HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK FÖLDGÁZELLÁTÓ RENDSZEREI. - újdonságok és problémák a szakirodalom tükrében OTKA T project kutatási anyaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK FÖLDGÁZELLÁTÓ RENDSZEREI. - újdonságok és problémák a szakirodalom tükrében OTKA T-046224. project kutatási anyaga"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gázmérnöki Tanszék HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK FÖLDGÁZELLÁTÓ RENDSZEREI - újdonságok és problémák a szakirodalom tükrében Egy lépés a fenntartható infrastruktúra felé - napelemekkel kombinált földgázellátó rendszer háztartási fogyasztóknál project kutatási anyaga SZUNYOG István PhD hallgató Miskolc, november 4.

2 2. TARTALOM BEVEZETÉS CÉL, FELDOLGOZOTT FORRÁSOK, RENDSZEREZÉS ELVE SZAKCIKKEK FELDOLGOZÁSA, ISMERTETÉSE A HAZAI ENERGIAPOLITIKA VÁLTOZÁSAI GÁZKÉSZÜLÉKEKKEL KAPCSOLATOS CIKKEK Gázkészülékek technikai (szerkezei) újdonságai Megfelelőség értékelés Égéstermék elvezetés - égési levegő ellátás Emisszió, légszennyezés Égéselmélet, tüzeléstechnika MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉS A FÖLDGÁZTÜZELÉS KAPCSOLATA ÖSSZEFOGLALÓ, MEGÁLLAPÍTÁSOK... 43

3 3. Bevezetés A háztartási gázfogyasztók a hazai szakirodalomban témakörhöz egyaránt kapcsolódik a készülékek szerkezete, üzeme, hatásfoka, égéstermék elvezetése ugyanúgy, mint a környezetet terhelő szennyezőanyag kibocsátása, a környezetvédelem, valamint az energia hatékony felhasználása. Mindezeket figyelembe véve kell elemezni az utóbbi évek szakirodalmi anyagait, különös tekintettel a megjelent újdonságokra és a szakmában előforduló újra és újra felvetődő problémákra. A fenti témák komplex, átfogó vizsgálatot igényelnek, melyet egyaránt alá kell támasztani úgy elméleti oldalról, mint gyakorlati oldalról. Mindezeknek legelső lépése az eddigi kutatások, eredmények feldolgozása, a témával foglalkozó szakirodalom elemzése, a fejlődés irányvonalának bemutatása. A témával együtt természetesen meg kell vizsgálni az Európai Unió követelményrendszerét is, hiszen most már teljes jogú taggá válásunk után nekünk is az Unió követelményrendszeréhez kell igazítanunk a hazai gyakorlatot. Az Unióban nagy hangsúlyt helyeznek a környezetvédelemre, a károsanyag kibocsátás csökkentésére, az energia igények mérséklésére, és ehhez kapcsolódva az energia hatékony és takarékos felhasználására. Mindezeknek természetesen a gázkészülékek területén is meg kell jelenniük, melyeket a kor technikai színvonalának megfelelően alkalmazni is tudni kell. A fejlődés alapkövetelménye a folyamatos kutatás, fejlesztés, valamint ezek a gyakorlati megvalósíthatósága. Nem feltétlenül csak a készülékek konstrukcióit, hanem a környezeti feltételekkel való együttműködését is vizsgálni kell; és nem csak a készülékben, hanem a hozzá kapcsolódó rendszer egészében is gondolkodni kell. Természetesen mérlegelni kell, hogy a gázalapú rendszerek hogyan kapcsolhatók alternatív energiahordozó rendszerekkel, hogyan kapható meg az így kialakított rendszer munkapontja, legkedvezőbb hatásfoka.

4 4. 1. Cél, feldolgozott források, rendszerezés elve A cikk megírását az elmúlt évek politikai, gazdasági eseményei alapján generált műszaki területen végbement változások, ezen a területen belül is a gázkészülékek műszaki fejlesztésével, jogi szabályozásával kapcsolatos események ihlették. A cikk alapjának az 1990-es politikai rendszerváltástól meginduló műszaki - gazdasági változások tekinthetők. Az 1990-es évek elejéig úgy, mint egyéb más területeken is, a gáziparban is minden lépésnek, folyamatnak megvolt a maga hierarchikus menete, szabályozása; mindenkire kötelezően ezeket az előírásokat kellett alkalmazni. Tekintsük ezt egy minden szintre leszabályozott piaci struktúrának. A rendszerváltozás után a gázipar, és ezzel a gázkészülék piac is fokozatosan a liberalizáció útjára lépett, új kereskedők, cégek, készülékek jelentek meg a piacon. Lehetővé vált a nyugati országok technikájának korlátlan beáramlása az országba, a kínálat rohamosan megnőtt. Mindezek mellett nem voltak meg azok a szabályozási követelmények, melyek a készülékek biztonságos üzemének vizsgálatán alapultak, melyek a beépítési követelmények meglétét vizsgálták volna. Az 1990-es évek végén elkezdett egyre erősödni az ország igénye, az Európai Unióhoz való csatlakozás irányában. Mindez újabb problémákat is felvetett, hiszen a csatlakozással számos jogi, műszaki harmonizációs követelményt is ki kell elégítenünk. Elkezdődött tehát az Unió jogrendszerére alapozva a hazai jog- és műszaki követelményrendszer átalakítása, megjelentek a készülékek területén is az új uniós fogalmak, mint a minősítés és a tanúsítás. Az 2004-es májusi csatlakozásunk után néhány hónappal elmondható, hogy bár a hazai gázipar szabályozási kérdéseiben néhány téren még nem értük el a kívánt szintet, de a gázkészülék piac területén már maradéktanul teljesülnek hazánkban az Európai Unió előírt követelményei. Jelen cikk célja annak bemutatása, hogy az elmúlt 14 év gázkészülékekkel kapcsolatos (a szerkezeti elemektől kezdve a készülék és környezetének kapcsolatán át a megújuló energiaforrásokig) fejlesztési eredményei, műszaki- jogi szabályozási kérdései hogyan jelentek meg a szakirodalomban. A téma kibontásához az 1990-es év január 01-től a 2004-es év szeptember 30-ig megjelent szakirodalmat használom. A szakirodalom a következő folyóiratokból, előadásokból tevődik össze: Info Prod Kiadói és Marketing Rt.: - Gázberendezések, gázfelhasználás kiadványai [1]; - Fűtéstechnika, megújuló energiaforrások kiadványai [2]; - Energiagazdálkodás folyóirat cikkei [3]; - Magyar Épületgépészet folyóirat cikkei [4]; - Dunagáz Szakmai Napok előadássorozatainak anyagai [5]; - Nemzetközi Gázkonferenciák előadássorozatainak anyagai [6].

5 5. A rendszerezésnél elsősorban a gázkészülékekre vonatkozó jogi és műszaki kérdésekre helyezem a hangsúlyt, bemutatva az elmúlt évtizedben milyen témák kaptak a szakmai közönség részéről kiemelt figyelmet. A cikkeket elsősorban a következő témák szerinti csoportosításban dolgozom fel, ezeken belül is időrendi sorrendet alkalmazva: - hazai energiapolitika változásai; - gázkészülékek technikai (szerkezei) újdonságai; - megfelelőség értékelés; - égéstermék elvezetés - égési levegő-ellátás; - emisszió, légszennyezés; - égéselmélet; - megújuló energiaforrások és a földgáztüzelés kapcsolata. A cikkek ismertetésénél nem térek ki részletesen az adott folyamat fizikai-kémiai elemeinek ismertetésére, matematikai összefüggéseire, csak a kapott eredményeket, következtetéseket ismertetem a szükséges ábrákkal. A forrást a következő egyszerűsített jelölés mutatja: Pl.: [ /25-28: Barna L.] Értelmezése: Magyar Épületgépészet; 2002; 8. szám; oldal; szerző: Dr. Barna Lajos.

6 6. 2. Szakcikkek feldolgozása, ismertetése 2.1 A hazai energiapolitika változásai 1960-ban, alig negyven éve történt a hajdúszoboszlói földgázkészlet feltárása, mely elindította az országos gázrendszer kiépítését. Mind az ipar, mind a lakosság körében egyre erősödött az igény a földgáz felhasználására től már jelentősen növekvő import tette lehetővé a hazai ellátásbővítést. A nemzetgazdaság energiamérlegében a földgáz részaránya 40% körüli, de a prognózisok 2010-re 42-45%-ot valószínűsítenek. A 2010-re prognosztizált milliárd m 3 országos földgázigénynek valószínű, hogy közel 100%-át már csak importból tudjuk majd fedezni. A fenti gázigény több mint 1/3 részét a háztartási és kommunális szektor használja, ami annyit jelent, hogy ma négy millió magyar háztartásból már három millió földgáz-fogyasztó, de a települések intézményei, kommunális létesítményei is gázt használnak. Talán az bizonyítja legjobban országunk tenni akarását a környezetvédelem, energiagazdálkodás, uniós csatlakozás kérdéseiben, ha bemutatjuk, hogy hazánk már most is szerepet vállal a gázkészülékek európai szabványosítási folyamatában. Magyarországnak, mint társult tagországnak, még nincs szavazati joga, de részt vehet a munkacsoportokban, véleményezhet, és javaslatokat terjeszthet elő. A magyar készülékszabványok terén a legnagyobb eltérést az európaihoz képest talán a sajátos S gázunk és az európaitól eltérő készülék csatlakozási nyomásunk jelenti (25 mbar, míg Európában 20 mbar). A 14% CO 2 -t tartalmazó S gázunk bevezetése az európai szabványba nem ütközött komoly akadályba, azonban a 25 mbar nyomású földgáz-szolgáltatásunk visszatérő téma. Magyarországon a 25- ről 20 mbar-ra való átállás szinte lehetetlen az aránytalanul nagy felmerülő költségek miatt. [ VIII/ : Fazakas M.] [1-2001/ /8-10: Lakila T.] 2.2 Gázkészülékekkel kapcsolatos cikkek Gázkészülékek technikai (szerkezei) újdonságai Az 1990-es évek elején nem sokkal a rendszerváltás után készült egy tanulmány a hazai gázkészülék-park állapotáról és fejlesztésének kérdéseiről. Bár a fogyasztói telítettség fejlett európai mércével mérve is tiszteletet érdemlő színvonalat ért el, nem mondható el ugyanez a hazai gázkészülék-park állapotáról. A fogyasztók 95%-a főzésre és sütésre, 72%-a fűtésre, és 50%-a vízmelegítésre is használta a földgázt. A fűtőkészülékeknek kb. 75%-a zárt égésterű, parapetes kivitelű. A készülék-park felmérésénél a kép elég sötétnek adódott, hiszen a

7 7. tűzhelyek és vízmelegítők 52-57%-a 20 évesnél idősebbnek adódott. Vidéken kedvezőbb volt a helyzet, a tűzhelyek átlagosan 9,2 a vízmelegítők 7,3 és a fűtőkészülékek 6,5-7,8 évesnek adódtak. A következtetés szerint az akkori készülékpark a fejlett gázipari országokhoz viszonyítva jelentősen elavult és korszerűtlen, a világszínvonaltól való elmaradást 8-15 évre becsülték. Fejlesztési tendenciaként a tűzhelyeknél a hőmérsékletszabályozás javítását és a takarékterhelés csökkentését ajánlották. Fűtőkészülékek esetén a magasabb színvonalú hőmérséklet-szabályozás, a megfelelő levegőellátás és az égéstermék hőtartalmának jobb kihasználása került előtérbe. Vízmelegítők terén az állandóan égő gyújtóégő elhagyása és az 1-2 liter percenkénti legkisebb vízmennyiség elérése volt a cél. A Fővárosi Gázművek újabb vizsgálatot kezdeményezett 1994-ben, melyben már a környezetvédelemre, a gázkészülékek emissziós értékeire helyezték a hangsúlyt. Sok információt lehetett a vizsgálatokból levonni az országra nézve is, hiszen a fővárosra esett az ország energia felhasználásának közel 20%-a. A korábbi készülékpark nem sokat változott, lényegében az előző felmérések eredményeit adta. A számításokkal sikerült megbecsülni a főváros 2010-re várható emissziós értékeit, melyet a gázkészülékek okoznak. Megvizsgálva, hogy a budapesti energiaszolgáltatás keretében a háztartásokban mennyi a részaránya a földgáznak az energia megtakarításban és az emisszió csökkentésben, azt kapjuk, hogy a földgáz az energia-megtakarítás terén az akkori készüléktechnikával is uralkodó szerepet játszhatott volna. [ / : Szűcs M.] [ /4-7: Szűcs M, Joós L, Zákányi Gy.] Előtérbe került az energiahatékonyság, mint a fűtőkazánok üzemének legfontosabb kérdése, méghozzá olyan kérdéscsoportok tekintetében, melyekben vizsgálni kell, hogyan lehet optimalizálni a kazánban lejátszódó hőátadási folyamatokat a kazánkonstrukció helyes megválasztásával, hogyan lehet a tényleges, valós fűtési hőigényt az időjárás változásait legjobban követő szabályozással megvalósítani. Szintén lényeges, hogy a kazánteljesítményt ne méretezzük túl a számított fűtési hőigényhez képest. Ha a fűtési energiaköltségek szerint akarjuk az előbbi tényezőket sorrendbe állítani, úgy tapasztaljuk, hogy legfőbb helyen a maximális és a fűtési idény átlagos hőigényének aránya, a túlméretezés kérdése, a tüzeléstechnikai hatásfok és a kazánkonstrukció kialakítása követik egymást. Erre megoldást a külső hőmérséklet követése alapján vezérelt, változó előremenő hőmérsékletű, kis vízterű kazánok adhatják, melyeket kétfokozatú szabályozással alkalmazva kapjuk a legoptimálisabb megoldást. A fűtési napoknak kb %-ában van csak folyamatosan szükség a tervezés során meghatározott maximális kazánteljesítményre, amint az 1. ábra mutatja. Mindebből egyértelműen következik, hogy ténylegesen csak igen kevés napon van szükség a kazán névleges terhelésen való üzemére.

8 8. 1. ábra A fűtési napokhoz rendelt külső hőmérséklet gyakorisággörbéje Egyfokozatú kazán esetén ez csak a gyakori ki-be kapcsolással oldható meg, mely a hatásfok terén kedvezőtlen értékeket mutat (indulási-, üresjárási veszteség, stb.). Kétfokozatú működés esetén a folyamatos üzem mellett nő az éves hatásfok, csökkennek a kapcsolási számok, és lényegesen kevesebb veszteség jellemzi a kazán üzemét. E mellett részterhelésen a kazán vízoldali hatásfoka magasabb, mint névleges állapotban (kisebb a sugárzási hőveszteség). Kétfokozatú üzem esetén akár 70%-al is csökkenhet a kazánégő ki/be kapcsolásainak száma egyfokozatú üzemhez képest. Ezzel nem csak maga az égő, hanem a működtetett főegységek (szivattyú, mágnesszelep, gyújtótrafó) élettartama is növekedik. A cikk továbbá felhívja a figyelmet, hogy jelentősen befolyásolja a kapcsolási számok megnövekedését a kazán túlméretezése (a pontatlan fűtési hőigény számítás és a nem illeszkedő kazán kiválasztás). [ /17-19: Molnár G.] A gáztüzelésű falikazánok közel négy évtizedes történelmük alatt sok fejlesztési irányvonalon mentek keresztül. Jelentős újdonságok születtek a tüzeléstechnika, a szabályozástechnika, üzemeltetés területein. A fogyasztók számára legfontosabb igények kerületek az előtérbe, mint a kis helyigény, gazdaságosság, halk üzem, könnyű kezelhetőség, hosszú élettartam. A hidraulika, gázarmatúra, automatika, kezelés és a szabályozás fejlődési irányvonalait a Vaillant cég készülékeinek segítségével mutathatjuk be a kombi készülékekre vonatkozóan. Eleinte a fűtés és a HMV üzemmódok átváltásához a fűtési visszatérő ágba épített keringtető szivattyú által létrehozott nyomáskülönbséget használták fel. Az információt vékony réz impulzuscsövek továbbították. Egyedi ötlet volt a gázteljesítmény hőigénytől függő, fokozatmentes szabályozásához egy kisméretű levegőszivattyú beépítése, mely a fúvókanyomás folyamatos beállításához volt szükséges (ezt később elektromágneses elven oldották meg). Megjelent a hidraulikus működésű terhelésváltó szelep, mely segítségével két egymástól független hőteljesítmény állítható be (külön a fűtésnek és a HMV-nek). A 2000-es

9 9. évtől újabb technikai elemek kerülnek kidolgozásra, mint: az Aqua Sensor, mely a vízkapcsoló feladatát látja el. Egy állandó mágnes réteggel bevont műanyag lapátkerék, mely az átáramló hidegvíz mennyiségét érzékeli. Frekvencia jelet ad, mely alkalmas nem csak a HMV igény megjelenésének detektálására, hanem nagyságának meghatározására is. A hidraulikus vezérlésű váltószelepet impulzusvezérlésű léptetőmotoros szelep váltja fel. Az impulzussűrűség fokozatosan változik, mely biztosítja a pontos szelepzárást. A vezérlést ma már mikroprocesszoros vezérlőautomatika végzi (Sensor Technik), az előremenő és visszatérő vezetékekbe épített precíz hőmérséklet mérőelemek segítségével. Ezek értékeinek egymással történő összehasonlítása, vagy az időbeni változás mértékének követése adja a szükséges vezérlési jelet. További előnyök, hogy már a lakossági kategóriákban is megjelenik az ismételt gyújtás lehetősége a nélkül, hogy a kezelőnek be kellene avatkoznia a készülék üzemébe. Természetesen ezeken túl számos, a fogyasztói igényeket kielégítő kényelmi és biztonsági funkció megtalálható, mint a fagyvédelem, levegő hőmérséklettől függő lángmoduláció, időjárásfüggő szabályozás, stb.) [1-2000/ /12-16: Molnár G.] A fűtéstechnikában hosszú évek óta alkalmazzák a hagyományos építésű kazánokat, melyeket nagy energia felhasználásuk mellett, pozitív tulajdonságként hosszú élettartamuk is jellemez. A fejlett országokban eleinte (a 60-as években) a túlméretezésre, üzembiztonságra törekedtek, a füstgázhőmérsékletet magasan tartották a kondenzáció elkerülése érdekében. Az 1973-as olajválság után egyre erősödő igény mutatkozott a fejlettebb és energiatakarékosabb kazántechnika iránt. Az energiaárakat drasztikusan emelték, előtérbe került a takarékosság. Megindult a kazánok területén is a gyors fejlődés, megjelentek az alacsonyhőmérsékletű kazánok, csökkentve a füstgáz, sugárzási és készenléti veszteségek arányait. A modern kishőmérsékletű kazánok előnye, hogy esetleges túlméretezésük esetén sem idézik elő az éves kihasználtsági fok jelentős csökkenését. Ennek oka az igen kis hűlési és felületi veszteség, valamint az égéstermék-veszteség csökkenése minimális terhelés esetén. A kihasználtsági fok csökkenése csak akkor kezdődik, ha a kazánterhelés 10% alá esik. A hőmérséklet csökkentésével egyidejűleg a készenléti veszteség is harmadára csökkenthető. Fontos momentum viszont, hogy az égéstermék hőmérsékletének csökkenése a CO 2 koncentrációjának növekedésével jár, mely a harmatponti hőmérséklet közelében meghatározott keretek között tartható. A kishőmérsékletű kazánoknál az égéstermékkel közvetlenül érintkező felületeket úgy alakítják ki és méretezik, hogy ezeken a felületeken kondenzátum képződés ne jöhessen létre. Az égéstermékkel érintkező oldalon a felületi hőmérsékletet nem az égéstermék nagy hőmérséklete, hanem mértékadóan a sokkal kisebb kazánvíz hőmérséklet határozza meg. E miatt fontos, hogy a megfelelő méretű fűtőfelületet nagyobb hőmérsékletre emeljük.

10 10. Erre több műszaki megoldás is kínálkozik: - termolitikus fűtőfelület, amelynél az utánkapcsolt fűtőfelületi huzamban kialakított, megfelelő bordázat révén a hőcserélő felület vízoldalán nagyobb terhelés érhető el és ez eltolja a harmatpontot; - kettős vagy duplex cső, mely egy kétrétegű fűtőfelület szabályozott hőátbocsátással; - további lehetőség az öntvénykonstrukció megfelelő kialakítása lehet. Ezek a kazánok megfelelő kialakítással képesek arra, hogy a kazánon belül kezeljék a kis visszatérő vízhőmérsékletet, ami hagyományos kazánok esetében kondenzációt és e miatt füstgáz oldali korróziót okozna. A készülékfejlesztés terén a 80-as évek közepe tekinthető a harmadik szakasznak. Továbbra is az energia megtakarítás a legfőbb cél, de még ennél is fontosabbá vált a károsanyag kibocsátás csökkentése. A nitrogénoxidok káros hatásait megismerve a tüzeléstechnika, az égő és a kazánfejlesztés területén is ennek csökkentése került előtérbe. [ /4-5: Stajnovits J.] [ /29-31: Heeb A.] Az utóbbi évek jelentős fejlődést hoztak a gázkészülékek területén is. A fejlesztések elsődleges célja az energiatakarékosság és a belső, illetve a külső környezet védelme. Ennek eredményeképpen olyan készülékek jelentek meg a hazai piacon, melyek hatásfoka lényegesen meghaladja a korábban elterjedten alkalmazott készülékekét, és károsanyag kibocsátásuk is sokkal kisebb. Ha megvizsgáljuk egy készülék energiamérlegét, láthatjuk, hogy a bevitt energia nagy részét a készülék hasznosítja, azonban kisebb része veszteségként távozik. Ezek a jellemző veszteségek az égéstermék veszteség, a tökéletlen égésből származó veszteség és a kazán felületéről konvekcióval és sugárzással leadott hő. A veszteség zömét az égéstermékkel távozó hő adja. Nagyságát két tényező határozza meg, az égéstermék térfogatárama és hőmérséklete. A térfogatáramot az eltüzelt gáz minősége, térfogatárama, valamint az égéshez hozzávezetett többlet levegőmennyiség határozza meg. Meg kell említeni még a készenléti veszteséget is, mely a készülék állásideje alatt a kémény huzatának következtében a készüléken átáramló helyiséglevegőt jelenti, mely a készüléket lehűti. Ez csökkenthető atmoszférikus égőjű kazánoknál, ha égéstermék csappantyút alkalmazunk az üresjárati állapotban, illetve ha modulált üzemmódú készüléket használunk. Modulációs teljesítményszabályozású kazánok működési tartománya általában a névleges teljesítmény 16% és 100%-a közé tehető. Ilyen kazánokkal az elérhető megtakarítás akár a 30%-ot is elérheti. Ilyen készülékek alkalmazáskor az égéstermék a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is várhatóan megfelel. A korszerű gázégők terheléstől függő füstgázveszteségét megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy bizonyos tartományban a füstgázveszteség gyakorlatilag állandó. Ebben a sávban jelölik ki a gázmodulációs kazánok működési tartományát, mint a 2. ábra mutatja. Ha ebből a tartományból kilépünk (általában %) rohamosan nőnek a veszteségek. A 100% feletti tartomány erős szénmonoxid és koromképződéssel is jár. A

11 11. modulációs határ alatti hőigények a kazán ki/be kapcsolási gyakoriságát növelik. Ez esetben pedig az alábbi többletveszteségek jelentkeznek: - a bekapcsolásnál rossz az égés minősége és jelentősen megnő a tökéletlen égésből származó füstgáz veszteség (sok CO keletkezik); - kikapcsolt állapotban, főleg kéményes készülékeknél a kazántesten átáramló levegő jelentős hőmennyiséget juttat a kéményen keresztül a szabadba; - kikapcsolt állapotban is van sugárzási és konvekciós veszteség a kazán lehűlése következtében. 2. ábra Korszerű gázégők terheléstő függő füstgázvesztesége Mindezekre már 1992-ben is felhívta egy cikk a figyelmet, miszerint a mért hatásfok és az éves hatásfok jelentősen különbözhet egymástól. Mindezek okát az égő folyamatos ki/be kapcsolásának folyamata és az ebből származó veszteségek adják. Tehát a mért hatásfok akkor lenne egyenlő az éves hatásfokkal, ha az üzemkészültségi idő megegyezne az üzemelési idővel. A készülékre jellemző hatásfokok közül (éves-, tüzeléstechnikai- és készülék hatásfok) a tüzeléstechnikai hatásfok javításával tudjuk a legtöbb pozitív eredményt elérni. Ennek részeként is legfontosabb tényező az égéstermék veszteség csökkentése. Földgáz esetében a fűtőértékre vonatkoztatva 100% bevitt energia mellett mintegy 11%-nyi kondenzációs hő jelentkezik, mely az égéstermékben lévő víz párolgáshőjéből ered. Ez hagyományos kazánok esetében veszteségként a környezetbe távozik, amint a 3. ábra mutatja. Ha az égéstermékből ki szeretnénk nyerni ezt a hőmennyiséget, akkor az égéstermék hőmérsékletét C közötti harmatpontra kell hűtenünk (kondenzációs technika). A technika csak akkor alkalmazható, ha a kazánhoz kapcsolódó rendszer is támogatja az alacsony hőmérsékletű üzemet. A kondenzációs kazánok első prototípusát 1979-ben helyezték üzembe Hollandiában. Ezek égője még előkeveréses volt. Nem üzemeltek kimagasló hatásfokkal és a kazán csak akkor tudta hasznosítani a kondenzációs energiát, ha az égéstermék harmatpontja alacsonyabb volt, mint a fűtővíz hőmérséklete. A harmatponti hőmérséklet a légfelesleg tényező függvénye. A légfelesleg növekedése a harmatponti

12 12. hőmérséklet csökkenését és a kondenzációs energia hasznosításának megszűnését okozza. A második generációt már a ventilációs égők jelentették. 3. ábra Hagyományos és kondenzációs készülék veszteségei Ezek képesek voltak, hogy a mindenkori optimális légfelesleget jutassák be, a relatíve magas harmatponti hőmérséklet biztosítására. A kisebb teljesítményű kazánok 103%, a nagyobbak 106% körüli hatásfokkal üzemelhetnek a fűtőértékre vonatkoztatva. Ha hozzávesszük, hogy az elméleti maximum kb. 110%, látható, hogy az értékek már alig növelhetők. A kondenzációs üzemvitel jóságát minősíti a kondenzációs szám (α), mely az égéstermékben lévő elméleti kondenzátum mennyiség és az égéstermék tényleges kondenzátum mennyiségének hányadosa. A kondenzációs kazánok kihasználása a földgáz esetén a legkedvezőbb. Ebben az esetben van a legnagyobb különbség az égéshő és a fűtőérték között (hányadosuk kb. 1,11). Mindez propán-bután esetén csak 1,09 és fűtőolaj esetén csak 1,06. Látható, hogy a fűtőolaj már szinte nem is alkalmas a kondenzációs hő hasznosítására. Egy 90/70 C-os hőfoklépcsőjű fűtési rendszerben évi átlagban a kondenzációs üzemmód hőhasznosítása 31%, míg 70/50 C hőfoklépcsőjű üzemnél 90% körüli a hazai éghajlati viszonyok mellett. A következő generációs égők fejlesztésénél már az égéstermékben lévő légszennyezők csökkentésére helyeződött a hangsúly. Ekkor fejlesztették ki a sugárzó égőket (1992.). Legfontosabb részük a félgömb alakú hőálló acélból készült fémszita. Ezen keresztül áramlik a tökéletesen elegyített gázkeverék, melyben a földgáz-levegő aránya állandóan optimális. A levegőt ventilátor szállítja. A keverék a keverőkamrán, az adagoló és elosztó félgömb felületén keresztül a finom szita felületére jut, ott meggyullad és láng nélkül elég. Így a keverék áramlási sebessége rendkívül alacsony. A fejlődő energia legnagyobb része sugárzási hő. Visszaégés a fimon fémszita miatt nem következhet be.

13 13. További felvetődő probléma az égéstermék elvezető rendszerek biztonsága, hiszen alacsony hőmérsékletű üzemeknél a kéményben is előfordulhat kondenzáció, melyhez más technológia szükséges, mint a hagyományos rendszerekhez. A készülékekben keletkező károsanyagok a következők lehetnek: - széndioxid, mint az égéstermék szükségszerű alkotója; - szénmonoxid a tökéletlen égés eredményeként és - nitrogénoxidok, mint az égés nem kívánatos mellékreakciói. A széndioxid, mint a tökéletes égés velejárója, csak az eltüzelt gázmennyiség csökkentésével mérsékelhető. Itt visszautalhatunk a fenti hatásfok kérdés szükségességére. A másik két alkotó a tűztérben lezajló folyamatok függvénye (lánghőmérséklet, gáz-levegő keveredési minősége, és az égéstérben való tartózkodási idő). A 4. ábra egyértelmű választ ad a károsanyag kibocsátás csökkentés lehetőségeire és mértékére. 4. ábra A károsanyag kibocsátás csökkentés lehetőségei A belső környezet védelmére a kéménybe kötött készüléket égéstermék visszaáramlásgátlóval kell ellátni, mely leállítja, amennyiben a környezetnél nagyobb hőmérsékletet érzékel a deflektor környezetében. A legbiztonságosabb megoldásnak a zárt égésterű készülékek tekinthetők, mely teljesen függetleníti a helyiség üzemét a készüléktől. A gravitációs áramlás bizonytalanságának kiküszöbölésére ventilátoros készülékeket is alkalmazhatunk. Az elmúlt években sok készülékkoncepciót teljesen átdolgoztak. Ilyen a javított korrózióállóságú hőcserélő, a teljes előkeverésű, károsanyag-szegény síkégő modulált gázlevegő szabályozással, a mikroprocesszoros készülékszabályozás beépítet diagnosztikai rendszerrel. A gázégők területén is hatalmas fejlődés tapasztalható. Olyan elektronikus égőszabályozás került kifejlesztésre, mely a lángőrzés ionizációs áramának intelligens feldolgozásán alapul (ennek alapján történik a mindenkori igényeknek megfelelő keverék összetétel előállítása). A teljes előkeverésű síkégők a pneumatikus vagy elektronikus gázlevegő szabályozás következtében már névleges terhelésük 20%-áig probléma nélkül

14 14. szabályozhatók. A nitrogénoxid és széndioxid koncentráció még további csökkentését teszik lehetővé a katalitikus vagy katalízissel segített égés elvén működő berendezések. Amennyiben ezeket az égőket a kondenzációs technikában alkalmazzák az energiakihasználás és a károsanyag csökkentés lassan eléri fizikai határait. Hasonló fejlődés tapasztalható a kondenzációs állókazánok területén is. A gyártók felbuzdulva a falikazánok területén elért sikereiken (az előkeveréses égőt és a hőcserélőt már szinte tökéletesre fejlesztették), egyre nagyobb teljesítménytartományban kezdték gyártani a kondenzációs készülékeket. Ám ezeknél a készülékeknél egészen más feltételeket kell alapul venni, mint kisebb teljesítményű társaik esetén. A jobb hatásfok elérése szempontjából döntő lehet a kedvező méret, a magas teljesítmény-modulációs tartomány és a jó hőátvitel. Az állókazánok nagyobb víztöltete önmagában is olyan működést tesz lehetővé, ahol nincs szükség minimális vízátfolyási mennyiségre. A nagy víztér miatt a kazán hidraulikus ellenállása kicsi, a fűtő- és melegvíz szivattyút kicsire lehet méretezni. Mindezek mellett a nagyobb víztérfogat magában hordozza a könnyebb eliszaposodás veszélyét is. Külön figyelmet érdemel a kazántest helyes anyagmegválasztása, hiszen már ezekben a rendszerekben inhibitorokat / fagyállót is kell a fűtővízhez keverni. Az égő esetében garantálni kell, hogy a füstgázoldali bekötés megoldható legyen. Az elegendő szállítómagasságot tartalmazó túlnyomásos égőrendszer előnyös lehet ilyen esetekben. Bár nem közvetlenül a gázkészülékek szerkezei elemeinek témaköréhez tartozik, de fontos megemlíteni a házi-nyomásszabályozók által, a készülékek üzemében okozott problémákat is. Mint ismeretes a házi-gáznyomásszabályozók feladata a készülékek üzeméhez szükséges gáznyomás előállítása, illetve a fogyasztói rendszer káros túlnyomástól való megóvása (gyorszárral és lefúvatással). Működése általában a következő sorrendben történik hiba esetén: az üzemszerű működés során fellépő legnagyobb nyomásérték felett le kell zárnia a gyorszárnak, se nyomásérték fölött kell nyitnia a lefúvató berendezésnek. A probléma akkor kezdődött, amikor a régi gyújtólángos készülékek után megjelentek a piacon a gyújtóláng nélküli készülékek. A gyújtólángok által biztosított állandó elvétel mellett a gázáramlás is állandó volt a vezetékben. A gyújtóláng nélküli készülékek esetében a fogyasztói vezetékrendszer zárt tartályként működik. A gáz a nyomását a gáztörvénynek megfelelően változtatja, azaz az abszolút hőmérsékletnövekedéssel arányosan változik az abszolút nyomás. A gáz átlaghőmérsékletének növekedése nem csak a levegő hőmérsékletétől, hanem a cső elhelyezésétől is függ. A gáztörvényből következőleg a bezárt csőben 1 1 C hőmérsékletnövekedés, mintegy 3,5 mbar nyomásnövekedést okoz. A gáznyomás hőmérséklettől függő változását az 5. ábra mutatja. A szerző egy egyszerű megoldást ajánl. A gyorszár, lefúvató működési sorrendű berendezések reteszelt leállása elkerülhető a működési sorrend cseréjével. A gyorszár működése előtt beavatkozó lefúvató a hőmérséklet-növekedés miatt bekövetkező káros túlnyomás kialakulását gáz lefúvatásával akadályozza meg, így üzemképes marad a szabályozó és a fogyasztói berendezés.

15 ábra A gáznyomás változása a hőmérséklet függvényében A lefúvatandó gáz mennyisége nem mondható jelentősnek, mivel 10 C átlaghőmérsékletnövekedés mellet is maximum 3 5 dm 3 gáz lefúvatása várható, melyet a 6. ábra szemléltet. 6.ábra A nyomásnövekedés miatt leeresztett gáz mennyisége [ / : B.I.] [ /3-7: Joos L.] [ /14-15: Nagy J.] [ / : Molnár L.] [ /3-6: Jannemann T.B.] [ VII/77-84: Homonnai Gyné- Szilágyi S.] [ NGK/25-36: Csanád B.]

16 16. [ /23-25: Barna L.] [1-2002/ /23-26: Csanád B.] [ /23-25: Jeckel J.] [1-2003/ /19-20: Müller S.] [ /8-10: Juhász L.] Megfelelőség értékelés Az Európai unión belül az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának elősegítésére bevezették az ún. új megközelítésű direktívákat, melyek egy-egy termékcsoportra vonatkozó kötelező műszaki jogszabályok. Megszületett a Gázkészülék Direktíva (GAD; január 1.) (90/396 EEC), mely hazai közelítése a 22/1998.(IV.17.) IKIM rendelet. A jogszabály hazai bevezetése megkönnyítette az uniós gázkészülékek hazai piacra juttatását, de segíti a magyar készülékek uniós piacra történő bejutását is. Ezek az irányelvek az Unióban a tagországok számára kötelező érvényűek. Adott termékcsoportra alapvető biztonsági követelményeket rögzítenek, a részletes szabályozást a harmonizált vagy nem harmonizált szabványokra bízzák. Az irányelvek megadják azokat az alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell az élet, egészség, környezetvédelem területein, valamint megadják azokat a vizsgálatokat, melyen a terméknek át kell esnie ahhoz, hogy az Unión belül forgalmazni lehessen. A direktívának való megfelelést a készüléken lehelyezett CE jelölés bizonyítja. Ha a gyártó EN szabványokat alkalmaz, biztosra veheti a megfelelést az Európai Tagállamok piacainak követelményeihez. Hozzá kell tenni, hogy a szabványok alkalmazása nem kötelező, de mégis ez a legbiztosabb módja a termék Uniós piacra kerülésének. Amennyiben a vizsgált készülék az összes rá vonatkozó irányelv alapvető követelményeit kielégíti, elhelyezhető rajta az egységes megfelelőségi jelölés (CE). El kell helyezni továbbá a tanúsító szervezet 4 jegyű azonosító számát is. Tanácsos továbbá még elhelyezni egy PIN kódot is, mely tartalmazza a tanúsító szervezet azonosítási számát, az engedélyezés kódolt évszámát, valamint a tanúsítvány sorszámát, mely a későbbi gyorsabb azonosítást szolgálja. A gázkészülékek gyártásának, behozatalának, kereskedelmi forgalmazásának, valamint átalakításának engedélyezését a gázenergiáról szóló évi VII. törvény alapján a 11/1982.(VIII:18.) IpM rendelettel módosított 1/1977.(IV.16.) NIM sz. rendelet szabályozta. A törvényt 1994-ben hatálytalanította a XLI. törvény, de a korábbi végrehajtási utasítás érvényben maradt, azzal a módosítással, hogy a gazdasági miniszter a 3/1999.(II.5.) számú rendeletével kiemelte az 1/1977.(IV.6.) NIM sz. rendeletből azon gázkészülékek körét, melyek a gázkészülék irányelv hatálya alá tartoznak. Így az MBF hatósági felügyelete alatt maradtak az olajfogyasztó berendezések, és az egyedi 140 kw-nál nagyobb hőterhelésű gázfogyasztó készülékek. A gázkészülékek tanúsításának jogát az Unióban kialakult gyakorlat

17 17. alapján a kijelölt tanúsító (hazánkban a Műszaki Biztonsági Vizsgáló és Tanúsító Intézet Kft.) kapta. Az 1998-as hazai rendelet szerint az engedélyezést a tanúsítás váltotta fel. A tanúsítókkal szemben támasztott követelményeket a 90/396 EEC Direktíva melléklete tartalmazza. A tanúsítók notified body-k, azaz bejelentett szervezetek, akiket az egyes tagországok kormányai delegáltak az Európai Bizottságba. Az ilyen szervezetek, mint tanúsító által kiadott tanúsítványok az unió minden országában érvényesek, de csak akkor, ha a termék vizsgálata kapcsán az adott országban figyelembe veendő egyéb követelmények teljesülését is ellenőrizték. Más szóval a Tanúsító és Vizsgáló Szervezetek az Unió országaiban a direktívák betartását ellenőrző, az Európai bizottság által felügyelt, nyilvántartott szervezetek. Ezeket a területileg illetékes hatóság jelöli ki, és munkájukat a vonatkozó direktívák és szakmai szabványok szigorú betartásával végzik június 1-vel hatályba lépett a Magyar Köztársaság és az Európai unió közötti ún. PECA egyezmény, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar (Brüsszelben és az EU tagállamokban bejegyzett) vizsgáló és tanúsító szervezetek eredményeit az Unió tagállamainak hatóságai is elismerjék, az Új megközelítésű Direktívák megfelelőség értékelési eljárásai során. Ezt a 84/2001.(V.30.) Kormány rendelet tartalmazza. A rendelet alapján a gázkészülékek és a melegvízkazánok hatásfok követelményei terén a Műszaki Biztonsági Vizsgáló és Tanúsító Intézet Kft jogosult a megfelelőség értékelési eljárások lefolytatására. A készülékek tanúsításának, vizsgálatának feltételeit, folyamatát találhatjuk a 7. ábrán. A gyártó döntheti el, hogy a vizsgálatok melyik altípusát választja, melyik illeszkedik legjobban a gyártott termék volumenéhez. A típusminta ellenőrzése után a vázolt lehetőségek közül választhat. Sorozatgyártású kazánok esetén a megfelelőség értékelés két lépésben történik. Egyrészt a sorozatgyártás előtti fázisban (tervezési ciklus) a gyártó által választott tanúsító elvégzi a típusvizsgálatot, és amennyiben a készülék megfelel a követelményeknek, kiadható a típusvizsgálati tanúsítvány. Ez alapján a gyártó megkezdheti a sorozatgyártást. A tanúsító a gyártónál rendszeres és váratlan időközű látogatások alkalmával győződik meg a termék típusvizsgálatának megfelelően történő gyártásról, azaz a gyártó folyamatosan biztosítja-e a gyártott termék típusvizsgált darabbal történő egyezését. A terméktanúsítványok érvényessége általában addig tart, míg a vonatkozó Direktíva biztonsági követelményei nem változnak meg, illetve a terméken vagy a gyártási rendszerben biztonsági előírást érintő változást nem hajtanak végre. A csak hazai szabványoknak megfelelő készülékek december 31-ig voltak még piacra vihetők, azóta csak az uniós követelményeknek megfelelő készülékek hozhatók forgalomba. Gázfogyasztó készülékek esetében a megfelelőség értékelési tanúsítványok országspecifikusak, azaz a készüléket az adott országban szolgáltatott gázfajtára kell tervezni és tanúsítani. A tanúsítványon fel kell tüntetni azon országok kódjait, ahol ezek a készülékek forgalomba hozhatók.

18 18. Egyedi gyártás Egyedi termék vizsgálat Gyártás fajtája Gyártó (forgalmazó, importáló) Típusminta megfelelőségének vizsgálata (évente egy alkalommal) Gyártás minőségbiztosítása MSZ EN ISO 9002 Termék minőségbiztosítása MSZ EN ISO 9003 CE Megfelelőségi tanúsítvány Magyarországon H is lehet Tanúsító Termékellenőrzésen alapuló tanúsítás (minden egyes darab vagy statisztikus mintavétel) Tanúsító vizsgálata Sorozatgyártás Típusvizsgálat Gyártó választása szerint 7. ábra A megfelelőség tanúsítása Hasonlóan a gázkészülék direktívához, a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok követelményei is megjelentek a hazai jogban. Ezt a 20/1998.(IV.17.) IKIM rendelet szabályozza, mely a 92/42 EEC Direktíva hazai megfelelője. Kazán típus Névleges teljesítmény [kw] Hatásfok névl. teljesítményen Hatásfok részterhelésen Átlagos vízhőmérséklet [ 0 C] Hatásfok [%] Átlagos vízhőmérséklet [ 0 C] Hatásfok [%] Szabványos kazán ] logP n ] 50 ] logP n Alacsony hőmérsék-letű kazán (*) ] 87,5 + 1,5logP n 40 ] 87,5 + 1,5logP n Kondenzációs kazán ] logP n 30 (**) ] logP n (*) A folyékony tüzelőanyagú kondenzációs kazánokat is beleértve (**) Kazántápvíz hőmérséklet 8. ábra Melegvíz kazánok hatásfok követelményei

19 19. Látható, hogy ez az irányelv már 1992-ben érvénybe lépett az Unió tagállamaiban, de ezt csak 1998-ban sikerült bevezetnünk a nemzeti jogrendbe. A kazánokat három fő csoportba osztja (szabványos kazán, kishőmérsékletű kazán és kondenzációs kazán), mely csoportokhoz minimális hatásfok követelményeket határoz meg névleges- és részterhelésen való üzemkor, ezt szemlélteti a 8. ábra. Csak azokat a kazánokat lehet forgalomba hozni, melyek teljesítik ezeket a minimális követelményeket. A rendelet lehetőséget biztosít, hogy a minimálisnál jobb hatásfokú készülékek megkülönbözető jelzést (ötágú fekete csillag) kaphassanak, melyet a gyártók feltüntethetnek a készüléken a 9. ábra szerint. Jelölés P n névl. teljesítményen 70 0 C átlagos vízhőmérséklet mellett mért kazánhatásfok [%] 0,3 P n teljesítményen ] 50 0 C átlagos vízhőmérséklet mellett mért kazánhatásfok [%] * ] logP n ] logP n ** ] logP n ] logP n *** ] logP n ] logP n **** ] logP n ] logP n 9. ábra Hatásfok megkülönböztető jelzések Megismerve a jelenleg hazánkban érvényes előírásokat a kazánok hatásfokát illetően, be kell mutatnunk az előzményeket is ban a szakmai élet figyelmébe került az előkeveréses égőkkel üzemelő gázkazánok hatásfokának kérdése. Akkoriban még az MSZ 11428/1 és az MSZ 11423/4 szabványok foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Sok előírásban hasonlított a német DIN 4702 előírásokhoz, de sok kérdésben elmaradást is tükrözött. Ilyen különbség volt, hogy a magyar szabvány az előírt minimális hatásfok függvényében, különösen nagyobb teljesítmények esetében lényegesen enyhébbnek bizonyult. Hazai szabványunk nem rendelkezett a készenléti veszteségről (a hőterhelésnek az a része, amely ahhoz szükséges, hogy a kazánt egy meghatározott hőmérsékleten tartsa, miközben a kazán fűtési hőt nem szolgáltat). A leglényegesebb különbség az egészségügyi előírásokban volt érzékelhető. A magyar szabvány az égéstermékben 0,1 tf% CO-ot engedélyezett, addig a német csak 0,094 tf%-ot. A német szabvány meghatározta az NO x megengedhető értékét, melyről a magyar szabvány még említést sem tett! A fenti 1976-ban készült szabvány már 1993-ban elavulnak volt tekinthető, így jogosan cseréltük le a sokkal korszerűbb Európai Uniós követelményeket figyelembe vevő EN szabványokra. A kormány 2001 decemberében jóváhagyta a földgázellátásról szóló törvény tervezetét, de a törvény a kormányváltás miatt csak 2003-ban jelent meg (2003. évi XLII. tv (GET)). A kormány a 110/2003.(VII.24.) rendelete a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet utódjaként

20 20. megalakította a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatalt (MMBH). Minderre az Európai Unióhoz történő jogharmonizációs lépések miatt volt szükség. A hatósági felügyelet jogköréből kivonták a gázfogyasztó berendezések gyártási, illetve behozatali, és átalakítási engedélyezését. Ennek helyére a piacfelügyeleti ellenőrzés lépett. Az MMBH számára a gázszolgáltatással kapcsolatos feladatokat két rendelet határozza meg: - a 11/2004.(II.13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések műszaki, biztonsági előírásairól; és - a 13/2004.(II.13.) GKM rendelet az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási és jóváhagyási rendjéről. Az EU gázkészülék irányelve szerint melyet a 22/1998.(IV.17.) IKIM rendelet vezetett be hazánkban- a hatálya alá tartozó termékek csak akkor hozhatók forgalomba, ha egy tagország által bejelentett és az Európai Bizottság által bejegyzett szervezet közreműködésével kiadott megfelelőség tanúsítással rendelkezik. Ipari (mezőgazdasági) felhasználásra gyártott, általában nagyobb teljesítményű berendezésekre nem vonatkozik a gázkészülék irányelv. A háztartási készülékek (melyek fogyasztási cikknek minősülnek) piacfelügyeletét a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség látja el. A készülékek telepítése, használata nem tartozik hatósági felügyelet alá, a műszaki-biztonsági követelmények teljesülését az elosztói engedélyes a gázellátási terv jóváhagyása és az üzembe helyezés előtti ellenőrzés során vizsgálja. Ipari készülékek esetén csak a gyártó megfelelőségi nyilatkozatát lehetett előírni, ellenben a berendezések időszakos műszaki-biztonsági ellenőrzését a GET is előírja. Jelenleg még hátra van a csatlakozó vezetékre és a fogyasztói berendezésre vonatkozó műszaki-biztonsági szabályzat kiadása. Eddig a részletes műszaki-biztonsági követelményeket a gázenergiáról szóló évi VII. tv. végrehajtásáról kiadott 1/1977.(IV.17.) NIM rendelt, illetve a mellékletét képező GOMBSZ tartalmazta. Az új szabályzat kialakítása során már sikerült megállapodni, hogy az új jogszabály ne minősüljön jogszabálynak, így megváltoztatása mellőzhetné a hosszas jogi egyeztetési eljárásokat. A szabályzatot egy Szakbizottság fogja elkészíteni és felügyelni, melyet a következő szervezetek delegálnak: Gázszolgáltatók Egyesülése; Magyar Épületgépészek Szövetsége; Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség; Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete, Magyar Mérnöki Kamara, Gáz- és Olajipari Tagozat; Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal; Magyar PB Gázipari Egyesület. A szabályzat jogállása szerint a harmonizált szabványoknak fog megfelelni, így a benne foglalt jogi normák alkalmazása nem kötelező, azonban eltérő megoldás esetén az ügyfélnek

21 21. bizonyítania kell a hatóság előtt megoldása helyességét. Mindezekkel együtt a GOMBSZ a GET rendelkezése következtében január 1-jével hatályát vesztette. [ /16-17: Nagy J.] [ /14-15: Nagy J.] [1-1999/ /58-61: Zentai K.] [ /15-16: Zentai K.] [ VIII/ : Zentai K.] [ XI/31-39: Rajner J.- Szunyog I.] [1-2004/ /4-5: Olajos D.] Égéstermék elvezetés - égési levegő ellátás Az 1990-es évek első felében egyre inkább előtérbe kerültek a környezetvédelem, a légszennyezés kérdései. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint az hogy vizsgálat alá vonták a zárt égésterű készülékek égéstermék kibocsátását, környezetével való kölcsönhatását. Ezekben az években még csak vízszintes tengellyel, az épület határoló falán történhetett az égéstermék eltávolítása zárt égésterű készülékek esetén. Az OÉSZ januári módosításában nagymértékben korlátozta ezeknek a készülékeknek a beépíthetőségét, ösztönözve a szakmát a kéményes égéstermék elvezetés megoldásaira. A külsőfali készülékeket alapvetően csak akkor szabad felszerelni, ha az égéstermék-elvezetés a tetőn keresztül nem, vagy csak aránytalanul nagy befektetéssel alakítható ki. Sajnos ez a rendelet úgy lépett érvénybe, hogy közben nem vizsgálták a kémények állapotát, és nem mérlegelték a baleseti statisztikákat ezekkel a készülékekkel kapcsolatban. Nem vették figyelembe azt sem, hogy a ventilátoros égéstermék eltávolítással rendelkező készülék áramlási viszonyai nem hasonlíthatók össze a természetes égéstermék eltávolítású készülék esetén létrejövő áramlási viszonyokkal. Külföldön e készülékek beépítését nem korlátozták, ellenben védőtávolságokat állapítottak meg az égéstermék kivezetés és az épület falának különböző elemeitől (nyílászárók, párkányok, erkélyek, stb.). Figyelembe kell venni, hogy a kiáramló égéstermék felhígulásának mértéke sok paramétertől függ. Függ a külsőfali készülék kialakítási módjától, az égéstermék környezetében lévő építészeti adottságoktól és az épület körüli áramlási feltételektől. A külső fal mentén és a helyiségben fellépő koncentráció eloszlás tényezőit az alábbi 10. ábra tartalmazza. Zárt égésterű készüléket első ízben az 1970-ben vizsgált a Gáztechnikai Kutató- és Vizsgáló Állomás. Az eredményekből nem volt eldönthető, hogy a vizsgált helyiségek légterének szennyeződése a készülék miatt következett-e be. Az 1980-as években újabb vizsgálatokat végeztek a belső környezet levegőminőségének vizsgálatára, de e mérésekből nem volt egyértelműen kimutatható, hogy a mért szennyeződéseket csak a gázkészülékek okozzák.

22 ábra Az égéstermék-eloszlást befolyásoló tényezők Az egyértelmű következtetések levonásához további tényezők ismerete lett volna szükséges, mint a készülék működési jellemzői, a környező levegő szennyezettségi szintje, illetve a meteorológiai feltételek egyidejű vizsgálata ben összefoglaló elemzés készült a témában, de az ezek alátámasztásához szükséges vizsgálatok és kutatások költségességük miatt elmaradtak. Egy 1992-es MÁFKI méréssorozat eredményeként megállapították, hogy a készülékeket eltérő terhelésen üzemeltetve, kisebb fokozaton a metán és a szénmonoxid koncentráció a keletkező égéstermékben a tökéletlen égés miatt nagyobb. A külföldi szakma is erőteljesen vizsgálta ezt a kérdést ban a karlsruhei egyetemen végzett mérések a következő eredményeket hozták. A kiáramlásnál a vékony égéstermék sugár a kedvező, mivel így a környezettel gyors keveredés jöhet létre. Az égéstermék elvezető csőnek ki kell állnia a külső fal felületéből, hogy az égéstermék-sugár teljes egészében érintkezésbe kerülhessen a környezetével. A német GWI Intézet által végzett mérések a következő következtetéseket adták. Az égéstermék kilépés közvetlen környezete kihat az égéstermék eloszlásra, ezért a szélvédett helyeket el kell kerülni. A füstgáz-ventilátoros készülékeknél akár húszszor kisebb koncentráció értéket is el lehet érni a külső fal síkjában. A felhígulás alig érezhető mértékben függött a fő széliránytól. A holland VEG Intézet 1984-ben végzett mérései azt a megállapítást tették, hogy ventilátor nélküli készülékek esetén védőtávolság előírások szükségesek az égéstermék kivezetés és a környező nyílászárók, szellőzők között. A ventilátoros készülékek esetén ilyen előírások nem szükségesek. A témában még a következő eredmények születtek. A természetes égéstermék eltávolítású készülék esetén az égéstermék olyan kis sebességgel lép ki a fali szerelvényből (0,2-0,5 m/s), mely esetén a termikus felhajtóerő hatására (szélcsendben) az épület falához tapad és ott egy égéstermék filmet képez. Mindezekkel együtt a kiáramlásnál maximálisan 15 cm-rel távolodik el az épület falsíkjától. Ha a nyílászárók nem zárnak tömören, az égéstermék bejuthat a lakásba. Ettől sokkal jobb paraméterekkel rendelkezik a ventilátoros égéstermék

23 23. eltávolítású készülék. Az égéstermék a falon nagy sebességgel jut ki. Az 1990-es évek elején mérések is készültek vizsgálatukkal kapcsolatban. A mérések eredménye, hogy ezekből a készülékekből viszonylag nagy sebességgel kilépő égéstermék (kb. 5-9 m/s) a faltól minimum cm távolságban áramlik felfelé, miközben felhígul. A fal mellett égéstermék film nem alakul ki, így az égéstermék még tömörtelen nyílászárókon sem tud a helyiségbe visszaáramlani. Mindezek alapján a szerző felhívta a figyelmet, hogy a készülék által igényelt védőtávolságok nem csak a készülék fajtáitól, hanem a készülék hőterhelésétől és a kiáramlott égéstermék hőmérsékletétől is függnek. A lakóhelyiségek égéstermék szennyezésénél nem csak a készüléket, hanem a rendszer többi tagját is vizsgálni kell (nyílászáró, szellőzés, légtér, készülék állapota, beszabályozottsága, stb.). [ NGK/ : Rajner J.] [ / : Rajner J.] [ /21-24: Pataki E.] [ /35-37: Pataki E.] [ NGK/ : Pataki E.] Az 1990-es évek elején tömegével jelentek meg hazánkban a korszerű, energiatakarékos gáztüzelő berendezések. Nagy hányaduknál azonban jelentősen eltértek az égési-levegő ellátás és az égéstermék elvezetés követelményei a hagyományos gravitációs égéstermék elvezetéssel rendelkező készülékekétől. Jelentős eltérés volt tapasztalható az igen kis égéstermék hőmérséklet esetén is (40-50 C). Sajnos úgy kezdtek elterjedni ezek a készülékek az országban, hogy a hozzájuk biztonságosan alkalmazható égéstermék-elvezető rendszerek még a piacon sem voltak. Az égéstermék elvezető rendszerek üzembe helyezés alatti eljárását, valamint tisztítását és ellenőrzését a 27/1996.(X.30.) BM rendelet szabályozza. A rendelet az ellenőrzést, szakvéleményezést, majd üzem közbeni ellenőrzését és tisztítását a kéményseprő szolgáltatók hatáskörébe rendeli. Sajnos a 2000-ben életbe lépett harmonizált EN szabvány (MSZ EN 1443: 2000 Égéstermék elvezető berendezések. Általános követelmények.) sem hozta meg a várva várt áttörést, csak általános előírásokat tartalmazott, a részletes szabályozás igényével szemben. [ /5-6: Dési A.] Látható, hogy az égéstermék elvezetés kérdései, még nem teljesen kiforrottak a hazai szakmában. Mindezt alátámasztja a következő cikk, mely a kéménykeresztmetszet helyes megválasztásának energiatakarékossági kérdéseit vizsgálja. A kérdés úgy merül fel, hogy okoz-e problémát a kémény túlméretezése azon kívül, hogy létesítési költsége nagyobb? A vizsgálat a szükségesnél nagyobb kéménykeresztmetszet hatásait mutatja be atmoszférikus égőjű berendezések áramlásbiztosítóján beáramló levegőre. Akkor, ha a készüléket fűtött térben helyezik el, a kéményen távozó többlet levegőmennyiség energiaveszteséget okoz. A kérdés, hogy mennyire jelentős ez a veszteség? A kémény keresztmetszetét úgy kell

24 24. megválasztani, hogy az üzeme közben előforduló legszélsőségesebb viszonyok mellett is biztonságosan üzemeljen. A legkritikusabb tényező a legmagasabb külső hőmérséklet, amikor is a legkisebb a huzat. A számítások során a szerző azt a legkisebb átmérőt kereste meg, mely mellett még legalább 30% levegő képes a deflektoron beáramlani. A tapasztalat szerint ekkora mennyiségű hígító levegő biztosítja, hogy induláskor nem lesz tartós égéstermék visszaáramlás. Az eredményekből levonható volt az a következtetés, hogy a kéménykeresztmetszet helyes megválasztásával a megtakarítások akár a teljes téli fűtési költség 3-5%-át is elérhetik. A megtakarítás a nagyobb magasságoknál érhető el, hiszen ott arányosan nagyobb a kialakuló huzat értéke. Különösen ezekben az esetekben fontos a kémény keresztmetszetének a méretezés alapján biztonságtechnikailag megengedhető alsó határához közeli választás. Az eredmények tekintetében megvizsgálható a kémény keresztmetszetének szűkítési lehetősége. A szakmában elfogadott szabály, hogy a kémény keresztmetszetét nem szabad szűkíteni. Azonban az OÉSZ már nincs érvényben, azt 1997-ben az OTÉK váltotta fel. Ennek 74. -a viszont a tervező felelősségévé teszi az égéstermék elvezető rendszer méretezését. Az MSZ-04-82/1-82 szabvány is az égéstermék elvezető rendszerekkel foglalkozik, de ez az előírás sem tiltja a szűkítést, csupán a hirtelen keresztmetszet csökkentést nem engedi meg. Összefoglalva kiderül, hogy az egyedi kéményekre nincs jelenleg olyan hazai előírás, mely a keresztmetszet szűkítését megtiltaná. Az alkalmazható minimális keresztmetszetre az MSZ-04-82/2-85 szabvány egy a szakmában ismert, empirikus közelítő összefüggést ajánl (a tényezőket nem részletezem): c (b h k ) + τ Q A = a b c + h k N [cm 2 ] ( ) Mivel ez a közelítő összefüggés nem fizikai összefüggéseken alapul, a kémény keresztmetszetét befolyásoló paraméterek közül többet figyelmen kívül hagy. Nem veszi figyelembe az égési levegő kazánházba való belépési ellenállását, a füstcső bekötés kialakítását és ellenállását ben és 2003-ban a hazai szabványosítási folyamat eredményeképpen bevezetésre kerültek az MSZ EN : 2002 és az MSZ EN : 2003 harmonizált szabványok immár magyar nyelven is. A szabványok az égéstermékelvezető berendezések hő- és áramlástechnikai méretezését tárgyalják egy, illetve több tüzelőberendezés esetén. Mindezek a magyar szakirodalomban már évtizedek óta publikált iterációs méretezési eljárásokat tartalmazzák, a múltba kényszerítve ezzel a kevésbé megbízható empirikus számítási eljárásokat. Az iterációs körök miatt a kézi számítás elvégezhető ugyan, de nagyon időigényes. Mindezen problémára kínál megoldást a már évek óta alkalmazott CHM-BAU néven ismert magyar fejlesztésű kéményméretező program, mely fizikai alapja áll talán a legközelebb a szabványok szellemiségéhez. A szabvány kiemelt figyelmet fordít az égéstermék elevezető berendezések kitorkollásának helyzetére. Az ismert hazai műszaki szabályozások (MSZ-04-82/1-85) a kitorkollás

HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK FÖLDGÁZELLÁTÓ RENDSZEREI

HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK FÖLDGÁZELLÁTÓ RENDSZEREI HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK FÖLDGÁZELLÁTÓ RENDSZEREI - újdonságok és problémák a szakirodalom tükrében SZUNYOG István PhD hallgató 2004. november 4. OTKA T-046224 1 OTKA T-046224 Egy lépés a fenntartható infrastruktúra

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Kazánok energetikai kérdései

Kazánok energetikai kérdései Kazánok energetikai kérdései Baumann Mihály óraadó PTE PMMK Épületgépészeti Tsz. Épületenergetika konferencia 1 2002/91/EK direktíva Szabályozás kidolgozása új épületek tervezéséhez (felújításokra is kiterjedő

Részletesebben

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont 2017. március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont Gyűjtőkémény: Megoldhatatlan helyzet? Lehetetlen a kazáncsere? Törvényi környezet: mi történt, és mi várható? Versits Tamás okl. épületgépész mérnök,

Részletesebben

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2 Perpetuum mobile?!? Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2,- SO 2,-és H 2 O-vá történő tökéletes elégetésekor felszabadul, a víz cseppfolyós halmazállapotban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Előadás címe: Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Dr. Barna Lajos egy. docens BME Épületgépészeti é ti és Gépészeti é Eljárástechnika á Tanszék A gázkészülék légellátásának alapelvei

Részletesebben

Háztartási energiafogyasztás és CO 2 kibocsátás az EU-ban

Háztartási energiafogyasztás és CO 2 kibocsátás az EU-ban IV. Nemzetközi Konferencia Klímaváltozás- Energiatudatosság- Energiahatékonyság A LAKOSSÁGI ENERGIAFELHASZNÁLÁS KÖRNYEZETTERHELÉSE Dr. Csete Jenő tanszékvezető, egy. docens Horánszky Beáta egy. tanársegéd

Részletesebben

Felkészülés az új energiahatékonysági követelmények bevezetésére. Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: május 26. kedd, 14:54

Felkészülés az új energiahatékonysági követelmények bevezetésére. Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: május 26. kedd, 14:54 Két európai uniós rendelet (direktíva) alapján 2015. szeptember 26. után már csak olyan helyiségfűtő és kombinált (fűtés és melegvíz-termelés) készülékek, valamint vízmelegítők hozhatók forgalomba, amelyek

Részletesebben

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL Fazakas Miklós FÉG Konvektorgyártó Zrt. Magyarországon, az energetikailag felújítandó lakóépületek felét gázkonvektorral fűtjük. Összesen mintegy 4,5 millió gázkonvektor üzemel,ezek

Részletesebben

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 23-24. ... ha két méter,

Részletesebben

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐK 1200-9000 kw SGB- alternatív égők Általános ismertető: Az SGB-...-GG gáz és tüzelőolaj, az SGB-...- GR gáz és könnyű fűtőolaj, az SGB-...-GN

Részletesebben

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Elromlott a gázkazánom és gyorsan ki kell cserélnem Az ügyfelek elvárásai szeretnék hőszivattyút használni, de azt hallottam, hogy nem lenne hatékony

Részletesebben

A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Gondolatok a fűtőkészülékek üzemeltetéséről

A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Gondolatok a fűtőkészülékek üzemeltetéséről Kéményjobbítók Országos Szövetségének levele mindenkihez, akit érdekel a saját és környezetében élők életének és vagyonának biztonsága A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Gondolatok a fűtőkészülékek üzemeltetéséről

Részletesebben

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG KOMPAKT MÉRETEK FORMATERVEZETT CSÚCS ÚJ VICTRIX MODELLEK A felhasználói igények folyamatos követésének eredményeképp

Részletesebben

Füstgáztechnikai termékek DIERMAYER termikus csappantyúk

Füstgáztechnikai termékek DIERMAYER termikus csappantyúk DIERMAYER termikus csappantyúk B1 típusú gázkészülékek áramlásbiztosítója mögötti beépítéshez Elõnyök: teljesítik a készülékfüggõ füstgázcsappantyúk DIN 3388/4 elõírásait minden készülékhez 270 C füstgázhõmérsékletig

Részletesebben

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március A kémény szerepe és helye a felsőoktatásban Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét,

Részletesebben

a NAT-1-1367/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1367/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1367/2008 számú akkreditálási ügyirathoz MBVTI Mûszaki Biztonsági Vizsgáló és Tanúsító Intézet Kft. Tüzelés és Hõtechnikai Laboratórium (1039 Budapest,

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

ACO B. Az intelligencia új formája 24 BFFI 35 BFFI BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK

ACO B. Az intelligencia új formája 24 BFFI 35 BFFI BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK ACO B BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK 24 BFFI 35 BFFI Az intelligencia új formája Hatékony kondenzáció Komfort és energia megtakarítás Ökológiai komfort 35-ot elérő energia megtakarítás

Részletesebben

victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok

victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 2 VICTRIX SUPERIOR kw KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Légtértől független kazánok égéstermék elvezetése

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Légtértől független kazánok égéstermék elvezetése Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Légtértől független kazánok égéstermék elvezetése Baumann Mihály ügyvezető BAUSOFT Pécsvárad Kft. Az elmúlt évek eladási statisztikáit megnézve elmondható,

Részletesebben

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék Kéményméretezése és tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék MSZ EN 13384-1 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezm retezési eljárás.

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10 Tartalomjegyzék Előszó...9 1. Alkalmazási terület...10 2. Rendelkező hivatkozások...10 3. Szakkifejezések és meghatározásuk...10 4. Jelölések, rövidítések...17 5. Nem kiegyenlített égéstermék-elvezető

Részletesebben

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz LÉTESITMÉNY ADATOK : Megnevezése : Név : Cím : helység utca hsz. Tervező neve _ Tel : Cím : helység utca hsz.

Részletesebben

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz. ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz LÉTESÍTMÉNY ADATOK: Megnevezése: Név:. Cím:.. helyiség..utca hsz. Tervező neve:...tel.:. Cím:.. helység utca

Részletesebben

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek FINANSZÍROZÁS BEFEKTETÉS ENERGIATERMELÉS MCHP 50 kwe Mikro erőmű Hőenergia termelés hagyományos kazánnal Hatékonyabb hőenergia termelés kondenzációs kazánnal

Részletesebben

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához. Kazánok tulajdonságainak változása az égéstermék tömegáramának függvényében

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához. Kazánok tulajdonságainak változása az égéstermék tömegáramának függvényében Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Kazánok tuladonságainak változása az égéstermék tömegáramának függvényében Baumann Mihály ügyvezető BAUSOFT Pécsvárad Kft. Ú szabványok bevezetésekor gyakran

Részletesebben

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon

Részletesebben

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK A NAGY HATÁSFOK SFOKÚ KONDENZÁCI CIÓS S FŰTÉSI F RENDSZEREK ÚJ J GENERÁCI CIÓJA LAKOSSÁGI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA 16-60 KW 70-280 KW KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN LAKOSSÁGI HASZNÁLATRA MINDEN felhasználói

Részletesebben

FÉG kondenzációs technológia, alkalmazástechnikai kérdései FÉG ECON 26. FÉG ECON 45. FÉG ECON 90.

FÉG kondenzációs technológia, alkalmazástechnikai kérdései FÉG ECON 26. FÉG ECON 45. FÉG ECON 90. FÉG kondenzációs technológia, alkalmazástechnikai kérdései FÉG ECON 26. FÉG ECON 45. FÉG ECON 90. FÉG kondenzációs gázkészülékek fejlesztésének szükségessége Cél az elégedett fogyasztó Visszahozni a bizalmat

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4.

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Hőszivattyús rendszerek HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Tartalom Telepítési lehetőségek, cél a legjobb rendszer kiválasztása Gazdaságosság üzemeltetési költségek, tarifák, beruházás, piacképesség Környezetvédelem,

Részletesebben

XXIII. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás

XXIII. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Konferencia és Kiállítás Gázmérés és gázfelhasználás szekció Helyiségfűtő berendezések energia-hatékonyabb tervezésére vonatkozó Uniós követelményrendszerről 2016. április 16. Dunagáz zrt. Visegrád Thermal

Részletesebben

KON m A KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉKEK ÚJ GENERÁCIÓJA

KON m A KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉKEK ÚJ GENERÁCIÓJA KON m A KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉKEK ÚJ GENERÁCIÓJA KON m m KON FEJLŐDÉS A KONDENZÁCIÓ TERÉN Az Unical KON m típusú modern lakossági kazánjai az alábbi változatokban kaphatók: kombi gázkazán ( C ). csak

Részletesebben

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL A használatbavételi eljárást megelőző kéményvizsgálatkor jelen egyeztetett műszaki leírás szerinti kivitelezést vizsgáljuk, ezért

Részletesebben

A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK!

A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Kéményjobbítók Országos Szövetségének levele mindenkihez, akit érdekel a saját és környezetében élők életének és vagyonának biztonsága A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Sajnos szomorú aktualitása van annak,

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN A legkompaktabb BAXI készülékcsalád Magas hatásfok (zárt égésterűeknek minősítés a 92/42/CEE szabvány szerint) Digitális vezérlőpanel széles LCD kijelzővel Kompakt hidraulikus szerelvénycsoport

Részletesebben

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES.

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES. GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz KORRÓZI ZIÓÁLLÓ ACÉL L IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁN Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz is IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁNOK SZÉLES

Részletesebben

Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest

Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest Hogyan pályázzunk Várépítő pályázatra? Tájékoztató rendezvény Hasznos tanácsokkal Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest Versits Tamás

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

Csarnokfűtés-rendszer. Gázüzemű infravörös-kombináltsugárzók. primoschwank. supraschwank HU

Csarnokfűtés-rendszer. Gázüzemű infravörös-kombináltsugárzók. primoschwank. supraschwank HU Csarnokfűtés-rendszer Gázüzemű infravörös-kombináltsugárzók HU 03-11-04 Alkalmazás: Növelt sugárzási hatásfokú fűtõkészülék, hõátadás elsõsorban infravörös világos és sötét sugárzással. Fűtőközeg: Földgáz

Részletesebben

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Fűtési energiamegtakarítás Alacsony hőmérsékletű kazán Füstgáz Égéshő Fűtőérték Hőcserélő Fűtési előremenő Fűtési visszatérő Füstgázzal távozó hasznosíthatlan látens hő Füstgázveszteségek Gáz Levegő Készenléti

Részletesebben

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében Dr. Barna Lajos c. egyetemi tanár BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Fűts okosan! környezetbarát

Részletesebben

ANTeA HU Gázkészülékek

ANTeA HU Gázkészülékek Gázkészülékek ANTEA HU Antea Condensing Magasság 700 mm Szélesség 400 mm Mélység 250 mm Kondenzációs, fali gázkészülék átfolyós rendszerű melegvízkészítéssel és zárt égéstérrel. 24,9 és 27,9 kw-os teljesítménnyel

Részletesebben

Stacioner kazán mérés

Stacioner kazán mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK Stacioner kazán mérés SEGÉDLET Készítette: Matejcsik Alexisz 1 Tartalom 1. A mérés célja... 3 2.

Részletesebben

54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

813 és 814/2013/EU Energiahatékonysági rendeletek és a Gázkészülék/rendszer energiacímke. Előadó: Versits Tamás MGVE

813 és 814/2013/EU Energiahatékonysági rendeletek és a Gázkészülék/rendszer energiacímke. Előadó: Versits Tamás MGVE 813 és 814/2013/EU Energiahatékonysági rendeletek és a Gázkészülék/rendszer energiacímke Előadó: Versits Tamás MGVE BIZOTTSÁG 813/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti

Részletesebben

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések Épületgépészeti rendszerek I. 2009. február 17. 1 Az égéstermék-elvezető berendezések csoportosítása 2 Osztályozás és jelölés Hőmérsékleti

Részletesebben

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel HERZ Armatúra Hungária Kft. Páger Szabolcs Használati meleg vizes hőszivattyú Milyen formában állnak rendelkezésre a fa alapú biomasszák? A korszerű

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz. GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E/MIKA-6E.V A Technorgáz

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli Econcept tech. fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C. kondenzációs fali gázkazánok

Tervezési segédlet. Ferroli Econcept tech. fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C. kondenzációs fali gázkazánok Tervezési segédlet Ferroli Econcept tech fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C kondenzációs fali gázkazánok Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok...2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVATOP 60 F24 és F32 zárt égésterű rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó méretek...4

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 02 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő É 1/5

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 02 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fali, kondenzációs gázkészülék Kombinált üzemü. A kondenzációs megoldás

Fali, kondenzációs gázkészülék Kombinált üzemü. A kondenzációs megoldás CLAS premium Fali, kondenzációs gázkészülék Kombinált üzemü A kondenzációs megoldás Intelligens technológia AUTO funkció Csökkentett fogyasztás, nagyobb megtakarítás A beállított szobahőmérséklet pontos

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

Fali kombi gázkészülék

Fali kombi gázkészülék C 267-01 made in Italy Panarea Compact Fali kombi gázkészülék Szélesség Magasság Mélység KAZÁNOK Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülék Panarea Compact HELYTAKARÉKOS szűk helyeken is elfér PRAKTIKUS

Részletesebben

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú Ariston Hybrid 30 Kondenzációs- Hőszivattyú A hőszivattyú és a kondenzációs gázkészülék technológia egyesítése olyan módon, hogy a rendszer saját maga dönthessen arról, hogy számára melyik működés üzemmód

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 /01/014 PRODUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel,

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő

C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő C 269-01 made in Italy Nias Dual Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Környezetbarát hő HU Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Nias Dual csak 450 mm MEGBÍZHATÓSÁG

Részletesebben

Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése

Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése Buderus Tervezői Akadémia 2010 Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése 1. számú fólia Szilárdtüzelésű kazánok a múlt Nyílt, gravitációs fűtési rendszer villanybojlerrel. Aztán jött a gázprogram,

Részletesebben

THISION L ECO A kazánkonstrukciók csúcsa

THISION L ECO A kazánkonstrukciók csúcsa Kondenzációs gázkazánok Teljesítmény 66 133 kw THISION L ECO A kazánkonstrukciók csúcsa THISION L ECO_HUNGARY_V2.indd 1 30/11/2016 15:18 THISION L ECO Ipari igényekre o Alapvető rugalmasság A THISION L

Részletesebben

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Oldal 1 / 5 Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Tartalomjegyzék Oldal 1. Fontos tudnivalók 2 1.2 Ártalmatlanítás 1.3 Alkalmazási területek 2. Üzemeltetés 3 2.1 Működési elv

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVAtop nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32 fali gázkazánokhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1 EvoFlat lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia EvoFlat Lakáshőközpont 1 Tartalom: Alkalmazás, EvoFlat készülékek Szabályozási elvek HMV termelés Az EvoFlat lakáshőközpontok fő egységei Kiegészítő

Részletesebben

MSZ EN :2015. Tartalom. Oldal. Előszó...8. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

MSZ EN :2015. Tartalom. Oldal. Előszó...8. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10 Tartalom Előszó...8 Bevezetés...9 1. Alkalmazási terület...10 2. Rendelkező hivatkozások...10 3. Szakkifejezések és meghatározásuk...11 4. Általános jelölések és rövidítések...13 5. Számítási eljárás...13

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Tüzeléstechnika Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Előadó Zsákai Lajos tűzoltó alezredes Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

Épületgépész technikus Épületgépész technikus É 004-06//2 A 0/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított /2006 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika Tüzelőberendezések Általános Feltételek Tüzeléstechnika Tartalom Tüzelőberendezések funkciói és feladatai Tüzelőtér Tüzelőanyag ellátó rendszer Füstgáz tisztító és elvezető rendszer Tüzelőberendezések

Részletesebben

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Az EU Energiahatékonysági Rendeleteinek (813 és 814/2013/EU) figyelembevételével a 70 kw hőterhelésnél nem nagyobb gázkészülékeket tartalmazó gázfelhasználói

Részletesebben

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai

Részletesebben

IMMERPAN. Acél lapradiátorok

IMMERPAN. Acél lapradiátorok IMMERPAN Acél lapradiátorok IMMERPAN, AZ ÚJ TERMÉKVONAL AZ IMMERGAS KÍNÁLATÁBAN Az Immergas a felhasználói igények széleskörű kiszolgálása érdekében acél lapradiátorokkal bővíti termékskáláját, melyeket

Részletesebben

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő C 275-01 made in Italy Tahiti Dual Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülékek Tahiti Dual MEGBÍZHATÓSÁG BIZTONSÁG EGYSZERŰ HASZNÁLHATÓSÁG MINŐSÉG INNOVÁCIÓ MAGAS

Részletesebben

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure Kondenzációs fali fűtő gázkészülék VU 246/7-2 (H-INT II) Szállítási terjedelem VU fali fűtő gázkészülék Készüléktartó konzol, papírsablon Mérőcsonkos égéstermék adapter A felszereléshez szükséges segédanyagok

Részletesebben

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése Instacioner kazán füstgáz mérése A légszennyezés jelentős részét teszik ki a háztartási tüzelőberendezések. A gázüzemű kombi kazán elsősorban CO, CO 2, NO x és C x H y szennyezőanyagokat bocsát ki a légtérbe.

Részletesebben

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Dr. MAGYAR ZOLTÁN Építéstudományi Egyesület Pécsi Tudományegyetem PMMK 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005.

Részletesebben

Égéstermék elvezetés tervezése. Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

Égéstermék elvezetés tervezése. Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék Égéstermék elvezetés tervezése Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék 1 MSZ EN 13384-1 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. Égéstermék-elvezető berendezések

Részletesebben

HATÁSFOKOK. Elhanyagoljuk a sugárzási veszteséget és a tökéletlen égést és a további lehetséges veszteségeket.

HATÁSFOKOK. Elhanyagoljuk a sugárzási veszteséget és a tökéletlen égést és a további lehetséges veszteségeket. HATÁSFOKOK Tüzeléstechnikai hatásfok: Az égő üzeme közben, névleges teljesítményen értelmezett hatásfok; a veszteséget az égéstermékkel távozó energia jelenti: tü égéstermék bevezetett Elhanyagoljuk a

Részletesebben

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A PROUENT KOTŁÓW.O. I ETONIREK ZONOSSÁGI NYILTKOZT WE nr 23/R 1/01/4 EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103 NYILTKOZZ kizárólagos felelősséggel, hogy az általa

Részletesebben

VITODENS 111-W. Műszaki adatlap. VITODENS 111-W Típus: B1LA. A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben

VITODENS 111-W. Műszaki adatlap. VITODENS 111-W Típus: B1LA. A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITODENS 111-W Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITODENS 111-W Típus: B1LA Kondenzációs falikazán beépített 46 literes melegvíz-tárolóval 6,5 35,0 kw, földgázhoz és

Részletesebben

Épületek gázellátása 3. A nyomásszabályozó állomások kialakítása

Épületek gázellátása 3. A nyomásszabályozó állomások kialakítása Épületek gázellátása 3. A nyomásszabályozó állomások kialakítása Épületgépészeti rendszerek 2014. március 10. Nyomásszabályozó az elosztóvezetéken 2 A nyomásszabályozó állomások feladata A nyomásszabályozó

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei

Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei Előadó: Csallóközi Zoltán igazgató FŐGÁZ csoport Kecskemét, 2008. március 28. V. Országos Kéménykonferencia

Részletesebben