PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN. Püspökmolnári község önkormányzati lapja. Emlékezés a hősökre PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN. Püspökmolnári község önkormányzati lapja. Emlékezés a hősökre PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1"

Átírás

1 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1 PÜSPÖKMOLNÁRI XII. évfolyam 2. szám április Emlékezés a hősökre HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzati lapja ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETÉS: BOGNÁR BOTOND Kovács Zsuzsanna és Bognár János fia. Szül.: Szombathely, február 8-án. KOVÁCS ZORKA Horváth Diána és Kovács Krisztián leánya. Szül.: Szombathely, február 12-én. HORVÁTH VILLŐ JULIANNA Nagy Adrienn és Horváth László leánya. Szül.: Szombathely, február 27-én. HÁZASSÁG: PAPSZT ADRIENN és VARGA KÁROLY Ideje: március 12., Püspökmolnári. HALÁLOZÁS: LUKÁCS IMRE Elhunyt: január 5-én. NAGY BÉLA TIBOR Elhunyt: február 1-én. GREFFER GYÖRGYNÉ Születési neve: Treplán Mária Elhunyt: február 4-én. SZABÓDI JÁNOS Elhunyt: március 26-án. Püspökmolnáriban idén is sor került a hagyományos március 15-i megemlékezésre, amelynek ezúttal is a helyi kultúrház adott otthont. Az ünneplő közönség először elénekelte a Himnuszt, majd az általános iskolások színvonalas műsora következett, amelyben felelevenedtek 1848 és 1849 legjelentősebb eseményei. Ezt követte Kuglics Gábor helytörténész ünnepi beszéde, majd a Szózat eléneklése után hazafelé indulókat a Kossuth-nótákat éneklő, helyi fiatalokból verbuválódott fáklyás sorfal búcsúztatta. PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzatának lapja XII. évfolyam 2. szám Megjelenik negyedévente 350 példányban ISSN Felelős kiadó: Kuglics Gábor Felelős szerkesztő: Palkó Zsolt Következő lapzárta: július 1.

2 2 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN A polgármester hangja Tisztelettel köszöntök minden Püspökmolnári lakost! Elsőként a legnagyobb érdeklődést kiváltó csatorna-beruházás alakulásáról kívánok tájékoztatást adni: Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség másodfokú határozata ellen Szalai István jogi képviselője által felülvizsgálati keresetet nyújtott be a Vas Megyei Bírósághoz. Ezért a közigazgatási per lefolytatásáig fel kellett függeszteni a közbeszerzési eljárás kiírását. A képviselő-testület a bírósági döntés meghozatala után kíván közmeghallgatást tartani, hogy pontos választ tudjunk adni minden felmerülő kérdésre. Településünk másik nagy kihívása: bánya vagy nem bánya?! Mindenki számára köztudott, hogy községünk két végén égetik a gyertyát, vagyis két bányászati cég egymással versengve rohamléptekben bányászsza el a maradék nem ártéri termőterületeket. Úgy gondolom, hogy jelenlegi állapotában is túlbányászottak a falu földjei. Ilyenre nincs is példa sehol a Rába környékén. Itt az idő, hogy megálljunk egy pillanatra, és elgondolkodjuk azon, hogy a mának élve hagyunk feldúlni mindent, vagy gondolunk a jövőre, és az utókornak hagyunk lehetőséget a maradék mezőgazdasági területek megőrzésével. A 2010-es év ár- és belvíz pusztításai országos kitekintésben is szemléletváltást követelnek, és felértékelődnek a biztonságban művelhető területek. Az árak pedig előbb-utóbb közelíteni fognak az ausztriai termőföldárakhoz. Iskolánk üzemeltetése pénzügyi szempontból komoly kihívás elé állítja a két fenntartó önkormányzatot. Oktatás terén viszont nagy előny a diákoknak az alacsonyabb osztálylétszám, a túlzsúfolt tantermekben tanuló társaikhoz képest. Lelkiismeretes, odaadó munkát végző pedagógusgárdának köszönhetően sok tanuló ér el kiemelkedő eredményeket. Szeptembertől biztosított a kétnyelvű oktatás. Áprilisban felszerelik az interaktív táblákat. A környéken egyedülállóként rendelkezünk tornacsarnokkal, mely az időjárási körülményektől függetlenül biztosítja a testnevelés órák megtartását, valamint egyéb sportolás lehetőségét. A következő tanévtől továbbra is ingyenesen biztosítjuk diákjainknak a tankönyveket. Az idei évben a beiratkozás megtörtént, köszönet a szülőknek, akik továbbra is bizalmat szavaztak iskolánknak! Mindent elkövetünk, hogy ezt a bizalmat megszolgáljuk. Megkérem azokat a szülőket, akik máshová íratták be gyermekeiket, gondolják újra döntésüket és hozzák vissza a diákokat! Püspökmolnárinak fontos, hogy legyen iskolája, az iskolának viszont szüksége van diákokra. Jelen helyzetünkben nagy gond, hogy a diákokkal együtt a normatív támogatás is máshova utazik. A jelenlegi létszám mellett ez évi 7-8 millió Ft. Nem is merek arra gondolni, mi-mindent lehetne ebből a pénzből megvalósítani. Január második felében az ingázó diákok részéről érkezett megkeresés, hogy a Szombathelyről 14 óra 15 perckor érkező vonathoz csatlakozó buszjárat beindítását szervezzük meg. A Volán társaság vezetőit megkeresve, több fordulós tárgyalás eredményeként március 1-jétől minden hétköznap, iskolaidőben busz szállítja az utasokat az állomásról. Ezzel egy régi kívánság teljesült. Ezúton is megköszönöm a Vasi Volán Zrt. vezetőinek a rugalmas hozzáállást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Továbbra is várjuk építő jellegű felvetéseiket településünk életének jobbítása érdekében! Rodler Csaba polgármester Az önkormányzat hírei A 2011 februárjában megtartott képviselő-testületi üléseken a körjegyzőség, az ÁMK, és az önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalására került sor. Az önkormányzat költségvetésében a temetőbővítésre, szennyvízberuházáshoz kapcsolódó kiadásokra, kábeltelevízió-hálózat optikai hálózatra történő átépítésére, a rendezési terv módosítására, szolgálati lakás tetőjavítására, az önkormányzati hivatalban irodabútor beszerzésére, óvodai fejlesztő játék beszerzésére és az iskolai tantermek felújítására lett elkülönítve pénzösszeg. A rendezési terv módosítását a kép- viselő-testület kezdeményezte az alábbi településfejlesztési döntéssel: Országos területrendezési terv évi módosításával összefüggő övezeteinek lehatárolása, Vas megyei Területrendezési Terv övezeteinek lehatárolása. A változtatási tilalommal érintett Püspökmolnári 047/4, 047/5, 053/7, 077/15, 077/13, 053/8, 053/9, 053/10, 053/5, 053/4, 053/3, 053/2, 052/1, 052/2. hrsz. ingatlanokra vonatkozó környezet- és természetvédelmi szabályozása. A település hatályos rendezési tervében szereplő tervezett bányászati célú területek lehatárolása. A szennyvízcsatorna-hálózat nyomvonalának és szennyvíztisztító telep helyének és alkalmazott technológiájának kijelölése. A 02/3 hrsz-ú ingatlan vízgazdálkodásra alkalmas területként történő meghatározása, köztemető déli irányban történő bővítésének meghatározása, építési telkek prioritási sorrendjének felülvizsgálata. A döntés kiegészítésre került a Horgász utca hétvégi házas üdülőterület helyett falusias lakóterület -ként történő módosításával. Az általános iskolában az interaktív táblák TIOP /1 jelű pályázat

3 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 3 megvalósítására az eszközök beszerzésével, kivitelezésével, és az oktatás megszervezésével a Global IT Services Kft. (Zalaegerszeg) kapott megbízást bruttó 7.05 millió Ft értékben. A Lasselsberger Hungária KFT. (Budapest) a bányabővítéssel érintett területen elrendelt változtatási tilalom visszavonását kérte, kilátásba helyezve 290 millió Ft-os bíztatási kártérítési igényét. A képviselő-testület a kérelem tartalmát március 8-i rendkívüli ülésén megtárgyalta, azonban az elfogadott döntésén nem kívánt változtatni. Az önkormányzat ebben az évben is meghirdette pályázatát helyi civil szervezetek támogatására. A benyújtott pályázatok alapján a Sportkör 1milliő Ft, a Polgárőr Egyesület 100 e Ft, a Nyugdíjas Klub 150 e Ft, Püspökmolnáriért Egyesület 70 e Ft, Szabadidősportok Egyesülete 70 e Ft összegű támogatásban részesül év végi elszámolási kötelezettséggel április 1-jén a képviselő-testület napirendjében a évi gazdasági program, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata, valamint a szociális rendelet módosítása került megtárgyalásra. A szociális törvény január 1. napjától a rendelkezésre állási támogatás helyett bérpótló juttatás címén részesíti ellátásban a kérelmezőket. A helyi önkormányzatok felhatalmazást kaptak arra, hogy rendeletben szabályozzák a bérpótló juttatásban részesülő személyek kötelezettségeként az általa életvitelszerűen lakott ház és környékének rendben tartását. Ezen lehetőséggel élve elfogadásra került a szociális rendelet, mely 4/A.. az alábbiakat határozza meg: Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az Szt. 33 -ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, b) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, d) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: e) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar, rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, f) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. Amennyiben kérelmező, illetve az ellátásban részesülő személy fenti szabályokat nem tartja be, részére a bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve az ellátást meg kell szüntetni. A képviselő-testület megbeszélte a falunappal kapcsolatos elképzeléseket, megegyeztek abban, hogy ebben az évben sztárzenekar megrendelésére nem kerül sor. Az itt megtakarított költségeket inkább az óvodai fejlesztő-játékok finanszírozására fordítják, melynek összköltsége 600 ezer Ft. A megrendelt fejlesztő játékok mellé Babos Vince képviselő 3 db játék elkészítését társadalmi munkában vállalta 300 ezer Ft értékben. Így intézményünk 900 ezer Ft értékű beruházással gazdagodhat. Kissné Mátyás Éva körjegyző Püspökmolnári szennyvízelvezetésének- és tisztításának megoldása című projekt az Európai Unió támogatásával, a Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. NYDOP-4.1.1/A Felhívás! A jó idő beköszöntével egyre gyakrabban találkozunk házaló, adománygyűjtő emberek megjelenésével. Ilyen-olyan jogcímen kéregetnek, de általában beteg gyermekekre hivatkoznak, néha valamilyen nyugtát is adnak. Ehhez a tevékenységhez az önkormányzat engedélyt nem ad. Kérjük a lakosságot, az ilyen típusú gyűjtéseket ne támogassák! Az ilyen típusú pénzek felhasználásáról semmilyen információnk nincs. A begyűjtött pénz sorsát nem lehet nyomon követni. Itt volt farsang, állt a bál rendezvények az év elején Az idén meglehetősen hosszúra nyúló farsangi időszak több helyi intézménynek és civil szervezetnek is lehetőséget adott arra, hogy egy buli, vagy egy vacsora erejéig vendégül lássa saját közösségének tagjait vagy éppen a falu apraját-nagyját. A farsangi rendezvények sorát a Nyugdíjas Klub mulatsága nyitotta meg, ők február első hétvégéjén mulattak, harmónikaszó kíséretében. A következő hétvégén az önkéntes tűzoltók tartották meg ilyenkor hagyo- mányos vacsorájukat, majd újabb hat nap elteltével a polgárőrök beszélték meg az éves teendőiket egy finom vacsora keretében. Másnap, február 19-én került sor a Prinz Gyula ÁMK szülői munkaközösségi báljára, melyen hajnalig ropták a mulatni vágyók. Ha pedig iskolás rendezvényekről van szó, idén kissé rendhagyó módon, diszkóval és jelmezversennyel ünnepelték meg a farsangot a felső tagozatosok, míg az alsósok műsorára már március elején került sor. A sort a képen is látható ovisok zárták, az ő ünnepségükre csakúgy, mint a kisiskolásokéra március 5-én került sor. Hírözön

4 4 Fogy a magyar, fogy a molnári PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN Napjainkban sajnos egyre több csatornából érkezik felénk a hír, hogy Magyarország lakosságszáma erőteljesen csökkenő tendenciát mutat. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint már idén tízmillió alatti számot kell majd említenünk, ha valaki rákérdez, hogy hány fő Magyarország népessége. Az országos méreteket öltő fogyás nemcsak a városokra, hanem a falvakra is kihat. Községünk sem kivétel, itt a lakosság száma egy évtized alatt száz fővel csökkent. - Most értünk el arra a pontra, hogy Püspökmolnári lakosainak a száma 900 fő alá fog csökkenni mutatja a legfrissebb statisztikát Horváth Miklósné, a helyi önkormányzat anyakönyvvezetője. - Örömteli viszont, hogy amíg tavaly csak négy gyermek született a faluban, addig idén már elértük a hármat. Sőt, ahogy hallani, újabb kis jövevények várhatók bizakodik. Bizony elkel az utánpótlás, hiszen az elmúlt esztendők közül legutoljára a 2006-os volt az, amikor gyarapodott községünk lakossága. Az 1990-től napjainkig vizsgált statisztikákból az is kiderül, hogy a 90-es évek hozták az igazi gyarapodást, hiszen míg ennek a periódusnak a végén a lakónépesség száma ezer felett is járt, a 2000-es évektől egészen napjainkig a már említett mélypontra esett vissza. Az elmúlt 20 év statisztikáinak alakulását táblázaton is, és grafikusan is ábrázoltuk, ennek részletes elemzése helyett inkább vizsgáljuk Az adatok vizsgálatánál az év végi lakónépességet vettük figyelembe, amely magában foglalja az állandó lakosok, és a községben tartózkodási hellyel rendelkezők számát is meg, hol tartunk jelenleg. Püspökmolnárinak december 31-én összesen 901 lakosa volt. Mivel azóta három születés, és négy elhalálozás történt emellett betelepülésről illetve elvándorlásról nincs információnk községünk lélekszáma éppen 900 fő. Az érdekességek közé tartozik, hogy többségben vannak a hölgyek, ez az elmúlt húsz év statisztikáira is jellemző. A tavaly év végi kimutatások szerint PÜSPÖKMOLNÁRI LAKÓNÉPESSÉGE 1990 ÉS 2010 KÖZÖTT 1990 (ÉV VÉGI ADATOK ALAPJÁN) Püspökmolnári lakónépessége 1990 és 2010 között (év végi adatok alapján) évszám férfi és 473 nő él községünkben. Ugyancsak szembetűnő, hogy a hajadonok illetve a nőtlenek száma alig marad el a házasokétól (nők: 171 és 196, férfiak: 193 és 195), természetesen az előbbi két kategóriába tartoznak a 18 éven aluliak is. Elvileg tehát az utánpótlás adott lenne, ám arra is kíváncsiak voltunk, mi kell ahhoz, hogy a lakosság számának újbóli felemelkedése újra megvalósulhasson. - Véleményem szerint vannak olyan tényezők, amelyekkel maradásra, és beköltözésre tudjuk ösztönözni az itt lakókat, illetve az ide költözni szándékozókat kezdi mondandóját Rodler Csaba, községünk polgármestere. Elsősorban a közlekedés feltételein szeretnénk javítani, úgy gondolom, ha ezt csak kis lépésekben 1020is, de meg lehet valósítani. Emellett fontos, hogy községünk ben mind az óvoda, mind az iskola magas színvonalon működjön, valamint szükség van több, a falu apraját-nagyját megmozgató programra is. Úgy érzem ez utóbbi területen is történt előrelépés a közelmúltban osztja meg velünk véleményét a falu első embere. Kétség kívül a fent említett tényezők elengedhetetlenek ahhoz, hogy a javulás elkezdődjön. Ami viszont még fontosabb: összefogásra van szükség ahhoz, hogy a létszámbeli és erkölcsi gyarapodáshoz szükséges terveket a falu minden lakója együtt, közösen tudja megvalósítani. Palkó Zsolt fő

5 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 5 Az iskola hírei Bizonyára valamennyi kedves Olvasó előtt ismert, hogy a Prinz Gyula Általános Művelődési Központ többcélú, oktatási, nevelési, közművelődési feladatokat lát el. Összehangolt intézményegységi tevékenységeivel arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa mindkét település lakosságának az oktatáshoz, a neveléshez és a művelődéshez kapcsolódó jogainak érvényesítését, az ahhoz szükséges feltételeket, lehetőségeket. Fontossági sorrendtől eltekintve az egyik színtér az általános iskola, melynek tárgyi feltételei megfelelőek, a felújítás, a korszerűsítés folyamatos. Kollégáimmal célul tűztük ki, hogy az iskolánk minden tanulója pedagógiai irányítással személyes adottságait és lehetőségeit mind teljesebben kibontakoztathassa. A tehetség univerzális adottság. De rengeteg bátorság kell ahhoz, hogy éljünk vele: merj a legjobb lenni! Paulo Coelho gondolatait alapul véve reménykedünk abban, hogy a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén a jövőben újabb sikereket érhetünk el. Az eltelt 3 és fél évre is büszkék lehetünk. Az országos kompetencia-mérésen az iskolánk mutatói a hozzánk hasonló adottságokkal rendelkező intézményekhez képest jobbak, az országos átlagot meghaladják. A 2008/2009-es 8. osztályos eredmények a városi átlagot is meghaladták. Év végi tanulmányi átlagaink: 2007/2008-ban 3,9; 2008/2009-ben 3,93; 2009/2010-ben 3,86. A mostani félévi eredmény, amelyben már az alsó tagozatos diákjaink eredménye is tükröződik 4,15. Nem volt végzős diákunk, aki ne tanult volna tovább. Még alig küldtük el nyolcadikosaink továbbtanulási lapját a középiskolákba, máris új örömteli eredményről számolhatok be. A 2011/2012-es tanévre 15 első osztályos iratkozott be. A mostani óvodásokat a leendő tanító nénijük már meglátogatta, és bizakodva várja a közös munkát. Mit kínál partnereinek az iskola? Az általános műveltséget megalapozó folyamatban megszerzett kompetenciákat a tanórák alatt Nyelvoktatás terén a szülők körében elvégzett felmérés alapján 2011/2012- es tanévtől kezdve 4. osztálytól felmenő rendszerben az angol nyelv oktatása. Felső tagozaton második idegen nyelv Továbbtanulási mutatóink: Tanév Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 2007/ fő 11 fő 8 fő 2008/ fő 9 fő 6 fő 2009/ fő 12 fő 12 fő gyakorlása szakköri keretben. Órarendbe beépített tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon való részvétel Alsó tagozaton logopédiai foglalkozások keretében beszédtechnika fejlesztését, korrigálását. Szakköri foglalkozások lehetőségét Sportfoglalkozásokat Szabadidős programok sokaságát A felsorolt lehetőségek biztosítják, hogy tanulóink különböző versenyeken sikeresen, tudásuk legjavát adva érjenek el szép eredményeket. A hatodik évfolyamosok megyei döntőjében Török Bálint 15., Nagy Szilárd 17. helyen végzett. Szabó Tímea a 7-8. osztályosok országos kiírású történelem versenyének megyei döntőjében 19. helyezett lett. A Hevesy György kémiaverseny döntőjébe öt tanulónk jutott be. A Simonyi István helyesírási verseny döntőjébe a megyéből évfolyamonként tanulót hívtak be. Közöttük van Görcsi Mária Marietta 5. osztályos, illetve Hosszú Ivett 8. osztályos tanulónk. A Szombathelyen megrendezett matematikai alapműveleti verseny eredményére még várunk. Tanulóink több levelezős versenyen is részt vesznek, vettek. A történelem témájú Portyák a múltba nevű versenyre 5. osztályból 3; 6. osztályból 4 csapat nevezett. A Bechtold István természetismereti versenyen 3 csapatunk vett részt. Ugyancsak e témakörben meghirdetett Mikrokozmosz versenyre is szorgalmasan készülnek az érintettek. A szombathelyi Gotthárd Jenő Általános Iskola által meghirdetett Megsebzett bolygó verseny döntőjébe meghívott 11 csapat között ott szerepel a mi iskolánk csapata is. A Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola által a Víz világnapja alkalmából meghirdetett vetélkedőjének időpontja április18; ezen is képviselik tanulóink az iskolát. Az eddigi eredményekhez mind a tanulóknak, mind a felkészítő nevelőknek ezúton is gratulálok! Természetesen a tanulás mellett kikapcsolódásra is volt alkalom, hiszen ebben az évben megrendeztük a farsangunkat. A felsősök kezdték az évadot. A

6 6 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN disco előtt ahol DJ Szupi szolgáltatta a zenét jelmezversenyt is tartottunk. Március elején az alsó tagozatosok öltöztek be ötletesnél-ötletesebb jelmezekbe. Mindkét alkalommal lehetőség volt süti és tombola vásárlásra, amihez jelentős szülői segítséget kaptunk. A gyerekek és kollégáim nevében is köszönöm a támogatást! Március 15-i ünnepélyünket közösen tartottuk az adott település lakosságával. Az érdeklődő 7-8. osztályos tanulóinknak lehetősége volt megtekinteni az Élet Menete Alapítvány által szervezett holokauszt vándorkiállítást. Az előttünk álló feladatok is adnak bőven munkát. A szünet előtti napon szemétszedéssel járulunk hozzá környezetünk tisztaságához. Környezetvédelem és a hulladék újrahasznosítás céljából május elején papírgyűjtést szervezünk mindkét településen. Fő feladatunkról sem feledkezünk meg, hogy a tavaszi szünetről visszaérkezve belevágjunk az év végi hajrába, azzal a reménnyel, hogy az év végi értékeléskor ne a bánat miatt könnyezzünk. Smolczer Tibor igazgató Hagyományőrző disznótoros Püspökmolnári Község Önkormányzata március 14-én a helyi sportpályán disznótorost tartott. A rendezvény célja a régi hagyományok felelevenítése, azok megismertetése a fiatalabb korosztállyal. A disznóölés reggelén a nagy hidegre való tekintettel na és persze bátorításként fogópálinkával kezdődött a nap. Mikor már mindenki kellő bátorsággal volt ellátva, a böllér vezényletével megtörtént a bökés, mely során aszszonyaink felvették a vért, majd csomómentesre keverték, ahogy azt kell. A vágás nem a futballpályán történt, cocánk utánfutón szállítva érkezett a tetthelyre, de a további teendők már a nyilvánosság szeme előtt zajlott. A katlanokban ekkor már fortyogott a víz, kezdődhetett a perzselés és a mosás. Hol van már a régi jól bevált szalmás perzselés? A múlt emlékei között. Semmi akadálya nem lenne egyébként ennek a módszernek sem, de bizony a gázos perzselés gyorsabb, hatékonyabb, alaposabb. Szerencsére így is megmarad az égő szőr, a perzselődő bőr jelleg- zetes szaga, amit a jelen levők egy része kiválóan visel el, a többiek inkább elsomfordálnak. Amikor jószágunk bronzbarnára sült, következhetett a bőr megtisztítása, amelynek gondolom bárki által ismert eszközei a gyökérkefe, a megfelelő kés és a tiszta víz melyek gyorsan a szorgoskodó kezekbe kerültek. A sertés átlényegült, soha fehérebben nem ragyogott a bőre, mint mielőtt a böllér kése belevágott volna. A tisztítás után az állatot rendfára húztuk, majd elkezdődött a disznó bontása, darabolása. Ahogy a máj az asszonyok kezébe került rögtön, nekiláttak a reggeli elkészítésének. Asztalhoz ültünk, majd elfogyasztottuk a frissiben főzött májat - nem, nincs megfelelő kifejezés a különbség érzékeltetésére. Omlós falatok, pompás ízek harmóniája, az étel egyszerű tálalás mellett is fenséges látványa, adják-adták együtt a tökéletesség érzését aki ezt nem ismerheti, az olyat hagy ki az életéből, ami pótolhatatlan. A falatozás közben és azt követően Horváth László úr zenét szolgáltatott külön köszönet neki - mely csak még jobban fokozta a hangulatot. Miután jóllaktunk a férfiak a bontószékek, a hölgyek a katlanok és gáztűzhelyek mellett ténykedtek. A jószág darabokra bontása tökéletes minőségben megtörtént. Nem trancsírozás, nem kapkodás, hanem célirányos munkamozzanatok követték egymást. A gyönyörű, kb. 220 kilós állat szinte pillanatok alatt konyhakész állapotba került. Természetesen kijár a dícséret a segítőknek is, mert látható hozzáértéssel tették ők is a dolgukat. 11 óra felé már lehetett a levegőben érezni az ebéd illatát. Készült a kolbász, töltöttük a hurkát, mindenki tette a dolgát. A nők főzték a toroskáposztát, a levest, és sütötték a húst, az érdeklődök pedig lelkesen fogyasztották a finomabbnál-finomabb falatokat. Délután négy órára a coca az orra hegyétől a farka végéig elfogyott, és egy kicsit fáradtan, de elégedetten ültünk le bízva abban, hogy sikerült egy kicsit színesíteni falunk lakóinak az életét. A nap zárásaképpen községünk polgármestere, Rodler Csaba palacsintát sütött a jelenlévőknek, a gyerekek nem kis örömére. Püspökmolnári Önkormányzat Képviselő Testületének nevében köszönetemet fejezem ki mindazok számára, akik saját idejüket nem sajnálva munkájukkal és támogatásukkal segítették e rendezvény létrejöttét! Horváth Tamás

7 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 7 A molnári vendégfogadó bérbe adása 1817-ben Az előző Hírözönben bemutatott molnári birtokos család, a Sallérok jól szervezett és precízen dokumentált gazdálkodást folytattak, bőséges bevételeik által pedig kiemelkedtek a megyei nemesség sorából. A családi levéltárban külön iratcsomóban vannak a bérbeadási szerződések, melyek közül egyet, a molnári vendégfogadó bérbe adását szeretném bemutatni 1817-ből. A korabeli gyakorlat szerint a bérbe (azaz: árendába) adás három évre szólt, itt is esztendőkre kötöttek szerződést. Sallér Judit molnári uradalma Mithli László mészárosnak adta árendába a molnári vendégfogadót és vele együtt a mészárszéket. (Ezek a Kossuth és a Petőfi utca sarkán álltak, később itt volt a Vadalma-kocsma.) Tartozott hozzá még a határban két hold szántóföld és nyolc szekér fa szedésének joga. Mindezért a bérbe vevő (árendás) évi 100 Ft-ot volt köteles fizetni, félévente előre. A szerződés további pontokat is kikötött. Így pl. a bérbe vevőnek kötelessége volt a mészárszékben összegyűlt fagy- gyút (megszárítva) az uraságnak megvásárlásra felajánlani. Ha az uradalom nem élt az elővásárlási jogával, csak akkor adhatta el másnak. A kocsmáros köteles volt ötven akó bort az aktuális áron az uraságtól megvenni, kivéve, ha a bor rossz minőségű volt. Előírta a szerződés, hogy a mészárosnak le kell vágnia az uraság marháit, és köteles a húst is folyó áron megvenni, a marhabőrt pedig tartozik kikészítve, kiszárítva visszaadni. Ugyancsak a mészáros kötelessége volt a földesúr sertéseinek levágása és a hús feldolgozása. Előírta a szerződés azt is ami egy fogadósnak amúgy is elemi érdeke, hogy a betérő vendégekkel jól bánjon (de az illendőnél több húst ne adjon nekik!), a bort pedig büntetés terhe mellett igaz mértékkel mérje. Köteles volt a vendéglős az extra szobákat az érdemes utasok számára tisztán tartani, az uraságot jó hússal ellátni, az épületekre vigyázni. Amennyiben gondatlanságból tűz ütött volna ki, a kárt meg kellett volna térítenie a földesúr számára. A szerződést aláíró Mithli László molnári mészáros a kor szokásai szerint nemcsak magát, hanem örököseit is kötelezte, hogy az összesen 300 Ft befizetéséért kötelezettséget vállalnak. A szerződést az uradalom részéről Saly Antal írta alá, aki egyébként Szenttamáson lakott. (Kép: a molnári uradalom pecsétje, benne Sallér Judit címerével, azaz balról a Festeticsek, jobbról a Sallérok címerpajzsa, felette pedig a kilenc ágú grófi korona.) Kuglics Gábor A Püspökmolnáriért Egyesület első negyedéve A Püspökmolnáriért Egyesület a szokott módon a Prinz Gyula megemlékezéssel és földrajzversennyel nyitotta az évet. Január 29-én zajlott le a program, melynek során az önkormányzat, az iskola és az egyesület koszorújának elhelyezésére került sor az iskola előtti emlékművön és a szülőházon. A földrajzverseny díjkiosztójára a kultúrházban került sor, ahol Pék Hajnalka földrajztanár beszámolt a versenyről, majd sor került a díjak kiosztására. A vetélkedő 7-8. osztályos diákok ismeretterjesztő témájú könyveket, folyóiratokat, dvd-ket, térképeket és mozijegyeket nyertek budapesti könyvkiadók, az érdi Magyar Földrajzi Múzeum, a TIT és a Cinema City Savaria Pláza jóvoltából, összesen mintegy Ft értékben. A vetélkedő gyerekek sorrendje a következő lett: 1. Török Adrián, 2. Pungor Aliz, 3. Kiss Dániel, 4. Porpáczy Rita, 5. Hosszú Ivett, 6. Horváth Martin, 7. Kozma Noémi, 8. Gombor Krisztián, 9. Varga Rebeka, 10. Pásti Tünde, 11. Klőer Melinda. A gyerekek mellett az iskolai és a községi könyvtárnak, ill. a vetélkedőt lebonyolító tanárnőnek is jutott az ajándékokból. A rendezvény a Püspökmolnáriért Egyesület Prinz Gyula-emlékkiállításának megtekintésével zárult. A programról a Vas Népe és a Rábavidék c. lapok is beszámoltak. Egyesületünk részt vett a március 15- ei ünnepi megemlékezésen is: hét fiatal fáklyás sorfalat állt és Kossuth-nótákat énekelt. Március 12-én pedig nőnapi bált tartottunk. Április 3-án Községünk története térképeken címmel kiállítást szerveztünk a kultúrházban, melyen századi térképek voltak láthatók. A 18 db-os gyűjteményben katonai, közigazgatási, egyházi, vasúti és vízügyi térképek egyaránt voltak. Az év eleje nálunk a pályázatírás időszaka is. A Nemzeti Civil Alapprogramhoz működési költségeinkre, ill. egy újság megjelentetésére adtunk be pályázatot. Pályáztunk a budapesti Civil Rádióhoz is a rádióban történő megjelenésre, de sajnos nem nyertünk. A községi önkormányzathoz közösségi programjaink támogatására benyújtott pályázatunkra Ft-ot szavazott meg a testület. Jelenleg a tavalyi év mérlegbeszámolójának készítése és két áthúzódó pályázatunk elszámolása zajlik. Szervezetünket a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet az idei évben is a számlavezetési díj elengedésével támogatja. Közhasznú egyesületünk idén is gyűjti az adó 1%-os támogatásokat. Aki teheti, kérjük, segítse ezzel munkánkat! Adószámunk: Kuglics Gábor

8 8 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN Fák a jövőnek Április 2-án Milfai Biankának, Jobbágyi Gergőnek, Tóth Annabellának és Bóna Laurának hársfát ültettek szüleik az iskola udvarán. Erre a Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát! című országos akció keretében került sor, melyhez a Püspökmolnáriért Egyesület kezdeményezésére a községi önkormányzat csatlakozott. A gemenci erdészet programjának lényege, hogy az előző évben született gyermekeknek a szüleik ültetnek el egy fát, amit az erdészet ad, őshonos magyar fafajokból. A települések pedig adják a területet, és majd gondozzák a fákat. Az akció célja, hogy növekedjenek a települési zöldterületek, erősödjön a felnövekvő nemzedékeknek a fához, az erdőhöz, a természethez való kötődése és persze a szülőfalujukhoz is, ahol a fájuk áll! Bízunk benne, hogy a fához hasonlóan a gyerekek is helyben maradnak, és sokat tesznek majd a szülőfalujukért! Addig pedig jó egészséget és sok boldogságot kívánunk nekik és szüleiknek! Hírözön Figyelem! A Petőfi utcai szóré épületében lévő helytörténeti gyűjtemény megtekinthető május 7-én (szombaton) között. Mindenkit szeretettel várunk! A gyűjtemény továbbra is fogad régi képeket, iratokat, tárgyakat. A kultúrház honlapja A Prinz Gyula ÁMK Püspökmolnári Művelődési Ház március közepe óta elérhető a világhálón is, a www. pmkulturhaz.5mp.eu címen. A honlap egy ingyenes weboldal-szerkesztővel készült, így se a tárhely, se a domainnév, se a frissítés nem kerül pénzbe. A weblapon megtalálhatók a könyvtári kölcsönzés szabályai, a teleház szolgáltatási díjai, nyitva tartás, elérhetőségek, megtekinthetők a kultúrház fotói. Az oldalt lehet lájkolni, van rajta szavazás és üzenőfal. A későbbiekben hetikétheti rendszerességgel kerülnek fel rá a legfrissebb hírek (pl. a legújabb könyvek és filmek, kultúrházi programok, stb.). Kérem az intézmények és a civil szervezetek vezetőit, hogy amennyiben valamilyen rendezvényük lesz a kultúrházban, juttassák el hozzám, hogy feltehessem a weboldalra! A könyvtár leselejtezett könyveiből még lehet vásárolni, minden darab csak 200 Ft! Új könyvek és filmek vásárlásával az állomány folyamatosan gyarapodik. A teleház szolgáltatási díjai sem emelkedtek immár 2 éve; fekete-fehér nyomtatás és fénymásolás: 20 Ft/oldal, számítógép- és Internet-használat: 160 Ft/óra. A játékos kedvű olvasóknak számos társas-, kártyaés ügyességi játék áll rendelkezésre. Mindenkit vár a könyvtár és a teleház! Kuglics Gábor A dobogóra is jó eséllyel pályázik a futballcsapat Elkezdődött Ahogy előző számunkban írtuk, új vezetőséggel, ám a régi elszántsággal és ambíciókkal vágott neki az évnek a Püspökmolnári KSK. A tavaszi szezonból eltelt hat forduló alatt ráadásul az eredmények is jöttek, a csapat jelenleg karnyújtásnyira van a dobogótól. A Püspökmolnári KSK focicsapata február elején kezdte meg a felkészülést, Kovács Zsolt játékos-edző irányításával. A keretbe két új futballista érkezett: Halmosi András és Simon Ádám, míg előbbi új szerzemény, utóbbi a tartalékcsapattól csatlakozott a felnőttekhez. Mivel a megyei szövetség az első tavaszi forduló halasztásáról döntött, a küzdelmek március közepén kezdődtek. A megyei II. osztályú bajnokság szombathelyi csoportjában vitézkedő molnáriak eddigi öt meccsükön tíz pontot szereztek. Jelenleg egy hárommeccses győzelmi szériának köszönhetően a negyedik helyen állnak, mindössze négy ponttal lemaradva a listavezetőtől. A tartalékcsapat szereplése sajnos már nem sikerült ilyen fényesre: a fiatalok idén még csak egy győzelmet arattak a négy vereség ellenében, és így már kevés arra az esélyük, hogy az élmezőnyben végezzenek. Jelenleg a táblázaton a tizedik pozíciót foglalják el. Mentségükre legyen mondva, hogy eddigi összes meccsükön csere nélkül álltak fel. A bajnokságból még tíz forduló van hátra, a Püspökmolnári KSK szereplését június 19-én, hazai pályán, Kőszegfalva ellen zárja. Hírözön

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola H 2750 Nagykőrös, Mentovich u (1) e)

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola H 2750 Nagykőrös, Mentovich u (1) e) 23. (1) e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, és az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: A hatályos Szervezeti

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Demecser

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

XI. évfolyam 2. szám. fog létrejönni, így azt a két település fogja fenntartani költségtakarékossági

XI. évfolyam 2. szám. fog létrejönni, így azt a két település fogja fenntartani költségtakarékossági PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1 PÜSPÖKMOLNÁRI XI. évfolyam 2. szám HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzati lapja Az önkormányzat hírei A 2010. február 16-án megtartott képviselõ-testületi ülésen az önkormányzat

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére Kisberény Község Polgármestere 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: /2011. ELŐTERJESZTÉS Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. június 08-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2017/ szeptember 1 (péntek) június 15 (péntek) 180 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2017/ szeptember 1 (péntek) június 15 (péntek) 180 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2017/2018. 2017.szeptember 1 () 2018. június 15 () 180 tanítási nap aug. 22-ig IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 23. Pedagógusok munkába

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben