Tökéletesség. a részletekben is. REPCEVETÔMAG KATALÓGUS SHERPA AVATAR EDIMAX CL RAPOOL-REPCÉK 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tökéletesség. a részletekben is. REPCEVETÔMAG KATALÓGUS SHERPA AVATAR EDIMAX CL RAPOOL-REPCÉK 2015"

Átírás

1 Tökéletesség a részletekben is. REPCEVETÔMAG KATALÓGUS 2015 RAPOOL-REPCÉK 2015 SHERPA AVATAR EDIMAX CL

2 ÉVE RAPOOL MINDIG A LEGJOBBAKAT KERESVE 3 RAPOOL MINDIG A LEGJOBBAKAT KERESVE A magas hozam az eredményesség alapja A rekordok néha elkápráztathatják, a tartósan jó teljesítmények viszont magabiztossá teszik a repcetermelôket. A 2014-ben elért eddigi legmagasabb, hektáronként 3 tonnát meghaladó országos termésátlag nem csak a korábbi évek eredményeit múlta felül, de egyértelmû jelzést adott a jövôre vonatkozóan is. Talán újabb csúcsok elérését vetíti elôre és jelzi, hogy még nagy potenciál rejlik az ôszi káposztarepce-termesztés hazai eredményességének növelésében. jó években a megszokott technológiai lépések és azok szokásos idôzítése is elégséges lehet jó eredmények eléréséhez. Az átlagosnál gyengébb években, nem optimális körülmények között viszont a profik számára is szükséges, hogy az adott évjárat sajátosságaihoz igazítsák technológiai lépéseiket. A betegségeknek jól ellenálló hibridek egészséges állományaiban például csökkenthetô a gombaölôszer-felhasználás, de a dózisok emelése válhat szükségessé közepes vagy annál erôsebb fertôzési nyomás esetén. A, az, a és sok más apró tulajdonság tekintetében is. Érdemes a technológiát már a tervezéskor és késôbb, annak végrehajtásakor is a hibridhez igazítani, és az állomány változásait megfigyelni a vegetáció alatt. Ne csak a hozamot, de a jövedelmezôséget is maximalizáljuk! A VISBY például jó fómatoleranciával rendelkezik és alacsony fertôzési nyomás, illetve a megdôlés alacsony kockázata esetén nyugodtan kezelhetô extenzívebben is. A SHERPA és különösen az AVATAR viszont még alacsonyabb repceárak esetén is meghálálja az intenzí- kiemelkedôen jól reagálnak az intenzívebb technológiára. A magas hozam a nemesítés eredménye A német RAPOOL nemesítési kooperáció immár 41 éve folytat sikeres munkát a nemesítés, a vetômag-elôállítás, a vetômag-technológia, a termesztéstechnológia fejlesztése és az ezekhez kapcsolódó alapkutatások terén. Mindezt teszi annak érdekében, hogy a köztermesztés számára mihamarabb elérhetôvé váljanak a legkorszerûbb hibridek, technológiák és ismeretek. Ezen kívül a RAPOOL repcetermelôk további jelentôs fejlôdési potenciállal számolhatnak a jövôben. Nemcsak a termôképesség és az, de a meghatározó agronómiai tulajdonságok tekintetében is. Blum Zoltán ügyvezetô igazgató RAPOOL Hungária Kft. A RAPOOL hib ridek vetômagja 3 4 hektár elvetésére ele gendô, 100% élô csírát tartalmazó kiszere lésben kerül forgalomba. A csírára történô vetômag-kiszerelés egyértelmû elônyö - ket jelent a termelôk számára a csupán magra történô csomago lás sal szemben. Például egy 92% csíra képességû hibrid tétel esetén zsákjainkba 8%-kal több, azaz mag kerül. A magas hozam szorgalom és odafigyelés kérdése Az üzemi szinten elért 4-5 tonnás átlagterméseket eket nem a véletlen szüli, azokhoz a jelentôsebb technológiai hibák elkerülése is elengedhetetlen. Átlagos és A magas hozam a hibrid spe cifikus termesztéstechnológia eredménye A hibridek különböznek egymás - tól. Nem csak a termôképességben, nem csak az érés idô ben. vebb gondoskodást. Eddigi vizsgálataink szerint a MERCEDES és a MARATHON is számos egyéb, a repcetermesztôk számára fontos területen is aktív. A RAPOOL tenyészkertjeiben a legújabb hibridek 2014-ben már több mint 8,5 tonna/hektár teljesítményt értek el. Ezek ugyan még fajtajelöltek, de megerôsítik a RAPOOL optimizmusát abban, hogy a Az elôny tehát: azonos ezermagtömeg esetén 8%-kal több mag a zsákban, azonos vetômagár esetén 8%-kal ked vezôbb ár, vagy 8%-kal nagyobb áruérték, 8%-kal nagyobb bevethetô terület egy zsákból. Forrás: Magyar Kukorica Klub terméstanúsítás, Jászárokszállás, július 5. és Hantos, július 7. A magas hozam hibridválasztás kérdése A RAPOOL 2014-ben sikeresen vezette be a MERCEDES és DIFFUSION mellett a legújabb Clearfield hibridjét, a VERITAS CL-t ben tovább folytatódik a kimagasló teljesítményû új RAPOOL-hibridek köztermesztésbe vonása. A MARATHON és a TRUMPF hibridek kiemelkedô termésszintjük mellett kiegyensúlyozott agronómiai tulajdonságaikkal arathatnak sikert a hagyományosan nagytermetû és a törpe hibridek közötti kompakt osztály képviselôiként. A SHREK pedig többek között széleskörû adaptációs képességével, eltérô évjáratokban is nagy termésbiztonságával emelkedik versenytársai fölé.

3 4 5 Kiváló termôképesség SHERPA Intenzív növekedésû korai hibrid, megkésett vetésekhez is Kiváló, regenerálódó képesség és termésstabilitás JÓ CSALÁDBÓL SZÁRMAZIK SHERPA FAJTAJELLEMZÔK Mindenbôl egy kicsit többet taiban különösen hosszú és nagytömegû kán találni benne. Ennek köszönhetôen mésstabilitást. Robusztus felépítésének köszönhetôen számos A VISBY vérvonal új hibridjeként 2011-es hazai állami elismerése is bizonyította gyökérzettel jellemezték a hibridet. Ezen tulajdonságát számos alkalommal az állományokat egyöntetû, jellemzi. Évjárattól függôen 1-2 nappal európai országban a termelôk elsôszámú kedvencévé válhat a közeljövôben. A SHERPA e téren is a VISBY hagyományait kiváló termôképességét és termésbiztonságát. Egy centiméterrel nagyobb gyökérhossz, egy milliméterrel vastagabb gyökérnyak, egy tizeddel jobb kezdeti fejlôdési erély, egy századdal jobb, egy árnyalattal jobb regenerációs képesség és alkalmazkodóképesség tavasszal, egy lehelettel homogénebb virágzás és érés. A legnagyobb kihívásokat is biztosan állja, hihetetlen erôtartalékok mozgósítására képes. Nem véletlenül, hiszen jó családból származik. Szinte elpusztíthatatlan A RAPOOL jelenlegi portfóliójában valószínûleg a SHERPA a leginkább ter helhetô hibrid. Ôsszel kifejezetten erôteljes növekedést mutat a föld fe - lett éppúgy, mint a gyökérzónában. A Hohenheimi Egyetem rhizotron vizsgála- bizonyította már extrém késôi vagy mulcsvetés esetén is. Kísérletezô, innovatív termelôk már sikeresen tesztelték a SHERPA hibridet Strip-Till és direktvetésû technológiákban egyaránt. A kelést követôen a sorok gyorsan zá ródnak, így gyomelnyomó képessége átlag feletti. Erôteljes tavaszi regeneráció Erôteljes ôszi gyökér- és hajtásnövekedésének köszönhetôen jelentôs tartalékok állnak a SHERPA rendelkezésére a tavasz kezdetén. Ez különösen jól jön erôteljes téli levélvesztés után vagy korán beköszöntô aszály esetén. A SHERPA tavasszal korán és egyenletesen indul növekedésnek. Virágzása rövid ideig tart, igen homogén és gyorsan lezárul, így késôn virágzó egyedeket csak rit- késôbb aratható, mint a VISBY. Egészség, jó, magas ezermagtömeg A SHERPA jó gel rendelkezik, fómarezisztenciája közepes, ezért a szokásos üzemi technológiákhoz jól illeszthetô, különleges kezeléseket nem igényel. Regulátor típusú gombaölôk használatára erôs betegségnyomás esetén közepes termésnövekedéssel reagál. Egészséges érési folyamata magas ezermagtömeg kialakulását teszi lehetôvé. Sokszor csak betakarítás közben derül ki a kiváló termés, köszönhetôen a SHERPA remek kompenzálóképességének. Növekvô népszerûség A SHERPA nem csak Németországban ért el kiemelkedô teljesítményt és ter- követi. A mi termesztési kö - rül ményeink között különö sen fontos a repce robusztussága és jó re - generálódó képessége. A SHERPA ôsszel behoz minden le maradást, amit a megké sett vetés okozhat, így számunkra megtestesíti azt az ideális hibridet, amellyel minden körülmények között elérhetô a kívánt jövedelmezôség. Schieber Marcus, Jabba Kft., Baja SHERPA - TÖBBLETTELJESÍTMÉNY MINDEN TERMELÉSI HELYZETBEN Termés (rel.%) átlag alatti alacsony átlag alatti Forrás: RAPOOL , n=174 helyszín Kiváló termôképesség minden termésszinten átlagos termésszint átlagos átlag feletti átlag feletti magas Termés (rel.%) A SHERPA TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (Magyar Kukorica Klub terméstanúsítás, 2014) Termés (t/ha) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 5,50 t/ha Hantos 6,01 t/ha Jászárokszállás kiváló regenerálódású, robusztus hibrid korai fejlôdési erélye kiemelkedô feltûnôen rövid virágzás, homogén,

4 6 7 A jó termôterületek és a legmagasabb technológiai színvonal hibridje AVATAR AZ IGÉNYES REPCETERMESZTÔK CSÚCSHIBRIDJE Termésben és ban is új dimenzió a korai hibridek között Kiváló, korai virágzás, egyöntetû szalmaérés jellemzi AVATAR FAJTAJELLEMZÔK Az elmúlt évek RAPOOL nemesítésének kétségkívül egyik legígéretesebb hibridje az AVATAR. Gyôztes típus, mely a korábbi hibridek méltó kihívója. Az AVATAR megjelenésével a korai hibridek között is elérhetôvé vált egy olyan csúcstermésû, magas olajtartalmat biztosító, közepes magasságú hibrid, amelynek teljesítményszintjét korábban csak a kifejezetten késôi, sokáig zölden maradó, nagyméretû hibridekkel lehetett elérni, ideális körülmények között. Az AVATAR nem tartozik a robusztus hibridek közé, ezért jól megvan az extrém helyzetek mint a késôi vetés, a rossz talajadottságok és helytelen talajmûvelés nélkül is. Optimális adottságok, jó körülmények között a talajmûvelés módjától függetlenül hamar kikel, és gyors fejlôdésnek indul. Döntôen függôleges irányultságú levélzete erôteljes állományképet biztosít az ôsz folyamán. Virágzása igen korán elkezdôdik, ugyanakkor hosszú ideig tart, ezért nem érik korán. Tavasszal késôbb regenerálódik, elsôsorban több oldalhajtásával és magasabb becôszámával alapozza meg a nagy termést. A filigrán felépítésû növényeket igen magas becôszám jellemzi. Az állományok e és általános a jó. Ôszi fómafertôzés vagy nedves tavaszi vegetációindulás esetén kifejezetten jól reagál a regulátor típusú gombaölô szerek használatára. Genetikai háttere erôteljesen különbözik az eddigi hibridektôl. Ez a földalatti részekben is megjelenik: feltûnô tulajdonsága az erôteljes, répaszerûen vastag karógyökere, amelybôl viszonylag kevesebb oldalgyökér ágazik el. Ezzel szemben az érzékeny hajszálgyökerek részaránya nagyon magas. Ezek a hajszálgyökerek a talaj legapróbb pórusait behálózva biztosítják a leghatékonyabb tápanyagfelvételt. Ezért is tudja meghálálni az AVATAR a legjobb talajmunkát. AVATAR kiemelkedô termôképesség és magas a legjobb termôhelyekre, ideális vetésidôben elvetve kiváló kompenzálóképesség a nagyszámú elágazásnak és a magas becôszámnak köszönhetôen igen korai virágzás nagyon magas hajszálgyökér részarány Tapasztalataink szerint az AVATAR kifejezetten erôteljes ôszi növekedési eréllyel rendelkezik. Tavasszal korai és hosszantartó virágzás, valamint kiváló jellemzi. A mi intenzív technológiánkhoz kitûnôen illeszkedik, ráadásul nagy termése mellé komoly olajprémium is párosul. Simon László, Simon Kft., Nagyvenyim Az AVATAR magok nagyon gyorsan kicsíráznak, a rendkívül sok és hosszú hajszál- gyökér pedig biztosítja, hogy a legapróbb talajpórus ajp se maradjon feltáratlanul. Ez a finom gyökérszerkezet lesz a nagy ter- més alapja. apja. AZ AVATAR TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (Magyar Kukorica Klub terméstanúsítás, 2014) Termés (t/ha) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 5,69 t/ha 5,86 t/ha Hantos Jászárokszállás AVATAR - INTENZÍV TECHNOLÓGIÁVAL A NAGYOBB TELJESÍTMÉNYÉRT Termés (t/ha) 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 intenzitás I. +0,32 intenzitás II. +0,37 többlettermés (t/ha) +0, n=29 n=35 n=24 Forrás: hivatalos német fajtakísérletek betakarítási eredményei , intenzitás I. = regulátorhatású gombaölô szeres kezelés nélkül, intenzitás II. = regulátorhatású gombaölô szeres kezeléssel az intenzív technológiát kiemelkedô jövedelmezôséggel megháláló hibrid igen korai virágzás mellett középérés jellemzi minden talajtípushoz megfelelô olajtartalma kimagasló

5 8 9 MARATHON MERCEDES A KOMPAKT OSZTÁLY VEZÉRE Alacsony, kompakt állomány, robusztus felépítés + DMM csávázás = nagyobb kelésbiztonság, erôteljesebb kezdeti fejlôdés + DMM csávázás = nagyobb kelésbiztonság, erôteljesebb kezdeti fejlôdés A NÉV KÖTELEZ Robusztus, újgenerációs hibrid, kiemelkedô mal Erôteljes ôszi fejlôdés, nagy biztonság megkésett vetés esetén is Gyors és könnyû Ôszi fejlôdése gyors, télálló képessége kiváló Jól alkalmazkodik minden talajtípushoz és vetési körülményhez A RAPOOL folyamatos innovációjának egyik legígéretesebb újdonsága. Átütô külföldi sikerei mellett a 2014-es hazai fejlesztési kísérletekben is kiemelkedôen teljesített. A MARATHON a legnehezebb körülmények között is jól teljesít, szinte elpusztíthatatlan. Mélyen a talajba hatoló fôgyökere és kifejezetten nagytömegû, sûrû mellékgyökérzete biztosítja a növény megfelelô víz- és tápanyagellátását, még a gyengébb termôhelyeken is. Ott, ahol más hibridek a teljesítôképességük határához érnek, a MARATHON még mindig rendelkezik mozgósítható tartalékokkal. Ideális tulajdonságai megalapozzák a sikeres ôszi fejlôdést, ezért a szokásos és a késôbbi vetésekhez ajánljuk. Valamennyi termôhelyre, korlátozás nélkül. Virágzása korán elkezdôdik és sokáig tart, ami a nagy termés alapját képezi. Állománya mintegy 10 centiméterrel alacsonyabb, mint a hagyományos hibrideké, de mégsem törpe. Ezzel a virágzáskori növényvédelem is hatékonyabbá válik és az állomány megdôlésére sem kell számítani. A MARATHON kiváló i tulajdonságokkal rendelkezik és ezt a gyakorlati szakemberek is nagyra becsülik:, egyenletes és gyors szalmafelszáradás, alacsony pergési veszteség. Talán még annál is korábbi, mint azt elôször gondolnánk róla, emellett könnyû arathatósága a betakarítási veszteségeket is csökkenti. A búza aratása elôtt nagy biztonsággal beérik, de mégis elég hosszú a tenyészideje a csúcstermések eléréséhez. Alacsony, kompakt növényállománya és kiváló e nagy elônyt jelent betakarításkor. MARATHON FAJTAJELLEMZÔK kiválóan alkalmazkodik valamennyi termôhelyhez alacsony, kompakt növényállományt képez korán betakarítható A nálunk beállított RAPOOL kísérletben tûnt fel számunkra a MARATHON, mint az egyik legígéretesebben teljesítô újdonság. Feltûnô volt erôteljes ôszi fejlôdése, érését a koraiság és az egyöntetûség jellemezte. A nagytermetû hibridekhez képest gyorsabban és könnyebben járt benne a kombájn és miután az üzemi kísérletben a termésszintje is meghaladta az 5,8 tonnát, nem volt kérdéses, hogy nagyobb területen is használni fogjuk. Bordás Attila, Kossuth 2006 Mg. Zrt., Jászárokszállás Hazai állami elismeréssel rendelkezô robusztus hibrid, melyet a legnehezebb körülmények között is kiváló teljesítmény és nagy termésbiztonság jellemez, legyen szó megkésett vetésrôl, vagy éppen forgatás nélküli talaj-elôkészítésrôl. Ôszi fejlôdési erélye kiemelkedô, ami a tavaszi nitrogén-utánpótlásban teret ad a megtakarításoknak. Garantáltan nagy termésbiztonság jellemzi. Éréscsoportjában a kezdetek óta az egyik legmagasabb olajtartalmú hibrid (2013-ban 49,73%-os értékkel). Fagytoleranciája nagyon magas, és ezt még erôsíti gyors regenerálódó képessége. Nagyszerû alkalmazkodóképessége miatt szinte bármilyen talajú területen eredményesen termeszthetô. Se nem túl korai, se nem túl késôi, nagy termését magas becôszámával alapozza meg. A MERCEDES pozitívan reagál a regulátor típusú fungicidek használatára, ugyanakkor valódi robusztus hibridként nagyszerûen átvészeli a száraz, kritikus periódusokat is. Közepes méretével, erôteljes növekedésével az üzemi körülmények között is kiegyensúlyozottan teljesítô, ideális hibridtípus megtestesítôje. A MERCEDES a vetekszik a VISBY-ével, a magok és a szalma egy idôben, ütemesen érnek be. Magas szintû becôstabilitása és kedvezô arathatósági tulajdonságainak összessége gyors és veszteségektôl mentes betakarítást tesz lehetôvé. ÔSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAKÍSÉRLETEK (NÉBIH 2013, N=6 helyszín) Termés (rel. %) st. átlag = NK Petrol, Fantomas MERCEDES MERCEDES olajtermés Termés (t/ha) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 MERCEDES FAJTAJELLEMZÔK 5,60 t/ha 5,74 t/ha Hantos erôteljes növekedésû, középû és kiemelkedô ú hibrid homogén érés, kiváló regenerálódó képesség és magas mellett könnyû arathatóság jellemzi A MERCEDES TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (Magyar Kukorica Klub terméstanúsítás, 2014) Jászárokszállás

6 10 11 EDIMAX CL SZÜLETETT GYÔZTES VERITAS CL RLM7 FÓMAREZISZTENS HIBRID Újgenerációs, a Clearfield technológiához is illeszthetô hibrid A BASF AJÁNLÁSA Egyedülálló fómatolerancia a û hibridek csoportjában Erôteljes növekedési erély, kiváló Korai virágzás, közép jellemzi Clearfield gyomirtási rendszer repcében is! Biztonságos és hatékony ôszi posztemergens gyomirtási lehetôség a repce összes gazdasági kárt okozó gyomnövénye ellen. Erôteljes fejlôdésû, robusztus Clearfield-hibrid Szárazságtûrô és ellenáll a betegségeknek Az EDIMAX CL a hazai klimatikus adottságokhoz kiválóan alkalmazkodó hibrid, amely a NÉBIH hivatalos fajtavizsgálatai alapján elsôként részesült állami elismerésben az imidazolinon-ellenálló hibridek közül. Az EDIMAX CL a jól ismert RAPOOL hibridelônyök mellett magas termôképesség, nagy termésbiztonság a Clearfield gyomirtási technológiához kapcsolódó elônyeivel is hozzásegíti a nehéz gyomviszonyok között gazdálkodó termelôket az eredményes és jövedelmezô repcetermesztéshez. Emellett agronómiai tulajdonságai is kiemelkedôek: a, e, EDIMAX CL FAJTAJELLEMZÔK Elkerülhetôek a gyomirtás okozta káros stresszhatások. Száraz és csapadékos körülmények között is megbízhatóan mûködik. Alkalmazásával jelentôsen növelhetô a repcetermesztés kiszámíthatósága. A Clearfield technológia megbízhatóságát a legújabb hibridnemesítések és a Cleratop gyomirtó szer együttesen garantálják. A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! A Cleratop I. forg. kat. termék. További információk: l A VERITAS CL a RAPOOL 2014-ben bevezetett, RLM7 fómarezisztens Clearfield-hibridje. A VERITAS CL a NÉBIH 2013-as fajtaösszesítô kísérleteinek eredménye szerint a VERITAS CL FAJTAJELLEMZÔK jó e és alacsony pergési hajlama alapján a hagyo- Clearfield csoportban magasan a legjobb eredményt érte el mányos hibridrepcék bármelyikével felveszi a versenyt. (5,08 t/ha =110,0%) tekintetében. Repcetermesztésünk sikerességének egyik alapja, hogy olyan hibridet választunk, amelyik kiválóan alkalmazkodik a nem optimális termôhelyi adottságokhoz is. Emellett az elmúlt években kiemelten fontossá vált az ôszi gyomirtás hatékonyságának és megbízhatóságának növelése. Az EDIMAX CL teljesítménye és a hozzá illeszthetô gyomirtási stratégia együtt biztosítják a nagy termésbiztonságú, jövedelmezô repcetermesztést. Herczeg Norbert ágazatvezetô agronómus Eurotrust-Consult Kft., Vác KÖZÉPÉRÉSÛ CLEARFIELD HIBRIDREPCÉK TELJESÍTMÉNYE (NÉBIH 2013, IMIDAZOLINON KEZELT KÍSÉRLETEK, N=6) újgenerációs, a Clearfield technológiához is illeszthetô hibrid erôteljes fejlôdési erély ôsszel és tavasszal egyaránt alacsony pergési veszteség kiváló álló- és Egy robusztus, magas növésû hibridrôl van szó, amely nagyon jó élettani és kórtani jellemzôkkel rendelkezik. Gyors ôszi fejlôdése miatt vetését közép és késôi idôpontokra, erôteljes fejlôdése miatt pedig nehéz talajadottságú területekre is javasoljuk. A VERITAS CL mulcsvetésre alkalmas hibrid. Kiváló a szárazságtûrô-, valamint télellenálló képessége is. A legagresszívebb fóma-törzsekkel szemben is rendkívül jó védekezôképességgel rendelkezik. A Clearfield technológiával együtt alkalmazva egyaránt megbízható megoldást jelenthet a magas terméshozam elérésére és a klímaváltozás következtében fellépô gyomirtási nehézségekre is. KÖZÉPÉRÉSÛ CLEARFIELD HIBRIDREPCÉK TELJESÍTMÉNYE (NÉBIH 2014, IMIDAZOLINON KEZELT KÍSÉRLETEK, N=6) RLM7-alapú, kiemelkedô fómatolerancia erôteljes fejlôdésû, robusztus hibrid e és betegségekkel szembeni ellene kiváló Termés (rel. %) VERITAS CL EDIMAX CL fj. fj. fj. Termés (rel. %) RAPOOL fj. RAPOOL fj. VERITAS CL EDIMAX CL vt. vt. vt. vt. vt. vt. fj.

7 12 13 SHREK TRUMPF VISBY KORÁN ÉRÔ TÍPUS MINDENT VISZ MINDIG ELÔL Igen korai virágzású iá áúés érésû ééû hibrid id Kiváló és kombinációja Gyors tavaszi fejlôdés és kiváló aszálytûrés jellemzi + DMM csávázás = nagyobb kelésbiztonság, erôteljesebb kezdeti fejlôdés Alacsony, kompakt állományú hibrid Kiváló gel rendelkezik Korai érés és nagy termôképesség kombinációja + DMM csávázás = nagyobb kelésbiztonság, erôteljesebb kezdeti fejlôdés A kiemelkedô termésszintekek és termésstabilitás s itás bajnoka Gyors és veszteségektôl mentes betakarítás a korai és homogén érésnek köszönhetôen Kiváló fómatolerancia, jó, rendkívüli alkalmazkodóképesség VISBY FAJTAJELLEMZÔK Igen korai virágzás és érés jellemzi, amely erôteljes ôszi és tavaszi fejlôdéssel párosul. Fómával szembeni ellenállósága magas szintû, a kiemelkedôen jó. Habár tavaszszal korán fejlôdésnek indul, a késôi fagyok mégis kevéssé károsítják. Állóképessége nagyon jó. Korai és gyors fejlôdése biztosítja kiváló ét. SHREK FAJTAJELLEMZÔK valódi kontinentális típusú hibrid magasszintû fómatolerancia jellemzi magas termete ellenére kiváló gel rendelkezik A kompakt hibridek csoportjának új tagja, melyben egyesül a és a kiemelkedô termôképesség. Kiváló és gyors tavaszi regeneráció jellemzi. Alacsony növényállománya nemcsak a növényvédelmi kezelések gyors és hatékony elvégzését teszi lehetôvé, hanem betakarításkor is számottevô elônyt biztosít a nagytermetû hibridekkel szemben. TRUMPF FAJTAJELLEMZÔK kompakt növényállományt képez tavasszal gyorsan regenerálódik VISBY igazi világbajnok A VISBY sikerének alapja az évek óta tartó, rendkívüli termésstabilitása. Hét éven keresztül volt Németország elsôszámú hibridje. Ha ehhez még hozzávesszük a nemzetközi piacokon jegyzett vetésterületeit, nagy valószínûséggel világbajnoki teljesítményrôl beszélhetünk. Kisebb és nagyobb üzemek számára éppúgy a legjobb hibrid, mint a korai vagy megkésett vetésekhez, a könnyû vagy kötött talajokhoz, az intenzív vagy extenzív technológiai szinthez. VISBY igazán irígylésre méltó Erôteljes és egészséges gyökérrendszere biztosítja gyors ôszi fejlôdését, kiváló át és ét, valamint egyedülálló alkalmazkodóképességét. A VISBY erôteljes gyökérzete szinte valamennyi talajféleségben és vetési módnál képes a megfelelô fejlôdés biztosítására. Állóképessége, egészségi állapota, vitalitása lehetôvé teszi az adott termesztési helyzetben leginkább megfelelô stratégia kiválasztását. VISBY a betakarítás könnyedsége Még soha egyetlen repce esetében nem érkezett annyi pozitív visszajelzés a könnyû kombájnolhatóságról, mint a VISBY esetében. Ez többek között a korai és nagyon intenzív virágzásnak is köszönhetô, mely kompakt és rövid ideig tart. A VISBY állománya középmagas, szárazságban nem túl alacsony, csapadékos évjáratokban nem túl magas. A 2014-es RAPOOL betakarítási közvélemény-kutatás során egyetlen más hibrid sem kapott annyi pozitív visszajelzést az elégedett termelôktôl, mint a VISBY. kiváló javított poligénikus fómatolerancia extrém alacsony glükozinolát-tartalom VISBY - A KÖNNYÛ BETAKARÍTHATÓSÁG MINTAKÉPE üzemanyag-felhasználás (l/t) (%) Forrás: AgrarTraining, Osnabrück A grafikon különbözô fajták ának átlagát mutatja mérések, gyakorlati adatok és tapasztalatok felhasználásával.

8 14 15 DIFFUSION RLM7 FÓMAREZISZTENS HIBRID Egyedülálló fómatolerancia a középkésôi k érésû hibridek csoportjában Jól illeszthetô a korábbi érésû RAPOOL-hibridek ütemezett betakarításához Bármilyen termôhelyre ajánlott, nagy termést adó, új hibrid COMPASS IRÁNY A CSÚCS Kiváló termôképesség és magas kombinációja Középérésû és kivételesen jó û hibrid Robusztus hibrid valamennyi termôhelyre, akár mulcsvetéshez is A nedves és ködös ôszi napok beálltakor fertôzi a fóma a repceállományokat. Az ôszi leveleken már észlelhetôk az elsô tünetek, a gyökérnyak részleges vagy akár teljes elrothadása azonban csak hónapokkal késôbb jelentkezik. Ha csapadékos az ôszi idôjárás, a talaj nedvessége miatt szinte nincs lehetôség az idôben történô védekezésre. A repce hibrid fómarezisztenciája igen fontos kérdés, mert ez a gombabetegség 10-20%-os, extrém esetekben akár 60%-os terméskiesést is okozhat. Ha a növény fómával fertôzôdik, veszít ébôl és nagyobb mértékben lesz hajlamos a megdôlésre. A magok nem megfelelô mértékben fejlôdnek, továbbá az ún. kényszerérés következtében az ezermagtömegbôl is jelentôsen veszít a növény. A DIFFUSION elônye, hogy a fertôzés földi bolha vagy káposztalégy szúrással illetve rágással történô támadása esetén a növény RLM7-alapú fómatoleranciájának köszönhetôen kellô védettséggel rendelkezik az agresszív fómatörzsek támadása ellen. A DIFFUSION intenzív ôszi fejlôdése miatt a gyomnövények borítása a táblában jelentôsen háttérbe szorul. Igen gyors fejlôdése miatt ne tervezzük túl korán a vetését, inkább a közép-késôi idôpontokban gondolkozzunk! Nagyon jó az alkalmazkodóképessége és még a szélsôséges, igen száraz évjáratokban is megôrzi kiváló termésstabilitását. A francia repce-vetésterület egyik vezetô hibridje. ÔSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAKÍSÉRLETEK (NÉBIH , N=10) Termés (rel. %) st. átlag = DK Exquisite, Sitro, Merano DIFFUSION kísérleti átlag DIFFUSION FAJTAJELLEMZÔK RLM7-alapú, kiemelkedô fómatoleranciájú hibrid középével jól illeszthetô a korábbi érésû RAPOOLhibridek ütemezett betakarításához A DIFFUSION TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (Magyar Kukorica Klub terméstanúsítás, 2014) Termés (t/ha) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 5,55 t/ha Hantos 5,81 t/ha Jászárokszállás A COMPASS robusztus, középérésû hibrid, mely kifejezetten jól alkalmazható szárazságra hajlamos termôterületeken is. Erôteljes gyökere és fôhajtása garanciát jelent a talaj víz- és tápanyagkészleteinek átlagon felüli hasznosulására. Kiváló tél - állósággal és méreteit meghazudtoló, kiemelkedôen jó gel rendelkezik. Tavasszal gyorsan növekszik, erôteljes habitust mutat. A könnyû talajok és a forgatás nélküli talajmûvelés ideális hibridje. Olajtartalma kiemelkedôen magas. Az új hibrideket is a gyakorlat szelektálja Új hibridek 2016-ban A RAPOOL termékfejlesztése nem szünetel, újdonságaink már a rajtvonal mögött állnak. A NÉBIH hivatalos fajtakísérleteivel párhuzamosan számos üzemi demonstrációs kísérletben teszteljük a hibridek gyakorlati teljesítményét, szántóföldi körülmények között. Próbálja ki Ön is az újdonságokat, keresse területi képviselô kollégáinkat! GAROU robusztus hibrid a kontinentális stressz-kihívásokra, késôi és lassabb érés kiváló fómatolerancia és száregészség COMPASS FAJTAJELLEMZÔK mélyen ülô tenyészôcsúcs ôsszel, magas nagytestû, mégis kimelkedôen jó û hibrid kiváló mulcsvethetôség POPULAR nagy termés, mellé magas extrém jó kiváló és

9 16 17 Vetésforgó elôny repcével Használja Ön is a RAPOOL szolgáltatásait a júliustól megújuló honlapunkon: aktuális hibridajánlások technológiai információk vetômag-kalkulátor RAPOOL N-mérleg A FAJTAKÜLÖNBSÉG OPTIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA VETÉSKOR 35 SHERPA MERCEDES Érdemes profitálni a repce kedvezô elôvetemény-hatásából A repce vetésforgóba illesztése a termesztésébôl származó közvetlen gazdasági eredményen túl számos további elônnyel szolgál. Az utóveteményként leggyakoribb ôszi búza esetében pl. igazolhatóan nô a termésátlag, ugyanakkor csökken a talajmûvelésre, tápanyag-utánpótlásra és növényvédelemre fordított költség. Sôt, még a búza minôségére is pozitív hatást gyakorol a repce elôvetemény: a vizsgálatok a kenyérgabona fehérjetartalmának növekedését igazolták (1. ábra). Összességében tehát nem számít ritkaságnak, hogy ezen elônyök hektáronként akár Ft nagyságot is elérnek. Ez igazán értékessé teszi a repce elôveteményt. Vetômagcsávázás 2015-ben A katalógus összeállításakor abból a feltételezésbôl tudunk kiindulni, hogy 2015-ben is a TMTD marad a repce vetômagok alap csávázószere. Új, rovarölô hatással rendelkezô hatékony csávázószert még nem engedélyeztek és az esetleges eseti engedélyek is csak korlátozott felületre szólhatnak a jelen tudásunk szerint. Két gombaölô hatóanyaggal a még hatékonyabb védelemért A TMTD a keléskori betegségek komplex problematikájára nyújt hosszú ideje megnyugtató megoldást, biztosítva ezzel a biztos szántóföldi kelést. A dimetomorf (DMM) hatóanyag elsôsorban peronoszpóra ellen véd, illetve ezzel egyidejûleg a csírakori fejlôdésre hat erôsen stimuláló jelleggel. Hatására a sziklevelek nagyobbak lesznek, és láthatóan tovább maradnak életképesek. A DMM-mel kezelt magok esetében gyakran elôfordul, hogy még 4-6 leveles állapotban is életképes sziklevelek találhatók a növényeken, míg a kezeletleneken ezek már elszáradtak. Az erôteljes sziklevelek különösen nagy jelentôséggel bírnak a kezdeti fejlôdés szakaszában, mivel hozzájárulnak az állomány erôteljes és egészséges fiatalkori fejlôdéséhez. A DMM kedvezô hatásai fôleg erôs peronoszpóra fertôzés és stresszes körülmények között (késôi vetés, hideg, nedves talajok, herbicid stressz) válnak egyértelmûvé. A TMTD+DMM kombinált hatóanyagú csávázás az idei szezonban a MERCEDES, a MARATHON, a SHREK és a TRUMPF hibridek esetében lesz elérhetô. KORAI KÖZEPES KÉSÔI Mag/m 2, a szántóföldi kelés aránya a vetés körülményeitôl függôen kb %. Szükség esetén a vetési norma módosítható. 35 VERITAS CL ÚJ MARATHON EDIMAX CL VISBY DIFFUSION ÚJ SHREK COMPASS ÚJ TRUMPF AVATAR ábra: A REPCE ELÔVETEMÉNY NÖVELI A BÚZA FEHÉRJETARTALMÁT A-minôség B-minôség 12,8 % az őszi búza fehérjetartalma az elôvetemény függvényében ( ) 12,4 % 12,4 % 11,8 % elôvetemény: repce elôvetemény: búza elôvetemény: repce elôvetemény: búza Forrás: Andrea Ziemser, Lfl Mecklenburg-Vorpommern, referenciaüzemi kiértékelés, 2014 Gyökérfejlesztés RAPOOL módra További hasznos információkhoz juthat A nagy hozamok a mélyben gyökereznek címû RAPOOL-kiadványból. A kiadvány megrendelhetô: Ajánlott talajféleség Lehetséges vetésidô Ôszi növekedési erély Fómatolerancia Ôszi regulátor igény Ôszi fungicid igény Tavaszi regeneráció Állóképesség Tavaszi regulátor igény Tavaszi fungicid igény Érésidô HIBRID SHERPA AVATAR MARATHON ÚJ MERCEDES EDIMAX CL VERITAS CL SHREK ÚJ TRUMPF ÚJ VISBY DIFFUSION COMPASS könnyû Ø nehéz korai Ø késôi mérsékelt Ø erôteljes mérsékelt Ø erôteljes mérsékelt Ø erôteljes mérsékelt Ø erôteljes mérsékelt Ø erôteljes mérsékelt Ø kiváló mérsékelt Ø erôteljes mérsékelt Ø erôteljes korai Ø késôi

10 18 19 REPCEBETAKARÍTÁS Csak a kombájnon múlik? szinte biztosan nem. Amellett, hogy az adott betakarítógépen számos beállítási lehetôség áll rendelkezésünkre, a hibridválasztás kétségkívül jelentôs mértékben meghatározhatja az aratás minôségét és végeredményét. Ezért a repcetermesztôk hibridválasztását és fajtaelégedettségét gyakorta meghatározó tényezô a hibrid ával kapcsolatos tulajdonságok összessége. A RAPOOL-hibridekkel elégedettek a termelôk A RAPOOL szervezésében tavaly elvégzett betakarítási felmérés több mint 130 termelô résztvevôje kiemelkedôen magas elégedettségi szintet igazolt viszsza a RAPOOL-hibridek vonatkozásában. Az elégedettségi skála csúcsán továbbra is a VISBY áll (1. ábra). Annak ellenére vagy éppen azért, mert már oly sok gyakorlati tapasztalat gyûlt össze a hibridrôl, hogy a VISBY korai és egyenletes érésének köszönhetôen továbbra is a könnyû és veszteségektôl mentes mintaképe. Mi múlik a hibriden? A betakarítás zökkenômentes elvégzése sok tényezôn múlik: a növények magassága és e döntô mértékben, az érésidô, a repceszár elszáradásának üteme, illetve a homogén érési folyamat jelentôsen befolyásolják a betakarítás folyamatát és az arathatóságot. Aki korai betakarítást céloz meg, annak a û hibridek közül pl. az AVATAR javasolható. A jelentôs ôszi búza termôterülettel rendelkezô gazdaságok számára a némileg késôbb érô hibridek választása, pl. a MARATHON vagy a SHERPA lehet elônyös. Érdemes egy pillantást vetni a repceszár elszáradásával kapcsolatos információkra is. A gyorsabb, azaz rövidebb idô alatt bekövetkezô elszáradásból egyenesen következik a könnyebb, amire kiváló példa a VISBY mellett pl. a MERCEDES is (2. ábra). A hibridek eltérô tulajdonságaiból adódó elônyök kiaknázása Az eltérô érésidejû illetve eltérô érésdinamikájú hibridek egyidejû használata nemcsak ésszerû kockázatmegosztást, hanem a betakarítási idô széthúzását és az ebbôl fakadó nagyobb betakarítási biztonságot is jelenti. Az egyes hibridek közötti 2-3 napos érésidô-különbség ugyanis biztosítja a kombájnkapacitások optimális kihasználását. Több idô és nagyobb biztonság. Emellett a késôbbi betakarítás jobb arathatósággal is együtt jár, különösen a késôbbi érésû, egészséges és lassabban elszáradó szárú hibrideknél, mint pl. a DIFFUSION és a VERITAS CL. A betakarítás elôtti veszteségekrôl 1. ábra: A TERMELÔK KÖZEL 90%-A ELÉGEDETT A RAPOOL-HIBRIDEK BETAKARÍTÁSÁVAL Érésdinamika Betakaríthatóság Az extrém helyzetektôl (vihar- és jégkár, erôs betegségnyomás vagy rovarkártétel) eltekintve az egészséges állományokban az érésidônek megfelelô idôben elvégzett betakarítás elôtti veszteség mértéke alacsony szintû, kb kg/ha. A RAPOOL-hibridek jól tûrik a lábon állást, mivel jó betakarítási stabilitással rendelkeznek és alacsony pergési veszteség jellemzi ôket (klasszikus RAPOOL nemesítési cél). A túl korai betakarítás magas éretlen becô- és magrészarányt okoz, ami egyrészrôl lassítja a betakarítást, másrészt növeli a veszteség mértékét. A kombájn sebességének és beállításainak helyes megválasztásával kerülhetô el a betakarítási veszteség legnagyobb része. 2. ábra: ÉRÉSIDÔ SZAKASZOLÁSA A SZÁRELSZÁRADÁS FIGYELEMBEVÉTELÉVEL ÉRÉSIDÔ KÉSÔBBI COMPASS MERCEDES ÚJ EDIMAX CL SHERPA MARATHON VERITAS CL DIFFUSION Hozam Elégedettség összességében 50% 60% 70% 80% 90% 100% Elégedettség: RAPOOL-hibridek átlaga Elégedettség: AVATAR Elégedettség: VISBY Forrás: RAPOOL betakarítási felmérés 2014, n=131 gazdaság (ebbôl AVATAR n=58, VISBY n=36 gazdaság). Kérdés: Mennyire volt elégedett a RAPOOL-hibridek egyes tulajdonságaival? KORÁBBI ÚJ AVATAR VISBY TRUMPF SHREK ÚJ GYORS KÖZEPES LASSÚ A szárelszáradás üteme

11 20 21 REPCE ÁRVAKELÉS Megfelelô odafigyeléssel kezelhetô kihívás Árvakelésû repce: mikor okoz tényleges problémát? A legtöbb üzem számára az árvakelésû repce, mint gyomkonkurencia általában kezelhetô problémának számít. Egy 103 gazdaság körülményeit vizsgáló németországi felmérés eredménye szerint átlagosan 3,6 db repce árvakelés található négyzetméterenként az új vetésekben. Persze a szûk repce vetésforgójú üzemekben ez az érték négyzetméterenként akár 10 db árvakelésû repcenövény fölé is emelkedhet, ami már jelentôsen veszélyeztetheti a hozamot, a termésbiztonságot és még költségnövekedést is okozhat. Ilyen esetek elkerülése érdekében a szükséges technológiai lépések megfelelô összhangjára és következetes betartására van szükség. Betakarításkor a körülmények kedvezôtlen együttállása esetén akár igen nagymértékû, kg/hektár betakarítási veszteség is növényszám, db/m vetett, kikelt növény, db/m 2 árvakelésû növények, db/m 2 árvakelés részaránya elôfordulhat. Ennek a veszteségnek a csökkentése azonnal 1-2 mázsa hozamnövekedéssel járna és az árvakelés problémáját is lefelezné. Ezért is nagyon fontos a repce betakarítási idôpontjának helyes meghatározása illetve a kombájnbeállítások pontos elvégzése. A betakarítást követôen minél több idô áll rendelkezésre a következô növénykultúra elvetéséig, annál több lehetôség van az árvakelések leküzdésére. Döntô fontosságú a betakarítást követôen elvégzett elsô sekély, adott esetben még a 3 cm mélységet sem elérô tarlóhántás. Jellemzôen van annyi nedvesség a talajban, hogy az elhullott repcemagok nagy része magától ki fog kelni. Ezt várjuk meg! Ha kifejezetten száraz, aszályos körülmények uralkodnak, úgy a betakarítást követôen haladéktalanul, idôveszteség nélkül végezzük el a tarlóhántást. A kapillaritás lezárásával a magok legalább A MAGASABB VETÉSNORMA ABSZOLÚT ÉS RELATÍV MÓDON IS CSÖKKENTI AZ ÁRVAKELÉS RÉSZARÁNYÁT 0 20 növ./m² 30 növ./m² 40 növ./m² 50 növ./m² Emelkedô vetésnormával nô az állomány elnyomóképessége, az árvakelés jobban visszaszorítható. Forrás: RAPOOL modellszámítás árvakelés részaránya, % egy részének jut elegendô nedvesség a kicsírázáshoz. Az elsô kelési hullámot követôen elvégezhetô egy újabb sekély tarlóápolás. Minden további mechanikai beavatkozással növeljük a talajban még elfekvô magok csírázásának és kelésének esélyét. Repcevetés elôtt az elôvetemény betakarítását követô korai talajmûvelés és pihentetés az egyik legjobb módja a korábbi évekrôl hátramaradt repcemagok legnagyobb arányú elôcsalogatásának. Természetesen elôfeltétel, hogy a csírázás és kelés folyamatához szükséges minimális talajnedvesség és idô rendelkezésre álljon. Egy késôn lekerülô elôveteményt követôen kevés idô maradhat a megfelelô talaj elôkészítésére. Ilyenkor célszerû viszonylag kis talajmozgatással elvetni a repcét, amennyiben ezt a talajállapot egyébként lehetôvé teszi. Az Forrás: A. Schwinger, Hanse Agro Szemenkénti vetés, vetés elôtt mély talajmûvelés: a sorok alig látszanak a sok árvakelés miatt egyre terjedô striptill technológia itt elfogadható kompromisszumot jelenthet. Amennyiben jelentôsebb árvakeléssel számolunk az új vetésben, úgy javasolt a dupla gabona sortávú vetés alkalmazása, mert igazán csak 25 centiméteres sortáv felett lehet majd reálisan megítélni az adott táblában jelentkezô árvakelés mértékét, illetve területi elhelyezkedését. A vetési norma jelentôsége A vetésnorma emelésével növelhetjük az állomány gyomelnyomó-képességét a gyengébb fejlôdési erélyû árvakelésekkel szemben. Ezzel párhuzamosan a magasabb vetési norma az árvakelés részarányának csökkenésével jár. Így a vetett hibrid tulajdonságai fogják döntô mértékben meghatározni az állomány jellemzôit. A vetési norma növelésekor természetesen figyelembe kell venni a és az aspektusait is. Szemenkénti vetés, talajmûvelés a vetés elôtt 3 héttel: láthatóan kevesebb árvakelés Mit tehetünk, ha 50% árvakelés van az állományban? Arra az esetre is van megoldás, ha az árvakelés aránya az állományon belül elfogadhatatlanul magas. Ha kellôen korán felismerhetô a probléma, úgy egy totális gyomirtást követôen még újravethetô a terület, vagy pl. egy gyomirtószer-rezisztens hibrid újravetését követô gyomirtással tûntethetô el a régi állomány a tábláról. Végsô megoldásként a kellô sortávolság megléte esetén, egy mechanikai gyomirtás is elfogadható szintre redukálhatja az árvakelésû növényeket. A mechanikai gyomirtás legnagyobb REPCE ÁRVAKELÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK RÖVIDEN 1. A talajba jutó repcemagok mennyiségének csökkentése a betakarítás idôpontjának helyes kijelölése és megfelelô kombájnbeállítások alkalmazása a repce betakarítását követô azonnali tarlóhántás 2. A talaj repcemagkészletének csökkentése a termesztés évei között szélesebb vetésforgó alkalmazása vetésforgó átalakítása a többi növénykultúrához is alkalmazkodó, célzott talajmûvelés 3. A régi repcemagok kicsíráztatása az új repce vetése elôtt korai és mély talajmûvelés többszöri talajmûvelés a vetés elôtt kellôen hosszú idônek kell rendelkezésre állnia 4. Vetés vetéskor minimális talajforgatás megfelelô magágy kell hozzá hatékonysággal a növények 4-5 leveles fejlettségi állapotában, száraz körülmények között végezhetô el. 5. Árvakelésû egyedek kiirtása végsô megoldásként a mechanikai gyomirtás alkalmazható

12 22 23 RAPOOL nitrogén-modell Érdemes számolni a nagyobb jövedelmezôségért A nitrogénellátás optimalizálása A Magyarországra jellemzô hosszú és meleg ôszi idôszakokban nem ritka, hogy a repce jelentôs vegetatív tömeget fejleszt. Az ilyen erôteljesen fejlett állományokban a 2 kilogrammot is meghaladja a négyzetméterenkénti zöldtömeg. Ez pedig megteremti a lehetôségét annak, hogy a vegetáció késôbbi szakaszaiban, az eredetileg tervezetthez képest alacsonyabb szintû tápanyag-visszapótlás mellett is nagy termés és biztos jövedelem váljon elérhetôvé. 1 kg zöldtömeg/m 2 = 50 kg N/ha = szokásos tavaszi N-utánpótlás 2 kg zöldtömeg/m 2 = 100 kg N/ha = 35 kg/ha N-megtakarítási lehetôség 3 kg zöldtömeg/m 2 = 150 kg N/ha = 70 kg/ha N-megtakarítási lehetôség Az eljárás nagyon egyszerû: Az ôszi vegetációs idôszak végén a tábla több N-mennyiség? az 50 kg/ha adaggal csökkentett tavaszi pontján kijelölt 1 négyzetméteres mintaterek átlagában mérjük meg a talajfelszín feletti zöldtömeg nagyságát. Négy- eredményezte a legnagyobb termést, ez Habár a legnagyobb adagú N-utánpótlás zetméterenként 1 kg zöldtömeg kb. 50 jövedelmezôségi szempontból nem volt kg N felvételét mutatja hektáronként. jó választás (növekvô N-ellátás mellett Ha 50 kg feletti N-felvétel kalkulálható csökkenô mal is számolni a mérésbôl, akkor az 50 kg feletti rész kell: +100 kg N = -1 % olaj) (1. és 2. ábra). 70%-a beszámítható a tavaszi tápanyagutánpótlásbabonifikáció mértének együttes figyelem- A nitrogén mindenkori árának és az olajbe vételekor a gazdaságossági optimumhoz elég volt 160 kg N és sok esetben már A kevesebb néha több Az UFOP (Union zur Förderung von kg közötti mennyiséggel stabilan Oel- und Proteinpflanzen) négy éven keresztül folytatott kísérleteiben, 12 hely- Tehát a N-utánpótlás mértékének csök- magas jövedelmezôséget lehetett elérni. szín átlagában, erôteljes ôszi fejlôdést kenése nem volt jelentôsen negatív hatással a termesztés jövedelmezôségére. követôen 2,4 kg/m 2 átlagos zöldtömeget mértek az állományokban, ami 120 kg N felvételét jelentette a tél beállta elôtt. Természetesen a tápanyag-utánpótlás Mit eredményezett ezen állományokban optimumát számos tényezô befolyásolja, úgymint az évjárat, a termôhely, az alkalmazott termesztéstechnológia, vagy éppen az egyes hibridek tulajdonságai és nem utolsósorban a termény várható értékesítési ára. Ezért is olyan fontosak a korszerû repcetermesztési ismeretek és az üzemi, gyakorlati tapasztalatok. Az erôteljesen fejlett állományok több mint 2 kg/m 2 zöldtömeggel lehetôséget teremtenek a tavaszi N-adag kilogrammal történô csökkentésére. Ez csak egészséges, gyökérkárosodástól mentes állományokra igaz. Minél nagyobb a termôhely potenciálja, annál inkább alkalmazható a N-megtakarítás. Laza, könnyû talajok esetén, erôteljes téli levélveszteség vagy már az ôsz folyamán is látható hiánytünetek esetén a csökkentés mértéke ne haladja meg a kg/ha mértéket! Az 1 kilogrammnál kevesebb zöldtömeget mutató, gyenge állományok esetében szükséges az erôteljes, kora tavaszi N-utánpótlás. 1. ábra: MERCEDES - A LEGNAGYOBB ZÖLDTÖMEG ÔSSZEL, A LEGNAGYOBB N-MEGTAKARÍTÁSI LEHETÔSÉG TAVASSZAL 2. ábra: ERÔTELJESEN FEJLETT ÔSZI ÁLLOMÁNYOK TAVASZI N-UTÁNPÓTLÁSA zöldtömeg-mérések 2014 ôszén, kg/m 2 MERCEDES n = kg N-megtakarítási lehetôség AVATAR n = 10 2,2 kg/m² SHERPA n = 8 2,0 kg/m² VISBY n = 6 1,8 kg/m² N-mûtrágyacsökkentés tavasszal N/ha kb. 30 kg/ha kb. 40 kg/ha Forrás: RAPOOL zöldtömeg-mérések üzemi táblákról 2014, értékek 1,1-3,1 kg/m 2, átlagosan 2,1 kg/m 2 2,4 kg/m² kb. 50 kg/ha 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3, a tavaszi N-utánpótlás mértéke, kg/ha Forrás: Sieling, Sauermann, Kage; UFOP: A N-utánpótlás optimalizálása kísérletsorozat, n=12, , átlagosan 120 kg N-felvétel ôsszel, saját számítás Termés (t/ha)

13 TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓINK 1. Területi képviselô: Szabó Tamás Gyôr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye Mobil: Területi képviselô: Németh Csaba Vas és Veszprém megye Mobil: Területi képviselô: Csondor Gyula Zala megye Mobil: Értékesítési támogató: Pék Ferenc Mobil: Területi képviselô: Virág Attila Somogy megye Mobil: Értékesítési támogató: Kis Tar Gyula Mobil: Területi képviselô: Dömse Dénes Baranya megye Mobil: Területi képviselô: Erôs János Tolna megye Mobil: Területi képviselô: Szajbert Zoltán Fejér megye Mobil: Területi képviselô: Pataki István Pest, Nógrád megye és Heves megye nyugati része Mobil: Területi képviselô: Baleda István Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mobil: Területi képviselô: Hulvej Tamás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mobil: Területi képviselô: Kovács Gyula Hajdú-Bihar megye Mobil: Területi képviselô: Nagy János Jász-Nagykun-Szolnok megye és Heves megye keleti része Mobil: Értékesítési támogató: Bóta Istvánné Jász-Nagykun-Szolnok megye Mobil: Területi képviselô: Jankó György Csongrád és Békés megye Mobil: Értékesítési támogató: Kiss Gábor Békés megye Mobil: Területi képviselô: Molnár Krisztián Bács-Kiskun megye Mobil: Értékesítési támogató: Sztarovics Mihály Mobil: RAPOOL Hungária Kft Lepsény, Vasút u. 57. Tel.: Fax: A kiadványban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.

REPCE VETÔMAG KATALÓGUS 2014

REPCE VETÔMAG KATALÓGUS 2014 40 ÉVE RAPOOL TÖKÉLETESSÉG A RÉSZLETEKBEN IS. REPCE VETÔMAG KATALÓGUS 2014 LEGFÔBB ERÔSSÉGEINK. SHERPA, VISBY, EDIMAX CL ÉS VERITAS CL. ÚJ 2 40 ÉVE RAPOOL 1.800 KG/HA TERMÉSTÖBBLET 3 40 ÉVE RAPOOL 1.800

Részletesebben

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1!

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1! 5-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 15/16 Fókuszban a Genezis Nicola! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. A 15-16-os szezonban hazánk repce termőhelyeit lefedve, 5 fajtasorral

Részletesebben

&ROHAN VISBY. Őszi káposztarepce 2011. a legjobbat vetni a legtöbbet aratni. RAPOOL repceszortiment 2011

&ROHAN VISBY. Őszi káposztarepce 2011. a legjobbat vetni a legtöbbet aratni. RAPOOL repceszortiment 2011 Őszi káposztarepce 2011 a legjobbat vetni a legtöbbet aratni VISBY &ROHAN Arkaso RAPOOL repceszortiment 2011 Hibridek: SHERPA ÚJ Fajta: VISBY COMPASS ÚJ ATOLL ROHAN HAMMER ÚJ ARKASO vectra ABAKUS elektra

Részletesebben

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT 2014 dekalbteszt.hu dekalbmet.hu 04.30. ÚJ DKC3811 9 10 10 9 10 10 Termőképesség Vízleadás Aszálytűrés Korai fejlődési erély Szárszilárdság Gyökérerősség Alacsony növénymagasságú,

Részletesebben

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények 04-05 repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények Nicola F az Ön repce hibridje! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. Mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 8 fajtasorral együtt az 500-alk klubja

Részletesebben

REPCE BÚZA ÁRPA. LG őszi vetőmag ajánlat 2015. Kevesebb kockázat nagyobb haszon!

REPCE BÚZA ÁRPA. LG őszi vetőmag ajánlat 2015. Kevesebb kockázat nagyobb haszon! REPCE BÚZA ÁRPA LG őszi vetőmag ajánlat 2015 Kevesebb kockázat nagyobb haszon! 2 Őszi vetőmag ajánlat REPCE 3 A Limagrain kutatási tevékenységének középpontjában a termésmennyiség folyamatos növelése mellett,

Részletesebben

őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % www.lgseeds.hu Magról magra, magasabbra

őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % www.lgseeds.hu Magról magra, magasabbra őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 2013 I. hely 2012 Arsenal 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek korai csoport Magról magra, magasabbra Maximalizálja

Részletesebben

TÖKÉLETESSÉG A RÉSZLETEKBEN IS. REPCE VETÔMAG KATALÓGUS 2013 LEGFÔBB ERÔSSÉGEINK. VISBY, SHERPA ÉS EDIMAX CL.

TÖKÉLETESSÉG A RÉSZLETEKBEN IS. REPCE VETÔMAG KATALÓGUS 2013 LEGFÔBB ERÔSSÉGEINK. VISBY, SHERPA ÉS EDIMAX CL. TÖKÉLETESSÉG A RÉSZLETEKBEN IS. REPCE VETÔMAG KATALÓGUS 2013 LEGFÔBB ERÔSSÉGEINK. VISBY, SHERPA ÉS EDIMAX CL. 2 RAPOOL HIBRIDREPCÉK tökéletesség a részletekben is A RAPOOL tovább tökéletesítette a hibridrepce

Részletesebben

Szakszerű választás, ÉSSZERŰ MEGOLDÁS! REPCE VETŐMAG AJÁNLAT 2015.

Szakszerű választás, ÉSSZERŰ MEGOLDÁS! REPCE VETŐMAG AJÁNLAT 2015. Szakszerű választás, ÉSSZERŰ MEGOLDÁS! REPCE VETŐMAG AJÁNLAT 2015. MINDEN, AMIT A REPCÉRŐL TUDNI KELL! INFORMATIKAI HÁTTÉR AGROTECHNOLÓGIA Minden, ami a repce termesztéséhez szükséges! Műtrágyák Szaktanácsadás

Részletesebben

Szakszerű választás, ÉSSZERŰ MEGOLDÁS! Repce vetőmag ajánlat

Szakszerű választás, ÉSSZERŰ MEGOLDÁS! Repce vetőmag ajánlat Szakszerű választás, ÉSSZERŰ MEGOLDÁS! Repce vetőmag ajánlat 2015. MINDEN, AMIT a REPCÉRŐL TUDNI KELL! OL IKA I AGROTECH N IN F O H ÁT TÉ R RMAT ÓGIA Minden, ami a repce termesztéséhez szükséges! vé ak

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ELSŐ KÉZBŐL SAATEN-UNION

INNOVÁCIÓ ELSŐ KÉZBŐL SAATEN-UNION INNOVÁCIÓ ELSŐ KÉZBŐL SAATEN-UNION SAATEN-UNION Hungária Kft. 8132 Lepsény, Vasút u. 57. tel.: 06-22-585-202, fax: 06-22-437-056 e-mail: saaten@t-email.hu WWW.SAATEN-UNION.HU ŐSZI KÁPOSZTAREPCE 2009 Új

Részletesebben

TÖKÉLETESSÉG A RÉSZLETEKBEN IS. REPCE VETÔMAG KATALÓGUS 2013 LEGFÔBB ERÔSSÉGEINK. VISBY, SHERPA ÉS EDIMAX CL.

TÖKÉLETESSÉG A RÉSZLETEKBEN IS. REPCE VETÔMAG KATALÓGUS 2013 LEGFÔBB ERÔSSÉGEINK. VISBY, SHERPA ÉS EDIMAX CL. TÖKÉLETESSÉG A RÉSZLETEKBEN IS. REPCE VETÔMAG KATALÓGUS 2013 LEGFÔBB ERÔSSÉGEINK., ÉS EDIMAX CL. 2 TÖKÉLETESSÉG A RÉSZLETEKBEN IS 3 RAPOOL HIBRIDREPCÉK tökéletesség a részletekben is A RAPOOL tovább tökéletesítette

Részletesebben

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Gazdaságos kukorica termesztés GK hibridekkel Szél Sándor és munkatársai Gabonakutató Nonprofit Kft. Szeged 2016.02.24 Mikor gazdaságos? Ha a termésért kapott bevétel meghaladja

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

Tisztelt Gazdálkodó!

Tisztelt Gazdálkodó! EURALIS HÍRLEVÉL 2011/4. EURALIS VETŐMAG KFT. 1118. Budapest, Rétköz u. 5. Tel.: 06-1-883-8884 Fax: 06-1-883-8885 www.euralis.hu Tisztelt Gazdálkodó! A jó idő érkeztével egyre sűrgetőbbé válik a határban

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11. A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó

Részletesebben

Mustár-olajretek keverék

Mustár-olajretek keverék 2030 Érd, Emil utca 28. Tel/Fax:23/369-381 Mobil:06-20-950-9073, 06-20-503-2328 E-mail:gyarmati.tamas@gyarimag.hu,info@gyarimag.hu Honlap: www.gyarimag.hu Mustár-olajretek keverék Ár: 470 Ft+ÁFA/kg Vetési

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

KISKUN VETŐMAGKÍNÁLAT

KISKUN VETŐMAGKÍNÁLAT 2012 KISKUN KISKUN VETŐMAGKÍNÁLAT Magyar földbe magyar vetőmagot! IN MEMORIAM Dr. Rády Samir 1941 2011 Megkezdett munkádat méltóképpen folytatjuk. Tisztelt Termelők! A Kiskun Kft. megújult vezetése köszönti

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár Kukorica hibridek alkalmazkodóképességének jellemzése termésstabilitás vizsgálatokkal a Magyar Kukorica Klub TOP20 kísérleteinek 2015. évi eredményei alapján Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet,

Részletesebben

A HIBRID EREJE ÚJ KUKORICA HIBRIDEK

A HIBRID EREJE ÚJ KUKORICA HIBRIDEK ÚJ KUKORICA HIBRIDEK Kedves Gazdálkodók! Az AGRIMAX cég kukorica hibridek nemesítésével foglalkozó kutatócsoportja Szerbiában már több, mint 20 éve a legmodernebb genetikai és biotechnológiai ismeretek

Részletesebben

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére BASF Hungária Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, Váci út 30. Telefon: (06 1) 250 9700 Fax: (06 1) 250 9709 www.agro.basf.hu www.repcesz.basf.hu Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív

Részletesebben

www.vetomagkereskedes.hu

www.vetomagkereskedes.hu Korai időszakban is megbízható kötések A ZKI Zrt. összes kiadványában szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azokat legjobb tudásunk szerint, múltbeli gyakorlati termelői elmondások alapján és saját méréseink

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Toxinológia fuzáriumkísérleti tapasztalatok

Toxinológia fuzáriumkísérleti tapasztalatok Toxinológia fuzáriumkísérleti tapasztalatok Székesfehérvár Debrecen 2013. 05.15-16. Magyar Kukorica Klub Egyesület 1 Hivatkozások Szakcikk idézet: Agro Napló (Dr Mesterhézy Ákos) Történeti és szakmai részek:

Részletesebben

Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012

Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012 Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012 Tartalomjegyzék Bevezető 4. Napraforgó vetőmagajánlat NK Kondi 10. NK Brio 14. NK Oktava 16. NK Delfi 18. Alexandra PR 20. NK Neoma 22. NK Alego 26.

Részletesebben

UMG MICRO. mikrogranulált starter műtrágya

UMG MICRO. mikrogranulált starter műtrágya UMG MICRO mikrogranulált starter műtrágya A mezőgazdasági termelők körében egyre jelentősebb az igény olyan korszerű, hatékony és környezetkímélő technológiák iránt, amelyek minél nagyobb biztonsággal

Részletesebben

vetomagot is az RAGT - tol! RAGT REPCE AJÁNLAT RGT BONANZA RGT ARAZZO RGT MANZZANA RGT BONZZAÏ

vetomagot is az RAGT - tol! RAGT REPCE AJÁNLAT RGT BONANZA RGT ARAZZO RGT MANZZANA RGT BONZZAÏ vetomagot is az RAGT - tol! RAGT REPCE AJÁNLAT RGT BONANZA RGT ARAZZO RGT MANZZANA RGT BONZZAÏ RAGT VETŐMAGOK MÁR REPCÉBEN IS! Az RAGT, amely már jól ismert a kukorica, a napraforgó és a cirok piacán,

Részletesebben

A HIBRID EREJE ÚJ KUKORICA HIBRIDEK

A HIBRID EREJE ÚJ KUKORICA HIBRIDEK A HIBRID EREJE ÚJ KUKORICA HIBRIDEK Kedves Gazdálkodók! Az AGRIMAX cég kukorica hibridek nemesítésével foglalkozó kutató-csoportja Szerbiában már több, mint 20 éve a legmodernebb genetikai és biotechnológiai

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2014. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2014. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2014. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata GK Berény Elismerés éve: 2010. Szálkás, korai érésű Általánosan jó alkalmazkodó-képességű, kiemelkedő szárazságtűréssel rendelkező,

Részletesebben

REPCE VETŐMAG KATALÓGUS

REPCE VETŐMAG KATALÓGUS REPCE VETŐMAG KATALÓGUS 2014 DK IMMINENT CL ÚJ! DK IMIDO CL ÚJ! DK EXPLICIT Tekintélyt parancsoló Elemi erő DK IMAGINE CL 1 MAXIMÁLIS ÉLETERŐ, MAXIMÁLIS TERMÉS Tiszlelt Repcetermesztők! Miért érdemes a

Részletesebben

A Marton Genetics napraforgó portfóliójának megújulása

A Marton Genetics napraforgó portfóliójának megújulása A Marton Genetics napraforgó portfóliójának megújulása A Bázismag Kft. a megújulásra törekedve folyamatosan frissíti portfólióját, legyen szó kukorica, repce, vagy akár napraforgó vetőmagról. A korábbi

Részletesebben

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata GK Békés A fajta elismerés éve: 2005. A fajtai korai érésű, szálkás típusú. Alkalmazkodóképessége kiváló. Fagy- és télállósága

Részletesebben

Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban

Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban GYURICZA CSABA ASZÁLY NAPI RENDEZVÉNY BUDAPEST, 2015. JÚNIUS 17. Megbeszélendők 1. Tendenciák a talajművelésben 2. Okszerű talajművelés feltételei

Részletesebben

TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai

TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai Cziráki László 2014. A talajművelés eljárásai Fogalma: meghatározott céllal, kiválasztott eszközzel végzett talajmunka Talajelőkészítés: több talajművelési eljárás

Részletesebben

Megvalósított ígéretek - fókuszban a KWS új kukorica hibridjei

Megvalósított ígéretek - fókuszban a KWS új kukorica hibridjei Megvalósított ígéretek - fókuszban a KWS új kukorica hibridjei A KWS Magyarország Kft. első alkalommal hirdette meg Szemes Kukorica Termelési Versenyét. A verseny kihirdetésének célja többek között az

Részletesebben

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Napraforgó, kukorica és őszi búza Dr. habil. Marosán Miklós iü. szakértő Dr. Király István iü. szakértő Bevezetés A termésképzés befejeződése előtt keletkező

Részletesebben

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva.

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. 1. számú melléklet (Forrás: K.B) TEMATIKUS TERV Téma: Az őszi búza termesztése. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. Nevelési

Részletesebben

2014 TAVASZ jó mag jó aratás. szója. Új fajták *** SG EIDER SGSR PICOR SY ELIOT *** Minden, ami vetőmag

2014 TAVASZ jó mag jó aratás. szója. Új fajták *** SG EIDER SGSR PICOR SY ELIOT *** Minden, ami vetőmag 2014 TAVASZ jó mag jó aratás szója Új fajták *** SG EIDER SGSR PICOR SY ELIOT *** Minden, ami vetőmag 2. oldal 2014 tavasz / jó mag jó aratás Tisztelt Szójatermelő! A Saatbau Linz Hungária Kft és a Lajtamag

Részletesebben

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége 2013.01.11. AKTUALITÁSOK Minden magnak csak egy esélye van! HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutőzsdei hírek Pioneer sajtófigyelő Időjáráselőrejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra

Részletesebben

Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Általános termesztéstechnológia II.

Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Általános termesztéstechnológia II. Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Általános termesztéstechnológia II. Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) II. gyakorlata 2013. október 2. Egyéves növény termesztési ciklusa Elővetemény

Részletesebben

VETÔMAGOK 2014. Megújult kukorica genetikánk A tudomány ígéretes alkotásai. Gyommentes életre terem A CL technológia éllovas napraforgói

VETÔMAGOK 2014. Megújult kukorica genetikánk A tudomány ígéretes alkotásai. Gyommentes életre terem A CL technológia éllovas napraforgói VETÔMAGOK 2014 Megújult kukorica genetikánk A tudomány ígéretes alkotásai Gyommentes életre terem A CL technológia éllovas napraforgói A siker forrása az ember LG az Ön szolgálatában! www.lgseeds.hu kukorica

Részletesebben

A Magyarországon alkalmazott talajművelési rendszerek

A Magyarországon alkalmazott talajművelési rendszerek A Magyarországon alkalmazott talajművelési rendszerek Hagyományos rendszerek: a teljes felület művelése, alapművelésre ágyeke használata, elmunkálásra egyszerű eszközök (simító, henger, fogas, tárcsa),

Részletesebben

500-ak Klubja eredmények őszi búzában

500-ak Klubja eredmények őszi búzában 00-ak Klubja eredmények őszi búzában 201-201 A Genezis Partnerhálózat őszi búzával 130, hibridbúzával 2 helyszínen állított be trágyázási kísérleteket. Az országosan 1 Üzemi-Genezis technológiákat összehasonlító

Részletesebben

I. Kiemelt kukoricahibrid ajánlat

I. Kiemelt kukoricahibrid ajánlat I. Kiemelt kukoricahibrid ajánlat FAO 380 PIONEER PR3N01 Rekordtermő a FAO 300 végén, nevében és termésben is Nº1 2011-ben Magyarország legnépszerűbb hibridje! 2011-ben a legnagyobb területen termesztett

Részletesebben

SZÓJATERMESZTÉS MÁSODVETÉSBEN. Szójamag Kft Szentlőrinc, Kodály Z. u. 1/B Telefon:

SZÓJATERMESZTÉS MÁSODVETÉSBEN. Szójamag Kft Szentlőrinc, Kodály Z. u. 1/B Telefon: SZÓJATERMESZTÉS MÁSODVETÉSBEN Szójamag Kft. 7940 Szentlőrinc, Kodály Z. u. 1/B Telefon: 06 30 33 61 597 E-mail: szojamag@gmail.com 2017 A zöldítési célra vetett másodvetésű növények termesztése a támogatás

Részletesebben

Szemescirok termesztési technológia

Szemescirok termesztési technológia Szemescirok termesztési technológia A szemescirok nagy termőképességű, kiváló szárazságtűrő-képességű, közepes- és gyengébb talajadottságú területeken is jövedelmezően termeszthető szemestakarmánynövény.

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával.

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával. DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám Dekalb repce Akadémia Müller Gábor Repce állományszárítás Roundup Mega használatával Czepó Mihály Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás

Részletesebben

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Dr. Gyuricza Csaba elnök Budapest, 2015. november 17. A sikeres szójatermesztés sarkalatos pontjai Rendelkezésre álló termőhely alkalmassága

Részletesebben

LG repce és kalászos vetőmag ajánlat. haszon! csak. Nincs kockázat. Őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus. Magról magra, magasabbra

LG repce és kalászos vetőmag ajánlat. haszon! csak. Nincs kockázat. Őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus. Magról magra, magasabbra LG repce és kalászos vetőmag ajánlat Nincs kockázat haszon! csak Őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus Magról magra, magasabbra tartalom Magról magra, magasabbra Bevezető...3 A Limagrain kutatásainak

Részletesebben

LG repce és kalászos vetőmag ajánlat. haszon! csak. Nincs kockázat. Őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus. Magról magra, magasabbra

LG repce és kalászos vetőmag ajánlat. haszon! csak. Nincs kockázat. Őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus. Magról magra, magasabbra LG repce és kalászos vetőmag ajánlat Nincs kockázat haszon! csak Őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus Magról magra, magasabbra tartalom Magról magra, magasabbra Bevezető...3 A Limagrain kutatásainak

Részletesebben

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. www.saaten-union.hu Családi tulajdonú, német nemesítô házak összefogása 1965-ben hét nemesítô ház összefogásából jött létre a SAATEN-UNION GmbH. KORSZERÛ VÁLASZ

Részletesebben

Az almatermesztés időjárási

Az almatermesztés időjárási Az almatermesztés időjárási vonatkozásai Tőkei László, Sepsi Panna Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület, 3. emelet

Részletesebben

Magyar Szója fajtasorban szereplő szója fajták fajtaleírásai, 2016

Magyar Szója fajtasorban szereplő szója fajták fajtaleírásai, 2016 Magyar Szója fajtasorban szereplő szója fajták fajtaleírásai, 2016 Boglár Éréscsoport: igen korai-korai Fajta tulajdonos: Bóly Zrt. A szárazságot jól tűrő, aszályos évjáratokban is kiemelkedő termést adó

Részletesebben

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat repcére Genezis technológiával jövedelmezően termelheti a repcét! 2 3 A repcét hatékonyan érdemes termeszteni! A repcét intenzíven kell táplálni! A repce termésével felvett tápelemek

Részletesebben

A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai

A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai Dr. Varga Lajos Agroport-D Kft. A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai Fajtanemesítés Fajtaelismerés Hazai nemesítésű fajták, fajtahasználat Vetőmagtermesztés

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóinkra invitáló Híradónk ez évi nyári számának írásaiban is igyekszünk a múló, de

Részletesebben

Magyar Szója fajtasorban szereplő szója fajták fajtaleírásai, 2016

Magyar Szója fajtasorban szereplő szója fajták fajtaleírásai, 2016 Magyar Szója fajtasorban szereplő szója fajták fajtaleírásai, 2016 Boglár Éréscsoport: igen korai-korai Fajta tulajdonos: Bóly Zrt. A szárazságot jól tűrő, aszályos évjáratokban is kiemelkedő termést adó

Részletesebben

A Baki Agrocentrum. Cégünk, Baki Agrocentrum Kft. a szántóföldi növénytermesztők szakmai centruma.

A Baki Agrocentrum. Cégünk, Baki Agrocentrum Kft. a szántóföldi növénytermesztők szakmai centruma. A Baki Agrocentrum Cégünk, Baki Agrocentrum Kft. a szántóföldi növénytermesztők szakmai centruma. Kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet nyújtunk ügyfeleink számára. Teljes körű termelésintegrációt

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Kiváló Nagyon jó Jó Elfogadható Gyenge

Kiváló Nagyon jó Jó Elfogadható Gyenge DEKALB HÍRLEVÉL 2012.08.02. 2012/10. Szám A repcék télállósága A repcék betegség ellenálló képessége Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás www.monsanto.hu Télállóság

Részletesebben

PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com

PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com 07 1. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2013. OKTÓBER A TARTALOMBÓL PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN PIONEER PROTECTOR TM = KIEMELKEDŐ BIZTONSÁG! TERMELŐI INTERJÚ - TERMELÉS PIONEER VETŐMAGOKKAL AZ AFLATOXIN

Részletesebben

Õszi káposztarepce ajánlat. Jövőt vetni 1856 óta

Õszi káposztarepce ajánlat. Jövőt vetni 1856 óta Õszi káposztarepce ajánlat 2011 Jövőt vetni 1856 óta Köszöntô Tanulj a múltból, élj a mának és gondolj a jövôre! A KWS cégcsoport több évtizedre visszatekintô kutatás-fejlesztési tevékenységének köszönhetôen,

Részletesebben

Termésszint. Évjárat stabilitás

Termésszint. Évjárat stabilitás Kedves Gazdálkodó! AKTUALITÁSOK Pioneer kukoricahibridek 2010. november 26. 39. szám HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

DEKALB repce hibrid ajánlat 2015

DEKALB repce hibrid ajánlat 2015 KAPCSOLAT Kereskedelmi Vezető: Szitai Ádám; Telefon: +36 (30) 485 6441 Kiemelt Partnerkapcsolati Vezető: Tóth Tamás; Telefon: +36 (20) 611 9196 Kiemelt Partnerkapcsolati Délnyugat-Magyarország Szalai Ferenc;

Részletesebben

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. ÔSZI KALÁSZOSOK 2014. www.saaten-union.hu

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. ÔSZI KALÁSZOSOK 2014. www.saaten-union.hu SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. ÔSZI KALÁSZOSOK 2014 www.saaten-union.hu Tisztelt Termelô! Az éghajlat és a piaci környezet változásának követ kez - ményei a kalászosgabona-termesztôket is

Részletesebben

Pioneer napraforgóhibridek

Pioneer napraforgóhibridek 2012.12.07. AKTUALITÁSOK Pioneer napraforgóhibridek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra van

Részletesebben

Talajnedvesség szintek 2009-ben a Talajminőség Klíma kísérletben (Hatvan-Józsefmajor)

Talajnedvesség szintek 2009-ben a Talajminőség Klíma kísérletben (Hatvan-Józsefmajor) Talajnedvesség szintek 2009-ben a Talajminőség Klíma kísérletben (Hatvan-Józsefmajor) Művelési kezelések: 1. Szántás (28-32 cm, SZ) és elmunkálás, 2. Lazítás (35-40 cm, L), elmunkálás tárcsával, 3. Kultivátoros

Részletesebben

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2016. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata GK Csillag A fajta elismerés éve: 2005. A fajta általános jellemzése: Levelei félig felállóak, közepesen szélesek, világos zöldek.

Részletesebben

5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA. [négypluszegy]

5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA. [négypluszegy] 5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA [négypluszegy] AZ ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁS DIÓHÉJBAN Az őszi talajaktiválás annyit jelent, hogy olyan talajbaktérium készítményt juttatunk a földbe, amely jelentősen

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

A KITE Precíziós Gazdálkodás eszközrendszere. Orbán Ernő Marketing menedzser Gépkereskedelmi üzletág KITE Zrt.

A KITE Precíziós Gazdálkodás eszközrendszere. Orbán Ernő Marketing menedzser Gépkereskedelmi üzletág KITE Zrt. A KITE Precíziós Gazdálkodás eszközrendszere Orbán Ernő Marketing menedzser Gépkereskedelmi üzletág KITE Zrt. Precíziós gazdálkodás a KITE értelmezésében Olyan műszaki, informatikai, információstechnológiai

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.03.29. 2012/04. szám

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.03.29. 2012/04. szám DEKALB HÍRLEVÉL 2012.03.29. 2012/04. szám Vetésidő ajánlás DEKALB hibridekhez Szabó Szilárd- Monsanto Fejlesztési vezető Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás www.monsanto.hu

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt.

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt. A Trifender alkalmazása a burgonyában. Készítette: Osváth Zoltán email:osvathz@enternet.hu A Trifender egy hiper parazita gomba, amely készítmény a Trihoderma asperellum gomba egy agresszív törzsét tartalmazza.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. www.saaten-union.hu KORSZERÛ VÁLASZ AZ ÚJ KIHÍVÁSOKRA A SAATEN-UNION hét közepes méretû, több mint 100 éves nemesítési tapasztalattal rendelkezô nemesítô ház

Részletesebben

Pro-Age Szín Termékcsalád. Energetic termékcsalád. UOMO - Color. UOMO - Ápolás. Többszörös-hasznú szolgáltatás

Pro-Age Szín Termékcsalád. Energetic termékcsalád. UOMO - Color. UOMO - Ápolás. Többszörös-hasznú szolgáltatás Olasz Életstílus Olasz Életstílus Azok a férfiak, akik ELEGÁNS, kifinomult és megnyerô külsôt akarnak, de nagyon természetes és laza MÓDON. Mivel olaszokról beszélünk, ez az egész a stílusról szól, és

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

Kedves Partnerünk! Cégismertetô

Kedves Partnerünk! Cégismertetô 2015 Kedves Partnerünk! Üdvözlöm az Euralis csapata nevében a repce szezon küszöbén. Megszokhatta tôlünk, hogy minden évben valamilyen újdonsággal állunk elô. Az elmúlt évben nagy sikerrel vezettük be

Részletesebben

2012 REPCE VETÔMAG KATALÓGUS

2012 REPCE VETÔMAG KATALÓGUS 2012 REPCE VETÔMAG KATALÓGUS A LEGJOBBAT VETNI, A LEGTÖBBET ARATNI. LEGFÔBB ERÔSSÉGEINK. VISBY ÉS SHERPA. 2 RAPOOL, A REPCEINNOVÁTOR 3 RAPOOL A REPCEINNOVÁTOR RAPOOL A REPCEINNOVÁTOR Az üzemi hozamok emelkedése

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os

USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os MEZŐGAZDASÁDI TERMELÉS A VILÁGON Szójabab Indiában: hozamok átlag felettiek USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os növekedés a múlt hónapi prognózishoz

Részletesebben

A Hungaro durumrozs tulajdonságai és termesztése

A Hungaro durumrozs tulajdonságai és termesztése A Hungaro durumrozs tulajdonságai és termesztése Dr. Kruppa József Ph.D tb. egyetemi docens, címzetes főiskolai tanár Nyíregyháza, 2015. 03. 21. A szakirodalmakban előrevetítik a tritikálé várható elterjedését

Részletesebben

Saaten-Union. több termés, több siker.

Saaten-Union. több termés, több siker. Saaten-Union. több termés, több siker. ŐSZI KALÁSZOSOK 2011 www.saaten-union.hu Több termés, több siker Szinte már nem is meglepetés, hogy ez az év is olyan körülményeket teremtett a növénytermesztésben,

Részletesebben

Szántóföldi növények. termesztés-technológiai ajánlat 2014

Szántóföldi növények. termesztés-technológiai ajánlat 2014 Szántóföldi növények termesztés-technológiai ajánlat 2014 TARTALOM BEVEZETŐ NAPRAFORGÓ TERMESZTÉS-TECHNOLÓGIA vetőmag ajánlat NK Kondi NK Brio NK Stradi Alexandra PR NK Neoma NK Alego NK Adagio SY Estiva

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport A klímaváltozás várható hatása az agrárágazatra Harnos Zsolt MHAS kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport IV. ALFÖLD Kongresszus Békéscsaba 2008. november 27. 1 A klímaváltozás

Részletesebben

KWS repce vetőmag ajánlat JÖVŐT VETNI 1856 ÓTA

KWS repce vetőmag ajánlat JÖVŐT VETNI 1856 ÓTA KWS repce vetőmag ajánlat 2015 JÖVŐT VETNI 1856 ÓTA Kiemelkedő genetika a sikeres termesztésért! Tisztelt Partnerünk! Sikeres hibrid nemesítési programunknak és az Önök választásának köszönhetően a KWS

Részletesebben

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon Tikász Ildikó Edit 2015. november 17. Az EU-28 szójatermesztése Terület (1000 hektár) 2014 2015 15/14 EU-28 (%) %-ában IT 233 320 +37 45 FR

Részletesebben

GABONAPIACI HELYZETKÉP

GABONAPIACI HELYZETKÉP GABONAPIACI HELYZETKÉP Malom és sütőipari Osztályülés, Budapest 2017. április 10. Mátyus Kornél NAK A világ gabonakészleteinek várható alakulása Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Döntést megalapozó eljárások A döntéshozatal eszközei 29. lecke Döntéshozatal eszközei

Részletesebben

Csöppnyi gondoskodás... Csöpp Mix. Lombtrágya család. EK műtrágya. www.csoppmix.hu

Csöppnyi gondoskodás... Csöpp Mix. Lombtrágya család. EK műtrágya. www.csoppmix.hu Csöppnyi gondoskodás... B Mg Csöpp Lombtrágya család Cu Zn Fe Mn N K www.csoppmix.hu Csöpp 1. Kalászos Összetétel (m/m): Nitrogén (N) 10 % Kálium (K 2 O) 5 % (K) 4,15 % Kálcium (Ca) 2,5 % (CaO) 3,5 % Magnézium

Részletesebben

Rácz László elnök-igazgató, Prügyi Mg. Zrt.

Rácz László elnök-igazgató, Prügyi Mg. Zrt. Rácz László elnök-igazgató, Prügyi Mg. Zrt. Országos és B.A.Z. megyei szójatermelés eredményei Terület (hektár) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Országos összesen 41 009 40 912 42 349 42 974 72 016 61 198

Részletesebben