasználási feltételek (amelyek egyben Végfelhasználói licensz megállapodásnak is minősülnek a III.4. pont értelmében) II. fejezetének rendelkezéseivel összhangban a Felhasználó elfogadja, és a Felek megállapodnak, hogy a Felhasználó nem léphet fel igénnyel a Google ellen az alábbiak egyike alapján sem. 14. A GS1 HU kizárólag a SafeBrand alkalmazásra vonatkozó üzemeltetési és támogatási szolgáltatások nyújtásáért felel a jelen felhasználási feltételekben meghatározott vagy a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező terjedelemben. A Felek kölcsönösen elismerik, hogy a Google-nak semmilyen kötelezettsége nincsen a SafeBrand alkalmazásra vonatkozó üzemeltetési és támogatási szolgáltatások nyújtására vonatkozóan. 15. A SafeBrand alkalmazás letöltését a GS1 HU a Google Play platformon teszi lehetővé. Felhasználó elfogadja, hogy a Google nem felelős olyan termékekért, amelyek a Google-től eltérő forrásból származnak, és tudomásul veszi, hogy ez a rendelkezés irányadó a SafeBrand alkalmazásra is. 16. A Felek kölcsönösen elismerik, hogy a GS1 HU, és nem a Google felelős a Felhasználó vagy harmadik személy olyan igényeiért, amelyek a SafeBrand alkalmazáshoz, az alkalmazás Felhasználó általi letöltéséhez, installálásához, birtoklásához és/vagy felhasználáshoz, illetőleg a Google Play használatához fűződnek, különösen, de nem kizárólagosan: (i) termékfelelősségi igények; (ii) bármely igény, amely abból adódik, hogy az alkalmazás nem felel meg az alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb előírásoknak; és (iii) fogyasztóvédelmi és hasonló igények. A jelen felhasználási feltételek nem eredményezik a GS1 HU vagy a Google Felhasználó felé fennálló felelősségének korlátozását a jogszabályok által engedélyezett körön túl. 17. Jelen felhasználási feltételek elfogadásával Felhasználó megerősíti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el a Google mindennemű alkalmazandó felhasználási feltételeit, illetőleg az abban foglalt korlátozásokat illetőleg kizárásokat. A Google általános felhasználási feltételei az alábbi linken érhetőek el: A Google Play Szolgáltatási feltételei az alábbi linken érhetőek el: 3

4 https://play.google.com/intl/en/about/play-terms.html A Google Play Üzleti és Program Politikája az alábbi linken érhető el: https://play.google.com/about/android-developer-policies.html VI. A licensz célja. Korlátozások 19. A Felhasználónak a jelen felhasználási feltételek szerint, a SafeBrand alkalmazásra vonatkozóan engedélyezett licensz egy nem átruházható felhasználási engedélyre korlátozódik a Google általános felhasználási feltételei szerint engedélyezetten a Felhasználható alkalmazás Android operációs rendszerű termékre történő telepítésére és használatára, amely Android operációs rendszerű termék a Felhasználó tulajdonában vagy egyéb módon a rendelkezésére áll. A Felhasználó nem jogosult a részére engedélyezett licensz értékesítésére vagy engedményezésére, továbbá nem jogosult a SafeBrand alkalmazást értékesíteni, engedményezni, átruházni, kölcsönbe adni, lízingelni, tovább értékesíteni, arra felhasználási engedély adni vagy azt allicenszbe adni. 20. A Felhasználónak a jelen felhasználási feltételek szerint, a SafeBrand alkalmazásra vonatkozó engedélyezett licensz időben nem korlátozott, azonban a licensz visszavonására a GS1 HU bármikor jogosult. A Felhasználónak a jelen felhasználási feltételek szerint engedélyezett licensz területileg korlátozott, miszerint az alkalmazás nem használható olyan országban, amit az USA kormánya embargóval sújt vagy terrorista-támogató országnak tart. 21. A jelen felhasználási feltételek alapján a SafeBrand alkalmazás vonatkozásában az Felhasználónak nyújtott licensz nem kizárólagos. 22. A Felhasználó nem jogosult a SafeBrand alkalmazást, illetőleg a Google Play-en elérhető bármely programot, vagy a SafeBrand alkalmazás, illetőleg a Google Play-en elérhető bármely porgram bármely részét lemásolni, visszafejteni, részeire bontani, kiegészíteni, módosítani, továbbfejleszteni vagy származtatott művet (különösen, de nem kizárólagosan bármely szoftver vagy adatbázis megoldást) létrehozni ez alapján. 23. A Felhasználó kizárólag a jelen felhasználási feltételek IV.10. pontjában meghatározott felhasználási célra jogosult felhasználni az alkalmazást. Így különösen, a SafeBrand alkalmazás a jelen felhasználási feltételek alapján nem használható fel az alábbi célokra és módokon: kereskedelmi, vállalkozási célra történő felhasználás; szállítmányozási vállalkozás, járműpark menedzsment, üzleti eszközök nyomon követése; jogellenes, különösen szerzői vagy szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogokat sértő, rágalmazó vagy egyébként sértő tartalmak közvetítése; lánclevelek vagy egyéb levélszemét továbbítása; nyilvánvalóan illegális tartalmak letöltése; kém és egyéb rosszindulatú kódok és programok, vírusok továbbítása; más nevében vagy a személyazonosságot egyéb módon meghamisítva történő használat; reklámtevékenység végzésére irányuló használat; az alkalmazás használata során jogellenes tevékenység végzéséhez információ szolgáltatása; jogellenes cselekedetre, különösen más személy vagy származás, vallás, rokkantság, nem, életkor, szexuális irányultság vagy bármely más vélt vagy valós körülmény vagy tulajdonság alapján képzett csoport ellen irányuló erőszakra irányuló felhívás közvetítése; 4

5 18 év alatti személyes adatainak kicsalása vagy 18 év alatti személy szexuális, illetve erőszakos módon, vagy bármely gyermek pornográfia elleni vagy egyébként a kiskorúak egészségét és jólétét célzó jogszabály megsértésével történő kihasználása; hálózati kapacitással történő visszaélést vagy annak megterhelését megvalósító használat; a SafeBrand alkalmazás által szolgáltatott adatokkal történő visszaélést vagy adathalászást megvalósító használat; életmentő célokra vagy vészhelyzetben történő használat; szexualitást vagy meztelenséget nyíltan ábrázoló tartalmat közvetítő használat; más felhasználókat fenyegető, őket zaklató vagy velük szemben zsarnokoskodó tartalmak közvetítésére irányuló használat, az erőszak indokolatlan ábrázolása sem megengedett; más személyek személyes vagy bizalmas információit nyilvánosságra hozó tartalom közvetítése, internetes fogadást megvalósító használat. 24. A Felhasználó a Felhasználható Alkalmazást a jelen szerződésben meghatározott licensz időtartama alatt tetszőleges alkalommal jogosult a Google Play -ről letölteni. A GS1 HU fenntartja a jogot arra, hogy a SafeBrand alkalmazást vagy annak bármely önálló funkcióját vagy jellemző tulajdonságát értesítés nélkül bármikor kiterjessze, kiemelje, bármely egyéb módon megváltoztassa vagy módosítsa, felfüggessze, eltávolítsa, vagy a hozzáférését megszüntesse. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a SafeBrand alkalmazás használata során a Google vagy a GS1 HU a SafeBrand alkalmazást bármely időpontban, bármilyen esetben és értesítés vagy felelősség nélkül jogosult határozatlan időre eltávolítani vagy visszavonni. A GS1 HU fenntartja a jogot, hogy a termékadatbázisban összegyűjtött termékadatok felhasználásával olyan bővített adattartalmú adatbázist, honlapot is létrehozzon és üzemeltessen, amelyhez a SafeBrand alkalmazás nem biztosít hozzáférést. VII. A licensz tartalma, felelősségi kérdések 25. A GS1 HU a Felhasználó részére felhasználási jogot biztosít a SafeBrand alkalmazás vonatkozásában, egyben az alkalmazáson keresztül hozzáférést biztosít a termékadatokat tartalmazó adatbázishoz. Az adatbázis a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján szerzői jogi védelem alatt áll. Az adatbázis létrehozását a GS1 HU saját elhatározása alapján, saját ráfordításokkal, saját nevében és kockázatára kezdeményezte. A GS1 HU minősül az adatbázis előállítójának. A GS1 HU az adatbázist nem hozta nyilvánosságra, és a jövőben sem kívánja ezt megtenni. 26. A GS1 HU a jelentési adatbázis előállítójaként kifejezetten kizárja azt, hogy Felhasználó vagy harmadik személyek az adatbázis tartalmának egészét vagy jelentős részét másolat készítése útján többszörözzék (kimásolás) vagy a nyilvánosság számára bármilyen módon hozzáférhetővé tegyék. A Felhasználó a jelen pontban rögzítettek megsértéséért teljes felelősséggel tartozik. 27. Az adatbázis tartalmához jogszerűen hozzáférő Felhasználó ismételten és rendszeresen is kimásolhatja az adatbázis jelentéktelen részét képező adatmennyiséget. A GS1 HU fenntartja a jogot, hogy az adatbázist vagy annak bármely önálló funkcióját vagy jellemző tulajdonságát értesítés nélkül bármikor megváltoztassa, felfüggessze, eltávolítsa, vagy a hozzáférhetőségét megszüntesse, amennyiben ez szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges. 28. A GS1 HU az adatbázis jogszerű használatáért a jelen felhasználási feltételek esetleges ilyen irányú módosításáig nem érvényesít díjazást a Felhasználóval szemben. 5

6 29. Az adatbázisban foglalt adatok elérhetőségéért a szolgáltatás fenntartása során a GS1 HU ésszerű erőfeszítéseket tesz. AZ ADATBÁZISBAN FOGLALT ADATOK HELYESSÉGÉÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT, JOGSZERŰSÉGÉÉRT ÉS TELJESKÖRŰSÉGÉÉRT [EGYÜTTESEN: MEGFELELŐSÉGÉÉRT] A GS1 HU NEM FELEL, TEKINTETTEL ARRA, HOGY AZ ADATOKAT AZ EGYES MÁRKATULAJDONOSOK, GYÁRTÓK ÉS ÉLELMISZERIPARI VÁLLALKOZÓK SZOLGÁLTATJÁK[lásd II.2. pont]. A GS1 HU által esetlegesen, műszaki-informatikai lehetőségei szerint végzett ellenőrzések kizárólagosan a termékadatok logikai és szabványszerűségi szempontból végzett vizsgálatára szorítkoznak azzal, hogy adatokat módosítani kizárólag az azokat feltöltő személy jogosult, ezekre tekintettel a GS1 HU bármely erőfeszítése mellett sem garantálja, szavatolja, igazolja, tanúsítja az adatbázisban foglalt adatok megfelelőségét, nem tesz semmilyen erre vonatkozó kijelentést, sem kifejezetten, sem az adatbázisban feltüntetés tényével, mint magatartással. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az adatbázisban foglalt adatok esetleges téves, hibás, hiányos, elégtelen, félrevezető vagy jogszerűtlen volta miatt igényt a GS1 HU-val szemben nem érvényesíthet. A GS1 HU nem szavatolja, hogy ilyen esetben a Végfelhasználó más személlyel szemben igényérvényesítésre jogosult. 30. A Felhasználó a részére engedélyezett felhasználási licensz alapján nem jogosult a SafeBrand alkalmazás, illetve a termékadatokat tartalmazó adatbázis bármilyen mértékű módosítására, forráskódjának visszafejtésére, allicenszbe adására. A jelen felhasználási feltételek alapján a Felhasználónak engedélyezett licensz alapján a Felhasználó kizárólag a SafeBrand alkalmazás felhasználására, illetve a termékadatokat tartalmazó adatbázis elérésére jogosult. A Felhasználó teljeskörű felelősséggel tartozik a jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegéséért. 31. A GS1 HU nem vállal kötelezettséget a SafeBrand alkalmazás verziókövetésére. A GS1 HU szintén nem vállal kötelezettséget a szolgáltatásának folytatására, ekként a kizárólag a GS1 HU jogosult meghatározni, hogy kívánja-e folytatni a szolgáltatás nyújtását, illetőleg, hogy mely időpontban kívánja azt módosítani vagy megszüntetni. VIII. A GS1 HU adatvédelmi rendelkezései a SafeBrand alkalmazás vonatkozásában (privacy policy) 32. A Felhasználó adatainak védelme fontos a GS1 HU számára. A SafeBrand alkalmazás Felhasználó általi használata során a GS1 HU köteles betartani a vonatkozó személyiség- és adatvédelmi jogszabályokat. A GS1 HU a technika jelen állásának megfelelő, ésszerűen elvárható mértékben megtesz minden adminisztratív, technikai és fizikai védelmi intézkedést a végfelhasználó személyes adatainak elvesztése, ellopása, illetve az azokkal való visszaélés, továbbá az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok közzététele, módosítása és megsemmisítése ellen. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, melynek segítségével egy adott természetes személy egyedileg azonosítható, illetve amely egy adott természetes személyhez köthető. 33. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait és egyéb információkat a jelen fejezetbe foglalt adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, jogszerű célból a GS1 HU felvegye, felhasználja és közzétegye. Az adatok tárolása és kezelése Magyarországon és külföldön történik. A Felhasználó az előbbiekre tekintettel külön kijelenti, hogy hozzájárul az adatainak mind Magyarországon, mind külföldön való kezeléséhez. 34. Az alkalmazás letöltése és használata során az alábbi, készülékre vonatkozó adatok gyűjthetők: egyedi készülékazonosító (GIAI és/vagy készülék sorozatszáma, amennyiben regisztrálásra kerül). A GS1 HU a készülékre vonatkozó további adatot nem vehet fel. 35. A GS1 HU a végfelhasználó személyes adatait vagy a készülékére vonatkozó adatokat kizárólag jogszerű célra használhatja fel, továbbá kizárólag a SafeBrand alkalmazás felhasználására közvetlenül vonatkozó szolgáltatások vagy funkciók biztosítása érdekében. A személyes adatok különösen a következő esetekben használhatók fel: 6

7 - a SafeBrand Felhasználó általi használatának figyelemmel kísérése és ellenőrzése érdekében, ideértve a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásának ellenőrzését, - a GS1 HU végfelhasználókhoz (így a Felhasználóhoz is) intézett fontos értesítéséinek továbbítása érdekében, - a felhasználási feltételek megszegése esetén a végfelhasználókkal (így a Felhasználóval is) szembeni igényérvényesítés céljából és annak folyamán, - olyan jellegű belső felhasználásra, mint a licencbe adott alkalmazás továbbfejlesztése érdekében végzett vizsgálat, adatelemzés és kutatás. A Felhasználó kifejezett hozzájárulása estén a GS1 HU jogosult arra, hogy a Felhasználó adatait átadja Élelmiszeripari vállalkozásnak, Gyártónak, illetve Forgalmazónak (ideértve a webkereskedőket is) azzal a céllal, hogy e személyek a Felhasználót a direkt marketing eszközeivel a Felhasználó egyedi igényeire szabott ajánlatokkal keresse meg. A Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén a GS1 HU az Alkalmazáson keresztül a Felhasználó számára elérhetővé teszi az Élelmiszeripari vállalkozások, Gyártók, illetve Forgalmazók (ideértve a webkereskedőket is) által összeállított kérdőívek kitöltését, és a kitöltött kérdőívek adattartalmának továbbítását e személyek részére. A GS1 HU kijelenti, hogy a kérdőívek összeállításában, tartalmának meghatározásában nem vesz részt, ekként az ezért való felelősség kizárólag a kérdőívet összeállító Élelmiszeripari vállalkozást, Gyártót, illetve Forgalmazót (ideértve a webkereskedőket is) terheli. Az adattovábbításon túl a GS1 HU a Felhasználó kérdőív kitöltésével elérhetővé tett adatait nem kezeli, nem tárolja és nem használja fel. A Felhasználó jelen pont szerinti hozzájárulásai bármikor megadhatóak és bármikor visszavonhatóak. 36. A Felhasználó személyes adatai harmadik személyek számára a következők szerint tehetőek közzé. Jogszabály, bírósági vagy más hatósági eljárás, a végfelhasználó lakóhelye szerinti országon belüli vagy azon kívüli állami vagy kormányzati hatósági szervek kérése alapján szükségessé válhat a végfelhasználó személyes adatainak felfedése. A GS1 HU úgyszintén jogosult a Felhasználó személyes adatait felfedni, amennyiben az a GS1 HU általános szerződési feltételeinek betartatása, illetőleg működése vagy ügyfelei védelmének érdekében ésszerűen szükségesnek mutatkozik. Továbbá átszervezés, egyesülés vagy eladás esetén a GS1 HU az általa felvett valamennyi személyes adatot jogosult az érintett harmadik személyek tudomására hozni. 37. Amennyiben a SafeBrand alkalmazás használata során a Felhasználó saját kezdeményezése alapján szolgáltat személyes adatot, különösen amennyiben felhasználó névként egyedi, személyes azonosításra alkalmas adatot ad meg, a Felhasználó ily módon szolgáltatott személyes adatai a SafeBrand adatbázisának valamennyi jogszerű használója számára hozzáférhetővé válhatnak. Az előbbiekre tekintettel a GS1 HU kéri a Felhasználót, hogy fordítson gondot saját személyes adatai megőrzésére. 38. A Felhasználó személyes adatait a GS1 HU a személyes adatok megőrzésére irányadó jogszabályokban kötelezően előírt időtartamig őrzi meg; vagy amennyiben az adatok hosszabb ideig történő megőrzését az alábbiakban rögzített jogszerű célok elérése indokolja (mint például igény érvényesítése a Felhasználó ellen), úgy a GS1 HU ezen hosszabb időtartamig őrzi meg. A Felhasználó személyes adatait a GS1 HU a jogszabályban meghatározott időtartam, vagy a fentiek szerinti hosszabb időtartam leteltét követően, illetőleg az időtartam elteltét követően kizárólag olyan aggregált formában őrzi, mely nem teszi lehetővé a természetes személy egyedi beazonosítását, illetőleg az adat természetes személlyel való kapcsolatba hozását. 39. A GS1 HU személyes adatnak nem minősülő adatot bármilyen jogos cél érdekében gyűjthet, használhat, továbbíthat vagy közzétehet. A Felhasználó készüléke adatainak gyűjtése, használata, továbbítása és közzététele a személyes adatok kezelésével esik egy tekintet alá. 7

8 40. A Felhasználó hozzájárulása visszavonható. A Felhasználó a jelen felhasználási feltételek itt szabályozott elfogadásával átadott adatok begyűjtéséhez, felhasználásához és megtartásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásakor a Felhasználó köteles erről az alábbi elérhetőségeken a GS1 HU-t tájékoztatni: név: GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. cím: H Budapest, Fáy utca 1/B., Magyarország telefonszám: cím: 41. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásakor a GS1 HU köteles azonnal megszüntetni a Felhasználó személyes adatainak begyűjtését, felhasználását, átruházását és megtartását, továbbá az ilyen adatokat a GS1 HU csak összesített formában tarthatja meg, amely egyedi azonosításra vagy egyéni természetes személlyel történő kapcsolatfelvételre alkalmatlan. A jelen rendelkezés nem alkalmazható, amennyiben a Felhasználó adatainak megtartását és kiszolgáltatását jogszabályi kötelezettség írja elő, az előírt mértékben; a jelen rendelkezés nem alkalmazható továbbá, amennyiben és amilyen mértékig a Felhasználó hozzájárulásának visszavonása joggal való visszaélést valósítana meg, így ha annak eredményeként a GS1 HU akadályozva lenne a jelen felhasználási feltételek megszegéséből fakadó jogszerű igényeinek érvényesítésében. A Felhasználó a hozzájárulásának visszavonását követően nem jogosult a SafeBrand alkalmazás használatára. 42. Amennyiben a Felhasználó tudomására jut bármely adatkezelési jogsérelem, adatszivárgás vagy a jelen Adatkezelési Politika megszegése, kérjük, haladéktalanul értesítse a GS1 HU-t a jelen felhasználási feltételekben rögzített kapcsolati elérhetőségeken. 43. A GS1 HU tájékoztatja a Felhasználót, hogy az alkalmazás használata során a Felhasználó saját döntése alapján, nem kötelezően megadott felhasználónevét és jelszavát a GS1 HU kezeli, ezen adatok kezelésének céljára és biztonságára a jelen fejezetben meghatározott adatkezelési szabályok megfelelően irányadóak azzal, hogy a GS1 HU a Felhasználó által megadott jelszót nyilvánosságra nem hozza, míg a Felhasználó által megadott felhasználónév az adatbázis valamennyi jogszerű használója számára hozzáférhetővé válhat. IX. A Google-lal történő együttműködésből fakadó korlátozások 44. A GS1 HU fenntartja a jogot arra, hogy a SafeBrand alkalmazást vagy annak bármely önálló funkcióját vagy jellemző tulajdonságát értesítés nélkül bármikor kiterjessze, feljavítsa, bármely egyéb módon megváltoztassa vagy módosítsa, felfüggessze, eltávolítsa, vagy a hozzáférését megszüntesse. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a SafeBrand alkalmazás használata során a Google vagy a GS1 HU az alkalmazást bármely időpontban, bármilyen esetben és értesítés vagy felelősség nélkül jogosult határozatlan időre eltávolítani vagy visszavonni. 45. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Google bármikor beszüntetheti a Google Play szolgáltatás nyújtását. A Felhasználó ezekben az esetekben semmilyen jogalapon nem jogosult kártérítést követelni, sem a Google-től, sem a GS1 HU-tól. 46. A Felek kölcsönösen elismerik, hogy a Google nem felelős semmilyen a Felhasználónál vagy harmadik személynél felmerülő veszteségért, kárért, vagy költségért, amely a szolgáltatás bármilyen módon történő felfüggesztéséből vagy folytonosságának megszakadásából, vagy az alkalmazás vagy az alkalmazás által igénybe vett más szolgáltatás módosításából ered vagy azzal összefüggésben keletkezik. 47. Amennyiben a GS1 HU és a Google Inc. között fennálló szerződés megszüntetésre kerülne, a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az alkalmazás, illetőleg annak egyes funkciói a 8

9 továbbiakban nem lesznek elérhetőek. A Felhasználó ebben az esetben semmilyen jogalapon nem jogosult kártérítést követelni. X. A szerződésszegésért való felelősség, a felelősség kizárása, szavatosság 48. A Felhasználó a SafeBrand alkalmazás jogosulatlan, illetve nem megfelelő felhasználásáért teljes és korlátlan felelősséggel tartozik. Jogosulatlan a SafeBrand alkalmazás felhasználása különösen akkor, ha a jelen felhasználási feltételek bármely okból nem minősülnek a Felhasználó által szabályosan elfogadottnak, továbbá a jelen felhasználási feltételek, illetve az abban hivatkozott egyéb dokumentumok által meghatározott felhasználási korlátokat a felhasználás túllépi, valamint, ha a felhasználás a jelen felhasználási feltételek, illetve az abban hivatkozott egyéb dokumentumok, valamint bármely alkalmazandó jogszabály vagy egyéb szabályozás rendelkezéseit sérti. 49. A Felhasználó teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik a GS1 HU felé a jelen felhasználási feltételek, valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti jogosulatlan, illetőleg nem megfelelő felhasználásért. Különösen, ha harmadik személy a Felhasználó jogosulatlan, illetőleg nem megfelelő felhasználásából fakadó, bármely jogalapon a GS1 HU-val szemben igényt érvényesít, Felhasználó köteles GS1 HU-t mentesíteni a tartozáselismerésre vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések szerint. 50. FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI ÉS KIFEJEZETTEN HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN AZ ENGEDÉLYEZETT ALKALMAZÁS ÉS AZ ADATBÁZIS, VALAMINT A GOOGLE PLAY FELHASZNÁLÁSA TELJES EGÉSZÉBEN A SAJÁT KOCKÁZATÁRA ÉS FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK, ÉS EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS MINDEN ADATVESZTÉSÉRT, VAGY A HASZNÁLT SZÁMÍTÓGÉPBEN VAGY MÁS ESZKÖZBEN TÖRTÉNT KÁROSODÁSÉRT. 51. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, A GS1 HU AZ ENGEDÉLYEZETT ALKALMAZÁST ÉS AZ ADATBÁZIST, A GOOGLE PEDIG A GOOGLE PLAY-T AZOK JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN NYÚJTJA, BELEÉRTVE AZ ESETLEGES HIBÁKAT IS, TOVÁBBÁ AZOKÉRT SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL; A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A LICENCBE ADÓ A LICENCBE ADOTT ALKALMAZÁS, MÍG A GOOGLE A GOOGLE PLAY VONATKOZÁSÁBAN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, BELEÉRTETT VAGY JOGSZABÁLYON ALAPULÓ SZAVATOSSÁGI FELELŐSSÉGET ÉS EGYÉB FELTÉTELT, IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZOK ÁLTALÁNOS VAGY KÜLÖNÖS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁÉRT, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGÉÉRT VÁLLALT SZAVATOSSÁGOT, TOVÁBBÁ HARMADIK SZEMÉLYT ÉRT ESETLEGES JOGSÉRELEMÉRT NEM SZAVATOL. 52. A LICENCBE ADÓ NEM SZAVATOL A LICENCBE ADOTT ALKALMAZÁS, MÍG A GOOGLE A GOOGLE PLAY ZAVARTALAN HASZNÁLATÁÉRT; VALAMINT AZÉRT, HOGY AZOK FUNKCIÓI VAGY AZ AZOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK A FELHASZNÁLÓ KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELNEK, AZOK MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN ÉS HIBAMENTES, A SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOS, A LICENCBE ADOTT ALKALMAZÁS HARMADIK SZEMÉLY SZOFTVERÉVEL, ALKALMAZÁSAIVAL, SZOLGÁLTATÁSÁVAL KOMPATIBILIS ÉS AZON FUTTATTHATÓ. A LIENCBE ADOTT ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE HARMADIK SZEMÉLY SZOFTVERÉRE, ALKALMAZÁSÁRA, SZOLGÁLTATÁSÁRA HATÁSSAL LEHET. GS1 HU az alkalmazás elérhetőségéért, az alkalmazás használata során letöltött vagy továbbított, illetve a jelentési adatbázisban kezelt adatok pontosságáért vagy folyamatos elérhetőségéért nem szavatol, valamint garanciát nem vállal. 53. A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI TOVÁBBÁ, HOGY A LICENCBE ADOTT ALKALMAZÁS OLYAN HELYZETBEN, ILLETVE KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA NEM ALKALMAS, MELY SORÁN A LICENCBE ADOTT ALKALMAZÁS ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT VAGY AZOK HASZNÁLATA FOLYAMÁN ELÉRHETŐ TARTALOM, ADAT VAGY INFORMÁCIÓ, ILLETŐLEG AZ ADATOK VAGY INFORMÁCIÓK TOVÁBBÍTÁSÁNAK VAGY TÁROLÁSÁNAK HIBÁJA, PONTATLANSÁGA VAGY AZOK KÉSEDELME 9

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI IPTV HUNGARY az EuroCable Magyarország Kft. által számítógépes hálózat útján történő OTT alapú, Lineáris IPTV Streaming a távollévő közönség tagjai által egyénileg megválasztott Interneten keresztüli hozzáférési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bejárható Magyarország Program keretében létrehozott és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett digitális szabadidőtérkép (DSZT) egy olyan alkalmazás, mely tartalmazza

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. Magyarország Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és annak valamennyi leányvállalata (együttesen Tartalom TomTom ) 1 Hatály... 3

Részletesebben

Bigin Felhasználási feltételek

Bigin Felhasználási feltételek Bigin Felhasználási feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma 1. A jelen felhasználási feltételek a Sanoma Media Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által

Részletesebben

SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat)

SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) Szállító jelen szabályzata megtekinthető a www. laurentesoptika.hu honlapon, valamint munkaidőben a Szállító

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01 I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az Utazzitthon.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a http://www.lui.hu/ weboldalon

Részletesebben

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek

Részletesebben

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Randizzon társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Randizzon Tagok részére az Interneten keresztül

Részletesebben

Általános Felhasználási és Szerző

Általános Felhasználási és Szerző Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek Általános Felhasználási és Szerző dési Feltételek, mely tartalmazza a www.remekaron.hu weboldal tulajdonosa, üzemeltetője és az oldal látogatói és/vagy

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft.

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési és Üzleti Feltételek (továbbiakban Üzletszabály vagy ÁSZF ) a DomainTank Informatikai Kft. (továbbiakban

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Online. Reklám. Bevétel.

Online. Reklám. Bevétel. Online. Reklám. Bevétel. Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sanoma Media Budapest Zrt. (Sanoma) által működtetett, a www.adbox.hu weboldalon elérhető

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Jelen dokumentum (a továbbiakban: Szerződés) részletezi azon a feltételeket, amelyek a DLM Consulting Kft. (a továbbiakban DLM) által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi

Részletesebben

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE) A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek www.irkalapok.hu

Általános Felhasználási Feltételek www.irkalapok.hu Általános Felhasználási Feltételek www.irkalapok.hu Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a weboldal! Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumot, mivel a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek a Booktrader Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.angolkonyvek.com internetes oldalán elérhető szolgáltatás igénybevevője

Részletesebben

III. A szolgáltatások igénybevételének feltételei, felhasználói regisztráció, hírlevél

III. A szolgáltatások igénybevételének feltételei, felhasználói regisztráció, hírlevél Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014.09.29. napjától A jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg a Wellnesscentrum.hu Kft. kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett www.wellnesscentrum.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára

Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára Artimus-Ház Autó és Ingatlan Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Levelezési cím: 2093

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben