108. Írószövetség és demokrácia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "108. Írószövetség és demokrácia"

Átírás

1 Írószövetség és demokrácia A magyar irodalom fő ere Ady Endre, írta gyönyörű és fenséges esszéjében Németh László. S ha ez igaz, márpedig igaz, akkor ennek mintájára formáljunk meg és szögezzünk le egy tételt: a mai magyar irodalmi élet fő ere nem lehet más, mint a Magyar Írószövetség. Ezt a tételt némi túlzással akár a priori tételnek is tarthatjuk, hiszen mindennek van központja, középpontja, vonatkozási pontja, hogy ne a filozófiai terminológiát használjuk újra, hanem egyszerűen és egyértelműen mondjuk ki: mindig, mindenütt ott van az a képzeletbeli, vagy éppen valógos kályha, ahonnan elindulhatunk De ha a tétel bizonyításra szorul: mögöttünk az Írószövetség több évtizedes múltja, méltóga, nagyga, az alkotók hosszú sora határon innen és túl, s vezérlő elvként az, hogy érdekvédelem nélkül nemhogy szakma, de a demokrácia sem létezhet, miképpen pedig a működtetéshez illik segítséget adni a mindenkori hatalomnak. Az illik jól működő közösségekben és társadalmakban azt is jelenti, hogy kötelező. Kötelező, mert emberi és történelmi tapasztalat: ahol a civil szerveződést, az érdekvédelmet és a kultúrát nem támogatják, ott a mai szükséges, elengedhetetlen kontrollt és a holnapot, a jövőt nem támogatják. Másképpen: azt a szabadgot, amely az önként vállalt fegyelmet és elkötelezettséget is magában hordozza! Kaiser László PoLíSz Politika-Líra-Széppróza szellemi-lelki várolma A megújuló magyar és keresztény hagyomány fóruma A Kráter Műhely Egyesület irodalmi és kulturális lapja A nagy költészet bővelkedik az ihlet olyan termékeny formáiban is, amit prófétai inspirációnak lehetne nevezni. Irodalmi jellegében az emberi és társadalmi igazgtalangok olykor égbekiáltó bűneinek költői érzékelése és érzékeltetése ez, Dantétól és a Sir Patrick Spens tragédiáját megéneklő névtelen skót balladaköltőtől Agrippa d` Aubignén át József Attiláig vagy Illyés Gyuláig. (Boda László: Ihlet és erkölcs) KR ÁTER A Z ÉLŐ IRODALOMÉRT Bágyoni Szabó István, Csernóczky Judit, Dávid Gyula írása és Turcny Péter verse a Reményik Sándor-emlékház avatása kapcn Wass Albert tagfelvétele a Kisfaludy Társagba Dobai Péter, Kaj Ádám János, Együd László, Urbán Gyula, Zas Lóránt, Lluís Alpera (Katalónia) és mások versei Oliver Friggieri (Málta), Nagíb Mahfúz (Egyiptom) és mások novellái Bene Zoltán 56-ról szóló elbeszélése Lukáts János emlékezése Szabó Lőrincre Kráter Könyvesház 1072 Budapest, Rákóczi út 8/A belső udvar Nyitva tartás: munkanapokon óráig A lap ára: 450 Ft Lapunkat támogatta: PoLíSz OKTÓBER Szabó Lőrinc, október 108. megjelenés

2 A PoLíSz a Szellem városa A MEGÚJULÓ MAGYAR ÉS KERESZTÉNY HAGYOMÁNY LAPJA Lévai Antal fotói Beyer László Filmszerep Visszavonulok sötétkamrámba, előhívom békém s rendezem, igyekszem hitben, várok csodádra, írod forgatókönyvem, Istenem. A filmvásznon Tiéd a főszerep, szólítsz, színre lép kezdő statisztád, Reményik Sándor és emlékháza születésnapjára, szeptember 2. színes, szélesvásznon éltem pereg, fontos epizód, amit rám bíztál. Uram, tapsolnak, megnőtt sikered, örömkönnyekkel bőven fizeted! Budapest-Lipótváros, szeptember 1. Lapunk megjelentetését támogatja a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztô és Információs Kollégiuma TOVÁBBÁ MINDEN ELÔFIZETÔNK ÉS A SZERZÔK, AKIK LEMONDTAK JOGDÍJUKRÓL! Kiadja a Kráter Mûhely Egyesület közhasznú szervezet Felelôs kiadó és alapító fôszerkesztô Turcny Péter Fôszerkesztô-helyettes Kaiser László Szerkesztôségi titkár Szepessy Katalin Telefon/fax/ Segédszerkesztô Szakonyi Judit Mobil/ Szerkesztôk Bay Ágota (próza), Barcsa Dániel (történelem), Lukáts János (esszé), Madarász Imre (irodalomtörténet), Néráth Mónika (képzőművészet), Szentandrási Erzsébet (olvasószerkesztô), Payer Imre (vers) és Szappanos Gábor (mûfordítás) Fômunkatársak Bágyoni Szabó István, Ferenczi László, Tóth Éva és V. Tóth László Szerkesztôségi cím 1053 Budapest, Papnövelde u. 8. II. emelet 26. Lapunk megrendelhetô 10 szám ára egy évre 4000 Ft, fél évre 2000 Ft, külföldön egy évre 43 euró Égi fények Nyilvános szerkesztôségi óra minden hónap második és negyedik csütörtökén 16 órától a Centrál Kávéházban (1073 Budapest, Károlyi Mihály u. 9.) Alapító tipográfus Nagy András Tipográfiai tervezés, tördelés Berkes Dávid Nyomdai elôkészítés Eredeti Bt. Terjeszti a Lapker Rt. Kapható a Kráter Könyvesházban (Bp., Rákóczi út 8/A udvar), az Írók boltja, a Lítea, a Fehérlófia (1086 Bp., József u. 2.) és az Osiris Kiadó Gondolat Könyvesházában, (1053 Bp., Károlyi M. u. 16.), valamint a RELAY hírlaphálózatában. Megjelenik a Mondat Kft. gondozában. Felelôs vezetô ifj. Nagy László ISSN Hajdúgi búzamező

3 A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA Turcny Péter: A völgy zenéje (vers)... 2 Csernóczky Judit: Reményik Sándor-emlékház avatás Radnaborbereken (tudósítás)... 3 Bágyoni Szabó István: Borberek a szimbólumok útján Egy Reményik-szoba avatása ürügyén (megemlékezés)... 5 Dávid Gyula: Reményik Sándor és Borberek (tanulmány)... 9 Zas Lóránt: Levelek a tengerpartról A felkelő nap, Innen lenézve, Messzire mentél, Most eső, Augusztus már, Az óceánon túli, Te, kislány (versek)...14 Boda László: Ihlet és erkölcs (értekezés)...17 Lukáts János: Pillanatok Szabó Lőrinccel részlet egy készülő tanulmánykötetből (memoár)...19 Szappanos Gábor: A szél esete a politikai rendőrséggel (elbeszélés)...22 Makkai-Kiss Nóra: Helyzetkép 2007 (vers)...26 Bene Zoltán: Élő emlékezet magántörténelem (dokumentumírás)...27 WASS ALBERT EMLÉKEZETE XLIV. RÉSZ...45 Wass Albert tagfelvétele a Kisfaludy Társagba...45 VILÁGBESZÉD Oliver Friggieri: Az első telefonhívás (novella) (fordította: Boda Magdolna) Nagíb Mahfúz: Áldott éjszaka (elbeszélés) (fordította: Boda Magdolna)...54 Lluís Alpera: A tenger lovagja, 1978 (versek) (fordította: Dabi István)...58 MERÍTETT SZAVAK Dobai Péter: Eltűnt csendjeink, Egyszerre két álom vagyunk, Mária Rómában készült fotográfiáinak (versek) Urbán Gyula: Emlékeztető (vers)...63 Molnár Szabolcs: Varnap zárva (elbeszélés) Bereti Gábor: Előttünk, Lépteink (versek) Dernei Katalin: Nem alszom veled (vers)...67 Móritz Mátyás: Hymnus az élethez (vers) Kaj Ádám János: Mai költők, A kóbor kutya szonettje, Középkorú pap (versek)...69 Együd László: Kísértet, Keleti temető, Rozsda (versek)...71 Szirmai Péter: Jézus sebei (novella)...72 Heintz János: Átváltoztatás (vers)...75 Leidinger Árpád: A huszonhét tölgyfa (novella)...76 TÁJOLÓ Dobos Marianne: A lengyel lelkületről (dokumentumírás)...78 Turcny Péter: A modern ember bútor-szentélyei Pap Bálint György tárlatnyitója...82 Nászay Lőrinc: Magyar írások, magyarázatok Lukács János: Magyar írások c. könyvéről (könyvkritika) Madarász Imre: Bengáli rejtély, avagy az eltüntetett szerző: G. Hajnóczi Rózsa (polémia) Tusnády László: Madarász Imre újabb Alfieri-könyve (tanulmány) Gergely János: Bejáratok, kijáratok Bene Zoltán: Ásatás c. könyvéről (kritika) A borító belső oldalán Beyer László Filmszerep című verse, a borító hátoldalán Kaiser László Írószövetség és demokrácia című jegyzete olvasható. E számunkat Lévai Antal fotói díszítik. 1

4 PoLíSz Turcny Péter A völgy zenéje (A radnaborbereki Reményik Sá ándor-eml ndor-emlé ékh áz avatá ás án, szeptember 1.) Ősfá k mohás talapzata alatt gyermekkorodból egy lányalak az Izvor mentén egy pallón áthaladt. Bükkök, juharok erős kardalát visszhangozták a hegyéli fá k, s a vadvizek, a vadvizek zúgtak tovább. Zúgtak reményt az égett, fá jó sebnek, megújulást a szűzi Betlehemnek, s jövőnk jászlánál az őzek megremegtek. Te, aki sorsot és életet elölről hátra folyton átlapoztál, példának hoztad Szent Erzsébetet, s a legnehezebb fö ldi buktatóknál, ölelve vártak a radnai hegyek, s a zúgó völgyek vadvirága: Borberek, mondd, ily szerelmet ki adott neked, fö ldi létre égi feleletet, te gyermektelen, hogy mindnyájan lettünk gyermeked. Édes szavai lágy zenéknek virágba boruláskor erőt hoztak vesztett nemzetnek s egy nemzedéknek, de jaj, fá jdalmak méhzümmögése miránk örd rdö ögszoros ként hurkolódik, s nincsen vége, mióta nincsen vége, te tudtad ezt, s fá jva, égve, hittel oszlattad poklaink felhőit, léptél istenek, szentek örökébe, temetésedre Erdély fejedelmi dicsfé nyt vont köréd, és térdepelt a büszke fá jdalom, de trónt emelni 2

5 A történelem faggatása mulasztott gyalázatos utókorod, s mi, unokák, ó, hogy dadogunk, ha felkeressük erdei otthonod; de láng lövell szívb ől s szemből: villámnál vakít óbb akarat, s csurog a könny a szempillaereszről, hogy emberként nézünk farkasszemet medvével, viharral, pokollal tőled tanultuk: ahogy lehet. Látod, itt vagyunk, itt, veled, egymást öleljük s minket: Borberek. Csernóczky Judit Reményik Sándor-emlékház avatás Radnaborbereken Reményik-emlékházat avatott a Kráter Műhely Egyesület szeptember 1-jén Radnaborbereken, Erdélyben. A megnyitó ünnepségen beszédet mondott Dávid Gyula irodalomtörténész, a kolozsvári Polis Kiadó vezetője, Turcny Péter, a Kráter Műhely Egyesület elnöke, Bágyoni Szabó István író, a PoLíSz folyóirat fő munkatársa és Bauer Ilona, az óradnai Reményik Sándor Római Katolikus Művelődési és Tanulmányi Kultúrotthon vezetője. Szutor Ágnes népdalokat énekelt, míg Gurka-Balla Ilona, a nagyváradi szavalóverseny első díjasa Reményik Sándor verseiből szavalt a jelenlévőknek. Reményik Sándor-emlékházat nyitott, amelyen emléktáblát helyezett el a Krá ter Mű űhely Egyesület szeptember 1-jén Erdélyben, Radnaborbereken, abban a házban, amelyben 1921 nyarán Reményik Sá ándor költő néhány hétig lakott. Itt született a Vadvizek zúg gá ása kötet mintegy harminc verse, többek közt Az Ün ők ő, Vizek ha talá álkoznak, Az én szo- bám, Az utolsó ház, Havasi feszület és a Gyopár című vers. Az ünnepséget Gegő Sá ándor ndor,, a házigaz- da megilletődött köszöntő szavai nyitották meg, aki elmondta, milyen öröm számukra Reményik Sá ándor örökségét ápolni. Ezt követően a nagy költő Örö ök t űz, később pedig az Egy lé élek állt című versét hallhatták a jelenlévők a kolozsvári Gurka-Balla Ilona előadában, aki a nagyváradi szavalóverseny első díjasa. Mester és tan ítv ánya című avatóbeszédében Turc ány Pé éter ter,, a Krá ter Mű űhely Egyesület elnöke az erdélyi otthonmaradást és helytállást emelte ki Reményik költészetében és életében. Turc ány Pé éter a Voltam és m ás ön életrajzi ír rá- sokból Wass Albert szavaival idézte a román megszállók kolozsvári bevonulát, ami Reményik Sá ándor t, Wass Albertet és az erdélyi 3

6 PoLíSz írókat egyként sújtotta. A fiatal Wass Albert Reményik től, nagyapja barátjától közvetlenül tanulta meg a nemzetért dacoló hitet és az igazmondás bátorgát. Szimbolikus, hogy a költő halála után a Kisfaludy Tá ársas rsa ág ban éppen őt választották meg Reményik Sá ándor helyére. Elmondta, hogy Reményik, aki az Er- dé élyi Helikon alapít ó tagja, a Pá ásztort űz folyóirat alapít ó fő szerkesztője a magyar irodalomban, költészetben betöltött helye szerint Erdély első számú költője egyrészt helytállása miatt, másrészt, mert az Eredj, ha tudsz című versének üzenete és a költő ars poeticája máig megőrizte érvényességét. A Radnaihavasokban írt verseit a Rilkével fé mjelzett európai lét-líra mintadarabjai közé sorolta. Vé gezetül a vadvizek zúg gá ása ihlette saját, Radnaborbereken írt A völgy zen éje Emlé- kezés Rem ényik Sá ándorra című versét szavalta el Turc ány Pé éter ter,, m íg a jelenlévők meghatottan ismételték a vers egyik szép tercináját, amelyből álljon itt egy rövid kis részlet: Mondd, ily szerelmet ki adott neked, fö ldi létre égi feleletet, te gyermektelen, hogy mindannyian lettünk gyermeked. Dávid Gyula irodalomtörténész, a kolozsvári Polis Kiadó vezetője Reményik Sá ndor és Radnaborberek című előadában elmondta, a több évtizedes elhallgatás után, az es romániai fordulatot követően Reményik költészetét ismét a megé érdemelt megbecsü- lés veszi körül. Versei újból megjelentek nemcsak a könyvesboltok polcain, hanem ünnepi alkalmakon is egyre gyakrabban elhangzanak. A szülőházán elhelyezett emléktábla újra látható, mellszobra pedig annak a kolozsvári evangélikus templomnak az udvarán áll, mely egyházközségnek fő gondnoka volt. Elsősorban azonban a Radnaborbereken született kötetről, a Vadvizek zág gá ás ról (1921) és arról a 11 későbbi versről beszélt Dávid Gyula, amelyek fö ldrajzilag (a költő egy későbbi, 1922-es borbereki nyaralása) vagy keltezésük alapján ide köthetők. Reményik akkori életét és lelkiállapotát a trianoni békediktátummal tetézett összeomlás alapvetően meghatározta, és itt, Borbereken keresett megnyugvást. Azonban hiába szerette volna, nem tudta kizárni magából a világot. A kötetet a Kará csonyfapiac címet viselő, három versből álló ciklus zárja, melynek harmadik darabjában (A kará csony fa énekel) a költő saját maga sort és ars poeticáját fogalmazza meg mondta Dávid Gyula irodalomtörténész. Borberek a szimbólumok útjá án címmel saját, radnaborbereki élményeiről beszélt Bá ágyoni Szabó István író, a PoLíSz folyói- rat fő munkatársa, aki 1977-ben két hetet töltött Radnaborbereken, az ír ró ósz övets vetsé ég villá áj já ában éppen akkor, amikor Kolozsvárt meghalt Kó ós Ká ároly. Ekkor társaival ráébredtek, hogy ír ró ónagys nagy ágaink egy-egy ilyen Elme- nése tulajdonk éppen nagykorúvá üti az utá ánuk következ őket. Megtudtuk, hogyan lepte meg valaki a Pá ásztort űz néhány példányával, hogy az Erdő őt űz Radnaborberek című verse első borbereki élményeiből fakad. Hangsúlyozta: Reményik visszakerül oda, ahová való ó, abba az egyetemes magyar szellemi ép ületbe, amelyhez tartozik, de amelyből l jó nyolc évtizede hi ányzik. Bauer Ilona, az óradnai Reményik Sándor Római Katolikus Művelődési és Tanulmányi Kultúrotthon vezetője méltatta a Krá ter Mű űhely Egyesület és Gegő Sá ándor kezdeményezését, az emlékház létrejöttét és megnyitát. Bemutatta a kolozsvári Szabó Csaba újgírót, valamint elképzelését egy erdélyi regénytérkép megvalósít áról, melyen a regé ényturizmust elősegítendő Erdély-szerte jelzőtáblák mutatnák az írók, költők által látogatott helyeket és a műveikben megjelenő valós helyszíneket. A Reményik-emlékház megnyitát és Jakab György fa- és csontszobrász által készített Reményik Sá ándor ndor-eml éktábla avatát követően a jelenlévők elénekelték a magyar és a székely himnuszt, majd Tí ím ár Zoltá án plébános úr megszentelte a házat. Vé geze- 4

7 A történelem faggatása tül az érdeklődők megtekinthették az emlékházban berendezett kiállít ást, valamint Essig Klá ára grafikusművész radnaborbereki témájú rajzait. A kiállít ást gazdagítja a Né émeth L ászl szló író könyvtárából való 1924-es, A műhelyb ől című Reményik -kötet, amelyet az író lánya, Né- meth Ágnes adott át az emlékháznak. Bá ágyoni Szabó István író a Pá ásztort űz folyóirat három számát, míg az Erdé élyi Helikon folyóirat két számát adta át, a Nap Kiadó pedig a Reményik Sá ándor emlé ékezete c. kötetéből ajánlott fel három példányt az emlékháznak. A kiállít ás anyagát válogatta és összeállította Csernóczky Judit. A kiállít ás létrejöttéért köszönettel tartozunk a Petőfi Irodalmi Múzeumnak és a Schola Rivulina Alapít- ványnak. Bágyoni Szabó István Borberek a szimbólumok útjá n Egy Reményik-szoba avatása ürügyén Bűzös volt, de hasznos! kászálódtunk le egy faketrecre emlékeztető teherkocsiról 1977 augusztuban, mihelyt sofő rünk, Borberek központjába érve, jobbra húzott az írószövetségi villáknak becézett épületegyüttes betonkerítése mellé. Hűvös és nedves este volt, Óradnára késve érkezett vonatunk, s csupán ezt a fura küllemű bányász-buszt sikerült elcsípn ünk, ám ennek is rémségesen megörültünk. Fá radtak voltunk és szabadok, áltattuk magunkat, hisz ilyen fokhagymabűzben megejthető, és ráadásul gyomorszaggatóan rázós hegyi útra bizony csak nagy-nagy szabadgában vállalkozik az emberfia. Zúgott körülöttünk a koromsötét rengeteg, fü lsiketít őn zubogott, akárha egy vízerőmű valamelyik alagsorába hajtottak volna be velünk. Amikor, alaposan megtetézve a honoráriumát, sofő rünktől elköszöntünk, látva megrökönyödésünket, nket, fü lünkbe ordította: Ez az Izvor, és sötétben borzasztó tud lenni, viaskodó, akár a rkány, hangos és fröcskölő; de nappal, ha kell, a villalakók lábát mossa! Őszülő kis emberke fogadott a recepción, amolyan Bem apó-forma, mellette szélesedő felesége tett-vett, aki emlékszem belecsodálkozott kérésünkbe, ugyanis hosszadalmas utunk záró akkordjaként egy-egy nyugtató pohár vizet kértünk, ihatót, ha lehetséges Gizi névre hallgató, fehér kötényes, fehér főkötős asszonyka lépett segítségünkre. Kezében szobakulcsokkal, szája szögletében félmosollyal: Látszik, hogy nem Bukurestiből érkeztek három család nemrég esett be, és első rugaminteájuk na, hogy is mondják magyarul kérésük az volt, hogy bort az asztalra! Úgy hallották domnu Szász Jánostól (írószövetségi főember volt akkor Bukarestben a mi közmegbecsült költőbarátunk), hogy Erdélyben s a Keleti-Kárpátokban különösen majd mindenik, rázós úttal megközelíthető településnév a magyar BOR-ral van összefüggésben Látva láttam, amint Szász Jancsi előadja a maga kis tábori traktáját a sziklák közt termő borokról hiszen borban a székely igazg, borvízben meg kiváltképp hát akkor miért ne férne meg e világtól el-elme- 5

8 PoLíSz nekülő igazg Borberekben vagy Borszék anyakönyvében is Másnap reggel csakugyan borra ébredtünk, de előbb csengőhangra. Az erkélyről Gizit pillantottam meg, egyik kezében az ebédlő épülete oldaláról alácsüngő harang kötele, a másikban frissében szedett vadvirágcsokor. Az első reggeli pohár borral kezdődött s mint két hét mú lva bebizonyosodott, az utolsó is azzal. És közte szomorú hírekkel: augusztus 24-én hajnalban (1977-et írtunk) Kolozsvárt meghalt Kós Károly. A Nagy Öreg halálhíre keltette hangulat első borbereki pihenésünket úgyszólván meghatározta. A hírrel és Kós Károly tüntetéssel felérő temetésének a részleteivel emlékezetem szerint Szilágyi István prózaíró érkezett, aki minden Utunk-os közt talán a legtöbbet tudta a Kárpátok szabadgot nyújtó sziklabarlangjairól (s tán épp akkor gyűjtögette vagy frissítette fel élményeit az Agancsbozót c. regényéhez), és aki egyébként fizikai kitartát, tipikusan transzszilván szív ósgát részben ennek a következetes természetjárának köszönhette. (De hozhatta a hírt a költő Székely János is, a marosvárhelyi Igaz Szó versrovatszerkesztője, hiszen napokkal utánunk kocsikáztak fel feleségével hétvégi kiruccanásra Borberekre; ahogy mondotta: borvízí át tö ömleszt mleszté és v égett elernyedt tagjainkba.) Enyhe sajnálkozással nyugodtunk bele a megmásíthatatlanba, s valami olyasmit fogal- maztunk meg az egyre inkább elkomorodott fenyvesek alatt, hogy írónagygainknak egyegy ilyen Elmenése voltaképpen nagykorúvá üti az utánuk következőket, ez az Élet rendje, ami az írók nagy hazáj ában bizony hatványozottabban érvényesül. És már a helikoni csúcsokat járó elődeink világába jutottunk Mit nem adott volna szegény Kuncz Aladár, ha megéri nagy vitapartnere életkorát; mit nem a remete-magaviseletű költőnagyg, Reményik Sándor, a nagyvilág g harangjait fé lreverni szándékozó pásztortűz-gyújtogató, akinek időben szin- te csak fé l annyi jutott, mint a remeteséget ugyan értő, értékelő, de azt a cselekvő ember szemszögéből kétségekkel figyelő Kósnak! És mit a már 10 éve halott Áprily Lajos, és mit az akkor Amerikában élő Wass Albert ez utóbbi azért, ha nemzettársai közt élhetne! Hogy kicsoda hallgathatta ki, vagy hallotta meg az erkélyen felállított sakk- és olvasómeg íróasztalunk körül bölcsen-szomorúan csörgedező eszmecserénket, pláne az alattunk zajló vadvíz zúgában, nem tudhatom. Egy alkalommal, épp a Korongyos-tetőről érkeztünk meg, kapkodva készülődtünk vacsorázni, amikor feleségem kopottas-szürke borít ékra lett figyelmes, ágyamon várt a kis küldemény, címzés nélkül. Turnusunk következett, szorított az idő, magunkkal vittük a titokzatos kopertát. Gizike, a fehér kötényes volt az ügyeletes, óvatosan és szó nélkül tolta fé lre, nehogy a tányérokat ráhelyezze. Reményik híres lapjának, a PÁ SZTOR- TŰZ-nek néhány példánya és egy láthatólag sebtében lemásolt Reményik-vers, Az én szo- bám című, 21-soros költemény kézzel másolt borbereki változata lapult a borít ékban. Földi jelek nyelvünk és kultúránk egyre gyarapodó égi szolgálatosairól. Képben, fé nyképben élő és gondolkodó embernek egyből a látvány válik fontos, majd esetleg utána a látvány takarta üzenet. Mihelyt feleségem, Vera, kezébe vette a vonalas fü zetlapot, rajta az egymás alá-fö lé tolakodó sorokkal, rám kérdezett: Vajon ez a vers nem a mi szobánkr nkró ól szól? Ide is lépcsőkön kell fö ljönni, és tán épp 21 lépcsőn, padlásszoba a mienk is, és vadvirág az asztalon, és az ablakon zöld zsalu van, és zúgnak körül a vizek... És ahogy lejutsz az alágörgető lépcsőkön, egyre fogy a számuk, a végén legalul egyetlen BIZONYOSSÁG (akár az Egy az Isten ): a Világba nyitó sor. Amen. Nincs tovább. Itt hiszek. Harmincéves vers- és vershelyszín-élményemről mind a mai napig csupán a sorok mögötti versvilágban vagy a verseim elé bigygyesztett sejtető mottókban volt alkalmam 6

9 A történelem faggatása beszélni. Amiként az szokásban volt a a suttogó fenyvesek felégetése időszakában. Szerencsésnek mondhatom magam, mert egykét írásomban már ott és akkor között minden bennem élő fé lsz és rettegés ellenére sikerült hangot adnom annak a rettenetes élménynek, amelyet a Reményik utáni idők Borbereke keltett bennem... medve nyög nyüszít a farkas izzó vérrög a vadcseresznye fé lrevert harang a völgy a Költő jön hogy megrepessze szerte borvizes palackok kagylótestű bő bányászsapkák eget lesnek régi vackot az ég szoknyáját kimosatnák... meghasadt fá jás a fejsze korom a fá k rőt forradalma kutak tág torkából pernye Krisztus vetül a sziklafalra égő húsú nép a fenyves a zizzenet gyökérig nyelve széntuskókban szédeleg a zöld az erdő anyanyelve A fent idézett Erdőtűz Radnaborberek c. versem, amely végső formáját és helyét egy 1981-ben kalap alá hozott ciklusban (az Árkossy István festményeiről szóló Kisgalériában) kapta meg, voltaképpen első borbereki élményeimnek az eredménye. Ezek a hangulati-lelki tapasztalatok bizonyára nem voltak egyedüliek, hiszen évekkel annak előtte Borszéken töltött napjaim is hasonló költői rácsodálkozásokat váltottak ki a Hét borvízkút összeállításomban: jönnek ünneplőben jönnek hegyeken-túli pásztorok s amerre eljárnak: törött szócserepeket hagynak ott jönnek megfá radt vállaikból a kórt elfolyókba raknák... hiszik hogy betű szerint megy amiként orvosi akták beutaló ívek írják kiolvashatatlan-szépen... jönnek haza idült idegbajuk gyógyíttatni meg Borszéken * ki talajtalan áll egymagában hasztalan annak minden kúra ha kortyot nyelvére venni kába állhat a napra megvakulva Bizonyára túloz az emlékezet, de a fá jásokról szólni kell. Egy 1977-ben erre tévedt kolozsvári íróember számára lélekrendítőek vagy ehhez közeliek voltak a borbereki tapasztalatok. Mi értelme van a költészetnek, irodalomnak a folytonos nyelv- és lélekmentésnek, ha egyfolytában ég az ábécénk? Ki tudja már, hogy egykoron e tájon zömmel magyarok laktak, de iskoláik bezárása óta varnapivá vált édes anyanyelvünk, úgymond kikopott a hétköznapi használatból. El sem hinné az erre járó európai turista, hogy a borvíz-vidék északi csücskébe szorult cipszer-magyar keverékű lakosg mára a nyelvvesztes közösségek közelébe került, vagy már az is. Nem mondhattam akkor el senkinek bár nyugtalanította vershelyzeteimet is most elmondom hát Mindenkinek. Most, amikor megannyi Kós-könyv, Áprily-kötet és Reményik-vers (hála Dávid Gyulának és társainak, a pomázi Kráter Kiadónak is meg néhány kitűnő erdélyi és anyaországi irodalomtörténésznek és könyvkiadónak) visszakerül oda, ahová való. Vissza abba az egyetemes magyar szellemi épületbe, amelyhez tartozik, de amelyből hosszú évtizedek óta hiányzik. Mert valakik kipaterolták iskolákkal, szószékekkel egyetemben. És mit tegyenek a toll azon munkásai, akik rájöttek-rájönnek útban vagy útközben, 7

10 PoLíSz avagy úgy vélik, hogy egy jogaitól megfosztott közösség számára a kulturális-szellemi túlélés egyetlen lehetősége a megmagyarázhatatlan VISSZAVONULÁ S választása? Vissza a természet, a természetesség esetünkben a fenyvesek, vadvizek világa irányába, amely majdan tán egy új evolúciós körforgás eredendője is lehet. Vajon értelmezhető-e így Reményik Sándor természetszeretete, Borberek-imádata? A választ ő maga adja meg a Helikon egyik 1932-es számában a legszűkebb haza fogalmának a tisztázával. Idézem Kántor Lajos e témával kapcsolatos esszéjének ide vonatkozó passzut. Reményik a legszűkebb haza és a mélység dimenzióiról értekezik Kós Károly Kalotaszeg-könyvét elemezve: A Kós-jelenségről nemigen írtak találóbban, mint Reményik ebben a politikától induló eszmefuttatában: Visszavonuló élet, igénytelenedő élet, méreteiben szűkülő, kvalitában növekedő. Annál inkább, minél erősebben nehezedik a politikai letöröttség után a teljes gazdagi letöröttség reánk. A visszavonulás útja politikából kultúrába, országházból templomokba, nemzeti pantheonokból falusi cintermekbe vezet. Az általánostól a különöshöz, a patriotizmustól a lokálpatriotizmushoz. Az egységes magyar nemzet-lélektől Erdély lelkén át Kalotaszeg lelkéig. Kétségtelenül menekülés ez: etnikai és egyúttal etikai azíliumokba, menekülés államtalan és hatalomtalan népi egységekbe, családba, vallásba, művészetbe, bensőségbe. Egyszóval: lélekbe. De ez a látszólagos visszavonulás egyúttal hódító és felfedező körút. Önmagunk, gyökér-magunk megismerése és birtokbavétele. Látszólagos szétszóródás, mely voltaképpen a legerősebb szervezet. Tisztelt Reményik- ünneplők, kedves Rem ényik-szoba avat ók! Itt vagyunk egy leszűkített, már-már szobányira szűkített világ keresztelőjén, egy lélekbe-lelkekbe visszaszorított világ önnön jogaiba helyezésénél. És azzal a szándékkal vagyunk itt, hogy egy időben ITTHON is OTTHON lehessünk. Köszönet illesse mindazokat, akik tettek azért, hogy visszahódítsuk az erdélyi magyarg nagy Költőjének egyik szellemi szülőszobáját. Hogy is írta Reményik Az én szobám c. versében? Körül a falon fenyő, páfrány, És vadvirág az asztalon. Szeretteim a nagyvilágban, Látjátok: én most itt lakom. Úgy tűnik, a Költő lényegében e lírai szobaavatóval nyolc évtizeddel ennek előtte már megidézte a mai csodálatos eseményeket, maga köré gyűjtvén a nagyvilágba szóratott szeretteit. Van tehát radnaborbereki szobája Reményik Sándor XXI. századi olvasóinak, értőinek is. Adja Isten, hogy e szórványvidék magyarga nemzeti kultúránk e kis pásztortűzének köszönhetően gazdagodhasson és épülhessen lelkiekben, szellemiekben, erkölcsben és mindenekelőtt anyanyelvben hogy ereje és akarata legyen a túlélésre, a megmaradásra. Budapest Radnaborberek, augusztus

11 A történelem faggatása Dávid Gyula Reményik Sándor és Borberek Több évtizeden át tartó elhallgatás, megbélyegzés után, az 1989-es romániai fordulatot követően Reményik Sá ndor költői hagyatékát ismét a megérdemelt megbecsülés veszi körül. Versei több kiadásban is közkézen forognak, elhangzanak ünnepi alkalmakon és alkalmaktól l fü ggetlenül. A szülőházat jelző emléktábláról végre eltűnt a fé l évszázados vakolatréteg, mellszobra ott áll annak a kolozsvári evangélikus templomnak az udvarán, amely egyházközség- nek fő gondnoka volt, egyesületek, művelődési központok alakultak emlékének ápolára, egyik épp a közvetlen közelünkben, Óradnán. Most pedig emlékszoba-avatásra gyűltünk össze itt, Radnaborbereken, azon a településen, ahol a költő nem is egy alkalommal pihent meg és adta át magát az őstermészettel való találkozás költészetét is megihlető élményének. A hely és az alkalom kívánja, hogy költői életművének számos oldalát megközelítő-elemző tanulmányok után, egy olyan oldaláról szóljunk, amelyről kevés szó esett: hogy megpróbáljuk számba venni költészetének azt a rétegét, amelyet a természet ihletett. Elsősorban persze az itt született kötetről, az 1921-ben megjelent Vadvizek zú- gá ás ról lesz szó (meg néhány későbbi, szintén Borbereken született, vagy ide kötődő versről), de a szemrevételezett versek körét tágítva, a többiekről is. Különös ellentmondásnak vehetné valaki, hogy az első világháború utáni magyar irodalomban erdé élyi k ölt őtri ász -ként emlegetett hármasból (Á Áprily, Rem ényik, Tompa Lászl ó), két költőtártól eltérően, Reményik Sá ándor verseiben alig elevenedik meg az erdélyi táj. Aki életrajzát ismeri, különösen elcsodálkozhat ezen. Hiszen a költő kolozsvári otthona, a Dónát úti villa ott áll a Hója-gerinc lábánál, l, fö lötte a gerincen a híres Dónát szoborral, s nem egy baráti visszaemlékezésben, a költő egyik-másik levelében is, olvasunk közös kirándulásaikról a Kolozsvár-környéki ki helyekre: a Hójába, a Bükkbe, a Majlát-kúthoz, az Árpád- csúcsra vagy távolabbra: a Vlegyászára, a Nagykőhavasra, a Szebeni havasokban a Hohe Rinnére. Vannak versei, amelyeket Püspökfü rdő vagy Köröskisjenő szomszédgában a valamikori ősvadon, a Háda, másokat a budai hegyek ihlettek, egy egész ciklus őrzi az Adriai-tenger-parti Lovrana emlékét. És itt vannak persze a már említett borbereki versek, 1921-ből, 1922-ből, s a később borbereki emlékeket idézők az as, 30-as évekből (összesen 41 vers). Hát nem elég ez? Csakhogy Reményik Sá ándor nak ezek között a versei között hiába keressük a konkrét tájélményt. A költő és a természet viszonya egészen más, s ezt a másgot kellene a következőkben, költészetének jobb megismerése, teljesebb megértése kedvéért megragadnunk. Reményik Sá ándor egyik legközelebbi barátja és kirándulótársa, Lám B éla adja kezünkbe a kulcsot ehhez a megértéshez egy, a költő halála után írott visszaemlékezésében. Kissé bővebben idézek belőle, mert a kontextus is hozzátartozik Reményik és a természet viszonyának megértéséhez: Kö öz ös sé ét tá inkon írja L ám B éla rendszerint én mentem elö öl, ő néh ány lé ép éssel utá ánam. Soha nem kérdezte, merre megy ünk, és soha nem ellenkezett. Örö ömmel vetette el magá tól a tá áj jé éko- zód dá ás, az idő őbeoszt beosztá ás és az útválaszt lasztá ás h étk öznapi gondjait, hogy maradé éktalanul a lé ényegnek adja át magá t. A ré észletek megfigyelé és sé ét is ez ért hanyagolta el. 9

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR A képszerkesztő jegyzete Advent ereje Karácsony. Mindannyian ismerjük e gyönyörű ünnep történetét, kulturális hagyományát. Ez a közös tudás összeköt minket, amikor ünnepelünk. Mégis, bizonyára mindenkinek

Részletesebben

PoLíSz. 103. megjelenés. Az én hazám, a mi hazánk. Fõszerkesztõi jegyzet

PoLíSz. 103. megjelenés. Az én hazám, a mi hazánk. Fõszerkesztõi jegyzet Fõszerkesztõi jegyzet Az én hazám, a mi hazánk Tisztítgatom a fogalmakat, mint aranymosó a hegyi patak rögdarabkáit. Haza, szûkebb haza, belátható haza, a gyermekkor hazája: egy Szent Imre-városi utca,

Részletesebben

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS Csallóközi Zoltán A mi Katynunk Egyéves szőke kisfiú fogja édesanyja és édesapja kezét egy poznani parkban. Ez látható Konrad Sutarsky, nemrég megjelent Az én Katynom könyve címlapján. Négy év telik el

Részletesebben

102. Mûködésben a KRÁTER

102. Mûködésben a KRÁTER Mûködésben a KRÁTER Adója 1 %-ával, kérjük segítse munkánkat! Adószámunk: 19667348-2-43 A Kráter Mûhely Egyesület 16 éve szolgálja a magyar kultúrát. Wass Albert Életmûve mellett Németh László, Gyurkovics

Részletesebben

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE Sokat töprengtem, hogy mit is írjak Oláh János 70. születésnapjára, ami rá is, rám is, kettõnk közös vállalt keresztjére is jellemzõ legyen. Keresgéltem az õsködben: talán 1965-ben

Részletesebben

PoLíSz 126. Elfelejtett mártírjaink. 2009 ősz Kazinczy-emlékszám. PoLíSz 126. 2009 ősz, kazinczy-emlékszám

PoLíSz 126. Elfelejtett mártírjaink. 2009 ősz Kazinczy-emlékszám. PoLíSz 126. 2009 ősz, kazinczy-emlékszám Baráti jegyzet: Elfelejtett mártírjaink Elmúlt október 6-a. Rádiók, televíziók emlékeztek, a napilapok (már amelyik) felsorolták a tizenhármakat, méltatták Batthyány érdemeit, a hivatalos állami szervek

Részletesebben

PoLíSz. Térkép és tájoló 137. Szerkesztői bemutatkozás. 2011 szeptember. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 137. 2011 SZEPTEMBER

PoLíSz. Térkép és tájoló 137. Szerkesztői bemutatkozás. 2011 szeptember. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 137. 2011 SZEPTEMBER Szerkesztői bemutatkozás Térkép és tájoló A Jóisten meglehetősen sok különféle, még műszaki területekre is kiterjedő kirándulás után vezetett vissza a PoLíSzhoz. Vissza, így mondom, mert itt jelent meg

Részletesebben

A szóra bírt mindenség

A szóra bírt mindenség Nagy István Attila A szóra bírt mindenség (Műelemzések, tanulmányok) Lektorálta: dr. Katona Béla Nyíregyháza 1996 TARTALOM A szóra bírt mindenség (József Attila: Óda) Hideg csillagok égnek (A csillag József

Részletesebben

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás)

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Antal Margit Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Reményik Sándor és az Erdélyi Helikon kapcsolata Sokak keserűségét fejezték ki a Végvári néven fellépő Reményik sorai: Eredj, ha tudsz [

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

AGRIA. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente. Arculattervező és képszerkesztő:

AGRIA. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente. Arculattervező és képszerkesztő: AGRIA Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente Főszerkesztő: Főmunkatársak: Nyelvi lektor: Szerkesztőségi titkár: Tipográfiai szerkesztő: Arculattervező és képszerkesztő: Elektronikus

Részletesebben

Ez a lap a szellemi öszszefogás

Ez a lap a szellemi öszszefogás STÁDIUM Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap I. évf. 1. szám 2012. július Ratkó József: Tánc (Fábry Zoltánnak) Magyarország temetőföld posztumusz humusz. Történelme soha el nem évülő priusz. Magyar,

Részletesebben

PoLíSz. Hétköznapi (és ünnepi) tapintatlanságok 152. A lap ára: 600 Ft. Madarász Imre. 2013 május június. PoLíSz 152.

PoLíSz. Hétköznapi (és ünnepi) tapintatlanságok 152. A lap ára: 600 Ft. Madarász Imre. 2013 május június. PoLíSz 152. Madarász Imre Hétköznapi (és ünnepi) tapintatlanságok Gyermekkoromban egy ismerős néni valahányszor találkozott velem, mindig megkérdezte: Ma mit ebédeltél? E faggatózást gyermekfővel is oly bosszantóan

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Ferenczes István születésnapjára

Ferenczes István születésnapjára A Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 A szerkesztőség címe (Írott Szó Alapítvány) 1092 Budapest, Ferenc krt. 14. Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 77. Számlázási cím: 1062 Bp., Bajza

Részletesebben

109. Aki a szöveget pelenkázza

109. Aki a szöveget pelenkázza Az olvasószerkesztő jegyzete Aki a szöveget pelenkázza Hogy is kezdődött? Talán azzal, hogy jó apám add oda kérésemre megkérdezte: kinek adjam oda?, s azt sem igen értette, hogyan kell a villanyt feloltani.

Részletesebben

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen IV. évfolyam 2012 4. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDRŐL Kozma László: Ünnepi színpad... 3 Fülöp Lajos: Az

Részletesebben

Túllépve e mai kocsmán

Túllépve e mai kocsmán Plugor Sándor: Mûterem Böszörményi Zoltán Majorana a folyosón Sz. V.-t látja A folyosó olyan, mint egy mély árok, Hallom felzengeni lépteid, míg várok. Kissé reszket a kezed, cigarettázol. A délután könnyû,

Részletesebben

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Bölcsészdoktori értekezés Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Balázs Ildikó Debreceni Egyetem BTK 2008 1 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a... tudományágban

Részletesebben

csodálatos teremtménye az édesanya: a mindenes, az állandóan ügyeletes áll huszonnégyórás

csodálatos teremtménye az édesanya: a mindenes, az állandóan ügyeletes áll huszonnégyórás Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 5. szám. 2006 május Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej A mindig ügyeletesek Anyák napja minden kétséget kizáróan az egyik legmagasztosabb ünnepünk.

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Beszélgetés Csonka Csaba atyával Böjte Csaba gyerekei Cegléden Ára: 100 Ft Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal XVI. évfolyam 3. szám 2012.

Részletesebben

STÁDIUM A KONFLIKTUSKEZELÉSTŐL AZ ELVÁLT APÁKIG. Kaiser László

STÁDIUM A KONFLIKTUSKEZELÉSTŐL AZ ELVÁLT APÁKIG. Kaiser László STÁDIUM Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap III. évf. 2. szám 2014. A TARTALOMBÓL Ladányi Mihály Epigramma Chirstopher Caudwell szerint a kommunizmusban nem lesz költészet. A költészet mai állapotát

Részletesebben

És fáradhatatlan munkával szolgálva a gyarapodását tehetjük hozzá hálás szívvel, Borbándi Gyula hűséges életének összegzéseként.

És fáradhatatlan munkával szolgálva a gyarapodását tehetjük hozzá hálás szívvel, Borbándi Gyula hűséges életének összegzéseként. A szerkesztőség címe (Írott Szó Alapítvány) 1092 Budapest, Ferenc krt. 14. Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 77. Számlázási cím: 1062 Bp., Bajza u. 18. Telefon/fax: 413-6672, 413-6673 Szerkesztőségi mobil:

Részletesebben

LATOR LÁSZLÓ. Minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. Kertész Ákos Két vers, két attitûd. Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út

LATOR LÁSZLÓ. Minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. Kertész Ákos Két vers, két attitûd. Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út WWW.KONYV7.HU XV. ÉVFOLYAM 11 12. SZÁM 2011. JÚNIUS KÖNYV KULTÚRA IRODALOM ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT Kertész Ákos Két vers, két attitûd Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út Murányi Gábor Politika és

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Erdélyi Toll. Erdélyi toll

Erdélyi Toll. Erdélyi toll Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen II. évfolyam 2010 3. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDÖN Megvívjuk mi a magunk harcát. Válogatott levelek

Részletesebben

az Élet, az Élet, az Élet.

az Élet, az Élet, az Élet. Hídépítés Örömmel vettük azokat a jelzéseket, melyek szerint áldással forgatják magazinunkat ország- és felekezeti határainkon túl is. Ezekbõl idézünk. Biblia éve honlap A Magyar Bibliatársulat által fenntartott

Részletesebben

VAJDA JÁNOS EMLÉKEZETE... 9-11.VAJDA JÁNOS ÉLETPÁLYÁJA GRAFOLÓGUS SZEMMEL VAJDA JÁNOS VADÁSZATI TÉMÁJÚ ÍRÁSAIRÓL... NAGY JÁNOS DÍCSÉRETE...

VAJDA JÁNOS EMLÉKEZETE... 9-11.VAJDA JÁNOS ÉLETPÁLYÁJA GRAFOLÓGUS SZEMMEL VAJDA JÁNOS VADÁSZATI TÉMÁJÚ ÍRÁSAIRÓL... NAGY JÁNOS DÍCSÉRETE... Dobog december œj:februar.qxd 2007.11.27. 14:04 Page 3 Hat... hasad a pad! Ilyenkor év vége közeledtével, mint már annyiszor most is számadást készít az ember arról, hogy milyen is volt ez az esztendő.

Részletesebben

AGRIA. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente. Arculattervező és képszerkesztő:

AGRIA. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente. Arculattervező és képszerkesztő: AGRIA Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente Főszerkesztő: Főmunkatársak: Nyelvi lektor: Szerkesztőségi titkár: Tipográfiai szerkesztő: Arculattervező és képszerkesztő: Elektronikus

Részletesebben