PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN. Püspökmolnári község önkormányzati lapja. Emlékezés a hősökre PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN. Püspökmolnári község önkormányzati lapja. Emlékezés a hősökre PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1"

Átírás

1 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1 PÜSPÖKMOLNÁRI XII. évfolyam 2. szám április Emlékezés a hősökre HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzati lapja ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETÉS: BOGNÁR BOTOND Kovács Zsuzsanna és Bognár János fia. Szül.: Szombathely, február 8-án. KOVÁCS ZORKA Horváth Diána és Kovács Krisztián leánya. Szül.: Szombathely, február 12-én. HORVÁTH VILLŐ JULIANNA Nagy Adrienn és Horváth László leánya. Szül.: Szombathely, február 27-én. HÁZASSÁG: PAPSZT ADRIENN és VARGA KÁROLY Ideje: március 12., Püspökmolnári. HALÁLOZÁS: LUKÁCS IMRE Elhunyt: január 5-én. NAGY BÉLA TIBOR Elhunyt: február 1-én. GREFFER GYÖRGYNÉ Születési neve: Treplán Mária Elhunyt: február 4-én. SZABÓDI JÁNOS Elhunyt: március 26-án. Püspökmolnáriban idén is sor került a hagyományos március 15-i megemlékezésre, amelynek ezúttal is a helyi kultúrház adott otthont. Az ünneplő közönség először elénekelte a Himnuszt, majd az általános iskolások színvonalas műsora következett, amelyben felelevenedtek 1848 és 1849 legjelentősebb eseményei. Ezt követte Kuglics Gábor helytörténész ünnepi beszéde, majd a Szózat eléneklése után hazafelé indulókat a Kossuth-nótákat éneklő, helyi fiatalokból verbuválódott fáklyás sorfal búcsúztatta. PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzatának lapja XII. évfolyam 2. szám Megjelenik negyedévente 350 példányban ISSN Felelős kiadó: Kuglics Gábor Felelős szerkesztő: Palkó Zsolt Következő lapzárta: július 1.

2 2 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN A polgármester hangja Tisztelettel köszöntök minden Püspökmolnári lakost! Elsőként a legnagyobb érdeklődést kiváltó csatorna-beruházás alakulásáról kívánok tájékoztatást adni: Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség másodfokú határozata ellen Szalai István jogi képviselője által felülvizsgálati keresetet nyújtott be a Vas Megyei Bírósághoz. Ezért a közigazgatási per lefolytatásáig fel kellett függeszteni a közbeszerzési eljárás kiírását. A képviselő-testület a bírósági döntés meghozatala után kíván közmeghallgatást tartani, hogy pontos választ tudjunk adni minden felmerülő kérdésre. Településünk másik nagy kihívása: bánya vagy nem bánya?! Mindenki számára köztudott, hogy községünk két végén égetik a gyertyát, vagyis két bányászati cég egymással versengve rohamléptekben bányászsza el a maradék nem ártéri termőterületeket. Úgy gondolom, hogy jelenlegi állapotában is túlbányászottak a falu földjei. Ilyenre nincs is példa sehol a Rába környékén. Itt az idő, hogy megálljunk egy pillanatra, és elgondolkodjuk azon, hogy a mának élve hagyunk feldúlni mindent, vagy gondolunk a jövőre, és az utókornak hagyunk lehetőséget a maradék mezőgazdasági területek megőrzésével. A 2010-es év ár- és belvíz pusztításai országos kitekintésben is szemléletváltást követelnek, és felértékelődnek a biztonságban művelhető területek. Az árak pedig előbb-utóbb közelíteni fognak az ausztriai termőföldárakhoz. Iskolánk üzemeltetése pénzügyi szempontból komoly kihívás elé állítja a két fenntartó önkormányzatot. Oktatás terén viszont nagy előny a diákoknak az alacsonyabb osztálylétszám, a túlzsúfolt tantermekben tanuló társaikhoz képest. Lelkiismeretes, odaadó munkát végző pedagógusgárdának köszönhetően sok tanuló ér el kiemelkedő eredményeket. Szeptembertől biztosított a kétnyelvű oktatás. Áprilisban felszerelik az interaktív táblákat. A környéken egyedülállóként rendelkezünk tornacsarnokkal, mely az időjárási körülményektől függetlenül biztosítja a testnevelés órák megtartását, valamint egyéb sportolás lehetőségét. A következő tanévtől továbbra is ingyenesen biztosítjuk diákjainknak a tankönyveket. Az idei évben a beiratkozás megtörtént, köszönet a szülőknek, akik továbbra is bizalmat szavaztak iskolánknak! Mindent elkövetünk, hogy ezt a bizalmat megszolgáljuk. Megkérem azokat a szülőket, akik máshová íratták be gyermekeiket, gondolják újra döntésüket és hozzák vissza a diákokat! Püspökmolnárinak fontos, hogy legyen iskolája, az iskolának viszont szüksége van diákokra. Jelen helyzetünkben nagy gond, hogy a diákokkal együtt a normatív támogatás is máshova utazik. A jelenlegi létszám mellett ez évi 7-8 millió Ft. Nem is merek arra gondolni, mi-mindent lehetne ebből a pénzből megvalósítani. Január második felében az ingázó diákok részéről érkezett megkeresés, hogy a Szombathelyről 14 óra 15 perckor érkező vonathoz csatlakozó buszjárat beindítását szervezzük meg. A Volán társaság vezetőit megkeresve, több fordulós tárgyalás eredményeként március 1-jétől minden hétköznap, iskolaidőben busz szállítja az utasokat az állomásról. Ezzel egy régi kívánság teljesült. Ezúton is megköszönöm a Vasi Volán Zrt. vezetőinek a rugalmas hozzáállást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Továbbra is várjuk építő jellegű felvetéseiket településünk életének jobbítása érdekében! Rodler Csaba polgármester Az önkormányzat hírei A 2011 februárjában megtartott képviselő-testületi üléseken a körjegyzőség, az ÁMK, és az önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalására került sor. Az önkormányzat költségvetésében a temetőbővítésre, szennyvízberuházáshoz kapcsolódó kiadásokra, kábeltelevízió-hálózat optikai hálózatra történő átépítésére, a rendezési terv módosítására, szolgálati lakás tetőjavítására, az önkormányzati hivatalban irodabútor beszerzésére, óvodai fejlesztő játék beszerzésére és az iskolai tantermek felújítására lett elkülönítve pénzösszeg. A rendezési terv módosítását a kép- viselő-testület kezdeményezte az alábbi településfejlesztési döntéssel: Országos területrendezési terv évi módosításával összefüggő övezeteinek lehatárolása, Vas megyei Területrendezési Terv övezeteinek lehatárolása. A változtatási tilalommal érintett Püspökmolnári 047/4, 047/5, 053/7, 077/15, 077/13, 053/8, 053/9, 053/10, 053/5, 053/4, 053/3, 053/2, 052/1, 052/2. hrsz. ingatlanokra vonatkozó környezet- és természetvédelmi szabályozása. A település hatályos rendezési tervében szereplő tervezett bányászati célú területek lehatárolása. A szennyvízcsatorna-hálózat nyomvonalának és szennyvíztisztító telep helyének és alkalmazott technológiájának kijelölése. A 02/3 hrsz-ú ingatlan vízgazdálkodásra alkalmas területként történő meghatározása, köztemető déli irányban történő bővítésének meghatározása, építési telkek prioritási sorrendjének felülvizsgálata. A döntés kiegészítésre került a Horgász utca hétvégi házas üdülőterület helyett falusias lakóterület -ként történő módosításával. Az általános iskolában az interaktív táblák TIOP /1 jelű pályázat

3 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 3 megvalósítására az eszközök beszerzésével, kivitelezésével, és az oktatás megszervezésével a Global IT Services Kft. (Zalaegerszeg) kapott megbízást bruttó 7.05 millió Ft értékben. A Lasselsberger Hungária KFT. (Budapest) a bányabővítéssel érintett területen elrendelt változtatási tilalom visszavonását kérte, kilátásba helyezve 290 millió Ft-os bíztatási kártérítési igényét. A képviselő-testület a kérelem tartalmát március 8-i rendkívüli ülésén megtárgyalta, azonban az elfogadott döntésén nem kívánt változtatni. Az önkormányzat ebben az évben is meghirdette pályázatát helyi civil szervezetek támogatására. A benyújtott pályázatok alapján a Sportkör 1milliő Ft, a Polgárőr Egyesület 100 e Ft, a Nyugdíjas Klub 150 e Ft, Püspökmolnáriért Egyesület 70 e Ft, Szabadidősportok Egyesülete 70 e Ft összegű támogatásban részesül év végi elszámolási kötelezettséggel április 1-jén a képviselő-testület napirendjében a évi gazdasági program, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata, valamint a szociális rendelet módosítása került megtárgyalásra. A szociális törvény január 1. napjától a rendelkezésre állási támogatás helyett bérpótló juttatás címén részesíti ellátásban a kérelmezőket. A helyi önkormányzatok felhatalmazást kaptak arra, hogy rendeletben szabályozzák a bérpótló juttatásban részesülő személyek kötelezettségeként az általa életvitelszerűen lakott ház és környékének rendben tartását. Ezen lehetőséggel élve elfogadásra került a szociális rendelet, mely 4/A.. az alábbiakat határozza meg: Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az Szt. 33 -ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, b) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, d) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: e) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar, rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, f) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. Amennyiben kérelmező, illetve az ellátásban részesülő személy fenti szabályokat nem tartja be, részére a bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve az ellátást meg kell szüntetni. A képviselő-testület megbeszélte a falunappal kapcsolatos elképzeléseket, megegyeztek abban, hogy ebben az évben sztárzenekar megrendelésére nem kerül sor. Az itt megtakarított költségeket inkább az óvodai fejlesztő-játékok finanszírozására fordítják, melynek összköltsége 600 ezer Ft. A megrendelt fejlesztő játékok mellé Babos Vince képviselő 3 db játék elkészítését társadalmi munkában vállalta 300 ezer Ft értékben. Így intézményünk 900 ezer Ft értékű beruházással gazdagodhat. Kissné Mátyás Éva körjegyző Püspökmolnári szennyvízelvezetésének- és tisztításának megoldása című projekt az Európai Unió támogatásával, a Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. NYDOP-4.1.1/A Felhívás! A jó idő beköszöntével egyre gyakrabban találkozunk házaló, adománygyűjtő emberek megjelenésével. Ilyen-olyan jogcímen kéregetnek, de általában beteg gyermekekre hivatkoznak, néha valamilyen nyugtát is adnak. Ehhez a tevékenységhez az önkormányzat engedélyt nem ad. Kérjük a lakosságot, az ilyen típusú gyűjtéseket ne támogassák! Az ilyen típusú pénzek felhasználásáról semmilyen információnk nincs. A begyűjtött pénz sorsát nem lehet nyomon követni. Itt volt farsang, állt a bál rendezvények az év elején Az idén meglehetősen hosszúra nyúló farsangi időszak több helyi intézménynek és civil szervezetnek is lehetőséget adott arra, hogy egy buli, vagy egy vacsora erejéig vendégül lássa saját közösségének tagjait vagy éppen a falu apraját-nagyját. A farsangi rendezvények sorát a Nyugdíjas Klub mulatsága nyitotta meg, ők február első hétvégéjén mulattak, harmónikaszó kíséretében. A következő hétvégén az önkéntes tűzoltók tartották meg ilyenkor hagyo- mányos vacsorájukat, majd újabb hat nap elteltével a polgárőrök beszélték meg az éves teendőiket egy finom vacsora keretében. Másnap, február 19-én került sor a Prinz Gyula ÁMK szülői munkaközösségi báljára, melyen hajnalig ropták a mulatni vágyók. Ha pedig iskolás rendezvényekről van szó, idén kissé rendhagyó módon, diszkóval és jelmezversennyel ünnepelték meg a farsangot a felső tagozatosok, míg az alsósok műsorára már március elején került sor. A sort a képen is látható ovisok zárták, az ő ünnepségükre csakúgy, mint a kisiskolásokéra március 5-én került sor. Hírözön

4 4 Fogy a magyar, fogy a molnári PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN Napjainkban sajnos egyre több csatornából érkezik felénk a hír, hogy Magyarország lakosságszáma erőteljesen csökkenő tendenciát mutat. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint már idén tízmillió alatti számot kell majd említenünk, ha valaki rákérdez, hogy hány fő Magyarország népessége. Az országos méreteket öltő fogyás nemcsak a városokra, hanem a falvakra is kihat. Községünk sem kivétel, itt a lakosság száma egy évtized alatt száz fővel csökkent. - Most értünk el arra a pontra, hogy Püspökmolnári lakosainak a száma 900 fő alá fog csökkenni mutatja a legfrissebb statisztikát Horváth Miklósné, a helyi önkormányzat anyakönyvvezetője. - Örömteli viszont, hogy amíg tavaly csak négy gyermek született a faluban, addig idén már elértük a hármat. Sőt, ahogy hallani, újabb kis jövevények várhatók bizakodik. Bizony elkel az utánpótlás, hiszen az elmúlt esztendők közül legutoljára a 2006-os volt az, amikor gyarapodott községünk lakossága. Az 1990-től napjainkig vizsgált statisztikákból az is kiderül, hogy a 90-es évek hozták az igazi gyarapodást, hiszen míg ennek a periódusnak a végén a lakónépesség száma ezer felett is járt, a 2000-es évektől egészen napjainkig a már említett mélypontra esett vissza. Az elmúlt 20 év statisztikáinak alakulását táblázaton is, és grafikusan is ábrázoltuk, ennek részletes elemzése helyett inkább vizsgáljuk Az adatok vizsgálatánál az év végi lakónépességet vettük figyelembe, amely magában foglalja az állandó lakosok, és a községben tartózkodási hellyel rendelkezők számát is meg, hol tartunk jelenleg. Püspökmolnárinak december 31-én összesen 901 lakosa volt. Mivel azóta három születés, és négy elhalálozás történt emellett betelepülésről illetve elvándorlásról nincs információnk községünk lélekszáma éppen 900 fő. Az érdekességek közé tartozik, hogy többségben vannak a hölgyek, ez az elmúlt húsz év statisztikáira is jellemző. A tavaly év végi kimutatások szerint PÜSPÖKMOLNÁRI LAKÓNÉPESSÉGE 1990 ÉS 2010 KÖZÖTT 1990 (ÉV VÉGI ADATOK ALAPJÁN) Püspökmolnári lakónépessége 1990 és 2010 között (év végi adatok alapján) évszám férfi és 473 nő él községünkben. Ugyancsak szembetűnő, hogy a hajadonok illetve a nőtlenek száma alig marad el a házasokétól (nők: 171 és 196, férfiak: 193 és 195), természetesen az előbbi két kategóriába tartoznak a 18 éven aluliak is. Elvileg tehát az utánpótlás adott lenne, ám arra is kíváncsiak voltunk, mi kell ahhoz, hogy a lakosság számának újbóli felemelkedése újra megvalósulhasson. - Véleményem szerint vannak olyan tényezők, amelyekkel maradásra, és beköltözésre tudjuk ösztönözni az itt lakókat, illetve az ide költözni szándékozókat kezdi mondandóját Rodler Csaba, községünk polgármestere. Elsősorban a közlekedés feltételein szeretnénk javítani, úgy gondolom, ha ezt csak kis lépésekben 1020is, de meg lehet valósítani. Emellett fontos, hogy községünk ben mind az óvoda, mind az iskola magas színvonalon működjön, valamint szükség van több, a falu apraját-nagyját megmozgató programra is. Úgy érzem ez utóbbi területen is történt előrelépés a közelmúltban osztja meg velünk véleményét a falu első embere. Kétség kívül a fent említett tényezők elengedhetetlenek ahhoz, hogy a javulás elkezdődjön. Ami viszont még fontosabb: összefogásra van szükség ahhoz, hogy a létszámbeli és erkölcsi gyarapodáshoz szükséges terveket a falu minden lakója együtt, közösen tudja megvalósítani. Palkó Zsolt fő

5 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 5 Az iskola hírei Bizonyára valamennyi kedves Olvasó előtt ismert, hogy a Prinz Gyula Általános Művelődési Központ többcélú, oktatási, nevelési, közművelődési feladatokat lát el. Összehangolt intézményegységi tevékenységeivel arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa mindkét település lakosságának az oktatáshoz, a neveléshez és a művelődéshez kapcsolódó jogainak érvényesítését, az ahhoz szükséges feltételeket, lehetőségeket. Fontossági sorrendtől eltekintve az egyik színtér az általános iskola, melynek tárgyi feltételei megfelelőek, a felújítás, a korszerűsítés folyamatos. Kollégáimmal célul tűztük ki, hogy az iskolánk minden tanulója pedagógiai irányítással személyes adottságait és lehetőségeit mind teljesebben kibontakoztathassa. A tehetség univerzális adottság. De rengeteg bátorság kell ahhoz, hogy éljünk vele: merj a legjobb lenni! Paulo Coelho gondolatait alapul véve reménykedünk abban, hogy a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén a jövőben újabb sikereket érhetünk el. Az eltelt 3 és fél évre is büszkék lehetünk. Az országos kompetencia-mérésen az iskolánk mutatói a hozzánk hasonló adottságokkal rendelkező intézményekhez képest jobbak, az országos átlagot meghaladják. A 2008/2009-es 8. osztályos eredmények a városi átlagot is meghaladták. Év végi tanulmányi átlagaink: 2007/2008-ban 3,9; 2008/2009-ben 3,93; 2009/2010-ben 3,86. A mostani félévi eredmény, amelyben már az alsó tagozatos diákjaink eredménye is tükröződik 4,15. Nem volt végzős diákunk, aki ne tanult volna tovább. Még alig küldtük el nyolcadikosaink továbbtanulási lapját a középiskolákba, máris új örömteli eredményről számolhatok be. A 2011/2012-es tanévre 15 első osztályos iratkozott be. A mostani óvodásokat a leendő tanító nénijük már meglátogatta, és bizakodva várja a közös munkát. Mit kínál partnereinek az iskola? Az általános műveltséget megalapozó folyamatban megszerzett kompetenciákat a tanórák alatt Nyelvoktatás terén a szülők körében elvégzett felmérés alapján 2011/2012- es tanévtől kezdve 4. osztálytól felmenő rendszerben az angol nyelv oktatása. Felső tagozaton második idegen nyelv Továbbtanulási mutatóink: Tanév Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 2007/ fő 11 fő 8 fő 2008/ fő 9 fő 6 fő 2009/ fő 12 fő 12 fő gyakorlása szakköri keretben. Órarendbe beépített tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon való részvétel Alsó tagozaton logopédiai foglalkozások keretében beszédtechnika fejlesztését, korrigálását. Szakköri foglalkozások lehetőségét Sportfoglalkozásokat Szabadidős programok sokaságát A felsorolt lehetőségek biztosítják, hogy tanulóink különböző versenyeken sikeresen, tudásuk legjavát adva érjenek el szép eredményeket. A hatodik évfolyamosok megyei döntőjében Török Bálint 15., Nagy Szilárd 17. helyen végzett. Szabó Tímea a 7-8. osztályosok országos kiírású történelem versenyének megyei döntőjében 19. helyezett lett. A Hevesy György kémiaverseny döntőjébe öt tanulónk jutott be. A Simonyi István helyesírási verseny döntőjébe a megyéből évfolyamonként tanulót hívtak be. Közöttük van Görcsi Mária Marietta 5. osztályos, illetve Hosszú Ivett 8. osztályos tanulónk. A Szombathelyen megrendezett matematikai alapműveleti verseny eredményére még várunk. Tanulóink több levelezős versenyen is részt vesznek, vettek. A történelem témájú Portyák a múltba nevű versenyre 5. osztályból 3; 6. osztályból 4 csapat nevezett. A Bechtold István természetismereti versenyen 3 csapatunk vett részt. Ugyancsak e témakörben meghirdetett Mikrokozmosz versenyre is szorgalmasan készülnek az érintettek. A szombathelyi Gotthárd Jenő Általános Iskola által meghirdetett Megsebzett bolygó verseny döntőjébe meghívott 11 csapat között ott szerepel a mi iskolánk csapata is. A Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola által a Víz világnapja alkalmából meghirdetett vetélkedőjének időpontja április18; ezen is képviselik tanulóink az iskolát. Az eddigi eredményekhez mind a tanulóknak, mind a felkészítő nevelőknek ezúton is gratulálok! Természetesen a tanulás mellett kikapcsolódásra is volt alkalom, hiszen ebben az évben megrendeztük a farsangunkat. A felsősök kezdték az évadot. A

6 6 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN disco előtt ahol DJ Szupi szolgáltatta a zenét jelmezversenyt is tartottunk. Március elején az alsó tagozatosok öltöztek be ötletesnél-ötletesebb jelmezekbe. Mindkét alkalommal lehetőség volt süti és tombola vásárlásra, amihez jelentős szülői segítséget kaptunk. A gyerekek és kollégáim nevében is köszönöm a támogatást! Március 15-i ünnepélyünket közösen tartottuk az adott település lakosságával. Az érdeklődő 7-8. osztályos tanulóinknak lehetősége volt megtekinteni az Élet Menete Alapítvány által szervezett holokauszt vándorkiállítást. Az előttünk álló feladatok is adnak bőven munkát. A szünet előtti napon szemétszedéssel járulunk hozzá környezetünk tisztaságához. Környezetvédelem és a hulladék újrahasznosítás céljából május elején papírgyűjtést szervezünk mindkét településen. Fő feladatunkról sem feledkezünk meg, hogy a tavaszi szünetről visszaérkezve belevágjunk az év végi hajrába, azzal a reménnyel, hogy az év végi értékeléskor ne a bánat miatt könnyezzünk. Smolczer Tibor igazgató Hagyományőrző disznótoros Püspökmolnári Község Önkormányzata március 14-én a helyi sportpályán disznótorost tartott. A rendezvény célja a régi hagyományok felelevenítése, azok megismertetése a fiatalabb korosztállyal. A disznóölés reggelén a nagy hidegre való tekintettel na és persze bátorításként fogópálinkával kezdődött a nap. Mikor már mindenki kellő bátorsággal volt ellátva, a böllér vezényletével megtörtént a bökés, mely során aszszonyaink felvették a vért, majd csomómentesre keverték, ahogy azt kell. A vágás nem a futballpályán történt, cocánk utánfutón szállítva érkezett a tetthelyre, de a további teendők már a nyilvánosság szeme előtt zajlott. A katlanokban ekkor már fortyogott a víz, kezdődhetett a perzselés és a mosás. Hol van már a régi jól bevált szalmás perzselés? A múlt emlékei között. Semmi akadálya nem lenne egyébként ennek a módszernek sem, de bizony a gázos perzselés gyorsabb, hatékonyabb, alaposabb. Szerencsére így is megmarad az égő szőr, a perzselődő bőr jelleg- zetes szaga, amit a jelen levők egy része kiválóan visel el, a többiek inkább elsomfordálnak. Amikor jószágunk bronzbarnára sült, következhetett a bőr megtisztítása, amelynek gondolom bárki által ismert eszközei a gyökérkefe, a megfelelő kés és a tiszta víz melyek gyorsan a szorgoskodó kezekbe kerültek. A sertés átlényegült, soha fehérebben nem ragyogott a bőre, mint mielőtt a böllér kése belevágott volna. A tisztítás után az állatot rendfára húztuk, majd elkezdődött a disznó bontása, darabolása. Ahogy a máj az asszonyok kezébe került rögtön, nekiláttak a reggeli elkészítésének. Asztalhoz ültünk, majd elfogyasztottuk a frissiben főzött májat - nem, nincs megfelelő kifejezés a különbség érzékeltetésére. Omlós falatok, pompás ízek harmóniája, az étel egyszerű tálalás mellett is fenséges látványa, adják-adták együtt a tökéletesség érzését aki ezt nem ismerheti, az olyat hagy ki az életéből, ami pótolhatatlan. A falatozás közben és azt követően Horváth László úr zenét szolgáltatott külön köszönet neki - mely csak még jobban fokozta a hangulatot. Miután jóllaktunk a férfiak a bontószékek, a hölgyek a katlanok és gáztűzhelyek mellett ténykedtek. A jószág darabokra bontása tökéletes minőségben megtörtént. Nem trancsírozás, nem kapkodás, hanem célirányos munkamozzanatok követték egymást. A gyönyörű, kb. 220 kilós állat szinte pillanatok alatt konyhakész állapotba került. Természetesen kijár a dícséret a segítőknek is, mert látható hozzáértéssel tették ők is a dolgukat. 11 óra felé már lehetett a levegőben érezni az ebéd illatát. Készült a kolbász, töltöttük a hurkát, mindenki tette a dolgát. A nők főzték a toroskáposztát, a levest, és sütötték a húst, az érdeklődök pedig lelkesen fogyasztották a finomabbnál-finomabb falatokat. Délután négy órára a coca az orra hegyétől a farka végéig elfogyott, és egy kicsit fáradtan, de elégedetten ültünk le bízva abban, hogy sikerült egy kicsit színesíteni falunk lakóinak az életét. A nap zárásaképpen községünk polgármestere, Rodler Csaba palacsintát sütött a jelenlévőknek, a gyerekek nem kis örömére. Püspökmolnári Önkormányzat Képviselő Testületének nevében köszönetemet fejezem ki mindazok számára, akik saját idejüket nem sajnálva munkájukkal és támogatásukkal segítették e rendezvény létrejöttét! Horváth Tamás

7 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 7 A molnári vendégfogadó bérbe adása 1817-ben Az előző Hírözönben bemutatott molnári birtokos család, a Sallérok jól szervezett és precízen dokumentált gazdálkodást folytattak, bőséges bevételeik által pedig kiemelkedtek a megyei nemesség sorából. A családi levéltárban külön iratcsomóban vannak a bérbeadási szerződések, melyek közül egyet, a molnári vendégfogadó bérbe adását szeretném bemutatni 1817-ből. A korabeli gyakorlat szerint a bérbe (azaz: árendába) adás három évre szólt, itt is esztendőkre kötöttek szerződést. Sallér Judit molnári uradalma Mithli László mészárosnak adta árendába a molnári vendégfogadót és vele együtt a mészárszéket. (Ezek a Kossuth és a Petőfi utca sarkán álltak, később itt volt a Vadalma-kocsma.) Tartozott hozzá még a határban két hold szántóföld és nyolc szekér fa szedésének joga. Mindezért a bérbe vevő (árendás) évi 100 Ft-ot volt köteles fizetni, félévente előre. A szerződés további pontokat is kikötött. Így pl. a bérbe vevőnek kötelessége volt a mészárszékben összegyűlt fagy- gyút (megszárítva) az uraságnak megvásárlásra felajánlani. Ha az uradalom nem élt az elővásárlási jogával, csak akkor adhatta el másnak. A kocsmáros köteles volt ötven akó bort az aktuális áron az uraságtól megvenni, kivéve, ha a bor rossz minőségű volt. Előírta a szerződés, hogy a mészárosnak le kell vágnia az uraság marháit, és köteles a húst is folyó áron megvenni, a marhabőrt pedig tartozik kikészítve, kiszárítva visszaadni. Ugyancsak a mészáros kötelessége volt a földesúr sertéseinek levágása és a hús feldolgozása. Előírta a szerződés azt is ami egy fogadósnak amúgy is elemi érdeke, hogy a betérő vendégekkel jól bánjon (de az illendőnél több húst ne adjon nekik!), a bort pedig büntetés terhe mellett igaz mértékkel mérje. Köteles volt a vendéglős az extra szobákat az érdemes utasok számára tisztán tartani, az uraságot jó hússal ellátni, az épületekre vigyázni. Amennyiben gondatlanságból tűz ütött volna ki, a kárt meg kellett volna térítenie a földesúr számára. A szerződést aláíró Mithli László molnári mészáros a kor szokásai szerint nemcsak magát, hanem örököseit is kötelezte, hogy az összesen 300 Ft befizetéséért kötelezettséget vállalnak. A szerződést az uradalom részéről Saly Antal írta alá, aki egyébként Szenttamáson lakott. (Kép: a molnári uradalom pecsétje, benne Sallér Judit címerével, azaz balról a Festeticsek, jobbról a Sallérok címerpajzsa, felette pedig a kilenc ágú grófi korona.) Kuglics Gábor A Püspökmolnáriért Egyesület első negyedéve A Püspökmolnáriért Egyesület a szokott módon a Prinz Gyula megemlékezéssel és földrajzversennyel nyitotta az évet. Január 29-én zajlott le a program, melynek során az önkormányzat, az iskola és az egyesület koszorújának elhelyezésére került sor az iskola előtti emlékművön és a szülőházon. A földrajzverseny díjkiosztójára a kultúrházban került sor, ahol Pék Hajnalka földrajztanár beszámolt a versenyről, majd sor került a díjak kiosztására. A vetélkedő 7-8. osztályos diákok ismeretterjesztő témájú könyveket, folyóiratokat, dvd-ket, térképeket és mozijegyeket nyertek budapesti könyvkiadók, az érdi Magyar Földrajzi Múzeum, a TIT és a Cinema City Savaria Pláza jóvoltából, összesen mintegy Ft értékben. A vetélkedő gyerekek sorrendje a következő lett: 1. Török Adrián, 2. Pungor Aliz, 3. Kiss Dániel, 4. Porpáczy Rita, 5. Hosszú Ivett, 6. Horváth Martin, 7. Kozma Noémi, 8. Gombor Krisztián, 9. Varga Rebeka, 10. Pásti Tünde, 11. Klőer Melinda. A gyerekek mellett az iskolai és a községi könyvtárnak, ill. a vetélkedőt lebonyolító tanárnőnek is jutott az ajándékokból. A rendezvény a Püspökmolnáriért Egyesület Prinz Gyula-emlékkiállításának megtekintésével zárult. A programról a Vas Népe és a Rábavidék c. lapok is beszámoltak. Egyesületünk részt vett a március 15- ei ünnepi megemlékezésen is: hét fiatal fáklyás sorfalat állt és Kossuth-nótákat énekelt. Március 12-én pedig nőnapi bált tartottunk. Április 3-án Községünk története térképeken címmel kiállítást szerveztünk a kultúrházban, melyen századi térképek voltak láthatók. A 18 db-os gyűjteményben katonai, közigazgatási, egyházi, vasúti és vízügyi térképek egyaránt voltak. Az év eleje nálunk a pályázatírás időszaka is. A Nemzeti Civil Alapprogramhoz működési költségeinkre, ill. egy újság megjelentetésére adtunk be pályázatot. Pályáztunk a budapesti Civil Rádióhoz is a rádióban történő megjelenésre, de sajnos nem nyertünk. A községi önkormányzathoz közösségi programjaink támogatására benyújtott pályázatunkra Ft-ot szavazott meg a testület. Jelenleg a tavalyi év mérlegbeszámolójának készítése és két áthúzódó pályázatunk elszámolása zajlik. Szervezetünket a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet az idei évben is a számlavezetési díj elengedésével támogatja. Közhasznú egyesületünk idén is gyűjti az adó 1%-os támogatásokat. Aki teheti, kérjük, segítse ezzel munkánkat! Adószámunk: Kuglics Gábor

8 8 PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN Fák a jövőnek Április 2-án Milfai Biankának, Jobbágyi Gergőnek, Tóth Annabellának és Bóna Laurának hársfát ültettek szüleik az iskola udvarán. Erre a Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát! című országos akció keretében került sor, melyhez a Püspökmolnáriért Egyesület kezdeményezésére a községi önkormányzat csatlakozott. A gemenci erdészet programjának lényege, hogy az előző évben született gyermekeknek a szüleik ültetnek el egy fát, amit az erdészet ad, őshonos magyar fafajokból. A települések pedig adják a területet, és majd gondozzák a fákat. Az akció célja, hogy növekedjenek a települési zöldterületek, erősödjön a felnövekvő nemzedékeknek a fához, az erdőhöz, a természethez való kötődése és persze a szülőfalujukhoz is, ahol a fájuk áll! Bízunk benne, hogy a fához hasonlóan a gyerekek is helyben maradnak, és sokat tesznek majd a szülőfalujukért! Addig pedig jó egészséget és sok boldogságot kívánunk nekik és szüleiknek! Hírözön Figyelem! A Petőfi utcai szóré épületében lévő helytörténeti gyűjtemény megtekinthető május 7-én (szombaton) között. Mindenkit szeretettel várunk! A gyűjtemény továbbra is fogad régi képeket, iratokat, tárgyakat. A kultúrház honlapja A Prinz Gyula ÁMK Püspökmolnári Művelődési Ház március közepe óta elérhető a világhálón is, a www. pmkulturhaz.5mp.eu címen. A honlap egy ingyenes weboldal-szerkesztővel készült, így se a tárhely, se a domainnév, se a frissítés nem kerül pénzbe. A weblapon megtalálhatók a könyvtári kölcsönzés szabályai, a teleház szolgáltatási díjai, nyitva tartás, elérhetőségek, megtekinthetők a kultúrház fotói. Az oldalt lehet lájkolni, van rajta szavazás és üzenőfal. A későbbiekben hetikétheti rendszerességgel kerülnek fel rá a legfrissebb hírek (pl. a legújabb könyvek és filmek, kultúrházi programok, stb.). Kérem az intézmények és a civil szervezetek vezetőit, hogy amennyiben valamilyen rendezvényük lesz a kultúrházban, juttassák el hozzám, hogy feltehessem a weboldalra! A könyvtár leselejtezett könyveiből még lehet vásárolni, minden darab csak 200 Ft! Új könyvek és filmek vásárlásával az állomány folyamatosan gyarapodik. A teleház szolgáltatási díjai sem emelkedtek immár 2 éve; fekete-fehér nyomtatás és fénymásolás: 20 Ft/oldal, számítógép- és Internet-használat: 160 Ft/óra. A játékos kedvű olvasóknak számos társas-, kártyaés ügyességi játék áll rendelkezésre. Mindenkit vár a könyvtár és a teleház! Kuglics Gábor A dobogóra is jó eséllyel pályázik a futballcsapat Elkezdődött Ahogy előző számunkban írtuk, új vezetőséggel, ám a régi elszántsággal és ambíciókkal vágott neki az évnek a Püspökmolnári KSK. A tavaszi szezonból eltelt hat forduló alatt ráadásul az eredmények is jöttek, a csapat jelenleg karnyújtásnyira van a dobogótól. A Püspökmolnári KSK focicsapata február elején kezdte meg a felkészülést, Kovács Zsolt játékos-edző irányításával. A keretbe két új futballista érkezett: Halmosi András és Simon Ádám, míg előbbi új szerzemény, utóbbi a tartalékcsapattól csatlakozott a felnőttekhez. Mivel a megyei szövetség az első tavaszi forduló halasztásáról döntött, a küzdelmek március közepén kezdődtek. A megyei II. osztályú bajnokság szombathelyi csoportjában vitézkedő molnáriak eddigi öt meccsükön tíz pontot szereztek. Jelenleg egy hárommeccses győzelmi szériának köszönhetően a negyedik helyen állnak, mindössze négy ponttal lemaradva a listavezetőtől. A tartalékcsapat szereplése sajnos már nem sikerült ilyen fényesre: a fiatalok idén még csak egy győzelmet arattak a négy vereség ellenében, és így már kevés arra az esélyük, hogy az élmezőnyben végezzenek. Jelenleg a táblázaton a tizedik pozíciót foglalják el. Mentségükre legyen mondva, hogy eddigi összes meccsükön csere nélkül álltak fel. A bajnokságból még tíz forduló van hátra, a Püspökmolnári KSK szereplését június 19-én, hazai pályán, Kőszegfalva ellen zárja. Hírözön

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

XI. évfolyam 2. szám. fog létrejönni, így azt a két település fogja fenntartani költségtakarékossági

XI. évfolyam 2. szám. fog létrejönni, így azt a két település fogja fenntartani költségtakarékossági PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1 PÜSPÖKMOLNÁRI XI. évfolyam 2. szám HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzati lapja Az önkormányzat hírei A 2010. február 16-án megtartott képviselõ-testületi ülésen az önkormányzat

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére Kisberény Község Polgármestere 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: /2011. ELŐTERJESZTÉS Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok IKSZ Kutatások, Tapasztalatok Budapest, 2015. február 20. Dr. Bodó Márton Az IKSZ fejlesztő hatása nemzetközi tapasztalatok szerint - ha felkészítés és reflexió kapcsolódik hozzá, - ha nem alkalmi, hanem

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. Napirend

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. Napirend Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 11-én 16:00

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben