Quotation by Balázs, P. Európai egyesülés és modernizáció /European integration and modernization/ Budapest: Osiris Kiadó, 2001.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Quotation by Balázs, P. Európai egyesülés és modernizáció /European integration and modernization/ Budapest: Osiris Kiadó, 2001."

Átírás

1 1 CITATION INDEX FOR LÁSZLÓ CSABA /incomplete, as of June, 2015 / 1. Please note that several entries include references to more than one item! 2. Please consider, that according to the rules of the official archives of the Hungarian Academy of Sciences/MTMT the 138 reviews of the books must be multiplied by a factor of five and added to the total number of citations as in CV! 1. of the book: Az összeomlás forgatókönyvei./scenarios of Collapse/. Figyelő, Budapest,1994 Quotation by Balázs, P. Európai egyesülés és modernizáció /European integration and modernization/ Budapest: Osiris Kiadó, of the article Kis országok a KGST-ben: merre tovább?/small CMEA economies: whereto?/ Közgazdasági Szemle,no1/1990 by Balázs, Péter: Az EU külkapcsolatai és Magyarország. /External relations of the EU and Hungary/. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1996, p of the article: Hungary and the IMF: the experience of a cordial discord. The Journal of Comparative Economics, vol.20.no2/1995 Cited by Süss,D./2001/:: Privatisierung und oeffentliche Finanzen. Stuttgart: Lucius&Lucius,. 4. of the article: A rendszerváltozás elmélete:új lehetetlenségi tétel felé/ont he theory of systemic change: towards a new impossibility theorem?/, Külgazdaság, no6/2000 By Simon György: A balti régió és az európai integráció/the Baltic region and European integration/. Külgazdaság, 12/ of the chapters: A rendszerváltozás első és második. szakasza /The first and the second stage of transformation/ in: Bara,Z and SzabóK., eds: Gazdasági rendszerek,országok, intézmények/comparative economics: systems, countries, institurions/. Budapest: Aula, 2000 By Csáki, Gy and Karsai, G. From Transition to Integration. SSMC, Atlantic Studies on Society in Change, no 104, New York: Columbia University Press. 6. of the monograph: The Capitalist Revolution in Eastern Europe, Elgar, 1995 By Kolodko, G. W.: From Shock to Therapy, Oxford etc: Oxford University Press, p of the monograph: Az összeomlás forgatókönyvei./scenarios of a collapse/.budapest: Figyelő Kiadói Rt 1994 By Balázs Péter: Az EU külpolitikája és a magyar-eu kapcsolatok fejlődése /External policies of the EU and the evolution of Hungarian-EU relations/ Budpest: KERSZOV Üzleti és Jogi Kiadó, 2002, p of the article: Impacts of world economic changes, Acta Oeconomica, vol. 25 nos/3-4/ 1980 citation

2 2 By Wallace, W. and Clarke, R.: Comecon, Trade and the West. London: F. Pinter, of the monograph: Az összeomlás forgatókönyvei/scenarios of a collapse/. Budapest: Figyelő Kiadói R,1994 By Hámori, Balázs: Érzelemgazdaságtan /An economic theory of emotions/ Kossuth, Budapest, of the article: A kis országok világgazdasági alkalmazkodásának feltételrendszere Conditions of global economic adjustment for small countries/, Közgazdasági Szemle, no. 9/2000 By Szalavetz, A.: Az új gazdaság és a gazdasági növekedés Magyarországon/ New economy and growth in Hungary/, Külgazdaság, 9/ of the edited volume: Small Economies Adjustment to Global Tendencies/with Z. Bara/. Budapest: Aula Publishing House for the European Association for Comparative Economic Studies, Budapest, 2000 By Ádám, Z.: A külföldi működő tőke szerepe a posztszocialista átalakulásban/the role of FDI in postsocialist transition/, Külgazdaság, 11/ of the article: Az EU fogadókészsége és reformja /Enlargeability and reform sin the EU/, Külgazdaság, /7-8/1999 by Práger, L.: A magyar nemzeti gazdaságfejlesztés az EU csatlakozás és a globalizált világ keretében/ Hungarian national economic development and EU accession in a globalizing world/. Budapest: Unio Kiado, of the article: Gazdaságpolitika helyett konjunktúrapolitika? /Can business cycle management replace an economic strategy?/, Külgazdaság, 3/1995 By Kornai, J.: Paying the Bill for Goulash Communism, SSMS, Atlantic Studies on Societies in Change, no New York: Columbia University Press 14. of the article: A közép-európai országok uniós érettségéről/on the EU maturity of Central European countries, Közgazdasági Szemle, no2/1998 By Erdős, T.: A fenntartható gazdasági növekedés. /Sustainable economic growth/. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.p of the article Joint investments and mutual advantages`,soviet Studies,2/1985 By Zwass,A.: The CMEA: the Thorny Path from Political to Economic Integration.Armonk/N.Y. and London> M.E.Sharpe,Inc,pp94, 99,1o2 and 1o4. 16 of the edited volume: The Hungarian Small Businessin Comparative Perspective.Washington,D.C: USAID and Budapest: Kopint Foundation for Economic Research, 1998 By Kállay, L.: Paradigmaváltás a kisvállalkozásfejlesztésben, Közgazdasági Szemle, nos /7-8/, of the article: Between transition and EU accession: Hungary at the millennium, Europe- Asia Studies, 5/2000 By Kiss, Y/2003/: System changes, export oriented growth and the role of women in Hungary. Europe-Asia Studies, vol55.no.1.p of the article: Le CAEM sur la signe de la réstructuration`, Le Couurier des Pays de l`est,/paris/, no 313

3 3 By Tiraspolsky,A./1986/: Analyse des échanges France- Pays de l`est. Le Courrier des Pays de l`est, December, 1986,p of the joint monograph with L. Szamuely /1998/, Rendszerváltozás a közgazdaságtanban.., 1998 By Kalotay, K.: Működőtőke válságban? Közgazdasági Szemle, no1/ of the monograph: Az összeomlás /1994/ By Gedeon, P.: Kapitalizmus és demokrácia Kelet-Európában, Közgazdasági Szemle, no1/ of the article: CMEA and the challenge.., Soviet Studies, 2/1988 By Cristoph Royen: Osteuropa: Reformen und Wandel, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft,, 1988,156.old. 22. of the monograph: Az összeomlás /1994 and of the article Volt-e sokkterápia Oroszországban? in KRAUSZ, ed, Szovjet Füzetek, no9/1993 By Pécsi, Kálmán: Változóban az orosz gazdaság, , /The changing Russian economy, /. Budapest: a book published by the Association for European Integration, of the article: Time for wider Europe, Financial Times, 9 May 1995 By Daianu, D.: Economic Vitality and Viability: a Dual Challenge for European Security. Frankfurt: Verlag P. Lang, of the article: Enlargement of the EU.., in Hayashi, ed, The New Regional Order in CEE, Sapporo, Citation by Samson, I.: Die Sicherheits- und Aussenpolitik der Slowakei in der ersten Jahren der Selbstaendigkeit. Baden-Baden: Nomos, of the article: Small economies.. from the edited volume Small Economies.., 2000 By Szalavetz, A.: European policy lessons in the process of regional transformation in Hungary. Acta Oeconomica, vol. 52. no. 1/2002/ 26. of the article: Transformation as a subject.., in BOENKER et aleds, 2002: By Pickel, A.: Transformation theory: scientific or political? Journal of Communist and Post-Communist Studies /California, USA/, vol. 35. no of the articles: A piacgazdaság és a demokrácia.., in Laki-Pete, Vince, eds, 1999; Az átalakulás Közgazdasági Szemle, 4/2002 and of Ellenpontok, Külpolitika, nos /1-2/, 2000 By Réthi, S.: Gazdasági transzformáció Oroszországban, /Economic transformation in Russia, /. Ph.D dissertation defended at the University of Debrecen,faculty of Economics, June. 28. of the article: Magyarország az átalakuló.., Külpolitika, 2/1995 By Szabó, János: Haderőváltás Magyarországon /Reforming the defense sector in Hungary/.. Budapest, Polg-Art Kiadó, of the article: A piacgazdaság.., BUKSZ, 3/1996 By Gombár, Cs.: Államoskönyv /A book on the State/ Budapest: Helikon Kiadó, of the article: Hungary and the IMF.., The Journal of Comp. Economics, no2/1995 By Haggard,S.-Kaufman,R.Shugart,M.:Politics, institutions and macroeconomic adjustment: Hungarian fiscal policy-making in comparative perspective.in: KORNAI, J. and HAGGARD, S. and KAUFMAN,R. eds:reforming the State: Fiscal and Welfare Reforms in Post-Socialist Countries.. Cambridge and N.Y.: Cambridge University Press,2001,p.90.

4 4 31. of the article: Az NDK gazdaságirányítási rendszere.., Külgazdaság, no.1/1981 citation by Soós, K.A.: Terv, kampány, pénz. /Plan, campaigns, money/. Budapest: Kossuth and Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, of the article: Mitteleuropa auf dem Weg zunm EU Beitritt, in Wagener and Fritz, eds /1998/:InmOsten Was Neues.Berlin: Dietz Verlag By Vobruba, G.: The enlargement crisis of the EU. Journal of European Social Policy, vol. 13. no.1./2003/. 33. of the monograph: Az összeomlás By Kocsis, E. and Szabó, K.: Tanulás és felejtés vegyes vállalatokban. /Learning and forgetting in joint ventures/ Budapest: a book published by the Ministry of Education, of the joint monograph with L. Szamuely Rendszerváltozás a közgazdaságtanban.., 1998 By Mihályi, P.: A vállalatvezetők motivációja a szocializmusban és a piacgazdaságban, Közgazdasági Szemle, no 5/ of the articles: A kínai és kelet-európai.., Európai Szemle 3/96 and Ellenpontok, Külpolitika, nos/1-2/2000 By Szász, E.: A szocialista örökség. Partiumi Egyetemi Szemle, no 2/ of the articl: Az EU felvevőképessége.., Külgazdaság, nos/7-8/1999 and of By Práger, L. A világgazdaság és Magyrország a XXI. Sz. elején. /Hungary and the world economy at the onset of the 20 st century/. Budapest: Unió Kiadó, of the article: Orosz rulett, Külpolitika, no 3/1998 By Kiss, Judit: A magyar mezőgazdaság világgazdasági mozgástere /The Hungarian farming sector in global perspective/ Budapest: Akadémiai Kiadó, of the article: The political economy.., London, CEPR Discussion Paper no 1017/1994 by Duponcel, M.: The Europe Agreement between Hungary and the EU: some considerations for further accessions. In: Somai, M. ed: Agricultural Accession of CEE in the EU. Budapest: a volume published by the Institute for World Economy, of the monograph with L. Szamuely Rendszerváltozás a közgazdaságtanan By K. Majoros: An early mainstream economist from Hungary: I. Varga. Acta Oeconomica, vol 53. no 2./2003/ 40. of the article: Az átalakulás sokszólamusága, Európai szemle, no2/2000 By Kárpáti, T.: Csehország és Magyarország működőtőke-vonzási képességének alakulása és hatása a gazdasági szerkezetre. Külgazdaság, no6/ of the articles: Economic and social stability.. with L. Valki After the shock.. KOPINT Disc. Paper no 8/92 Balance sheet.. in Weichhardt, 1996 By Danaiu, D.: Transformation of the Economy as a Real Process: an Insider s Perspective. Aldershot: Ashgate Publishers, of the article: Az új orosz, Valóság, no 7/97 By Deák, A.: Az EU és Oroszország. Külpoliika, no 3/ of the article: Pótlólagos felvételi követelmény.. Külgazdaság, no2/2002 citation By Jankovics, L.: A csatlakozási tárgyalások értékelése a GMU összefüggésében, Competitio, vol. 2. no. 1. /2003/ 44. of the article: Transition and Modernization.., Kopint-Datorg Discussion Paper no39/1995, citation By Kárpáti, T.: A külföldi működőtőke szerepe a magyar gazdaságban. Competitio, vol. 2. no. 1/2003

5 5 45. of the article: First lessons.., Acta Oeconomica, nos/3-4/1991: citation By Malle, S.: Privatization in Russia: a comparative study in institutional change. In: Pejovich, S. ed: Economics of Property Rigths, vool Two. Cheltenham: Elgar Reference Colection, p of the monograph Eastern Europe in the World Economy / Cambridge UP, 1990 By Welfens, P.: Market-oriented Systemic Transformation in Eastern Europe. Heidelberg and New York: Springer, of the articles: The Rise and Fall of Comecon, in Harle and Livonnen, eds /1991/, and Bumpy Road Acta Oeconomica, /1-2/ 1990 as well as of Russia beyond perestroika, Communist Economies, no 3/92 By W. Andreff: Economic disintegration and privatization in central and east Europe. In: Csaba, L. ed: Privatization /Dartmouth, p of the monograph Eastern Europe in the World Economy. Cambridge UP, 1990 By Welfens, P.: Privatization and FDI in east European transitions: theory, options, strategy. In: Csaba, L. ed: Privatization /Dartmouth, 1994, p of the article: Russia beyond perestroika, Communist Economies, no3/1992 By Sutela, P.: Russian foreign trade between liberalization and state control. In: Csaba, L. ed: Privatization /Dartmouth, 1994, p of the article: Transition to the market.. in Wagener, ed, On the Theory By M. Hrncir: Financial intermediation in ex-czechoslovaika: an assessment. In: Csaba, L, ed: Privatization /Dartmouth, 1994, p of the article: After the Shock in Somogyi, L. ed: The Political Economy. Elgar, By Daianu, D.: The changing mix of disequilibria during transition: a Romanian perspective. Economies et Societes, no 2/ of the article:: Commonalities.. /concluding chapter of Privatization.., Dartmouth, 1994/ By Winiecki, J.: The steep fall of output and some alleged puzzles in the economics of transition. In: Brzeski, A. and Winiecki, J. eds: A Liberating Economic Journey. London: The Cromwell Press, 2000 p of the article: Gazdaságstratégia helyett Külgazdaság, no 3/1995 By Kornai, J.: Adjustment without recession: a case study of Hungarian stabilization. In: Zecchini, S. ed: Lessons from the Economic Transition. Dordrecht etc: Kluwer Academic Publishers for OECD, 1997, p of the monograph: Az összeomlás forgatókönyvei, 1994 and of the article: Gazdaságpolitika Oroszországban Külgazdaság 3/1996 By Majoros, P. /1999/: Magyrország a nemzetközi kereskedelemben /Hungary in international trade/ Budapest: nemzeti Tankönyvkiadó. 55. of the monograph: The Capitalist Revolution.. Elgar, 1995 By G. Roland: Political constraints and the transition experience. In. Zecchini, S. ed: Lessons op. Cit, 1997, p of the monograph The Capitalist Revolution Elgar 1995 By Hunya, G.: Large privatization, restructuring and FDI. In: Zecchini, S. ed: Lessons from the Economic Transition, op. Cit. P of the article: Post-Comecon Trade.., Est-Ovest, no5/1991 By van Brabant, J.: The new East, preferred trade regimes and designing the transition. In: Somogyi, L. ed: The Poltiical Economy of Transition. Aldershot and Brookfield: E Elgar, 1993, p of the article: Transition and modernization.., Kopint Discussion Paper no 29/1995 By Schuesselbauer, G.: Privatisierungsmethoden. Bern: Verlag P. Haupt, 1998, p. 282.

6 6 59. of the book, jointly with L. Szamuely, Rendszerváltás a közgazdaságtanban. /Economics and Systemic change in Hungary /1998 By Mihalyi, P.: Privatizáció és globalizáció, avagy az Anti-Equilibrium újrafelfedezése. Közgazdasági Szemle, no 11/2000, p of the monograph: The Capitalist Revolution /Elgar, 1995 By Venard, B.: Introduction. In: Venard, B. ed: Economie et management dans les pays en transition. Paris-Angers, a book jointly published by CNRS and ESSCA, 2001, p of the article: Transformation in Hungary.., Frankfurt: FIT Discussion Papers no 6/1997 By Mihályi, P.: FDI in Hungary: the post-communist privatization story reconsidered. Acta Oeconomic, vol. 51. no. 1. / /, p of the article: Balance sheetand perspectives of economic reform sin cooperation partner countries in Weichhardt, ed.status of Economic Reform sin Cooperation partner Countries. Brussels: NATO Directorate of Economic Affairs 1996 By Andreff, W.: Les aspects inertiels de la transition. In Venard, B. ed.: Economie et management. Op.ciit., 2001, p of the article: Oroszország, Külgazdaság, no 1/1997 and of the article: A nemzetközi pénzügyi Cégvezetés, no 11/1998 By Benczes, I.: Válság és átalakulás a Távol-Keleten. Külgazdaság, no 3/2000 p of the article: Amszterdam után, Jogtudományi Közlöny, no 1./1998 By Benczes, I: Fiskális politika a Gazdasági és Monetáris Unióban. Közgazdasági Szemle, no 4/ of the article: Industrial structural policy.., Economics of Planning, no 1/1983 By Landesmann, M.: Industrial restructuring and the reorientation of trade in Czechoslovakia. In: Portes, R. ed: The path of reform in central and eastern Europe, European Economy, Special Edition, no 45/1991 p of the article: Economic transition in Visegrád.. in HERR, et al, ed /1994/ Macroeconomic By Stark, D.: On the limits of dual sector models of postsocialist economies. In: Herr, H. Tober, S. Westphal, A. eds: Macroeconomic Problems of Transition. Aldershot and Brookfield: Edward Elgar, 1994, p of the article: Transformation in Visegrád.., in Herr et al, eds, 1994: By Kolodko, G.: The Visegrad economies in transition: the comparative perspective of the macroeconomic stabilization pentagon. In: Herr, H. Tober, S. Westphal, A. eds: Macroeconomic Problems.., op. Cit. 1994, p of the article: What comes after Comecon, Soviet and East European Foreign Trade 4/1992 By Szamuely, L.: Privatization in a transforming CEE. In: Akyuz, Y. ed: Privatization in the Transition Process: Recent Experience in Eastern Europe. Geneve: a book published by UNCTAD, 1994, p44.. : 69. of the article: Világgazdasági alkalmazkodás.., Külgazdaság, no 4/1982 By Köves, A.: The CMEA Countries in the World Economy: Turnin Inwards of Turning Outwards? Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985, p of the monograph: Kelet-Európa a világgazdaságban /Eastern Europe in the world economy/ Budapest: Közgazdasági és Jogi, 1984 By Salgó, I.: Külkereskedelmi vállalat külkereskedelmi szervezet / Foreign trade firms the organization of foreign trade in Hungary/ Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989, p of the monograph: Az összeomlás /1994 By Vörös, I.: A nemzetközi kooperációs szerződések /International co-operation agreements/ Budapest: a book published by LOGOD Bt, Budapest, 1995, p. 22

7 7 72. of the monograph: Kelet-Európa a világgazdaságban 1984 and of the articles: Mi történt a magyar.., Közgazdasági Szemle, no 4/1988 and of A szovjet reform Külgazdaság, nos/7-8 and 9/1984 By Bársony, J. Okostroika Vienna: Orac Publishing House, 1989, p267 and of the monograph: Eastern Europe Cambridge UP, 1990 and of the edited volume: Systemic Change Dartmouth, 1991 By Lavigne, M.: The Economics of Transition. London etc: MacMillan, 1995, p of the monograph: Kelet-Európa, 1984 By Kornai, J.: A szocialista rendszer /The socialist system/ Budapest, HVG Rt, 610 p. 75. of the article: Világgazdasági alkalmazkodás Külgazdaság, no 4./1982 as well as of A szocialista nemzetközi pénzügyi rendszer.. Pénzügyi Szemle, no 4/1979 By Antal, L.: Gazdaságirányítási és pénzügyi rendszerünk a reform útján /Hungary s economic and financial management system on the road to reform/ Budapest: KJK, 1985, p of the article: Some lessons from two decades.., Communist Economies, no1/1989 By Swaan, W.: Behaviour and Institutions under Economic Reform. Tinbergen Research Series, Amsterdam, no.46/1993, p of the monograph Kelet-Európa /1984 By Sárközy, Tamas: Egy gazdasági szervezeti reform sodrában / In the drift of an organizational reform of the Hungarian economy/ Budapest: Magvető Kiadó, 1986, p of the monograph: Az összeomlás as well as of the book: /with L. Szamuely/ Rendszerváltozás a közgazdaságtanban and of the article: Hungary and the IMF.., Journal of Comp. Economics, 2/1995 By Gedeon, P.: Piac és demokrácia /Market and democracy/ Budapest: Aula Publ. House, 2003, p.231 and of the article: A szovjet gazdasági válság.., Szovjet füzetek 3/1991 By Lányi, K.: A KGST piac összeomlása és a magyar agrárgazdaság. Külgazdaság, no 2/ of the article: A keleti kereskedelem összeomlása.., Kopint-Datorg Műhelytanulmányok, no1/1991 By Köves, A.: and Oblath, G.: Stabilization and foreign economic policy in Hungary. Acta Oeconomica, vol. 43. nos/1-2/ of the edited volume: Systemic change and stabilization in Eastern Europe. Dartmouth 1991 By Roland, G.: The political economy of transformation in the Soviet Union. London. CEPR Discussion Paper, no 628/ of the article: Russia beyond perestroika, Communist Economies, no3/1992 By K. Lányi: Collapse of Comecon markets and Hungarian agriculture. Kopint- Datorg Discussion Papers, no 6/ of the article: Integration into the world economy.., Osteuropa Wirtschaft, no 2/1983 By Altmann, F.-L.: Die Koordinierung der Volskwirtschaftsplaene der RGW Laendern. In Schoenfeld, R. ed: RGW Integration und Sudosteuropa. Munchen Oldenbourg verlag, 1984, p of the articles: Reform és pragmatizmus, Valóság, no 12/1983 as well as of Integration into the world economy.., Osteuropa Wirtschaft no2/1983 and A regionális együttműködés.., Pénzügyi szemle 5/1980

8 8 By Sitzler, K.: Der RGW aus ungarischer Sicht. In: Schoenfeld, R. ed: RGW Integration op. Cit., 1984, p.131 and p of the edited volume: Systemic change and stabilization, Dartmouth, 1991 By Roland, G. and Verdier, Th: Privatization in Eastern Europe, irreversibilities and critical mass effects. London: CEPR Discussion Papers, no 612/1992/ 86. of the article: First lessons.., Acta Oeconomica, nos/3-4/1991 By D. Daianu: Transformation and the legacy of backwardness. Economies et Societes, no 1/ of the article: A rendszerváltás és stabilizáció.. Külgazdaság, no 9/1991 and to the article A gazdasági rendszerváltás.., Közgazdasági Szemle, no 10/1990 By Mandel M and Veress J.: A gazdasági rendszerváltás dilemmái válságban. Közgazdasági Szemle, no 1/ Of the article `Kelet-Europa unios erettsegerol`kozgazdasagi szemle 2/98 by Voszka,E.: Darazsfeszek. Kozgazdasagi Szemle,vol.51.no.1/2004/,p of the edited volume Systemic change and stabilization, Dartmouth, 1991 By Major, I.: Privatization in eastern Europe: an Alternative Approach, Budapest: Institute of Economics Discussion Papers, no 2/1992 later published as a monograph by Edward Elgar Publishing Co /under the same title/ in of the edited volume Systemic change and stabilization, Dartmouth, 1991 By G. Roland: Issues in the political economy of transition in: Bundesbank CEPR: The Economic Consequences of the EAST, Frankfurt-London, of the article: Rendszerváltás, Kopint-Datorg Műhelytanulmányok, no 2/1991 By Vígvári, A.: Privatizáció Nyugat- és Kelet-Közép-Európában. Vezetéstudomány, no 5/ of the edited volume Systemic change and stabilization, Dartmouth, 1991 and of the article: The bumpy road to the free market.. Acta Oeconomica, no/3-4/ 1990 By B. Ljunggren: Transition in Post-communist Asia. Harvard University Press, of the article: A rendszerváltás, Külgazdaság, no9/1991 By Szabó, K.: A privatizáció államosítása. Mozgó Világ, no3/ of the article: Some lessons from Hungarian reforms, Communist Economies, 1/1989 By Alexashenko, Sergei: Geberal remarks on the speed of transformation in the socialist countries. Helsinki: Bank of Finland Review, no3/ of the article: Rendszerváltás és stabilizáció.., Külgazdaság, no9/1991 By Kovács, J. M.: Engineers of transition, Acta Oeconomica, vol. 44. nos /1-2/ of the article: Post-Comecon trade.., Est-Ovest, no5/1991 By Richter, S.: Hungary s changed pattern of trade. Soviet Stuides, no6/ of the article: Transition to the market.., Kopint-Datorg Discussion Papers no 3/1991 By Köves, A.: Economic Transformation in Central and Eastern Europe: the International Dimension. Boulder, Colorado/USA: Westview Press, of the monograph: Kelet-Európa a világgazdaságban /Eastern Europe int he global economy/. Bp:KJK, 1984 and of the articles: A magyar gazdasági reform.., Magyar Tudomány, no5/1985 Gazdasági mechanizmus Csehszlovákiában.. Gazdaság- és Jogtudomány, no1/1981 Quoted by: Bársony, J.: A gazdaságirányítás továbbfejlesztése a szocialista országokban /Improving the economic mechanism in socialist countries/ Budapest: Közgazdasági és Jogi, 1987 p.345.

9 9 99. of the article: A csehszlovák gazdaságirányítás Bankszemle, no 1/1982 By Köllő, J.: Shop-floor bargaining in Hungarian industry. In: Székely, P.I. and Newbery D. eds: Hungary an Economy in Transition. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1993, p of the edited volume: Systemic Change.. Dartmouth, 1991 By Oblath, G.: Foreign debt and macroeconomic problems. In: Székely, P.I. and Newbery, D. eds: Hungary, Cambridge UP, 1993, p of the article: Uniós érettség.., Beszélő, no5/2001 By Ágh, A.: The Euro-Capacity of Small CEE States. Central European Political Science Review vol. 2. no. 5/2001/ 102. of the article: Some problems of the international.. Acta Oeconomica, nos /3-4/-1979 By Hardt, J.P.: Soviet energy policy in eastern Europe. In.: S. Mikeljohn-Terry, ed: Soviet Policy in Eastern Europe. New Haven and London: Yale University Press, 1984, p of the article: Some problems.., Acta Oeconomica no/3-4/-1979 By Pécsi, K.: The future of Socialist Integration. New York: M.E. Sharpe, of the monograph: Eastern Europe.. Cambridge UP, By Kornai, J.: The Socialist System. Oxford etc: Clarendon Press, of the edited volume: Systemic Change, Dartmouth 1991 By Portes, R.: Structural reform in central and eastern Europe European Economic Review, vol 36, nos/2-3/ of the edited volume: Systemic Change, Dartmouth 1991 By Hunya, G.: Central European manufacturing: catching up through FDI. In: Dimitrov, M. Andreff, W. Csaba, L. eds: Economies in Transition and the Varieties of Capitalism. Sofia: Gorex Press for the European Association for Comparative economic Studies, 1999, p of the article: Gazdaságpolitika Oroszországban, Külgazdaság, no 1/1997 By Benczes, I.: A GerschenCronian anachronism. In: Bara, Z. and Csaba, L. eds: Small Economies Adjustment to Global Tendencies. Budapest: Aula Publ. Co for the European Association for Comparative Economic Studies, 2000, p of the edited volume: The Hungarian Small Business..CIPE, 1998 By Semjén, A.: Az adóadminisztráció eredményességes és a második gazdaság. Közgazdasági Szemle, vol. 48. no.3./2001/ p of the edited volume: The Hungarian Small Business By Kállay, L.: Mikrohitelezés piaci alapon. Közgazdasági Szemle, vol. 47. no. 1/2000/, p of the edited volume: The Hungarian Small Business By Bara, Z.: A bezáródó versenypiacok elmélete, Közgazdasági Szemle, vol. 45. no. 5/1999/p of the article: Vázlat a modernizációs gazdaságpolitikáról. Társadalmi Szemle, no1/1995 and By Balassa, Á.: Gondolatok a gazdasági növekedés néhány problémájáról. Közgazdasági Szemle, vol. 44. no9./1997/ p of the monograph: Az összeomlás By Gedeon, P.: Az átalakulás gazdaságtana és a gazdaságtan átalalkulása. Közgazdasági Szemle, vol. 44. no. 1/1997/ p of the monograph: Az összeomlás 1994 and of the article: Gazdaságstratégia.., Külgazdaság, no3/1995

10 10 By Török, A.: Magyar iparfejlődés középtávon jövőkép és forgatókönyvek. Közgazdasági Szemle, vol. 42. no. 10/1995/, p of the article: Gazdaságstratégia.., Külgazdaság no3/1995 By Kornai, J.: A magyar gazdaságpolitika dilemmái. Közgazdasági Szemle, vol.47. nos/7-8/-1995, p of the monograph: Az összeomlás By Török, A.: Stratégia-e a vállalati sodródás? Közgazdasági Szemle, vol. 41. no.9/1994/ p of the article: A közép-európai rendszerváltás.. KOPINT-Datorg Műhelytanulmányok, 2/1991 By Greskovits, B.: Poltika és gazdaság a kereskedelmi reformprogramokban. Közgazdasági Szemle, vol. 40. no. 3./1993/ p of the article: Fordulatszerű stagnálás HVG, 15 Apr, 1992 By Sebestyén, T.: a GDP alakulása a vagyonvesztő magyar gazdaságban. Közgazdasági Szemle, vol. 40. no. 2/1993/ p of the article: First lessons Acta oeconomica, nos/3-4/1991 By Bunce, V and Csanádi, M.: A bizonytalanság az átmenetben. Közgazdasági Szemle, vol. 40. no. 1/1993/ p.48- also in the English version: East European Politics and Societies, vol7.no.2./1993/,p of the article: Trade policy in Central Europe Kopint-Datorg Disc Paper no 39/96 By Messerlin, P.: A közép- és kelet-európai országok kereskedelempolitikája. Külgazdaság, vol. 41. no. 9./1997/ p of the monograph: Az összeomlás 1994 and of the article: The Political Economy of Trade Regimes.., London: CEPR Discussion paper no 1017/Nov, 1994/ By Bock, Gy.: A hazai külgazdasági liberalizáció előrehaladása és megalapozottsága, Külgazdaság, vol. 39. no. 9./1995/ p of the article: A nemzetközi pénzügy intézmények.., Közgazdasági szemle, no2/1995 By Lányi, K.: A dereguláció és az újraszabályozás nemzetközi környezete. Külgazdaság, vol. 39. nos/7-8/ p of the edited volume Privatization, Liberalization and Destruction. Dartmouth, 1994 By Bornstein, M.: Tömeges privatizálás Oroszországban, Külgazdaság, vol. 39. no. 2./1995/ p of the article Stratégiai kérdések az EU kibővítésében`,/strategic issues in enlarging the EU/. Külgazdaság,vol.42.nos/7-8/ by Palánkai,T.:Az euro es Magyarország.in: Glatz,F.ed: Közgyűlési előadások, vol.iv./proceedings of the academic papers delivered on the occasion of the General Assembly of the Hungarian Academy of Sciences/. Budapest: a book published by the Hungarian Academy of Sciences, 2oo1, p of the article Volt-e sokkterapia Oroszorszagban?/1992/-/Has there ever been a shock therapy in Russia?/ in: Krausz,T.et al, eds: A jelcini gazdaságpolitika alternatívái./alternatives to the economoc policy of Yeltsin/. Budapest: a book published by the Hungarian center for Russian Studies. by Deák,A/2oo5/.: Az orosz külpolitikai gondolkodás története/ / -/A history of Russian thinking on foreign policy/. Budapest: Akadémiai Kiadó, p.147. Ph.D dissertation series of the article` Az unió keleti politikája és a kibővülés`/eastward policies of the EU and enlargement/.euóopai Szemle,vol.11.no.1./2001/

11 11 by Jankovics,L./2002/: A monetáris unió es a politikai egységesülés Európában./Monetary and political integration in Europe/.Competitio, vol.1.no.1.p of the monograph Az összeomlás forgatókönyvei Budapest, Figyelő Rt and of the article A furcsa pár.társadalmi Szemle, vol.49.no.1 by Lányi,K.:Alkalmazkodás es gazdasági viszaesés Magyarországon és más országokban, partsi-ii.quotation in part I. Társadalmi Szemle, vol.49.no.12/1994/p of the article ` Vázlat a modernizációs gazdaságpolitikáról`,/a draft on the economic policy of modernization/társadalmi Szemle, no1/1995 and of the article` Tanács-talanul a keleti piacokon`/eastern markets without a Council/,Társadalmi Szemle, no 6/1991. by Voszka,É.:Versenyteremtés alkuval/creating competition through bargains/. Budapest: Akadémiai Kiadó,2003,,p of the article ` Pótlólagos foövételi koöetelmény-e az euró-érettseg?` Külgazdaság, vol.46.no2. by Benczes,I.: Tetlenség vagy reform: releváns nemzetközi magyarázatok hazai viszonyok között.in: Lenkei,G.ed:Euró-érvek és ellenérvek./the single currency: for and against/. Budapest: a book published by the Strategic Analysis Center of the Office of the prime Minister, december,2003.p of the article `A kis országok világgazdasági alkalmazkodása`/adjustment of small countries to the international economy/,közgazdasági szemle, vol.47.no.6. by Szalavetz,A./2004/: Az információtechnológiai forradalom és a felzárkózó gazdaságok/itc revolution and emerging economies/. Budapest: Kossuth Könyv- kiadó, p.18o of the monograph `Az osszeomlás forgatókönyvei`/scenarios for collapse/,figyelo,1994 by Muraközy,L./2004/: Már megint egy rendszerváláas/yet an other systemic change / Debrecen: ` Competitio konyvek` series, no2./june,p.88.. /also in the English languague version published in the same series, no 3/November,2oo4/ of the article ` Foundations and framework for enlargement`, The International Economy/2/2002 as well as of ` The Future of the EU: a post-laeken perspective`,welt-trends,no 37/2003/ by Ágh,A./2004/: The Hungarian accession to the EU in a cenral European context. In: ÁGH,A.ed: Euopeanization and Regionalization. Budapest: a book published by the Hungarian Centre for Democracy Studies, p of the article ` Az átalakulás fejlődéselmélete`/developmental theory of transition/ Közgazdasági Szemle, no4/2002

12 12 By Palánkai,T./2004/: Economics of Enlarging the European Union. Budapest: Akadémiai,p of the edied volume `Systemic Change and Stabilization in Eastern Europe` 1991 by Lányi,K,/2003/: A globális rendszer változó arculata az újabb irodalom tükrében./the changing profile of global system in the light of new literature/.euóopa Fórum, vol.3.nos/3-4/,p of the article `Gazdasagstratégia helyett konjunktúrapolitika`/cyclical fine tuning replacing economic strategy/.külgazdaság, 3/95 by Kornai,J.Vergődés és remény./struggle and hope/. Budapest, KJK, 1996, p.166. and p of the article` Magyarorszag útja a reformszocializmusból a piacgazdaságba`/hungary`s way from market socialism to market economy/, Külgazdaság, no4/1992 by Szentes,T./2004/: The Political Economy of Development, Globalisation and System Transformation. Budapest, Akademiai, p of the article ` A gazdasagi növekedés kilátásai`/perspectives of economic growth/. Külgazdaság,vol.45.no.1. By Lengyel,L./2004/: Szorongás és remény/ Fear and hope/. Budapest: Osiris Kiadó, p of the article `Az átalakulás sokszolamúsága`/diversity in transition/.európai Szemle,vol.11.no.2. as well as of ` Az átalakulás fejlődéselmélete`/developmental theory of transition/. Közgazdasági Szemle, vol.49.no.4. By Fekete,J./2004/: A jóléti állam mint a modern civilizáció vivmánya: merre tovabb? / Welfare state as an accomplishment of modern civilization: how to proceed?/ Competitio, vol.3.no.2.p of the edited volume Small Economies,Aula,2000 by Nagy,É./2004/: A külföldi működőtőke-befektetések és a gazdasági növekedés összefuggéseinek vizsgálata európai példák alapján/the interface of FDI and growth tested on European examples/ Competitio, vol.3.no.2.p of the article ` Foundations and framework of enlargement`.the International Economy/2002/ as well as of `The Future of the EU..`,Welt-Trends,2oo2/2003 by Ágh, A./2003/2004/: Smaller and bigger states in the EU-25:the eastern enlargement and decisionmaking in the EU. Perspectives the Central European Review of International Affairs,/Prague/, no.21,p.26.

13 of the chapter ` A szovjet modell`/the Soviet model/ in: Bara and Szabo, eds:gazdasagi intezmenyek, Aula, 2000 by Kiss, A.Cs./2002/: Megszűnt-e a monopólium a magyar távközlésben?/ Has the monopoly ceased to exist in Hungarian telecommunication sector?/ Competitio,vol.1.no.1. p of the review article ` A fenntartható növekedés gazdaságtana`/economics of sustainable growth/. Közgazdasági szemle, vol.50.no.3/2004/ By Gazsó,T. Giró-Szász,A.- Stumpf,I. Szerk./2004/: Elzálogosított Jövő/A mortgaged future/.budapest; Századvég Kiadó, pp of the edited volume `The Hungarian Small Business..`/1998 by Semjén,A. and Tóth,I.J./2004/: Rejtett gazdaság és adózási magatartás, /Irregular economy and tax behavior, /.Közgazdasági Szemle, vol.51.no.6.p of the article ` Pótlolagos felvételi követelmény-e az euró-érettség?/is maturity for the euro an additional entry criterion?/, Külgazdaság, no2/2002 by Jankovics,L./2004/: Roadmap for the adoption of the euro in Hungary: dangers and opportunities.competitio, vol.3.no.1/special issue/, p of the article` Hungary and the IMF: the experience of cordial discord`,journal of Comparative Economics,vol.20.no.1/1995/ By Greskovits,B: Adversaries of brothers in arms?premiers and finance Ministers in Hungarian transition. Collegium Budapest,Discussion Poapers, No55/ of the article` A világpiac és a magyar közgazdaságtan / World markets and Hungarian economics/, BUKSZ, vol.12.no.4/ 2ooo/ by Simonovits,A.: Publikációs szelekció a közgazdaságtanban/selection through publications in economics/ in: BUKSZ, vol.16.no.2./2oo4/, p of the paper The EU and eastern Europe: a post-transformation perspective.kopint-datorg Discussion Paper no 25/November,1994 By Winiecki,J./1997/: Post-Communist Economies in ECE and European Integration.Franfurt/O: Europa Universitaet Viadrina, Fakultaet Wirtshcaftswissenschaften, Working Paper no89/june,1997, p of the article `Transition in and towards Europe`,ZSE no3/2oo4 by Schimmelfenning,F./2oo4/: Die Osterweiterung der Europaeischen Union: Politiken,Prozesse, Ergebnisse. Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, vol.2.no.3./2oo4/,p.486.

14 of the monograph Az összeomlás forgatókönyvei /Scenarios of collapse/, Figyelő,1994 od the article Az átmenet és az Eu között /Between transition and the EU/, Beszélő, no5/2oo of the review article Az átalakulás politikai gazdaságtana,külgazdaság,no6/2oo1 by Antal,L./2oo4/: Fenntartható-e a fenntartható növekedés?/can sustainable growth be maintained?/ Budapest: Közgazdasági szemle Alapítvány, p of the study A keleti kereskedelem összeomlása és a magyar alkalmazkodás /Collapse of trade with the East and Hungarian adjustment/. Budapest: Kopint-Datorg Műhelytanulmány, March 1991 by Köves,A. and Oblath.G./1991/: Stabilizáció és külgazdasági politika/stabilization and foreign trade policy/. Külgazdaság, vol.35.no.7.p o. of the article éedekegyeztetés és közös útkeresés /Dovetailing interests and a joint search for wayout/, Valóság, vol.28.no.1o/1985/ by Csanádi,M./1989/: A pártállam-rendszer szerkezete,kohéziója és szétesése Magyarország példáján./structure, cohesion and erosion of party-states the example of Hungary/. Gazdaság, vol.23.no.4.p of the article A szovjet külgazdaság átépítése és a vállalatközi kapcsolatok lehetősége /Restructuring Soviet foreign trade régime and the scope for interfirm relations/.külgazdaság, vol.31.no.3./1988/ by Szegvári,I./1989/: Külkereskedelmi irányítás és a szocialista országok reformfolyamata/managing foreign trade and the reform process in socialist economies/. Gazdaság, vol.23.no.4.p.11o 152. of the article A decade of transformation: Europe-Asia Studies, vol.5o.no.8/2ooo as well as of the study Transformation in Hungary and in Hungarian economics, Frankfurt, FIT Discussion Paper no 6/1997 By Fink,Ph./2oo4/: Der ungarische Musterknabe? Comparativ/Leipzig/, vol.13.no.2.p of the article Gazdaságstratégia helyett konjunkturapolitiks? /Fine tuning replacing economic strategy?/ Külgazdaság, vol.39.no.3./1995/ by Kornai,J,/1999/: The dilemmas of Hungarian economic policy. In: Temesi,J. and Zalai,E. eds/1999/: Back to a Market Economy. Budapest: Akadémiai Kiadó, p of the article `A kis országok világgazdasági alkaomazkodása /World economic adjustment in small economies/. Közgazdasági szemle, vol.47.no.9 by Csáki,Gy. And Szalavetz,A./2oo4/ : A működőtőke-vonzási képesség mint a verseny - képesség mércéje. -/The ability to atract FDI as a measure of international competitiveness/ Külgazdaság, vol.48.no.3.p.6o of the chapter`globalization and economic systems: a homogeinty test! In Zentai,V and Krizsán,A. eds/2oo3/: Reshaping Globalization.Bp-New York, CEU press., as well as of `Smal l Economies Adjustment..` in the volume Bara,Z. and Csaba,L.eds,`Small Economies` Adjustment to Global Tendencies`, Aula, 2ooo By Ádám,Z./2oo4/ : A kelet-közép-európai poszkommunista átalakulás államközpontú Megközelítése/A state-centered approach to post-communist change in East central Europe/. Külgazdaság, vol.48.no.1o.p of the article ` A magyar közgazdaságtan a főáramban /Hungarian economics in the mainstream BUKSZ,no3/2ooo

15 15 Of the article Economics-Hungary in: Kaase,M. et al, eds: Handbook of Three Social Sciences In Central and Eastern Europe,1989-2oo1 By Kovács,J.M./2oo2/: Visza a fősodorba?/back to the mainstream?/ In: KOVÁCS,J.M. ed: A zárva várt Nyugat./The West that was waiting with closed doors/. Budapest: a bok jointly published by 2ooo Literary Foundation and Sík Kiadó, 2oo2,p of the book Az összeomlás forgatókönyvei /Scenarios for collapse/. Budapest, Figyelő,1995 by Szilágyi,Á./1999/: Oroszország elrablása./the rebbery of Russia/. Budapest: Helikon Kiadó, Universitas series, p of the article Pólólagos fölvételi követelmény-e az euró-érettség? /Is euro maturity an additional entry criteria in the EU/, Külgazdaság, vol.46.no.2 as well as of the book The New Political Economy of Emerging Europe.Akadémiai,2oo4 by Benczes,I./2oo4/: Fiskális szabályok használata a Gazdasági és Monetáris Unióban./The Use of fiscal rules in EMU/. Külgazdaság, vol.48.no.1.p of the article a kibővítési krízis /Crisis of enlargement/,európai Tükör, nos4-5/2oo3 by Trón,Zs./2oo4/: Az EU regionális politikájának problémái és jövője: a harmadik kohéziós jelentés és előzményei./problems and future of regional policies in the EU: preliminaries and critique of the third Cohesion Report/. Competitio,vol.3.no.3.p o. of the article CMEA and the challenge of the 198ös, Soviet Studies, 2/1988 of the article Quo vadis, Comecon? Le Courrier des Pays de l Est, no 343/1989 by Lányi, K./199o/: Dollar trade with the Soviet Union: is it really dangerous? Acta Oeconomica, vol.42.nos/3-4/,p of the article Impacts of world economic changes on the CMEA,Acta oeconomica,vol.25.nos/1-2/--198o by Köves, A. and Oblath,G./1983/: Hungarian foreign trade in the 197os. Acta Oeconomica, vol.3o.no.1.p.lo of the article CMEA in a changing world. Osteuropa Wirtschaft, no3/1986 by Sutela,P./1988/: Introduction. Nordic Journal of Soviet and East European Studies, vol.5.no.1.p of the article Some problems of international socialist monetary system Acta oeconomica, nos/1-2/1979 by Graziani,G./1984/: les mouvements de capital au sein du Comecon. Économies et Societés, série G,pp of the study Economic consequences of Soviet disintegration for Hungary,Kopnt-Datorg Discussion paper, no 2/1992 as well as of the article Post-Comecon trade in convertible currencies, Est-Ovest, no 5/1991 by Richter,S./1992/: Hungary s changed patterns of trade and their effects. Soviet Studies, no6/1992, p.983.

16 of the article CMEA and east-west trade,comparative Economic Studies, 2/1986 by Kolodko,G.W./1989/: Social and political aspects of inflation.eastern European Economics, vol.27.no.3.p.6o of the article Impacts of East-West trade on Comecon, Ulkopolitikka,3/1988 by Iivonnen,Y./199o/: Soviet foreign policy doctrine in transition. In: HARLE., V. and IIVONNEN,Y.eds: Gorbachev and Europe. London: Frances Pinter, p of the article New thinking in the CMEA by Sutela, P./199o/: Opening up the Soviet economy.in: HARLE,V. and IIVONNEN,Y.eds: Gorbachev and Europe. London: Frances Pinter, p.159. and p of the article CMEA in the year 2ooo Nordic Journal of Soviet and East European Studies5/98 by Welfens,M./199o/: Internationalisierung der UdSSR? In: CASSEL,D.ed: Wirtschaftssysteme im Umbruch. München: Vahlen Verlag, p of the study Transition and modernisation in Eastern Europe, Kopint-Datorg Discussion Paper, no29/1995 By Lösch,D./1997/: Institutionelle Voraussetzungen in der MOEL. In: MAYER,O. and SCHARRER,E.eds: Osterweiterung der Europaeischen Union. Baden-baden: Nomos verlags- Gesellschaft, p o. of the article Systemic change: constraints and driving forces /1991/ by Perkins,D./1991/: China s industrial and foreign trade reforms. In: KÖVES,A. and MARER,P. eds: Foreign Economic Liberalization: Experience of Socialist and market Economies.Boulder/Colorado/USA: Westview press, p of the article A nemzetközi pénzügyi szervezetek és a kelet-európai rendszerátalakító politika /International financial institutions and transition policies in eastern Europe/, Közgazdasági Szemle, 2/1995 as well as of the article A rendszervátozás gazdasátana: új lehetetlenségi tétel felé? /Towards an impossibility theorem of transition?/, Külgazdaság, vol.45.no.6/2ooo/ by Jankovics,L./2oo4/: A modern pénzügyolitika elméleti hátteréről/on the theoretical background of modern monetary policy/. Competitio,vol.3.no.3.p of the book Az 0sszeoml s forgat=k0nyvei/scenarios of collapse/, Budapest, Figyel[,1995 by Voszka,É./2oo5/: Állami tulajdonlás elvi indokok és gyakorlati dilemmák/public property: pricipal issues and practical dilemmas/.közgazdasági Szemle,vol.52.no.1.p of the book The New Political Economy of Emerging Europe. Akadémiai, 2oo5 by Győrffy,D./2oo5/: Euró, hiány és növekedés az EU új tagállamaiban./euro, deficit and growth in new EU member states/. Európai Tükör, vol.1o.no.2.p1o of the article A decade of transformation: Russia and Hungary compared, Acta oeconomica, vol.5o.nos/3-4/-1999 by Ehrlich,É. / 2oo1/: Neo-liberal versus social democratic trajectories. In: BÜNZ,H. and KUKLINSKI,A.eds: Globalization Experience and Prospects. Warsaw: Friedrich Ebet Stiftung, p.24o.

17 of the article Ready, steady go? How prepared are the new members for EU accession? Intereconomics, vol.39.no.2. by Ágh,A./2oo5/: The eastern enlargement and the future of the EU-25. In: ÁGH,A.ed: Institutional Design and Regional Capacity-Building in the Post-Accession Period. Budapest: Hungarian Center for Democracy Studies, p of the chapter Transnational markets and local politics in: The New Political Economy of Emerging Europe,Akadémiai, 2oo5 by Ádám,Z./2oo5/: Autonomy and capacity: a state-centered approach to post-communist transition in central Europe. In: HÁMORI,B.et al eds: Paradigm Shift Information,Knowledge and Innovation in the New Economy. Debrecen: Competitio Books, no.4., p of the article Transition in and towards Europe, Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, vol.2.no.3/2oo4/ by Ágh,A./2oo5/: Systemic change and reform waves in Hungary:meso-politics in central European context. In: ÁGH,A.ed: Institutional Design and Regional Capacity Building in the Post-Accession Period. Budapest: Center for Democracy Studies,p of the article A rendszervátozás állása és néhány új elméleti következtetés, Európa Fórum, no 3/1997 by Jankovics,L./2oo5/: A monetáris politika intézményi kérdései/institutional issues of monetary policy/. In: HÁMORI,B.et al, eds, Paradigm Shift p of the article Az átalakulás fejlődéselmélete /Developmental theory of transition/, Közgazdasági Szemle no4/2oo2 by Hajnal,B./2oo5/: A balti országok átalakulása a rendszerváltozás első szakszában: miért Észtország a legsikeresebb?/transition of Baltic states in the first phase of systemic change: why Estonia is the most successful?/ Competitio, vol.4.no.1.p o. of the article Laekentől a bővülésig /From Laeken to enlargement/. Európai Tükör,1-2/2oo2 as well as of the article A magyar modell.tündöklés és bukás /The rise and fall of the Hungarian model/. Competitio,vol.1.no.1/2oo2/ by Jankovics,L./2oo5/: Az eurozónához való csatlakozás időzítése./timing of accession to the eurozone/. Competitio,vol.4.no.1.p of the article Hungary and the IMF: an experience of a cordial discord, Journal of Comparative Economics, vol.2o no.1/1995/ By Eke,B. Kutan,A./2oo5/: IMF supported programs in transition economies: are They effective? Comparative Economic Studies, vol.47.no.1.p of the article Releváns közgazdaságtan /Relevant economics/. Külgazdaság,vol.48.no 4. By Török,Á./2oo5/: Kelet-Közép Európa vagy a politikai gazdaságtan újjászületése? Közgazdasági Szemle, vol.52.nos/7-8/. 183.of the book The New Political Economy of Emerging Europe.Akadémiai,2oo5.

18 18 by Győrffy,D./2oo5/: Adopting the euro: the path to fiscal sustaiability. Acta oeconomica, vol.55.no.2/2oo5/, p of the book The New Political Economy of Emerging Europe Akadémiai,2oo5 by Jankovics,L./2oo5/: Az inflációs célkitűzés rendszere: az első másfél évtized tapasztalatai./inflation targeting: the experience of the first fifteen years/.külgazdaság, vol.49.no.1o.p2o. 185.of the article Pótlólagos felvételi követelmény-e az euróérettség /Is euro-maturity an additional entry criterion?/, Külgazdaság,no2/2oo2 as well as of the article Féljünk-e az eurótól? /Should we beware of the euro?/ Figyelő,no8/2oo2 By Mihályi,P./2oo5/: Jó úton járunk? Magyarország euróstratégiája./are we on track? On the Hungarian strategy of adopting the euro/. Közgazdasággi Szemle, vol.52.nos/7-8/, p.719 and p of the article The future of the EU: a post-laeken perspective, TIGER Working Paper no 21/2oo2 by de Andrade, N./2oo5/: Enhanced cooperation: the ultimate challenge of managing diversity in Europe.Intereconomics, vol.4o.no4.p of the monograph Rendszerváltozás a közgazdaságtanban.. /Economics in systemic change//1998/ by Chikán,A./2oo6/: The role of Economics of Shortage in the intellectual preparations for transition in Hungary.Acta Oeconomica,vol.56.no.2.p.2o of the article Transition in and towards Europe, Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, no3/2oo4. as well as of the monograph The New Political Economy of Emerging Europe By Ágh,A./2008/: Completing EU membership in ECE: Lisbon Strategy and the Qualitative catching up process. in: BOS,E. DIERINGER,J.eds: Die Genese einer Union Der 27. Die Europaeische Union nach der Ostrweiterung. Wiesbaden: VS Verlag für die Sozialwissenschaften,p of the article Global markets global polity? in Krassilchikov and Lévai, eds, Globalization and Social Disintegration. EADI, the Hague,2oo6/forthcoming By Pálosi-Németh,B./2oo5/: Az átalakuló országok pénzügyi intézményrendszerének konvergenciája egyedi a jelenség?/is the convergence of the system of financial intermediation in transition economies a unique phenomenon?/ Külgazdaság, vol.49.nos/7-8/, p o.of the book Rendszerváltozás a közgazdaságtanban.. with L.Szamuely/1998/ by Hámori,B/2oo5/: A gondolat erejével/kornai J. könyvének recenziója/-/with the power of ideas a review article of the book by J.Kornai/. in: Magyar Tudomány, vol.166.no.9.p.1179.

19 of the book The New Political Economy of Emerging Europe Akadémiai,2oo5. by Török,Á./2oo5/: Gazdasági felzárkózás és versenypolitika./catching up and competition policy/. Közgazdasági szemle, vol.52.no.1o.p of the book The New Political Economy of Emerging Europe.Akadémiai,2oo5 by Györffy,D./2oo5/: Az intézményi tényezők szerepe z államháztartási hiány alakulásában Magyarországon/Institutional factors shaping fiscal deficits in Hungary/. Közgazdasági Szemle, vol.52.no.1o.p of the book The New Political Economy of Emerging Europe.Akadémiai,2oo5. By Ricz,J./2oo5/: Paradigmaváltás a fejlődés-gazdaságtanban/a pradigm-shift in Development economics/. Competitio,vol.4.no.2.p of the article A nezmetközi pénzügyi szervezete és a kelet-európi rendszerátalakító politka /International financial organizationa and transition policies in Eastern Europe/. Közgazdasági Szemle, no2/1995 By Szakolczai,Gy./2oo5/: A washingtoni konszenzus és ami utána következik/the Washington Consenus and its Aftermath/. Külgazdaság, vol.49.no.1o.p of the article Ostpolitik and enlargement of the EU,International Economy,no2/2oo1 By Sato,T./2oo8/: Whither comparative economic systems in a broader perspective Of European integration and globalization? In: YAGI,K. and MIZOBATA,S.eds: Melting Boundaries: Institutional Transformation in the Wider Europe.Kyoto:Kyoto University Press, p of the book The New Political Economy of Emerging Europe. Akadémiai,2oo5. By Horibayashi,T./2oo8/: Lagging social Europe : problems related to the social dimensions of European integration and eastern enlargements. In: YAGI,K. and MIZOBATA,S.ed: Melting Boundaries: Institutional Transformation in the Wider Europe.Kyoto:Kyoto University Press, p of the book The New Political Economy of Emerging Europe.Akadémiai,2oo5 By Figuet,J.-M. and Nenofsky,N./2oo5/: Convergence and shocks on the road to EU: Empirical investigations for Bulgaria and Romania. In: MIZOBATA,S.ed: Wider Europe.. Preconference book of the Kyoto Institute of Economic Research,.p.2o of the book The New Political Economy of Emerging Europe-2d revised edition/2oo7 By Kudrna,Z./2oo7/: Banking reform in China: driven by international standards and

CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június

CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június 1 CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június I. IDEGEN NYELVŰ MONOGRÁFIÁK 1. Economic Mechanism in the GDR and Czechoslovakia: a Comparative Analysis. Budapest: Hungarian Scientific Council for the

Részletesebben

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S By Professor László CSABA /incomplete, as of August, 2014/ I. MONOGRAPHS 1. Eastern Europe in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University

Részletesebben

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S 1 S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S By Professor László CSABA /incomplete, as of June, 2015/ I. MONOGRAPHS 1. Eastern Europe in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University

Részletesebben

CSABA LÁSZLÓ IDÉZETTSÉGE LEVELEZŐ TAGGÁ VÁLASZTÁSA /2007/ ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN /458 TÉTEL/

CSABA LÁSZLÓ IDÉZETTSÉGE LEVELEZŐ TAGGÁ VÁLASZTÁSA /2007/ ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN /458 TÉTEL/ CSABA LÁSZLÓ IDÉZETTSÉGE LEVELEZŐ TAGGÁ VÁLASZTÁSA /2007/ ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN /458 TÉTEL/ I. Monográfiára és szerkesztett kötetekre történő hivatkozások Kelet-Európa a világgazdaságban. Budapest: Közgazdasági

Részletesebben

Szanyi Miklós tudományos publikációinak jegyzéke. (2008 szeptember)

Szanyi Miklós tudományos publikációinak jegyzéke. (2008 szeptember) Szanyi Miklós tudományos publikációinak jegyzéke (2008 szeptember) I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

Részletesebben

INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2008

INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2008 INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2008 Budapest, 2009 INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS of the Hungarian Academy of Sciences REPORT ON ACTIVITIES 2008 Budapest,

Részletesebben

MIHÁLYI PÉTER. az MTA doktora

MIHÁLYI PÉTER. az MTA doktora MIHÁLYI PÉTER az MTA doktora tanszékvezetı egyetemi tanár PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (A letölthetı írások aláhúzással jelölve) 2007 KÖNYVEK, ÉRTEKEZÉSEK --- [2006]: Egészségügy: A halogatott reform (Válogatott

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. University of Economics, Budapest 1969-1973. University of Economics, Budapest 1974. M.A. in World Economics

CURRICULUM VITAE. University of Economics, Budapest 1969-1973. University of Economics, Budapest 1974. M.A. in World Economics CURRICULUM VITAE 1. Family name: KISS 2. First names: Judit 3. Date of birth: Budapest, October 30, 1950. 4. Nationality: Hungarian 5. Civil status: married 6. Education: Institution : Degree(s) or Diploma(s)

Részletesebben

Fertő Imre Publikációs lista

Fertő Imre Publikációs lista 1 Fertő Imre Publikációs lista Könyvek, Magyar nyelven: 1. Az állami gazdaságok átalakulása és privatizálása. Prodinform, Budapest 1990 2. Az agrárpolitika modelljei. Osiris Kiadó, Budapest 1999. 3. Az

Részletesebben

2005: Strengthening the Capacity of the UN The UN and the Global Development Process (Retrospect and Prospects)

2005: Strengthening the Capacity of the UN The UN and the Global Development Process (Retrospect and Prospects) 2005: Strengthening the Capacity of the UN In: Majid Tehranian -Kevin P. Klemens eds., America and the World, New Brunswick, USA: Transaction Publishers, pp. 141-155. The UN and the Global Development

Részletesebben

INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2002

INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2002 INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2002 Budapest, 2003 INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS of the Hungarian Academy of Sciences REPORT ON ACTIVITIES 2002 Budapest,

Részletesebben

MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. évi publikációs jegyzéke

MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. évi publikációs jegyzéke MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. évi publikációs jegyzéke dokumentumtípus - azon belül első szerző szerint rendezve Összeállította: Bálint Éva Könyv, szerkesztett könyv Angeloni, I. - Bénassy-Quéré,

Részletesebben

INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2003

INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2003 INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2003 Budapest, 2004 INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS of the Hungarian Academy of Sciences REPORT ON ACTIVITIES 2003 Budapest,

Részletesebben

INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2004

INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2004 INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2004 Budapest, 2005 INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS of the Hungarian Academy of Sciences REPORT ON ACTIVITIES 2004 Budapest,

Részletesebben

János Kornai PUBLICATIONS. Last change: June 18, 2014

János Kornai PUBLICATIONS. Last change: June 18, 2014 1 János Kornai PUBLICATIONS Last change: June 18, 2014 Note: The first (original) publications in Sections 1, 2, 4, 5 and 6 are marked with serial numbers. Publications without a serial number are translations

Részletesebben

Oblath Gábor Szakmai önéletrajz

Oblath Gábor Szakmai önéletrajz Jelenlegi munkakör: Végzettség: Oblath Gábor Szakmai önéletrajz A Magyar Köztársaság Költségvetési Tanácsának tagja 1975, MKKE Budapest Tudományos fokozat: a közgazdaságtudomány kandidátusa (1996) Szakmai

Részletesebben

András Bozóki Professor Department of Political Science Central European University Nádor u. 9. 1051 Budapest, Hungary CURRICULUM VITAE Updated: April 2014. EMPLOYMENT HISTORY Since 2005 Full Professor,

Részletesebben

András Bozóki Professor Department of Political Science Central European University Nádor u. 9. 1051 Budapest, Hungary CURRICULUM VITAE Updated: July 2015. EMPLOYMENT HISTORY Since 2005 Full Professor,

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Prof. Dr. Péter BALÁZS

Prof. Dr. Péter BALÁZS Prof. Dr. Péter BALÁZS Director, Center for EU Enlargement Studies Professor, International Relations and European Studies, Central European University Phone.: (00 36 1) 327 3000 ext. 2648 Fax.: (00 36

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Összesítő táblázattal. Köllő János

Publikációs jegyzék. Összesítő táblázattal. Köllő János Publikációs jegyzék Összesítő táblázattal Köllő János 1 Sorszám Kategória Terjedelem a illetve db Szerzők száma Pontszám b Nemzetközi folyóiratcikk 34 A 1 db 2 9.0 36 B 1 db 2 9.0 37 B 1 db 2 9.0 35 B

Részletesebben

C. V. & List of Academic Publications András Bozóki Updated: July 2013. CURRENT POSITION Professor of Political Science, Department of Political Science, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, Budapest, Hungary.

Részletesebben

II./1 A KANDIDÁTUSI DISSZERTÁCIÓ MEGVÉDÉSE UTÁNI PUBLIKÁCIÓK 1981 2002

II./1 A KANDIDÁTUSI DISSZERTÁCIÓ MEGVÉDÉSE UTÁNI PUBLIKÁCIÓK 1981 2002 JENEI GYÖRGY PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Pontosított) II./1 A KANDIDÁTUSI DISSZERTÁCIÓ MEGVÉDÉSE UTÁNI PUBLIKÁCIÓK 1981 2002 Monográfia : - Bevezetés a társadalompolitikába. Aula Kiadó. Budapest.2008. 221. oldal.

Részletesebben

ALFÖLDI, GY., CS. SÁRKÁNY, A. APRÓ,,Z. KÓKÁNY

ALFÖLDI, GY., CS. SÁRKÁNY, A. APRÓ,,Z. KÓKÁNY References A burkolat már szép a Király utcában [The pavement is already attractive in the Király street], Népszabadság, 27.01.2005. ÁGOSTON, L., E. GÖTZ and K. GYÁRFÁS eds. (2005) Érték és Valóság [Value

Részletesebben

Befektetésösztönzés: elvek, intézmények, eredmények. In: Gazdasági kormányzás. Bod Péter Ákos, Báger Gusztáv (szerk.) Aula, 2008. 239-268.p.

Befektetésösztönzés: elvek, intézmények, eredmények. In: Gazdasági kormányzás. Bod Péter Ákos, Báger Gusztáv (szerk.) Aula, 2008. 239-268.p. NÉV: Tölgyessyné Sass Magdolna KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK Reflections on the "Small Business, Big World - a new partnership to help SMEs seize global opportunities" - with special reference

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567

Részletesebben

CURRICULUM VITAE Ferenc Miszlivetz www.ferencmiszlivetz.com

CURRICULUM VITAE Ferenc Miszlivetz www.ferencmiszlivetz.com CURRICULUM VITAE Ferenc Miszlivetz www.ferencmiszlivetz.com Education, Qualifications, Degrees 2005 Doctor of the Hungarian Academy of Sciences, in International Relations 2004 Habilitation, Corvinus University

Részletesebben

Ph.D. THESIS. AttilaVirag

Ph.D. THESIS. AttilaVirag PhD Program in Political Science Ph.D. THESIS AttilaVirag Gasified Sovereignty A study of the Nabucco vs. South Stream debate in Hungary in the light of nation state sovereignty; European integration;

Részletesebben

MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. évi publikációs jegyzéke

MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. évi publikációs jegyzéke MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. évi publikációs jegyzéke dokumentumtípus azon belül első szerző szerint rendezve Összeállította: Bálint Éva Könyv, szerkesztett könyv Burgerné G. A.: Hat hét

Részletesebben