Tökéletesség. a részletekben is. REPCEVETÔMAG KATALÓGUS SHERPA AVATAR EDIMAX CL RAPOOL-REPCÉK 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tökéletesség. a részletekben is. REPCEVETÔMAG KATALÓGUS SHERPA AVATAR EDIMAX CL RAPOOL-REPCÉK 2015"

Átírás

1 Tökéletesség a részletekben is. REPCEVETÔMAG KATALÓGUS 2015 RAPOOL-REPCÉK 2015 SHERPA AVATAR EDIMAX CL

2 ÉVE RAPOOL MINDIG A LEGJOBBAKAT KERESVE 3 RAPOOL MINDIG A LEGJOBBAKAT KERESVE A magas hozam az eredményesség alapja A rekordok néha elkápráztathatják, a tartósan jó teljesítmények viszont magabiztossá teszik a repcetermelôket. A 2014-ben elért eddigi legmagasabb, hektáronként 3 tonnát meghaladó országos termésátlag nem csak a korábbi évek eredményeit múlta felül, de egyértelmû jelzést adott a jövôre vonatkozóan is. Talán újabb csúcsok elérését vetíti elôre és jelzi, hogy még nagy potenciál rejlik az ôszi káposztarepce-termesztés hazai eredményességének növelésében. jó években a megszokott technológiai lépések és azok szokásos idôzítése is elégséges lehet jó eredmények eléréséhez. Az átlagosnál gyengébb években, nem optimális körülmények között viszont a profik számára is szükséges, hogy az adott évjárat sajátosságaihoz igazítsák technológiai lépéseiket. A betegségeknek jól ellenálló hibridek egészséges állományaiban például csökkenthetô a gombaölôszer-felhasználás, de a dózisok emelése válhat szükségessé közepes vagy annál erôsebb fertôzési nyomás esetén. A, az, a és sok más apró tulajdonság tekintetében is. Érdemes a technológiát már a tervezéskor és késôbb, annak végrehajtásakor is a hibridhez igazítani, és az állomány változásait megfigyelni a vegetáció alatt. Ne csak a hozamot, de a jövedelmezôséget is maximalizáljuk! A VISBY például jó fómatoleranciával rendelkezik és alacsony fertôzési nyomás, illetve a megdôlés alacsony kockázata esetén nyugodtan kezelhetô extenzívebben is. A SHERPA és különösen az AVATAR viszont még alacsonyabb repceárak esetén is meghálálja az intenzí- kiemelkedôen jól reagálnak az intenzívebb technológiára. A magas hozam a nemesítés eredménye A német RAPOOL nemesítési kooperáció immár 41 éve folytat sikeres munkát a nemesítés, a vetômag-elôállítás, a vetômag-technológia, a termesztéstechnológia fejlesztése és az ezekhez kapcsolódó alapkutatások terén. Mindezt teszi annak érdekében, hogy a köztermesztés számára mihamarabb elérhetôvé váljanak a legkorszerûbb hibridek, technológiák és ismeretek. Ezen kívül a RAPOOL repcetermelôk további jelentôs fejlôdési potenciállal számolhatnak a jövôben. Nemcsak a termôképesség és az, de a meghatározó agronómiai tulajdonságok tekintetében is. Blum Zoltán ügyvezetô igazgató RAPOOL Hungária Kft. A RAPOOL hib ridek vetômagja 3 4 hektár elvetésére ele gendô, 100% élô csírát tartalmazó kiszere lésben kerül forgalomba. A csírára történô vetômag-kiszerelés egyértelmû elônyö - ket jelent a termelôk számára a csupán magra történô csomago lás sal szemben. Például egy 92% csíra képességû hibrid tétel esetén zsákjainkba 8%-kal több, azaz mag kerül. A magas hozam szorgalom és odafigyelés kérdése Az üzemi szinten elért 4-5 tonnás átlagterméseket eket nem a véletlen szüli, azokhoz a jelentôsebb technológiai hibák elkerülése is elengedhetetlen. Átlagos és A magas hozam a hibrid spe cifikus termesztéstechnológia eredménye A hibridek különböznek egymás - tól. Nem csak a termôképességben, nem csak az érés idô ben. vebb gondoskodást. Eddigi vizsgálataink szerint a MERCEDES és a MARATHON is számos egyéb, a repcetermesztôk számára fontos területen is aktív. A RAPOOL tenyészkertjeiben a legújabb hibridek 2014-ben már több mint 8,5 tonna/hektár teljesítményt értek el. Ezek ugyan még fajtajelöltek, de megerôsítik a RAPOOL optimizmusát abban, hogy a Az elôny tehát: azonos ezermagtömeg esetén 8%-kal több mag a zsákban, azonos vetômagár esetén 8%-kal ked vezôbb ár, vagy 8%-kal nagyobb áruérték, 8%-kal nagyobb bevethetô terület egy zsákból. Forrás: Magyar Kukorica Klub terméstanúsítás, Jászárokszállás, július 5. és Hantos, július 7. A magas hozam hibridválasztás kérdése A RAPOOL 2014-ben sikeresen vezette be a MERCEDES és DIFFUSION mellett a legújabb Clearfield hibridjét, a VERITAS CL-t ben tovább folytatódik a kimagasló teljesítményû új RAPOOL-hibridek köztermesztésbe vonása. A MARATHON és a TRUMPF hibridek kiemelkedô termésszintjük mellett kiegyensúlyozott agronómiai tulajdonságaikkal arathatnak sikert a hagyományosan nagytermetû és a törpe hibridek közötti kompakt osztály képviselôiként. A SHREK pedig többek között széleskörû adaptációs képességével, eltérô évjáratokban is nagy termésbiztonságával emelkedik versenytársai fölé.

3 4 5 Kiváló termôképesség SHERPA Intenzív növekedésû korai hibrid, megkésett vetésekhez is Kiváló, regenerálódó képesség és termésstabilitás JÓ CSALÁDBÓL SZÁRMAZIK SHERPA FAJTAJELLEMZÔK Mindenbôl egy kicsit többet taiban különösen hosszú és nagytömegû kán találni benne. Ennek köszönhetôen mésstabilitást. Robusztus felépítésének köszönhetôen számos A VISBY vérvonal új hibridjeként 2011-es hazai állami elismerése is bizonyította gyökérzettel jellemezték a hibridet. Ezen tulajdonságát számos alkalommal az állományokat egyöntetû, jellemzi. Évjárattól függôen 1-2 nappal európai országban a termelôk elsôszámú kedvencévé válhat a közeljövôben. A SHERPA e téren is a VISBY hagyományait kiváló termôképességét és termésbiztonságát. Egy centiméterrel nagyobb gyökérhossz, egy milliméterrel vastagabb gyökérnyak, egy tizeddel jobb kezdeti fejlôdési erély, egy századdal jobb, egy árnyalattal jobb regenerációs képesség és alkalmazkodóképesség tavasszal, egy lehelettel homogénebb virágzás és érés. A legnagyobb kihívásokat is biztosan állja, hihetetlen erôtartalékok mozgósítására képes. Nem véletlenül, hiszen jó családból származik. Szinte elpusztíthatatlan A RAPOOL jelenlegi portfóliójában valószínûleg a SHERPA a leginkább ter helhetô hibrid. Ôsszel kifejezetten erôteljes növekedést mutat a föld fe - lett éppúgy, mint a gyökérzónában. A Hohenheimi Egyetem rhizotron vizsgála- bizonyította már extrém késôi vagy mulcsvetés esetén is. Kísérletezô, innovatív termelôk már sikeresen tesztelték a SHERPA hibridet Strip-Till és direktvetésû technológiákban egyaránt. A kelést követôen a sorok gyorsan zá ródnak, így gyomelnyomó képessége átlag feletti. Erôteljes tavaszi regeneráció Erôteljes ôszi gyökér- és hajtásnövekedésének köszönhetôen jelentôs tartalékok állnak a SHERPA rendelkezésére a tavasz kezdetén. Ez különösen jól jön erôteljes téli levélvesztés után vagy korán beköszöntô aszály esetén. A SHERPA tavasszal korán és egyenletesen indul növekedésnek. Virágzása rövid ideig tart, igen homogén és gyorsan lezárul, így késôn virágzó egyedeket csak rit- késôbb aratható, mint a VISBY. Egészség, jó, magas ezermagtömeg A SHERPA jó gel rendelkezik, fómarezisztenciája közepes, ezért a szokásos üzemi technológiákhoz jól illeszthetô, különleges kezeléseket nem igényel. Regulátor típusú gombaölôk használatára erôs betegségnyomás esetén közepes termésnövekedéssel reagál. Egészséges érési folyamata magas ezermagtömeg kialakulását teszi lehetôvé. Sokszor csak betakarítás közben derül ki a kiváló termés, köszönhetôen a SHERPA remek kompenzálóképességének. Növekvô népszerûség A SHERPA nem csak Németországban ért el kiemelkedô teljesítményt és ter- követi. A mi termesztési kö - rül ményeink között különö sen fontos a repce robusztussága és jó re - generálódó képessége. A SHERPA ôsszel behoz minden le maradást, amit a megké sett vetés okozhat, így számunkra megtestesíti azt az ideális hibridet, amellyel minden körülmények között elérhetô a kívánt jövedelmezôség. Schieber Marcus, Jabba Kft., Baja SHERPA - TÖBBLETTELJESÍTMÉNY MINDEN TERMELÉSI HELYZETBEN Termés (rel.%) átlag alatti alacsony átlag alatti Forrás: RAPOOL , n=174 helyszín Kiváló termôképesség minden termésszinten átlagos termésszint átlagos átlag feletti átlag feletti magas Termés (rel.%) A SHERPA TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (Magyar Kukorica Klub terméstanúsítás, 2014) Termés (t/ha) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 5,50 t/ha Hantos 6,01 t/ha Jászárokszállás kiváló regenerálódású, robusztus hibrid korai fejlôdési erélye kiemelkedô feltûnôen rövid virágzás, homogén,

4 6 7 A jó termôterületek és a legmagasabb technológiai színvonal hibridje AVATAR AZ IGÉNYES REPCETERMESZTÔK CSÚCSHIBRIDJE Termésben és ban is új dimenzió a korai hibridek között Kiváló, korai virágzás, egyöntetû szalmaérés jellemzi AVATAR FAJTAJELLEMZÔK Az elmúlt évek RAPOOL nemesítésének kétségkívül egyik legígéretesebb hibridje az AVATAR. Gyôztes típus, mely a korábbi hibridek méltó kihívója. Az AVATAR megjelenésével a korai hibridek között is elérhetôvé vált egy olyan csúcstermésû, magas olajtartalmat biztosító, közepes magasságú hibrid, amelynek teljesítményszintjét korábban csak a kifejezetten késôi, sokáig zölden maradó, nagyméretû hibridekkel lehetett elérni, ideális körülmények között. Az AVATAR nem tartozik a robusztus hibridek közé, ezért jól megvan az extrém helyzetek mint a késôi vetés, a rossz talajadottságok és helytelen talajmûvelés nélkül is. Optimális adottságok, jó körülmények között a talajmûvelés módjától függetlenül hamar kikel, és gyors fejlôdésnek indul. Döntôen függôleges irányultságú levélzete erôteljes állományképet biztosít az ôsz folyamán. Virágzása igen korán elkezdôdik, ugyanakkor hosszú ideig tart, ezért nem érik korán. Tavasszal késôbb regenerálódik, elsôsorban több oldalhajtásával és magasabb becôszámával alapozza meg a nagy termést. A filigrán felépítésû növényeket igen magas becôszám jellemzi. Az állományok e és általános a jó. Ôszi fómafertôzés vagy nedves tavaszi vegetációindulás esetén kifejezetten jól reagál a regulátor típusú gombaölô szerek használatára. Genetikai háttere erôteljesen különbözik az eddigi hibridektôl. Ez a földalatti részekben is megjelenik: feltûnô tulajdonsága az erôteljes, répaszerûen vastag karógyökere, amelybôl viszonylag kevesebb oldalgyökér ágazik el. Ezzel szemben az érzékeny hajszálgyökerek részaránya nagyon magas. Ezek a hajszálgyökerek a talaj legapróbb pórusait behálózva biztosítják a leghatékonyabb tápanyagfelvételt. Ezért is tudja meghálálni az AVATAR a legjobb talajmunkát. AVATAR kiemelkedô termôképesség és magas a legjobb termôhelyekre, ideális vetésidôben elvetve kiváló kompenzálóképesség a nagyszámú elágazásnak és a magas becôszámnak köszönhetôen igen korai virágzás nagyon magas hajszálgyökér részarány Tapasztalataink szerint az AVATAR kifejezetten erôteljes ôszi növekedési eréllyel rendelkezik. Tavasszal korai és hosszantartó virágzás, valamint kiváló jellemzi. A mi intenzív technológiánkhoz kitûnôen illeszkedik, ráadásul nagy termése mellé komoly olajprémium is párosul. Simon László, Simon Kft., Nagyvenyim Az AVATAR magok nagyon gyorsan kicsíráznak, a rendkívül sok és hosszú hajszál- gyökér pedig biztosítja, hogy a legapróbb talajpórus ajp se maradjon feltáratlanul. Ez a finom gyökérszerkezet lesz a nagy ter- més alapja. apja. AZ AVATAR TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (Magyar Kukorica Klub terméstanúsítás, 2014) Termés (t/ha) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 5,69 t/ha 5,86 t/ha Hantos Jászárokszállás AVATAR - INTENZÍV TECHNOLÓGIÁVAL A NAGYOBB TELJESÍTMÉNYÉRT Termés (t/ha) 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 intenzitás I. +0,32 intenzitás II. +0,37 többlettermés (t/ha) +0, n=29 n=35 n=24 Forrás: hivatalos német fajtakísérletek betakarítási eredményei , intenzitás I. = regulátorhatású gombaölô szeres kezelés nélkül, intenzitás II. = regulátorhatású gombaölô szeres kezeléssel az intenzív technológiát kiemelkedô jövedelmezôséggel megháláló hibrid igen korai virágzás mellett középérés jellemzi minden talajtípushoz megfelelô olajtartalma kimagasló

5 8 9 MARATHON MERCEDES A KOMPAKT OSZTÁLY VEZÉRE Alacsony, kompakt állomány, robusztus felépítés + DMM csávázás = nagyobb kelésbiztonság, erôteljesebb kezdeti fejlôdés + DMM csávázás = nagyobb kelésbiztonság, erôteljesebb kezdeti fejlôdés A NÉV KÖTELEZ Robusztus, újgenerációs hibrid, kiemelkedô mal Erôteljes ôszi fejlôdés, nagy biztonság megkésett vetés esetén is Gyors és könnyû Ôszi fejlôdése gyors, télálló képessége kiváló Jól alkalmazkodik minden talajtípushoz és vetési körülményhez A RAPOOL folyamatos innovációjának egyik legígéretesebb újdonsága. Átütô külföldi sikerei mellett a 2014-es hazai fejlesztési kísérletekben is kiemelkedôen teljesített. A MARATHON a legnehezebb körülmények között is jól teljesít, szinte elpusztíthatatlan. Mélyen a talajba hatoló fôgyökere és kifejezetten nagytömegû, sûrû mellékgyökérzete biztosítja a növény megfelelô víz- és tápanyagellátását, még a gyengébb termôhelyeken is. Ott, ahol más hibridek a teljesítôképességük határához érnek, a MARATHON még mindig rendelkezik mozgósítható tartalékokkal. Ideális tulajdonságai megalapozzák a sikeres ôszi fejlôdést, ezért a szokásos és a késôbbi vetésekhez ajánljuk. Valamennyi termôhelyre, korlátozás nélkül. Virágzása korán elkezdôdik és sokáig tart, ami a nagy termés alapját képezi. Állománya mintegy 10 centiméterrel alacsonyabb, mint a hagyományos hibrideké, de mégsem törpe. Ezzel a virágzáskori növényvédelem is hatékonyabbá válik és az állomány megdôlésére sem kell számítani. A MARATHON kiváló i tulajdonságokkal rendelkezik és ezt a gyakorlati szakemberek is nagyra becsülik:, egyenletes és gyors szalmafelszáradás, alacsony pergési veszteség. Talán még annál is korábbi, mint azt elôször gondolnánk róla, emellett könnyû arathatósága a betakarítási veszteségeket is csökkenti. A búza aratása elôtt nagy biztonsággal beérik, de mégis elég hosszú a tenyészideje a csúcstermések eléréséhez. Alacsony, kompakt növényállománya és kiváló e nagy elônyt jelent betakarításkor. MARATHON FAJTAJELLEMZÔK kiválóan alkalmazkodik valamennyi termôhelyhez alacsony, kompakt növényállományt képez korán betakarítható A nálunk beállított RAPOOL kísérletben tûnt fel számunkra a MARATHON, mint az egyik legígéretesebben teljesítô újdonság. Feltûnô volt erôteljes ôszi fejlôdése, érését a koraiság és az egyöntetûség jellemezte. A nagytermetû hibridekhez képest gyorsabban és könnyebben járt benne a kombájn és miután az üzemi kísérletben a termésszintje is meghaladta az 5,8 tonnát, nem volt kérdéses, hogy nagyobb területen is használni fogjuk. Bordás Attila, Kossuth 2006 Mg. Zrt., Jászárokszállás Hazai állami elismeréssel rendelkezô robusztus hibrid, melyet a legnehezebb körülmények között is kiváló teljesítmény és nagy termésbiztonság jellemez, legyen szó megkésett vetésrôl, vagy éppen forgatás nélküli talaj-elôkészítésrôl. Ôszi fejlôdési erélye kiemelkedô, ami a tavaszi nitrogén-utánpótlásban teret ad a megtakarításoknak. Garantáltan nagy termésbiztonság jellemzi. Éréscsoportjában a kezdetek óta az egyik legmagasabb olajtartalmú hibrid (2013-ban 49,73%-os értékkel). Fagytoleranciája nagyon magas, és ezt még erôsíti gyors regenerálódó képessége. Nagyszerû alkalmazkodóképessége miatt szinte bármilyen talajú területen eredményesen termeszthetô. Se nem túl korai, se nem túl késôi, nagy termését magas becôszámával alapozza meg. A MERCEDES pozitívan reagál a regulátor típusú fungicidek használatára, ugyanakkor valódi robusztus hibridként nagyszerûen átvészeli a száraz, kritikus periódusokat is. Közepes méretével, erôteljes növekedésével az üzemi körülmények között is kiegyensúlyozottan teljesítô, ideális hibridtípus megtestesítôje. A MERCEDES a vetekszik a VISBY-ével, a magok és a szalma egy idôben, ütemesen érnek be. Magas szintû becôstabilitása és kedvezô arathatósági tulajdonságainak összessége gyors és veszteségektôl mentes betakarítást tesz lehetôvé. ÔSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAKÍSÉRLETEK (NÉBIH 2013, N=6 helyszín) Termés (rel. %) st. átlag = NK Petrol, Fantomas MERCEDES MERCEDES olajtermés Termés (t/ha) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 MERCEDES FAJTAJELLEMZÔK 5,60 t/ha 5,74 t/ha Hantos erôteljes növekedésû, középû és kiemelkedô ú hibrid homogén érés, kiváló regenerálódó képesség és magas mellett könnyû arathatóság jellemzi A MERCEDES TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (Magyar Kukorica Klub terméstanúsítás, 2014) Jászárokszállás

6 10 11 EDIMAX CL SZÜLETETT GYÔZTES VERITAS CL RLM7 FÓMAREZISZTENS HIBRID Újgenerációs, a Clearfield technológiához is illeszthetô hibrid A BASF AJÁNLÁSA Egyedülálló fómatolerancia a û hibridek csoportjában Erôteljes növekedési erély, kiváló Korai virágzás, közép jellemzi Clearfield gyomirtási rendszer repcében is! Biztonságos és hatékony ôszi posztemergens gyomirtási lehetôség a repce összes gazdasági kárt okozó gyomnövénye ellen. Erôteljes fejlôdésû, robusztus Clearfield-hibrid Szárazságtûrô és ellenáll a betegségeknek Az EDIMAX CL a hazai klimatikus adottságokhoz kiválóan alkalmazkodó hibrid, amely a NÉBIH hivatalos fajtavizsgálatai alapján elsôként részesült állami elismerésben az imidazolinon-ellenálló hibridek közül. Az EDIMAX CL a jól ismert RAPOOL hibridelônyök mellett magas termôképesség, nagy termésbiztonság a Clearfield gyomirtási technológiához kapcsolódó elônyeivel is hozzásegíti a nehéz gyomviszonyok között gazdálkodó termelôket az eredményes és jövedelmezô repcetermesztéshez. Emellett agronómiai tulajdonságai is kiemelkedôek: a, e, EDIMAX CL FAJTAJELLEMZÔK Elkerülhetôek a gyomirtás okozta káros stresszhatások. Száraz és csapadékos körülmények között is megbízhatóan mûködik. Alkalmazásával jelentôsen növelhetô a repcetermesztés kiszámíthatósága. A Clearfield technológia megbízhatóságát a legújabb hibridnemesítések és a Cleratop gyomirtó szer együttesen garantálják. A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! A Cleratop I. forg. kat. termék. További információk: l A VERITAS CL a RAPOOL 2014-ben bevezetett, RLM7 fómarezisztens Clearfield-hibridje. A VERITAS CL a NÉBIH 2013-as fajtaösszesítô kísérleteinek eredménye szerint a VERITAS CL FAJTAJELLEMZÔK jó e és alacsony pergési hajlama alapján a hagyo- Clearfield csoportban magasan a legjobb eredményt érte el mányos hibridrepcék bármelyikével felveszi a versenyt. (5,08 t/ha =110,0%) tekintetében. Repcetermesztésünk sikerességének egyik alapja, hogy olyan hibridet választunk, amelyik kiválóan alkalmazkodik a nem optimális termôhelyi adottságokhoz is. Emellett az elmúlt években kiemelten fontossá vált az ôszi gyomirtás hatékonyságának és megbízhatóságának növelése. Az EDIMAX CL teljesítménye és a hozzá illeszthetô gyomirtási stratégia együtt biztosítják a nagy termésbiztonságú, jövedelmezô repcetermesztést. Herczeg Norbert ágazatvezetô agronómus Eurotrust-Consult Kft., Vác KÖZÉPÉRÉSÛ CLEARFIELD HIBRIDREPCÉK TELJESÍTMÉNYE (NÉBIH 2013, IMIDAZOLINON KEZELT KÍSÉRLETEK, N=6) újgenerációs, a Clearfield technológiához is illeszthetô hibrid erôteljes fejlôdési erély ôsszel és tavasszal egyaránt alacsony pergési veszteség kiváló álló- és Egy robusztus, magas növésû hibridrôl van szó, amely nagyon jó élettani és kórtani jellemzôkkel rendelkezik. Gyors ôszi fejlôdése miatt vetését közép és késôi idôpontokra, erôteljes fejlôdése miatt pedig nehéz talajadottságú területekre is javasoljuk. A VERITAS CL mulcsvetésre alkalmas hibrid. Kiváló a szárazságtûrô-, valamint télellenálló képessége is. A legagresszívebb fóma-törzsekkel szemben is rendkívül jó védekezôképességgel rendelkezik. A Clearfield technológiával együtt alkalmazva egyaránt megbízható megoldást jelenthet a magas terméshozam elérésére és a klímaváltozás következtében fellépô gyomirtási nehézségekre is. KÖZÉPÉRÉSÛ CLEARFIELD HIBRIDREPCÉK TELJESÍTMÉNYE (NÉBIH 2014, IMIDAZOLINON KEZELT KÍSÉRLETEK, N=6) RLM7-alapú, kiemelkedô fómatolerancia erôteljes fejlôdésû, robusztus hibrid e és betegségekkel szembeni ellene kiváló Termés (rel. %) VERITAS CL EDIMAX CL fj. fj. fj. Termés (rel. %) RAPOOL fj. RAPOOL fj. VERITAS CL EDIMAX CL vt. vt. vt. vt. vt. vt. fj.

7 12 13 SHREK TRUMPF VISBY KORÁN ÉRÔ TÍPUS MINDENT VISZ MINDIG ELÔL Igen korai virágzású iá áúés érésû ééû hibrid id Kiváló és kombinációja Gyors tavaszi fejlôdés és kiváló aszálytûrés jellemzi + DMM csávázás = nagyobb kelésbiztonság, erôteljesebb kezdeti fejlôdés Alacsony, kompakt állományú hibrid Kiváló gel rendelkezik Korai érés és nagy termôképesség kombinációja + DMM csávázás = nagyobb kelésbiztonság, erôteljesebb kezdeti fejlôdés A kiemelkedô termésszintekek és termésstabilitás s itás bajnoka Gyors és veszteségektôl mentes betakarítás a korai és homogén érésnek köszönhetôen Kiváló fómatolerancia, jó, rendkívüli alkalmazkodóképesség VISBY FAJTAJELLEMZÔK Igen korai virágzás és érés jellemzi, amely erôteljes ôszi és tavaszi fejlôdéssel párosul. Fómával szembeni ellenállósága magas szintû, a kiemelkedôen jó. Habár tavaszszal korán fejlôdésnek indul, a késôi fagyok mégis kevéssé károsítják. Állóképessége nagyon jó. Korai és gyors fejlôdése biztosítja kiváló ét. SHREK FAJTAJELLEMZÔK valódi kontinentális típusú hibrid magasszintû fómatolerancia jellemzi magas termete ellenére kiváló gel rendelkezik A kompakt hibridek csoportjának új tagja, melyben egyesül a és a kiemelkedô termôképesség. Kiváló és gyors tavaszi regeneráció jellemzi. Alacsony növényállománya nemcsak a növényvédelmi kezelések gyors és hatékony elvégzését teszi lehetôvé, hanem betakarításkor is számottevô elônyt biztosít a nagytermetû hibridekkel szemben. TRUMPF FAJTAJELLEMZÔK kompakt növényállományt képez tavasszal gyorsan regenerálódik VISBY igazi világbajnok A VISBY sikerének alapja az évek óta tartó, rendkívüli termésstabilitása. Hét éven keresztül volt Németország elsôszámú hibridje. Ha ehhez még hozzávesszük a nemzetközi piacokon jegyzett vetésterületeit, nagy valószínûséggel világbajnoki teljesítményrôl beszélhetünk. Kisebb és nagyobb üzemek számára éppúgy a legjobb hibrid, mint a korai vagy megkésett vetésekhez, a könnyû vagy kötött talajokhoz, az intenzív vagy extenzív technológiai szinthez. VISBY igazán irígylésre méltó Erôteljes és egészséges gyökérrendszere biztosítja gyors ôszi fejlôdését, kiváló át és ét, valamint egyedülálló alkalmazkodóképességét. A VISBY erôteljes gyökérzete szinte valamennyi talajféleségben és vetési módnál képes a megfelelô fejlôdés biztosítására. Állóképessége, egészségi állapota, vitalitása lehetôvé teszi az adott termesztési helyzetben leginkább megfelelô stratégia kiválasztását. VISBY a betakarítás könnyedsége Még soha egyetlen repce esetében nem érkezett annyi pozitív visszajelzés a könnyû kombájnolhatóságról, mint a VISBY esetében. Ez többek között a korai és nagyon intenzív virágzásnak is köszönhetô, mely kompakt és rövid ideig tart. A VISBY állománya középmagas, szárazságban nem túl alacsony, csapadékos évjáratokban nem túl magas. A 2014-es RAPOOL betakarítási közvélemény-kutatás során egyetlen más hibrid sem kapott annyi pozitív visszajelzést az elégedett termelôktôl, mint a VISBY. kiváló javított poligénikus fómatolerancia extrém alacsony glükozinolát-tartalom VISBY - A KÖNNYÛ BETAKARÍTHATÓSÁG MINTAKÉPE üzemanyag-felhasználás (l/t) (%) Forrás: AgrarTraining, Osnabrück A grafikon különbözô fajták ának átlagát mutatja mérések, gyakorlati adatok és tapasztalatok felhasználásával.

8 14 15 DIFFUSION RLM7 FÓMAREZISZTENS HIBRID Egyedülálló fómatolerancia a középkésôi k érésû hibridek csoportjában Jól illeszthetô a korábbi érésû RAPOOL-hibridek ütemezett betakarításához Bármilyen termôhelyre ajánlott, nagy termést adó, új hibrid COMPASS IRÁNY A CSÚCS Kiváló termôképesség és magas kombinációja Középérésû és kivételesen jó û hibrid Robusztus hibrid valamennyi termôhelyre, akár mulcsvetéshez is A nedves és ködös ôszi napok beálltakor fertôzi a fóma a repceállományokat. Az ôszi leveleken már észlelhetôk az elsô tünetek, a gyökérnyak részleges vagy akár teljes elrothadása azonban csak hónapokkal késôbb jelentkezik. Ha csapadékos az ôszi idôjárás, a talaj nedvessége miatt szinte nincs lehetôség az idôben történô védekezésre. A repce hibrid fómarezisztenciája igen fontos kérdés, mert ez a gombabetegség 10-20%-os, extrém esetekben akár 60%-os terméskiesést is okozhat. Ha a növény fómával fertôzôdik, veszít ébôl és nagyobb mértékben lesz hajlamos a megdôlésre. A magok nem megfelelô mértékben fejlôdnek, továbbá az ún. kényszerérés következtében az ezermagtömegbôl is jelentôsen veszít a növény. A DIFFUSION elônye, hogy a fertôzés földi bolha vagy káposztalégy szúrással illetve rágással történô támadása esetén a növény RLM7-alapú fómatoleranciájának köszönhetôen kellô védettséggel rendelkezik az agresszív fómatörzsek támadása ellen. A DIFFUSION intenzív ôszi fejlôdése miatt a gyomnövények borítása a táblában jelentôsen háttérbe szorul. Igen gyors fejlôdése miatt ne tervezzük túl korán a vetését, inkább a közép-késôi idôpontokban gondolkozzunk! Nagyon jó az alkalmazkodóképessége és még a szélsôséges, igen száraz évjáratokban is megôrzi kiváló termésstabilitását. A francia repce-vetésterület egyik vezetô hibridje. ÔSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAKÍSÉRLETEK (NÉBIH , N=10) Termés (rel. %) st. átlag = DK Exquisite, Sitro, Merano DIFFUSION kísérleti átlag DIFFUSION FAJTAJELLEMZÔK RLM7-alapú, kiemelkedô fómatoleranciájú hibrid középével jól illeszthetô a korábbi érésû RAPOOLhibridek ütemezett betakarításához A DIFFUSION TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (Magyar Kukorica Klub terméstanúsítás, 2014) Termés (t/ha) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 5,55 t/ha Hantos 5,81 t/ha Jászárokszállás A COMPASS robusztus, középérésû hibrid, mely kifejezetten jól alkalmazható szárazságra hajlamos termôterületeken is. Erôteljes gyökere és fôhajtása garanciát jelent a talaj víz- és tápanyagkészleteinek átlagon felüli hasznosulására. Kiváló tél - állósággal és méreteit meghazudtoló, kiemelkedôen jó gel rendelkezik. Tavasszal gyorsan növekszik, erôteljes habitust mutat. A könnyû talajok és a forgatás nélküli talajmûvelés ideális hibridje. Olajtartalma kiemelkedôen magas. Az új hibrideket is a gyakorlat szelektálja Új hibridek 2016-ban A RAPOOL termékfejlesztése nem szünetel, újdonságaink már a rajtvonal mögött állnak. A NÉBIH hivatalos fajtakísérleteivel párhuzamosan számos üzemi demonstrációs kísérletben teszteljük a hibridek gyakorlati teljesítményét, szántóföldi körülmények között. Próbálja ki Ön is az újdonságokat, keresse területi képviselô kollégáinkat! GAROU robusztus hibrid a kontinentális stressz-kihívásokra, késôi és lassabb érés kiváló fómatolerancia és száregészség COMPASS FAJTAJELLEMZÔK mélyen ülô tenyészôcsúcs ôsszel, magas nagytestû, mégis kimelkedôen jó û hibrid kiváló mulcsvethetôség POPULAR nagy termés, mellé magas extrém jó kiváló és

9 16 17 Vetésforgó elôny repcével Használja Ön is a RAPOOL szolgáltatásait a júliustól megújuló honlapunkon: aktuális hibridajánlások technológiai információk vetômag-kalkulátor RAPOOL N-mérleg A FAJTAKÜLÖNBSÉG OPTIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA VETÉSKOR 35 SHERPA MERCEDES Érdemes profitálni a repce kedvezô elôvetemény-hatásából A repce vetésforgóba illesztése a termesztésébôl származó közvetlen gazdasági eredményen túl számos további elônnyel szolgál. Az utóveteményként leggyakoribb ôszi búza esetében pl. igazolhatóan nô a termésátlag, ugyanakkor csökken a talajmûvelésre, tápanyag-utánpótlásra és növényvédelemre fordított költség. Sôt, még a búza minôségére is pozitív hatást gyakorol a repce elôvetemény: a vizsgálatok a kenyérgabona fehérjetartalmának növekedését igazolták (1. ábra). Összességében tehát nem számít ritkaságnak, hogy ezen elônyök hektáronként akár Ft nagyságot is elérnek. Ez igazán értékessé teszi a repce elôveteményt. Vetômagcsávázás 2015-ben A katalógus összeállításakor abból a feltételezésbôl tudunk kiindulni, hogy 2015-ben is a TMTD marad a repce vetômagok alap csávázószere. Új, rovarölô hatással rendelkezô hatékony csávázószert még nem engedélyeztek és az esetleges eseti engedélyek is csak korlátozott felületre szólhatnak a jelen tudásunk szerint. Két gombaölô hatóanyaggal a még hatékonyabb védelemért A TMTD a keléskori betegségek komplex problematikájára nyújt hosszú ideje megnyugtató megoldást, biztosítva ezzel a biztos szántóföldi kelést. A dimetomorf (DMM) hatóanyag elsôsorban peronoszpóra ellen véd, illetve ezzel egyidejûleg a csírakori fejlôdésre hat erôsen stimuláló jelleggel. Hatására a sziklevelek nagyobbak lesznek, és láthatóan tovább maradnak életképesek. A DMM-mel kezelt magok esetében gyakran elôfordul, hogy még 4-6 leveles állapotban is életképes sziklevelek találhatók a növényeken, míg a kezeletleneken ezek már elszáradtak. Az erôteljes sziklevelek különösen nagy jelentôséggel bírnak a kezdeti fejlôdés szakaszában, mivel hozzájárulnak az állomány erôteljes és egészséges fiatalkori fejlôdéséhez. A DMM kedvezô hatásai fôleg erôs peronoszpóra fertôzés és stresszes körülmények között (késôi vetés, hideg, nedves talajok, herbicid stressz) válnak egyértelmûvé. A TMTD+DMM kombinált hatóanyagú csávázás az idei szezonban a MERCEDES, a MARATHON, a SHREK és a TRUMPF hibridek esetében lesz elérhetô. KORAI KÖZEPES KÉSÔI Mag/m 2, a szántóföldi kelés aránya a vetés körülményeitôl függôen kb %. Szükség esetén a vetési norma módosítható. 35 VERITAS CL ÚJ MARATHON EDIMAX CL VISBY DIFFUSION ÚJ SHREK COMPASS ÚJ TRUMPF AVATAR ábra: A REPCE ELÔVETEMÉNY NÖVELI A BÚZA FEHÉRJETARTALMÁT A-minôség B-minôség 12,8 % az őszi búza fehérjetartalma az elôvetemény függvényében ( ) 12,4 % 12,4 % 11,8 % elôvetemény: repce elôvetemény: búza elôvetemény: repce elôvetemény: búza Forrás: Andrea Ziemser, Lfl Mecklenburg-Vorpommern, referenciaüzemi kiértékelés, 2014 Gyökérfejlesztés RAPOOL módra További hasznos információkhoz juthat A nagy hozamok a mélyben gyökereznek címû RAPOOL-kiadványból. A kiadvány megrendelhetô: Ajánlott talajféleség Lehetséges vetésidô Ôszi növekedési erély Fómatolerancia Ôszi regulátor igény Ôszi fungicid igény Tavaszi regeneráció Állóképesség Tavaszi regulátor igény Tavaszi fungicid igény Érésidô HIBRID SHERPA AVATAR MARATHON ÚJ MERCEDES EDIMAX CL VERITAS CL SHREK ÚJ TRUMPF ÚJ VISBY DIFFUSION COMPASS könnyû Ø nehéz korai Ø késôi mérsékelt Ø erôteljes mérsékelt Ø erôteljes mérsékelt Ø erôteljes mérsékelt Ø erôteljes mérsékelt Ø erôteljes mérsékelt Ø kiváló mérsékelt Ø erôteljes mérsékelt Ø erôteljes korai Ø késôi

10 18 19 REPCEBETAKARÍTÁS Csak a kombájnon múlik? szinte biztosan nem. Amellett, hogy az adott betakarítógépen számos beállítási lehetôség áll rendelkezésünkre, a hibridválasztás kétségkívül jelentôs mértékben meghatározhatja az aratás minôségét és végeredményét. Ezért a repcetermesztôk hibridválasztását és fajtaelégedettségét gyakorta meghatározó tényezô a hibrid ával kapcsolatos tulajdonságok összessége. A RAPOOL-hibridekkel elégedettek a termelôk A RAPOOL szervezésében tavaly elvégzett betakarítási felmérés több mint 130 termelô résztvevôje kiemelkedôen magas elégedettségi szintet igazolt viszsza a RAPOOL-hibridek vonatkozásában. Az elégedettségi skála csúcsán továbbra is a VISBY áll (1. ábra). Annak ellenére vagy éppen azért, mert már oly sok gyakorlati tapasztalat gyûlt össze a hibridrôl, hogy a VISBY korai és egyenletes érésének köszönhetôen továbbra is a könnyû és veszteségektôl mentes mintaképe. Mi múlik a hibriden? A betakarítás zökkenômentes elvégzése sok tényezôn múlik: a növények magassága és e döntô mértékben, az érésidô, a repceszár elszáradásának üteme, illetve a homogén érési folyamat jelentôsen befolyásolják a betakarítás folyamatát és az arathatóságot. Aki korai betakarítást céloz meg, annak a û hibridek közül pl. az AVATAR javasolható. A jelentôs ôszi búza termôterülettel rendelkezô gazdaságok számára a némileg késôbb érô hibridek választása, pl. a MARATHON vagy a SHERPA lehet elônyös. Érdemes egy pillantást vetni a repceszár elszáradásával kapcsolatos információkra is. A gyorsabb, azaz rövidebb idô alatt bekövetkezô elszáradásból egyenesen következik a könnyebb, amire kiváló példa a VISBY mellett pl. a MERCEDES is (2. ábra). A hibridek eltérô tulajdonságaiból adódó elônyök kiaknázása Az eltérô érésidejû illetve eltérô érésdinamikájú hibridek egyidejû használata nemcsak ésszerû kockázatmegosztást, hanem a betakarítási idô széthúzását és az ebbôl fakadó nagyobb betakarítási biztonságot is jelenti. Az egyes hibridek közötti 2-3 napos érésidô-különbség ugyanis biztosítja a kombájnkapacitások optimális kihasználását. Több idô és nagyobb biztonság. Emellett a késôbbi betakarítás jobb arathatósággal is együtt jár, különösen a késôbbi érésû, egészséges és lassabban elszáradó szárú hibrideknél, mint pl. a DIFFUSION és a VERITAS CL. A betakarítás elôtti veszteségekrôl 1. ábra: A TERMELÔK KÖZEL 90%-A ELÉGEDETT A RAPOOL-HIBRIDEK BETAKARÍTÁSÁVAL Érésdinamika Betakaríthatóság Az extrém helyzetektôl (vihar- és jégkár, erôs betegségnyomás vagy rovarkártétel) eltekintve az egészséges állományokban az érésidônek megfelelô idôben elvégzett betakarítás elôtti veszteség mértéke alacsony szintû, kb kg/ha. A RAPOOL-hibridek jól tûrik a lábon állást, mivel jó betakarítási stabilitással rendelkeznek és alacsony pergési veszteség jellemzi ôket (klasszikus RAPOOL nemesítési cél). A túl korai betakarítás magas éretlen becô- és magrészarányt okoz, ami egyrészrôl lassítja a betakarítást, másrészt növeli a veszteség mértékét. A kombájn sebességének és beállításainak helyes megválasztásával kerülhetô el a betakarítási veszteség legnagyobb része. 2. ábra: ÉRÉSIDÔ SZAKASZOLÁSA A SZÁRELSZÁRADÁS FIGYELEMBEVÉTELÉVEL ÉRÉSIDÔ KÉSÔBBI COMPASS MERCEDES ÚJ EDIMAX CL SHERPA MARATHON VERITAS CL DIFFUSION Hozam Elégedettség összességében 50% 60% 70% 80% 90% 100% Elégedettség: RAPOOL-hibridek átlaga Elégedettség: AVATAR Elégedettség: VISBY Forrás: RAPOOL betakarítási felmérés 2014, n=131 gazdaság (ebbôl AVATAR n=58, VISBY n=36 gazdaság). Kérdés: Mennyire volt elégedett a RAPOOL-hibridek egyes tulajdonságaival? KORÁBBI ÚJ AVATAR VISBY TRUMPF SHREK ÚJ GYORS KÖZEPES LASSÚ A szárelszáradás üteme

11 20 21 REPCE ÁRVAKELÉS Megfelelô odafigyeléssel kezelhetô kihívás Árvakelésû repce: mikor okoz tényleges problémát? A legtöbb üzem számára az árvakelésû repce, mint gyomkonkurencia általában kezelhetô problémának számít. Egy 103 gazdaság körülményeit vizsgáló németországi felmérés eredménye szerint átlagosan 3,6 db repce árvakelés található négyzetméterenként az új vetésekben. Persze a szûk repce vetésforgójú üzemekben ez az érték négyzetméterenként akár 10 db árvakelésû repcenövény fölé is emelkedhet, ami már jelentôsen veszélyeztetheti a hozamot, a termésbiztonságot és még költségnövekedést is okozhat. Ilyen esetek elkerülése érdekében a szükséges technológiai lépések megfelelô összhangjára és következetes betartására van szükség. Betakarításkor a körülmények kedvezôtlen együttállása esetén akár igen nagymértékû, kg/hektár betakarítási veszteség is növényszám, db/m vetett, kikelt növény, db/m 2 árvakelésû növények, db/m 2 árvakelés részaránya elôfordulhat. Ennek a veszteségnek a csökkentése azonnal 1-2 mázsa hozamnövekedéssel járna és az árvakelés problémáját is lefelezné. Ezért is nagyon fontos a repce betakarítási idôpontjának helyes meghatározása illetve a kombájnbeállítások pontos elvégzése. A betakarítást követôen minél több idô áll rendelkezésre a következô növénykultúra elvetéséig, annál több lehetôség van az árvakelések leküzdésére. Döntô fontosságú a betakarítást követôen elvégzett elsô sekély, adott esetben még a 3 cm mélységet sem elérô tarlóhántás. Jellemzôen van annyi nedvesség a talajban, hogy az elhullott repcemagok nagy része magától ki fog kelni. Ezt várjuk meg! Ha kifejezetten száraz, aszályos körülmények uralkodnak, úgy a betakarítást követôen haladéktalanul, idôveszteség nélkül végezzük el a tarlóhántást. A kapillaritás lezárásával a magok legalább A MAGASABB VETÉSNORMA ABSZOLÚT ÉS RELATÍV MÓDON IS CSÖKKENTI AZ ÁRVAKELÉS RÉSZARÁNYÁT 0 20 növ./m² 30 növ./m² 40 növ./m² 50 növ./m² Emelkedô vetésnormával nô az állomány elnyomóképessége, az árvakelés jobban visszaszorítható. Forrás: RAPOOL modellszámítás árvakelés részaránya, % egy részének jut elegendô nedvesség a kicsírázáshoz. Az elsô kelési hullámot követôen elvégezhetô egy újabb sekély tarlóápolás. Minden további mechanikai beavatkozással növeljük a talajban még elfekvô magok csírázásának és kelésének esélyét. Repcevetés elôtt az elôvetemény betakarítását követô korai talajmûvelés és pihentetés az egyik legjobb módja a korábbi évekrôl hátramaradt repcemagok legnagyobb arányú elôcsalogatásának. Természetesen elôfeltétel, hogy a csírázás és kelés folyamatához szükséges minimális talajnedvesség és idô rendelkezésre álljon. Egy késôn lekerülô elôveteményt követôen kevés idô maradhat a megfelelô talaj elôkészítésére. Ilyenkor célszerû viszonylag kis talajmozgatással elvetni a repcét, amennyiben ezt a talajállapot egyébként lehetôvé teszi. Az Forrás: A. Schwinger, Hanse Agro Szemenkénti vetés, vetés elôtt mély talajmûvelés: a sorok alig látszanak a sok árvakelés miatt egyre terjedô striptill technológia itt elfogadható kompromisszumot jelenthet. Amennyiben jelentôsebb árvakeléssel számolunk az új vetésben, úgy javasolt a dupla gabona sortávú vetés alkalmazása, mert igazán csak 25 centiméteres sortáv felett lehet majd reálisan megítélni az adott táblában jelentkezô árvakelés mértékét, illetve területi elhelyezkedését. A vetési norma jelentôsége A vetésnorma emelésével növelhetjük az állomány gyomelnyomó-képességét a gyengébb fejlôdési erélyû árvakelésekkel szemben. Ezzel párhuzamosan a magasabb vetési norma az árvakelés részarányának csökkenésével jár. Így a vetett hibrid tulajdonságai fogják döntô mértékben meghatározni az állomány jellemzôit. A vetési norma növelésekor természetesen figyelembe kell venni a és az aspektusait is. Szemenkénti vetés, talajmûvelés a vetés elôtt 3 héttel: láthatóan kevesebb árvakelés Mit tehetünk, ha 50% árvakelés van az állományban? Arra az esetre is van megoldás, ha az árvakelés aránya az állományon belül elfogadhatatlanul magas. Ha kellôen korán felismerhetô a probléma, úgy egy totális gyomirtást követôen még újravethetô a terület, vagy pl. egy gyomirtószer-rezisztens hibrid újravetését követô gyomirtással tûntethetô el a régi állomány a tábláról. Végsô megoldásként a kellô sortávolság megléte esetén, egy mechanikai gyomirtás is elfogadható szintre redukálhatja az árvakelésû növényeket. A mechanikai gyomirtás legnagyobb REPCE ÁRVAKELÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK RÖVIDEN 1. A talajba jutó repcemagok mennyiségének csökkentése a betakarítás idôpontjának helyes kijelölése és megfelelô kombájnbeállítások alkalmazása a repce betakarítását követô azonnali tarlóhántás 2. A talaj repcemagkészletének csökkentése a termesztés évei között szélesebb vetésforgó alkalmazása vetésforgó átalakítása a többi növénykultúrához is alkalmazkodó, célzott talajmûvelés 3. A régi repcemagok kicsíráztatása az új repce vetése elôtt korai és mély talajmûvelés többszöri talajmûvelés a vetés elôtt kellôen hosszú idônek kell rendelkezésre állnia 4. Vetés vetéskor minimális talajforgatás megfelelô magágy kell hozzá hatékonysággal a növények 4-5 leveles fejlettségi állapotában, száraz körülmények között végezhetô el. 5. Árvakelésû egyedek kiirtása végsô megoldásként a mechanikai gyomirtás alkalmazható

12 22 23 RAPOOL nitrogén-modell Érdemes számolni a nagyobb jövedelmezôségért A nitrogénellátás optimalizálása A Magyarországra jellemzô hosszú és meleg ôszi idôszakokban nem ritka, hogy a repce jelentôs vegetatív tömeget fejleszt. Az ilyen erôteljesen fejlett állományokban a 2 kilogrammot is meghaladja a négyzetméterenkénti zöldtömeg. Ez pedig megteremti a lehetôségét annak, hogy a vegetáció késôbbi szakaszaiban, az eredetileg tervezetthez képest alacsonyabb szintû tápanyag-visszapótlás mellett is nagy termés és biztos jövedelem váljon elérhetôvé. 1 kg zöldtömeg/m 2 = 50 kg N/ha = szokásos tavaszi N-utánpótlás 2 kg zöldtömeg/m 2 = 100 kg N/ha = 35 kg/ha N-megtakarítási lehetôség 3 kg zöldtömeg/m 2 = 150 kg N/ha = 70 kg/ha N-megtakarítási lehetôség Az eljárás nagyon egyszerû: Az ôszi vegetációs idôszak végén a tábla több N-mennyiség? az 50 kg/ha adaggal csökkentett tavaszi pontján kijelölt 1 négyzetméteres mintaterek átlagában mérjük meg a talajfelszín feletti zöldtömeg nagyságát. Négy- eredményezte a legnagyobb termést, ez Habár a legnagyobb adagú N-utánpótlás zetméterenként 1 kg zöldtömeg kb. 50 jövedelmezôségi szempontból nem volt kg N felvételét mutatja hektáronként. jó választás (növekvô N-ellátás mellett Ha 50 kg feletti N-felvétel kalkulálható csökkenô mal is számolni a mérésbôl, akkor az 50 kg feletti rész kell: +100 kg N = -1 % olaj) (1. és 2. ábra). 70%-a beszámítható a tavaszi tápanyagutánpótlásbabonifikáció mértének együttes figyelem- A nitrogén mindenkori árának és az olajbe vételekor a gazdaságossági optimumhoz elég volt 160 kg N és sok esetben már A kevesebb néha több Az UFOP (Union zur Förderung von kg közötti mennyiséggel stabilan Oel- und Proteinpflanzen) négy éven keresztül folytatott kísérleteiben, 12 hely- Tehát a N-utánpótlás mértékének csök- magas jövedelmezôséget lehetett elérni. szín átlagában, erôteljes ôszi fejlôdést kenése nem volt jelentôsen negatív hatással a termesztés jövedelmezôségére. követôen 2,4 kg/m 2 átlagos zöldtömeget mértek az állományokban, ami 120 kg N felvételét jelentette a tél beállta elôtt. Természetesen a tápanyag-utánpótlás Mit eredményezett ezen állományokban optimumát számos tényezô befolyásolja, úgymint az évjárat, a termôhely, az alkalmazott termesztéstechnológia, vagy éppen az egyes hibridek tulajdonságai és nem utolsósorban a termény várható értékesítési ára. Ezért is olyan fontosak a korszerû repcetermesztési ismeretek és az üzemi, gyakorlati tapasztalatok. Az erôteljesen fejlett állományok több mint 2 kg/m 2 zöldtömeggel lehetôséget teremtenek a tavaszi N-adag kilogrammal történô csökkentésére. Ez csak egészséges, gyökérkárosodástól mentes állományokra igaz. Minél nagyobb a termôhely potenciálja, annál inkább alkalmazható a N-megtakarítás. Laza, könnyû talajok esetén, erôteljes téli levélveszteség vagy már az ôsz folyamán is látható hiánytünetek esetén a csökkentés mértéke ne haladja meg a kg/ha mértéket! Az 1 kilogrammnál kevesebb zöldtömeget mutató, gyenge állományok esetében szükséges az erôteljes, kora tavaszi N-utánpótlás. 1. ábra: MERCEDES - A LEGNAGYOBB ZÖLDTÖMEG ÔSSZEL, A LEGNAGYOBB N-MEGTAKARÍTÁSI LEHETÔSÉG TAVASSZAL 2. ábra: ERÔTELJESEN FEJLETT ÔSZI ÁLLOMÁNYOK TAVASZI N-UTÁNPÓTLÁSA zöldtömeg-mérések 2014 ôszén, kg/m 2 MERCEDES n = kg N-megtakarítási lehetôség AVATAR n = 10 2,2 kg/m² SHERPA n = 8 2,0 kg/m² VISBY n = 6 1,8 kg/m² N-mûtrágyacsökkentés tavasszal N/ha kb. 30 kg/ha kb. 40 kg/ha Forrás: RAPOOL zöldtömeg-mérések üzemi táblákról 2014, értékek 1,1-3,1 kg/m 2, átlagosan 2,1 kg/m 2 2,4 kg/m² kb. 50 kg/ha 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3, a tavaszi N-utánpótlás mértéke, kg/ha Forrás: Sieling, Sauermann, Kage; UFOP: A N-utánpótlás optimalizálása kísérletsorozat, n=12, , átlagosan 120 kg N-felvétel ôsszel, saját számítás Termés (t/ha)

13 TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓINK 1. Területi képviselô: Szabó Tamás Gyôr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye Mobil: Területi képviselô: Németh Csaba Vas és Veszprém megye Mobil: Területi képviselô: Csondor Gyula Zala megye Mobil: Értékesítési támogató: Pék Ferenc Mobil: Területi képviselô: Virág Attila Somogy megye Mobil: Értékesítési támogató: Kis Tar Gyula Mobil: Területi képviselô: Dömse Dénes Baranya megye Mobil: Területi képviselô: Erôs János Tolna megye Mobil: Területi képviselô: Szajbert Zoltán Fejér megye Mobil: Területi képviselô: Pataki István Pest, Nógrád megye és Heves megye nyugati része Mobil: Területi képviselô: Baleda István Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mobil: Területi képviselô: Hulvej Tamás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mobil: Területi képviselô: Kovács Gyula Hajdú-Bihar megye Mobil: Területi képviselô: Nagy János Jász-Nagykun-Szolnok megye és Heves megye keleti része Mobil: Értékesítési támogató: Bóta Istvánné Jász-Nagykun-Szolnok megye Mobil: Területi képviselô: Jankó György Csongrád és Békés megye Mobil: Értékesítési támogató: Kiss Gábor Békés megye Mobil: Területi képviselô: Molnár Krisztián Bács-Kiskun megye Mobil: Értékesítési támogató: Sztarovics Mihály Mobil: RAPOOL Hungária Kft Lepsény, Vasút u. 57. Tel.: Fax: A kiadványban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.

TÖKÉLETESSÉG A RÉSZLETEKBEN IS. REPCE VETÔMAG KATALÓGUS 2013 LEGFÔBB ERÔSSÉGEINK. VISBY, SHERPA ÉS EDIMAX CL.

TÖKÉLETESSÉG A RÉSZLETEKBEN IS. REPCE VETÔMAG KATALÓGUS 2013 LEGFÔBB ERÔSSÉGEINK. VISBY, SHERPA ÉS EDIMAX CL. TÖKÉLETESSÉG A RÉSZLETEKBEN IS. REPCE VETÔMAG KATALÓGUS 2013 LEGFÔBB ERÔSSÉGEINK. VISBY, SHERPA ÉS EDIMAX CL. 2 RAPOOL HIBRIDREPCÉK tökéletesség a részletekben is A RAPOOL tovább tökéletesítette a hibridrepce

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ELSŐ KÉZBŐL SAATEN-UNION

INNOVÁCIÓ ELSŐ KÉZBŐL SAATEN-UNION INNOVÁCIÓ ELSŐ KÉZBŐL SAATEN-UNION SAATEN-UNION Hungária Kft. 8132 Lepsény, Vasút u. 57. tel.: 06-22-585-202, fax: 06-22-437-056 e-mail: saaten@t-email.hu WWW.SAATEN-UNION.HU ŐSZI KÁPOSZTAREPCE 2009 Új

Részletesebben

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. ÔSZI KALÁSZOSOK 2013

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. ÔSZI KALÁSZOSOK 2013 SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. ÔSZI KALÁSZOSOK 2013 www.saaten-union.hu Tisztelt Termelô! Az éghajlat és a piaci környezet változásának követ kez - ményei a kalászosgabona-termesztôket is

Részletesebben

Kedves Repcetermesztő!

Kedves Repcetermesztő! Repcekatalógus 2014 Kedves Repcetermesztő! Idén 20 éve, hogy az első Pioneer őszi káposztarepce megjelent a piacon. Kicsit álljunk meg ennél a mérföldkőnél és jegyezzük fel együtt ezt a pillanatot. Szeretném

Részletesebben

Őszi káposztarepce és kalászos

Őszi káposztarepce és kalászos Őszi káposztarepce és kalászos termesztés-technológiai ajánlat 2015 SYNGENTA BEVEZETŐ Tisztelt Partnerünk! Egyre komplexebb és rendkívül változékony gazdasági környezetben, szélsőségbe hajló időjárási

Részletesebben

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. TAVASZI FAJTAKÍNÁLAT 2014. www.saaten-union.hu

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. TAVASZI FAJTAKÍNÁLAT 2014. www.saaten-union.hu SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. TAVASZI FAJTAKÍNÁLAT 2014 www.saaten-union.hu Tisztelt Termelô! Az IGC elôrejelzése szerint a világ 1,9 milliárd tonnát meghaladó éves gabona felhasználása

Részletesebben

Repce vetőmag ajánlat 2013. Már bizonyított. Jövőt vetni 1856 óta

Repce vetőmag ajánlat 2013. Már bizonyított. Jövőt vetni 1856 óta Repce vetőmag ajánlat 2013 Már bizonyított Jövőt vetni 1856 óta Együtt sikeresebben Tisztelt Partnerünk! Először is engedje meg, hogy megköszönjem azt, hogy a 2012. évi viszontagságos repcevetések ellenére

Részletesebben

REPCEKATALÓGUS. pioneer.com/hungary 1

REPCEKATALÓGUS. pioneer.com/hungary 1 2015 REPCEKATALÓGUS pioneer.com/hungary 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ................................... 3 TERMESZTÉSI TECHNOLÓGIÁK ÉS VÉLEMÉNYEK.............................. 4-5 A MŰTRÁGYÁZÁS, REGULÁTOROZÁS

Részletesebben

Termesztés-technológiai kézikönyv

Termesztés-technológiai kézikönyv NAPR AFORGÓ Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom Napraforgó Termesztés-technológiai kézikönyv 4 Kiváló perspektívák a napraforgó előtt 9 A napraforgó termesztés technológiája 15 Napraforgó nemesítési

Részletesebben

Tisztelt Partnereink!

Tisztelt Partnereink! KATALÓGUS 2014 Tisztelt Partnereink! Bizony már több mint húsz éve annak, hogy a DuPont Pioneer megkezdte vállalatszerű működését Magyarországon. Ennek egyik legfontosabb eleme a piacon dolgozó marketing

Részletesebben

Őszi káposztarepce és kalászos

Őszi káposztarepce és kalászos Őszi káposztarepce és kalászos termesztés-technológiai ajánlat 2014 SYNGENTA Bevezető Tisztelt Partnerünk! A most kezében tartott szántóföldi termék katalógusunk a Syngenta harmadik integrált, szántóföldi

Részletesebben

IMÁLIS ÉLETERŐ IMÁLIS TERMÉS. DEKALB REPCE 2013 Vetőmag ajánlat

IMÁLIS ÉLETERŐ IMÁLIS TERMÉS. DEKALB REPCE 2013 Vetőmag ajánlat X MA MA IMÁLIS ÉLETERŐ IMÁLIS TERMÉS DEKALB REPCE 2013 Vetőmag ajánlat 1 MAXIMÁLIS ÉLETERŐ, MAXIMÁLIS TERMÉS Bevezető A tavalyi repceszezon (2012 ősz) kezdeti szakasza sok hasonlóságot mutatott a 2011-es

Részletesebben

Növényvédelmi Tippek 2014/1

Növényvédelmi Tippek 2014/1 Növényvédelmi Tippek 2014/1 2 BASF Tartalom Hírek Az Olvasóhoz 3 3 Az Olvasóhoz Kalászosok Gyomirtás 5 A kalászosok új, 4-dimenziós gyomirtó szere, a Biathlon 4D Kukorica 8 Növeljük együtt a kukoricatermesztés

Részletesebben

Partnerség. Tudomány

Partnerség. Tudomány Partnerség Fejlesztés Kutatás Tudomány Szerviz Innováció KATALÓGUS 2015 Tisztelt Partnerünk! A mezőgazdaságban eltöltött 32 év alatt már nagyon régen megtanultam, hogy nincs két egyforma évjárat. Ez 2014-ben

Részletesebben

REPCE VETŐMAG KATALÓGUS

REPCE VETŐMAG KATALÓGUS REPCE VETŐMAG KATALÓGUS 2014 DK IMMINENT CL ÚJ! DK IMIDO CL ÚJ! DK EXPLICIT Tekintélyt parancsoló Elemi erő DK IMAGINE CL 1 MAXIMÁLIS ÉLETERŐ, MAXIMÁLIS TERMÉS Tiszlelt Repcetermesztők! Miért érdemes a

Részletesebben

LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat. haszon! nagyobb. Kevesebb kockázat. Magról magra, magasabbra

LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat. haszon! nagyobb. Kevesebb kockázat. Magról magra, magasabbra LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat Kevesebb kockázat nagyobb haszon! 2015 Magról magra, magasabbra bevezető A Limagrain Csoport szántóföldi üzletága, Európa egyik vezető vetőmag piaci szereplője.

Részletesebben

AZ INNOVÁcIó HAGYOMÁNYA. kutatás+marketing. Önt is várjuk nyári fajtabemutatóinkra!

AZ INNOVÁcIó HAGYOMÁNYA. kutatás+marketing. Önt is várjuk nyári fajtabemutatóinkra! A Gabonakutató Nonprofit Kft. lapja 29. évfolyam 2. szám, 2015. nyár kutatás+marketing AZ INNOVÁcIó HAGYOMÁNYA Önt is várjuk nyári fajtabemutatóinkra! 1 Tartalom 2 NÉHÁNY GONDOLAT A MINŐSÉGI BÚZATERMESZTÉSRŐL..............

Részletesebben

agrárium Repcetermesztési melléklet

agrárium Repcetermesztési melléklet Repcetermesztési melléklet Repcetermesztés 29 Hullámzó repcetermesztési kedv Az ôszi káposztarepcét gyakran emlegetik az elsô árbevételt hozó árunövényként. Ennek oka nemcsak a korai idén július elején

Részletesebben

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom: 2 4 7 14 19 23 23 29 34 38 45 49 52 54 56 56 58 61 666 71 A magyar búza piaci kilátásai Szabványok és minősítések gabonákban A kalászos gabona termesztés általános

Részletesebben

TISZTELT PARTNERÜNK!

TISZTELT PARTNERÜNK! 2016 KATALÓGUS TISZTELT PARTNERÜNK! Nézzük hogyan? Kara Béla Vezérigazgató Sokszor halljuk, hogy a mezőgazdálkodásban nincs két egyforma év. Az állítás igaz és el is fogadjuk, ám ahhoz nehéz hozzászokni,

Részletesebben

ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább? A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK

ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább? A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK 5. évfolyam 15. szám A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK Gizmo, Nuprid Max és Nuprid 600 SÁRGAROZSDA A Midas ellenállt neki NUFARMER MAJÁLIS 2014

Részletesebben

GabonaKutató. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonprofit Kft. HÍRADÓ. Kutatás + Marketing

GabonaKutató. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonprofit Kft. HÍRADÓ. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing GabonaKutató A Gabonakutató Nonprofit Kft. lapja 28. évfolyam 1. szám 2014. január HÍRADÓ Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonprofit Kft. 2014 Öntözőrendszer átadás, búzaszenteléssel

Részletesebben

SILÓ-PROGRAM DUPONT PIONEER A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com

SILÓ-PROGRAM DUPONT PIONEER A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com 02 2. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL DUPONT PIONEER SILÓ-PROGRAM A VETŐMAGTÓL A TAKARMÁNYIG LELKES PÉTER - ÚJ ÉRTÉKESÍTÉSI MENDZSERÜNK BEMUTATKOZÁSA EXPO KÜLÖNDÍJ A PIONEER HI-BRED MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Fajtaajánlat. i a. i bú. Z ab

Fajtaajánlat. i a. i bú. Z ab 2015 Fajtaajánlat Őszi és tava sz i bú za Napraforgó Kukorica Ősz i Kender aszi árp tav a s é Szója Tritikálé Z ab Tisztelt Gazdálkodók! 2014 a szélsőségek éve volt, ráadásul az évszakok összekeveredtek:

Részletesebben

Saaten-Union. több termés, több siker.

Saaten-Union. több termés, több siker. Saaten-Union. több termés, több siker. ŐSZI KALÁSZOSOK 2011 www.saaten-union.hu Több termés, több siker Szinte már nem is meglepetés, hogy ez az év is olyan körülményeket teremtett a növénytermesztésben,

Részletesebben

Termesztés-technológiai kézikönyv

Termesztés-technológiai kézikönyv Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom: 2 4 7 14 19 23 23 29 34 38 45 49 52 54 56 56 58 61 666 71 A magyar búza piaci kilátásai Szabványok és minősítések gabonákban A kalászos gabona termesztés általános

Részletesebben

Világszínvonalú repcenemesítés a DuPont Pioneer-nál

Világszínvonalú repcenemesítés a DuPont Pioneer-nál REPCEKATALÓGUS 2013 Világszínvonalú repcenemesítés a DuPont Pioneer-nál Az elmúlt évtized egyik legszembetűnőbb trendje a repcetermesztés intenzív felfutása Kelet-Európában. Az aranymezők növekedése Európa-méretű

Részletesebben

Együtt, a gazdaságos termesztésért

Együtt, a gazdaságos termesztésért 25. évfolyam 1. szám 2011. január Köszöntés az Olvasóknak Együtt, a gazdaságos termesztésért A Gabonakutató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójává 2010. június 26-val neveztek ki. A korábbi években szoros

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Idei elsõ lapszámunk összeállításakor

Tisztelt Olvasók! Idei elsõ lapszámunk összeállításakor Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja 21. évfolyam 1. szám 27. január Tisztelt Olvasók! Idei elsõ lapszámunk összeállításakor elsõsorban a tavaszi vetésû növényekre koncentráltunk,

Részletesebben

Tavaszi fajtaajánlat

Tavaszi fajtaajánlat Tavaszi fajtaajánlat 2014 Tartalomjegyzék Köszöntő... 1 Kukorica... 2 Hibridkukorica összefoglaló táblázat...2 TK 175, GKT 211 ÚJ...3 GKT 288, Sarolta, GKT 270 (fj)...4 GKT 372 ÚJ...5 GKT 376 (fj), Szegedi

Részletesebben