A Bookline.hu Nyrt évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bookline.hu Nyrt. 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója"

Átírás

1 A évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a április 19-i éves közgyűlése

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása 1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban Leányvállalatok Közös vezetésű vállalkozások Társult vállalkozások Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások Többségi befolyás gazdasági társaságban Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban 1.3. Ellenőrzött társaság irányítói Ellenőrzés az irányításban Konszolidálásba bevonás 1.4. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 1.5. A beszámoló közreműködői A beszámoló aláírója 1.6. Beszámoló nyilvánossága 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés módja 2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 2.4. A számviteli politika tárgyévi változása 2.5. Beszámoló választott formája és típusa 2.6. Üzleti jelentés 2.7. Mérlegkészítés választott időpontja 2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése 2.9. Lényeges hibák értelmezése Ismételt közzététel alkalmazása Jelentős összegű különbözetek értelmezése Jelentős összhatás értelmezése Devizás tételek értékelése Alkalmazott devizaárfolyam Devizás értékelés változása Fordulónapi devizás átértékelés Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása Nem jelentős maradványérték Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása Értékvesztések elszámolása Visszaírások alkalmazása Értékhelyesbítések alkalmazása Valós értéken történő értékelés Vásárolt készletek értékelése Céltartalék-képzés szabályai -1-

12 2.21. Leltározási szabályok Pénzkezelési szabályok Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 3. Elemzések 3.1. Adatok változása 3.2. Mérlegtételek megoszlása 3.3. Vagyoni helyzet 3.4. Likviditás és fizetőképesség 3.5. Jövedelmezőség 3.6. Cash-flow 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása 4.2. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok Tétel átsorolások Értékelési elvek változása 4.3. A mérleg tagolása Összevont tételek a mérlegben Új tételek a mérlegben Tételek továbbtagolása a mérlegben Tételek elhagyása a mérlegben 4.4. Értékelési különbözetek Devizás tételek fordulónapi átértékelése Kiemelt értékvesztések Értékhelyesbítések alakulása 4.5. Valós értéken történő értékelés bemutatása Pénzügyi instrumentumok Piaci érték (jelenérték) meghatározása Valós értékelés értékelési különbözetei Valós értékelés értékelési tartalékai Származékos ügyletek bemutatása Fedezeti ügyletek hatékonysága 4.6. Mérlegen kívüli tételek Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 4.7. Befektetett eszközök Bruttó érték alakulása Halmozott értékcsökkenés alakulása Terv szerinti értékcsökkenés alakulása Terven felüli értékcsökkenés Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 4.8. Forgóeszközök Készletek alakulása Követelések alakulása -2-

13 Követelések kapcsolt vállalkozásokban Hátrasorolt eszközök 4.9. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolásai Elhatárolt költségek és ráfordítások Halasztott ráfordítások Saját tőke Saját tőke változása Jegyzett tőke alakulása Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Visszavásárolt saját részvények Részvénykibocsátás Lekötött tartalék jogcímei Tőkemegfelelés Céltartalékok Céltartalékok - várható kötelezettségekre Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre Céltartalékok - jövőbeni költségekre Céltartalékok - egyéb címen Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre Kötelezettségek átsorolása Biztosított kötelezettségek Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt bevételek Visszahatárolt költségek, ráfordítások Halasztott bevételek Átengedett befektetett eszközök bevétele 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Előző évek módosítása 5.2. Össze nem hasonlítható adatok 5.3. Az eredménykimutatás tagolása Összevont tételek az eredménykimutatásban Új tételek az eredménykimutatásban Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban Tételek elhagyása az eredménykimutatásban 5.4. Bevételek Bevételek alakulása Árbevétel tevékenységenként Export árbevétel bemutatása Exporttámogatás felhasználása Végleges jelleggel kapott támogatások Visszatérítendő kapott támogatások -3-

14 Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek Rendkívüli bevételek 5.5. Ráfordítások Ráfordítások alakulása Költségek költségnemenként Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 5.6. Adófizetési kötelezettség Társasági adó megállapítása Adóalap módosító tételek Rendkívüli tételek hatása az adóalapra 5.7. Eredmény Döntés az eredmény felhasználásáról Az adózott eredmény felhasználása Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben 6. Tájékoztató adatok 6.1. Import beszerzések 6.2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 6.3. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások Vezető tisztségviselők munkadíja Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai Korábbi vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kötelezettségek Könyvvizsgáló által felszámított díjak 6.4. Bér- és létszámadatok Létszámadatok Béradatok Személyi jellegű egyéb kifizetések 6.5. Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok Környezetvédelmi költségek Környezetvédelmi céltartalékok Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek 6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok -4-

15 -5-1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása A évben alakult. Létrehozásának célja, hogy az erőforrások fejlesztésével, bővítésével, a működés optimalizálásával a piaci részesedés növekedjen, a jövedelmezőség megfelelő szintű legyen, a vagyon gyarapodjon. A Társaság a magyar piacon kívül jelen van a román és a szlovák internetes piacon is. A Bookline üzletfejlesztése során kiemelt hangsúlyt fektet a tevékenységi körének folyamatos bővítésére. A klasszikus antikvár és új könyvek mellett jelenleg idegen nyelvű könyvek, műszaki és drogériai termékek, játékok, ajándékok és ajándékutalványok is jelen vannak a Bookline termékkínálatában. A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges. A tevékenységi köre az alábbi: Főtevékenység: könyv-kiskereskedelem Egyéb tevékenység: Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelem Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme, Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Audió-, videoberendezés kiskereskedeleme Újság, papíráru-kiskereskedelem Zene-, vidofelvétel kiskereskedelme Játék-kiskereskedelem Illatszer-kiskereskedelem Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Számítógépes programozás Világháló portál szolgáltatás Médiareklám Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Fordulónapi tulajdonosok adatai: Megnevezés Részvények száma(db) Tulajdoni hányad Szavazati arány Közép Európai Média és Kiadó Zrt % 95.0% Egyéb intézményi és magán befektetők % 5.0% Összesen: % 100.0

16 -6- A a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fióktelepek főbb adatai és jellemzői az alábbiak: Belföldi telephelyek, fióktelepek Cím Tevékenység 1072 Budapest, Rákóczi út 16. könyv-kiskereskedelem 1152 Budapest, Szentmihályi út 134. könyv-kiskereskedelem 1052 Budapest, Múzeum krt. 13. könyv-kiskereskedelem 1027 Budapest, Margit krt.1. könyv-kiskereskedelem 1148 Budapest, Örs vezér tere 24. könyv-kiskereskedelem 6000 Kecskemét, Fecske u.11. könyv-kiskereskedelem A valós vagyoni helyzete tárgyévben, mint ahogy a 3. pont elemzések fejezet mutatószámai- saját tőke változása, tőkeerősség, tőkeszerkezeti mutató stb.- is mutatják, az előző üzleti évhez képest kedvezően alakultak, javultak. A társaság pénzügyi helyzete, a likviditása és fizetőképessége is kedvezően alakult, a pénzeszközök állománya növekedett, míg a hosszú távú likviditás javult. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. A társaság jövedelmi helyzete, jövedelmezősége az előző üzleti évhez képest szintén kedvezően alakult, mivel a bevételek és ezen belül, az értékesítés nettó árbevétele, valamint a mérleg szerinti eredmény növekedett Befolyás kapcsolt vállalkozásokban Leányvállalatok A leányvállalata: Bookline.ro Vanzari Pe Internet SRL Székhelye: Románia Baia Mare, Vasile Alecsandri u.61. Cégjegyzék: J24/2194/ Jegyzett tőke: RON, db egyenként 10 RON értékű üzletrész A mentesíthető anyavállalatnak minősül, ezért konszolidált beszámolót nem készít, arra a fölérendelt anyavállalat kötelezett. Közös vezetésű vállalkozások A a fordulónapon az alábbi közös vezetésű vállalkozásban bírt befolyással: E-könyv Magyarország Kft. Székhely:1086 Budapest, Dankó u Cégjegyzékszám: Törzstőke: Ft

17 -7- Tulajdonosok: (1097 Budapest, Ecseri út ) üzletrész 50 % Líra Könyv Zrt. (1086 Budapest, Dankó u.4-8.) üzletrész 50 % Az E-Könyv Magyarország Kft. létrehozásával a tulajdonosok az elektronikus könyvek, azaz ekönyvek magyar piacra történő bevezetését tűzték ki célul. Társult vállalkozások A a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással. Többségi befolyás gazdasági társaságban A gazdálkodó a fordulónapon az alábbi ellenőrzött társaságokban rendelkezett többségi befolyással (mely által anyavállalatnak minősül): Többségi befolyás alatt álló társaságok Név és székhely Jegyzett tőke (1000HUF) Szavazati arány(%) Bookline.ro SRL Románia Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban A a fordulónapon az alábbi ellenőrzött társaságokban rendelkezett minősített többséget biztosító befolyással (mely által anyavállalatnak minősül): 1.3. Ellenőrzött társaság irányítói Ellenőrzés az irányításban A minősített többséget biztosító (75%-ot meghaladó) befolyással rendelkező tag főbb adatai: Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt. Székhelye: 1075 Budapest, Madách tér 4. Konszolidálásba bevonás A beszámolóját anyavállalata konszolidálásba vonta be. A vállalatcsoport legkisebb és legnagyobb egységének összevont (konszolidált) beszámolóját készítő vállalkozások neve, székhelye, és a beszámolók - ha azok nyilvánosak - megtekinthetőségének helye az alábbi: Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt. Székhelye: 1075 Budapest, Madách tér Az üzleti évi gazdálkodás körülményei Jelen beszámoló a január december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

18 1.5. A beszámoló közreműködői -8- A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Földváriné Bukor Emőke 2040 Budaörs, Deák Ferenc u.14. Regisztrációs szám: A beszámoló aláírója A számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím): Starcz Ákos 1032 Budapest, Bécsi út 229. A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma: INTERAUDITOR NEUNER+HENZL TANÁCSADÓ Kft. HU-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/a II.em. Könyvvizsgálatért felelős személy: Móri Ferencné Lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u.10. Kamarai nyt.szám: Beszámoló nyilvánossága A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a székhelyen és az interneten is megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1097 Budapest, Ecseri út A beszámolót tartalmazó honlap: 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés módja A könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre Alkalmazott számviteli szabályok Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

19 A számviteli politika tárgyévi változása A tárgyévben a számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna Beszámoló választott formája és típusa A a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. A az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó Üzleti jelentés A a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja Mérlegkészítés választott időpontja A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: tárgyévet követő év március Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 MFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra Lényeges hibák értelmezése A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik Ismételt közzététel alkalmazása A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni, kivéve ha az erre nyitva álló határidő letelte előtt az adott üzleti évi beszámoló letétbe helyezése és közzététele - az előző éveket érintő módosítások kiemelésével - megtörtént. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni Jelentős összegű különbözetek értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételeknél jelentős összegnek az 1 MFt-ot meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

20 2.12. Jelentős összhatás értelmezése -10- Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott Devizás tételek értékelése Alkalmazott devizaárfolyam A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. Devizás értékelés változása A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott. Fordulónapi devizás átértékelés A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon akkor kerülnek átértékelésre, ha a mérlegfordulónapi értékelésből eredő összevont különbözet eszközökre, forrásokra és eredményre gyakorolt hatása az 1 MFt összeget meghaladja Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavétel időszakának záró napján értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke nem haladja meg a bekerülési érték 20%-át. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot. Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

21 Értékvesztések elszámolása Értékvesztés elszámolására a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint kerül sor: - A társaságnál a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési, illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb volt, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, ezért értékvesztés elszámolására került sor, az alábbiak szerint: Bolti készletre: Ft Központi raktári sérült könyvkészletre: Ft Központi raktári beragadt készletre: Ft Összesen: Ft. - A társaság befektetett pénzügyi eszközei között szereplő, tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban, azaz a Bookline.ro SRL nevezetű leányvállalatánál Ft értékvesztés elszámolására került sor. - A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések könyvelésben elkülönített csoportjára az értékvesztés összege ezen, követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható, egy összegben elszámolható, elkülönítetten kimutatható. A társaság vevőköveteléseinek értékelésekor az alábbi lejárat figyelembevételével számolta el az értékvesztést: 365 napon túli követelés esetén: 100 % nap közötti követelés esetén: 50 % nap közötti követelés esetén: 25 % A lejárat alapján 2010-ben Ft értékvesztés került elszámolásra, az alábbi partnerbontásban: Belföldi általános vevőkövetelés HUF Partner neve 2010-re elszámolt értékvesztés BSC Business Software KFT CSABA-COMP KFT 21 ERSTE BANK HUNGARY ZRT Frigória Könyvkiadó Kft GICZY JÓZSEF HRP Hungary Kft GÉS Alapítványi Gimnázium LIBRO-CENTER KFT MAGYAR IFJÚSÁGI TANÁCS SZOMOLÁNYI MÁRK Tan-társ Kft TEAM HUNGARY KFT Térképvilág Kft Trivium Kiadó Kft UNIKULTUR 2000 KFT Összesen Belföldi albizományosi vevőkövetelés HUF Partner neve 2010-re elszámolt értékvesztés DOROR BOOKS KFT Illia & Co. Könyvkiadó és Szolgáltató Kft Szilágyiné Mester Andrea Összesen

22 -12- Belföldi Rp-s átutalásos vevőkövetelés HUF Partner neve 2010-re elszámolt értékvesztés aarbi Alternatív KönyvesboltVizer György Animare Software Kft. 550 Batthyány Kázmér Gimnázium BVÖ Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 730 DE Kossuth L.Gyakorló Gimnáziuma Devecser Város Önkormányzata, Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Központ Doror Books kft Éghajlat könyvkiadó ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium EUCENTRAL-MARKETING Kkt Gelse Község Önkormányzata Gulliver Kft Hajnóczy József Kollégium 1 Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár 525 Históriaantik Könyvesház Hunyadi Mátyás Többcélú Oktatási Intézmény I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium IMBU Kft JANA 91 Bt Justh Zsigmond Városi Könyvtár Orosháza, Kossuth u KISPATAKINÉ CSETNEKI ERIKA 546 Korma Bt Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Könyvtaláló 2009 Kft Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Községi Könyvtár Közművelődési és Iskolai Könyvtár Kulinária Kiadó Kft Magyari László Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 516 Nagy László Ált. Isk. és Gimn Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1 Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Pappné Kovács Ildikó Pataki Ildikó Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár Polgármesteri Hivatal 749 Rafinanz Home Entertainment Kft Rigó József ÁMK Könyvtára és Művelődési Háza 180 Rocky Kft 50 Sejt Marketing Kft Talentum Kft. 890 Tan-Társ Kft Új Mani-Fest Bt Új Mani-Fest Kft 284 Vámospércs város Önkormányzat, Ált. Isk Vigh Péter Yess Europe Kft zelend gyuláné Zenesziget 2003 Kft Összesen

23 -13- Külföldi RP-s átutalásos vevőkövetelés RON Partner neve 2010-re elszámolt értékvesztés A.I. Andras Veronika EDITURA TÁRS S.R.L SC Editura Hoppa SRL SC. Tortoma Srl Összesen Külföldi RP-s átutalásos vevőkövetelés EUR Partner neve 2010-re elszámolt értékvesztés KNIHY-MOLNÁR-KÖNYV, s.r.o. Összesen Peterbook, Peter Lassu Összesen Tanka Gábor Összesen Összesen Külföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés EUR Partner neve 2010-re elszámolt értékvesztés Balogh Péter Balogh Tamás Bari Katalin Bedecs Tibor Benyovszky Krisztián Berényi Anna Bernáth Mónika Boczán Erika Bohony Emese Bőd Titanilla Csóka Réka Darányi Tamás Duovezio, s.r.o Fekete Mária Fulop Márta H. Nagy Péter Horváth Ferenc Horváth István Hradné múzeum vo Fiľakove Ing. Ábrahám Csémi Katalin Kaszmán Zoltán kolocsics judit Kovacs Zoltan Kovács Zoltán Lacza Monika lakatos Klára Lakos Melinda Madach Posonium,spol. s r.o Madach-Posonium,spol.s r.o Markó Andrea Miczák Tímea Molnár Ján 1 436

24 -14- Külföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés EUR Partner neve 2010-re elszámolt értékvesztés Molnar Tomas Nagy Mária Nagy Tamás NAP Kiadó, spol. s.r.o Pataki Attila Péter Ottó Peterbook 512 Phoenix könyvesbolt varga Tamás Pinkeová Éva Poór Lucia Puskás Imre Rácz József Reszutyík Angelika Ritter Alexander Sebők Adrianna Sebők Géza Sirgely Imre Szabo Claudia Szabó Dávid Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezete - Ipolyszakállos Takács Árpád Tamás Enikő Tanka Judit Tar Myrtil Toronyi Xénia Tóth Stefan Törörk Zsolt Ürge Štefan-AUMi Varga Karolina Veszelei Éva Vizváry Erika Základná škola Kráľov Brod Združenie maď.rod.na Sllovensku-ŠR pri ZŠ a G s VJM Zdruzenie madarskych rodicov na Slovensku Základna skola Mihálya Katonu Búc Zuzana Ludikova Összesen Külföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés RON Partner neve 2010-re elszámolt értékvesztés A. I. Andras Eugen A. I. Andras Jeno 65 A.I. Andras Veronika AGOPCSA ZSUZSA Ambrus Edit Kata Andras Imola-Andrea PFA; CUI: ; Nr. Reg. Com:F19/1262/2009; Andras Kinga Antal Ildikó Asociate Studetasca Bölöni Farkas Sándor CF: Asociatia Pro Press 459 BALAZSI EMESE ILDIKO 6 946

25 -15- Külföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés RON Partner neve 2010-re elszámolt értékvesztés Balint Ildiko Ban Peter Banyai Margit Barabasi Zsuzsanna Orsolya Baróti Judit Bartha Helen 65 Bartha Reka Benedek Annamaria Benedek Ildiko Benedek Monika Bereschi Zsuzsa Biro Csilla Biro Hajnalka Bitay Levente Blaga Emese Butyka Judit Cimbora Alapítvány Cunningham-Epli Franciska Csep Laszlo Csorba Zoltán 177 Csorba-Szegi Monika Darázs Viktor Darvas Beata Deak Andrea Deak Julia Dr. Szabó Szilvia Dul Szabolcs Enache Tiberiu Fabich Karoly Farkas Agnes Farkas Erika Fazakas Eniko Fejéregyházi Emőke Csönge Fenya Gyopar Fogarasi Janos Foszler Maria Julianna Fuják-Sipos Erika Fundatia Sapientia Fuzi Xenia Gábor Bodó Gal Tibor Gyarfas Eniko Jutka Hadházi J. Attila Hart Gabor HID Egyesulet Higyed Emilia Horvath Jozsef Imecs Márton Imre Botond Imre Szabolcs Incze Emma Incze Gizella Jarfas-Feher Eszter (la fam. Borz) 3 524

26 -16- Külföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés RON Partner neve 2010-re elszámolt értékvesztés Jeszenszky Tamás JUHASZ KRISZTA-ORSOLYA Kecskés Csaba 317 Király Csaba Kolozsvari Kinga Kolumban Maria Konczey Lilla Koppándi Botond Koszti Reka Kovács Ilona Kozma Laszlo Kun Vincze Oszkar 929 Laczko Monika Laszlo Ildiko Laszlo Kinga Laszlo Lilla Intreprindere Individ. CUI Lengyel Anna 654 Levianti Co. SRL Marschal Istvan Mastan Eliza Mészáros Ildikó 98 Michel Noemi MIHALCA MARIA Molnar Timea Reka Molnar-Kovacs Emese Nagy Katalin 163 Nagy Laszlo Nagy Melinda Nagy-Korodi Annamaria Pal Reka Pall Erika Pallai Ildikó Rita Papp Andrea Policsek Kinga Pui Laszlo Res Borbala S.C. WILD ADVENTURES S.R.L Salamon Anna Sarkadi-csiszar Levente 654 Sass Ildiko Maria SC INSTAPROD SRL Sc Metso SRL SC ORTOPROFIL PROD ROM SRL J26/1502/1994 CIF/CUI:RO SC PALISANDER ROM COM SRL SC REMPTON SRL (CUI: ) 651 SC REMPTON SRL (CUI:RO ) SC. Tortoma Srl SC. VARAZSGOMB SRL Sebesi Attila Sebestyén Péter Smith Csilla Tünde Sógor Enikő Szabados Antonia 5 028

27 -17- Külföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés RON Partner neve 2010-re elszámolt értékvesztés Szabo Anita-Krisztina SZABO CSABA 130 SZABO ZOLTAN Szalontay Viola Maria Szánthó György Szcsotka Hajnal Székely Réka Szentandrasi Reka Szilveszter Laszlo Szombat Edit Tamara Tankó Farkas Emőke Timbuli Noemi Todor-Nits Tunde Tordai Reka Universitatea Sapientia Punct de lucru Targu Mures Vajna Edit Ildiko van den brink felicia 891 Varga Attila Varga Regina Veber Ana-Maria 431 Veress Eva 633 Viharsarok Egyesület Virag Magdolna Wegendt Judith Összesen Belföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés HUF (összesítve értékelve) összesen Mindösszesen Visszaírások alkalmazása A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik Értékhelyesbítések alkalmazása A az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel Valós értéken történő értékelés A a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz Vásárolt készletek értékelése A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Adószám: 11088640-2-06 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 06-09-002643 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Kiegészítő melléklet 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Hajdúböszörmény, 2014 május 20. Készítette: Will Csaba igazgatóság

Részletesebben

.",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826

.,-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826 .",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826 V~ aras TTel1 ~ 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. r:--ij E-mail:info@nyiregyhazitv.hu --1" 1~_o_n~_of~it_K~ft_. A_ ~ do_ ám_ sz_ :l_ B7_ 96_ 64_7-_2.1_

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben