PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN. Püspökmolnári község önkormányzati lapja. Emlékezés a hősökre PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN. Püspökmolnári község önkormányzati lapja. Emlékezés a hősökre PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1"

Átírás

1 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1 PÜSPÖKMOLNÁRI XII. évfolyam 2. szám április Emlékezés a hősökre HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzati lapja ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETÉS: BOGNÁR BOTOND Kovács Zsuzsanna és Bognár János fia. Szül.: Szombathely, február 8-án. KOVÁCS ZORKA Horváth Diána és Kovács Krisztián leánya. Szül.: Szombathely, február 12-én. HORVÁTH VILLŐ JULIANNA Nagy Adrienn és Horváth László leánya. Szül.: Szombathely, február 27-én. HÁZASSÁG: PAPSZT ADRIENN és VARGA KÁROLY Ideje: március 12., Püspökmolnári. HALÁLOZÁS: LUKÁCS IMRE Elhunyt: január 5-én. NAGY BÉLA TIBOR Elhunyt: február 1-én. GREFFER GYÖRGYNÉ Születési neve: Treplán Mária Elhunyt: február 4-én. SZABÓDI JÁNOS Elhunyt: március 26-án. Püspökmolnáriban idén is sor került a hagyományos március 15-i megemlékezésre, amelynek ezúttal is a helyi kultúrház adott otthont. Az ünneplő közönség először elénekelte a Himnuszt, majd az általános iskolások színvonalas műsora következett, amelyben felelevenedtek 1848 és 1849 legjelentősebb eseményei. Ezt követte Kuglics Gábor helytörténész ünnepi beszéde, majd a Szózat eléneklése után hazafelé indulókat a Kossuth-nótákat éneklő, helyi fiatalokból verbuválódott fáklyás sorfal búcsúztatta. PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzatának lapja XII. évfolyam 2. szám Megjelenik negyedévente 350 példányban ISSN Felelős kiadó: Kuglics Gábor Felelős szerkesztő: Palkó Zsolt Következő lapzárta: július 1.

2 2 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN A polgármester hangja Tisztelettel köszöntök minden Püspökmolnári lakost! Elsőként a legnagyobb érdeklődést kiváltó csatorna-beruházás alakulásáról kívánok tájékoztatást adni: Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség másodfokú határozata ellen Szalai István jogi képviselője által felülvizsgálati keresetet nyújtott be a Vas Megyei Bírósághoz. Ezért a közigazgatási per lefolytatásáig fel kellett függeszteni a közbeszerzési eljárás kiírását. A képviselő-testület a bírósági döntés meghozatala után kíván közmeghallgatást tartani, hogy pontos választ tudjunk adni minden felmerülő kérdésre. Településünk másik nagy kihívása: bánya vagy nem bánya?! Mindenki számára köztudott, hogy községünk két végén égetik a gyertyát, vagyis két bányászati cég egymással versengve rohamléptekben bányászsza el a maradék nem ártéri termőterületeket. Úgy gondolom, hogy jelenlegi állapotában is túlbányászottak a falu földjei. Ilyenre nincs is példa sehol a Rába környékén. Itt az idő, hogy megálljunk egy pillanatra, és elgondolkodjuk azon, hogy a mának élve hagyunk feldúlni mindent, vagy gondolunk a jövőre, és az utókornak hagyunk lehetőséget a maradék mezőgazdasági területek megőrzésével. A 2010-es év ár- és belvíz pusztításai országos kitekintésben is szemléletváltást követelnek, és felértékelődnek a biztonságban művelhető területek. Az árak pedig előbb-utóbb közelíteni fognak az ausztriai termőföldárakhoz. Iskolánk üzemeltetése pénzügyi szempontból komoly kihívás elé állítja a két fenntartó önkormányzatot. Oktatás terén viszont nagy előny a diákoknak az alacsonyabb osztálylétszám, a túlzsúfolt tantermekben tanuló társaikhoz képest. Lelkiismeretes, odaadó munkát végző pedagógusgárdának köszönhetően sok tanuló ér el kiemelkedő eredményeket. Szeptembertől biztosított a kétnyelvű oktatás. Áprilisban felszerelik az interaktív táblákat. A környéken egyedülállóként rendelkezünk tornacsarnokkal, mely az időjárási körülményektől függetlenül biztosítja a testnevelés órák megtartását, valamint egyéb sportolás lehetőségét. A következő tanévtől továbbra is ingyenesen biztosítjuk diákjainknak a tankönyveket. Az idei évben a beiratkozás megtörtént, köszönet a szülőknek, akik továbbra is bizalmat szavaztak iskolánknak! Mindent elkövetünk, hogy ezt a bizalmat megszolgáljuk. Megkérem azokat a szülőket, akik máshová íratták be gyermekeiket, gondolják újra döntésüket és hozzák vissza a diákokat! Püspökmolnárinak fontos, hogy legyen iskolája, az iskolának viszont szüksége van diákokra. Jelen helyzetünkben nagy gond, hogy a diákokkal együtt a normatív támogatás is máshova utazik. A jelenlegi létszám mellett ez évi 7-8 millió Ft. Nem is merek arra gondolni, mi-mindent lehetne ebből a pénzből megvalósítani. Január második felében az ingázó diákok részéről érkezett megkeresés, hogy a Szombathelyről 14 óra 15 perckor érkező vonathoz csatlakozó buszjárat beindítását szervezzük meg. A Volán társaság vezetőit megkeresve, több fordulós tárgyalás eredményeként március 1-jétől minden hétköznap, iskolaidőben busz szállítja az utasokat az állomásról. Ezzel egy régi kívánság teljesült. Ezúton is megköszönöm a Vasi Volán Zrt. vezetőinek a rugalmas hozzáállást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Továbbra is várjuk építő jellegű felvetéseiket településünk életének jobbítása érdekében! Rodler Csaba polgármester Az önkormányzat hírei A 2011 februárjában megtartott képviselő-testületi üléseken a körjegyzőség, az ÁMK, és az önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalására került sor. Az önkormányzat költségvetésében a temetőbővítésre, szennyvízberuházáshoz kapcsolódó kiadásokra, kábeltelevízió-hálózat optikai hálózatra történő átépítésére, a rendezési terv módosítására, szolgálati lakás tetőjavítására, az önkormányzati hivatalban irodabútor beszerzésére, óvodai fejlesztő játék beszerzésére és az iskolai tantermek felújítására lett elkülönítve pénzösszeg. A rendezési terv módosítását a kép- viselő-testület kezdeményezte az alábbi településfejlesztési döntéssel: Országos területrendezési terv évi módosításával összefüggő övezeteinek lehatárolása, Vas megyei Területrendezési Terv övezeteinek lehatárolása. A változtatási tilalommal érintett Püspökmolnári 047/4, 047/5, 053/7, 077/15, 077/13, 053/8, 053/9, 053/10, 053/5, 053/4, 053/3, 053/2, 052/1, 052/2. hrsz. ingatlanokra vonatkozó környezet- és természetvédelmi szabályozása. A település hatályos rendezési tervében szereplő tervezett bányászati célú területek lehatárolása. A szennyvízcsatorna-hálózat nyomvonalának és szennyvíztisztító telep helyének és alkalmazott technológiájának kijelölése. A 02/3 hrsz-ú ingatlan vízgazdálkodásra alkalmas területként történő meghatározása, köztemető déli irányban történő bővítésének meghatározása, építési telkek prioritási sorrendjének felülvizsgálata. A döntés kiegészítésre került a Horgász utca hétvégi házas üdülőterület helyett falusias lakóterület -ként történő módosításával. Az általános iskolában az interaktív táblák TIOP /1 jelű pályázat

3 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 3 megvalósítására az eszközök beszerzésével, kivitelezésével, és az oktatás megszervezésével a Global IT Services Kft. (Zalaegerszeg) kapott megbízást bruttó 7.05 millió Ft értékben. A Lasselsberger Hungária KFT. (Budapest) a bányabővítéssel érintett területen elrendelt változtatási tilalom visszavonását kérte, kilátásba helyezve 290 millió Ft-os bíztatási kártérítési igényét. A képviselő-testület a kérelem tartalmát március 8-i rendkívüli ülésén megtárgyalta, azonban az elfogadott döntésén nem kívánt változtatni. Az önkormányzat ebben az évben is meghirdette pályázatát helyi civil szervezetek támogatására. A benyújtott pályázatok alapján a Sportkör 1milliő Ft, a Polgárőr Egyesület 100 e Ft, a Nyugdíjas Klub 150 e Ft, Püspökmolnáriért Egyesület 70 e Ft, Szabadidősportok Egyesülete 70 e Ft összegű támogatásban részesül év végi elszámolási kötelezettséggel április 1-jén a képviselő-testület napirendjében a évi gazdasági program, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata, valamint a szociális rendelet módosítása került megtárgyalásra. A szociális törvény január 1. napjától a rendelkezésre állási támogatás helyett bérpótló juttatás címén részesíti ellátásban a kérelmezőket. A helyi önkormányzatok felhatalmazást kaptak arra, hogy rendeletben szabályozzák a bérpótló juttatásban részesülő személyek kötelezettségeként az általa életvitelszerűen lakott ház és környékének rendben tartását. Ezen lehetőséggel élve elfogadásra került a szociális rendelet, mely 4/A.. az alábbiakat határozza meg: Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az Szt. 33 -ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, b) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, d) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: e) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar, rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, f) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. Amennyiben kérelmező, illetve az ellátásban részesülő személy fenti szabályokat nem tartja be, részére a bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve az ellátást meg kell szüntetni. A képviselő-testület megbeszélte a falunappal kapcsolatos elképzeléseket, megegyeztek abban, hogy ebben az évben sztárzenekar megrendelésére nem kerül sor. Az itt megtakarított költségeket inkább az óvodai fejlesztő-játékok finanszírozására fordítják, melynek összköltsége 600 ezer Ft. A megrendelt fejlesztő játékok mellé Babos Vince képviselő 3 db játék elkészítését társadalmi munkában vállalta 300 ezer Ft értékben. Így intézményünk 900 ezer Ft értékű beruházással gazdagodhat. Kissné Mátyás Éva körjegyző Püspökmolnári szennyvízelvezetésének- és tisztításának megoldása című projekt az Európai Unió támogatásával, a Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. NYDOP-4.1.1/A Felhívás! A jó idő beköszöntével egyre gyakrabban találkozunk házaló, adománygyűjtő emberek megjelenésével. Ilyen-olyan jogcímen kéregetnek, de általában beteg gyermekekre hivatkoznak, néha valamilyen nyugtát is adnak. Ehhez a tevékenységhez az önkormányzat engedélyt nem ad. Kérjük a lakosságot, az ilyen típusú gyűjtéseket ne támogassák! Az ilyen típusú pénzek felhasználásáról semmilyen információnk nincs. A begyűjtött pénz sorsát nem lehet nyomon követni. Itt volt farsang, állt a bál rendezvények az év elején Az idén meglehetősen hosszúra nyúló farsangi időszak több helyi intézménynek és civil szervezetnek is lehetőséget adott arra, hogy egy buli, vagy egy vacsora erejéig vendégül lássa saját közösségének tagjait vagy éppen a falu apraját-nagyját. A farsangi rendezvények sorát a Nyugdíjas Klub mulatsága nyitotta meg, ők február első hétvégéjén mulattak, harmónikaszó kíséretében. A következő hétvégén az önkéntes tűzoltók tartották meg ilyenkor hagyo- mányos vacsorájukat, majd újabb hat nap elteltével a polgárőrök beszélték meg az éves teendőiket egy finom vacsora keretében. Másnap, február 19-én került sor a Prinz Gyula ÁMK szülői munkaközösségi báljára, melyen hajnalig ropták a mulatni vágyók. Ha pedig iskolás rendezvényekről van szó, idén kissé rendhagyó módon, diszkóval és jelmezversennyel ünnepelték meg a farsangot a felső tagozatosok, míg az alsósok műsorára már március elején került sor. A sort a képen is látható ovisok zárták, az ő ünnepségükre csakúgy, mint a kisiskolásokéra március 5-én került sor. Hírözön

4 4 Fogy a magyar, fogy a molnári PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN Napjainkban sajnos egyre több csatornából érkezik felénk a hír, hogy Magyarország lakosságszáma erőteljesen csökkenő tendenciát mutat. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint már idén tízmillió alatti számot kell majd említenünk, ha valaki rákérdez, hogy hány fő Magyarország népessége. Az országos méreteket öltő fogyás nemcsak a városokra, hanem a falvakra is kihat. Községünk sem kivétel, itt a lakosság száma egy évtized alatt száz fővel csökkent. - Most értünk el arra a pontra, hogy Püspökmolnári lakosainak a száma 900 fő alá fog csökkenni mutatja a legfrissebb statisztikát Horváth Miklósné, a helyi önkormányzat anyakönyvvezetője. - Örömteli viszont, hogy amíg tavaly csak négy gyermek született a faluban, addig idén már elértük a hármat. Sőt, ahogy hallani, újabb kis jövevények várhatók bizakodik. Bizony elkel az utánpótlás, hiszen az elmúlt esztendők közül legutoljára a 2006-os volt az, amikor gyarapodott községünk lakossága. Az 1990-től napjainkig vizsgált statisztikákból az is kiderül, hogy a 90-es évek hozták az igazi gyarapodást, hiszen míg ennek a periódusnak a végén a lakónépesség száma ezer felett is járt, a 2000-es évektől egészen napjainkig a már említett mélypontra esett vissza. Az elmúlt 20 év statisztikáinak alakulását táblázaton is, és grafikusan is ábrázoltuk, ennek részletes elemzése helyett inkább vizsgáljuk Az adatok vizsgálatánál az év végi lakónépességet vettük figyelembe, amely magában foglalja az állandó lakosok, és a községben tartózkodási hellyel rendelkezők számát is meg, hol tartunk jelenleg. Püspökmolnárinak december 31-én összesen 901 lakosa volt. Mivel azóta három születés, és négy elhalálozás történt emellett betelepülésről illetve elvándorlásról nincs információnk községünk lélekszáma éppen 900 fő. Az érdekességek közé tartozik, hogy többségben vannak a hölgyek, ez az elmúlt húsz év statisztikáira is jellemző. A tavaly év végi kimutatások szerint PÜSPÖKMOLNÁRI LAKÓNÉPESSÉGE 1990 ÉS 2010 KÖZÖTT 1990 (ÉV VÉGI ADATOK ALAPJÁN) Püspökmolnári lakónépessége 1990 és 2010 között (év végi adatok alapján) évszám férfi és 473 nő él községünkben. Ugyancsak szembetűnő, hogy a hajadonok illetve a nőtlenek száma alig marad el a házasokétól (nők: 171 és 196, férfiak: 193 és 195), természetesen az előbbi két kategóriába tartoznak a 18 éven aluliak is. Elvileg tehát az utánpótlás adott lenne, ám arra is kíváncsiak voltunk, mi kell ahhoz, hogy a lakosság számának újbóli felemelkedése újra megvalósulhasson. - Véleményem szerint vannak olyan tényezők, amelyekkel maradásra, és beköltözésre tudjuk ösztönözni az itt lakókat, illetve az ide költözni szándékozókat kezdi mondandóját Rodler Csaba, községünk polgármestere. Elsősorban a közlekedés feltételein szeretnénk javítani, úgy gondolom, ha ezt csak kis lépésekben 1020is, de meg lehet valósítani. Emellett fontos, hogy községünk ben mind az óvoda, mind az iskola magas színvonalon működjön, valamint szükség van több, a falu apraját-nagyját megmozgató programra is. Úgy érzem ez utóbbi területen is történt előrelépés a közelmúltban osztja meg velünk véleményét a falu első embere. Kétség kívül a fent említett tényezők elengedhetetlenek ahhoz, hogy a javulás elkezdődjön. Ami viszont még fontosabb: összefogásra van szükség ahhoz, hogy a létszámbeli és erkölcsi gyarapodáshoz szükséges terveket a falu minden lakója együtt, közösen tudja megvalósítani. Palkó Zsolt fő

5 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 5 Az iskola hírei Bizonyára valamennyi kedves Olvasó előtt ismert, hogy a Prinz Gyula Általános Művelődési Központ többcélú, oktatási, nevelési, közművelődési feladatokat lát el. Összehangolt intézményegységi tevékenységeivel arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa mindkét település lakosságának az oktatáshoz, a neveléshez és a művelődéshez kapcsolódó jogainak érvényesítését, az ahhoz szükséges feltételeket, lehetőségeket. Fontossági sorrendtől eltekintve az egyik színtér az általános iskola, melynek tárgyi feltételei megfelelőek, a felújítás, a korszerűsítés folyamatos. Kollégáimmal célul tűztük ki, hogy az iskolánk minden tanulója pedagógiai irányítással személyes adottságait és lehetőségeit mind teljesebben kibontakoztathassa. A tehetség univerzális adottság. De rengeteg bátorság kell ahhoz, hogy éljünk vele: merj a legjobb lenni! Paulo Coelho gondolatait alapul véve reménykedünk abban, hogy a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén a jövőben újabb sikereket érhetünk el. Az eltelt 3 és fél évre is büszkék lehetünk. Az országos kompetencia-mérésen az iskolánk mutatói a hozzánk hasonló adottságokkal rendelkező intézményekhez képest jobbak, az országos átlagot meghaladják. A 2008/2009-es 8. osztályos eredmények a városi átlagot is meghaladták. Év végi tanulmányi átlagaink: 2007/2008-ban 3,9; 2008/2009-ben 3,93; 2009/2010-ben 3,86. A mostani félévi eredmény, amelyben már az alsó tagozatos diákjaink eredménye is tükröződik 4,15. Nem volt végzős diákunk, aki ne tanult volna tovább. Még alig küldtük el nyolcadikosaink továbbtanulási lapját a középiskolákba, máris új örömteli eredményről számolhatok be. A 2011/2012-es tanévre 15 első osztályos iratkozott be. A mostani óvodásokat a leendő tanító nénijük már meglátogatta, és bizakodva várja a közös munkát. Mit kínál partnereinek az iskola? Az általános műveltséget megalapozó folyamatban megszerzett kompetenciákat a tanórák alatt Nyelvoktatás terén a szülők körében elvégzett felmérés alapján 2011/2012- es tanévtől kezdve 4. osztálytól felmenő rendszerben az angol nyelv oktatása. Felső tagozaton második idegen nyelv Továbbtanulási mutatóink: Tanév Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 2007/ fő 11 fő 8 fő 2008/ fő 9 fő 6 fő 2009/ fő 12 fő 12 fő gyakorlása szakköri keretben. Órarendbe beépített tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon való részvétel Alsó tagozaton logopédiai foglalkozások keretében beszédtechnika fejlesztését, korrigálását. Szakköri foglalkozások lehetőségét Sportfoglalkozásokat Szabadidős programok sokaságát A felsorolt lehetőségek biztosítják, hogy tanulóink különböző versenyeken sikeresen, tudásuk legjavát adva érjenek el szép eredményeket. A hatodik évfolyamosok megyei döntőjében Török Bálint 15., Nagy Szilárd 17. helyen végzett. Szabó Tímea a 7-8. osztályosok országos kiírású történelem versenyének megyei döntőjében 19. helyezett lett. A Hevesy György kémiaverseny döntőjébe öt tanulónk jutott be. A Simonyi István helyesírási verseny döntőjébe a megyéből évfolyamonként tanulót hívtak be. Közöttük van Görcsi Mária Marietta 5. osztályos, illetve Hosszú Ivett 8. osztályos tanulónk. A Szombathelyen megrendezett matematikai alapműveleti verseny eredményére még várunk. Tanulóink több levelezős versenyen is részt vesznek, vettek. A történelem témájú Portyák a múltba nevű versenyre 5. osztályból 3; 6. osztályból 4 csapat nevezett. A Bechtold István természetismereti versenyen 3 csapatunk vett részt. Ugyancsak e témakörben meghirdetett Mikrokozmosz versenyre is szorgalmasan készülnek az érintettek. A szombathelyi Gotthárd Jenő Általános Iskola által meghirdetett Megsebzett bolygó verseny döntőjébe meghívott 11 csapat között ott szerepel a mi iskolánk csapata is. A Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola által a Víz világnapja alkalmából meghirdetett vetélkedőjének időpontja április18; ezen is képviselik tanulóink az iskolát. Az eddigi eredményekhez mind a tanulóknak, mind a felkészítő nevelőknek ezúton is gratulálok! Természetesen a tanulás mellett kikapcsolódásra is volt alkalom, hiszen ebben az évben megrendeztük a farsangunkat. A felsősök kezdték az évadot. A

6 6 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN disco előtt ahol DJ Szupi szolgáltatta a zenét jelmezversenyt is tartottunk. Március elején az alsó tagozatosok öltöztek be ötletesnél-ötletesebb jelmezekbe. Mindkét alkalommal lehetőség volt süti és tombola vásárlásra, amihez jelentős szülői segítséget kaptunk. A gyerekek és kollégáim nevében is köszönöm a támogatást! Március 15-i ünnepélyünket közösen tartottuk az adott település lakosságával. Az érdeklődő 7-8. osztályos tanulóinknak lehetősége volt megtekinteni az Élet Menete Alapítvány által szervezett holokauszt vándorkiállítást. Az előttünk álló feladatok is adnak bőven munkát. A szünet előtti napon szemétszedéssel járulunk hozzá környezetünk tisztaságához. Környezetvédelem és a hulladék újrahasznosítás céljából május elején papírgyűjtést szervezünk mindkét településen. Fő feladatunkról sem feledkezünk meg, hogy a tavaszi szünetről visszaérkezve belevágjunk az év végi hajrába, azzal a reménnyel, hogy az év végi értékeléskor ne a bánat miatt könnyezzünk. Smolczer Tibor igazgató Hagyományőrző disznótoros Püspökmolnári Község Önkormányzata március 14-én a helyi sportpályán disznótorost tartott. A rendezvény célja a régi hagyományok felelevenítése, azok megismertetése a fiatalabb korosztállyal. A disznóölés reggelén a nagy hidegre való tekintettel na és persze bátorításként fogópálinkával kezdődött a nap. Mikor már mindenki kellő bátorsággal volt ellátva, a böllér vezényletével megtörtént a bökés, mely során aszszonyaink felvették a vért, majd csomómentesre keverték, ahogy azt kell. A vágás nem a futballpályán történt, cocánk utánfutón szállítva érkezett a tetthelyre, de a további teendők már a nyilvánosság szeme előtt zajlott. A katlanokban ekkor már fortyogott a víz, kezdődhetett a perzselés és a mosás. Hol van már a régi jól bevált szalmás perzselés? A múlt emlékei között. Semmi akadálya nem lenne egyébként ennek a módszernek sem, de bizony a gázos perzselés gyorsabb, hatékonyabb, alaposabb. Szerencsére így is megmarad az égő szőr, a perzselődő bőr jelleg- zetes szaga, amit a jelen levők egy része kiválóan visel el, a többiek inkább elsomfordálnak. Amikor jószágunk bronzbarnára sült, következhetett a bőr megtisztítása, amelynek gondolom bárki által ismert eszközei a gyökérkefe, a megfelelő kés és a tiszta víz melyek gyorsan a szorgoskodó kezekbe kerültek. A sertés átlényegült, soha fehérebben nem ragyogott a bőre, mint mielőtt a böllér kése belevágott volna. A tisztítás után az állatot rendfára húztuk, majd elkezdődött a disznó bontása, darabolása. Ahogy a máj az asszonyok kezébe került rögtön, nekiláttak a reggeli elkészítésének. Asztalhoz ültünk, majd elfogyasztottuk a frissiben főzött májat - nem, nincs megfelelő kifejezés a különbség érzékeltetésére. Omlós falatok, pompás ízek harmóniája, az étel egyszerű tálalás mellett is fenséges látványa, adják-adták együtt a tökéletesség érzését aki ezt nem ismerheti, az olyat hagy ki az életéből, ami pótolhatatlan. A falatozás közben és azt követően Horváth László úr zenét szolgáltatott külön köszönet neki - mely csak még jobban fokozta a hangulatot. Miután jóllaktunk a férfiak a bontószékek, a hölgyek a katlanok és gáztűzhelyek mellett ténykedtek. A jószág darabokra bontása tökéletes minőségben megtörtént. Nem trancsírozás, nem kapkodás, hanem célirányos munkamozzanatok követték egymást. A gyönyörű, kb. 220 kilós állat szinte pillanatok alatt konyhakész állapotba került. Természetesen kijár a dícséret a segítőknek is, mert látható hozzáértéssel tették ők is a dolgukat. 11 óra felé már lehetett a levegőben érezni az ebéd illatát. Készült a kolbász, töltöttük a hurkát, mindenki tette a dolgát. A nők főzték a toroskáposztát, a levest, és sütötték a húst, az érdeklődök pedig lelkesen fogyasztották a finomabbnál-finomabb falatokat. Délután négy órára a coca az orra hegyétől a farka végéig elfogyott, és egy kicsit fáradtan, de elégedetten ültünk le bízva abban, hogy sikerült egy kicsit színesíteni falunk lakóinak az életét. A nap zárásaképpen községünk polgármestere, Rodler Csaba palacsintát sütött a jelenlévőknek, a gyerekek nem kis örömére. Püspökmolnári Önkormányzat Képviselő Testületének nevében köszönetemet fejezem ki mindazok számára, akik saját idejüket nem sajnálva munkájukkal és támogatásukkal segítették e rendezvény létrejöttét! Horváth Tamás

7 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 7 A molnári vendégfogadó bérbe adása 1817-ben Az előző Hírözönben bemutatott molnári birtokos család, a Sallérok jól szervezett és precízen dokumentált gazdálkodást folytattak, bőséges bevételeik által pedig kiemelkedtek a megyei nemesség sorából. A családi levéltárban külön iratcsomóban vannak a bérbeadási szerződések, melyek közül egyet, a molnári vendégfogadó bérbe adását szeretném bemutatni 1817-ből. A korabeli gyakorlat szerint a bérbe (azaz: árendába) adás három évre szólt, itt is esztendőkre kötöttek szerződést. Sallér Judit molnári uradalma Mithli László mészárosnak adta árendába a molnári vendégfogadót és vele együtt a mészárszéket. (Ezek a Kossuth és a Petőfi utca sarkán álltak, később itt volt a Vadalma-kocsma.) Tartozott hozzá még a határban két hold szántóföld és nyolc szekér fa szedésének joga. Mindezért a bérbe vevő (árendás) évi 100 Ft-ot volt köteles fizetni, félévente előre. A szerződés további pontokat is kikötött. Így pl. a bérbe vevőnek kötelessége volt a mészárszékben összegyűlt fagy- gyút (megszárítva) az uraságnak megvásárlásra felajánlani. Ha az uradalom nem élt az elővásárlási jogával, csak akkor adhatta el másnak. A kocsmáros köteles volt ötven akó bort az aktuális áron az uraságtól megvenni, kivéve, ha a bor rossz minőségű volt. Előírta a szerződés, hogy a mészárosnak le kell vágnia az uraság marháit, és köteles a húst is folyó áron megvenni, a marhabőrt pedig tartozik kikészítve, kiszárítva visszaadni. Ugyancsak a mészáros kötelessége volt a földesúr sertéseinek levágása és a hús feldolgozása. Előírta a szerződés azt is ami egy fogadósnak amúgy is elemi érdeke, hogy a betérő vendégekkel jól bánjon (de az illendőnél több húst ne adjon nekik!), a bort pedig büntetés terhe mellett igaz mértékkel mérje. Köteles volt a vendéglős az extra szobákat az érdemes utasok számára tisztán tartani, az uraságot jó hússal ellátni, az épületekre vigyázni. Amennyiben gondatlanságból tűz ütött volna ki, a kárt meg kellett volna térítenie a földesúr számára. A szerződést aláíró Mithli László molnári mészáros a kor szokásai szerint nemcsak magát, hanem örököseit is kötelezte, hogy az összesen 300 Ft befizetéséért kötelezettséget vállalnak. A szerződést az uradalom részéről Saly Antal írta alá, aki egyébként Szenttamáson lakott. (Kép: a molnári uradalom pecsétje, benne Sallér Judit címerével, azaz balról a Festeticsek, jobbról a Sallérok címerpajzsa, felette pedig a kilenc ágú grófi korona.) Kuglics Gábor A Püspökmolnáriért Egyesület első negyedéve A Püspökmolnáriért Egyesület a szokott módon a Prinz Gyula megemlékezéssel és földrajzversennyel nyitotta az évet. Január 29-én zajlott le a program, melynek során az önkormányzat, az iskola és az egyesület koszorújának elhelyezésére került sor az iskola előtti emlékművön és a szülőházon. A földrajzverseny díjkiosztójára a kultúrházban került sor, ahol Pék Hajnalka földrajztanár beszámolt a versenyről, majd sor került a díjak kiosztására. A vetélkedő 7-8. osztályos diákok ismeretterjesztő témájú könyveket, folyóiratokat, dvd-ket, térképeket és mozijegyeket nyertek budapesti könyvkiadók, az érdi Magyar Földrajzi Múzeum, a TIT és a Cinema City Savaria Pláza jóvoltából, összesen mintegy Ft értékben. A vetélkedő gyerekek sorrendje a következő lett: 1. Török Adrián, 2. Pungor Aliz, 3. Kiss Dániel, 4. Porpáczy Rita, 5. Hosszú Ivett, 6. Horváth Martin, 7. Kozma Noémi, 8. Gombor Krisztián, 9. Varga Rebeka, 10. Pásti Tünde, 11. Klőer Melinda. A gyerekek mellett az iskolai és a községi könyvtárnak, ill. a vetélkedőt lebonyolító tanárnőnek is jutott az ajándékokból. A rendezvény a Püspökmolnáriért Egyesület Prinz Gyula-emlékkiállításának megtekintésével zárult. A programról a Vas Népe és a Rábavidék c. lapok is beszámoltak. Egyesületünk részt vett a március 15- ei ünnepi megemlékezésen is: hét fiatal fáklyás sorfalat állt és Kossuth-nótákat énekelt. Március 12-én pedig nőnapi bált tartottunk. Április 3-án Községünk története térképeken címmel kiállítást szerveztünk a kultúrházban, melyen századi térképek voltak láthatók. A 18 db-os gyűjteményben katonai, közigazgatási, egyházi, vasúti és vízügyi térképek egyaránt voltak. Az év eleje nálunk a pályázatírás időszaka is. A Nemzeti Civil Alapprogramhoz működési költségeinkre, ill. egy újság megjelentetésére adtunk be pályázatot. Pályáztunk a budapesti Civil Rádióhoz is a rádióban történő megjelenésre, de sajnos nem nyertünk. A községi önkormányzathoz közösségi programjaink támogatására benyújtott pályázatunkra Ft-ot szavazott meg a testület. Jelenleg a tavalyi év mérlegbeszámolójának készítése és két áthúzódó pályázatunk elszámolása zajlik. Szervezetünket a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet az idei évben is a számlavezetési díj elengedésével támogatja. Közhasznú egyesületünk idén is gyűjti az adó 1%-os támogatásokat. Aki teheti, kérjük, segítse ezzel munkánkat! Adószámunk: Kuglics Gábor

8 8 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN Fák a jövőnek Április 2-án Milfai Biankának, Jobbágyi Gergőnek, Tóth Annabellának és Bóna Laurának hársfát ültettek szüleik az iskola udvarán. Erre a Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát! című országos akció keretében került sor, melyhez a Püspökmolnáriért Egyesület kezdeményezésére a községi önkormányzat csatlakozott. A gemenci erdészet programjának lényege, hogy az előző évben született gyermekeknek a szüleik ültetnek el egy fát, amit az erdészet ad, őshonos magyar fafajokból. A települések pedig adják a területet, és majd gondozzák a fákat. Az akció célja, hogy növekedjenek a települési zöldterületek, erősödjön a felnövekvő nemzedékeknek a fához, az erdőhöz, a természethez való kötődése és persze a szülőfalujukhoz is, ahol a fájuk áll! Bízunk benne, hogy a fához hasonlóan a gyerekek is helyben maradnak, és sokat tesznek majd a szülőfalujukért! Addig pedig jó egészséget és sok boldogságot kívánunk nekik és szüleiknek! Hírözön Figyelem! A Petőfi utcai szóré épületében lévő helytörténeti gyűjtemény megtekinthető május 7-én (szombaton) között. Mindenkit szeretettel várunk! A gyűjtemény továbbra is fogad régi képeket, iratokat, tárgyakat. A kultúrház honlapja A Prinz Gyula ÁMK Püspökmolnári Művelődési Ház március közepe óta elérhető a világhálón is, a www. pmkulturhaz.5mp.eu címen. A honlap egy ingyenes weboldal-szerkesztővel készült, így se a tárhely, se a domainnév, se a frissítés nem kerül pénzbe. A weblapon megtalálhatók a könyvtári kölcsönzés szabályai, a teleház szolgáltatási díjai, nyitva tartás, elérhetőségek, megtekinthetők a kultúrház fotói. Az oldalt lehet lájkolni, van rajta szavazás és üzenőfal. A későbbiekben hetikétheti rendszerességgel kerülnek fel rá a legfrissebb hírek (pl. a legújabb könyvek és filmek, kultúrházi programok, stb.). Kérem az intézmények és a civil szervezetek vezetőit, hogy amennyiben valamilyen rendezvényük lesz a kultúrházban, juttassák el hozzám, hogy feltehessem a weboldalra! A könyvtár leselejtezett könyveiből még lehet vásárolni, minden darab csak 200 Ft! Új könyvek és filmek vásárlásával az állomány folyamatosan gyarapodik. A teleház szolgáltatási díjai sem emelkedtek immár 2 éve; fekete-fehér nyomtatás és fénymásolás: 20 Ft/oldal, számítógép- és Internet-használat: 160 Ft/óra. A játékos kedvű olvasóknak számos társas-, kártyaés ügyességi játék áll rendelkezésre. Mindenkit vár a könyvtár és a teleház! Kuglics Gábor A dobogóra is jó eséllyel pályázik a futballcsapat Elkezdődött Ahogy előző számunkban írtuk, új vezetőséggel, ám a régi elszántsággal és ambíciókkal vágott neki az évnek a Püspökmolnári KSK. A tavaszi szezonból eltelt hat forduló alatt ráadásul az eredmények is jöttek, a csapat jelenleg karnyújtásnyira van a dobogótól. A Püspökmolnári KSK focicsapata február elején kezdte meg a felkészülést, Kovács Zsolt játékos-edző irányításával. A keretbe két új futballista érkezett: Halmosi András és Simon Ádám, míg előbbi új szerzemény, utóbbi a tartalékcsapattól csatlakozott a felnőttekhez. Mivel a megyei szövetség az első tavaszi forduló halasztásáról döntött, a küzdelmek március közepén kezdődtek. A megyei II. osztályú bajnokság szombathelyi csoportjában vitézkedő molnáriak eddigi öt meccsükön tíz pontot szereztek. Jelenleg egy hárommeccses győzelmi szériának köszönhetően a negyedik helyen állnak, mindössze négy ponttal lemaradva a listavezetőtől. A tartalékcsapat szereplése sajnos már nem sikerült ilyen fényesre: a fiatalok idén még csak egy győzelmet arattak a négy vereség ellenében, és így már kevés arra az esélyük, hogy az élmezőnyben végezzenek. Jelenleg a táblázaton a tizedik pozíciót foglalják el. Mentségükre legyen mondva, hogy eddigi összes meccsükön csere nélkül álltak fel. A bajnokságból még tíz forduló van hátra, a Püspökmolnári KSK szereplését június 19-én, hazai pályán, Kőszegfalva ellen zárja. Hírözön

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN. Püspökmolnári község önkormányzati lapja. Harang szól a kis faludban PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN. Püspökmolnári község önkormányzati lapja. Harang szól a kis faludban PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1 PÜSPÖKMOLNÁRI XII. évfolyam 1. szám HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzati lapja Harang szól a kis faludban ANYAKÖNYVI HÍREK Az előző számunk megjelenése óta eltelt időszakban:

Részletesebben

MEGHÍVÓ PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KÖRMENDI RÁBA-PARTI FÓRUM EGYESÜLET BEMUTATJA: MINI KENUTÚRA PÜSPÖKMOLNÁRIBAN

MEGHÍVÓ PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KÖRMENDI RÁBA-PARTI FÓRUM EGYESÜLET BEMUTATJA: MINI KENUTÚRA PÜSPÖKMOLNÁRIBAN PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1 PÜSPÖKMOLNÁRI XII. évfolyam 3. szám 2011. július HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzati lapja MEGHÍVÓ PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KÖRMENDI RÁBA-PARTI FÓRUM EGYESÜLET

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN A PROGRAMOK: Püspökmolnári község önkormányzati lapja PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN A PROGRAMOK: Püspökmolnári község önkormányzati lapja PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1 PÜSPÖKMOLNÁRI XIV. évfolyam 3. szám 2013. július HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzati lapja ANYAKÖNYVI HÍREK Az előző számunk megjelenése óta eltelt időszakban: SZÜLETÉS:

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1 PÜSPÖKMOLNÁRI XI. évfolyam 1. szám HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzati lapja Az önkormányzat hírei A 2009. november 20-i képviselõ-testületi ülésen a 2010. évi intézményi

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Szecsői Tükör 2007. július

Szecsői Tükör 2007. július Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. június 27-én rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1. Anka

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: Tisztelt Nagylókiak! Tisztelt Olvasó!

TARTALOMJEGYZÉK: Tisztelt Nagylókiak! Tisztelt Olvasó! Ingyenes újság TARTALOMJEGYZÉK: Közmeghallgatás 2010. évben Ez történt 2009. évben... 2 2010. évre vonatkozó tények és tervek.. 3 A befizetett kommunális adó felhasználásáról... 4 Kitüntetések könnyes

Részletesebben

Kedves Kisújszállásiak!

Kedves Kisújszállásiak! XXI. évfolyam, 2013. december 14. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL:

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL: Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XI. évfolyam, 1. szám 2011. március Imre Ferenc: 1848-49 fénye A fényed örökké ragyog, nemzetünk egén csillagod, míg hazánk fölött égbolt lesz,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. március 7. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Pincérek, szakácsok, eladók, cukrászok Gondoljuk el, mi történhet akkor, ha egy kisváros egyik iskolája

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Megjelenik kéthetente

Megjelenik kéthetente LXXXVI. évfolyam 25. szám 2014. december 19. Gyertyagyújtás advent második vasárnapján A Közösségi Ház nagyterme adott otthont a második adventi gyertyagyújtásnak december 7-én. Az ünnepségen Kontér Béláné,

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! XXVII. évfolyam, 4. szám 2015. április Interjú Kiszel Mihály katolikus prépost-plébánossal 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM, 2013. DECEMBER. Tisztelt Lakosság! Karácsony felé. Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM, 2013. DECEMBER. Tisztelt Lakosság! Karácsony felé. Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM, 2013. DECEMBER ÚJSÁG Juhász Gyula Szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, békés, boldog új évet kíván a település minden lakosának:

Részletesebben

2007. év III. szám. Felelõs kiadó: Dr. Kelemen Márk polgármester. Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa

2007. év III. szám. Felelõs kiadó: Dr. Kelemen Márk polgármester. Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa 2007. év III. szám Felelõs kiadó: Dr. Kelemen Márk polgármester Kerekegyháza Város Önkormányzat idõszakos kiadványa T á j é k o z t a t ó K u l t ú r a Kedves Olvasóink, tisztelt kerekegyházi Polgárok!

Részletesebben

Gálaműsor a művelődési házban. A márciusi ifjakra emlékeztek. Zenés télbúcsúztató

Gálaműsor a művelődési házban. A márciusi ifjakra emlékeztek. Zenés télbúcsúztató A márciusi ifjakra emlékeztek Koszorúzási ünnepségen emlékeztek Hajdúhadházon az 1848-49-es forradalomra. A Szilágyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola aulájában megtartott megemlékezésen koszorút helyeztek

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján

HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján VI. évfolyam 2. szám, 2011. március április A Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsõlajoson címet viselõ pályázat

Részletesebben

Szeretettel és tisztelettel: A képviselőtestület nevében Márok Csaba polgármester

Szeretettel és tisztelettel: A képviselőtestület nevében Márok Csaba polgármester Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. december Tartalom Pénzügyekről, adókról Díjváltozások Mezőföldi Mikulás-túra Több mint egy iskola... Iskolai hírek Tündérkert óvoda hírei Művelődési

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek 2. Tápiógyörgye 2010 december Önkormányzati hírek Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulása óta három alkalommal ülésezett, 33 napirendi pontot tárgyalt, 34 határozatot és egy

Részletesebben