TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004"

Átírás

1 TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 MEGOLDÁSOK Tesztkérdések:. a) hamis igaz b) igaz igaz c) hamis hamis d) igaz hamis e) igaz hamis Helyes válaszonként 2. HIBA JAVÍTÁS a) acháj helyesen dór b) Thészeusz helyesen Lükurgosz c) sztratégoszból helyesen királyból d) hopliták helyesen hélóták/heiloták e) tíztagú helyesen öttagú/ötfős Helyes válaszonként (hiba megjelölés és javítás együtt) 3. Esemény uralkodó dinasztia Az első rendi gyűlés összehívása Franciaországban IV. (Szép) Fülöp Capeting A pécsi egyetem alapítása I. (Nagy) Lajos Anjou A konstanzi zsinat összehívása Zsigmond Luxemburgi Az anglikán egyház megalapítása VIII. Henrik Tudor Hollandia elszakadása Spanyolországtól II. Fülöp Habsburg Helyes válaszonként 4. d) A rövid parlament működése b) A polgárháború kitörése a) I. (Stuart) Károly kivégzése e) A hajózási törvény kiadása c) A dicsőséges forradalom Helyesen besorolt elemenként

2 5. a) 705 b) 708 c) 703 d) 7 e) 707 Helyes válaszonként 6. a) 5) b) ) c) 4) d) 2) e) 3) Helyes válaszonként (páronként) 7. a) 2) b) ) c) 4) d) 3) e) 5) Helyes válaszonként (páronként) 8. a) Tisza Kálmán b) Andrássy Gyula c) Tisza István d) Wekerle Sándor e) Bánffy Dezső Helyes válaszonként (vezeték- és keresztnév együtt) 2

3 9. a) Rajna b) Saar-vidék c) 87. d) általános hadkötelezettséget / sorkötelezettséget (mindkét válasz helyes) e) jóvátételére Helyes válaszonként 0. a) Nagyatádi Szabó István Szakasits Árpád Tildy Zoltán Nagy Ferenc Indoklás: Nem kisgazda politikus. b) IV. Károly Horthy Miklós Bethlen István Ferenc József Indoklás: Nem volt államfő. c) Faragho Gábor Lakatos Géza Kállay Miklós Sztójay Döme Indoklás: Nem volt miniszterelnök. d) Egységes Párt Magyar Élet Pártja Nemzeti Egység Pártja Független Kisgazdapárt Indoklás: Nem volt kormánypárt a Horthy-korszakban. e) Szent-Györgyi Albert Wigner Jenő Teller Ede Szilárd Leó Indoklás: Nem volt fizikus. Helyes válaszonként (megfelelő elem aláhúzása + helyes indoklás) (A fentiektől eltérő válasz is elfogadható, ha az indoklás helyes.) 3

4 Esszékérdések: I. Mennyiségi szemok Adható Összes (item) (item) A válságjelenségek a nagy hódítások következtében kialakult gazdasági és társadalmi változások folyamatába illeszkednek. Róma a Kr.e. 2-. század során a Földközi-térség urává vált. A harcok során a kisparaszti réteg nagy része tönkrement. A II. római-pun háború során Itália területén több száz település elpusztult / a háború pusztításainak hatása. A kisbirtokosok katonáskodtak. Mindeközben egyre számottevőbbé vált a nagybirtok túlsúlya. A gazdagabbak, a szenátusi arisztokrácia tagjai felvásárolták a tönkrement kisbirtokokat; Egyúttal rátették a kezüket az újonnan meghódított földekre. amelyek közföldekké / ager publicussá váltak. De nem tartották be a Licinius-féle földtörvényt. A nagybirtokok árutermelő nagyüzemekké váltak, amelyet rabszolgákkal műveltették meg. Ez tovább rontotta a kisbirtokosok helyzetét, hiszen a nagybirtok olcsóbban, folyamatosan termelt. Nem bírták a versenyt a latifundiumokkal. Nehezítette helyzetüket a provinciai gabona versenye is. Ezek következtében kialakult egy nincstelen paraszti réteg; az agrárproletariátus amelynek tagjai földjüket elveszítve már a katonai szolgálatot sem teljesíthették mert római hadsereg csak birtokosokból állt/önfelszerelő volt, az agrárproletárok nagy része a városba/rómába áramlott, nélkülözéseik enyhítését politikai jogaik eladásából és az állami jótékonyságtól várták. Ez a hadsereg válságához (hadkiegészítési válsághoz) vezetett, amit Marius hadseregreformja oldott meg, úgy, hogy a nincstelenek köréből zsoldoshadsereget toborzott. Kiemelteken felüli jó elem Item Pont Minőségi szemok adható elért : adható elért : minőség + kifejező képesség összesen: adható 2 elért : re kapott szám Minőség + kifejezőképesség száma 8 2 0

5 II. Mennyiségi szemok Adható Összes (item) (item) Hunyadi Mátyás az önállóság elérése / Szilágyi Mihály gyámságának megszüntetése A belső rend megteremtése - a bárók megfékezése / saját familiárisai - királyi jövedelmek, felségjogok visszaszerzése A rendi monarchia megszilárdulása - köznemesi többségű országgyűlés - gazdasági feltételek lakosság számának gyarapodása -- árutermelés, pénzgazdálkodás kiszélesedése -- céhek -- árucsere, piac A külső veszély elhárítása - török elleni győzelmek - német-római császárság, Habsburgok ellen A hatalom közosítása - állandó zsoldoshadsereg (függetlenség a nemesi bandériumoktól) - államháztartás újjászervezése -- új bevételek / füstpénz, rendkívüli hadiadó - hivatalszervezet kiépítése -- nagy kancellária (államügyek, oklevélkiadás, diplomácia) -- kincstartóság (gazdasági ügyek, jövedelembehajtás) - folyamatosan működő királyi bíróság Kultúra udvara a humanista műveltség közja - könyvnyomtatás, Corvina, zene - történetírás, építkezések kiemelteken felüli jó elem 26 8 Item Pont Minőségi szemok adható elért : adható elért : minőség + kifejező képesség összesen: adható 2 elért : re kapott szám Minőség + kifejezőképesség száma

6 III. Mennyiségi szemok Adható (item) XIV. Lajos (643-75) Mazarin bíboros szerepe: XIV. Lajos uralmának megalapozása a rendi ellenállás / Fronde mozgalom felszámolása közosított kormányrendszer a rendi gyűlés mellőzése (64 óta) Európa legszakszerűbben működő államapparátusa nagyrészt polgári származású állami tisztviselők királytól függő helyi közigazgatás / teljhatalmú intendánsok vidéken merkantilista gazdaságpolitika irányítója: Colbert minél több nemesfém felhalmozása magas védővámok a külföldi áruk kiszorítására iparfejlődés / manufaktúrák támogatása szakképzett munkaerő csábítása Franciaországba infrastruktúra / közlekedési feltételek fejlesztése hadügyi reformok irányítója: Louvois hadügyminiszter reguláris haderő / állandó királyhű hadsereg kadétiskolák alapítása / tisztképzés megszervezése Európa egyik legerősebb haderejének felállítása agresszív külpolitika aktív gyarmatpolitika / terjeszkedés Észak-Amerikában és Indiában (item) spanyol örökösödési háború cél: Franciaország és Spanyolország egyesítése Anglia, Hollandia és Ausztria franciaellenes szövetsége Franciaország teljesen kimerül/ meghátrálásra kényszerül a francia abszolutizmus hanyatlása 26 8 Összes Item Pont Minőségi szemok adható elért : adható elért : minőség + kifejező képesség összesen: adható 2 elért : re kapott szám Minőség + kifejezőképesség száma

7 IV. Mennyiségi szemok Adható Összes (item) (item) 939. szeptember -én Lengyelország megtámadása szeptember 7-én a Szovjetunió is támad az augusztus 23-i szerződés Lengyelország felosztása Magyarország fegyveres semlegessége a Szovjetunió során bekebelezi a balti államokat és megtámadja Finnországot, melytől végül területet szerez 940. áprilisban Németország megszállja Dániát és júniusig tartó harcok során elfoglalja Norvégiát Winston Churchill lesz az angol miniszterelnök 940. májusban Németország megtámadta Hollandiát, Belgiumot majd átkelve az Ardenneken a német csapatok bekerítik a francia-angol haderőt, melynek egy részét Dunkerquenél evakuálják június 4-én a németek bevonulnak Párizsba / fegyverszünet északi részét megszállják, délen pedig Petain vezetésével bábállamot hoznak létre 940. nyarán a Szovjetunió megszerzi Romániától Besszarábiát Magyarország pedig Észak-Erdélyt (második bécsi döntés) 940. augusztus-szeptember: angliai csata német tengeralattjáró támadások az angol kereskedelem ellen 940. szeptemberben Németország, Olaszország és Japán megköti a háromhatalmi egyezményt, melyhez Magyarország is csatlakozik a revízió támogatásáért cserébe 940 őszén Olaszország megtámadja Egyiptomot és Görögországot, de vereséget szenved Németország csapatokat küld Észak-Afrikába 94. márc.: Jugoszláviában megbukik a németbarát kormány áprilisban Németország lerohanja Jugoszláviát és Görögországot április -én Magyarország is belép a háborúba kiemelteken felüli jó elem Item Pont Minőségi szemok adható : adható elért : minőség + kifejező képesség összesen: adható 2 elért : re kapott szám Minőség + kifejezőképesség száma 8 2 0

8 V. Mennyiségi szemok Adható Összes (item) (item) 956 október 6.: Rajk László újratemetése október 6-án megalakul a Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége (MEFESZ) Műegyetemisták 6 os követelései Lengyelország melletti szimpátiatüntetést szerveznek az október 23-i tüntetés: Petőfi-szobor, Bem-szobor Parlament, előtte Nagy Imre beszéde a Rádió ostroma a Sztálin-szobor ledöntése fegyveres harc, a felkelőközok létrejötte (legalább kettő megnevezése: Széna tér, Baross tér, Corvin köz, Mester utca, Tűzoltó utca) október 25.: a Parlament előtti vérengzés Gerő Ernő helyett Kádár János kerül az MDP élére munkástanácsok és forradalmi bizottságok alakulnak október 28.: Nagy Imre tűzszünetet hirdet, elismeri a forradalmat külpolitikai fordulat: a szuezi válság október 30.: a pártház ostroma az egypártrendszer megszűnése (koalíciós kormány) november.: Nagy Imre bejelenti Magyarország semlegességét Kádár bejelenti az MDP megszűntét és a Magyar Szocialista Munkáspárt megalakulását november 3.: Maléter Pál honvédelmi miniszter tárgyal a szovjetekkel a kivonulásról, de letartóztatják Mindszenty József bíboros rádióbeszéde november 4.: a szovjet támadás megindulása Nagy Imre a jugoszláv követségre menekül a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulása a munkástanácsok és az értelmiségi szervezetek utóvédharcai Nagy Imrét elrabolják a szovjetek kiemelteken felüli jó elem 26 8 Item Pont Minőségi szemok adható elért : adható elért : minőség + kifejező képesség összesen: adható 2 elért : re kapott szám Minőség + kifejezőképesség száma

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE 1. A magyar nép eredete 1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE Hosszas vándorlás után érkeztünk meg a Kárpát-medencébe Eredetünk: ázsiai származás (a magyar őshaza az Urál-hegységtől keleti irányba lehetett) eredetmondáink

Részletesebben

Korunk történelme. Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig

Korunk történelme. Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig Korunk történelme Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig Már a háború időszaka alatt hozzákezdtek a szövetségesek egy olyan szervezet létrehozásához, melynek feladata a háború után

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA I. ELŐZMÉNYEK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA 1919 őszétől Magyarország új útra lépett. A háborús vereség s a nyomában kialakult forradalmi válság az

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

Történelem B B Írásbeli felvételi feladatok 2002. MEGOLDÁSOK

Történelem B B Írásbeli felvételi feladatok 2002. MEGOLDÁSOK Történelem B B Írásbeli felvételi feladatok 2002. MEGOLDÁSOK 1. a) Jeruzsálem b) Delphoi c) Athén d) Róma e) Konstantinápoly Elemenként 1 2. a) Areioszpagosz b) phülé c) sztratégosz d) ötszázmérősök e)

Részletesebben

A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA

A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA Csapatösszeállítás a labdarúgó-világbajnokság döntıjében, 1954 Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm (DZM 9881) 375-843 A népvándorlás korától a Keleti Frank

Részletesebben

A magyar történelem röviden

A magyar történelem röviden A magyar történelem röviden Legendai idő - Az Özönvíz utáni világban uralkodó Nimród (Ménróth), aki részt vett Bábel tornyának építésében, az egyik 13. századi krónika szerint Perzsiában telepedett le,

Részletesebben

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947)

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) SZAKÁLY SÁNDOR TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) Az I. világháború a Magyar Királyság, mint az Osztrák-Magyar Monarchia társországa számára, 1918. november 3-án

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések a XV. század végére és a XVI. század elejére tehetők. Okai: a népesség növekedése Európában aranyéhség (az európai

Részletesebben

Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74

Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74 TANMENET AZ 8. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74 I. 1. 1 2. Az antant békerendszere A békekötést az antant hatalmak igényei szerint hajtották

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig Érettségi témakörök TÉMÁK 9.1. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.2. A Horthy-rendszer jellege

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/katona-andras-nemetorszag-a-magyarkozoktatasban-03-02-15/

Részletesebben

Az ipari forradalom és a nemzetállamok kora

Az ipari forradalom és a nemzetállamok kora Az ipari forradalom és a nemzetállamok kora dr. Keserű Barna Arnold PhD hallgató, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék (SZE DFK) Az ipari forradalom előfeltételei Angliában az eredeti tőkefelhalmozás

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok!

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! 1 2 Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! Amikor Andrew Vajna producerrel majd a hozzánk csatlakozó színész kollégáinkkal: Fenyő Ivánnal, Dobó Katával, Csányi Sándorral, Gesztesi Károllyal és a többiekkel még

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Történelem emelt szintű érettségi

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Történelem emelt szintű érettségi qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Történelem emelt szintű érettségi wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Szóbeli

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Előzményei: a 16.-17. században megjelenő új természettudományi ismeretek a középkori világkép szétesése új filozófiai áramlatok megjelenése Felvilágosodás: 18. századi

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 12. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Az I. világháború és az azt követő békék

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Érettségi témakörök TÉMÁK 8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett

Részletesebben

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com EstiGimi 2012. [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] EstiGimi történelem tételek a szóbeli érettségi felkészüléséhez. A tételek irányadóak. 1. Az ókori demokrácia Mutassa be az athéni állam működését

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0912 É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM. munkafüzet MEGOLDÓKULCS

Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM. munkafüzet MEGOLDÓKULCS Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM munkafüzet 7. Játékos feladatok Horváth Péter tankönyvéhez MEGOLDÓKULCS NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST Csepela Jánosné, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2010 Nemzeti Tankönyvkiadó

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben