EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. a költségvetés, a gazdálkodás, és az ellenőrzés részletes szabályaira, és eljárási rendjére vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. a költségvetés, a gazdálkodás, és az ellenőrzés részletes szabályaira, és eljárási rendjére vonatkozóan"

Átírás

1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a költségvetés, a gazdálkodás, és az ellenőrzés részletes szabályaira, és eljárási rendjére vonatkozóan amely létrejött egyrészről: másrészről: Csanádpalota Város Önkormányzata 6913 Csanádpalota Kelemen László tér 10. képviseli: Kovács Sándor - polgármester Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzata 6913 Csanádpalota Kelemen László tér 10. képviseli: Kincses Ferenc - elnök között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: A megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 66. -ának, valamint 68. (3) bekezdésében foglaltaknak végrehajtására kötik. A megállapodást kötő felek jelen megállapodásban rögzítik a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat. A megállapodás szabályainak kialakítása: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történt. 1./ A KÖLTSÉGVETÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK RENDJE Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat kiadásainak és bevételeinek előirányzatai, és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásainak és bevételeinek előirányzatai együttesen alkotják. Fenti törvény 37.. (2) bekezdése előírja, hogy a helyi kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyző előkészíti a költségvetési illetve zárszámadási határozat tervezetét, amelyet a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke beterjeszt a helyi kisebbségi önkormányzat testülete elé. A

2 helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési, zárszámadási határozatát az elnök a helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére. A fenti jogszabályi hivatkozás (3) bekezdése előírja, hogy a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát a tárgyév február 10-ig, zárszámadási határozatát a tárgyévet követő év április 10-ig úgy fogadja el, és az ezekről szóló információját úgy készíti el, hogy a helyi önkormányzat az Áht ában, 79. -ában és 82. -ában, valamint az e rendeletben foglalt határidőknek eleget tudjon tenni. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja az önkormányzat költségvetésének, beszámolóinak zárszámadásának, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat tervezéssel kapcsolatos összefogó és koordináló teendőket végzi. A Jegyző által elkészített költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelet-tervezetet a Polgármester nyújtja be a Képviselőtestületnek. Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Elnöke a költségvetési határozat tervezetét benyújtja a kisebbségi önkormányzat testületének. 1.1./ A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje a) A települési önkormányzat költségvetési koncepciójáról, benne a Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó részről tájékoztatni kell a Kisebbségi Önkormányzat elnökét, - legkésőbb tárgyévet megelőző év november 17-ig. A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Jegyző vagy a Pénzügyi Főmunkatárs a Kisebbségi Önkormányzat Elnökével áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, illetőleg bevételi forrásokat. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a költségvetési koncepciójának elfogadásáról szóló határozatát a tárgyévet megelőző év november 23-ig megküldi a Polgármesteri Hivatalnak. A következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Polgármester november 30-ig, a választás évében december 15-ig benyújtja a Képviselőtestületnek. b) A Jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a kisebbségi önkormányzatot érintő kérdésekben egyezteti a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökével, a vitás kérdéseket tisztázzák. c) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke az egyeztetések során minden rendelkezésre álló információval a Polgármesteri Hivatal munkáját hatékonyan segíti. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 20 napon belül kell lefolytatni. d) Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzata kiemelt előirányzatain belül meghatározásra kerülnek a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatai. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja, és elfogadásáról határozatban dönt, legkésőbb a költségvetési törvény kihirdetését követő 30 napon belül. e) Csanádpalota Város Önkormányzata költségvetési rendelet-tervezetét a Polgármester nyújtja be a Képviselő-testülethez legkésőbb február 15-ig. Ha a költségvetési törvény

3 kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, a benyújtási határidő a költségvetési törvény kihirdetését követő 45 nap (amennyiben a költségvetési törvény másként nem rendelkezik). A rendelet-tervezethez az előirányzatok adatait Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzatának költségvetési határozata alapján a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke szolgáltatja. f) Csanádpalota Város Önkormányzata rendeletében dönt a saját költségvetéséről és tudomásul veszi a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzata költségvetését, amely a Csanádpalota Város Önkormányzat költségvetésébe elkülönítetten van beépítve. g) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik. h) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat tartozásaiért Csanádpalota Város Önkormányzata felelősséggel nem tartozik A költségvetési előirányzatok módosítása a) A Csanádpalota Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe beépült, Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján módosíthatók. E módosítások Csanádpalota Város Önkormányzata költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők. b) A költségvetési határozat módosításáról, ha az a kiemelt előirányzatokat érinti, a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke negyedévenként, de legkésőbb december 20-ig tájékoztatást ad, hogy Csanádpalota Város Önkormányzata a költségvetési rendelet módosításakor beépíthesse a költségvetési rendeletébe Költségvetési információ A testületek által jóváhagyott éves költségvetésről a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott nyomtatvány-garnitúra felhasználásával az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. a) A Polgármesteri Hivatal elkészíti a vonatkozó kormányrendelet és NGM Tájékoztató alapján a nyomtatvány-garnitúrák felhasználásával az önkormányzat költségvetéséről szóló költségvetési információt, amely a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését is tartalmazza. b) Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában, a vonatkozó részadatok elkészítésével (a nyomtatvány-garnitúra meghatározott űrlapjai szerint). c) A Polgármesteri Hivatal az a) b) pont szerint összeállított költségvetési információt ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik a költségvetési törvény

4 kihirdetését követő 60 napon belül a MÁK-hoz (Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához) benyújtja. 2./ A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS BONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE A Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve Csanádpalota Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. A Polgármesteri Hivatal a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodás feladatait Kötelezettségvállalás rendje a) Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzata feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy ilyen követelést előírni Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Elnöke jogosult, összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért maga vállalja a felelősséget. b) Kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló (fel nem használt) előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. c) Kötelezettségvállalás csak írásban, és a kötelezettségvállalás ellenjegyzése után történhet Érvényesítés a) Az érvényesítés feladatát a Polgármesteri Hivatal, ezen belül a vonatkozó Szabályzatban, illetőleg külön írásban e feladattal megbízott, pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező személy végzi. b) Az érvényesítés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének, és a bevételek beszedésének jogosságát: a kötelezettségvállalás alapján megtörténhet a teljesítés, a megrendelt szolgáltatást elvégezték, a megrendelt anyag leszállításra került, a számlázás megfelelő, szabályszerű és számszakilag megfelelő, a fedezet rendelkezésre áll. Ha érvényesítéskor az Érvényesítő a felhasználás jogosságával nem ért egyet, akkor azt záradékban rögzíti a dokumentumon, illetve akkor azt írásban megküldi a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak. c) Az érvényesítés a b) pontban felsorolt feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet az okmányra vezetett záradékban kell rögzíteni. A záradék tartalmazza a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra vonatkozó főkönyvi számlaszámot.

5 2.3. Utalványozás a) Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzata költségvetési kiadásainak, a bevételei beszedésének elrendelésére (továbbiakban: utalványozás) a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke jogosult, összeghatárra tekintet nélkül. Kivételt képez az az eset, ha az utalványozás az Elnök saját személyére történik, ebben az esetben a mindenkori elnök-helyettes utalványoz. b) Az utalványozásra csak az érvényesítés után kerülhet sor. Az utalványozás írásbeli rendelkezés. A pénzügyi teljesítésre az utalványozás után, az érvényesítés és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor. c) A készpénzben történő pénzügyi teljesítésre akkor kerülhet sor, ha a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a szükséges dokumentumokat (számlák, megállapodás, szerződés, stb.) a pénztári kifizetést megelőző 2. napon a Polgármesteri Hivatalnak rendelkezésére bocsátotta Ellenjegyzés a) A kötelezettségvállalás, illetőleg a követelés előírásának, továbbá az utalványozásnak az ellenjegyzésére - értékhatárra tekintet nélkül - a Polgármesteri Hivatal Jegyzője jogosult. b) Az ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás és utalványozás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, és biztosított-e a fedezet. c) Amennyiben az ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az utalványozás a b) pontban foglaltakkal ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra felhívni a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökének figyelmét. Ha a kötelezettséget vállaló és utalványozó továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, illetve önkormányzati rendelettel, határozattal ellentétes utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy az ellenjegyzés utasításra történt. Erről az ellenjegyzésre jogosultnak Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületét 3 napon belül tájékoztatnia kell Szakmai teljesítés a.) A gazdasági események szakmai teljesítését, megvalósulását a gazdasági eseménnyel összefüggő számviteli bizonylaton, írásban a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke igazolja. Ha a teljesítést az Elnök valósította meg, akkor a szakmai teljesítést az Elnökhelyettes igazolja. b.) Tárgyi eszközök vásárlásakor a számlán feltüntetett eszközöket értékhatártól függően leltárba kell venni, az azonnali felhasználásra kerülő tárgyak esetében a felhasználást a használatba vevő személy aláírásával és a Felhasználásra átvettem mondatnak a bizonylatra történő rávezetésével igazolja. c) Útiköltség térítés, illetve saját gépkocsi hivatali célra történő felhasználása esetén minden esetben egyedi felhatalmazást kell készíteni, melyben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke felhatalmazza a képviselőt a saját gépkocsijának adott, hivatali

6 célra történő felhasználására. Az elnök esetében a felhatalmazást az elnök-helyettes adja ki. Az útiköltség elszámolása csak hiánytalanul kitöltött, az azt benyújtó személy aláírásával igazolt útnyilvántartás, a felhatalmazás, a számlák, illetve a gépkocsi tulajdonjogát igazoló dokumentumok együttes csatolásával fogadható el. 3. PÉNZELLÁTÁS, BANKSZÁMLAREND 3.1. Pénzellátás a) A Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzatot megillető az éves költségvetési törvényben meghatározott éves előirányzat, a költségvetési törvény előírásai szerint kerül átutalásra a gazdálkodást lebonyolító Csanádpalota Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Csanádpalota Város Önkormányzata az állami támogatást a költségvetési számlára történő megérkezést követő 3 napon belül bocsátja rendelkezésére a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat számára nyitott bankszámlára. Csanádpalota Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gondoskodik az előirányzatok, valamint a külső forrásból származó támogatások és azok felhasználásának elkülönített előirányzatként való vezetéséről. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázat beadása esetén a pályázat egy fénymásolati példányát a beadást követő 3 napon belül a Polgármesteri Hivatal részére megküldi, és a pályázati döntésekről azonnal tájékoztatást nyújt írásban. A támogatási szerződés megkötését követő 3 napon belül a szerződés egy eredeti példányát el kell juttatni a Polgármesteri Hivatalba. Ezen forrásoknak a forrást nyújtó szervezet felé történő elszámolásáért, valamint az összeg felhasználásáért a Csanádpalota Város Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal semmiféle felelősséget nem vállal, az kizárólag a Cigány Kisebbségi Önkormányzat felelőssége és feladata. Az elszámolások eredményéről írásban kell tájékoztatni a Polgármesteri Hivatalt. b) A Polgármesteri Hivatal Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat számára olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését. c) Pénztári előleg csak a pénzfelvétel okmányán feltüntetett felvételi cél és elszámolási határidő egységesen a Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzatában rögzítettek alapján elfogadásával történhet. A felvett előleg jogszerű felhasználását az előleget felvevő személy mindenkor köteles a számviteli törvénynek megfelelő számlákkal, bizonylatokkal, a határidő betartásával elszámolni. Határidő átlépése esetén az elszámoltatás hiányáról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az előleget a pénztárból felvevő személy a felvett előleg teljes összegének erejéig anyagi felelősséggel tartozik. Elszámolás hiánya, illetve részleges elszámolás esetén köteles a bizonylatokkal nem igazolt összeget az elszámolás napján a pénztárba visszafizetni. Minden tárgyévet érintő készpénzben történt előleget tárgyév december 30-ig el kell számolni. d) Felvett előleg esetén, annak teljes elszámolásáig újabb előleg nem adható.

7 Előlegfelvételre csak Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa esetenként külön, írásban felhatalmazott személy jogosult. A felhatalmazás minden esetben csak az adott előleg felvételére jogosít. e) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bankszámlájáról a Polgármesteri Hivatal által kezelt Cigány Kisebbségi Önkormányzat elkülönített pénztárába történő készpénz felvétele minden esetben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bankszámlájára bejelentett elnök és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, mint készpénzfelvételre jogosultak általi csekk aláírásával történhet. A csekk aláírásának hiányában készpénz nem vehető fel a bankszámláról Bankszámlarend a) Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzata a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére megnyitott alszámlán bonyolítja, amelyet a Polgármesteri Hivatal kezel. Az alszámla feletti rendelkezés banki terminálon történő utalás esetén a Csanádpalota Város Önkormányzata Költségvetési bankszámlájára bejelentett aláírók által, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökének utalványozása után kerülhet sor. Készpénz felvétel 3.1. e) pontjában leírtak alapján teljesíthető. b) A Polgármesteri Hivatal biztosítja, hogy a számvitel és analitikai nyilvántartás során Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele, kiadása, pénzmaradványa elkülönítetten kimutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét. 4. A VAGYONTÁRGYAK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.1. Működési feltételek biztosítása Elkülönített irodahelyiséget a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem igényel. Csanádpalota Város Önkormányzata a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: - Az adminisztratív feladatok ellátását igény esetén (gépelési, kézbesítési, sokszorosítási, és ügykezelői feladatok), - Kisebbségi Önkormányzati ülések, egyéb rendezvények jegyzőkönyvének vezetéséhez jegyzőkönyvvezetőt. Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást. A szükséges információkat, és a dokumentációkat Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják. a) Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás, a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással értékesítés és beszerzés összefüggő kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés a 2. pontban foglaltak szerint bonyolódik.

8 b) A leltározás megszervezése a Polgármesteri Hivatal feladata, amelyben közreműködik Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke. c) Leltározást kétévente, illetve minden elnökváltásnál végre kell hajtani. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagyontárgyaiért az elnök/testület vagyoni felelősséggel tartozik. A felmerülő leltárhiányért a leltárral lezárt időszak alatti elnök/testület a felelős, aki a hiány összegét köteles megtéríteni. 5. BESZÁMOLÁS, INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS 5.1. Költségvetési beszámoló a) Az éves költségvetési beszámoló a zárszámadási előterjesztés elkészítéséhez az adatokat a Polgármesteri Hivatal a tárgyévet követő év február 15-ig, a féléves beszámoló adatait július 30-ig adja át Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökének. b) Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a beszámolók összeállításában, a vonatkozó részadatok elkészítésével, (a nyomtatvány-garnitúra meghatározott űrlapjai). c) A Polgármesteri Hivatal a Csanádpalota Városi Önkormányzat (a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat adatait is tartalmazó) éves és féléves költségvetési beszámolóit a beszámoló elkészítését követő 8 munkanapon belül megküldi a MÁKhoz (Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához). d) A Jegyző által elkészített, könyvvizsgáló által auditált Csanádpalota Város Önkormányzata zárszámadási rendelet-tervezetét a költségvetési évet követő április 30- ig a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. A rendelet-tervezethez Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési beszámoló adatait a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke szolgáltatja, - tárgyévet követő április 15-ig. A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig, a képviselők választásának évében december 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a tájékoztatók elkészítésében Évközi egyéb információk a) A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Polgármesteri Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke. b) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulásáról havonta a havi zárás után a Polgármesteri Hivatal szolgáltat információt Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke részére, melyet írásban kell dokumentálni.

9 6. BELSŐ ELLENŐRZÉS a) Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részeként a belső ellenőrzés feladatát képezi. Csanádpalota Város Önkormányzatának belső ellenőrzését Makó Város Többcélú Társulásának Belső Ellenőrzési Osztálya végzi. Az ellenőrzés a bizonylatok szabályszerűségét vizsgálja, a célszerinti felhasználást nem. A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. tv 4..-val módosított az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 13/A.. (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzés kiterjed Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzata által a szervezetek, illetve magánszemélyek részére juttatott támogatások felhasználására és számadására is. b) A belső ellenőrzés kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökének feladata, aki a Polgármestert tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és realizálásáról. 7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 7.1. Ezen megállapodást a felek minden év január 15-ig áttekintik és szükség esetén módosítják Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készül, melyből 1 pld-t kap Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 1 pld-t a Csanádpalota Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 1 pld-t Csanádpalota Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának pénzügyi csoportja, 1 pld-t Irattár. Csanádpalota, december 17. Csanádpalota Város Önkormányzata képviseletében: Cigány Kisebbségi Önkormányzata képviseletében: Kovács Sándor Polgármester Kincses Ferenc Elnök Záradék: Az Együttműködési Megállapodás hatálybalépésének időpontja december 29. napja. Az Együttműködési Megállapodást A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2010. (XII. 14.) C.K.Ö. számú határozatával elfogadta, Csanádpalota, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a./2010. (XII. 29.) Kt.h. számú határozatával elfogadta.

10 1.sz. melléklet 1.) kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkezik: Kincses Ferenc RKÖ elnöke 2.) utalványozási jogkörrel rendelkezik: Kincses Ferenc RKÖ elnöke 3.) ellenjegyzési jogkört gyakorolja: Erdélyi Sándorné dr jegyző 4.) szakmai teljesítést igazolja: Kincses Ferenc RKÖ elnöke 5.) érvényesítési jogkört gyakorolja: Forgács Sándorné pénzügyi csoportvezető

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.058-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. május 6. napján 16.00

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: A Békés városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatok és Békés Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata dr. Farkas László

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Ügyszám: 162-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. január 29-én,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Nagyvázsony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Nagyvázsony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(IX.17.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (módosításokkal

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a nádudvari viziközműhálózat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYV

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYV BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1.,2.,3.,4., JEGYZŐKÖNYV Készült: Sajószentpéter

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben