XVIII. évfolyam 8. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVIII. évfolyam 8. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. augusztus"

Átírás

1 XVIII. évfolyam 8. szám Község Önkormányzatának havilapja augusztus ÁLLAM ALAPITÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK ÉS AZ ÚJ KENYÉR TISZTELETÉRE RENDEZENDÕ ÜNNEPI PROGRAM augusztus 20. KÖZSÉGHÁZA, DÍSZTEREM Nagy László Lázár grafikus, festõmûvész kiállításának megnyitója Megnyitón Kárpáti Szabolcs gitáron játszik. TEMPLOM TÉR, SZABADTÉRI SZÍNPAD NÉPISZÕTTES Koncz Zsuzsanna és barátainak hagyományõrzõ népzenei mûsora és táncház * Bartha Alajosné polgármester ünnepi köszöntõje * Faluszépítõ Verseny díjainak átadása közben: a csemõi Gyöngyvirág Népdalkör mûsora * Új diplomások köszöntése * Sport Díjak átadása Sport-, és táncbemutatók KÕHALMI FERENC családi bûvészmûsora Tombolasorsolás DISCO Dj. Franky-vel Gyermekprogramok: * Rajzkuckó, rajzverseny gyermeknek * Kézmûves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak * Gólyalábazás és más népi játékok * Arcfestés szeptember 22. MINDENKIT beszámoló SZERETETTEL a 2. oldalon VÁRUNK!

2 2 XVIII. évfolyam 8. szám Község Önkormányzatának havilapja augusztus Új és nagy lehetõség elõtt az intézményi társulás interjú Bartha Alajosné polgármesterrel A többcélú kistérségi társulás úgynevezett intézkedési tervet készíttetett. A térség óvodái, és általános iskolái számára a kötelezõ csoportlétszám és a többlet állami támogatás szempontjából is kedvezõ lenne az összefogás. Ezt a lehetõséget kihasználva és Nyársapát Önkormányzata összefogott, s rövid idõ alatt kidolgozták a két település intézményi társulásának feltételeit, lehetõségeit. polgármestere, Bartha Alajosné tájékoztat a megállapodásról. -A kistérségi felmérés indította el a gondolatmenetünket, hogy megvizsgáljuk a két település jelenlegi helyzetét. Annál is inkább, hiszen a két település földrajzi adottsága, a településszerkezete, valamint a lakosság összetételét tekintve is a két legjobban hasonlító településrõl van szó. Együttmûködésünknek már eddig is voltak pozitív tapasztalatai. Úgy gondoltuk, hogy a jelenlegi körülmények között, az oktatás szakmai színvonala, a szakoktatás, a fenntartási kiadások csökkentése érdekében ez a leghelyesebb lépés, amit megtehetünk. A két település képviselõ testülete úgy határozott, hogy egy évre megállapodnak, s ha a tapasztalatok jók lesznek folyamatossá, válik az együttmûködés. Ezek után hozzáfogtunk a megalapításhoz. Mind a két településen az összes szervezet, akinek a jóváhagyása szükséges pozitívan állt a dologhoz. A - Nyársapát Közoktatási Intézményi Társulás névvel, Nyársapáton lett a székhely. Tagintézményei a csemõi Nefelejcs Óvoda, a csemõi Ladányi Mihály Általános Iskola és a nyársapáti ÁMK. A tagintézmények önálló jogokkal rendelkeznek. -Tehát az intézmények önállósága megmarad? -A két Képviselõ-testület közösen gyakorolja az intézmény feletti fenntartói jogokat. Minden önkormányzat a saját intézményeire annyi önálló forrást biztosít, amennyit a költségvetése elbír. Éppen ezért, az intézmények fejlõdése az önkormányzatoktól is függ, hiszen a normatívákból, melyet a gyereklétszámok arányában osztunk egy színvonalat biztosít, melyen felül az önkormányzat annyival járul még hozzá a mûködéshez, amennyivel csak bír. Vagyis a tagintézmények nevei megmaradtak. Az intézmény vezetõje Oszlánczi Ferenc lett, helyettese a nyársapáti igazgató asszony, Palotai Lászlóné. -Hogyan mûködnek ezek után a pályázatok? -Ha az intézményi társulás pályázik, akkor a gyereklétszám arányában kerül kiosztásra a nyeremény. Ha a tagintézmény pályázik az a sajátja, a saját önkormányzata biztosítja a szükséges forrást. Éppen most várjuk az iskola felújításunk utolsó pályázatának elbírálását, bármelyik nap megérkezhet a hír. -Mennyire lesz könnyû az átállás? -Én azt gondolom, hogy nem lesz fennakadás. A vezetõség mindent jól elõkészített. Gazdasági szempontból az elsõ 4 hónapot Miskolci Éva a Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szakembere fogja levezényelni. Azért kértük fel erre a feladatra, hogy a kezdeti idõszakot ezen a téren is maximálisan oldjuk meg. -A társulás járt-e létszámcsökkentéssel? -Nem, a pedagógusok számára ez átjárhatóságot biztosít. Hogy egy példát említsek. ben angol szakos tanár hiányával küszködtünk, most ez a nyársapáti pedagógus segítségével megoldott lesz. A szakpedagógusok szempontjából még hatékonyabban is láthatnának el feladatokat, sõt, én szakmai mûhelyek, közösségi csoportok létrehozását is látom ebben a lehetõségben. Én nagyon sokat várok ettõl a társulástól. Úgy gondolom, hogy felpezsdíti a munka-, s közösségi csoportokat. S persze a fõ célunk, hogy a gyerekek számára is sokkal több lehetõséget tudjunk így biztosítani. S máris szervezzük szeptemberre a szüreti bálokat a nyársapátiakkal közösen. HM

3 XVIII. évfolyam 8. szám augusztus 3 Rendkívüli Testületi ülésen történt július 16-án rendkívüli testületi ülésen vettek részt a képviselõk. A fõ napirend a Nyársapáttal közös intézményi társulás volt. A testület rendkívüli összehívását a szoros határidõk indokolták, hiszen július végéig le kellett adni a normatíva igénylést, illetve augusztus 15-i határidõvel fel kell állnia az új szervezetnek. A képviselõk egyhangú szavazattal jóváhagyták és Nyársapát Községek Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodását, mely az együttmûködés feltételeit tartalmazza. A megállapodást oktatási szakértõ is véleményezte, és elfogadásra javasolta. A testületi tagok egyhangú szavazattal javasolták Oszlánczi Ferencet, az újonnan létrejövõ.-nyársapát Oktatási Közmûvelõdési Intézmény vezetõjének kinevezni, egyúttal egyhangú szavazattal jóváhagyták az intézmény Alapító Okiratát. Mind az óvodában, mind a z iskolában a pedagógusok és a kisegítõ személyzet, változatlan létszámban állásában marad, csupán a fenntartó változik meg. A társulásról részletesen a 2. oldalon olvashatnak. Dr. Lakos Roland jegyzõ F E L H Í V Á S az idei évben diplomát szerzettekhez! Kérem a friss diplomásokat, szüleiket, vagy hozzátartozóikat, hogy augusztus 15-ig jelentkezzenek a polgármesteri hivatal titkárságán, hogy az augusztus 20-i ünnepségen teljes létszámban köszönthessük községünk nyilvánossága elõtt az idei esztendõben diplomát szerzetteket. Dr. Lakos Roland jegyzõ az interneten: CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA ORMÁNYZATA, Petõfi S. u. 1. telefon: 53/ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE: hétfõtõl csütörtökig: 8-12 óráig, és óráig péntek: 8-11 óráig POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA: hétfõ: 9-11 óráig JEGYZÕ FOGADÓÓRÁJA: kedd: 8-12 óráig és óráig KÖRZETI MEGBÍZOTTI IRODA, Petõfi S. u. 1. Fogadóóra: minden pénteken 8-9 óráig Telefon: 53/ Mobil: Tóth József 06/20/ Nyuzó Zsolt 06/70/ Ceglédi Rendõrkapitányság ügyelete (éjjel-nappal hívható): 107 CEGLÉDI OKMÁNYIRODA Polgármesteri Hivatal Cegléd, Kossuth tér 1. Telef elefonközpont: ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE: hétfõ: 8-18 óráig kedd: 8-16 óráig szerda: 8-16 óráig csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8-14 óráig Bartha Alajosné polgármester fogadóórát tart: minden hónap második keddjén, óráig a zöldhalmi Tájházban. SZÜLETÉSEK JÚLIUS Lengyel István június 05., Lakos d. Lakatos Nikolasz június 08., Homok u. 12. Kovács Alexander június 11., Dávid d. 13. Minden újszülött érkezésének szívbõl örülünk!

4 4 XVIII. évfolyam 8. szám Község Önkormányzatának havilapja augusztus FELHÍVÁS jelzõrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére! A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás új szolgáltatás, melyben a kihelyezett jelzõkészülékek segítségével, segítség kérése esetén, az igénybevevõ egy gombnyomással jelezhet a diszpécser központ felé. A diszpécser ezután visszahívja a jelzést leadót és egy kihangosító segítségével felveszi a kapcsolatot, s szükség esetén riasztja a területen illetékes ügyeletes házi gondozót, aki éjjel-nappal rendelkezésre állva, a lehetõ legrövidebb idõn belül otthonában felkeresi az ügyfelet. Felavatták a TRIANONI emlékmûvet A szolgáltatást alanyi jogon igényelhetik: - a 65 év feletti egyedülállók, - a fogyatékos + pszichés betegek, feltéve, hogy rendelkeznek telefonnal, illetve vállalják a szolgáltató által telepített telefon havi költségét. A szolgáltatást igényelheti továbbá bárki, akinek a rászorultságát a háziorvosa véleménye megalapozza, feltéve, hogy rendelkeznek telefonnal, illetve vállalják a szolgáltató által telepített telefon havi költségét. A szolgáltatás INGYENES! Bõvebb információ és jelentkezés: a jegyzõi irodában, illetve az 53/ es telefonon. Dr. Lakos Roland jegyzõ Kötelezõ tüdõszûrés! Figyelem! Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Tisztifõorvosa a Középmagyarországi Régió területén élõ, állandó vagy ideiglenes bejelentéssel ott lakó, 30 év feletti lakosság körében ELRENDELTE a kötelezõ tüdõszûrõvizsgálat elvégzését. A szûrõvizsgálaton nem kell részt venni azoknak a személyeknek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton részt vetek, illetõleg azoknak, akik tüdõgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak. Aki december 31-ig önként nem tesz eleget a felhívásnak, úgy Ft-tól Ft-ig terjedõ, és ismételten kiszabható bírsággal büntethetõ! Dr. Csaba Károly mb. regionális tisztifõorvos A Jobbik Magyarország Mozgalom Párt CSemõi Szervezet köszönetét fejezi ki a támogatóknak: Balla László Búr István és fia Dombos Endre Dr. Kárpáti László állatorvos Fodor Árpád Gáspár János és családja Rubos János ifj. Istvánfi Ferenc ifj. Kiss György ifj. Magyar János ifj. Pintér László ifj. Purgyik Pál Illés Krisztián Jakab Attila vállalkozó Cegléd Labát Ferenc és fia Madai János vállalkozó Cegléd Mátrai Zoltán Mohella Ferenc vállalkozó Molnár Jánostanár Nagy József Nagy Mónika Orisek Ferenc fafaragó Pákozdi Lászlóasztalos Palásti Dénes Paul Ferenc mûköves Petruska Sándor Radics István Székely István Szeleczki László vállalkozó Szikora Szilvia Ványi László Végh László fuvarozó Cegléd Külön köszönet illeti Község Önkormányzatát, a csemõi Polgárõrséget és az emlékmû felszenteléséért Szeleczki Imre atyát Fizetett politikai hírdetés

5 XVIII. évfolyam 8. szám augusztus 5 Virágos os Mindazok, akik ellátogatnak be, a nyár kellõs közepén, csodálatos virágos, ápolt környezet fogadja õket. Véradás A nyári szabadságolások miatt a szervezett véradásokon a szükségesnél kevesebben jelentkeznek véradásra, emiatt az országos vérkészlet drasztikusan csökkent, és hetek óta nehezen biztosítható a betegellátáshoz folyamatosan szükséges vérmennyiség. A biztonságos betegellátáshoz országosan hetente 10 ezer véradóra van szükség, ezzel szemben az elmúlt hetekben három-négyezer fõvel kevesebben jelentkeztek véradásra. Július 29-én, kedden a kora délutáni órákban kezdõdött, a csemõi általános iskola egyik osztálytermében a véradás. Itt fõként a munkaidõ letelte után igen sokan jelentkeztek, de mindazok az érdeklõdõk, akik ezen a napon valamilyen okból nem adtak vért, de ezt pótolni szeretnék a honlapról folyamatosan tájékozódhatnak a júliusi és augusztusi véradások idõpontjáról és helyszínérõl, valamint a vérvételi kamion útvonaláról. HM

6 6 XVIII. évfolyam 8. szám Község Önkormányzatának havilapja augusztus 7 ÉTTEREM VEZÉR menü: 600.-Ft NYITVA: Kedd-Csütörtök: óráig Péntek-Szombat: óráig Vasárnap: óráig Jöjjön- várjuk! Zöldházikó Díszállat Ker eres eskedé edés s és Kutyakozmetika Elérhe hetõségünk:, Szt. István u 22. Tel: 06/ A ZÖLDHÁZIKÓ DÍSZÁLLAT KERESKEDÉS, július20-tól megújult árukészlettel várja kedves vásárlóit. Minõségi-és középár kategóriás kutya-cica tápok bevezetõ áron. Madarak, hüllõk, rágcsálók, halak és a hozzájuk tartozó felszerelés, eleség, széles választéka, minden kisállat barát számára elérhetõ áron. A KUTYAKOZMETIKA- i szolgáltatással kérésre házhoz megyek! Az üzletben ellátott minden kutyus számára ajándék! AKCIÓ! 2008 szeptember1-ig 2000 Ft-os vásárlás esetén 10% Fizetett kedvezmény! politikai hirdetés

7 XVIII. évfolyam 8. szám KELEMEN IMRE víz- gázvezeték- és készülékszerelö mester augusztus Zöldhalom-Tüzép 7 VÍZ- GÁZVEZETÉK és KÉSZÜLÉK SZERELÉSE, ÚJ KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE, KARBANTARTÁSA. Telef elefon: on: 06/30/ ; 53/ ZÖLDHALOM-TÜZÉP OM-TÜZÉP,, és Cegléd között félúton Tel: 53/ , 30/ Nyitva: H-P: 7-17,, SZo Szakértelem a hitelezésben! Személyi kölcsön, jelzáloghitel. Hívjon: 06 70/ ELIXÍR Gyógynövénypatika a Hétvezér téren Érd.: (06-30) Nyitva: hétfõtõl péntekig: ,, és szombaton: Oldalné Pánczél Gabriella gyógyszertári asszisztens tel: Ménesi János MAJA 100 forintos vegyesboltjában (Szent István út Õsz utca sarok) Az elõzõ évekhez hasonlóan kérésükre az iskola által meghatározott tanszercsomagot állítunk össze. NYUGDÍJAS lakossági BANKSZÁMLA nyitási AKCIÓ! NÁLUNK ÖN DÖNT PÉNZÜGYEIRÕL, NEM SZABUNK FELTÉTELT, MÉGIS ÁTVÁLLALJUK a HAVI SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAT! Nyitva tartás: Hétfõ-Péntek: Szerda: Szombat: 8-12 Telefon: AKCIÓS HITELEK! Tel.: 06-70/ Iroda: 06-76/ Kecskemét, Budai u. 1. 1/14. hirdetésfelvétel: a Polgármesteri Hivatal titkárságán, ügyfélfogadási idõben Amit nyújtunk: * lakossági bankszámla több mint egy évig havi számlavezetési díj nélkül (EBKM: 0,75%); * ingyenes készpénzfelvétel; * bankkártya az elsõ évben éves díj nélkül; * ingyenes pénzügyi tanácsadás takarékszövetkezeti betétlekötési és hitelfelvételi ügyekben; * teljeskörû számlavezetés bõséges szolgáltatáskörrel; Amit ajánlunk: * Takarék számlabetét havi rendszerességû, akár egészen kisösszegû automatikus lekötési lehetõséggel (EBKM negyedéves lekötés: 4%); * Nyugdíjas folyószámlahitel az elsõ nyugdíj megérkezésétõl igénybe vehetõ, akár a havi nyugdíj teljes összegéig (THM: 20,14%); * Ház-tartás lakásbiztosítás helyben köthetõ; * kedvezményes kötelezõ gépkocsi felelõsségbiztosítás. Amit kérünk: * számlanyitáskor kérjük hozza magával a nyugdíjas igazolványát, személyi igazolványát, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvényét. Az akció díjkedvezményre vonatkozó része a augusztus 01. és december 31. között nyugdíjasok részére megnyitott lakossági bankszámlákra december 31-ig érvényes. Pécel és Vidéke Takarékszövetk akarékszövetkezet ezet, Szent István u

8 8 XVIII. évfolyam 8. szám Község Önkormányzatának havilapja augusztus ORVOSI RENDELÉSEK Dr.. Takács Róbert t rendelé endelési si ideje je augusztus 7-én ig Egészségházban augusztus 8-án ig Egészségházban augusztus 11-én ig Zöldhalmi rendelõben augusztus 12-én ig Egészségházban augusztus 13-án 8-12-ig Egészségházban, helyettesít Dr.. Fekete ete László augusztus 14-én ig Egészségházban augusztus 15-én ig Egészségházban augusztus 18-án 8-12-ig Zöldhalmi rendelõben augusztus 19-én ig Egészségházban augusztus 21-én 8-12-ig Egészségházban augusztus 22-én ig _Egészségházban augusztus 25-én ig Zöldhalmirendelõben augusztus 26-án ig Egészségházban augusztus 27-én 8-12-ig Egészségházban, helyettesít Dr.. Fekete ete László augusztus 28 és 29-én ig Egészségházban Dr. MEGYERI KATALIN gyermek szakorvos Mobil: 06-30/534-30/ Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Csecsemõtanácsadás: Kedd: Egészségház, Szt. István út Tel: Zöldhalmi rendelõ, Ceglédi út Tel: Dr.. Fek ekete e László rendel: Hétfõ: ig Egészségházban Kedd: ig Zöldhalomban Szerda: ig Egészségházban Csütörtök: ig Zöldhalomban Péntek: ig Egészségházban Dr. DOMBI CSABA fogorvos Rendelõ: Hétfõ: ; Kedd: ; Szerda: ; Csütörtök: ; Péntek: iskolafogászat A GYERMEKORVOSI RENDELÉS AUGUSZTUS HÓNAPBAN AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: augusztus augusztus 20. ünnep óra Rendel: Dr. Nagy Gábor augusztus óra augusztus óra augusztus óra augusztus óra augusztus óra augusztus óra augusztus óra augusztus óra augusztus augusztus óra óra Rendel: Dr. Nagy Gábor augusztus óra augusztus óra augusztus óra KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET A központi orvosi ügyelet szolgálati helye: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 17. Tel: 53/ (06-20) (06-20) a felnõtt és 53/ a gyermekorvosi ügyelet. Kérjük, hogy az ügyelet munkáját csak indokolt esetben vegyék igénybe. Dr. Csiszár Géza SCANDEUS Kht. ügyelet-vezetõ CSEMÕI PATIKA Telefon: Hétfõ: ; Kedd: ; Szerda: ; Csütörtök: ; Péntek: ÁLLATOR ORVOSI OSI ÜGYELET augusztus dr. Ádám Tamás Albertirsa, Dánosi út 7. T: VÉDÕNÕ: Tóth Andrea fogadóóra: minden nap 9-11 óra között az Egészségházban telefon: /112-es mellék várandósgondozás: szeptember 1-én, tól BARANYI MIKLÓSNÉ otthoni szakápoló (06-20) (06-30) szakápolás, - fizikoterápia, - gyógytorna augusztus 20. dr. Boldizsár János Cegléd Buzogány u. 2. T: augusztus dr. Kárpáti László, Petõfi u. 34. T: augusztus dr. Pintér Adrian Albertirsa Árpád u. 3. T: i Hírmondó * A községi Önkormányzat ingyenes havilapja * 2713, Petõfi S. u. 1. Tel.: 53/ * * Megjelenik 1550 példányban * Lapzárta: minden hónap 10-én. Kiadja: Község Önkormányzata * Szerkesztõ: Dr. Lakos Roland jegyzõ * Nyomtatás: APÁTI NYOMDA * Cím: 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. * Telefon: 06/

XXII. évfolyam 7. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2012. július ÉVES CSEMŐ. Virágünnepe. FOTÓK: Bálint Attila

XXII. évfolyam 7. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2012. július ÉVES CSEMŐ. Virágünnepe. FOTÓK: Bálint Attila XXII. évfolyam 7. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2012. július A ÉVES CSEMŐ Virágünnepe FOTÓK: Bálint Attila 2 XXII. évfolyam 7. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2012. július Önkormányzati

Részletesebben

Városi üdvözlet. Tisztelt Isaszegiek!

Városi üdvözlet. Tisztelt Isaszegiek! tájékoztató IsaszegÖnkormányzati VII. évfolyam, 8. szám 2008. augusztus Városi üdvözlet E történelmi pillanatban, amikor Isaszeg megkapta a városi rangot, talán bízhatunk abban, hogy a városi címmel rendelkező

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó,

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó, XX. évfolyam 7. szám Jánoshalma 2005. július Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának mûszaki fõtanácsosa Pippan Pongrác kérdésünkre

Részletesebben

Március 8. Nemzetközi Nőnap

Március 8. Nemzetközi Nőnap Március 8. Nemzetközi Nőnap Ezen a napon figyelmünk a gyengébb nem, a szebbik nem, a Nők irányába terelődik. Jelentőségét talán nem is kell külön méltatnunk, mint inkább tisztelettel, szeretettel köszöntenünk

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 2. szám, 2006. február 2. Beindult a választási kampány A parlamenti választások időpontjának

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 2. szám, 2006. február 2. Beindult a választási kampány A parlamenti választások időpontjának Ára: 107 Ft VII. évfolyam 2. szám, 2006. február 2. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Önkormányzati ÉrtesítŐ

Önkormányzati ÉrtesítŐ VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Önkormányzati ÉrtesítŐ Egy közülünk a magzati élet védelmében Mottó: Nem tudok mást tenni, mint meghajolni minden előtt, amit életnek neveznek, nem tudok másként cselekedni, mint

Részletesebben

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA X. évfolyam 1. szám 2009. május takarékos gazdálkodásnak és az adóbevételekből Petrik József polgármestert kérdeztük Tokodaltáró 2008. évi gazdálkodásáról.

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Tisztelt Mélykúti Lakosok!

Tisztelt Mélykúti Lakosok! Tisztelt i Lakosok! Nagyközség Önkormányzata január 9-i döntése értelmében a szükséges engedélyek beszerezése után lakosaink fekvõbeteg ellátását a Kiskunhalasi Kórházban szeretné biztosíttatni. Az országgyûlés

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

és támogatta. Nélküle nem végezhettem

és támogatta. Nélküle nem végezhettem XX. évfolyam 6. szám Jánoshalma 2005. június Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja A városi Pedagógusnapi ünnepségen Rapcsák András köszöntötte az ünnepelteket. A polgármester

Részletesebben

2008. március XV. évfolyam 3. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft

2008. március XV. évfolyam 3. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft 1394 2008 2008. március XV. évfolyam 3. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft MÁRCIUS IDUSÁN Amennydörgés azt mondja: Le térdeidre, ember, az Isten beszél. A nép szava is

Részletesebben

vagy a http://szennyviz.mako.hu weboldalon talál.

vagy a http://szennyviz.mako.hu weboldalon talál. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VI. évfolyam 10. szám A STABAG-MML Kft. végezheti a makói szennyvíztisztító telep bővítésének és korszerűsítésének építési munkáit Makó,

Részletesebben

A programok városa. Húsvéti családi napok áprilisban

A programok városa. Húsvéti családi napok áprilisban 2015 Március 1 A programok városa Remélhetőleg lassan itt a tavasz, és ahogy a természet is felébred, úgy telik meg élettel városunk. Mondhatom, hogy szokásos módon, idén is nagyon színes és tartalmas

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat

Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat A VELENCEI 17. év fo lyam 7. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA augusztus Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat HELYSZÍNVÁLTOZÁS! Helye: Északi-strand (Fõ utca Enyedi utca) rendezvénysátor augusztus 19.

Részletesebben

Kapacitásának határán a János kórház szülészete

Kapacitásának határán a János kórház szülészete obuda_14.qxd 7/12/2007 1:34 PM Page 1 XIII. évfolyam 14. szám 2007. július 16. Képviselõ-testületi ülés Kedvezményes üdülés Sóstón Szigorúan ellenõrzött kémények Rendes ülést tartott a képviselõ-testület

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Mit jelent Önnek a kun származás? Kunok II. Világtalálkozója ( 2-3. oldal ) Isten,

Részletesebben

Csengelei. hírek. Csongrád megyében járt a magyar NBII-es válogatott. Magyar Posta Szûrõkamionja. Huzella Péter Csengelén.

Csengelei. hírek. Csongrád megyében járt a magyar NBII-es válogatott. Magyar Posta Szûrõkamionja. Huzella Péter Csengelén. 2010. május 8. Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes A közönség A szûrõbusz Huzella Péter Csengelén (7. old.) Csengelén volt a Magyar Posta Szûrõkamionja

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Szent István - napját ünnepeltük. Vélemények és tervek az új egészségügyi központról. Amit a választásokról tudni kell

Csömöri Hírmondó. Szent István - napját ünnepeltük. Vélemények és tervek az új egészségügyi központról. Amit a választásokról tudni kell Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Szent István - napját ünnepeltük 16-18. oldal Vélemények és tervek az új egészségügyi központról 8. oldal Csömör kincsei játékra hívjuk a község lakóit 10.

Részletesebben

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester 2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP M E G H Í V Ó Szentmártonkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc XX. évfolyam 10. szám Jánoshalma 2005. október Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Szakmai konferencia Kistérségek mint kommunikációs mezõ címmel szakmai konferencia,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. július A SPORTPÁLYA és a KÁLMÁN FÜRDÕ öltözõjének mûszaki átadás-átvétele 2010. június 7-én megtörtént. 2010. július 7-én pedig

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben