Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja- Élelmiszer beszerzés- Ajánlati Felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja- Élelmiszer beszerzés- Ajánlati Felhívás"

Átírás

1 Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja- Élelmiszer beszerzés- Ajánlati Felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 5887/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja Teljesítés helye: 8060 Mór, Szent István tér 6.; 8060 Mór, Kórház utca 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális helyi iroda/hivatal Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Étkeztetés EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja Nemzeti azonosító (ha ismert): AK17135 Postai cím: Szent István tér 6 Város: Mór Postai irányítószám: 8060 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Lévai Flóriánné Telefon: Fax: - Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1

2 Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium egyéb nemzeti szövetségi hatóság, valamint regionális helyi részlegeik Nemzeti szövetségi iroda/hivatal Regionális helyi hatóság x Regionális helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): Étkeztetés I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás 2

3 II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja részére élelmiszer beszerzés szállítási keretszerződések keretében II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 8060 Mór, Szent István tér 6.; 8060 Mór, Kórház utca 21. NUTS-kód HU211 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 3

4 és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja részére élelmiszer beszerzés szállítási keretszerződések keretében II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy több részre x valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja részére élelmiszer beszerzés két telephelyen működő főzőkonyha részére szállítási keretszerződések keretében 12 részben az alábbiak szerint: I. rész: Tőkehús II. rész: Felvágottak III. rész: Tejtermékek IV. rész: Tej V. rész: Száraztészták VI. rész: Fagyasztott hústermékek VII. rész: Füszértáruk VIII. rész: Hűtőipari termékek IX. rész: Friss zöldáru X. rész: Fertőtlenített héjú tojás XI. rész: Pékáruk XII. rész: Gyümölcslevek A teljes mennyiségre vonatkozó részletes információkat a jelen felhívás B. mellékletei és az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a megadott teljes mennyiségtől valamennyi rész tekintetében -30%-kal eltérhet. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF 4

5 és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): : és között (ha ismert) Az árubeszerzésre szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 24 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A tárgyi közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében: Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés szerinti egyedi megrendelésekben meghatározott teljesítési határidőn belül az adott megrendelést olyan okból nem teljesít, melyért felelős (a hibás teljesítésből eredő késedelmet is ideértve) késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke 5.000,- Ft/megkezdett óra, a késedelmi kötbér maximális mértéke a teljesítési határidőhöz képest számított 20 óra késedelemnek megfelelő késedelmi kötbér összeg, mely elérése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, és a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-ának megfelelő összegű kötbért követelni. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, melyért nyertes ajánlattevő felelős nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a. Ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti azt is, amennyiben a fizetendő késedelmi kötbér összege, eléri az adott teljesítési határidőhöz képest számított 20 óra késedelemnek megfelelő késedelmi kötbér összeget. Jótállás: Nyertes ajánlattevő az általa szállított valamennyi termék vonatkozásában jótállást köteles vállalni az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezetekben foglaltak szerint, melynek mértéke az adott megrendelés vonatkozásában a termék átadás-átvételétől számított 3 nap. Amennyiben bármely termékkel szemben minőségi kifogás merül fel, azt az Ajánlatkérő kérésére a Nyertes Ajánlattevő saját költségén 2 órán belül kicseréli. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció 5

6 mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/ hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással, a tételes átvétel és az ajánlatkérő által kiállított teljesítés igazolás alapján havonta kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. (1) (2) bekezdéseiben foglaltak és a Kbt vonatkozó szabályai szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel történik, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ban foglaltak figyelembe vételével. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nem lehetséges. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésének hatálya alá esik. Nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll. Az előírt kizáró okok igazolási módja: Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdésének hatálya alá. Ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt ában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlattevőnek a kizáró okok igazolása során figyelembe kell venniük a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. (KÉ évi 57. szám; május 16.) ill. a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. (KÉ évi 61. szám; június 01.) Egyéni vállalkozók esetében a Kbt. 56. (1) bekezdés c) és h) pontja az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány csatolásával igazolandó. A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem 6

7 lehet korábbi a jelen felhívás megjelenésének napjánál. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, aki az eljárás során kerül a kizáró okok hatálya alá. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal: - pénzforgalmi jelzőszám; - számlavezetés kezdete; - számlán az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állított tétele volt-e, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (A sorba állítás fogalma a évi LXXXV. törvény pontjában meghatározottak szerint értendő, azaz: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval.) A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő bármely más szervezet ( személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő a pénzügyi, illetve gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben támaszkodhat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P/1 Ajánlattevő valamennyi rész tekintetében alkalmatlan amennyiben a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) bármelyik pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt. Közös ajánlattétel esetén, tekintettel arra, hogy az előírt pénzügyi, gazdasági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben 7

8 teljesített, a közbeszerzés tárgyára (a részenként meghatározott élelmiszer szállítására) vonatkozó legjelentősebb szállításainak alábbiak szerinti ismertetését: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdése alapján, a közbeszerzés tárgyára (a részenként meghatározott élelmiszer szállítására) vonatkozó szállításokat a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával A nyilatkozatnak, illetve igazolásnak tartalmaznia kell: - teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontjának év/hónap/nap szerinti megadásával), - a szerződést kötő másik fél megnevezését, - a szolgáltatás tárgyát (szállított áruk megnevezésével) - az ellenszolgáltatás összegét (nettó forintban megadva), - valamint a szerződést kötő fél, illetve ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A benyújtott igazolásokból/referenciákból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a kért alkalmasságnak való megfelelés. M.2. A Kbt. 55. (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlattevő csatolja az előírt minőségbiztosítási rendszer, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány egyszerű másolatát, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 17. (2) bekezdésének megfelelően, úgy, hogy abból a minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható legyen. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő bármely más szervezet ( személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet 8

9 kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján támaszkodhat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M.1. Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően, legalább 6 hónapig folyamatosan teljesített: - az 1. rész tekintetében összesen legalább nettó Ft értékű tőkehús áru szállítására vonatkozó referenciával referenciákkal; - a 2. rész tekintetében összesen legalább nettó ,- Ft értékű felvágott áru szállítására vonatkozó referenciával referenciákkal; - a 3. rész tekintetében összesen legalább nettó ,- Ft értékű tejtermék szállítására vonatkozó referenciával referenciákkal; - a 4. rész tekintetében összesen legalább nettó ,- Ft értékű tej szállítására vonatkozó referenciával referenciákkal; - a 5. rész tekintetében összesen legalább nettó ,- Ft értékű száraztészta áru szállítására vonatkozó referenciával referenciákkal - a 6. rész tekintetében összesen legalább nettó ,- Ft értékű fagyasztott húsáru szállítására vonatkozó referenciával referenciákkal - a 7. rész tekintetében összesen legalább nettó ,- Ft értékű fűszértáru szállítására vonatkozó referenciával referenciákkal - a 8. rész tekintetében összesen legalább nettó ,- Ft értékű hűtőipari termék szállítására vonatkozó referenciával referenciákkal - a 9. rész tekintetében összesen legalább nettó ,- Ft értékű zöldség és legalább ,- Ft értékű gyümölcs szállítására vonatkozó referenciával referenciákkal - a 10. rész tekintetében összesen legalább nettó ,- Ft értékű tojás szállítására vonatkozó referenciával referenciákkal - a 11. rész tekintetében összesen legalább nettó ,- Ft értékű pékáru szállítására vonatkozó referenciával referenciákkal - a 12. rész tekintetében összesen legalább nettó ,- Ft értékű gyümölcslé szállítására vonatkozó referenciával referenciákkal Amennyiben a bemutatott referencia keretében teljesített szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. M.2. Ajánlattevő valamennyi rész tekintetében alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik HACCP / ISO azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer működésére vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, az egyenértékű minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékaival. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 9

10 III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre részvételre felhívandó jelentkezők létszáma keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok 10

11 Szempont Súlyszám Ajánlati ár (nettó összár egy év 7 vonatkozásában) Fogvatartott foglalkoztatása a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 3 (igen/nem) IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/05/29 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi részvételi határidő Dátum: 2015/05/29 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) Az időtartam hónapban: napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/05/29 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 11

12 (adott esetben) Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt 1123 Budapest, Alkotás u. 53., E épület III. emelet Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. (2) bekezdés VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/ programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/ program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 53., E épület III. emelet) május óra Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. (2) bekezdése alapján meghatározott személyek lehetnek jelen. 2) A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig személyesen vehető át a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. címén (1123 Budapest, Alkotás u. 53., E épület III. emelet), munkanapokon 9.00 és óra között, illetve az ajánlattételi határidő napján 9-11:00 óráig. Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az a Kbt. 50. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldésre kerül, a es telefaxszámra a címre megküldött kérelemben megjelölt címre. 3.) A dokumentáció Kbt. 49. (6) szerinti átvétele az ajánlat benyújtásának feltétele. 4.) Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 67. (5) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén. 5.) Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani a Kbt. 60. (1) bekezdése alapján ajánlatkérő által alábbiakban előírt formai követelményeknek megfelelően. A ajánlat formai követelményei a következők: a) Az ajánlat papíralapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget számokat képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. 12

13 c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. d) Ajánlattevő köteles a teljes ajánlatát írásvédett (pl. PDF JPG) formátumban, elektronikus úton (CD DVD adathordozón) is benyújtani! Az ajánlatot tartalmazó csomag külső borításán a Mór - Élelmiszer beszerzés - Ajánlat, illetve Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos! megjelölést kell feltüntetni. 6.) Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlat tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott papíralapú ajánlat tartalmával. 7.) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő alvállalkozó, kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak olyan személynek, személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen -az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 8.) A Kbt. 60. (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely részenként feltünteti a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti összes adatot. 9.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőt az ajánlat elkészítéséért külön díjazás nem illeti meg. 10.) Ajánlattevő valamennyi ajánlattétellel érintett rész vonatkozásában köteles ajánlatához csatolnia a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti, a felhívás és a dokumentáció feltételeire, a kért ellenszolgáltatásra és a szerződés teljesítésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatának eredeti, aláírt példányát. 11.) A Kbt. 60. (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- középvállalkozásnak minősül-e. 12.) Az ajánlattevő a Kbt. 40. (1) bekezdése alapján köteles megjelölni ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt át, amelynek értelmében, ha egy személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. 13.) A Kbt. 36. (3) szakasza alapján a közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő által előírt dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 13

14 14.) Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági (III P/1), valamint műszaki és szakmai alkalmasságának (III.2.3. M/1; M/2) feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 15.) Ajánlattevő, amennyiben vonatkozásában, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 16.) Ajánlatnak tartalmaznia kell: - az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányát, a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját. - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást, Egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolványát. Amennyiben az ajánlatban megjelölt ajánlattevő nem minősül a évi V. törvény szerinti cégnek elegendő, ha ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága. Amennyiben az aláíró meghatalmazás útján jogosult az ajánlattevő képviseletére, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 17.) Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet ( személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni (i) a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, illetve adott esetben (ii) a Kbt. 55. (6) bekezdés szerinti megfelelő nyilatkozatot. 18.) Közös ajánlattétel esetében csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást ( konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 19.) Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények esetleges késéséből elvesztéséből eredő kockázat ajánlattevőt terheli. Amennyiben ajánlatkérő a hiánypótlás és egyéb dokumentumok postai (személyes) teljesítése mellett lehetőséget nyújt fax ill. útján történő teljesítésre, a határidőben történő beérkezéssel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli. Az ajánlatok és egyéb dokumentumok leadására Ajánlatkérő képviseletében eljáró munkanapokon 9 és 16 óra között (ajánlattételi határidő napján 9 és 11 óra között) biztosít lehetőséget. 20.) A Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ha ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. 14

15 A pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja: tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány ona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány onának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 21.) Ajánlati biztosíték a tárgyi eljárás vonatkozásában nem kerül előírásra. 22.) Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál az árbevétel tekintetében az érintett naptári év, mérlegadatok tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetében a teljesítéssel érintett év fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell figyelembe venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 23.) Ajánlattevőnek csatolnia kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének megnevezését és bankszámlaszámát tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzintézetnél további pénzforgalmi számlát nem vezetnek. Ha valamely pénzforgalmi számla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat nyilatkozat. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely pénzforgalmi számla, ajánlatevő sorolja fel ezen pénzforgalmi számláit, illetve csatolja a megjelölt pénzforgalmi számlák tekintetében a megfelelő tartalmú pénzintézetétől származó nyilatkozatot figyelembe véve a felhívás III P1 pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket. 24.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az általa megajánlott valamennyi termékre vonatkozóan, hogy azok megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott követelményeknek (részenként külön - külön). 25.) Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban. 26.) Az ajánlatkérő előírja, hogy a szállítási időpontban a termék a minőség megőrzési idejének minimum 1/2 részével kell rendelkezzen. 15

16 27.) Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell a dokumentáció mellékleteként kiadott árazatlan költségvetést hiánytalanul beárazva és cégszerűen aláírva. 28) Az ajánlati dokumentáció mellékleteként kiadott árazatlan költségvetés a szállítások tekintetében az áruk 1 évre vonatkozó mennyiségeit tartalmazza. 29.) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely a felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 30.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok bírálati részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Valamennyi bírálati részszempont esetében az adható pontszámok alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont 31.) A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az első bírálati részszempont értékelése során az adott szempontra nézve az Ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap. Az 1. bírálati részszempont vonatkozásában a bírálat módszere a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ évi 61. szám; ) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere. A 2. bírálati részszempont vonatkozásában a bírálat módszere a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ évi 61. szám; ) III.B.1. pontja szerinti pontozás módszere az alábbiak szerint: Amennyiben ajánlattevő vállalja legalább egy fogvatartott személy foglalkoztatását a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt, megkapja a maximális 10 pontot, amennyiben nem, úgy ajánlattevőt a minimális 1 pont illeti meg. Az 56/2014.(XII.5.) BM rendelet 2. -a alapján fogvatartott: A Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény és/ a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény és/ a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény és/ az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló évi CLXXX. törvény és/ a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló évi XXXVIII. törvény és/ a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény,és/ a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján, személyi szabadságelvonással érintett személy. Ajánlatkérő a teljesítés során, a megajánlott fogvatartott alkalmazásának ellenőrzésére az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően jogosult. Az egyes bírálati részszempontok során elért pontszámok a bírálati részszemponthoz rendelt súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek és az így legtöbb pontot elért ajánlattevő minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematika kerekítés szabályai szerint. Ha több ajánlatnak azonos az így kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz, azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt nyilvánítja az eljárás nyertesének, ha az összességében legelőnyösebb ajánlat a fentiek alkalmazásával sem állapítható meg. 32.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 16

17 33.) A jelen ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény az irányadó. 34.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az ajánlatok és egyéb határidőben leadandó dokumentumok vonatkozásban, hogy az Ajánlatkérő képviseletében eljáró PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. címén (1123 Budapest, Alkotás u. 53., E épület III. emelet) portaszolgálati beléptető rendszer (recepció, I. emelet) működik, a dokumentumok leadásának helyszínére történő bejutás így több percet is igénybe vehet. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/04/13 (nap/hónap/év) 17

18 A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alkotás u. 53., E épület III. em. Város: Budapest Postai irányítószám: 1123 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Sziklay Richárd Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alkotás u. 53., E épület III. em. Város: Budapest Postai irányítószám: 1123 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Sziklay Richárd Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alkotás u. 53., E épület III. em. Város: Budapest Postai irányítószám: 1123 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Sziklay Richárd Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi 18

19 Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: Szállítási szerződés - Tőkehús 1) Rövid meghatározás: I. rész: Tőkehús 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: ) Mennyiség: Sertéscomb: 2300 kg Sertés fehér csont: 250 kg Sertés tarja csont nélkül: 500 kg Füstölt szalonna: 70 kg Húsos sertés csont: 400 kg (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: HUF és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 24 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: Szállítási alkalmak: heti 3 alkalommal a délelőtti órákban (12-ig), legkorábbi teljesítési határidő reggel 7.00 óra A rendelés en, faxon történik a tárgyhetet megelőző héten. A mennyiség egy évre vonatkozó adatokat tartalmaz (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)

20 B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 2 Elnevezés: Szállítási szerződés - Felvágottak 1) Rövid meghatározás: II. rész: Felvágottak 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: ) Mennyiség: Szalámi /Vadász/ vele egyenértékű: 180 Kg Csemege szalámi /Rákóczy/ vele egyenértékű: 140 Kg Parizer /sertés/: 330 Kg Parizer /baromfi/: 210 Kg Virsli /sertés/: 1950 Kg Zala felvágott: 330 Kg Turista szalámi: 70 Kg Lecsókolbász: 650 Kg Kenőmájas /sertés/: 80 Kg Gépsonka /sertés/: 390 Kg Gépsonka / baromfi/:300 Kg Krinolin: 150 Kg Zöldséges szelet /23%-nál kevesebb zsírtartalmú/: 180 kg Májas /Snidlinges 400 db, Majorannás 400 db/: 800 db (110gr/db) Parizer v.f. 200 db Gépsonka v.f.: 100 db (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: HUF és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 24 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: Szállítási alkalmak: heti 3 alkalommal a délelőtti órákban (12-ig) A rendelés en, faxon történik a tárgyhetet megelőző héten. A mennyiség egy évre vonatkozó adatokat tartalmaz (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015.

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

"Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására

Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/131 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága elhelyezésére szolgáló objektumok takarítása és kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások teljesítése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Részletesebben

2015.04.27. Nyertes ajánlattevő: Kbt. 6. (1) bekezdés b) pont Költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2015.04.27. Nyertes ajánlattevő: Kbt. 6. (1) bekezdés b) pont Költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Veszélyes hulladék átvétele, szállítása, ártalmatlanítása a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház központi telephely és kórházi telephelyei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/2013.

Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/2013. Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése

Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-11/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben