Ercsi Önkormányzat Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Önkormányzat Lapja"

Átírás

1 Ercsi Önkormányzat Lapja március XIX. évfolyam 2. szám Márciusi ünnep borongós időben Ahogyan 1848 március 15-én Pesten esőben zajlott a vér nélküli forradalom, úgy a 160. évfordulón is esőben ünnepeltünk Ercsiben. A hagyományoknak megfelelően, az iskolások megemlékezésével kezdődött a március 15-ei ünnepségsorozat. A nyitórendezvényen az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai és pedagógusai emlékeztek a 160 évvel ezelőtti eseményekre, majd elhelyezték virágaikat a Petőfi- szobornál. Este, a központi ünnepség résztvevői szintén koszorút helyeztek el a 48-as hősök emlékművénél, majd Takács Katalin képviselő mondott ünnepi beszédet a Művelődési Házban. Arra a történelmi pillanatra emlékezünk, amikor a reformkori parázsból Pest-Budán lángra lobbant bant a forradalom. Arra emlékezünk, hogy ezer éves históriája során a nemzet ismét és újra képes volt felülkerekedni nehézségein, kiemelkedni kudarcaiból, és felküzdeni magát a haladás élvonalába. A képviselőasszony elmondta, hogy 160 évvel ezelőtt a magyarság nagy része egyet akart: testvériességen és társadalmi igazságosságon alapuló hazát. Batthyány, Kossuth, Széchenyi, Deák, Eötvös, Petőfi, Arany, Vasvári, mindmind a maga területén vette ki részét a munkából, harcból, és életük, sorsuk példája örök mintaként állhat előttünk 160 év múltán is hőseit azonban nem csak a közös ellenfél, a közös ellenség volt képes egymás mellé állítani, hanem az a történelmi felismerés, hogy mi áll Magyarország érdekében, mi szolgálja a fejlődést, és azt milyen módon lehet valóságra váltani. Hazánk 1848-ban a világ élvonalához tartozott, ami szellemi, politikai teljesítményét, történelmi szerepét és nem utolsó sorban katonái bátorságát illeti. 160 évvel ezelőtt a forradalom hősei felrázták az embereket, s megmutatták, mit tehetnek igaz hazafiak és kormányok az emberekért, s mit tehetnek az emberek saját magukért. Ma a márciusi példát követve az követel bátorságot, hogy ismét részünk lehessen azokban az élményekben, melyeket egykor a 48-as magyarság már megismert: ilyen az összefogás, az önzetlenség, a szolidaritás, a közösséghez való tartozás felemelő érzése, a békesség, önmagunk meghatáro- zása valami nemes cél mellett, s nem egymás ellen. Legalább ezen a napon érezzük, hogy mi jobbá akarunk válni, hogy Babits szavaival élve nekünk nem elég- séges az, ami itt és most szükséges as hőseink közül sokan meghaltak elveikért, a hazáért. Egy régi magyar mondás szerint a hazáért meghalni szép, de még szebb élni érte. S nekünk ez a felelősségteljes élet jutott zárta beszédét a képviselőasszony. A beszédet követően Szabó Tamás polgármester úr adta át nemzeti ünnepünkön Ercsi Város Képviselőtestületének díjait. A rendezvény zárásaként az Eötvös József Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak ünnepi műsorát nézhette meg az ünneplő közönség. P. M. A díjazottak Március 15-én, a városi ünnepségen az önkormányzat által kitüntetésben részesített személyek: Gyermekekért-díj: Bosnyák Istvánné Közszolgálati-díj: Fabók Lászlóné Pedagógiai-díj: Juhász Józsefné Díszoklevélben részesültek: Scherfer Olivér festőművész Adorján László grafikusművész Franó Istvánné Egészséges Életmód Egyesület Eötvös József Nyugdíjas Klub Tervezők Tanácsa: Agárdi László, Barabásné Agárdi Katalin, Balázs Ferenc, Papp Miklós

2 március JUHÁSZ JÓZSEFNÉ MÉLTATÁSA 1982-ben a besnyői Általános Iskolában kezdte pedagógusi pályafutását, mint képesítés nélküli nevelő ban végezte el a Kaposvári Tanítóképző Főiskolát általános iskolai tanító szakon től dolgozik a Kossuth Lajos Általános Iskolában. Iskolánkban, mint tanító tevékenykedett 1998-ig tól igazgatóhelyettesi feladatokat lát el. A 16 év alatt rengeteget tett a tanulásban akadályozott, sérült gyermekek fejlesztéséért. A megújuló pedagógiai módszerek kidolgozásában, bevezetésében minden alkalommal tevékenyen részt vett, pedagógiai érzékenységével rengeteget tett a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekekért. Több mint tíz éve vesz részt a gyermekek táboroztatásának szervezésében, megvalósításában. Igazgatóhelyettesi feladatait mindig pontosan, napra készen, lelkiismeretesen végzi. Szakmai felkészültségével, rátermettségével sokat segít a pályakezdő kollégák beilleszkedésében. Kollégái, munkatársai mindig számíthatnak segítségére, szakmai tudására, tanácsaira. Az elmúlt 16 év során aktívan részt vett a város életében. Aktív kidolgozója volt a várossá válás pályázatának, a várossá avatás ünnepélyének megszervezésében, lebonyolításában fontos szerepet töltött be. Folyamatos segítséget nyújtott az Eötvös-napok, városi ünnepségek lebonyolításában, hosszú évek óta aktívan tevékenykedett a választási bizottságokban. FABÓK LÁSZLÓNÉ MÉLTATÁSA 21 éve, 1986 óta dolgozik a közigazgatásban, Ercsiben. A közigazgatási rendszeren belül, minden lépcsőfokot megjárva átfogó tapasztalatot szerzett a lakosság ügyes-bajos dolgainak intézésében. Öt éven keresztül szociális ügyintéző, től mint anyakönyvvezető, hozzáértéssel, odaadással vezette le a esküvőket, névadó ünnepségeket, állampolgársági esküket. Ezen idő alatt megfelelő tapasztalatokat szerzett a lakosságot érintő igazgatási feladatok ellátásában, melynek eredményeként 2001-től igazgatási irodavezetőnek nevezték ki. A meg szerzett tapasztalatok birtokában, saját fejlődése, munkavégzési színvonalának emelése érdekében elvégzett intézményi képzések alapján 2005-ben sikeresen államvizsgázott az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezői szakán. Több évtizedes eredményes munkája, az ügyfelekkel kialakított emberi, segítőkész, hozzáértő magatartása alapján 2005-ben okmányiroda vezetőnek nevezték ki. Munkaviszonya kezdete óta tagja a Helyi Választási Bizottságnak, ebből fakadóan minden választáson, népszavazáson mint előkészítő részt vett, tevékenységével nagyban hozzájárult a feladatok problémamentes végrehajtásához. Ercsi várossá válása óta mint a Helyi Védelmi Bizottság titkára kiemelkedő tevékenységet végzett a katasztrófavédelmi, honvédelmi és polgári védelmi tervek elkészítése és gyakorlati alkalmazása terén. Magas színvonalú, a már megszerzett elméleti felkészültsége alapján kiemelkedő tevékenységet végzett a es és 2006-os árvízi védekezés, majd az árvíz következményeinek felszámolásában. Irányításával kiemelkedő színvonalon készült el az Ercsi Honvédelmi körzet védelmi terve. A felsorolt tevékenységek kiváló teljesítésének elismeréseként a Honvédelmi Miniszter kitüntetésben részesítette. Mindezen feladatok elvégzése mellett részt vállalt a helyi ünnepségek szervezésében és lebonyolításában. Kiváló munkavégzése, ügyfélbarát közszolgálati tevékenysége, a megbízásként kapott és vállalt feladatok maradéktalan végrehajtása, segítőkészsége alapján Közszolgálati Díj kitüntetésben részesült Fabók Lászlóné. BOSNYÁK ISTVÁNNÉ MÉLTATÁSA 27 éve foglalkozik az Ercsiben élő óvodáskorú gyermekekkel. Munkáját 1980-ban, az akkor megnyíló Honvédségi Óvodában kezdte, s annak megszűnéséig ott dolgozott óvodapedagógusként szeptember 1-től az 1. sz Napközi Otthonos Óvodában folytatta munkáját januárjától vezető helyettessé választották, majd augusztus 1-től az óvoda megbízott vezetőjeként irányította az intézmény munkáját ben, majd 2006-ban sikeresen pályázott a kiírt óvodavezetői állásra ben pedagógus szakvizsgát tett, valamint elvégezte a BME Közoktatásvezető szakát. Munkáját nagyfokú szakmai elhivatottság jellemzi, rendszeresen részt vesz szakmai továbbképzéseken. Gyermekszeretete, közösségi munkája példaértékű, szívesen vesz részt városi rendezvények szervezésében, lebonyolításában. A szülőkkel közvetlen, problémáikkal, kéréseikkel bármikor fordulhatnak hozzá segítségért. A hátrányos helyzetű és a roma gyermekek nevelésében, fejlesztésében, valamint az esélyegyenlőség megteremtésében jelentős szerepe van. Az EKISA felügyelő bizottságának tagja, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat munkáját segíti, valamint a városban működő civil szervezetekkel, intézményekkel jó kapcsolatot alakított ki.

3 2008. március Friss Hírek Népszavazás március 9-én településünkön is lezajlott a Népszavazás. 7 szavazókörben és a Helyi Választási Irodában összesen 52 fő működött közre a Népszavazás lebonyolításában, akiknek az aktivitása, felkészültsége nélkül nem sikerült volna ilyen zökkenőmentesen lebonyolítani a választást. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a munkájukért, és a jövőben is számítok közreműködő tevékenységükre. Kampánysértésről bejelentés nem érkezett, mind a lakosság, mind a szervezetek részéről fegyelmezettség volt tapasztalható a nap folyamán. Ami figyelemre méltó és ezúton is sze-retném felhívni a figyelmet arra, hogy igen sok a lejárt személyi okmány, mely akadályozza az érintettet választójoga gyakorlásában. Kérem, hogy nézzék meg személyi okmányaikat (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), hogy érvényesek-e, mert a hétköznapi dolgok intézése során is bonyodalmat okozhat egy érvénytelen okmány. 3 Ezen a választáson volt először, hogy mozgóurnát csak írásban lehetett kérni, mely egy-egy kivétellel szintén zökkenőmentesen zajlott. Településünkön a népszavazáson a választópolgárok száma 6727 fő volt, valamint igazolással szavazhatott 5 fő. Ebből választójogát gyakorolta 2923 fő. A részvételi arány Ercsiben 43,45% mely kisseb volt az országos 50,49%-nál. Ennek részletezése, valamint a kérdésekre adott válaszok megoszlása a táblázatban látható. Fabók Lászlóné, az Okmányiroda vezetője NÉPSZAVAZÁS 2008 Szavazókör Választójogosultak Megjelentek 1. kérdés (napidíj) 2. kérdés (vizitdíj) 3. kérdés (tandíj) száma száma IGEN NEM IGEN NEM IGEN NEM 1-es: Kossuth Lajos Ált.Isk. Kossuth L. u ,86% 87,73% 12,27% 86,50% 13,50% 85,42% 14,58% 2-es: Művelődési Ház Szent István út ,07% 81,64% 18,36% 80,74% 19,26% 78,17% 21,83% 3-as: Egészségügyi központ Esze T. u ,97% 78,33% 21,67% 75,86% 24,14% 78,71% 21,29% 4-es: Napfény Óvoda Dózsa Gy. tér 2. 42,63% 91,34% 8,66% 77,71% 22,29% 78,26% 21,74% 5-ös: Sportpálya Móricz Zs. u ,75% 71,68% 28,32% 71,07% 28,93% 70,50% 29,50% 6-os: Vasútállomás Vasútállomás u ,56% 89,97% 10,03% 87,92% 12,08% 87,60% 12,40% 7-es: Dunántúli Regionális Vízmű Rt. épülete 47,01% 80,00% 20,00% 77,60% 22,40% 76,80% 23,20% Vízmű telep Összesen ,42% 83,29% 16,71% 79,83% 20,17% 79,64% 20,36% A kérdésre adott válaszok csak az érvényes szavazatok adatait tartalmazzák Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 27-ei ülésén döntött az önkormányzat által megbízott ügyvédek sikerdíjának mértékéről, továbbá a március 9-ei népszavazáshoz a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak kiegészítéséről. A testület módosította az önkormányzat vagyonrendeletét, ezzel forgalomképessé téve a volt benzinkút melletti butiksor és környezete (Dózsa György tér) területét élelmiszeráruház létesítése céljából. Elfogadta a képviselő-testület a kistérségi járóbeteg-szakellátás kapcsán az Egészségügyi Központ értékbecslését, az épület társasházzá alakításáról szóló okiratot, valamint alapítványi iskola indítására versenytárgyalást írt ki. A testület határozott az Ercsi Híradó c. önkormányzati lap ingyenessé tételéről, a Fejér Megyei Nemzetiségi Nap megrendezésére való jelentkezésről, valamint Beloiannisz községgel együttműködési megállapodás aláírásáról a védőnői feladatok ellátására. A képviselő-testület a Táncsics-Villanytelep-Kossuth utcák felújítására beérkezett közbeszerzési pályázatokat eredménytelenné nyilvánította, és új kiírás megjelentetéséről döntött. A volt Helyőrségi Klub épületének hasznosítására az önkormányzat versenytárgyalást ír ki, melynek kiírását a képviselő-testület az ülésen elfogadta. Ercsi, február 27. Tisztelettel: Szabó Tamás polgármester

4 március Jelentős eredményekhez vezet a kooperatív tanítási tanulási mód Egyedül nem megy Lehet, hogy nem a diákokkal, hanem a tanításukra, nevelésükre választott módszerrel van a baj. A hagyományos, frontális tanítási órán például semmi más dolga nincs a gyereknek, mint hosszan figyelni és jegyzetelni. Ennek egyhangúságával sok fiatal nem akar és nem is tud mit kezdeni. Érdemes tehát alternatívnak nevezett, aktivizáló, tevékenységre késztető módszereket kipróbálni. bátorító jeleket küldeni a beszélő felé, kérdésekkel segíteni a beszélőt, nem jelennek meg maguktól, meg kell tanulni, tanítani őket; 5. csoportfejlődés: a tagoknak meg kell határozniuk a csoport számára hasznos és káros egyéni cselekedeteket, el kell dönteniük, milyen viselkedések folytatandók és megváltoztatandók. Nem szabad, nem érdemes ragaszkodni a hagyományos szerepekhez. A tanárnak az előkészületekben, a csoportalakításban, a csoportdinamika kialakításában, az órastrukturálásában kell részt vennie, ő segíti elő a gyerekek kis csoportokban való együttműködő tanulását és tanítását. Természetesen belehallgat a kis (maximum 4-5 fős) csoportok munkájába, értékeli azt, bármikor beszámoltathatja a csoporttagokat addigi eredményeikről. A diákok meg átveszik a korábban kimondottan a tanárhoz tartozó tevékenységeket: magyaráznak, ellenőriznek, megvitatnak, kérdeznek, válaszolnak, segítenek, bátorítanak saját csoportjukon belül. Ezekhez a feladatokhoz a diákok különböző, jól elhatárolt és konkrét feladatokkal járó szerepeket kapnak. Ezek elnevezései önmagukért beszélnek: olvasó, előadó, megértésellenőr, bátorító, dicsérő, lelkesítő, közvetítő, jegyző, időmérő és anyagfelelős. Mindenki mindenkiért Minden kooperatív munka csoportmunka, de nem minden csoportmunka kooperatív munka, tehát a kooperatív pedagógiai eljárás a csoportmunka egy magasabb foka. A kooperatív módon szervezett tanórákon a diákok közösen dolgoznak a közös célért, vagyis azért, hogy minden csoporttag megértse, sikeresen elsajátítsa a tananyagot. Mindenkinek saját szerepe van, mindannyian hozzájárulnak a közös sikerhez. Ezzel Köszönjük Mindenkinek, aki az Eötvös József Általános Iskolába járt vagy jár tanulni vagy tanítani megvannak a saját évei, amelyeket az iskolának adott vagy ad, és az iskolától kapott vagy kap. Olyan kölcsönhatás ez, ami embereket, jellemeket formált, vagy formál, de ugyanakkor egy intézményt, egy iskolát is épít. Az iskola él az emlékeinkben, ahányan emlékeznek ellentétben a hagyományos, versengő órai szituációkban a diákok saját eredményükért dolgoznak, amely a többiekétől független. Vannak győztesek és vesztesek, a társas készségeik pedig nem fejlődnek. Ha a módszer öt alapelemét szem előtt tartjuk, akkor jól fog működni a kooperatív csoport: 1. pozitív interdependencia: a csoport tagjai belátják, hogy össze vannak kötve oly módon, hogy együtt nem lehetnek sikeresek anélkül, hogy mindannyian ne legyenek sikeresek külön-külön. Minden csoporttag erőfeszítésére szükség van, minden tag egyedi módon járul hozzá a sikerhez; 2. szemtől szembeni interakció: ennek része az egymásra való figyelés, a hallgatás, a megértés ellenőrzése, a téma megvitatása, egymás tanítása; 3. csoportos és egyéni felelősségre vonás: minden csoporttag egyéni és csoportszinten is felelős azért, hogy elvégezze a feladatot; 4. személyek közötti és kiscsoportos készségek használata, például: egymás megismerése, egymásban való megbízás, egymás elfogadása és segítse, döntéshozatal, konfliktuskezelés. A szociális készségek, mint például figyelmesen hallgatni a másikat, hallgatás közben rá annyi formája van, annyi egyedi és személyes jelentősége. Ugyanakkor az iskola él a jelenben, a fizikai valóságban is, és ezé a valóságé a jövő. Ezt igazolja a CURIE KÉMIA EMLÉKVERSENYEN ELÉRT szép eredmény is. Gratulálok a versenyzőknek: Varga Dorina, Jakab Roland és Mess Gergely 7. a osztályos tanulóknak. Varga Dorina és Jakab Roland a verseny negyedik fordulója előtt estek ki a 148 HÁTRÁNYOK ÉS NEHÉZSÉGEK Időigényes Felborítja rendet Munkaigényes Nehezen kontrollálható Amit másnak megtanítasz A módszer minden tantárgynál alkalmazható. A közös munka során egyrészt kiderül, hogy mindenki jó valamiben, másrészt az egymásrautaltság miatt a lehetséges előítéletek előbb-utóbb eltűnnek. A módszer további előnye, hogy jobbak az eredmények, mint bármely módszernél. Kialakulnak támogató kapcsolatok, nagyobb szociális kompetencia és önbecsülés fejlődik ki az egyénekben. Másrészt talán tovább megmarad, tovább hasznosítható az ily módon szerzett tudás. Ezt erősítik azok az adatok, amelyek arról szólnak, hogy néhány százalékát jegyezzük meg annak, amit előadásszerűen hallunk, tíz százalékát annak, amit olvasunk, húsz százalékát annak, amit hallunk és látunk, harminc százalékát a bemutatóknak, a felét a csoportos megbeszéléseknek, háromnegyedét annak, amit csinálunk és kilencven százalékát annak, amit másoknak megtanítunk. A 2008/2009-es tanévtől bevezetjük a kooperatív tanítási/tanulási módszert. Vajdics András m.b. igazgató kémiát szerető és tudó 7. évfolyamos tanulók közül. Mess Gergely a sikeres negyedik forduló után a 148 tanuló közül ötödiknek jutott be a Budapesten megrendezett Curie Kémia Verseny Regionális Döntőjébe, ahol a KILENCEDIK helyezést érte el. Eredményükkel iskolánk hírnevét öregbítették. Köszönöm NEKTEK és további sikereket kívánok! Felkészítő tanárotok: Balázs Fülöp Irén

5 2008. március DIÁKSPORT HÍREK GÁRDONY KUPA 97-es korosztály A csoport Ercsi Tordas 13:1 gólszerző: Jakus László 5, László Dániel 4, Fehér Bálint 2, Takács Krisztián 2 Gárdony Ercsi 2:1 gólszerző: Fehér Bálint Ercsi Pázmánd 5:1 gólszerző: Fehér Bálint 3 Jakus László, László Dániel Döntő: Gárdony Agárd 2:1 3. helyért játszott: Ercsi Mezőfalva 3:1 gólszerző: Jakus László, László Dániel, Fehér Bálint A torna legjobb kapusa: Rácz Martin Ercsi Gólkirály: Fehér Bálint Ercsi, Jakus László Ercsi A csapat: Rácz Martin, Berecki Konrád, Jakus Rebeka, Mónus Márk, Jakus László, Fehér Bálint, Takács Krisztián, László Dániel Köszönöm a szülők segítségét! Fehér Tamás testnevelő Ercsi Földtulajdonosok Vadászati Közössége Tisztelt Földtulajdonos! Tájékoztatom, hogy a as vadászati évre járó földhasználati díjat május én, 15:00 18:00 óra közötti időszakban, az Eötvös József Művelődési Ház kistermében fizeti ki a közös képviselő. Kérem, hogy a kifizetéskor a földterület tulajdonlapját, személyi igazolványát hozza magával. Ercsi, március 10. Tisztelettel: Bátki József Közös képviselő Az Eötvös József Általános Iskola oktatási hírei Az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 2008/2009-es tanévtől kezdődően bevezeti az első évfolyamon az iskolaotthonos oktatást. Ez az oktatási forma megoldást nyújt az óvoda és az iskola közötti átmenet problémáinak enyhítésére. Milyen előnyei vannak az iskolaotthonos oktatásnak? A napi időbeosztás jobban megfelel a tanulók életkori sajátosságainak. Délelőtt és délután 2-2 tanítási órát tartunk, s közötte a szabadidő eltöltésének számtalan lehetősége biztosított. A feladatok közé tartozik a házi feladat elkészítése is, ami kb. 20 percet vesz igénybe délelőtt és délután is. Ezen kívül ebéd, játék, olvasás, sportfoglalkozás is a programok közé tartozik. A nap folyamán mivel a tanítás és a szabadidő váltja egymást, egyenletesebb a tanulók terhelése. Több lehetőség nyílik a tanulókkal való közvetlen kapcsolattartásra. A tanítók között a felelősségmegosztás kiegyensúlyozottabb, mint a napközis foglalkozás esetén. A házi feladatot az adott tantárgyból a tárgyat tanító pedagógus végezteti, ami nagyon sok előnnyel jár, hiszen a tanító azonnal visszajelzést kap az elsajátítás mértékéről. Mindkét tanító látja a gyermeket az irányított és az önálló tanulás folyamatában. Reggel, a tanítás megkezdése előtt lehetőség van beszélgetésre, a napi gondok felvetésére. A gyermek hétközben nem viszi haza a táskáját. Ahol előnyöket sorolunk, szólnunk kell a hátrányokról is: A szülő esetenként sem viheti haza gyermekét a délutáni tanításról. Az előnyöket és a hátrányokat is figyelembe véve az iskolaotthonos forma sokkal kedvezőbb a kisiskolások számára, jobban közelít az óvodai élethez, mint a hagyományos tanítás és a napközi. A 2008/2009-es tanévben induló 2 első osztály közül az egyikben testnevelés, és idegen nyelv a másikban kézműves és művészeti oktatás kerül előtérbe. Minden gyermeket szeretettel várnak a leendő 1. osztályos tanító nénik: Dobiné Burlovits Irén, Magyarné Bosnyák Judit, Szabó Attiláné, Adolfné Mátrai Katalin Vajdics András m.b. igazgató Felhívás A SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT gyűjti az 1 és 2 Ft-os érméket, melyet SZABÓ EDINA GYÓGYKEZELÉSÉRE ajánlunk fel. Kérem, amennyiben segíteni szeretne és feleslegessé váló 1 és 2 Ft-os érméit fel kívánja ajánlani, a gyűjtődobozba vagy a Szociális Szolgálatnál (Ercsi, Lejtősor 1.) elhelyezni szíveskedjen. Tel.: 06-25/ Köszönettel: Hujberné Pej Márta Intézményvezető Gyűjtődobozok helye: TURI-KER TURI TAMÁSNÉ SPORTCSARNOK POLGÁRMESTERI HIVATAL DÓZSA ÓVODA TÜRR ÓVODA KOSSUTH ÓVODA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT DODO ITALKERESKEDÉS BERECKI ABC 5

6 március Anekdoták Eötvös Józsefről EÖTVÖS-REMEKEK 1. Mikor Eötvös Józsefet beadták az iskolába, társai mind elhagyták a padokat, csupán egyikük maradt mellette. Miért mentek ki? kérdezte ettől. Azt mondják, nem akarnak hazaáruló unokájával egy padban ülni. (Idősebb Eötvös Ignác királyi biztosként akadályozta az alkotmányos törekvéseket.) A kis báró megkérdezte hát nevelőjét: igaz-e, hogy nagyapja hazaáruló volt? - Úgy bizony felelte ez -, az apád is az, te is annak készülsz, hiszen magyarul sem beszélsz becsületesen! Ez mélyen hatott az ifjúra. Nekifeküdt a magyar nyelvnek, s mindig azon beszélt. Pár hónap múlva pedig összehívta az iskolás gyerekeket, és megesküdött az élő Istenre, hogy rabszolgája lesz hazájának, hűsége által feledtetve nevének népszerűtlenségét. A fiúk vállaikra emelve éljenezték. Eötvös József élete végéig hálás indulattal emlékezett meg nevelőjéről, Pruzsinszky Józsefről. 2. Egyszer a belvárosban észrevett egy Ercsibe való embert (Eötvösnek anyai ágon Ercsiben maradt uradalma), aki bámészkodott az utcán. Megkérdezte, mi járatban van. Gazdagodni jöttem Pestre felelte a paraszt. No annak könnyű a módja mondta rá Eötvös nevetve. Akár meg is tanítom rá. Leteszek tíz pengőt, maga is tegyen le annyit. Húsz pengő a magáé lesz, ha felel a kérdésemre. Máskülönben én viszem a pénzt. Állok elébe! szólott a paraszt. No jó! Hát mondja meg nekem, hány stáció ide a másvilág? Gondolkozik a paraszt, végül válaszol: - Hát egy! Mivelhogy meg vagyon írva, ha az ember meghal, lelke egyenest a másvilágba megy. No ezt eltalálta! szólt Eötvös. Mármost duplázzuk meg a tétet. Arra feleljen kegyelmed, hogy milyen mély a tenger? Némi gondolkodás után ezt is kitalálta a paraszt: Épp egy kőhajításnyira mély! Mert ha követ hajít bele az ember, a kő meg sem áll a fenekéig. Erre aztán a paraszt dupláztatta meg a tétet, és közölte, most ő ad fel kérdést. Halljam! Mondja meg az úr, hogy hívják a komámat Ercsiben? Persze ezt a harmadik dupla tétet is megnyerte. Azóta járja a mondás: Hogy hívják az én komámat Ercsiben? P. M. Támogatás kérése a cigány értékek és hagyományok megőrzéséhez A cigányok önmegtartó szerveződése, az etnikai különállás tudata más nemzetiségi csoportnál nem található meg. A cigány nyelvét elhagyva is megtartotta cigány mivoltát, lényeges jegyeit, melyet a más népektől való megkülönböztetés, a diszkrimináció is megerősített. A cigány kultúra pozitív elemei (irodalom, tánc, zene, népköltészet) akkor is hatnak, ha már az ezeket kiváltó tényezők megszűntek. A cigányság értékrendjének pozitív elemeit integrálni kell a magyar értékrendbe, az európaiba. A cigányság megmutatja saját kultúrájának értékeit, s ez által elismerteti a másságot, melynek nem a beolvadás, hanem a beilleszkedés a járható útja, amely a modern civilizáció értékrendjének fontos eleme. A vajdaság intézménye főként a szomszédos országokban maradt fent. Hazánkban a XVII XVIII. Században elvesztették jelentősségüket, a későbbi korok sem igazán kedveztek intézményrendszerüknek. A rendszerváltás új folyamatokat indított el a cigányság életében, előtérbe került a vajdaság intézménye is. A cigányvajda ún. belső törvényeknek a végrehajtója. Vezetésével cigány törvényszéket állítanak fel, amely különböző kártérítési és egyéb ügyekben döntő szerepet kap. Célja a cigány közösség erkölcsi nyomása az egyénre, mivel választott vezetőként a közösség elfogadja döntését, és ítéletét kötelező erejűnek ismerik el, és elfogadják. Kállai Csaba vagyok, Magyarországon május 20-án választottak meg fővajdának. Országos avatásra október 28-án került sor. Megválasztásra került mind a tizenkilenc megye vajdája évben a támogatók száma elérte a főt. A támogatók aláírásukkal tettek tanúbizonyságot a fővajdává való kinevezésemhez, céljaim eléréséhez. Ezen célok megvalósítása érdekében kérem az 1% személyi jövedelemadó felajánlását a Vajdák a Romákért Alapítvány (adószám: ) támogatására. Várom a szíves támogatásukat közös céljaink eléréséhez, a nemzeti és az európai integráció megvalósításával segíteni a cigányság felemelkedését. Vajdák a Romákért Alapítvány (adószám: ) UNICREDIT BANK Kállai Csaba Magyarország Cigány Fővajdája

7 2008. március NÉPI HÍMZŐ SZAKKÖR Emlékezés a szakkör alapítójáról 1975 nyarán Ercsibe költözött egy család, melynek egyik tagja titkokat őrzött a múltból, és ezeket a tikokat átadta nekünk, hogy tudjuk értékelni az ősi, anyáról-lányára maradó, szépre-jóra való törekvésünket. Ezt adta nekünk: NÉPMŰVÉSZETÉT. Felnyitotta szemünket, lelkünket, hogy lássunk. Így tanultuk meg mi a fonás, szövés, kötés, horgolás, hímzés. Nagy szeretettel, odafigyeléssel vezette kezünket, hogy rácsodálkozhassunk alkotásainkra, a rózsákra, ibolyákra, tulipánokra, gránátalmákra. Mi az, hogy keresztszem, vagdalás, laposhímzés, láncöltés, száröltés. A rózsák virulnak pirosba, rózsaszínbe,sárgába, kéklő ibolyába. A tulipán lehet: stilizált, keresztszemes, és lehet bársonyos laposhímzéssel, hogy majd megszólal, olyan élő. Így örökítjük a jövő nemzedékének, mert miért is lettünk mi a népművészetbe beavatva? Azért, hogy átadhassuk a múlt örökségét a jövő nemzedékének. Volt egyszer egy szépre, jóra másként nézni a világra, egymást szerető, odafigyelő közösség (gyülekezet), mely 2000 januárjában megszakadt. Ez volt az Ercsiben működő 25 éves Hímző Szakkör, vezetője Farkas Andrásné, Piroska. Hogy soha ne feledjük tanító mesterünket, megemlékezésül írtam e pár sort, halálának 8. évfordulójára. Nagy-nagy szeretettel gondolunk az elmúlt szép napokra: A hímző szakkör tagjai nevében: Kibédi Imréné 7

8 március Húsvét A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. A Biblia szerint Jézus nagypénteki keresztre feszítése után a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Helyettes áldozatával megváltotta minden ember bűnét, feltá- madásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Az eredetileg zsidó ünnep (héberül pészah) az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. A nyugati kereszténység húsvétja mindig március 22. és április 25. közé esik (beleértve a határokat is). A következő nap, húsvét hétfő legtöbb keresztény hagyományú államban hivatalos ünnep. A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem es- nek a Julián naptár szerinti év ugyanazon nap- jára minden évben. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum némileg a héber naptárhoz hasonló módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt. Az első niceai zsinat 325-ben határozott úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen a keresztény húsvét időpontja a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap. Sajnos ennek meghatározására nem jelöltek ki módszert, így például az alexandriai és a római pátriárka alá tartozó egyházrész másképpen számította a húsvét időpontját. Később a VI. században Dionysius Exiguus alkotott egy olyan eljárást, amely azóta is az alapját képezi a húsvét időpontja kiszámításának. Amennyiben csillagászati értelemben vesszük a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap formulát, természetesen nem feltétlenül kapjuk meg a húsvétot. A Katolikus Egyház 1581-ben kánonban rögzítette azt a számítási módot, mely meghatározza ennek naptári helyét. Mostanra az ortodox egyházakon kívül min- den keresztény egyház ehhez az eljáráshoz tartja magát. Az Ortodox Egyház dátum- számítási módszere maradt a gregorián naptárreform előtti julián eljárás. A szíriai Aleppóban ülésezett 1997-ben az Egyházak Világtanácsa. Azon java- solták, hogy a hagyományos, képletekre és táblázatokra alapuló számítás helyett csillagászati megfigyelések alapján határozzák meg a keresztény húsvét időpontját, ezzel megszüntethető lenne a keleti és nyugati egyház közötti eltérés is, hiszen a megfigyelés (illetve a közvetlen csillagászati meghatározás) mindegyik egyházrész számára objektív módon rögzítené az ünnepnap dátumát. A reformjavaslat szerint a bevezetés 2001-ben lett volna, de lényegében egyik tag sem fogadta el még. P. M.

9 2008. március 9 HIRDETMÉNY Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dunanett Kft március 29-én szombaton 6:00 órától zöldhulladék gyűjtést végez a lakosság részére. A gyűjtőjárat ezen a napon elszállítja a családi házas ingatlanokon képződött zöldhulladékot. A zöldhulladékot az ingatlan előtti közterületen kell elhelyezni a szállítási útvonal közelében, oly módon, hogy a gyűjtőjáratra történő felrakása biztonságosan elvégezhető legyen. A szállításra előkészített zöldhulladék nem akadályozhatja a közlekedést. A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, a levágott faág, avar, lehullott lomb, mindenféle növényi részek. Az összegyűlt zöldhulladékot rendezett módon kérjük elhelyezni, átlátszó zsákokban vagy kötegelve. A szállításra előkészített kötegek hossza nem haladhat ja meg a 70 cm hosszúságot, az így kialakított köteg legnagyobb súlya 50 kg lehet. Az ágnyesedék maximum 5 cm átmérőjű lehet. Nem szállítják el a zöldhulladékot, ha az más kategóriába tartozó összetevőket tartalmaz, pl. háztartási hulladékot, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket, festékes, vegyszeres dobozokat. A zöldhulladékgyűjtés a szemétgyűjtés heti sorrendjében történik: Rákóczi út Vásár tér Tiszti lakótelep Savanyúrét Cukorgyár Belváros Tótlik Újsor Sinatelep Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy ugyanezen a napon, a tavalyi akció sikerére tekintettel 8:00 órától ismételten meghirdetjük a VÁROSI SZEMÉTGYŰJTŐ AKCIÓT az utak, parkolók, út menti területek és a város közterületeinek megtisztítására. Mindazokat várjuk a fenti időtartamban, akik számára fontosak tisztább útjaink, tisztább lakókörnyezetünk. Minden jelentkező számára térítésmentesen biztosítunk védőkesztyűt, illetve a szükséges szemétgyűjtő zsákokat, valamint gondoskodunk a hulladék maradéktalan elszállításáról. Kérjük, hogy a munkákhoz szükséges kézi szerszámokat (gereblye, sarló, metszőolló, kapa, ásó, stb.) hozzák magukkal. Felhívom a Lakosság figyelmét, hogy településünkön szeptember 1-től szelektív hulladékgyűjtő udvar üzemel, melyben a hulladék lerakása az ercsi lakosoknak ingyenes. Kérem a Tisztelt lakosságot, hogy a háztartásukban keletkezett építési törmeléket, papír-, üveg, műanyag- és fémhulladékot a telepen elhelyezni szíveskedjenek. A hulladékgyűjtő udvar Ercsiben az Ipari Park 2846 hrsz. alatt található. Nyitvatartás: hétfő - péntek: 12:00-18:00 óráig, szombat: 10:00-12:00 óráig. Ercsi, március 11. Szabó Tamás polgármester

10 március KATOLIKUS KRÓNIKA Húsvét vigíliája Az ünneplés története A vigília szertartása a maga teljességében visszamutat a 4. századra. Már akkor szerepelt a szertartás négy részének lényege: a FÉNY liturgiája, a SZÓ liturgiája, a VÍZ liturgiája, a KENYÉR és a BOR liturgiája, EUKARISZTIA. A fény liturgiájában a fényköszöntő rítus az ókori lámpagyújtás ősi szertartásából fejlődött. A tűzszentelés a frank birodalomban már a 8. században szokás volt a pogány tavaszi tüzek ellensúlyozására, amit Róma a 12. sz.-ban vett át. A húsvéti gyertya és dicséretének ősi szertartását ugyancsak a gall liturgia bővítette ki (a kereszt jelének, az évszámnak és az alfa és omega betűknek a bevésése, a tömjénszemek ráhelyezése.) Az olvasmányok minden vigília velejárói voltak kezdettől fogva. A keresztség szentségének kiszolgáltatása húsvét éjjelén is már az ősegyház gyakolta volt. A vigília ünnepség koronája pedig az ünnepi eukarisztia volt. A vigília ünneplése I. a FÉNY liturgiája Első jelkép a fény, amellyel Krisztus föltámadása bevilágítja ezt az éjszakát. A tűzszentelés szertartása, a húsvéti gyertyának és a hívek gyertyáinak meggyújtása, valamint a templom teljes kivilágítása jelzik Krisztus világosságának szétáradását. Ezután következik az Exsultet, a Húsvéti Gyertya köszöntése. Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa: és ujjongjanak Isten csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja! II. a SZÓ liturgiája A második jelkép a szó, az Isten igéje, amely az Ószövetségi előképekben és az Újszövetség beteljesedésében adja elénk megváltásunk nagy művét. A húsvét liturgiájának ebben a részében Isten szabadító tetteire emlékezünk. Ahogy a zsoltáros mondja: Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végiggondolom minden tettedet, elelmélkedem dolgaidon. Szent a te utad, Istenem! Van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, csodát tesz hatalmad, a népek között erődet megmutattad. III. a VÍZ liturgiája A keresztelő víz Krisztus halálából és föltámadásából fakadó élet és kegyelem jele. A húsvét szent titka által a keresztségben mindnyájan eltemetkeztünk Krisztussal együtt, hogy vele együtt járjunk az élet útján. A keresztség liturgiája és a keresztségi ígéret megújítása tudatosítani akarja bennünk, hogy Krisztussal együtt nekünk is meg kell halnunk a bűnnek, és vele együtt föltámadva Istennek kell élnünk. IV. a KENYÉR és a BOR liturgiája, EUKARISZTIA A kenyér és a bor is jel, anyaga és eszköze Krisztus halálának és feltámadásának eukarisztikus ünneplésében, hiszen a szentmise a húsvéti titok szentségi megjelenítése. Gedő Attila Christos aneste! Alethos aneste! Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! NAPTÁR ÉS MISEREND március Időpont Esemény 1. szombat: 17:00 Szentmise a Kegytemplomban. Bilics és Horváth család elhunyt tagjaiért. 18:00 Szentségimádás 2. vasárnap: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 8:00 Szentmise a Cukorgyári Kápolnában. 9:30 Szentmise a Kegytemplomban. 4. kedd: 17:00 Énekóra a plébánián 5. szerda: 8:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt Sándor testvérünkért. 17:00 Bibliaóra a plébánián 6. csütörtök: De. Meglátogatom beteg testvéreinket a Szociális Otthonban 7. péntek: Első péntek 8:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt Lajos testvérünkért. Szentséges litánia. 1. Szent József kilenced. De. Meglátogatom beteg testvéreinket 17:00 Keresztúti ájtatosság a Kegytemplomban 18:00 Ifjúsági csoport 8. szombat: 17:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt szülőkért és Franciskáért. 9. vasárnap: NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 8:00 Szentmise a Cukorgyári Kápolnában. Gyűjtés a Szentföld javára. 9:30 Szentmise a Kegytemplomban. Gyűjtés a Szentföld javára.

11 2008. március hétfő: Nagyböjti lelki nap 17:00 Szentmise a Kegytemplomban. A szentmisén Főtisztelendő Szabó Gyula mezőfalvi plébános tart szentbeszédet, valamint gyóntatást a szentmise előtt és után. 11. kedd: Nagyböjti lelki nap 17:00 Szentmise a Kegytemplomban. A szentmisén Főtisztelendő Szabó Gyula mezőfalvi plébános tart szentbeszédet, valamint gyóntatást a szentmise előtt és után. Betegek kenetének kiszolgáltatása 18:00 Énekóra a Plébánián 12. szerda: 8:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt Sztipány Bence testvérünkért. 17:00 Imaóra a Plébánián 13. csütörtök: De. Elsőpéntekes betegek látogatása, felkészülés a húsvétra. Szentgyónás, szentáldozás. 18:00 Jegyesoktatás a Plébánián 14. péntek: 8:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt József testvérünkért. 17:00 Keresztúti ájtatosság a Kegytemplomban 18:00 Ifjúsági csoport 15. szombat: SZENT JÓZSEF A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE (főünnep) 17:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt testvérekért 16. vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP. AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA. 8:00 Szentmise a Cukorgyári Kápolnában. Passió, barkaszentelés, körmenet a templom padjai között. 9:30 Szentmise a Kegytemplomban. Passió, barkaszentelés, körmenet a templom padjai között. 18. kedd: 17:00 Énekóra a Plébánián 19. szerda: 8:00 Szentmise a Kegytemplomban 17:00 Bibliaóra a Plébánián 20. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK 10:00 Olajszentelési mise Székesfehérváron a Székesegyházban. 17:00 Szentmise a Kegytemplomban. Utolsó vacsora emlékmiséje. Oltárfosztás, a harangok elmennek Rómába 21. péntek: NAGYPÉNTEK. SZIGORÚ BÖJT 14:00 Rác imaóra a Kegytemplomban. 17:00 Csonkamise. Kereszt hódolata, passió, virrasztás a Kegytemplomban. 22. szombat: NAGYSZOMBAT 10:00-17:00 Szent sír őrzése a Kegytemplomban 17:00 Ünnepi szentmise a Kegytemplomban. Tűz és vízszentelés. Körmenet a templom körül. 23. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP 8:00 Ünnepi szentmise a Cukorgyári Kápolnában. Eledelszentelés. 9:30 Ünnepi szentmise a Kegytemplomban. Eledelszentelés. 19:00 Magyar Katolikus Rádióban Egyházközségünk hívei rózsafüzért imádkoznak. 24. hétfő: HÚSVÉTHÉTFŐ 9:30 Ünnepi szentmise a Kegytemplomban. Szenteltvízzel meghintem, verssel köszöntöm a híveket. 26. szerda: 8:00 Szentmise a Kegytemplomban 17:00 Olvasókör a Plébánián 27. csütörtök: 18:00 Jegyesoktatás a Plébánián 28. péntek: 8:00 Szentmise a Kegytemplomban 18:00 Ifjúsági csoport 29. szombat: 17:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt Repcsik Gyuláné testvérünkért. tvérünkért. 30. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA (Az Isteni irgalmasság vasárnapja) Teljes búcsú nyerhető 8:00 Szentmise a Cukorgyári Kápolnában. 9:30 Szentmise a Kegytemplomban. 31. hétfő: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (főünnep)

12 március Krisztusban Szeretett Zarándok Testvéreim! Az elmúlt évhez hasonlóan, megfelelő jelentkező esetén az idén is lehetőség nyílik arra, hogy Egyházközségeinkből a hívek közösen, zarándokúton vehessenek részt Csíksomlyón. Az előzetes kalkulációk után, felmérést végzünk, van-e megfelelő számú érdeklődő a zarándokútra. Tekintettel arra, hogy az út igen hosszú, így költséges is, minden évben emelkednek a biztosítási díjak, az útdíjak, illetve az ellátás költségei is, így a zarándokút költségei is emelkednek, mely még így is kedvezményesebb, mint bármely utazási iroda által szervezett program. A kaltulált költségek csak minimum 30 fő jelentkezése esetén érvényesek. Amennyiben nem lesz 30 fő jelentkező, ez jelentősen megnöveli az egy főre eső költségeket, mely nem teszi lehetővé a zarándokút megszervezését. Minimum 30 fő jelentkezése esetén, az egy főre eső költségek: Útiköltség: Ft/fő Ellátás (szállás panzióban, félpanziós ellátással): Ft/ fő Biztosítás: Ft/fő Összesen: Ft/fő A részvételi díj tartalmazza az utazás, szállás, étkezés /péntek: reggeli, vacsora, szombat: reggeli, vacsora, vasárnap: reggeli/, és a csoportos utasbiztosítás költségeit. A zarándoklat sikere érdekében minden részletet személyesen egyeztettem, szerveztem. Módunk lesz megismerkedni a helyi hívekkel, részt veszünk az ünnepi szentmisén, mindenkinek módja lesz a szentgyónás, szentáldozás elvégzésére. Lehetőséget biztosítunk rövid vásárlásra is. Zarándoklatunkat, mely hosszú utazást igényel, egy korszerű, a mai igényeknek megfelelő autóbusszal szerveztük. Részletek: Indulás: május 8. csütörtök Ideje: este 18 órakor Helye: Ercsi, Római Katolikus Plébánia Kérünk mindenkit, valamilyen módon oldja meg, az ercsi Plébániáig való utazását. Szállás: Panzióban. Szükség esetén a tavalyihoz hasonlóan családoknál. Hazautazás: május 11-én a reggeli órákban indulunk, érkezés előre láthatólag a késő esti órákban. Tisztelettel kérem Önt, amennyiben felkeltette érdeklődését zarándokutunk, a tervezés, szervezés, a szállásfoglalás Tervezett programok Május 8.-csütörtök: Utazás Május 9. péntek: Érkezés a reggeli órákban Reggeli Szállás elfoglalása, rövid pihenés Délután kirándulás Székelyudvarhelyre, a város nevezetességeinek megtekintése Esti beszélgetés Május 10. szombat: Reggel közös zarándoklat a helyi hívekkel Szentgyónás, ünnepi mise Visszaérkezés a délutáni órákban Vacsora, közös beszélgetés Május 11. vasárnap: Reggeli a panzióban Indulás haza. Útközben vásárlási lehetőség Korondon. Hazaérkezés a késő esti órákban pontosítása, és egyéb szervezési teendők időben való lebonyolítása érdekében személyesen, a mellékelt jelentkezési lappal, valamint az első részlet ( Ft) befizetésével legkésőbb március 9-ig jelentkezzen az ercsi Nagybol-dogasszony Plébánián hivatali időben (hétfő: óra, szerda, péntek: óra), vagy a szentmisék előtt és után a sekrestyében. Tájékoztatom Önöket, hogy ha nem lesz kellő számú érdeklődő, akkor a zarándokút elmarad, vagy igény esetén kisbusszal, de jelentős többletköltséggel (plusz Ft) tudjuk megszervezni. Ha valakinek egyéb kérdése, észrevétele, problémája adódna, a telefonszámon bármikor elérhető vagyok, s készséggel adok felvilágosítást. Felkészüléshez kívánok mindenkinek jó egészséget, s kérem Isten áldását, hogy zarándoklatunkról mély lelki értékekkel, s élményekkel gazdagon térhessünk haza. Gedő Attila

13 2008. március ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKMÁNYIRODA TÁJÉKOZTATÓJA AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE Az új szakmakód ( TEÁOR) bevezetésével összefüggő tudnivalókról. 13 Az egyes adótörvények módosításáról szóló évi CXXVI. Törvény 479. (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: Az érvényes szakmakódról szóló 8002/2004. (SK.5) KSH-APEH együttes tájékoztatója és rendelete alapján, azok az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók akik december 31. napjáig bejegyzett vállalkozók, a TEÁOR szám (tevékenységi köröket jelölő szám) változása miatt, július 1-jéig ki kell cseréltetniük egyéni vállalkozói igazolványukat, ami már az EU normának megfelelő szakmakóddal lesz kiállítva. Az egyéni vállalkozó illetékmentesen kérheti a székhelye szerinti okmányirodában a változás átvezetését, illetve a vállalkozói igazolvány cseréjét, ha arra kizárólag a Rendeletben meghatározott osztályozási rendszerre való áttérés érdekében van szükség. Tájékoztatjuk azon egyéni vállakózókat, hogy akik határon átnyúló szolgáltatást végzők, EU tagállam polgárai, illetve szervezetei részére számlát kiállítanak fontos az EU kompatibilis tevékenységi köröket tartalmazó egyéni vállalkozói igazolvány mielőbbi birtoklása. Kérjük, a T. Egyéni vállalkozókat szíveskedjenek kérelmüket, mielőbb benyújtani a székhelyük szerinti okmányirodába. Időpontfoglalás: 06/ / 224 mellék Ügyfélfogadási idő: Hétfő: óra, óra Szerda: óra, óra MUNKATÁRS KERESÉS Ercsi Kinizsi Labdarúgó Szakosztálya án lejáró mandátuma miatt új elnökség felállítását tervezi. Ez úton várjuk olyan sportszerető munkatársak jelentkezését, akik szívesen részt vennének a munkában. 5 főre lenne szükségünk. Egy elnök és négy elnökségi tag alkotná a következő ciklus elnökségét. A pályázatok benyújtását kérem a 25/ FAX számra elküldeni. Kérem jelentkezését, akinek információja, tudomása van, sajnálatos hősi halált halt Baricza Lajos repülő pilóta, légi balesetével kapcsolatos eseményéről. Élt 23 évet, április 13-án hősi halált halt! Jelentkezzen a 06-25/ , vagy a 06-20/ telefonszámon. A Köz érdekében, történet-történelem írással kapcsolatban! Szíves közreműködésért köszönetet mondok: Ercsi, Köszönettel: Rapai Ferenc Labdarúgó Szakosztály vezetője Nagy István (Dr. Vass Gábor)

14 március SZAMURÁJ 07 ŐRZŐ-VÉDŐ TÁRSASÁG Szolgáltatásaink: A riasztó rendszerek kiépítése, telepítése 3 év garancia Kialakított kész riasztórendszerek rákötése a csendes riasztó központra Biztosítjuk Önöket, hogy közös és mindannyiunk számára értékes magántulajdonokat és nyugalmat a SZAMURÁJ 07 KFT, professzionális módon megvédi, őrzi. Ahol a SZAMURÁJ 07 csendes riasztó központjára bekötés történt (lakás, intézmény, üzlethelyiség, vagy telephely) ott lopás és betörés nem történt, csak kísérlet, de az is elhanyagolható mennyiségben. Jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk Rendőrséggel és a Polgárőrséggel. Riasztó központunk a Pest Megyei Rendőrkapitány által kiírt pályázatot fölényesen nyerte el Százhalombattán. Remélem sikerült szolgáltatásainkról kedvező képet kialakítani és várjuk szíves megrendeléseiket, személyesen az otthonukban Önt felkeresi kollégánk, telefonszámokon 0-24-ig! Vagy: Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk, özv. Bukovi Pálné temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük Gedő Attila plébános úr vigasztaló szavait és baráti hozzáállását, Vajdics Ákos és munkatársai együttérző segítségét. Külön szeretnénk köszönetet mondani a Szociális Otthon összes dolgozójának a kiemelkedő gondoskodásért. Gyászoló család Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik testvérem, Dobos Ilona temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Köszönöm a Naplemente Bt. Munkatársainak és Darvas-Tanács Erik református lelkész odaadó segítségét. Dobos József Minden hűtő és fagyasztószekrény javítása, 2 év garanciával, ajtógumi és műanyag részek pótlását vállalom. Minden hűtő és fagyasztószekrény javítása, 2 év garanciával, Serák György ajtógumi és hűtőgépszerelő műanyag 06-20/ részek pótlását vállalom.

15 2008. március Emlékezem Egy utolsót lobbant A gyertya még Majd végleg Elveszítette a fényt, Mit annyira óvott Két kezem, Mit még annyira Akart látni szemem Hálás szívvel mondunk köszönetet Mindazoknak, akik Szeretett feleségemet, édesanyánkat Fekete Józsefné Marikát Utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, Virágot helyeztek, Mély fájdalmunkban osztoztak. Köszönet Dr. Balázs Fülöp Ferencnek Az ercsi Gyógyszertár dolgozóinak Odaadó segítségükért. Köszönjük Gedő Attila Címzetes esperes plébános úrnak, Vajdics Ákosnak és munkatársainak Együttérzésüket és segítőkész munkájukat. Gyászoló család Ercsi, Rákóczi úton 3 szoba összkomfortos családi ház garázszsal, műhellyel eladó. A telek 160 nöl, füvesített. Fizetési könnyítés lehetséges! Irányár: 13,50 MFt Tel: Győrffy István villanyszerelő mester vállalja társasházak, családi házak javítását, régi lakások felújítását, villanybojlerek tisztítását, hőtárolós kályhák javítását garanciával! Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény! Tel.: , Mobil: Ercsi Kodály Z. u. 7. sz. alatt 258 négyszögöles telken 3+2 félszobás padlástér-beépítéses családi ház. Ár megegyezés szerint. Érd: 06-30/ telefonszámon Ercsiben Háromszobás parkettás, nappalis, gázos, garázsos, kertes családi ház rendes környezetben eladó. Tel.: Egy személy részére bútorozott albérlet külön bejárattal kiadó! Tel.: Karsai József villanyszerelő vállalja: hagyományos mosógépek és centrifugák felújítását, villanybojlerek vízkőtelenítését, automata mosógépek javítását. Tel.: ; Mobil: DUGULÁS ELHÁRÍTÁS! Fürdőszobák, konyhai mosogatók, wc-k bontás nélküli dugulás elhárítása Csatorna womázása, görényezése Régi csatornák felújítása, cseréje Csatorna építése, bekötése Pálinkás Sándor 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 13. Tel.: 06-23/ , Mobil: 06-30/ Minden Ercsi Polgár számára áldott és kellemes húsvéti ünnepeket kíván az MDF ercsi Szervezete Tájékoztatjuk a helyi szervezet tagságát, hogy időszaki ülésünket IV. 11-én 18-kor tartjuk az ercsi Művelődési Ház kistermében, ahová szeretettel várjuk a helyi szervezet tagságát, valamint az MDF politikájával szimpatizáló ercsi lakosságot. MDF Ercsi Szervezetének Vezetősége Automata mosógépek mosogatógépek helyszíni szerelése, javítása hétvégén is, fél év garanciával! Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény Makay Sándor 06-30/ AZ ÖCSI PRESSZÓ (a 6-os út mellett) Sokféle pizza, hamburger, hot-dog, melegszendvics, főtt és sült kolbász, gesztenyepüré (elvitelre is). Olcsó árak, finom ízek! Nyitva: , Telefon: Ercsi Város Önkormányzatának havonta megjelenő lapja Kiadja: Ercsi Város Önkormányzata Felelős szerkesztő: Pletserné Pintér Márta A szerkesztőség címe: 2451 Ercsi, Fő u. 20. Nyilvántartási szám: 3.4.1/139/2/1999. Azonosító szám: ISSN Nyomdai előkészítés: Word Communications Kft Budapest, Pasaréti út 49. Nyomás: B&K Kft. Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata Telefon: ,

16 március

1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál

1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál XV. évfolyam 4. szám, 2011. április 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár Díszpolgára: Nagy Gáborné A Dunaföldvár Díszpolgára címet a képviselõ-testület a városért kimagaslóan sokat tevõk munkájának elismerésére

Részletesebben

Szecsői Tükör 2007. július

Szecsői Tükör 2007. július Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. június 27-én rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1. Anka

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített.

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. 2011. ÁPRILIS Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. A tartalomból: Csatornaberuházás Tárnokon Elindult a zöldhulladék szállítás

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Gravitációs és nyomás alatti vezetékek szállítják majd a szennyvizet

Gravitációs és nyomás alatti vezetékek szállítják majd a szennyvizet Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 9.szám 2012. szeptember Gravitációs és nyomás alatti vezetékek szállítják majd a szennyvizet A szennyvízberuházás előrehaladásával

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXII. évfolyam 2. szám 2015. március Városi Önkormányzat lapja A SZÛRÉS ÉLETET MENT Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi méhnyakszûrés. A térítésmentes népegészségügyi

Részletesebben

magasabb szintû orvosi ellátás céljából. Az rendelõ helybe hozza a szakellátást ; az intézmény az egész kistérség településeibõl 20 percen belül

magasabb szintû orvosi ellátás céljából. Az rendelõ helybe hozza a szakellátást ; az intézmény az egész kistérség településeibõl 20 percen belül Ercsi kistérség: megújul az Egészségügyi Központ Az Új Magyarország Fejlesztési Terv kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése részeként megújul az Ercsi Egészségügyi Központ.

Részletesebben

Önkormányzati Tájékoztató

Önkormányzati Tájékoztató 11. évfolyam 1. szám 2011. április Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

Exiguus azt az eljárást, amely a napon szabad elõször húst enni. A böjt utolsó hetének

Exiguus azt az eljárást, amely a napon szabad elõször húst enni. A böjt utolsó hetének 2010. MÁRCIUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft HÚSVÉT A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe

Részletesebben

Teljessé vált a közműellátottság Sárvár Rábasömjénben

Teljessé vált a közműellátottság Sárvár Rábasömjénben SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2012. MÁRCIUS 23. Teljessé vált a közműellátottság Sárvár Rábasömjénben Felavatták a szennyvízcsatorna-hálózatot a sömjéni városrészben

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató A Nemzeti Összetartozás Napján IX. évfolyam, 7. szám 2010. július

isaszeg önkormányzati tájékoztató A Nemzeti Összetartozás Napján IX. évfolyam, 7. szám 2010. július isaszeg önkormányzati tájékoztató IX. évfolyam, 7. szám 2010. július A Nemzeti Összetartozás Napján Városunkban már 2007-ben kezdetét vette a megemlékezés a trianoni gyászról a helyi Fidelitas kezdeményezésére,

Részletesebben

Kövér László adta át a Csepel-szigeti gerincút első szakaszát. Tököl a Szigetszentmiklósi járásban. Minden magyar felelős Magyarországért

Kövér László adta át a Csepel-szigeti gerincút első szakaszát. Tököl a Szigetszentmiklósi járásban. Minden magyar felelős Magyarországért T ö k ö l i T ü k ö r XXIII. évfolyam 1-2. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. április TÖKÖL az 500 éves mezőváros Minden ember, ki emeltebb célok után törekszik, elér egy olyan pillanatot életében,

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Újság. Őrhalmi. A 100 esztendős Ilonka nénit o honában köszöntö k. Őrhalom község független lapja XIV. évfolyam 1. szám 2015. április 1.

Újság. Őrhalmi. A 100 esztendős Ilonka nénit o honában köszöntö k. Őrhalom község független lapja XIV. évfolyam 1. szám 2015. április 1. Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja XIV. évfolyam 1. szám 2015. április 1. H ú s v é t ü z e n e t e Tisztelt Őrhalmiak, kedves testvérek! A nagyböjti szent időben Jézus Krisztus szenvedésére,

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó MEGHÍVÓ

Alsónémedi Hírmondó MEGHÍVÓ XXIV. évfolyam Ünnepi melléklet Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata MEGHÍVÓ Ismét magyar lett a magyar, A síkra

Részletesebben

Testvérvárosi szerzõdés Nagy-, Kis- és Oroszgejõccel. Szent István példája és mûve reményt ébreszt a szívünkben. Közélet Kultúra Mindennapok

Testvérvárosi szerzõdés Nagy-, Kis- és Oroszgejõccel. Szent István példája és mûve reményt ébreszt a szívünkben. Közélet Kultúra Mindennapok Közélet Kultúra Mindennapok 2009. szeptember 10. 120 forint Testvérvárosi szerzõdés Nagy-, Kis- és Oroszgejõccel Nagymaros Város Önkormányzata és a kárpátaljai Nagy- Kis- és Oroszgejõc között augusztus

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ 2 - DUNAVARSÁNYI NAPLÓ DUNAVARSÁNYI NAPLÓ - 3 TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK! Tartalomjegyzék. Impresszum

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ 2 - DUNAVARSÁNYI NAPLÓ DUNAVARSÁNYI NAPLÓ - 3 TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK! Tartalomjegyzék. Impresszum DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 5. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. május 2 - DUNAVARSÁNYI NAPLÓ DUNAVARSÁNYI NAPLÓ - 3 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Részletesebben

A tehetséges gyermekekért

A tehetséges gyermekekért Mai márciusi ifjak szemével A viharos szél ereje térségünkbe érve csillapodott, így a hagyományoknak megfelelően a tiszaszederkényi Hősi emlékműnél és a Petőfi szobornál tartott megemlékezésekkel, fáklyás

Részletesebben

Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19

Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19 Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2013. július Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19 forrás: M.A. 2 Önkormányzati hírek

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató

isaszeg önkormányzati tájékoztató isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 7. szám 2009. július A várossá válás évfordulóján Egy éve kapta meg Isaszeg a városi rangot, ezért a Képviselô-testület június 28-án ünnepi ülésen emlékezett

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott húsvéti ünnepeket!

Alsónémedi Hírmondó. Áldott húsvéti ünnepeket! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. Áldott húsvéti ünnepeket! XXII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Önkormányzati hírek PÁLYÁZATI

Részletesebben

Tiszaújváros a díszvendég

Tiszaújváros a díszvendég Kilencven év egészségben Három gyermeket nevelt fel, hat unokával és két dédunokával büszkélkedhet Magdi néni, aki családja, barátai körében ünnepelhette 90. születésnapját. Sirokai Istvánnét Bráz György

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató

isaszeg önkormányzati tájékoztató isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 3. szám 2011. március Ünnepi megemlékezések Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testülete tisztelettel és szeretettel meghívja a város minden lakóját az

Részletesebben

Tenni akarás, tartalékképzés, teljesítmény, rend

Tenni akarás, tartalékképzés, teljesítmény, rend Ajánló 65-ös járat Ózd nevezetes épületeiről és azok történetéről is hallhattak a 65-ös autóbuszjárat utasai a XVI. Ózdi Napokon. A városi túrán a képviselő-testület tagjai vették át az idegenvezetők szerepét,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a. Virágos, élhetőbb Apátfalva program keretében a II. BABAPARK avatási ünnepségére.

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a. Virágos, élhetőbb Apátfalva program keretében a II. BABAPARK avatási ünnepségére. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 4. szám 2012. április MAJÁLIS 2012. MEGHÍVÓ FALUGYŰLÉS Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves

Részletesebben

Ercsi Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat közleményei

Ercsi Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat közleményei Ercsi Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat közleményei 2010. június 2-án a Megyeházán a horvátországi Vukovár-Szerém és Fejér megye vezetõi szándéknyilatkozatot írtak alá a szorosabb kapcsolatok kiépítéséért.

Részletesebben