Grand Café, Szeged, november 5 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Grand Café, Szeged, 2009. november 5 6."

Átírás

1 A szerelem sivataga Egy esztendõ múltán. Emlékidézés és szembesülés: Grand Café, Szeged, november 5 6.

2 Babarczi Katica Csehy Zoltán Cserjés Katalin Katz Kata Keserü Katalin Lajta Gábor Nagy Csilla Rényi András Szikora János Tóth Zoltán Uhl Gabriella Varga Emõke

3 A szerelem sivataga Egy esztendõ múltán. Emlékidézés és szembesülés: Grand Café, Szeged, november 5 6.

4 Pilinszky János A szerelem sivataga E híd, e forró betonút, üríti zsebeit a nappal, rendre kirakja mindenét. Magad va a kataton alkonyatban. Mint ûrött gödör feneke a táj; izzó hegek a káprázó homályban. Alkonyodik. Dermeszt a ra ogás, vakít a nap. Sosem felejtem, nyár van. Nyár van és villámló meleg. Állnak, s tudom, szárnyuk se rebben, a szárnyasok, mint égõ kerubok a bedeszkázott, szálkás ketrecekben. Emlékszel még? Elõször volt a szél; aztán a föld; aztán a ketrec. Tûz és ganaj. És néhanap pár szárnycsapás, pár üres reïex. És szomjuság. Én akkor inni kértem. Hallom ma is a lázas kortyokat, és tehetetlen tûröm, mint a kõ, és kioltom a káprázatokat. Esztendõk múlnak, évek, s a remény mint szalma közt kidöntött pléhedény. 2

5 És amikor a kép mûködni kezd a nézõben, u anolyan folyamat kezdõdik el, mint a festõben munka közben, u anolyan beláthatatlan, u anolyan irracionális. Csak errõl nem tudom, miért na on nem beszélnek, pedig a kép nézõ felõli oldalán pontosan u anolyan misztikus történet kezdõdik. E. K. (Isten testébõl vágjuk ki azt, ami létrejön. Szûts Miklós beszélgetése El Kazovszkijjal. In: 2000, 2004/03.) Valószínûleg Szegeden kevesen emlékeznek azokra a harminc évvel ezelõtti napokra, amikor El Kazovszkij az e ik elsõ Dzsan-panoptikum performanszát (Dzsan-panoptikum X.) az akkor még a József Attiláról elnevezett e etem klubjában rendezte meg és mutatta be. Most, alig e évvel a mûvész halála után, szintén a szegedi e etem, pontosabban a SZTE BTK Modern Ma ar Irodalomtörténet Tanszéke és a Grand Café a szakmában elsõként kezdeményezi El Kazovszkij mûveinek, mûvészetének gazdag programokkal kísért tudományos igényû megidézését. A Tanszék oktatójának, Cserjés Katalinnak a koordinálásában, a Grand Café holdudvarában szervezõdõ munkacsoport tagjai atal oktatók, volt és mostani PhD-sek, végzõs diákok. A munkacsoport szakmai tanácsadója Uhl Gabriella mûvészettörténész, a még a mûvész életében megjelent kötet, az El Kazovszkij ke etlen testszínháza (2008) szerkesztõje. A szimpózium tematikája ú formálódott, ho a lehetõ legpontosabban tükrözze a Kazovszkij-életmû rejtélyes, inspiratív, sok mûfajú világát. Az életmû kortárs képzõmûvészetben elfoglalt helye, a hozzá kapcsolható mesterek, hatások elemzése mellett felfejthetnénk azt a páratlanul gazdag univerzumot, melyhez a képzõmûvészet mellett elválaszthatatlanul hozzátartozik a színház, a balett- és mozgásmûvészet, a zene, az opera, a lm, a költészet is. A szimpózium mindenekelõtt a határterületek feltárására törekszik, ezzel a Kazovszkij-életmû talán legfontosabb sajátosságára kívánja felhívni a elmet. A tanácskozás kép-szöveg blokkja kifejezetten az irodalomelmélet, az intertextualitás felõl közelít a mûvekhez, új szempontokat adva az életmû értelmezéséhez. A szimpóziumot megelõzõ napokban a Grand Caféban levetítjük El Kazovszkij kedves lmjeit, a rendezvény két napja alatt a kávéház tereiben a mûvész kedvenc zenéi szólnak, a különbözõ pontokon elhelyezett képernyõkön a vele készített interjúk, illetve a panoptikumokról, performanszokról készített lmek részletei láthatók. A szimpózium kitüntetett pillanata lesz, amikor, elõször Ma arországon, elhangzanak a mûvész oroszul írott versei eredetiben és ma ar fordításban is. 3

6 A szimpózium programja November 3., kedd El Kazovszkij kedves lmjei: Derek Jarman) November 4., szerda Caravaggio (1986, rendezte: El Kazovszkij kedves lmjei: Querelle (1982, rendezte: Rainer Werner Fassbinder) Swan Lake (Hattyúk tava) 1996, angol balett lm, koreográfus: Matthew Bourne, rendezõ: Peter Mumford November 5., csütörtök Cserjés Katalin és Erdélyi Ágnes megnyitják a tanácskozást az SZTE BTK Modern Ma ar Irodalomtörténet Tanszéke és a Grand Café nevében Keserü Katalin (mûvészettörténész, Budapest, ELTE Mûvészettörténeti Tanszék) A kép mint stilizált párbaj Felolvasás El Kazovszkij költeményeibõl orosz és ma ar nyelven Na Csilla (irodalomtörténész, Balassa armat, a Palócföld szerkesztõje) Térközfo asztás Narratív és mediális játékterek El Kazovszkij mûvészetében Uhl Gabriella (mûvészettörténész, Budapest Tallin) Én ezeket a képeket mindig megérintem. El Kazovszkij, a szenvedélyes múzeumlátogató Ebédszünet Részlet vetítése a Dzsan-panoptikumból Lajta Gábor (festõmûvész, Budapest) A festék érzékisége és tömörsége. El Kazovszkij képeirõl festõi szemmel Katz Kata (végzõs lozó a- és irodalomelmélet szakos hallgató, Szeged, SZTE BTK) A ke etlenség attrakciója El Kazovszkij mûveiben 4

7 15.30 Varga Emõke (irodalomtörténész, Szeged, a JGYTF docense) Szabadság és kényszer. Címek és festmények El Kazovszkij életmûvében Kávészünet Tóth Zoltán (tudományos munkatárs, SZTE BTK Film és Irodalomelmélet Tanszékcsoport) Kazovszkij mozija. Biopolitika és mûvészet Szikora János (színházi rendezõ, Budapest) Vándorállat a libikókán a Kazovszkij-színház (multimédiás elõadás) Swan Lake (Hattyúk tava) 1996, angol balett lm, koreográfus: Matthew Bourne, rendezõ: Peter Mumford November 6., péntek Felolvasás El Kazovszkij költeményeibõl orosz és ma ar nyelven Cserjés Katalin (irodalomtörténész, Szeged, SZTE BTK, Modern Ma ar Irodalomtörténet Tanszék) csak a végtelenben elérhetõ Szélje zetek Kazovszkij Vajda-lapjaihoz Babarczi Katica (végzõs ma ar-angol szakos hallgató, Szeged, SZTE BTK) El Kazovszkij Vajda-lapjai Szupersûrítmény Rényi András (mûvészettörténész, Budapest, az ELTE Mûvészettörténeti Intézet vezetõje) El Kazovszkij ke etlen testszínháza Csehy Zoltán (irodalomtörténész, költõ, Pozsony, Comenius E etem) Vénuszok, Párkák a mitológia mint kombinatorikus játéktér, illetve a felcserélhetõség kihívása El Kazovszkij mûveiben Felolvasás El Kazovszkij költeményeibõl orosz és ma ar nyelven El Kazovszkij oroszul írott költeményeit Erdei Ilona (SZTE BTK Szláv Tanszék) nyersfordításai alapján Lanczkor Gábor költõ (PhD hallgató, SZTE BTK) fordította. A verseket elmondja orosz nyelven Hanzsa Eugénia orosz-ukrán szakon végzett hallgató, magyarul Szélinger Anna magyar szakos egyetemi hallgató és Horváth Illés színmûvész. A szimpózium ideje alatt a Grand Café belsõ tereiben tárlatbejárás az Uhl Gabriella Rékasi János által rendelkezésre bocsátott festmények között; végtelenített Kazovszkij-interjúk és a Dzsan-panoptikum projektorral kivetített részletei a kávézóban. 5

8 Az elõadások rezüméi Babarczi Katica 6 El Kazovszkij Vajda-lapjai Szupersûrítmény E kifestõkönyv lapjainak végtelen variációja, két szerzõ e mástól látszólag idegen motívumainak összetapadása a Vajda-sorozat. A képek e üttmûködése e össze úrt szerzõt hoz létre, amely isteneket és embert idéz El Kazovszkij torzóival és Vajda Lajos csendéleteivel. A kép mint szupersûrítmény számtalan érintkezés színtere és létrehozója: szerzõi kézje ek összeolvadásával, eltérõ perspektívák valószerûtlen e másmellettiségével és a jelentésekkel terhes szavak mûködésbe lépésével szembesül a befogadó nézõ. Elõadásom a szerzõiség témáját járja körbe a Vajda-lapok kiemelt képeinek segítségével.

9 Csehy Zoltán Vénuszok, Párkák a mitológia mint kombinatorikus játéktér, illetve a felcserélhetõség kihívása El Kazovszkij mûveiben Az elõadás a vá sorsszerûségének mitológiai megjelenítéseivel foglalkozik, valamint az e es mitológiai referenciák felcserélhetõségének lehetõségével (vajon minden Vénusz Párka és minden Párka Vénusz?) kísérli meg értelmezni El Kazovszkij munkáiban az érzéki elvá ódás egzisztenciális beá azottságát. Mindamellett azokra a kérdésekre is választ keres, ho El Kazovszkij mennyiben és milyen módon zökkenti ki klasszikus medrükbõl az alapmítoszokat, illetve ho miként viszonyul e máshoz (homo)erotikus érzékiség és mitológiai közhelyrendszer. 7

10 Cserjés Katalin 8 csak a végtelenben elérhetõ Szélje zetek Kazovszkij Vajda-lapjaihoz El Kazovszkij kisméretû (50 70 cm), stb. kockából álló sorozatai, ha tetszik: képregényei az 1980-as évek elején születtek különbözõ, fejtörést okozó címek alatt (Állat a színházban; Sivatagi balett [csillaga]; Purgatórium; További csendéletek meghatározott szereplõkkel; Az utolsó állat és a Ruméliai csillag története; Válogatott emlékmûvek. Torzított önéletrajz). Közös elnevezése e kép-csoportnak: Vajda-lapok, hátterükben Vajda Lajos ( ) néhány mantraként ismételt gra kai képe áll Szentendre házairól, e reggelizõ asztalról késsel, pucolt almával. Az elõadás e kettõs csillagzatokat, e másba szövõdéseket i ekszik feltárni, a vonatkozási pontokra rámutatni. Kazovszkij jellegzetes motívumai (vándorállat, kaszakezû lény, balerina, színházba surranó állat, írás a testre mint ön-emlékmûre, égõ testcsonk kikötözve a studiolóban) szétszóratnak a mátrixban, létrehozva az e másra rakódó torzított önéletrajzok sorozatát.

11 Katz Kata A ke etlenség attrakciója El Kazovszkij mûveiben mert az ember nem emberi, hanem éppen embertelen, tehát ez az alaptulajdonság. És ezért minde ik korszak, minde ik kultúra e - formán ke etlen, egészen»kivételesen«, maximálisan, fokozhatatlanul és mégis végtelenül fokozhatóan. (E. K.) a ke etlenség tulajdonképpeni oka a kéjvá (Novalis) Utolsó interjújában El Kazovszkij a ke etlenségrõl mint módszerrõl beszél, e fajta kutatási módról önmagunk és az ember történetében. A ke etlenség, a kínzás sohasem játék számára, hanem kutatás. Elõadásomban szeretnék nyomába eredni a Kazovszkijt foglalkoztató ke etlenségnek; azt keresem, ho an érhetõ ez tetten mûvészetében. Az foglalkoztat, ho a képben mennyire tár iasul a Másik, mennyire tekinthetõk Kazovszkij idoljai, Galatheái, Coppéliái ennek a Másiknak, mennyiben különbözõdnek el ezek a szubjektumtól. A sartre-i és a lacani vá felfogást alapul véve vizsgálnám, ke etlenek-e El Kazovszkij képei, s ha igen, ki a ke etlenség, a kínzás tár a? A képbe belehelyezkedõ mûvész (vándorállat), a befogadó (a kép nézõje) va e szerûen a képen megjelenõ vá tár a? 9

12 Keserü Katalin 10 A kép mint stilizált párbaj El Kazovszkij festészetet tanult, de költõ, tér- és idõbeli képzõmûvészeti mûvek (performanszok, installációk) alkotója, színházi látványtervezõ is volt. Tevékenységébõl a képalkotást azért vizsgálom, mert képzõmûvészként ezzel kötõdött klasszikus európai mûformához, s mert e mûformának és létrehozatala ha ományos módjainak (rajz, festés) máig tartó válsága Kazovszkij életidejére esett, amirõl õ nem vett tudomást. Ráadásul festményei a mûvészeti ág történetébe a mûvészettörténet-írás stílusfejlõdés-teóriája szerinti, fejlõdésnek nevezhetõ változást nem hoztak. Noha a szürrealizmus folytatásának tekinthetõk fõiskolás mûvei, de már 1976-ban jelentkezett ennek e olyan képtípusával, melyen élete során mit sem változtatott. A modern izmusok késõmodern, e mást követõ felelevenítéseihez sem volt köze, habár korai munkái a nálunk e oldalúan, új szenzibilitásként kanonizálódott új festészetet minte megelõlegezték. Képei fordítva az európai narratívák értelmén állandósítottak is e, az ikonikus és narratív képtípust e esítõ mûtípust. A mûtípusokkal akkor a mûvészetelméleti divatot megelõzõen foglalkozó Németh Lajos által magánmitológiának nevezett tematikája kiemelte Kazovszkijt és mûveit a történelembõl. Õ maga össze is állított történeti személyiségekbõl és kortársaiból e olyan csoportot, melynek tagjaként tartotta magát számon, s mely tagjainak életmûve e kifejezés pontosságát igazolják. Az elõadás e 1991-ben folytatott hosszú beszélgetés alapján, melynek e része kézírásban létezik, másik és na obb része diktafonról került legépelésre (László Helga által), Kazovszkij képfogalmát tárja fel, e mitológiai képtípus és egzisztenciális értelemben felfogható festõi tevékenység rekonstruálása útján.

13 Lajta Gábor A festék érzékisége és tömörsége El Kazovszkij képeirõl festõi szemmel El Kazovszkij festészetének különös kettõssége az emblematikussá csupaszított képi világ és a kontúrokba préselt érzéki festõanyag ellentéte. Jellegzetes motívumait ismétlõdõ formai ketrecekbe perspektívahálókba, arabeszkekbe zárta, amelyeknek vastag kontúrjait hígan csorgó, va ellenkezõleg, zsírosan vastag festékfoltokkal töltötte ki. Festészetének tragikus vonásai, feloldhatatlan ellentétei mutatkoznak meg a végsõ, orsírásszerû fogalmazás és az emlékmûszerû szilárdságra törekvés e idejû vá ában. Festõi anyaghasználata jelzi, ho formáinak minden ünnepélyessége és monumentalitása mellett a festék az érzéki, sérülékeny, múlandó testi és természeti léthez kapcsolja. Test a szellem ketrecében, és szellem a test ketrecében. El Kazovszkij különös, na on keskeny úton járó, de na on szenvedélyes vonzódásai a mesterekhez és elõdökhöz szeszélyesen alakultak. Látszólag hasonló festõk közül az e ik nem érintette meg, a másik igen, noha esetleg mindkettõ na ságát e formán elismerte. Vonzódásai rendkívül szubjektívek voltak, s akran érthetetlen apróságokon múltak. Valójában három-né dolog döntötte el a leginkább, ho megérintette-e e mû va mûvész: a kép sûrûsége (tömörsége), súlyossága, anyagának érzékisége, s az ábrázolt testek kisugárzása. 11

14 Nagy Csilla 12 Térközfo asztás Narratív és mediális játékterek El Kazovszkij mûvészetében Kazovszkij alkotásaira e fajta átjárhatóság jellemzõ: mûfajilag, technikailag eltérõ munkái között is felfedezhetõek olyan kapcsolódási pontok, amelyek a szimbolikus és narratív képi elemek következetes alkalmazásából adódnak, és amelyek az e es mûvek interpretációja, sõt e komparatív vizsgálódás során is kiinduló- és vonatkozási pontokként szolgálhatnak. A magánmitológia, amely ily módon feltárható, e fajta e séget feltételez az életmûvön belül, a befogadó számára pedig igen na a kísértés e totalizáló olvasat megalkotására, és a folyton e másra utaló/vonatkozó jelentések feltárására. Az elõadás arra keresi a választ, ho a visszatérõ elemek segítségével megrajzolható jelentésesség ho an, milyen mértékben mozdul el, íródik felül az e es mûvek medialitása és anyagszerûsége révén. Az elemzések tétje a kifejezésmódok, mûfajok, mûvészeti ágak közötti rések, hasadékok, a térköz kitapintása, amely gesztus azonban nemcsak az elkülönbözésekrõl, hanem a Kazovszkij által mûködtetett mediális eljárások hasonlóságáról is számot ad.

15 Rényi András El Kazovszij ke etlen testszínháza Az elõadásban azt a tézisemet fejtem ki, ho El Kazovszkij mûvészetének kulcsát performanszaiban, az ún. Dzsan-panoptikumokban kell látnunk. Sem a festmények, sem a térinstallációk, sem a gra kák, de a most kiadásra kerülõ költõi munkák sem értelmezhetõk önmagukban, a panoptikumok rendszeresen ismétlõdõ ünnepi játékainak eleven kerete nélkül. Ellenkezõleg: minden mûvészeti megnyilatkozása u anannak az õseseménynek a megörökítését, újrajátszását és a rá való emlékezést és reïexiót szolgálja. U anakkor elemre méltó probléma, ho e teátrális események miért tûnnek ma is inkább a romantikus-esztétizáló Gesamtkunstwerk nosztalgikus megidézésének, mint valódi performance-mûvészetnek, radikális határátlépésnek, antimûvészeti provokációnak? 13

16 Beaumarchais: Figaro házassága. Szolnoki Szigligeti Színház, rendezõ: Szikora János, díszlet, jelmez: El Kazovszkij, 1983 Szikora János 14 Vándorállat a libikókán akazovszkij-színház (multimédiás elõadás) Nagyon szeretem a stílusjátékokat, s különösen vonzódom a barokkhoz és a rokokóhoz. Az eÿajta kísérleteim közé tartozik Goldoni Nyári kalandokja, a Figaro házassága, a Veszedelmes viszonyok, Corneille L illusion comique-ja. Ezek többnyire álstilizált játékok, nem színháztörténeti illusztrációk, de mindenképp a színház által inspiráltak. Ezek az elõadások többnyire El Kazovszkij személyéhez kötõdnek. Sz. J. A rendezõt arra kérjük, hogy idézze meg közös munkáik alkotói folyamatait, kísérelje meg feltárni a mûvész díszlet- és jelmeztervezõi ethoszának mibenlétét, mely az életmû értelmezésének egyik megkerülhetetlenül fontos komponense.

17 Tóth Zoltán Kazovszkij mozija Biopolitika és mûvészet Az e es szerzõk életrajzi adatainak értelmezési keretként történõ felhasználása sok esetben redundáns vállalkozás. Az elõadás mégis Kazovszkij homoszexuális fér ként történõ coming out-ját olyan (mûvészet)politikai gesztusként kezeli, amely a szocializmus cordon sanitaire-ben e edülállóan idézte meg azt a mûvészeti szubkultúrát, amely nyugaton a hetvenes és nyolcvanas években állandó ihletõje volt a biopolitika kérdéseivel foglalkozó baloldali értelmiségnek. Noha elsõként Kazovszkijt absztrakt festõként említik, mégis vizualitása na ban táplálkozik a populáris kultúra ilyen típusú ikonográ ájából. Elõadásomban azokat a képi hatásokat (gay lm és homo art) mutatom be, melyek elemi formáló erõvel hatottak Kazovszkij mûvészetére. 15

18 Uhl Gabriella 16 Én ezeket a képeket mindig megérintem. El Kazovszkij, a szenvedélyes múzeumlátogató Szövevényes feladat az alkotó mûvészi ökereinek, bonyolult, áttételes kapcsolatrendszerének kibogozása, nem e rövid elõadás, de vaskos könyvek határait is szétfeszíti. Ezért könnyedebb formát választok, s az úti élmények felõl közelítem meg a témát. Mint e klasszikus ciceronéban követik e mást a távoli helyszínek, megállva e -e mûalkotás elõtt, amelyeket El Kazovszkij elemmel, kedvvel hosszan szemlélt. Kihasználva ezzel az utazás toposzának jelentéskörét is Kazovszkij mûvészetében, amely e szerre volt élete meghatározó része, s képeinek sûrített, konstruált tár a. A mozaikszerû válogatást teoretikusan részben Rudolf Arnheim A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája (Aldus Kiadó, Budapest, 2004) címû mûve inspirálta. Azt szeretném fölvázolni, ho mûvészettörténeti kategóriákban gondolkodva, e mástól és Kazovszkij képeitõl igen távol esõ alkotások ho an tömörültek e etlen struktúrába a mûvész alkotói látásában. Nem rendszeres vizsgálat, hanem az élményszerûség vezet majd, (aho vezette El Kazovszkijt is) a tár alt képek elõadásbeli fölbukkanásában. A helyszínek, mûalkotások tudományos szempontból nézve véletlenszerû kiválasztása részben még a mûvész életében megjelent interjúk szövegére, részben az édesanyjával folytatott beszélgetésekre épül. Az oroszországi vonatkozású emlékek az orosz verseit gépbe író szentpétervári barátnõ emlékeibõl rekonstruálódnak.

19 Varga Emõke Szabadság és kényszer Címek és festmények El Kazovszkij életmûvében El Kazovszkij életmûvét többszörösen is indokolt lehet a szöveg-kép viszonyok kutatásának perspektíváiból vizsgálni. Feltûnõ u anis mind az akaratlagos, mind a valószínûleg szándékolatlan mediális kölcsönhatások és analógiák na száma. A performanszok, a saját képekre vonatkozó önreïexiók, az epikus narratív viszonyokra emlékeztetõ festménysorozatok mellett a verbalitást és a képiséget a festmény és címe is határhelyzetbe hozza. A Kazovszkij képek a szemlélés folyamatának kezdetén meglepnek azzal, ho mennyire szokatlanul e szerû ingereket közvetítenek, a felveendõ információt milyen na mértékben redukálják, majd minte fenomenológizálják a szubjektív tapasztalatot, va is szükségszerû korrelációkat hoznak létre a kép kcióreális tár i világa és a befogadói tudat közt. Mivel ennek a folyamatnak a létrejöttében a cím aktívan mûködik közre, ezért a címet nemcsak mint nyelvi jelek e üttesét tesszük vizsgálat tár ává, hanem ú is, mint az intermediális jelentésképzés stimuláló és intonáló elemét. 17

20 Válogatott bibliográ a János Frank: Naive avantgarde Pop. El Kazovszkij. In: The New Hungarian Quarterly, Winter, No p. Frank János: Bemutatjuk El Kazovszkij gra káit. In: Élet és Irodalom, p. El Kazovszkij: Néhány motívum a játékhoz. In: Mozgó Világ, október p. Hegyi Lóránd: El Kazovszkij mûvészetérõl. In: Mozgó Világ, október p. Hegyi Lóránd: Új mûvésznemzedék. In: Ma ar Mûhely, június évf. 58.sz p. Földényi F. László: Kétely és bizonyosság. Gondolatok El Kazovszkij mûvészetérõl. In: Mûvészet, február p. Simon Zsuzsanna: Kényszerteória atal képzõmûvészekrõl. In: Mozgó Világ, június p. Hegyi Lóránd: Megje zések a Studió 1980-as kiállításáról. In: Mûvészet, február p. Hegyi Lóránd: Pogány Zsolt ûjteménye a Székesfehérvári István Király Múzeumban. In: Mûvészet, November p. Zoltán Nagy: El Kazovszkij. From concept art to calligraphy (Bohus, Nádler, El Kazovszkij). In: The New Hungarian Quarterly, Spring, No p. Irén Kiss: Misunderstanding as acceptance in a post-modern situation. An interview with the art critic László Beke. In: The New Hungarian Quarterly, Summer. Vol. 26. No p. Hegyi Lóránd: Átrendezés, átöltöztetés, áthelyezés. (El Kazovszkij gra káiról.) In: Kortárs, szeptember p. Földényi F. László: El Kazovszkij panoptikumjátéka. In: Ma ar Nemzet, január p. Vera Illés: In de schaduw van gisteren. In: Elsevier, május p. Marijke Hilhorst: De week van El Kazovszkij. In: Elsevier, június p. Gyárfás Péter: Individuális mitológia. El Kazovszkij kiállítása. Bartók Mûvelõdési Központban, Szeged, december. In: Mûvészet, június p. Földényi F. László: El Kazovszkij mûvészetérõl. In: Jelenkor, október p. Margócsy István: Az élõ szobor mítosza. El Kazovszkij mûvészetérõl. Elõszó az El Kazovszkij c. kötethez, Dovin Kiadó, (ua.: Playboy, febr p.) Frank János: Ambivalens kutyák. In: Élet és Irodalom, április p. Lõrinczy Attila: Elszáll a lélek? El Kazovszkij kiállításáról. In: Pesti Hírlap, április p. 18

21 Földényi F. László: El Kazovszkij panoptikumjátéka. In: A Céh, április p. Babarczy Eszter: El Kazovszkij megint e megkésett recenzió. In: Holmi, augusztus p. Markója Csilla: Meditáló vándorállat. El Kazovszkij kiállítása a Várfok 14 Mûhelygalériában. In: Új Mûvészet, 1991/6. június p. Földényi F. László: Pygmalion, Galathea. El Kazovszkij Dzsan Panoptikuma (XXIX), ava Arkheszilaosz álma (IX) játék Pygmalionról és Galatheáról. In: 2000, november p. Babarczy Eszter: A vonal és a gömb. Beszélgetés El Kazovszkijjal a verbalitásról és a képrõl. In: Nappali ház, 1992/ p. Szikszai Károly: Emlékmûvekben gondolkodni. Beszélgetés El Kazovszkij festõmûvésszel. In: Élet és Irodalom, p. Forgács Éva: Sivatagi opera. El Kazovszkij mûvei a Várfok 14 Galériában. Ma ar Napló p. Babarczy Eszter El Kazovszkijról a Narancsgalériában. Ma ar Narancs, p. Forgács Éva: Emlékmûvek a sivatagban. Töredék El Kazovszkij mûveirõl. In: Új Mûvészet,1993. február, p., angolul: p. Forgács Éva: El Kazovszkij: Purgatórium. In: Balkon, 1994 július, 22. p. Hegyi Lóránd: Alexandria. Jelenkor Kiadó, Forgács Éva: El Kazovszkij. Új Mûvészet Könyvek 9., In: Új Mûvészet Kiadó, Bp., Rényi András: A testek világlása. Hermeneutíkai tanulmányok. Kijárat Kiadó, Keserü Katalin: Az emlékezés autonómiája. El Kazovszkij képei. In: Új mûvészet, p., angolul uo. 45. p. Földényi F. László: Az ünnep esztétikuma. 2000, 2004/03. Szeifert Judit: Csendélet hattyúval. In: Élet és Irodalom, november 9. Tóth Ákos: A nem látható és a láthatatlan. Gondolatok El Kazovszkij mûvészetérõl. In: Új Forrás, 2004/8. Lányi András: El Kazovszkij: Én és a hattyúm. In: Élet és Irodalom, február 4. El Kazovszkij ke etlen testszínháza. Szerk.: Uhl Gabriella. JaŸa Kiadó, Bán Zsófia: A bús vándor. Párhuzamos szövegek. (El Kazovszkij Csendélet a szigeten c. festményérõl) In: B. Zs.: Próbacsomagolás, Kalligram Kiadó Rényi András: El Kazovszkij ke etlen testszínháza. Rényi András: A távolság megfestése. Rényi András: Tragikum és idolátria. D Annunzio Debussy Szikora El Kazovszkij: Szent Sebestyén vértanúsága. Budapest Bábszínház. In: Ellenfény, 1997/2. 19

22 Fehér Zoltán: Torzókká karcolt mitológia. El Kazovszkij mûvészetérõl. In: Ellenfény, 1997/2. Varga Judit: Feketén, fehéren. El Kazovszkij díszlet- és jelmezterveirõl. In: Ellenfény, 1997/2. Beszélgetések, interjúk Kutya és kötél El Kazovszkijjal beszélget Bartis Attila és Dékei Krisztina. In: A Céh, április, p. Múltszázadi stilizált fér tudattal nõttem fel. Két beszélgetés El Kazovszkijjal. Elsõ beszélgetés (Kalmár Melinda). Második beszélgetés (Ungváry Rudolf). In: Nappali ház, 1991/ p. El Kazovszkij: Éles élet. (az interjút Bérczes László készítette) In: Színház, október november, p. Sinkovits Péter: Pandora szelencéje Beszélgetés El Kazovszkij képzõmûvésszel l ll. In: Új Mûvészet, 2001 július, 8 10.p., augusztus, 4 8. p. Lajta Gábor: A lm újra meg újra. A moziról beszél: El Kazovszkij. Filmvilág, 1992 június, p. Unalmas, ha mindig meg kell valósítani az elképzeltet.( Szikszai Károly interjúja) In: Élet és Irodalom, december 17. Rényi András: A csendélet színpadai. Beszélgetés El Kazovszkijjal In: Színház, augusztus, 12.p., Valakire nézve mindig veszélyesek va unk. El Kazovszkij képzõmûvésszel Földényi F. László készített interjút. In: Élet és Irodalom, május 16. Isten testébõl vágjuk ki azt, ami létrejön. Szüts Miklós beszélgetés El Kazovszkijjal. In: 2000, 2004/03. Csillapíthatatlan kíváncsiság (El Kazovszkij festõ). Váradi Júlia interjúja. Ma ar Narancs, Arra vá tam, ho»normális«homoszexuális fér le ek. Rádai Eszter interjúja. In: Élet és Irodalom, június 6. In memoriam A feladat. El Kazovszkij sírjánál. Elhangzott augusztus 5-én, a Farkasréti temetõ ravatalozójában. index.php/kortars-dolgok/el-kazovszkij/a-feladat Rényi András: A túlélõ árnyéka. El Kazovszkij ( ). In: Ma ar Narancs, július 31., p., A Várfok Galériában emlékeznek rá barátai (M1 Kultúrház). at.blog.hu/2009/01/14/hommage_el_kazovszkij_es_a_ uk Földényi F. László: A lélek útja. El Kazovszkijra gondolva. In: Élet é irodalom, július

23

24

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij El Kazovszkij Földényi F. László El Kazovszkijról 1948 2008 2008/2 3 Olyan a magyar művészet testében, akár a tövis: festészete éppoly felkavaró, mint a személyisége. Amikor 1977-ben befejezte a Főiskolát,

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

2016. január 7 január 28.

2016. január 7 január 28. MAGYAR KÁRPITMŰVÉSZEK EGYESÜLETE Művészeti csoportok kiállításai SZÖVÖTT SZÖVEGEK, SZÖVEGSZÖVETEK - gobelinek Megnyitó: 2016. január 21., csütörtök, 18 óra, a Magyar Kultúra Napja előestéjén Megnyitja:

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Vizuális nevelés tantárgypedagógia NEVELÉS KIFEJEZÉS- KÉPZŐMŰVÉSZETTEL, TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRÁVAL alkotó- és elemző feladatok Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa (animációk nélküli változat SZUBJEKTÍV OBJEKTÍV a TÁRGY-

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április 1 1. nap 2009. 04. 20. (hétfő) Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Társadalomismeret, Emberismeret és etika Magyar nyelv és irodalom írásbeli: 8 00 szóbeli: 14 45 Kodály terem Könyvtár 1. Csoór Patrik

Részletesebben

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló)

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) P R O G R A M O K 2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) 17.00 Sajtótájékoztató 18.00 Tárlatvezetés a fősátorban 19.00 Ünnepélyes megnyitó Trailer Galéria performance 20.00

Részletesebben

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11.

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11. MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és Vizuális kultúra 1. évfolyam, első félév : A közvetlen környezet megfigyelése és 1.évfolyam, év vége : A közvetlen környezet megfigyelése és Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

CV - Dr. Fekete Richárd PhD

CV - Dr. Fekete Richárd PhD CV - Dr. Fekete Richárd PhD Dr. Fekete Richárd PhD egyetemi tanársegédirodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet Iroda: A épület, 1213. irodatelefon: 74/528-300/210Email: feketer@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

FOGADÓÓRÁK, ELÉRHETŐSÉGEK. Általános Iskola

FOGADÓÓRÁK, ELÉRHETŐSÉGEK. Általános Iskola FOGADÓÓRÁK, ELÉRHETŐSÉGEK Általános Iskola NÉV ALAPFELADATOK SZAKKÖR, TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁS ELÉRHETŐSÉG (központi telefonszám: 212 14 94), FOGADÓÓRA ÜZENET 1. Benkő Csilla 7-8. a rajz és vizuális

Részletesebben

KÉPES SZAKMAI BESZÁMOLÓ Világpolgárok Szentendrén Múzeumok éjszakája a festők városában Helyszín: MűvészetMalom Szenvedély és ráció - Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955) életmű kiállítása ART FLOW Gyerekek

Részletesebben

XVIII. kerületi Pedagógiai Hét 2010. november 8-12.

XVIII. kerületi Pedagógiai Hét 2010. november 8-12. XVIII. kerületi Pedagógiai Hét 2010. november 8-12. A jövő a gyermekeinken múlik. A mi feladatunk pedig az, hogy segítsünk nekik kibontakoztatni a mindannyiukban ott rejlő tehetséget. (Csíkszentmihályi

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK SZEPTEMBER 1-13

Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK SZEPTEMBER 1-13 Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK 2014. SZEPTEMBER 1-13 DÁTUM SZAK TANÁR NEVE ÓRA TEREM Megjegyzés Szeptember 1 hétfő Szeptember 2 kedd Német nyelv és irodalom, dr. Nagy Ágota dr.jános Szabolcs

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA B a r á t i K ö r e - baratikor@mng.hu. Programajánlataink

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA B a r á t i K ö r e - baratikor@mng.hu. Programajánlataink MAGYAR NEMZETI GALÉRIA B a r á t i K ö r e - baratikor@mng.hu 35. évad 117. H í r l e v é l 2014. január hó K e d v e s B a r á t a i n k! Békés, boldog és sikeres esztendőt kívánunk 2014-ben! Programajánlataink

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

főiskola média szakv.

főiskola média szakv. pedagógus neve iskolai végzettsége szakképzettsége mely tárgyakat tanít Varga Ildikó igazgató Szabóné Valkony Mária igazgatóhelyettes Szivós Istvánné igazgatóhelyettes Algayerné Vadász Gabriella média

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Szeivolt Kati. Szabó Noémi művészettörténész

Szeivolt Kati. Szabó Noémi művészettörténész Szeivolt Kati Szeivolt Kati képzőművész retrospektív kiállítás keretében mutatja be 1988 és 2008 közötti munkásságát, sokszínű, műfajok között csapongó életművét. Szeivolt az a művésztípus, aki szívvel

Részletesebben

Az El Kazovszkij Alapítvány. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése

Az El Kazovszkij Alapítvány. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése Az El Kazovszkij Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 29. 1 Az El Kazovszkij Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2013-as évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az El Kazovszkij Alapítvány

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára 2016/2017. I. félév

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára 2016/2017. I. félév MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára Neptun kód Tanegység Félévi óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit BTOMA1L01 Bevezetés az 5

Részletesebben

Havi összesítő. Január

Havi összesítő. Január Havi összesítő Január Január 17. (péntek) 18:00 Találkozások - A százhalombattai Kalendárium bemutatója Vendégünk: Jankovits Márta, a Faluvédő Egylet elnöke A Kalendáriumot bemutatja Sinka László, alpolgármester

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL). [Távoktatás keretében is.] 2008. december 9. Régi nyomtatványok

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink:

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink: Az ELTE BTK Doktoranduszai bemutatják: Kurzusaink: Pesti Bölcsész Akadémia Kultúrára akadva Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig Labancz Linda Perge Gabriella

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A színházi előadás elemzési szempontjai

A színházi előadás elemzési szempontjai A színházi előadás elemzési szempontjai I/a) Az előadásról, a színházi jelrendszerről globálisan Miről szól számodra az előadás? Mi a rendezői elképzelés, koncepció lényege szerinted? Milyen címet adnál

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok 2014. október 15 19. (szerda vasárnap) október 15. (szerda) 12.05 13.15 Versenyfilmek vetítése 13.30 15.00 Versenyfilmek vetítése 15.15 16.45 Versenyfilmek

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.30-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA /kéthetente/ BTOMA1N05 Kemény Gábor Nyelvész Könyvtár 10.00-12.00 Bevezetés a nyelvtudományba

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

G. GÖDÉNY ANDREA OLVASÁSPEDAGÓGIA

G. GÖDÉNY ANDREA OLVASÁSPEDAGÓGIA Document3 08/9/11 11:54 PM Page 59 OLVASÁSPEDAGÓGIA G. GÖDÉNY ANDREA Túlnan vélem átellenben éppen A szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztési lehetôség irodalmi szövegek körében az 5-6. évfolyamon

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA nyitott előadások az ELTE BTK-n (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2016/2017. őszi félév 2016. október 10., hétfő 18.00 Digitális bölcsészet szövegen innen és túl I.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A MŰVÉSZETI TELJESÍTMÉNYEK MÉRÉSE JÚNIUS 29. M. TÓTH GÉZA

A MŰVÉSZETI TELJESÍTMÉNYEK MÉRÉSE JÚNIUS 29. M. TÓTH GÉZA A MŰVÉSZETI TELJESÍTMÉNYEK MÉRÉSE 2016. JÚNIUS 29. M. TÓTH GÉZA 1 SZÍNHÁZI, ELŐADÓMŰVÉSZETI ÉS MOZGÓKÉPES ALKOTÁSOK KVANTITATÍV ÉRTÉKELÉSE 2 MOZGÓKÉPES ALKOTÁSOK SÚLYOZÁSA alkotások típusa alkotói részvétel

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában 270 Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelõ táj gazdaságnéprajza.

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi rendelők és a felnőtt háziorvosok rendelési ideje, telefonszáma:

Felnőtt háziorvosi rendelők és a felnőtt háziorvosok rendelési ideje, telefonszáma: Felnőtt háziorvosi rendelők és a felnőtt háziorvosok rendelési ideje, telefonszáma: 1126 Budapest, Beethoven u. 8. dr. Árky Emőke 212-6639 dr. Vajda Ágota 201-1610 Kedd, csütörtök:16.00-20.00 dr. Pártay

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR

Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR Dissimulatio mortis. A halál koncepciói a kora újkori irodalmi emblematikában. In.: G. ETÉNYI NÓRA - HORN ILDIKÓ (szerk.): Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori politika

Részletesebben

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR 87. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 15. GYERMEKKÖNYVNAPOK 2016. JÚNIUS 6-16.

SZÉKESFEHÉRVÁR 87. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 15. GYERMEKKÖNYVNAPOK 2016. JÚNIUS 6-16. 87. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 15. GYERMEKKÖNYVNAPOK 2016. JÚNIUS 6-16. SZÉKESFEHÉRVÁR 87. ÜNNEPI KÖNYVHÉT JÚNIUS 6., HÉTFŐ 13.00 Pom Pom és barátai a pályázat ünnepélyes eredményhirdetése (VMK Gyermekrészleg)

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa. Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék

Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa. Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék Hol volt hol,nem volt I. A mesék kialakulása -földrajztörténeti irányzat:

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc.

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc. 128 SZEMLE Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc. Takács Mária új dokumentumfilmje a melegeket kirekesztő,

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben