Grand Café, Szeged, november 5 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Grand Café, Szeged, 2009. november 5 6."

Átírás

1 A szerelem sivataga Egy esztendõ múltán. Emlékidézés és szembesülés: Grand Café, Szeged, november 5 6.

2 Babarczi Katica Csehy Zoltán Cserjés Katalin Katz Kata Keserü Katalin Lajta Gábor Nagy Csilla Rényi András Szikora János Tóth Zoltán Uhl Gabriella Varga Emõke

3 A szerelem sivataga Egy esztendõ múltán. Emlékidézés és szembesülés: Grand Café, Szeged, november 5 6.

4 Pilinszky János A szerelem sivataga E híd, e forró betonút, üríti zsebeit a nappal, rendre kirakja mindenét. Magad va a kataton alkonyatban. Mint ûrött gödör feneke a táj; izzó hegek a káprázó homályban. Alkonyodik. Dermeszt a ra ogás, vakít a nap. Sosem felejtem, nyár van. Nyár van és villámló meleg. Állnak, s tudom, szárnyuk se rebben, a szárnyasok, mint égõ kerubok a bedeszkázott, szálkás ketrecekben. Emlékszel még? Elõször volt a szél; aztán a föld; aztán a ketrec. Tûz és ganaj. És néhanap pár szárnycsapás, pár üres reïex. És szomjuság. Én akkor inni kértem. Hallom ma is a lázas kortyokat, és tehetetlen tûröm, mint a kõ, és kioltom a káprázatokat. Esztendõk múlnak, évek, s a remény mint szalma közt kidöntött pléhedény. 2

5 És amikor a kép mûködni kezd a nézõben, u anolyan folyamat kezdõdik el, mint a festõben munka közben, u anolyan beláthatatlan, u anolyan irracionális. Csak errõl nem tudom, miért na on nem beszélnek, pedig a kép nézõ felõli oldalán pontosan u anolyan misztikus történet kezdõdik. E. K. (Isten testébõl vágjuk ki azt, ami létrejön. Szûts Miklós beszélgetése El Kazovszkijjal. In: 2000, 2004/03.) Valószínûleg Szegeden kevesen emlékeznek azokra a harminc évvel ezelõtti napokra, amikor El Kazovszkij az e ik elsõ Dzsan-panoptikum performanszát (Dzsan-panoptikum X.) az akkor még a József Attiláról elnevezett e etem klubjában rendezte meg és mutatta be. Most, alig e évvel a mûvész halála után, szintén a szegedi e etem, pontosabban a SZTE BTK Modern Ma ar Irodalomtörténet Tanszéke és a Grand Café a szakmában elsõként kezdeményezi El Kazovszkij mûveinek, mûvészetének gazdag programokkal kísért tudományos igényû megidézését. A Tanszék oktatójának, Cserjés Katalinnak a koordinálásában, a Grand Café holdudvarában szervezõdõ munkacsoport tagjai atal oktatók, volt és mostani PhD-sek, végzõs diákok. A munkacsoport szakmai tanácsadója Uhl Gabriella mûvészettörténész, a még a mûvész életében megjelent kötet, az El Kazovszkij ke etlen testszínháza (2008) szerkesztõje. A szimpózium tematikája ú formálódott, ho a lehetõ legpontosabban tükrözze a Kazovszkij-életmû rejtélyes, inspiratív, sok mûfajú világát. Az életmû kortárs képzõmûvészetben elfoglalt helye, a hozzá kapcsolható mesterek, hatások elemzése mellett felfejthetnénk azt a páratlanul gazdag univerzumot, melyhez a képzõmûvészet mellett elválaszthatatlanul hozzátartozik a színház, a balett- és mozgásmûvészet, a zene, az opera, a lm, a költészet is. A szimpózium mindenekelõtt a határterületek feltárására törekszik, ezzel a Kazovszkij-életmû talán legfontosabb sajátosságára kívánja felhívni a elmet. A tanácskozás kép-szöveg blokkja kifejezetten az irodalomelmélet, az intertextualitás felõl közelít a mûvekhez, új szempontokat adva az életmû értelmezéséhez. A szimpóziumot megelõzõ napokban a Grand Caféban levetítjük El Kazovszkij kedves lmjeit, a rendezvény két napja alatt a kávéház tereiben a mûvész kedvenc zenéi szólnak, a különbözõ pontokon elhelyezett képernyõkön a vele készített interjúk, illetve a panoptikumokról, performanszokról készített lmek részletei láthatók. A szimpózium kitüntetett pillanata lesz, amikor, elõször Ma arországon, elhangzanak a mûvész oroszul írott versei eredetiben és ma ar fordításban is. 3

6 A szimpózium programja November 3., kedd El Kazovszkij kedves lmjei: Derek Jarman) November 4., szerda Caravaggio (1986, rendezte: El Kazovszkij kedves lmjei: Querelle (1982, rendezte: Rainer Werner Fassbinder) Swan Lake (Hattyúk tava) 1996, angol balett lm, koreográfus: Matthew Bourne, rendezõ: Peter Mumford November 5., csütörtök Cserjés Katalin és Erdélyi Ágnes megnyitják a tanácskozást az SZTE BTK Modern Ma ar Irodalomtörténet Tanszéke és a Grand Café nevében Keserü Katalin (mûvészettörténész, Budapest, ELTE Mûvészettörténeti Tanszék) A kép mint stilizált párbaj Felolvasás El Kazovszkij költeményeibõl orosz és ma ar nyelven Na Csilla (irodalomtörténész, Balassa armat, a Palócföld szerkesztõje) Térközfo asztás Narratív és mediális játékterek El Kazovszkij mûvészetében Uhl Gabriella (mûvészettörténész, Budapest Tallin) Én ezeket a képeket mindig megérintem. El Kazovszkij, a szenvedélyes múzeumlátogató Ebédszünet Részlet vetítése a Dzsan-panoptikumból Lajta Gábor (festõmûvész, Budapest) A festék érzékisége és tömörsége. El Kazovszkij képeirõl festõi szemmel Katz Kata (végzõs lozó a- és irodalomelmélet szakos hallgató, Szeged, SZTE BTK) A ke etlenség attrakciója El Kazovszkij mûveiben 4

7 15.30 Varga Emõke (irodalomtörténész, Szeged, a JGYTF docense) Szabadság és kényszer. Címek és festmények El Kazovszkij életmûvében Kávészünet Tóth Zoltán (tudományos munkatárs, SZTE BTK Film és Irodalomelmélet Tanszékcsoport) Kazovszkij mozija. Biopolitika és mûvészet Szikora János (színházi rendezõ, Budapest) Vándorállat a libikókán a Kazovszkij-színház (multimédiás elõadás) Swan Lake (Hattyúk tava) 1996, angol balett lm, koreográfus: Matthew Bourne, rendezõ: Peter Mumford November 6., péntek Felolvasás El Kazovszkij költeményeibõl orosz és ma ar nyelven Cserjés Katalin (irodalomtörténész, Szeged, SZTE BTK, Modern Ma ar Irodalomtörténet Tanszék) csak a végtelenben elérhetõ Szélje zetek Kazovszkij Vajda-lapjaihoz Babarczi Katica (végzõs ma ar-angol szakos hallgató, Szeged, SZTE BTK) El Kazovszkij Vajda-lapjai Szupersûrítmény Rényi András (mûvészettörténész, Budapest, az ELTE Mûvészettörténeti Intézet vezetõje) El Kazovszkij ke etlen testszínháza Csehy Zoltán (irodalomtörténész, költõ, Pozsony, Comenius E etem) Vénuszok, Párkák a mitológia mint kombinatorikus játéktér, illetve a felcserélhetõség kihívása El Kazovszkij mûveiben Felolvasás El Kazovszkij költeményeibõl orosz és ma ar nyelven El Kazovszkij oroszul írott költeményeit Erdei Ilona (SZTE BTK Szláv Tanszék) nyersfordításai alapján Lanczkor Gábor költõ (PhD hallgató, SZTE BTK) fordította. A verseket elmondja orosz nyelven Hanzsa Eugénia orosz-ukrán szakon végzett hallgató, magyarul Szélinger Anna magyar szakos egyetemi hallgató és Horváth Illés színmûvész. A szimpózium ideje alatt a Grand Café belsõ tereiben tárlatbejárás az Uhl Gabriella Rékasi János által rendelkezésre bocsátott festmények között; végtelenített Kazovszkij-interjúk és a Dzsan-panoptikum projektorral kivetített részletei a kávézóban. 5

8 Az elõadások rezüméi Babarczi Katica 6 El Kazovszkij Vajda-lapjai Szupersûrítmény E kifestõkönyv lapjainak végtelen variációja, két szerzõ e mástól látszólag idegen motívumainak összetapadása a Vajda-sorozat. A képek e üttmûködése e össze úrt szerzõt hoz létre, amely isteneket és embert idéz El Kazovszkij torzóival és Vajda Lajos csendéleteivel. A kép mint szupersûrítmény számtalan érintkezés színtere és létrehozója: szerzõi kézje ek összeolvadásával, eltérõ perspektívák valószerûtlen e másmellettiségével és a jelentésekkel terhes szavak mûködésbe lépésével szembesül a befogadó nézõ. Elõadásom a szerzõiség témáját járja körbe a Vajda-lapok kiemelt képeinek segítségével.

9 Csehy Zoltán Vénuszok, Párkák a mitológia mint kombinatorikus játéktér, illetve a felcserélhetõség kihívása El Kazovszkij mûveiben Az elõadás a vá sorsszerûségének mitológiai megjelenítéseivel foglalkozik, valamint az e es mitológiai referenciák felcserélhetõségének lehetõségével (vajon minden Vénusz Párka és minden Párka Vénusz?) kísérli meg értelmezni El Kazovszkij munkáiban az érzéki elvá ódás egzisztenciális beá azottságát. Mindamellett azokra a kérdésekre is választ keres, ho El Kazovszkij mennyiben és milyen módon zökkenti ki klasszikus medrükbõl az alapmítoszokat, illetve ho miként viszonyul e máshoz (homo)erotikus érzékiség és mitológiai közhelyrendszer. 7

10 Cserjés Katalin 8 csak a végtelenben elérhetõ Szélje zetek Kazovszkij Vajda-lapjaihoz El Kazovszkij kisméretû (50 70 cm), stb. kockából álló sorozatai, ha tetszik: képregényei az 1980-as évek elején születtek különbözõ, fejtörést okozó címek alatt (Állat a színházban; Sivatagi balett [csillaga]; Purgatórium; További csendéletek meghatározott szereplõkkel; Az utolsó állat és a Ruméliai csillag története; Válogatott emlékmûvek. Torzított önéletrajz). Közös elnevezése e kép-csoportnak: Vajda-lapok, hátterükben Vajda Lajos ( ) néhány mantraként ismételt gra kai képe áll Szentendre házairól, e reggelizõ asztalról késsel, pucolt almával. Az elõadás e kettõs csillagzatokat, e másba szövõdéseket i ekszik feltárni, a vonatkozási pontokra rámutatni. Kazovszkij jellegzetes motívumai (vándorállat, kaszakezû lény, balerina, színházba surranó állat, írás a testre mint ön-emlékmûre, égõ testcsonk kikötözve a studiolóban) szétszóratnak a mátrixban, létrehozva az e másra rakódó torzított önéletrajzok sorozatát.

11 Katz Kata A ke etlenség attrakciója El Kazovszkij mûveiben mert az ember nem emberi, hanem éppen embertelen, tehát ez az alaptulajdonság. És ezért minde ik korszak, minde ik kultúra e - formán ke etlen, egészen»kivételesen«, maximálisan, fokozhatatlanul és mégis végtelenül fokozhatóan. (E. K.) a ke etlenség tulajdonképpeni oka a kéjvá (Novalis) Utolsó interjújában El Kazovszkij a ke etlenségrõl mint módszerrõl beszél, e fajta kutatási módról önmagunk és az ember történetében. A ke etlenség, a kínzás sohasem játék számára, hanem kutatás. Elõadásomban szeretnék nyomába eredni a Kazovszkijt foglalkoztató ke etlenségnek; azt keresem, ho an érhetõ ez tetten mûvészetében. Az foglalkoztat, ho a képben mennyire tár iasul a Másik, mennyire tekinthetõk Kazovszkij idoljai, Galatheái, Coppéliái ennek a Másiknak, mennyiben különbözõdnek el ezek a szubjektumtól. A sartre-i és a lacani vá felfogást alapul véve vizsgálnám, ke etlenek-e El Kazovszkij képei, s ha igen, ki a ke etlenség, a kínzás tár a? A képbe belehelyezkedõ mûvész (vándorállat), a befogadó (a kép nézõje) va e szerûen a képen megjelenõ vá tár a? 9

12 Keserü Katalin 10 A kép mint stilizált párbaj El Kazovszkij festészetet tanult, de költõ, tér- és idõbeli képzõmûvészeti mûvek (performanszok, installációk) alkotója, színházi látványtervezõ is volt. Tevékenységébõl a képalkotást azért vizsgálom, mert képzõmûvészként ezzel kötõdött klasszikus európai mûformához, s mert e mûformának és létrehozatala ha ományos módjainak (rajz, festés) máig tartó válsága Kazovszkij életidejére esett, amirõl õ nem vett tudomást. Ráadásul festményei a mûvészeti ág történetébe a mûvészettörténet-írás stílusfejlõdés-teóriája szerinti, fejlõdésnek nevezhetõ változást nem hoztak. Noha a szürrealizmus folytatásának tekinthetõk fõiskolás mûvei, de már 1976-ban jelentkezett ennek e olyan képtípusával, melyen élete során mit sem változtatott. A modern izmusok késõmodern, e mást követõ felelevenítéseihez sem volt köze, habár korai munkái a nálunk e oldalúan, új szenzibilitásként kanonizálódott új festészetet minte megelõlegezték. Képei fordítva az európai narratívák értelmén állandósítottak is e, az ikonikus és narratív képtípust e esítõ mûtípust. A mûtípusokkal akkor a mûvészetelméleti divatot megelõzõen foglalkozó Németh Lajos által magánmitológiának nevezett tematikája kiemelte Kazovszkijt és mûveit a történelembõl. Õ maga össze is állított történeti személyiségekbõl és kortársaiból e olyan csoportot, melynek tagjaként tartotta magát számon, s mely tagjainak életmûve e kifejezés pontosságát igazolják. Az elõadás e 1991-ben folytatott hosszú beszélgetés alapján, melynek e része kézírásban létezik, másik és na obb része diktafonról került legépelésre (László Helga által), Kazovszkij képfogalmát tárja fel, e mitológiai képtípus és egzisztenciális értelemben felfogható festõi tevékenység rekonstruálása útján.

13 Lajta Gábor A festék érzékisége és tömörsége El Kazovszkij képeirõl festõi szemmel El Kazovszkij festészetének különös kettõssége az emblematikussá csupaszított képi világ és a kontúrokba préselt érzéki festõanyag ellentéte. Jellegzetes motívumait ismétlõdõ formai ketrecekbe perspektívahálókba, arabeszkekbe zárta, amelyeknek vastag kontúrjait hígan csorgó, va ellenkezõleg, zsírosan vastag festékfoltokkal töltötte ki. Festészetének tragikus vonásai, feloldhatatlan ellentétei mutatkoznak meg a végsõ, orsírásszerû fogalmazás és az emlékmûszerû szilárdságra törekvés e idejû vá ában. Festõi anyaghasználata jelzi, ho formáinak minden ünnepélyessége és monumentalitása mellett a festék az érzéki, sérülékeny, múlandó testi és természeti léthez kapcsolja. Test a szellem ketrecében, és szellem a test ketrecében. El Kazovszkij különös, na on keskeny úton járó, de na on szenvedélyes vonzódásai a mesterekhez és elõdökhöz szeszélyesen alakultak. Látszólag hasonló festõk közül az e ik nem érintette meg, a másik igen, noha esetleg mindkettõ na ságát e formán elismerte. Vonzódásai rendkívül szubjektívek voltak, s akran érthetetlen apróságokon múltak. Valójában három-né dolog döntötte el a leginkább, ho megérintette-e e mû va mûvész: a kép sûrûsége (tömörsége), súlyossága, anyagának érzékisége, s az ábrázolt testek kisugárzása. 11

14 Nagy Csilla 12 Térközfo asztás Narratív és mediális játékterek El Kazovszkij mûvészetében Kazovszkij alkotásaira e fajta átjárhatóság jellemzõ: mûfajilag, technikailag eltérõ munkái között is felfedezhetõek olyan kapcsolódási pontok, amelyek a szimbolikus és narratív képi elemek következetes alkalmazásából adódnak, és amelyek az e es mûvek interpretációja, sõt e komparatív vizsgálódás során is kiinduló- és vonatkozási pontokként szolgálhatnak. A magánmitológia, amely ily módon feltárható, e fajta e séget feltételez az életmûvön belül, a befogadó számára pedig igen na a kísértés e totalizáló olvasat megalkotására, és a folyton e másra utaló/vonatkozó jelentések feltárására. Az elõadás arra keresi a választ, ho a visszatérõ elemek segítségével megrajzolható jelentésesség ho an, milyen mértékben mozdul el, íródik felül az e es mûvek medialitása és anyagszerûsége révén. Az elemzések tétje a kifejezésmódok, mûfajok, mûvészeti ágak közötti rések, hasadékok, a térköz kitapintása, amely gesztus azonban nemcsak az elkülönbözésekrõl, hanem a Kazovszkij által mûködtetett mediális eljárások hasonlóságáról is számot ad.

15 Rényi András El Kazovszij ke etlen testszínháza Az elõadásban azt a tézisemet fejtem ki, ho El Kazovszkij mûvészetének kulcsát performanszaiban, az ún. Dzsan-panoptikumokban kell látnunk. Sem a festmények, sem a térinstallációk, sem a gra kák, de a most kiadásra kerülõ költõi munkák sem értelmezhetõk önmagukban, a panoptikumok rendszeresen ismétlõdõ ünnepi játékainak eleven kerete nélkül. Ellenkezõleg: minden mûvészeti megnyilatkozása u anannak az õseseménynek a megörökítését, újrajátszását és a rá való emlékezést és reïexiót szolgálja. U anakkor elemre méltó probléma, ho e teátrális események miért tûnnek ma is inkább a romantikus-esztétizáló Gesamtkunstwerk nosztalgikus megidézésének, mint valódi performance-mûvészetnek, radikális határátlépésnek, antimûvészeti provokációnak? 13

16 Beaumarchais: Figaro házassága. Szolnoki Szigligeti Színház, rendezõ: Szikora János, díszlet, jelmez: El Kazovszkij, 1983 Szikora János 14 Vándorállat a libikókán akazovszkij-színház (multimédiás elõadás) Nagyon szeretem a stílusjátékokat, s különösen vonzódom a barokkhoz és a rokokóhoz. Az eÿajta kísérleteim közé tartozik Goldoni Nyári kalandokja, a Figaro házassága, a Veszedelmes viszonyok, Corneille L illusion comique-ja. Ezek többnyire álstilizált játékok, nem színháztörténeti illusztrációk, de mindenképp a színház által inspiráltak. Ezek az elõadások többnyire El Kazovszkij személyéhez kötõdnek. Sz. J. A rendezõt arra kérjük, hogy idézze meg közös munkáik alkotói folyamatait, kísérelje meg feltárni a mûvész díszlet- és jelmeztervezõi ethoszának mibenlétét, mely az életmû értelmezésének egyik megkerülhetetlenül fontos komponense.

17 Tóth Zoltán Kazovszkij mozija Biopolitika és mûvészet Az e es szerzõk életrajzi adatainak értelmezési keretként történõ felhasználása sok esetben redundáns vállalkozás. Az elõadás mégis Kazovszkij homoszexuális fér ként történõ coming out-ját olyan (mûvészet)politikai gesztusként kezeli, amely a szocializmus cordon sanitaire-ben e edülállóan idézte meg azt a mûvészeti szubkultúrát, amely nyugaton a hetvenes és nyolcvanas években állandó ihletõje volt a biopolitika kérdéseivel foglalkozó baloldali értelmiségnek. Noha elsõként Kazovszkijt absztrakt festõként említik, mégis vizualitása na ban táplálkozik a populáris kultúra ilyen típusú ikonográ ájából. Elõadásomban azokat a képi hatásokat (gay lm és homo art) mutatom be, melyek elemi formáló erõvel hatottak Kazovszkij mûvészetére. 15

18 Uhl Gabriella 16 Én ezeket a képeket mindig megérintem. El Kazovszkij, a szenvedélyes múzeumlátogató Szövevényes feladat az alkotó mûvészi ökereinek, bonyolult, áttételes kapcsolatrendszerének kibogozása, nem e rövid elõadás, de vaskos könyvek határait is szétfeszíti. Ezért könnyedebb formát választok, s az úti élmények felõl közelítem meg a témát. Mint e klasszikus ciceronéban követik e mást a távoli helyszínek, megállva e -e mûalkotás elõtt, amelyeket El Kazovszkij elemmel, kedvvel hosszan szemlélt. Kihasználva ezzel az utazás toposzának jelentéskörét is Kazovszkij mûvészetében, amely e szerre volt élete meghatározó része, s képeinek sûrített, konstruált tár a. A mozaikszerû válogatást teoretikusan részben Rudolf Arnheim A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája (Aldus Kiadó, Budapest, 2004) címû mûve inspirálta. Azt szeretném fölvázolni, ho mûvészettörténeti kategóriákban gondolkodva, e mástól és Kazovszkij képeitõl igen távol esõ alkotások ho an tömörültek e etlen struktúrába a mûvész alkotói látásában. Nem rendszeres vizsgálat, hanem az élményszerûség vezet majd, (aho vezette El Kazovszkijt is) a tár alt képek elõadásbeli fölbukkanásában. A helyszínek, mûalkotások tudományos szempontból nézve véletlenszerû kiválasztása részben még a mûvész életében megjelent interjúk szövegére, részben az édesanyjával folytatott beszélgetésekre épül. Az oroszországi vonatkozású emlékek az orosz verseit gépbe író szentpétervári barátnõ emlékeibõl rekonstruálódnak.

19 Varga Emõke Szabadság és kényszer Címek és festmények El Kazovszkij életmûvében El Kazovszkij életmûvét többszörösen is indokolt lehet a szöveg-kép viszonyok kutatásának perspektíváiból vizsgálni. Feltûnõ u anis mind az akaratlagos, mind a valószínûleg szándékolatlan mediális kölcsönhatások és analógiák na száma. A performanszok, a saját képekre vonatkozó önreïexiók, az epikus narratív viszonyokra emlékeztetõ festménysorozatok mellett a verbalitást és a képiséget a festmény és címe is határhelyzetbe hozza. A Kazovszkij képek a szemlélés folyamatának kezdetén meglepnek azzal, ho mennyire szokatlanul e szerû ingereket közvetítenek, a felveendõ információt milyen na mértékben redukálják, majd minte fenomenológizálják a szubjektív tapasztalatot, va is szükségszerû korrelációkat hoznak létre a kép kcióreális tár i világa és a befogadói tudat közt. Mivel ennek a folyamatnak a létrejöttében a cím aktívan mûködik közre, ezért a címet nemcsak mint nyelvi jelek e üttesét tesszük vizsgálat tár ává, hanem ú is, mint az intermediális jelentésképzés stimuláló és intonáló elemét. 17

20 Válogatott bibliográ a János Frank: Naive avantgarde Pop. El Kazovszkij. In: The New Hungarian Quarterly, Winter, No p. Frank János: Bemutatjuk El Kazovszkij gra káit. In: Élet és Irodalom, p. El Kazovszkij: Néhány motívum a játékhoz. In: Mozgó Világ, október p. Hegyi Lóránd: El Kazovszkij mûvészetérõl. In: Mozgó Világ, október p. Hegyi Lóránd: Új mûvésznemzedék. In: Ma ar Mûhely, június évf. 58.sz p. Földényi F. László: Kétely és bizonyosság. Gondolatok El Kazovszkij mûvészetérõl. In: Mûvészet, február p. Simon Zsuzsanna: Kényszerteória atal képzõmûvészekrõl. In: Mozgó Világ, június p. Hegyi Lóránd: Megje zések a Studió 1980-as kiállításáról. In: Mûvészet, február p. Hegyi Lóránd: Pogány Zsolt ûjteménye a Székesfehérvári István Király Múzeumban. In: Mûvészet, November p. Zoltán Nagy: El Kazovszkij. From concept art to calligraphy (Bohus, Nádler, El Kazovszkij). In: The New Hungarian Quarterly, Spring, No p. Irén Kiss: Misunderstanding as acceptance in a post-modern situation. An interview with the art critic László Beke. In: The New Hungarian Quarterly, Summer. Vol. 26. No p. Hegyi Lóránd: Átrendezés, átöltöztetés, áthelyezés. (El Kazovszkij gra káiról.) In: Kortárs, szeptember p. Földényi F. László: El Kazovszkij panoptikumjátéka. In: Ma ar Nemzet, január p. Vera Illés: In de schaduw van gisteren. In: Elsevier, május p. Marijke Hilhorst: De week van El Kazovszkij. In: Elsevier, június p. Gyárfás Péter: Individuális mitológia. El Kazovszkij kiállítása. Bartók Mûvelõdési Központban, Szeged, december. In: Mûvészet, június p. Földényi F. László: El Kazovszkij mûvészetérõl. In: Jelenkor, október p. Margócsy István: Az élõ szobor mítosza. El Kazovszkij mûvészetérõl. Elõszó az El Kazovszkij c. kötethez, Dovin Kiadó, (ua.: Playboy, febr p.) Frank János: Ambivalens kutyák. In: Élet és Irodalom, április p. Lõrinczy Attila: Elszáll a lélek? El Kazovszkij kiállításáról. In: Pesti Hírlap, április p. 18

21 Földényi F. László: El Kazovszkij panoptikumjátéka. In: A Céh, április p. Babarczy Eszter: El Kazovszkij megint e megkésett recenzió. In: Holmi, augusztus p. Markója Csilla: Meditáló vándorállat. El Kazovszkij kiállítása a Várfok 14 Mûhelygalériában. In: Új Mûvészet, 1991/6. június p. Földényi F. László: Pygmalion, Galathea. El Kazovszkij Dzsan Panoptikuma (XXIX), ava Arkheszilaosz álma (IX) játék Pygmalionról és Galatheáról. In: 2000, november p. Babarczy Eszter: A vonal és a gömb. Beszélgetés El Kazovszkijjal a verbalitásról és a képrõl. In: Nappali ház, 1992/ p. Szikszai Károly: Emlékmûvekben gondolkodni. Beszélgetés El Kazovszkij festõmûvésszel. In: Élet és Irodalom, p. Forgács Éva: Sivatagi opera. El Kazovszkij mûvei a Várfok 14 Galériában. Ma ar Napló p. Babarczy Eszter El Kazovszkijról a Narancsgalériában. Ma ar Narancs, p. Forgács Éva: Emlékmûvek a sivatagban. Töredék El Kazovszkij mûveirõl. In: Új Mûvészet,1993. február, p., angolul: p. Forgács Éva: El Kazovszkij: Purgatórium. In: Balkon, 1994 július, 22. p. Hegyi Lóránd: Alexandria. Jelenkor Kiadó, Forgács Éva: El Kazovszkij. Új Mûvészet Könyvek 9., In: Új Mûvészet Kiadó, Bp., Rényi András: A testek világlása. Hermeneutíkai tanulmányok. Kijárat Kiadó, Keserü Katalin: Az emlékezés autonómiája. El Kazovszkij képei. In: Új mûvészet, p., angolul uo. 45. p. Földényi F. László: Az ünnep esztétikuma. 2000, 2004/03. Szeifert Judit: Csendélet hattyúval. In: Élet és Irodalom, november 9. Tóth Ákos: A nem látható és a láthatatlan. Gondolatok El Kazovszkij mûvészetérõl. In: Új Forrás, 2004/8. Lányi András: El Kazovszkij: Én és a hattyúm. In: Élet és Irodalom, február 4. El Kazovszkij ke etlen testszínháza. Szerk.: Uhl Gabriella. JaŸa Kiadó, Bán Zsófia: A bús vándor. Párhuzamos szövegek. (El Kazovszkij Csendélet a szigeten c. festményérõl) In: B. Zs.: Próbacsomagolás, Kalligram Kiadó Rényi András: El Kazovszkij ke etlen testszínháza. Rényi András: A távolság megfestése. Rényi András: Tragikum és idolátria. D Annunzio Debussy Szikora El Kazovszkij: Szent Sebestyén vértanúsága. Budapest Bábszínház. In: Ellenfény, 1997/2. 19

22 Fehér Zoltán: Torzókká karcolt mitológia. El Kazovszkij mûvészetérõl. In: Ellenfény, 1997/2. Varga Judit: Feketén, fehéren. El Kazovszkij díszlet- és jelmezterveirõl. In: Ellenfény, 1997/2. Beszélgetések, interjúk Kutya és kötél El Kazovszkijjal beszélget Bartis Attila és Dékei Krisztina. In: A Céh, április, p. Múltszázadi stilizált fér tudattal nõttem fel. Két beszélgetés El Kazovszkijjal. Elsõ beszélgetés (Kalmár Melinda). Második beszélgetés (Ungváry Rudolf). In: Nappali ház, 1991/ p. El Kazovszkij: Éles élet. (az interjút Bérczes László készítette) In: Színház, október november, p. Sinkovits Péter: Pandora szelencéje Beszélgetés El Kazovszkij képzõmûvésszel l ll. In: Új Mûvészet, 2001 július, 8 10.p., augusztus, 4 8. p. Lajta Gábor: A lm újra meg újra. A moziról beszél: El Kazovszkij. Filmvilág, 1992 június, p. Unalmas, ha mindig meg kell valósítani az elképzeltet.( Szikszai Károly interjúja) In: Élet és Irodalom, december 17. Rényi András: A csendélet színpadai. Beszélgetés El Kazovszkijjal In: Színház, augusztus, 12.p., Valakire nézve mindig veszélyesek va unk. El Kazovszkij képzõmûvésszel Földényi F. László készített interjút. In: Élet és Irodalom, május 16. Isten testébõl vágjuk ki azt, ami létrejön. Szüts Miklós beszélgetés El Kazovszkijjal. In: 2000, 2004/03. Csillapíthatatlan kíváncsiság (El Kazovszkij festõ). Váradi Júlia interjúja. Ma ar Narancs, Arra vá tam, ho»normális«homoszexuális fér le ek. Rádai Eszter interjúja. In: Élet és Irodalom, június 6. In memoriam A feladat. El Kazovszkij sírjánál. Elhangzott augusztus 5-én, a Farkasréti temetõ ravatalozójában. index.php/kortars-dolgok/el-kazovszkij/a-feladat Rényi András: A túlélõ árnyéka. El Kazovszkij ( ). In: Ma ar Narancs, július 31., p., A Várfok Galériában emlékeznek rá barátai (M1 Kultúrház). at.blog.hu/2009/01/14/hommage_el_kazovszkij_es_a_ uk Földényi F. László: A lélek útja. El Kazovszkijra gondolva. In: Élet é irodalom, július

23

24

Grand Café, 2007. november 8 10.

Grand Café, 2007. november 8 10. BÓDY GÁBOR és JELES ANDRÁS mûveinek összehasonlító elemzése KONFERENCIA Grand Café, 2007. november 8 10. BÓDY GÁBOR és JELES ANDRÁS mûveinek összehasonlító elemzése KONFERENCIA A képek végtelen jelentésekre

Részletesebben

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA SCHULLER GABRIELLA Kreativitási gyakorlatok A Hatalom Pénz Hírnév Szépség sorozat egészével foglalkozó szövegnek a sokszínûség ünneplésével kell kezdõdnie.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegytem Bölcsészettudományi Kar. Boros Judit MAGYAR FESTŐK PÁRIZSBAN (1880 1896) Doktori disszertáció

Eötvös Loránd Tudományegytem Bölcsészettudományi Kar. Boros Judit MAGYAR FESTŐK PÁRIZSBAN (1880 1896) Doktori disszertáció Eötvös Loránd Tudományegytem Bölcsészettudományi Kar Boros Judit MAGYAR FESTŐK PÁRIZSBAN (1880 1896) Doktori disszertáció Témavezető: Dr. Passuth Krisztina egyetemi tanár A bizottság tagjai: Dr. Kelényi

Részletesebben

Filmkonferencia SZABAD ASSZOCIÁCIÓK FILMMÛVÉSZET ÉS PSZICHOANALÍZIS HATÁRVIDÉKÉN. 2010. november 25-27. Pécs, Apolló ArtMozi, Lenau Ház

Filmkonferencia SZABAD ASSZOCIÁCIÓK FILMMÛVÉSZET ÉS PSZICHOANALÍZIS HATÁRVIDÉKÉN. 2010. november 25-27. Pécs, Apolló ArtMozi, Lenau Ház MAGYAR PSZICHOANALITIKUS Filmkonferencia SZABAD ASSZOCIÁCIÓK FILMMÛVÉSZET ÉS PSZICHOANALÍZIS HATÁRVIDÉKÉN 2010. november 25-27. Pécs, Apolló ArtMozi, Lenau Ház WWW.IMAGOEGYESULET.HU A5.indd 1 PROGRAMSZERVEZÉS:

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

A HELY SZELLEME. Az elmúlt évek során mintha lassan kialakulóban GYÖRGY PÉTER

A HELY SZELLEME. Az elmúlt évek során mintha lassan kialakulóban GYÖRGY PÉTER A HELY SZELLEME GYÖRGY PÉTER Klaniczay Júlia, Sasvári Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd Galántai György balatonboglári kápolnamûterme 1970 1973 Artpool Balassi, Bp., 2003. 459. old., 4500 Ft Általában

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft XX. évf. 12. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Helyszínelők a Golgota környékén A Csernus-mítosz folytatódik Az efemer bosszúja az örökkévalóságon Popfesztivál Versailles-ban Szimultán

Részletesebben

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája hungart könyvsorozat Vásárhelyi Antal 2011. nárcius XXII. évf. 3. szám www.uj-muveszet.hu - HU ISSN 08662185 ára 695 Ft 11003 9 770886 218004 Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség

Részletesebben

Vallás és művészet konferencia

Vallás és művészet konferencia Vallás és művészet konferencia Jelenet Visky András-Tompa Gábor Tanítványok c. előadásából Időpont: 2015. május 8-9. Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky

Részletesebben

Katona Csaba. Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól. A B a k o n L e s ô

Katona Csaba. Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól. A B a k o n L e s ô bakonleso:layout 1 2008.04.16. 19:53 Page 110 2008 / Tavasz Katona Csaba Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában (Mindennapi

Részletesebben

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 2013. ix. évfolyam 4. szám, április Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ISSN 2066-6349 A HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES ELőADÁSA 2013. ÁPRILIS 29. REKLÁMAJÁNLATUNK 2013-ban is annyiért, mint

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. 2014. június szeptember. Ingyenes. IV. évfolyam 2. szám

Kiállítási Magazin. Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. 2014. június szeptember. Ingyenes. IV. évfolyam 2. szám Ingyenes Kiállítási Magazin 2014. június szeptember IV. évfolyam 2. szám Toulouse-Lautrec világa Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. Toulouse- Lautrec: Angol úr a Moulin Rouge-ban A JÖVÔ

Részletesebben

LATOR LÁSZLÓ. Minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. Kertész Ákos Két vers, két attitûd. Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út

LATOR LÁSZLÓ. Minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. Kertész Ákos Két vers, két attitûd. Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út WWW.KONYV7.HU XV. ÉVFOLYAM 11 12. SZÁM 2011. JÚNIUS KÖNYV KULTÚRA IRODALOM ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT Kertész Ákos Két vers, két attitûd Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út Murányi Gábor Politika és

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

Művek / Works 1975 2006

Művek / Works 1975 2006 Birkás Ákos Művek / Works 1975 2006 2006 Birkás Ákos Művek / Works 1975 2006 Werke 1975 2006 Birkás Ákos Művek / Works 1975 2006 Werke 1975 2006 Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Budapest, 2006 Tartalom

Részletesebben

Budapest, 1996. május 25.

Budapest, 1996. május 25. Szakmai önéletrajz 1971-ben végeztem az ELTE Bölcsészkar magyar-történelem szakán. Emellett vendéghallgatóként látogattam a filozófia szak óráit, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi

Részletesebben

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Kovács-Gombos Gábor Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban DLA értekezés Témavezető: Dr. habil, DLA Tölg-Molnár Zoltán egyetemi

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Sors és jelkép. Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. 2015.

Kiállítási Magazin. Sors és jelkép. Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. 2015. Ingyenes Kiállítási Magazin V. évfolyam 1. szám 2015. március június Sors és jelkép Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. Élmény! Minden tekintetben. MÜPA-BÉRLETEK

Részletesebben

Első forduló: diploma 2012 A vizuális nevelés új útjai Bodóczky István Nekrospektív interjú Győrffy Lászlóval. ujmuveszetfolyoirat.hu.

Első forduló: diploma 2012 A vizuális nevelés új útjai Bodóczky István Nekrospektív interjú Győrffy Lászlóval. ujmuveszetfolyoirat.hu. 695 ft 2012. szeptember XXIII. évf. 9. szám újművészet 2012 09 ujmuveszetfolyoirat.hu Első forduló: diploma 2012 A vizuális nevelés új útjai Bodóczky István Nekrospektív interjú Győrffy Lászlóval HU ISSN

Részletesebben

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából.

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. Időpontja: 2012. május 3 4. Helyszíne: ELTE BTK I épület, Bence György terem Web: http://phil.elte.hu/nietzsche

Részletesebben

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai I. A filmrendező és a teatralitás Bódy Gábor 1 életművének központi témája egyfajta személyes szabadságkeresés egy társadalmilag és történelmileg egyaránt zárkózott

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön

V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön 2 Felelős szerkesztő: Siklódi Zsolt képzőművész, -Szováta Szerzők: Aág Abigél, művészeti író, -Sepsiszentgyörgy Dr. habil, Erőss István, képzőművész,

Részletesebben

Constantes et variations du récit durassien. Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK

Constantes et variations du récit durassien. Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK Constantes et variations du récit durassien Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK Dr. Tegyey Gabriella, egyetemi docens PE BTK, Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Amint azt a cím

Részletesebben

Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. Szerkesztette Horváth László

Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. Szerkesztette Horváth László Lustrum Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája Kiállításvezető Szerkesztette Horváth László ELTE Eötvös Collegium Budapest, 2011 ISBN 978 963 89326 3 1 Előszó Az Eötvös Collegium Ménesi úti palotáját

Részletesebben

A KOLLEKCIÓ POÉTIKÁJA GYŰJTÉS ÉS MUZEALIZÁLÁS TOLNAI OTTÓ MŰVEIBEN

A KOLLEKCIÓ POÉTIKÁJA GYŰJTÉS ÉS MUZEALIZÁLÁS TOLNAI OTTÓ MŰVEIBEN SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MODERN MAGYAR IRODALOM ALPROGRAM NOVÁK ANIKÓ A KOLLEKCIÓ POÉTIKÁJA GYŰJTÉS ÉS MUZEALIZÁLÁS TOLNAI OTTÓ MŰVEIBEN (DOKTORI

Részletesebben

KISGRAFIKA. Horváth Hermina metszete, Op. 177 (2002), 120 90. Palásthy Lajos: Búcsúzunk szerkesztőnktől: dr. Soós Imre életútja

KISGRAFIKA. Horváth Hermina metszete, Op. 177 (2002), 120 90. Palásthy Lajos: Búcsúzunk szerkesztőnktől: dr. Soós Imre életútja KISGRAFIKA 52. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos

Részletesebben

Életmû, arcvonásokkal

Életmû, arcvonásokkal Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola A doktori iskolát vezeti: Prof. Dr. Hima Gabriella Váradi Ferenc Életmû, arcvonásokkal Kultusz és recepció az önmagát

Részletesebben