ORSZÁGOS LISTÁKRA LEADOTT SZAVAZATOK MCP ÚMP A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI SZOCIÁLDEMOKRATÁK FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS LISTÁKRA LEADOTT SZAVAZATOK MCP ÚMP A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI SZOCIÁLDEMOKRATÁK FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja IX. évfolyam 4. szám 24. április ÓVODAI BEÍRATÁS Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy 24. április ig, minden hétköznap 8-6 óráig lehet beíratni a gyermekeket az óvodák kiscsoportjaiba, a 24/25 nevelési évre. Beíratás helye: Maros utcai óvoda A nyár folyamán minden óvoda és a leendő csoportot vezető óvó nénik, szeretettel várják a leendő óvodás gyerekeket, és természetesen a szülőket, ismerkedés, látogatás céljából, melynek eredménye lehet a zökkenőmentes óvodai beszoktatás. Kérjük, a nyár folyamán többször látogassanak be az óvodáinkba. Beírásra kerülnek a 2. július.- és 22. június 3. között született gyerekek. A 22. március 3.-ig született gyerekek szeptembertől kerülnek óvodai ellátásba, már 2.5 éves kórtól, ha a kisgyermek szobatiszta. A 22. április. után született gyerekek folyamatosan, amikor a 2.5 éves korukat betöltötték és szobatiszták lettek, jöhetnek óvodába. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata Orvosi igazolás a közösségbe lépéshez A gyermek TAJ száma A szülő Személyi Igazolványa, Lakcím-kártyája A biztosítás megkötéséhez pénz Kérjük a fenti időpont pontos betartását. Nagy szeretettel várunk minden óvodást és szülőt. Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal az óvoda vezetéséhez. Apátfalva, Faragó Erzsébet Intézményvezető Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Országgyűlési képviselő választás szavazóköri eredményei községünkben A 24. április 6-i országgyűlési képviselők általános választásán Apátfalván a névjegyzékbe 2528 választópolgár került felvételre. I. számú szavazókörben (Faluház) 84 fő, II..számú szavazókörben (Rákóczi utcai óvoda) 848 fő, III. számú szavazókörben (Dózsa Gy. utcai óvoda) 866 fő. A választáson megjelent 32 fő (I.sz. kör: 442, II.sz.kör: 446, III.sz.kör. 424). A részvételi arány 5,89%. Az egyéni jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma 287, érvénytelen 25. A listákra leadott érvényes szavazatok száma 297, érvénytelen 5. 7 apátfalvi választópolgár a szavazás napján az ország más településén szavazott az egyéni jelöltekre és a listákra, az ő szavazatuk még változtatni fogja a leadott szavazatok számát. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI JELÖLTEKRE LEADOTT SZAVAZATOK Nagy-Bandó András Gera Katalin Surányi Vivien Havránek Ferenc Dr. Lázár János Kovács László Dr. Kiss Attila Novák Szabolcs Ákos Tóth Ernő Nagy Attila Csőköly Sándor Kovács Irén Judit Varga Péter Muzsla Jánosné ORSZÁGOS LISTÁKRA LEADOTT SZAVAZATOK MCP ÚMP A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT MUNKÁSPÁRT SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI SZOCIÁLDEMOKRATÁK FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT KTI ÚDP EGYÜTT 24 FIDESZ-KDNP ZÖLDEK PÁRTJA SEM ÖSSZEFOGÁS LMP MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP JESZ JOBBIK LMP ZÖLDEK MUNKÁSPÁRT EURÓPAI BALOLDAL FIDESZ-KDNP SZOCIÁLDEMOKRATÁK JOBBIK FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT KISGAZDAPÁRT-MIÉP FÜGGETLEN MGP KTI MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP A HAZA NEM ELADÓ PÁRT A Helyi Választási Iroda megköszöni a szavazatszámláló bizottságok elnökeinek és tagjainak a szavazás napján végzett pontos, lelkiismeretes munkájukat: I.sz. szavazókör Laczi Istvánné, Dr. Kovács József, Oláh Andrásné, Veréb Anett, Antal József, Somogyi Pál, Tóth Bernadett, Szopori Lászlóné; II.sz. szavazókör Bakáné Nagy Gyöngyi, Szilvási Mátyásné, Borbély Imréné, Antal Györgyné, Bökönyiné Dobó Katalin, Veréb Erika, Czigeldrom-Korom Zoltán, Varga Zoltánné; III.sz. szavazókör Bálintné Nagy Erika, Szabó Edit, Bunyeváczné Bakai Ágota, Kányási József, Antal János, Vastag Antalné, Kucsora István, Nagy Istvánné

2 2 Apátfalvi Hírek 24. április Ü L É S E Z E T T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T 24. március 25-én ülésezett a képviselőtestület. A képviselő-testület módosította a 23. évi költségvetési rendeletét. A jelenlegi költségvetési rendeletmódosítás a 23. december 3-ig történt leutalásokat tartalmazza, a bevétel e Ft, a kiadás e Ft és a kiegészítő támogatás. e Ft. Megtárgyalásra és elfogadásra került az önkormányzat 23. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló. A 23. évi költségvetés eredeti előirányzata: bevételi főösszege e Ft, a kiadási főösszege e Ft, a kiegészítő támogatás e Ft. A 23. évi zárszámadási rendeletet a képviselő-testület e Ft bevétellel, e Ft kiadással és 7.67 e Ft módosított pénzmaradvánnyal fogadta el. A 23. évi tényleges bevétel mintegy 5. e Ft-al több a módosított előirányzatnál, mivel a költségvetésben betervezett saját bevétel mintegy 4. e Ft-al nagyobb összegre teljesült mint a tervezet bevétel, illetve a 22. évi pénzmaradványból felhasznált 56. e Ftból csak 2. e Ft-nak lett tervezve előirányzat a költségvetésben. Beszámoló hangzott el a Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház Szociális Alapszolgáltatási Központ és a családi napközi 23. évi munkájáról. Az intézmény feladata a szociálisan rászorultak, illetve a település teljes lakossága részére információs szolgáltatást és személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása az ellátási területén jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, egyéb szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése, tanácsadás biztosítása, az alapellátást nyújtó szociális ellátási formák tevékenységének összehangolása. 23-ban az étkeztetés szakfeladaton összesen 3864 adag ebédet biztosított az intézmény. Ebből helyben fogyasztás 334 adag, elvitel 2657 adag és kiszállítás 7867 adag (ez 352 adaggal kevesebb, mint 22-ben). Házi segítségnyújtás: 23. évben összesen 7 fő részesült házi segítségnyújtásban. A gondozónők az ellátottakat 835 alkalommal látogatták meg és végezték el a szükséges feladatokat. A gondozásra fordított idő 94 óra. A családsegítő szolgálatot általában anyagi problémák, lelki- és mentális problémák, családi- kapcsolati gondok, életviteli gondokkal és egészség károsodással kapcsolatos problémákkal keresik fel. A gyermekjóléti szolgálatot anyagi problémák, magatartási problémák, gyermeknevelési- beilleszkedési problémák miatt keresték fel. A családi napközi szakmai feladata a gyermekek napközbeni felügyelete, gondozása, ellátása. A gyerekek életkori sajátosságaiból adódóan az idő legnagyobb részét köteletlen játék tölti ki. A képviselő-testület munkaterve alapján a polgármesteri hivatal beszámolt a 23. évi munkájáról. A polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladata és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában. A polgármesteri hivatal végzi és előkészíti a képviselő-testületi és a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítését, a rendeletek kihirdetését, a jegyzőkönyvi kivonatok továbbítását. A nemzetiségi önkormányzatok (cigány, román) képviselő-testületei működési feltételeinek biztosítása a polgármesteri hivatal feladata. 23-ban 6364 ügyirat került iktatásra. A beszámoló részletesen tartalmazza az általános és egyéb igazgatási, továbbá az anyakönyvi, népesség-nyilvántartási, hagyaték, szociálpolitikai, egészségügyi és gyámügyi, közterület, építésügyi, műszaki, közoktatási, közművelődési, pénzügyi és adóügyi tevékenységet. A képviselő-testület megtárgyalta a 24. évi Szent Anna napok programtervezetét. A részletes programokról a község lakói az Apátfalvi Hírekből és a községben kihelyezett plakátokról tájékozódhatnak. Meghatározásra került az óvodai beíratás időpontja. A beíratás időpontja 24. április között lesz, hétköznap 8-6. óráig a Maros u. óvodában. Beírásra kerülnek 2. július. és 22. június 3. között született gyermekek. A 22. március 3-ig született gyermekek szeptembertől kerülnek óvodai ellátásba, már 2.5 éves kórtól, ha a kisgyermek szobatiszta. Az ezután született gyermekek folyamatosan, amikor a 2.5 éves korukat betöltötték és szobatiszták lettek, mehetnek az óvodába. A képviselő-testület megtárgyalta a belvíz elvezetést szolgáló vagyontárgyak felajánlásáról szóló előterjesztést. Az apátfalvi 66/9, 66/, 66/3, 66/8 és a 66/5 hrsz-ú külterületi, az önkormányzat tulajdonában álló és kezelésében lévő belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyásokat és csatornákat felajánlja üzemeltetésre és fenntartásra a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv, az Alsó- Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság részére. Konyhatechnológiai eszközök beszerzése közfoglalkoztatási program keretében bruttó ,-Ft értékben konyhai berendezések és eszközök beszerzésére kerül sor az óvodakonyha részére. A képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentést követően interpellációkra került sor, majd zárt ülés keretében megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos előterjesztést. Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 24. május -i rendezvényekre. 5.: Főzzünk együtt! Minden előre benevezett család és baráti társaság fejenként 4 dkg marhahúst és tűzifát kap a főzéshez. 5.: Májusfa állítás civil szervezetekkel és önkéntesekkel 5.2: Szórakoztató műsor 8.: Amúgy! N.I.N.C.S. zenekar műsora Helyszín: Rendőrség melletti park (Eső esetén a Faluház) MAJÁLIS 24. A főzés jelentkezési határideje: 24. április 24. Helye: a Faluház. A részletes programról később plakátok és meghívók útján értesítjük a tisztelt lakosságot! Mindenkit szeretettel várunk!

3 24. április Apátfalvi Hírek 3 A szabadban történő tűzgyújtás szabályai Pöttyös Mesék mesék, versek az állatokról címmel vers és meseillusztrációs rajzpályázaton vettek részt az Apátfalvi Bíbic Óvoda középső nagycsoportos gyermekei. A Rajzpályázatot Karsai Ildikó, a Városház Galéria vezetője szervezte a makói és a térségi óvodáknak. Az Apátfalvi Óvoda külön dicséretben részesült, mert a térség településeinek óvodái közül egyedül csak a mi óvodánk küldött rajzokat. Nagyon szép eredményeket értünk el, mindhárom óvodából kerültek ki díjazott gyerekek: V. helyezett: : Biró Hédi Dózsa György óvoda (Az I-IV. helyezést makói óvodások kapták.) Dicséretben részesültek: Guti Zoé Róza Maros u-i Óvoda Páncsics Boglárka Dózsa György u-i óvoda Kurusa Fanny Zoé Dózsa György u-i óvoda Raffai Melissza Rákóczi u-i óvoda Sóki Réka Rákóczi u-i óvoda A gyerekek személyesen vehették át díjaikat és a helyezéssekkel járó jutalmakat, mert az óvó nénik bevitték a gyerekeket az eredményhirdetésre, ahol megtekinthették a kiállítást is. Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő óvodapedagógusoknak egyaránt. 24. MÁRCIUS HAVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK SZÜLETÉS 3.4.: Molnár Jázmin Krisztina Édesanyja: Dömötör Krisztina Édesapja: Molnár Csaba Apátfalva, Kereszt u. 4. HALÁLESET Dinnyés Mihályné (Szabó Julianna) Apátfalva, Széchenyi István u.. Élt: 88 évet Kollár István Apátfalva, Dózsa Gy. u. 5. Élt: 56 évet Novaki Stefan Apátfalva, Béke u. 9. Élt: 73 évet Bárdos Andrásné (Bárdos Mária) Apátfalva, Liget u. 8. Élt: 84 évet Kerekes Mihályné Apátfalva, Templom u. 93. Élt: 77 évet Varga András Apátfalva, Templom u. 7. Élt: 66 évet HÁZASSÁGKÖTÉS márciusban nem volt. A szabadban történő tűzgyújtást a 28/2. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba lépett ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZA- BÁLYZAT tartalmazza: Az égetések szabályai az OTSZ 66. alapján: Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység. A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni. A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. Kukoricatarló-égetésnél a fentiekben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A cséplési hulladékok, így pillangósvirágú magvak hulladékai és egyéb hulladék, a fatisztogatás hulladékai (a továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkek és az arankafoltok megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok betartásával csak a helyszínen égethetők. Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében a. a tarlót vagy az érintett szakaszokat az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelõ, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani, b. a tarlóégetést 3 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, c. a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani, d. a tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai az OTSZ 567., 568. és 569. alapján: Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint a helyi sajátosságnak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő szükség esetén műszeres felügyeletet köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltségek szükség esetén a fentiekben szereplő tűzvédelmi jogszabályi előírások megtartását ellenőrzik.

4 4 Apátfalvi Hírek 24. április Létrejött a BTC EGTC fürdőprogram. A Banat- Triplex Confinium EGTC kezdeményezésére összefogott a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő és a makói Hagymatikum Gyógyfürdő. A két fürdő összefogásában kedvezményt biztosítanak az EGTC lakossága számára. A kedvezmény lényege, hogy 2 Ft kifizetése esetén a kupon tulajdonosa mindkét fürdőt igénybe veheti 24. április június 3. időszak vonatkozásában. A kedvezményes kupon egy fő belépésére jogosít mindkét fürdőbe. A jegy árának kifizetése az először látogatott fürdőnél esedékes, a másik fürdő látogatása ez által díjmentes, a lepecsételt kupon felmutatása ellenében. Létrejött a BTC EGTC fürdőprogram Következőt kell tennie:. Kérjük az újságból vágja ki a fürdőjegyet! ( jegy fő belépésére jogosít!) 2. Töltse ki az adatokat (név; település; ) a megadott helyeken. 3. Az első fürdő látogatásához a kivágott és kitöltött fürdőjegy felmutatása és a 2 Ft megfizetése szükséges. Az első fürdő pecsételés, aláírás, dátumozás és az adatok kivágását követően viszszaadja a fürdőjegyet. A második fürdő ingyenes látogatása 24. június 3-ig a visszakapott, lepecsételt, aláírt és dátumozott fürdőjegy átadásával lehetséges. További fürdőjegy ingyenesen letölthető a honlapról! Kellemes időtöltést kívánunk! Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a nagysikerű jótékonysági koncertet támogatták: ASS Berendezések Gyára Makó, Apátfalvi Takarékszövetkezet, Dr. Lázár János országgyűlési képviselő, Bakos Tamás Makói Bakos Optika, Gyenge József, Gyenge Attila, Beke Lovasszállás, Czagány József, Antal Jánosné, Lipták Mihályné, Langó Imre, Jánosi Szabolcs, Sókiné Kubinyi Éva, Végh Imre, Köszönet Vargáné Nagyfalusi Ilona,Méreg Imre, Veréb Máté, Bíró Antal, Pedró Söröző, Apátfalvi Faluház, Antal Lászlóné, Fejes Jánosné Marika, Bíró Sándorné, Kerekes Róbert, Varga Sándorné, Czigeldrom Korom Zoltán, Zöllei Mihályné, Mátó Ilona, Sóki Mátyásné, Kormi KER KFT Korom Ferencné, Varga István (Kölcsey u.), Tari Józsefné, Kispál Szabolcs Fabolt, Olasz Pékség és Bajusz László Makó, Antal Mihályné. Veréb Anett

5 24. április Apátfalvi Hírek 5 Jól van, derék és hű szolga, menj be Urad örömébe! Gondolatok Kovács Tibor atya halálára Szomorú napként vonul be Apátfalva életébe 24. március 5-e, hamvazószerda. Türelemmel viselt betegsége után, Tibor atya visszaadta halhatatlan lelkét Teremtőjének. Pedig bizakodtunk, reménykedtünk, hogy hátha Amikor ezeket a sorokat olvassák, egy olyan nagyszerű ember emléke idéződik fel előttünk, aki Istentől kapott tehetségét 6 esztendőn keresztül Apátfalván, majd Királyhegyesen és Magyarcsanádon is a rábízott lelkek javára kamatoztatta. Van egy régi mondás: Úgy élj, hogy amíg vagy, ne vegyenek észre, de ha távozol, akkor nagyon hiányozzál! Ez a mondás illik Tibor atya szolgálatára is: szolgálata során nem a saját, hanem mások lelki épülését helyezte előtérbe, tettei pedig önmaguktól beszélnek. Sokan idéztek fel vele kapcsolatos emlékeket, és mindegyikből felsejlik az őszinte tisztelet irányába. Mi viszont a viszontlátás hitével emlékezzünk rá, mivel a Mennyország, ahova ő távozott, számunkra is nyitva áll. Emlékezzünk meg róla imáinkban, és kérjük közbenjárását Istennél magunk és szeretteink számára. Nyugodjék békében! Méltatlan utóda: Jánosi Szabolcs Március 5-én színvonalas ünnepi műsort adott az Apátfalvi Pódium Színpad, Monoki Mariann vezetésével. Bakáné Nagy Gyöngyi és Antalné Borbély Judit segítségével egészségnap volt az intézményben március 27-én, csütörtökön 4 órától. Bőrgyógyász orvos várta a látogatókat, vérnyomás- és vércukormérés, testsúlymérés is volt annak érdekében, hogy megelőzzük az egészségkárosodást. Mintegy 5 fő vette igénybe a térítésmentes vizsgálatokat és ezt követően megkóstolták a gyümölcs- és zöldségsalátákat, melyek mindenkinek ízlettek. Köszönjük a védőnők és Varga Orsolya vállalkozó segítségét! 28-án, pénteken 7 órakor Czibolya Kálmán, a Makói Videó Stúdió vezetője nyitotta meg a Ló és lovasa kiállítást. Két testvérről szólnak a gyönyörű képek, Varga Lászlóról és Varga Tamásról, testvérük, Réka társaságában. A nézők elsőként egy rövidfilmet láttak a család életéről, központban a fiúkkal. A filmet készítő Czibolya Kálmán régóta követi életüket, a téli szánkózástól az eredményeket hozó fogathajtó versenyig. A megnyitóban részletesen szólt a filmről, annak hatásáról és család fontos szerepéről. Ezúton kívánunk jó egészséget és további sikeres versenyeket az egész családnak! Külön cikk szól majd a 3-án, vasárnap megrendezett Süss fel nap, fényes nap, jöjjön a tavasz, vesszen a tél című műsorról, mely igen nagy sikert aratott. Áprilisi, májusi előzetes: -én, csütörtökön 8 órától a Dömötör István Foto Klub várja a régi képek iránt érdeklődőket, ebben a szezonban utoljára. Ősszel folytatódik ez a program is. Ezúton köszönjük Dömötör Béláné Erzsikének és férjének Bélának a digitalizálást, a múlt emlékeinek megőrzését és a kellemes, jó hangulatú beszélgetős délutánokat. Ugyancsak csütörtökön, 7 órától a Fabula a faluba vetélkedősorozat lesz a könyvtárban. Most a Faluház csapata állítja össze a kérdéseket és várja sok szeretettel a régi és új csapatokat. Mi újság a Pódium Színpad háza táján? Monoki Mariannt, a csoport vezetőjét kérdeztük. Ez év március 5-én az Apátfalvi Pódium Színpad tagjai adtak ünnepi műsort. Hogyan készültek erre? Nagy örömünkre szolgált, hogy felkérést kaptunk a falu március 5-i, ünnepi műsorának összeállítására, bemutatására. A tavaly nyáron, a falunapon előadott népi komédia után, igazi kihívást jelentett számunkra, hogy egy másfajta műfajban is bemutatkozzunk. A szerkesztett műsorban igyekeztük az 848-as forradalom jeles eseményeit versekkel, prózai szövegekkel és korabeli visszaemlékezésekkel (Petőfi, Jókai naplója részletek) feleleveníteni. Népdallal emlékeztünk meg a Kossuth toborzásáról, a szabadságharc csatáit pedig a Kormorán együttes dalaival idéztük a fel. Fontosnak tartottam, hogy a csoport minden tagja részt vegyen a műsorban. A hangszín, az egyéniség és az egyéni beállítódás határozta meg számomra, hogy ki, milyen szöveget vagy verset kap az összeállításban. A műsorra kb. két hónapig próbáltunk, az alkalmak jó hangulatban teltek. Igyekeztünk megmutatni, hogy a csoport nemcsak a komédia műfajában értékes, hanem a nemzeti kultúrát is szívén viseli. Mire készülnek jelenleg, mit látunk majd a csoporttól legközelebb? Jelenleg egy Petőfi-versre készült adaptációt, A tintásüveg című darabot próbáljuk, valamint a falunapra is készülünk, egy tavalyihoz hasonló vígjáték bemutatásával. Köszönjük a válaszokat és további eredményes munkát kívánunk! Virágos Apátfalváért Mozgalom KATEGÓRIÁK I. Virágos utcakert II. Gondozott utcakert (azon ingatlanok kategóriája, amelyek tulajdonosai nem a virágosításra helyezik a hangsúlyt, de rendszeren gondozzák ingatlanjuk előtti közterületet, utcaszakaszt, füvet nyírnak, esetleg fák, cserjék ültetésével parkosítanak) III. Virágos, gondozott utcakép (legalább 5 szomszéd vagy szemközti ingatlan nevezhet) IV. Virágos, gondozott intézmény (közintézmények, közforgalmú üzletek, közszolgáltatók, műhelyek, stb.) V. Településrész takarítás (Közösségi kategória, munkahelyi közösségek, baráti társaságok, civil szervezetek nevezhetnek.) Nevezési lap a 8. oldalon ill. a Faluházban! Érd.: 6/2/ sz. telefonon

6 6 Apátfalvi Hírek 24. április Egy est, ahol elhangzott egy szó Egy szó, ami átölelt Egy szó, ami csodákra képes Egy szó, ami jelen volt A szó a szeretet. Egy est, ahol minket átölelt a szeretet, Szeretet, ami csodákra képes. Kedves Apátfalviak! Hálás szívvel köszönjük a családom nevében is, hogy a Laci gyógykezelésére szervezett jótékonysági esten ennyi segíteni akaró ember megjelent. Nagyon jó érzés volt látni ezt a rengeteg embert, akik segítségünkre siettek. Külön köszönet Veréb Anettnak és családjának, hogy időt és energiát nem kímélve megszervezték nekünk ezt a szép estét. Nélkülük ez nem valósulhatott volna meg. Köszönet Farkas Évának, Veréb Lászlónak a szívhez szóló beszédért, a kedves fellépőknek, támogatóknak és közreműködőknek, akik hozzájárultak a jótékonysági est sikeréhez. Szeretnénk megköszönni az est során összegyűlt pénzadományt. Azoknak is szeretnénk megköszönni, akik nagy meglepetésünkre, örömünkre még a rendezvény előtt és után is felkerestek bennünket. Hálásak vagyunk és nagyon köszönjük. Az est előtt, az est folyamán és azóta adományokból befolyt összeg: 492.5,- Forint. Köszönjük szépen Váriné Erzsike néninek és Tamás Editnek a gyönyörű festményeket, amelyekkel megajándékoztak bennünket. Örök emlék számunkra, ami az est emlékét őrzi. Nagyon köszönjük Vajda Lászlónak és Török Zoltánnak, akik még az est előtti héten felkerestek bennünket és felajánlották, hogy bekötik a szennyvízcsatornát, ami már meg is valósult. Lacinak óriási segítség volt lelkileg, amit kapott a műsortól. Érezte a szeretet, összefogás erejét. Nagy erőt adott neki az előtte álló műtétre. Pesten fogják műteni és műtét után rehabilitációs osztályon folytatják gyógykezelését. Köszönjük gyógymasszőr, gyógytornász és logopédus lelkiismeretes, kitartó munkájukat. Végezetül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni Vancsó Istvánnak és azoknak, akik a 7 év alatt bármikor segítségünkre siettek, támogattak bennünket. Nagyon köszönöm fiamnak, aki a legnagyobb lelki erőt adja mindkettőnknek. Remélem hamarosan teljesül a legnagyobb álma, hogy focizhasson apukájával. Herczeg László és családja Honnan jött az ötlet e nagyszabású programhoz? A Makói Forgatós Táncegyüttesben ismerkedtem meg a táncjátékkal, azzal, hogyan lehet keretbe foglalni egy történetet, hogyan lesz eleje, vége. Doktor László több ilyen fellépést koreografált, tőle tanultam. Emlékeim szerint Apátfalván még nem volt ehhez hasonló, ezért választottam ezt. 64 gyerek táncolt itt, a Bíbic óvoda zeneóvodásai, a Kardos István Néptánc csoport kezdő, haladó és felnőtt tagjai. A próbák már januárban elkezdődtek és kemény munkával, sok-sok próbával létrehoztuk a produkciót. Három népszokást elevenítettük fel, a villőzést, a zöldág járást valamint kiszézést, bábégetéssel. A villőzés a zoborvidéki falvakban virágvasánapi leányszokás, volt, ahol a villőágakat feldíszítették, a házakat sorra járták és az ottaniak férjhez menést kívántak a résztvevőknek. A zöldágjárás a Dunántúl déli részén a lányok énekes játéka, a tavasz érkezését, a tavasz behozását jelképezi. Az Apátfalvi hagyományőrző csoport, az idei évet is mozgalmasan kezdte, ugyanis a farsangban, már február 22-én vendégszerepelt Kövegyen, ahol az Apátfalvi aratás című műsorát mutatta be, igen hálás közönség előtt. A műsor után kötetlen beszélgetés és vendéglátás várta a fellépőket. Ezúton is szeretnénk megköszönni a meghívást és a vendéglátást. Tavaszváró ünnep A sikeres rendezvényről és a további tervekről Csenteri Andrea néptánc oktatót kérdezzük. A kiszézés és bábégetés a legnépszerűbb télűző szokás, ahol egy szalmabábot végighordoznak a faluba, majd rituális keretek között elégetik vagy vízbe dobják. Nagy sikere volt a programnak, több százan jöttek el. A szülők hatalmas segítséget jelentettek, rendszeresen hozták próbára a gyerekeket, öltöztettek, hajat fontak. Köszönjük nekik és támogatóinknak, akik pogácsával, süteménnyel kedveskedtek a táncosoknak. Milyen tervek vannak az elkövetkező időszakra, mire készülnek a táncosok? Évzáró gála lesz Szegeden és itt Apátfalván is, a vasárnapi sikerre tekintettel felkérést kaptunk pünkösdi szereplésre. Folytatódik a koreográfiák tanulása, a kicsik dél-alföldi táncokat tanulnak, a nagyobbak folytatják a rábaközi tánc gyakorlását, külön a fiúknak seprű tánc lesz. A felnőttek apátfalvi táncot tanulnak, ezekkel szeretnénk majd bemutatkozni. Kívánunk további sikereket a csoport minden tagjának! Mi újság az Apátfalvi Hagyományőrző Csoportnál? Bírálat, szabályok, tudnivalók: Tőtős Hortenziát a csoport vezetőjét kérdezzük. Március -én farsangi batyus bálon szerepeltünk, Csanádpalotán, mely meghívást már a múlt év végén kaptuk. Erre az alkalomra, farsangi húshagyó keddi mulatsággal készültünk, mely produkció Bálint Sándor gyűjtései és a hagyományőrző csoport idősebb tagjai emlékezései, valós történések alapján készült. Zenei kíséretét továbbra is a csoport zenekara biztosította, melyet ezúton is szeretnék megköszönni, nem kevésbé vendéglátóinknak, akik szeretettel és nagy örömmel fogadtak bennünket. A csoport a közeljövőben is készül megmutatni magát, meghívást kapott Pusztaszerre, ahol egy pünkösdi rendezvényen közösen fellépnek a pusztaszeri hagyományőrzőkkel. A hagyományőrző csoport legújabb produkcióját, a farsangi szokásokat felelevenítő műsort a falunapon mutatjuk be a településnek, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves támogatónk segítségét, mindazoknak a szervező munkáját, akik segítenek abban, hogy munkánk és felkészüléseink gördülékenyen menjenek. Kívánunk a csoport minden tagjának sikeres szerepléseket és jó egészséget! Virágos Apátfalváért Mozgalom! A nevezési lapokat április 8-ig a Faluházban kell leadni! A nevezett ingatlan bírálatát a mozgalmat szervező civil szervezetek (Civil Fórum) által delegált független, szakmailag kompetens tagokból álló Bíráló Bizottság végzi. A bírálatra 24. május. és 24. október 5. között háromszor kerül sor, minden esetben fotódokumentáció készül. Főbb bírálati szempontok: gondozottság, esztétikai összhatás. Minősítés: 5- rózsa Az ünnepélyes eredményhirdetésre 24. novemberében kerül sor.

7 24. április Apátfalvi Hírek 7 Apátfalváról jöttem - Dr. Furák József Cikksorozatunkban olyan embereket szólaltatunk meg, akik a községünkben gyerekeskedtek, itt jártak általános iskolába és az élet művészeti, tudományos és egyéb területein kiemelkedőt alkottak. Ebben a hónapban Dr. Furák József mellkassebészt,, a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika mellkassebészeti osztályának vezetőjét ajánlom figyelmükbe. Kérem mutassa be a közvetlen családot (szülők, testvérek), a község melyik részén laktak, szomszédok, gyerekkori jó barátok kik voltak? Az Önt tanító pedagógusok közül ki volt Önre nagy hatással? 965-ben születtem Makón, és gyermekéveimet 4 éves koromig Apátfalván töltöttem. A Kossuth utca elején laktunk szüleimmel és testvéremmel, egy boldog családban. Szüleim sokat dolgoztak, ennek ellenére odafigyelésüket, segítségüket és támogatásukat mindig és folyamatosan éreztük. Édesapám 6 éve meghalt, de édesanyám még a mai napig a szülői házban lakik. Testvérem, Ilona, tanulmányai miatt hamar Szegedre költözött, így gyerekkori játszótársaim főleg az utcában lakó gyerekek voltak. Ha nem kellett otthon dolgoznunk, akkor nyáron reggeltől késő estig együtt játszottunk, fociztunk, bújócskáztunk, kerékpároztunk. Szoros kapcsolat alakult ki köztünk, ami idővel ugyan átalakult, de a mai napig tart. Egy igazán összetartó és vidám közösségben tölthettem a gyerekkoromat. Szerettem iskolába járni, mert nagyon jó osztályunk volt. Mindenkivel jóban voltam, fiúkkal és lányokkal egyaránt. Abban az időben nem igazán éreztem, de az idő múlásával egyértelművé vált, hogy minden tanárom - tanításával és élet példájával - azon dolgozott és szorgoskodott, hogy későbbi életemben megálljam a helyemet. Szeretettel gondolok minden tanáromra és osztályfőnökömre. Külön tisztelettel gondolok Varga Sinka József tanár úrra, aki akkor a legidősebb tanárom volt és Mátó Mátyás tanár úrra, aki a legfiatalabb tanárunk volt, de közvetlenségével és tekintélyével még is nagy hatással volt ránk. Sport- és tanulmányi versenyekre jártam, és tagja voltam az iskolazenekarnak. A zenekari próbák nagyon vidáman teltek, de Bandi bácsi megfelelő szigorral tudott minket munkára ösztökélni. Nem lenne teljes a visszaemlékezésem, ha nem említeném meg hittanáraimat. Fodor András és Katona István munkája nagy hatással volt későbbi életemre. Hol tanult tovább, milyen középiskolába, melyik orvosi egyetemen végzett? Az általános iskolát követően a szegedi Tömörkény István Gimnáziumban tanultam, majd felvétel nyertem a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karára, ahol 989-ben végeztem. Az orvosi hivatás mely területére szakosodott és kérem írja le választásának érveit. Az egyetemi tanulmányokat követően az Egyetem Baleseti Sebészeti Klinikájára kerültem, majd 4 év múlva az Általános Sebészeti Klinikán folytattam munkámat. 994-ben általános sebészetből szakvizsgáztam, és elkezdtem a mellkas sebészeti munkámat. 997-ben szakvizsgáztam mellkassebészetből, majd 999-ben az országban elsőként európai mellkas sebészeti szakvizsgát tettem. 26-tól vezetem a szegedi Mellkassebészeti Osztályt. Társasági funkcióim közül kiemelném, hogy az Európai Mellkassebészeti Társaság vezetőségi tagja, a Magyar Mellkassebészeti Társaság elnöke, a Magyar Sebész Társaság titkára vagyok. Szeretem a munkámat: mind a gyógyító, mind a tudományos munkámban a világszínvonalat szeretném megvalósítani. Rendszeresen járok kongresszusokra és továbbképzésekre, ahol új eljárásokat sajátítok el és azokat a mindennapi munkámban alkalmazom. Így osztályunkon minden műtétet el tudunk végezni, amit Európa bármely hasonló osztályán végeznek. Munkám értékeléseként az idén megkaptam a Batthyány-Strattmann László díjat. Kérem tájékoztassa olvasóinkat saját családjáról, feleségéről mit tudhatunk, gyerekek hány évesek, hol tanulnak, dolgoznak? Családom egyik része Apátfalván, másik része Szegeden lakik, így kapcsolattartásunk rendszeres. Édesanyámat minden hétvégén meglátogatom, és naponta beszélünk telefonon. Nagyobbik fiam nemzetközi tanulmányok szakon végzett, a kisebbik harmadikos gimnazista. Talán Ő követi anyukája, nagyapja, nagynénje, unokatestvére útját és az orvosi pályát választja. Szabadidejében milyen hobbival foglalkozik, hogy piheni ki ezt az embert próbáló, nagy koncentrációt igénylő hivatást? Tekintettel arra, hogy a néha órákig tartó műtétek fizikailag is megterhelőek, szabadidőmben rendszeresen sportolok. Munkámból adódóan sokat utazok, ami igazi kikapcsolódást jelent számomra. Olvasóink nevében is gratulálok a napokban megkapott Életmű Díj - hoz. Köszönöm, hogy válaszolt kérdéseimre. Kívánok hivatásához jó egészséget, szakmai sikereket, családi életében békességet, boldogságot. Kissné Urgyán Mária (Fénykép forrása: sz. szerk.) Sérelmek a pszichiátrián Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 46 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 6 () , Weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk!"

8 8 Apátfalvi Hírek 24. április NEVEZÉSI LAP - VIRÁGOS APÁTFALVÁÉRT MOZGALOM 24. Név: Cím: Kategória (húzza alá) Nevezési határidő: 24. április 8. Faluház III. kategória esetén további 4 szomszédos vagy szemközti ingatlan címe (további ingatlanok esetén a egy külön folytassa a felsorolást) Telefonszám Apátfalva, Szabadság u. 3. szám alatti parasztház, gáz-központi fűtéssel, nagy kerttel eladó! - Irányár: 2,2 millió Ft. Érd.: 62/ vagy a 6/3/ telefonszámokon Apátfalva, Szegfű u. 4. ház sürgősen eladó áron alul! Tel: 6/7/ Villanymotor meghajtású kukoricamorzsoló eladó! Kölcsey u. 43. I.Virágos utcakert, II.Virágos utcakert, III.Gondozott utcakert, III. Virágos, gondozott utcakép IV. Virágos, gondozott intézmény, V. Településrész takarítás NYILATKOZAT Alulírott nyilatkozom, hogy a szabályokat, tudnivalókat megismertem, elfogadom, a bírálathoz szükséges fotódokumentáció elkészítéséhez hozzájárulok. III. kategória esetében: Alulírott a nevezett ingatlanok képviseltében nyilatkozom, hogy a résztvevők a szabályokat, tudnivalókat megismerték, a bírálathoz szükséges fotódokumentáció elkészítéséhez hozzájárulnak. Apátfalva, 24. hónap nap aláírás Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökké, ha látni akarunk felnézünk az égre, a csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejár! Fájó szívvel emlékezünk Farkas Mária halálának. évfordulóján. Gyermekei és Szülei Megemlékezés Egy váratlan percben életed véget ért, mint vihar a rózsát a halál tépte szét. Fájó szívvel emlékezünk Ifj. Jánosi Ferenc halálának. évfordulóján. Szerető Családja BÍRÓ-KER Nyitva: H-P 7-7 óráig Szombaton: 7-2 óráig Vasárnap: zárva Cement Oltott mész Gipszkarton Hőszigetelők Festékek Fenyő fűrészáru Szögek, csavarok Kerítésléc, oldeszka Kerti szerszámok Homok kiszállítás Bíró Antal H-Apátfalva, Aradi u. 6/a 6-2/ /2/ REKVIUM Temetkezési vállalkozás apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési szolgáltatásokkal áll rendelkezésre Koporsós és urnás temetések lebonyolítása Otthoni és kórházi elhalálozás esetén is Kegyeleti tárgyak értékesítése Gyászjelentés újságban való megjelenítése Ügyelet a nap 24 órájában Bíró Rita Apátfalva Aradi u. 6/a Tel: 6/2/ , 6-2/ Április hónaptól éti csiga felvásárlás! Tel.: 6/3/ Áttelelő hagyma eladó! Tel: 6/2/ APÁTFALVI HÍREK Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata Szerkeszti a Szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 693 Apátfalva, Templom u Tel.: 62/52-4 Lapzárta: minden hónap 3-án Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes Készült: 3 példányban Megjelenik: havonta egy alkalommal Nyomda: Makói Nyomda ISSN

Szám: 14-6/253-2/2014/M-ÁLT Tárgy: Tájékoztató szabadterületi tűzesetek megelőzésével kapcsolatban. T Á J É K O Z T A T Ó

Szám: 14-6/253-2/2014/M-ÁLT Tárgy: Tájékoztató szabadterületi tűzesetek megelőzésével kapcsolatban. T Á J É K O Z T A T Ó Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség vezető H-8701 Marcali, Templom u. 2. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280 e-mail: marcali.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SZABÁLYAIRÓL (kérelem nyomtatvány megtalálható a tájékoztató végén)

TÁJÉKOZTATÓ AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SZABÁLYAIRÓL (kérelem nyomtatvány megtalálható a tájékoztató végén) TÁJÉKOZTATÓ AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SZABÁLYAIRÓL (kérelem nyomtatvány megtalálható a tájékoztató végén) 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM

Részletesebben

Bata Ádám tű. örgy. Rónai Róbert tű. örgy. Tel.:

Bata Ádám tű. örgy. Rónai Róbert tű. örgy. Tel.: Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-3300 Eger, Vincellériskola u. 5. Tel: (36) 510-620 Fax: (36) 510-624 e-mail: eger.kvk@katved.gov.hu Ügyiratszám: 36010/348-18/2015 ált. Tárgy: Tájékoztató Üi.: Polgármester

Részletesebben

JEGYZŐI ÉRTEKEZLET. A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

JEGYZŐI ÉRTEKEZLET. A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZŐI ÉRTEKEZLET A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Molnár Erik tűzoltó ezredes 2012. október 18. Jogszabályok A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változása

Szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változása Szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változása Értesítjük a lakosságot, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a korábban kiadott tűzgyújtásra vonatkozó közleményt megváltoztatta,

Részletesebben

(6) 1 Tilos az avar és kerti hulladék égetése a füstköd-riadó elrendelésének teljes időtartama alatt.

(6) 1 Tilos az avar és kerti hulladék égetése a füstköd-riadó elrendelésének teljes időtartama alatt. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2011. (IV.29.) Ör. és a 37/2012. (V.31.) Ör.-rel módosított 35/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelete a levegő tisztaságának védelméről Veszprém

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H- 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Telefon: 66/371-211 Fax: 66/371-962 E-mail cím: szeghalom.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

A szavazóköri jegyzőkönyvek adatai alapján a választás szavazókörönkénti eredményeiről alábbiak szerint tájékoztatom az érdeklődőket.

A szavazóköri jegyzőkönyvek adatai alapján a választás szavazókörönkénti eredményeiről alábbiak szerint tájékoztatom az érdeklődőket. A 2014. április 6.-ai országgyűlési választás eredményei Kisbéren 2014. április 6.-án rendben, az előírásoknak megfelelően, sikeresen lebonyolítottuk az általános országgyűlési választást Kisbéren. Rendkívüli

Részletesebben

I.A szabadtéri tüzelések fajtái tűzvédelmi szempontból:

I.A szabadtéri tüzelések fajtái tűzvédelmi szempontból: AZ ERDŐ-, A SZÁRAZ FŰ- ÉS AVARTÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvári Kirendeltségének felhívása Az erdő és a szabadtéri tüzek szempontjából

Részletesebben

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai Változott a szabályozás! Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ), hatályát vesztette 2015. március

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembevételével,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai. (A tűzvédelmi szabályozás, közte a használati szabályok gyökeresen átalakításra kerültek.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai. (A tűzvédelmi szabályozás, közte a használati szabályok gyökeresen átalakításra kerültek. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai Változott a szabályozás! Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ), hatályát vesztette 2015. március

Részletesebben

Szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változása

Szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változása Szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változása Értesítjük a lakosságot, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a korábban kiadott tűzgyújtásra vonatkozó közleményt megváltoztatta,

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Ii I, Sorszám: Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző (Sürgősségi indítvány az SZMSZ l5. (2)-(7) bekezdése alapján.

Ii I, Sorszám: Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző (Sürgősségi indítvány az SZMSZ l5. (2)-(7) bekezdése alapján. Sorszám: Ii I, Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Tervezett döntés: Döntés: Belterületi szabadtéri égetés helyi szabályozása (első fordulós tárgyalás) Siklósi István polgármester Gulyásné

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság FELHÍVÁS A SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság FELHÍVÁS A SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság FELHÍVÁS A SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN A téli időjárás után, a jó idő beköszöntével megnő a szabadtéren, az újra éledő természeti környezetben keletkező

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/187-9/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 10-i ülésére 11. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 10-i ülésére Tárgy Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságai, továbbá a települési cigány kisebbségi

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete. a növényi hulladék nyílttéri égetéséről

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete. a növényi hulladék nyílttéri égetéséről Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a növényi hulladék nyílttéri égetéséről Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Szám: Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására Készült a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

TISZTELT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ!

TISZTELT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ! TISZTELT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ! Az Önkormányzati Tűzoltóság Létavértes elsődleges műveleti körzetébe tartozó települések : Álmosd, Bagamér,Esztár,Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Létavértes, Monostorpályi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld töredékes, gyorsan átalakuló tánchagyományában a többi

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

2012. október 25. napján tartandó

2012. október 25. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3827/2012. Sorszám: 4. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Megalakult a Települési Értéktárunk

Megalakult a Települési Értéktárunk Márkói Tükör Márkó Község Lapja Márkóért együtt! Megjelenik: havonta XXII. évfolyam 3. szám 2015. március Megalakult a Települési Értéktárunk számára történő megőrzése, bemutatása, és ezen keresztül az

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Z S U R K K Ö Z S É G. Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete. A helyi tűzgyújtási szabályokról. I.

Z S U R K K Ö Z S É G. Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete. A helyi tűzgyújtási szabályokról. I. Z S U R K K Ö Z S É G Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete A helyi tűzgyújtási szabályokról Zsurk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben