Ami a szerelmet táplálja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ami a szerelmet táplálja"

Átírás

1 Anselm Grün Ami a szerelmet táplálja Kapcsolat és spiritualitás

2 Dialóg Life könyvek

3 Anselm Grün Ami a szerelmet táplálja Kapcsolat és spiritualitás Di a ló g Ca m p u s Ki a d ó Bu d a p e st Pécs

4 A fordítás alapjául szolgáló mű: Grün, Anselm: Was die Liebe nährt. Beziehung und Spiritualität Kreuz Verlag Freiburg, 2010 Fordította: Király Kinga Dialóg Campus Kiadó, 2012 Nordex Kft. Király Kinga, 2012 A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás, terjesztés és fordítás joga fenntartva. A mű a kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül részeiben sem reprodukálható, elektronikus rendszerek felhasználásával nem dolgozható fel, azokban nem tárolható, azokkal nem sokszorosítható és nem terjeszthető.

5 Tartalom Bevezetés 7 A szeretet dimenziói 10 Végét járja-e a szerelem? 10 A sikeres kapcsolat négy dimenziója 18 Kapcsolataink és istenképünk 24 Fogalmi tisztázás a vallások közötti párbeszéd fényében 29 Emberi szeretet és isteni szeretet 36 Kapcsolat és a csend belső tere 44 Szexualitás és lelkiség 52 Ami a szeretetet erősíti 65 Egy spirituális kapcsolatkultúra elemei 65 Ami a kapcsolatot táplálja 82 A kapcsolat mint (spirituális) gyakorlási mód 94 Kapcsolat és spiritualitás: Négy gyakorlat 142 Önmagunkat érezni 144 Tárgyakkal való kapcsolat 145 Kapcsolat Istennel 146 A partnerrel való kapcsolat 149 Befejezés 155 5

6

7 Bevezetés Nem olyan régen egy újságíró beszámolt nekem egy előadásról, amelyen részt vett. A téma csábítóan hangzott: Hogyan működhet sikeresen a szerelem egy kapcsolatban. A férfi és nő közötti szerelem akkor lesz sikeres, ígérte az előadó, ha az ő kizárólagos tanácsait megfogadjuk. Az előadás végén az újságíró nemcsak hogy elbizonytalanodott, hanem szabályosan mérges is lett, mert pontosan tudta, hogy ez csak ideális esetben lenne lehetséges, csakhogy egyik kapcsolat sem ideális. És valóban: amikor otthon a feleségének beszámolt a hallottakról, rögtön össze is vitatkoztak. Az előadás pontosan az ellenkező hatást érte el, mint amivel kecsegtetett. Ha az eszményképet túl magasra helyezzük, és a hétköznapokban az nem megvalósítható, akkor a szerelem szó szerint éhen hal. Kérdésünk az: Mi táplálja a szerelmet? Hogyan meríthetnek a kapcsolatok a hétköznapokban is a szeretet forrásából? A spiritualitás az, ami utat tud mutatni ehhez a forráshoz. Ebben a könyvben mégsem szeretnék olcsó ígéretekkel szolgálni. Nincsenek biztos módszerek, amelyek a férfi-nő és a barátok közötti szeretet sikerét garantálják. Én a hétköznapokban megvalósítható kapcsolatokról és spiritualitásról szólok. A spiritualitás azonban nem egy biztos recept, de nem is egy ájtatos palást, amely mögé a hétköznapi konfliktusok elrejthetők. A spiritualitás nem fed el semmit. Nem egy eszménykép, amely után vágyakozunk (és mégsem érjük el soha). A spiritualitás sokkal inkább egy reális utat mutat, hogyan legyünk 7

8 képesek a sikeres kapcsolat utáni vágyakozásunkat, egyben a csalódásainkat és sebeinket is jól kezelni anélkül, hogy a reményt elveszítenénk, és a gyakori kudarcainkra rossz lelkiismerettel reagálnánk. A spiritualitásnak következményei vannak: relativizálja a sikeres kapcsolatokért megtett feszült igyekezeteinket, megmutatja, hogy a nemek közötti kapcsolatok nem a mindenek-felettiségét jelentik az életben, tehermentesít az önmagunkkal és másokkal szemben támasztott túlzott elvárások alól, és egyúttal megmutatja életünk fundamentumát. Erre a fundamentumra tudunk azután hagyatkozni és kapcsolatainkat bizalommal kezelni. Sokféle kapcsolat létezik: férfi és nő közötti, barát és barátnő közötti kapcsolat, szülő-gyerek-, tanár-diák kapcsolat és egyéb, időben korlátozott kapcsolatok, mint például lelki vezetés vagy a hospice szolgálat. Mindezeknél az egészen sajátos kapcsolatoknál is fontos szerepet kap a spiritualitás. De ebben a könyvben tudatosan a férfi-nő, illetve a baráti kapcsolatokra szeretnék szorítkozni. A spiritualitást egy tágabb értelemben használom itt. Keresztényi értelemben a spiritualitás a Szentlélekből merítkező életet jelenti. E keresztényi hagyomány szerint a lelkiség nem csak az Atyához és Jézus Krisztushoz fűződő kapcsolatunkat jelenti, hanem a hit kifejezését imánkban, az istentiszteleten való részvételt és azt a hajlandóságot, hogy készek vagyunk saját életünkben az Igére hagyatkozni. Ma a spiritualitás fogalmát tágabban értelmezik, mint a hagyományos keresztényi értelem. Ebben a tágabb értelemben a spiritualitás a természetfölötti iránti érzéket és az élet mélyebb dimenziói iránti ösztönös megérzést jelenti. Ebben az értelemben spirituálisnak számít az, aki a felületessel nem elégszik meg, és aki az élet értelmét, a Láthatón és Megtapasztalhatón túli reményt keresi a maga számára. Én magam természetesen mindig 8

9 a keresztény lelkiséget tartom szem előtt, de szeretnék tudatosan olyan nyitottsággal írni, amely lehetővé teszi, hogy azok is megszólítva érezzék magukat, akik a spiritualitást az egyházon kívül keresik. 9

10 A szeretet dimenziói Végét járja-e a szerelem? Az individualizáció két arca Mi veszélyezteti a kapcsolatokat? Egyes pszichológusok azt gondolják, hogy a mai ember legnagyobb fájdalma a kapcsolati képtelenség. Léteznek szociológiai magyarázatok is arra, hogy a mai ember miért szenved oly gyakran kapcsolati zavarokban és miért van veszélyben a szeretetre való képesség. Az egyik szerint az individualizáció korában élünk. Az individualizációnak megvannak a maga jó oldalai. Például lehetővé teszi, hogy bárki a társadalom erős korlátozása nélkül valósíthatja meg saját egyszeri életét. De az ilyen szabadságnak megvannak az árnyoldalai is. Az egyes ember energiáját saját élete kibontakoztatására összpontosítja. A másik emberre elsősorban úgy tekint, mint valakire, aki neki hasznot hoz vagy ártalmára van. Jó esetben a másik egy olyan valaki, aki nekem segítségemre lehet, hogy a saját képességeimet továbbfejlesszem. Az ember tárgyiasul, azaz a másikat csak az önmegvalósításunkhoz használjuk. A másik oldalon az ember társadalmi lény maradt. Kapcsolat után vágyakozik, de az individualizáció távol vitte a többi embertől. A kapcsolathoz vezető út tehát inkább odébb van, mint közelebb. A régebbi időkben az ember a faluközösségekben biztonságban érezte magát. Persze egy ilyen közösség gyakran korlátozó is volt. Ma már nem csupán a korlátozás szűnt meg, hanem vele 10

11 együtt a biztonság is. Ezzel párhuzamosan egy odatartozás iránti növekvő vágyat is tapasztalhatunk magunk körül. Valakihez és valamihez tartozni az individualizáció korában is egy kiirthatatlan szükséglet. A fiatalok számára létfontosságú a valahová tartozás utáni vágy. Eközben függő helyzetbe is hozzák magukat. Ez nem ritkán nem egy érett kapcsolatra jellemző odatartozást jelent, hanem gyakran a saját identitás feladása a csoporthoz való tartozás javára. A valahova tartozás utáni vágy néha a fiúk és a lányok közötti barátság elején is jelen van. Ilyenkor a másikra azért van szükség, hogy megszabaduljunk a magányosságunktól. A szükségletek egyoldalúsága légkörében, amikor az a fontos, hogy nekem mire van szükségem és nekem mim van, valóban mély kapcsolat azonban nem tud kialakulni. A lehetőségek sokaságának paradoxona Sven Hillenkamp szociológus egy értekezésében hangsúlyosan beszél a szeretet haláláról. Megfigyelései alapján társadalmunk a tagjainak látszólag korlátlan lehetőségeket kínál arra, hogy egymással találkozzanak. A kapcsolatok létesítésének szabadsága jelenleg olyan nagy, mint még soha. A szeretetre való képesség ennek ellenére és ezzel együtt nem növekedett, hanem olyan veszélyben van, mint még talán soha. Meglehetősen érdekes, hogy amíg régen merev kulturális vagy legyőzhetetlen társadalmi különbségek és határvonalak léteztek, ezek ma már nem játszanak döntő szerepet. A nők ma már a korábbi időkhöz képest másként tagozódnak be a társadalomba a foglalkoztatottságuk révén. A térbeli és társadalmi mobilitás ma már magától értetődő. Ezt a technika is elősegíti. Szokás lett az interneten keresztül történő virtuális partnerközvetítés, és ez annyira elterjedt, hogy egy nyeresé- 11

12 ges iparág lett. Az internet minden társadalmi réteg számára elérhetővé vált, az egyszerű embernek ugyanúgy, mint egy akadémikusnak. A szexpartnerek és élettársak lehető legnagyobb számú és célirányos kiválasztását előzetes szelekció teszi lehetővé és könnyíti meg. Millió társkereső regisztrálja magát adatbázisokban és katalógusokban. Szinte korlátlannak tűnnek a kötelezettség nélküli lehetőségek, hogy akár végtelen számú álompartnerrel lépjünk kapcsolatba. De a szerelmi boldogságnak ez nem egy biztos útja. Ezzel egyidejűleg a válások száma is növekedik, egyre többen válnak el egyre hamarabb. Az állandó keresgélés sokaknál kifejezetten függőséget okoz. Az ideális partner utáni vágyakozás függőségre csábítja őket, újra és újra próbálkozniuk kell. Gyakran akkor is továbbkeresnek, ha már találtak egy partnert. De ezt az ideális partnert soha nem fogják megtalálni, mert vég nélküli keresésben vannak valami jobb és valaki jobb után. mondja Hillenkamp. A korlátlan lehetőségek ezeket az embereket nem vezetik el a boldogsághoz. A látszólag végtelen sok választási lehetőség nem alkalmas végtelen vágyakozásuk beteljesítésére. A világ időnyomása Sem a fogyasztói társadalom igényei, sem a gazdasági világ a maga hatékonyság követelésével nem alkalmas arra, hogy a kapcsolat minőségét támogassa. Az emberek szeretnének egymáshoz minél közelebb kerülni, de ez nem megy célirányosan és hektikusan. Az együttlétet gondozni kell és ez elsősorban időt jelent. Többen mesélik, akik valamelyik cégnél vezető pozíciót töltenek be, hogy egyáltalán semmi idejük nincs az emberi kapcsolatokra. Annyira fogva tartja őket az egyre több munka, hogy nem marad esélyük arra, hogy egy 12

13 kapcsolatot gondozzanak vagy építsenek. A cégük folyton szolgálati útra küldi őket, így nem marad idejük egymással valamit is intenzíven megélni. A férfi és a felesége is felelősségteljes pozíciót töltenek be cégeiknél, körberepülik az egész földgolyót, de semmi idejük nem marad a saját házasságukra. Egymást hívogatják hol Hongkongból, hol Sao Paulóból. Ha egy kapcsolat csak a telefonálásra korlátozódik, borítékolhatóan tönkremegy. Egyikőjük sem lát lehetőséget arra, hogy így gyereket neveljenek, ezért a kapcsolatnak vége lesz. Ez a felpörgött életmód, amelyben mindannyian élünk, sokaknál ahhoz vezet, hogy nem marad türelmük egy partnerkapcsolat ápolásához. Így a csalódás is többüknél hamarabb bekövetkezik sokan válnak el egyre rövidebb együtt töltött idő után. Az intimitás elvesztése Médiatársadalmunk is olyan légkört teremt, amely gondot okoz. A médiából áramló szemérmetlenség nem teszi lehetővé, hogy a kapcsolatok fejlődhessenek. Ez nem a szexualitással átitatott reklámokat jelenti csupán, amellyel mindenhol nyilvánosan találkozunk, vagy a nyílt pornográfiát, amely már a fiatalok számára is elérhető az interneten, és sokak számára szinte normálisnak tűnik. A kapcsolatok légkörére egy olyan nyilvánosság is károsan hat, amely a tömegmédiában az ismert emberek legbensőbb szerelmi életét korlátok nélkül kiteregeti. Egy kapcsolat, amely a nyilvánosságnak folyamatosan ki van szolgáltatva, alig sikerülhet. Ha minden egyes vita a bulvársajtóban napi beszédtéma lesz, hogyan jöhetne létre egymás kölcsönös megértése. Alapvetően fontos, hogy a kapcsolatnak szüksége van az intimitás védelmére. Ha ez az intimitás megszűnik, és mindent kiteregetünk, az az igazi kapcsolatot megmérgezi. 13

14 A tárgyilagosság csapdája A nyilvánosságban, a gazdasági és politikai életben a racionalitás és tárgyilagosság az alapvetően megkövetelt magatartás. Ez kihat a személyes térre is. Mindkét magatartás a kapcsolatnélküliséget támogatja. Mert aki csak hideg fejjel szemlél mindent, annak feltehetően nincs szüksége arra, hogy mélyebb kapcsolatokba bocsátkozzon. Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik a vitákban csak racionális érveket hoznak fel, és érzelmileg abszolút nincsenek kapcsolatban azzal az emberrel, akivel beszélgetnek. Kiemelik magukat szinte a kapcsolatból, mert bizonytalanok. Aki ugyanis valóságosan is kapcsolatba akar kerülni a másikkal, rá van kényszerülve, hogy a szívével is megmutatkozzon. Az úgynevezett tárgyilagos emberek ehelyett szívesebben menekülnek a pusztán racionális érvelésbe. Sőt: a tárgyilagosság egyenesen modern erénynek számít. A tárgyilagosságban ugyan benne rejlik a hajlandóság, hogy a saját egót és a saját érdekeket alárendeljük a másikénak, és józanul, racionálisan azonos dologra kapcsolódjunk rá. A tárgyilagosság ennyiben valóban egy pozitív magatartás és erény, de vigyázat: ha egy vitában állandóan a tárgyilagossághoz és objektivitáshoz ragaszkodunk, ez gyakran csak arra kísérlet, hogy kitérjünk az érzések elől, és a kapcsolati síkot átugorjuk. Ha a férj a feleségét folyton arra figyelmezteti, hogy legyen szíves tárgyilagosnak maradni, végső soron nem veszi őt komolyan sem érzéseiben sem a személyiségében. Kivonja magát a kapcsolatból, hogy egy látszólagos objektív síkra korlátozza a beszélgetést. A kapcsolati konfliktusok soha nem csak tárgyszerű konfliktusok, mert itt az ember lelke érintődik meg. Tudattalan lelki sérülések és be nem töltött szükségletek bukkannak fel, és bontják ki dinamikájukat. Ezt a lelki dimen- 14

15 ziót kell tehát figyelembe venni és méltányolni ahhoz, hogy a felek egy konfliktust közösen tudjanak megoldani. Aki azt hiszi, hogy egy kapcsolati konfliktust pusztán a tárgyilagosság síkján meg tud oldani, az új konfliktusokat fog előidézni, mert az, amit a másik elhárít, a következő alkalommal újból elő fog jönni. Elkendőzött magányosság Egyes embereknél azt látom, hogy egyáltalán nem képesek kapcsolatra való képtelenségüket és kapcsolatnélküliségüket észlelni. Ők nyitottnak érzik magukat és szociálisnak, azaz társas embernek, és kapcsolatok építésére képesnek. Közelednek másokhoz, nyitottak a beszélgetésekre, de kedélyeskedésük, nyájasságuk és a kapcsolatra való állandó nyitottságuk gyakran nem egyéb, csak egy a mélyben meghúzódó kapcsolatnélküliség álcázása. Az ilyen ember ugyan mindenkihez barátságos, de barátságosságával a többieket valójában távol tartja magától. Senkit nem hagy igazán közel kerülni magához, és nem megy bele egyetlen igazi kapcsolatba sem. Ezek között az emberek és azok között, akikhez közelednek, nem áramlik semmi. Barátságos frázisaikkal csak a mögötte meghúzódó kapcsolatnélküliséget cselezik ki. De aki a kapcsolatnélküliségét egyáltalán nem tudja, vagy nem akarja észrevenni, az nem is fog azon dolgozni, hogy ez megváltozzon. Szemet hunyhat egy darabig a kapcsolati űr fölött, de valamikor aztán fájdalmasan érzi, látja, hogy egyedül van. Egyesek mély depresszióba zuhannak, mert egyszerre felismerik, hogy bár sok kapcsolatuk van, de egyik sem valóságos, egyik sem igazi. Senki nem közeledik hozzájuk, személyükhöz, senki nem gondol rájuk személy szerint. A magány megszilárdul, ha így próbálunk tőle megszabadulni. 15

Miért várjunk a házasságig?

Miért várjunk a házasságig? Miért várjunk a házasságig? Írta: Tim Staffort A kiadványban szereplő adatok az Amerikai Egyesült Államok statisztikáiból származnak. A neveket néhány esetben megváltoztattuk. A kiadvány eredeti címe:

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben

Mitôl jó egy házasság?

Mitôl jó egy házasság? 2. fejezet Mitôl jó egy házasság? A csoportokban, a találkozó elején beszéljétek meg a múlt alkalommal tett elhatározást: miként sikerült a tisztaság tanúinak lennetek? És miként sikerült a szeretet támadásával

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY Egresits Ferenc CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY A Szent Istváni példa Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, Ki voltál valaha országunk istápja? Olvassuk, naponta a Győr-Bácsai Szent István király plébánia templom

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

Fordította. Sarankó Márta

Fordította. Sarankó Márta Fordította Sarankó Márta ERHARD F. FREITAG AZ ERŐ BENNED VAN! A tudatalatti hatalma és a pozitív gondolat mágiája A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Erhard F. Freitag: Kraftzentrale UnterbewuRtsein

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

A Cursillo Mozgalom veszélyei

A Cursillo Mozgalom veszélyei A Cursillo Mozgalom veszélyei Mindenekelőtt fontos leszögezni, a Cursillo Mozgalom célja, hogy a barátságon keresztül feltárja Isten szeretetének jó hírét azok számára, akik részt vesznek a Cursillo hétvégéjén.

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Mitől jó egy döntés, és hogyan találunk rá

Mitől jó egy döntés, és hogyan találunk rá Családakadémia JÓL VÁLASZTASZ? Mitől jó egy döntés, és hogyan találunk rá Női lelkinap 2014 M. Nurit Stosiek, M. Gertraud Evanzin, Ursula-Maria Bitterli M. Nurit Stosiek M. Gertraud Evanzin Ursula-Maria

Részletesebben

Jézus Krisztusban az új emberség

Jézus Krisztusban az új emberség Jézus Krisztusban az új emberség Az 5. Nemzeti Egyházi Nagygyűlést előkészítő iránymutatás szintézise A hála és a döntés ideje Az Előkészítő Bizottsághoz nagyon sok válasz elbeszélések, tanúságok, javaslatok,

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

Hogyan működtessünk egy kapcsolatot? Mítoszok és a tapasztalati valóság

Hogyan működtessünk egy kapcsolatot? Mítoszok és a tapasztalati valóság Hogyan működtessünk egy kapcsolatot? Mítoszok és a tapasztalati valóság Előadás handout PROGRMAJÁNLÓ AZ ANYAG VÉGÉN! Hadd kezdjem azzal a táblázattal, amelyet az előadáson is kitölttettem a résztvevőkkel,

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig könnyedén. Pedig nagyon vágyunk rá, hogy megszabaduljunk

Részletesebben

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens valóság 245 Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens Educatio: Kérlek, mutatkozz be röviden olvasóinknak! LA: Nguyen Luu Lan Anh-nak [kiejtés: nuəŋ liu lʌn ain] hívnak. 16 éves koromban

Részletesebben

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül A szexuális energia az alap A joga harcol ezzel - a tantra felhasználja, átalakítja. Első kérdés: Mester mi a különbség a transzcendális joga és a tantra

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

A magyarázat. Lars Adelskogh

A magyarázat. Lars Adelskogh Viszont azok számára, akiket egyszer beavatak és ezért megmaradtak a meser elveszet szava vagy a bölcsek köve keresőjeként, a műve kinyilatkoztatásként jöt. Elég sokan felismerték, hogy ismerték azt, amit

Részletesebben

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Témák: bizalom, dogmatika, egyház, elosztás, enciklika, erkölcs, etika,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA Keresztény reflexió a New Age -ről 2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Pontifical Council for Culture

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

ERÕSZAKMENTESSÉG? AZ ERÕSZAKMENTES KONFLIKTUSKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TRÉNINGEK KÉZIKÖNYVE A FELNÕTTEKKEL VALÓ FOGLALKOZÁSOKHOZ

ERÕSZAKMENTESSÉG? AZ ERÕSZAKMENTES KONFLIKTUSKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TRÉNINGEK KÉZIKÖNYVE A FELNÕTTEKKEL VALÓ FOGLALKOZÁSOKHOZ ERÕSZAKMENTESSÉG? Centar za nenasilnu akciju AZ ERÕSZAKMENTES KONFLIKTUSKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TRÉNINGEK KÉZIKÖNYVE A FELNÕTTEKKEL VALÓ FOGLALKOZÁSOKHOZ Nenad Vukosavljeviæ Erõszakmentes Akcióközpont NENAD

Részletesebben

Gondolatolvasó tanfolyam helyett (Nagyon sok példával)

Gondolatolvasó tanfolyam helyett (Nagyon sok példával) Gondolatolvasó tanfolyam helyett (Nagyon sok példával) Azt írtam, hogy beszéljünk a szexről, miközben a társadalom gyakran azt érzékeli, hogy túlságosan is sokat beszélünk már róla. A két állítás nem mond

Részletesebben

viszonyul a mély-énhez, mint egy pohár víz az óceánhoz. Énünk megbetegít bennünket, a mély-én teljes, egészséges. A gyógyulás útja az éntől a

viszonyul a mély-énhez, mint egy pohár víz az óceánhoz. Énünk megbetegít bennünket, a mély-én teljes, egészséges. A gyógyulás útja az éntől a 16. Mi a teendő? Most, hogy már ennyit töprengtünk, és próbálkoztunk azzal, hogy valamelyest is megértsük, milyen üzenetet hordoznak tüneteink, még mindig nyitva áll az a kérdés, hogy hogyan leszek én

Részletesebben