Ercsi Önkormányzat Lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Önkormányzat Lapja"

Átírás

1 Ercsi Önkormányzat Lapja március XIX. évfolyam 2. szám Márciusi ünnep borongós időben Ahogyan 1848 március 15-én Pesten esőben zajlott a vér nélküli forradalom, úgy a 160. évfordulón is esőben ünnepeltünk Ercsiben. A hagyományoknak megfelelően, az iskolások megemlékezésével kezdődött a március 15-ei ünnepségsorozat. A nyitórendezvényen az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai és pedagógusai emlékeztek a 160 évvel ezelőtti eseményekre, majd elhelyezték virágaikat a Petőfi- szobornál. Este, a központi ünnepség résztvevői szintén koszorút helyeztek el a 48-as hősök emlékművénél, majd Takács Katalin képviselő mondott ünnepi beszédet a Művelődési Házban. Arra a történelmi pillanatra emlékezünk, amikor a reformkori parázsból Pest-Budán lángra lobbant bant a forradalom. Arra emlékezünk, hogy ezer éves históriája során a nemzet ismét és újra képes volt felülkerekedni nehézségein, kiemelkedni kudarcaiból, és felküzdeni magát a haladás élvonalába. A képviselőasszony elmondta, hogy 160 évvel ezelőtt a magyarság nagy része egyet akart: testvériességen és társadalmi igazságosságon alapuló hazát. Batthyány, Kossuth, Széchenyi, Deák, Eötvös, Petőfi, Arany, Vasvári, mindmind a maga területén vette ki részét a munkából, harcból, és életük, sorsuk példája örök mintaként állhat előttünk 160 év múltán is hőseit azonban nem csak a közös ellenfél, a közös ellenség volt képes egymás mellé állítani, hanem az a történelmi felismerés, hogy mi áll Magyarország érdekében, mi szolgálja a fejlődést, és azt milyen módon lehet valóságra váltani. Hazánk 1848-ban a világ élvonalához tartozott, ami szellemi, politikai teljesítményét, történelmi szerepét és nem utolsó sorban katonái bátorságát illeti. 160 évvel ezelőtt a forradalom hősei felrázták az embereket, s megmutatták, mit tehetnek igaz hazafiak és kormányok az emberekért, s mit tehetnek az emberek saját magukért. Ma a márciusi példát követve az követel bátorságot, hogy ismét részünk lehessen azokban az élményekben, melyeket egykor a 48-as magyarság már megismert: ilyen az összefogás, az önzetlenség, a szolidaritás, a közösséghez való tartozás felemelő érzése, a békesség, önmagunk meghatáro- zása valami nemes cél mellett, s nem egymás ellen. Legalább ezen a napon érezzük, hogy mi jobbá akarunk válni, hogy Babits szavaival élve nekünk nem elég- séges az, ami itt és most szükséges as hőseink közül sokan meghaltak elveikért, a hazáért. Egy régi magyar mondás szerint a hazáért meghalni szép, de még szebb élni érte. S nekünk ez a felelősségteljes élet jutott zárta beszédét a képviselőasszony. A beszédet követően Szabó Tamás polgármester úr adta át nemzeti ünnepünkön Ercsi Város Képviselőtestületének díjait. A rendezvény zárásaként az Eötvös József Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak ünnepi műsorát nézhette meg az ünneplő közönség. P. M. A díjazottak Március 15-én, a városi ünnepségen az önkormányzat által kitüntetésben részesített személyek: Gyermekekért-díj: Bosnyák Istvánné Közszolgálati-díj: Fabók Lászlóné Pedagógiai-díj: Juhász Józsefné Díszoklevélben részesültek: Scherfer Olivér festőművész Adorján László grafikusművész Franó Istvánné Egészséges Életmód Egyesület Eötvös József Nyugdíjas Klub Tervezők Tanácsa: Agárdi László, Barabásné Agárdi Katalin, Balázs Ferenc, Papp Miklós

2 március JUHÁSZ JÓZSEFNÉ MÉLTATÁSA 1982-ben a besnyői Általános Iskolában kezdte pedagógusi pályafutását, mint képesítés nélküli nevelő ban végezte el a Kaposvári Tanítóképző Főiskolát általános iskolai tanító szakon től dolgozik a Kossuth Lajos Általános Iskolában. Iskolánkban, mint tanító tevékenykedett 1998-ig tól igazgatóhelyettesi feladatokat lát el. A 16 év alatt rengeteget tett a tanulásban akadályozott, sérült gyermekek fejlesztéséért. A megújuló pedagógiai módszerek kidolgozásában, bevezetésében minden alkalommal tevékenyen részt vett, pedagógiai érzékenységével rengeteget tett a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekekért. Több mint tíz éve vesz részt a gyermekek táboroztatásának szervezésében, megvalósításában. Igazgatóhelyettesi feladatait mindig pontosan, napra készen, lelkiismeretesen végzi. Szakmai felkészültségével, rátermettségével sokat segít a pályakezdő kollégák beilleszkedésében. Kollégái, munkatársai mindig számíthatnak segítségére, szakmai tudására, tanácsaira. Az elmúlt 16 év során aktívan részt vett a város életében. Aktív kidolgozója volt a várossá válás pályázatának, a várossá avatás ünnepélyének megszervezésében, lebonyolításában fontos szerepet töltött be. Folyamatos segítséget nyújtott az Eötvös-napok, városi ünnepségek lebonyolításában, hosszú évek óta aktívan tevékenykedett a választási bizottságokban. FABÓK LÁSZLÓNÉ MÉLTATÁSA 21 éve, 1986 óta dolgozik a közigazgatásban, Ercsiben. A közigazgatási rendszeren belül, minden lépcsőfokot megjárva átfogó tapasztalatot szerzett a lakosság ügyes-bajos dolgainak intézésében. Öt éven keresztül szociális ügyintéző, től mint anyakönyvvezető, hozzáértéssel, odaadással vezette le a esküvőket, névadó ünnepségeket, állampolgársági esküket. Ezen idő alatt megfelelő tapasztalatokat szerzett a lakosságot érintő igazgatási feladatok ellátásában, melynek eredményeként 2001-től igazgatási irodavezetőnek nevezték ki. A meg szerzett tapasztalatok birtokában, saját fejlődése, munkavégzési színvonalának emelése érdekében elvégzett intézményi képzések alapján 2005-ben sikeresen államvizsgázott az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezői szakán. Több évtizedes eredményes munkája, az ügyfelekkel kialakított emberi, segítőkész, hozzáértő magatartása alapján 2005-ben okmányiroda vezetőnek nevezték ki. Munkaviszonya kezdete óta tagja a Helyi Választási Bizottságnak, ebből fakadóan minden választáson, népszavazáson mint előkészítő részt vett, tevékenységével nagyban hozzájárult a feladatok problémamentes végrehajtásához. Ercsi várossá válása óta mint a Helyi Védelmi Bizottság titkára kiemelkedő tevékenységet végzett a katasztrófavédelmi, honvédelmi és polgári védelmi tervek elkészítése és gyakorlati alkalmazása terén. Magas színvonalú, a már megszerzett elméleti felkészültsége alapján kiemelkedő tevékenységet végzett a es és 2006-os árvízi védekezés, majd az árvíz következményeinek felszámolásában. Irányításával kiemelkedő színvonalon készült el az Ercsi Honvédelmi körzet védelmi terve. A felsorolt tevékenységek kiváló teljesítésének elismeréseként a Honvédelmi Miniszter kitüntetésben részesítette. Mindezen feladatok elvégzése mellett részt vállalt a helyi ünnepségek szervezésében és lebonyolításában. Kiváló munkavégzése, ügyfélbarát közszolgálati tevékenysége, a megbízásként kapott és vállalt feladatok maradéktalan végrehajtása, segítőkészsége alapján Közszolgálati Díj kitüntetésben részesült Fabók Lászlóné. BOSNYÁK ISTVÁNNÉ MÉLTATÁSA 27 éve foglalkozik az Ercsiben élő óvodáskorú gyermekekkel. Munkáját 1980-ban, az akkor megnyíló Honvédségi Óvodában kezdte, s annak megszűnéséig ott dolgozott óvodapedagógusként szeptember 1-től az 1. sz Napközi Otthonos Óvodában folytatta munkáját januárjától vezető helyettessé választották, majd augusztus 1-től az óvoda megbízott vezetőjeként irányította az intézmény munkáját ben, majd 2006-ban sikeresen pályázott a kiírt óvodavezetői állásra ben pedagógus szakvizsgát tett, valamint elvégezte a BME Közoktatásvezető szakát. Munkáját nagyfokú szakmai elhivatottság jellemzi, rendszeresen részt vesz szakmai továbbképzéseken. Gyermekszeretete, közösségi munkája példaértékű, szívesen vesz részt városi rendezvények szervezésében, lebonyolításában. A szülőkkel közvetlen, problémáikkal, kéréseikkel bármikor fordulhatnak hozzá segítségért. A hátrányos helyzetű és a roma gyermekek nevelésében, fejlesztésében, valamint az esélyegyenlőség megteremtésében jelentős szerepe van. Az EKISA felügyelő bizottságának tagja, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat munkáját segíti, valamint a városban működő civil szervezetekkel, intézményekkel jó kapcsolatot alakított ki.

3 2008. március Friss Hírek Népszavazás március 9-én településünkön is lezajlott a Népszavazás. 7 szavazókörben és a Helyi Választási Irodában összesen 52 fő működött közre a Népszavazás lebonyolításában, akiknek az aktivitása, felkészültsége nélkül nem sikerült volna ilyen zökkenőmentesen lebonyolítani a választást. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a munkájukért, és a jövőben is számítok közreműködő tevékenységükre. Kampánysértésről bejelentés nem érkezett, mind a lakosság, mind a szervezetek részéről fegyelmezettség volt tapasztalható a nap folyamán. Ami figyelemre méltó és ezúton is sze-retném felhívni a figyelmet arra, hogy igen sok a lejárt személyi okmány, mely akadályozza az érintettet választójoga gyakorlásában. Kérem, hogy nézzék meg személyi okmányaikat (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), hogy érvényesek-e, mert a hétköznapi dolgok intézése során is bonyodalmat okozhat egy érvénytelen okmány. 3 Ezen a választáson volt először, hogy mozgóurnát csak írásban lehetett kérni, mely egy-egy kivétellel szintén zökkenőmentesen zajlott. Településünkön a népszavazáson a választópolgárok száma 6727 fő volt, valamint igazolással szavazhatott 5 fő. Ebből választójogát gyakorolta 2923 fő. A részvételi arány Ercsiben 43,45% mely kisseb volt az országos 50,49%-nál. Ennek részletezése, valamint a kérdésekre adott válaszok megoszlása a táblázatban látható. Fabók Lászlóné, az Okmányiroda vezetője NÉPSZAVAZÁS 2008 Szavazókör Választójogosultak Megjelentek 1. kérdés (napidíj) 2. kérdés (vizitdíj) 3. kérdés (tandíj) száma száma IGEN NEM IGEN NEM IGEN NEM 1-es: Kossuth Lajos Ált.Isk. Kossuth L. u ,86% 87,73% 12,27% 86,50% 13,50% 85,42% 14,58% 2-es: Művelődési Ház Szent István út ,07% 81,64% 18,36% 80,74% 19,26% 78,17% 21,83% 3-as: Egészségügyi központ Esze T. u ,97% 78,33% 21,67% 75,86% 24,14% 78,71% 21,29% 4-es: Napfény Óvoda Dózsa Gy. tér 2. 42,63% 91,34% 8,66% 77,71% 22,29% 78,26% 21,74% 5-ös: Sportpálya Móricz Zs. u ,75% 71,68% 28,32% 71,07% 28,93% 70,50% 29,50% 6-os: Vasútállomás Vasútállomás u ,56% 89,97% 10,03% 87,92% 12,08% 87,60% 12,40% 7-es: Dunántúli Regionális Vízmű Rt. épülete 47,01% 80,00% 20,00% 77,60% 22,40% 76,80% 23,20% Vízmű telep Összesen ,42% 83,29% 16,71% 79,83% 20,17% 79,64% 20,36% A kérdésre adott válaszok csak az érvényes szavazatok adatait tartalmazzák Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 27-ei ülésén döntött az önkormányzat által megbízott ügyvédek sikerdíjának mértékéről, továbbá a március 9-ei népszavazáshoz a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak kiegészítéséről. A testület módosította az önkormányzat vagyonrendeletét, ezzel forgalomképessé téve a volt benzinkút melletti butiksor és környezete (Dózsa György tér) területét élelmiszeráruház létesítése céljából. Elfogadta a képviselő-testület a kistérségi járóbeteg-szakellátás kapcsán az Egészségügyi Központ értékbecslését, az épület társasházzá alakításáról szóló okiratot, valamint alapítványi iskola indítására versenytárgyalást írt ki. A testület határozott az Ercsi Híradó c. önkormányzati lap ingyenessé tételéről, a Fejér Megyei Nemzetiségi Nap megrendezésére való jelentkezésről, valamint Beloiannisz községgel együttműködési megállapodás aláírásáról a védőnői feladatok ellátására. A képviselő-testület a Táncsics-Villanytelep-Kossuth utcák felújítására beérkezett közbeszerzési pályázatokat eredménytelenné nyilvánította, és új kiírás megjelentetéséről döntött. A volt Helyőrségi Klub épületének hasznosítására az önkormányzat versenytárgyalást ír ki, melynek kiírását a képviselő-testület az ülésen elfogadta. Ercsi, február 27. Tisztelettel: Szabó Tamás polgármester

4 március Jelentős eredményekhez vezet a kooperatív tanítási tanulási mód Egyedül nem megy Lehet, hogy nem a diákokkal, hanem a tanításukra, nevelésükre választott módszerrel van a baj. A hagyományos, frontális tanítási órán például semmi más dolga nincs a gyereknek, mint hosszan figyelni és jegyzetelni. Ennek egyhangúságával sok fiatal nem akar és nem is tud mit kezdeni. Érdemes tehát alternatívnak nevezett, aktivizáló, tevékenységre késztető módszereket kipróbálni. bátorító jeleket küldeni a beszélő felé, kérdésekkel segíteni a beszélőt, nem jelennek meg maguktól, meg kell tanulni, tanítani őket; 5. csoportfejlődés: a tagoknak meg kell határozniuk a csoport számára hasznos és káros egyéni cselekedeteket, el kell dönteniük, milyen viselkedések folytatandók és megváltoztatandók. Nem szabad, nem érdemes ragaszkodni a hagyományos szerepekhez. A tanárnak az előkészületekben, a csoportalakításban, a csoportdinamika kialakításában, az órastrukturálásában kell részt vennie, ő segíti elő a gyerekek kis csoportokban való együttműködő tanulását és tanítását. Természetesen belehallgat a kis (maximum 4-5 fős) csoportok munkájába, értékeli azt, bármikor beszámoltathatja a csoporttagokat addigi eredményeikről. A diákok meg átveszik a korábban kimondottan a tanárhoz tartozó tevékenységeket: magyaráznak, ellenőriznek, megvitatnak, kérdeznek, válaszolnak, segítenek, bátorítanak saját csoportjukon belül. Ezekhez a feladatokhoz a diákok különböző, jól elhatárolt és konkrét feladatokkal járó szerepeket kapnak. Ezek elnevezései önmagukért beszélnek: olvasó, előadó, megértésellenőr, bátorító, dicsérő, lelkesítő, közvetítő, jegyző, időmérő és anyagfelelős. Mindenki mindenkiért Minden kooperatív munka csoportmunka, de nem minden csoportmunka kooperatív munka, tehát a kooperatív pedagógiai eljárás a csoportmunka egy magasabb foka. A kooperatív módon szervezett tanórákon a diákok közösen dolgoznak a közös célért, vagyis azért, hogy minden csoporttag megértse, sikeresen elsajátítsa a tananyagot. Mindenkinek saját szerepe van, mindannyian hozzájárulnak a közös sikerhez. Ezzel Köszönjük Mindenkinek, aki az Eötvös József Általános Iskolába járt vagy jár tanulni vagy tanítani megvannak a saját évei, amelyeket az iskolának adott vagy ad, és az iskolától kapott vagy kap. Olyan kölcsönhatás ez, ami embereket, jellemeket formált, vagy formál, de ugyanakkor egy intézményt, egy iskolát is épít. Az iskola él az emlékeinkben, ahányan emlékeznek ellentétben a hagyományos, versengő órai szituációkban a diákok saját eredményükért dolgoznak, amely a többiekétől független. Vannak győztesek és vesztesek, a társas készségeik pedig nem fejlődnek. Ha a módszer öt alapelemét szem előtt tartjuk, akkor jól fog működni a kooperatív csoport: 1. pozitív interdependencia: a csoport tagjai belátják, hogy össze vannak kötve oly módon, hogy együtt nem lehetnek sikeresek anélkül, hogy mindannyian ne legyenek sikeresek külön-külön. Minden csoporttag erőfeszítésére szükség van, minden tag egyedi módon járul hozzá a sikerhez; 2. szemtől szembeni interakció: ennek része az egymásra való figyelés, a hallgatás, a megértés ellenőrzése, a téma megvitatása, egymás tanítása; 3. csoportos és egyéni felelősségre vonás: minden csoporttag egyéni és csoportszinten is felelős azért, hogy elvégezze a feladatot; 4. személyek közötti és kiscsoportos készségek használata, például: egymás megismerése, egymásban való megbízás, egymás elfogadása és segítse, döntéshozatal, konfliktuskezelés. A szociális készségek, mint például figyelmesen hallgatni a másikat, hallgatás közben rá annyi formája van, annyi egyedi és személyes jelentősége. Ugyanakkor az iskola él a jelenben, a fizikai valóságban is, és ezé a valóságé a jövő. Ezt igazolja a CURIE KÉMIA EMLÉKVERSENYEN ELÉRT szép eredmény is. Gratulálok a versenyzőknek: Varga Dorina, Jakab Roland és Mess Gergely 7. a osztályos tanulóknak. Varga Dorina és Jakab Roland a verseny negyedik fordulója előtt estek ki a 148 HÁTRÁNYOK ÉS NEHÉZSÉGEK Időigényes Felborítja rendet Munkaigényes Nehezen kontrollálható Amit másnak megtanítasz A módszer minden tantárgynál alkalmazható. A közös munka során egyrészt kiderül, hogy mindenki jó valamiben, másrészt az egymásrautaltság miatt a lehetséges előítéletek előbb-utóbb eltűnnek. A módszer további előnye, hogy jobbak az eredmények, mint bármely módszernél. Kialakulnak támogató kapcsolatok, nagyobb szociális kompetencia és önbecsülés fejlődik ki az egyénekben. Másrészt talán tovább megmarad, tovább hasznosítható az ily módon szerzett tudás. Ezt erősítik azok az adatok, amelyek arról szólnak, hogy néhány százalékát jegyezzük meg annak, amit előadásszerűen hallunk, tíz százalékát annak, amit olvasunk, húsz százalékát annak, amit hallunk és látunk, harminc százalékát a bemutatóknak, a felét a csoportos megbeszéléseknek, háromnegyedét annak, amit csinálunk és kilencven százalékát annak, amit másoknak megtanítunk. A 2008/2009-es tanévtől bevezetjük a kooperatív tanítási/tanulási módszert. Vajdics András m.b. igazgató kémiát szerető és tudó 7. évfolyamos tanulók közül. Mess Gergely a sikeres negyedik forduló után a 148 tanuló közül ötödiknek jutott be a Budapesten megrendezett Curie Kémia Verseny Regionális Döntőjébe, ahol a KILENCEDIK helyezést érte el. Eredményükkel iskolánk hírnevét öregbítették. Köszönöm NEKTEK és további sikereket kívánok! Felkészítő tanárotok: Balázs Fülöp Irén

5 2008. március DIÁKSPORT HÍREK GÁRDONY KUPA 97-es korosztály A csoport Ercsi Tordas 13:1 gólszerző: Jakus László 5, László Dániel 4, Fehér Bálint 2, Takács Krisztián 2 Gárdony Ercsi 2:1 gólszerző: Fehér Bálint Ercsi Pázmánd 5:1 gólszerző: Fehér Bálint 3 Jakus László, László Dániel Döntő: Gárdony Agárd 2:1 3. helyért játszott: Ercsi Mezőfalva 3:1 gólszerző: Jakus László, László Dániel, Fehér Bálint A torna legjobb kapusa: Rácz Martin Ercsi Gólkirály: Fehér Bálint Ercsi, Jakus László Ercsi A csapat: Rácz Martin, Berecki Konrád, Jakus Rebeka, Mónus Márk, Jakus László, Fehér Bálint, Takács Krisztián, László Dániel Köszönöm a szülők segítségét! Fehér Tamás testnevelő Ercsi Földtulajdonosok Vadászati Közössége Tisztelt Földtulajdonos! Tájékoztatom, hogy a as vadászati évre járó földhasználati díjat május én, 15:00 18:00 óra közötti időszakban, az Eötvös József Művelődési Ház kistermében fizeti ki a közös képviselő. Kérem, hogy a kifizetéskor a földterület tulajdonlapját, személyi igazolványát hozza magával. Ercsi, március 10. Tisztelettel: Bátki József Közös képviselő Az Eötvös József Általános Iskola oktatási hírei Az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 2008/2009-es tanévtől kezdődően bevezeti az első évfolyamon az iskolaotthonos oktatást. Ez az oktatási forma megoldást nyújt az óvoda és az iskola közötti átmenet problémáinak enyhítésére. Milyen előnyei vannak az iskolaotthonos oktatásnak? A napi időbeosztás jobban megfelel a tanulók életkori sajátosságainak. Délelőtt és délután 2-2 tanítási órát tartunk, s közötte a szabadidő eltöltésének számtalan lehetősége biztosított. A feladatok közé tartozik a házi feladat elkészítése is, ami kb. 20 percet vesz igénybe délelőtt és délután is. Ezen kívül ebéd, játék, olvasás, sportfoglalkozás is a programok közé tartozik. A nap folyamán mivel a tanítás és a szabadidő váltja egymást, egyenletesebb a tanulók terhelése. Több lehetőség nyílik a tanulókkal való közvetlen kapcsolattartásra. A tanítók között a felelősségmegosztás kiegyensúlyozottabb, mint a napközis foglalkozás esetén. A házi feladatot az adott tantárgyból a tárgyat tanító pedagógus végezteti, ami nagyon sok előnnyel jár, hiszen a tanító azonnal visszajelzést kap az elsajátítás mértékéről. Mindkét tanító látja a gyermeket az irányított és az önálló tanulás folyamatában. Reggel, a tanítás megkezdése előtt lehetőség van beszélgetésre, a napi gondok felvetésére. A gyermek hétközben nem viszi haza a táskáját. Ahol előnyöket sorolunk, szólnunk kell a hátrányokról is: A szülő esetenként sem viheti haza gyermekét a délutáni tanításról. Az előnyöket és a hátrányokat is figyelembe véve az iskolaotthonos forma sokkal kedvezőbb a kisiskolások számára, jobban közelít az óvodai élethez, mint a hagyományos tanítás és a napközi. A 2008/2009-es tanévben induló 2 első osztály közül az egyikben testnevelés, és idegen nyelv a másikban kézműves és művészeti oktatás kerül előtérbe. Minden gyermeket szeretettel várnak a leendő 1. osztályos tanító nénik: Dobiné Burlovits Irén, Magyarné Bosnyák Judit, Szabó Attiláné, Adolfné Mátrai Katalin Vajdics András m.b. igazgató Felhívás A SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT gyűjti az 1 és 2 Ft-os érméket, melyet SZABÓ EDINA GYÓGYKEZELÉSÉRE ajánlunk fel. Kérem, amennyiben segíteni szeretne és feleslegessé váló 1 és 2 Ft-os érméit fel kívánja ajánlani, a gyűjtődobozba vagy a Szociális Szolgálatnál (Ercsi, Lejtősor 1.) elhelyezni szíveskedjen. Tel.: 06-25/ Köszönettel: Hujberné Pej Márta Intézményvezető Gyűjtődobozok helye: TURI-KER TURI TAMÁSNÉ SPORTCSARNOK POLGÁRMESTERI HIVATAL DÓZSA ÓVODA TÜRR ÓVODA KOSSUTH ÓVODA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT DODO ITALKERESKEDÉS BERECKI ABC 5

6 március Anekdoták Eötvös Józsefről EÖTVÖS-REMEKEK 1. Mikor Eötvös Józsefet beadták az iskolába, társai mind elhagyták a padokat, csupán egyikük maradt mellette. Miért mentek ki? kérdezte ettől. Azt mondják, nem akarnak hazaáruló unokájával egy padban ülni. (Idősebb Eötvös Ignác királyi biztosként akadályozta az alkotmányos törekvéseket.) A kis báró megkérdezte hát nevelőjét: igaz-e, hogy nagyapja hazaáruló volt? - Úgy bizony felelte ez -, az apád is az, te is annak készülsz, hiszen magyarul sem beszélsz becsületesen! Ez mélyen hatott az ifjúra. Nekifeküdt a magyar nyelvnek, s mindig azon beszélt. Pár hónap múlva pedig összehívta az iskolás gyerekeket, és megesküdött az élő Istenre, hogy rabszolgája lesz hazájának, hűsége által feledtetve nevének népszerűtlenségét. A fiúk vállaikra emelve éljenezték. Eötvös József élete végéig hálás indulattal emlékezett meg nevelőjéről, Pruzsinszky Józsefről. 2. Egyszer a belvárosban észrevett egy Ercsibe való embert (Eötvösnek anyai ágon Ercsiben maradt uradalma), aki bámészkodott az utcán. Megkérdezte, mi járatban van. Gazdagodni jöttem Pestre felelte a paraszt. No annak könnyű a módja mondta rá Eötvös nevetve. Akár meg is tanítom rá. Leteszek tíz pengőt, maga is tegyen le annyit. Húsz pengő a magáé lesz, ha felel a kérdésemre. Máskülönben én viszem a pénzt. Állok elébe! szólott a paraszt. No jó! Hát mondja meg nekem, hány stáció ide a másvilág? Gondolkozik a paraszt, végül válaszol: - Hát egy! Mivelhogy meg vagyon írva, ha az ember meghal, lelke egyenest a másvilágba megy. No ezt eltalálta! szólt Eötvös. Mármost duplázzuk meg a tétet. Arra feleljen kegyelmed, hogy milyen mély a tenger? Némi gondolkodás után ezt is kitalálta a paraszt: Épp egy kőhajításnyira mély! Mert ha követ hajít bele az ember, a kő meg sem áll a fenekéig. Erre aztán a paraszt dupláztatta meg a tétet, és közölte, most ő ad fel kérdést. Halljam! Mondja meg az úr, hogy hívják a komámat Ercsiben? Persze ezt a harmadik dupla tétet is megnyerte. Azóta járja a mondás: Hogy hívják az én komámat Ercsiben? P. M. Támogatás kérése a cigány értékek és hagyományok megőrzéséhez A cigányok önmegtartó szerveződése, az etnikai különállás tudata más nemzetiségi csoportnál nem található meg. A cigány nyelvét elhagyva is megtartotta cigány mivoltát, lényeges jegyeit, melyet a más népektől való megkülönböztetés, a diszkrimináció is megerősített. A cigány kultúra pozitív elemei (irodalom, tánc, zene, népköltészet) akkor is hatnak, ha már az ezeket kiváltó tényezők megszűntek. A cigányság értékrendjének pozitív elemeit integrálni kell a magyar értékrendbe, az európaiba. A cigányság megmutatja saját kultúrájának értékeit, s ez által elismerteti a másságot, melynek nem a beolvadás, hanem a beilleszkedés a járható útja, amely a modern civilizáció értékrendjének fontos eleme. A vajdaság intézménye főként a szomszédos országokban maradt fent. Hazánkban a XVII XVIII. Században elvesztették jelentősségüket, a későbbi korok sem igazán kedveztek intézményrendszerüknek. A rendszerváltás új folyamatokat indított el a cigányság életében, előtérbe került a vajdaság intézménye is. A cigányvajda ún. belső törvényeknek a végrehajtója. Vezetésével cigány törvényszéket állítanak fel, amely különböző kártérítési és egyéb ügyekben döntő szerepet kap. Célja a cigány közösség erkölcsi nyomása az egyénre, mivel választott vezetőként a közösség elfogadja döntését, és ítéletét kötelező erejűnek ismerik el, és elfogadják. Kállai Csaba vagyok, Magyarországon május 20-án választottak meg fővajdának. Országos avatásra október 28-án került sor. Megválasztásra került mind a tizenkilenc megye vajdája évben a támogatók száma elérte a főt. A támogatók aláírásukkal tettek tanúbizonyságot a fővajdává való kinevezésemhez, céljaim eléréséhez. Ezen célok megvalósítása érdekében kérem az 1% személyi jövedelemadó felajánlását a Vajdák a Romákért Alapítvány (adószám: ) támogatására. Várom a szíves támogatásukat közös céljaink eléréséhez, a nemzeti és az európai integráció megvalósításával segíteni a cigányság felemelkedését. Vajdák a Romákért Alapítvány (adószám: ) UNICREDIT BANK Kállai Csaba Magyarország Cigány Fővajdája

7 2008. március NÉPI HÍMZŐ SZAKKÖR Emlékezés a szakkör alapítójáról 1975 nyarán Ercsibe költözött egy család, melynek egyik tagja titkokat őrzött a múltból, és ezeket a tikokat átadta nekünk, hogy tudjuk értékelni az ősi, anyáról-lányára maradó, szépre-jóra való törekvésünket. Ezt adta nekünk: NÉPMŰVÉSZETÉT. Felnyitotta szemünket, lelkünket, hogy lássunk. Így tanultuk meg mi a fonás, szövés, kötés, horgolás, hímzés. Nagy szeretettel, odafigyeléssel vezette kezünket, hogy rácsodálkozhassunk alkotásainkra, a rózsákra, ibolyákra, tulipánokra, gránátalmákra. Mi az, hogy keresztszem, vagdalás, laposhímzés, láncöltés, száröltés. A rózsák virulnak pirosba, rózsaszínbe,sárgába, kéklő ibolyába. A tulipán lehet: stilizált, keresztszemes, és lehet bársonyos laposhímzéssel, hogy majd megszólal, olyan élő. Így örökítjük a jövő nemzedékének, mert miért is lettünk mi a népművészetbe beavatva? Azért, hogy átadhassuk a múlt örökségét a jövő nemzedékének. Volt egyszer egy szépre, jóra másként nézni a világra, egymást szerető, odafigyelő közösség (gyülekezet), mely 2000 januárjában megszakadt. Ez volt az Ercsiben működő 25 éves Hímző Szakkör, vezetője Farkas Andrásné, Piroska. Hogy soha ne feledjük tanító mesterünket, megemlékezésül írtam e pár sort, halálának 8. évfordulójára. Nagy-nagy szeretettel gondolunk az elmúlt szép napokra: A hímző szakkör tagjai nevében: Kibédi Imréné 7

8 március Húsvét A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. A Biblia szerint Jézus nagypénteki keresztre feszítése után a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Helyettes áldozatával megváltotta minden ember bűnét, feltá- madásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Az eredetileg zsidó ünnep (héberül pészah) az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. A nyugati kereszténység húsvétja mindig március 22. és április 25. közé esik (beleértve a határokat is). A következő nap, húsvét hétfő legtöbb keresztény hagyományú államban hivatalos ünnep. A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem es- nek a Julián naptár szerinti év ugyanazon nap- jára minden évben. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum némileg a héber naptárhoz hasonló módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt. Az első niceai zsinat 325-ben határozott úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen a keresztény húsvét időpontja a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap. Sajnos ennek meghatározására nem jelöltek ki módszert, így például az alexandriai és a római pátriárka alá tartozó egyházrész másképpen számította a húsvét időpontját. Később a VI. században Dionysius Exiguus alkotott egy olyan eljárást, amely azóta is az alapját képezi a húsvét időpontja kiszámításának. Amennyiben csillagászati értelemben vesszük a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap formulát, természetesen nem feltétlenül kapjuk meg a húsvétot. A Katolikus Egyház 1581-ben kánonban rögzítette azt a számítási módot, mely meghatározza ennek naptári helyét. Mostanra az ortodox egyházakon kívül min- den keresztény egyház ehhez az eljáráshoz tartja magát. Az Ortodox Egyház dátum- számítási módszere maradt a gregorián naptárreform előtti julián eljárás. A szíriai Aleppóban ülésezett 1997-ben az Egyházak Világtanácsa. Azon java- solták, hogy a hagyományos, képletekre és táblázatokra alapuló számítás helyett csillagászati megfigyelések alapján határozzák meg a keresztény húsvét időpontját, ezzel megszüntethető lenne a keleti és nyugati egyház közötti eltérés is, hiszen a megfigyelés (illetve a közvetlen csillagászati meghatározás) mindegyik egyházrész számára objektív módon rögzítené az ünnepnap dátumát. A reformjavaslat szerint a bevezetés 2001-ben lett volna, de lényegében egyik tag sem fogadta el még. P. M.

9 2008. március 9 HIRDETMÉNY Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dunanett Kft március 29-én szombaton 6:00 órától zöldhulladék gyűjtést végez a lakosság részére. A gyűjtőjárat ezen a napon elszállítja a családi házas ingatlanokon képződött zöldhulladékot. A zöldhulladékot az ingatlan előtti közterületen kell elhelyezni a szállítási útvonal közelében, oly módon, hogy a gyűjtőjáratra történő felrakása biztonságosan elvégezhető legyen. A szállításra előkészített zöldhulladék nem akadályozhatja a közlekedést. A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, a levágott faág, avar, lehullott lomb, mindenféle növényi részek. Az összegyűlt zöldhulladékot rendezett módon kérjük elhelyezni, átlátszó zsákokban vagy kötegelve. A szállításra előkészített kötegek hossza nem haladhat ja meg a 70 cm hosszúságot, az így kialakított köteg legnagyobb súlya 50 kg lehet. Az ágnyesedék maximum 5 cm átmérőjű lehet. Nem szállítják el a zöldhulladékot, ha az más kategóriába tartozó összetevőket tartalmaz, pl. háztartási hulladékot, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket, festékes, vegyszeres dobozokat. A zöldhulladékgyűjtés a szemétgyűjtés heti sorrendjében történik: Rákóczi út Vásár tér Tiszti lakótelep Savanyúrét Cukorgyár Belváros Tótlik Újsor Sinatelep Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy ugyanezen a napon, a tavalyi akció sikerére tekintettel 8:00 órától ismételten meghirdetjük a VÁROSI SZEMÉTGYŰJTŐ AKCIÓT az utak, parkolók, út menti területek és a város közterületeinek megtisztítására. Mindazokat várjuk a fenti időtartamban, akik számára fontosak tisztább útjaink, tisztább lakókörnyezetünk. Minden jelentkező számára térítésmentesen biztosítunk védőkesztyűt, illetve a szükséges szemétgyűjtő zsákokat, valamint gondoskodunk a hulladék maradéktalan elszállításáról. Kérjük, hogy a munkákhoz szükséges kézi szerszámokat (gereblye, sarló, metszőolló, kapa, ásó, stb.) hozzák magukkal. Felhívom a Lakosság figyelmét, hogy településünkön szeptember 1-től szelektív hulladékgyűjtő udvar üzemel, melyben a hulladék lerakása az ercsi lakosoknak ingyenes. Kérem a Tisztelt lakosságot, hogy a háztartásukban keletkezett építési törmeléket, papír-, üveg, műanyag- és fémhulladékot a telepen elhelyezni szíveskedjenek. A hulladékgyűjtő udvar Ercsiben az Ipari Park 2846 hrsz. alatt található. Nyitvatartás: hétfő - péntek: 12:00-18:00 óráig, szombat: 10:00-12:00 óráig. Ercsi, március 11. Szabó Tamás polgármester

10 március KATOLIKUS KRÓNIKA Húsvét vigíliája Az ünneplés története A vigília szertartása a maga teljességében visszamutat a 4. századra. Már akkor szerepelt a szertartás négy részének lényege: a FÉNY liturgiája, a SZÓ liturgiája, a VÍZ liturgiája, a KENYÉR és a BOR liturgiája, EUKARISZTIA. A fény liturgiájában a fényköszöntő rítus az ókori lámpagyújtás ősi szertartásából fejlődött. A tűzszentelés a frank birodalomban már a 8. században szokás volt a pogány tavaszi tüzek ellensúlyozására, amit Róma a 12. sz.-ban vett át. A húsvéti gyertya és dicséretének ősi szertartását ugyancsak a gall liturgia bővítette ki (a kereszt jelének, az évszámnak és az alfa és omega betűknek a bevésése, a tömjénszemek ráhelyezése.) Az olvasmányok minden vigília velejárói voltak kezdettől fogva. A keresztség szentségének kiszolgáltatása húsvét éjjelén is már az ősegyház gyakolta volt. A vigília ünnepség koronája pedig az ünnepi eukarisztia volt. A vigília ünneplése I. a FÉNY liturgiája Első jelkép a fény, amellyel Krisztus föltámadása bevilágítja ezt az éjszakát. A tűzszentelés szertartása, a húsvéti gyertyának és a hívek gyertyáinak meggyújtása, valamint a templom teljes kivilágítása jelzik Krisztus világosságának szétáradását. Ezután következik az Exsultet, a Húsvéti Gyertya köszöntése. Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa: és ujjongjanak Isten csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja! II. a SZÓ liturgiája A második jelkép a szó, az Isten igéje, amely az Ószövetségi előképekben és az Újszövetség beteljesedésében adja elénk megváltásunk nagy művét. A húsvét liturgiájának ebben a részében Isten szabadító tetteire emlékezünk. Ahogy a zsoltáros mondja: Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végiggondolom minden tettedet, elelmélkedem dolgaidon. Szent a te utad, Istenem! Van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, csodát tesz hatalmad, a népek között erődet megmutattad. III. a VÍZ liturgiája A keresztelő víz Krisztus halálából és föltámadásából fakadó élet és kegyelem jele. A húsvét szent titka által a keresztségben mindnyájan eltemetkeztünk Krisztussal együtt, hogy vele együtt járjunk az élet útján. A keresztség liturgiája és a keresztségi ígéret megújítása tudatosítani akarja bennünk, hogy Krisztussal együtt nekünk is meg kell halnunk a bűnnek, és vele együtt föltámadva Istennek kell élnünk. IV. a KENYÉR és a BOR liturgiája, EUKARISZTIA A kenyér és a bor is jel, anyaga és eszköze Krisztus halálának és feltámadásának eukarisztikus ünneplésében, hiszen a szentmise a húsvéti titok szentségi megjelenítése. Gedő Attila Christos aneste! Alethos aneste! Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! NAPTÁR ÉS MISEREND március Időpont Esemény 1. szombat: 17:00 Szentmise a Kegytemplomban. Bilics és Horváth család elhunyt tagjaiért. 18:00 Szentségimádás 2. vasárnap: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 8:00 Szentmise a Cukorgyári Kápolnában. 9:30 Szentmise a Kegytemplomban. 4. kedd: 17:00 Énekóra a plébánián 5. szerda: 8:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt Sándor testvérünkért. 17:00 Bibliaóra a plébánián 6. csütörtök: De. Meglátogatom beteg testvéreinket a Szociális Otthonban 7. péntek: Első péntek 8:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt Lajos testvérünkért. Szentséges litánia. 1. Szent József kilenced. De. Meglátogatom beteg testvéreinket 17:00 Keresztúti ájtatosság a Kegytemplomban 18:00 Ifjúsági csoport 8. szombat: 17:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt szülőkért és Franciskáért. 9. vasárnap: NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 8:00 Szentmise a Cukorgyári Kápolnában. Gyűjtés a Szentföld javára. 9:30 Szentmise a Kegytemplomban. Gyűjtés a Szentföld javára.

11 2008. március hétfő: Nagyböjti lelki nap 17:00 Szentmise a Kegytemplomban. A szentmisén Főtisztelendő Szabó Gyula mezőfalvi plébános tart szentbeszédet, valamint gyóntatást a szentmise előtt és után. 11. kedd: Nagyböjti lelki nap 17:00 Szentmise a Kegytemplomban. A szentmisén Főtisztelendő Szabó Gyula mezőfalvi plébános tart szentbeszédet, valamint gyóntatást a szentmise előtt és után. Betegek kenetének kiszolgáltatása 18:00 Énekóra a Plébánián 12. szerda: 8:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt Sztipány Bence testvérünkért. 17:00 Imaóra a Plébánián 13. csütörtök: De. Elsőpéntekes betegek látogatása, felkészülés a húsvétra. Szentgyónás, szentáldozás. 18:00 Jegyesoktatás a Plébánián 14. péntek: 8:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt József testvérünkért. 17:00 Keresztúti ájtatosság a Kegytemplomban 18:00 Ifjúsági csoport 15. szombat: SZENT JÓZSEF A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE (főünnep) 17:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt testvérekért 16. vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP. AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA. 8:00 Szentmise a Cukorgyári Kápolnában. Passió, barkaszentelés, körmenet a templom padjai között. 9:30 Szentmise a Kegytemplomban. Passió, barkaszentelés, körmenet a templom padjai között. 18. kedd: 17:00 Énekóra a Plébánián 19. szerda: 8:00 Szentmise a Kegytemplomban 17:00 Bibliaóra a Plébánián 20. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK 10:00 Olajszentelési mise Székesfehérváron a Székesegyházban. 17:00 Szentmise a Kegytemplomban. Utolsó vacsora emlékmiséje. Oltárfosztás, a harangok elmennek Rómába 21. péntek: NAGYPÉNTEK. SZIGORÚ BÖJT 14:00 Rác imaóra a Kegytemplomban. 17:00 Csonkamise. Kereszt hódolata, passió, virrasztás a Kegytemplomban. 22. szombat: NAGYSZOMBAT 10:00-17:00 Szent sír őrzése a Kegytemplomban 17:00 Ünnepi szentmise a Kegytemplomban. Tűz és vízszentelés. Körmenet a templom körül. 23. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP 8:00 Ünnepi szentmise a Cukorgyári Kápolnában. Eledelszentelés. 9:30 Ünnepi szentmise a Kegytemplomban. Eledelszentelés. 19:00 Magyar Katolikus Rádióban Egyházközségünk hívei rózsafüzért imádkoznak. 24. hétfő: HÚSVÉTHÉTFŐ 9:30 Ünnepi szentmise a Kegytemplomban. Szenteltvízzel meghintem, verssel köszöntöm a híveket. 26. szerda: 8:00 Szentmise a Kegytemplomban 17:00 Olvasókör a Plébánián 27. csütörtök: 18:00 Jegyesoktatás a Plébánián 28. péntek: 8:00 Szentmise a Kegytemplomban 18:00 Ifjúsági csoport 29. szombat: 17:00 Szentmise a Kegytemplomban elhunyt Repcsik Gyuláné testvérünkért. tvérünkért. 30. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA (Az Isteni irgalmasság vasárnapja) Teljes búcsú nyerhető 8:00 Szentmise a Cukorgyári Kápolnában. 9:30 Szentmise a Kegytemplomban. 31. hétfő: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (főünnep)

12 március Krisztusban Szeretett Zarándok Testvéreim! Az elmúlt évhez hasonlóan, megfelelő jelentkező esetén az idén is lehetőség nyílik arra, hogy Egyházközségeinkből a hívek közösen, zarándokúton vehessenek részt Csíksomlyón. Az előzetes kalkulációk után, felmérést végzünk, van-e megfelelő számú érdeklődő a zarándokútra. Tekintettel arra, hogy az út igen hosszú, így költséges is, minden évben emelkednek a biztosítási díjak, az útdíjak, illetve az ellátás költségei is, így a zarándokút költségei is emelkednek, mely még így is kedvezményesebb, mint bármely utazási iroda által szervezett program. A kaltulált költségek csak minimum 30 fő jelentkezése esetén érvényesek. Amennyiben nem lesz 30 fő jelentkező, ez jelentősen megnöveli az egy főre eső költségeket, mely nem teszi lehetővé a zarándokút megszervezését. Minimum 30 fő jelentkezése esetén, az egy főre eső költségek: Útiköltség: Ft/fő Ellátás (szállás panzióban, félpanziós ellátással): Ft/ fő Biztosítás: Ft/fő Összesen: Ft/fő A részvételi díj tartalmazza az utazás, szállás, étkezés /péntek: reggeli, vacsora, szombat: reggeli, vacsora, vasárnap: reggeli/, és a csoportos utasbiztosítás költségeit. A zarándoklat sikere érdekében minden részletet személyesen egyeztettem, szerveztem. Módunk lesz megismerkedni a helyi hívekkel, részt veszünk az ünnepi szentmisén, mindenkinek módja lesz a szentgyónás, szentáldozás elvégzésére. Lehetőséget biztosítunk rövid vásárlásra is. Zarándoklatunkat, mely hosszú utazást igényel, egy korszerű, a mai igényeknek megfelelő autóbusszal szerveztük. Részletek: Indulás: május 8. csütörtök Ideje: este 18 órakor Helye: Ercsi, Római Katolikus Plébánia Kérünk mindenkit, valamilyen módon oldja meg, az ercsi Plébániáig való utazását. Szállás: Panzióban. Szükség esetén a tavalyihoz hasonlóan családoknál. Hazautazás: május 11-én a reggeli órákban indulunk, érkezés előre láthatólag a késő esti órákban. Tisztelettel kérem Önt, amennyiben felkeltette érdeklődését zarándokutunk, a tervezés, szervezés, a szállásfoglalás Tervezett programok Május 8.-csütörtök: Utazás Május 9. péntek: Érkezés a reggeli órákban Reggeli Szállás elfoglalása, rövid pihenés Délután kirándulás Székelyudvarhelyre, a város nevezetességeinek megtekintése Esti beszélgetés Május 10. szombat: Reggel közös zarándoklat a helyi hívekkel Szentgyónás, ünnepi mise Visszaérkezés a délutáni órákban Vacsora, közös beszélgetés Május 11. vasárnap: Reggeli a panzióban Indulás haza. Útközben vásárlási lehetőség Korondon. Hazaérkezés a késő esti órákban pontosítása, és egyéb szervezési teendők időben való lebonyolítása érdekében személyesen, a mellékelt jelentkezési lappal, valamint az első részlet ( Ft) befizetésével legkésőbb március 9-ig jelentkezzen az ercsi Nagybol-dogasszony Plébánián hivatali időben (hétfő: óra, szerda, péntek: óra), vagy a szentmisék előtt és után a sekrestyében. Tájékoztatom Önöket, hogy ha nem lesz kellő számú érdeklődő, akkor a zarándokút elmarad, vagy igény esetén kisbusszal, de jelentős többletköltséggel (plusz Ft) tudjuk megszervezni. Ha valakinek egyéb kérdése, észrevétele, problémája adódna, a telefonszámon bármikor elérhető vagyok, s készséggel adok felvilágosítást. Felkészüléshez kívánok mindenkinek jó egészséget, s kérem Isten áldását, hogy zarándoklatunkról mély lelki értékekkel, s élményekkel gazdagon térhessünk haza. Gedő Attila

13 2008. március ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKMÁNYIRODA TÁJÉKOZTATÓJA AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE Az új szakmakód ( TEÁOR) bevezetésével összefüggő tudnivalókról. 13 Az egyes adótörvények módosításáról szóló évi CXXVI. Törvény 479. (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: Az érvényes szakmakódról szóló 8002/2004. (SK.5) KSH-APEH együttes tájékoztatója és rendelete alapján, azok az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók akik december 31. napjáig bejegyzett vállalkozók, a TEÁOR szám (tevékenységi köröket jelölő szám) változása miatt, július 1-jéig ki kell cseréltetniük egyéni vállalkozói igazolványukat, ami már az EU normának megfelelő szakmakóddal lesz kiállítva. Az egyéni vállalkozó illetékmentesen kérheti a székhelye szerinti okmányirodában a változás átvezetését, illetve a vállalkozói igazolvány cseréjét, ha arra kizárólag a Rendeletben meghatározott osztályozási rendszerre való áttérés érdekében van szükség. Tájékoztatjuk azon egyéni vállakózókat, hogy akik határon átnyúló szolgáltatást végzők, EU tagállam polgárai, illetve szervezetei részére számlát kiállítanak fontos az EU kompatibilis tevékenységi köröket tartalmazó egyéni vállalkozói igazolvány mielőbbi birtoklása. Kérjük, a T. Egyéni vállalkozókat szíveskedjenek kérelmüket, mielőbb benyújtani a székhelyük szerinti okmányirodába. Időpontfoglalás: 06/ / 224 mellék Ügyfélfogadási idő: Hétfő: óra, óra Szerda: óra, óra MUNKATÁRS KERESÉS Ercsi Kinizsi Labdarúgó Szakosztálya án lejáró mandátuma miatt új elnökség felállítását tervezi. Ez úton várjuk olyan sportszerető munkatársak jelentkezését, akik szívesen részt vennének a munkában. 5 főre lenne szükségünk. Egy elnök és négy elnökségi tag alkotná a következő ciklus elnökségét. A pályázatok benyújtását kérem a 25/ FAX számra elküldeni. Kérem jelentkezését, akinek információja, tudomása van, sajnálatos hősi halált halt Baricza Lajos repülő pilóta, légi balesetével kapcsolatos eseményéről. Élt 23 évet, április 13-án hősi halált halt! Jelentkezzen a 06-25/ , vagy a 06-20/ telefonszámon. A Köz érdekében, történet-történelem írással kapcsolatban! Szíves közreműködésért köszönetet mondok: Ercsi, Köszönettel: Rapai Ferenc Labdarúgó Szakosztály vezetője Nagy István (Dr. Vass Gábor)

14 március SZAMURÁJ 07 ŐRZŐ-VÉDŐ TÁRSASÁG Szolgáltatásaink: A riasztó rendszerek kiépítése, telepítése 3 év garancia Kialakított kész riasztórendszerek rákötése a csendes riasztó központra Biztosítjuk Önöket, hogy közös és mindannyiunk számára értékes magántulajdonokat és nyugalmat a SZAMURÁJ 07 KFT, professzionális módon megvédi, őrzi. Ahol a SZAMURÁJ 07 csendes riasztó központjára bekötés történt (lakás, intézmény, üzlethelyiség, vagy telephely) ott lopás és betörés nem történt, csak kísérlet, de az is elhanyagolható mennyiségben. Jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk Rendőrséggel és a Polgárőrséggel. Riasztó központunk a Pest Megyei Rendőrkapitány által kiírt pályázatot fölényesen nyerte el Százhalombattán. Remélem sikerült szolgáltatásainkról kedvező képet kialakítani és várjuk szíves megrendeléseiket, személyesen az otthonukban Önt felkeresi kollégánk, telefonszámokon 0-24-ig! Vagy: Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk, özv. Bukovi Pálné temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük Gedő Attila plébános úr vigasztaló szavait és baráti hozzáállását, Vajdics Ákos és munkatársai együttérző segítségét. Külön szeretnénk köszönetet mondani a Szociális Otthon összes dolgozójának a kiemelkedő gondoskodásért. Gyászoló család Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik testvérem, Dobos Ilona temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Köszönöm a Naplemente Bt. Munkatársainak és Darvas-Tanács Erik református lelkész odaadó segítségét. Dobos József Minden hűtő és fagyasztószekrény javítása, 2 év garanciával, ajtógumi és műanyag részek pótlását vállalom. Minden hűtő és fagyasztószekrény javítása, 2 év garanciával, Serák György ajtógumi és hűtőgépszerelő műanyag 06-20/ részek pótlását vállalom.

15 2008. március Emlékezem Egy utolsót lobbant A gyertya még Majd végleg Elveszítette a fényt, Mit annyira óvott Két kezem, Mit még annyira Akart látni szemem Hálás szívvel mondunk köszönetet Mindazoknak, akik Szeretett feleségemet, édesanyánkat Fekete Józsefné Marikát Utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, Virágot helyeztek, Mély fájdalmunkban osztoztak. Köszönet Dr. Balázs Fülöp Ferencnek Az ercsi Gyógyszertár dolgozóinak Odaadó segítségükért. Köszönjük Gedő Attila Címzetes esperes plébános úrnak, Vajdics Ákosnak és munkatársainak Együttérzésüket és segítőkész munkájukat. Gyászoló család Ercsi, Rákóczi úton 3 szoba összkomfortos családi ház garázszsal, műhellyel eladó. A telek 160 nöl, füvesített. Fizetési könnyítés lehetséges! Irányár: 13,50 MFt Tel: Győrffy István villanyszerelő mester vállalja társasházak, családi házak javítását, régi lakások felújítását, villanybojlerek tisztítását, hőtárolós kályhák javítását garanciával! Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény! Tel.: , Mobil: Ercsi Kodály Z. u. 7. sz. alatt 258 négyszögöles telken 3+2 félszobás padlástér-beépítéses családi ház. Ár megegyezés szerint. Érd: 06-30/ telefonszámon Ercsiben Háromszobás parkettás, nappalis, gázos, garázsos, kertes családi ház rendes környezetben eladó. Tel.: Egy személy részére bútorozott albérlet külön bejárattal kiadó! Tel.: Karsai József villanyszerelő vállalja: hagyományos mosógépek és centrifugák felújítását, villanybojlerek vízkőtelenítését, automata mosógépek javítását. Tel.: ; Mobil: DUGULÁS ELHÁRÍTÁS! Fürdőszobák, konyhai mosogatók, wc-k bontás nélküli dugulás elhárítása Csatorna womázása, görényezése Régi csatornák felújítása, cseréje Csatorna építése, bekötése Pálinkás Sándor 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 13. Tel.: 06-23/ , Mobil: 06-30/ Minden Ercsi Polgár számára áldott és kellemes húsvéti ünnepeket kíván az MDF ercsi Szervezete Tájékoztatjuk a helyi szervezet tagságát, hogy időszaki ülésünket IV. 11-én 18-kor tartjuk az ercsi Művelődési Ház kistermében, ahová szeretettel várjuk a helyi szervezet tagságát, valamint az MDF politikájával szimpatizáló ercsi lakosságot. MDF Ercsi Szervezetének Vezetősége Automata mosógépek mosogatógépek helyszíni szerelése, javítása hétvégén is, fél év garanciával! Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény Makay Sándor 06-30/ AZ ÖCSI PRESSZÓ (a 6-os út mellett) Sokféle pizza, hamburger, hot-dog, melegszendvics, főtt és sült kolbász, gesztenyepüré (elvitelre is). Olcsó árak, finom ízek! Nyitva: , Telefon: Ercsi Város Önkormányzatának havonta megjelenő lapja Kiadja: Ercsi Város Önkormányzata Felelős szerkesztő: Pletserné Pintér Márta A szerkesztőség címe: 2451 Ercsi, Fő u. 20. Nyilvántartási szám: 3.4.1/139/2/1999. Azonosító szám: ISSN Nyomdai előkészítés: Word Communications Kft Budapest, Pasaréti út 49. Nyomás: B&K Kft. Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata Telefon: ,

16 március

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE Hajdúszoboszló 2012 A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola hosszú előkészületek után 2011. szeptember 1-jén integrálódott a Debreceni Református Hittudományi

Részletesebben

A tanév II. félévi programterve

A tanév II. félévi programterve 1 Hétfő 95. 2 Kedd 96. 2009-2010. tanév Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi M. által fenntartott iskolákba páczai kiadó bemutatója (csak az iskolánknak), alsós, felsős

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29.

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29. Kedves Tarokk Barátok! Örömmel tudatom Veletek, hogy idén immáron 8. alkalommal rendezzük meg Szilvásváradon a hagyományos Gibás Imre tarokkkupát, illetve természetesen csatlakozunk az Országos tarokkverseny

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az eljárás során alkalmazott szolgáltatási díjakról *

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 7 melléklet a 532016 (XII 29) EMMI rendelethez 1 melléklet a 152013 (II 26) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: irsz

Részletesebben

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely WALDORF HÁZ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1075 Budapest, Asbóth u. 17. Tel.: 1-4610090; 30-3287448; Fax: 1-4136866; E-mail: waldorfhaz@waldorf.hu A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely 2010. január 29-31.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil:

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil: Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Iskolai programterv ( as tanév) Szeptember

Iskolai programterv ( as tanév) Szeptember Iskolai programterv (2017-18-as tanév) Szeptember 1. péntek 8.00 Tanévnyitó ünnepség, osztályfőnöki órák 17.00 Szülői értekezlet 1.a és 1.z osztálynak 4. hétfő 16.00 Összevont szülői értekezlet 5. osztályoknak

Részletesebben

2015. évben is folytatódik a szolnoki családi házas övezetekben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

2015. évben is folytatódik a szolnoki családi házas övezetekben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. 2015. évben is folytatódik a szolnoki családi házas övezetekben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben