ORSZÁGOS LISTÁKRA LEADOTT SZAVAZATOK MCP ÚMP A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI SZOCIÁLDEMOKRATÁK FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS LISTÁKRA LEADOTT SZAVAZATOK MCP ÚMP A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI SZOCIÁLDEMOKRATÁK FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja IX. évfolyam 4. szám 24. április ÓVODAI BEÍRATÁS Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy 24. április ig, minden hétköznap 8-6 óráig lehet beíratni a gyermekeket az óvodák kiscsoportjaiba, a 24/25 nevelési évre. Beíratás helye: Maros utcai óvoda A nyár folyamán minden óvoda és a leendő csoportot vezető óvó nénik, szeretettel várják a leendő óvodás gyerekeket, és természetesen a szülőket, ismerkedés, látogatás céljából, melynek eredménye lehet a zökkenőmentes óvodai beszoktatás. Kérjük, a nyár folyamán többször látogassanak be az óvodáinkba. Beírásra kerülnek a 2. július.- és 22. június 3. között született gyerekek. A 22. március 3.-ig született gyerekek szeptembertől kerülnek óvodai ellátásba, már 2.5 éves kórtól, ha a kisgyermek szobatiszta. A 22. április. után született gyerekek folyamatosan, amikor a 2.5 éves korukat betöltötték és szobatiszták lettek, jöhetnek óvodába. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata Orvosi igazolás a közösségbe lépéshez A gyermek TAJ száma A szülő Személyi Igazolványa, Lakcím-kártyája A biztosítás megkötéséhez pénz Kérjük a fenti időpont pontos betartását. Nagy szeretettel várunk minden óvodást és szülőt. Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal az óvoda vezetéséhez. Apátfalva, Faragó Erzsébet Intézményvezető Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Országgyűlési képviselő választás szavazóköri eredményei községünkben A 24. április 6-i országgyűlési képviselők általános választásán Apátfalván a névjegyzékbe 2528 választópolgár került felvételre. I. számú szavazókörben (Faluház) 84 fő, II..számú szavazókörben (Rákóczi utcai óvoda) 848 fő, III. számú szavazókörben (Dózsa Gy. utcai óvoda) 866 fő. A választáson megjelent 32 fő (I.sz. kör: 442, II.sz.kör: 446, III.sz.kör. 424). A részvételi arány 5,89%. Az egyéni jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma 287, érvénytelen 25. A listákra leadott érvényes szavazatok száma 297, érvénytelen 5. 7 apátfalvi választópolgár a szavazás napján az ország más településén szavazott az egyéni jelöltekre és a listákra, az ő szavazatuk még változtatni fogja a leadott szavazatok számát. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI JELÖLTEKRE LEADOTT SZAVAZATOK Nagy-Bandó András Gera Katalin Surányi Vivien Havránek Ferenc Dr. Lázár János Kovács László Dr. Kiss Attila Novák Szabolcs Ákos Tóth Ernő Nagy Attila Csőköly Sándor Kovács Irén Judit Varga Péter Muzsla Jánosné ORSZÁGOS LISTÁKRA LEADOTT SZAVAZATOK MCP ÚMP A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT MUNKÁSPÁRT SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI SZOCIÁLDEMOKRATÁK FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT KTI ÚDP EGYÜTT 24 FIDESZ-KDNP ZÖLDEK PÁRTJA SEM ÖSSZEFOGÁS LMP MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP JESZ JOBBIK LMP ZÖLDEK MUNKÁSPÁRT EURÓPAI BALOLDAL FIDESZ-KDNP SZOCIÁLDEMOKRATÁK JOBBIK FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT KISGAZDAPÁRT-MIÉP FÜGGETLEN MGP KTI MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP A HAZA NEM ELADÓ PÁRT A Helyi Választási Iroda megköszöni a szavazatszámláló bizottságok elnökeinek és tagjainak a szavazás napján végzett pontos, lelkiismeretes munkájukat: I.sz. szavazókör Laczi Istvánné, Dr. Kovács József, Oláh Andrásné, Veréb Anett, Antal József, Somogyi Pál, Tóth Bernadett, Szopori Lászlóné; II.sz. szavazókör Bakáné Nagy Gyöngyi, Szilvási Mátyásné, Borbély Imréné, Antal Györgyné, Bökönyiné Dobó Katalin, Veréb Erika, Czigeldrom-Korom Zoltán, Varga Zoltánné; III.sz. szavazókör Bálintné Nagy Erika, Szabó Edit, Bunyeváczné Bakai Ágota, Kányási József, Antal János, Vastag Antalné, Kucsora István, Nagy Istvánné

2 2 Apátfalvi Hírek 24. április Ü L É S E Z E T T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T 24. március 25-én ülésezett a képviselőtestület. A képviselő-testület módosította a 23. évi költségvetési rendeletét. A jelenlegi költségvetési rendeletmódosítás a 23. december 3-ig történt leutalásokat tartalmazza, a bevétel e Ft, a kiadás e Ft és a kiegészítő támogatás. e Ft. Megtárgyalásra és elfogadásra került az önkormányzat 23. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló. A 23. évi költségvetés eredeti előirányzata: bevételi főösszege e Ft, a kiadási főösszege e Ft, a kiegészítő támogatás e Ft. A 23. évi zárszámadási rendeletet a képviselő-testület e Ft bevétellel, e Ft kiadással és 7.67 e Ft módosított pénzmaradvánnyal fogadta el. A 23. évi tényleges bevétel mintegy 5. e Ft-al több a módosított előirányzatnál, mivel a költségvetésben betervezett saját bevétel mintegy 4. e Ft-al nagyobb összegre teljesült mint a tervezet bevétel, illetve a 22. évi pénzmaradványból felhasznált 56. e Ftból csak 2. e Ft-nak lett tervezve előirányzat a költségvetésben. Beszámoló hangzott el a Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház Szociális Alapszolgáltatási Központ és a családi napközi 23. évi munkájáról. Az intézmény feladata a szociálisan rászorultak, illetve a település teljes lakossága részére információs szolgáltatást és személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása az ellátási területén jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, egyéb szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése, tanácsadás biztosítása, az alapellátást nyújtó szociális ellátási formák tevékenységének összehangolása. 23-ban az étkeztetés szakfeladaton összesen 3864 adag ebédet biztosított az intézmény. Ebből helyben fogyasztás 334 adag, elvitel 2657 adag és kiszállítás 7867 adag (ez 352 adaggal kevesebb, mint 22-ben). Házi segítségnyújtás: 23. évben összesen 7 fő részesült házi segítségnyújtásban. A gondozónők az ellátottakat 835 alkalommal látogatták meg és végezték el a szükséges feladatokat. A gondozásra fordított idő 94 óra. A családsegítő szolgálatot általában anyagi problémák, lelki- és mentális problémák, családi- kapcsolati gondok, életviteli gondokkal és egészség károsodással kapcsolatos problémákkal keresik fel. A gyermekjóléti szolgálatot anyagi problémák, magatartási problémák, gyermeknevelési- beilleszkedési problémák miatt keresték fel. A családi napközi szakmai feladata a gyermekek napközbeni felügyelete, gondozása, ellátása. A gyerekek életkori sajátosságaiból adódóan az idő legnagyobb részét köteletlen játék tölti ki. A képviselő-testület munkaterve alapján a polgármesteri hivatal beszámolt a 23. évi munkájáról. A polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladata és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában. A polgármesteri hivatal végzi és előkészíti a képviselő-testületi és a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítését, a rendeletek kihirdetését, a jegyzőkönyvi kivonatok továbbítását. A nemzetiségi önkormányzatok (cigány, román) képviselő-testületei működési feltételeinek biztosítása a polgármesteri hivatal feladata. 23-ban 6364 ügyirat került iktatásra. A beszámoló részletesen tartalmazza az általános és egyéb igazgatási, továbbá az anyakönyvi, népesség-nyilvántartási, hagyaték, szociálpolitikai, egészségügyi és gyámügyi, közterület, építésügyi, műszaki, közoktatási, közművelődési, pénzügyi és adóügyi tevékenységet. A képviselő-testület megtárgyalta a 24. évi Szent Anna napok programtervezetét. A részletes programokról a község lakói az Apátfalvi Hírekből és a községben kihelyezett plakátokról tájékozódhatnak. Meghatározásra került az óvodai beíratás időpontja. A beíratás időpontja 24. április között lesz, hétköznap 8-6. óráig a Maros u. óvodában. Beírásra kerülnek 2. július. és 22. június 3. között született gyermekek. A 22. március 3-ig született gyermekek szeptembertől kerülnek óvodai ellátásba, már 2.5 éves kórtól, ha a kisgyermek szobatiszta. Az ezután született gyermekek folyamatosan, amikor a 2.5 éves korukat betöltötték és szobatiszták lettek, mehetnek az óvodába. A képviselő-testület megtárgyalta a belvíz elvezetést szolgáló vagyontárgyak felajánlásáról szóló előterjesztést. Az apátfalvi 66/9, 66/, 66/3, 66/8 és a 66/5 hrsz-ú külterületi, az önkormányzat tulajdonában álló és kezelésében lévő belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyásokat és csatornákat felajánlja üzemeltetésre és fenntartásra a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv, az Alsó- Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság részére. Konyhatechnológiai eszközök beszerzése közfoglalkoztatási program keretében bruttó ,-Ft értékben konyhai berendezések és eszközök beszerzésére kerül sor az óvodakonyha részére. A képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentést követően interpellációkra került sor, majd zárt ülés keretében megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos előterjesztést. Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 24. május -i rendezvényekre. 5.: Főzzünk együtt! Minden előre benevezett család és baráti társaság fejenként 4 dkg marhahúst és tűzifát kap a főzéshez. 5.: Májusfa állítás civil szervezetekkel és önkéntesekkel 5.2: Szórakoztató műsor 8.: Amúgy! N.I.N.C.S. zenekar műsora Helyszín: Rendőrség melletti park (Eső esetén a Faluház) MAJÁLIS 24. A főzés jelentkezési határideje: 24. április 24. Helye: a Faluház. A részletes programról később plakátok és meghívók útján értesítjük a tisztelt lakosságot! Mindenkit szeretettel várunk!

3 24. április Apátfalvi Hírek 3 A szabadban történő tűzgyújtás szabályai Pöttyös Mesék mesék, versek az állatokról címmel vers és meseillusztrációs rajzpályázaton vettek részt az Apátfalvi Bíbic Óvoda középső nagycsoportos gyermekei. A Rajzpályázatot Karsai Ildikó, a Városház Galéria vezetője szervezte a makói és a térségi óvodáknak. Az Apátfalvi Óvoda külön dicséretben részesült, mert a térség településeinek óvodái közül egyedül csak a mi óvodánk küldött rajzokat. Nagyon szép eredményeket értünk el, mindhárom óvodából kerültek ki díjazott gyerekek: V. helyezett: : Biró Hédi Dózsa György óvoda (Az I-IV. helyezést makói óvodások kapták.) Dicséretben részesültek: Guti Zoé Róza Maros u-i Óvoda Páncsics Boglárka Dózsa György u-i óvoda Kurusa Fanny Zoé Dózsa György u-i óvoda Raffai Melissza Rákóczi u-i óvoda Sóki Réka Rákóczi u-i óvoda A gyerekek személyesen vehették át díjaikat és a helyezéssekkel járó jutalmakat, mert az óvó nénik bevitték a gyerekeket az eredményhirdetésre, ahol megtekinthették a kiállítást is. Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő óvodapedagógusoknak egyaránt. 24. MÁRCIUS HAVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK SZÜLETÉS 3.4.: Molnár Jázmin Krisztina Édesanyja: Dömötör Krisztina Édesapja: Molnár Csaba Apátfalva, Kereszt u. 4. HALÁLESET Dinnyés Mihályné (Szabó Julianna) Apátfalva, Széchenyi István u.. Élt: 88 évet Kollár István Apátfalva, Dózsa Gy. u. 5. Élt: 56 évet Novaki Stefan Apátfalva, Béke u. 9. Élt: 73 évet Bárdos Andrásné (Bárdos Mária) Apátfalva, Liget u. 8. Élt: 84 évet Kerekes Mihályné Apátfalva, Templom u. 93. Élt: 77 évet Varga András Apátfalva, Templom u. 7. Élt: 66 évet HÁZASSÁGKÖTÉS márciusban nem volt. A szabadban történő tűzgyújtást a 28/2. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba lépett ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZA- BÁLYZAT tartalmazza: Az égetések szabályai az OTSZ 66. alapján: Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység. A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni. A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. Kukoricatarló-égetésnél a fentiekben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A cséplési hulladékok, így pillangósvirágú magvak hulladékai és egyéb hulladék, a fatisztogatás hulladékai (a továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkek és az arankafoltok megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok betartásával csak a helyszínen égethetők. Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében a. a tarlót vagy az érintett szakaszokat az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelõ, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani, b. a tarlóégetést 3 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, c. a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani, d. a tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai az OTSZ 567., 568. és 569. alapján: Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint a helyi sajátosságnak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő szükség esetén műszeres felügyeletet köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltségek szükség esetén a fentiekben szereplő tűzvédelmi jogszabályi előírások megtartását ellenőrzik.

4 4 Apátfalvi Hírek 24. április Létrejött a BTC EGTC fürdőprogram. A Banat- Triplex Confinium EGTC kezdeményezésére összefogott a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő és a makói Hagymatikum Gyógyfürdő. A két fürdő összefogásában kedvezményt biztosítanak az EGTC lakossága számára. A kedvezmény lényege, hogy 2 Ft kifizetése esetén a kupon tulajdonosa mindkét fürdőt igénybe veheti 24. április június 3. időszak vonatkozásában. A kedvezményes kupon egy fő belépésére jogosít mindkét fürdőbe. A jegy árának kifizetése az először látogatott fürdőnél esedékes, a másik fürdő látogatása ez által díjmentes, a lepecsételt kupon felmutatása ellenében. Létrejött a BTC EGTC fürdőprogram Következőt kell tennie:. Kérjük az újságból vágja ki a fürdőjegyet! ( jegy fő belépésére jogosít!) 2. Töltse ki az adatokat (név; település; ) a megadott helyeken. 3. Az első fürdő látogatásához a kivágott és kitöltött fürdőjegy felmutatása és a 2 Ft megfizetése szükséges. Az első fürdő pecsételés, aláírás, dátumozás és az adatok kivágását követően viszszaadja a fürdőjegyet. A második fürdő ingyenes látogatása 24. június 3-ig a visszakapott, lepecsételt, aláírt és dátumozott fürdőjegy átadásával lehetséges. További fürdőjegy ingyenesen letölthető a honlapról! Kellemes időtöltést kívánunk! Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a nagysikerű jótékonysági koncertet támogatták: ASS Berendezések Gyára Makó, Apátfalvi Takarékszövetkezet, Dr. Lázár János országgyűlési képviselő, Bakos Tamás Makói Bakos Optika, Gyenge József, Gyenge Attila, Beke Lovasszállás, Czagány József, Antal Jánosné, Lipták Mihályné, Langó Imre, Jánosi Szabolcs, Sókiné Kubinyi Éva, Végh Imre, Köszönet Vargáné Nagyfalusi Ilona,Méreg Imre, Veréb Máté, Bíró Antal, Pedró Söröző, Apátfalvi Faluház, Antal Lászlóné, Fejes Jánosné Marika, Bíró Sándorné, Kerekes Róbert, Varga Sándorné, Czigeldrom Korom Zoltán, Zöllei Mihályné, Mátó Ilona, Sóki Mátyásné, Kormi KER KFT Korom Ferencné, Varga István (Kölcsey u.), Tari Józsefné, Kispál Szabolcs Fabolt, Olasz Pékség és Bajusz László Makó, Antal Mihályné. Veréb Anett

5 24. április Apátfalvi Hírek 5 Jól van, derék és hű szolga, menj be Urad örömébe! Gondolatok Kovács Tibor atya halálára Szomorú napként vonul be Apátfalva életébe 24. március 5-e, hamvazószerda. Türelemmel viselt betegsége után, Tibor atya visszaadta halhatatlan lelkét Teremtőjének. Pedig bizakodtunk, reménykedtünk, hogy hátha Amikor ezeket a sorokat olvassák, egy olyan nagyszerű ember emléke idéződik fel előttünk, aki Istentől kapott tehetségét 6 esztendőn keresztül Apátfalván, majd Királyhegyesen és Magyarcsanádon is a rábízott lelkek javára kamatoztatta. Van egy régi mondás: Úgy élj, hogy amíg vagy, ne vegyenek észre, de ha távozol, akkor nagyon hiányozzál! Ez a mondás illik Tibor atya szolgálatára is: szolgálata során nem a saját, hanem mások lelki épülését helyezte előtérbe, tettei pedig önmaguktól beszélnek. Sokan idéztek fel vele kapcsolatos emlékeket, és mindegyikből felsejlik az őszinte tisztelet irányába. Mi viszont a viszontlátás hitével emlékezzünk rá, mivel a Mennyország, ahova ő távozott, számunkra is nyitva áll. Emlékezzünk meg róla imáinkban, és kérjük közbenjárását Istennél magunk és szeretteink számára. Nyugodjék békében! Méltatlan utóda: Jánosi Szabolcs Március 5-én színvonalas ünnepi műsort adott az Apátfalvi Pódium Színpad, Monoki Mariann vezetésével. Bakáné Nagy Gyöngyi és Antalné Borbély Judit segítségével egészségnap volt az intézményben március 27-én, csütörtökön 4 órától. Bőrgyógyász orvos várta a látogatókat, vérnyomás- és vércukormérés, testsúlymérés is volt annak érdekében, hogy megelőzzük az egészségkárosodást. Mintegy 5 fő vette igénybe a térítésmentes vizsgálatokat és ezt követően megkóstolták a gyümölcs- és zöldségsalátákat, melyek mindenkinek ízlettek. Köszönjük a védőnők és Varga Orsolya vállalkozó segítségét! 28-án, pénteken 7 órakor Czibolya Kálmán, a Makói Videó Stúdió vezetője nyitotta meg a Ló és lovasa kiállítást. Két testvérről szólnak a gyönyörű képek, Varga Lászlóról és Varga Tamásról, testvérük, Réka társaságában. A nézők elsőként egy rövidfilmet láttak a család életéről, központban a fiúkkal. A filmet készítő Czibolya Kálmán régóta követi életüket, a téli szánkózástól az eredményeket hozó fogathajtó versenyig. A megnyitóban részletesen szólt a filmről, annak hatásáról és család fontos szerepéről. Ezúton kívánunk jó egészséget és további sikeres versenyeket az egész családnak! Külön cikk szól majd a 3-án, vasárnap megrendezett Süss fel nap, fényes nap, jöjjön a tavasz, vesszen a tél című műsorról, mely igen nagy sikert aratott. Áprilisi, májusi előzetes: -én, csütörtökön 8 órától a Dömötör István Foto Klub várja a régi képek iránt érdeklődőket, ebben a szezonban utoljára. Ősszel folytatódik ez a program is. Ezúton köszönjük Dömötör Béláné Erzsikének és férjének Bélának a digitalizálást, a múlt emlékeinek megőrzését és a kellemes, jó hangulatú beszélgetős délutánokat. Ugyancsak csütörtökön, 7 órától a Fabula a faluba vetélkedősorozat lesz a könyvtárban. Most a Faluház csapata állítja össze a kérdéseket és várja sok szeretettel a régi és új csapatokat. Mi újság a Pódium Színpad háza táján? Monoki Mariannt, a csoport vezetőjét kérdeztük. Ez év március 5-én az Apátfalvi Pódium Színpad tagjai adtak ünnepi műsort. Hogyan készültek erre? Nagy örömünkre szolgált, hogy felkérést kaptunk a falu március 5-i, ünnepi műsorának összeállítására, bemutatására. A tavaly nyáron, a falunapon előadott népi komédia után, igazi kihívást jelentett számunkra, hogy egy másfajta műfajban is bemutatkozzunk. A szerkesztett műsorban igyekeztük az 848-as forradalom jeles eseményeit versekkel, prózai szövegekkel és korabeli visszaemlékezésekkel (Petőfi, Jókai naplója részletek) feleleveníteni. Népdallal emlékeztünk meg a Kossuth toborzásáról, a szabadságharc csatáit pedig a Kormorán együttes dalaival idéztük a fel. Fontosnak tartottam, hogy a csoport minden tagja részt vegyen a műsorban. A hangszín, az egyéniség és az egyéni beállítódás határozta meg számomra, hogy ki, milyen szöveget vagy verset kap az összeállításban. A műsorra kb. két hónapig próbáltunk, az alkalmak jó hangulatban teltek. Igyekeztünk megmutatni, hogy a csoport nemcsak a komédia műfajában értékes, hanem a nemzeti kultúrát is szívén viseli. Mire készülnek jelenleg, mit látunk majd a csoporttól legközelebb? Jelenleg egy Petőfi-versre készült adaptációt, A tintásüveg című darabot próbáljuk, valamint a falunapra is készülünk, egy tavalyihoz hasonló vígjáték bemutatásával. Köszönjük a válaszokat és további eredményes munkát kívánunk! Virágos Apátfalváért Mozgalom KATEGÓRIÁK I. Virágos utcakert II. Gondozott utcakert (azon ingatlanok kategóriája, amelyek tulajdonosai nem a virágosításra helyezik a hangsúlyt, de rendszeren gondozzák ingatlanjuk előtti közterületet, utcaszakaszt, füvet nyírnak, esetleg fák, cserjék ültetésével parkosítanak) III. Virágos, gondozott utcakép (legalább 5 szomszéd vagy szemközti ingatlan nevezhet) IV. Virágos, gondozott intézmény (közintézmények, közforgalmú üzletek, közszolgáltatók, műhelyek, stb.) V. Településrész takarítás (Közösségi kategória, munkahelyi közösségek, baráti társaságok, civil szervezetek nevezhetnek.) Nevezési lap a 8. oldalon ill. a Faluházban! Érd.: 6/2/ sz. telefonon

6 6 Apátfalvi Hírek 24. április Egy est, ahol elhangzott egy szó Egy szó, ami átölelt Egy szó, ami csodákra képes Egy szó, ami jelen volt A szó a szeretet. Egy est, ahol minket átölelt a szeretet, Szeretet, ami csodákra képes. Kedves Apátfalviak! Hálás szívvel köszönjük a családom nevében is, hogy a Laci gyógykezelésére szervezett jótékonysági esten ennyi segíteni akaró ember megjelent. Nagyon jó érzés volt látni ezt a rengeteg embert, akik segítségünkre siettek. Külön köszönet Veréb Anettnak és családjának, hogy időt és energiát nem kímélve megszervezték nekünk ezt a szép estét. Nélkülük ez nem valósulhatott volna meg. Köszönet Farkas Évának, Veréb Lászlónak a szívhez szóló beszédért, a kedves fellépőknek, támogatóknak és közreműködőknek, akik hozzájárultak a jótékonysági est sikeréhez. Szeretnénk megköszönni az est során összegyűlt pénzadományt. Azoknak is szeretnénk megköszönni, akik nagy meglepetésünkre, örömünkre még a rendezvény előtt és után is felkerestek bennünket. Hálásak vagyunk és nagyon köszönjük. Az est előtt, az est folyamán és azóta adományokból befolyt összeg: 492.5,- Forint. Köszönjük szépen Váriné Erzsike néninek és Tamás Editnek a gyönyörű festményeket, amelyekkel megajándékoztak bennünket. Örök emlék számunkra, ami az est emlékét őrzi. Nagyon köszönjük Vajda Lászlónak és Török Zoltánnak, akik még az est előtti héten felkerestek bennünket és felajánlották, hogy bekötik a szennyvízcsatornát, ami már meg is valósult. Lacinak óriási segítség volt lelkileg, amit kapott a műsortól. Érezte a szeretet, összefogás erejét. Nagy erőt adott neki az előtte álló műtétre. Pesten fogják műteni és műtét után rehabilitációs osztályon folytatják gyógykezelését. Köszönjük gyógymasszőr, gyógytornász és logopédus lelkiismeretes, kitartó munkájukat. Végezetül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni Vancsó Istvánnak és azoknak, akik a 7 év alatt bármikor segítségünkre siettek, támogattak bennünket. Nagyon köszönöm fiamnak, aki a legnagyobb lelki erőt adja mindkettőnknek. Remélem hamarosan teljesül a legnagyobb álma, hogy focizhasson apukájával. Herczeg László és családja Honnan jött az ötlet e nagyszabású programhoz? A Makói Forgatós Táncegyüttesben ismerkedtem meg a táncjátékkal, azzal, hogyan lehet keretbe foglalni egy történetet, hogyan lesz eleje, vége. Doktor László több ilyen fellépést koreografált, tőle tanultam. Emlékeim szerint Apátfalván még nem volt ehhez hasonló, ezért választottam ezt. 64 gyerek táncolt itt, a Bíbic óvoda zeneóvodásai, a Kardos István Néptánc csoport kezdő, haladó és felnőtt tagjai. A próbák már januárban elkezdődtek és kemény munkával, sok-sok próbával létrehoztuk a produkciót. Három népszokást elevenítettük fel, a villőzést, a zöldág járást valamint kiszézést, bábégetéssel. A villőzés a zoborvidéki falvakban virágvasánapi leányszokás, volt, ahol a villőágakat feldíszítették, a házakat sorra járták és az ottaniak férjhez menést kívántak a résztvevőknek. A zöldágjárás a Dunántúl déli részén a lányok énekes játéka, a tavasz érkezését, a tavasz behozását jelképezi. Az Apátfalvi hagyományőrző csoport, az idei évet is mozgalmasan kezdte, ugyanis a farsangban, már február 22-én vendégszerepelt Kövegyen, ahol az Apátfalvi aratás című műsorát mutatta be, igen hálás közönség előtt. A műsor után kötetlen beszélgetés és vendéglátás várta a fellépőket. Ezúton is szeretnénk megköszönni a meghívást és a vendéglátást. Tavaszváró ünnep A sikeres rendezvényről és a további tervekről Csenteri Andrea néptánc oktatót kérdezzük. A kiszézés és bábégetés a legnépszerűbb télűző szokás, ahol egy szalmabábot végighordoznak a faluba, majd rituális keretek között elégetik vagy vízbe dobják. Nagy sikere volt a programnak, több százan jöttek el. A szülők hatalmas segítséget jelentettek, rendszeresen hozták próbára a gyerekeket, öltöztettek, hajat fontak. Köszönjük nekik és támogatóinknak, akik pogácsával, süteménnyel kedveskedtek a táncosoknak. Milyen tervek vannak az elkövetkező időszakra, mire készülnek a táncosok? Évzáró gála lesz Szegeden és itt Apátfalván is, a vasárnapi sikerre tekintettel felkérést kaptunk pünkösdi szereplésre. Folytatódik a koreográfiák tanulása, a kicsik dél-alföldi táncokat tanulnak, a nagyobbak folytatják a rábaközi tánc gyakorlását, külön a fiúknak seprű tánc lesz. A felnőttek apátfalvi táncot tanulnak, ezekkel szeretnénk majd bemutatkozni. Kívánunk további sikereket a csoport minden tagjának! Mi újság az Apátfalvi Hagyományőrző Csoportnál? Bírálat, szabályok, tudnivalók: Tőtős Hortenziát a csoport vezetőjét kérdezzük. Március -én farsangi batyus bálon szerepeltünk, Csanádpalotán, mely meghívást már a múlt év végén kaptuk. Erre az alkalomra, farsangi húshagyó keddi mulatsággal készültünk, mely produkció Bálint Sándor gyűjtései és a hagyományőrző csoport idősebb tagjai emlékezései, valós történések alapján készült. Zenei kíséretét továbbra is a csoport zenekara biztosította, melyet ezúton is szeretnék megköszönni, nem kevésbé vendéglátóinknak, akik szeretettel és nagy örömmel fogadtak bennünket. A csoport a közeljövőben is készül megmutatni magát, meghívást kapott Pusztaszerre, ahol egy pünkösdi rendezvényen közösen fellépnek a pusztaszeri hagyományőrzőkkel. A hagyományőrző csoport legújabb produkcióját, a farsangi szokásokat felelevenítő műsort a falunapon mutatjuk be a településnek, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves támogatónk segítségét, mindazoknak a szervező munkáját, akik segítenek abban, hogy munkánk és felkészüléseink gördülékenyen menjenek. Kívánunk a csoport minden tagjának sikeres szerepléseket és jó egészséget! Virágos Apátfalváért Mozgalom! A nevezési lapokat április 8-ig a Faluházban kell leadni! A nevezett ingatlan bírálatát a mozgalmat szervező civil szervezetek (Civil Fórum) által delegált független, szakmailag kompetens tagokból álló Bíráló Bizottság végzi. A bírálatra 24. május. és 24. október 5. között háromszor kerül sor, minden esetben fotódokumentáció készül. Főbb bírálati szempontok: gondozottság, esztétikai összhatás. Minősítés: 5- rózsa Az ünnepélyes eredményhirdetésre 24. novemberében kerül sor.

7 24. április Apátfalvi Hírek 7 Apátfalváról jöttem - Dr. Furák József Cikksorozatunkban olyan embereket szólaltatunk meg, akik a községünkben gyerekeskedtek, itt jártak általános iskolába és az élet művészeti, tudományos és egyéb területein kiemelkedőt alkottak. Ebben a hónapban Dr. Furák József mellkassebészt,, a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika mellkassebészeti osztályának vezetőjét ajánlom figyelmükbe. Kérem mutassa be a közvetlen családot (szülők, testvérek), a község melyik részén laktak, szomszédok, gyerekkori jó barátok kik voltak? Az Önt tanító pedagógusok közül ki volt Önre nagy hatással? 965-ben születtem Makón, és gyermekéveimet 4 éves koromig Apátfalván töltöttem. A Kossuth utca elején laktunk szüleimmel és testvéremmel, egy boldog családban. Szüleim sokat dolgoztak, ennek ellenére odafigyelésüket, segítségüket és támogatásukat mindig és folyamatosan éreztük. Édesapám 6 éve meghalt, de édesanyám még a mai napig a szülői házban lakik. Testvérem, Ilona, tanulmányai miatt hamar Szegedre költözött, így gyerekkori játszótársaim főleg az utcában lakó gyerekek voltak. Ha nem kellett otthon dolgoznunk, akkor nyáron reggeltől késő estig együtt játszottunk, fociztunk, bújócskáztunk, kerékpároztunk. Szoros kapcsolat alakult ki köztünk, ami idővel ugyan átalakult, de a mai napig tart. Egy igazán összetartó és vidám közösségben tölthettem a gyerekkoromat. Szerettem iskolába járni, mert nagyon jó osztályunk volt. Mindenkivel jóban voltam, fiúkkal és lányokkal egyaránt. Abban az időben nem igazán éreztem, de az idő múlásával egyértelművé vált, hogy minden tanárom - tanításával és élet példájával - azon dolgozott és szorgoskodott, hogy későbbi életemben megálljam a helyemet. Szeretettel gondolok minden tanáromra és osztályfőnökömre. Külön tisztelettel gondolok Varga Sinka József tanár úrra, aki akkor a legidősebb tanárom volt és Mátó Mátyás tanár úrra, aki a legfiatalabb tanárunk volt, de közvetlenségével és tekintélyével még is nagy hatással volt ránk. Sport- és tanulmányi versenyekre jártam, és tagja voltam az iskolazenekarnak. A zenekari próbák nagyon vidáman teltek, de Bandi bácsi megfelelő szigorral tudott minket munkára ösztökélni. Nem lenne teljes a visszaemlékezésem, ha nem említeném meg hittanáraimat. Fodor András és Katona István munkája nagy hatással volt későbbi életemre. Hol tanult tovább, milyen középiskolába, melyik orvosi egyetemen végzett? Az általános iskolát követően a szegedi Tömörkény István Gimnáziumban tanultam, majd felvétel nyertem a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karára, ahol 989-ben végeztem. Az orvosi hivatás mely területére szakosodott és kérem írja le választásának érveit. Az egyetemi tanulmányokat követően az Egyetem Baleseti Sebészeti Klinikájára kerültem, majd 4 év múlva az Általános Sebészeti Klinikán folytattam munkámat. 994-ben általános sebészetből szakvizsgáztam, és elkezdtem a mellkas sebészeti munkámat. 997-ben szakvizsgáztam mellkassebészetből, majd 999-ben az országban elsőként európai mellkas sebészeti szakvizsgát tettem. 26-tól vezetem a szegedi Mellkassebészeti Osztályt. Társasági funkcióim közül kiemelném, hogy az Európai Mellkassebészeti Társaság vezetőségi tagja, a Magyar Mellkassebészeti Társaság elnöke, a Magyar Sebész Társaság titkára vagyok. Szeretem a munkámat: mind a gyógyító, mind a tudományos munkámban a világszínvonalat szeretném megvalósítani. Rendszeresen járok kongresszusokra és továbbképzésekre, ahol új eljárásokat sajátítok el és azokat a mindennapi munkámban alkalmazom. Így osztályunkon minden műtétet el tudunk végezni, amit Európa bármely hasonló osztályán végeznek. Munkám értékeléseként az idén megkaptam a Batthyány-Strattmann László díjat. Kérem tájékoztassa olvasóinkat saját családjáról, feleségéről mit tudhatunk, gyerekek hány évesek, hol tanulnak, dolgoznak? Családom egyik része Apátfalván, másik része Szegeden lakik, így kapcsolattartásunk rendszeres. Édesanyámat minden hétvégén meglátogatom, és naponta beszélünk telefonon. Nagyobbik fiam nemzetközi tanulmányok szakon végzett, a kisebbik harmadikos gimnazista. Talán Ő követi anyukája, nagyapja, nagynénje, unokatestvére útját és az orvosi pályát választja. Szabadidejében milyen hobbival foglalkozik, hogy piheni ki ezt az embert próbáló, nagy koncentrációt igénylő hivatást? Tekintettel arra, hogy a néha órákig tartó műtétek fizikailag is megterhelőek, szabadidőmben rendszeresen sportolok. Munkámból adódóan sokat utazok, ami igazi kikapcsolódást jelent számomra. Olvasóink nevében is gratulálok a napokban megkapott Életmű Díj - hoz. Köszönöm, hogy válaszolt kérdéseimre. Kívánok hivatásához jó egészséget, szakmai sikereket, családi életében békességet, boldogságot. Kissné Urgyán Mária (Fénykép forrása: sz. szerk.) Sérelmek a pszichiátrián Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 46 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 6 () , Weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk!"

8 8 Apátfalvi Hírek 24. április NEVEZÉSI LAP - VIRÁGOS APÁTFALVÁÉRT MOZGALOM 24. Név: Cím: Kategória (húzza alá) Nevezési határidő: 24. április 8. Faluház III. kategória esetén további 4 szomszédos vagy szemközti ingatlan címe (további ingatlanok esetén a egy külön folytassa a felsorolást) Telefonszám Apátfalva, Szabadság u. 3. szám alatti parasztház, gáz-központi fűtéssel, nagy kerttel eladó! - Irányár: 2,2 millió Ft. Érd.: 62/ vagy a 6/3/ telefonszámokon Apátfalva, Szegfű u. 4. ház sürgősen eladó áron alul! Tel: 6/7/ Villanymotor meghajtású kukoricamorzsoló eladó! Kölcsey u. 43. I.Virágos utcakert, II.Virágos utcakert, III.Gondozott utcakert, III. Virágos, gondozott utcakép IV. Virágos, gondozott intézmény, V. Településrész takarítás NYILATKOZAT Alulírott nyilatkozom, hogy a szabályokat, tudnivalókat megismertem, elfogadom, a bírálathoz szükséges fotódokumentáció elkészítéséhez hozzájárulok. III. kategória esetében: Alulírott a nevezett ingatlanok képviseltében nyilatkozom, hogy a résztvevők a szabályokat, tudnivalókat megismerték, a bírálathoz szükséges fotódokumentáció elkészítéséhez hozzájárulnak. Apátfalva, 24. hónap nap aláírás Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökké, ha látni akarunk felnézünk az égre, a csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejár! Fájó szívvel emlékezünk Farkas Mária halálának. évfordulóján. Gyermekei és Szülei Megemlékezés Egy váratlan percben életed véget ért, mint vihar a rózsát a halál tépte szét. Fájó szívvel emlékezünk Ifj. Jánosi Ferenc halálának. évfordulóján. Szerető Családja BÍRÓ-KER Nyitva: H-P 7-7 óráig Szombaton: 7-2 óráig Vasárnap: zárva Cement Oltott mész Gipszkarton Hőszigetelők Festékek Fenyő fűrészáru Szögek, csavarok Kerítésléc, oldeszka Kerti szerszámok Homok kiszállítás Bíró Antal H-Apátfalva, Aradi u. 6/a 6-2/ /2/ REKVIUM Temetkezési vállalkozás apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési szolgáltatásokkal áll rendelkezésre Koporsós és urnás temetések lebonyolítása Otthoni és kórházi elhalálozás esetén is Kegyeleti tárgyak értékesítése Gyászjelentés újságban való megjelenítése Ügyelet a nap 24 órájában Bíró Rita Apátfalva Aradi u. 6/a Tel: 6/2/ , 6-2/ Április hónaptól éti csiga felvásárlás! Tel.: 6/3/ Áttelelő hagyma eladó! Tel: 6/2/ APÁTFALVI HÍREK Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata Szerkeszti a Szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 693 Apátfalva, Templom u Tel.: 62/52-4 Lapzárta: minden hónap 3-án Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes Készült: 3 példányban Megjelenik: havonta egy alkalommal Nyomda: Makói Nyomda ISSN

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 4.szám 2013. április Nyílt levél az apátfalvi Sziget földterületek megmentése érdekében Tisztelt Sziget-tulajdonosok! Jelen

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése. 90. születésnap Anna néni köszöntése

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése. 90. születésnap Anna néni köszöntése Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VI. évfolyam 3.szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Családját az 1848-49 es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja IX. évfolyam 7. szám 2014. július HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Maros-völgyi LEADER Egyesület Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel

Részletesebben

Nemzetiségi Nap rendezvényére.

Nemzetiségi Nap rendezvényére. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 12. szám 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván Apátfalva Község Képviselő-testülete nevében

Részletesebben

Választási Híradó. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. V. évfolyam 4. szám 2010. április

Választási Híradó. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. V. évfolyam 4. szám 2010. április Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 4. szám 2010. április Választási Híradó A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE A 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 1. fordulóját

Részletesebben

Október hónapban ismét három apátfalvi polgárt köszöntöttünk. 90. születésnapja alkalmából

Október hónapban ismét három apátfalvi polgárt köszöntöttünk. 90. születésnapja alkalmából Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 11. szám 2013. november Október hónapban ismét három apátfalvi polgárt köszöntöttünk 90. születésnapja alkalmából Ludányi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG!

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG! Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 2. szám 2010. február Választási Híradó Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása

Részletesebben

a l a u z K K u n f e h é r t ó i Baba Mama Klubról HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2014. április 10-én 16.00 órától www.kunfeherto.

a l a u z K K u n f e h é r t ó i Baba Mama Klubról HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2014. április 10-én 16.00 órától www.kunfeherto. www.kunfeherto.hu K Községi közéleti havilap XX. évfolyam 4. szám Ára: 100 Ft LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai A növényi hulladék égetése

Részletesebben

A Köztársasági Elnök a Helyi Önkormányzati Képviselők és a Polgármesterek általános választásának

A Köztársasági Elnök a Helyi Önkormányzati Képviselők és a Polgármesterek általános választásának Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 8. szám 2010. augusztus Helyi Önkormányzati Képviselők és Polgármester Választás A Köztársasági Elnök a Helyi Önkormányzati

Részletesebben

Csengelei. hírek. Csongrád megyében járt a magyar NBII-es válogatott. Magyar Posta Szûrõkamionja. Huzella Péter Csengelén.

Csengelei. hírek. Csongrád megyében járt a magyar NBII-es válogatott. Magyar Posta Szûrõkamionja. Huzella Péter Csengelén. 2010. május 8. Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes A közönség A szûrõbusz Huzella Péter Csengelén (7. old.) Csengelén volt a Magyar Posta Szûrõkamionja

Részletesebben

1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja XXII. évf. 3. szám l 2015. március l Ingyenes 1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A Tartalomból Közmeghallgatás a körforgalomról A 30-as főút bagi bekötőjénél megvalósítandó körforgalom

Részletesebben

Megújul az apátfalvi iskola

Megújul az apátfalvi iskola Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja IV. évfolyam 8.szám 2009. augusztus Főbb híreink! 2. old.: 100. születésnapját ünnepelte Juliska Néni / Tájékoztató a krízishelyzetbe

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

legjobb ötleteket megvalósítjuk, bár tudni kell, hogy az úgynevezett idõkapszula nem igazán nagy (9 25 cm).

legjobb ötleteket megvalósítjuk, bár tudni kell, hogy az úgynevezett idõkapszula nem igazán nagy (9 25 cm). Új toronycsúcsot kap a beltéri templom Nagy esemény történt 2007. április 14-én, szombaton településünkön, olyan dolog, mely nagy valószínûséggel csak egyszer történik meg egy emberöltõ alatt. Leemelték

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl A Képviselõ-testület 2013. évi utolsó ülésén a következõ fontosabb döntések születtek: A helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv felülvizsgálata ismét napirenden volt: három kérelmet vizsgált

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

Versmondó-, matematika-, szavaló-, rajzverseny és kézilabda eredmények az iskolából. 04-05. oldal

Versmondó-, matematika-, szavaló-, rajzverseny és kézilabda eredmények az iskolából. 04-05. oldal MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 4. szám 2014. április 15. 2014 /04 03. oldal 08. oldal POLGÁRMESTERI SOROK SIKEREK 14. oldal SZÉP PORTA - PÁLYÁZAT Jó ötlet volt, hogy sokan felajánlották

Részletesebben

1848. március 15. Jánoshidai Híradó

1848. március 15. Jánoshidai Híradó Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 1. szám 2009. március 1848. március 15. Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

2015. február XXII. évfolyam 2. szám

2015. február XXII. évfolyam 2. szám Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk! www.facebook.com/racalmas A Rácalmás Televízió adása MINDEN NAP 19 órakor kezdődik. Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken keresztül

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben